Copyright Eljo AB SYSTEMKOMPONENTER. Busskopplare DIN Art.-nr. 2. Montering. 3. Tekniska data. Innehållsförteckning. 1. Funktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Copyright Eljo AB SYSTEMKOMPONENTER. Busskopplare DIN Art.-nr. 2. Montering. 3. Tekniska data. Innehållsförteckning. 1. Funktion"

Transkript

1 Busskopplare DIN Ar.-nr. E Monering Busskopplaren DIN snäpps fas på en DIN-skena EN x7,5 med inklisrad daaskena. Applikaionsmodulerna, DIN-S, moneras på busskopplarens vänsersida. Bussansluning sker via busskopplarens konaksif i boen ill daaskenan. 3. Tekniska daa Nominell spänning: 24 VDC +6 V/-3 V Innehållsföreckning 1. Funkion 2:24 2. Monering 2:24 3. Tekniska daa 2:24 4. ar i ETS 2:25 5. Applikaioner 2: Applikaion bin. sandard 1274 vers. 3 2: Applikaion 2x2 ingångar 7200 vers. 2 2: Applikaion 2x4 ingångar 7201 vers. 2 2: Applikaion 1x8 ingångar 7202 vers. 2 2: Applikaion Scenarier T/F 7210 vers. 1 2: Applikaion Ljusscen, Dim.7211 vers. 1 2: Applikaion filer/id 7220 vers. 1 2: Applikaion ljussyrning vers. 1 2: Applikaion ljussyrning vers. 1 2: Applikaion 1->2Bi Konv vers. 1 2:38 1. Funkion Busskopplaren DIN ugör basenheen för DINmonerade applikaionsmoduler (DIN-S). Den kan även användas uan applikaionmodul som förreglings-, syrnings- och scenariebyggsen. Dess inbyggda mikroprocessor innehåller den erforderliga sysemprogramvaran. Busskopplaren säkersäller kommunikaionen inom syseme,.ex. sändning och moagning av elegram sam deekering av elegramkollisioner (CSMA/CA). Busskopplaren skiljer själv på drivspänning och elegram. En inbyggd sabiliserad spänningsförsörjning säkersäller maningen ill mikroprocessorn och applikaionsmodulen. Förluseffek: Srömförbrukning: Polariesskydd: 100 mw (max. 150 mw) ca. 3 ma (max. 7 ma) Söspänningssäker: upp ill 2 kv Daaöverföringshasighe: inegrera, vid polomkasning fungerar ine apparaen. 9,6 kbi/s Ansluningar: Buss: Funkion vid avbro i busspänningen: under 21 VDC frånkopplas busskopplaren från bussen, viss daa kan räddas (beroende på applikaionsmjukvara) Applikaionsmodul: Omgivningsemperaur: fjädrande konaksif i boen för ansluning ill daaskena 10-polig konak Drif: -5 C ill + 45 C Lagring: -25 C ill +55 C Copyrigh Eljo AB Transpor: -25 C ill +70 C Max. rel. fukighe: 93 % Manöverelemen: Indikeringar: EU-direkiv: Komponenbredd: Må: programmeringsknapp röd LED för programmeringskonroll uppfyller lågspänningsdirekive 73/23/EEC och EMC-direkive 89/336/EEC 1 modul = 18 mm 90x18x74 mm (HxBxD)

2 SYSTEMKOMPONENTER 4. ar i ETS Val i produkdaabasen Tillverkare: Produkfamilj: Produkyp: Produk: Symbol Eljo 1.1 Sysemkomponener Busskopplare E , Busskopplare DIN 5. Applikaioner Följande applikaioner kan Applikaion Vers. Funkion Bin. sandard Funkionalie som en binäringång. Apparaer med sifkonak kan ansluas Ar.nr. (E /92/94/96, E ) av kopplingskrierier (Flank -> elegramvärde) av idsfördröjning Förregling av kanal 1+2 eller 3+4 2x2 Ingångar x logiska ingångsgrindar med vardera 2 ingångar. 1x ugångsgrind OCH (AND), ELLER (OR), EXKLUSIVT-ELLER (XOR), INTE- OCH (NAND), INTE-ELLER (NOR), INTE EXKLUSIVT-ELLER (NOT XOR) Ingångselegram är invererbara. Sändningskrierium: Ugångsändring eller ingångsuppdaering Cyklisk sändning 2x4 Ingångar x logiska grindar med vardera 4 ingångar. OCH (AND), INTE-OCH (NAND), ELLER (OR), INTE-ELLER (NOR) Ingångselegram är invererbara. Sändningskrierium: Ugångsändring eller ingångsuppdaering Cyklisk sändning Applikaion Vers. Funkion 1x8 Ingångar x logisk grind med 8 ingångar OCH (AND), ELLER (OR), INTE- OCH (NAND), INTE-ELLER(NOR) Ingångselegram är invererbara Sändningskrierium: Ugångsändring eller ingångsuppdaering Cyklisk sändning Scenarier T/F Anrop av 8x4 kopplingsillsånd i normaldrifläge Individuell illdelning av TILL och FRÅN för alla 32 lagrade 1-Bi-värden Lagring av kopplingsillsånd i programmeringsläge Ljusscen Dim Anrop av 8x4 ljusnivåvärden i normaldrifläge Individuell illdelning av ljusnivåvärden för alla 32 lagrade 8-Bi-värden Lagring av ljusnivåvärden i programmeringsläge Filer/id oberoende kanaler med spärr för ugångselegram Med Till- och eller Frånslagsfördröjning Med filrering av ingångselegram Ljussyrning bufferar för 1-Bi-elegram För varje buffer kommer vid moagande av e 1-Bi-elegram a sändas upp ill fyra 1-Bi-ugångselegram Med frigivning av ugångarna A ill D Med huvudfrigivning Ljussyrning bufferar för 4-Bi-elegram För varje buffer kommer vid moagande av e 4-Bi-elegram a sändas upp ill fyra 4-Bi-ugångselegram Med frigivning av ugångarna A ill D Med huvudfrigivning Copyrigh Eljo AB 1->2 bi Konv Konverering av 1-Bi-elegram (ill/ från) ill 2-Bi-elegram Åa konvereringsgrindar Paramererbar vångssyrning

3 5.1 Applikaion Bin. sandard 1274 version 3 Funkion Denna applikaion reagerar på spänningsflanker som alsras av de apparaer som anslus från vänser ill applikaionsgränssnie. Följande apparaer kan drivas med denna applikaion: 1. Kopplingsur 1/16 DIN-S (E ) 2. Kopplingsur 2/42 DIN-S (E ) 3. Årskopplingsur 4/322 DIN-S (E ) 4. Skymmningsrelä DS 1 DIN-S (E ) Varje ingång illdelas e objek. Vid sigande eller fallande flank hos kanalen kan aningen e 1 - elegram, e 0 -elegram eller de invererade illsånde Växla sändas. Reakion på båda spänningsflanker eller på ingen spänningsflank är möjlig. Beräffande kopplingsuren bör beakas a de är konvenionella ur där kopplingskonakerna via sifkonaken på sidan leds in i busskopplaren. Vid vå på varandra följande ill- eller frånslagskommandon kan ingen flankändring äga rum, efersom ingen ändring av konakillsånde sker. Vid programmering av kopplingsure måse mellan lika ill- och frånslagsider allid mosa illsånd inprogrammeras. En sändningsfördröjning kan paramereras för sigande och fallande flank, så a sändning av elegramme sker förs efer den parameerbesämda iden. Fördröjningsiden erhålls genom muliplikaion av basen med fakorn. Två kanaler 1+2 eller 3+4 kan logisk sammanlänkas. Så kan.ex. e skymmningsrelä logisk sammanlänkas med en idurkanal i busskopplaren. Vale OCH/ ELLER/ingen ska allid sällas in parvis. Resulae av en insälld förregling sänds via kommunikaionsobjeke med de högre kanalnumre. Vid förregling mellan kanal 1 och kanal 2 sker dea via kanal 2. Vid förregling mellan kanal 3 och kanal 4 sker dea via kanal 4. Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Obj. Funkion Komm.obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0 Kanal 1 Kanal 1 1 Bi Auo KSÖU sändn./mo. 1 Kanal 2 Kanal 2 1 Bi Auo KSÖU sändn./mo. 2 Kanal 3 Kanal 3 1 Bi Auo KSÖU sändn./mo. 3 Kanal 4 Kanal 4 1 Bi Auo KSÖU sändn./mo. Max. anal gruppadresser: 4 Max. anal illdelningar: 4 Paramerar Paramerar för kanal 1 (kanal 2, kanal 3, kanal 4) Flank -> Telegramvärde: sigande -> / fallande -> sigande -> / fallande -> FRÅN sigande -> TILL / fallande -> sigande -> TILL / fallande -> FRÅN sigande -> / fallande -> TILL sigande -> FRÅN / fallande -> sigande -> FRÅN / fallande -> TILL sigande -> / fallande -> VÄXLA sigande -> VÄXLA / fallande -> sigande -> VÄXLA / fallande -> VÄXLA Sändningsfördröjning: idsbas 130; 260; 520 ms. Tidsbas idsbas 1; 2,1; 4,2; 8,4; 17; 34 s. idsbas 1,1; 2,2; 4,5; 9; 18; 35 min. idsbas 1,2 im. Sändningsfördröjning nej för sigande flank: ja Tidsfakor: 0 Sändningsfördröjning nej för fallande flank: ja Tidsfakor: 0 Logisk förregling ingen för kanal ELLER-förregling 1+2 eller 3+4 OCH-förregling Copyrigh Eljo AB

4 SYSTEMKOMPONENTER Karakerisik vid sigande flanker : sigande ->TILL : sigande ->FRÅN fallande ->---- fallande ->---- Telegram Telegram Karakerisik vid fallande flanker : sigande ->---- : sigande ->---- fallande ->TILL fallande ->FRÅN Karakerisik vid sigande och fallande flanker : sigande-> TILL : sigande->från fallande ->FRÅN fallande-> TILL Funkionen växling Telegram Telegram Telegram Telegram : sigande-> VÄXLA : sigande->----- fallande->----- fallande->växla Copyrigh Eljo AB Telegram Telegram 0 1 0

5 5.2 Applikaion 2x2 Ingångar 7200 version 2 Funkion Vid inladdad applikaion kan följande funkioner per grind erhållas: Funkion hos ingångsgrinden: Logisk förregling för båda ingångarna: OCH (AND), ELLER (OR), EXKLUSIVT - ELLER (XOR), INTE-OCH (NAND), INTE-ELLER (NOR), INTE EXKLUSIVT- ELLER (NOT XOR) Ingångskarakerisik: För varje ingång kan ingångselegrammen invereras. Dessuom kan e fas värde (0 eller 1) illdelas. En värdeilldelning erfordras i de fall, då en ingång ine används. Funkion hos ugångsgrinden: Logisk förregling för båda ugångarna: OCH (AND), ELLER (OR), EXKLUSIVT - ELLER (XOR), INTE - OCH (NAND), INTE - ELLER (NOR), INTE EXKLUSIVT- ELLER (NOT XOR) Ugångskarakerisik: För ugången kan sändningskrierier definieras: Ugångsändring: E elegram sänds endas vid ändring av resulae från den logiska förreglingen. Ingångsuppdaering: Efer moagning av e ingångselegram kommer, oberoende av resulae från förreglingen, e ugångselegram a sändas. Cyklisk sändning kan sällas in inom gränsen ca. 0,4 s. ill 152 im. Om cyklisk sändning är vald kan sändningsidpunken definieras enlig följande: Efer cykelid: E ugångselegram sänds uesluande med aken för den insällda cykeliden. Efer cykelid och ugångsändring: Uöver den cykliska sändningen sänds ugångselegram vid ändring av ingången. Sändningsvillkoren för ugångselegram uanför cykeliden erhålls av de definierade sändningskrierierna (ugångsändring eller ingångsuppdaering). Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Paramerar Copyrigh Eljo AB Ingång 1 Ingång 2 Ingång 1 Ingång 2 Grind 1 Grind 2 Grind 3 Grindar i applikaionen 2x2 ing version 2 Ugång Obj. Funkion Komm. obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0 Grind 1 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 1 objek 1 Grind 1 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 2 objek 2 Grind 2 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 1 objek 3 Grind 2 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 2 objek 4 Grind 3 / Ugångs- 1 Bi Auo KÖU sändning Ugång objek Max. anal gruppadresser: 6 Max. anal illdelningar: 8 Grindfunkioner (grind 1, grind 2 och grind 3) Logisk förregling för grindarna OCH (AND) ELLER (OR) EXKLUSIVT-ELLER (XOR) INTE-OCH (NAND) INTE-ELLER (NOR) INTE-EXKLUSIVT- ELLER (NOT XOR) Ingångsparamerar (ingångar 1 och 2) Förhållande för ingångarna Ugångsparamerar ingång = objekvärde ingång = inverera objekvärde ingång = FRÅN (logisk 0) ingång = TILL (logisk 1) Sändningskrierium ugångsändring ingångsuppdaering Cyklisk sändning av nej ugångsvärde ja Cyklisk sändning: Tidsbas idsbas 130; 260, 520 ms. idsbas 1; 2,1; 4,2; 8.4; 17; 34 s. idsbas 1,1; 2,2; 4,5; 9; 18; 35 min. idsbas 1,2 im. Tidsfakor (3-127) 40 Sändningsidpunk vid cyklisk efer cykelid sändning efer cykelid och ugångsändring Telegrambegränsning 30 elegram per 17 s. 60 elegram per 17 s. 100 elegram per 17 s. 127 elegram per 17 s.

6 SYSTEMKOMPONENTER 5.3 Applikaion 2x4 Ingångar 7201 version 2 Funkion Vid inladdad applikaion kan följande funkioner per grind erhållas: Funkion hos grinden: Logisk förregling för alla fyra ingångarna: OCH (AND), ELLER (OR), INTE-OCH (NAND), INTE-ELLER (NOR). Ingångskarakerisik: För varje ingång kan ingångselegrammen invereras. Dessuom kan e fas värde (0 eller 1) illdelas. En värdeilldelning erfordras i de fall, då en ingång ine används. Ugångskarakerisik: För ugången kan sändningskrierier definieras: Ugångsändring: E elegram sänds endas vid ändring av resulae från den logiska förreglingen. Ingångs-uppdaering: Efer moagning av e ingångselegram kommer, oberoende av resulae från förreglingen, e ugångselegram a sändas. Cyklisk sändning kan sällas in inom gränsen ca. 0,4 s. ill 152 im. Om cyklisk sändning är anordnad kan sändningsidpunken definieras enlig följande: Efer cykelid: E ugångselegram sänds uesluande med aken för den insällda cykeliden. Efer cykelid och ugångsändring: Uöver den cykliska sändningen sänds ugångselegram vid ändring av ingången. Sändningsvillkoren för ugångselegram uanför cykeliden erhålls av de definierade sändningskrierierna (ugångsändring eller ingångsuppdaering). Copyrigh Eljo AB Ingång 1 Ingång 2 Ingång 3 Grind 1 Ugång 1 Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Obj. Funkion Komm. obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0 Grind 1 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 1 objek 1 Grind 1 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 2 objek 2 Grind 1 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 3 objek 3 Grind 1 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 4 objek 4 Grind 2 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 1 objek 5 Grind 2 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 2 objek 6 Grind 2 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 3 objek 7 Grind 2 / Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning Ingång 4 objek 8 Grind 1 / Ugångs- 1 Bi Auo KÖU sändning Ugång objek 9 Grind 2 / Ugångs- 1 Bi Auo KÖU sändning Ugång objek Max. anal gruppadresser: 10 Max. anal illdelningar: 12 Ingång 4 Ingång 1 Ugång 2 Ingång 2 Ingång 3 Grind 2 Ingång 4 Grindar i applikaionen 2x4 ing version 2

7 Paramerar Funkion hos grind 1 (grind 2) Logisk förregling för grinden OCH (AND) ELLER (OR) INTE-OCH (NAND) INTE-ELLER (NOR) Ingångar hos en grind (ingångar 1-4) Förhållande för en ingång ingång = objekvärde ingång = inverera objekvärde ingång = FRÅN (logisk 0) ingång = TILL (logisk 1) Ugång hos en grind (grind 1, grind 2) Sändningskrierium Cyklisk sändning av ugångsvärde Cyklisk sändning: Tidsbas ugångsändring ingångsuppdaering nej ja Tidsfakor (3-127) 40 Sändningsidpunk vid cyklisk sändning Allmän idsbas 130; 260, 520 ms. idsbas 1; 2,1; 4,2; 8.4; 17; 34 s. idsbas 1,1; 2,2; 4,5; 9; 18; 35 min. idsbas 1,2 im. efer cykelid efer cykelid och ugångsändring Telegrambegränsning 30 elegram per 17 s. 60 elegram per 17 s. 100 elegram per 17 s. 127 elegram per 17 s. Copyrigh Eljo AB

8 SYSTEMKOMPONENTER 5.4 Applikaion 1x8 Ingångar 7202 version 2 Funkion Vid inladdad applikaion kan följande funkioner per grind erhållas: Funkion hos grinden: Logisk förregling för alla åa ingångarna: OCH (AND), ELLER (OR), INTE-OCH (NAND), INTE-ELLER (NOR). Ingångskarakerisik: För varje ingång kan ingångselegrammen invereras. Dessuom kan e fas värde (0 eller 1) illdelas. En värdeilldelning erfordras i de fall, då en ingång ine används. Ugångskarakerisik: För ugången kan sändningskrierier definieras: Ugångsändring: E elegram sänds endas vid ändring av resulae från den logiska förreglingen. Ingångsuppdaering: Efer moagning av e ingångselegram kommer, oberoende av resulae från förreglingen, e ugångselegram a sändas. Cyklisk sändning kan sällas in inom gränsen ca. 0,4 s. ill 152 im. Om cyklisk sändning är vald kan sändningsidpunken definieras enlig följande: Efer cykelid: E ugångselegram sänds uesluande med aken för den insällda cykeliden. Efer cykelid och ugångsändring: Uöver den cykliska sändningen sänds ugångselegram vid ändring av ingången. Sändningsvillkoren för ugångselegram uanför cykeliden erhålls av de definierade sändningskrierierna (ugångsändring eller ingångsuppdaering). Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Max. anal gruppadresser: 10 Max. anal illdelningar: 12 Copyrigh Eljo AB Ingång 1 Ingång 2 Ingång 3 Ingång 4 Ingång 5 Ingång 6 Ingång 7 Ingång 8 F Ö R R E G L I N G Ugång Obj. Funkion Komm. obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0 Ingång 1 Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning objek 1 Ingång 2 Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning objek 2 Ingång 3 Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning objek 3 Ingång 4 Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning objek 4 Ingång 5 Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning objek 5 Ingång 6 Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning objek 6 Ingång 7 Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning objek 7 Ingång 8 Ingångs- 1 Bi Auo KSU moagning objek 8 Ugång Ugångs- 1 Bi Auo KÖU sändning objek Grind i applikaionen 1x8 ing version 2

9 Paramerar Funkion hos grinden Logisk förregling för grinden OCH (AND) ELLER (OR) INTE-OCH (NAND) INTE-ELLER (NOR) Ingångsparamerar (ingångar 1-8) Förhållande för en ingång Ugångsparamerar ingång = objekvärde ingång = inverera objekvärde ingång = FRÅN (logisk 0) ingång = TILL (logisk 1) Sändningskrierium ugångsändring ingångsuppdaering Cyklisk sändning nej av ugångsvärde ja Cyklisk sändning: Tidsbas idsbas 130; 260, 520 ms. idsbas 1; 2,1; 4,2; 8.4; 17; 34 s. idsbas 1,1; 2,2; 4,5; 9: 18; 35 min. idsbas 1,2 im. Tidsfakor (3-127) 40 Sändningsidpunk efer cykelid vid cyklisk sändning efer cykelid och ugångsändring Allmän Telegrambegränsning 30 elegram per 17 s. 60 elegram per 17 s. 100 elegram per 17 s. 127 elegram per 17 s. 5.5 Applikaion Scenarier T/F 7210 version 1 Funkion För scenarier krävs ingen specialappara. Med en busskopplare kan upp ill åa scenarier för fyra olika akorer eller akorgrupper lagras. Alla övriga apparaer, såsom vippsrömsällare, binäringångar, dimmer- och bryakorer, är också sandardkomponener i bussprodukprogramme. Genom a kombinera flera busskopplare kan anale scenarier och/eller akorgrupper uökas. För olika önskemål beräffande konfiguraionen finns applikaioner för lagring av kopplingsillsånd eller ljusnivåvärden. Applikaionen Scenarier T/F 7210 medger lagring av upp ill 32 1-bikopplingsillsånd. Med applikaionen Ljusscen Dim 7211 lagras 8-bi ljusnivåvärden. En kombinaion av kopplade och dimrade värden är möjlig och kräver mins vå busskopplare. Ljusscen 1 och 2 Ljusscen 3 och 4 Ljusscen 5 och 6 Ljusscen 7 och 8 Scenario-modul Vid inladdad applikaion kan följande funkioner erhållas: Akivering av scenarier Toal kan åa scenarier med vardera fyra 1-bi kopplingsillsånd (TILL eller FRÅN) akiveras. E enskil scenario akiveras via en ingång (.ex. scenario 1 och 2). Därvid kan man välja mellan vardera vå scenarier. De ena akiveras med e 1 -elegram (.ex. scenario 1) och de andra med e 0 -elegram (.ex. scenario 2). Akivering av e scenario leder ill sändning av fyra 1-bi ugångselegram, varvid de för dea scenario lagrade kopplingsillsånden sänds. Copyrigh Eljo AB Programmeringsläge TILL/FRÅN Scenarionummer 1-8 Scenarionummergeneraor Scenariominne 8 x 4 värden Avfråga/ Programmera 0 ill 8 = Kommunikaionsobjek Akorgrupp 1 Akorgrupp 2 Akorgrupp 3 Akorgrupp 4

10 SYSTEMKOMPONENTER Paramerering av kopplingsillsånd: Var och e av de 32 lagrade kopplingsillsånden kan valfri illdelas värde 1 eller värde 0. Därigenom kan valfria kombinaioner av kopplingsillsånd sällas in för var och e av de åa scenarierna. För varje scenario kan per busskopplare DIN en ill fyra akorer eller akorgrupper väljas. Programmering av kopplingsillsånd: Lagrade kopplingsillsånd kan oberoende av ETS ändras i efersko. I normalläge överförs avfrågade lagrade kopplingillsånd (TILL/FRÅN) från busskopplaren ill bryakorerna. I programmeringsläge går daaflöde i omvänd rikning från bryakorerna ill busskopplaren. Programmeringsläge nås via e 1 - elegram, normalläge via e 0 -elegram. Akorernas kopplingsillsånd måse kunna läsas u. Dea kräver a Läs -flaggan är sa för de olika kommunikaionsobjeken Till/Från-objek. Flera akorer kan via en gemensam gruppadress sammanfaas ill en akorgrupp. I dea fall får endas en represenan för akorgruppen ha Läs -flaggan sa. Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Obj. Funkion Komm. obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0 Till/Från Akorgrupp 1 1 Bi Auo KSÖU sändning/ moagning 1 Till/Från Akorgrupp 2 1 Bi Auo KSÖU sändning/ moagning 2 Till/Från Akorgrupp 3 1 Bi Auo KSÖU sändning/ moagning 3 Till/Från Akorgrupp 4 1 Bi Auo KSÖU sändning/ moagning 4 Ingång Scenario 1 och 2 1 Bi Auo KSU moagning 5 Ingång Scenario 3 och 4 1 Bi Auo KSU moagning 6 Ingång Scenario 5 och 6 1 Bi Auo KSU moagning 7 Ingång Scenario 7 och 8 1 Bi Auo KSU moagning 8 Program- Till/Från mering 1 Bi Auo KSU moagning Max. anal gruppadresser: 9 Max. anal illdelningar: 9 Paramerar Anal ugångar som används Anal akorgrupper 4 akorgrupper 1; 2; 3; akorgrupper Telegrambegränsning 127 elegram per 17 s. 30; 60; 100 elegram per 17 s. Kopplingssaus för akorgrupp (1-4) Akorgrupp (1-4) ar ill från Copyrigh Eljo AB

11 5.6 Applikaion Ljusscen Dim version 1 Funkion Vid inladdad applikaion kan följande funkioner erhållas: Akivering av ljusscenarier Toal kan åa scenarier med vardera fyra 8-biljus-nivåvärde (0-255) lagras. E enskil scenario akiveras via en ingång (.ex. Ljusscen 1 och 2). Därvid kan man välja mellan vardera vå scenarier. De ena akiveras med e 1 -elegram (.ex. Ljusscen 1) och de andra med 0 -elegram (.ex. Ljusscen 2). Akivering av e scenario leder ill sändning av fyra 8-bi ugångselegram varvid de för dea scenario lagrade ljusnivåvärdena sänds. Paramerering av ljusnivåer Var och en av de 32 minnesplaserna kan valfri lagra olika ljusnivåer. Dessa värden ligger mellan FRÅN och maximal ljusnivå (se Paramerar ). Därigenom kan olika kombinaioner av ljusnivåer sällas in för var och e av de åa ljusscenarierna. För varje ljusscenario kan per busskopplare DIN en ill fyra dimmerakorer eller akorgrupper väljas. Programmering av ljusnivåer: Lagrade nivåer kan oberoende av ETS ändras i efersko. I normalläge överförs lagrade ljusnivåer (0-255) från busskopplaren ill akorerna. I programmeringsläge går daaflöde i omvänd rikning från dimmerakorerna ill busskopplaren. Programmeringsläge nås via e 1 -elegram, normalläge via e 0 -elegram. Dimmerakorernas ljusnivåer måse kunna läsas u. Dea kräver a Läs - flaggan är sa för de olika kommunikaionsobjeken Ljusnivåvärde. Flera dimmerakorer kan via en gemensam gruppadress sammanfaas ill en akorgrupp. I dea fall får endas en represenan för akorgruppen ha Läs - flaggan sa. Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Obj. Funkion Komm. obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0 Ljusnivå- Akorgrupp 1 1 Bye Auo KSÖU värde sändning/ moagning 1 Ljusnivå- Akorgrupp 2 1 Bye Auo KSÖU värde sändning/ moagning 2 Ljusnivå- Akorgrupp 3 1 Bye Auo KSÖU värde sändning/ moagning 3 Ljusnivå- Akorgrupp 4 1 Bye Auo KSÖU värde sändning/ moagning 4 Ingång Ljusscenario 1 och 2 1 Bi Auo KSU moagning 5 Ingång Ljusscenario 3 och 4 1 Bi Auo KSU moagning 6 Ingång Ljusscenario 5 och 6 1 Bi Auo KSU moagning 7 Ingång Ljusscenario 7 och 8 1 Bi Auo KSU moagning 8 Program- Till/Från mering 1 Bi Auo KSU moagning Max. anal gruppadresser: 9 Max. anal illdelningar: 9 Paramerar Anal ugångar som används Anal akorgrupper Telegrambegränsning 127 elegram per 17 s. 30; 60; 100 elegram per 17 s. Ljusnivå för akorgrupp (1-4) Copyrigh Eljo AB Akorgrupp (1-4) 4 akorgrupper 1; 2; 3; akorgrupper Från Min. ljusnivå 2,5 %; 5 %; 7,5 %; 10 %; 15 %; 20 %; 25 %; 30 %; 35 %; 40 %; 45 %; 50 %; 60 %; 70 %; 80 % ljusnivå max. ljusnivå

12 5.7 Applikaion Filer/id 7220 version 1 SYSTEMKOMPONENTER Paramerar Kanal 1 konfiguraion (kanal 2 konfiguraion) Funkion Vid inladdad applikaion kan följande funkioner erhållas: Spärr av ugångselegram: Via e spärrobjek kan respekive ugång spärras. Spärrfunkionen kan akiveras genom alernaiv e TILL-elegram (akiv TILL) eller e FRÅN-elegram (akiv FRÅN). Spärrfunkionen räder i kraf förs efer a mins e elegram har moagis på spärrobjeke. Tidsfunkion: Sändningen av ugångselegram kan ske med idsfördröjning. Till- och/eller frånslagsiderna kan sällas in individuell mellan ca. 0,4 s. och 152 im. Filerfunkion: Tio olika illdelningar av ingångs- och ugångselegram är illgängliga. Möjlighe finns a välja TILL, FRÅN eller VÄXLA, a sända endas vissa elegram (.ex. TILL -> TILL, FRÅN ->----) eller a inverera ingångsvärde. Funkionsöversik för en kanal: Kanal 1 Ingångsobjek Kanal 1 Spärrobjek Filer- och Tidslogik Spärrmekanism Copyrigh Eljo AB Kommunikaionsobjek Kanal 1 Ugångsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Obj. Funkion Komm.obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0 Kanal 1 Spärrobjek 1 Bi Auo KSU moagning 1 Kanal 1 Ingångsobjek 1 Bi Auo KSU moagning 2 Kanal 2 Spärrobjek 1 Bi Auo KSU moagning 3 Kanal 2 Ingångsobjek 1 Bi Auo KSU moagning 4 Kanal 1 Ugångsobjek 1 Bi Auo KSÖÜ sändning 5 Kanal 2 Ugångsobjek 1 Bi Auo KSÖÜ sändning Max. anal gruppadresser: 10 Max. anal illdelningar: 14 Spärrobjek är... akiv FRÅN akiv TILL Tidsfunkion ingen fördröjning illslagsfördröjning frånslagsfördröjning ill- och frånslagsfördröjning Tillslagsfördröjning: Tidsbas idsbas 130; 260, 520 ms idsbas 1; 2,1; 4,2; 8.4; 17; 34 s. idsbas 1,1; 2,2; 4,5; 9; 18; 35 min. idsbas 1,2 im. Tillslagsfördröjning: Tidsfakor (3-127) 40 Frånslagsfördröjning: Tidsbas idsbas 130; 260, 520 ms. idsbas 1; 2,1; 4,2; 8.4; 17; 34 s. idsbas 1,1; 2,2; 4,5; 9:18; 35 min. idsbas 1,2 im. Frånslagsfördröjning: Tidsfakor (3-127) 40 Ingångselegram -> ill -> / från -> Ugångselegram ill -> TILL / från -> ill -> / från -> FRÅN ill -> TILL / från -> FRÅN ill -> FRÅN / från -> ill -> / från -> TILL ill -> FRÅN / från -> TILL ill -> VÄXLA / från -> ill -> / från -> VÄXLA ill -> VÄXLA / från -> VÄXLA Allmän Telegrambegränsning 30 elegram per 17 s. 60 elegram per 17 s. 100 elegram per 17 s. 127 elegram per 17 s.

13 5.8 Applikaion Ljussyrning version 1 Ljussyrningar används för selekiv syrning av kopplings- och dimringselegram;.ex. för omkoppling mellan enrums- och flerrumssyrning. Applikaionen Ljussyrning medger frigivning av upp ill olv 1-bi-elegram. Vid behov kan den kaskadkopplas med yerligare busskopplare. Applikaionen Ljussyrning version 1 är uppbyggd på samma sä som Ljussyrning 1 men avsedd för 4-bi-elegram så a även 4-bi-elegram kan haneras. Buffer 1 Ugång A buffer 1 Frigivning av bufferar: Varje bufferugång (A-D) frigörs principiell genom e frigivningselegram. Objekvärde för frigivningen är en logisk 1. Den enskilda frigivningen kan i sin ur länkas ill en huvudfrigivning (OCH-länk). Frigivningarna sker genom mosvarande kommunikaionsobjek (huvudfrigivning, frigör ugångar A ill D). Alernaiv kan varje enskild ugång frigöras permanen (allid frigjorda). Hos en frigiven ugång kommer allid ingångselegrammes objekvärde a sändas. Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Ingång buffer 1 Ingång buffer 2 Ingång buffer 3 Frigivning ugångar A Frigivning ugångar B Frigivning ugångar C Frigivning ugångar D Huvudfrigivning Principiell uppbyggnad av funkionsförloppe för en ljussyrning Funkion Buffer 2 Buffer 3 & & & & Ugång B buffer 1 Ugång C buffer 1 Ugång D buffer 1 Ugång A buffer 2 Ugång B buffer 2 Ugång C buffer 2 Ugång D buffer 2 Ugång A buffer 3 Ugång B buffer 3 Ugång C buffer 3 Ugång D buffer 3 Vid inladdad applikaion kan följande funkioner erhållas: Buffring av elegram: Vid moagning av e 1-bi-ingångselegram kan upp ill fyra olika 1-bi-ugångselegram beroende på paramerarna sändas. Om en bufferingång moar e ingångselegram kommer dea elegrams objekvärde för varje mosvarande frigiven bufferugång A-D a sändas som ugångselegram. Applikaionen innehåller re av dessa byggsenar, s.k. bufferar. Obj. Funkion Komm.obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0-2 Buffer Ingång 1 Bi Auo KSU moagning 3-5 Buffer Ugång A 1 Bi Auo KÖU sändning 6-8 Buffer Ugång B 1 Bi Auo KÖU sändning 9-11 Buffer Ugång C 1 Bi Auo KÖU sändning Buffer Ugång D 1 Bi Auo KÖU sändning 15 Frigör Huvudfrigivning 1 Bi Auo KSU moagning Frigör Ugångar (A-D) 1 Bi Auo KSU moagning Länkning av ugångar: Om en ingångsbuffer används måse allid dess ugångar länkas ill mins en gruppadress. Om en ugång ine används skall den ändå illdelas en gruppadress (s.k. dummy). En dummy-gruppadress länkas ine ill yerligare bussdelagare. Max. anal gruppadresser: 22 Max. anal illdelningar: 25 Copyrigh Eljo AB Paramerar Frigivning Ugångar (A-D) Huvudfrigivning Allmän frigivning logisk förreglad allid frigjorda används ine används Telegrambegränsning 30 elegram per 17 s. 60 elegram per 17 s. 100 elegram per 17 s. 127 elegram per 17 s. *

14 SYSTEMKOMPONENTER 5.9 Applikaion Ljussyrning version 1 Ljussyrningar används för selekiv syrning av kopplings- och dimringselegram;.ex. för omkoppling mellan enrums- och flerrumssyrning. E principschema för denna applikaion finns i början av applikaion 5.8 Ljussyrning Version 1. Funkion Vid inladdad applikaion kan följande funkioner erhållas: Buffring av elegram: Vid moagning av e 4-bi-ingångselegram kan upp ill fyra olika 4-bi-ugångselegram beroende på paramerarna sändas. Om en bufferingång moar e ingångselegram kommer dea elegrams objekvärde för varje mosvarande frigiven bufferugång A-D a sändas som ugångselegram. Applikaionen innehåller re av dessa byggsenar, s.k. bufferar. Frigivning av bufferar: Varje bufferugång (A-D) frigörs principiell genom e frigivningselegram. Objekvärde för frigivningen är en logisk 1. Den enskilda frigivningen kan i sin ur länkas ill en huvudfrigivning (OCH-länk). Frigivningarna sker genom mosvarande 1-bi-kommunikaionsobjek (huvudfrigivning, frigör ugångar A ill D). Alernaiv kan varje enskild ugång frigöras permanen (allid frigjorda). Hos en frigiven ugång kommer allid ingångselegrammes objekvärde a sändas. Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Obj. Funkion Komm.obj. Typ Prio Flaggor Uppförande 0-2 Buffer Ingång 4 Bi Auo KSU moagning 3-5 Buffer Ugång A 4 Bi Auo KÖU sändning 6-8 Buffer Ugång B 4 Bi Auo KÖU sändning 9-11 Buffer Ugång C 4 Bi Auo KÖU sändning Buffer Ugång D 4 Bi Auo KÖU sändning 15 Frigör Huvudfrigivning 1 Bi Auo KSU moagning Frigör Ugångar (A-D) 1 Bi Auo KSU moagning Länkning av ugångar: Om en ingångsbuffer används måse allid alla dess ugångar länkas ill mins en gruppadress. Om en ugång ine används skall den ändå illdelas en gruppadress (s.k. dummy). En dummy-gruppadress länkas ine ill yerligare bussdelagare. Max. anal gruppadresser: 22 Max. anal illdelningar: 25 Paramerar Frigivning Ugångar (A-D) Huvudfrigivning Allmän frigivning logisk förreglad allid frigjorda används ine används Copyrigh Eljo AB Telegrambegränsning 30 elegram per 17 s. 60 elegram per 17 s. 100 elegram per 17 s. 127 elegram per 17 s.

15 5.10 Applikaion 1->2 bi Konv Version 1 Denna applikaion möjliggör en omvandling (konverering) av 1-bi-kopplingselegram ill 2-bielegram. Bryakorer som förfogar över 2-bivångssyrningsobjek, kan syras. Applikaionen har åa sådana konvereringsgrindar. Kanal 1 Till/Från-objek Kanal 2 Till/Från-objek Kanal 3 Till/Från-objek Kanal 4 Till/Från-objek Kanal 5 Till/Från-objek Kanal 6 Till/Från-objek Kanal 7 Till/Från-objek Kanal 8 Till/Från-objek Konvereringselemen Funkion 1 Bi 1 Bi 1 Bi 1 Bi 1 Bi 1 Bi 1 Bi 1 Bi Konverering Konverering Konverering Konverering Konverering Konverering Konverering Konverering Kanal 1 Tvångssyrning Kanal 2 Tvångssyrning Kanal 3 Tvångssyrning Kanal 4 Tvångssyrning Kanal 5 Tvångssyrning Kanal 6 Tvångssyrning Kanal 7 Tvångssyrning Kanal 8 Tvångssyrning Vid moagning av e 1-bi-elegram kommer, beroende på elegramvärde och paramerar, e 2-bi-vångssyrningselegram eller inge elegram a sändas. Vid inladdad applikaion kan följande funkioner erhållas för varje kanal: Inge elegram sänds: Vid moagning av e ill/från-elegram sänds inge elegram på ugången. FRÅN uan vångssyrning: Vid moagning av e ill/från-elegram sänds på ugången e elegram som åersäller en inkopplad vångssyrning. Akorn kan därefer syras på normal sä via ill/från-objeke. Frånslag av akorn på grund av dea elegram måse paramereras i akorn. TILL uan vångssyrning: Vid moagning av e ill/från-elegram sänds på ugången e elegram som åersäller en inkopplad vångssyrning. Akorn kan därefer syras på normal sä via ill/från-objeke. Tillslag av akorn på grund av dea elegram måse paramereras i akorn. Copyrigh Eljo AB FRÅN med vångssyrning: Vid moagning av e ill/från-elegram sänds på ugången e elegram som hos varje appara, som ar emo dea elegram, ger e vångsmässig från-slag. Varje akor slås från och kan ine längre slås ill via ill/från-objeke. 2 Bi 2 Bi 2 Bi 2 Bi 2 Bi 2 Bi 2 Bi 2 Bi TILL med vångssyrning: Vid moagning av e ill/från-elegram sänds på ugången e elegram som hos varje appara, som ar emo dea elegram, ger e vångsmässig illslag. Varje akor slås ill och kan ine längre slås från via ill/från-objeke Kommunikaionsobjek I delagarfönsre kan följande kommunikaionsobjek Obj. Funkion Kom.objek Typ Prio Flaggor Uppförande 0 Ingång 1 Till/Från-obj. 1 Bi Auo KSU Mo. 1 Ugång 1 Tvångssyrn. 2 Bi Auo KÖU Sänd. 2 Ingång 2 Till/Från-obj. 1 Bi Auo KSU Mo. 3 Ugång 2 Tvångssyrn. 2 Bi Auo KÖU Sänd. 4 Ingång 3 Till/Från-obj. 1 Bi Auo KSU Mo. 5 Ugång 3 Tvångssyrn. 2 Bi Auo KÖU Sänd. 6 Ingång 4 Till/Från-obj. 1 Bi Auo KSU Mo. 7 Ugång 4 Tvångssyrn. 2 Bi Auo KÖU Sänd. 8 Ingång 5 Till/Från-obj. 1 Bi Auo KSU Mo. 9 Ugång 5 Tvångssyrn. 2 Bi Auo KÖU Sänd. 10 Ingång 6 Till/Från-obj. 1 Bi Auo KSU Mo. 11 Ugång 6 Tvångssyrn. 2 Bi Auo KÖU Sänd. 12 Ingång 7 Till/Från-obj. 1 Bi Auo KSU Mo. 13 Ugång 7 Tvångssyrn. 2 Bi Auo KÖU Sänd. 14 Ingång 8 Till/Från-obj. 1 Bi Auo KSU Mo. 15 Ugång 8 Tvångssyrn. 2 Bi Auo KÖU Sänd. Max. anal gruppadresser: 26 Max. anal illdelningar: 26 Paramerar Kanal 1-8: Konfigurering Vid moagning av TILL-elegram sänds Vid moagning av FRÅN-elegram sänds inge elegram FRÅN uan vångssyrning TILL uan vångssyrning FRÅN med vångssyrning TILL med vångssyrning inge elegram FRÅN uan vångssyrning TILL uan vångssyrning FRÅN med vångssyrning TILL med vångssyrning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Copyright Eljo AB SYSTEMKOMPONENTER. 1. Funktion. Kopplare DIN. Art.-nr. Färg. Innehållsförteckning. 2. Montering

Copyright Eljo AB SYSTEMKOMPONENTER. 1. Funktion. Kopplare DIN. Art.-nr. Färg. Innehållsförteckning. 2. Montering SYSEMKOMPEER EJO ISAAISUS Kopplare DI 1. Funktion KOPPER REG MAI 6802 02 O Art.nr. E 17 580 31 Färg ljusgrå Innehållsförteckning 1.Funktion 2:14 2.Montering 2:14 3.ekniska data 2:15 4.Inställningar i ES

Läs mer

17,5 mm tidrelä med Paus Gångtidsfunktion

17,5 mm tidrelä med Paus Gångtidsfunktion Egenskaper 17,5 mm idrelä med Paus Gångidsfunkion Snabbdaa Typöversik Funkion Ugång Typbeeckning Skruvansluning Fjäderklämma H3DS FL H3DS FLC Tidområde Tidenhe s (sek.) 10 s (sek.) min h (im.) Funkionsdiagram

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Omgivnings temperatur. Drift: -5 C till +45 C. Lagring: -25 C till +55 C. Transport: -25 C till +70 C. Luftfuktighet: Max 93 % EU Direktiv: Symbol

Omgivnings temperatur. Drift: -5 C till +45 C. Lagring: -25 C till +55 C. Transport: -25 C till +70 C. Luftfuktighet: Max 93 % EU Direktiv: Symbol P2670 Manöverenhet tan Senso Art. nr. 20 06 078 E 7 586 Färg Vit 3. Teknisk information Initiering: Telegram sänds tidigast 6 sekunder efter initiering. indikeringselement: Manöverelement: En grön LED

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1 ösningsförslag ill enamensskrivning i SF1633 Differenialekvaioner I Tisdagen den 7 maj 14, kl 8-13 Hjälpmedel: BETA, Mahemaics Handbook Redovisa lösningarna på e sådan sä a beräkningar och resonemang är

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators

Objects First With Java A Practical Introduction Using BlueJ. 4. Grouping objects. Collections och iterators Objecs Firs Wih Java A Pracical Inroducion Using BlueJ 4. Grouping objecs Collecions och ieraors Innehåll Collecions Loopar Ieraorer Arrays Objecs Firs wih Java - A Pracical Inroducion using BlueJ, David

Läs mer

Logiska Funktioner X10

Logiska Funktioner X10 Detaljerad dokumentation Logiska Funktioner X Zennio Logikmodul med logiska funktioner Ver. INDEX Sid. Inledning 3. Logikmodul 3.2 Zennioapparater med Logikmodul X 4 2. Konfigurering 2. Allmänna funktioner

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Bruksanvisning för IR-1SP Micro

Bruksanvisning för IR-1SP Micro Manual Bruksanvisning för IR-1SP Micro Inledning IR-1SP Micro är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in en kanal från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m. IR-1SP Micro

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

BRYTAKTORER. Brytaktor RMG 4S. Innehållsförteckning. Art.-nr. CCT Färg Ljusgrå. Brytaktor RME 4S. Art.-nr. CCT

BRYTAKTORER. Brytaktor RMG 4S. Innehållsförteckning. Art.-nr. CCT Färg Ljusgrå. Brytaktor RME 4S. Art.-nr. CCT P Brytaktor RMG 4S Art.-nr. CCT 10 054 Färg Ljusgrå Brytaktor RME 4S Innehållsförteckning BRYTAKTORER 1. Funktion 8:9-2 2. Installation 8:9-2 3. Teknisk Information 8:9-3 4. Inställningar i ETS 8:9-5 5.

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Så programmerar du KNX för en villa

Så programmerar du KNX för en villa Så programmerar du KNX för en villa Johan Carlsson ABB Marie Holmberg Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Agenda Introduktion Fördelar Funktioner i en villa Uppbyggnad Programmering

Läs mer

LABORATION 1 ELEKTRISK MÄTTEKNIK OCH MÄTINSTRUMENT

LABORATION 1 ELEKTRISK MÄTTEKNIK OCH MÄTINSTRUMENT nsiuionen för fysik och maerialveenskap Beng Lindgren, jan 9 LABORAON ELEKRSK MÄEKNK OCH MÄNSRMEN Mål: A kunna hanera de vanligase mekaniska och elekriska mäinsrumenen. A kunna koppla upp enklare elekronikkresar

Läs mer

Xtra-2 (Ver )

Xtra-2 (Ver ) Xra-2 (Ver 2008-01-30) Yre signaler som påverkar exekveringen hos processorn CPU12 (Förenklad beskrivning) Nedan beskrivs re olika syrsignaler som på olika sä syr exekveringen hos processorn CPU12. Signalerna

Läs mer

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996

Jobbflöden i svensk industri 1972-1996 Jobbflöden i svensk induri 1972-1996 av Fredrik Andersson 1999-10-12 Bilaga ill Projeke arbeslöshesförsäkring vid Näringsdeparemene Sammanfaning Denna udie dokumenerar heerogenieen i induriella arbesällens

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

De framgångsrika. Tidreläer och multifunktionstidreläer. Urvalstabell för tidreläer och multifunktionstidreläer Digitalt multifunktionsrelä MFZ12DDX

De framgångsrika. Tidreläer och multifunktionstidreläer. Urvalstabell för tidreläer och multifunktionstidreläer Digitalt multifunktionsrelä MFZ12DDX Tidreläer och mulifunkionsidreläer De framgångsrika E Urvalsabell för idreläer och mulifunkionsidreläer Digial mulifunkionsrelä MFZ12DDX Analog mulifunkionsidrelä MFZ12DX Analoga idreläer RVZ/AVZ/TGI/EAW12DX

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B1862 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 FREDAGEN DEN 1 JUNI 21 KL 8. 13. Examinaor : Lars Hols,

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

NPLM NPLM. Planförsänkt VAV-luftdon för takmontage

NPLM NPLM. Planförsänkt VAV-luftdon för takmontage NLM lanförsänk VAV-lufdon för akmonage NLM Allmän lanförsänk akiv lufdon med elekromekanisk moor och ryckfördelningslåda för VAV-sysem. NLM är konsruerad för opimal funkion. Lämplig för konor, skolor,

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmaemaik II iskrea kommuaionsfunkioner Erik Alm, Hannover Re Sockholm 2013 iskre eknik Premier och annuieer bealas diskre ödligheen definieras ofas i en diskre abell (Undanag: de Nordiska

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

SIGNALER TILLÄMPAD FYSIK OCH ELEKTRONIK, UMEÅ UNIVERSITET 1

SIGNALER TILLÄMPAD FYSIK OCH ELEKTRONIK, UMEÅ UNIVERSITET 1 SIGNALER TILLÄMPAD FYSIK OCH ELEKTRONIK, UMEÅ UNIVERSITET KLASSIFICERING AV SIGNALER Fem egenskaper a beaka vid klassificering. Är signalen idskoninuerlig eller idsdiskre? jämn och/eller udda? periodisk

Läs mer

Lösningar till Matematisk analys IV,

Lösningar till Matematisk analys IV, Lösningar ill Maemaisk anals IV, 85. Vi börjar med kurvinegralen 5 5 dx + 5 x5 + x d. Sä P x, = 5 5 och Qx, = 5 x5 + x. Vi använder Greens formel för a beräkna den givna kurvinegralen. Efersom ine är en

Läs mer

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG 31.01.2014 1 / 10

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG 31.01.2014 1 / 10 Audio Audioaktor 4kanals 0531 00 Audioaktor 4kanals Audioaktor Mono Audio Audioaktor 4kanals 0531 00 Audioaktor 4kanals Audioaktor Stereo Belysning Dimmer 0555 00 Tronic-dimmeraktor 20-500 W Norm ljusreglering

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder

Föreläsning 3: Fler grafalgoritmer. Kortaste vägar mellan alla noder Föreläning 3: Fler grafalgorimer Korae vägar mellan alla noder Maximal flöde i graf Bipari machning Korae vägar mellan alla noder Dijkra och Bellman-Ford algorimer beräknar korae avånd från en nod ill

Läs mer

Audio Audioaktor 4 gånger 0531 00 Audioaktor 4 gånger Audioaktor mono NY Audioaktor stereo

Audio Audioaktor 4 gånger 0531 00 Audioaktor 4 gånger Audioaktor mono NY Audioaktor stereo Audio Audioaktor 4 gånger 0531 00 Audioaktor 4 gånger Audioaktor mono Audioaktor stereo Belysning Dimmer 1019 00 Styrenhet 1-10 V 3-kanaler DIN 1031 00 Universal-dimmer 1-kanal DIN 1032 00 Universal-dimmer

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack

Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack Bruksanvisning för IR-3SP Micro Jack Inledning IR-3SP Micro Jack är en programmerbar IR-sändare, som har möjlighet att lära in tre olika kanaler från en annan fjärrkontroll t ex TV, video, stereo m m.

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd.

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd. Från kap. 5: Ohm s lag Hög poenial på den sida där srömmen går in Låg poenial på den sida där srömmen går u Man får allid e spänningsfall i srömmens rikning i e mosånd. Från kap. 5: Poenialskillnaden över

Läs mer

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA]

Vi utvecklar för framtiden. Information [EVENTYTA] Vi uvecklar för framiden. ker har i u b a r Vå la nder he u e p p ö ionen. a n g g y omb Informaion [EVENTYTA] Vill du synas med di föreag/förening på Eurosop? I dea dokumen hiar du regler gällande våra

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000 Lekion, Flervariabelanals den 9 januari..6 Finn hasighe, far och acceleraion vid idpunk av en parikel med lägesvekorn Genom a urcka -koordinaen i ser vi a kurvan är funkionsgrafen ill. Beskriv också parikelns

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Realtidsuppdaterad fristation

Realtidsuppdaterad fristation Realidsuppdaerad frisaion Korrelaionsanalys Juni Milan Horemuz Kungliga Tekniska högskolan, Insiuion för Samhällsplanering och miljö Avdelningen för Geodesi och geoinformaik Teknikringen 7, SE 44 Sockholm

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB

FUNKTIONSVALSHANDLING 3RE-3DR-WEBB Ingång (se ritning ovan tryckknappa r, larm mm) funktion 1,2,3 eller A, B, C... AA Modul (sändande modul) 1 RE01A (IN1) 2 RE01A (IN2) Typ av styrning (tryckknapp, närvarodetektor kort puls, strömbrytere

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2 Föreläsning 8 Kap 7,1 7,2 1 Kap 7: Klassisk komponenuppdelning: Denna meod fungerar bra om idsserien uppvisar e saisk mönser. De är fyra komponener i modellen: Muliplikaiv modell: Addiiv modell: där y

Läs mer

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar

Läs mer

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT Tryckår 3, ersäer alla idigare ugåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR KOMMERSIELLT BRUK KYL OCH FRYSTEMPERATURER INDUSTRIAPPLIKATIONER OCH KLIMAT har nöje a presenera den nya generaionen av FWC väskekylaggrega

Läs mer

SE Bruksanvisning HSS732BSC

SE Bruksanvisning HSS732BSC SE Bruksanvisning 50005445 HSS7BSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

ES, ISY Andra kurser under ht 2014! Räkna inte med att ha en massa tid då! Och ni har nog glömt en del så dags...

ES, ISY Andra kurser under ht 2014! Räkna inte med att ha en massa tid då! Och ni har nog glömt en del så dags... Prakisk info, fors. ös uppgif Fyll i e konvolu (åeranvänds ills uppgifen godkänd TST0 lekronik Konvolu hias ovanpå den svara brevlåda som svar lämnas i Svar brevlåda placerad i samma korridor som Kens

Läs mer

Minst 16,5 poäng för godkänt; minst 23 poäng för 4; minst 28,5 poäng för 5

Minst 16,5 poäng för godkänt; minst 23 poäng för 4; minst 28,5 poäng för 5 Tenaen V004B 03-0-09 uleå enisa universie TENTMEN Kursod: V004B Kursnan: Hydrauli och geologi Tenaensdau: 03-0-09 Srivid: 6 iar Tillåna hjälpedel: Miniränare, Forelsaling nna-maria Gusafsson, 090-49 6

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer