Kurser och läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurser och läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap"

Transkript

1 Lions Quest tillsammans Förskola - Grundskola - Gymnasium Kurser och läromedel om värdegrundsarbete och livskunskap Med ungdom för livskvalitet

2 Varför satsar LiOns på LärOmedLet tillsammans? TILLSAMMANS utvecklar färdigheter i att: - Arbeta tillsammans - Visa respekt för andra människor - Ta ansvar - Fatta positiva och sunda beslut - Handskas med konflikter - Sätta upp mål Lions vill stärka barn och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och samhällsengagemang. Lions vill dessutom hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper, till exempel att visa gott omdöme och gott kamratskap. Lions Quest är ett led i Lions förebyggande arbete mot drogmissbruk. norsk utvärdering av LiOns Quest I en stor norsk studie har Lions Quest Det er mitt valg av det norska Utdanningsdirektoratet tilldelats den högsta kategorin av förebyggande program, vilket innebär att det är ett program med dokumenterad effekt. Läs mer på tillsammans LiOns Quest ett select program Lions Quest har utsetts till ett SELECT program av det välansedda Casel Institute, Chicago. Lions Quest rekommenderas som ett verktyg i ett långsiktigt, förebyggande arbete med socialt och emotionellt lärande (SEL) mot bland annat mobbning och droganvändning. Resultaten från studierna visar att elever som deltog i SEL-program var mindre ängsliga och oroliga, deras inställning till skolan var mer positiv och deras ämneskunskaper bättre än kontrollgruppernas. Läs mer på och utvärdera på skolan/kommunen Det förbyggande arbetet kan utvärderas genom att använda det digitala mätinstrumentet Elevator. Läs mer på

3 Vad handlar LärOmedLet Om? Lions Quest TILLSAMMANS är en läromedelsserie som vänder sig till barn Lions QuestDen vänder sig också till föräldrar, och ungdom från förskolan till gymnasiet. lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till de senaste läroplanerna. Läromedlens innehåll är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende. tillsammans Läromedlen är uppbyggda kring punkterna: Förskola - Grundskola - Gymnasium Kommunikation förmågan att uttryck idéer klart och tydligt. Samarbete att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål och vara en positiv medlem i arbetsgruppen. Konflikt och problemhantering att effektivt kunna handskas med personliga utmaningar och konflikter med andra. Att respektera och uppskatta sig själv och andra att erkänna sina egna och andras talanger, att förstå hur människor både är lika och olika varandra och att lära sig fungera med andra människor hur olika vi än kan vara. Att stå emot negativa påtryckningar att kunna säga nej till negativt grupptryck eller negativ mediapåverkan. Att hjälpa eleverna att utvärdera sina egna tidigare prestationer och att sätta upp mål för framtiden. Läromedlet visar hur man kan arbeta långsiktigt och förebyggande för att nå målet en bättre livskvalitet. på Kursen erhåller Varje deltagare: Hur ordnas Lions Quest kurser? TILLSAMMANS-läromedlet som erbjuder praktiska En Lions Quest kurs omfattarförslag 2 dagaratt förarbeta grundskolans med: personal. I regel anordnas en kurs för personal från förskoleklass till Självtillit respekt för andra skolår 7, eller en kurs för personal inom skolår 4-9. Kurser för förskolan och gymnasiet omfattar en dag. Kamratskap samarbete Ansvarstagande positivt beslutsfattande tips för finansiering av kurs Att säga nej till våld och mobbning I dagsläget har inte Lions Quest någon huvudsponsor och Att säga nej till droger kostnaderna har tyvärr ökat. Uppfinningsrikedomen bland lionklubbarna har varit stor för att kunna kompensera detta. Ett verktyg att använda i skolans Några klubbar har skaffat sponsorer vid lokala kurser, till systematiska värdegrundsarbete. exempel fastighetsbolag, ortens handlare eller så har de använt en del av förtjänsten på försålda Lion Mints. Skolorna bidrar ibland med pengar från kompetensutvecklingsanslagen. Med ungdom för livskvalitet

4 central kurs - öppen kurs Sådana brukar anordnas i liondistriktets regi varje termin som internatkurser. För att komma ifrån vikariefrågan läggs kurserna oftast på de tidpunkter då skolpersonalen har fortbildningsdagarna. LokaL kurs På senare år har många skolor, kommuner eller klubbar utnyttjat möjligheten att anordna egna kurser vid tidpunkt som de själva bestämt. En modell att anordna kurser är att en enskild lion klubb, klubb/ kommun eller klubbar i samverkan ordnar en egen kurs som pågår under 2 dagar (grundskolan) kl Förskolan och gymnasiet en dag kl uppföljningskurs En uppföljningskurs anordnas för skolpersonal som tidigare har genomgått Tillsammans -utbildning. Avsikten är att de skall kunna ta del av de senaste rönen beträffande undervisningen, få repetition samt utbyta erfarenheter. En uppföljningskurs kan anordnas som dag- eller kvällskurs på en lördag och omfattar 3-5 timmar. Arrangör kan var enskild klubb/skola/ kommun eller klubbar i samverkan.

5 priser Alla priser är exklusive moms 25% central kurs - öppen kurs Kurskostnad (exklusive övernattning och måltider) Förskola (1 dag) kr/person Grundskola (2 dagar) kr/person Gymnasieskola (1 dag) kr/person Kursmaterial för samtliga skolår (förskola, förskoleklass och skolår 1-3, skolår 4-7, skolår 7-9 samt gymnasienivå) finns. I kurskostnaden ingår en handledning till varje deltagare. LokaL kurs Förskola (1 dag) kr Grundskola (2 dagar) kr Gymnasieskola (1 dag) kr I priset ingår för varje deltagare en handledning för aktuellt skolår. Minsta antalet deltagare är 20 och högsta 35 deltagare. Ytterligare några kan beredas plats, då debiteras kr/deltagare utöver ovanstående kostnad. De lokala arrangemangen med lokal och förtäring ordnar klubben/skolan själv. Viktigt är dock att kurslokalen (ca 70m 2 samt 3 grupprum) ligger utanför den gängse arbetsplatsen (skolan) att den är konferensutrustad samt har plats för ca 35 vuxenstolar i u-form utan bord. uppföljningskurs En uppföljningkurs kostar kr samt kursledarens resekostnader. Uppföljningskurs anordnas även centralt då så är lämpligt. Med reservation för prisändringar

6 tillsammans för föräldrar Samarbetet hem skola är oerhört viktigt, vi måste hjälpas åt och stötta varandra. Det gäller våra barn - vår framtid! info och material Föräldramöten anordnas. Föräldrahäftet finns att köpa. Kontakta Lions Quest tel H E I s fö t I k li N e a b

7 Vad handlar LärOmedLet Om? Lions Quest TILLSAMMANS är en läromedelsserie som vänder sig till barn och ungdom från förskolan till gymnasiet. Den vänder sig också till föräldrar, lärare och annan skolpersonal och är väl anpassat till de senaste läroplanerna. Läromedlens innehåll är utformat för att uppmuntra och stärka ett positivt beteende. Läromedlen är uppbyggda kring punkterna: Kommunikation förmågan att uttryck idéer klart och tydligt. Samarbete att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål och vara en positiv medlem i arbetsgruppen. Konflikt och problemhantering att effektivt kunna handskas med personliga utmaningar och konflikter med andra. Att respektera och uppskatta sig själv och andra att erkänna sina egna och andras talanger, att förstå hur människor både är lika och olika varandra och att lära sig fungera med andra människor hur olika vi än kan vara. Att stå emot negativa påtryckningar att kunna säga nej till negativt grupptryck eller negativ mediapåverkan. Att hjälpa eleverna att utvärdera sina egna tidigare prestationer och att sätta upp mål för framtiden. Läromedlet visar hur man kan arbeta långsiktigt och förebyggande för att nå målet en bättre livskvalitet. på Kursen erhåller Varje deltagare: TILLSAMMANS-läromedlet som erbjuder praktiska förslag att arbeta med: Självtillit respekt för andra Kamratskap samarbete Ansvarstagande positivt beslutsfattande Att säga nej till våld och mobbning Att säga nej till droger Ett verktyg att använda i skolans systematiska värdegrundsarbete.

8 Om LiOns Quest Lions Quest introducerades i Sverige Idag har drygt lärare och annan skolpersonal inom förskola, grundskola och gymnasium utbildats. Lions Quest finns i ett 60-tal länder i världen. Läromedlet TILLSAMMANS har utvecklats i ett samarbete mellan Lions Clubs International och Quest International och ägs idag av Lions. tillsammans Lions Quest är en av de största satsningarna som gjorts för skolungdomar inom området etik och livskvalitet för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Det är tack vare lionklubbarna och lionmedlemmarna som läromedlet spridits i Sverige. En verklig satsning på barn och ungdom. Det är viktigt att denna satsning fortsätter. KOntaKt: Lions Quest Geijersvägen Stockholm tel mobil fax mynta design X-O Graf Tryckeri AB Uppsala 2011

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning

Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning 1 Skolornas kostnader för att genomföra program mot mobbning Denna studie av skolors kostnader för att genomföra arbete i enlighet med Farstametoden, Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET, Skolkomet,

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Lennart Grosin Docent, Stockholms universitet Vad en bra skola betyder för ungas integration, hälsa och utveckling

Lennart Grosin Docent, Stockholms universitet Vad en bra skola betyder för ungas integration, hälsa och utveckling tillbaka Lennart Grosin Docent, Stockholms universitet Vad en bra skola betyder för ungas integration, hälsa och utveckling Utgångspunkten för seminariet var den forskning som bedrivits sedan 1970-talet

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se

Fotbollens SPELA, LEK OCH LÄR. Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning. Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Svenska Fotbollförbundet svenskfotboll.se Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning Fotbollens Svensk barn- och ungdomsfotbolls inriktning

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer