DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter"

Transkript

1 DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: Enebyberg Fax:

2 Innehåll Teknisk Specifikation...3 Installation...4 Introduktion Tangentfunktioner Indikeringar Inkoppling Grund konfigurering Grund konfigurering meny Grund konfigurering, kalibrering Komplett konfigurering Konfigurering med INVATIN Komplett konfigurering meny Komplett konfigurering, kalibrering Komplett konfigurering, kalibrering 10 punkter linjärisering)...15 Komplett konfigurering, PARAM Komplett konfigurering, IN-UT Komplett konfigurering, TEST Komplett konfigurering, SERIAL Komplett konfigurering, ANALG Seriell kommunikation Inkoppling serieutgång PARAM meny, tabell SERIAL meny, tabell Kontinuerlig Uumatning, tabell IN-UT meny, tabell Modbus TRU, specifikation Inkoppling zenerbarriär Wesmar AB Box 4013 Tel: Enebyberg Fax:

3 Teknisk specifikation Strömförsörjning Matningsspänning Effektförbrukning Isolation Kategori 24 Vdc + 15% 7.5 Watt Klass II II Miljö Temperatur, drift Temperatur, lagring Relativ fuktighet -10 till +40ºC -20 till +50ºC 85% icke-kondenserande Display Typ Indikeringar Tangenter 6-siffrig röd LED, 7 segment, 14 mm sifferhöjd 4 Röda lysdioder, LED 4 Tangenter Prestanda Givarmating Excitation) Max ström mvandlingshastighet Upplösning Känslighet Linjäritet Temperatur krypning A/D mvandlare Signalområde Filter Skaldelsvärde Decimal Kalibreringsmetod 5 volt fast, kortslutningssäker 85 ma sex 350 lastceller) 50 uppdateringar / sekund ingen filtrering) skaldelar 0.2 uv / skaldel < 0.01% av fullskala < 0.001% av FS / ºC 24 bits mv/v till mv/v mv/v till mv/v option) 0.1 Hz till 25 Hz valbart x1, x2, x5, x10, x20, x50 0.0, 0.00, Via frontpanelen eller via dator Analog utgång isolerad) Typ Spänning Ström Linjäritet Temperatur krypning 16 bit D/A omvandlare 0-10 Vdc 10K min last) 4-20 ma 300 max last) < 0.012% av fullskala < 0.001% av FS / ºC In- & utgångar 2 digitala ingångar 2 digitala utgångar Serieutgång Max kabellängd Standardprotokoll Baud Rate pto-isolerade, 24 Vdc PNP extern strömförsörjning) Solid-state reläer, max last 24 Vdc / 100 ma per utgång) RS-232, RS-422 eller RS m RS-232, 960 m för RS-422 och RS-485 ASCII, Modbus RTU 2400, 9600, 19200, 38400, eller valbart Kapsling Dimensioner Montage Kapsling Skyddsklass front) Vikt Kabelanslutningar 106 x 90 x 58 L x H x D) DIN skena ABS plast IP g Skruvplint delning = 5,08 mm) Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande 3

4 Installation Montage Installera instrumentet där det inte blir utsatt för kraftig värme, fuktighet eller vibrationer. För bästa resultat, undvik direkt solljus på instrumentets front. Kabel, typ och dimensioner Använd en 6 x 0.5 mm 2 skärmad kabel för lastcellsanslutningen. En 3 x 0.34 mm 2 skärmad kabel för RS -232 anslutningen, och en 2 x 0.34 mm 2 skärmad kabel för RS -485 anslutningen. 0,25 mm 2 skärmad kabel kan även användas, beroende på avståndet. Beakta följande: Instrumentet matas med en extern 24Vdc spänningskälla. Instrumentet kan styras från en dator, därför krävs en separat och ren spänningskälla för en säker funktion. Nätdelen som försörjer instrumentet skall vara isolerad från övrig processutrustning. Kablar som kommer från ett primärswitchat nätaggregat skall ej dras tillsammans med lastceller eller signalkablar för att undvika elektriska störningar. Miljörekommendationer Starkströmsutrustning skall ej installeras i närheten av vågutrustningen. Kraftiga vibrationer påverkar noggrannheten i vågsystemet och beroende på graden av vibrationer kan detta även skada elektroniken. mgivningen skall vara dammfri och inte innehålla korrosiva gaser eller material som kan påverka utrustningen. Explosionsfarlig miljö m vågsystemet skall installeras i Ex-miljö, se ritningen på sidan 39 för korrekt inkoppling. Anm: Svetsning på eller i närheten av vågutrustningen bör undvikas helt. Statiska urladdningar, orsakade av åskväder, bör man skydda sig mot genom att använda tillförlitliga överspänningsskydd. Försäkra er om att instrumentet får nödvändig kylning. Reläer och andra induktiva utrustninger skall vara försedda med effektiva störskydd. Anslut alltid skärmen enligt kopplingsschemat, men endast i en ände. Högspänningsutrustningar som Megohmmetrar etc. skall aldrig användas för att kontrollera kabelanslutningar. Isoleringstejp av plast typ eltejp) skall aldrig användas för lastcellskablarna. 4

5 Introduktion Denna manual innehåller generell information om installation, konfigurering, kalibrering och funktion av Digital / Analog Transmitter 400. Det finns 3 modeller av DAT 400; standard som har tangenter och display på fronten, version 450 som saknar display och tangenter samt 400 Profibus-versionen som saknar analog utgång). Alla modellerna levereras i en ABS-kapsling för DIN skene-montage. Alla modellerna har följande funktioner: Driver upp till sex 350 ohm s lastceller Stödjer 4 och 6 ledar-anslutning RS-232, RS -422, eller RS digitala ingångar 2 digitala utgångar setpoints) Isolerad analog utgång 4/20mA, 0-5 Vdc eller 0-10Vdc utgång via en 16 bit DAC. Ej profibusversionen) DAT 400 transmitter har tre olika funktionsmoder: Vägningsläge I detta läge visas bruttovikt, nettovikt eller toppvärde beroende på vald inställning. Setup läge Detta läge används för konfigurering och kalibrering av instrumentet. Test läge I detta läge kan man testa ingångar, utgångar och den analoga utgången. Tangentfunktioner - Vägningsläge Model 400) Med SET-tangenten kan man mata in värden för Setpoint 1 och 2. Tryck på SET-tangenten och Set 1 visas i displayen. Tryck en gång till och Set 2 visas. Tryck PRG-tangenten för att vi sa aktuellt värde. För att ändra värde, tryck 0- tangenten för att välja siffra, använd sedan SET upp) och FUN ner) tangenterna för att välja värde. Tryck PRG för att spara värdet. FUN-tangenten används för att växla mellan brutto och netto tara), eller toppvärdesfunktionen. För toppvärdesvisning: håll FUN intryckt tills ett P visas före viktvärdet i displayen. Håll FUN intryckt igen för återgång till vanlig viktvisning. 0-tangenten används för att nolla instrumentet i bruttoläget och tarera vågen i nettoläget. Vid toppvärdesvisning nollställer man toppvärdet med 0-tangenten. Tangentfunktioner - Setup Läge I setup mode används tre av tangenterna som riktningstangenter för att rulla i menyerna. Riktningen visas på nedre halvan av tangenten. SET- och FUN-tangenten används för att navigera i huvudmenyn och undermenyerna. Dessa används även för att öka eller minska värdet av vald siffra. 0-tangenten används i vissa undermenyer eller för att välja ett numeriskt värde i displayen. Tangenten används för att återgå till huvudmenyn från undermenyerna. PRG-tangenten kopplar instrumentet till Grundkonfigureringsläget. Används även för att gå in i undermenyer, samt att lagra parameterinmatningar. PRG tillsammans med SET-tangenten används för att gå in i Komplett konfigureringsläget. Indikeringar Ej DAT 450) Det finns fyra statusindikeringar på frontpanelen motion, nettoläge och en för respektive digital utgång Setpoints). Spärra tangenterna. För att skydda instrumentet från obehörig personal finns en procedur för att läsa tangenterna. Spärra LCK) tangenterna: Tryck och håll in PRG och 0-tangenterna. 0-tangenten måste tryckas in strax efter PRG. Släpp tangenterna när LCK visas i displayen. Tryck på PRG för att bekräfta. Nu är tangenterna spärrade. Ta bort spärren UNLCK) av tangenterna: Tryck och håll in PRG och 0-tangenterna. 0 tangenten måste tryckas in strax efter PRG. Släpp tangenterna när UNLCK visas i displayen. Tryck på PRG för att bekräfta. Tangentlåset är nu borttagen. Anm: När tangenterna är spärrade syns meddelandet LCK en kort stund under power-up sekvensen vid spänningstillslag. PRG-tangenten används för att initiera sändning av data via serieutgången till en dator. 5

6 Inkoppling matningsspänning Plint nr 8: + 24 Vdc, + 15%, min 5W Plint nr 9: - 0 Vdc Givaranslutning Plint nr 13: - Excitation Plint nr 14: + Excitation Plint nr 15: + Sense Plint nr 16: - Sense Plint nr 17: - Signal Plint nr 18: + Signal m man använder 4-ledarsystem skall samt byglas. Se Figur 1. Digital ingång 1 Plint nr 4: Ingång 1: Noll vid bruttoläge Tarerar vid nettoläge Nollställer toppvärdet Plint nr 6: Common Extern 24Vdc spänningsmatning krävs. Se Figur 1. Digital ingång 2 Plint nr 5: Ingång 2: Print tangent, slutning ger sändning av viktvärde ut på RS232 porten. Plint nr 6: Common Extern 24Vdc spänningsmatning krävs. Se Figur 1. Digitala utgångar Plint nr 1: Utgång 1: Setpoint 1 Plint nr 2: Utgång 2: Setpoint 2 Plint nr 3: Common Analog utgång Plint nr 10: 4-20mA utgång 300 hm last max), Plint nr 11: 0-5 Vdc, 0-10 Vdc utg, 10khm max. Plint nr 12: Common Serieutgång DAT 400 s serieutgång följer RS232, RS422 eller RS485-standarden. Parameterinställningar finns på sidan 19. En detaljerad beskrivning på data formatet finns på sidan 21 till 24. Inkopplingsanvisning finns på sidan 25. Figur 1 RS422/485 Max 32 enheter 1000 m max) RS m max) - Rx + Rx - Tx + Tx Gnd N.C. Gnd Rxd Txd PRG Signal - Signal - Sense + Sense + Excitation - Excitation Common Spänning Ut Ström Ut Analog Utgång LASTCELL Wesmar DAT 400 FUN SET Vdc +24 Vdc N.C. Common Ingång 2 Ingång 1 Common Utgång 2 Utgång 1 Matning 24 Vdc Extern matning för Digitala ingångarna 24 Vdc) 6

7 När ingen kalibrering eller konfigurering sker, visas aktuellt viktvärde i displayen. Under vissa förhållanden visas följande FEL MEDDELANDEN i displayen: Viktvärdet i displayen är mer än 9 skaldelar över maxkapaciteten, NET). se NET parameter, sidan 12) - L Lastcellssignalen är lägre än - 0,5-3,9) mv/v. Lastcellssignalen är högre än +3,5 +3,9) mv/v. Lastcellssignalen saknas helt. Värdena inom parantes anger insignalsområde - 3,9 to + 3,9 mv/v option) Konfigureringsmetoder DAT 400-seriens transmittrar kan konfigureras via frontpanelens tangenter DAT 400) genom att stega genom ett antal menyer, eller genom att sända kalibrerings- och konfigureringsdata till RS-232 porten med INVATIN, en MS Windows baserad programvara för PC. INVATIN förenklar kalibreringen och konfigureringen avsevärt. Konfigurering Det finns två sätt att konfigurera DAT 400- seriens transmittrar, Grundkonfigurering och Komplett konfigurering. Genom Grundkonfigurering-proceduren tillåts man ändra endast vissa parametrar, medan man genom Komplett konfigureringsproceduren tillåts ändra alla parametrar. För att endast kalibrera vågen räcker det med Grundkonfigurerings -proceduren. Följande sidor ger en detaljerad beskrivning av båda procedurerna. Grundkonfigurering via Frontpanelen För att gå in Grundkonfigurering, tryck och håll inne tangent PRG tills displayen visar CAPAC. Använd UPP- eller NER-tangenterna för att välja någon av undermenyerna enligt nedan: Display CAPAC Undermenyer, funktion Total lastcellskapacitet SENSIT Lastcellens känslighet mv/v ) NET DEAD L Vågens max kapacitet Vågens dödvikt tara) Grundkonfigurering forts.) För att ställa in någon av parametrarna, CAPAC, SENSIT, NET, DEAD L, DSPDIV eller ANALG, tryck PRG-tangenten för att se defaultvärdet eller aktuellt värde för parametern. För att ändra värde, tryck på0-tangenten och välj en siffra, välj sedan värde med UPP/NERtangenterna. När valt värde visas i displayen, tryck på PRGtangenten för att spara det nya värdet. Välj sedan med UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter. Med parameter SIGNAL ges möjlighet att se aktuell insignal från givaren. Tryck på 0- tangenten för att gå till nästa parameter. Med CALIBR parametern kalibrerar man vågen. Kalibrering kan ske genom en så kallad databladskalibrering eller genom dödviktskalibrering. Med databladskalibreringen kan man kalibrera vågen utan att använda givarsimulator eller testvikter. Denna procedur baserar sig på kapaciteten, och den verkliga fullskala- mv/v) utsignalen från lastcellen. Databladskalibrering: Mata in den totala lastcellskapaciteten, lastcellens känslighet, vägningskapaciteten och displayupplösningen, tryck sedan på 0-tangenten. Displayen visar då STRE?, tryck på PRG-tangenten för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. Se sidan 7 för detaljerad förklaring av proceduren för att använda testvikter. Genom parameter ANALG matar man in det fullskalevärde man vill att den analoga utgången skall motsvara. Default är nettoviktsvärdet. För att gå ur konfigurerings/kalibreringsläget, tryck på 0-tangenten, när någon av undermenyerna CAPAC, SENSIT t o m ANALG visas. Displayen visar då STRE?, tryck då på PRG-tangenten för att lagra ändringarna och återgå till vägningsläget. DSPDIV SIGNAL CALIBR Skaldelsvärde upplösning) Aktuell insignal från givarna titta) Kalibrering ANALG Fullskalevärde för analogutgången 7

8 Grundkonfigurering, Meny PRG ) håll intryckt) CAPAC PRG ) Mata in totala lastcellskapaciteten PRG ) SENSIT PRG ) Mata in lastcellernas känslighet PRG ) NET PRG ) Mata in vågkapaciteten PRG ) DEAD L PRG ) Mata in dödvikten taravikten) PRG ) DSPDIV PRG ) Välj upplösning PRG ) SIGNAL PRG ) Se värde: insignalen i mv/v CALIBR PRG ) Se kalibreringsprocedur på nästa sida * ANALG PRG ) Mata in fullskalevärde för analogugången PRG ) STRE? PRG ) AVSLUTA För att gå in i Grundkonfigureringsläget, håll PRG-tangenten intryckt tills CAPAC visas i displayen. Använd UPP/NER-tangenterna för att rulla mellan menyerna enligt ovan. För att ändra någon av parametrarna CAPAC, SENSIT, NET, DEAD L, DSPDIV eller ANALG, tryck på PRG-tangenten för att visa aktuell inställning. För att ändra värde, tryck på tngent 0-tangenten för att välja siffra dekad), använd sedan UPP/ NER-tangenten för att välja siffra. Tryck på PRG-tangenten för att spara valt värde, tryck sedan UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter. För att gå ur denna procedur, tryck på 0- tangenten när någon av undermenyerna visas. Displayen visar STRE?, tryck då på PRGtangenten för att spara gjorda ändringar och återgå till vägningsläget. 8

9 Grundkonfigurering, Meny forts.) Anm: För att säkerställa största möjliga stabilitet under kalibreringsproceduren, ökas automatiskt det digitala filtret till maxläget läge 9), vilket innebär att viktvärdet uppdateras långsamt i detta läge. När kalibreringsproceduren är avslutad återgår filtret till det föregående inställda värdet automatiskt. * Fortsättning från föregående sida PRG ) CAL Kalibrerar NLL zero) WT-VALUE Mata in testviktsvärde SPAN) PRG ) Tillbaka till CALIBR Huvudmeny) CAL PRG ) Anm: Insignalen från lastcellerna måste vara stabil vid NLL och SPAN kalibreringen. DAT 400 seriens transmittrar kan kalibreras via frontpanelans tangenter eller via PCprogramvaran INVATIN. Båda metoderna innehåller följande steg: Nollkalibrering Zero) Ställ på en känd vikt testvikt) Mata in viktvärdet Kalibrera SPAN mrådet) Eventuell linearisering Se sidan14) 2-punkts kalibrering via tangenterna För att kalibrera transmittern via frontpanelens tangenter, gör följande: 1. I Grundkonfigureringsläget och meny CALIBR visad, tryck på PRG-tangenten CAL visas blinkande i displayen). 2. Ta bort all last på vågen, tryck på 0- tangenten för att göra en Noll-kalibrering. 3. Placera en känd vikt på vågen, minimum 10% av vågens kapacitet net weight value), och tryck på SET-tangenten. 4. Mata in det aktuella testviktsvärdet med hjälp av 0-tangenten för att välja siffra och UPP/NER tangenterna för att välja värde. 5. Tryck påprg för att lagra värdet CAL blinkar i displayen). 6. Tryck på PRG-tangenten, displayen visar CALIBR), tryck på UPP eller NER tangenterna för att gå till nästa parameter. 7. m ingen ytterligare parametar skall ändras, tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?), tryck på PRG-tangenten för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. Skulle det vara nödvändigt att radera någon av de tidigare kalibreringarna, gör enligt nedan: För att radera Noll-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på 0- tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Noll-kalibreringen är raderad. För att ta radera Span-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på SET-tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Span-kalibreringen är raderad. 9

10 Komplett konfigurering via frontpanelen DAT 400) För att göra en Komplett konfigurering, måste instrumentet vara i Setuplläge. För att gå in i Setup-läget, tryck och håll inne PRG- och SETtangenterna samtidigt. SET-tangenten måste tryckas in efter PRG-tangenten. Släpp tangenterna när meddelandet CNFIG visas i displayen. CNFIG menyn är den första av sex huvudmenyer som används för att komplettkonfigurera instrumentet. Använd UPP/NERtangenterna för att bläddra i de sex menyerna enligt nedan: Display Huvudmeny, Funktioner CNFIG Parametrar för totala lastcellskapaciteten, givarkänslighet, vägningskapacitet och taraviktsvärden samt displayupplösning. CALIBR PARAM Noll och Span område) kalibrering. Parametrar för digitalt filter, motion, auto zero och zerotracking nollföljning). Konfigurering med INVATIN För att konfigurera DAT 400-seriens transmittrar med programmet INVATIN, se nedan: 1. Installera INVATIN i IBM-kompatibel dator med operativsystemet Windows 95, 98, Me, 2000 eller XP. 2. Minimum systemkrav är 8MB RAM minne och minst 5MB ledigt utrymme på hårddisken. 3. Koppla ur spänningsmatningen från båda enheterna och anslut datorns serieport till transmitterns RS -232 port. Se sidan 24 för inkoppling. 4. Koppla in spänningsmatningen till pc:n och transmittern starta sedan programmet INVATIN. 5. Koppla om transmittern till Remote-läget genom att ta bort det övre vänstra täcklocket, och flytta sedan bygel J1 enligt bilden nedan. Man kan även ställa om DAT 400 i Remoteläget genom att gå in i Komplettkonfigurering och där välja Remote i Serial-menyn. Se sidan 18. Pin 1-2 = Remote Pin 2-3 = Vägningsläge IN-UT Funktionsval för utgångar samt test av in- och utgångar SERIAL Konfigurering av serieutgång. ANALG Konfigurering och kalibrering av den analoga utgången. Wesmar DAT 400 Tryck på PRG-tangenten för att gå vidare till nästa undermeny för vald parameter. Tryck på PRG-tangenten för se aktuellt värde för vald parameter. För att ändra parameter, tryck på UPP/NERtangenten för att se vilka val som finns för den aktuella parametern. När önskat val visas I displayen, tryck på PRG-tangenten för att välja värde/funktion och sedan gå till nästa parameter. För att skriva in numeriska vä rden, tryck på 0- tangenten för att välja siffra och sedan UPP/ NER-tangenterna för att välja värde för vald siffra. 1 9 När man är ansluten till an dator via INVATIN, visas alltid aktuellt viktvärde i ikonen för det aktuella instrumentet. m ERRR visas, kontrollera anslutningen, se till att instrumentet är i Remote -äget samt se till att valt instrument är konfigurerard med rätt adress. Dubbelklicka på ikonen för vald transmitter för att komma till INVATIN Main Setup sidan. 10

11 Konfigurering med INVATIN forts.) I detta läge kan man välja funktionsläge, ställa in adress samt lägga in värden för de två digitala utgångarna. Klick på SETUP-ikonen, och sju mappar visas på den nedre delen av skärmen. Den första mappen Parameters öppnas först. Överst matar man in vågens totala lastcellskapacitet, känslighet sensitivity), vågkapaciteten och dödvikten taran). Alla dessa parametrar behövs för att göra en databladskalibrering ) Databladskalibreringen gör att instrumentet kan kalibreras utan att använda testvikter eller en givarsimulator. Denna procedur baserar sig på kapaciteten och den verkliga fullskalautsignalen mv/v) från lastcellen. För att göra en databladskalibrering, mata in värdena enligt ovan och tryck på SEND-knappen för respektive grupp av parametrar. Nästa sektion ei denna mapp används för att mata in displayupplösningen. Den består av en rullgardinsmeny och en SEND-knapp. Med DAT 400 kan man visa upp tilll skaldelar. Vid inmatade värden större än väljer instrumentet automatiskt en lägre upplösning för att få bättre stabilitet. Efter val av upplösning, tryck på SEND-knappen för denna parameter. Tryck inte på någon annan SENDknapp för då går upplösningen tillbaka till default x2, x5 etc. Ändringar av displayupplösningen bör endast göras efter det att kalibreringen utförts. Med parametern perating Mode väljer man vilket funktionsläge som skall gälla efter spänningsfrånslag. Vid spänningstillslag startar instrumentet upp i det valda läget. Den tredje mappen, Filters/z-track, innehåller parametrar för digital filtrering, nollföljning zero tracking) etc. Den fjärde mappen, utput config innehåller parametrar för konfigurering av in- och utgångar. Den femte mappen, Serial, innehåller parametar för den seriella utgången. Den sjätte mappen, Ana. utput, innehåller parametrar för att konfigurera den analoga utgången. I den sjunde mappen, Test, finns möjligheter att testa de digitala utgångarna samt den analoga utgången. Huvudmenyn och mapparna 1 till 6 har alla en SEND knapp för att ladda ner de aktuella parametrarna i instrumentet. När konfigurering och kalibrering är utförda, kan dessa data sparas som en fil i en pc, på en diskett eller laddas ner i en transmitter. Denna metod är speciellt fördelaktig när man skall konfigurera flera instrument med samma konfiguration, eller när en transmitter skall ersättas med en ny. För att avsluta INVATIN klicka på Exit Setup-ikonen, och ett meddelande Save Changes visas, klicka på K. Klicka sedan på ption i det övre vänstra hörnet av skärmen, välj i rullgardinsmenyn EXIT, detta gör att man kommer tillbaka till Configuration Utility Screen, klicka sedan på QUIT. Figur 2 visar ett exempel på en av konfigurerings-menyerna i INVATIN. Figur 2 I den andra mappen Calibration kan man utföra en kalibrering av vågen med en givarsimulator eller med en testvikt rekommenderad metod). När nollkalibreringen har ut förts, frågar programmet operatören om det nya värdet skall ersätta den föregående Databladskalibreringen. m operatören svarar Yes, så kommer Dead load-värdet i den första mappen att ersättas med det nya värdet. m operatören svarar No så kommer värdet i parameter Dead load att förbli det samma som tidigare. 11

12 Figur 2.1 Programvaran INVATIN gör det möjligt att skapa nya konfigureringar, spara nya filer och öppna befintliga filer utan att behöva ha en transmitter kopplad till datorn. Tack vare denna funktion kan en given konfigurering laddas ner till transmittern när som helst. För att göra en ändring enligt ovan, klicka på Edit menyn i vänstre övre hörnet. Se figur 2.1), välj sedan funktion Edit Configuration ffline. Meddelandet Edit visas i displayen, vilket visar detta speciella läge. En annan användbar funktion är möjligheten att skriva ut en rapport som visar alla parametrar i en given konfigurering.print-kommandot utförs genom att klicka på Print Configuration. Funktionen Report Notes tillåter att operatören kan välja en rubrik för rapporten, allt för att enkelt identifiera ett vågsystem, kundnamn ellar annan användbar information. Ett exempel på en sådan rapport ses på sidan här till höger: PRINT CNFIGURATIN Date 13/10/2002 Test Procedure for DAT instruments Status Instrument Device address 2 Setpoint 1 value 1500 Setpoint 2 value 3500 Input 1 status 0 Input 2 status 0 Instrument software version 2.3 Parameters Total capacity of transducers Full scale output value mv/v) Net weight value) 8000 Dead load value) 1500 Display resolution 1 Input signal Internal counts Reference only) perating mode Net Filters / z-track Digital filter value 0 to 9: 0 = no filter; 9 = max filter; default 5) 5 Motion band value 0 to 4: 0 = minimum; 4 = maximum; default 2) 1 Auto zero range setting at power up 0 to 10.0% of net weight: 0 = disble) 0.0 Zero tracking 0 to 4: default 2) 2 utput config. ut 1 perating mode Net Contact status below setpoint value N. pen Positive / Negative weight comparison Positive Immediate activation / activation after stabilization Immediate Hysteresis default 2) 2 Setpoint activation time length in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Time delay for activating setpoint in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 utput config. ut 2 perating mode Gross Contact status below setpoint value N. Closed Positive / Negative weight comparison Positive Immediate activation / activation after stabilization Immediate Hysteresis default 2) 50 Setpoint activation time length in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Time delay for activating setpoint in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Serial Baud Rate default 9600) 9600 Serial port mode default Continuous transmission) Slave Serial address ID Code) from 01 to 32) 2 Response delay Demand or Modbus mode) in 1/100 sec. Max 1 sec.) 25 Ana. utput Full scale value default = Net weight value) 8000 Analog output source Net Gross Peak H) Net Analog output selection 0-20mA No load zero input value 0 12

13 Komplett konfigurering Meny CNFIG CALIBR PARAM IN-UT SERIAL ANALG PRG ) CAPAC PRG ) Mata in totala lastcellskapaciteten PRG ) SENSIT PRG ) Mata in lastcellernas känslighet PRG ) NET PRG ) Mata in vågkapaciteten PRG ) DEAD L PRG ) Mata in dödvikten taravikten) PRG ) DSPDIV PRG ) Välj upplösning PRG ) SIGNAL PRG ) Se värde: insignalen i mv/v CUNTS PRG ) Se värde: Råsignal A/D-omv. PMDE PRG ) GRSS NET PEAK H Funktion vid uppstart PRG ) Gå in i Komplett konfigurering genom att trycka och hålla inne PRG- och SET - tangenterna på frontpanelen. SET måste tryckas in efter PRG-tangenten. Släpp tangenterna när CNFIG visas i displayen. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj sedan med UPP- eller NER-tangenterna för att välja parameter. Tryck på PRG för att visa det aktuella värdet för vald parameter. För att ändra ett värde, tryck på 0-tangenten för att välja siffra och välj sedan värde med UPPeller NER-tangenterna. Tryck på PRG för att spara det nya värdet, välj sedan nästa meny med UPP eller NER-tangenterna, eller tryck på 0-tangenten för att återgå till huvudmenyn. För att gå ur konfigureringsläget, gå till huvudmenyn och tryck på 0-tangenten, displayen visar STRE?), tryck på PRG för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. 13

14 Komplett konfigurering Meny forts.) Anm: För att säkerställa största möjliga stabilitet under kalibreringsproceduren, ökas automatiskt det digitala filtret till maxläget läge 9), vilket innebär att viktvärdet uppdateras långsamt i detta läge. När kalibreringsproceduren är avslutad återgår filtret till det föregående inställda värdet automatiskt. CALIBR PARAM IN-UT SERIAL ANALG CNFIG PRG ) PRG ) CAL NLL Zero) kalibrering WT-VALUE Mata in testviktsvärde SPAN) PRG ) PRG ) CAL Anm: Insignalen från lastcellerna måste vara stabil vid NLL och SPANkalibreringen. Anm: Transmittern måste konfigureras innan kalibrering kan utföras. Enheten kan kalibreras med 2-punkts metoden eller med flerpunktsmetoden linearisering). Se sidan 14 för en detaljerad beskrivning av flerpunktsmetoden. 2-punkts kalibrering med tangenterna. För att kalibrera med frontpanelens tangenter, fortsätt enligt nedan: 1. Gå in i Komplett konfigurerings-läget, tryck på UPP- eller NER-tangenterna tills CALIBR visas i displayen. 2. Tryck på PRG-tangenten CAL visas blinkande i displayen). 3. Ta bort all last på vågen, tryck på 0- tangenten för att göra en Noll-kalibrering. 4. Placera en känd vikt på vågen, minimum 10% av vågens kapacitet net weight value), och tryck på SET-tangenten. 5. Mata in det aktuella testviktsvärdet med hjälp av 0-tangenten för att välja siffra och UPP/ NER-tangenterna för att välja värde.tryck på PRG-tangenten för att spara värdet CAL visas blinkande i displayen). 6. Tryck på PRG-tangenten, displayen visar CALIBR), tryck på UPP/NER för att gå till nästa parameter. 7. m ingen annan parametar skall ändras, tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?), tryck på PRG för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. Skulle det vara nödvändigt att radera någon av de tidigare kalibreringarna, gör enligt nedan: För att radera Noll-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på 0- tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Noll-kalibreringen är raderad. För att ta radera Span-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på SET-tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Span-kalibreringen är raderad. 14

15 Komplett konfigurering Meny forts.) CALIBR PRG ) Anm: Insignalen från givarna måste vara stabil när man gör en linjärisering. CAL Sätter värde för Punkt 0 SET ) Håll intryckt) Lin P1 Ställ på en känd vikt på vågen PRG ) WT VALUE Visar aktuellt värde, mata in testviktsvärde PRG ) Lin P2.P8 Lin P9 PRG ) CAL PRG ) Med DAT 400 kan man linjärisera med upp till 10 punkter tillgänglig endast via tangenterna på fronten). Valfritt antal punkter upp till 10 kan utföras, men den sista punkten måste alltid vara maxkapaciteten på vågen. Exempel: En enpunkts linjäriseringskorrektion kräver totalt två punkter; en punkt i området samt en för maxkapaciteten. För att göra en linjäriseringskalibrering måste instrumentet först ha kalibrerats med 2-punktsmetoden. Enheten måste vara i CALIBR läget, och man måste ha kända testvi kter motsvarande de punkter man väljer. Flerpunkts kalibrering via frontpanelen 1. Med enheten i antingen grund- eller komplett -konfigurering läget, tryck på PRG CAL visas blinkande i displayen). 2. Tryck och håll inne SET tills Lin P1 visas blinkande i displayen. 3. Ställ på en känd testvikt för den första linjäriseringspunkten, och tryck på PRG. 4. Mata in testviktsvärdet genom att med 0- tangenten välja siffra, och med UPP/NERtangenterna välja värde. 5. Tryck på PRG-tangenten, och enheten går till nästa linjäriseringspunkt. Lin P2). 6. Repetera steg 3 till 5 för ytterligare punkter. 7. m man skall linjärisera med 10 punkter, följ procedur 1. För linjärisering med färre punkter, följ procedur 2. Procedur 1 10-punkts linjärisering) 7a. Mata in viktvärde maxkapaciteten) för linjäriseringspunkt Lin P9, och tryck på PRG CAL visas blinkande i displayen). Tryck på PRG tangenten igen, displayen visar CALIBR). 7b.Tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?) tryck på PRG för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. Procedur 2 färre än 10 punkter) 7a. Den sista linjäriseringspunkten måste vara maxkapaciteten. Tryck på 0-tangenten, CAL visas blinkande i displayen). 7b. Tryck på PRG-tangenten dispayen visar CALIBR). Tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?). 7c. Tryck på PRG tangenten för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. 15

16 Komplett konfigurering Meny forts.) PARAM IN-UT SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PRG ) FILTER Mata in värde PRG ) 0 till 9 Default = 5 PRG ) MTIN Mata in värde PRG ) 0 till 4 Default = 2 PRG ) AUT 0 Mata in värde PRG ) 0.0 till 10.0% 0 = Disabled PRG ) 0 TRAC Mata in värde PRG ) 0 till 4 Default = 2 PRG ) 1. Med enheten i Komplett konfigureringsläget, tryck på UPP/NER-tangenterna tills PARAM visas i displayen. 2. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj med UPP/NER-tangenterna en parameter i undermenyn. 3. Tryck på PRG-tangenten för att se aktuellt parametervärde. 5. Tryck på PRG-tangenten för att spara värdet, tryck sedan på UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter eller tryck på 0- tangenten för att gå till huvudmenyn. 6. För att gå ur konfigureringsläget, återgå till huvudmenyn och tryck på 0-tangenten, displayen visar STRE?), tryck på PRGtangenten för att spara inställningarna och återgå till vägningsläget. 4. För att ändra värde, tryck på 0-tangenten för att välja siffra, använd sedan UPP/NERtangenterna för att välja värde. Se tabell 2 på sidan 25 för en detaljerad förklaring av parametern PARAM:s valmöjligheter 16

17 Komplett konfigurering Meny forts.) IN-UT SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PARAM PRG ) MDE 1 PRG ) PRG ) NET Se anm. på HYST 1 PRG ) sidan 27 Default = 2 PRG ) PRG ) PRG ) GRSS PEAK H TIMER 1 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) PRG ) PRG ) N.. N.C. DELAY 1 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) PRG ) PS. PRG ) NEG. MDE 2 PRG ) Refer to procedure for MDE 1 NRMAL STABLE Se anm. på HYST 2 PRG ) sidan 27 Default = 2 PRG ) TIMER 2 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) DELAY 2 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) Fortsätt på nästa sida 17

18 Komplett konfigurering Meny forts.) Forts. från föregående sida Stänger ingång 1 = 10 Stänger ingång 2 = 02 TEST IN PRG ) IN 0 0 TEST UT PRG ) UT 00 UT 10 UT 02 Se Tabell 1 UT 12 Tabell 1 Display UTPUT 1 status) UTPUT 2 status) UT 00 FF FF UT 10 N FF UT 02 FF N UT 12 N N Se tabell 6 på sidan 27 för en detaljerad förklaring av IN - UT parametervalen 18

19 Komplett konfigurering Meny forts.) SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PARAM IN-UT PRG ) BAUD R BAUD1R BAUD2R * PRG ) PRG ) 2400 PRG ) 9600 PRT-1 PRG ) PRG ) PRG ) CNTIN DEMAND PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) AUTM PRG ) SLAVE PRG ) MDBUS PRG ) BCD PRG ) NNE PRT-2 ADDRES PR-ADD ** DN-ADD * PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) Mata in värde Max # 32 PRFIB DEVNET NNE PRG ) Mata in värde PRG ) PRT-2 menyn används ENDAST när instrumentet är utrustat med Profibus-DP eller DeviceNet optionskort. Default = NNE * BAUD1R, BAUD2R och DN-ADD visas endast om PRT-2 menyn är ställd till DEVNET. ** När PRFIB eller DEVNET är vlt via PRT-2 menyn, försvinner automatiskt ANALG menyn. ANALG menyn är endats möjlig när PRT-2 är ställd till NNE. DELAY PRG ) Mata in värde Max 1 sekund PRG ) REM-C PRG ) REMTE VÄGNINGS- LÄGET Se Tabell 3 till 5 för en detaljerad förklaring av SERIAL parameter valen 19

20 Komplett konfigurering Meny forts.) ANALG CNFIG CALIBR PARAM IN-UT SERIAL PRG ) F-SCAL PRG ) Mata in område SPAN) PRG ) MDE PRG ) PRG ) NET Mata in ANZER PRG ) viktvärde PRG ) PRG ) PRG ) GRSS PEAK H TEST PRG ) UT 0 RANGE PRG ) UT 100 PRG ) 0-20 ma PRG ) 4-20 ma PRG ) 0-10 V PRG ) 0-5 V FFSET PRG ) PRG ) PRG ) FS - Justera värde med UPP/NER 1. Med enheten i Komplett konfigureringsläget, tryck på UPP/NER-tangenterna tills ANALG visas i displayen. 2. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj med UPP/NER-tangenterna en parameter i undermenyn. 3. Tryck på PRG-tangenten för att se aktuellt parametervärde. 4. För att ändra en parameter, tryck på UPP/ NER för att se de olika valen för resp. parameter. När önskat värde syns i displayen, tryck på PRG för att spara värdet och gå till nästa parameter. 5. För att ändra numeriska värden, tryck på 0- för att välja siffra och välj värde med UPP/ NER-tangenterna. 6. Tryck på PRG för att spara värdet, välj sedan nästa meny med UPP/NER-tangenterna eller tryck på 0-tangenten för att återgå till huvudmenyn. Parameter ANZER är ett negativt viktvärde som nollan på analogutgången kan referera till. Exempel: m man valt 4-20 ma och värdet på ANZER är 10, så ger analogutgången 4 ma när viktvärdet är

. LOGO! Manual _---------------------------------------------------------------------------------------------------

. LOGO! Manual _--------------------------------------------------------------------------------------------------- Välkommen till LOGO! Bäste kund, Tack för att du valde LOGO!. Vi gratulerar till ditt beslut. I LOGO! finns en logikmodul som uppfyller de stränga kvalitetskraven i ISO 9001. LOGO! är universell i sin

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska

EWRC 300/500 NT QUICK START. Styrenhet för kyl- och frysrum. Svenska EWRC 300/500 NT Styrenhet för kyl- och frysrum QUICK START INLEDNING Coldface EWRC 300/500 NT styr temperatur i kylda utrymmen med temperatur såväl över som under 0 C. Instrumentet kan även styra dubbla

Läs mer

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt)

Användarhandbok UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) UPS 20-30 kva, 230 V 50/60 Hz utgång (3-fas ingångseffekt/ 1-fas utgångseffekt) 2007 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras

Läs mer

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV

Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service. Operatörsterminaler DOP11B. Systemhandbok. Utgåva 11/2008 16666879/SV Drivsystemelektronik \ Drivsystemautomation \ Systemintegration \ Service Operatörsterminaler DOP11B Utgåva 11/28 16666879/SV Systemhandbok SEW-EURODRVE Driving the world nnehållsförteckning 1 Allmänna

Läs mer

FGC 211. Installations- och användarhandbok

FGC 211. Installations- och användarhandbok FGC 211 Installations- och användarhandbok Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läs detta först... 3... 3 Inledning...3 Säkerhetsföreskrifter för ägare/driftsansvarig... 3 Garanti... 3 Symboler som

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning

ACSM1. Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Beskrivning av mjukvara ACSM1 Varvtals- och momentstyrning ACSM1 Varvtals- och momentstyrning Beskrivning av mjukvara 3AFE68987890 REV G SV GÄLLER FRÅN: 30.09.2011 2011 ABB Oy. Med ensamrätt. 5

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler

AUTODOS 5000. ph-/klor-mätare för swimming-pooler AUTODOS 5000 ph-/klor-mätare för swimming-pooler Register ph-/klor-regulator AUTODOS 5000-2005-01-21 Register...2 1. Installation...3 1.1. Förslag på installation av reningsanläggning för badvatten...

Läs mer

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64

SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 SUPERINTEND VRE-08/16/32/64 Felströmsövervakningssystem (GFM) för jordade elektriska system med 8/16/32/64 mätpunkter Användarhandbok v2.00 (svenska rev.1d) Superintend VRE-08/16/32/64 användarhandbok

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och förhandlare. Vi bygger partnerskap innanför både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Bästa Parabolägare Du har valt en mottagare som representerar det senaste inom teknologi och design - samt den enda mottagare på marknaden som er utvecklad och designad i Danmark. Vi hoppas att

Läs mer

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54

Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Användar- och installationshandbok 0,37 15 kw 400V IP20 och IP54 Introduktion 4 Säkerhetsaspekter 4 Tekniska data 5 Installation 6 Parameterinställningar och handhavande Bromschopper och överspänningsregulator

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer

ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer ABB:s frekvensomriktare för generella maskinapplikationer Kort användarhandledning Frekvensomriktare ACS310 Innehåll Säkerhet Mekanisk installation Elektrisk installation Igångkörning och styrning med

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

AO-51 se bilaga 2 för frekvenser. Bygg en patchantenn sid 61. AMSAT-SM, upplaga 2.1, 2005-01-30

AO-51 se bilaga 2 för frekvenser. Bygg en patchantenn sid 61. AMSAT-SM, upplaga 2.1, 2005-01-30 AO-51 se bilaga 2 för frekvenser Bygg en patchantenn sid 61, upplaga 2.1, 2005-01-30 Innehåll "READ ME FIRST" - INTRODUKTION OCH LÄSANVISNING TILL AMSAT:S NYBÖRJARKOMPENDIUM... 3 ÖVER 30 ÅR MED AMSAT...

Läs mer

Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ

Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Allmänna egenskaper hos relämoduler av D-typ Bruksanvisning och teknisk beskrivning Fästskruv Indikatorer för modulens mätstorheter 3 I > I I L1 I L I L3 I o IRF Förenklad reläsymbol Indikator för självövervakningssystemet

Läs mer

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM

1 Introduktion till datortekniken. Innehåll GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR KOMPENDIUM 1 Introduktion till datortekniken KOMPENDIUM GRUNDLÄGGANDE DATORTEKNIK FÖR HÖGSKOLANS INGENJÖRSUTBILDNINGAR Innehåll Del 1: (detta häfte) 1. Introduktion till datortekniken 7. Dataväg, ALU och minne 8.

Läs mer

Använd ditt Nexus System

Använd ditt Nexus System Använd ditt Nexus System Christer Ahlbäck www.nexusmarine.se 2009 Nexus Marine AB Karlsbodavägen 20B 168 67 Bromma 08-506 939 00 08-506 939 01 Bakrund: Detta dokument är till för att ni, Nexusianer skall

Läs mer

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580

Din manual MAGELLAN SPORTRAK COLOR http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297580 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com

2354235 11/2008. Altivar 12. Frekvensomvandlare för asynkronmotorer. Användarmanual 10/2009 BBV28581. www.schneider-electric.com 2354235 11/2008 Altivar 12 Frekvensomvandlare för asynkronmotorer Användarmanual 10/2009 BBV28581 www.schneider-electric.com Innehåll Viktiga upplysningar 4 Innan du börjar 5 Dokumentets struktur 7 Inställningar

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer