SOK-koncernen. årsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOK-koncernen. årsberättelse 2011"

Transkript

1 SOK-koncernen årsberättelse 2011

2

3 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna 20 Resebransch- och bespisningsverksamheten tar sig an utmaningarna 24 Bilhandeln lägger i en ny växel 26 Ett år av tillväxt i lantbrukshandel 28 S-gruppen stärker positionerna i närregionerna 30 Ansvarskännande och effektiv anskaffning 32 Målet: nöjda anställda 34 Ägarkundsrelationen är livskraftig 36 S-Banken fortsatte sin tillväxt 38 Vad är S-gruppen? 40 S-gruppen Corporate governance i SOK-koncernen 44 SOK:s förvaltningsråd 46 SOK:s styrelse SOK-koncernens koncernledningsgrupp SOK-koncernens organisation SOK-koncernens bokslut 2011 SOK-koncernen Årsberättelse

4 I ekonomiska kriser stöder kooperationen nationalekonomin. S-gruppen skapade år 2011 totalt nya arbetsplatser. Investeringarna på en halv miljard lindrade recessionen överallt i hela landet. Handelslagen returnerade för första gången över 400 miljoner euro till sina ägarkunder. Nytta och gott humör av handelslaget Efter den dystra inledningen av 2010 och den glädjande stigningen under den senare halvan av året förväntades år 2011 bli ekonomiskt lugnare. Så gick det ju inte: ju längre året framskred, desto dystrare var stämningarna på grund av krisen i euroområdet. Också om konsumenternas förtroende hölls på en nivå som var något högre än den i det övriga euroområdet, försämrades förväntningarna på ekonomin under hela år Vid slutet av året var den klart under medeltalet för 2000-talet, och förtroendet hade sjunkit nästan till nivån som rådde vid slutet av Den finländska industrins förväntningar var åter lägre än medeltalet för euroområdet. Industrins dystra förväntningar har sina orsaker. Den finländska exporten rasade nästan lika snabbt år 2011 som 2008, men detta berodde tyvärr inte enbart på den ekonomiska krisen. Man fruktar nu att Finland permanent kan mista en del av sin andel av världsmarknaden. Handelns och tjänsternas roll blir allt viktigare i dessa dystra verksamhetsförutsättningar. I synnerhet detaljhandeln har varit en bra sysselsättare. I fjol sysselsatte handeln knappt ettusen personer fler än föregående år, och man tror att trenden fortsätter år Som arbetsgivare är S-gruppen i en klass för sig. Handelslagen och S-gruppen skapade år 2011 totalt nya arbetsplatser. Prestationen är god den kom under en period då ekonomin i övrigt började mattas av utav fruktan för en recession. Nya arbetsplatser uppstår alltid genom investeringar. I fjol använde vi närmare 550 miljoner euro på byggande av nya lokaler och på reparation och utvidgande av existerande lokaliteter. Dessa miljoner bidrog till sysselsättningen i byggbranschen i olika delar av landet och lindrade effekterna av den begynnande recessionen. Det är just i svåra tider som kooperationens styrka och mänsklighet syns allra bäst. Enligt FN:s internationella arbetsorganisation ILO tål kooperativa företag ekonomiska kriser bättre än andra typer av företag. Denna seghet i svåra tider beror främst på att kooperativ i första hand strävar efter att tillgodose sina medlemmars behov och på att de inte motiveras av kortsiktigt fokus på vinstmaximering. I Finland är det handelslagen i S-gruppen som är de bästa representanterna för en sådan stabil kooperativ verksamhet, där resultatet backas upp av kontinuiteten som vår verksamhetsidé förutsätter. Det att vi strävar efter att allt bättre tillfredsställa våra ägarkunders behov. Utan ägarkunderna och deras önskemål skulle det inte finnas några handelslag eller någon S-grupp. Vid slutet av år 2011 hade handelslagen något under två miljoner ägarkunder, och den gränsen överskreds på Alla hjärtans dag Det växande antalet medlemmar visar att finländarna över hela landet har tillit till S-gruppens tjänster. De tycker att vi är en förutsägbar och ansvarskännande finländsk aktör. Som tack för ägarkundernas lojalitet returnerade handelslagen år 2011 för första gången över 400 miljoner euro till sina ägarkunder. Av beloppet var ungefär 360 miljoner Bonus, resten utgjordes av ränta på insatser, återbäring av överskott och betalningssättsförmånen. Ökningen av antalet ägarkunder börjar successivt mattas av eftersom redan närmare 80 procent av de privata hushållen i landet redan är sådana. Vi blir ändå inte vilande på våra lagrar, utan koncentrerar oss nu enligt vår strategi på att fördjupa våra kundrelationer. 4 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

5 Vi utvecklar vårt kunnande inom handeln med bruksvaror och förbättrar urvalet av ekologiska och lokalt producerade produkter. Vi vill framför allt betjäna våra kunder bättre: vi ser givetvis till att alla funktioner är i toppskick, men det är servicen som kunden får som är i fokus framöver. Utom täckande urval och god betjäning vill vi också erbjuda våra kunder förvissning om att vi är en föregångare också som ansvarstagande aktör. Vi vill verka så, att ägarkunderna kan vara stolta över handelslaget de äger och över hela S-gruppen. Vi strävar alltså efter att producera nytta och gott humör. Utom ägarkunderna är det också vår engagerade personal vi har att tacka för S-gruppens framgång. Jag riktar därför ett särskilt tack till alla er över anställda i handelslagen och SOK-koncernen. Jag är stolt över vår proffsiga personal: den är en resurs, som ska behandlas väl. Helsingfors, 17 februari 2012 Kuisma Niemelä Koncernchef, SOK SOK-koncernen Årsberättelse

6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar En av 2011 års synligaste trender var den stigande efterfrågan på närproducerad mat, ekologiska produkter och handelns egna märken. Ändringarna i kundernas behov återspeglades också i utvecklingen av urvalen i S-gruppens matbutiker. Försäljningen i S-gruppens dagligvaruhandel utvecklades planenligt. Matbutikerna lyckades förverkliga sitt kundlöfte som gällde en förmånligare vardag, och försäljningen ökade kraftigare i S-gruppen än genomsnittligt i landet. Under det gångna året skedde inga större förändringar i dagligvaruhandelns konkurrensbild: S- och K-gruppens marknadsandelar var fortfarande höga. Lidl och Suomen Lähikauppa är de viktigaste utmanarna. Den hårda konkurrensen, som har pågått i decennier, har inom livsmedelshandeln gett upphov till två jämnstarka grupperingar, som dagligen konkurrerar med betjäning, priser och sortiment. Enligt en jämförelse utförd av OECD har den finländska dagligvaruhandeln konstaterats vara en av de effektivaste i hela världen, och i olika officiella utredningar har konkurrensen på den finländska marknaden befunnits fungera bra. Effektivitet i hela matkedjan genom samarbete År 2011 öppnades i Finland två nya Prisma-stormarknader, sju S-marketenheter och sju närbutiker, dvs. Saleeller Alepaenheter. I stället för på öppnande av ett stort antal nya enheter koncentrerade man sig inom affärsområdet på att utvidga butiker på goda affärslägen. 6 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

7 S-gruppen kommer också framdeles att grunda nya matbutiker i synnerhet i sådana områden där utbudet av tjänster till ägarkunderna ännu var bristfälliga. Som kooperativt företag ägt av sina kunder vill S-gruppen ge alla sina ägarkunder i hela landet jämställd tillgång på matbutikstjänster. Under året diskuterades matens prisnivå mycket flitigt. Såsom konstaterades ovan, är den finländska dagligvaruhandelns effektivitet på internationell toppnivå, och konkurrensen fungerar. Handelns prisnivå påverkas också av många olika faktorer som handeln inte själv kan påverka. De stigande kostnaderna för arbetskraft och energi och ändringar i skattelagstiftningen är exempel på sådana. År 2012 kommer höjda skatter på sötsaker, alkohol och tobak att utöva ett tryck på den allmänna prisnivån. Mervärdesskatten på mat är fortfarande en av de högsta i Europa. Då skatternas inverkan elimineras, är matpriserna i Finland på europeisk medelnivå. Detta trots att Finland är ett stort land men en liten marknad. Utgifterna för livsmedel av privathushållens totalutgifter har minskat betydligt. År 1985 var den 20 procent, men 2010 endast 12 procent av hushållens totalutgifter. Som betydande aktör i livsmedelshandeln vill S-gruppen främja transparens och interaktion i livsmedelshandelns hela värdekedja. Genom samarbete och öppen interaktion mellan alla parter producenter, industri och handel kan man komma fram till de bästa och för alla lönsamma lösningarna. Under år 2011 utvecklade man inom S-gruppen analysteknik för i synnerhet prognostisering av efterfrågan och prisoptimering. Hela livsmedelskedjan har nytta av detta arbete. Dagligvaruhandel idkas av kedjorna Prisma, S- market, Sale och Alepa, i ABC-trafikbutikerna och ABC-Delienheterna samt livsmedelsbutikerna i Sokosvaruhusen. Vid slutet av 2011 omfattade markethandelskedjorna 851 verksamhetsställen; ABC-trafikbutikerna var 108 till antalet, ABC-Delienheterna 15. Regionhandelslagen har hand om affärsverksamheten vid samtliga markethandelsenheter i Finland. Lokalt och ekologiskt naturligtvis En av 2011 års synligaste trender var den stigande efterfrågan på närproducerad mat, ekologiska produkter och den allt större efterfrågan på handelns egna märken, s.k. private labels. S-gruppen är obestridlig marknadsledare inom försäljningen av ekologiska produkter. Enligt en studie utförd av AC Nielsen köpte finländarna år 2010 hela 49 procent av alla ekologiska produkter i S-gruppens affärer. Försäljningen av ekologiska produkter ökade år 2011 med över 50 procent från föregående år. Urvalen utökades med över 400 nya ekologiska produkter. säljs redan 1500 olika ekologiska produkter i S-gruppens butiker. S-gruppen vill kontinuerligt utöka urvalet för att kunna tillfredsställa kundernas ökade efterfrågan på ekologiska produkter. Här är samarbetet inom hela SOK-koncernen Årsberättelse

8 S-gruppens dagligvaruhandel, marknadsandel (%) ,8 29,0 30,5 31,1 31,1 34,3 35,9 39,9 41,1 42,4 43,2 44,1 45, SOK-koncernen Årsberättelse 2011

9 kedjan producenter, förädlare och handel i nyckelposition. S-gruppen deltar därför aktivt i utvecklandet av den ekologiska kedjan genom Pro Luomu ry, som grundades år Lokala produkter är en naturlig del av urvalen i S-gruppens matbutiker, som ju drivs av regionalt verksamma handelslag. Den nationella arbetsgruppen för närproducerad mat har definierat begreppet närproducerad mat så här: Närproducerad mat är produktion och konsumtion av mat som använder råvaror och produktionsinsatser från det egna området och sålunda främjar det egna områdets ekonomi och sysselsättning. Regionhandelslagen i S-gruppen idkar tätt samarbete med lokala varuleverantörer och producenter i olika delar av Finland för att öka andelen lokala produkter i urvalen. För många konsumenter är bra urval av närproducerad mat en allt viktigare faktor vid valet av butik. Efterfrågan på handelns egna märken, s.k. private labels, har stigit kraftigt i såväl S-gruppen som generellt i den finländska dagligvaruhandeln. I en europeisk jämförelse är deras andel av dagligvaruhandelns totalförsäljning ännu inte särskilt stor, så det finns rum för tillväxt. Målsättningen i S-gruppen är att försäljningen av private label-produkter under de närmaste åren ska stiga till en femtedel av totalförsäljningen. Största delen av S-gruppens private label-produkter tillverkas i Finland. Under 2011 ökade i synnerhet utbudet av egna märken i färskvarusegmentet. Köttfärs- och fjäderfäprodukterna som säljs under märket Rainbow och introducerades under våren är till hundra procent inhemska. Av allt kött som säljs i S-gruppen är över 95 procent av inhemskt ursprung. I S-gruppens livsmedelshandel förbereder man för närvarande en ändring som innebär att ursprungslandet utom på färskt kött också skulle anges på köttförädlingsprodukter, t.ex. korv och pålägg, som säljs under egna märken. En så stor transparens som möjligt är en fördel för kunden. Som utvecklare av webbhandel med och mobiltjänster för mat står S-gruppen i spetsen inom den finländska livsmedelshandeln. Pilotprojekt inom webbhandeln fungerar redan hos flera regionhandelslag, och man bygger för närvarande ut faciliteter för en bredare verksamhet. S-gruppen lanserade våren 2010 tjänsten Foodie, som fungerar i smarttelefoner. Med tjänsten kan kunderna göra upp elektroniska shoppinglistor, ta emot produktrekommendationer, följa med priser och studera recept. Under året utvecklades tjänsten till en interaktiv social tjänst. Dessutom introducerades möjligheten till hemleverans av matvaror till tjänsten i huvudstadsregionen. S-gruppens dagligvaruhandel vill agera allt aktivare i de sociala medierna. Målsättningen är att starta en allt intensivare dialog med kunderna. De nya elektroniska tjänsterna erbjuder kunderna en kanal där man lyssnar på deras åsikter, önskemål och utvecklingsförslag. Som konsumentkooperativ har S-gruppens livsmedelshandel som främsta mål att främja ägarkundernas intressen. Ansvar är en viktig värdering i den kooperativa verksamheten och därför en naturlig del av ledarskapet och vardagen också i matbutikerna. Samtliga kedjor i S-gruppen har fått ansvarsprogram, som förverkligas inom den dagliga verksamheten. Inom ansvarsarbetet framhålls särskilt transportlösningar som skonar miljön, energieffektivitet, ansvarsfulla och transparenta inköpskedjor samt omsorg om produktsäkerheten. Mot dialog med nya tjänster SOK-koncernen Årsberättelse

10 Allt bättre bruksvaruhandel S-gruppens bruksvaruhandel har under de senaste åren utvecklats och stärkts betydligt. Försäljningen utvecklades positivt under året. En ny konkurrensstrategi fastställdes under berättelseåret för S-gruppens bruksvaruhandel. Dess affärsmässiga målsättning är en tydlig ökning av försäljningen och marknadsandelarna inom alla de viktigare segmenten av bruksvaruhandeln. Ytterst är målet att ägarkunderna kan finna bruksvarorna de behöver i S-gruppens sortiment och att de är nöjda med urvalen och betjäningen. Parallellt med den strategiska planeringen har man redan i flera år tagit fram en ny verksamhetsmodell. Dess konkreta uttryck är det nya logistikcentret för bruksvaror som våren 2012 öppnas i Sibbo Bastukärr och som gör det möjligt att övergå till ett nytt verksamhetssätt. Den nya verksamhetsmodellen gäller bruksvaruhandelns hela värdekedja: sammanställande av urval, inköp, lagring och transport av produkter samt verksamheten i butikerna. Internt inom S-gruppen har projektet KT2015 inneburit bl.a. förnyande av order- och leveransprocessen, mängder av ändringar i datasystemen och en storsatsning på utbildning. Varorna levereras till butikerna från det nya logistikcentret kontrollerade, förberedda för försäljning, prissatta och försedda med larm. För kunderna innebär det att försäljarna får alltmer tid över för kundbetjäning. Exponeringen blir luftigare och redigare, vilket förbättrar upplevelsen och underlättar handlandet. Försäljningsökningen var god Webbhandelns snabba frammarsch och utländska aktörers etableringar på den finska marknaden har redan en tid varit de viktigaste trenderna inom bruksvaruhandeln. 10 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

11 SOK-koncernen Årsberättelse

12 12 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

13 De utländska aktörernas frammarsch fortsatte också under verksamhetsåret, i synnerhet inom handeln med kläder. Det grundas ständigt nya butiker enligt internationella koncept i vårt land. Vid slutet av året steg andelen webbhandel med utländska aktörer till närmare 20 procent av all webbhandel i Finland, som huvudsakligen idkas inom bruksvarusegmentet. Konkurrensen inom handeln med bruksvaror är numera global: man konkurrerar i kundernas vardagsrum. Senast årets julhandel var ett bevis på att webbhandelns slutliga genombrott i Finland var ett faktum. Den inhemska handeln måste kunna motarbeta de stora internationella aktörernas frammarsch genom att utveckla sin egen webbhandel. Detta gör man nu målmedvetet och med kraft i S-gruppen (mer om detta i sista stycket). För S-gruppen bruksvaruhandel var år 2011 ett år av god försäljning. Förväntningarna inför 2012 är också positiva, eftersom många till utvecklandet av bruksvaruhandeln anknutna projekt kan börja förverkligas i och med att logistikcentret i Sibbo färdigställs våren Inom de flesta produktområdena nådde gruppen en försäljningsökning som låg över genomsnittet för handeln. Inom produktområdena kläder, sport, kosmetika och underhållning låg tillväxten över marknadsgenomsnittet; den exceptionellt varma hösten försvårade handeln med kläder och sportartiklar mot slutet av året. Särskilt kraftig var S-gruppens försäljningsökning inom produktområdena byggande och reparationer, vars efterfrågan åter började stiga efter en smärre svacka. Affärsidéreformen i Prisma framskrider Vid slutet av år 2011 fanns det 62 Prisma-stormarknader i Finland. År 2011 öppnades nya Prismaenheter i Lielax i Tammerfors och i Ylivieska. Väsentliga utvidgningar eller renoveringar genomfördes i Jyväskylä (Prisma Palokka), Träskända, Helsingfors (Prisma Gamlas), Kempele (Prisma Zeppelin), Kouvola, Lahtis (Prisma Laune) och Seinäjoki (Prisma Hyllykallio). År 2012 öppnas nya Prismaenheter i Loimaa i Åbotrakten och i Västra centrum i Åbo. Dessutom ska enheterna i Halikko, Hyvinge och Vasa utvidgas. I kedjan Prisma utvecklades försäljningen av bruksvaror bra under året. Kraftigast ökade försäljningen inom produktområdena underhållning och hemteknik samt produkter för hemmet. Också trädgårdshandeln löpte i positiva tecken. I S-gruppen idkas bruksvaruhandel av kedjorna Prisma, Sokos Emotion och Kodin Terra. Dessutom säljer också S-market, Sale och ABC-trafikbutikerna bruksvaror. Dessutom finns kedjan Pukumies, som verkar inom en del av landet. Vid slutet av året omfattade kedjan Prisma 62 enheter i Finland och 21 i närregionerna. Det fanns 21 Sokosvaruhus, 28 Emotionbutiker och 11 Kodin Terraenheter. Kedjan Pukumies hade nio verksamhetsställen. Prismas reform av affärsidén och konceptet för bruksvaruhandeln blev färdig under året, och den tas stegvis i bruk vid alla Prismaenheter. Den till reformen anknutna utbildningen gäller kedjans hela personal. De egna märkena, private label produkterna, vars försäljning ökade med över 20 procent under året, har varit ett centralt utvecklingsobjekt i alla kedjor som säljer bruksvaror. Exempelvis i Prisma har kunderna gett positiv respons om både modellerna och produkternas kvalitet. Samtliga 18 private labels inom S-gruppens bruksvaruhandel kommer att finnas i butikerna våren S-gruppen har ställt upp ansvarsmålsättningar för de egna märkena inom bruksvaruhandeln. Målet är att produkterna som erbjuds kunderna är tillverkade i socialt och etiskt godtagbara förhållanden. För att säkerställa detta tillämpas auditeringsmodellen BSCI på alla produkter som är tillverkade i riskländer. Ett starkt försäljningsår i Kodin Terra Kodin Terra är S-gruppens järnhandel, som koncentrerar sig på byggande, reparationer, inredning, gården och trädgården. År 2011 öppnades inga nya enheter. Antalet enheter uppgick vid årsskiftet till 11. I kedjan Kodin Terra pågår som bäst ett flertal förändringar, eftersom affärsidén uppdaterades på våren så, att den bättre motsvarar marknaden inom järn- och trädgårdshandeln. Kodin Terra har nått en stark position inom järn och trädgårdshandeln för konsumenter. Ägarkunderna på SOK-koncernen Årsberättelse

14 olika håll i landet har gett kedjan ett mycket gott mottagande. För närvarande utvecklas tjänsteutbudet till företagskunder; i anknytning till detta har kedjan förnyat sina verksamhetsmodeller för handeln med hus och kök och för byggtjänster. För att underlätta handlandet introducerades S-Företagskortet, ett nytt betalningsmedel för företag. Under året inledde också en ny kedja, S-Rauta, sin verksamhet. Kedjan är S-gruppens koncept för järn- och trädgårdshandel på mindre orter. Den första S-Rautaenheten öppnades i juli i Kemi, och vid slutet av året bestod kedjan av 10 enheter. S-Rauta och Kodin Terra har gemensam kedjestyrning, vilket effektiviserar verksamheten. År 2012 kommer icke kedjeanslutna järnaffärer som drivs av handelslagen att anslutas till kedjan S-Rauta. I Nummela i Vichtis öppnas en helt ny enhet våren Kodin Terra öppnade sin webbutik vid slutet av året, se sista stycket. Sokos statt i förnyelse Kedjan Sokos har under de senaste åren förnyats, till såväl varuhushelheterna som urval, exponering och visuellt uttryck. I stora stadscentra har flera enheter utvidgats rejält, och man har också öppnat nya enheter. I köpcentret Stella i S:t Michel, som ägs av Osuuskauppa Suur-Savo, öppnades en helrenoverad och förnyad Sokosenhet. Den femåriga renoveringen av Sokos Tammerfors färdigställdes. På Sokos Helsingfors centrum förnyades damavdelningen. I Esbo upphörde Sokos Hagalund med verksamheten vid slutet av året. Antalet på skönhet och damunderkläder fokuserade Emotionenheter fortsatte att stiga. Nya enheter öppnades i Jyväskylä, Kouvola, Helsingfors Gamlas, Tammerfors, Esbo och Lahtis. Vid slutet av året fanns det totalt 28 Emotionenheter. År 2012 öppnas tre nya enheter (Hyvinge, Borgå och Åbo). Kedjan Pukumies, som ägs av Osuuskauppa Arina, idkar också handel med dam- och herrkläder samt kosmetika. Pukumies Oy har sedan butiker under namnen Pukumies och kedjan Mick s som säljer kläder för ungdomar i Uleåborg, Karleby, Seinäjoki, Jyväskylä och Rovaniemi. Osuuskauppa Ympyrä svarar för affärsverksamheten vid Pukumies i Kotka. Dessutom har Osuuskauppa Arinas Pukumies en på damkläder specialiserad konceptbutik, Companys, i köpcentret Kamppi i Helsingfors. 14 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

15 S-gruppen in på webben med kraft S-gruppen satsar för närvarande på att utveckla webbhandeln och andra webbtjänster inom alla sina affärsområden. Målet är att skapa en synkroniserad servicehelhet. Kunden kan göra preliminära val antingen i butiken eller på webben. Kunden kan också göra inköp på bägge ställena, dvs. lösningen är en s.k. flerkanalshelhet. S-gruppen inledde under året sin webbhandelsverksamhet med webbutiken för skönhet, som har fått ett gott mottagande. Inom dagligvaruhandeln inleddes webbhandel på prov redan år Då det första steget har tagits, framskrider resten fort. Kodin Terras webbplats öppnades i december. Till en början erbjuder webbhandeln olika landscapingprodukter, ved och mylla som levereras i storsäckar. Produkturvalet och leveransområdena utvidgas våren Hankkija-Lantbruk förnyar och utvidgar sin redan tidigare öppnade webbutik våren Också kedjan Prisma inleder webbhandelsverksamheten. Till en början kan man på webben köpa produkter inom områdena hemteknik och underhållning, böcker, papper och leksaker. Målet är att inom de närmaste åren kunna erbjuda alla kedjors hela sortiment av bruksvaror via webben. S-gruppens bruksvaruhandel () * 1318* *moms 0 % SOK-koncernen Årsberättelse

16 16 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

17 ABC tar hand om ägarkunderna År 2011 ökade kedjan ABC sin marknadsandel inom såväl bränslehandeln och markethandeln som restaurangverksamheten. Bränsleförsäljningen ökade betydligt kraftigare än branschgenomsnittet, vilket innebär att marknadsandelen ökade för tionde året i följd. Kedjans marknadsandel ökade trots att 2011 för investeringarnas del var ett mellanår. En ny trafikbutik öppnades i Jakobstad i december, och under året öppnades totalt sex nya automatstationer. Dessutom genomfördes renoveringar inom det existerande nätet. Konceptet för ABC Delienheterna i huvudstadsregionen förnyades. Samtidigt inleddes pilotverksamhet med konceptet ABC GrilliMarket, som har tagits fram för mindre verksamhetsställen i andra delar av landet. Efter en liten andningspaus kommer år 2012 att vara ett investeringsintensivare år med flera nya trafikbutiker och automatstationer. Den första trafikbutiken öppnas i februari 2012 i S:t Michel. Tillväxtåret 2011 Trafikmängderna i Finland ökar i och med att resandet till fritidsbostäder och annat fritidsresande ökar i likhet med turismen och den tunga fordonstrafiken. Tillsvidare har försäljningsökningen stävjats av de sedan länge stigande bränslepriserna. Resultatmässigt var år 2011 ett gott år för kedjan ABC. Den lilla svackan i försäljningen av dagligvaror som följde ändringen i lagen om handelns öppettider reparerades snabbt genom en välriktad ändring av sortimenten, som ledde till att försäljningen av dagligvaror ökade med åtta procent. Nu ägnas utvecklandet av bruksvaruhandeln särskild uppmärksamhet. Man vet också internationellt att för säljningen av bruksvaror under de närmaste åren kommer att få en mer framträdande roll i trafikbutiker. ABC ska föra produkter som inte finns i andra butiker. Tyngdpunktsområdena är för närvarande säsongprodukter, presentartiklar och det övervägande till barn riktade Apsisortimentet. Tanken är, att då familjen stannar på ABC, ska det finnas alternativ till godis för barnen. Bland andra nyckelproduktgrupper inom bruksvaror märks bl.a. förmånliga presentartiklar, tröjor, college tröjor och t-tröjor, suvenirer, leksaker, musik, filmer och spel. De nya menyerna som introducerades år 2010 har fått ett gott mottagande, och man fortsatte att utveckla menyerna även under berättelseåret. Andelen regionala och lokala läckerheter på menyerna har utökats. Den lokala personalen har deltagit i framtagandet av nya portioner, av vilka många har blivit ytterst populära. Av många goda exempel kan vi här nämna 66-menyn på ABC Alavo som ligger vid stamvägen med samma nummer och Osuuskauppa Hämeenmaas portioner tillredda av ingredienser från närproducenter. En viktig del av tjänstehelheten Kedjan ABC:s framgång i alla omständigheter under år med större och mindre investeringar, under år med lågoch högkonjunkturer, visar hur högt ägarkunderna värdesätter ABC som en del av S-gruppens totala tjänsteutbud. ABC:s tjänster anlitas i allt större utsträckning på riksnivå, och enligt studier som utförts är köptroheten hög. SOK-koncernen Årsberättelse

18 Kedjan ABC, som på knappt 15 år har byggt över trafikbutiker och närmare 300 automatstationer, har givetvis också fått kritik i offentligheten. Den positiva responsen har ändå varit mångfalt större. Många orter suktar fortfarande efter den mångsidiga och breda tjänstehelheten som ABC erbjuder. Dessutom vet man att grundandet av en ABC har på många orter inneburit ett tillskott av helt ny anda och energi. Kedjan ABC kommer därför att också under de kommande åren att fortsätta sin expansion för att så många ägarkunder som möjligt ska kunna utnyttja dess tjänster. Verksamheten utgår från ansvar Ansvar ekonomiskt, socialt och miljörelaterat ansvarstagande är den självklara utgångspunkten för kedjan ABC:s hela verksamhet. I miljöfrågor hör ABC till de främsta aktörerna i Finland. Under de senaste åren har kedjan också försökt hitta nya och naturliga former för socialt ansvarstagande. På ABC trivs både ungdomar och pensionärer, och därför har dessa två viktiga kundgrupper nu ägnats särskild uppmärksamhet. Projektet ABC möter unga startade år 2010 i samverkan med Nuorten Palvelu r.y. Projektet finansieras av RAY. Eftersom ungdomar numera tillbringar långa tider i köpcenter, trafikbutiker och andra kommersiella lokaliteter, är det viktigt att man tänker ut aktiviteter och vettig sysselsättning och att samarbetet mellan de unga och personalen fungerar bra och i god anda. ABC satsar stort på detta arbete och har också fått positiv respons. I början av år 2012 startades också en ny tjänst, Juttusilla, som kommer att figurera i media senare under året. Tanken är att öka det sociala samröret genom att erbjuda bekanta och obekanta möjligheter att samlas på ABC för att diskutera aktuella frågor. Samarbetspartner här är tidningen ET. S-gruppens bensinhandel, marknadsandel (%) ,3 24,2 26,9 27,6 28, Antalet bränslekvaliteter ökar År 2012 köpte ABC-kedjans anskaffningspartner St1 Shells hela affärsverksamhet i Finland. Kedjorna ABC:s och St1:s gemensamma anskaffningsbolag NEOT Oy uppvisar ökade volymer och är nu det största anskaffningsbolaget för bränslen i Norden, vilket har ökat bolagets tyngd som part i underhandlingar med internationella oljebolag. Ägarkunderna ser detta som konkurrenskraftiga bränslepriser och leveranssäkerhet i alla lägen. 18 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

19 ABC och St1 idkar tätt samarbete mot klimatförändringen genom att utveckla miljövänligare bränslelösningar. St1 Biofuels tillverkar etanol av livsmedelsavfall, och NEOT säljer denna till sina ägare. Detta bränsle, som innehåller 85 procent etanol som tillverkats av avfall som inte ingår i näringskedjan, kan man vid slutet av år 2011 tanka på 15 ABC-stationer och ca 25 stationer i kedjan St1. Målet är att öka antalet så, att det vid slutet av år 2012 inom varje regionhandelslags verksamhetsområde finns minst en station där man kan tanka etanol. Det stora samtalsämnet inom bränslehandeln år 2011, var lanseringen av 95 E10, bensin med 10 procent etanol. Mottagandet var sämre än väntat, eftersom det rådde ovetskap bland bilisterna om vilka motorer kunde använda bränslet. För närvarande säljs bensinsorterna 95 E10 och 98 E5 i ungefär lika stora mängder. Antalet bränslekvaliteter kommer att öka i framtiden. Kedjan ABC vill erbjuda sina kunder alla de alternativa bränslen som dessa önskar sig. Det innebär investeringar i mätarfält, eftersom olika bränslen ska förvaras i separata kärl. Hanteringen av förvaringskapacitet kommer att bli ett viktig konkurrensmedel i bränslehandeln. S-gruppen driver trafikbutiksverksamhet och bränslehandel via ett nätverk av 108 ABCtrafikbutiker, 288 ABC-automatstationer, en ABC GrilliMarket och 15 ABC-Delienheter (år 2011). ABC-Deli har verksamhet endast i huvudstadsregionen och Borgå. Regionhandelslagen bedriver affärsverksamheten vid samtliga ABC-enheter. SOK-koncernen Årsberättelse

20 Resebranschoch bespisningsverksamheten tar sig an utmaningarna För S-gruppens resebranschoch bespisningsverksamhet var år 2011 ett år av växande efterfrågan. Webbtjänsterna var ett viktigt utvecklingsfält inom såväl hotellsom restaurangverksamheten. D en förväntade recessionen påverkade inte efterfrågan inom resebransch- och bespisningsverksamheten i någon större grad. Tvärtom ökade hotellens försäljning mot slutet av året. Medan försäljningen under den förra halvan av året var i genomsnitt en procent i månaden, nådde man under den senare halvan en genomsnittlig försäljningsökning på 5 procent i månaden. Efterfrågan på hotelltjänster steg främst inom affärsresandet. Antalet övernattningar i Finland ökade i januaridecember med 4 procent från föregående år. Den största bidragande orsaken till tillväxten var utlänningarna, vars övernattningar ökade med över 10 procent. Antalet övernattningar ökade för finländarnas del med ca 2 procent. Mätt med de nyckeltal som beskriver hotellverksamhetens framgång, klarade sig S-gruppen bra. Medan hotellens genomsnittliga beläggning i hela landet var 53 procent, var den drygt 64 procent för S-gruppens del. Ökningen från föregående år var 2,6 procentenheter. S-gruppens genomsnittliga pris per rum låg också över genomsnittet (hela landet 88 euro, S-gruppen 92 euro). Medelpriset och intäkten per rum ökade utmed hela året tack vare lyckad marknadsföring och revenue management. Den goda resultatutvecklingen i hotellverksamheten som började år 2010 fortsatte genom hela år 2011 och blev t.o.m. snabbare mot slutet av året. 20 SOK-koncernen Årsberättelse 2011

SOK SOK MEDIA

SOK SOK MEDIA S-gruppens resultat förblev på föregående års nivå S-gruppens resultat för år 2013 ökade med 6,7 procent från fjolårets och blev 226 miljoner euro. Trots det svaga allmänna läget i ekonomin ökade S-gruppens

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Plock ur undersökningen. Hela utredningen finns tillgänglig för Finsk Handels medlemmar på medlemssidorna Kauppa.fi, i avsnittet Undersökningar. Bakgrunden till utredningen

Läs mer

SOK-koncernen. Årsberättelse 2008

SOK-koncernen. Årsberättelse 2008 SOK-koncernen Årsberättelse 2008 Innehåll Från koncernchefen... 3 Affärsöversikter... 4 Markethandeln...4 Trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln...6 Varuhus- och fackhandeln...8 Turist- och bespisningsverksamheten...10

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

e-handeln når nya nivåer

e-handeln når nya nivåer + 24,5 % e-barometern Q4-2007 e-handeln når nya nivåer E-handelns försäljning steg under 2007 års fjärde kvartal med 24,5 procent. Svensk e-handel har, efter denna starka tillväxt, nått nya höjder och

Läs mer

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI

SVAR - HANDEL OCH EKONOMI SVAR - HANDEL OCH EKONOMI s. 4, uppgift 2 en handel, -n en handlande, -n handla I en omsättning, -en - omsätta, - sätter, -satte, -satt en lagring 2; ett lager 5 en lagerhållare 5 lagra I en leverans 3

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 1.1-30.6.2008 1 VARUBODEN DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.6.2008 Verksamhetsomgivningen Förväntningarna för den ekonomiska tillväxten har avtagit under årets första halvår. Inflationen har tagit fart

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

SOK-koncernen. Årsberättelse 2010

SOK-koncernen. Årsberättelse 2010 SOK-koncernen Årsberättelse 2010 Innehåll 4 S-gruppen tog sig ur recessionen 6 Dagligvaruhandeln förändras i takt med kunderna 10 Ett år av tillväxt och utveckling inom bruksvaruhandeln 14 Ägarkundens

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter.

kan förändra mängden uppburna samfundsskatter, då i grova drag hälften av Ålands samfundsskatter härstammar från sjötransporter. Högkonjunktur råder fortsättningsvis inom den åländska ekonomin, men den mattas något under det närmaste året. BNP-tillväxten på Åland var enligt våra preliminära siffror 3,6 procent i fjol och hamnar

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2

www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 0 1 2 www.mercedes-benz.fi Made in Finland. VEHO GROUP OY AB ÅRSÖVERSIKT 2 1 2 Ett snabbporträtt: Veho idag Veho grundades 1939 som distributör för Mercedes-Benz. Namnet Veho är latin och betyder jag transporterar.

Läs mer

Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK-koncernen

Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK-koncernen Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK-koncernen Årsberättelse 2003 Centrallaget för Handelslagen i Finland SOK-koncernen Årsberättelse 2003 1 Innehåll 4 S-gruppen 6 Chefdirektörens översikt 9 SOK-koncernen

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013

FÖRETAGSPRESENTATION. November 2013 FÖRETAGSPRESENTATION November 2013 Technopolis Ett annorlunda fastighetsbolag Ett börsbolag specialiserat på fastigheter, uthyrning av kontorslokaler och tjänster. Bolaget fokuserar på multianvändarmiljöer.

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr

1. I årets rörelseresultat ingår resultat från försäljning av fastigheter med netto 25 Mkr Halvårsrapport, Axfood AB (publ)perioden 1 januari 30 juni 2002 * Koncernens omsättning uppgick till 16.197 (15.738), en ökning med 2,9 procent. * Rörelseresultatet ökade med drygt 30 procent jämfört med

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Atria Strategier & Visioner

Atria Strategier & Visioner Atria Strategier & Visioner Innehåll Presentation av Atria Vår omvärld Våra framtidplaner - Tillväxt planer - Sardus Stort behov av svensk råvara Atria Koncern Abp Atria Koncern Abp är ett i grunden finskt

Läs mer

Tjänster i julhandeln

Tjänster i julhandeln Tjänster i julhandeln Innehållsförteckning 1. Förord...3 2. Konsumenterna efterfrågar tjänster i årets julhandel och är redo att betala...4 3. Detaljhandeln tjänstefieras...6 4. Presentkortsförsäljningen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008

VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 VD Ulf Wahlstedt, 5 mars 2008 Snabb expansion sedan starten 2004 2006 NSP bildas i juli 2004 i och med förvärvet av 21 Burger King-restauranger. NSP övertar driften från 2005 och omsättningen ökar med

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, augusti Utländska turisters övernattningar ökade med 0,6 procent i augusti I augusti 2014 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 700 000 dygn

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH

Dagligvarubranschen. HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel. Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen HUI Research på uppdrag av Svensk Dagligvaruhandel Elin Gabrielsson Nils Bohlin 2014 HUI RESEARCH Dagligvarubranschen i siffror 2 Livsmedelskedjan- från jord till bord Branschglidning:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Handelns utsikter

Handelns utsikter Handelns utsikter 2017 2018 Några plock ur prognosen Hela materialet finns tillgängligt för Finsk Handels medlemsföretag via medlemssidorna på Kauppa.fi, i avsnittet Tutkimuksia ja tilastoja. År 2016:

Läs mer

e-barometern [konsument] april 2017

e-barometern [konsument] april 2017 April 2017 April-summering E-handelskonsumtionen ökade med 14 procent, jämfört med april 2016. 63 procent av svenskarna e-handlade under månaden. Större andel apoteksvaruköp e-handlades under april jämfört

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Handel Tertial 3 2013

Handel Tertial 3 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Trender inom handeln HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Arbetsmarknadstrender Hållbarhetsfrågorna heta i handeln LÄGRE STRATEGISK

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju.

? Producerad med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet, www.laatuketju. SNABBGUIDE FÖR KONSUMENTER Vet du varifrån din mat kommer? Av den mat som äts i Finland är cirka 80 % tillverkad i Finland. Cirka 65 % av matens råvaror är finländska. Livsmedelsproduktionen är global.

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, januari Utländska turisters övernattningar ökade med procent i januari I januari 2011 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 535 000 dygn

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Jays - Företagets bästa kvartal

Jays - Företagets bästa kvartal Jays - Företagets bästa kvartal I oktober i fjol lanserade Jays sin nya hörlur - a-jays Five - individuellt anpassad för Android, ios samt Windows Phone. Oktober var sista månaden i kvartal två 2013, vilket

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, juli Finländska turisters övernattningar minskade med 4 procent i juli 2012 I juli 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 2,3

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007

VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007 VD Ulf Wahlstedt, 5 september 2007 Fortsatt ökad vinst och omsättning Första halvåret 2007 Omsättningen ökade med 64 procent till 244,4 MSEK (148,7) Resultat före avskrivningar (EBITDA) ökade till 14,1

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2014, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 2 procent i januari 2014 De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,0 procent och i

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning, bröd & spannmål Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning, bröd & spannmål KF granskar: Den svenska marknaden för bröd och spannmål En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Ekologisk livsmedelsmarknad

Ekologisk livsmedelsmarknad Ekologisk livsmedelsmarknad Halvårsrapport om den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln inklusive Systembolaget. Januari Juli 2016 sammanställd av Ekoweb.nu 18 års erfarenhet av ekomarknaden

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen)

Uppgift 8, s. 9. Märk substantivets form efter genitiv (omistusmuodon jälkeen) Facit Företag Uppgift 8, s. 9 1. S-gruppen ökade sin marknadsandel. 2. Antalet produktionsanläggningar fördubblades. 3. I fjol/förra året minskade antalet dotterbolag. 4. Den ökade konkurrensen har minskat

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Finansiering för att starta ett företag

Finansiering för att starta ett företag Finansiering för att starta ett företag Finansiering från Finnvera vid etablering av företagsverksamhet Planerar du att grunda ett företag? En bra affärsidé, företagarfärdigheter och en omsorgsfull planering

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag

Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera finansierar olika skeden av förändringar i företag Finnvera erbjuder finansieringslösningar för etablering av företagsverksamhet, vid

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

URVALSPROV FÖR YRKESHÖGSKOLORNAS UTBILDNINGSPROGRAM INOM NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET Provet i matematik 6.6.2013 Namn: Personsignum: SVARSDIREKTIV : 1. Provtiden är 2 timmar (kl. 12.00-14.00 ). Du får avlägsna

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 2015 1#5

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q3 2015 1#5 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT 1#5 NULÄGE totalt försäljning ökade med 2,5 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2015 jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en försäljningstillväxt

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson

Presentation ti från årsstämma Roger Johansson Presentation ti från årsstämma 2012 Roger Johansson VD och koncernchef 1 2 Koncernledning BE Group 2011 Viktiga steg framåt 3 Ett ledande stålservicebolag med verksamhet i 10 länder Sverige g Finland Estland

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1

SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 SVENSK DAGLIGVARUHANDELS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Med temabilaga Hälsa God tillväxt under första kvartalet 2016 Dagligvaruhandeln inledde 2016 med en stark försäljningsökning. Tillväxten under det första

Läs mer

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport 1.1 30.6.2011

SOK-KONCERNEN. Delårsrapport 1.1 30.6.2011 SOK-KONCERNEN Delårsrapport 1.1 30.6.2011 1 UTVECKLINGEN I OMVÄRLDEN Finlands bruttonationalprodukt (BNP) började växa snabbt under år 2010. Den exportdrivna tillväxten var fortsatt stark även under första

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2013

Inkvarteringsstatistik 2013 Transport och turism 2014 Inkvarteringsstatistik 2013 Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013 År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs fler än 20 miljoner,

Läs mer

Mera ekologiskt i den offentliga måltiden

Mera ekologiskt i den offentliga måltiden Mera ekologiskt i den offentliga måltiden BAKGRUND 1/3 ca en tredjedel av konsumtionens miljöpåverkan orsakas av matproduktion och -konsumtion där primärproduktionen står för den största belastningen Lähde:

Läs mer

KF som konsumenternas röst

KF som konsumenternas röst Konsumentplattform KF som konsumenternas röst Konsumentkooperationens uppgift är att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmen att med sin konsumtion bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN

ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN ÅTGÄRDSPROGRAMMET FÖR MATKEDJAN 1. Konsumentens förtroende och den finländska matens anseende 5 2. Den finländska matkedjans konkurrenskraft 6 3. Den finländska matkedjans konkurrensfördelar 6 3.1 Spårbarhet

Läs mer

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015

DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014. Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 DETALJHANDELN I ÖREBRO 2014 Nyckeltal för Örebros fyra största handelsplatser November 2015 FÖRORD Årets kartläggning visar ännu en gång att Örebro har återtagit sin position som handelsstad som lockar

Läs mer

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm

Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Landrapport från Finland NBOs styrelsemöte 11 mars 2016 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd (januari 2016) 5.486.000 Förväntad BNP-utveckling + 1,2 % Inflation 2015 (prognos) - 0,2 % Arbetslöshet

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör

Börskväll 18.11.2013. Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Börskväll 18.11.2013 Pekka Vähähyyppä vice verkställande direktör, ekonomidirektör Stockmann i korthet Internationellt detaljhandelsbolag grundat år 1862 Omsättning 2 116 miljoner euro år 2012 Omkring

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januari-september 2013. 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januari-september 2013 23 oktober 2013 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2013 Tredje kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 7,5 procent. Nettoomsättning

Läs mer

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning

Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen. Sammanfattning Konkurrensen i den svenska livsmedelsbranschen Sammanfattning KF granskar den svenska marknaden för kött En välfungerande marknad är en förutsättning för att konsumenten ska kunna påverka utbudets kvalitet

Läs mer

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag

Handelsbarometern. Oktober Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Handelsbarometern Svensk Handels indikator på optimismen och framtidsförväntningarna bland handelns företag Oktober 2014 Svenskt Tenn, Stockholm Foto: Björn Mattisson 2014-10-15 Färre anställda trots ökad

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer