Merz OPC-Server. Supportdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Merz OPC-Server. Supportdokument"

Transkript

1 Supportdokument Merz OPC-Server Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx

2 Innehållsförteckning 1. Allmänt Installation av Merz OPC server Allmänt Installation Språk Välkommen Installation eller registrering Val av komponenter Val av destionations mapp Backup av befintliga filer Installation av kommunikationsdriver Klart för installation Handhavande av Merz OPC-server Allmänt Konfiguration Övergripande genomgång av Schemaläggaren Starta Schemaläggaren Schemalägga en aktivitet Skapa en standardaktivitet i Windows-gränssnittet med hjälp av guid Skapa en aktivitet i Windows-gränssnittet Hantera aktiviteter och aktivitetsmappar Skapa en aktivitetsmapp Ändra en befintlig aktivitet Kör en aktivitet på begäran Avsluta en aktivitet som körs Aktivera en aktivitet som skall köras Inaktivera en aktivitet från att köras Visa alla aktiviteter som körs Visa egenskaper och historik för en aktivitet Skapa aktivitet för Merz OPC i schemaläggaren Starta Schemaläggaren Malthe Winje Automation AB Sida 1/22

3 5.2. Skapa aktivitet Skapa Map Skapa aktivitet för Merz OPC-Server Matricon OPC Explorer Allmänt Installation Test av autostart och OPC Versionshistorik Malthe Winje Automation AB Sida 2/22

4 1. Allmänt För att kunna starta Merz OPC oberoende av vilken Windowsplattform man använder och oavsett vem som är inloggad behöver man använda Schemaläggaren i Windows för att skapa en händelse. 2. Installation av Merz OPC-server 2.1. Allmänt Denna del innehåller en genomgång av installationen för Merz OPC-Server. Dokumentation och installationsfil hämtas på Saias hemsida. Ladda ner installationsfilen på datorn och startat installationen Installation Filen som laddats ner heter SBC_S-Bus_2_02_17_20(PG5_2_1).exe (siffrorna kan skilja beroende på version). Klicka på filen så startas installationen Språk Första popupen ger dig möjlighet att välja språk mellan Engelska och Tjeckiska. Väl det som passar dig Välkommen Nästa popup talar om vilket program vi skall installera och information om Saia och om Merz. Klicka på Next. Malthe Winje Automation AB Sida 3/22

5 Installation eller registrering I detta läge väljer du att installera OPC-servern. Du kan registrera programmet vid ett senare tillfälle. Om OPC-servern inte är registrerad så kör den i demoläge och det innebär att du kan använda servern fullt ut men bara i en timma innan den stänger ner. Sedan kan man starta om den igen om man vill fortsätta testa utan registrering. Välj Installation och klicka sedan på Next Val av komponenter I denna popup får du två installationsval. Själva programmet samt dokumentation för programmet. Se till att bägge rutorna är förbockade och klicka på Next Val av destionationsmapp Vår rekommendation är att man behåller den förvalda sökvägen här, men det är fritt att ändra. När detta är klart, klicka på Next. Malthe Winje Automation AB Sida 4/22

6 Backup av befintliga filer Om man gör en ominstallation av OPC-servern kan man välja att göra backup på befintliga filer från den gamla installationen innan man gör en ny. Här kan valet Yes vara kvar för ren säkerhet. Är det första gången installationen sker blir det ingen backup eftersom programmet inte kommer hitta några mappar och filer. Klicka på Next Installation av kommunikationsdriver Nu kan det vara bra att stanna upp lite och ta det sakta för här finns det ett antal val att göra utifrån vad som redan finns installerat och vad som inte finns installerat. Du skall nu installera Saia PG5 kommunikationsdriver. Denna driver måste man ha för att OPC-servern skall kunna kommunicera med Saias PLC:er. Install Saia PG5 Communications Driver Browse existing installation of Saia PG5 comm. Driver Without installation Install Microsoft s MFC 8 redistributables Finns det ingen PG5 installerad på datorn väljer du att installera SComm-drivern som följer med OPCinstallationen. Finns det en PG5-installation skall du inte installera drivern som följer med OPC-installationen utan då skall detta val göras. (Se nedan). Vill man göra en installation utan SComm-driver så väljer man detta val. Detta är ett mycket ovanligt val. C++ runtime program. Ha denna förbockad. Om du skulle ha en nyare version av C++ runtime på din Malthe Winje Automation AB Sida 5/22

7 dator redan kommer installationen att hitta den och ge ett meddelande om att det finns en nyare och inte gör denna installation. I detta fall finns det en PG5-installation på denna dator så valet blir då Browse existing installation of Saia PG5. Klicka på Next. Det kommer upp en popup som visar filsystemet på datorn och härifrån skall du leta upp din PG5-installation där SComm-drivern ligger. När du hittat mappen med drivern, klicka på OK Klart för installation Följande popup kommer att visas och tala om att allting är klart för installation. Klicka på Start. Det kan ta ett par minuter så ha tålamod. När installationen är klar visas den sista popupen. Klicka på Finish för att avsluta installationen. Malthe Winje Automation AB Sida 6/22

8 Malthe Winje Automation AB Sida 7/22

9 3. Handhavande av Merz OPC-server 3.1. Allmänt När installationen är klar av Merz OPC-server skall den konfigureras och testas så att den fungerar som du vill. För att testa OPC-kommunikationen finns det många OPCexplorers på marknaden. Vi har i detta fall valt att använda Matricons OPC Explorer. Längre fram i dokumentationen gås installationen och handhavande för Matricon OPC Explorer genom Konfiguration I startmenyn finns det en mapp som heter Merz OPC och i denna finns en annan som heter MOS SBC S-BUS. Nu måste man konfigurera OPC:n. I detta exempel kommer den medföljande filen Exemple.sbcfg att användas. Klicka på ikonen Configuration. Följande popup visas och här ser man att denna installation är en demoinstallation. Klicka på OK. Nu kommer ett utforskarfönster som är adresserat till mappen C:\Program Files (x86)\merz\opc\sbc S-Bus fram (sökvägen kan skilja beroende på var man valt att installera programmet). I denna mapp finns example.sbcfg som är en exempelkonfiguration som vi använder för att testa installationen. Klicka på filen och sedan på knappen Öppna. Malthe Winje Automation AB Sida 8/22

10 Så här ser vårt övningsexempel ut (hur man skapar en ny kommunikation till en PLC kommer att beskrivas i ett annat dokument). Nu när exempelprojektet är öppet skall det registreras så att OPC-Servern använder denna konfiguration. I mappen MOS SBC S-BUS i startmenyn finns ett val som heter Registration. Klicka på det så kommer följande popup fram. Malthe Winje Automation AB Sida 9/22

11 Nu kan man se i OPC-konfiguratorn att det är den fil man önskar som OPC-servern jobbar med. Det gör du genom att klicka på File. Då skall valet Registered Configuration vara förbockat för att visa att det är exempelfilen som OPC-server använder. 4. Övergripande genomgång av schemaläggaren Finns det önskemål att köra OPC-Servern som en aktivitet på en server eller på en virtuell dator måste man skapa en aktivitet för detta i Windows schemaläggare. Detta gör man för att man vill att OPC-servern skall starta automatiskt vid en uppstart av windowsservern och inte vara beroende av att någon är inloggad med rätt behörighet. Först i detta kapitel tas grunderna i hantering av schemaläggaren upp och i ett senare kapitel kommer det en genomgång på hur man skapar en aktivitet för OPC-servern Starta schemaläggaren Följande steg startar schemaläggaren 1. Klicka på Startknappen (oftast längst ner till vänster på skärmen). 2. Klicka på Kontrollpanelen. 3. Klicka på System och säkerhet. 4. Klicka på Administrationsverktyg. 5. Dubbelklicka på Schemaläggaren Schemalägga en aktivitet Du kan schemalägga en aktivitet antingen genom att skapa en standardaktivitet med hjälp av guiden Skapa en standardaktivitet eller genom att skapa en aktivitet utan guiden och ange aktivitetsinformation i dialogrutan Skapa aktivitet. I följande procedurer får du veta hur du använder de båda metoderna för att skapa en aktivitet. Malthe Winje Automation AB Sida 10/22

12 Om du skapar en standardaktivitet med hjälp av guiden Skapa en standardaktivitet får de flesta av aktivitetens egenskaper standardvärdena och du väljer en utlösare för aktiviteten bland de vanligaste utlösarna Skapa en standardaktivitet i Windows-gränssnittet med hjälp av guide 1. Sök reda på, och klicka på, den aktivitetsmapp i konsolträdet där du vill skapa aktiviteten. Mer information om hur du skapar en aktivitet i en ny aktivitetsmapp finns i Skapa en aktivitetsmapp. 2. Klicka på Skapa en standardaktivitet i fönstret Åtgärd. 3. Följ anvisningarna i guiden Skapa en standardaktivitet Skapa en aktivitet i Windows-gränssnittet 1. Sök reda på, och klicka på, den aktivitetsmapp i konsolträdet där du vill skapa aktiviteten. Om du vill skapa aktiviteten i en ny aktivitetsmapp går du till Skapa en aktivitetsmapp och skapar mappen. Malthe Winje Automation AB Sida 11/22

13 2. Klicka på Skapa aktivitet i fönstret Åtgärd. 3. Ange ett namn på aktiviteten på fliken Allmänt i dialogrutan Skapa aktivitet. Fyll i eller ändra övriga egenskaper på fliken Allmänt. 4. På fliken Utlösare i dialogrutan Skapa aktivitet klickar du på knappen Nytt för att skapa en utlösare för aktiviteten. Därefter kan du ange information om utlösaren i dialogrutan Ny utlösare. 5. På fliken Åtgärder i dialogrutan Skapa aktivitet klickar du på knappen Nytt för att skapa en åtgärd för aktiviteten. Därefter kan du ange information om åtgärden i dialogrutan Ny åtgärd. 6. (Valfritt) Ange villkor för aktiviteten på fliken Villkor i dialogrutan Skapa aktivitet. Mer information om villkor finns i avsnittet Aktivitetsvillkor. 7. (Valfritt) Ändra inställningar för aktiviteten på fliken Inställningar i dialogrutan Skapa aktivitet. Mer information om inställningarna finns i avsnittet Aktivitetsinställningar. 8. Klicka på OK i dialogrutan Skapa aktivitet Hantera aktiviteter och aktivitetsmappar Följande lista innehåller ämnen som beskriver hur du hanterar aktiviteter Skapa en aktivitetsmapp Du kan skapa en ny aktivitetsmapp där du kan spara närliggande aktiviteter och andra aktivitetsmappar. Du kan inte byta namn på en aktivitetsmapp när den väl är skapad. Skapa en ny mapp där du kan spara närliggande aktiviteter i Windowsgränssnittet 1. Leta rätt på, och klicka på, aktivitetsmappen i konsolträdet där du vill skapa en mapp. Om du t.ex. vill skapa en undermapp i rotaktivitetsmappen klickar du på mappen Bibliotek för Schemaläggaren. 2. Klicka på Ny mapp på Åtgärder-menyn. 3. I dialogrutan Ange namnet på den nya mappen skriver du in mappens namn. 4. Klicka på knappen OK i dialogrutan Ange namnet på den nya mappen Ändra en befintlig aktivitet Du kan ändra en befintlig aktivitet genom att ändra de allmänna egenskaperna, utlösare, åtgärder, villkor eller inställningar för aktiviteten. Så här ändrar du en befintlig aktivitet i Windows-gränssnittet 1. Leta rätt på, och klicka på, aktivitetsmappen i konsolträdet med den aktivitet du vill ändra. 2. Klicka på den aktivitet i konsolträdet som du vill ändra. 3. Klicka på Egenskaper på Åtgärd-menyn. Dialogrutan Egenskaper för aktivitet visas. 4. I dialogrutan Egenskaper för aktivitet. Malthe Winje Automation AB Sida 12/22

14 a. Klicka på fliken Allmänt för att visa aktivitetens allmänna egenskaper som du kan ändra. b. Klicka på fliken Utlösare om du vill visa aktivitetens utlösare. Välj en utlösare i listan med utlösare på fliken och klicka på knappen Redigera för att ändra den valda utlösarens inställningar, klicka på knappen Ny för att skapa en ny utlösare eller klicka på knappen Ta bort för att ta bort den valda utlösaren. c. Klicka på fliken Åtgärder om du vill visa aktivitetens åtgärder. Välj en åtgärd i listan med åtgärder på fliken och klicka på knappen Redigera för att ändra den valda åtgärdens inställningar, klicka på knappen Ny för att skapa en ny åtgärd eller klicka på knappen Ta bort för att ta bort den valda åtgärden. d. Klicka på fliken Villkor för att visa aktivitetens villkor som du kan ändra. e. Klicka på fliken Inställningar för att visa aktivitetens inställningar som du kan ändra. 5. Klicka på knappen OK i dialogrutan Egenskaper för aktivitet när du har ändrat klart aktiviteten. Det kommer att registrera aktiviteten igen. Om aktiviteten har en åtgärd som utlöses när aktiviteten registreras kommer den åtgärden att utföras. Om du inte har gjort några ändringar för aktiviteten klickar du på Avbryt Kör en aktivitet på begäran Du kan köra en aktivitet innan eller efter den är schemalagd att köras. Det innebär att du kan starta aktivitetens åtgärder på begäran. Du måste ha rätt behörigheter för att köra vissa åtgärder. Du kan bara köra en aktivitet på begäran om aktiviteten är aktiverad och inställningen Tillåt att aktiviteten körs på begäran är markerad för aktiviteten. Så här kör du en aktivitet på begäran i Windows-gränssnittet 1. Leta rätt på, och klicka på, aktivitetsmappen i konsolträdet med den aktivitet du vill köra. 2. Klicka på den aktivitet i konsolträdet som du vill köra. 3. Klicka på Kör på Åtgärder-menyn Avsluta en aktivitet som körs Du kan avsluta en aktivitet som körs så att dess åtgärder inte slutförs. Du avslutar aktiviteten när den håller på att slutföra en åtgärd. Endast aktiviteter där inställningen Tvinga aktiviteten att avbrytas om den inte avslutas på begäran är markerad avbryts om de inte avslutas när du försöker göra det. Avsluta en aktivitet som körs i Windows-gränssnittet 1. Sök reda på, och klicka på, den aktivitetsmapp i konsolträdet som innehåller den aktivitet du vill avsluta. Malthe Winje Automation AB Sida 13/22

15 2. Klicka på den aktivitet i konsolträdet som du vill avsluta. 3. Klicka på Avsluta i fönstret Åtgärder. 4. Klicka på Ja i dialogrutan Bekräfta att aktiviteten ska avslutas Aktivera en aktivitet som skall köras När en aktivitet är inaktiverad och därmed inte kan köras, kan du aktivera den så att den kan köras på begäran eller enligt ett schema. Aktivera en aktivitet i Windows-gränssnittet 1. Sök reda på, och klicka på, den aktivitetsmapp i konsolträdet som innehåller den aktivitet du vill aktivera. 2. Klicka på den aktivitet i konsolträdet som du vill aktivera. 3. Klicka på Aktivera i fönstret Åtgärder. Kommandot Aktivera är endast tillgänglig i fönstret Åtgärder om aktiviteten är inaktiverad Inaktivera en aktivitet från att köras Om du vill att en aktivitet inte ska köras en viss tidsperiod kan du inaktivera den. Aktiviteten kan aktiveras senare, så att den kan köras. Så här inaktiverar du en aktivitet från att köras i Windows-gränssnittet 1. Leta rätt på, och klicka på, aktivitetsmappen i konsolträdet med den aktivitet du vill inaktivera. 2. Klicka på den aktivitet i konsolträdet som du vill inaktivera. 3. Klicka på Inaktivera på Åtgärder-menyn. Kommandot Inaktivera är bara tillgängligt på Åtgärder-menyn om aktiviteten är aktiverad Visa alla aktiviteter som körs Du kan visa alla de aktiviteter som körs på en dator i dialogrutan Aktiva program. Där kan du se när varje aktivitet som körs startade, hur länge den har körts och vilken åtgärd som varje aktivitet kör. Du kan också avsluta en aktivitet som körs i dialogrutan Aktiva program. Visa alla aktiviteter som körs i Windows-gränssnittet 1. Klicka på Visa alla aktiviteter som körs... på Åtgärder-menyn. Dialogrutan Aktiva program visas. Malthe Winje Automation AB Sida 14/22

16 4.5. Visa egenskaper och historik för en aktivitet Du kan visa egenskaperna för en aktivitet om du t.ex. vill ha reda på aktivitetens namn, beskrivning, säkerhetsalternativ, utlösare, åtgärder, villkor eller inställningar. En aktivitets historik kan också visas tillsammans med egenskaperna. En aktivitets historik registreras genom händelser i Windows taskscheduler, händelselogg. Händelser registreras när en aktivitet startas, körs, när den har körts klart och vid andra tidpunkter och utgör grunden för aktivitetens historik. Fel som rör en aktivitet finns också registrerade i aktivitetens historik. Visa egenskaper och historik för en aktivitet i Windows-gränssnittet 1. Leta rätt på, och klicka på, aktivitetsmappen i konsolträdet med den aktivitet du vill visa. 2. Klicka på den aktivitet i konsolträdet som du vill visa. 3. Klicka på Egenskaper på Åtgärd-menyn. Dialogrutan Egenskaper för aktivitet visas. 4. I dialogrutan Egenskaper för aktivitet visas aktivitetens egenskaper på flikarna Allmänt, Utlösare, Åtgärder, Villkor och Inställningar. Klicka på en flik för att visa egenskaperna. 5. Klicka på fliken Historik om du vill visa aktivitetens historik. o Uppgiftshistoriken kan aktiveras och inaktiveras. Klicka på Inaktivera all uppgiftshistorik eller Aktivera all uppgiftshistorik i fönstret Åtgärd för att ändra visning av uppgiftshistoriken. o Klicka på en händelse på listan med händelser på fliken Historik om du vill visa en beskrivning av händelsen. Malthe Winje Automation AB Sida 15/22

17 5. Skapa aktivitet för Merz OPC i schemaläggaren 5.1. Starta schemaläggaren Följande steg startar Schemaläggaren 6. Klicka på Start knappen (längst ner till vänster på skärmen). 7. Klicka på Kontrollpanelen. 8. Klicka på System och säkerhet. 9. Klicka på Administrationsverktyg. 10. Dubbelklicka på Schemaläggaren Skapa aktivitet Skapa mapp Gå till konsolträdet och klicka sedan på Ny mapp i Åtgärdsfönstret. Skapa nu en mapp som heter OPC (se bild) Skapa aktivitet för Merz OPC-server Klicka på mappen OPC och i Åtgärdsfönstret klicka på Skapa aktivitet. Malthe Winje Automation AB Sida 16/22

18 1. I fliken Allmänt skall Namn och Beskrivning fyllas i. När detta är gjort, klicka på knappen Byt användare eller grupp. En ny popup kommer fram. I rutan Ange det objektnamn som skall väljas skriver du Lokal tjänst och trycker på OK. Nu är fliken Allmänt ifylld och det bör se ut så här. 2. Gå till fliken Utlösare och klicka på knappen ny. Här väljer du Starta aktivitet till Vid start. Tryck på OK. Nu skall utlösaren synas i tabellen. Malthe Winje Automation AB Sida 17/22

19 3. Gå till fliken Åtgärder och klicka på knappen Ny. Nu skall du ange vilka åtgärder som skall utföras av aktiviteten. Ange att Åtgärden skall vara Starta ett program. Klicka sedan på knappen Bläddra. Nu kommer ett utforskarfönster fram och du skall ange OPCserverns sökväg och namn. Då valet vid installationen av OPC-servern var standard så blir sökvägen följande i detta exempel: "C:\Program Files (x86)\merz\opcservers\sbc S-BUS\SBCSBus.exe". Klicka på knappen OK. Nu skall Åtgärden synas i tabellen. 4. Under flikarna Villkor, Inställningar och Historik behöver du inte göra några förändringar utan behåll förvalda inställningar. Klicka på knappen OK. Malthe Winje Automation AB Sida 18/22

20 6. Matricon OPC Explorer 6.1. Allmänt. Matricon OPC Explorer är en i mängden av alla program som kan kommunicera med Merz OPC-Server Installation Gå till matrikons hemsida och direkt till nedladdningssidan för OPC-explorer genom följande länk: För att kunna ladda ner programmet och även titta på deras utbildningsfilmer så måste man registrera sig (detta kostar inget). Följ instruktionerna. Malthe Winje Automation AB Sida 19/22

21 7. Test av autostart och OPC För att testa autostarten startar du om datorn och loggar in med en annan användare än den som var inloggadnär aktiviteten skapades. Efter inloggning startar du Matricon OPC-explorer som du installerade i tidigare kapitel. Markera Merz.OPC_SAIA_S-BUS.1 och klicka på knappen Connect. Nu skall du se information i rutorna Server Info och Server Status. Vill man i detta läge kontrollera värden i taggar klickar man på knappen Add Tags. Malthe Winje Automation AB Sida 20/22

22 1. Välj PLC och sedan vilken typ av tag. I detta fall har vi högerklickat på PCD_1 och valt Add All Items. 2. Markera de taggar du vill se online. I detta falla har vi valt bägge ingångarna. 3. Klicka på knappen vänsterpil. 4. Nu ligger de taggar som du vill se online i rutan. 5. Klicka på knappen OK. Nu kan du följa alla taggar som är Publika ifrån PCD_1. Malthe Winje Automation AB Sida 21/22

23 8. Versionshistorik Version Kommentar Sign Dokumentet skapades. UL Korrekturläst. CHJ Malthe Winje Automation AB Sida 22/22

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Visa/Dolj knappar i Webeditor 8

Visa/Dolj knappar i Webeditor 8 Supportdokument Visa/Dolj knappar i Webeditor 8 Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: VisaDölj knappar i Webeditor 8.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Skapa ett

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Operativsystem - Windows 7

Operativsystem - Windows 7 Uppgift 5 B Operativsystem - Windows 7 Skapa mappar och undermappar Det finns olika sätt att skapa nya mappar på. Alternativ. Högerklicka på en tom yta. Håll muspekaren över Nytt. Klicka på Mapp Alternativ.

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Supportdokument. HVC Reset. Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_HVC Reset.

Supportdokument. HVC Reset. Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_HVC Reset. Supportdokument HVC Reset Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_HVC Reset.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Versioner av Initialization HVC-FBoxarna...

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide

GelSprinter GXe3350N. Snabbguide GelSprinter GXe3350N Snabbguide Installation av skrivare 1)Börja med att öppna förpackningen skrivaren anlände i. Tag ut skrivare och lägg kablage och övriga tillbehör åt sidan. Placera skrivaren på en

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Installation av Virtual Skipper Online

Installation av Virtual Skipper Online Installation av Virtual Skipper Online Säkert världens bästa freeware! Installation av spelet Så här gör du för att installera: 1. Ladda ner programmet från någon av följande platser: http://www.virtualskipper-game.com/en/

Läs mer

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite

LICENSAKTIVERINGSGUIDE. Design Collaboration Suite LICENSAKTIVERINGSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Varje kapitel representerar en viss typ av licensmetod. På ditt licenscertifikat står det vilken licenstyp du har. Hitta din licenstyp i listan nedan

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC 1 (11) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Starta Outlook 2007 för första gången...4 Startfönster för Outlook 2007...5

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Jobbschemaläggare. Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Morgan N. Sandquist Utvecklare: Gary Meyer Granskare: Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Start.............................................. 4 1.1.1 Schemalagda aktiviteter..............................

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Blackboard learning system CE

Blackboard learning system CE Blackboard learning system CE Inställningar (Del av studentmanual, Kap 7) 20080101 1 Inställningar Det finns vissa grundläggande krav på din dator och dess inställningar för att Blackboard ska fungera

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som filserver men det

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Kom igång med Skype (PC)

Kom igång med Skype (PC) Kom igång med Skype (PC) 1. För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer du till sidan där du kan ladda ner Skype

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Förberedelser. Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Installation av VDI för PC TIPS! Skriv ej ut använd hellre ipad. Nya lathundar publiceras regelbundet Version 1.0

Installation av VDI för PC TIPS! Skriv ej ut använd hellre ipad. Nya lathundar publiceras regelbundet Version 1.0 Hitta vilken Datortyp du har Innan installationen kommer du få att välja vilken Datortyp din dator har. Det kan vara bra att ha kontrollerat det innan du börjar med installationen. Notera att du skall

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Åtkomst till Landstingets nät via Internet

Åtkomst till Landstingets nät via Internet Åtkomst till Landstingets nät via Internet https://landstingetsormland.se/distansarbete 1 (12) Innehåll 1 Så fungerar PointSharp app eller dosa...3 1.1 Support...3 2 Lägg till Webaccess.dll.se som en tillförlitlig

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Installera CET Designer och Extensions

Installera CET Designer och Extensions Installera CET Designer och Extensions Published by: Configura Sverige AB Box 306 581 02 LINKÖPING www.configura.com 2006 Configura Sverige AB. All rights reserved. Printed in Sweden. Configura Sverige

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint 1 (13) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2007 - Windows 2011-07-06 Installationsanvisning för Su Officemallar 2007 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer