Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik"

Transkript

1 AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Linköpings Universitet Ekonomiska institutionen Logistik Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings Universitet 1

2 Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik...3 Produkter...3 Kunder...3 Försäljning...4 Cykletts logistikkanal...5 Inköp och materialförsörjning... 5 Produktion... 6 Distribution... 7 Ekonomi och personal...8 Uppgifter till AB Cyklett Uppgift 1. Nulägesbeskrivning...11 Uppgift 1a. Flödeskartläggning Uppgift 1b. Kvantifiering av flödet Uppgift 1c. Hur går det ekonomiskt för AB Cyklett? Uppgift 1d. Sammanställning och analys av nuläget Uppgift 2. Förändring av distributionen...13 Uppgift 2a. Kontroll av lagerräntan Uppgift 2b. Ändring av distributionsstrukturen Uppgift 2c. Ändring av transportupplägg Uppgift 2d. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 15 Uppgift 3. Lagerstyrning och ABC-klassificering av färdigvarulagret...16 Uppgift 3a. Beräkning av ordersärkostnaden (ställkostnaden) i slutmonteringen. 16 Uppgift 3b. Ändring av orderkvantiteten i slutmonteringen Uppgift 3c. ABC-klassificering Uppgift 3d. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 17 Uppgift 4. Förändring av inköp och materialförsörjning...18 Uppgift 4a. Leverantörsbyte Uppgift 4b. Kittning (samleverans) Uppgift 4c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys.. 20 Uppgift 5. Summering och jämförelse med nuläget...21 Uppgift 5a. Förändringar i DuPont Uppgift 5b. Ytterligare förändringar

3 Företagsbeskrivning, AB Cyklett Historik Strömgrens Mekaniska bildades 1947 och blev snabbt en av Ödeshögs största fabriker. Efter att från början enbart sysslat med tillverkning av harvar utvidgades verksamheten under 50- och 60-talen till att omfatta allehanda jordbruksredskap samt cyklar, bensindunkar, navkapslar mm. Dessutom åtog man sig legoarbeten inom de flesta områden där en mekanisk verkstad kan stå till tjänst. I mitten av 70-talet hamnade företaget i en kris, där år efter år bjöd på betydande förluster. Den folkkära fabriken hotades av nedläggning. I sista stund såldes dock hela verksamheten till en optimistisk smålänning, som snabbt upptäckte att den enda lönsamma delen av företaget var den relativt blygsamma cykeltillverkningen. Den nye ägaren satsade allt på ett kort, avvecklade samtliga övriga produkter och ökade volymen i cykeltillverkningen. Då en stor del av cykeltillverkningen bestod i rent monteringsarbete, renodlades fabriken till att främst omfatta montering av köpta artiklar. Företaget, som nu bytt namn till AB Cyklett, lyckades med det ingen trott. Förlustsiffrorna vändes till vinster och under 80- talet upplevde man några verkligt goda år. Guldåren är nu förbi, men fortfarande kan man redovisa hyggliga vinster. Produkter Än idag tillverkas enbart cyklar i AB Cykletts fabriker. Man har tre olika modeller: City, Countryside och Classic. De två förstnämnda är egentligen exakt samma cykel, förutom att Countryside försetts med grövre däck och robustare pakethållare, medan City har dubbla lås av hög kvalitet. (Från början hade man enbart en modell, Countryside, men den sålde dåligt i storstadsregionerna eftersom kunderna inte vågade lita på att Countryside skulle uppfylla deras mycket speciella krav). Classic är en enklare, mer tidlös cykel. Classic är AB Cykletts billigaste modell och den riktar sig främst till något äldre, mindre trendkänsliga cykelköpare. Alla tre modellerna finns både som herr- och damcykel. Dessutom kan man välja svart eller röd färg på samtliga modeller. Sammanlagt finns alltså 12 varianter till försäljning. Kunder Man säljer cyklarna via detaljister, dvs cykelhandlare. Det är dessa man ser som sina kunder. All försäljning är koncentrerad till fyra regioner: Stockholm, Göteborg, Malmö 3

4 och Umeå. I dessa städer har man distributionslager, från vilka regionens kunder servas. Leveranstiden till kund är satt till tre dagar (om ordern inkommer t.ex. på måndagen innan klockan så har kunden cyklarna på onsdagen) och detta är kunderna nöjda med. Kunderna lägger dessutom en preliminär order (prognos) på veckans övriga eventuella beställningar. Antalet kunder per region är relativt litet, då AB Cyklett inte anser sig kunna konkurrera med de stora cykeljättarna överallt. Genom att koncentrera sig på ett fåtal försäljningsställen kan man dock på dessa ställen framstå som ett ganska stort märke. Från samtliga kunder kräver man betalning senast 30 dagar efter leverans. Försäljning De senaste tre årens försäljning har varit relativt stabil. Fördelat på de olika produktvarianterna och de olika försäljningsregionerna var fjolårets siffror enligt följande tabell. Tabell 1: Cykletts försäljning Stockholm Göteborg Malmö Umeå Totalt City Herr Svart Röd Dam Svart Röd Countryside Herr Svart Röd Dam Svart Röd Classic Herr Svart Röd Dam Svart Röd Totalt Försäljningen är ganska jämnt utspridd över året, vilket är ovanligt i cykelbranschen. Anledningen till detta är oklar, men från företaget hävdar man att "En Cyklett är inte något man impulsköper för att det råkar vara fint väder. En Cyklett är en långsiktig investering i levnadskomfort, och det vill man ju ha året om." (Av någon anledning har reklambyrån inte utnyttjat detta citat i marknadsföringen, trots påtryckningar från företagsledningen.) Försäljningspriser till kund är för City och Countryside 5000 SEK och för Classic 3500 SEK (priser exkl. moms). 4

5 Cykletts logistikkanal Inköp och materialförsörjning De flesta av AB Cykletts leverantörer finns i Sverige. Detta är en följd av en medveten strävan att ha svenska, gärna regionala, leverantörer för att underlätta samarbete och hålla ner transportkostnaderna. Det finns också många kompetenta tillverkare i Sverige, så någon risk för kvalitetsproblem p.g.a. denna inköpspolicy anses inte föreligga. Ett fåtal artiklar köps dock utomlands (främst i Belgien) då dessa inte finns att köpa i Sverige. Inköpen går generellt till så att ett kontrakt görs upp på 1-2 år, där en total kvantitet fastställs inom vissa ramar. När beställningspunkten för artikeln uppnås gör man ett avrop, dvs man ber om en leverans. Det som inte är standardartiklar tillverkar leverantörerna mot AB Cykletts ritningar och tillverkningsunderlag. Totalt har företaget ca 75 leverantörer, som tillsammans levererar ca 800 olika artikelnummer. Man kan dock urskilja fem leverantörer som står för huvudparten av både antal artiklar och inköpsvärde. De flesta leverantörerna är gamla trotjänare, som levererat till AB Cyklett i många år. Mot samtliga leverantörer har man betalningsvillkoret 30 dagar netto. Totalt inköpsvärde för samtliga ingående detaljer till resp. modell är: City 2500 SEK Countryside 2650 SEK Classic 1900 SEK Materialförråd (MF) Hur mycket som avropas varje gång varierar från artikel till artikel, bl.a. beroende på artiklarnas inköpsvärde, t.ex. så avropas ramarna oftare och skruv mer sällan, men i genomsnitt köps varje artikel hem fyra gånger per år. Som säkerhet mot problem i inleveranserna har man i MF ett säkerhetslager för resp. artikel motsvarande 25 % av orderkvantiteten per beställning. 5

6 Produktion Produktionen sker i jämn takt året runt, även under den sk industrisemestern. Tillverkningen är uppdelad i två steg, förmontering och slutmontering, med mellanliggande lager. Förmontering (FM) I förmonteringen görs montering av köpta artiklar till större enheter, så kallade delmontage. T.ex. monteras ingående artiklar till färdiga hjul. Man har också utrustning som möjliggör korrigering av fel på de flesta köpta artiklar, något som i en del fall visat sig värdefullt. Alla de 20 delmontage som monteras här är gemensamma för samtliga modeller. Av varje separat delmontage ingår max ett per cykel. Av varje delmontage monteras 1000 st per gång. Man monterar alltså t.ex st bakhjul åt gången. Detta motsvarar ca fem veckors förbrukning (eftersom veckoefterfrågan är ca 200 st) och har visat sig vara en lämplig kvantitet för att få en genomloppstid i förmonteringen på en vecka, från beställning av material från materialförrådet (MF) till inleverans i mellanlagret (ML). Av det totala värdet av inköpt material används ungefär hälften i FM, medan resten går oförädlat till slutmonteringen. Materialförrådet och mellanlager finns i ett gemensamt lagerutrymme, men man har lagt artiklarna i var sin del av lagret eftersom förädlingsgraden är olika. Mellanlager (ML) I ML har man en säkerhetsnivå på 300 st per delmontage för att slutmonteringen ska kunna fortsätta, trots eventuella problem i förmonteringen eller inleveranserna till företaget. Slutmontering (SM) I slutmonteringen sammanställs köpta artiklar och förmonterade delmontage till färdiga cyklar. Här lackeras också ramarna som köps färdigsvetsade och rostskyddsbehandlade. Att man målar i egen regi beror på att målningsanläggningen trots sin ålder fungerar mycket bra. Beläggningen är också hög, ca 75 %. Man monterar 100 cyklar åt gången av resp. variant. Visserligen är försäljningen olika stor av de olika varianterna, men man anser att materialhantering, administration mm förenklas av att ha enhetliga orderkvantiteter. Lackeringen inleder slutmonteringen och tar två dagar i anspråk, varefter monteringen sker stegvis i fem stationer. Genomloppstiden i slutmonteringen, från uttag ur ML till inleverans i färdigvarulagret (FVL), är två veckor inklusive funktionstest och emballering. 6

7 Distribution Distributionsprocessen initieras av att kunden lägger en beställning och prognos för resten av veckan till distributionslagret som förmedlar detta behov till huvudkontoret i Ödeshög. Beställda cyklar plus prognostiserade cyklar skickas upp från färdigvarulagret till respektive distributionslager enligt en veckoturlista för lastbilen. Mestadels hinner lastbilen fram på tre dagar. Om inte så finns det säkerhetslager på respektive distributionslager. I normalfallet lagras inte de beställda plus de prognostiserade cyklarna in i distributionslagrets lagersystem. Inlagring av överblivna, ej beställda cyklar, sker veckovis i distributionslagren. Färdigvarulager (FVL) I FVL har man en säkerhetsnivå på 20 st per variant för att gardera sig mot mindre förseningar i slutmonteringen. Leveranser från FVL till distributionslagren (DL) sker veckovis med egen lastbil. Transport Körsträckor och effektiv körtid (inkl. lastning och lossning) för transport till resp. DL framgår av nedanstående tabell: Tabell 2: Körtider och avstånd Stockholm Göteborg Malmö Umeå Avstånd t o r [km] Effektiv körtid [tim] 6, I genomsnitt ska chaufförerna arbeta max 40 timmar per vecka, men inom en vecka kan upp till 50 timmar accepteras. Varje chaufför måste varje vecka ha ett sammanhängande vilopass på minst 45 timmar. Företaget vill låta chaufförerna sova hemma hos sina familjer förutom vid långresor där övernattning är ofrånkomlig. Övriga körtidsregler framgår av bilaga 3. Chaufförerna får betalt även för kortare raster, stipulerade enligt körtidsreglerna, men inte för de långa raster som är avsedda för sömn. Driftskostnad för transporterna inkl reparationer och underhåll beräknas till 5 SEK/km. 7

8 Distributionslager (DL) Leverans till kund utlovas inom tre arbetsdagar efter beställning till distributionslagret (DL). För säkerhets skull försöker man dock hålla en säkerhetslagernivå på resp. DL som täcker två veckors försäljning av resp. variant. Ekonomi och personal Kalkylräntan som företaget använder är 16.5 %. Som lagerränta används 25 % för samtliga förråd. Förra årets omsättning var ca 46 MSEK och det redovisade resultatet var 0,9 MSEK. Se resultat- och balansräkning nedan för mer detaljerad information. Kostnaden för olika personalkategorier inkl sociala avgifter mm kalkyleras till: Förrådspersonal Chaufförer Verkstadspersonal Tjänstemän SEK/år SEK/år SEK/år SEK/år Personalstyrkan fördelar sig på följande sätt: MF/ML FVL DL Förmontering Slutmontering Transporter Inköp Övrigt 3 förrådsarbetare (indirekt personal) 1 förrådsarbetare (indirekt personal) 1 förrådsarbetare per DL (indirekt personal) 9 kollektivanställda + 1 tjänsteman (samtl. direkt personal) 10 kollektivanställda + 2 tjänstemän (samtl. direkt personal) 2 chaufförer (direkt personal) 3 tjänstemän (indirekt personal) 11 tjänstemän (indirekt personal) I medel arbetar företagets anställda 40 timmar i veckan under årets 46 arbetsveckor. Företaget har möjlighet att låna pengar till 10 % ränta. Inlåningsräntan är 5 %. 8

9 RESULTATRÄKNING AB CYKLETT (Belopp i 1000-tals SEK) Rörelsens intäkter och kostnader Fakturerad försäljning Tillverknings-, fsg-, inköps- och adm kostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar enl. plan 670 Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 102 Räntekostnader Resultat före skatt Skatt 976 Redovisat resultat 900 9

10 BALANSRÄKNING AB CYKLETT (Belopp i 1000-tals SEK) TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Likvida medel Kundfordringar Övriga fordringar Varulager och PIA Summa omsättningstillgångar Anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 65 Nyanläggningar Maskiner och inventarier Byggnader Mark och markanläggningar 925 Summa anläggningstillgångar Summa tillgångar SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Växelskulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Checkräkningskredit Avsatt till pensioner 788 Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Summa skulder Bundet eget kapital Aktiekapital aktier a' nom. värde SEK Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Redovisat resultat 900 Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital

11 Uppgifter till AB Cyklett I uppgift 1 skall ni göra en nulägesanalys. I uppgifterna 2-4 skall ni ge förslag på förändringar i logistikkanalen samt undersöka effekterna på lönsamheten om dessa genomförs. I uppgift 5 skall ni göra en analys av läget efter förändringarna där ni skall göra en jämförelse med nuläget. Vad har hänt? Ökar företagets lönsamhet? Minskar företagets totala genomloppstid? Uppgift 1. Nulägesbeskrivning Uppgift 1a. Flödeskartläggning Gör en flödeskartläggning av AB Cykletts materialflöde, från leverantörer till kund. Uppgift 1b. Kvantifiering av flödet Kvantifiera flödet i syfte att identifiera eventuella problem och svagheter i flödet, dvs beräkna genomloppstid, medellagernivå, medellagervärde, medelpiavärde och lageromsättningshastighet för flödets olika delar. Observera att framför allt genomloppstid och lageromsättningshastighet varierar mellan de olika varianterna i vissa delar av flödet och att du då bör beräkna dessa nyckeltal såväl per variant som på sortimentet som helhet. (Använd tabellen i bilaga 1 som hjälp) Uppgift 1c. Hur går det ekonomiskt för AB Cyklett? Beskriv nuläget ekonomiskt med ett DuPont-schema. (Använd gärna DuPont-schemat i bilaga 2 som hjälp. Observera dock att alla uppgifter som det bifogade DuPont-schemat kräver inte finns att tillgå i fallbeskrivningen. Gör då rimliga antaganden i de fall detta krävs.) Komplettera vid behov med andra nyckeltal och diskutera utifrån detta olika sätt att förbättra företagets situation. 11

12 Uppgift 1d. Sammanställning och analys av nuläget Sammanställ informationen från uppgift 1a-1c. Gör en analys av nuläget: Varför har man säkerhetslager på olika ställen i flödet? Vad skall dessa skydda mot? Är partistorlekarna rimliga i materialförsörjningen, förmontering och slutmontering? Rita logistikrören för de olika modellerna/varianterna. Vad skall man koncentrera sig på i flödet, minskning av kostnader eller minskning av kapitalet? Vilka nyckeltal skall man koncentrera sig på? Var i flödet skall förändringarna ske? 12

13 Uppgift 2. Förändring av distributionen Uppgift 2a. Kontroll av lagerräntan Är 25 % är en rimlig lagerränta för företaget. För att kontrollera detta togs följande fakta fram: Företagets avkastningskrav vid investeringar är 16,5 %. Det senaste året har man slängt material värt 440 ksek p.g.a. skador vid transport och hantering i förråd och produktion (monteringsskador ej inräknade). Vid den årliga inventeringen brukar man alltid hitta en mängd produkter som inte längre är aktuella för användning och måste kastas bort. Senast kastades material för 380 ksek. Samtliga lager är försäkrade mot brand, stöld mm till en kostnad av 1,5 % av lagervärdet. Är lagerräntan rimlig? Uppgift 2b. Ändring av distributionsstrukturen Man har inom företagsledningen insett att tiden från färdigmonterad cykel till leverans till kund är ganska lång. För att om möjligt sänka den, och därmed minska kapitalbindningen, överväger man att avskaffa distributionslagren (DL), som idag hyrs inkl utrustning till en kostnad av SEK (totalt för alla fyra DL). Kunderna skulle då få lägga sina order direkt till fabriken i Ödeshög. Idag sker fjärrtransporterna till resp. DL med egen lastbil, medan distributionstransporterna till resp. kund sköts av lokala transportföretag. Om man tar bort DL vill man fortsätta köra fjärrtransporterna med egen bil, eftersom man har 2 chaufförer samt en bil med släp. Ekipaget fungerar bra, sina tio år till trots. Det är helt avskrivet och lånen är betalda. En eventuell försäljning beräknas ge 300 ksek för bilen och 100 ksek för släpet. En nyinvestering i motsvarande ekipage kostar ca ksek för en bil och 500 ksek för ett släp och beräknas ha en ekonomisk livslängd på 10 år. Lastkapaciteten för bil resp. släp ges av innermåtten (längd x bredd x höjd) i meter. Lastbil: 7,00 x 2,43 x 2,15 Släp: 7,35 x 2,43 x 2,15 13

14 En emballerad cykel kräver följande utrymme vid transport: 1,80 x 0,30 x 1,10 m. Cyklarna måste transporteras stående och får inte staplas på varandra. Om en del gods inte får plats vid ett visst tillfälle, förväntas DL:s säkerhetslager täcka upp detta i nuvarande struktur. Gods som ska till Stockholm kan vid akut behov skickas med Umeå-bilen, om plats finns på den. De lokala transportföretagen är villiga att utan kostnad ställa upp med omlastningsytor, under förutsättning att de får behålla distributionstransporterna, vilka de lovar att utföra samma dygn som cyklarna levereras till dem. En annan förutsättning är att cyklarna kundmärks i Ödeshög, vilket AB Cyklett inte anser vara något problem. Vid ett eventuellt avskaffande av DL kommer hälften av DL-personalen att erbjudas anställning i Ödeshög, medan resten tyvärr måste avskedas. Företagsledningen anser att det är mycket viktigt att bibehålla den nuvarande leveranstiden till kund (leverans 2 ggr/vecka). Lönar det sig för AB Cyklett att avskaffa DL enligt de förutsättningar som beskrivs ovan? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Vilka effekter, förutom förändrade kostnader, får man vid ett avskaffande av DL? Uppgift 2c. Ändring av transportupplägg Efter hårda interna diskussioner konstaterandet att DL inte kan tas bort med bibehållen leveranstid till kund om transporterna sker i egen regi, beslutar sig AB Cyklett för att ifrågasätta den heliga kon, dvs den egna lastbilen. Man begär prisuppgift från Danzas på fjärrtransporterna. I bilaga 3 visas valda delar av Danzas fraktsatser samt de fraktberäkningsregler som Danzas använder. På förfrågan svarar Danzas att AB Cykletts gods inte behöver klassas som svårstuvat, eftersom cyklarna kan ställas ovanpå annat gods, om lämpligt sådant finns i sändningen. Danzas erbjuder sig också att ta hand om omlastning och distributionstransporter för alla regioner, till en kostnad som totalt är 40 ksek lägre än vad de lokala transportföretagen kan erbjuda. Bör AB Cyklett låta Danzas ta över fjärrtransporterna eller ska man fortsätta köra i egen regi? Om Danzas ska ta över, är det då lönsamt att ta bort DL, om övriga förutsättningar är samma som i uppgift 2b? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) 14

15 Uppgift 2d Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ åtgärderna som rekommenderats i uppgift 2a-2c. Använd totalkostnadsmodellen vid genomgång av vilka kostnader som förändrats. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 2. Förklara noggrant hur post för post i totalkostnadsmodellen påverkar DuPont. 15

16 Uppgift 3. Lagerstyrning och ABC-klassificering av färdigvarulagret Den materialförsörjningsansvarige på AB Cyklett har efter en givande konferens börjat ifrågasätta gamla invanda rutiner. Han vill nu försöka styra slutmonteringen på ett mer ekonomiskt riktigt sätt genom att ta hänsyn till efterfrågan, vilket troligtvis kommer att leda till minskade lagernivåer i färdigvarulagret (FVL). För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs bla att man vet hur mycket en omställning i slutmonteringen kostar, vilket man inte har kontroll över idag. Uppgift 3a. Beräkning av ordersärkostnaden (ställkostnaden) i slutmonteringen En beordring i slutmonteringen kräver i genomsnitt följande resurser (tiderna avser total mantid): Utskrift av plocklistor, monteringsunderlag mm, 25 SEK. Uppstartningstid för varje batch i monteringen, 5 min per station (ej målning). Materialplanering, styrning och övervakning, 45 min. Utplock ur ML, 35 min. Inlagring i FVL, 20 min. I målningen krävs rengöring och färgbyte när man ska byta från röd till svart eller vice versa. Detta tar 45 minuter och kräver rengöringsmedel för 30 SEK. Det förekommer ingen styrning för att få flera batcher av samma färg efter varandra, utan slumpen styr ordningen på batcherna. Funktionstest tar 30 min per batch (stickprov). Beräkna ordersärkostnaden för slutmonteringen. Uppgift 3b. Ändring av orderkvantiteten i slutmonteringen Bestäm lämpliga orderkvantiteter i slutmonteringen. Lönar det sig för Cyklett att ändra orderkvantiteterna? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) Gör en fullständig analys av konsekvenserna av de förändrade orderkvantiteterna, dvs redogör för hur lagernivåer och kapitalbindning påverkas i SM och FVL, samt hur totala kostnader för beordring och lagring förändras? 16

17 Uppgift 3c. ABC-klassificering Företagsledningen har önskemål om en omsättningshastighet i FVL på minst 20 ggr/år för A-produkter, 15 för B- och 10 för C-produkter. Gör en ABC-klassificering. Hur påverkas orderkvantiteter och lagerhållning av detta? Är detta ett bra sätt att styra på? Diskutera. Uppgift 3d. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de beslutade åtgärder som rekommenderats i uppgift 3a-3c. Använd totalkostnadsmodellen vid genomgång av vilka kostnader som förändrats. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 3 utifrån utgångsläget i uppgift 1. Förklara noggrant hur post för post i totalkostnadsmodellen påverkar DuPont. 17

18 Uppgift 4. Förändring av inköp och materialförsörjning Uppgift 4a. Leverantörsbyte Sadeln till Classic har i alla år köpts av en liten Ödeshögsfirma. Man betalar 40 SEK/st för sadlarna och köper 600 st åt gången. Ordersärkostnaden är 350 SEK och säkerhetslagret är satt till 150 st (25 % av partistorleken). Nu har leverantören plötsligt aviserat en villkorslös prishöjning på nästan 20 %. Detta har fått den ansvarige inköparen att begära in offerter från ett antal företag. Efter att ha sorterat bort de företag som inte uppfyller de uppsatta kvalitetskraven och de som bedöms ha alltför dålig ekonomi, återstår tre möjliga leverantörer, vilkas anbud skiljer sig åt på ett antal punkter. Bland annat varierar den utlovade ledtiden, vilket får inköparen att fundera på dess betydelse. Man kommer fram till att ledtiden på något sätt bör påverka säkerhetslagret (SL). Då inte leveransprecisionen är känd för något av företagen (det finns inte ens uppföljning av den befintliga leverantören) bestämmer man sig lite godtyckligt för att SL ska täcka förbrukningen under halva ledtiden. Nuvarande leverantör levererar sadlarna gratis. I övriga fall tänker AB Cyklett anlita Danzas och betalar enligt deras fraktsatser (se bilaga 3). En sadel väger 300 g och sadlarna kan packas tätt, 1000 st per m 3. De tre alternativen skiljer sig åt på följande sätt. Tabell 3: Alternativa leverantörer Partistorlek (Q) Pris Ledtid Alt 1. Ödeshög (nuvarande lev.) Jämna 200-tal 47 SEK/st 8 veckor Alt 2. Linköping Valfritt 51 SEK/st 3 veckor Alt 3. Uddevalla Valfritt 50 SEK/st om Q SEK/st om Q<500 6 veckor Dessutom är Uddevallasadeln (alt 3) lite annorlunda konstruerad. Det innebär ingen kvalitetsskillnad, men sadelmonteringen beräknas gå två minuter fortare tack vare detta. Vilken leverantör bör väljas, med hänsyn till uppgifterna ovan? (Gör en totalkostnadsanalys, förklara varför ni tar med vissa kostnader och betraktar andra som konstanta mellan alternativen) 18

19 Vilka andra faktorer kan tänkas spela in vid valet av leverantör? Uppgift 4b. Kittning (samleverans) Från ett närbeläget företag köps idag fyra olika artiklar. Dessa avropas var för sig, men nu finns funderingar på att koordinera avropen. Idén är att beställa hem alla fyra artiklarna samtidigt och därmed spara administrativt arbete. Då alla fyra artiklarna används i samtliga modeller vill man i fortsättningen avropa ett antal "cykelkit", dvs så många av varje artikel som monteras på en cykel. Berörda personer gör bedömningen att det nedlagda arbetet vid varje beordringstillfälle inte påverkas av att ordern innehåller fyra artiklar istället för en. Undantaget är godsmottagning och inläggning i materialförråd (MF) som kräver lika mycket tid per artikel som förut. Arbetet med dessa två moment motsvarar tillsammans 30 SEK per artikel, eller 10 % av nuvarande ordersärkostnad. Vidare har företagsledningen för avsikt att inom kort överväga en förändring av nuvarande inköpsrutiner. En viss tveksamhet har uppstått om inköp 4 ggr per år ger lämpliga lagernivåer och genomloppstider. Tabell 4: Fakta om artiklarna Fakta om artiklarna: Artikel Pris Antal per cykel Bromshandtag 5,10 SEK/st 1 Lykthållare 2,00 SEK/st 1 Ekerreflex 1,15 SEK/st 2 Pedalreflex 0,28 SEK/st 4 Leverantören är positiv till idén och tycker att även han bör kunna tjäna på detta. Han är dock inte beredd att i det här skedet diskutera prissänkningar. Transportkostnaden antas försumbar eftersom leverantören ligger nära AB Cykletts fabrik. Cykletts ledning har för avsikt att inom kort utreda en förändring av de aktuella inköpskvantiteterna. Det är då aktuellt att studera en koordinering av avrop enligt både den gällande inköpsrutinen samt enligt en mer ekonomisk orderkvantitet. Vilken effekt skulle en förändring av inköpsrutinen på dessa artiklar få? Lönar det sig att koordinera avropen på dessa fyra artiklar? Hur påverkas orderkvantiteter och kostnader? 19

20 Uppgift 4c. Sammanställning av beslutade förändringar och lönsamhetsanalys Sammanställ de beslutade åtgärder som rekommenderats i uppgift 4a-b. Använd totalkostnadsmodellen vid genomgång av vilka kostnader som förändrats. Gör en lönsamhetsanalys med DuPont av vad som skett i uppgift 4 utifrån utgångsläget i uppgift 1. Förklara noggrant hur post för post i totalkostnadsmodellen påverkar DuPont. 20

21 Uppgift 5. Summering och jämförelse med nuläget Uppgift 5a. Förändringar i DuPont De förändringar som har räknats och diskuterats fram i de uppgift 2-4, hur har de påverkat DuPont-schemat, genomloppstider samt övriga nyckeltal från uppgift 1? Uppgift 5b. Ytterligare förändringar Vilka ytterligare logistiska förändringar tycker du bör övervägas i AB Cyklett? Motivera! 21

AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)

AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1. Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 5.1 Linköpings universitet Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI) Logistik- och kvalitetsutveckling Innehållsförteckning Företagsbeskrivning,

Läs mer

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.

Innehållet får inte spridas utan tillstånd från Linköpings universitet. AB Cyklett. Praktikfall i grundläggande logistik Version 2. AB Cyklett Praktikfall i grundläggande logistik Version 2.1 Linköpings universitet Ekonomiska institutionen Logistik Företagsbeskrivning, AB Cyklett... 3 Historik... 3 Produkter... 3 Kunder och försäljning...

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 1 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (6) Tillämpningsuppgift 1 Ht 2013 Mikrolux AB Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för enskilt bruk, dvs. mot konsumentmarknaden. Ugnarna är av ett exklusivt snitt och tillverkas

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (8) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Uppgift 1 Mikrolux AB Distribution Företaget Mikrolux AB tillverkar mikrovågsugnar för

Läs mer

Lektion 1 Beräkning av R TOT

Lektion 1 Beräkning av R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (13) Lektion 1 Beräkning av R TOT Uppgift 1 Nedan presenteras resultat- & balansräkning för ett företag. Beräkna räntabilitet på totalt kapital

Läs mer

Lektion 3 Lagerberäkningar

Lektion 3 Lagerberäkningar TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (7) Lektion 3 Lagerberäkningar Uppgift 1 Företaget Mångimport HB importerar och lagerför fem olika artiklar. Lagret styrs med hjälp av ett beställningspunktssystem

Läs mer

Genomgång av kontrollskrivningen

Genomgång av kontrollskrivningen Genomgång av kontrollskrivningen 131011 2- Om kontrollskrivningen 2 delar, s:a 12,0 poäng För godkänt krävs: >= 6,0 poäng totalt >= 2,0 poäng på Del 1 >= 2,0 poäng på Del 2 Del 1 4-Del 1 S:a 6,0 poäng

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (9) Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Instruktioner Ni förväntas arbeta med dessa uppgifter i grupp, 4-5 studenter. Skriftliga lösningar lämnas in antingen handskrivet i låda utanför min dörr

Läs mer

Lagermodeller & produktvärden

Lagermodeller & produktvärden Lagermodeller & produktvärden Tid Är Tid = Pengar? 3- Olika tidsbegrepp Ledtid (LT) Tid från behovsinitiering / orderläggning till behovsuppfyllelse / mottagande av leverans Genomloppstid (GLT) Tid för

Läs mer

Utredning av logistikförändringar

Utredning av logistikförändringar Utredning av logistikförändringar 1- Varför logistik? Lagerföring Lagerhållning/Hantering Kostnader Transport Administration Övrigt Vinstmarginal Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Intäkter Räntabilitet

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 2

Genomgång av tillämpningsuppgift 2 Genomgång av tillämpningsuppgift 2 2- Arbetsgång 3- Klargöra förutsättningarna Mål: Jämföra ett huvudalternativ med nuläget, med avseende på lönsamhet. Räntabilitet i fokus. 4-Klargöra förutsättningarna

Läs mer

Praktikfall i grundläggande logistik. Distribution av motorgräsklippare i Sverige

Praktikfall i grundläggande logistik. Distribution av motorgräsklippare i Sverige Praktikfall i grundläggande logistik Distribution av motorgräsklippare i Sverige Lunds Universitet, LTH Institutionen för Teknisk Ekonomi och Logistik Avdelningen för Teknisk Logistik 2014 Inledning Logistikchef

Läs mer

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift

Logistik. Varukapital. Kapitalbindning. Fö: Lager. Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift Logistik Fö: Lager Varukapital Gemensam benämning på allt material, alla komponenter, produkter i Diskussionsuppgift arbete (PIA, VUA, VIA) och förråd Förråd Varför Upplag har av utgångs- man lager? och

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden

Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Vad gör rätt lagerstyrning för sista raden Nils Robertsson VD på PromoSoft 100 % fokus på lager och inköp Utvecklar lagerstyrningssystem och säljer WMS och andra moduler för Supply Chain Add-on till affärssystemen

Läs mer

Genomgång av tillämpningsuppgift 1

Genomgång av tillämpningsuppgift 1 Genomgång av tillämpningsuppgift 1 2- Förväntningar Att ni lämnar in i tid, enligt anvisningar Att ni gjort ett seriöst försök Det handlar om ert lärande! Vem är ytterst ansvarig? Att ni tillämpar det

Läs mer

Leveransservice & totalkostnad

Leveransservice & totalkostnad Leveransservice & totalkostnad Leveransservice Logistikprestation 3-Leveransservice Ledtid Leveranspålitlighet Leveranssäkerhet Lagertillgänglighet Information Flexibilitet / Kundanpasning Oskarsson m

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling

MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER. Exempelsamling MATERIALFÖRSÖRJNINGENS GRUNDER Exempelsamling Innehåll Uppgift 1. Partiformning... 6 Uppgift 2. Partiformning... 6 Uppgift 3. Partiformning... 7 Uppgift 4. Volymvärdesanalys... 7 Uppgift 5. Säkerhetslager...

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING

Tentamen 1FE870:2. 7,5 poäng i Finansiering och analys. söndag 16 dec 2012 kl: 09 14. Anders JERRELING Tentamen 1FE870:2 7,5 poäng i Finansiering och analys söndag 16 dec 2012 kl: 09 14 Anders JERRELING Viktig information! Det är tillåtet att använda fickräknare. Observera att alla svar skall anges i svarshäftet!

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning

AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning Mörarp 2003-04-23 AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (publ) Delårsrapport 1, koncernredovisning 030101 030331 Aqua Terrena International AB redovisar ett planenligt resultat. Bolaget förväntas ha goda rörelsemarginaler

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström

Företagets uppföljning- nyckeltal. Daniel Nordström Företagets uppföljning- nyckeltal Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Nyckeltal Tolka nyckeltalen Företagets lönsamhet Finansiell balans Kapacitetsutnyttjande Analys av nyckeltal Länkar Begrepp

Läs mer

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal

Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal Enjoy Group AB (publ): Delårsrapport kvartal 1-3 2009 Enjoy Group AB (publ) komplettering av text till delårsrapport Efter att dagens delårsrapport i Enjoy Group AB (publ) har undertecknad erhållit några

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013

TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Ht 2013 Sid 1 (19) Lösningsförslag Tillämpningsuppgift 2 - Ht 2013 Om lösningsförslagets utformning OBS att detta lösningsförslag avsiktligt är utförligt, detta för att utnyttja tillämpningsuppgiften som

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké

1 februari 1999 THE EMPIRE AB. Bokslutskommuniké 1 februari 1999 THE EMPIRE AB Bokslutskommuniké Styrelsen rekommenderar bolagsstämman att dela ut Skultuna Messingsbruk till The Empires aktieägare. Eftersom förhandlingar pågår om försäljning av en minoritetspost

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT

Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT TNG018 Grunder i logistik och lönsamhetsanalys HT 2013 Sid 1 (14) Lektion 4 Logistikförändringars påverkan på R TOT Lösningsförslaget följder den övergripande arbetsgången enligt kap 5 i Modern Logistik.

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar

Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar Lagerstyrningsfrågan Januari 2014 - Fråga och svar När man fastställer kvantiteter att beställa för lagerpåfyllning avrundar man ofta beräknad ekonomiskt orderkvantitet uppåt eller nedåt, exempelvis för

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng Namn: Tentamensdatum: 150603 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg krävs:

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262

RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999. Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 RESULTATRÄKNING 01.01-12.31 2000 1999 Nettoomsättning Not 1 1 378 016 1 209 262 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -86 268-59 644 Drift -423 358-431 232 Fastighetsskatt -98 100-101 940 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Finansiering Välkommen till Industriell Ekonomi gk Kapitel 21: Finansiering Finansiering 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Varför behöver företag kapital? Finansiering Fyra typer av kapital i ett företag Realkapital

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Övningsuppgifter transportjämförelser

Övningsuppgifter transportjämförelser Övningsuppgifter transportjämförelser Uppgift 1 Du arbetar för ett företag som importerar guld från Sydafrika. Leveranserna sker en gång i månaden med båt från Sydafrika till Göteborg och varje leverans

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr

ÅRSREDOVISNING BRF FISKARUDDEN. org.nr ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 BRF FISKARUDDEN org.nr 769611-1074 BRF Fiskarudden Org nr 769611-1074 Styrelsen för BRF Fiskarudden i Lidingö med organisationsnummer 769611-1074 får härmed avge redovisning

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri

Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri CLIP - Högskolan i Gävle den 28 maj 2009 Materialstyrningsutmaningar i Svensk industri Stig-Arne Mattsson Division of Logistics and Transportation Bild 1 Kapitalbindning i svensk tillverkningsindustri

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer