Grades of Glory UF- Företagsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grades of Glory UF- Företagsrapport"

Transkript

1 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare: Johan Hopstadius (UC), Mikael Falkbäck (Östertälje Tryckeri) UF-lärare: Susanne Langkjaer

2 2 Innehållsförteckning Genomförda aktiviteter... 3 Grades of Glory UF... 3 Finansiell översikt... 3 VD har ordet... 3 Övergripande mål... 3 Tjänsten... 3 Tjänsten i korthet... 3 Tjänstens utformning... 4 Fördelar med tjänsten... 4 Utveckling av tjänsten... 4 Kvalitet... 5 Prissättning... 5 Priskalkyl Värmdö Hockey... 5 Priskalkyl Segeltorp Hockey... 5 Priskalkyl SALK Tennis... 5 Socialt entreprenörskap... 6 Marknaden och dess potential... 6 Grades of Glory etablerar sig på marknaden 6 Marknadsundersökning... 7 Marknadskommunikation...8 Prisjämförelse...8 Försäljning... 8 Våra samarbetsföreningar...8 Försäljningsdiagram... 9 Säljprocessen... 9 Organisation... 9 Team Grades of Glory... 9 Medarbetare och rollindelning Organisationsschema Väsentliga händelser under året Som resulterade i följande lärdomar Ekonomisk plan Finansiell ställning Rådgivare Underskrifter... 12

3 3 Grades of Glory UF och vår affärsidé Vår affärsidé går att ut på att förena studier och idrott i samarbete med idrottsföreningar. Genom att erbjuda läxläsning i eller i anslutning till deras lokaler skapar vi möjligheten och bättre förutsättningar för idrottande ungdomar att klara av balansgången mellan studier och idrott. Finansiell översikt Idag uppvisar vi ett resultat på kronor. Vi har en omsättning som uppgår till kronor. Omsättningen har räknats på vår försäljning (39720 kronor) samt 4000 kronor i prispengar som kommer transfereras till vårt konto inom kort. Vi har kostnader som uppgår till 8945 kronor där posterna är utspridda. Den största posten är för profilkläder och ligger på 3198 kr. Fram tills idag har vi gått med vinst med kronor. Vi är otroligt glada, nöjda och stolta över vad vi lyckats åstadkomma och har redan sett över olika alternativ för hur vi skulle kunna bedriva verksamheten vidare efter UF-årets slut. VD har ordet En ny tid behöver ett revolutionerande tankesätt Läxhjälpsbranschen är väldigt enformig och kantig på så sett att aktörerna på marknaden i stort sätt erbjuder samma dyra tjänst. Branschen kommer i framtiden handla om flexibilitet. I en tid då vi blir allt mer upptagna och ställda inför högre krav ville vi underlätta för ungdomar och föräldrar, på riktigt. Alla har vi svårt att få tiden att gå ihop och vi vill ta bort ett stressmoment som finns hos alla familjer med idrottande ungdomar. Det är svårt att hinna med både sina studier och sin idrottssatsning, likväl som det tar otroligt mycket kraft från föräldrarna att behöva tjata om läxorna efter träningen. Vikten av att inte behöva välja Att stimulera och aktivera ungdomar är det absolut viktigaste tillsammans med omsorg för att hålla ungdomarna på rätt bana. Man ska inte behöva välja mellan studier och Genomförda aktiviteter Vi registreras som UF-företag den 1: sep 2013 som första företaget i Stockholm Övergripande mål Förena studier och idrott. Omsätta kr. Få publicitet i media. Alltid tillfredsställa våra kunder. Ha en god marknadsföring och profilering. Ha en bra sammanhållning i gruppen. Delta i tävlingar. idrott. Tidigare har länken mellan studier och idrott saknats då skolan sett idrott som en timme på schemat medan många idrottsklubbar säger sig vilja prioritera skolan vilket dock sällan är fallet när lagen går in mot högsäsong. Vi förenar studier och idrott! Den 3/9 håller vi vårt första läxhjälpstillfälle i Värmdö Segeltorp hockey ansluter i början av september månad En marknadsundersökning gjordes med resultatet att 80 % av tillfrågade föreningar var intresserade av vår tjänst. 8o % av de tillfrågade ungdomarna tyckte detsamma. Under året deltog vi på en s.k. skolmässa samt Våga Vara Egen 2014 på Älvsjömässan. Vid årsskiftet kontrakteras SALK-tennis. Vi bedrev 76st läxhjälpstillfällen fram tills den 10 april. Vi blir tilldelade Årets Tjänst och Årets UF-företag i region Stockholm Syd. Vi har under året marknadsfört oss på Facebook, Instagram, Twitter och via vår hemsida som är vår bas mot nya och aktuella kunder. Under året har vi lanserat två reklamfilmer. Inlett ett samarbete med Östertälje tryckeri som hjälpt oss upprätta en grafisk profil och tryckt marknadsföring i form av DR till våra mässor. Tjänsten Tjänsten i korthet Grades of Glory UF bedriver läxläsning i samarbete med idrottsföreningar. Läxläsningen sker i eller i anslutning till idrottsföreningens lokaler och hålls av en studiecoach. Studiecoachen hjälper de idrottande ungdomarna att öka sina studieresultat och studiemotivation. Läxläsningen riktar sig till ungdomsverksamheten i våra samarbetsföreningar. Vi har valt att rikta oss

4 4 till ungdomar i åldersspannet 6-17 år. Detta är en målgrupp som har ett stort behov av att få stöttning med sina studier. Tjänstens utformning Läxläsningen sker på plats i eller i anslutning till idrottsföreningens lokaler. Vi på Grades of Glory utser vid samarbetets start en projektledare för den nya föreningen som har valt att börja samarbeta med oss. Projektledaren är ansvarig för verksamheten som bedrivs i föreningen och är ansvarig för kundkontakten. Projektledaren är även personen som ansvarar för att lägga schema för fältarbetet, dvs. vem i företaget som ska vara studiecoach och när. Verksamheten har utformats efter kundens önskemål och alla nuvarande föreningar har valt lite olika upplägg, t.ex. när det kommer till hur många tillfällen i veckan de vill erbjuda sin medlemmar läxläsning. Beroende på vald utformning av samarbetsföreningen finns vi på plats 1-3ggr i veckan i föreningens lokaler eller i direkt anslutning till dessa. Våra studiecoacher hjälper alla som vill ha hjälp med sina läxor, provförberedelser och uppsatsskrivningar. Vanligtvis väljer föreningen en drop-in variant där man får komma och gå som man vill efter behov och möjlighet. Vi hjälper under dessa tillfällen alla som är mellan 6-17 år och är medlemmar i föreningen. Föreningen kan också välja att tillsammans med oss anordna tillfällen för specifika lag eller åldersgrupper. Grades of Glory utformar tjänsten helt efter föreningens önskemål och sköter även all marknadsföring som en del av priset. Det ända föreningen ska behöva göra är att betala fakturan, resten sköter vi! Fördelar med tjänsten Möjligheten för idrottande ungdomar att lyckas med sina studier ökar, då de genom att komma på läxläsningen förbättrar sina resultat och motivation till att plugga. När de kommer hem efter skolan behöver de inte göra läxorna eller förbereda sig till sin examination i samma utsträckning eftersom vi redan lagt tid på detta under läxläsningen. Genom att hjälpa ungdomarna med studierna kan vi se till att de inte halkar efter i skolan samtidigt som de frigör tid åt sin idrott. Värdefull tid som ofta försummas av ineffektivitet, skapas istället. Ungdomarna får mer tid de kan lägga på sin idrott då pluggandet effektiviseras. De idrottande ungdomarna får möjligheten att studera i en unik miljö med människor som har samma intressen.. Läxläsningen sker i grupp där medlemmar från olika lag deltar. Det blir både roligare och mer motiverande för dem att plugga tillsammans med andra människor. Det skapas vänskapsrelationer även utan kontakter vilket också är bra för föreningen. Föräldrar slipper tjata på ungdomarna när de kommer hem efter träningen. Ett stressmoment försvinner även hos föräldrarna. Samarbetsföreningarna får positiv PR från föräldrar, kommun och andra intressenter då de kan erbjuda ett helhetskoncept som ger medlemmen möjligheten att både klara av studierna och idrotten på bästa sätt. Föreningen vi samarbetar med kan förbättra sitt anseende gentemot andra föreningar. Våra samarbetsföreningar kan locka nya medlemmar och använda vårt samarbete som en del i deras marknadsföring. Utveckling av tjänsten Utvecklingen av tjänsten har handlat om att utforma en tjänst som känns optimal för kunden. Vi har jobbat fram olika utformningar för att tillfredsställa kundernas behov och skapat de bästa förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Upplägget kring t.ex. antalet tillfällen/vecka, fakturering,

5 5 och marknadsföring skiljer sig därför från förening till förening, av anledningen att föreningarna har olika behov, önskemål, förutsättningar och förväntningar. Vissa vill ha ett komplement till bastjänsten. I Segeltorp valde man en typ av utformning där syskon utanför föreningen också fick delta på läxläsningen. Detta för att skapa ett ytterligare mervärde för familjerna. Därför utvecklade vi den privata satsningen där t.ex. äldre syskon till ett rabatterat pris har getts tillgång till läxhjälpen. Föräldrarna till syskonen faktureras en mindre summa samtidigt som vi kan fortsätta vara nischade och fokusera på idrottsföreningarna och vår kärnverksamhet. I Värmdö har vi bytt lokal, tidpunkt för läxläsningen samt marknadsföringsstrategi för att lyckas locka fler ungdomar till läxläsningen. Kvalitet Skillnaden mellan en studiecoach på Grades of Glory och någon av våra konkurrenter skiljer sig inte mycket. Ålderna på studiecoacherna är ungefär densamma och kunskapsnivån likaså. Studybuddy och övriga konkurrenter anställer studiecoacher som är 18 år gamla precis som vi och de som anställs har likvärdiga kunskaper, betyg och engagemang. Våra krav på framtida studiecoacher som anställs kommer vara att de ska visa på god social och pedagogisk förmåga, ha goda ämneskunskaper samt ha en god förståelse för vilken typ av ungdomar de kommer att coacha igenom studierna. Olika studiecoacher passar bra i olika sammanhang. Kontakten mellan studiecoachen och de idrottande ungdomarna är otroligt viktig för verksamheten och är något som går hand i hand med konceptets grund. Vi har själva varit i samma sitts som ungdomarna och många gånger behövt välja mellan studier och idrott. Framtiden kommer handla om kvalitetssäkring. Som en del av kvalitetssäkrandet av tjänsten är tanken att vi ska upprätta ett program som varje studiecoach måste gå igenom innan anställning. Programmet kommer bestå av ett färdighetstest där studiecoachens färdigheter testas rent kunskapsmässigt. Det kommer också bestå av en intervju där studiecoach och arbetsgivare går igenom olika steg för att mäta arbetstagarens kompetens och förutsättningar till jobbet. Prissättning Priskalkyl Värmdö Hockey Vi bedriver totalt 22 tillfällen i Värmdö fram tills jul. Det första tillfället erbjöd vi Värmdö gratis. Alltså fakturerar vi för 21 tillfällen och fakturerar totalt kr (600*21= 12600) Priskalkylen för Värmdö Hockey som är vår största kund såg ut enl. följande baserat på ett tillfälle. Priskalkyl Segeltorp Hockey Vi har bedrivit tolv läxhjälpstillfällen i Segeltorps IF fram tills februari och vi har fakturerat 660 kronor/tillfälle. Vår försäljning till Segeltorp har uppgått till vilket sammanlagt blir 7920 kr. Priskalkyl SALK Tennis Priset vi fakturerat SALK har under året legat på 540 kronor/tillfälle. Det sattes under säljmötet med motiveringen fler tillfällen till ett något lägre pris. 510 kr förtjänst av 1,5 h läxhjälp med arbete upp till 10 deltagare 60 kr *Resetraktamente 30 kr Material **Uppskattning 600 kr Summa 570 kr förtjänst av 1,5 h läxhjälp med arbete upp till 10 deltagare 60 kr *Resetraktamente 30 kr Material **Uppskattning 660 kr Summa 450 kr förtjänst av 1,5 h läxhjälp med arbete upp till 10 deltagare 60 kr *Resetraktamente 30 kr Material **Uppskattning 540 kr Summa

6 6 Lägsta prissättning och dynamisk prissättning Ett företag som inte är lönsamt håller inte i längden men prissättningen är ett av de känsligaste momenten för ett företag. Man kan inte ta ut ett för högt pris samtidigt som man vill göra så stor vinst som möjligt. Det lägsta priset vi kan ta per tillfälle beror på föreningens förutsättningar och antal deltagare men förutsatt vi enbart behöver vara en studiecoach på plats som är avlönad har vi räknat med att en lön per 100kr/h skall utgå. Detta ger en kostnad på 150kr/tillfälle för den anställda + skatter och avgifter vilket gör att lönekostnaderna för den anställda blir ca 206kr per tillfälle. I framtiden kommer vi ha anställda vars transporttid till och från läxläsning längre än läxläsningen. Därför har vi kalkylerat med ett resetraktamente om 60kr vilket gör att den anställde kostar oss 266kr/tillfälle. Vi räknar med att varje tillfälle ska täcka en timlön för administration etc. vilket gör att våra totala kostnader utan skatt och avgifter för de egna uttagen blir lika med 416kr som också är vårt lägsta pris per tillfälle. Resterande utgör företagets vinst och beror på kontraktets utformning med faktorer som b.la. antal tillfällen, lokal, antalet deltagareetc. Socialt entreprenörskap Social hållbarhet handlar om att alla barn ska ha chansen att få rätt till en bra utbildning, och därmed även hjälp till bra läxläsning. Vissa barn klarar läxorna utan hjälp, men långt ifrån alla. Idrottsklubbar i Stockholm har generellt sett en väldigt ansträngd ekonomi med höga hyror och andra kostnader. I och med att vi vill kunna hjälpa många barn och många idrottsklubbar har vi valt att sätta ett lågt pris. Vårt sätt att uppnå en god lönsamhet har varit att samla de idrottande ungdomarna i grupp och erbjuda läxläsning till flera samtidigt. På så sätt har vi kunnat motivera ett högre pris men ändå varit billigast på marknaden när det kommer till läxläsning som inte är ideell. Vi gör läxläsning möjligt för barn som inte annars hade haft råd med läxläsning. Därför är vi ekonomiskt hållbara, både sett ur en företags- och en samhällsaspekt. För att bidra till en positiv utveckling inom svensk ungdomsidrott har vi valt att: Budgetera en fond som ska hjälpa familjer som har det svårt att betala medlemsavgiften i våra samarbetsföreningar. Utdelningen av fonden sker efter samråd med föreningarna för att göra största nytta. Jobbat fram ett sätt som gör det billigt för alla med läxläsning. För att ideella verksamheter ska kunna anlita vårt företag har vi hittat ett sätt att bedriva läxhjälp utan att ta flera hundra kronor betalt per deltagare. Våra samarbetsföreningar har efter vårt förslag valt att höja medlemsavgiften med ett par kronor per deltagare. Detta är ett sätt för klubbarna att finansiera läxläsningen. För kr extra per år och medlem kan vi se till att samtliga i föreningen får tillgång till läxhjälp. Något ingen av våra konkurrenter är i närheten av. Utforma föreläsningar som vi kan hålla i kampen mot mobbning i skolan och inom idrotten. Tanken med detta är att det ska ske som ett komplement till läxläsningen. Vi vet med vår egen erfarenhet att det förekommer mycket mobbning överallt där ungdomar är aktiva, något vi vill stå upp emot för att vara en del av samhällsutvecklingen och utveckla ungdomsidrotten. Tanken med föreläsningar att de ska fungera som en del av de tjänsteutbud som Grades of Glory i dagsläget erbjuder. Exempelvis kan ett lag samlas en halvtimme innan sin träning och lyssna på vår föreläsning för att få en liten tankeställare innan de börjar träna. Marknaden och dess potential Grades of Glory etablerar sig på marknaden Skolan ser idrotten som en timme på schemat vilket är på tok för lite. Samtidigt säger sig många idrottsföreningar prioritera skolan först men det är oftast bara för att lugna ner föräldrarna för stunden samtidigt som studierna egentligen försummas. Detta är grunden till varför det inte finns någon länk

7 7 mellan studier och idrott, fören nu! Vi etablerar oss på en marknad som växer i raketfart. Med ett hållbart koncept, lågt pris och dessutom en hållbar affärsmodell oavsett regering kan Grades of Glory se till att barn får tid till det så otroligt viktiga idrottande utan att skolan glöms bort. Ett helhetstänk som saknas både hos konkurrenter som tar skyhöga priser och hos politiker som tror att vi kommer få en ändring av att prata om problemet. Man måste lyssna på ungdomarna och vi vet vad som motiverar idrottande ungdomar. Man måste göra läxor kul och det finns inget bättre sätt att göra det på än att göra det som motiverar, d.v.s. idrotten, till en del av den tråkiga läxläsningen. Vi har utvecklat vår verksamhet i åldersgrupperna år där allra flest slutar med sitt föreningsidrottande. Vår tjänst kan göra att fler kan idrotta längre. Riktat intensiv marknadsföring och legat på ungdomar och föräldrar i års ålder, ett åldersspann där allra flesta ungdomar i dagsläget är en del av föreningsidrotten och samtidigt målgrupp för oss då allt fler läxor och prov kommer in i bilden. I denna åldersgrupp hade vi enligt SCB undersökning år 2012 lite drygt 240,000 potentiella ungdomar som kunder. Marknadsundersökning Verkar vår tjänst intressant för er förening? Denna undersökning genomfördes i idrottsföreningar på totalt 40 personer. Vi kontaktade styrelser, tränare samt andra med inflytande och intresse i föreningen. Totalt genomfördes undersökningen på tio personer från fyra olika föreningar. Syftet med undersökningen var att undersöka hur stort intresset för tjänsten var i idrottsföreningar. Skulle tjänsten göra ert medlemskap mer attraktivt? Denna undersökning gjordes på 50 föräldrar i våra två samarbetsföreningar. Även om föreningarna är våradirekta kunder var det uppenbart för oss att en kartläggning av deras behov inte är tillräcklig. Medlemmar och deras föräldrar kan sätta press på föreningarna som därmed inser att det är en konkurrensfördel att även erbjuda läxhjälpstjänsten till sina medlemmar. Direkt, relation och mun-till-mun marknadsföring - Kundkontakt Hemsidan - Skolmässor Sociala medier - Våga Vara Egen Broschyrer, flygblad, informationsblad - Föräldramöten - Snack i omklädningsrummen - Ryktesspridning - Informativ, enkel - Info riktar sig till befintliga kunder och nya kunder. - Varje kund har en flik. - Kontaktuppgifter - Facebookgruppen - Instagram - Twitter Effektiv marknadsföring

8 8 Marknadskommunikation I modellen ovan presenteras företagets marknadsföringskommunikation med fokus på hur marknadsföringskanalerna används för att stärka Grades of Glory UF. Vi har använt oss av direktmarknadsföring på skolmässor och Våga Vara Egen 2014 samt skapat informationsbroschyrer och affischer. I och med att vi har marknadsfört oss i föreningarna genom att delta på föräldramöten, snacka med medlemmarna i omkl.rummen och lagt ut marknadsföringsmaterial har vi både lyckats ökat deltagarantalet på läxläsningen och fått bra respons från ledare, föräldrar och ungdomar. Via vår hemsida kan befintliga kunder hålla koll på schemat för läxläsningen och få info om vad läxläsning går ut på och gör för nytta. Nya kunder får information om vad vi gör och kan om de be finner intresse kontakta oss. I våra sociala medier har vi under året publicerat bilder, nyheter mm. från verksamheten. Facebooksidan uppdateras kontinuerligt och vi når ut till många användare. Prisjämförelse Diagrammet nedan visar en jämförelse av priser mellan vårt företag och tre konkurrenter. Diagrammet är baserat på de lägsta priset varje konkurrent erbjuder efter godkänt RUT-avdrag. Vi på Grades of Glory bedriver läxhjälpstillfällen där vi snittar 10 deltagare/tillfälle. Segeltorps IF som är en av våra kunder betalar 600 kronor/tillfälle. Vi fakturerar idrottsklubben, inte privatpersoner vilket innebär att inte kan inte tillämpa RUT-avdraget vid fakturering. Om man ser till priset per person och tillfälle och vi har 10 personer som är närvarande på läxhjälpen, betalar klubben ändå endast 60 kronor per tillfälle och person, ett pris som är upp till dryga 8 gånger billigare än våra konkurrenter. Grades of Glory jobbar precis som de flesta företag för att vinstmaximera, men vi tar också ett socialt ansvar! 60 Grades of Glory Pris/Person & Tillfälle Studybuddy My Academy ExtraCoach Försäljning Våra samarbetsföreningar I dagsläget bedriver vi verksamhet i tre idrottsföreningar. Alla tre har valt att lite olika upplägg som utformats efter medlemmarnas behov och önskemål. Vi är mycket glada över att tre så stora och väletablerade föreningar valt att samarbeta med oss. Föreningarna som valt att förena studier och idrott tillsammans med oss är: 47 tillfällen 17 tillfällen 12 tillfällen

9 9 Försäljningsdiagram När vi skrev vår affärsplan satt vi som mål att vi skulle omsätta kronor. Målet var högt satt, det visste vi, men vi hade tron på att vi skulle kunna nå det om vi låg i och bedrev en bra verksamhet. Vi har nått vårt mål och dessutom överträffat med ungefär kr. Detta på grund av att vi skapat kundnytta till våra samarbetsföreningar. De är nöjda med oss och vill fortsätta bedriva verksamheten. Därför har vi fortsatt bedrivit vår verksamhet kontinuerligt utan avbrott och lyckats omsätta mer än vad vi tidigare förutspått Säljprocessen Vår säljprocess inleds med att en person i säljstaben kontaktar en förening, alternativt att en idrottsförening har hört talas om oss genom ryktesspridning. Vi lämnar ett erbjudande till klubben och träffar dem sedan på ett säljmöte för att diskutera fram utformning. Därefter bedriver vi vår verksamhet Nya kunder Omsättning Utfall Budget Erbjud ande Säljm öte Organisation Team Grades of Glory Vi är teamet som inte tar en plats på avbytarbänken, utan direkt tar en plats i den högsta divisionen. Grundstommen i Grades of Glory är organisationen och medarbetarna och vårt mål med UF-året har varit att ta vara på varandras olikheter på bästa sätt. Vi kom tidigt till insikt om vi alla är både är olika och lika och att det är något vi ska dra nytta av. Gruppens blandning av kunskaper och kompetenser visade sig vara avgörande i strävan efter att nå framgång under UF-året, och leverera den absolut bästa tjänsten. Vi har valt att se på gruppens sammanhållning och organisation som ett fotbollslag med en spelande tränare: Ryktessp ridning Läxhj älp För att nå fram till det gemensamma målet krävs det att alla lagdelar fungerar, både för sig och tillsammans. Vår ekonomichef är försvaret i fotbollslaget och ser till att vi inte släpper till för mycket bakåt (håller kostnaderna nere). För att samspelet mellan försvar och anfall ska fungera krävs att mittfältet kan förvalta försvarets spel vidare till anfall. Vår VD ser till att försvaret och anfallet inte bara behöver slå bollar mellan kortlinjerna utan att laget istället kan spela bollen från försvar hela vägen till mål och underlättar genom att lösa problem som uppstår där emellan. För att tillslut göra mål krävs att man anfaller aggressivt och gör det bästa man kan med spelet man fått från försvaret och mittfältet. Här marknadsför vår marknadschef oss mot kunderna så att vi tillslut får möjligheten att göra mål (sluta avtal). I ett fotbollslag är de största stjärnorna viktiga för att laget ska kunna nå det riktigt bra resultaten. Likt en manager i fotboll ser vår projektledare till att våra största stjärnor (största kunder) är nöjda med tillvaron. En viktig kugge för att laget ska fortsätta utvecklas och kunna hänga med i konkurrensen är att utvecklingsarbetet för att hitta nya pjäser till verksamheten hela tiden är på högsta nivån. Likt en scout i fotboll letar vår utvecklingschef både nya kunder och nya sätt att förbättra vår verksamhet. Till sist behövs någon som ser till att både helheten fungerar och att individerna får chansen att utvecklas för att få de yttersta av sina kvalitéter. Därför delegerar vår spelande tränare (VD) ut lämpliga uppgifter och följer upp arbetet kring verksamheten för bästa möjliga resultat.

10 10 Medarbetare och rollindelning Joakim Flink, VD Som VD för ett nystartat tjänsteföretag handlar mycket om kommunikation, både internt men också externt. Grunderna för att bedriva en bra verksamhet skapas från början av det interna arbetet med hög målsättning och motiverade medarbetare. I det interna arbetet har mycket av arbetet inneburit planering och struktur för att kunna leverera en bra tjänst ut emot kunden. Det externa arbetet har mycket handlat om visioner, att få kunder att inse vad som är möjligt samt att förmedla tjänsten fördelar ut emot externa intressenter. En god kundkontakt i relationsbyggande syfte har varit genomgående och mycket viktigt under det gångna året. Tillsammans med mitt starka team ska vi fortsätta förena studier och idrott! Organisationsschema Erik Alenrud, Ekonomichef Som Ekonomichef i Grades of Glory UF ligger mitt ansvar på det finansiella planet och jag är huvudansvarig för företagets administrativa arbete såsom rapporter och tävlingsbidrag. En ekonomichef i ett UF-företagen har dessutom ansvar för att fakturera, bokföra, budgetera, skriva delårsbokslut, och årsbokslut. I och med att jag och mina medarbetare har bedrivit fältarbetet i våra tre samarbetsföreningar löpande har vi också kunnat fakturera dem löpande. Detta har resulterat i att vi lyckats överträffa våra ekonomiska mål, bl.a. att omsätta mer än kr. Grades of Glory har utvecklats och vi kommer fortsätta utvecklas. Med en ekonomi som under året visat sig allt mer stabil, har vi kunnat tillfredsställa våra kunder har genom att dela ut deltagarpriser samt upprättandet två fonder som en del i vårt sociala engagemang. Detta hade inte varit möjligt utan vår stabila ekonomi. Carl-Oscar Sturén, Projektledare Det krävs mer än en bra affärsidé för att konceptet ska bli bra. Som projektledare har jag som främsta uppgift att kvalitetssäkra tjänsten genom att ansvara för fältarbetet i sin helhet. Vidare har jag under året också stått som ansvarig för andra projekt som exempelvis vår reklamfilm och SALK projektet. Verksamheten har alltid haft goda förutsättningar. Med en tydlig ingång till Segeltorp Hockey så har vi haft möjlighet till en tidig utveckling. Detta tog vi tillvara på och i dagsläget har vi tre föreningar som alla ser positivt på vår verksamhet. Vi har utvecklats med raketfart under detta UF år och resan slutar inte här. Alva Sundquist, Marknadschef Som marknadschef på Grades of Glory UF har jag främst ansvarat för hur företaget uppfattas av både potentiella och befintliga kunder. Vi har skapat en logotyp som kommunicerar företaget tillsammans med den aktiva marknadsföringen på Facebook, Instagram, och företagets egen hemsida. Tack vare den genomförda marknadsundersökningen kunde företaget tidigt konstatera att intresset för tjänsten på marknaden var ännu större än vad vi räknat med från början. Marknadsföringen i sin helhet har bidragit till ett ökat intresse för företaget bland potentiella kunder samt ett högre deltagarantal på läxläsning i respektive förening. Vi förtjänar den plats vi hittills har erövrat på marknaden och i framtiden kommer vi garanterat ta upp mer utrymme än vad vi gör idag! Erik Nytell, Utvecklingschef Som utvecklingschef tar jag kontakt med nya föreningar och presenterar vår idé. Många föreningar är villiga att ta ett socialt ansvar genom att också stötta sina idrottare med studierna. Min uppgift är att övertyga dessa klubbar om att Grades of Glory har den bästa lösningen för att tillfredsställa dessa behov. Utöver vår kärnverksamhet har vi startat en fond, samt belönat de som kämpar bäst i skolan och på plan genom att dela ut priser i form av eftertraktad idrottsutrustning. Vi har ambitionen att fortsätta utvecklas och har goda möjligheter att göra det. Väsentliga händelser under året - Under Oktober månad rekryterades en ny person in i företaget, vår utvecklingschef, som jobbar med utveckling av tjänsten och försäljning.

11 11 - Vi kom fram till ett lägsta pris som har legat till grund för samtliga priskalkyler. -Vi kontakterade Segeltorp och Värmdö i september. Vi bedrev under början av UF-året tre läxhjälpstillfällen i veckan.vi kontrakterade SALK i december vilket ställde ännu mer krav gruppens samarbete. Som resulterade i följande lärdomar - Gruppdynamiken förändrades. Erik Nytell kom in som en frisk fläkt och rekryteringen av honom har underlättat oerhört då vi blev ytterligare en person att fördela arbete på. - Vi har förhandlat utifrån vårt lägsta pris och har lyckats sälja in konceptet bättre än förväntat. -När vi fick började samarbeta med två föreningar satt vi upp ett schema för läxläsningen. Det vill säga vem som skulle agera studiecoach i vilken förening och under vilken tid. Det blev en utmaning att hinna med läxläsningen för oss alla men det löste vi genom att ha en bra planering. - När vi kontrakterade SALK blev det ännu mer att göra på fältet. Carl-Oscar utsågs till projektedare och är ansvarig för schemaläggning, kundkontakt och uppföljning. Ekonomisk plan (Perioden 1/ / ) Resultaträkning (Perioden 1/ / ) Intäkter Nettoomsättning Summa intäkter Kostnader Varukostnader Profilkläder Transport Materialinköp Utställningar och mässor Företagsförsäkringar Deltagarpriser Marknadsföring och PR Personalkostnader Summa kostnader 8945 Periodens resultat Företaget omsättning under UF-året Försäljning 91 %, prispengar 9 % 2 Varukostnad 3 Inköp av profilkläder till företagets medarbetare (Profilkläder och tryck) 4 Studiecoach åkte taxi från läxläsning i Värmdö till UF-mässa, 5 Inköp av material till montern under UF-mässan. 6 Mässavgift för utställning på VVE Kostnad för registrering av UF-företaget. 8 Priser till deltagare som haft bäst närvaro på läxhjälpen bestående av idrottsutrustning. 9 Hyra av material till montern under UF-mässa. 10 Företagsmiddag vid kick-offs. 11 Fordringar till SALK Tennis (5400 kr) och Värmdö Hockey (3000 kr) 12 Företaget likviditet på banken och i kassan. 13 Alla i företaget investerade 100 kronor vid UF-årets början. 14 Perioden resultat visar företagets ekonomiska ställning. 15 Förtjänst per timme räknas ut genom att man dividerar antal utförda timmar med periodens resultat. 16 Vinstmarginalen räknas ut genom att dividera resultatet med den totala omsättningen. Förtjänst/timme 15 Vinstmarginal 16

12 12 Finansiell ställning Vid årets början sköt samtliga medlemmar i företag in 100 kronor vardera i företaget. Detta var pengar som användas till t.ex. företagsregistrering och andra små utgiftsposter. Vi började bedriva verksamheten redan i september månad och fakturerade vår första kund redan samma månad. Sedan dess har vi bedrivit vår verksamhet löpande och därmed också kunnat fakturerar kontinuerligt. Vi har en omsättning som uppgår till kronor. Omsättningen har räknats på vår försäljning (39720 kronor) samt 4000 kronor i prispengar som kommer transfereras till vårt konto inom kort. Vi har kostnader som uppgår till 8945 kronor där posterna är utspridda. Den största posten är för profilkläder och ligger på 3198 kr. Fram tills idag har vi gått med vinst med kronor. Vi är otroligt glada, nöjda och stolta över vad vi lyckats åstadkomma och har redan sett över olika alternativ för hur vi skulle kunna bedriva verksamheten vidare efter UF-årets slut. Rådgivare Mikael Falkbäck är företagsledare på Östertälje Tryckeri med stor kunskapsbas inom försäljning. Mikaels kunskap och erfarenhet av att starta upp ett företag och leda det till framgång skapar goda förutsättningar för oss att expandera och undvika problem på vägen. Mikael har även suttit med i styrelser och varit ungdomstränare vilket gör att han kan se vår tjänst ur en potentiell kunds ögon. Vi kommer att träffa Mikael minst en gång i månaden och diskutera företagets utveckling. Johan Hopstadius jobbar med marknadskommunikation på UC. Han är expert på kundrelationer och marknadsstrategi vilket gör honom till en "just-in-time" rådgivare för oss med tanke på att läxhjälp som inte är ideell är ett diskuterat ämne just nu. Med Johans kunskaper kan vi hitta ett sätt att bemöta eventuell kritik. Johan har idrottande barn vilket gör att han, precis som Mikael, kan se lösningar för företaget och uppmärksamma hur vi framstår mot våra kunder. Vi kommer träffa Johan en gång i månaden och diskutera marknadsstrategi och varumärke. Underskrifter Datum Stockholm Jag har granskat Grades of Glory s delårsrapport, räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning för perioden Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. Jag tillstyrker: att resultaträkningen och balansräkning fastställts och att årsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen. 4 April, Susanne Langkjaer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013

UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 UNG FÖRETAGSAMHET I ÖSTERGÖTLAND ÅRSBERÄTTELSE 2013 Ung Företagsamhet i Östergötland, Box 388, Ågatan 9, 581 04 Linköping Tfn 013 470 38 80 www.ungforetagsamhet.se/ostergotland Tack till Ung Företagsamhets

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer