Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisnin Cylinda 1-23"

Transkript

1 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23

2 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer service, läs "om felsökning" på sid För service, kontakta Elektroskandia. Telefonnummer se bifogat Tryggt att veta Cylinda Service Du betalar endast lokal telefontaxa Fax Cylinda Konsumenttjänst INNAN DU DISKAR FÖRSTA GÅNGEN: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda maskinen, särskilt avsnitten Säkerhet, Barnsäkerhet och Grundkurs. VAR FÖRSIKTIG MED VISSA MATERIAL Läs avsnittet Findisk innan du diskar porslin med oglaserad dekor eller andra husgeråd av plast, trä eller kristall som du är rädd om. KONTROLLERA INSTÄLLNING AV LUCKAN Kontrollera att diskmaskinens lucka är korrekt inställd: öppna luckan en bit och släpp den. Stannar den exakt där du släppte den? Om inte, bör du kontrollera installationsanvisningen eller konsultera installatören. KONTROLLERA VATTNETS HÅRDHETSGRAD Ring Vattenverket i din kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad vattnet har. Det har betydelse när du doserar disk- och spolglansmedel. OM DU HAR MASKIN MED AVHÄRDARE: När du vet vattenhårdheten ställer du in avhärdaren, se Avhärdare. Innan du börjar diska måste du också fylla på salt, se Salt SE SNABBGUIDE PÅ SISTA SIDAN 2

3 S INNEHÅLL LÄS FÖRST! Säkerhet 4 Barnsäkerhet 5 Diskmaskinens delar 6 Tekniska upplysningar 6 Diskkorgar 7 Doseraren 8 Panelen, symboler 8 BÖRJA DISKA! Innan du börjar diska 2 Grundkurs 9-11 Standardprogram 12 Programtillval 13 Ekodisk 14 Findisk- Ömtåligt diskgods 15 SKÖTSEL Rengöring Sköljmedel 18 Salt 19 INSTÄLLNINGAR Inställningar FEL Felindikationer 23 Felsökning- Diskresultat Felsökning- Maskin 26 ÖVRIGT Prestandainformation 27 Snabbguide 28 SÖKORD Avhärdare 19 Barnsäkerhet 5 Diskmedel 8, 10 Diskprogram 12 Disktid 12 Displayfönstret 13 Doseraren 8 Dåligt diskresultat 16-19, Energiforbrukning 12 Energispar Findisk 15 Hårdhetsgrad, se Vattenhårdhat Inställningar Kalkavlagringar 16 Kristall, se Findisk INSTALLATION Se installationsanvisning Miljö 4, Plast, se Finfisk Salt 19 SCS (Super Cleaning System ) 9 Service 2 Silver, se Findisk Skrotning 4 Sköljmedel 18 Snabbguide 28 Säkerhet 4-5 Tillval 13 Vattenförbrukning 12 Vattenhårdhat 9, Vinterförvaring 4 3

4 SÄKERHET ALLMÄNT: Läs och spara bruksanvisningen! Installation av vatten, avlopp och el skall göras av behörig fackman. Använd inte diskmaskinen till något utöver det som anges i denna bruksanvisning. Belasta inte diskmaskinsluckan eller diskkorgarna med något utöver diskgods. Använd endast maskindiskmedel! Placera knivar och andra vassa föremål så att de inte skadar personer eller diskmaskinen. Rör inte värmeelementet i maskinens botten det är mycket varmt under och precis efter en disk. Placera aldrig diskgods med lösningsmedelsrester i maskinen p g a explosionsrisken. Disk som innehåller aska, vax och smörjfett får heller inte diskas i diskmaskinen. Placera föremål av trä och plast i maskinens överkorg, så att de inte ramlar ner på elementet i botten av maskinen (brandrisk). INSTALLATION Se medföljande installationsanvisning. TRANSPORTER/VINTERFÖRVARING Transportera maskinen upprätt eller liggande på rygg. Om maskinen skall transporteras vintertid, eller förvaras i ouppvärmda lokaler vintertid, måste avloppspump och inloppsventil tömmas på vatten för instruktioner, ring Elektroskandia. RYCKLÅS (ENDAST FULLINTERGRERAD MASKIN) Om luckan öppnas under gång stängs maskinen av. Men eftersom maskinen är försedd med rycklås kan vatten stänka ut om luckan rycks upp hastigt. Börja därför med att öppna luckan försiktigt, tills spolarmarna stannat. ÖVERFYLLNADSSKYDD Överfyllnadsskyddet startar utpumpning och stänger av vattenintag om maskinens vattennivå stiger över den normala. Om skyddet utlöses, stäng av vattentillförseln och ring efter service. RENGÖRING När du gör rent kanten runt luckan skall du endast använda en lätt fuktad trasa. Spruta inte med duschflaska! Vatten kan tränga in i låset och komma i kontakt med de elektriska komponenterna. FÖRPACKNINGSMATERIAL Källsortera enligt din kommuns rekommendationer. SKROTNING När maskinen tjänat ut och skall skrotas ska den genast göras obrukbar. Dra ur kontakten och klipp av sladden så kort som möjligt. Ta kontakt med renhållningsverket eller din kommun för information om hur man skrotar maskinen på rätt sätt! Maskinen är tillverkad och märkt för återvinning. 4

5 BARNSÄKERHET BARNSÄKER STOPP OCH START För att stoppa ett diskprogram tryck på någon av programknapparna i tre sekunder. Denna fördröjning är inbyggd. Du kan också förhindra att ett barn av misstag startar maskinen genom att programmera in en liknande fördröjning för att starta, se Inställningar. AKTA BARNEN! - MASKINDISKMEDEL ÄR FRÄTANDE! Förvara disk- och sköljmedlet oåtkomligt för barn! Om någon svalt maskindiskmedel, ge genast dryck, ett till två glas mjölk eller vatten. Försök inte framkalla kräkning. Kontakta läkare! Om någon fått maskindiskmedel i ögonen, skölj (minst 15 min) i rikligt med vatten. MASKINEN HAR BARNSÄKERHETSLÅS Aktivera barnsäkerhetslåset, genom att lyfta och vrida skruvspåret till horisontellt läge med en skruvmejsel. Skruvspåret hittar du till vänster om handtaget. Återställ genom att vrida tillbaka skruvspåret till vertikalt läge. BARNSÄKER DISK Använd knivstället, för alla långa/vassa föremål. Vänd knivspetsen nedåt i bestickkorgen. Stäng alltid luckan och sätt genast igång programmet när du fyllt på diskmedel. Håll barn borta från diskmaskinen när den är öppen. Det kan finnas diskmedelsrester kvar! Låt inte barn använda eller leka med diskmaskinen. Var särskilt aktsam när luckan är öppen. 5

6 DISKMASKINENS DELAR* 1. KNIVLÅDA (Inte alla modeller) 1 2. ÖVERKORG 3. LAMPA (Inte alla modeller) 4. SPOLARMAR 5. UNDERKORG 2 6. BESTICKKORG 7. SKÖLJMEDEL PÅFYLLNING 8. SKÖLJMEDEL DOSERING 9. DISKMEDELSFACK 10. HUVUDSTRÖMBRYTARE 11. PROGRAMPANEL 12. GROVSIL 13. FINSIL 14. TYPSKYLT *Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad! TEKNISKA UPPGIFTER HÖJD BREDD DJUP VIKT KAPACITET** MM 596 MM 550 MM**** 48 KG/51 KG MED AVHÄRDARE* 12 KUVERT VATTENTRYCK 0,03 1,0 MPA (0,3 10 KP/CM 2 ) ANSLUTNING MAX ANSLUTNINGSEFFEKT TILLBEHÖR **Enligt standard, EN ***Se typskylten. ****Utan monterad trälucka. 1-FAS, 230 V, 50HZ 10/16A*** W*** ARBETSSKIVA, SIDOPLÅTAR, TIPPSKYDD, DEKORRAMAR 6

7 DISKKORGARNA* Överkorg 1 2 Underkorg JUSTERBAR FÄLLBAR HYLLA 2. DELBAR HYLLA 3. FÄLLBAR STÖDRIBBA 4. UNDERKORG 5. BESTICKKORG MED JUSTERBAR OCH FÄLLBAR LUCKA. Bestickkorg *Avvikelser kan förekomma beroende på modell och marknad! 5 7

8 PANELEN PROGRAM TILLVAL Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop INDIKERINGSLAMPOR 2. GRYTDISK 3. STARKDISK 4. NORMALDISK 5. SNABBDISK 6. AVSPOLNING 7. TEMPERATURVAL 8. TORKVÄRME 9. START/ STOPP 10. DISPLAY 11. SKÖLJMEDELSINDIKERING DOSERAREN FACK FÖR HUVUDDISKMEDEL 2. FACK FÖR FÖRDISKMEDEL 3. KONTROLLÖGA FÖR SKÖLJMEDEL 4. LOCK FÖR SKÖLJMEDEL 5. LUCKA FÖR DISKMEDELSFACK 4 5 8

9 GRUNDKURS Här följer en steg-för-steg-instruktion som hjälper dig till bästa möjliga diskresultat. FYLL KORGARNA RÄTT! Din diskmaskin har Super Cleaning System. Efter fördisken startas huvuddisken med rent vatten och ren maskin och därför behöver du inte skölja disken innan du diskar. Ta bara bort större matrester och skräp. Bekvämt och miljövänligt! Placera glas, koppar, skålar och assietter och fat i överkorgen, vinglas placeras i hyllan med den vågade kanten, samt knivar i knivstället om sådana finns. Placera tallrikar, assietter, uppläggningsfat, kastruller och bestick (i bestickkorgen) i underkorgen. Den löstagbara tallriksinsatsen som finns i vissa modeller kan lätt tas bort och ge plats åt stora tallrikar, kastruller och grytor, eller placeras om i tre alternativa lägen. Ställ besticken med skaften nedåt och så spridda som möjligt. Se till att skedar inte ligger i varandra. Placera inte bestick av olika material - t ex silver och rostfritt - i samma fack (risk för fläckar). Bestickkorgen har en fällbar lucka i mitten för småprylar, eller smala skaft, som t ex elvispar. Placera långa bestick och förskärare i den speciella knivlådan om sådan finns, annars i överkorgen. OBS! Vänd alla smutsiga ytor inåt eller nedåt! Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt. Se Findisk, om du vill diska föremål som kan var ömtåliga. 9

10 DOSERA DISKMEDEL Diskmedel skall doseras efter vattnets hårdhetsgrad. Följ doseringsanvisningarna på diskmedelsförpackningen. Har du maskin med avhärdare dosera som om du har mjukt vatten. Häll diskmedlet i diskmedelsfacket. Det finns ett fack för fördisk och ett för huvuddisk, se Doseraren. Ring diskmedelstillverkaren om du har frågor rörande diskmedel. VARNING! Akta barnen! - Maskindiskmedel är frätande. OBS! Använd endast maskindiskmedel Handdiskmedel kan inte användas eftersom skumbildningen hindrar maskinens arbete. STÄNG LUCKAN OCH TRYCK PÅ HUVUD- STRÖMBRYTAREN VÄLJ PROGRAM Det enklaste är att välja ett standardprogram. Då trycker du bara på en av symbolerna för diskprogram och maskinen väljer temperatur osv åt dig. Du kan också själv välja disktemperatur, antal sköljningar, torkvärme etc, se Tillval. Om du använt något av standardprogrammen: Grytdisk, Starkdisk eller Normaldisk vid förra diskningen, minns maskinen det och du behöver bara trycka på Start för att få samma program igen. Grytdisk Grytdiskprogrammet ska användas för att diska hårt smutsad disk som t ex kastruller, grytor och gratängformar. Om maskinen inte fylls av sådan disk, kan du fylla på med tallrikar osv. Starkdisk Använd detta program för att diska hårt smutsad disk, kastruller och grytor blandat med vanlig hushållsdisk Normaldisk Används för att diska normalt smutsad disk med tallrikar, uppläggningsfat, koppar och glas mm. Snabbdisk Om disken inte är hårt smutsad, kan man välja Snabbdisk. Programmet är avsett för glas och porslin som just använts och därför inte behöver ett så kraftfullt program. Ömtålig disk kan diskas med snabbdiskprogrammet. Se också Findisk. Avspolning För att skölja diskgodset, medan du väntar på att maskinen skall bli full. 10

11 TRYCK PÅ START Nu startar maskinen. Den sköter hela diskningen automatiskt. Stäng luckan ordentligt, annars startar inte maskinen. Ångrar du dig? Om du vill byta program sedan du startat maskinen, tryck på stopp i tre sekunder. Välj sedan ett nytt program genom att trycka på någon av symbolerna och därefter på startknappen. EFTER DISKEN När maskinen är färdig, drar den endast viloström. Vill man bryta strömmen helt, stänger man av med huvudströmbrytaren. Stäng av vattenkranen om maskinen inte skall användas under en längre tid, t ex under semestern. Vill du stoppa i mer disk? Öppna luckan; maskinen stannar automatiskt, ställ in disken, stäng luckan och maskinen fortsätter där den slutade. Om maskinen stängs av med huvudströmbrytaren (eller vid strömavbrott) innan diskprogrammet är avslutat, fortsätter det avbrutna program OBS! Stängs strömmen av, eller om luckan är öppen mer än 2 minuter under torkningen nollställs programmet. 11

12 STANDARDPROGRAM PROGRAM GRYTDISK STARKDISK NORMALDISK 65 NORMALDISK 55 NORMALDISK (utan torkvärme) SNABBDISK AVSPOLNING TRYCK Program Tillval SÅ ARBETAR MASKINEN Temperatur Fördisk med SCS* (antal) Huvuddisk (antal) Sköljning (antal) Torkvärme Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej FÖRBRUKNINGSVÄRDEN 1 2 Disktid(ca min)** Energi (ca kwh) Disktid(ca min)** Energi (ca kwh) Vattenförbrukning (liter) ,0 1,0 0,6 0,5 0,3 0,4 0, ,0 1,8 1,5 1,3 1,1 1,0 0,01 25,0 21,0 17,5 17,5 17,5 14,0 3,5 * SCS = Super Cleaning System. ** Disktiden kan variera något beroende på temperaturen på vattnet, spänningsvariationer, mm. 1 Anslutning till varmvatten ca 60 C. 2 Anslutning till kallvatten ca 15 C. 12

13 TILLVAL TEMPERATURVAL Med temperaturval väljer du själv temperatur på diskningen. Du kan variera temperaturerna enligt nedan: GRYT, STARKDISK: 70 / 55 C TORKVÄRME Indikeringslampan för torkvärme lyser om du har valt torkning med värme. Önskar du ett program utan torkvärme -tryck igen så slocknar lampan. NORMALDISK: 65 / 55 C SNABBDISK: 45 / 55 C Lampan lyser om du valt den höga temperaturen. Valet kvarstår till ändring g DISPLAYEN När du valt program eller temperatur, visas den valda temperaturen under tre sekunder i displayfönstret. Därefter visas kvarvarande tid. Displayen visar hur lång tid som återstår av programmet När ett program startar, visas hur lång tid det tog förra gången detta program kördes. Det kan skilja något gång från gång beroende på inkommande vattens temperatur, diskmängden, omgivningens temperatur mm. Under tiden som programmet körs, räknas tiden ner, och den tid som kvarstår av programmet visas i fönstret. Om kvarvarande tid överstiger 60 minuter, visas antalet timmar, följt av h, omväxlande med antalet minuter. Exempel: 1h-25-1h-25, vilket alltså innebär att 1 timma och 25 minuter kvarstår av programmet. OBS Om maskinen är kopplad till kallvatten, kommer den återstående tidvisningen vid den första körningen i varje program att vara missvisande. Displayen visar 1 minut till programmet är klart. Öppna inte diskmaskinsluckan innan maskinen är färdig. Vid andra körningen av respektive program utgår maskinen från den tid programmet tog vid föregående körning. 13

14 EKODISK DISKA BARA FULL MASKIN Vänta med diskningen tills maskinen är full, så sparar du energi. DISKA MED LÄGRE TEMPERATUR Är disken bara lätt smutsad kan du sänka temperaturen: i Gryt-/Stark och Normaldisk till 55 C. ANSLUT TILL KALLVATTEN Om maskinen är ansluten till kallvatten, blir gångtiderna längre, eftersom uppvärmningen av vattnet tar längre tid. Den ökade disktiden gör dock att man kan köra ett program med lägre disktemperatur och ändå få samma resultat. Är du ansluten till ett fjärrvärmeverk är det dock billigare för dig att ansluta maskinen till varmvatten. VÄLJ PROGRAM UTAN TORKVÄRME Om du har valt ett Gryt-/Stark-/Normal utan torkvärme. Du får ett bättre torkresultat om du efter avslutat program ställer luckan lite på glänt. SKÖLJ INTE INNAN DU DISKAR Tack vare maskinens Super Cleaning System behöver du inte skölja disken under rinnande vatten innan du stoppar in den i maskinen. Maskinen startar alltid huvuddisken med rent vatten och ren maskin! VÄLJ MILJÖANPASSAT DISKMEDEL Läs miljödeklarationer på förpackningen! 14

15 FINDISK - ÖMTÅLIGT DISKGODS En del husgeråd tål inte att maskindiskas. Orsakerna kan vara flera. Vissa material tål inte stark värme, andra kan skadas av maskindiskmedlet. ÖMTÅLIG DEKOR Porslin med dekor som ligger ovanpå glasyren (godset känns då strävt) bör inte maskindiskas. TRÄ Träföremål bör endast maskindiskas om de är märkta Maskindisk. PLAST Vissa plastsorter tål inte den höga temperaturen vid maskindiskning. För att skydda plastföremål Välj program med låg temperatur, 55 o C utan torkvärme. Placera plastföremålen i överkorgen så kommer de inte för nära elementet. SILVER Föremål av silver och rostfritt bör inte komma i beröring med varann, eftersom silvret då kan missfärgas. KRISTALL/GLAS Placera föremålen så att de inte stöter samman under diskningen. Använd lägsta möjliga disktemperatur och kortast möjliga program. Ingen torkvärme! Antika och mycket ömtåliga föremål bör inte diskas i maskin. Glas som maskindiskas i höga temperaturer kan med tiden få en grå slöja som inte går att få bort. Diska finglasen i 45 C med låg dosering av diskmedel. BESTICK MED KLISTRADE HANDTAG Vissa typer av lim tål inte maskindisk. Handtagen kan i sådana fall lossna. ALUMINIUM Aluminium kan mattas av maskindisk. Aluminiumkastruller av god kvalitet kan dock maskindiskas, även om man får räkna med en minskad högglans. 15

16 RENGÖRING Rördel Grovsil RENGÖRING Maskinens innerbehållare är tillverkad av rostfritt stål och hålls ren genom den normala användningen. Om du har kalkhaltigt (hårt) vatten kan det dock bildas kalkavlagringar i maskinen. Kör i så fall ett normaldiskprogram med två matskedar citronsyra i diskmedelsfacket. Grovsilen I grovsilen samlas större matrester, som inte utan vidare kan passera avloppspumpen. Lyft ur och töm grovsilen vid behov. Glöm inte att sätta tillbaka den! Finsil Finsilen Det som samlas på finsilen spolas automatiskt av vid varje diskomgång. Rengör finsilen någon gång om året. Finsilen lossas genom att du först skruvar ur silens rördel, och lyfter den och grovsilen rakt upp. Gör rent med en diskborste. Se till att kanterna tätar ordentligt när du sätter tillbaka finsilen. Avloppspumpen Pumpen kan nås inifrån maskinen. Först tar man bort grovsil, finsil och silens rördel. Därefter tar man bort den lilla svarta/gula passbiten till vänster i bottenbrunnen. Då kommer man åt att snurra pumpvingen och ta bort eventuella stopp. Montera tillbaka passbit, filter och silar. VARNING! Glöm ej montera tillbaka passbiten. 16

17 Spolarmarna Hålen och lagringarna kan ibland bli igensatta. Skruva bort muttern och lyft av brickan ovanpå spolarmen så att denna kan lyftas av. Peta bort skräpet med en nål e dyl. Spolarmarna har hål på undersidan. Luckan När du gör rent kanten runt luckan använd endast en lätt fuktad trasa, ev. med något rengöringsmedel. Spruta inte med duschflaska eller liknande runt lucklåset. Detta för att undvika att vatten tränger in i lucklåset och kommer i kontakt med de elektriska komponenterna. VARNING Spruta ej med duschflaska eller liknande runt lucklåset. 17

18 SKÖLJMEDEL När spolglansmedlet är slut lyser signallampan för sköljmedel på panelen.* Öppen Kontrollöga Stängd FYLL PÅ SKÖLJMEDEL Torkningen går snabbare om man använder sköljmedel. När spolglansen är slut lyser signallampan för sköljmedel på panelen.* Vissa maskiner saknar signallampa. Dessutom finns det ett kontrollöga mitt i doseraren. Se bilden. Om ögat är helt svart, finns tillräckligt med sköljmedel. Om den svarta pricken är mindre, behöver du fylla på sköljmedel. Vrid och lyft upp locket till sköljmedelsbehållaren till höger på doseraren. Här fyller du på och ställer in mängden sköljmedel som skall doseras i varje disk. Fyll på tills ögat är helt svart och ändra dosering enligt nedan om så önskas. Glöm inte att stänga locket. Lock för sköljmedel Öppna genom att vrida och lyfta locket! *OBS! Efter påfyllning kan det dröja en viss tid innan signallampan slocknar. VÄLJ DOSERING Doseraren är normalt inställd på 1. Men beroende på vattnets hårdhetsgrad kan du behöva ändra doseringen. Öppna sköljmedelslocket. Där finns doserarens inställningsvred. Ställ in på 1 6: ju hårdare vatten desto högre dosering. Vid vatten med en hårdhetsgrad över o dh bör du använda sköljmedel med citronsyra (s k surt sköljmedel) om maskinen inte har avhärdningsfilter. Har maskinen avhärdingsfilter, dosera för mjukt vatten. Alltför riklig dosering av sköljmedel kan ge skumbildning. Om man har mycket mjukt vatten kan man späda sköljmedlet med hälften vatten. För hög dosering av sköljmedel kan ge ränder på disken, medan för låg kan ge vattenfläckar. 18

19 SALT Gäller endast diskmaskin med avhärdningsfilter! När saltet är slut lyser signallampan för salt på panelen. Vissa maskiner saknar signallampa. En grön indikering sitter då i locket till saltbehållaren, se pil. Lock till saltbehållaren *OBS! Efter påfyllningen kan det dröja en tid innan signallampan slocknar. FYLL PÅ SALT Innan du använder en maskin med avhärdningsfilter måste du fylla på salt i saltbehållaren. Använd grovt salt eller specialsalt för diskmaskiner. Det är lämpligt att fylla på salt just när man ska diska, eftersom maskinen behöver sköljas ur direkt efter påfyllningen. Gör så här första gången: skruva först bort locket enligt bilden. Sätt tratten, som följer med diskmaskinen, i behållarens påfyllningshål. Häll först i ca 1 liter vatten. Fyll sedan på så mycket salt max 1,5 kg, att behållaren blir full. Torka bort överflödigt salt, så att locket kan skruvas fast ordentligt. Kör ett program så att ev. salt i maskinen sköljs bort. När saltet tar slut lyser signallampan för salt på panelen.* Skruva av locket och fyll behållaren med salt. Vatten behövs bara första gången! Torka rent och skruva åt. Kör ett komplett program så att ev salt sköljs bort. Om indikeringen inte fungerar, kan det bero på att flottören, som sitter under locket, har fastnat i saltrester. För flottörarmen uppåt och nedåt så att den lossnar. Flottören nås genom den gröna armen som sitter under locket. Återställ flottörarmen i nedre läget. Modeller som saknar signallampan visar grönt i lockets indikering när det finns tillräckligt med salt. VARNING Häll aldrig maskindiskmedel i saltbehållaren. Avhärdaren förstörs! 19

20 INSTÄLLNINGAR OMPROGRAMMERINGAR En del av maskinens funktioner kan du programmera om. Du kommer in i maskinens ändringsprogram genom att använda maskinens vanliga knappar enligt anvisningarna nedan. Valet ligger kvar tills nästa gång du ställer om funktionen. Även om maskinen stängts av med huvudströmbrytaren eller av annan anledning varit strömlös, kvarstår alla val, som var registrerade före strömavbrottet. Valet visas under 2 sekunder med indikeringslamporna. Därefter återgår maskinen till huvudprogrammet. Ofylld lampsymbol innebär släckt lampa. Fylld lampsymbol innebär lysande lampa. Fylld lampsymbol med streck över och under innebär blinkande lampa. BARNSÄKER START Du kan förhindra att ett barn av misstag startar maskinen genom att programmera maskinen så att det krävs att man trycker 3 sekunder på någon av programknappaarna för att starta. Display Lampor 1. TRYCK 5 GÅNGER PÅ SNABBDISK* (INOM 15 SEKUNDER) 2. TRYCK EN GÅNG PÅ AVSPOLNING OCH DU FÅR BARNSÄKER START 3 ELLER ÅTERSTÄLL 2. TRYCK EN GÅNG PÅ SNABBDISK OCH DU FÅR NORMAL FUNTION - * Sist valda inställning visas. 20

21 LÄGG TILL EN EXTRA SKÖLJNING Du kan få en extra sköljning i programmen Gryt, Stark och Normaldisk genom att göra på följande sätt. 1. TRYCK 5 GÅNGER PÅ STARKDISK* (INOM 15 SEKUNDER) 2. TRYCK EN GÅNG PÅ AVSPOLNING OCH DU FÅR EXTRA SKÖLJNING 1 ELLER ÅTERSTÄLL 2. TRYCK EN GÅNG PÅ SNABBDISK OCH DU FÅR NORMAL FUNKTION - * Sist valda inställning visas. INSTÄLLNING AV VATTENNIVÅ Maskinen tar in lagom mycket vatten när vattnet når upp till strecket på den nedre spolrörslagringen, enligt bilden. Kontrollera vattennivån genom att öppna luckan i ett normalprogram, efter ca 2 minuter. Om det finns för litet vatten i maskinen, kan orsaken vara extremt lågt vattentryck. Då kan du ändra inloppstiden. Vissa modeller är nivåstyrda, dvs maskinen känner själv av när nivån är rätt (men du kan ändra nivån enligt nedan om du önskar). Rätt vattennivå 1. TRYCK 5 GÅNGER PÅ AVSPOLNING* (INOM 15 SEKUNDER) 2. TRYCK EN GÅNG PÅ NORMALDISK FÖR NORMAL INLOPPSTID 1 ELLER 2. TRYCK EN GÅNG PÅ SNABBDISK FÖR 25 % ÖKAD INLOPPSTID 2 2. TRYCK EN GÅNG PÅ AVSPOLNING FÖR 50 % ÖKAD INLOPPSTID 3 2. TRYCK EN GÅNG PÅ TEMPERATURVAL FÖR 100 % ÖKAD INLOPPSTID 4 2. TRYCK EN GÅNG PÅ TORKVÄRME FÖR 150 % ÖKAD INLOPPSTID 5 * Sist valda inställning visas. 21

22 INSTÄLLNING AV UTPUMPNINGSTID Om du har längre avloppsslang (max 3 meter) eller om maskinen av annan anledning har svårt att hinna pumpa ut vattnet, kan du förlänga utpumpningstiden. Gör så här: 1. TRYCK 5 GÅNGER PÅ NORMALDISK* (INOM 15 SEKUNDER) 2. TRYCK EN GÅNG PÅ NORMALDISK FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 20 SEK 20 ELLER 2. TRYCK EN GÅNG PÅ SNABBDISK FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 25 SEK (NORMAL) TRYCK EN GÅNG PÅ AVSPOLNING FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 35 SEK TRYCK EN GÅNG PÅ TEMPERATURVAL FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 45 SEK TRYCK EN GÅNG PÅ TORKVÄRME FÖR UTPUMPINGSTID PÅ 85 SEK 85 * Sist valda inställning visas. 22

23 FEILINDIKATIONER INDIKATIONSLAMPOR INDIKATION DISPLAY TYP AV FEL ÅTGÄRD LUCKAN ÄR ÖPPEN OCH HINDRAR VALT STÄNG LUCKAN PROGRAM ATT STARTA ELEMENTFEL KONTAKTA SERVICE FÖR MYCKET VATTEN I MASKINEN. SE VATTENINSTÄLLNING/ AVLOPPSPUMP SENSORFEL KONTAKTA SERVICE FELSÖKNINGSPROGRAM Om maskinen inte fungerar ordentligt, kan du få fram var felet finns. Detta underlättar för reparatören och maskinen kan snabbare repareras. Sätt igång felsökningsprogrammet genom att trycka fem gånger på knappen Temperaturval inom 15 sekunder. Då blinkar lampor omväxlande: Tryck därefter på önskad symbol för att se om komponenten fungerar enligt nedanstående tabell. (Du kommer ur testprogrammet genom att trycka på någon av programknapparna i 3 sekunder). SYMBOL SÖKT DEL OM DET INTE ÄR NÅGOT FEL SÅ HÄNDER FÖLJANDE NÄR LUCKAN ÄR STÄNGD INLOPPSVENTIL VATTENBRUS DISK-/SKÖLJMEDELSDOSERARE ETT KNÄPP HÖRS OCH MEDEL RINNER UT VÄRMEELEMENT ELEMENTET AVGER VÄRME. OBS! RÖR INTE ELEMENTET CIRKULATIONSPUMP PUMPEN STARTAR AVLOPPSPUMP PUMPEN STARTAR 23

24 FELSÖKNING - DISKRESULTAT FEL - MASKINEN DISKAR DÅLIGT Tänkbara orsaker 1. Spolarmarna hindras i sin rörelse av nedstickande föremål. Kontrollera också att inte hålen i spolarmarna är igensatta. 2. Spolarmarna bromsas av t ex sandkorn på lagringarna. Snurra på spolarmen. Om den löper trögt, lyft av den och torka rent runt fästet. 3. Det kommer inte in tillräckligt med vatten i maskinen. Inloppsslangen kan ha veck eller skarpa böjar. Vattentrycket kan vara för lågt, kompensera genom att öka intagstiden, se Inställningar. 4. Gammalt diskmedel. Använd inte gammalt eller stelnat diskmedel. Förvara diskmedlet torrt och kallt och i sluten förpackning. Obs! Diskmedel är en färskvara! Undvik storförpackningar. 5. Dåligt diskmedel, prova ett annat. 6. Felaktig dosering av diskmedel. Kontrollera att du doserar efter vattnets hårdhetsgrad. 7. Finsilen sitter inte fast ordentligt, om den är smutsig rengör den. 8. För svagt diskprogram. Byt till ett kraftigare program med högre temperatur. 9. Felaktigt lastat gods. Se till att smutsiga ytor är vända inåt och nedåt. Om du trots detta får ett dåligt diskresultat, finns det möjlighet att förbättra resultatet genom att programmera maskinen så att den får en extra sköljning, se Inställningar. FEL - SLÖJA ELLER FLÄCKAR PÅ DET DISKADE GODSET Tänkbara orsaker För att få reda på orsaken till slöjan kan du testa, först med destillerat vatten: droppa på, gnugga och torka. Rent? I så fall kan slöjan bero på något av följande: för låg vattennivå justera, se Inställningar otillräcklig utpumpning justera, se Inställningar glas och koppar har vält under diskningen avhärdaren läcker salt kontrollera att locket är ordentligt tillskruvat, annars begär service felaktigt inställd spolglansdoserare- justera, se Sköljmedel Blev det inte rent med destillerat vatten? Testa då med citronsyra: lös 1 tsk citronsyra i 1 dl kokande vatten. Droppa på, gnugga och torka av. Blev det rent med citronsyra? I så fall kan orsaken vara något av följande: felaktig eller felinställd avhärdare, justera se Inställningar fel typ av salt, byt salt saltbehållaren är tom, påfyllning se Salt 24

25 mycket hårt vatten, kompensera med surt sköljmedel fosfatfritt diskmedel i kombination med hårt vatten Inte rent i citronsyratestet heller? Då är orsaken troligen för hög temperatur och/eller för mycket diskmedel. En sådan slöja, så kallad etsning, kan tyvärr inte åtgärdas bara förebyggas! Diska glasen i låg temperatur och dosera diskmedel med försiktighet, samt undvik torkvärme. Kontakta diskmedelstillverkaren. FEL - HAR DISKGODSET EN KLADDIG VIT/BLÅ FILM Tänkbara orsaker För hög spolglanskoncentration. Ändra doseringen, se Sköljmedel. Har du mycket mjukt vatten behöver du eventuellt späda spolglansmedlet med hälften vatten, se Sköljmedel. FEL - FLÄCKAR PÅ ROSTFRITT ELLER SILVER Tänkbara orsaker Vissa matrester såsom senap, majonäs, citron, vinäger, salt och dressing kan orsaka fläckar på rostfritt om de lämnas kvar en längre tid. Skölj bort den här sortens matrester om du inte skall köra maskinen genast. Allt rostfritt kan ge fläckar på silver om de kommer i kontakt under diskningen. Aluminium kan ge märken på annat gods om de kommer i kontakt under diskningen. FEL - FLÄCKAR GÅR INTE BORT Tänkbara orsaker Diskmedel utan klor (som rekommederas av miljöskäl) kan misslyckas med att bleka svåra fläckar som t ex te och läppstift. FEL - AV ANNAT SLAG Slagljud vid diskning spolarm tar i diskgodset. Slamrande ljud vid diskning disken är inte rätt placerad. Disken blir inte torr du har valt program utan torkning eller för låg sköljmedelsdosering, se Sköljmedel. 25

26 FELSÖKNING - MASKIN Om maskinen inte fungerar bör du först kontrollera om det kan bero på något enkelt fel, som du själv kan rätta till. Sök felet med hjälp av beskrivningen nedan. Använd också felsökningsprogrammet, se Felindikationer. FEL - MASKINEN STARTAR INTE Tänkbara orsaker 1. Du har glömt att slå på huvudströmbrytaren 2. Luckan är inte ordentligt stängd. 3. En "propp" (säkring) har gått. 4. Stickproppen sitter inte i vägguttaget. 5. Vattenkranen är inte öppnad. FEL - DET ÄR VATTEN KVAR I MASKINEN Om maskinen tar in för mycket vatten, startar avloppspumpen automatiskt. Om vattnet trots detta inte pumpas ut, kan felet ha någon av dessa orsaker: Tänkbara orsaker 1. Stopp i avloppsslangen. Kontrollera att ingenting fastnat där avloppsslangen är ansluten till diskbänkens vattenlås. Det kan fastna skräp mot anslutningsrörets mynning. Kontrollera dessutom att det konformade anslutningsröret är kapat så att den invändiga diametern blir så stor som möjligt, dock minst 16 mm. 2. Veck på avloppsslangen. Kontrollera att slangen inte har några veck eller hårda böjar. 3. Silarna igensatta. Rensa grovsil, finsil och filter. 4. Avloppspumpen igensatt. Rensa pumpen. 5. Kontrollera att den svarta/gula passbiten sitter rätt till vänster i bottenbrunnen vid avloppspumpen. 26

27 PRESTANDAINFORMATION EXEMPEL PÅ LASTNING AV DISKMASKINEN DOSERING VID TEST Grytdisk/Normaldisk Huvuddisk 30 gram Standard- diskmedel. ENERGIMÄRKNING Europa: EN Diskprogram: Normaldisk 55 C utan torkvärme Anslutning: Kallvatten EN Testmetod ljudmätning: IEC EN TEKNISKA UPPGIFTER Höjd: mm Bredd: 596 mm Vikt: 48 kg* 51 kg med avhärdare* Kapacitet: 12 IEC-kuvert Vattentryck: 0,03 1,0 MPa 0,3 10 kp/cm 2 (Bar) N/cm 2 Anslutning: Se typskylt Anslutningseffekt: Se typskylt *Vikten kan variera p g a olika specifikationer. 27

Lättdisk. Avspoln. Grytdisk. Sköljprogr. Tallriksvärmn. Glasdisk. Bruksanvisning. Sverige Disken. Super Cleaning System

Lättdisk. Avspoln. Grytdisk. Sköljprogr. Tallriksvärmn. Glasdisk. Bruksanvisning. Sverige Disken. Super Cleaning System Avspoln. Grytdisk Normal Lättdisk Glasdisk Sköljprogr. Tallriksvärmn. Bruksanvisning Sverige Disken Super Cleaning System 1 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring.

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 10 Charmant Cylinda DM 11 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 850 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5434. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5434. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5914 XXL SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5914 XXL SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda Sverigedisken 12 Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 830 FI Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh

Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM 890 PRO Avh Bäste Cylinda kund! Välkommen till familjen av Cylinda kunder. Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin. Maskinen har många finesser. För att

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning

Bruksanvisning. Diskmaskin ASKO D5458 SOF. Bruksanvisning Bruksanvisning Diskmaskin Kära kund! Tack för att ni har valt den här kvalitetsprodukten från ASKO. Vi hoppas att den kommer att motsvara dina förväntningar och uppfylla dina behov under många år framöver.

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Cylinda DM820 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanenmärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att

Läs mer

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD

DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD DISKMASKINER TIPS & GODA RÅD Built as a professional En diskmaskin ska hålla i många år Våra diskmaskiner är utvecklade så att alla de viktigaste komponenterna är tillverkade i stål av toppklass: invändigt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING S INNAN DISKMASKINEN ANVÄNDS SIDAN 4 MILJÖSKYDD SIDAN 4 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG SIDAN 4 KOPPLINGAR SIDAN 5 ATT FYLLA SALTBEHÅLLAREN SIDAN 6 ATT FYLLA SKÖLJMEDELSDOSERAREN

Läs mer

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C

Programblad ADPY 1120. Programöversikt. kallvatten. 1 Fördisk. 2 Snabbdisk 40 C. 3 Ekodisk 2) 50 C. 4 Intensivdisk 70 C. Halv diskmängd 50 C Snabbguide Programblad INNAN DU INSTALLERAR OCH ANVÄNDER DENNA PRODUKT FÖRSTA GÅNGEN BÖR DU NOGGRANT LÄSA DENNA SNABBGUIDE OCH MONTERINGSANVISNINGARNA! KONTROLLPANELEN PÅ DENNA DISKMASKIN AKTIVERAS NÄR

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849

Din manual ZANUSSI ZDI6555W http://sv.yourpdfguides.com/dref/655849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZDI6555W. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin

QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin QB 6121 Bruksanvisning Diskmaskin 2 Vi vill skapa de bästa produktlösningar som du kan hitta på marknaden idag. Lösningar där du upplever en perfekt balans mellan form och funktion och där spetsteknologi

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918

Din manual BOSCH SRU40E02SK http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656918 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH SRU40E02SK. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning sv Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.......... 4 Lär känna din nya diskmaskin... 6 Avhärdaren................... 7 Fylla på specialsalt............ 8 Fylla på sköljglans.............

Läs mer

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153

Din manual ZANUSSI DW6726 http://sv.yourpdfguides.com/dref/666153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI DW6726. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips.

Riktlinjer för användning av bruksanvisning Följande symboler i texten hjälper dig att läsa igenom bruksanvisningen: Råd och tips. Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Produktbeskrivning 4 - Strilrör - Grov-/mikrosil - Finsil - Diskmedelsfack - Sköljmedelsdoserare - Avhärdare Manöverpanel 6 - Avstängning av ljudsignal -

Läs mer

STA6539L 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A

STA6539L 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A 60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN MÄRKNING A++A EAN13: 8017709151003 Plats för 14 kuvert Active light-ljussignal mot golvet indikerar att maskinen är igång 9 program (varav 4 snabbprogram): Avspolning, glasprogram,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

sv Innehållsförteckning

sv Innehållsförteckning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar.............. 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 4 Vid installation................... 4 Daglig användning...............

Läs mer

Diskmaskin. sv Bruksanvisning

Diskmaskin. sv Bruksanvisning Diskmaskin sv Bruksanvisning Innehållsförteckning Säkerhetsanvisningar..... 4 Vid leverans................ 4 Vid installation.............. 4 Daglig användning.......... 4 Barn i hemmet..............

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 285 Fi Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom dessa bruksanvisningar innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller

Läs mer

Bästa kund, Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov.

Bästa kund, Förvara dessa anvisningar på en säker plats för framtida behov. DM 205 Bästa kund, Var vänlig läs noga igenom bruksanvisningen innan du installerar eller börjar använda diskmaskinen. Dessa anvisningar är avsedda att förebygga risken för personskador och/eller skador

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

BÄNKDISKMASKIN HN6069. Användarmanual

BÄNKDISKMASKIN HN6069. Användarmanual BÄNKDISKMASKIN HN6069 Användarmanual Läs denna användarmanual noggrant! Denna diskmaskin är endast avsedd för användning i privathushåll. Läs denna användarmanual innan du börjar använda bänkdiskmaskinen.

Läs mer

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21

. Diskmedel... 16. / Programöversikt... 19. 1 Använda maskinen... 21 sv Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen.............. 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 5 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin

Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Läs ovillkorligen bruksanvisningen och monteringsanvisningen innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika personskador och skador på diskmaskinen.

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins.

Bruksanvisning. U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending. Distribueras av. www.tvins. Bruksanvisning U.S. Patent No. 7,152,267 U.S. Patent No. 7,340,795 U.S. Patent No. 7,591,039 Add. Pat. Pending Distribueras av www.tvins.com Fairfield, NJ 07004 Tillverkad i Kina 2013 Ontel Products Corporation.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22

. Diskmedel... 17. / Programöversikt... 20. 1 Använda maskinen... 22 Innehållsförteckning 8 Bestämmelser för användningen........... 4 ( Säkerhetsanvisningar........ 4 Innan maskinen tas i bruk.......... 4 Vid leverans.................... 5 Vid installation...................

Läs mer

Bänkdiskmaskin WQP8. Bruksanvisning HN10079

Bänkdiskmaskin WQP8. Bruksanvisning HN10079 Bänkdiskmaskin WQP8 Bruksanvisning HN10079 Läs denna bruksanvisning Kära kund Denna diskmaskin är avsedd för användning i privata hushåll. Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda maskinen. Därigenom

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104

Bruksanvisning DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 223-00 - 0104 Bruksanvisning S DISKMASKIN CARDINAL 6210 822 961 22-00 - 0104 Till våra kunder, läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Iaktta framför allt säkerhetsanvisningarna på de första sidorna i bruksanvisningen!

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 13 3. Rengöring och Underhåll 26 4. Problemlösning

Läs mer

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare

Modell: TDH-55UM 87 460 35. Bruksanvisning avfuktare Modell: TDH-55UM 87 460 35 Bruksanvisning avfuktare Säkerhetsinstruktioner Läs igenom manualen noggrant innan du använder avfuktaren. Kontrollera att apparaten inte har blivit skadad under transporten.

Läs mer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 SVENSKA

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING

BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING BRUKSANVISNING FOR ANVÄNDING GUIDE FÖR ANVÄNDNING AV DISKMASKIN OCH DISKPROGRAM Innehåll 1. Beskrivning av kontrollknapparna 2 2. Operatörsinstruktioner 11 3. Rengöring och Underhåll 24 4. Problemlösning

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

ESPRESSOBRYGGARE. Bonviva. Distribueras av: Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar ESPRESSOBRYGGARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Distribueras av: Bonviva Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda din espressobryggare VIKTIGT: du måste spara din kaffebryggarens

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB

KVARTURET BRUKSANVISNING. Gewa AB KVARTURET BRUKSANVISNING Innehåll Sida Beskrivning av funktionen 1 Inkodning av tidpunkt på ett bildkort 2 Lägga i och ta ur bildkort 3 Kontroll och inställning av den inbyggda klockan 3 Användning av

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Diskar där det passar dig bäst.

Diskar där det passar dig bäst. Diskar där det passar dig bäst. De nya speedmatic Modular-diskmaskinerna från Siemens. Framtiden flyttar in. Den första inbyggda diskmaskinen som hänger med på alla köksidéer. För det egna drömköket finns

Läs mer

Underbänksdiskmaskiner

Underbänksdiskmaskiner Underbänksdiskmaskiner green&clean diskmaskiner MILJÖ Mindre förbrukning av vatten, energi, diskmedel och torkmedel. Ger lägre driftskostnader och miljöpåverkan. REN Disk- och sköljresultat är bäst i sin

Läs mer

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK

BEVARA DETTA HÄFTE FÖR FRAMTIDA BRUK S LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER AP- PARATEN. DET ÄR ENDA SÄTTET ATT UPPNÅ OPTIMALA RESULTAT OCH MAXIMAL DRIFTSSÄKERHET. SÄKERHETSANVISNINGAR - Ta ut apparaten ur förpackningen och

Läs mer

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500

Manual. Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Manual Ultrasonisk Luftfuktare HACE MJS-400 - HACE MJS-500 Viktiga säkerhetsföreskrifter Plocka aldrig isär, laga eller förändra denna maskin. Service måste utföras av utbildad servicepersonal. Förändringar

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

1 / 8 123737/ 0637 1 S TENDER ALLIANCE 740-16 INSTALLATION TENDER Alliance är avsedd för montering på vägg. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till våtrumsventilation.

Läs mer

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual NORDIC. Juicemaskin U / SE. Rev. 090921 ... ... Din återförsäljare Användarmanual NORDIC Juicemaskin Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090921 Allmän maskinbeskrivning Allmän beskrivning av juicemaskinen Nordic Nordic är en maskin för kylning av vatten och blandning

Läs mer

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99

KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 GLB0044 SV Side. 97 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAP. 1 INLEDNING... 99 KAP. 2 INSTALLATION... 99 2.1 FLYTT OCH UPPACKNING... 99 2.2 ELANSLUTNING... 100 2.3 HYDRAULANSLUTNING... 100 2.4 ANSLUTNING TILL AVLOPPSLEDNINGEN...

Läs mer

Diskmaskiner. Fristående program. Hösten 2012

Diskmaskiner. Fristående program. Hösten 2012 Diskmaskiner Fristående program Hösten 2012 Miele innebär kvalitet Immer besser. Sedan numera 113 år har vi varit trogna vår företagsfilosofi. Immer besser är tyska och betyder alltid bättre, ett motto

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE

Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Huvdiskmaskin WD-6 BECAUSE WE DO CARE Alla installationer skall vara en bra referens! www.wexiodisk.com WD-6 En av marknadens bästa diskmaskiner för små och medelstora kök. WD-6 När du förväntar dig det

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

DISKMASKIN C 33. www.podab.se 03-10

DISKMASKIN C 33. www.podab.se 03-10 DISKMASKIN C 33 www.podab.se 03-10 Innehåll 1 Installationsanvisning Diskmaskin C 33 3 Installation 3 Vattenanslutning 3 Avloppsanslutning 4 Elanslutning 4 Peristaltisk pump 5 Byte av pumpslang 5 Tillval

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com

Huvdiskmaskin WD-7. www.wexiodisk.com Huvdiskmaskin WD-7 www.wexiodisk.com Vår historia att diska rent Wexiödisk startades 1972 De tre grundarna, med erfarenhet från produktion och utveckling av storköksutrustning såg möjligheten att tillhandahålla

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter

Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Installationsanvisning Multi 10 vattenfilter Viktig information före installation Kontrollera att godset inte har skadats under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren.

B A Skilj laddaren från nätet. B Rulla upp nätkabeln på kabelhållaren. QUIKSTRT 0/ Varning etta är bara en snabbguide! Läs den bifogade bruksanvisningen innan du använder eller underhåller produkten. Om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna inte följs kan produkten

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Din manual SMEG LSA4647G http://sv.yourpdfguides.com/dref/3523927

Din manual SMEG LSA4647G http://sv.yourpdfguides.com/dref/3523927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG LSA4647G. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer