DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter"

Transkript

1 DAT 400-serien Digital / Analog Transmitter Installation & Handhavande Manual version 0.2) Wesmar AB Box 4013 Tel: Enebyberg Fax:

2 Innehåll Teknisk Specifikation...3 Installation...4 Introduktion Tangentfunktioner Indikeringar Inkoppling Grund konfigurering Grund konfigurering meny Grund konfigurering, kalibrering Komplett konfigurering Konfigurering med INVATIN Komplett konfigurering meny Komplett konfigurering, kalibrering Komplett konfigurering, kalibrering 10 punkter linjärisering)...15 Komplett konfigurering, PARAM Komplett konfigurering, IN-UT Komplett konfigurering, TEST Komplett konfigurering, SERIAL Komplett konfigurering, ANALG Seriell kommunikation Inkoppling serieutgång PARAM meny, tabell SERIAL meny, tabell Kontinuerlig Uumatning, tabell IN-UT meny, tabell Modbus TRU, specifikation Inkoppling zenerbarriär Wesmar AB Box 4013 Tel: Enebyberg Fax:

3 Teknisk specifikation Strömförsörjning Matningsspänning Effektförbrukning Isolation Kategori 24 Vdc + 15% 7.5 Watt Klass II II Miljö Temperatur, drift Temperatur, lagring Relativ fuktighet -10 till +40ºC -20 till +50ºC 85% icke-kondenserande Display Typ Indikeringar Tangenter 6-siffrig röd LED, 7 segment, 14 mm sifferhöjd 4 Röda lysdioder, LED 4 Tangenter Prestanda Givarmating Excitation) Max ström mvandlingshastighet Upplösning Känslighet Linjäritet Temperatur krypning A/D mvandlare Signalområde Filter Skaldelsvärde Decimal Kalibreringsmetod 5 volt fast, kortslutningssäker 85 ma sex 350 lastceller) 50 uppdateringar / sekund ingen filtrering) skaldelar 0.2 uv / skaldel < 0.01% av fullskala < 0.001% av FS / ºC 24 bits mv/v till mv/v mv/v till mv/v option) 0.1 Hz till 25 Hz valbart x1, x2, x5, x10, x20, x50 0.0, 0.00, Via frontpanelen eller via dator Analog utgång isolerad) Typ Spänning Ström Linjäritet Temperatur krypning 16 bit D/A omvandlare 0-10 Vdc 10K min last) 4-20 ma 300 max last) < 0.012% av fullskala < 0.001% av FS / ºC In- & utgångar 2 digitala ingångar 2 digitala utgångar Serieutgång Max kabellängd Standardprotokoll Baud Rate pto-isolerade, 24 Vdc PNP extern strömförsörjning) Solid-state reläer, max last 24 Vdc / 100 ma per utgång) RS-232, RS-422 eller RS m RS-232, 960 m för RS-422 och RS-485 ASCII, Modbus RTU 2400, 9600, 19200, 38400, eller valbart Kapsling Dimensioner Montage Kapsling Skyddsklass front) Vikt Kabelanslutningar 106 x 90 x 58 L x H x D) DIN skena ABS plast IP g Skruvplint delning = 5,08 mm) Specifikationen kan ändras utan föregående meddelande 3

4 Installation Montage Installera instrumentet där det inte blir utsatt för kraftig värme, fuktighet eller vibrationer. För bästa resultat, undvik direkt solljus på instrumentets front. Kabel, typ och dimensioner Använd en 6 x 0.5 mm 2 skärmad kabel för lastcellsanslutningen. En 3 x 0.34 mm 2 skärmad kabel för RS -232 anslutningen, och en 2 x 0.34 mm 2 skärmad kabel för RS -485 anslutningen. 0,25 mm 2 skärmad kabel kan även användas, beroende på avståndet. Beakta följande: Instrumentet matas med en extern 24Vdc spänningskälla. Instrumentet kan styras från en dator, därför krävs en separat och ren spänningskälla för en säker funktion. Nätdelen som försörjer instrumentet skall vara isolerad från övrig processutrustning. Kablar som kommer från ett primärswitchat nätaggregat skall ej dras tillsammans med lastceller eller signalkablar för att undvika elektriska störningar. Miljörekommendationer Starkströmsutrustning skall ej installeras i närheten av vågutrustningen. Kraftiga vibrationer påverkar noggrannheten i vågsystemet och beroende på graden av vibrationer kan detta även skada elektroniken. mgivningen skall vara dammfri och inte innehålla korrosiva gaser eller material som kan påverka utrustningen. Explosionsfarlig miljö m vågsystemet skall installeras i Ex-miljö, se ritningen på sidan 39 för korrekt inkoppling. Anm: Svetsning på eller i närheten av vågutrustningen bör undvikas helt. Statiska urladdningar, orsakade av åskväder, bör man skydda sig mot genom att använda tillförlitliga överspänningsskydd. Försäkra er om att instrumentet får nödvändig kylning. Reläer och andra induktiva utrustninger skall vara försedda med effektiva störskydd. Anslut alltid skärmen enligt kopplingsschemat, men endast i en ände. Högspänningsutrustningar som Megohmmetrar etc. skall aldrig användas för att kontrollera kabelanslutningar. Isoleringstejp av plast typ eltejp) skall aldrig användas för lastcellskablarna. 4

5 Introduktion Denna manual innehåller generell information om installation, konfigurering, kalibrering och funktion av Digital / Analog Transmitter 400. Det finns 3 modeller av DAT 400; standard som har tangenter och display på fronten, version 450 som saknar display och tangenter samt 400 Profibus-versionen som saknar analog utgång). Alla modellerna levereras i en ABS-kapsling för DIN skene-montage. Alla modellerna har följande funktioner: Driver upp till sex 350 ohm s lastceller Stödjer 4 och 6 ledar-anslutning RS-232, RS -422, eller RS digitala ingångar 2 digitala utgångar setpoints) Isolerad analog utgång 4/20mA, 0-5 Vdc eller 0-10Vdc utgång via en 16 bit DAC. Ej profibusversionen) DAT 400 transmitter har tre olika funktionsmoder: Vägningsläge I detta läge visas bruttovikt, nettovikt eller toppvärde beroende på vald inställning. Setup läge Detta läge används för konfigurering och kalibrering av instrumentet. Test läge I detta läge kan man testa ingångar, utgångar och den analoga utgången. Tangentfunktioner - Vägningsläge Model 400) Med SET-tangenten kan man mata in värden för Setpoint 1 och 2. Tryck på SET-tangenten och Set 1 visas i displayen. Tryck en gång till och Set 2 visas. Tryck PRG-tangenten för att vi sa aktuellt värde. För att ändra värde, tryck 0- tangenten för att välja siffra, använd sedan SET upp) och FUN ner) tangenterna för att välja värde. Tryck PRG för att spara värdet. FUN-tangenten används för att växla mellan brutto och netto tara), eller toppvärdesfunktionen. För toppvärdesvisning: håll FUN intryckt tills ett P visas före viktvärdet i displayen. Håll FUN intryckt igen för återgång till vanlig viktvisning. 0-tangenten används för att nolla instrumentet i bruttoläget och tarera vågen i nettoläget. Vid toppvärdesvisning nollställer man toppvärdet med 0-tangenten. Tangentfunktioner - Setup Läge I setup mode används tre av tangenterna som riktningstangenter för att rulla i menyerna. Riktningen visas på nedre halvan av tangenten. SET- och FUN-tangenten används för att navigera i huvudmenyn och undermenyerna. Dessa används även för att öka eller minska värdet av vald siffra. 0-tangenten används i vissa undermenyer eller för att välja ett numeriskt värde i displayen. Tangenten används för att återgå till huvudmenyn från undermenyerna. PRG-tangenten kopplar instrumentet till Grundkonfigureringsläget. Används även för att gå in i undermenyer, samt att lagra parameterinmatningar. PRG tillsammans med SET-tangenten används för att gå in i Komplett konfigureringsläget. Indikeringar Ej DAT 450) Det finns fyra statusindikeringar på frontpanelen motion, nettoläge och en för respektive digital utgång Setpoints). Spärra tangenterna. För att skydda instrumentet från obehörig personal finns en procedur för att läsa tangenterna. Spärra LCK) tangenterna: Tryck och håll in PRG och 0-tangenterna. 0-tangenten måste tryckas in strax efter PRG. Släpp tangenterna när LCK visas i displayen. Tryck på PRG för att bekräfta. Nu är tangenterna spärrade. Ta bort spärren UNLCK) av tangenterna: Tryck och håll in PRG och 0-tangenterna. 0 tangenten måste tryckas in strax efter PRG. Släpp tangenterna när UNLCK visas i displayen. Tryck på PRG för att bekräfta. Tangentlåset är nu borttagen. Anm: När tangenterna är spärrade syns meddelandet LCK en kort stund under power-up sekvensen vid spänningstillslag. PRG-tangenten används för att initiera sändning av data via serieutgången till en dator. 5

6 Inkoppling matningsspänning Plint nr 8: + 24 Vdc, + 15%, min 5W Plint nr 9: - 0 Vdc Givaranslutning Plint nr 13: - Excitation Plint nr 14: + Excitation Plint nr 15: + Sense Plint nr 16: - Sense Plint nr 17: - Signal Plint nr 18: + Signal m man använder 4-ledarsystem skall samt byglas. Se Figur 1. Digital ingång 1 Plint nr 4: Ingång 1: Noll vid bruttoläge Tarerar vid nettoläge Nollställer toppvärdet Plint nr 6: Common Extern 24Vdc spänningsmatning krävs. Se Figur 1. Digital ingång 2 Plint nr 5: Ingång 2: Print tangent, slutning ger sändning av viktvärde ut på RS232 porten. Plint nr 6: Common Extern 24Vdc spänningsmatning krävs. Se Figur 1. Digitala utgångar Plint nr 1: Utgång 1: Setpoint 1 Plint nr 2: Utgång 2: Setpoint 2 Plint nr 3: Common Analog utgång Plint nr 10: 4-20mA utgång 300 hm last max), Plint nr 11: 0-5 Vdc, 0-10 Vdc utg, 10khm max. Plint nr 12: Common Serieutgång DAT 400 s serieutgång följer RS232, RS422 eller RS485-standarden. Parameterinställningar finns på sidan 19. En detaljerad beskrivning på data formatet finns på sidan 21 till 24. Inkopplingsanvisning finns på sidan 25. Figur 1 RS422/485 Max 32 enheter 1000 m max) RS m max) - Rx + Rx - Tx + Tx Gnd N.C. Gnd Rxd Txd PRG Signal - Signal - Sense + Sense + Excitation - Excitation Common Spänning Ut Ström Ut Analog Utgång LASTCELL Wesmar DAT 400 FUN SET Vdc +24 Vdc N.C. Common Ingång 2 Ingång 1 Common Utgång 2 Utgång 1 Matning 24 Vdc Extern matning för Digitala ingångarna 24 Vdc) 6

7 När ingen kalibrering eller konfigurering sker, visas aktuellt viktvärde i displayen. Under vissa förhållanden visas följande FEL MEDDELANDEN i displayen: Viktvärdet i displayen är mer än 9 skaldelar över maxkapaciteten, NET). se NET parameter, sidan 12) - L Lastcellssignalen är lägre än - 0,5-3,9) mv/v. Lastcellssignalen är högre än +3,5 +3,9) mv/v. Lastcellssignalen saknas helt. Värdena inom parantes anger insignalsområde - 3,9 to + 3,9 mv/v option) Konfigureringsmetoder DAT 400-seriens transmittrar kan konfigureras via frontpanelens tangenter DAT 400) genom att stega genom ett antal menyer, eller genom att sända kalibrerings- och konfigureringsdata till RS-232 porten med INVATIN, en MS Windows baserad programvara för PC. INVATIN förenklar kalibreringen och konfigureringen avsevärt. Konfigurering Det finns två sätt att konfigurera DAT 400- seriens transmittrar, Grundkonfigurering och Komplett konfigurering. Genom Grundkonfigurering-proceduren tillåts man ändra endast vissa parametrar, medan man genom Komplett konfigureringsproceduren tillåts ändra alla parametrar. För att endast kalibrera vågen räcker det med Grundkonfigurerings -proceduren. Följande sidor ger en detaljerad beskrivning av båda procedurerna. Grundkonfigurering via Frontpanelen För att gå in Grundkonfigurering, tryck och håll inne tangent PRG tills displayen visar CAPAC. Använd UPP- eller NER-tangenterna för att välja någon av undermenyerna enligt nedan: Display CAPAC Undermenyer, funktion Total lastcellskapacitet SENSIT Lastcellens känslighet mv/v ) NET DEAD L Vågens max kapacitet Vågens dödvikt tara) Grundkonfigurering forts.) För att ställa in någon av parametrarna, CAPAC, SENSIT, NET, DEAD L, DSPDIV eller ANALG, tryck PRG-tangenten för att se defaultvärdet eller aktuellt värde för parametern. För att ändra värde, tryck på0-tangenten och välj en siffra, välj sedan värde med UPP/NERtangenterna. När valt värde visas i displayen, tryck på PRGtangenten för att spara det nya värdet. Välj sedan med UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter. Med parameter SIGNAL ges möjlighet att se aktuell insignal från givaren. Tryck på 0- tangenten för att gå till nästa parameter. Med CALIBR parametern kalibrerar man vågen. Kalibrering kan ske genom en så kallad databladskalibrering eller genom dödviktskalibrering. Med databladskalibreringen kan man kalibrera vågen utan att använda givarsimulator eller testvikter. Denna procedur baserar sig på kapaciteten, och den verkliga fullskala- mv/v) utsignalen från lastcellen. Databladskalibrering: Mata in den totala lastcellskapaciteten, lastcellens känslighet, vägningskapaciteten och displayupplösningen, tryck sedan på 0-tangenten. Displayen visar då STRE?, tryck på PRG-tangenten för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. Se sidan 7 för detaljerad förklaring av proceduren för att använda testvikter. Genom parameter ANALG matar man in det fullskalevärde man vill att den analoga utgången skall motsvara. Default är nettoviktsvärdet. För att gå ur konfigurerings/kalibreringsläget, tryck på 0-tangenten, när någon av undermenyerna CAPAC, SENSIT t o m ANALG visas. Displayen visar då STRE?, tryck då på PRG-tangenten för att lagra ändringarna och återgå till vägningsläget. DSPDIV SIGNAL CALIBR Skaldelsvärde upplösning) Aktuell insignal från givarna titta) Kalibrering ANALG Fullskalevärde för analogutgången 7

8 Grundkonfigurering, Meny PRG ) håll intryckt) CAPAC PRG ) Mata in totala lastcellskapaciteten PRG ) SENSIT PRG ) Mata in lastcellernas känslighet PRG ) NET PRG ) Mata in vågkapaciteten PRG ) DEAD L PRG ) Mata in dödvikten taravikten) PRG ) DSPDIV PRG ) Välj upplösning PRG ) SIGNAL PRG ) Se värde: insignalen i mv/v CALIBR PRG ) Se kalibreringsprocedur på nästa sida * ANALG PRG ) Mata in fullskalevärde för analogugången PRG ) STRE? PRG ) AVSLUTA För att gå in i Grundkonfigureringsläget, håll PRG-tangenten intryckt tills CAPAC visas i displayen. Använd UPP/NER-tangenterna för att rulla mellan menyerna enligt ovan. För att ändra någon av parametrarna CAPAC, SENSIT, NET, DEAD L, DSPDIV eller ANALG, tryck på PRG-tangenten för att visa aktuell inställning. För att ändra värde, tryck på tngent 0-tangenten för att välja siffra dekad), använd sedan UPP/ NER-tangenten för att välja siffra. Tryck på PRG-tangenten för att spara valt värde, tryck sedan UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter. För att gå ur denna procedur, tryck på 0- tangenten när någon av undermenyerna visas. Displayen visar STRE?, tryck då på PRGtangenten för att spara gjorda ändringar och återgå till vägningsläget. 8

9 Grundkonfigurering, Meny forts.) Anm: För att säkerställa största möjliga stabilitet under kalibreringsproceduren, ökas automatiskt det digitala filtret till maxläget läge 9), vilket innebär att viktvärdet uppdateras långsamt i detta läge. När kalibreringsproceduren är avslutad återgår filtret till det föregående inställda värdet automatiskt. * Fortsättning från föregående sida PRG ) CAL Kalibrerar NLL zero) WT-VALUE Mata in testviktsvärde SPAN) PRG ) Tillbaka till CALIBR Huvudmeny) CAL PRG ) Anm: Insignalen från lastcellerna måste vara stabil vid NLL och SPAN kalibreringen. DAT 400 seriens transmittrar kan kalibreras via frontpanelans tangenter eller via PCprogramvaran INVATIN. Båda metoderna innehåller följande steg: Nollkalibrering Zero) Ställ på en känd vikt testvikt) Mata in viktvärdet Kalibrera SPAN mrådet) Eventuell linearisering Se sidan14) 2-punkts kalibrering via tangenterna För att kalibrera transmittern via frontpanelens tangenter, gör följande: 1. I Grundkonfigureringsläget och meny CALIBR visad, tryck på PRG-tangenten CAL visas blinkande i displayen). 2. Ta bort all last på vågen, tryck på 0- tangenten för att göra en Noll-kalibrering. 3. Placera en känd vikt på vågen, minimum 10% av vågens kapacitet net weight value), och tryck på SET-tangenten. 4. Mata in det aktuella testviktsvärdet med hjälp av 0-tangenten för att välja siffra och UPP/NER tangenterna för att välja värde. 5. Tryck påprg för att lagra värdet CAL blinkar i displayen). 6. Tryck på PRG-tangenten, displayen visar CALIBR), tryck på UPP eller NER tangenterna för att gå till nästa parameter. 7. m ingen ytterligare parametar skall ändras, tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?), tryck på PRG-tangenten för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. Skulle det vara nödvändigt att radera någon av de tidigare kalibreringarna, gör enligt nedan: För att radera Noll-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på 0- tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Noll-kalibreringen är raderad. För att ta radera Span-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på SET-tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Span-kalibreringen är raderad. 9

10 Komplett konfigurering via frontpanelen DAT 400) För att göra en Komplett konfigurering, måste instrumentet vara i Setuplläge. För att gå in i Setup-läget, tryck och håll inne PRG- och SETtangenterna samtidigt. SET-tangenten måste tryckas in efter PRG-tangenten. Släpp tangenterna när meddelandet CNFIG visas i displayen. CNFIG menyn är den första av sex huvudmenyer som används för att komplettkonfigurera instrumentet. Använd UPP/NERtangenterna för att bläddra i de sex menyerna enligt nedan: Display Huvudmeny, Funktioner CNFIG Parametrar för totala lastcellskapaciteten, givarkänslighet, vägningskapacitet och taraviktsvärden samt displayupplösning. CALIBR PARAM Noll och Span område) kalibrering. Parametrar för digitalt filter, motion, auto zero och zerotracking nollföljning). Konfigurering med INVATIN För att konfigurera DAT 400-seriens transmittrar med programmet INVATIN, se nedan: 1. Installera INVATIN i IBM-kompatibel dator med operativsystemet Windows 95, 98, Me, 2000 eller XP. 2. Minimum systemkrav är 8MB RAM minne och minst 5MB ledigt utrymme på hårddisken. 3. Koppla ur spänningsmatningen från båda enheterna och anslut datorns serieport till transmitterns RS -232 port. Se sidan 24 för inkoppling. 4. Koppla in spänningsmatningen till pc:n och transmittern starta sedan programmet INVATIN. 5. Koppla om transmittern till Remote-läget genom att ta bort det övre vänstra täcklocket, och flytta sedan bygel J1 enligt bilden nedan. Man kan även ställa om DAT 400 i Remoteläget genom att gå in i Komplettkonfigurering och där välja Remote i Serial-menyn. Se sidan 18. Pin 1-2 = Remote Pin 2-3 = Vägningsläge IN-UT Funktionsval för utgångar samt test av in- och utgångar SERIAL Konfigurering av serieutgång. ANALG Konfigurering och kalibrering av den analoga utgången. Wesmar DAT 400 Tryck på PRG-tangenten för att gå vidare till nästa undermeny för vald parameter. Tryck på PRG-tangenten för se aktuellt värde för vald parameter. För att ändra parameter, tryck på UPP/NERtangenten för att se vilka val som finns för den aktuella parametern. När önskat val visas I displayen, tryck på PRG-tangenten för att välja värde/funktion och sedan gå till nästa parameter. För att skriva in numeriska vä rden, tryck på 0- tangenten för att välja siffra och sedan UPP/ NER-tangenterna för att välja värde för vald siffra. 1 9 När man är ansluten till an dator via INVATIN, visas alltid aktuellt viktvärde i ikonen för det aktuella instrumentet. m ERRR visas, kontrollera anslutningen, se till att instrumentet är i Remote -äget samt se till att valt instrument är konfigurerard med rätt adress. Dubbelklicka på ikonen för vald transmitter för att komma till INVATIN Main Setup sidan. 10

11 Konfigurering med INVATIN forts.) I detta läge kan man välja funktionsläge, ställa in adress samt lägga in värden för de två digitala utgångarna. Klick på SETUP-ikonen, och sju mappar visas på den nedre delen av skärmen. Den första mappen Parameters öppnas först. Överst matar man in vågens totala lastcellskapacitet, känslighet sensitivity), vågkapaciteten och dödvikten taran). Alla dessa parametrar behövs för att göra en databladskalibrering ) Databladskalibreringen gör att instrumentet kan kalibreras utan att använda testvikter eller en givarsimulator. Denna procedur baserar sig på kapaciteten och den verkliga fullskalautsignalen mv/v) från lastcellen. För att göra en databladskalibrering, mata in värdena enligt ovan och tryck på SEND-knappen för respektive grupp av parametrar. Nästa sektion ei denna mapp används för att mata in displayupplösningen. Den består av en rullgardinsmeny och en SEND-knapp. Med DAT 400 kan man visa upp tilll skaldelar. Vid inmatade värden större än väljer instrumentet automatiskt en lägre upplösning för att få bättre stabilitet. Efter val av upplösning, tryck på SEND-knappen för denna parameter. Tryck inte på någon annan SENDknapp för då går upplösningen tillbaka till default x2, x5 etc. Ändringar av displayupplösningen bör endast göras efter det att kalibreringen utförts. Med parametern perating Mode väljer man vilket funktionsläge som skall gälla efter spänningsfrånslag. Vid spänningstillslag startar instrumentet upp i det valda läget. Den tredje mappen, Filters/z-track, innehåller parametrar för digital filtrering, nollföljning zero tracking) etc. Den fjärde mappen, utput config innehåller parametrar för konfigurering av in- och utgångar. Den femte mappen, Serial, innehåller parametar för den seriella utgången. Den sjätte mappen, Ana. utput, innehåller parametrar för att konfigurera den analoga utgången. I den sjunde mappen, Test, finns möjligheter att testa de digitala utgångarna samt den analoga utgången. Huvudmenyn och mapparna 1 till 6 har alla en SEND knapp för att ladda ner de aktuella parametrarna i instrumentet. När konfigurering och kalibrering är utförda, kan dessa data sparas som en fil i en pc, på en diskett eller laddas ner i en transmitter. Denna metod är speciellt fördelaktig när man skall konfigurera flera instrument med samma konfiguration, eller när en transmitter skall ersättas med en ny. För att avsluta INVATIN klicka på Exit Setup-ikonen, och ett meddelande Save Changes visas, klicka på K. Klicka sedan på ption i det övre vänstra hörnet av skärmen, välj i rullgardinsmenyn EXIT, detta gör att man kommer tillbaka till Configuration Utility Screen, klicka sedan på QUIT. Figur 2 visar ett exempel på en av konfigurerings-menyerna i INVATIN. Figur 2 I den andra mappen Calibration kan man utföra en kalibrering av vågen med en givarsimulator eller med en testvikt rekommenderad metod). När nollkalibreringen har ut förts, frågar programmet operatören om det nya värdet skall ersätta den föregående Databladskalibreringen. m operatören svarar Yes, så kommer Dead load-värdet i den första mappen att ersättas med det nya värdet. m operatören svarar No så kommer värdet i parameter Dead load att förbli det samma som tidigare. 11

12 Figur 2.1 Programvaran INVATIN gör det möjligt att skapa nya konfigureringar, spara nya filer och öppna befintliga filer utan att behöva ha en transmitter kopplad till datorn. Tack vare denna funktion kan en given konfigurering laddas ner till transmittern när som helst. För att göra en ändring enligt ovan, klicka på Edit menyn i vänstre övre hörnet. Se figur 2.1), välj sedan funktion Edit Configuration ffline. Meddelandet Edit visas i displayen, vilket visar detta speciella läge. En annan användbar funktion är möjligheten att skriva ut en rapport som visar alla parametrar i en given konfigurering.print-kommandot utförs genom att klicka på Print Configuration. Funktionen Report Notes tillåter att operatören kan välja en rubrik för rapporten, allt för att enkelt identifiera ett vågsystem, kundnamn ellar annan användbar information. Ett exempel på en sådan rapport ses på sidan här till höger: PRINT CNFIGURATIN Date 13/10/2002 Test Procedure for DAT instruments Status Instrument Device address 2 Setpoint 1 value 1500 Setpoint 2 value 3500 Input 1 status 0 Input 2 status 0 Instrument software version 2.3 Parameters Total capacity of transducers Full scale output value mv/v) Net weight value) 8000 Dead load value) 1500 Display resolution 1 Input signal Internal counts Reference only) perating mode Net Filters / z-track Digital filter value 0 to 9: 0 = no filter; 9 = max filter; default 5) 5 Motion band value 0 to 4: 0 = minimum; 4 = maximum; default 2) 1 Auto zero range setting at power up 0 to 10.0% of net weight: 0 = disble) 0.0 Zero tracking 0 to 4: default 2) 2 utput config. ut 1 perating mode Net Contact status below setpoint value N. pen Positive / Negative weight comparison Positive Immediate activation / activation after stabilization Immediate Hysteresis default 2) 2 Setpoint activation time length in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Time delay for activating setpoint in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 utput config. ut 2 perating mode Gross Contact status below setpoint value N. Closed Positive / Negative weight comparison Positive Immediate activation / activation after stabilization Immediate Hysteresis default 2) 50 Setpoint activation time length in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Time delay for activating setpoint in 1/10 sec.) 0 = disable) 0 Serial Baud Rate default 9600) 9600 Serial port mode default Continuous transmission) Slave Serial address ID Code) from 01 to 32) 2 Response delay Demand or Modbus mode) in 1/100 sec. Max 1 sec.) 25 Ana. utput Full scale value default = Net weight value) 8000 Analog output source Net Gross Peak H) Net Analog output selection 0-20mA No load zero input value 0 12

13 Komplett konfigurering Meny CNFIG CALIBR PARAM IN-UT SERIAL ANALG PRG ) CAPAC PRG ) Mata in totala lastcellskapaciteten PRG ) SENSIT PRG ) Mata in lastcellernas känslighet PRG ) NET PRG ) Mata in vågkapaciteten PRG ) DEAD L PRG ) Mata in dödvikten taravikten) PRG ) DSPDIV PRG ) Välj upplösning PRG ) SIGNAL PRG ) Se värde: insignalen i mv/v CUNTS PRG ) Se värde: Råsignal A/D-omv. PMDE PRG ) GRSS NET PEAK H Funktion vid uppstart PRG ) Gå in i Komplett konfigurering genom att trycka och hålla inne PRG- och SET - tangenterna på frontpanelen. SET måste tryckas in efter PRG-tangenten. Släpp tangenterna när CNFIG visas i displayen. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj sedan med UPP- eller NER-tangenterna för att välja parameter. Tryck på PRG för att visa det aktuella värdet för vald parameter. För att ändra ett värde, tryck på 0-tangenten för att välja siffra och välj sedan värde med UPPeller NER-tangenterna. Tryck på PRG för att spara det nya värdet, välj sedan nästa meny med UPP eller NER-tangenterna, eller tryck på 0-tangenten för att återgå till huvudmenyn. För att gå ur konfigureringsläget, gå till huvudmenyn och tryck på 0-tangenten, displayen visar STRE?), tryck på PRG för att spara ändringarna och återgå till vägningsläget. 13

14 Komplett konfigurering Meny forts.) Anm: För att säkerställa största möjliga stabilitet under kalibreringsproceduren, ökas automatiskt det digitala filtret till maxläget läge 9), vilket innebär att viktvärdet uppdateras långsamt i detta läge. När kalibreringsproceduren är avslutad återgår filtret till det föregående inställda värdet automatiskt. CALIBR PARAM IN-UT SERIAL ANALG CNFIG PRG ) PRG ) CAL NLL Zero) kalibrering WT-VALUE Mata in testviktsvärde SPAN) PRG ) PRG ) CAL Anm: Insignalen från lastcellerna måste vara stabil vid NLL och SPANkalibreringen. Anm: Transmittern måste konfigureras innan kalibrering kan utföras. Enheten kan kalibreras med 2-punkts metoden eller med flerpunktsmetoden linearisering). Se sidan 14 för en detaljerad beskrivning av flerpunktsmetoden. 2-punkts kalibrering med tangenterna. För att kalibrera med frontpanelens tangenter, fortsätt enligt nedan: 1. Gå in i Komplett konfigurerings-läget, tryck på UPP- eller NER-tangenterna tills CALIBR visas i displayen. 2. Tryck på PRG-tangenten CAL visas blinkande i displayen). 3. Ta bort all last på vågen, tryck på 0- tangenten för att göra en Noll-kalibrering. 4. Placera en känd vikt på vågen, minimum 10% av vågens kapacitet net weight value), och tryck på SET-tangenten. 5. Mata in det aktuella testviktsvärdet med hjälp av 0-tangenten för att välja siffra och UPP/ NER-tangenterna för att välja värde.tryck på PRG-tangenten för att spara värdet CAL visas blinkande i displayen). 6. Tryck på PRG-tangenten, displayen visar CALIBR), tryck på UPP/NER för att gå till nästa parameter. 7. m ingen annan parametar skall ändras, tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?), tryck på PRG för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. Skulle det vara nödvändigt att radera någon av de tidigare kalibreringarna, gör enligt nedan: För att radera Noll-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på 0- tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Noll-kalibreringen är raderad. För att ta radera Span-kalibreringen, tryck och håll inne FUN-tangenten, och tryck sedan på SET-tangenten. Släpp båda tangenterna, och den senaste Span-kalibreringen är raderad. 14

15 Komplett konfigurering Meny forts.) CALIBR PRG ) Anm: Insignalen från givarna måste vara stabil när man gör en linjärisering. CAL Sätter värde för Punkt 0 SET ) Håll intryckt) Lin P1 Ställ på en känd vikt på vågen PRG ) WT VALUE Visar aktuellt värde, mata in testviktsvärde PRG ) Lin P2.P8 Lin P9 PRG ) CAL PRG ) Med DAT 400 kan man linjärisera med upp till 10 punkter tillgänglig endast via tangenterna på fronten). Valfritt antal punkter upp till 10 kan utföras, men den sista punkten måste alltid vara maxkapaciteten på vågen. Exempel: En enpunkts linjäriseringskorrektion kräver totalt två punkter; en punkt i området samt en för maxkapaciteten. För att göra en linjäriseringskalibrering måste instrumentet först ha kalibrerats med 2-punktsmetoden. Enheten måste vara i CALIBR läget, och man måste ha kända testvi kter motsvarande de punkter man väljer. Flerpunkts kalibrering via frontpanelen 1. Med enheten i antingen grund- eller komplett -konfigurering läget, tryck på PRG CAL visas blinkande i displayen). 2. Tryck och håll inne SET tills Lin P1 visas blinkande i displayen. 3. Ställ på en känd testvikt för den första linjäriseringspunkten, och tryck på PRG. 4. Mata in testviktsvärdet genom att med 0- tangenten välja siffra, och med UPP/NERtangenterna välja värde. 5. Tryck på PRG-tangenten, och enheten går till nästa linjäriseringspunkt. Lin P2). 6. Repetera steg 3 till 5 för ytterligare punkter. 7. m man skall linjärisera med 10 punkter, följ procedur 1. För linjärisering med färre punkter, följ procedur 2. Procedur 1 10-punkts linjärisering) 7a. Mata in viktvärde maxkapaciteten) för linjäriseringspunkt Lin P9, och tryck på PRG CAL visas blinkande i displayen). Tryck på PRG tangenten igen, displayen visar CALIBR). 7b.Tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?) tryck på PRG för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. Procedur 2 färre än 10 punkter) 7a. Den sista linjäriseringspunkten måste vara maxkapaciteten. Tryck på 0-tangenten, CAL visas blinkande i displayen). 7b. Tryck på PRG-tangenten dispayen visar CALIBR). Tryck på 0-tangenten displayen visar STRE?). 7c. Tryck på PRG tangenten för att spara kalibreringen och återgå till vägningsläget. 15

16 Komplett konfigurering Meny forts.) PARAM IN-UT SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PRG ) FILTER Mata in värde PRG ) 0 till 9 Default = 5 PRG ) MTIN Mata in värde PRG ) 0 till 4 Default = 2 PRG ) AUT 0 Mata in värde PRG ) 0.0 till 10.0% 0 = Disabled PRG ) 0 TRAC Mata in värde PRG ) 0 till 4 Default = 2 PRG ) 1. Med enheten i Komplett konfigureringsläget, tryck på UPP/NER-tangenterna tills PARAM visas i displayen. 2. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj med UPP/NER-tangenterna en parameter i undermenyn. 3. Tryck på PRG-tangenten för att se aktuellt parametervärde. 5. Tryck på PRG-tangenten för att spara värdet, tryck sedan på UPP/NER-tangenterna för att gå till nästa parameter eller tryck på 0- tangenten för att gå till huvudmenyn. 6. För att gå ur konfigureringsläget, återgå till huvudmenyn och tryck på 0-tangenten, displayen visar STRE?), tryck på PRGtangenten för att spara inställningarna och återgå till vägningsläget. 4. För att ändra värde, tryck på 0-tangenten för att välja siffra, använd sedan UPP/NERtangenterna för att välja värde. Se tabell 2 på sidan 25 för en detaljerad förklaring av parametern PARAM:s valmöjligheter 16

17 Komplett konfigurering Meny forts.) IN-UT SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PARAM PRG ) MDE 1 PRG ) PRG ) NET Se anm. på HYST 1 PRG ) sidan 27 Default = 2 PRG ) PRG ) PRG ) GRSS PEAK H TIMER 1 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) PRG ) PRG ) N.. N.C. DELAY 1 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) PRG ) PS. PRG ) NEG. MDE 2 PRG ) Refer to procedure for MDE 1 NRMAL STABLE Se anm. på HYST 2 PRG ) sidan 27 Default = 2 PRG ) TIMER 2 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) DELAY 2 PRG ) Mata in värde Default = 0 PRG ) Fortsätt på nästa sida 17

18 Komplett konfigurering Meny forts.) Forts. från föregående sida Stänger ingång 1 = 10 Stänger ingång 2 = 02 TEST IN PRG ) IN 0 0 TEST UT PRG ) UT 00 UT 10 UT 02 Se Tabell 1 UT 12 Tabell 1 Display UTPUT 1 status) UTPUT 2 status) UT 00 FF FF UT 10 N FF UT 02 FF N UT 12 N N Se tabell 6 på sidan 27 för en detaljerad förklaring av IN - UT parametervalen 18

19 Komplett konfigurering Meny forts.) SERIAL ANALG CNFIG CALIBR PARAM IN-UT PRG ) BAUD R BAUD1R BAUD2R * PRG ) PRG ) 2400 PRG ) 9600 PRT-1 PRG ) PRG ) PRG ) CNTIN DEMAND PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) AUTM PRG ) SLAVE PRG ) MDBUS PRG ) BCD PRG ) NNE PRT-2 ADDRES PR-ADD ** DN-ADD * PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) PRG ) Mata in värde Max # 32 PRFIB DEVNET NNE PRG ) Mata in värde PRG ) PRT-2 menyn används ENDAST när instrumentet är utrustat med Profibus-DP eller DeviceNet optionskort. Default = NNE * BAUD1R, BAUD2R och DN-ADD visas endast om PRT-2 menyn är ställd till DEVNET. ** När PRFIB eller DEVNET är vlt via PRT-2 menyn, försvinner automatiskt ANALG menyn. ANALG menyn är endats möjlig när PRT-2 är ställd till NNE. DELAY PRG ) Mata in värde Max 1 sekund PRG ) REM-C PRG ) REMTE VÄGNINGS- LÄGET Se Tabell 3 till 5 för en detaljerad förklaring av SERIAL parameter valen 19

20 Komplett konfigurering Meny forts.) ANALG CNFIG CALIBR PARAM IN-UT SERIAL PRG ) F-SCAL PRG ) Mata in område SPAN) PRG ) MDE PRG ) PRG ) NET Mata in ANZER PRG ) viktvärde PRG ) PRG ) PRG ) GRSS PEAK H TEST PRG ) UT 0 RANGE PRG ) UT 100 PRG ) 0-20 ma PRG ) 4-20 ma PRG ) 0-10 V PRG ) 0-5 V FFSET PRG ) PRG ) PRG ) FS - Justera värde med UPP/NER 1. Med enheten i Komplett konfigureringsläget, tryck på UPP/NER-tangenterna tills ANALG visas i displayen. 2. Tryck på PRG för att gå in i undermenyn, välj med UPP/NER-tangenterna en parameter i undermenyn. 3. Tryck på PRG-tangenten för att se aktuellt parametervärde. 4. För att ändra en parameter, tryck på UPP/ NER för att se de olika valen för resp. parameter. När önskat värde syns i displayen, tryck på PRG för att spara värdet och gå till nästa parameter. 5. För att ändra numeriska värden, tryck på 0- för att välja siffra och välj värde med UPP/ NER-tangenterna. 6. Tryck på PRG för att spara värdet, välj sedan nästa meny med UPP/NER-tangenterna eller tryck på 0-tangenten för att återgå till huvudmenyn. Parameter ANZER är ett negativt viktvärde som nollan på analogutgången kan referera till. Exempel: m man valt 4-20 ma och värdet på ANZER är 10, så ger analogutgången 4 ma när viktvärdet är

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE

ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE ANVÄNDAR INSTRUKTION Räknevåg JCE SPECIFIKATIONER Typ JCE-3000 JCE-6000 JCE-15K JCE-30K Kapacitet 3000g 6000g 15kg 30kg Gradering 0.1g 0.2g 0.5g 1g Minsta räknevikt 0.02g 0.04g 0.1g 0.2g Vågplatta 334

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19

Magelis XBT. Magelis XBT operatörspaneler. Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 Magelis XBT Magelis XBT operatörspaneler Ladda projekt till och från operatörspanel 2002-06-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 LADDA PROJEKT TILL OCH FRÅN OPERATÖRSPANEL... 3 1.1 OPERATÖRSTERMINALER MED ENDAST

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK

MODBUS 40 IHB 1244-4 031725 LEK LEK SE GB DE FI MODBUS 40 Installatörshandbok Kommunikationsmodul för NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50, VVM500 Installer manual Communications module for NIBE F1145, F1245, F1345, F30, F40, F50,

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961

www.kylkom.se info@kylkom.se Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 Eliwell Instrumentbeskrivning ID 961 FRONTPANEL Användaren har en display och 4 tangenter för att hantera status och programmering av instrumentet TANGENTER OCH MENY Upp Scrolla genom menyn Öka värden

Läs mer

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning

PlantWatch. Temperatur och datalogger. Kortfattad installationsanvisning PlantWatch Temperatur och datalogger Kortfattad installationsanvisning Huvudkontor Filialer Stockholm Göteborg Jönköping Malmö Stockholm N Stockholm S Sundsvall Västerås Tel 08-598 908 00 Tel 031-49 99

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning

Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Si-Tool e USB-HART Modem - Matningsdon - Precisionsmätning Innehållsförteckning Introduktion...2 Produktbeskrivning...2 Installation av SiTool programvara och start av modem...3 Installation av padvisor

Läs mer

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid!

Läs informationen nedan och spara din dyrbara tid! nergimätare onto D4 Pd 63 direkt 485 Manualen gäller för: 4D064 / onto D4 Pd 485 M_onto D4 Pd 485_1509 opyright älje Mätinstrument. ll rights reserved - No part of this document may be reproduced or transmitted

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

Teknisk Handbok ESPA-interface

Teknisk Handbok ESPA-interface Teknisk Handbok ESPA-interface V1.03 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Allmänt...3 Övriga egenskaper...3 Adressering av ESPA-interface 4051b...4 Inställning av slavadress...4 Skiss över ESPA-interface

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT

VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT Rev 3 Sellholm Tuning Gålby 73194 Köping VÄXELDISPLAY med SHIFT CUT - Visning av vald växel med röd 7-segment LED. - Shift light, Siffran på displayen byter färg till grön vid inställt varvtal. - Flatshift

Läs mer

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1

Modbus över Ethernet. WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet WAGO Contact SA TSS STR 2011 1 Modbus över Ethernet En enorm mängd produkter stöder modbus. Modbus kallas ibland för automationens minsta gemensamma nämnare. Kanske är det för att

Läs mer

MPR-SW Övervakning & Rapportering

MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW Övervakning & Rapportering MPR-SW mjukvara är designad för övervakning och registrering elnätet parametrarna på din dator. MPR-SW Software är utformad enligt klient-server topologi, som möjliggör

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

DFWL. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DFWL. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DFWL 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 5 4. Installation... 6 4.1 DFW i rostfritt stål... 6 4.2 DFW i plast... 7 4.3 DFWL... 8 4.4 DFWLI/DFWLKI...

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 177-H1 1(10) 1. Allmänt Dataloggern Testo 177-H1 mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena mäts, sparas och överförs till

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL

Energy Managment Tillbehör Typ SIU-DL Energy Managment Tillbehör Typ Universell webbserver för loggning och presentation av mätarvärden Läser in data via RS232/RS485 Modbus RTU Färdiga drivrutiner för EM21, EM24, EM26, EM33, WM14 ADV, CPT

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Serviceinstrument för tryck

Serviceinstrument för tryck Utförande Portabelt serviceinstrument för tryck med digitalt handinstrument passande tryckgivare CPT 6210. Ex-utförande enligt ATEX. Standardutförande eller med dubbla ingångar. Typ 1 CPH 6210 Ex-utförande

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Sida 1 av 19 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBase / IsoHub / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(19) Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 IsoBase menyer och optioner...

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Typ Beskrivning Kraftmatning

Typ Beskrivning Kraftmatning webscada: webserver för Modbussystem webscada är en Linux-baserad webbserver avsedd för distansövervakning av Modbusenheter ex. ergoflex eller EQJW värmeregulatorer eller andra Modbusenheter som kopplats

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

PV Applications Manager. Instruktionshäfte

PV Applications Manager. Instruktionshäfte PV Applications Manager Instruktionshäfte Sw Microsoft, Windows och Windows NT är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Övriga

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Displayer sid. 4 4. Enkelt handhavande sid. 5 5. Räknevägning sid. 6 6. Kontrollvägning sid. 7 7. Batterifunktion

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com 0501.doc 1 0501 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling av matning... 3 2. Matning... 3 2.1 Krav på extern likströmsmatning

Läs mer

Instruktion GSM- PSTN-Com

Instruktion GSM- PSTN-Com Instruktion GSM- PSTN-Com GSM PSTN Com.doc 1 GSM- / PSTN-Com Gällande från mjukvaruversion GSM Com 835504 PSTN Com 839000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 Lysdiodens status och funktion... 3 1.1 Vid inkoppling

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Om den här instruktionen... 3. 1. Introduktion... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4. 1.4 Tangentbord... 5. 1.5 Batteri...

Om den här instruktionen... 3. 1. Introduktion... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4. 1.4 Tangentbord... 5. 1.5 Batteri... S2 Manual Innehåll Om den här instruktionen... 3 1. Introduktion... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 2. Allmän konfigurering... 6 2.1 Skrivare inställningar...

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument

HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument BRUKSANVISNING HYGROPALM HP23 Luftfuktighet och temperatur instrument HP23 är ett multifunktions handhållet intrument med datalagrings möjligheter. HP23 kan användas i många olika tillämpningar som stickprovskontroll

Läs mer

Beskrivning av PiiGAB QuickPost

Beskrivning av PiiGAB QuickPost Beskrivning av PiiGAB QuickPost www.piigab.com PiiGAB Processinformation i Göteborg AB Anders Carlssons gata 1 S-417 55 Göteborg Sweden Tel: +46(0)31 559977 Fax: +46(0)31 227071 email: info@piigab.se Innehållsförteckning

Läs mer

Marantz PMD620 snabbmanual

Marantz PMD620 snabbmanual 2008-10-22 Marantz PMD620 snabbmanual Översikt Marantz PMD620 är en inspelningsmaskin som spelar in ljud på ett SD minneskort (medföljer ej vid lån i SC). Den kan spela in mp3-filer eller wav-filer (full

Läs mer

RTD-HO Installationsanvisningar

RTD-HO Installationsanvisningar LED3 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-HO Installationsanvisningar +V S1 S2 S3 S4 S5 S6 POWER 15-24VDC Svenska RTD-HO Installationsanvisningar 100.00 RTD-HO Control Interface realtime Control Systems 24VAC/3DC, 1A

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2

SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller Version 1.2 SportIdent Radio Application Poller... 1 Krav på datorer... 2 Konfigurering... 3 Installation av ATEN USB till serieportsomvandlare... 3 Instruktioner SIRAP:...

Läs mer

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet.

Detta dokument beskriver enbart konfigurering av FX3U-ENET för att programmera/monitorera via Ethernet. FX1S FX1N FX2N(C) FX3U(C) 1 Funktion och användningsområde Genom att använda FX3U-ENET kan man kommunicera med ett FX3U-system via Ethernet. Kommunikationsmodulen stödjer funktioner som överföring av PLC-program,

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se Touchpoint 1 Centralenhet Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 SIDA 2. SÄKERHET 3 2.1 DIMENSIONER 3 3. INTRODUKTION 4 4. INSTALLATION 5 4.1. ANSLUTNINGAR 7 4.2. ANSLUTNINGAR

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre

Kortformsinstruktion. 601 PRO XL Elsäkerhetstestare. Med användning av testmallar (Templates) Firmware version 2.00 och högre TTSF-601PROXL, ver 091210 Kortformsinstruktion 601 PRO XL Elsäkerhetstestare Firmware version 2.00 och högre Med användning av testmallar (Templates) Postadress Telefon E-post Tesika Teknik AB 046-55 080

Läs mer

DIGITAL CONTROLLER LDCL

DIGITAL CONTROLLER LDCL DIGITAL CONTROLLER LDCL (version 1.2 2006) SVENSK INSTRUKTION GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! I nödsituationer ska instrumentet stängas av omedelbart. Lossa spänningskabeln

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

EcoSense ph10 ph-penna

EcoSense ph10 ph-penna EcoSense ph10 ph-penna MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se EcoSense ph10 ph-penna 110411 Innehåll 1. Översikt... 1 Beskrivning... 1 Knappar... 1 2. Före användning...

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

Timer MPS-T90. Standard timer. Bruksanvisning. Microbus Electronic Service AB Electronic signs since 1983

Timer MPS-T90. Standard timer. Bruksanvisning. Microbus Electronic Service AB Electronic signs since 1983 Bruksanvisning Microbus Electronic Service AB Electronic signs since 1983 Timer Standard timer Visning på alfanumerisk display med hög intensitet-led. Olika teckenstorlekar Inställningar sparade efter

Läs mer