Grades of Glory UF- Företagsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grades of Glory UF- Företagsrapport"

Transkript

1 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare: Johan Hopstadius (UC), Mikael Falkbäck (Östertälje Tryckeri) UF-lärare: Susanne Langkjaer

2 2 Innehållsförteckning Genomförda aktiviteter... 3 Grades of Glory UF... 3 Finansiell översikt... 3 VD har ordet... 3 Övergripande mål... 3 Tjänsten... 3 Tjänsten i korthet... 3 Tjänstens utformning... 4 Fördelar med tjänsten... 4 Utveckling av tjänsten... 4 Kvalitet... 5 Prissättning... 5 Priskalkyl Värmdö Hockey... 5 Priskalkyl Segeltorp Hockey... 5 Priskalkyl SALK Tennis... 5 Socialt entreprenörskap... 6 Marknaden och dess potential... 6 Grades of Glory etablerar sig på marknaden 6 Marknadsundersökning... 7 Marknadskommunikation...8 Prisjämförelse...8 Försäljning... 8 Våra samarbetsföreningar...8 Försäljningsdiagram... 9 Säljprocessen... 9 Organisation... 9 Team Grades of Glory... 9 Medarbetare och rollindelning Organisationsschema Väsentliga händelser under året Som resulterade i följande lärdomar Ekonomisk plan Finansiell ställning Rådgivare Underskrifter... 12

3 3 Grades of Glory UF och vår affärsidé Vår affärsidé går att ut på att förena studier och idrott i samarbete med idrottsföreningar. Genom att erbjuda läxläsning i eller i anslutning till deras lokaler skapar vi möjligheten och bättre förutsättningar för idrottande ungdomar att klara av balansgången mellan studier och idrott. Finansiell översikt Idag uppvisar vi ett resultat på kronor. Vi har en omsättning som uppgår till kronor. Omsättningen har räknats på vår försäljning (39720 kronor) samt 4000 kronor i prispengar som kommer transfereras till vårt konto inom kort. Vi har kostnader som uppgår till 8945 kronor där posterna är utspridda. Den största posten är för profilkläder och ligger på 3198 kr. Fram tills idag har vi gått med vinst med kronor. Vi är otroligt glada, nöjda och stolta över vad vi lyckats åstadkomma och har redan sett över olika alternativ för hur vi skulle kunna bedriva verksamheten vidare efter UF-årets slut. VD har ordet En ny tid behöver ett revolutionerande tankesätt Läxhjälpsbranschen är väldigt enformig och kantig på så sett att aktörerna på marknaden i stort sätt erbjuder samma dyra tjänst. Branschen kommer i framtiden handla om flexibilitet. I en tid då vi blir allt mer upptagna och ställda inför högre krav ville vi underlätta för ungdomar och föräldrar, på riktigt. Alla har vi svårt att få tiden att gå ihop och vi vill ta bort ett stressmoment som finns hos alla familjer med idrottande ungdomar. Det är svårt att hinna med både sina studier och sin idrottssatsning, likväl som det tar otroligt mycket kraft från föräldrarna att behöva tjata om läxorna efter träningen. Vikten av att inte behöva välja Att stimulera och aktivera ungdomar är det absolut viktigaste tillsammans med omsorg för att hålla ungdomarna på rätt bana. Man ska inte behöva välja mellan studier och Genomförda aktiviteter Vi registreras som UF-företag den 1: sep 2013 som första företaget i Stockholm Övergripande mål Förena studier och idrott. Omsätta kr. Få publicitet i media. Alltid tillfredsställa våra kunder. Ha en god marknadsföring och profilering. Ha en bra sammanhållning i gruppen. Delta i tävlingar. idrott. Tidigare har länken mellan studier och idrott saknats då skolan sett idrott som en timme på schemat medan många idrottsklubbar säger sig vilja prioritera skolan vilket dock sällan är fallet när lagen går in mot högsäsong. Vi förenar studier och idrott! Den 3/9 håller vi vårt första läxhjälpstillfälle i Värmdö Segeltorp hockey ansluter i början av september månad En marknadsundersökning gjordes med resultatet att 80 % av tillfrågade föreningar var intresserade av vår tjänst. 8o % av de tillfrågade ungdomarna tyckte detsamma. Under året deltog vi på en s.k. skolmässa samt Våga Vara Egen 2014 på Älvsjömässan. Vid årsskiftet kontrakteras SALK-tennis. Vi bedrev 76st läxhjälpstillfällen fram tills den 10 april. Vi blir tilldelade Årets Tjänst och Årets UF-företag i region Stockholm Syd. Vi har under året marknadsfört oss på Facebook, Instagram, Twitter och via vår hemsida som är vår bas mot nya och aktuella kunder. Under året har vi lanserat två reklamfilmer. Inlett ett samarbete med Östertälje tryckeri som hjälpt oss upprätta en grafisk profil och tryckt marknadsföring i form av DR till våra mässor. Tjänsten Tjänsten i korthet Grades of Glory UF bedriver läxläsning i samarbete med idrottsföreningar. Läxläsningen sker i eller i anslutning till idrottsföreningens lokaler och hålls av en studiecoach. Studiecoachen hjälper de idrottande ungdomarna att öka sina studieresultat och studiemotivation. Läxläsningen riktar sig till ungdomsverksamheten i våra samarbetsföreningar. Vi har valt att rikta oss

4 4 till ungdomar i åldersspannet 6-17 år. Detta är en målgrupp som har ett stort behov av att få stöttning med sina studier. Tjänstens utformning Läxläsningen sker på plats i eller i anslutning till idrottsföreningens lokaler. Vi på Grades of Glory utser vid samarbetets start en projektledare för den nya föreningen som har valt att börja samarbeta med oss. Projektledaren är ansvarig för verksamheten som bedrivs i föreningen och är ansvarig för kundkontakten. Projektledaren är även personen som ansvarar för att lägga schema för fältarbetet, dvs. vem i företaget som ska vara studiecoach och när. Verksamheten har utformats efter kundens önskemål och alla nuvarande föreningar har valt lite olika upplägg, t.ex. när det kommer till hur många tillfällen i veckan de vill erbjuda sin medlemmar läxläsning. Beroende på vald utformning av samarbetsföreningen finns vi på plats 1-3ggr i veckan i föreningens lokaler eller i direkt anslutning till dessa. Våra studiecoacher hjälper alla som vill ha hjälp med sina läxor, provförberedelser och uppsatsskrivningar. Vanligtvis väljer föreningen en drop-in variant där man får komma och gå som man vill efter behov och möjlighet. Vi hjälper under dessa tillfällen alla som är mellan 6-17 år och är medlemmar i föreningen. Föreningen kan också välja att tillsammans med oss anordna tillfällen för specifika lag eller åldersgrupper. Grades of Glory utformar tjänsten helt efter föreningens önskemål och sköter även all marknadsföring som en del av priset. Det ända föreningen ska behöva göra är att betala fakturan, resten sköter vi! Fördelar med tjänsten Möjligheten för idrottande ungdomar att lyckas med sina studier ökar, då de genom att komma på läxläsningen förbättrar sina resultat och motivation till att plugga. När de kommer hem efter skolan behöver de inte göra läxorna eller förbereda sig till sin examination i samma utsträckning eftersom vi redan lagt tid på detta under läxläsningen. Genom att hjälpa ungdomarna med studierna kan vi se till att de inte halkar efter i skolan samtidigt som de frigör tid åt sin idrott. Värdefull tid som ofta försummas av ineffektivitet, skapas istället. Ungdomarna får mer tid de kan lägga på sin idrott då pluggandet effektiviseras. De idrottande ungdomarna får möjligheten att studera i en unik miljö med människor som har samma intressen.. Läxläsningen sker i grupp där medlemmar från olika lag deltar. Det blir både roligare och mer motiverande för dem att plugga tillsammans med andra människor. Det skapas vänskapsrelationer även utan kontakter vilket också är bra för föreningen. Föräldrar slipper tjata på ungdomarna när de kommer hem efter träningen. Ett stressmoment försvinner även hos föräldrarna. Samarbetsföreningarna får positiv PR från föräldrar, kommun och andra intressenter då de kan erbjuda ett helhetskoncept som ger medlemmen möjligheten att både klara av studierna och idrotten på bästa sätt. Föreningen vi samarbetar med kan förbättra sitt anseende gentemot andra föreningar. Våra samarbetsföreningar kan locka nya medlemmar och använda vårt samarbete som en del i deras marknadsföring. Utveckling av tjänsten Utvecklingen av tjänsten har handlat om att utforma en tjänst som känns optimal för kunden. Vi har jobbat fram olika utformningar för att tillfredsställa kundernas behov och skapat de bästa förutsättningarna för ett lyckat samarbete. Upplägget kring t.ex. antalet tillfällen/vecka, fakturering,

5 5 och marknadsföring skiljer sig därför från förening till förening, av anledningen att föreningarna har olika behov, önskemål, förutsättningar och förväntningar. Vissa vill ha ett komplement till bastjänsten. I Segeltorp valde man en typ av utformning där syskon utanför föreningen också fick delta på läxläsningen. Detta för att skapa ett ytterligare mervärde för familjerna. Därför utvecklade vi den privata satsningen där t.ex. äldre syskon till ett rabatterat pris har getts tillgång till läxhjälpen. Föräldrarna till syskonen faktureras en mindre summa samtidigt som vi kan fortsätta vara nischade och fokusera på idrottsföreningarna och vår kärnverksamhet. I Värmdö har vi bytt lokal, tidpunkt för läxläsningen samt marknadsföringsstrategi för att lyckas locka fler ungdomar till läxläsningen. Kvalitet Skillnaden mellan en studiecoach på Grades of Glory och någon av våra konkurrenter skiljer sig inte mycket. Ålderna på studiecoacherna är ungefär densamma och kunskapsnivån likaså. Studybuddy och övriga konkurrenter anställer studiecoacher som är 18 år gamla precis som vi och de som anställs har likvärdiga kunskaper, betyg och engagemang. Våra krav på framtida studiecoacher som anställs kommer vara att de ska visa på god social och pedagogisk förmåga, ha goda ämneskunskaper samt ha en god förståelse för vilken typ av ungdomar de kommer att coacha igenom studierna. Olika studiecoacher passar bra i olika sammanhang. Kontakten mellan studiecoachen och de idrottande ungdomarna är otroligt viktig för verksamheten och är något som går hand i hand med konceptets grund. Vi har själva varit i samma sitts som ungdomarna och många gånger behövt välja mellan studier och idrott. Framtiden kommer handla om kvalitetssäkring. Som en del av kvalitetssäkrandet av tjänsten är tanken att vi ska upprätta ett program som varje studiecoach måste gå igenom innan anställning. Programmet kommer bestå av ett färdighetstest där studiecoachens färdigheter testas rent kunskapsmässigt. Det kommer också bestå av en intervju där studiecoach och arbetsgivare går igenom olika steg för att mäta arbetstagarens kompetens och förutsättningar till jobbet. Prissättning Priskalkyl Värmdö Hockey Vi bedriver totalt 22 tillfällen i Värmdö fram tills jul. Det första tillfället erbjöd vi Värmdö gratis. Alltså fakturerar vi för 21 tillfällen och fakturerar totalt kr (600*21= 12600) Priskalkylen för Värmdö Hockey som är vår största kund såg ut enl. följande baserat på ett tillfälle. Priskalkyl Segeltorp Hockey Vi har bedrivit tolv läxhjälpstillfällen i Segeltorps IF fram tills februari och vi har fakturerat 660 kronor/tillfälle. Vår försäljning till Segeltorp har uppgått till vilket sammanlagt blir 7920 kr. Priskalkyl SALK Tennis Priset vi fakturerat SALK har under året legat på 540 kronor/tillfälle. Det sattes under säljmötet med motiveringen fler tillfällen till ett något lägre pris. 510 kr förtjänst av 1,5 h läxhjälp med arbete upp till 10 deltagare 60 kr *Resetraktamente 30 kr Material **Uppskattning 600 kr Summa 570 kr förtjänst av 1,5 h läxhjälp med arbete upp till 10 deltagare 60 kr *Resetraktamente 30 kr Material **Uppskattning 660 kr Summa 450 kr förtjänst av 1,5 h läxhjälp med arbete upp till 10 deltagare 60 kr *Resetraktamente 30 kr Material **Uppskattning 540 kr Summa

6 6 Lägsta prissättning och dynamisk prissättning Ett företag som inte är lönsamt håller inte i längden men prissättningen är ett av de känsligaste momenten för ett företag. Man kan inte ta ut ett för högt pris samtidigt som man vill göra så stor vinst som möjligt. Det lägsta priset vi kan ta per tillfälle beror på föreningens förutsättningar och antal deltagare men förutsatt vi enbart behöver vara en studiecoach på plats som är avlönad har vi räknat med att en lön per 100kr/h skall utgå. Detta ger en kostnad på 150kr/tillfälle för den anställda + skatter och avgifter vilket gör att lönekostnaderna för den anställda blir ca 206kr per tillfälle. I framtiden kommer vi ha anställda vars transporttid till och från läxläsning längre än läxläsningen. Därför har vi kalkylerat med ett resetraktamente om 60kr vilket gör att den anställde kostar oss 266kr/tillfälle. Vi räknar med att varje tillfälle ska täcka en timlön för administration etc. vilket gör att våra totala kostnader utan skatt och avgifter för de egna uttagen blir lika med 416kr som också är vårt lägsta pris per tillfälle. Resterande utgör företagets vinst och beror på kontraktets utformning med faktorer som b.la. antal tillfällen, lokal, antalet deltagareetc. Socialt entreprenörskap Social hållbarhet handlar om att alla barn ska ha chansen att få rätt till en bra utbildning, och därmed även hjälp till bra läxläsning. Vissa barn klarar läxorna utan hjälp, men långt ifrån alla. Idrottsklubbar i Stockholm har generellt sett en väldigt ansträngd ekonomi med höga hyror och andra kostnader. I och med att vi vill kunna hjälpa många barn och många idrottsklubbar har vi valt att sätta ett lågt pris. Vårt sätt att uppnå en god lönsamhet har varit att samla de idrottande ungdomarna i grupp och erbjuda läxläsning till flera samtidigt. På så sätt har vi kunnat motivera ett högre pris men ändå varit billigast på marknaden när det kommer till läxläsning som inte är ideell. Vi gör läxläsning möjligt för barn som inte annars hade haft råd med läxläsning. Därför är vi ekonomiskt hållbara, både sett ur en företags- och en samhällsaspekt. För att bidra till en positiv utveckling inom svensk ungdomsidrott har vi valt att: Budgetera en fond som ska hjälpa familjer som har det svårt att betala medlemsavgiften i våra samarbetsföreningar. Utdelningen av fonden sker efter samråd med föreningarna för att göra största nytta. Jobbat fram ett sätt som gör det billigt för alla med läxläsning. För att ideella verksamheter ska kunna anlita vårt företag har vi hittat ett sätt att bedriva läxhjälp utan att ta flera hundra kronor betalt per deltagare. Våra samarbetsföreningar har efter vårt förslag valt att höja medlemsavgiften med ett par kronor per deltagare. Detta är ett sätt för klubbarna att finansiera läxläsningen. För kr extra per år och medlem kan vi se till att samtliga i föreningen får tillgång till läxhjälp. Något ingen av våra konkurrenter är i närheten av. Utforma föreläsningar som vi kan hålla i kampen mot mobbning i skolan och inom idrotten. Tanken med detta är att det ska ske som ett komplement till läxläsningen. Vi vet med vår egen erfarenhet att det förekommer mycket mobbning överallt där ungdomar är aktiva, något vi vill stå upp emot för att vara en del av samhällsutvecklingen och utveckla ungdomsidrotten. Tanken med föreläsningar att de ska fungera som en del av de tjänsteutbud som Grades of Glory i dagsläget erbjuder. Exempelvis kan ett lag samlas en halvtimme innan sin träning och lyssna på vår föreläsning för att få en liten tankeställare innan de börjar träna. Marknaden och dess potential Grades of Glory etablerar sig på marknaden Skolan ser idrotten som en timme på schemat vilket är på tok för lite. Samtidigt säger sig många idrottsföreningar prioritera skolan först men det är oftast bara för att lugna ner föräldrarna för stunden samtidigt som studierna egentligen försummas. Detta är grunden till varför det inte finns någon länk

7 7 mellan studier och idrott, fören nu! Vi etablerar oss på en marknad som växer i raketfart. Med ett hållbart koncept, lågt pris och dessutom en hållbar affärsmodell oavsett regering kan Grades of Glory se till att barn får tid till det så otroligt viktiga idrottande utan att skolan glöms bort. Ett helhetstänk som saknas både hos konkurrenter som tar skyhöga priser och hos politiker som tror att vi kommer få en ändring av att prata om problemet. Man måste lyssna på ungdomarna och vi vet vad som motiverar idrottande ungdomar. Man måste göra läxor kul och det finns inget bättre sätt att göra det på än att göra det som motiverar, d.v.s. idrotten, till en del av den tråkiga läxläsningen. Vi har utvecklat vår verksamhet i åldersgrupperna år där allra flest slutar med sitt föreningsidrottande. Vår tjänst kan göra att fler kan idrotta längre. Riktat intensiv marknadsföring och legat på ungdomar och föräldrar i års ålder, ett åldersspann där allra flesta ungdomar i dagsläget är en del av föreningsidrotten och samtidigt målgrupp för oss då allt fler läxor och prov kommer in i bilden. I denna åldersgrupp hade vi enligt SCB undersökning år 2012 lite drygt 240,000 potentiella ungdomar som kunder. Marknadsundersökning Verkar vår tjänst intressant för er förening? Denna undersökning genomfördes i idrottsföreningar på totalt 40 personer. Vi kontaktade styrelser, tränare samt andra med inflytande och intresse i föreningen. Totalt genomfördes undersökningen på tio personer från fyra olika föreningar. Syftet med undersökningen var att undersöka hur stort intresset för tjänsten var i idrottsföreningar. Skulle tjänsten göra ert medlemskap mer attraktivt? Denna undersökning gjordes på 50 föräldrar i våra två samarbetsföreningar. Även om föreningarna är våradirekta kunder var det uppenbart för oss att en kartläggning av deras behov inte är tillräcklig. Medlemmar och deras föräldrar kan sätta press på föreningarna som därmed inser att det är en konkurrensfördel att även erbjuda läxhjälpstjänsten till sina medlemmar. Direkt, relation och mun-till-mun marknadsföring - Kundkontakt Hemsidan - Skolmässor Sociala medier - Våga Vara Egen Broschyrer, flygblad, informationsblad - Föräldramöten - Snack i omklädningsrummen - Ryktesspridning - Informativ, enkel - Info riktar sig till befintliga kunder och nya kunder. - Varje kund har en flik. - Kontaktuppgifter - Facebookgruppen - Instagram - Twitter Effektiv marknadsföring

8 8 Marknadskommunikation I modellen ovan presenteras företagets marknadsföringskommunikation med fokus på hur marknadsföringskanalerna används för att stärka Grades of Glory UF. Vi har använt oss av direktmarknadsföring på skolmässor och Våga Vara Egen 2014 samt skapat informationsbroschyrer och affischer. I och med att vi har marknadsfört oss i föreningarna genom att delta på föräldramöten, snacka med medlemmarna i omkl.rummen och lagt ut marknadsföringsmaterial har vi både lyckats ökat deltagarantalet på läxläsningen och fått bra respons från ledare, föräldrar och ungdomar. Via vår hemsida kan befintliga kunder hålla koll på schemat för läxläsningen och få info om vad läxläsning går ut på och gör för nytta. Nya kunder får information om vad vi gör och kan om de be finner intresse kontakta oss. I våra sociala medier har vi under året publicerat bilder, nyheter mm. från verksamheten. Facebooksidan uppdateras kontinuerligt och vi når ut till många användare. Prisjämförelse Diagrammet nedan visar en jämförelse av priser mellan vårt företag och tre konkurrenter. Diagrammet är baserat på de lägsta priset varje konkurrent erbjuder efter godkänt RUT-avdrag. Vi på Grades of Glory bedriver läxhjälpstillfällen där vi snittar 10 deltagare/tillfälle. Segeltorps IF som är en av våra kunder betalar 600 kronor/tillfälle. Vi fakturerar idrottsklubben, inte privatpersoner vilket innebär att inte kan inte tillämpa RUT-avdraget vid fakturering. Om man ser till priset per person och tillfälle och vi har 10 personer som är närvarande på läxhjälpen, betalar klubben ändå endast 60 kronor per tillfälle och person, ett pris som är upp till dryga 8 gånger billigare än våra konkurrenter. Grades of Glory jobbar precis som de flesta företag för att vinstmaximera, men vi tar också ett socialt ansvar! 60 Grades of Glory Pris/Person & Tillfälle Studybuddy My Academy ExtraCoach Försäljning Våra samarbetsföreningar I dagsläget bedriver vi verksamhet i tre idrottsföreningar. Alla tre har valt att lite olika upplägg som utformats efter medlemmarnas behov och önskemål. Vi är mycket glada över att tre så stora och väletablerade föreningar valt att samarbeta med oss. Föreningarna som valt att förena studier och idrott tillsammans med oss är: 47 tillfällen 17 tillfällen 12 tillfällen

9 9 Försäljningsdiagram När vi skrev vår affärsplan satt vi som mål att vi skulle omsätta kronor. Målet var högt satt, det visste vi, men vi hade tron på att vi skulle kunna nå det om vi låg i och bedrev en bra verksamhet. Vi har nått vårt mål och dessutom överträffat med ungefär kr. Detta på grund av att vi skapat kundnytta till våra samarbetsföreningar. De är nöjda med oss och vill fortsätta bedriva verksamheten. Därför har vi fortsatt bedrivit vår verksamhet kontinuerligt utan avbrott och lyckats omsätta mer än vad vi tidigare förutspått Säljprocessen Vår säljprocess inleds med att en person i säljstaben kontaktar en förening, alternativt att en idrottsförening har hört talas om oss genom ryktesspridning. Vi lämnar ett erbjudande till klubben och träffar dem sedan på ett säljmöte för att diskutera fram utformning. Därefter bedriver vi vår verksamhet Nya kunder Omsättning Utfall Budget Erbjud ande Säljm öte Organisation Team Grades of Glory Vi är teamet som inte tar en plats på avbytarbänken, utan direkt tar en plats i den högsta divisionen. Grundstommen i Grades of Glory är organisationen och medarbetarna och vårt mål med UF-året har varit att ta vara på varandras olikheter på bästa sätt. Vi kom tidigt till insikt om vi alla är både är olika och lika och att det är något vi ska dra nytta av. Gruppens blandning av kunskaper och kompetenser visade sig vara avgörande i strävan efter att nå framgång under UF-året, och leverera den absolut bästa tjänsten. Vi har valt att se på gruppens sammanhållning och organisation som ett fotbollslag med en spelande tränare: Ryktessp ridning Läxhj älp För att nå fram till det gemensamma målet krävs det att alla lagdelar fungerar, både för sig och tillsammans. Vår ekonomichef är försvaret i fotbollslaget och ser till att vi inte släpper till för mycket bakåt (håller kostnaderna nere). För att samspelet mellan försvar och anfall ska fungera krävs att mittfältet kan förvalta försvarets spel vidare till anfall. Vår VD ser till att försvaret och anfallet inte bara behöver slå bollar mellan kortlinjerna utan att laget istället kan spela bollen från försvar hela vägen till mål och underlättar genom att lösa problem som uppstår där emellan. För att tillslut göra mål krävs att man anfaller aggressivt och gör det bästa man kan med spelet man fått från försvaret och mittfältet. Här marknadsför vår marknadschef oss mot kunderna så att vi tillslut får möjligheten att göra mål (sluta avtal). I ett fotbollslag är de största stjärnorna viktiga för att laget ska kunna nå det riktigt bra resultaten. Likt en manager i fotboll ser vår projektledare till att våra största stjärnor (största kunder) är nöjda med tillvaron. En viktig kugge för att laget ska fortsätta utvecklas och kunna hänga med i konkurrensen är att utvecklingsarbetet för att hitta nya pjäser till verksamheten hela tiden är på högsta nivån. Likt en scout i fotboll letar vår utvecklingschef både nya kunder och nya sätt att förbättra vår verksamhet. Till sist behövs någon som ser till att både helheten fungerar och att individerna får chansen att utvecklas för att få de yttersta av sina kvalitéter. Därför delegerar vår spelande tränare (VD) ut lämpliga uppgifter och följer upp arbetet kring verksamheten för bästa möjliga resultat.

10 10 Medarbetare och rollindelning Joakim Flink, VD Som VD för ett nystartat tjänsteföretag handlar mycket om kommunikation, både internt men också externt. Grunderna för att bedriva en bra verksamhet skapas från början av det interna arbetet med hög målsättning och motiverade medarbetare. I det interna arbetet har mycket av arbetet inneburit planering och struktur för att kunna leverera en bra tjänst ut emot kunden. Det externa arbetet har mycket handlat om visioner, att få kunder att inse vad som är möjligt samt att förmedla tjänsten fördelar ut emot externa intressenter. En god kundkontakt i relationsbyggande syfte har varit genomgående och mycket viktigt under det gångna året. Tillsammans med mitt starka team ska vi fortsätta förena studier och idrott! Organisationsschema Erik Alenrud, Ekonomichef Som Ekonomichef i Grades of Glory UF ligger mitt ansvar på det finansiella planet och jag är huvudansvarig för företagets administrativa arbete såsom rapporter och tävlingsbidrag. En ekonomichef i ett UF-företagen har dessutom ansvar för att fakturera, bokföra, budgetera, skriva delårsbokslut, och årsbokslut. I och med att jag och mina medarbetare har bedrivit fältarbetet i våra tre samarbetsföreningar löpande har vi också kunnat fakturera dem löpande. Detta har resulterat i att vi lyckats överträffa våra ekonomiska mål, bl.a. att omsätta mer än kr. Grades of Glory har utvecklats och vi kommer fortsätta utvecklas. Med en ekonomi som under året visat sig allt mer stabil, har vi kunnat tillfredsställa våra kunder har genom att dela ut deltagarpriser samt upprättandet två fonder som en del i vårt sociala engagemang. Detta hade inte varit möjligt utan vår stabila ekonomi. Carl-Oscar Sturén, Projektledare Det krävs mer än en bra affärsidé för att konceptet ska bli bra. Som projektledare har jag som främsta uppgift att kvalitetssäkra tjänsten genom att ansvara för fältarbetet i sin helhet. Vidare har jag under året också stått som ansvarig för andra projekt som exempelvis vår reklamfilm och SALK projektet. Verksamheten har alltid haft goda förutsättningar. Med en tydlig ingång till Segeltorp Hockey så har vi haft möjlighet till en tidig utveckling. Detta tog vi tillvara på och i dagsläget har vi tre föreningar som alla ser positivt på vår verksamhet. Vi har utvecklats med raketfart under detta UF år och resan slutar inte här. Alva Sundquist, Marknadschef Som marknadschef på Grades of Glory UF har jag främst ansvarat för hur företaget uppfattas av både potentiella och befintliga kunder. Vi har skapat en logotyp som kommunicerar företaget tillsammans med den aktiva marknadsföringen på Facebook, Instagram, och företagets egen hemsida. Tack vare den genomförda marknadsundersökningen kunde företaget tidigt konstatera att intresset för tjänsten på marknaden var ännu större än vad vi räknat med från början. Marknadsföringen i sin helhet har bidragit till ett ökat intresse för företaget bland potentiella kunder samt ett högre deltagarantal på läxläsning i respektive förening. Vi förtjänar den plats vi hittills har erövrat på marknaden och i framtiden kommer vi garanterat ta upp mer utrymme än vad vi gör idag! Erik Nytell, Utvecklingschef Som utvecklingschef tar jag kontakt med nya föreningar och presenterar vår idé. Många föreningar är villiga att ta ett socialt ansvar genom att också stötta sina idrottare med studierna. Min uppgift är att övertyga dessa klubbar om att Grades of Glory har den bästa lösningen för att tillfredsställa dessa behov. Utöver vår kärnverksamhet har vi startat en fond, samt belönat de som kämpar bäst i skolan och på plan genom att dela ut priser i form av eftertraktad idrottsutrustning. Vi har ambitionen att fortsätta utvecklas och har goda möjligheter att göra det. Väsentliga händelser under året - Under Oktober månad rekryterades en ny person in i företaget, vår utvecklingschef, som jobbar med utveckling av tjänsten och försäljning.

11 11 - Vi kom fram till ett lägsta pris som har legat till grund för samtliga priskalkyler. -Vi kontakterade Segeltorp och Värmdö i september. Vi bedrev under början av UF-året tre läxhjälpstillfällen i veckan.vi kontrakterade SALK i december vilket ställde ännu mer krav gruppens samarbete. Som resulterade i följande lärdomar - Gruppdynamiken förändrades. Erik Nytell kom in som en frisk fläkt och rekryteringen av honom har underlättat oerhört då vi blev ytterligare en person att fördela arbete på. - Vi har förhandlat utifrån vårt lägsta pris och har lyckats sälja in konceptet bättre än förväntat. -När vi fick började samarbeta med två föreningar satt vi upp ett schema för läxläsningen. Det vill säga vem som skulle agera studiecoach i vilken förening och under vilken tid. Det blev en utmaning att hinna med läxläsningen för oss alla men det löste vi genom att ha en bra planering. - När vi kontrakterade SALK blev det ännu mer att göra på fältet. Carl-Oscar utsågs till projektedare och är ansvarig för schemaläggning, kundkontakt och uppföljning. Ekonomisk plan (Perioden 1/ / ) Resultaträkning (Perioden 1/ / ) Intäkter Nettoomsättning Summa intäkter Kostnader Varukostnader Profilkläder Transport Materialinköp Utställningar och mässor Företagsförsäkringar Deltagarpriser Marknadsföring och PR Personalkostnader Summa kostnader 8945 Periodens resultat Företaget omsättning under UF-året Försäljning 91 %, prispengar 9 % 2 Varukostnad 3 Inköp av profilkläder till företagets medarbetare (Profilkläder och tryck) 4 Studiecoach åkte taxi från läxläsning i Värmdö till UF-mässa, 5 Inköp av material till montern under UF-mässan. 6 Mässavgift för utställning på VVE Kostnad för registrering av UF-företaget. 8 Priser till deltagare som haft bäst närvaro på läxhjälpen bestående av idrottsutrustning. 9 Hyra av material till montern under UF-mässa. 10 Företagsmiddag vid kick-offs. 11 Fordringar till SALK Tennis (5400 kr) och Värmdö Hockey (3000 kr) 12 Företaget likviditet på banken och i kassan. 13 Alla i företaget investerade 100 kronor vid UF-årets början. 14 Perioden resultat visar företagets ekonomiska ställning. 15 Förtjänst per timme räknas ut genom att man dividerar antal utförda timmar med periodens resultat. 16 Vinstmarginalen räknas ut genom att dividera resultatet med den totala omsättningen. Förtjänst/timme 15 Vinstmarginal 16

12 12 Finansiell ställning Vid årets början sköt samtliga medlemmar i företag in 100 kronor vardera i företaget. Detta var pengar som användas till t.ex. företagsregistrering och andra små utgiftsposter. Vi började bedriva verksamheten redan i september månad och fakturerade vår första kund redan samma månad. Sedan dess har vi bedrivit vår verksamhet löpande och därmed också kunnat fakturerar kontinuerligt. Vi har en omsättning som uppgår till kronor. Omsättningen har räknats på vår försäljning (39720 kronor) samt 4000 kronor i prispengar som kommer transfereras till vårt konto inom kort. Vi har kostnader som uppgår till 8945 kronor där posterna är utspridda. Den största posten är för profilkläder och ligger på 3198 kr. Fram tills idag har vi gått med vinst med kronor. Vi är otroligt glada, nöjda och stolta över vad vi lyckats åstadkomma och har redan sett över olika alternativ för hur vi skulle kunna bedriva verksamheten vidare efter UF-årets slut. Rådgivare Mikael Falkbäck är företagsledare på Östertälje Tryckeri med stor kunskapsbas inom försäljning. Mikaels kunskap och erfarenhet av att starta upp ett företag och leda det till framgång skapar goda förutsättningar för oss att expandera och undvika problem på vägen. Mikael har även suttit med i styrelser och varit ungdomstränare vilket gör att han kan se vår tjänst ur en potentiell kunds ögon. Vi kommer att träffa Mikael minst en gång i månaden och diskutera företagets utveckling. Johan Hopstadius jobbar med marknadskommunikation på UC. Han är expert på kundrelationer och marknadsstrategi vilket gör honom till en "just-in-time" rådgivare för oss med tanke på att läxhjälp som inte är ideell är ett diskuterat ämne just nu. Med Johans kunskaper kan vi hitta ett sätt att bemöta eventuell kritik. Johan har idrottande barn vilket gör att han, precis som Mikael, kan se lösningar för företaget och uppmärksamma hur vi framstår mot våra kunder. Vi kommer träffa Johan en gång i månaden och diskutera marknadsstrategi och varumärke. Underskrifter Datum Stockholm Jag har granskat Grades of Glory s delårsrapport, räkenskaperna samt styrelsens och VD:s förvaltning för perioden Granskningen har utförts enligt god redovisningssed. Jag tillstyrker: att resultaträkningen och balansräkning fastställts och att årsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen. 4 April, Susanne Langkjaer

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN:

ÅRSREDOVISNING. UF-företagande FÖRETAGSNAMN: Verksamhetsår: UF-företagets registrerings nr: VD:ns namn: Adress: Ort & Län: ÅRSREDOVISNING UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Årsredovisningen ska laddas upp på www.ungforetagsamhet.se under perioden 1

Läs mer

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14

Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Affärsplan tips och råd till UF-företag och lärare 2013-14 Vad är en affärsplan? Affärsplanen är en beskrivning över vad ni ska göra i ert UF-företag under hela UF-året, dvs från starten fram till avvecklingen.

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14

Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Tips och råd för Årsredovisning 2013/14 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15

Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Tips och råd för Årsredovisning 2014/15 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2013/14 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. UF-företag kan bara tävla i en kommun, om företaget har medlemmar

Läs mer

Affärsplan för 2013- - - 2014- -.

Affärsplan för 2013- - - 2014- -. Affärsplan för UF för perioden: 2013- - - 2014- -. Skola: Ort: UF-region: Dalarna Rådgivare: Företag: UF-lärare: Affärsidén (Formulera en affärsidé som svarar på vad ni ska göra, vem ni ska sälja till

Läs mer

UF-företags- och rådgivarresursen

UF-företags- och rådgivarresursen UF-företags- och rådgivarresursen INNEHÅLL Inledning Förberedelser Möte 1 - Starta Affärsplan och mål Möte 2 - Driva Profilering och varumärkesbyggnad Produktion och inköp Sälj Möte 3 - Driva Sälj Ekonomi

Läs mer

AFFÄRSPLAN UF-företagande

AFFÄRSPLAN UF-företagande Verksamhetsår: Skola: VD:ns namn: Adress: E-post: AFFÄRSPLAN UF-företagande FÖRETAGSNAMN: UF Innehåll 1. ORGANISATION OCH PERSONAL... 3 Förklara vad som ingår i de olika ansvarsområdena... 3 2. NÄTVERK...

Läs mer

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar

Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start. Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Välkommen till nyföretagarprogrammet Kick Start Introduktion - ansvar, åtagande, förväntningar Det här är programmet för dig som vill vända och vrida på din affärsidé för att skriva en affärsplan - planen

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest

Läs mer

Syfte och bedömningskriterier

Syfte och bedömningskriterier Syfte och bedömningskriterier Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. A. Rapport 100 Poäng B. Företagspitch

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

HittaSommarjobb UF Af Chapman. Karlskrona. Blekinge. Affärsplan. Registreringsnummer: K018322

HittaSommarjobb UF Af Chapman. Karlskrona. Blekinge. Affärsplan. Registreringsnummer: K018322 HittaSommarjobb UF 2012-2013 Af Chapman Karlskrona Blekinge Affärsplan Registreringsnummer: K018322 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 VD har ordet... 2 Affärsidé... 3 Tjänsten... 3 Vision...

Läs mer

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00

Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Årets UF-företag UF Göteborg Deadline 25 januari 2017 kl.12.00 Alla UF-företag som deltar på UF-mässan den 13 mars får tävla i Årets UF-företag. 1an och 2an kvalificerar sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag, för att därifrån kvalificera sig till SM i UF-företagande. Tävlingen Årets UF-företag är den mest omfattande

Läs mer

Tips och råd för årsredovisning 15/16

Tips och råd för årsredovisning 15/16 Tips och råd för årsredovisning 15/16 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och ev.

Läs mer

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17

Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Tävlingskriterier för Årets UF-företag i kommunen 2016/17 Alla UF-företag är välkomna att delta i tävlingen Årets UF-företag i kommunen. Det är skolans placering som avgör vilken kommun UF-företag tävlar

Läs mer

Utkast till årsredovisning för

Utkast till årsredovisning för På årsredovisningens framsida ska UF-föreagets namn och registreringsnummer anges, vilket räkenskapsår årsredovisningen gäller för, ort och län samt VD:s eller ansvariges adress. Ta gärna med er logotyp

Läs mer

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet.

Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. STIPENDIet Presenteras i samarbete med: Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egenföretagsamhet. Genom startkapital, mentorskap och kontorsplatser ger stipendiet en unik möjlighet

Läs mer

Årets UF-företag Örebro Län

Årets UF-företag Örebro Län Årets UF-företag Örebro Län Deadline: 13 februari 2017 kl. 13.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra

Läs mer

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal

Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31. Ung Företagsamhet Fyrbodal Årsberättelse 2014-01-01 2014-12-31 Ung Företagsamhet Fyrbodal 1 TACK TILL VÅRA SAMARBETSPARTNERS Organisationen Ung Företagsamhet är beroende av att man tror på vår idé. Idén om att unga människor kan

Läs mer

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla

Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Årets UF-företag Blekinge/Bromölla Deadline: 3 februari 14:00 Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2014/2015 INTRODUKTION Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UF-företag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Starthäfte för lärare

Starthäfte för lärare Starthäfte för lärare Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är intresserad av UF-företagande! Den här häftet är till för dig som är lärare. Vi vill på

Läs mer

Årets UF-företag - region Värmland

Årets UF-företag - region Värmland Årets UF-företag - region Värmland Deadline: 8 februari 2017 kl. 12.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något

Läs mer

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17

Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Årets UF-företag i Dalarna 2016/17 Deadlines: 22 februari kl. 23.59.00 och 15 mars kl. 23.59.00 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget,

Läs mer

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM

Detta är en nationell tävling och kvalificerar förstapristagaren till SM Årets UF-företag 2016/2017 Har du sålt en vara eller en tjänst? Har det gått lite upp och ner i företaget? Har du lärt dig något om företagande? Då har du ett UFföretag och då kan du tävla i Årets UF-företag!

Läs mer

Årsredovisning FURST UF. Region Stockholm Räkenskapsår 2014/15 FURSTHELP.COM

Årsredovisning FURST UF. Region Stockholm Räkenskapsår 2014/15 FURSTHELP.COM Årsredovisning FURST UF Region Stockholm Räkenskapsår 2014/15 FURSTHELP.COM Innehållsförteckning: Innehållsförteckning 1. VD har ordet 3 2. Förvaltningsbrättelse 1. Om verksamheten 4 2.2. Produktion och

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Logga in på www.ungforetagsamhet.se

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014

Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Tävlingskriterier Årets UF-företag 2013/2014 Introduktion Varför tävla? Varje år genomför Ung Företagsamhet ett antal tävlingar regionalt och nationellt där ni som UFföretag kan delta. Tävlingarna kan

Läs mer

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till!

Ung Företagsamhet för elever. Så här går det till! Ung Företagsamhet för elever Så här går det till! För dig som är nyfiken på Ung Företagsamhet Den här skriften är till dig som är nyfiken på hur det fungerar att driva ett företag genom Ung Företagsamhet.

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 02 Innehåll - Listen to the boss 03 Verksamhetsbeskrivning - Affärsidé, Mission, Vision 03 Ledstjärnor - Välmående, personligt, trygghet 04 Who are we? - Organisation 05 Swot och mål

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

Tävlingen Årets UF-företag

Tävlingen Årets UF-företag Tävlingen Årets UF-företag Alla UF-företag har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag regionalt, för att därifrån kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet. Tävlingen Årets UF-företag är den

Läs mer

Starthäfte för elever

Starthäfte för elever Starthäfte för elever Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. För dig som är nyfiken på UF-företagande! Detta häfte riktar sig till dig som är nyfiken på hur det fungerar

Läs mer

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

RÅDGIVARGUIDE TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR. Under året kommer dina elever att starta, driva och avveckla ett företag. DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ungforetagsamhet.se RÅDGIVARGUIDE ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE INOM UNG FÖRETAGSAMHET Under året kommer dina elever att starta, driva

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID.

ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Ung Företagsamhet utbildar unga i entreprenörskap. På riktigt. ALLT DU BEHÖVER VETA SOM RÅDGIVARE TILL ETT UF-FÖRETAG. TACK FÖR ATT DU ENGAGERAR DIG FÖR SVERIGES FRAMTID. Tack för ditt engagemang för

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF

2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING. Move it Bag UF 2015/16 Företags ID: 84235 Emil Lund Sjövägen 3, Upplands Väsby Sollentuna, Stockholms län ÅRSREDOVISNING Move it Bag UF Innehållsförteckning: 1. VD har ordet..sid 1 2. Förvaltningsberättelse.sid 2 3.

Läs mer

Affärsidé s.3. Företagets namn s.3. Bakgrund s.3. Vision och målsättning s.3. VD:n har ordet s.4. Våran tjänst s.4. Organisationen. Rådgivare s.

Affärsidé s.3. Företagets namn s.3. Bakgrund s.3. Vision och målsättning s.3. VD:n har ordet s.4. Våran tjänst s.4. Organisationen. Rådgivare s. Innehållsförteckning Företaget Affärsidé s.3 Företagets namn s.3 Bakgrund s.3 Vision och målsättning s.3 VD:n har ordet s.4 Våran tjänst s.4 Organisationen s.5-6 Rådgivare s.6 Marknad Marknad och kunder

Läs mer

Årets UF-företag Gävleborg 2017

Årets UF-företag Gävleborg 2017 Årets UF-företag Gävleborg 2017 Deadline: 31/1-2017 Har du en vara eller tjänst som du har du sålt, har du kollegor, har det gått lite upp och ner i företaget, har du lärt dig något med andra ord har du

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter

Ekonomi och UF-företagande. Övningsuppgifter Ekonomi och UF-företagande Övningsuppgifter CASE 1 - Facit Resultat- och likviditetsbudget SolKlart UF SolKlart UF kommer under sitt år som UF-företagare att köpa in och sälja vidare smarta solcellsladdare

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vad är Ung Företagsamhet?

Vad är Ung Företagsamhet? Ung Företagsamhet Kalmar Län Starthäfte- Elev - Tips och råd för dig som skall starta och driva ett UF-företag. Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 13/14 Att driva ett UF-företag innebär att under

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Lathund för UF-lärare

Lathund för UF-lärare Lathund för UF-lärare - En miniguide för dig som handleder UF-företag 2016/2017 Hej! Varje år genomgår ca 1000 gymnasieelever i Jönköpings län processutbildningen UF-företagande. Det innebär att de startar,

Läs mer

Affärsplan 2013/2014

Affärsplan 2013/2014 Affärsplan 2013/2014 Företagsmedlemmar Cherie Sjöblom, VD Sanne Zettergren, Ekonomiansvarig Tina Allersjö, Administratör Lisa Magnusson, Marknadsansvarig Handledare Ylva Ekbrand Rådgivare Jonathan Malm

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Avveckla UF-företaget

Avveckla UF-företaget Avveckling Avveckling Avveckla UF-företaget Leverera beställningar Sälja slut på lager Betala leverantörer och andra skulder Få betalt från kunderna för de sista fakturorna Se till att bokföringen är i

Läs mer

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017

Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Årets UF-företag - Västerbotten Deadline: 10 februari 2017 Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Skellefteå den 23-24 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag.

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Ekonomi och UF-företagande Välkomna!

Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Ekonomi och UF-företagande Välkomna! Hanna & Sara Dagens fokus: Från budget till bokslut - ett UFföretags ekonomiska delar Vilka ekonomiska delar ingår i UF-företagandet? 1. Starta Budgetering (ingår i

Läs mer

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17

Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Tips och råd för Årsredovisning 2016/17 Vad är en årsredovisning? Årsredovisning ska berätta hur det har gått under hela UF-året, från starten fram till avvecklingen. Jämför gärna med affärsplanen och

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund

Effektrapport. Rasmus Ornstein Fredlund 2014 Effektrapport Rasmus Ornstein Fredlund Om Mattecentrum Mattecentrum grundades 2008 av Johan Wendt, som är utbildad civilingenjör på Lunds Tekniska Högskola. Genom en personligt upplevd händelse, då

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE

28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE 28-29 september 2017 på Kistamässan, Stockholm MÖTESPLATSEN FÖR EKONOMER OCH FÖRETAGARE #ekonomiftg Huvudpartner Guldsponsor Mässan får högt betyg av utställarna 4,67 av 6 möjliga. BYGG NÄTVERK, TRÄFFA

Läs mer

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag.

Bedömningen av UF-företaget sker inom fyra moment. Samtliga moment bedöms utifrån maxpoäng och ej uppfyllda villkor innebär poängavdrag. ÅretsUF-FÖRETAG Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Umeå den 17-18 mars har möjlighet att delta i tävlingen Årets UF-företag. Vinnaren i tävlingen kommer att kvalificera

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur?

Att starta företag. Innan du startar. Affärsidé 2011-09-07. Idé Pepp Talang. Vad? Varför? Hur? Att starta företag Idé Pepp Talang Innan du startar Vad? Varför? Hur? Affärsidé Enkel och kort Fördel om den är ny Behöver utvecklas med tiden Exempel på affärsidé: Att med ansvar och bästa service sälja

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Årets Affärsplan 2014 - Bra information

Årets Affärsplan 2014 - Bra information Årets Affärsplan 2014 - Bra information DEADLINE 10 NOVEMBER VIKTIG INFORMATION Först och främst, att skriva en affärsplan är ett obligatoriskt moment i UF-kursen. Men det är helt och hållet frivilligt

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015

HANDELSKLUBBEN.SE BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 BORÅS INDUSTRI- OCH HANDELSKLUBB ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...7 Balansräkning...8 Noter...10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se

Aktiebolagstjänst. Leif Malmborg. Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se Leif Malmborg Aktiebolagstjänst www.ab.se leif@ab.se 1 Leif Malmborg Rådgivare Nyföretagarcentrum Personlig rådgivning, vanligtvis måndagskvällar ojämna veckor Allmän rådgivning Val av företagsform Ekonomi

Läs mer

HEMSIDAN OCH SHOWROOM

HEMSIDAN OCH SHOWROOM HEMSIDAN OCH SHOWROOM Detta är förstasidan ni möter när ni besöker www.ungforetagsamhet.se. Här kan ni välja viken region ni vill kika närmare på samt klicka er in på flikarna längst upp för att få veta

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT!

UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! UNG FÖRETAGSAMHET GER RESULTAT! Högre sannolikhet att UF-alumner startar företag har arbete 8-15 år efter gymnasiet Sannolikheten att UF-alumner når chefsposition jämfört med kontrollgruppen Skillnaden

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland

TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland TÄVLINGSRESULTAT Ung Företagsamhet Jämtland Årets UF-företag Tävlingsvärd Länsförsäkringar Med passion och en dröm att förändra sitt hörn av världen har det här företaget skapat en säljbar och visuellt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer