1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter"

Transkript

1 1. Hälsa utifrån levnadsvanor, miljöperspektiv, historiska perspektiv, internationellt, sociala och kulturella aspekter Hälsa utifrån levnadsvanor skulle jag svara rökning, alkoholvanor och om man tex motionerar men hälsa är ju såväl psykisk som fysisk hälsa. På Folkhälsomynighetens hemsida (http://www.folkhalsomyndigheten.se/) ser man lätt exempel på vilken typ av arbete som utförs. Och huvudsakligen är det kommuner och landsting som gör jobbet i respektive kommun. Enligt Sveriges regering är Folkhälsa: "Områdena rör bland annat smittsamma sjukdomar, matvanor, fysisk aktivitet, psykisk hälsa, alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelberoende." Hälsa ur miljösynpunkt kan vara en så enkel sak som rent dricksvatten, något som vi tar för självklart men som kommun måste tänka och planera för. Att bygga städerna så de inte blir för bullriga med bilar som spottar ut avgaser just där människor är och ska bo och umgås. Bilavgaser är ju cancerframkallande i viss mån. Hälsa kan även vara social gemenskap, närhet och säkerhet till och från dagis, skola eller jobb. Eller bara trevliga platser när människor kan träffas, umgås och må bra. Bra motions och rekreationsplatser. Trygga miljöer med är ju viktigt. Man vill ju inte att Leon ska behöva passera en motorväg när han cyklar till skolan i framtiden. Och som ensam kvinna på väg hem på kvällen eller när hon joggar i spåret ska hon känna sig trygg. Upplysta cykelvägar, så få tunnlar som möjligt. Kommunerna ska tillhandahålla allt detta vi behöver för att må bra på alla sätt. Och viktigt är ju att komma ihåg: det är Vi som är kommunen, inte några gubbar "där uppe" som bestämmer. Vi har alltid en möjlighet att påverka och bestämma. Kort om historiska aspekter på hälsa: idag har vi mer kunskap om vad hälsa är.. Vi har så klart bättre sjukvård, lättare att diagnostisera rätt sjukdom och ge rätt behandling i tid. Forskningen går ju framåt. Vi vet idag att fysisk ohälsa leder till psykisk ohälsa och så klarttvärtom. Vara arbetslös och ligga hemma och se på såpor på TV och äta färdigmat gör dig tjock och sjuk och även isolerad från samhället. Gemenskapen och meningsfullheten är så viktig för att vi ska må bra. Att känna att vi är viktiga och delaktiga och att vi verkligen utför något viktigt, att vi gör en skillnad. Annars följer depression och följdsjukdomar, långtidssjukskrivning och ännu mer utanförskap. Förr var det mest sjukskrivning som gällde, idag försöker man med åtgärder för att människan ska komma igång igen så fort som möjligt, det är bra för alla! Hela samhället.

2 2. Vad känner du till för folkhälsoarbete Först, Vad är folkhälsa: Medan hälsa gäller individer så är folkhälsa uttryck för hur hälsan är hos hela befolkningen eller hos grupper Till exempel barn eller personer med funktionsnedsättningar. Så här säger Örebro Kommun om hur folkhälsa bedrivs i för dess invånare: Folkhälsoarbetet i Örebro kommun inriktas på människors livsvillkor och på att ge förutsättningar för goda val för hälsa och livskvalitet. Vi ska skapa stödjande miljöer där människor bor och lever. Det betyder att ett hälsofrämjande perspektiv ska ingå i samhällsbyggandet. Kommunens folkhälsoprogram gäller från år 2000 och är en del i kommunens arbete för en hållbar utveckling. Kontinuerlig uppföljning av folkhälsoarbetet presenteras i kommunens bokslut för välfärd och hållbar utveckling. När man frågar efter vad Du känner till för folkhälsoarbete så är det just detta; kommun och landsting skapar bra förutsättningar för örebroarna att leva i en stad där de kan må bra och göra bra val för sig och sin familj. Det skall vara trevligt att bo, bra skolor, närhet till skolor, bra möjligheter till att kunna motionera, bra lekplatser där inte bar rikerar att bli påkörda eller att de andas in avgaser tex.

3 3. Vilka erfarenheter har Du av hälsofrämjande arbete? På vårt jobb tex uppmuntrar man ju oss att gå ut på rasten för att få lite luft, ett avbrott i arbetsdagen. Att använda de hjälpmedel och förflyttningstekniker som anvisats oss. Och visst tipsar chefen ibland om att man kan få sluta röka hjälp? Dessutom hade vi hälsoundersökningar för några år sen. Man fick kolla sitt kolesterol och sin kondition på företagshälsovården (och vilka det är just nu minns jag inte, troligen Landstingshälsan) Promenaderna och aktiviteterna utomhus är även bra för oss i personalen! Vi får miljöombyte, får känna att vi gör något vettigt istället för att bara röra oss i mörka och syrefattiga korridorer, tvättstuga och kök. Nöjda arbetare blir friskare arbetare med.

4 4. Ge exempel på hur du arbetar med ett salutogent förhållningssätt Salutogent betyder hälsofrämjande! Utifrån den filmen jag skickade dig (http://www.youtube.com/watch?v=kv Ufa5sPG0) tror jag du hänger med på hur Du jobbar för att ge de boende en meningsfull vardag! Genom att de får vara med och beställa om små och stora saker i deras vardag så känner de att de betyder nåt och att de fortfarande styr över deras egen tillvaro. Det är sånt man växer av! Du gör det varje dag utan att du tänker på dig för det är så naturligt för dig. Bara att få höra att man är fin idag, vad du vill ha till frukost osv.. Sen när vi upprättar Genomförandeplanerna, du vet, så handlar de ju inte bara om rutiner kring hur man skall vårda dom utan även om vad som är meningsfullt för Dom. Inte minst i Levnadsberättelsen som man skriver där också. Där får vi ju reda på vad de varit intresserade av i sitt liv och vad som gör dom glada eller vad vi bör undvika för det kanske gör som ledsna. Att prata och bestämma saker över huvudet på en annan människa, speciellt när den är närvarande är förbjudet. Men ibland måste vi ju fatta vissa beslut åt dom eftersom de är för sjuka för att klara det själva. Då måste vi alltid vara försiktiga så vi inte kränker den personliga integriteten! Men allt detta är helt naturligt, speciellt för Dig Mimmi <3

5 5. Erfarenheter av arbete, arbetsmiljö och fritidens påverkan av din hälsa. Arbete och arbetsmiljö går in i varann tycker jag. Det handlar om stort sett samma saker. Man brukar diskutera fysisk och psykisk arbetsmiljö. Den fysiska arbetsmiljön på plan 3 är tydlig! Det är tungt och många lyft och motsträviga boende. Det kan också handla om lokalerna där vi jobbar. Backagården är så sunkigt att de känns som att det kan rasa när som helst! Tur att det skall renoveras snart, men även ombyggnationen är ju sånt som påverkar den fysiska arbetsmiljön. Många skall matas, sen skall några duscha. Rasterna skall tas ut, någon slutar tidigt och man skall ta tvätten, städningen och dessutom springer Karin, den lilla ängeln, runt och snor grannarnas mat.. och när vi pratar stress så är vi redan inne på den psykiska arbetsmiljön. Oftast brukar det handla om stress. Men både du och jag vet att med ett lite mer öppet synsätt, flexibilitet och en vilja att kunna tänka i andra banor så kan man underlätta Den psykiska arbetsmiljön är ju skitsnack och skvaller med.. Fatme och Anne, Julias och Sittiyes taskiga attityd, chefens dåliga information. Det kan ju också vara jobbiga anhöriga eller en arbetsgrupp som inte kan samarbeta. Och hur man mår och hur det påverkar din fysiska och psykiska hälsa vet du nog. Ont i rygg och axlar, tom i huvudet, nedstämd, känsla av otillräcklighet och hopplöshet.. det ena ger det andra! På din fritid däremot.. Hälsa för DIG kan ju vara att få tid med din son, mata änderna, promenader, fika på stan, utrymme att få tid att göra det som är meningsfullt för DIG och din familj. UTESERVERINGAR! ; D Träna gör du ju inte just nu men du har ju gjort och det är ju också ett exempel på hälsa på fritiden.

6 6. Vad görs på din arbetsplats om inflytande, delaktighet och jämställdhet Ja Adde.. Är det jämställt på jobbet? Hur många grabbar är vi? : D : D Den inblick i verksamheten vi får kan vi nog inte klaga på. Om vi verkligen vill kan vi får hur mycket information som helst. Chefen informerar oss om ekonomiska läget, vilka mål verksamheten sätter upp osv på APTn (men vem orkar..) Vi fick möjlighet att tycka till om hur köken skulle byggas om, vi får vara med och göra scheman (även om jag inte fattar hur man gör..) Vi har ju dessutom fått vissa uppdrag tilldelat oss i form av hygienombud, kostombud och anhörigombud. Där har vi inflytande och delaktighet. Jämställdhet är svårare, det är inget jag känne som inte funkar på jobbet.. I alla fall inte mellan könen, jag är minoritet och det har jag accepterat för 20 år sen! Men jämställdhet kan ju vara tex en chef som sätter si högre än arbetsgruppen. en toppstyrd organisation. Men det upplever inte jag att Backagården är. Både Helen och Gunilla ingår ju i arbetslaget såväl som sköterskorna, vad man än tycker om Det!

7 7. Riskfaktorer för och hur påverkar det männiksan Dålig mat, tobak, alkohol och andra droger, för lite motion, Såhär står det på Livsmedelsverkets hemsida: De tio enskilt största riskfaktorerna för sjuklighet och död i höginkomstländer i Europa uttryckt i DALY: Riskfaktorer tobak högt blodtryck alkohol övervikt och fetma blodglukos (höga blodglukosvärden) för litet fysisk aktivitet blodkolesterol (höga blodfettvärden) liten konsumtion av frukt och grönsaker dålig arbetsmiljö drogmissbruk Procent av total DALY (förlorade levnadsår med full hälsa) 11 procent 8 procent 6 procent 6 procent 5 procent 4 procent 4 procent 1 procent 1 procent 2 procent Följderna är såklart alla sjukdomar och elände som kommer efteråt.. Cancer, blodfetter, hjärtsjukdomar och i förlängningen; sjukskrivningar, utanförskap och depression.. (Och här sitter jag och äter ostbågar medan jag skriver.. hmm. )

8 8. Olika faser i sorg och kris (detta har jag kopierat rakt av, tyckte det var bra som det var!) 1. Chockfasen 2. Reaktionsfasen (tror min dotter befinner sig i slutet av den fasen..) 3. Bearbetning och Nyorientering För att lära sig förstå sina egna och andras reaktioner i sorg eller kriser av olika slag kan detta kanske vara till hjälp? Det här är samma indelning som sjukvården och präster/diakoner använder vid svåra krisreaktioner. Sorg och kriser drabbar oss alla någon gång under livet. En närståendes död, arbetslöshet, sjukdom, ekonomiska problem. Anledningarna kan vara många. Chockfasen Chockfasen kan vara från några korta ögonblick till flera dygn. Man håller då ifrån sig verkligheten och de besked man får. Människor reagerar på olika sätt i denna fas en del kan skrika ut sin sorg, andra blir som förlamade. I de fall krisen börjat stegvis, kanske då en sjukdom utvecklats till ett gradvis värre tillstånd, märks inte chockfasen, utan många går vidare till nästa fas. Reaktionsfasen Nu börjar man inse vad som skett. Den nya situationen ska nu bli ett med ens liv, och reaktionen kan bli svår. Ofta försöker man intensivt att hitta någon mening med vad som skett. Frågan "Varför?" upprepas ofta gång på gång. Förklaringarna blir ibland av magisk natur. Försvarsmekanismer använder de flesta människor och de är grundläggande för vår psykiska hälsa båda till "vardags" och i kriser. Ibland kan de dock försvåra bearbetningen av en kris. Undertryckande man låter inte sorgen få direkt utlopp utan anstränger sig för att visa en behärskad fasad.

9 Regression återgång till barnsligt beteende, exempelvis genom att önska att andra ska ta över ansvaret. Tablett och/eller alkoholmissbruk kan också bli följder. Förnekelse en typ av bortträngning "det här har inte hänt". Projicering någon annan beskylls för det som hänt. Isolering av känslor separation av känslor och intellekt då man lugnt berättar om vad som hänt. Många uppfattar det som ett moget sätt att hantera situationen. Istället kan det få svåra konsekvenser genom att de isolerade och förnekade känslorna kan ge andra symtom som ångest och sömnstörningar. Bearbetning och Nyorientering I dessa faser har man kommit över det allra värsta och börjar se framåt. Under bearbetningsfasen accepterar man så småningom det som skett, och kan till och med börja intressera sig för tidigare aktiviteter. Under nyorienteringen klarar man sedan så sakta att ta in sin sorg och förlust i den egna livshistorien. Ett ärr lämnas kvar, men man fungerar i kontakten med andra och med livet utanför. [http://psykologi.ifokus.se/articles/4d7158fbb9cb ff olika faser i sorg och kris]

10 9. Hur bemöter du en person i kris med begreppet coping. Coping betyder att bemästra, att klara det och det handlar om hur en människa klarar sig genom vissa svårigheter i livet. Vad är coping? Coping är begreppet för den strategi patienten använder för att handskas med sitt besvär. I stort sett kan man uppdela coping strategier i två grupper, aktiva/konfronterande strategier och passiva/undvikande strategier. Att använda passiva/undvikande copingstrategier är en klar riskfaktor för att utveckla ett långvarigt problem och det är viktigt att ta itu med detta. Den som undviker (passiv) blir skrämd av att det gör ont och oroar sig för framtiden. är rädd att smärta alltid betyder att skadan förvärras. vilar mycket och väntar på att smärtan skall gå bort av sig själv. Den som konfronterar (aktiv) vet att smärtan kommer att minska och är inte orolig för framtiden. fortsätter sitt liv så normalt som möjligt. handskas med smärtan genom att vara positiv, fortsätter att vara aktiv och att arbeta Jag personligen tror att man skall vara inkännade och lyssna och gå sakta och försiktigt fram. Att inte tvinga sig på den som upplever en kris. Att låta det ta tid och finnas till hands. Sen bör man ju, beroende på i vilken fas personen befinner sig i, börja hjälpa till med att arbeta ut en plan stegvis om hur man skall nå fram till målet oavsett om det handlar om att bli fri från ryggont eller att må bättre psykiskt.

11 10. Att kartlägga människors hälsotillstånd Spontant skulle jag först säga regelbundna besök hos vårdcentralen för barn. Tex Leons årliga kontroller (6 årskontroll) men sen även skolsköterskan i skolan. Men som vuxen kan man ju upprätta handlingsplaner för sin hälsa hos företagshälsovården men även på fritiden såklart. Du kan ju göra hälsokontroll, starta träningsprogram. Jag antar att staten även kan kartlägga invånarnas hälsa genom undersökningar Men brukarundersökningarna som de boende får fylla i varje år är ju en kartläggning med. Där får man ju reda på om de trivs och mår bra hos oss.

12 11. Interaktion och kommunikation i hälsoarbetet Interaktion betyder samverkan, samspel. Detta var lite svårare att uttrycka i text. Såklart förstår jag hur kommunikation och interaktion på vår arbetsplats tex underlättar de boendes hälsa. Läste just inledningen på ett inlämningsarbete på [http://www.mimersbrunn.se/kommunikation_och_interaktion_mellan_personal_och_brukare_paa_ett_ boende_foer_demenssjuka_personer_en_studie_ur_ett_personalperspektiv_36174.htm] där de just tar upp den frågan i en undersökning på ett demensboende. Man behövde ett FB konto för att läsa hela och jag gjorde aldrig det. Går till nästa fråga

13 12. Resonera kring begreppet KASAM utifrån dina erfarenheter KASAM (Känsla Av SAMmanhang) En känsla av sammanhang avgörande för din hälsa Enligt Antonovsky är en människa inte antingen frisk eller sjuk utan hon befinner sig på en flytande skala någonstans emellan de två polerna. Det som håller individen närmare friskpolen är om hon upplever KASAM. En känsla av sammanhang är uppbyggd av tre centrala beståndsdelar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet, som tillsammans gör dig motståndskraftig mot stress. Hanterbarhet När omvärlden ställer krav på oss och när olyckliga händelser inträffar är det viktigt att vi inte ser oss själva som hjälplösa offer. Det är viktigt att individen upplever att hon har resurser för att hantera motgångarna. Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga emot ohälsa. Begriplighet Människor mår bra av en struktur och regelbundenhet i sina liv. Vi vill kunna förutsäga händelser och om något överraskar oss så vill vi ändå kunna förklara det. Människor som är bra på att göra händelser i livet begripliga förblir i högre utsträckning friska. Meningsfullhet För att vi ska må bra är det också viktigt att vi upplever de utmaningar vi ställs inför som värda att investera energi i. Människor som försöker hitta en mening med de olyckliga händelser hon ställs inför mår bättre än de som inte gör det. [http://lattattlara.com/kliniskpsykologi/kasam]

14 Kan du tänka tillbaka på något som var jobbigt och som du tagit dig ur? Kan du relatera till dessa tre rubriker ovanför och tänka på dig själv i det? Någon livskriv.. det vet jag att du upplevt. Ta den krisen och tänk på dessa tre saker, kan hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet finnas med i hur du såg/ser på dig själv. Är dessa tre saker viktiga beståndsdelar hos dig som gör att du mår bra och kan de ha hjälpt dig ur något jobbigt i livet? Jag ser dig som en stark person, en överlevare! Du är inget offer och kommer aldrig bli! Du står med bägge fötterna på jorden och kan nog förstå varför vissa saker händer dig eller omkring dig. Du ser inte dig själv som plötsligt drabbad om nåt händer utan jag tror du kan relatera till vissa händelser, vad de än må vara.. Sen det sista, du sparar dig och lägger energi på det Du tycker är värt det! det funkar inte alltid men oftast!

15 13. Kritisk granskning kring källor om hälsa Då skulle jag först tänka på allt skit som TV Shop försöker kränga på oss, all TV reklam reklam som bombar oss med allt från antirynkkrämer, smink och allt SKIT som de vill få oss att tro vi behöver. Aftonbladet tex vågar sig tom på att ha en Hälsoavdlening på sin tidning!! [http://www.aftonbladet.se/halsa/] Kolla alla dieter.. Gå ner i vikt, bli smal, bli en bättre älskare, bla bla bla bla.. SMÖRJA!! Kanske bättre att hålla sig till vetenskapligt erkända studier som är någotsånär statligt kontrollerade och INTE utfört av ett vinstgivande läkemedelsföretag eller kosmetikaföretag! Det är kritisk granskning för mig! Och du kommer säkert på något mer.. : )

16 14. Lagar och folkhälsopolitiska mål. Lagar: Alkohollagen Arbetsmiljölagen Hälso och sjukvårdslagen Livsmedelslagen Miljöskyddslagen Plan och bygglagen Skollagen Smittskyddslagen Socialtjänstlagen Strålskyddslagen Tandvårdslagen Tobakslagen Folkhälsopolitiska mål: Delaktighet och inflytande i samhället Ekonomiska och sociala förutsättningar Barn och ungas uppväxtvillkor Hälsa i arbetslivet Miljöer och produkter Hälsofrämjande hälso och sjukvård Skydd mot smittspridning Sexualitet och reproduktiv hälsa Fysisk aktivitet Matvanor och livsmedel Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel [https://nllplus.se/forskning utveckling och forbattringsarbete/folkhalsa/ Folkhalsopolitiska mal och strategier /]

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer