Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisnin Cylinda 1-23"

Transkript

1 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23

2 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer service, läs "om felsökning" på sid För service, kontakta Elektroskandia. Telefonnummer se bifogat Tryggt att veta Cylinda Service Du betalar endast lokal telefontaxa Fax Cylinda Konsumenttjänst INNAN DU DISKAR FÖRSTA GÅNGEN: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen, särskilt avsnitten Säkerhet, Barnsäkerhet och Grundkurs. VAR FÖRSIKTIG MED VISSA MATERIAL Läs avsnittet Findisk innan du diskar porslin med oglaserad dekor eller andra husgeråd av plast, trä eller kristall som du är rädd om. KONTROLLERA INSTÄLLNING AV LUCKAN Kontrollera att diskmaskinens lucka är korrekt inställd: öppna luckan en bit och släpp den. Stannar den exakt där du släppte den? Om inte, bör du kontrollera installationsanvisningen eller konsultera installatören. KONTROLLERA VATTNETS HÅRDHETSGRAD Ring Vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har. Det har betydelse när du doserar disk- och spolglansmedel. OM DU HAR MASKIN MED AVHÄRDARE: När du vet vattenhårdheten ställer du in avhärdaren, se Avhärdare. Innan du börjar diska måste du också fylla på salt, se Salt SE SNABBGUIDE PÅ SISTA SIDAN 2

3 S INNEHÅLL LÄS FÖRST! Säkerhet 4 Barnsäkerhet 5 Diskmaskinens delar 6 Tekniska upplysningar 6 Diskkorgar 7 Doseraren 8 Panelen, symboler 8 BÖRJA DISKA! Innan du börjar diska 2 Grundkurs 9-11 Standardprogram 12 Programtillval 13 Ekodisk 14 Findisk- Ömtåligt diskgods 15 SKÖTSEL Rengöring Sköljmedel 18 Salt 19 INSTÄLLNINGAR Inställningar FEL Felindikationer 23 Felsökning- Diskresultat Felsökning- Maskin 26 ÖVRIGT Prestandainformation 27 Snabbguide 28 SÖKORD Avhärdare 19 Barnsäkerhet 5 Diskmedel 8, 10 Diskprogram 12 Disktid 12 Displayfönstret 13 Doseraren 8 Dåligt diskresultat 16-19, Energiforbrukning 12 Energispar Findisk 15 Hårdhetsgrad, se Vattenhårdhat Inställningar Kalkavlagringar 16 Kristall, se Findisk INSTALLATION Se installationsanvisning Miljö 4, Plast, se Finfisk Salt 19 SCS (Super Cleaning System ) 9 Service 2 Silver, se Findisk Skrotning 4 Sköljmedel 18 Snabbguide 28 Säkerhet 4-5 Tillval 13 Vattenförbrukning 12 Vattenhårdhat 9, Vinterförvaring 4 3

4 SÄKERHET ALLMÄNT: Läs och spara bruksanvisningen! Installation av vatten, avlopp och el skall göras av behörig fackman. Använd inte diskmaskinen till något utöver det som anges i denna bruksanvisning. Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna med något utöver diskgods. Använd endast maskindiskmedel! Placera knivar och andra vassa föremål så att de inte skadar personer eller diskmaskinen. Rör inte värmeelementet i maskinens botten det är mycket varmt under och precis efter en disk. Placera aldrig diskgods med lösningsmedelsrester i maskinen p g a explosionsrisken. Disk som innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte diskas i diskmaskinen. Placera föremål av trä och plast i maskinens överkorg, så att de inte ramlar ner på elementet i botten av maskinen (brandrisk). INSTALLATION Se medföljande installationsanvisning. TRANSPORTER/VINTERFÖRVARING Transportera maskinen upprätt eller liggande på rygg. Om maskinen skall transporteras vintertid, eller förvaras i ouppvärmda lokaler vintertid, måste avloppspump och inloppsventil tömmas på vatten för instruktioner, ring Elektroskandia. RYCKLÅS (ENDAST FULLINTERGRERAD MASKIN) Om luckan öppnas under gång stängs maskinen av. Men eftersom maskinen är försedd med rycklås kan vatten stänka ut om luckan rycks upp hastigt. Börja därför med att öppna luckan försiktigt, tills spolarmarna stannat. ÖVERFYLLNADSSKYDD Överfyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger av vattenintag om maskinens vattennivå stiger över den normala. Om skyddet utlöses, stäng av vattentillförseln och ring efter service. RENGÖRING När du gör rent kanten runt luckan skall du endast använda en lätt fuktad trasa. Spruta inte med duschflaska! Vatten kan tränga in i låset och komma i kontakt med de elektriska komponenterna. FÖRPACKNINGSMATERIAL Källsortera enligt din kommuns rekommendationer. SKROTNING När maskinen tjänat ut och skall skrotas ska den genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av sladden så kort som möjligt. Ta kontakt med renhållningsverket eller din kommun för information om hur man skrotar maskinen på rätt sätt! Maskinen är tillverkad och märkt för återvinning. 4

5 BARNSÄKERHET BARNSÄKER STOPP OCH START För att stoppa ett diskprogram tryck på någon av programknapparna i tre sekunder. Denna fördröjning är inbyggd. Du kan också förhindra att ett barn av misstag startar maskinen genom att programmera in en liknande fördröjning för att starta, se Inställningar. AKTA BARNEN! - MASKINDISKMEDEL ÄR FRÄTANDE! Förvara disk- och sköljmedlet oåtkomligt för barn! Om någon svalt maskindiskmedel, ge genast dryck, ett till två glas mjölk eller vatten. Försök inte framkalla kräkning. Kontakta läkare! Om någon fått maskindiskmedel i ögonen, skölj (minst 15 min) i rikligt med vatten. MASKINEN HAR BARNSÄKERHETSLÅS Aktivera barnsäkerhetslåset, genom att lyfta och vrida skruvspåret till horisontellt läge med en skruvmejsel. Skruvspåret hittar du till vänster om handtaget. Återställ genom att vrida tillbaka skruvspåret till vertikalt läge. BARNSÄKER DISK Använd knivstället, för alla långa/vassa föremål. Vänd knivspetsen nedåt i bestickkorgen. Stäng alltid luckan och sätt genast igång programmet när du fyllt på diskmedel. Håll barn borta från diskmaskinen när den är öppen. Det kan finnas diskmedelsrester kvar! Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt aktsam när luckan är öppen. 5

6 DISKMASKINENS DELAR* 1. KNIVLÅDA (Inte alla modeller) 1 2. ÖVERKORG 3. LAMPA (Inte alla modeller) 4. SPOLARMAR 5. UNDERKORG 2 6. BESTICKKORG 7. SKÖLJMEDEL PÅFYLLNING 8. SKÖLJMEDEL DOSERING 9. DISKMEDELSFACK 10. HUVUDSTRÖMBRYTARE 11. PROGRAMPANEL 12. GROVSIL 13. FINSIL 14. TYPSKYLT *Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad! TEKNISKA UPPGIFTER HÖJD BREDD DJUP VIKT KAPACITET** MM 596 MM 550 MM**** 48 KG/51 KG MED AVHÄRDARE* 12 KUVERT VATTENTRYCK 0,03 1,0 MPA (0,3 10 KP/CM 2 ) ANSLUTNING MAX ANSLUTNINGSEFFEKT TILLBEHÖR **Enligt standard, EN ***Se typskylten. ****Utan monterad trälucka. 1-FAS, 230 V, 50HZ 10/16A*** W*** ARBETSSKIVA, SIDOPLÅTAR, TIPPSKYDD, DEKORRAMAR 6

7 DISKKORGARNA* Överkorg 1 2 Underkorg JUSTERBAR FÄLLBAR HYLLA 2. DELBAR HYLLA 3. FÄLLBAR STÖDRIBBA 4. UNDERKORG 5. BESTICKKORG MED JUSTERBAR OCH FÄLLBAR LUCKA. Bestickkorg *Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad! 5 7

8 PANELEN PROGRAM TILLVAL Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop INDIKERINGSLAMPOR 2. GRYTDISK 3. STARKDISK 4. NORMALDISK 5. SNABBDISK 6. AVSPOLNING 7. TEMPERATURVAL 8. TORKVÄRME 9. START/ STOPP 10. DISPLAY 11. SKÖLJMEDELSINDIKERING DOSERAREN FACK FÖR HUVUDDISKMEDEL 2. FACK FÖR FÖRDISKMEDEL 3. KONTROLLÖGA FÖR SKÖLJMEDEL 4. LOCK FÖR SKÖLJMEDEL 5. LUCKA FÖR DISKMEDELSFACK 4 5 8

9 GRUNDKURS Här följer en steg-för-steg-instruktion som hjälper dig till bästa möjliga diskresultat. FYLL KORGARNA RÄTT! Din diskmaskin har Super Cleaning System. Efter fördisken startas huvuddisken med rent vatten och ren maskin och därför behöver du inte skölja disken innan du diskar. Ta bara bort större matrester och skräp. Bekvämt och miljövänligt! Placera glas, koppar, skålar och assietter och fat i överkorgen, vinglas placeras i hyllan med den vågade kanten, samt knivar i knivstället om sådana finns. Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat, kastruller och bestick (i bestickkorgen) i underkorgen. Den löstagbara tallriksinsatsen som finns i vissa modeller kan lätt tas bort och ge plats åt stora tallrikar, kastruller och grytor, eller placeras om i tre alternativa lägen. Ställ besticken med skaften nedåt och så spridda som möjligt. Se till att skedar inte ligger i varandra. Placera inte bestick av olika material - t ex silver och rostfritt - i samma fack (risk för fläckar). Bestickkorgen har en fällbar lucka i mitten för småprylar, eller smala skaft, som t ex elvispar. Placera långa bestick och förskärare i den speciella knivlådan om sådan finns, annars i överkorgen. OBS! Vänd alla smutsiga ytor inåt eller nedåt! Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt. Se Findisk, om du vill diska föremål som kan var ömtåliga. 9

10 DOSERA DISKMEDEL Diskmedel skall doseras efter vattnets hårdhetsgrad. Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen. Har du maskin med avhärdare dosera som om du har mjukt vatten. Häll diskmedlet i diskmedelsfacket. Det finns ett fack för fördisk och ett för huvuddisk, se Doseraren. Ring diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande diskmedel. VARNING! Akta barnen! - Maskindiskmedel är frätande. OBS! Använd endast maskindiskmedel Handdiskmedel kan inte användas eftersom skumbildningen hindrar maskinens arbete. STÄNG LUCKAN OCH TRYCK PÅ HUVUD- STRÖMBRYTAREN VÄLJ PROGRAM Det enklaste är att välja ett standardprogram. Då trycker du bara på en av symbolerna för diskprogram och maskinen väljer temperatur osv åt dig. Du kan också själv välja disktemperatur, antal sköljningar, torkvärme etc, se Tillval. Om du använt något av standardprogrammen: Grytdisk, Starkdisk eller Normaldisk vid förra diskningen, minns maskinen det och du behöver bara trycka på Start för att få samma program igen. Grytdisk Grytdiskprogrammet ska användas för att diska hårt smutsad disk som t ex kastruller, grytor och gratängformar. Om maskinen inte fylls av sådan disk, kan du fylla på med tallrikar osv. Starkdisk Använd detta program för att diska hårt smutsad disk, kastruller och grytor blandat med vanlig hushållsdisk Normaldisk Används för att diska normalt smutsad disk med tallrikar, uppläggningsfat, koppar och glas mm. Snabbdisk Om disken inte är hårt smutsad, kan man välja Snabbdisk. Programmet är avsett för glas och porslin som just använts och därför inte behöver ett så kraftfullt program. Ömtålig disk kan diskas med snabbdiskprogrammet. Se också Findisk. Avspolning För att skölja diskgodset, medan du väntar på att maskinen skall bli full. 10

11 TRYCK PÅ START Nu startar maskinen. Den sköter hela diskningen automatiskt. Stäng luckan ordentligt, annars startar inte maskinen. Ångrar du dig? Om du vill byta program sedan du startat maskinen, tryck på stopp i tre sekunder. Välj sedan ett nytt program genom att trycka på någon av symbolerna och därefter på startknappen. EFTER DISKEN När maskinen är färdig, drar den endast viloström. Vill man bryta strömmen helt, stänger man av med huvudströmbrytaren. Stäng av vattenkranen om maskinen inte skall användas under en längre tid, t ex under semestern. Vill du stoppa i mer disk? Öppna luckan; maskinen stannar automatiskt, ställ in disken, stäng luckan och maskinen fortsätter där den slutade. Om maskinen stängs av med huvudströmbrytaren (eller vid strömavbrott) innan diskprogrammet är avslutat, fortsätter det avbrutna program OBS! Stängs strömmen av, eller om luckan är öppen mer än 2 minuter under torkningen nollställs programmet. 11

12 STANDARDPROGRAM PROGRAM GRYTDISK STARKDISK NORMALDISK 65 NORMALDISK 55 NORMALDISK (utan torkvärme) SNABBDISK AVSPOLNING TRYCK Program Tillval SÅ ARBETAR MASKINEN Temperatur Fördisk med SCS* (antal) Huvuddisk (antal) Sköljning (antal) Torkvärme Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej FÖRBRUKNINGSVÄRDEN 1 2 Disktid(ca min)** Energi (ca kwh) Disktid(ca min)** Energi (ca kwh) Vattenförbrukning (liter) ,0 1,0 0,6 0,5 0,3 0,4 0, ,0 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 0,01 25,0 21,0 17,5 17,5 17,5 14,0 3,5 * SCS = Super Cleaning System. ** Disktiden kan variera något beroende på temperaturen på vattnet, spänningsvariationer, mm. 1 Anslutning till varmvatten ca 60 C. 2 Anslutning till kallvatten ca 15 C. 12

13 TILLVAL TEMPERATURVAL Med temperaturval väljer du själv temperatur på diskningen. Du kan variera temperaturerna enligt nedan: GRYT, STARKDISK: 70 / 55 C TORKVÄRME Indikeringslampan för torkvärme lyser om du har valt torkning med värme. Önskar du ett program utan torkvärme -tryck igen så slocknar lampan. NORMALDISK: 65 / 55 C SNABBDISK: 45 / 55 C Lampan lyser om du valt den höga temperaturen. Valet kvarstår till ändring g DISPLAYEN När du valt program eller temperatur, visas den valda temperaturen under tre sekunder i displayfönstret. Därefter visas kvarvarande tid. Displayen visar hur lång tid som återstår av programmet När ett program startar, visas hur lång tid det tog förra gången detta program kördes. Det kan skilja något gång från gång beroende på inkommande vattens temperatur, diskmängden, omgivningens temperatur mm. Under tiden som programmet körs, räknas tiden ner, och den tid som kvarstår av programmet visas i fönstret. Om kvarvarande tid överstiger 60 minuter, visas antalet timmar, följt av h, omväxlande med antalet minuter. Exempel: 1h-25-1h-25, vilket alltså innebär att 1 timma och 25 minuter kvarstår av programmet. OBS Om maskinen är kopplad till kallvatten, kommer den återstående tidvisningen vid den första körningen i varje program att vara missvisande. Displayen visar 1 minut till programmet är klart. Öppna inte diskmaskinsluckan innan maskinen är färdig. Vid andra körningen av respektive program utgår maskinen från den tid programmet tog vid föregående körning. 13

14 EKODISK DISKA BARA FULL MASKIN Vänta med diskningen tills maskinen är full, så sparar du energi. DISKA MED LÄGRE TEMPERATUR Är disken bara lätt smutsad kan du sänka temperaturen: i Gryt-/Stark och Normaldisk till 55 C. ANSLUT TILL KALLVATTEN Om maskinen är ansluten till kallvatten, blir gångtiderna längre, eftersom uppvärmningen av vattnet tar längre tid. Den ökade disktiden gör dock att man kan köra ett program med lägre disktemperatur och ändå få samma resultat. Är du ansluten till ett fjärrvärmeverk är det dock billigare för dig att ansluta maskinen till varmvatten. VÄLJ PROGRAM UTAN TORKVÄRME Om du har valt ett Gryt-/Stark-/Normal utan torkvärme. Du får ett bättre torkresultat om du efter avslutat program ställer luckan lite på glänt. SKÖLJ INTE INNAN DU DISKAR Tack vare maskinens Super Cleaning System behöver du inte skölja disken under rinnande vatten innan du stoppar in den i maskinen. Maskinen startar alltid huvuddisken med rent vatten och ren maskin! VÄLJ MILJÖANPASSAT DISKMEDEL Läs miljödeklarationer på förpackningen! 14

15 FINDISK - ÖMTÅLIGT DISKGODS En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Orsakerna kan vara flera. Vissa material tål inte stark värme, andra kan skadas av maskindiskmedlet. ÖMTÅLIG DEKOR Porslin med dekor som ligger ovanpå glasyren (godset känns då strävt) bör inte maskindiskas. TRÄ Träföremål bör endast maskindiskas om de är märkta Maskindisk. PLAST Vissa plastsorter tål inte den höga temperaturen vid maskindiskning. För att skydda plastföremål Välj program med låg temperatur, 55 o C utan torkvärme. Placera plastföremålen i överkorgen så kommer de inte för nära elementet. SILVER Föremål av silver och rostfritt bör inte komma i beröring med varann, eftersom silvret då kan missfärgas. KRISTALL/GLAS Placera föremålen så att de inte stöter samman under diskningen. Använd lägsta möjliga disktemperatur och kortast möjliga program. Ingen torkvärme! Antika och mycket ömtåliga föremål bör inte diskas i maskin. Glas som maskindiskas i höga temperaturer kan med tiden få en grå slöja som inte går att få bort. Diska finglasen i 45 C med låg dosering av diskmedel. BESTICK MED KLISTRADE HANDTAG Vissa typer av lim tål inte maskindisk. Handtagen kan i sådana fall lossna. ALUMINIUM Aluminium kan mattas av maskindisk. Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock maskindiskas, även om man får räkna med en minskad högglans. 15

16 RENGÖRING Rördel Grovsil RENGÖRING Maskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål och hålls ren genom den normala användningen. Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det dock bildas kalkavlagringar i maskinen. Kör i så fall ett normaldiskprogram med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket. Grovsilen I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. Lyft ur och töm grovsilen vid behov. Glöm inte att sätta tillbaka den! Finsil Finsilen Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid varje diskomgång. Rengör finsilen någon gång om året. Finsilen lossas genom att du först skruvar ur silens rördel, och lyfter den och grovsilen rakt upp. Gör rent med en diskborste. Se till att kanterna tätar ordentligt när du sätter tillbaka finsilen. Avloppspumpen Pumpen kan nås inifrån maskinen. Först tar man bort grovsil, finsil och silens rördel. Därefter tar man bort den lilla svarta/gula passbiten till vänster i bottenbrunnen. Då kommer man åt att snurra pumpvingen och ta bort eventuella stopp. Montera tillbaka passbit, filter och silar. VARNING! Glöm ej montera tillbaka passbiten. 16

17 Spolarmarna Hålen och lagringarna kan ibland bli igensatta. Skruva bort muttern och lyft av brickan ovanpå spolarmen så att denna kan lyftas av. Peta bort skräpet med en nål e dyl. Spolarmarna har hål på undersidan. Luckan När du gör rent kanten runt luckan använd endast en lätt fuktad trasa, ev. med något rengöringsmedel. Spruta inte med duschflaska eller liknande runt lucklåset. Detta för att undvika att vatten tränger in i lucklåset och kommer i kontakt med de elektriska komponenterna. VARNING Spruta ej med duschflaska eller liknande runt lucklåset. 17

18 SKÖLJMEDEL När spolglansmedlet är slut lyser signallampan för sköljmedel på panelen.* Öppen Kontrollöga Stängd FYLL PÅ SKÖLJMEDEL Torkningen går snabbare om man använder sköljmedel. När spolglansen är slut lyser signallampan för sköljmedel på panelen.* Vissa maskiner saknar signallampa. Dessutom finns det ett kontrollöga mitt i doseraren. Se bilden. Om ögat är helt svart, finns tillräckligt med sköljmedel. Om den svarta pricken är mindre, behöver du fylla på sköljmedel. Vrid och lyft upp locket till sköljmedelsbehållaren till höger på doseraren. Här fyller du på och ställer in mängden sköljmedel som skall doseras i varje disk. Fyll på tills ögat är helt svart och ändra dosering enligt nedan om så önskas. Glöm inte att stänga locket. Lock för sköljmedel Öppna genom att vrida och lyfta locket! *OBS! Efter påfyllning kan det dröja en viss tid innan signallampan slocknar. VÄLJ DOSERING Doseraren är normalt inställd på 1. Men beroende på vattnets hårdhetsgrad kan du behöva ändra doseringen. Öppna sköljmedelslocket. Där finns doserarens inställningsvred. Ställ in på 1 6: ju hårdare vatten desto högre dosering. Vid vatten med en hårdhetsgrad över o dh bör du använda sköljmedel med citronsyra (s k surt sköljmedel) om maskinen inte har avhärdningsfilter. Har maskinen avhärdingsfilter, dosera för mjukt vatten. Alltför riklig dosering av sköljmedel kan ge skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan man späda sköljmedlet med hälften vatten. För hög dosering av sköljmedel kan ge ränder på disken, medan för låg kan ge vattenfläckar. 18

19 SALT Gäller endast diskmaskin med avhärdningsfilter! När saltet är slut lyser signallampan för salt på panelen. Vissa maskiner saknar signallampa. En grön indikering sitter då i locket till saltbehållaren, se pil. Lock till saltbehållaren *OBS! Efter påfyllningen kan det dröja en tid innan signallampan slocknar. FYLL PÅ SALT Innan du använder en maskin med avhärdningsfilter måste du fylla på salt i saltbehållaren. Använd grovt salt eller specialsalt för diskmaskiner. Det är lämpligt att fylla på salt just när man ska diska, eftersom maskinen behöver sköljas ur direkt efter påfyllningen. Gör så här första gången: skruva först bort locket enligt bilden. Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens påfyllningshål. Häll först i ca 1 liter vatten. Fyll sedan på så mycket salt max 1,5 kg, att behållaren blir full. Torka bort överflödigt salt, så att locket kan skruvas fast ordentligt. Kör ett program så att ev. salt i maskinen sköljs bort. När saltet tar slut lyser signallampan för salt på panelen.* Skruva av locket och fyll behållaren med salt. Vatten behövs bara första gången! Torka rent och skruva åt. Kör ett komplett program så att ev salt sköljs bort. Om indikeringen inte fungerar, kan det bero på att flottören, som sitter under locket, har fastnat i saltrester. För flottörarmen uppåt och nedåt så att den lossnar. Flottören nås genom den gröna armen som sitter under locket. Återställ flottörarmen i nedre läget. Modeller som saknar signallampan visar grönt i lockets indikering när det finns tillräckligt med salt. VARNING Häll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Avhärdaren förstörs! 19

20 INSTÄLLNINGAR OMPROGRAMMERINGAR En del av maskinens funktioner kan du programmera om. Du kommer in i maskinens ändringsprogram genom att använda maskinens vanliga knappar enligt anvisningarna nedan. Valet ligger kvar tills nästa gång du ställer om funktionen. Även om maskinen stängts av med huvudströmbrytaren eller av annan anledning varit strömlös, kvarstår alla val, som var registrerade före strömavbrottet. Valet visas under 2 sekunder med indikeringslamporna. Därefter återgår maskinen till huvudprogrammet. Ofylld lampsymbol innebär släckt lampa. Fylld lampsymbol innebär lysande lampa. Fylld lampsymbol med streck över och under innebär blinkande lampa. BARNSÄKER START Du kan förhindra att ett barn av misstag startar maskinen genom att programmera maskinen så att det krävs att man trycker 3 sekunder på någon av programknappaarna för att starta. Display Lampor 1. TRYCK 5 GÅNGER PÅ SNABBDISK* (INOM 15 SEKUNDER) 2. TRYCK EN GÅNG PÅ AVSPOLNING OCH DU FÅR BARNSÄKER START 3 ELLER ÅTERSTÄLL 2. TRYCK EN GÅNG PÅ SNABBDISK OCH DU FÅR NORMAL FUNTION - * Sist valda inställning visas. 20

21 LÄGG TILL EN EXTRA SKÖLJNING Du kan få en extra sköljning i programmen Gryt, Stark och Normaldisk genom att göra på följande sätt. 1. TRYCK 5 GÅNGER PÅ STARKDISK* (INOM 15 SEKUNDER) 2. TRYCK EN GÅNG PÅ AVSPOLNING OCH DU FÅR EXTRA SKÖLJNING 1 ELLER ÅTERSTÄLL 2. TRYCK EN GÅNG PÅ SNABBDISK OCH DU FÅR NORMAL FUNKTION - * Sist valda inställning visas. INSTÄLLNING AV VATTENNIVÅ Maskinen tar in lagom mycket vatten när vattnet når upp till strecket på den nedre spolrörslagringen, enligt bilden. Kontrollera vattennivån genom att öppna luckan i ett normalprogram, efter ca 2 minuter. Om det finns för litet vatten i maskinen, kan orsaken vara extremt lågt vattentryck. Då kan du ändra inloppstiden. Vissa modeller är nivåstyrda, dvs maskinen känner själv av när nivån är rätt (men du kan ändra nivån enligt nedan om du önskar). Rätt vattennivå 1. TRYCK 5 GÅNGER PÅ AVSPOLNING* (INOM 15 SEKUNDER) 2. TRYCK EN GÅNG PÅ NORMALDISK FÖR NORMAL INLOPPSTID 1 ELLER 2. TRYCK EN GÅNG PÅ SNABBDISK FÖR 25 % ÖKAD INLOPPSTID 2 2. TRYCK EN GÅNG PÅ AVSPOLNING FÖR 50 % ÖKAD INLOPPSTID 3 2. TRYCK EN GÅNG PÅ TEMPERATURVAL FÖR 100 % ÖKAD INLOPPSTID 4 2. TRYCK EN GÅNG PÅ TORKVÄRME FÖR 150 % ÖKAD INLOPPSTID 5 * Sist valda inställning visas. 21

22 INSTÄLLNING AV UTPUMPNINGSTID Om du har längre avloppsslang (max 3 meter) eller om maskinen av annan anledning har svårt att hinna pumpa ut vattnet, kan du förlänga utpumpningstiden. Gör så här: 1. TRYCK 5 GÅNGER PÅ NORMALDISK* (INOM 15 SEKUNDER) 2. TRYCK EN GÅNG PÅ NORMALDISK FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 20 SEK 20 ELLER 2. TRYCK EN GÅNG PÅ SNABBDISK FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 25 SEK (NORMAL) TRYCK EN GÅNG PÅ AVSPOLNING FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 35 SEK TRYCK EN GÅNG PÅ TEMPERATURVAL FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 45 SEK TRYCK EN GÅNG PÅ TORKVÄRME FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 85 SEK 85 * Sist valda inställning visas. 22

23 FEILINDIKATIONER INDIKATIONSLAMPOR INDIKATION DISPLAY TYP AV FEL ÅTGÄRD LUCKAN ÄR ÖPPEN OCH HINDRAR VALT STÄNG LUCKAN PROGRAM ATT STARTA ELEMENTFEL KONTAKTA SERVICE FÖR MYCKET VATTEN I MASKINEN. SE VATTENINSTÄLLNING/ AVLOPPSPUMP SENSORFEL KONTAKTA SERVICE FELSÖKNINGSPROGRAM Om maskinen inte fungerar ordentligt, kan du få fram var felet finns. Detta underlättar för reparatören och maskinen kan snabbare repareras. Sätt igång felsökningsprogrammet genom att trycka fem gånger på knappen Temperaturval inom 15 sekunder. Då blinkar lampor omväxlande: Tryck därefter på önskad symbol för att se om komponenten fungerar enligt nedanstående tabell. (Du kommer ur testprogrammet genom att trycka på någon av programknapparna i 3 sekunder). SYMBOL SÖKT DEL OM DET INTE ÄR NÅGOT FEL SÅ HÄNDER FÖLJANDE NÄR LUCKAN ÄR STÄNGD INLOPPSVENTIL VATTENBRUS DISK-/SKÖLJMEDELSDOSERARE ETT KNÄPP HÖRS OCH MEDEL RINNER UT VÄRMEELEMENT ELEMENTET AVGER VÄRME. OBS! RÖR INTE ELEMENTET CIRKULATIONSPUMP PUMPEN STARTAR AVLOPPSPUMP PUMPEN STARTAR 23

24 FELSÖKNING - DISKRESULTAT FEL - MASKINEN DISKAR DÅLIGT Tänkbara orsaker 1. Spolarmarna hindras i sin rörelse av nedstickande föremål. Kontrollera också att inte hålen i spolarmarna är igensatta. 2. Spolarmarna bromsas av t ex sandkorn på lagringarna. Snurra på spolarmen. Om den löper trögt, lyft av den och torka rent runt fästet. 3. Det kommer inte in tillräckligt med vatten i maskinen. Inloppsslangen kan ha veck eller skarpa böjar. Vattentrycket kan vara för lågt, kompensera genom att öka intagstiden, se Inställningar. 4. Gammalt diskmedel. Använd inte gammalt eller stelnat diskmedel. Förvara diskmedlet torrt och kallt och i sluten förpackning. Obs! Diskmedel är en färskvara! Undvik storförpackningar. 5. Dåligt diskmedel, prova ett annat. 6. Felaktig dosering av diskmedel. Kontrollera att du doserar efter vattnets hårdhetsgrad. 7. Finsilen sitter inte fast ordentligt, om den är smutsig rengör den. 8. För svagt diskprogram. Byt till ett kraftigare program med högre temperatur. 9. Felaktigt lastat gods. Se till att smutsiga ytor är vända inåt och nedåt. Om du trots detta får ett dåligt diskresultat, finns det möjlighet att förbättra resultatet genom att programmera maskinen så att den får en extra sköljning, se Inställningar. FEL - SLÖJA ELLER FLÄCKAR PÅ DET DISKADE GODSET Tänkbara orsaker För att få reda på orsaken till slöjan kan du testa, först med destillerat vatten: droppa på, gnugga och torka. Rent? I så fall kan slöjan bero på något av följande: för låg vattennivå justera, se Inställningar otillräcklig utpumpning justera, se Inställningar glas och koppar har vält under diskningen avhärdaren läcker salt kontrollera att locket är ordentligt tillskruvat, annars begär service felaktigt inställd spolglansdoserare- justera, se Sköljmedel Blev det inte rent med destillerat vatten? Testa då med citronsyra: lös 1 tsk citronsyra i 1 dl kokande vatten. Droppa på, gnugga och torka av. Blev det rent med citronsyra? I så fall kan orsaken vara något av följande: felaktig eller felinställd avhärdare, justera se Inställningar fel typ av salt, byt salt saltbehållaren är tom, påfyllning se Salt 24

25 mycket hårt vatten, kompensera med surt sköljmedel fosfatfritt diskmedel i kombination med hårt vatten Inte rent i citronsyratestet heller? Då är orsaken troligen för hög temperatur och/eller för mycket diskmedel. En sådan slöja, så kallad etsning, kan tyvärr inte åtgärdas bara förebyggas! Diska glasen i låg temperatur och dosera diskmedel med försiktighet, samt undvik torkvärme. Kontakta diskmedelstillverkaren. FEL - HAR DISKGODSET EN KLADDIG VIT/BLÅ FILM Tänkbara orsaker För hög spolglanskoncentration. Ändra doseringen, se Sköljmedel. Har du mycket mjukt vatten behöver du eventuellt späda spolglansmedlet med hälften vatten, se Sköljmedel. FEL - FLÄCKAR PÅ ROSTFRITT ELLER SILVER Tänkbara orsaker Vissa matrester såsom senap, majonäs, citron, vinäger, salt och dressing kan orsaka fläckar på rostfritt om de lämnas kvar en längre tid. Skölj bort den här sortens matrester om du inte skall köra maskinen genast. Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om de kommer i kontakt under diskningen. Aluminium kan ge märken på annat gods om de kommer i kontakt under diskningen. FEL - FLÄCKAR GÅR INTE BORT Tänkbara orsaker Diskmedel utan klor (som rekommederas av miljöskäl) kan misslyckas med att bleka svåra fläckar som t ex te och läppstift. FEL - AV ANNAT SLAG Slagljud vid diskning spolarm tar i diskgodset. Slamrande ljud vid diskning disken är inte rätt placerad. Disken blir inte torr du har valt program utan torkning eller för låg sköljmedelsdosering, se Sköljmedel. 25

26 FELSÖKNING - MASKIN Om maskinen inte fungerar bör du först kontrollera om det kan bero på något enkelt fel, som du själv kan rätta till. Sök felet med hjälp av beskrivningen nedan. Använd också felsökningsprogrammet, se Felindikationer. FEL - MASKINEN STARTAR INTE Tänkbara orsaker 1. Du har glömt att slå på huvudströmbrytaren 2. Luckan är inte ordentligt stängd. 3. En "propp" (säkring) har gått. 4. Stickproppen sitter inte i vägguttaget. 5. Vattenkranen är inte öppnad. FEL - DET ÄR VATTEN KVAR I MASKINEN Om maskinen tar in för mycket vatten, startar avloppspumpen automatiskt. Om vattnet trots detta inte pumpas ut, kan felet ha någon av dessa orsaker: Tänkbara orsaker 1. Stopp i avloppsslangen. Kontrollera att ingenting fastnat där avloppsslangen är ansluten till diskbänkens vattenlås. Det kan fastna skräp mot anslutningsrörets mynning. Kontrollera dessutom att det konformade anslutningsröret är kapat så att den invändiga diametern blir så stor som möjligt, dock minst 16 mm. 2. Veck på avloppsslangen. Kontrollera att slangen inte har några veck eller hårda böjar. 3. Silarna igensatta. Rensa grovsil, finsil och filter. 4. Avloppspumpen igensatt. Rensa pumpen. 5. Kontrollera att den svarta/gula passbiten sitter rätt till vänster i bottenbrunnen vid avloppspumpen. 26

27 PRESTANDAINFORMATION EXEMPEL PÅ LASTNING AV DISKMASKINEN DOSERING VID TEST Grytdisk/Normaldisk Huvuddisk 30 gram Standard- diskmedel. ENERGIMÄRKNING Europa: EN Diskprogram: Normaldisk 55 C utan torkvärme Anslutning: Kallvatten EN Testmetod ljudmätning: IEC EN TEKNISKA UPPGIFTER Höjd: mm Bredd: 596 mm Vikt: 48 kg* 51 kg med avhärdare* Kapacitet: 12 IEC-kuvert Vattentryck: 0,03 1,0 MPa 0,3 10 kp/cm 2 (Bar) N/cm 2 Anslutning: Se typskylt Anslutningseffekt: Se typskylt *Vikten kan variera p g a olika specifikationer. 27

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv

LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv LÄTTFIXAT! För dig som gillar att fixa själv Många av åtgärderna som beskrivs i broschyren är frivilliga. Du är alltid välkommen att göra en felanmälan vid problem. Felanmälan kan du göra via hemsidan

Läs mer

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31

Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Så här används Cylinda spisar Modellerna med keramikhäll: 7 11, 6 11, 7 31, 6 31 Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början. 1 Varning!

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC

INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC INSTRUKTIONSBOK FÖR: GAGGIA CLASSIC F unktionsöversikt (fig. 1) 1. Huvudströmbrytare med indikatorlampa Strömbrytare för bryggning och hett vatten (pump) Termostatlampa Strömbrytare för ånga (temperatur)

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40

Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40 Instruktionsbok Öppen tank DXOB med MTR40-0806 - Innehållsförteckning Öppna tankar, DX... 3 Säkerhetsföreskrifter... 3 Öppen tank DXOB med MTR40... 7 Allmän beskrivning... 7 Funktion... 7 Huvudfunktioner...

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Bruksanvisning. Spis SK6551

Bruksanvisning. Spis SK6551 SV Bruksanvisning Spis SK6551 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 5 Innan maskinen används första gången 6 Häll daglig användning 7 Häll - Råd och tips 7 Häll underhåll

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn.

Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Bäste kund, Denna bruksanvisning är avsedd att hjälpa dig i användningen av denna ugn. Innan du använder ugnen, läs noggrant igenom denna guide som innehåller grundläggande information för riktig och säker

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W

Handbok för Användare ECO30112W ECO38112W Handbok för Användare SV ECO30112W ECO38112W We were thinking of you when we made this product SV electrolux 3 Välkommen till Electrolux! Tack för valet av en förstklassig Electrolux produkt som vi hoppas

Läs mer

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING

COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING COLD LINE, BAR 550 INSTALLATIONS OCH BRUKSANVISNING Porkka Scandinavia AB, Industrigatan 21, SE-619 33 TROSA Tel 0156 38 0, Fax 0156 167 50. porkka@porkka.se www.porkka.se 5/2011 Bruksanvisningen är för

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer