DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter"

Transkript

1 DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: Enebyberg Fax:

2 Innehåll Teknisk Specifikation...3 Installation...4 Introduktion Tangentfunktioner Indikeringar Inkoppling Grund konfigurering Grund konfigurering meny Grund konfigurering, kalibrering Komplett konfigurering Konfigurering med INVATIN Komplett konfigurering meny Komplett konfigurering, kalibrering Komplett konfigurering, kalibrering 10 punkter linjärisering)...15 Komplett konfigurering, PARAM Komplett konfigurering, IN-UT Komplett konfigurering, TEST Komplett konfigurering, SERIAL Komplett konfigurering, ANALG Seriell kommunikation Inkoppling serieutgång PARAM meny, tabell SERIAL meny, tabell Kontinuerlig Uumatning, tabell IN-UT meny, tabell Modbus TRU, specifikation Inkoppling zenerbarriär Wesmar AB Box 4013 Tel: Enebyberg Fax:

3 Teknisk specifikation Strömförsörjning Matningsspänning Effektförbrukning Isolation Kategori 24 Vdc + 15% 7.5 Watt Klass II II Miljö Temperatur, drift Temperatur, lagring Relativ fuktighet -10 till +40ºC -20 till +50ºC 85% icke-kondenserande Display Typ Indikeringar Tangenter 6-siffrig röd LED, 7 segment, 14 mm sifferhöjd 4 Röda lysdioder, LED 4 Tangenter Prestanda Givarmating Excitation) Max ström mvandlingshastighet Upplösning Känslighet Linjäritet Temperatur krypning A/D mvandlare Signalområde Filter Skaldelsvärde Decimal Kalibreringsmetod 5 volt fast, kortslutningssäker 85 ma sex 350 lastceller) 50 uppdateringar / sekund ingen filtrering) skaldelar 0.2 uv / skaldel < 0.01% av fullskala < 0.001% av FS / ºC 24 bits mv/v till mv/v mv/v till mv/v option) 0.1 Hz till 25 Hz valbart x1, x2, x5, x10, x20, x50 0.0, 0.00, Via frontpanelen eller via dator Analog utgång isolerad) Typ Spänning Ström Linjäritet Temperatur krypning 16 bit D/A omvandlare 0-10 Vdc 10K min last) 4-20 ma 300 max last) < 0.012% av fullskala < 0.001% av FS / ºC In- & utgångar 2 digitala ingångar 2 digitala utgångar Serieutgång Max kabellängd Standardprotokoll Baud Rate pto-isolerade, 24 Vdc PNP extern strömförsörjning) Solid-state reläer, max last 24 Vdc / 100 ma per utgång) RS-232, RS-422 eller RS m RS-232, 960 m för RS-422 och RS-485 ASCII, Modbus RTU 2400, 9600, 19200, 38400, eller valbart Kapsling Dimensioner Montage Kapsling Skyddsklass front) Vikt Kabelanslutningar 106 x 90 x 58 L x H x D) DIN skena ABS plast IP g Skruvplint delning = 5,08 mm) Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande 3

4 Installation Montage Installera instrumentet där det inte blir utsatt för kraftig värme, fuktighet eller vibrationer. För bästa resultat, undvik direkt solljus på instrumentets front. Kabel, typ och dimensioner Använd en 6 x 0.5 mm 2 skärmad kabel för lastcellsanslutningen. En 3 x 0.34 mm 2 skärmad kabel för RS -232 anslutningen, och en 2 x 0.34 mm 2 skärmad kabel för RS -485 anslutningen. 0,25 mm 2 skärmad kabel kan även användas, beroende på avståndet. Beakta följande: Instrumentet matas med en extern 24Vdc spänningskälla. Instrumentet kan styras från en dator, därför krävs en separat och ren spänningskälla för en säker funktion. Nätdelen som försörjer instrumentet skall vara isolerad från övrig processutrustning. Kablar som kommer från ett primärswitchat nätaggregat skall ej dras tillsammans med lastceller eller signalkablar för att undvika elektriska störningar. Miljörekommendationer Starkströmsutrustning skall ej installeras i närheten av vågutrustningen. Kraftiga vibrationer påverkar noggrannheten i vågsystemet och beroende på graden av vibrationer kan detta även skada elektroniken. mgivningen skall vara dammfri och inte innehålla korrosiva gaser eller material som kan påverka utrustningen. Explosionsfarlig miljö m vågsystemet skall installeras i Ex-miljö, se ritningen på sidan 39 för korrekt inkoppling. Anm: Svetsning på eller i närheten av vågutrustningen bör undvikas helt. Statiska urladdningar, orsakade av åskväder, bör man skydda sig mot genom att använda tillförlitliga överspänningsskydd. Försäkra er om att instrumentet får nödvändig kylning. Reläer och andra induktiva utrustninger skall vara försedda med effektiva störskydd. Anslut alltid skärmen enligt kopplingsschemat, men endast i en ände. Högspänningsutrustningar som Megohmmetrar etc. skall aldrig användas för att kontrollera kabelanslutningar. Isoleringstejp av plast typ eltejp) skall aldrig användas för lastcellskablarna. 4

5 Introduktion Denna manual innehåller generell information om installation, konfigurering, kalibrering och funktion av Digital / Analog Transmitter 400. Det finns 3 modeller av DAT 400; standard som har tangenter och display på fronten, version 450 som saknar display och tangenter samt 400 Profibus-versionen som saknar analog utgång). Alla modellerna levereras i en ABS-kapsling för DIN skene-montage. Alla modellerna har följande funktioner: Driver upp till sex 350 ohm s lastceller Stödjer 4 och 6 ledar-anslutning RS-232, RS -422, eller RS digitala ingångar 2 digitala utgångar setpoints) Isolerad analog utgång 4/20mA, 0-5 Vdc eller 0-10Vdc utgång via en 16 bit DAC. Ej profibusversionen) DAT 400 transmitter har tre olika funktionsmoder: Vägningsläge I detta läge visas bruttovikt, nettovikt eller toppvärde beroende på vald inställning. Setup läge Detta läge används för konfigurering och kalibrering av instrumentet. Test läge I detta läge kan man testa ingångar, utgångar och den analoga utgången. Tangentfunktioner - Vägningsläge Model 400) Med SET-tangenten kan man mata in värden för Setpoint 1 och 2. Tryck på SET-tangenten och Set 1 visas i displayen. Tryck en gång till och Set 2 visas. Tryck PRG-tangenten för att vi sa aktuellt värde. För att ändra värde, tryck 0- tangenten för att välja siffra, använd sedan SET upp) och FUN ner) tangenterna för att välja värde. Tryck PRG för att spara värdet. FUN-tangenten används för att växla mellan brutto och netto tara), eller toppvärdesfunktionen. För toppvärdesvisning: håll FUN intryckt tills ett P visas före viktvärdet i displayen. Håll FUN intryckt igen för återgång till vanlig viktvisning. 0-tangenten används för att nolla instrumentet i bruttoläget och tarera vågen i nettoläget. Vid toppvärdesvisning nollställer man toppvärdet med 0-tangenten. Tangentfunktioner - Setup Läge I setup mode används tre av tangenterna som riktningstangenter för att rulla i menyerna. Riktningen visas på nedre halvan av tangenten. SET- och FUN-tangenten används för att navigera i huvudmenyn och undermenyerna. Dessa används även för att öka eller minska värdet av vald siffra. 0-tangenten används i vissa undermenyer eller för att välja ett numeriskt värde i displayen. Tangenten används för att återgå till huvudmenyn från undermenyerna. PRG-tangenten kopplar instrumentet till Grundkonfigureringsläget. Används även för att gå in i undermenyer, samt att lagra parameterinmatningar. PRG tillsammans med SET-tangenten används för att gå in i Komplett konfigureringsläget. Indikeringar Ej DAT 450) Det finns fyra statusindikeringar på frontpanelen motion, nettoläge och en för respektive digital utgång Setpoints). Spärra tangenterna. För att skydda instrumentet från obehörig personal finns en procedur för att läsa tangenterna. Spärra LCK) tangenterna: Tryck och håll in PRG och 0-tangenterna. 0-tangenten måste tryckas in strax efter PRG. Släpp tangenterna när LCK visas i displayen. Tryck på PRG för att bekräfta. Nu är tangenterna spärrade. Ta bort spärren UNLCK) av tangenterna: Tryck och håll in PRG och 0-tangenterna. 0 tangenten måste tryckas in strax efter PRG. Släpp tangenterna när UNLCK visas i displayen. Tryck på PRG för att bekräfta. Tangentlåset är nu borttagen. Anm: När tangenterna är spärrade syns meddelandet LCK en kort stund under power-up sekvensen vid spänningstillslag. PRG-tangenten används för att initiera sändning av data via serieutgången till en dator. 5

6 Inkoppling matningsspänning Plint nr 8: + 24 Vdc, + 15%, min 5W Plint nr 9: - 0 Vdc Givaranslutning Plint nr 13: - Excitation Plint nr 14: + Excitation Plint nr 15: + Sense Plint nr 16: - Sense Plint nr 17: - Signal Plint nr 18: + Signal m man använder 4-ledarsystem skall samt byglas. Se Figur 1. Digital ingång 1 Plint nr 4: Ingång 1: Noll vid bruttoläge Tarerar vid nettoläge Nollställer toppvärdet Plint nr 6: Common Extern 24Vdc spänningsmatning krävs. Se Figur 1. Digital ingång 2 Plint nr 5: Ingång 2: Print tangent, slutning ger sändning av viktvärde ut på RS232 porten. Plint nr 6: Common Extern 24Vdc spänningsmatning krävs. Se Figur 1. Digitala utgångar Plint nr 1: Utgång 1: Setpoint 1 Plint nr 2: Utgång 2: Setpoint 2 Plint nr 3: Common Analog utgång Plint nr 10: 4-20mA utgång 300 hm last max), Plint nr 11: 0-5 Vdc, 0-10 Vdc utg, 10khm max. Plint nr 12: Common Serieutgång DAT 400 s serieutgång följer RS232, RS422 eller RS485-standarden. Parameterinställningar finns på sidan 19. En detaljerad beskrivning på data formatet finns på sidan 21 till 24. Inkopplingsanvisning finns på sidan 25. Figur 1 RS422/485 Max 32 enheter 1000 m max) RS m max) - Rx + Rx - Tx + Tx Gnd N.C. Gnd Rxd Txd PRG Signal - Signal - Sense + Sense + Excitation - Excitation Common Spänning Ut Ström Ut Analog Utgång LASTCELL Wesmar DAT 400 FUN SET Vdc +24 Vdc N.C. Common Ingång 2 Ingång 1 Common Utgång 2 Utgång 1 Matning 24 Vdc Extern matning för Digitala ingångarna 24 Vdc) 6

7 När ingen kalibrering eller konfigurering sker, visas aktuellt viktvärde i displayen. Under vissa förhållanden visas följande FEL MEDDELANDEN i displayen: Viktvärdet i displayen är mer än 9 skaldelar över maxkapaciteten, NET). se NET parameter, sidan 12) - L Lastcellssignalen är lägre än - 0,5-3,9) mv/v. Lastcellssignalen är högre än +3,5 +3,9) mv/v. Lastcellssignalen saknas helt. Värdena inom parantes anger insignalsområde - 3,9 to + 3,9 mv/v option) Konfigureringsmetoder DAT 400-seriens transmittrar kan konfigureras via frontpanelens tangenter DAT 400) genom att stega genom ett antal menyer, eller genom att sända kalibrerings- och konfigureringsdata till RS-232 porten med INVATIN, en MS Windows baserad programvara för PC. INVATIN förenklar kalibreringen och konfigureringen avsevärt. Konfigurering Det finns två sätt att konfigurera DAT 400- seriens transmittrar, Grundkonfigurering och Komplett konfigurering. Genom Grundkonfigurering-proceduren tillåts man ändra endast vissa parametrar, medan man genom Komplett konfigureringsproceduren tillåts ändra alla parametrar. För att endast kalibrera vågen räcker det med Grundkonfigurerings -proceduren. Följande sidor ger en detaljerad beskrivning av båda procedurerna. Grundkonfigurering via Frontpanelen För att gå in Grundkonfigurering, tryck och håll inne tangent PRG tills displayen visar CAPAC. Använd UPP- eller NER-tangenterna för att välja någon av undermenyerna enligt nedan: Display CAPAC Undermenyer, funktion Total lastcellskapacitet SENSIT Lastcellens känslighet mv/v ) NET DEAD L Vågens max kapacitet Vågens dödvikt tara) Grundkonfigurering forts.) För att ställa in någon av parametrarna, CAPAC, SENSIT, NET, DEAD L, DSPDIV eller ANALG, tryck PRG-tangenten för att se defaultvärdet eller aktuellt värde för parametern. För att ändra värde, tryck på0-tangenten och välj en siffra, välj sedan värde med UPP/NERtangenterna. När valt värde visas i displayen, tryck på PRGtangenten för att spara det nya värdet. Välj sedan med UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter. Med parameter SIGNAL ges möjlighet att se aktuell insignal från givaren. Tryck på 0- tangenten för att gå till nästa parameter. Med CALIBR parametern kalibrerar man vågen. Kalibrering kan ske genom en så kallad databladskalibrering eller genom dödviktskalibrering. Med databladskalibreringen kan man kalibrera vågen utan att använda givarsimulator eller testvikter. Denna procedur baserar sig på kapaciteten, och den verkliga fullskala- mv/v) utsignalen från lastcellen. Databladskalibrering: Mata in den totala lastcellskapaciteten, lastcellens känslighet, vägningskapaciteten och displayupplösningen, tryck sedan på 0-tangenten. Displayen visar då STRE?, tryck på PRG-tangenten för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. Se sidan 7 för detaljerad förklaring av proceduren för att använda testvikter. Genom parameter ANALG matar man in det fullskalevärde man vill att den analoga utgången skall motsvara. Default är nettoviktsvärdet. För att gå ur konfigurerings/kalibreringsläget, tryck på 0-tangenten, när någon av undermenyerna CAPAC, SENSIT t o m ANALG visas. Displayen visar då STRE?, tryck då på PRG-tangenten för att lagra ändringarna och återgå till vägningsläget. DSPDIV SIGNAL CALIBR Skaldelsvärde upplösning) Aktuell insignal från givarna titta) Kalibrering ANALG Fullskalevärde för analogutgången 7

8 Grundkonfigurering, Meny PRG ) håll intryckt) CAPAC PRG ) Mata in totala lastcellskapaciteten PRG ) SENSIT PRG ) Mata in lastcellernas känslighet PRG ) NET PRG ) Mata in vågkapaciteten PRG ) DEAD L PRG ) Mata in dödvikten taravikten) PRG ) DSPDIV PRG ) Välj upplösning PRG ) SIGNAL PRG ) Se värde: insignalen i mv/v CALIBR PRG ) Se kalibreringsprocedur på nästa sida * ANALG PRG ) Mata in fullskalevärde för analogugången PRG ) STRE? PRG ) AVSLUTA För att gå in i Grundkonfigureringsläget, håll PRG-tangenten intryckt tills CAPAC visas i displayen. Använd UPP/NER-tangenterna för att rulla mellan menyerna enligt ovan. För att ändra någon av parametrarna CAPAC, SENSIT, NET, DEAD L, DSPDIV eller ANALG, tryck på PRG-tangenten för att visa aktuell inställning. För att ändra värde, tryck på tngent 0-tangenten för att välja siffra dekad), använd sedan UPP/ NER-tangenten för att välja siffra. Tryck på PRG-tangenten för att spara valt värde, tryck sedan UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter. För att gå ur denna procedur, tryck på 0- tangenten när någon av undermenyerna visas. Displayen visar STRE?, tryck då på PRGtangenten för att spara gjorda ändringar och återgå till vägningsläget. 8

9 Grundkonfigurering, Meny forts.) Anm: För att säkerställa största möjliga stabilitet under kalibreringsproceduren, ökas automatiskt det digitala filtret till maxläget läge 9), vilket innebär att viktvärdet uppdateras långsamt i detta läge. När kalibreringsproceduren är avslutad återgår filtret till det föregående inställda värdet automatiskt. * Fortsättning från föregående sida PRG ) CAL Kalibrerar NLL zero) WT-VALUE Mata in testviktsvärde SPAN) PRG ) Tillbaka till CALIBR Huvudmeny) CAL PRG ) Anm: Insignalen från lastcellerna måste vara stabil vid NLL och SPAN kalibreringen. DAT 400 seriens transmittrar kan kalibreras via frontpanelans tangenter eller via PCprogramvaran INVATIN. Båda metoderna innehåller följande steg: Nollkalibrering Zero) Ställ på en känd vikt testvikt) Mata in viktvärdet Kalibrera SPAN mrådet) Eventuell linearisering Se sidan14) 2-punkts kalibrering via tangenterna För att kalibrera transmittern via frontpanelens tangenter, gör följande: 1. I Grundkonfigureringsläget och meny CALIBR visad, tryck på PRG-tangenten CAL visas blinkande i displayen). 2. Ta bort all last på vågen, tryck på 0- tangenten för att göra en Noll-kalibrering. 3. Placera en känd vikt på vågen, minimum 10% av vågens kapacitet net weight value), och tryck på SET-tangenten. 4. Mata in det aktuella testviktsvärdet med hjälp av 0-tangenten för att välja siffra och UPP/NER tangenterna för att välja värde. 5. Tryck påprg för att lagra värdet CAL blinkar i displayen). 6. Tryck på PRG-tangenten, displayen visar CALIBR), tryck på UPP eller NER tangenterna för att gå till nästa parameter. 7. m ingen ytterligare parametar skall ändras, tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?), tryck på PRG-tangenten för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. Skulle det vara nödvändigt att radera någon av de tidigare kalibreringarna, gör enligt nedan: För att radera Noll-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på 0- tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Noll-kalibreringen är raderad. För att ta radera Span-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på SET-tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Span-kalibreringen är raderad. 9

10 Komplett konfigurering via frontpanelen DAT 400) För att göra en Komplett konfigurering, måste instrumentet vara i Setuplläge. För att gå in i Setup-läget, tryck och håll inne PRG- och SETtangenterna samtidigt. SET-tangenten måste tryckas in efter PRG-tangenten. Släpp tangenterna när meddelandet CNFIG visas i displayen. CNFIG menyn är den första av sex huvudmenyer som används för att komplettkonfigurera instrumentet. Använd UPP/NERtangenterna för att bläddra i de sex menyerna enligt nedan: Display Huvudmeny, Funktioner CNFIG Parametrar för totala lastcellskapaciteten, givarkänslighet, vägningskapacitet och taraviktsvärden samt displayupplösning. CALIBR PARAM Noll och Span område) kalibrering. Parametrar för digitalt filter, motion, auto zero och zerotracking nollföljning). Konfigurering med INVATIN För att konfigurera DAT 400-seriens transmittrar med programmet INVATIN, se nedan: 1. Installera INVATIN i IBM-kompatibel dator med operativsystemet Windows 95, 98, Me, 2000 eller XP. 2. Minimum systemkrav är 8MB RAM minne och minst 5MB ledigt utrymme på hårddisken. 3. Koppla ur spänningsmatningen från båda enheterna och anslut datorns serieport till transmitterns RS -232 port. Se sidan 24 för inkoppling. 4. Koppla in spänningsmatningen till pc:n och transmittern starta sedan programmet INVATIN. 5. Koppla om transmittern till Remote-läget genom att ta bort det övre vänstra täcklocket, och flytta sedan bygel J1 enligt bilden nedan. Man kan även ställa om DAT 400 i Remoteläget genom att gå in i Komplettkonfigurering och där välja Remote i Serial-menyn. Se sidan 18. Pin 1-2 = Remote Pin 2-3 = Vägningsläge IN-UT Funktionsval för utgångar samt test av in- och utgångar SERIAL Konfigurering av serieutgång. ANALG Konfigurering och kalibrering av den analoga utgången. Wesmar DAT 400 Tryck på PRG-tangenten för att gå vidare till nästa undermeny för vald parameter. Tryck på PRG-tangenten för se aktuellt värde för vald parameter. För att ändra parameter, tryck på UPP/NERtangenten för att se vilka val som finns för den aktuella parametern. När önskat val visas I displayen, tryck på PRG-tangenten för att välja värde/funktion och sedan gå till nästa parameter. För att skriva in numeriska vä rden, tryck på 0- tangenten för att välja siffra och sedan UPP/ NER-tangenterna för att välja värde för vald siffra. 1 9 När man är ansluten till an dator via INVATIN, visas alltid aktuellt viktvärde i ikonen för det aktuella instrumentet. m ERRR visas, kontrollera anslutningen, se till att instrumentet är i Remote -äget samt se till att valt instrument är konfigurerard med rätt adress. Dubbelklicka på ikonen för vald transmitter för att komma till INVATIN Main Setup sidan. 10

11 Konfigurering med INVATIN forts.) I detta läge kan man välja funktionsläge, ställa in adress samt lägga in värden för de två digitala utgångarna. Klick på SETUP-ikonen, och sju mappar visas på den nedre delen av skärmen. Den första mappen Parameters öppnas först. Överst matar man in vågens totala lastcellskapacitet, känslighet sensitivity), vågkapaciteten och dödvikten taran). Alla dessa parametrar behövs för att göra en databladskalibrering ) Databladskalibreringen gör att instrumentet kan kalibreras utan att använda testvikter eller en givarsimulator. Denna procedur baserar sig på kapaciteten och den verkliga fullskalautsignalen mv/v) från lastcellen. För att göra en databladskalibrering, mata in värdena enligt ovan och tryck på SEND-knappen för respektive grupp av parametrar. Nästa sektion ei denna mapp används för att mata in displayupplösningen. Den består av en rullgardinsmeny och en SEND-knapp. Med DAT 400 kan man visa upp tilll skaldelar. Vid inmatade värden större än väljer instrumentet automatiskt en lägre upplösning för att få bättre stabilitet. Efter val av upplösning, tryck på SEND-knappen för denna parameter. Tryck inte på någon annan SENDknapp för då går upplösningen tillbaka till default x2, x5 etc. Ändringar av displayupplösningen bör endast göras efter det att kalibreringen utförts. Med parametern perating Mode väljer man vilket funktionsläge som skall gälla efter spänningsfrånslag. Vid spänningstillslag startar instrumentet upp i det valda läget. Den tredje mappen, Filters/z-track, innehåller parametrar för digital filtrering, nollföljning zero tracking) etc. Den fjärde mappen, utput config innehåller parametrar för konfigurering av in- och utgångar. Den femte mappen, Serial, innehåller parametar för den seriella utgången. Den sjätte mappen, Ana. utput, innehåller parametrar för att konfigurera den analoga utgången. I den sjunde mappen, Test, finns möjligheter att testa de digitala utgångarna samt den analoga utgången. Huvudmenyn och mapparna 1 till 6 har alla en SEND knapp för att ladda ner de aktuella parametrarna i instrumentet. När konfigurering och kalibrering är utförda, kan dessa data sparas som en fil i en pc, på en diskett eller laddas ner i en transmitter. Denna metod är speciellt fördelaktig när man skall konfigurera flera instrument med samma konfiguration, eller när en transmitter skall ersättas med en ny. För att avsluta INVATIN klicka på Exit Setup-ikonen, och ett meddelande Save Changes visas, klicka på K. Klicka sedan på ption i det övre vänstra hörnet av skärmen, välj i rullgardinsmenyn EXIT, detta gör att man kommer tillbaka till Configuration Utility Screen, klicka sedan på QUIT. Figur 2 visar ett exempel på en av konfigurerings-menyerna i INVATIN. Figur 2 I den andra mappen Calibration kan man utföra en kalibrering av vågen med en givarsimulator eller med en testvikt rekommenderad metod). När nollkalibreringen har ut förts, frågar programmet operatören om det nya värdet skall ersätta den föregående Databladskalibreringen. m operatören svarar Yes, så kommer Dead load-värdet i den första mappen att ersättas med det nya värdet. m operatören svarar No så kommer värdet i parameter Dead load att förbli det samma som tidigare. 11

12 Figur 2.1 Programvaran INVATIN gör det möjligt att skapa nya konfigureringar, spara nya filer och öppna befintliga filer utan att behöva ha en transmitter kopplad till datorn. Tack vare denna funktion kan en given konfigurering laddas ner till transmittern när som helst. För att göra en ändring enligt ovan, klicka på Edit menyn i vänstre övre hörnet. Se figur 2.1), välj sedan funktion Edit Configuration ffline. Meddelandet Edit visas i displayen, vilket visar detta speciella läge. En annan användbar funktion är möjligheten att skriva ut en rapport som visar alla parametrar i en given konfigurering.print-kommandot utförs genom att klicka på Print Configuration. Funktionen Report Notes tillåter att operatören kan välja en rubrik för rapporten, allt för att enkelt identifiera ett vågsystem, kundnamn ellar annan användbar information. Ett exempel på en sådan rapport ses på sidan här till höger: PRINT CNFIGURATIN Date 13/10/2002 Test Procedure for DAT instruments Status Instrument Device address 2 Setpoint 1 value 1500 Setpoint 2 value 3500 Input 1 status 0 Input 2 status 0 Instrument software version 2.3 Parameters Total capacity of transducers Full scale output value mv/v) Net weight value) 8000 Dead load value) 1500 Display resolution 1 Input signal Internal counts Reference only) perating mode Net Filters / z-track Digital filter value 0 to 9: 0 = no filter; 9 = max filter; default 5) 5 Motion band value 0 to 4: 0 = minimum; 4 = maximum; default 2) 1 Auto zero range setting at power up 0 to 10.0% of net weight: 0 = disble) 0.0 Zero tracking 0 to 4: default 2) 2 utput config. ut 1 perating mode Net Contact status below setpoint value N. pen Positive / Negative weight comparison Positive Immediate activation / activation after stabilization Immediate Hysteresis default 2) 2 Setpoint activation time length in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Time delay for activating setpoint in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 utput config. ut 2 perating mode Gross Contact status below setpoint value N. Closed Positive / Negative weight comparison Positive Immediate activation / activation after stabilization Immediate Hysteresis default 2) 50 Setpoint activation time length in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Time delay for activating setpoint in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Serial Baud Rate default 9600) 9600 Serial port mode default Continuous transmission) Slave Serial address ID Code) from 01 to 32) 2 Response delay Demand or Modbus mode) in 1/100 sec. Max 1 sec.) 25 Ana. utput Full scale value default = Net weight value) 8000 Analog output source Net Gross Peak H) Net Analog output selection 0-20mA No load zero input value 0 12

13 Komplett konfigurering Meny CNFIG CALIBR PARAM IN-UT SERIAL ANALG PRG ) CAPAC PRG ) Mata in totala lastcellskapaciteten PRG ) SENSIT PRG ) Mata in lastcellernas känslighet PRG ) NET PRG ) Mata in vågkapaciteten PRG ) DEAD L PRG ) Mata in dödvikten taravikten) PRG ) DSPDIV PRG ) Välj upplösning PRG ) SIGNAL PRG ) Se värde: insignalen i mv/v CUNTS PRG ) Se värde: Råsignal A/D-omv. PMDE PRG ) GRSS NET PEAK H Funktion vid uppstart PRG ) Gå in i Komplett konfigurering genom att trycka och hålla inne PRG- och SET - tangenterna på frontpanelen. SET måste tryckas in efter PRG-tangenten. Släpp tangenterna när CNFIG visas i displayen. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj sedan med UPP- eller NER-tangenterna för att välja parameter. Tryck på PRG för att visa det aktuella värdet för vald parameter. För att ändra ett värde, tryck på 0-tangenten för att välja siffra och välj sedan värde med UPPeller NER-tangenterna. Tryck på PRG för att spara det nya värdet, välj sedan nästa meny med UPP eller NER-tangenterna, eller tryck på 0-tangenten för att återgå till huvudmenyn. För att gå ur konfigureringsläget, gå till huvudmenyn och tryck på 0-tangenten, displayen visar STRE?), tryck på PRG för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. 13

14 Komplett konfigurering Meny forts.) Anm: För att säkerställa största möjliga stabilitet under kalibreringsproceduren, ökas automatiskt det digitala filtret till maxläget läge 9), vilket innebär att viktvärdet uppdateras långsamt i detta läge. När kalibreringsproceduren är avslutad återgår filtret till det föregående inställda värdet automatiskt. CALIBR PARAM IN-UT SERIAL ANALG CNFIG PRG ) PRG ) CAL NLL Zero) kalibrering WT-VALUE Mata in testviktsvärde SPAN) PRG ) PRG ) CAL Anm: Insignalen från lastcellerna måste vara stabil vid NLL och SPANkalibreringen. Anm: Transmittern måste konfigureras innan kalibrering kan utföras. Enheten kan kalibreras med 2-punkts metoden eller med flerpunktsmetoden linearisering). Se sidan 14 för en detaljerad beskrivning av flerpunktsmetoden. 2-punkts kalibrering med tangenterna. För att kalibrera med frontpanelens tangenter, fortsätt enligt nedan: 1. Gå in i Komplett konfigurerings-läget, tryck på UPP- eller NER-tangenterna tills CALIBR visas i displayen. 2. Tryck på PRG-tangenten CAL visas blinkande i displayen). 3. Ta bort all last på vågen, tryck på 0- tangenten för att göra en Noll-kalibrering. 4. Placera en känd vikt på vågen, minimum 10% av vågens kapacitet net weight value), och tryck på SET-tangenten. 5. Mata in det aktuella testviktsvärdet med hjälp av 0-tangenten för att välja siffra och UPP/ NER-tangenterna för att välja värde.tryck på PRG-tangenten för att spara värdet CAL visas blinkande i displayen). 6. Tryck på PRG-tangenten, displayen visar CALIBR), tryck på UPP/NER för att gå till nästa parameter. 7. m ingen annan parametar skall ändras, tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?), tryck på PRG för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. Skulle det vara nödvändigt att radera någon av de tidigare kalibreringarna, gör enligt nedan: För att radera Noll-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på 0- tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Noll-kalibreringen är raderad. För att ta radera Span-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på SET-tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Span-kalibreringen är raderad. 14

15 Komplett konfigurering Meny forts.) CALIBR PRG ) Anm: Insignalen från givarna måste vara stabil när man gör en linjärisering. CAL Sätter värde för Punkt 0 SET ) Håll intryckt) Lin P1 Ställ på en känd vikt på vågen PRG ) WT VALUE Visar aktuellt värde, mata in testviktsvärde PRG ) Lin P2.P8 Lin P9 PRG ) CAL PRG ) Med DAT 400 kan man linjärisera med upp till 10 punkter tillgänglig endast via tangenterna på fronten). Valfritt antal punkter upp till 10 kan utföras, men den sista punkten måste alltid vara maxkapaciteten på vågen. Exempel: En enpunkts linjäriseringskorrektion kräver totalt två punkter; en punkt i området samt en för maxkapaciteten. För att göra en linjäriseringskalibrering måste instrumentet först ha kalibrerats med 2-punktsmetoden. Enheten måste vara i CALIBR läget, och man måste ha kända testvi kter motsvarande de punkter man väljer. Flerpunkts kalibrering via frontpanelen 1. Med enheten i antingen grund- eller komplett -konfigurering läget, tryck på PRG CAL visas blinkande i displayen). 2. Tryck och håll inne SET tills Lin P1 visas blinkande i displayen. 3. Ställ på en känd testvikt för den första linjäriseringspunkten, och tryck på PRG. 4. Mata in testviktsvärdet genom att med 0- tangenten välja siffra, och med UPP/NERtangenterna välja värde. 5. Tryck på PRG-tangenten, och enheten går till nästa linjäriseringspunkt. Lin P2). 6. Repetera steg 3 till 5 för ytterligare punkter. 7. m man skall linjärisera med 10 punkter, följ procedur 1. För linjärisering med färre punkter, följ procedur 2. Procedur 1 10-punkts linjärisering) 7a. Mata in viktvärde maxkapaciteten) för linjäriseringspunkt Lin P9, och tryck på PRG CAL visas blinkande i displayen). Tryck på PRG tangenten igen, displayen visar CALIBR). 7b.Tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?) tryck på PRG för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. Procedur 2 färre än 10 punkter) 7a. Den sista linjäriseringspunkten måste vara maxkapaciteten. Tryck på 0-tangenten, CAL visas blinkande i displayen). 7b. Tryck på PRG-tangenten dispayen visar CALIBR). Tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?). 7c. Tryck på PRG tangenten för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. 15

16 Komplett konfigurering Meny forts.) PARAM IN-UT SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PRG ) FILTER Mata in värde PRG ) 0 till 9 Default = 5 PRG ) MTIN Mata in värde PRG ) 0 till 4 Default = 2 PRG ) AUT 0 Mata in värde PRG ) 0.0 till 10.0% 0 = Disabled PRG ) 0 TRAC Mata in värde PRG ) 0 till 4 Default = 2 PRG ) 1. Med enheten i Komplett konfigureringsläget, tryck på UPP/NER-tangenterna tills PARAM visas i displayen. 2. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj med UPP/NER-tangenterna en parameter i undermenyn. 3. Tryck på PRG-tangenten för att se aktuellt parametervärde. 5. Tryck på PRG-tangenten för att spara värdet, tryck sedan på UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter eller tryck på 0- tangenten för att gå till huvudmenyn. 6. För att gå ur konfigureringsläget, återgå till huvudmenyn och tryck på 0-tangenten, displayen visar STRE?), tryck på PRGtangenten för att spara inställningarna och återgå till vägningsläget. 4. För att ändra värde, tryck på 0-tangenten för att välja siffra, använd sedan UPP/NERtangenterna för att välja värde. Se tabell 2 på sidan 25 för en detaljerad förklaring av parametern PARAM:s valmöjligheter 16

17 Komplett konfigurering Meny forts.) IN-UT SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PARAM PRG ) MDE 1 PRG ) PRG ) NET Se anm. på HYST 1 PRG ) sidan 27 Default = 2 PRG ) PRG ) PRG ) GRSS PEAK H TIMER 1 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) PRG ) PRG ) N.. N.C. DELAY 1 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) PRG ) PS. PRG ) NEG. MDE 2 PRG ) Refer to procedure for MDE 1 NRMAL STABLE Se anm. på HYST 2 PRG ) sidan 27 Default = 2 PRG ) TIMER 2 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) DELAY 2 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) Fortsätt på nästa sida 17

18 Komplett konfigurering Meny forts.) Forts. från föregående sida Stänger ingång 1 = 10 Stänger ingång 2 = 02 TEST IN PRG ) IN 0 0 TEST UT PRG ) UT 00 UT 10 UT 02 Se Tabell 1 UT 12 Tabell 1 Display UTPUT 1 status) UTPUT 2 status) UT 00 FF FF UT 10 N FF UT 02 FF N UT 12 N N Se tabell 6 på sidan 27 för en detaljerad förklaring av IN - UT parametervalen 18

19 Komplett konfigurering Meny forts.) SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PARAM IN-UT PRG ) BAUD R BAUD1R BAUD2R * PRG ) PRG ) 2400 PRG ) 9600 PRT-1 PRG ) PRG ) PRG ) CNTIN DEMAND PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) AUTM PRG ) SLAVE PRG ) MDBUS PRG ) BCD PRG ) NNE PRT-2 ADDRES PR-ADD ** DN-ADD * PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) Mata in värde Max # 32 PRFIB DEVNET NNE PRG ) Mata in värde PRG ) PRT-2 menyn används ENDAST när instrumentet är utrustat med Profibus-DP eller DeviceNet optionskort. Default = NNE * BAUD1R, BAUD2R och DN-ADD visas endast om PRT-2 menyn är ställd till DEVNET. ** När PRFIB eller DEVNET är vlt via PRT-2 menyn, försvinner automatiskt ANALG menyn. ANALG menyn är endats möjlig när PRT-2 är ställd till NNE. DELAY PRG ) Mata in värde Max 1 sekund PRG ) REM-C PRG ) REMTE VÄGNINGS- LÄGET Se Tabell 3 till 5 för en detaljerad förklaring av SERIAL parameter valen 19

20 Komplett konfigurering Meny forts.) ANALG CNFIG CALIBR PARAM IN-UT SERIAL PRG ) F-SCAL PRG ) Mata in område SPAN) PRG ) MDE PRG ) PRG ) NET Mata in ANZER PRG ) viktvärde PRG ) PRG ) PRG ) GRSS PEAK H TEST PRG ) UT 0 RANGE PRG ) UT 100 PRG ) 0-20 ma PRG ) 4-20 ma PRG ) 0-10 V PRG ) 0-5 V FFSET PRG ) PRG ) PRG ) FS - Justera värde med UPP/NER 1. Med enheten i Komplett konfigureringsläget, tryck på UPP/NER-tangenterna tills ANALG visas i displayen. 2. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj med UPP/NER-tangenterna en parameter i undermenyn. 3. Tryck på PRG-tangenten för att se aktuellt parametervärde. 4. För att ändra en parameter, tryck på UPP/ NER för att se de olika valen för resp. parameter. När önskat värde syns i displayen, tryck på PRG för att spara värdet och gå till nästa parameter. 5. För att ändra numeriska värden, tryck på 0- för att välja siffra och välj värde med UPP/ NER-tangenterna. 6. Tryck på PRG för att spara värdet, välj sedan nästa meny med UPP/NER-tangenterna eller tryck på 0-tangenten för att återgå till huvudmenyn. Parameter ANZER är ett negativt viktvärde som nollan på analogutgången kan referera till. Exempel: m man valt 4-20 ma och värdet på ANZER är 10, så ger analogutgången 4 ma när viktvärdet är

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller

Manual AC Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % 280 ma (Max) = 8 st 350 ohms lastceller Analog känslighet och A/D omvandling. Manual AC-9000 Ingångskänslighet : 1,1 uv / skaldel (Min) Insignal från lastcell : 36 mv Nolljusteringsområde : 1,0 mv - 30 mv Lastcellsmatning : 12 VDC +- 5 % Lastcellsström

Läs mer

VÅGINSTRUMENT LD 5208

VÅGINSTRUMENT LD 5208 VÅGINSTRUMENT LD 5208 Viktdisplay 6-siffrig display för visning av vikt (brutto eller netto), funktioner eller felmeddelanden. Siffrornas höjd ca 20 mm. Överlast indikeras med på displayen. Underlast indikeras

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL

VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL VÅGINSTRUMENT A12ss ANVÄNDARMANUAL 2 INSTALLATION I vår leverans ingår: 1st Våginstrument typ A12ss i rostfri kapsling. - Anslut nätsladden från våginstrumentet i ett nätuttag 230VAC. - Slå på strömförsörjningen

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Manual Våginstrument 778

Manual Våginstrument 778 Rev. 1A 99-01-30 8545-M03801 Rev.B 10/97 Manual Våginstrument 778 Hemsida - www.ivtind.se E-post - mail@ivtind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll : Sid.nr : Specifikation 3 Lastcellsanslutning 4 Seriekommunikation

Läs mer

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB

Swema 03. Bruksanvisning vers 1.01 MB Swema 03 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Specifikationer sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkelt handhavande sid. 6 5.1 Nollställning sid. 6 5.2 Tarering sid. 6

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway)

Profibus. Altivar/Altistart. Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) Profibus Altivar/Altistart Kom-igång med Profibus till ATS48/ATV28 (via Modbusgateway) 2004-07-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 KONFIGURERA PROFIBUS-NÄTVERK...4 3 INSTÄLLNING AV GATEWAY...8 3.1

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Gateway Modbus-Profibus

Gateway Modbus-Profibus Gateway Modbus-Profibus Premium/Micro PLC Komigång med kommunikation från PLC till Profibus slav. 2004-04-20 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...3 2 ANVÄNDA PRODUKTER...3 3 ELEKTRISK ANSLUTNING...3

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Universal/Djurvåg TCS

Universal/Djurvåg TCS lb oz kg Universal/Djurvåg TCS INNEHÅLL 1.0 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH FÖRBEREDELSER 2.0 TANGENTBORD OCH DISPLAY 3.0 HANDHAVANDE 4.0 ANVÄNDARINSTÄLLNINGAR 5.0 FELMEDDELANDEN OCH SPECIFIKATION 6.0 MONTERINGSANVISNINGAR

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

INSTRUKTION. Instruktion-SMART Rev Vetek AB Box 79 Tel Fax Väddö www. vetek.

INSTRUKTION. Instruktion-SMART Rev Vetek AB Box 79 Tel Fax Väddö   www. vetek. INSTRUKTION Instruktion-SMART Rev 01.2007 Vetek AB Box 79 Tel 0176 208 920 Fax 0176 208929 760 40 Väddö e-mail: info@vetek.se www. vetek.se INNEHÅLL Gratulerar...3 ALLMÄN BESKRIVNING...4 INDIKERINGSLAMPOR...5

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Manual för våginstrument typ: AC 9100S

Manual för våginstrument typ: AC 9100S Manual för våginstrument typ: AC 9100S Industrivåg Teknik Kinnared Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33 E-post: mail@ivtind.se Industrivåg Teknik 1998-06-10 S. 1 (16) Manual AC-9100S

Läs mer

DELTA 5 VIKTINDIKATOR REFERENSMANUAL

DELTA 5 VIKTINDIKATOR REFERENSMANUAL VIKTINDIKATOR DELTA 5 REFERENSMANUAL Instrumentet har levererats av: ERDE-Elektronik AB Spikgatan 8 235 32 Vellinge Tel: 040-42 46 10 Fax: 040-42 62 18 Mail: info@erdese Web: wwwerdese Dokument Datum Dokumentbet

Läs mer

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID

1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR (PID CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Manual N2300 1/32-DIN TEMPERATURREGULATOR

Läs mer

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 Magelis XBT Magelis XBT operatörspaneler Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LADDA PROJEKT TILL OCH FRÅN OPERATÖRSPANEL... 3 1.1 OPERATÖRSTERMINALER MED ENDAST

Läs mer

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus

, fukt- och temperaturdetektor Modbus RTU, trafikljus Rum - Utmärkande egenskaper Avkänningselement med hög prestanda, temperaturkompenserad och stabil Modbus RS85 för digitala avläsningar Utgångar för-0ma, 0-0Vdc och 0-5Vdc Valfria färger, t.ex. röd Enkel

Läs mer

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE SPECIFIKATIONER Typ JCE-3000 JCE-6000 JCE-15K JCE-30K Kapacitet 3000g 6000g 15kg 30kg Gradering 0.1g 0.2g 0.5g 1g Minsta räknevikt 0.02g 0.04g 0.1g 0.2g Vågplatta 334

Läs mer

ph-transmitter Sensorex TX3000

ph-transmitter Sensorex TX3000 -transmitter Sensorex TX3000 MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Denna sida är blank. -transmitter Sensorex TX3000 160203 Innehåll 1. Tekniska data... 1 2. Installation...

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW

INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW INSTRUKTIONSMANUAL EKW-EW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Batterifunktion sid. 5 5. Funktioner sid. 6 Scandinavian Scale Company AB Järnvägsgatan

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg

OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg OCS-P Högupplöst Prissättningsvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 5 5. Knappar på fjärrkontrollen... 5 6. Användning... 5 Sätta på/stänga av... 5 Nollställning

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com

Handhavande för KSFE. B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn 0321-530 720 info@vagar.com www.vagar.com Handhavande för KSFE 1 Display översikt Knappar Funktioner Av/På Nolla Navigation key Bekräfta val Tarera Navigation key Gå vidare i menyn För att ändra en numerisk angivelse Addera vikt till minnet för

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display

SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Produktblad 2.7.1 Utgåva 03.01 SC-9180 Rumsenhet med LCD Display Introduktion Rumsenheten SC-9180 med LCD display är utvecklad för användning tillsammans med SC-9100 DDC regulator. En knappsats och en

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Manual Bandvåg OJ436 OJ:s Vågsystem AB Tel. 0247-13657, 070-6756677, 070-6856677 Fax. 0247-145 96 e-mail: oj.s@vagsystem.se www.vagsystem.

Manual Bandvåg OJ436 OJ:s Vågsystem AB Tel. 0247-13657, 070-6756677, 070-6856677 Fax. 0247-145 96 e-mail: oj.s@vagsystem.se www.vagsystem. Manual Bandvåg OJ436 OJ:s Vågsystem AB Tel. 0247-13657, 070-6756677, 070-6856677 Fax. 0247-145 96 e-mail: oj.s@vagsystem.se www.vagsystem.se HANDHAVANDE AV OJ436. Februari 2011 Sida 1 av 6 OJ436 har tre

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Andromeda. Användning och Installation

Andromeda. Användning och Installation Andromeda Användning och Installation Innehåll 1. Introduktion... 2. Andromeda programvara installation... 3. Andromeda programvara uppdatering... 4. Data Linker anslutning... 5. Bruksanvisning 5.1. Firmware

Läs mer

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100

Elektromagnetiska flödesmätare. Modell AMC2100 Elektromagnetiska flödesmätare Modell AMC2100 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GIVARE...3 1.1 AMF900 Flänstyp...3 1.2 AMF500 Wafer typ...3 2. INSTALLATION...4 3. MONTERING AV GIVAREN...6 3.1 Koning av rör...6

Läs mer

Handhavande Våginstrument 210

Handhavande Våginstrument 210 Handhavande Våginstrument 210 210 har 22 knappar som ger kommandon till instrumentet. Följande sidor beskriver alla knappar och deras normala funktion. Det underlättar om man har tillgång till våginstrumentet

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll

ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll ERT DYNA-LINK med trådlös fjärrkontroll I. För en säker användning 1. Överbelasta inte vågens lastcell. 2. Stå inte under vågen när den används. 3. Utför inte vägning under stark vind, detta kan leda till

Läs mer

Handhavande Butiksvåg

Handhavande Butiksvåg Vågar AB B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn Dalgatan 5 523 37 Ulricehamn Tel. Fax +46 321-401 70 +46 321-144 10 www.vagar.com Handhavande Butiksvåg KERN RPB SE SE KERN RPB Handhavande Butiksvåg Innehåll

Läs mer

Manual. Räknevåg 2240

Manual. Räknevåg 2240 Manual Räknevåg 2240 Innehåll Sidnr. Yttre våg. 2 Skrivarutgång Inställningar... 3 Nollsökning Nollområde Viktenhet Yttre våg Automatiskt vågbyte.. 4 Minne för sista styckevikt Automatisk summering Signal

Läs mer

Manual. Våginstrument 204 Rev. 4/4-06. Industrivåg Teknik Kinnared, Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33

Manual. Våginstrument 204 Rev. 4/4-06. Industrivåg Teknik Kinnared, Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33 Manual Våginstrument 204 Rev. 4/4-06 Hemsida : www.ivtind.se E-post : mail@ivtind.se 1 Innehållsregister Innehåll Sidnr. Specifikation. 3 Layout.. 4 Anslutningar.. 5 Lastcell 5 Serieport 5 Byglar... 5

Läs mer

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler

ISO 4. Användarmanual. Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Sida 1 av 8 2016 11 04 Användarmanual Iso 4 ISO 4 Användarmanual Jordfelsövervakning för upp till 4 kanaler Megacon AB Ranhammarsvägen 20 168 67 Bromma Tel: 08 402 42 50 sales@megacon.se www.megacon.se

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Manual för våginstrument typ: AC B

Manual för våginstrument typ: AC B Manual för våginstrument typ: AC - 9100B Industrivåg Teknik Kinnared Nydal 523 97 Ulricehamn Tel: 0321-401 70 Fax: 0321-402 33 E-post: mail@ivtind.se Industrivåg Teknik 1998-06-10 S.1 (20) Manual för våginstrument

Läs mer

AKO kanal logger

AKO kanal logger Bruksanvisning AKO 15724 2-kanal logger DS235:1412 1 1 - Varningar Enheten bör installeras där den är skyddad från vatten, vibrationer och korrosiva gaser och där omgivningstemperaturen inte överstiger

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6200. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6200 Standardutförande med en ingång för

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21

Concept V2.6. Quantum. Programmering via modem 2004-10-21 Concept V2.6 Quantum Programmering via modem 2004-10-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 2 HÅRDVARA OCH KABLAGE...4 2.1 KABLAGE MELLAN MODEM OCH PLC-SYSTEM...4 3 INSTÄLLNINGAR...5 3.1 INSTÄLLNINGAR I

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5

Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Manual Butiksvåg modell OAP Rev 5 Läs denna manual noggrant innan Ni använder vågen. Innehåll : Sidnr : Installation 2 Specifikation 2 Tryckknappar 3 Displayer 4 Indikatorer 4 Vägning 5 PLU 6 Bakgrundsbelysning

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK412N7VXS Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *2 reläer 1 x 16A / 250Vac 1 x 8A / 250Vac Växlande Växlande *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2

Läs mer

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9

1. Knappar: Startar vågen samt nollställning. Tara. Stänger av vågen. Inställning utav konfiguration ON/ ZERO TARE OFF SET 1-9 MANUAL TILL VÅG VT30-5. Tack för att du valt att använda vår VT30 bords våg. Vågen har dubbla displayer, en på fram sidan och en på baksidan. Vågen är tillverkad med senaste tekniken och är gjord för att

Läs mer

PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! Tips! Xpectia kommunikation till OMRON PLC via Seriellt 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/24 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! nergimätare onto D4 Pd 63 direkt 485 Manualen gäller för: 4D064 / onto D4 Pd 485 M_onto D4 Pd 485_1509 opyright älje Mätinstrument. ll rights reserved - No part of this document may be reproduced or transmitted

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK411M3/7VHBS Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 Vac *Visartavla med 3 siffror, höjd 13,2 mm *Programmering sker från instrumentets framsida *1

Läs mer

Counter MPS-C60. Pulsräknarmodul och displayenhet

Counter MPS-C60. Pulsräknarmodul och displayenhet Microbus AB Bruksanvisning Counter MPS-C60 Pulsräknarmodul och displayenhet Innehåll: Allmän information Sida 2 Anslutningar Sida 2 Inställningar Sida 3 Gränsvärdesfunktion Sida 4 Inverterade ingångar

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Decipher och Datataker DT100

Decipher och Datataker DT100 Umeå Universitet Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Anders Åstrand Decipher och Datataker DT100 Lathund Reviderad: 981217 A.Å 990406 A.Å 011119 AÅ Decipher och Datataker DT100 Detta är endast

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Digitalt instrument - Multirange

Digitalt instrument - Multirange Digitalt instrument - Multirange DGP96-2MCA00 DGP96-2MCA01 Manual - MA101SV Instruktion, manual Manual MA101SV Digitalt instrument MultiRange modell DGP96-2MC... DGP96-2MCA.. = Områden 10 / 20 / 50/ 100

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Displayer sid. 4 4. Enkelt handhavande sid. 5 5. Räknevägning sid. 6 6. Kontrollvägning sid. 7 7. Batterifunktion

Läs mer

Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M

Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M 1 Handhavande Stolsvåg Kern MCC-M 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Teknisk Data... 3 Översikt Våg... 4 Översikt Display... 5 Översikt knappsats... 6 Packa upp vågen... 7 Väga... 8 Tarera...

Läs mer

Snabbmanual WM Effektanalysator

Snabbmanual WM Effektanalysator CARLO GAVAZZI AB, Nattvindsgatan 1, SE-652 21 Karlstad Telefon: 054-85 11 25, Telefax: 054-85 11 77 Internet: http://www.carlogavazzi.se E-Mail: info@carlogavazzi.se Snabbmanual WM3-96 - Effektanalysator

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

FLINTAB. Instruktion. Viktindikator 47-10. INSTRUKTION 4-41602 2004-06-24 / TK Utgåva 1.10

FLINTAB. Instruktion. Viktindikator 47-10. INSTRUKTION 4-41602 2004-06-24 / TK Utgåva 1.10 FLINTAB INSTRUKTION 4-41602 Instruktion Viktindikator 47-10 FLINTAB Utvecklar och marknadsför vågar och vägningssystem för industrin. Sortimentet är omfattande, från små paketvågar till stora bilvågar.

Läs mer

HANDHAVANDE. VÅGINSTRUMENT LD52s

HANDHAVANDE. VÅGINSTRUMENT LD52s SVENSKA VÅG AB HANDHAVANDE VÅGINSTRUMENT LD52s Sida 2 Innehåll S 1. Introduktion 3 2. Installation 4 2.1 Montering 4 2.2 Kablage 4 2.3 Kraftförsörjning 4 2.4 Lastceller 4 2.5 Miljö och elektroniskt hänsynstagande

Läs mer

OLC-812. Se tabellen nedan för beskrivning av adresswitcharna.

OLC-812. Se tabellen nedan för beskrivning av adresswitcharna. OLC-812 är en protokoll-omvandlare som används mellan OLC bussen och annan styrande utrustning, ex. Crestron. Gränssnittet är RS-232 och bygger på enkla ASCII-strängar som tolkas och översätts till OLC-kommandon.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

1000TR ORP. Svensk manual

1000TR ORP. Svensk manual 1000TR ORP Svensk manual INNEHÅLL 1. INTRODUKTION... 2 1.1 ALLMÄN INTRODUKTION... 2 1.2 DELAR & TILLBEHÖR... 2 2. INSTALLATION... 3 2.1 KAPSLING... 3 2.2 MONTERING... 3 2.3 ELEKTRISK INSTALLATION... 3

Läs mer

Instruktion Vågblock VB2 serien

Instruktion Vågblock VB2 serien Instruktion Vågblock VB2 serien Notera: Sist i denna fullständiga instruktion sitter en Handhavande Instruktion vilket under normala omständigheter är det enda som behövs. Den levereras med varje våg.

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer