KS/2012:783 granskning Upprättad KS2014:6886 Tjänsteskrivelse-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS/2012:783 granskning Upprättad KS2014:6886 Tjänsteskrivelse-"

Transkript

1 Postlista Utskrivet: :47 Utskrivet av: Anna Carlsson Postlista Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2014:6883 Annons- granskning KS/2012:783 Upprättad KS2014:6884 Meddelande- granskning KS/2012:783 Upprättad KS2014:6885 Svarsmedelande KS/2012:783 granskning Upprättad KS2014:6886 Tjänsteskrivelse- KS/2012:783 granskning Upprättad KS2014:6887 Plankarta- granskning KS/2012:783 Inkommen KS2015:7801 Underrättelse om anmälan KS/2015:572 om skadegörele vid Assman Inkommen KS2016:7920 Ansökan rabatterade KS/2016:114 Inkommen KS2016:7921 Underskrivet avtal om KS/2016:428 direktleverans av apodos Inkommen KS2016:7924 Bostadsanpassningsbidrag KS/2016:252 Upprättad KS2016:7925 Bostadsanpassningsbidrag KS/2016:465 Inkommen KS2016:7926 Avtal om flaggning KS/2015:136 Dalstorps skola Inkommen KS2016:7927 Redovisning - Sverigedemokraterna Inkommen KS2016:7928 Ansökan om KS/2016:543 stimulansbidrag - Grimsås IF Inkommen KS2016:7929 Ansökan om KS/2016:544 stimulansbidrag -Tranemo innebandyklubb Inkommen KS2016:7930 Ansökan om skolskjuts vid KS/2016:545 Inkommen KS2016:7931 Bostadsanpassningsbidrag KS/2016:546 Inkommen KS2016:7932 Ansökan och KS/2016:309 överrenskommelse - Sports for you - Grimsås IF Inkommen KS2016:7933 Ansökan och KS/2016:309 överrenskommelse, Sports for you - Tranemo innebandyklubb Inkommen KS2016:7934 Svar på inspektioner KS/2016:105 Inkommen KS2016:7935 Svar på inspektioner KS/2016:180 Inkommen KS2016:7936 Svar på inspektioner KS/2016:106 Inkommen KS2016:7937 Svar på inspektioner KS/2016:107 Inkommen KS2016:7938 Uppsägning av avtal - KS/2013:904 Ulricehamn Inkommen KS2016:7939 Ansökan om KS/2016:22 aktivitetsstöd-ölsremma IS 2016 Inkommen KS2016:7940 Information om nyanlända KS/2016:21 Inkommen KS2016:7941 Information om nyanlända KS/2016:21 Inkommen KS2016:7942 Information om nyanlända KS/2016:21 Inkommen KS2016:7943 Anmälan KS/2016:547

2 Inkommen KS2016:7944 Beslut om tillstånd till KS/2016:295 kameraövervakning inkl. bilagor Inkommen KS2016:7945 Besked om ers till KS/2016:548 kommuner Inkommen KS2016:7946 Komplettering av KS/2016:549 åtgärdsplan för spillvattenledningsnätet i Tranemo kommun Inkommen KS2016:7949 Samråd- Länsstyrlelsen KS/2015:137 Inkommen KS2016:7950 Samrådsyttrande KS/2015:137 Trafikverket Inkommen KS2016:7951 Beslut om KS/2016:116 kameraövervakning på rovdjurinventering Inkommen KS2016:7952 Ansökan om skolskjuts KS/2016:551 Inkommen KS2016:7954 Sammanställning av dina KS/2016:38 svar - flyktingpolitik Inkommen KS2016:7955 Överklagande om KS/2016:383 skolskjuts Inkommen KS2016:7956 Överklagande om KS/2016:382 skolskjuts Inkommen KS2016:7957 Ansökan om skolskjuts KS/2016:552 Inkommen KS2016:7960 Redovisning - Kristdemokraterna Inkommen KS2016:7962 Beslut om oanmäld tillsyn KS/2016:555 Inkommen KS2016:7963 Ansökan om KS/2016:554 Inkommen bostadsanpassningsbidrag KS2016:7964 Återsökning av resa angående ersättning för resa till anvisningskommun KS/2015:608 Inkommen KS2016:7965 Överklagande - Detaljplan KS/2012:783 Inkommen KS/2015: KS2016:7966 Återsökning angående ersättning för kostnader för god man till ensamkommande asylsöknade barn Upprättad KS2016:7967 Följebrev- antagande KS/2012:783 Upprättad KS2016:7968 Besvärshänvisning - KS/2012:783 antagande Upprättad KS2016:7969 Delegeringsbeslut beviljas KS/2016:114 Inkommen KS2016:7970 Ansökan Helgläger aug - KS/2016: Inkommen KS2016:7971 Ansökan Tillsammansläger KS/2016:309 jui 2016 Inkommen KS2016:7972 Tillägg till KS/2016:556 Bostadsanpassningsintyg Inkommen KS2016:7973 VB Skolinspektionen begär KS/2016:557 att få ta del av information Inkommen KS2016:7974 Begäran om information KS/2016:557 Tranemo kommun Inkommen KS2016:7975 Gula huset slutredovisning KS/2014: Inkommen KS2016:7976 Expediering av HSNS Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 juni KS/2016:339

3 Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete mellan Tranemo kommun och södra hälso- och sjukvårdsnämnden Inkommen KS2016:7977 Protokollsutdrag från KS/2016:339 södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 23 juni Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete Inkommen KS2016:7978 Mejlkonversation med KS/2015:819 Tranemosportfiskeklubb Inkommen KS2016:7979 Redovisning - Moderaterna Inkommen KS2016:7980 Årsredovisning TMB/ # 2 Inkommen KS2016:7981 Bekräftelse på inkommen KS/2016:559 rapport - Dalstorp 1:97 Inkommen KS2016:7982 Bekräftelse på inkommen KS/2016:559 rapport - Dalstorp 1:124 Inkommen KS2016:7983 Vi saknar föreningens KS/2016:219 stadgar och ekonomisk berättelse och revisionsbesrättelse för Islamska församlingen i Tranemo Inkommen KS2016:7984 Åtgärdsplan ledningsnät KS/2016: Inkommen KS2016:7985 Svar på inkommen KS/2016:105 Inkommen KS2016:7986 VB Svar på inkommen KS/2016:180 Inkommen KS2016:7987 Svar på inkommen KS/2016:106 Inkommen KS2016:7988 Svar på inkommen KS/2016:107 Inkommen KS2016:7989 Synpunkterpå KS/2016:377 huvudmannens svar Inkommen KS2016:7990 Ansökan rabatterade KS/2016:114 Upprättad KS2016:7991 Delegeringsbeslut beviljas KS/2016:114 Inkommen KS2016:7992 Avtal personlarm KS/2016:560 Inkommen KS2016:7993 Ansökan rabatterade KS/2016:114 Upprättad KS2016:7995 Delegeringsbeslut beviljas KS/2016:114 Inkommen KS2016:7996 Ansökan om tillstånd KS/2016:561 enligt ordningslagen - Cirkus Mustang Inkommen KS2016:7997 Mejlkonversation med KS/2016:327 vårdnadshavare Inkommen KS2016:7998 Mejlkonversation med KS/2016:327

4 vårdnadshavare Inkommen KS2016:7999 Mejlkonsversation med KS/2016:327 vårdnadshavare Inkommen KS2016:8001 Beslut från KS/2016:249 skolinspektionen Inkommen KS2016:8004 Bekräftelse på inkommen KS/2016:559 köldmediekontrollrapport- Gudarp 24:187 Inkommen KS2016:8005 Bekräftelse på inkommen KS/2016:559 köldmediekontrollrapport- Gudarp 1:27 Inkommen KS2016:8006 Bekräftelse på inkommen KS/2016:559 köldmediekontrollrapport- Gudarp 4:48 Inkommen KS2016:8008 Information om röjning av KS/2016:563 trädsäkrad järnvägssträcka Limmared-Värnamo intill Kust till Kustbanan Avser Fiåsatorp 2:6, Grimslund 2:54, Limmared 1:6, Länghem 3:71, Moghult 1:92 Inkommen KS2016:8012 Ansökan om KS/2016:22 aktivitetsstöd- Equmenia Tranemo Inkommen KS2016:8016 Revisionsberättelse för KS/2016:435 stiftelserna Frans Brunke, Brunkeparkens fond, Lindgrens donation, Samfond inom skolan, Social samfond, Gunnar Johansson, Tomas Rundqvist Inkommen KS2016:8017 Överklagande av KS/2012:783 Detaljplan-Mejeribacken Inkommen KS2016:8029 Rapport om avvikelse i KS/2016:566 närvårdssamverkan Upprättad KS2016:8032 Delegeringsbeslut, KS/2016:562 parkeringstillstånd BEVILJAS Inkommen KS2016:8033 Begäran om yttrande KS/2016:567 Inkommen KS2016:8034 Förslag till beslut KS/2016:567 angående Primo Sverige AB Inkommen KS2016:8035 Ansökan om bidrag, KS/2016:28 Förråd - Tranemo IF Skidklubb Inkommen KS2016:8036 Ansökan om bidrag, KS/2016:28 Snöskoter - Tranemo IF Skidklubb Inkommen KS2016:8037 Ansökan om bidrag, KS/2016:28 Pistmaskin - Tranemo IF Skidklubb Inkommen KS2016:8038 Tranemo Innebandyklubb KS/2013: Inkommen KS2016:8039 Begäran om yttrande enligt 13 kap 5 socialtjänstlagen, SoL KS/2016:568 Upprättad KS2016:8057 AU 146 Detaljplan, Gulahuset, Uddebo 1:41 mfl Inkommen KS2016:8081 Meddelande om begäran om yttrande och AU/ # 6 KS/2016:569

5 tjänsteanteckning från 17 juni Upprättad KS2016:8083 AU 156 Motion om retroaktiv rättning vid ekonomiska förluster på grund av politiska uppdrag Inkommen KS2016:8084 Ansökan om skolskjuts vid Inkommen KS2016:8086 Ansökan rabatterade Inkommen KS2016:8091 Länsstyrelsens skrivelse Upprättad KS2016:8092 Delegeringsbeslut beviljas Inkommen KS2016:8093 Överklagande skickad till förvaltningsrätten i Jönköping Upprättad KS2016:8121 Omprövat delegeringsbeslut Upprättad KS2016:8123 Ansökan om skolskjuts vid avslås AU/ # 16 KS/2016:570 KS/2016:114 TMB/ # 1 KS/2016:114 KS/2016:454 KS/2016:373 KS/2016:490 Inkommen KS2016: KS/2016:6 Upprättad KS2016:8127 Beslut om skolskjuts vid KS/2016:438 växelvis boende beviljas Upprättad KS2016:8130 Ansökan om skolskjuts vid KS/2016:507 avslås Inkommen KS2016:8131 Beslut om bygglov för nodhus fiberutbyggnad på Gudarp 4:42 KS/2016:477 Inkommen KS2016:8132 Bekräftelse på inkommen rapport - Tranemo 1:71 Upprättad KS2016:8133 Svar på förfrågan om att ingå i kommunalförbund med delar av Smålandsregionen. Inkommen KS2016:8134 Svar på begäran om synpunkt Inkommen KS2016:8135 Beställning av ombyggnad av ventilation Gudarp 24:193 (Kinarestaurang) Ej underskriven Inkommen KS2016:8136 Beställning ombyggnad ventilation Limmared 1:29 (HVB-hem) Underskriven Upprättad KS2016:8137 Ansökan om skolskjuts vid beviljas. Inkommen KS2016:8138 Uppdragsbrev för utförande av årsrapporter enligt krav i frjärrvärmelagen Upprättad KS2016:8139 Ansökan om skolskjuts vid avslås Inkommen KS2016:8140 Beslut om beviljat bygglov inkl. bilagor Inkommen KS2016:8142 Partistöd 2015, Vänsterpartiet. Inkommen KS2016:8143 Redovisning Vänsterpartiet partistöd 2015 Inkommen KS2016:8144 Beslut statlig medfinansiering VGR 2017 Inkommen KS2016:8145 Epost angående uppsägningar av överrenskommelse KS/2016:559 KS/2015:674 KS/2016:513 KS/2016:573 KS/2016:573 KS/2016:552 KS/2016:183 KS/2016:372 KS/2016:513 KS/2016:120 Inkommen KS2016:8146 Uppsägning av

6 Överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Inkommen KS2016:8147 Lst- Beslut att inte pröva KS/2012:783 antagna planen för Mejeribacken Inkommen KS2016:8148 Beslut att inte pröva KS/2012:783 antagna planen Inkommen KS2016:8149 Tillsyn badplatser KS/2016:576 Inkommen KS2016:8150 Tillsynsprotokoll KS/2016:576 badplatser Tranemo Inkommen KS2016:8151 E-postar - Cirkus Mustang KS/2016:561 i Tranemo (2).pdf Inkommen KS2016:8152 Tillstånd Cirkus Mustang i KS/2016:561 Tranemo (2) Inkommen KS2016:8153 Ansökan om skolskjuts vid KS/2016:577 Inkommen KS2016:8154 Revisionsrapport KPMG KS/2016:183 Inkommen KS2016:8155 Ansökan om aktivitetsstöd KS/2016:22 - Equmenia Ölsremma Inkommen KS2016:8156 Ansökan om KS/2016:290 arrangörsstöd kultur - Gula Huset Inkommen KS2016:8157 Avvikelse i KS/2016:571 närvårdssamverkan Upprättad KS2016:8161 Bekräftelse på uppsägning KS/2013:904 Inkommen KS2016:8162 Ansökan, KS/2016:578 Bostadsanpassningsintyg, Åtgärdsförslag Inkommen KS2016:8163 Beslut om avslag av KS/2016:202 ansökan Inkommen KS2016:8164 Protokollsutdrag Lövstad KS/2016:539 1:2, Tranemo, Klassning av hälsoskyddsverksamhet Inkommen KS2016:8165 Protokollsutdrag Lövstad KS/2016:539 1:2, Tranemo, Beslutverksamheten medges Inkommen KS2016:8166 Beslut om återkrav KS/2016:138 Inkommen KS2016:8167 Påminnelse om KS/2016:579 obligatorisk ventilationskontroll, Fastighetsförteckning Inkommen KS2016:8168 Bekräftelse KS/2016:258 Inkommen KS2016:8169 Bekräftelse IVO KS/2016:534 IVO Inkommen KS2016:8170 Ansökan PUF LAN KS/2016:580 juli, Ansökan PUF-Pengar- Ung-Fritid, Svar Inkommen KS2016:8171 Anmälan om stöld på KS/2016:31 Skattkammarens förskola Inkommen KS2016:8172 Tilläggsanmälan, KS/2016:31 skattkammarens förskola Inkommen KS2016:8173 Remiss KS/2016:581 Inkommen KS2016: st bilagor har skickars med internposten, regional indelning, tre nya län KS/2016:581 Upprättad Upprättad KS2016:8175 Bostadsanpassningsbidrag beviljas KSDelegation/ KS2016:8176 Bostadsanpassningsbidrag beviljas KSDelegation KS/2016:529 KS/2016:578

7 Inkommen KS2016:8177 Brev angående uppsägning av överrenskommelser om mottagande av ensamkommande barn och regeringsbeslut Inkommen KS2016:8178 Uppsägning av överrenskommelse om anordnande av boende fö barn utan legal vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn Inkommen KS2016:8179 Uppsägning av överrenskommelse om anordnande av boende fö barn utan legal vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn, med uppehållstillstånd Inkommen KS2016:8180 Uppsägning av övergripande överrenskommelse om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige s k ensamkommande barn Inkommen KS2016:8183 Offert Orderbekräftelse KS/2016: Lokaldelen Inkommen KS2016:8184 Beräkningsunderlag för KS/2015: års stimulansmedel för ökad bemanning Inkommen KS2016:8186 Redovisning - Fridas visor KS/2016:290 Inkommen KS2016:8187 Bostadsanpassningsbidrag KS/2016:556 Ansökan, Intyg, Förslag till åtgärder Inkommen SP2016:95 Synpunkt om hinder SP/2015:21 Inkommen SP2016:96 synpunkt om Väg 156 i SP/2016:37 Ljungsarp. Inkommen SP2016:98 Synpunkt angående SP/2016:38 Björnenes förskola Inkommen SP2016:99 Klagomål - SP/2016:38 Skattkammarens förskola Inkommen SP2016:100 Synpunkt - förskolan Ambjörnarp SP/2016:38

Postlista Utskrivet: :14 Utskrivet av: Louise Andreasson

Postlista Utskrivet: :14 Utskrivet av: Louise Andreasson Postlista 2016-10-27 Utskrivet: 2016-10-27 11:14 Utskrivet av: Louise Andreasson Postlista 2016-10-27 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-10-20 KS2016:9299 Underlag

Läs mer

Upprättad KS2016:6168 Delegeringsbeslut komvux Beviljas Upprättad KS2016:6172 Delegeringsbeslut komvux Beviljas

Upprättad KS2016:6168 Delegeringsbeslut komvux Beviljas Upprättad KS2016:6172 Delegeringsbeslut komvux Beviljas Postlista 2016-05-26 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen 2016-05-19 KS2016:6159 Valkretsar vid 2014 KS/2016:350 års val till riksdag och landsting 2016-05-19 KS2016:6162

Läs mer

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477 Postlista 2016-06-17 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad KS2016:7219 Godkännande av KS/2016:477 byggnation Upprättad KS2016:7220 Avtal KS/2016:479 Elevhemsboende KS2016:7221

Läs mer

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Postlista 2016-03-31 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen 2016-03-11 KS2016:2654 Information om KS/2016:21 Inkommen 2016-03-11 KS2016:2656 Ansökan och intyg KS/2016:200

Läs mer

Postlista KS/2016:196

Postlista KS/2016:196 Postlista 2016-05-12 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör 2016-05-06 KS2016:5414 Nominering - församling, Missionsförsamling och Röda Korset. KS/2016:196 Upprättad 2016-05-09

Läs mer

KS/2016:309 integrationsbidrag - Tranemo- Mossebo rödakorskrets HT 16 Inkommen KS2016:9815 Bekräftelse på mottagen

KS/2016:309 integrationsbidrag - Tranemo- Mossebo rödakorskrets HT 16 Inkommen KS2016:9815 Bekräftelse på mottagen Postlista 2016-11-28 Utskrivet: 2016-11-28 15:28 Utskrivet av: Anne Andersson Postlista 2016-11-28 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-11-23 KS2013:8961 Avtal

Läs mer

KS2016:7104 Bostadsanpassnings KS/2016: KS2016:7121 Bostadsanpassnings KS/2016:397

KS2016:7104 Bostadsanpassnings KS/2016: KS2016:7121 Bostadsanpassnings KS/2016:397 Postlista 2016-06-09 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör 2016-06-02 KS2016:7102 Karta KS/1998:104 2016-06-02 KS2016:7103 Karta KS/1998:38 2016-06-02 KS2016:7104 Bostadsanpassnings

Läs mer

POSTLISTA UN. Datum

POSTLISTA UN. Datum POSTLISTA UN Sida 1(10) Datum 2016-07-02 2016-09-15 Postlista 2016-09-15 IN Vårdnadshavare Ansökan om plats/utökning av vistelsetid i förskola/fritidshem Henrik Wagersten 000478/2016 2016-09-15 IN Vårdnadshavare

Läs mer

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör

Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Postlista 2016-06-02 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Upprättad 2016-05-27 KS2016:6765 Delegeringsbeslut KS/2016:114 Upprättad 2016-05-27 KS2016:6766 Delegeringsbeslut KS/2016:114

Läs mer

Upplands Väsby kommun Hanteringsanvisningar Slutversion inför

Upplands Väsby kommun Hanteringsanvisningar Slutversion inför Att hantera start av ny förskola Ansökan i form av ett ifyllt formulär Underlag till beslut Tjänsteutlåtande Avknoppning, etablera nya förskola Beslut tas i nämnd Att utföra tillsynsbesök Schema för inplanerade

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-06-27-2014-07-04 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Statlig ersättning för asylsökande

Statlig ersättning för asylsökande Statlig ersättning för asylsökande Alla ersättningar för asylsökande gäller även för de personer som har fått uppehållstillstånd, så länge de fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem.

Läs mer

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272

1. Resultatmål KS/2016:272 Kl Lars-Gunnar Karlsson. 2. Driftsbudget KS/2016: Investeringsbudget KS/2016:272 Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2016-11-07 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-22 Ärende Dnr Föredragande 1. Resultatmål KS/2016:272 Kl. 13.30 Lars-Gunnar

Läs mer

Postlista Protokollsutdrag BMB , Segerforsskogen 4.3 Diariedatum: I Avsändare: Mottagare:

Postlista Protokollsutdrag BMB , Segerforsskogen 4.3 Diariedatum: I Avsändare: Mottagare: Postlista 2016-06-27-2016-07-03 16-155 Protokollsutdrag BMB 160615, Segerforsskogen 4.3 2016-06-27 BMB Bergslagens Miljö och Byggnämnd 16-156 Trafikbuller och planering 2016-06-28 SKL 16-157 Regional samverkanskurs

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Vilka personer kan kommun/ landsting få ersättning för? Personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem och därmed omfattas

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-01-24-2014-01-31 Sida 1 Utskriven av: MFB Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening / Rubrik Arkivplats Sökbegrepp 2013-KS056-27

Läs mer

2014-05-16. Göran Björklund

2014-05-16. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-05-16 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-03-07-2014-03-14 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Redovisning av delgivningar juni 2016

Redovisning av delgivningar juni 2016 2016-06-09 Handläggare Malin Nyberg Kansli- och utredningsavdelningen Redovisning av delgivningar juni 2016 Dnr Titel Till/från Dokumentdatum 2016UTN/0031 2016UTN/0093 2016UTN/0108 2016UTN/0123 Särskilt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-12-05 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 15 december 2014 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Utskriftsdatum: 2013-11-13 Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 2013-11-12 till 2013-11-13 Datum 2013-11-12 Diarienr. KS 2009/275 Diariebtkn. 22 Länsstyrelsen Värmland Uppföljning av statligt

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR HANTERING AV ENSAMKOMMANDE ASYLSÖKANDE BARN SOM FYLLER 18 ÅR ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2017-11-30, 276 GÄLLER FRÅN OCH

Läs mer

Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen

Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen 1 Innehållsförteckning Överklagande av beslut om bygglov och förhandsbesked... 3 Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift och bygglovsavgift... 5 Överklagande

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

utskriftsdatum: 2015-10-13 Postlista för Barn- och utbildningsnämnden Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-28 till 2015-10-13

utskriftsdatum: 2015-10-13 Postlista för Barn- och utbildningsnämnden Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-28 till 2015-10-13 utskriftsdatum: 25-10-13 Postlista för Barn- och utbildningsnämnden Ankomstdatum inom perioden: 25-- till 25-10-13 Datum 25-- Diarienr. BUN 25/00 Diariebtkn. Birgitta Jacobsson, Gunilla Campbell, Annette

Läs mer

Postlista 2015-09-08-2015-09-09 Registreringsdatum: 2015-09-08-2015-09-09, Dokumenttyp: I,U, Status: J - Publicerad Rapport genererad: 2015-09-09

Postlista 2015-09-08-2015-09-09 Registreringsdatum: 2015-09-08-2015-09-09, Dokumenttyp: I,U, Status: J - Publicerad Rapport genererad: 2015-09-09 Postlista 2015-09-08-2015-09-09 Urval: Registreringsdatum: 2015-09-08-2015-09-09, Dokumenttyp: I,U, Status: J - Publicerad Rapport genererad: 2015-09-09 Synpunkt ang Trafikplaneringen Nättraby E22 Synpunkter,

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-06-05-2014-06-13 Sida 1 Utskriven av: MFB, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. För asylsökande Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting För asylsökande Ny förordning? PM Presskonferens Ny förordning? Vilka omfattas av ersättningarna? Personer som söker asyl Personer som fått uppehållstillstånd

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde:

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 22 oktober klockan 14.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 14.00-16.00 Plats: Utbildningskontorets sammanträdesrum, Stora

Läs mer

Ärendelista Sida 1

Ärendelista Sida 1 Ärendelista 2014-06-16-2014-06-19 Sida 1 Utskriven av: AAN, Avdelning: KS, Förvaltning: Kommunstyrelsen Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum

Läs mer

Vägledning: Överklagade beslut gällande PBL-ärenden Länsstyrelsen i Västra Götaland

Vägledning: Överklagade beslut gällande PBL-ärenden Länsstyrelsen i Västra Götaland 1 Innehåll Allmänt... 1 Att skicka in handlingar till Länsstyrelsen... 2 Överklagande av beslut om bygglov och förhandsbesked... 2 Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift och bygglovsavgift... 4

Läs mer

Diariedatum: Dok.datum: Ärende: Föreningsbidrag 2016 Ärendedatum: Diariedatum: Dok.

Diariedatum: Dok.datum: Ärende: Föreningsbidrag 2016 Ärendedatum: Diariedatum: Dok. I KS 0001/2016-5 Ansökan DRIFTBIDRAG Nya Kopparbergs hembygdsförening Nya Kopparbergs hembygdsförening I KS 0001/2016-6 Ansökan VERKSAMHETSBIDRAG Nya Kopparbergs hembygdsförening Nya Kopparbergs hembygdsförening

Läs mer

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Protokoll 2 av 2 från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2015-05-28 Beslut - 93 2015-05-28 Göteborgs hälsooch sjukvårdsnämnd, Överenskommelse

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015

f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Au 203 Dnr KS 090/2015 f9l9j LJUSNARSBERGS Q'1 KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (37) Sammanträdesdatu m ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-11-11 Au 203 Dnr KS 090/2015 Information, övergripande överenskommelse med Migrationsverket om anordnade

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen

Postlista för Kommunstyrelsen Postlista för Kommunstyrelsen Datum 2011-10-25 Diarienr. KS 2010/305 Diariebtkn. 10, ALLMÄN VERKSAMHET, SAMVERKAN Utvecklingsenheten, Nina Skogsberg Svar på motion om att utreda kommunens exponering i

Läs mer

2015-08-07. Göran Björklund

2015-08-07. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-08-07 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 17 augusti 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl

Läs mer

Bestämmelser om författningsreglerad frekvenstillsyn

Bestämmelser om författningsreglerad frekvenstillsyn Bestämmelser om författningsreglerad frekvenstillsyn I socialtjänstförordningen 3 kap. 19 finns regeln om tillsyn av HVB för barn och unga I förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret, Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

LEDIGA TOMTER I TRANEMO KOMMUN (Avstyckade, planlagda o anslutna till VA)

LEDIGA TOMTER I TRANEMO KOMMUN (Avstyckade, planlagda o anslutna till VA) LEDIGA TOMTER I TRANEMO KOMMUN (Avstyckade, planlagda o anslutna till VA) Priser enl 2014 års taxa (inklusive moms) Tomt inkl plankostn Anslutning VA Totalt pris för tomt o va-anslutning Tomtbeteckning

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2016-08-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 5 september 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-02-14 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 24 februari 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen

Utbildningsnämnden kallar till sammanträde. Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen UBK2000, v1.0, 2014-04-28 KALLELSE 1 (5) kallar till sammanträde Beredningen sammanträder den 17 januari 2017 kl 15:00 i Dalkarlen Tid: tisdagen den 24 januari 2017, kl 15:00 Plats: Gemaket Ordförande:

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2016-06-10 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 20 juni 2016 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2016-05-01 Dnr: 2016/290-IFN-723 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Försörjningsstöd

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll

Överförmyndarens ansvar. God mans uppdrag och roll Överförmyndarens ansvar God mans uppdrag och roll OLIKA MYNDIGHETERS ANSVAR Migrationsverket Länsstyrelserna Kommunerna Landstingen Inspektionen för vård och omsorg Socialstyrelsen Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 20

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande 20 överförmyndarnämnd 2015-09-15 20 Tid och plats Orbadenrummet, plan 5, Stadshuset, klockan 9:15-12:00 Paragrafer 15-22 ande Ulrika Dahlberg (MP) ordförande Åsa Olsson (FP) vice ordförande Cecilia Widéen

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 09:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 Datum 2015-08-31 Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning

Läs mer

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun

BESLUT. Ärendet Ansökan om överflyttning av ärende från Malmö stad till Trelleborgs kommun BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2014-03-14 Dnr 8.7.4-44536/2013 1(4) Avdelning mitt Solveig Segerholm SoIveig.Segerholm@ivo.se Sökande Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 205 80 Malmö Motpart Trelleborgs

Läs mer

KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 KF 13:4 KF 13:5 KF 13:6 KF 13:7 KF 13:8 KF 13:9 KF 13:10 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl

Läs mer

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum

Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Dokumentkategor i Titel Ärendenummer Handläggare Avdelning Datum Komplettering till ansökan Rehabteam Hjälbo HSNG 2015-00529 Marika Fixell HSN 2015-05-25 Begäran om komplettering till tidigare ansökan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag

Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Riktlinjer för bedömning av fristående pedagogisk omsorgs förutsättningar för rätt till bidrag Kommunen ska sträva efter att istället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande ~~~ REMISSYTTRANDE RONNEBY Handläggare: Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef Telefon: 0457-618979 E-post: anna-karin.sonesson@ronneby.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande

Läs mer

februari 2011, kl 15.30 1 Budget 2011 BUN 10/25 2 Redovisning av inkomna klagomål / synpunkter under september - december 2010

februari 2011, kl 15.30 1 Budget 2011 BUN 10/25 2 Redovisning av inkomna klagomål / synpunkter under september - december 2010 Barn- och utbildningsnämnden 2011-02-09 Kallelse / Underrättelse Sammanträdesdatum 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 9 februari 2011, kl 15.30 Föredragningslista - Val av justerande

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll

Protokoll 1 (16) TRELLEBORGS KOMMUN. Mötesdatum Innehåll Arbetsmarknadsnämnden 1 (16) Mötesdatum 2015-11-16 Innehåll 97 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 98 Informationsärenden 99 Delegationsärenden 100 Rapporter och skrivelser 2015 101

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Bfd22 060315 1(3) Dnr SN/2014:274 723 2014-10-14 Överenskommelse om blandade platser Överenskommelse om anordnande av boende för såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Läs mer

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta

Sammanträdet inleds med utdelning av Kils kommuns pedagogpris 2015, kaffe och tårta BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-06-10 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 10 juni 2015, kl. 15.00 OBS! Gemensamt möte med socialnämnden kl. 13.00-15.00

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Ragunda kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Ragunda kommun 17 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl

måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl KALLELSE 1 (6) 2013-04-26 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen OBS! tiden den 6 maj 2013 kl 15.30. Ulf Olsson Göran

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 mars 2015, kl. 13.30-16.00. Arne Andersson, ordförande (M) Helena Lordhem (KD)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (5) KOMMUNKONTORET 2016-08-19 Tid: 2016-08-29, kl 13.00 Kommunstyrelsen Utbildning för förtroendevalda om plan- och byggprocessen kl 13.00-14.00 Program: 1. Lov- och byggprocessen

Läs mer

Initierat av: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun

Initierat av: Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun 16KS102-3 68 KSAU Naturvårdsprogram för Askersunds kommun Initierat av: Lars Skogsén Datum: 2017-05-03 16KS133-8 Kortfattad redovisning av hur bidrag till LiSa använts 2016 Initierat av: Länsstyrelsen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M)

Ärende Beteckning Förslag till beslut. 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-08 Kommunstyrelsen Sammanträde 14 april 2015 klockan 13 Kungsbackarummet Ärende Beteckning 1. Val av justerare Kalle Sundvall (M) 2. Information om samråd och viktigare

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Socialnämndens sammanträde, serie A

Socialnämndens sammanträde, serie A Kallelse till s sammanträde, serie A kl 08:30 ca 12.00 i Socialförvaltningens lokaler Rådhusgatan 104, Nejonögat KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Björn Sandal, S, ordförande Närv JA NEJ JA NEJ JA NEJ

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (5) Kommunstyrelsens omsorgsutskott 2015-06-10. Val av justerare Förslag: Jan Westermark (FP).

NORDANSTIGS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (5) Kommunstyrelsens omsorgsutskott 2015-06-10. Val av justerare Förslag: Jan Westermark (FP). NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 17 juni 2015 kl.

Läs mer

Protokoll 1(17) Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta

Protokoll 1(17) Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN Protokoll 1(17) Politiskt organ Tid Plats Sammanträdesrummet Multen, Kommunhuset, Bangatan 7, Fjugesta Ledamöter Ersättare Ordf. Håkan Söderman, (M) Andreas Aronsson (FP) 1:e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden

Rapporter och meddelanden till barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09 Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsenheten BUN/2017:79 Lars Niska 016-710 24 46 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Rapporter och meddelanden till barn-

Läs mer

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn

Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sida 1/6 Ert datum Er beteckning A2016/01333/I Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar till Ds 2016:21, Ändringar i fråga om sysselsättning och kommunplacering av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson

Underskrifter Paragrafer Kerstin Jonasson. Jonas Nyberg. Kenneth Gunnarsson 2012-12-18 418 (424) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.30 12.30 Jonas Nyberg (S), ordförande Åsa Sikberg (M), vice ordförande Björn Hellstedt (C) Kenneth

Läs mer

Göran Björklund

Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2016-01-15 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 januari 2016 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Postlista Länsstyrelsens i örebro län tillfälliga föreskrifter om förbud m Dalkarlsberg, Nora kommun.

Postlista Länsstyrelsens i örebro län tillfälliga föreskrifter om förbud m Dalkarlsberg, Nora kommun. 16-134 Länsstyrelsens i örebro län tillfälliga föreskrifter om förbud m Dalkarlsberg, Nora kommun 2016-06-07 Länsstyrelsen i Örebro län 16-135 Folkbildningens betydelse för samhället 2015 2016-06-07 folkbildningsrådet

Läs mer