Pappspik. Runt skaft, flat huvud. Används till takpapp och asfaltboard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pappspik. Runt skaft, flat huvud. Används till takpapp och asfaltboard."

Transkript

1 Allmänt Skruv och spikguide Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga byggprojekt och att skriva ut material specifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovs ansökan. Dimensioneringsprogrammet hjälper dig att beräkna rätt dimension för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller bjälklag i konstruktionsvirke eller limträ. När du väljer att bygga med trä, väljer du ett naturligt och förnybart material. Skruv och spikguide 1 Att tänka på när man spikar Kommer spiken att utsättas för väta? Vad är det för underlag? Vilket material ska jag fästa? Ska jag spackla eller måla sedan? Vid spikning av lister med mera som ska spacklas och målas bör dyckert användas. Använd alltid dyckert vid dold spikning. Slagspik. Runt skaft, flat huvud. Används i samband med hårda material, såsom betong och tegel. Rostfri kamspik. Runt kamgängat skaft, svagt kullrigt huvud. Används i fuktig och korrosiv miljö och där det ställs höga krav på utdragshållfasthet. Rostfri trådspik. Räfflat skaft, flat huvud. Används bland annat till spikning av ädelträ, omålade träytor, järnvitriolbehandlat eller impregnerat trä. ALLMÄNT Bra att veta om impregnerat trä * Bra att veta om limträ * Bra att veta om trä * Bra att veta om träskivor Bygglov och anmälan * UTVÄNDIGT Altan * Bockar Boden * Bryggor Carport * Cykelförråd Enkelboden * Enkelstugan * Förstukvist * INVÄNDIGT Garage Grindar * Gästboden * Jakttorn Lekstuga Lusthus Relaxboden * Skateboardramper Staket och plank * Måla inomhus Måla utomhus Nymålning av utvändigt trä Skruv och spikguide * Snickarskola Tak över uterum * Tilläggsisolering av fasad Trappor * Trädgårdsboden Trädgårdskompost Trädgårdsmöbler Trädäck på mark * Utedass Utvändiga träpaneler Vid spikning i betong ska spiken tränga in i betongen mm för att få bästa grepp. Blanda aldrig olika metaller med varandra, till exempel lättmetallspik på kopparplåt. Använd alltid varmförzinkad spik utomhus och rostfri spik i speciellt utsatta lägen. Den totala spikkostnaden kan under vissa betingelser vara lägre för kamgängad spik än för räfflad spik därför att antalet spikar oftast kan minskas. Alla mått är i mm där inget annat anges. 2 De vanligaste spiktyperna. Räfflat skaft, flat huvud. Den vanligaste spik typen för byggnadsoch snickeriändamål, till exempel trästommar och byggnadsställningar. Rostfri dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används till samma ändamål som rostfri trådspik men där försänkt huvud krävs. 3 Byggbeslag Rostfri panelspik. Runt kamgängat skaft, flat huvud. Används vid spikning av utvändig panel av ädelträ, omålade träytor, järnvitriolbehandlat eller impregnerat trä. Byggbeslag till förbindningar finns i ett tjugotal olika varianter. De är som regel varmförzinkade och försedda med ett stort antal hål avsedda för spik eller skruv. Hur många spik eller skruv som behövs och vilka hål som ska utnyttjas beror på vilka krafter som beslaget ska överföra. Detta bestäms genom dimensionering eller i enklare fall genom tillverkarnas information. Bastu * Invändiga träpaneler Lägga trägolv RENOVERING Montera lister och profiler Snickra med limfog. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning.. Runt kamgängat skaft, flat huvud. Används vid spikning av målad utvändig panel. Vinkelbeslag Används för montering av korsande träbjälkar, takåsar, brobalks och pelarförband samt för att fästa virkesdelar mot betong, lättbetong eller murverk. Bygga innervägg Byta fönster * Montera dörr Takpåbyggnad Tillbyggnad * Byggbeskrivningen finns som broschyr hos din närmaste bygg och trävaruhandlare. Övriga byggbeskrivningar finns på Pappspik. Runt skaft, flat huvud. Används till takpapp och asfaltboard.. Runt kamgängat skaft, flat eller lågkullrigt huvud. Används där höga krav ställs på utdragshållfastheten. Innehållet i byggbeskrivningen bygger på infor mation som tillhandahållits av olika experter och material leverantörer. Föreningen Sveriges Skogs industrier tar inte något ansvar för skada som må orsakas på grund av innehållet i byggbeskrivningen. Rättigheterna till innehållet i denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. Miss bruk beivras. Kopiering av inne hållet är förbjudet. Föreningen Sveriges Skogsindustrier, Svenskt Trä verkar för kunskapsspridning, inspiration och utveckling som rör trä, träprodukter och trä byggande. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverksindustri. spik. Runt hugget skaft, flat försänkt huvud. Används där extra god fästförmåga krävs, till exempel vid spikning av gipsskivor på träreglar. räfflad dyckert. Räfflat och hugget skaft, kon iskt huvud. Används till spik ning av bland annat spånskiv or och hårda träfiberskivor. Klammerspik. Runt kam gängat skaft, svagt kullrigt huvud. Används inom plåt slageriet, exempelvis till fönster bleck och fotplåt. Ankarspik. Runt kamgängat skaft, flat försänkt huvud. Används i kombination med byggbeslag. Balksko Används tillsammans med ankarspik/ ankarskruv som infästning och vid avväxling av träbalkar i samma plan. Spikningsplåtar Används som laskplåt i träkonstruktioner av olika slag, exempelvis vid montering av takstolar. Box Stockholm Tel: Fax: svenskttra.se > Dubbelhuvad spik. Räfflat skaft, dubbelhuvud. Används till bland annat formsättning och tillfälliga konstruktioner, till exempel stomsträvor under byggnadsskedet. Lackerad trådspik. Räfflat skaft, lågkullrigt huvud. Används till spikning av färdigmålade snickerier. Gaffelankare Används för att fästa samman takstolen med väggkonstruktionen. Stolpsko Används som understöttning av trästolpar i samband med byggande av uterum, carportar, staket och plank. Sida 1 av 5

2 Skruv och spikguide Universalbeslag Används för att sammanfoga kryssförband av olika slag. 4 Innan du börjar skruva Utvecklingen och användningen av skruv har de senaste åren ökat markant. Nya förbättrade typer av skruv kommer ständigt och användningsområdet breddas. Med denna skruvguide presenterar vi utförligt information om att skruva i trä. Många av skruvtillverkarna har olika specialskruvar, varför denna skruvguide är generell. För mer information, se respektive skruvtillverkare. Skruvens utformning för infästning i trästomme Här följer några generella råd, tips och alternativ på skruvsortiment vid val av skruv i trästomme. Längd: Tumregel: dubbla längden av det man ska skruva fast. Gänga: Delgängad: skruvstammen närmast huvudet är inte gängad (trä/spånskiva/plywood). Helgängad skruv: (normalgips). Vanligaste ytbehandling: Invändigt: elförzinkad, fosfaterat, gulkromaterad, vitlackerad. Utvändigt: zink/nickel C4, varmförzinkat, rostfritt, rostfritt/ syrafast. 5 Att tänka på när man skruvar Invändigt trägolv: belasta golvbrädan mot underlaget vid montage för minskat golvknarr. Utvändig träfasad: lockbrädan skruvas i spikläkten, inte i bottenbrädan. Tralläkt: sicksackskruva varannan sida längs tralläktens kant för snabbare och enklare montage. Fyrkantspår Panel och listskruv Torxspår Motgänga Gänga Borrspets Trall och panelskruv Krysspår Rillor Gänga Koniskt huvud Motgänga Gänga Borrspets Spånskive och träfiberskruv Torxspår Konisk Gängad spets Ankarskruv. Används i kombination med byggbeslag. Gängad spets Fyrkantsbits Kryssbits 6 Fördelarna med skruvning Dragkrafterna klaras bättre än spik. Demonteringen är enkel, virket förstörs inte utan går att återanvända. Risken att virket spricker vid infästning nära virkesända (vid självborrande skruv) är mindre. Val av rätt skruv i trästomme Antal skruv per kvadratmeter eller antal skruv per löpmeter (exklusive spill) En nackdel är att skruv är något dyrare än spik, dock kräver spik generellt något tätare infästningspunkter, vilket medför att man kan spara in på det totala antalet infästningar och i viss mån även en del av arbetsinsatsen. Vid bärande konstruktioner, till exempel takstolar där ankarspik traditionellt används vid infästning, finns även en ankarskruv. Skruv med mutterhuvud, så kallad fransk skruv, används då kraftig infästning krävs. Vid bärande konstruktioner ska bygg nads konstruktör/byggnadsingenjör anlitas för ett korrekt utförande. Tabellen är generell. Ytbehandling, skruvdimension med mera kan variera något mellan olika skruvtillverkare. Kontrollera skruvtillverkarens anvisningar. Vid motstridiga uppgifter gäller skruvtillverkarens anvisningar före denna tabell. Tjocklek och material som skruvas i trästomme Vanligt förekommande ytbehandling Minsta längd Maximalt centrumavstånd mellan skruvar Skruvåtgång (st./m 2 ) Invändigt Golv: Golvbjälkar c Golvspånskiva, fosfaterad 7) Golvgipsskiva, fosfaterad 7) Golvbräda, fosfaterad 7) Specialskruv Golvbräda, fosfaterad 7) Specialskruv 25 Golvbräda, fosfaterad 7) Golvbräda, fosfaterad 7) Vägg och tak Invändig, fosfaterad 7) Invändig, fosfaterad 7) List, gul eller vitlackerad Normal gipsskiva, 1 lager, fosfaterad 7) Hård gipsskiva, 1 lager, fosfaterad 7) 32 Övrigt Huvud: Koniskt: ofta rillor under huvudet för försänkt montage i trä/spånskiva/plywood/medel/hård träfiberskiva. Platt: för synliga montage och utvändigt. Trumpet: för invändiga gipsskivor. Spår: Rakt spår, krysspår (Philips och Pozidrive), fyrkantsspår, insex eller torxspår. Fransk träskruv 12 Spånskiva/plywoodskiva, fosfaterad 7) Hård/medelhård träfiberskiva, fosfaterad 7) Cementbunden spånskiva, fosfaterad 7) Spånskiva/plywoodskiva, fosfaterad 7) Hård/medelhård träfiberskiva, fosfaterad 7) 40 Utvändigt 22 Tralläkt 40 47/24 28 Tralläkt /17 34 Tralläkt /17 22 Utvändig Lockbräda/lockläkt /15 34 Spikläkt för utvändig Utvändig gipsskiva Platt huvud Spets: Borrspets: så kallad självborrande skruv, behöver inte förborras. Gängad spets: för gips och spånskivor. Fiber cuts spets: används vid hårda material, till exempel spånskivor. Trubbig spets: så kallad spikspets medför mindre risk för sprickbildning i virket än gängad spets. Bits: I stället för skruvmejsel, använd skruvdragare och bits för enkel och snabb infästning. Bits ingår ibland i skruvförpackningen. Övrigt: Det finns midjehölster för skruvdragare som underlättar arbetet med att alltid ha skruvdragaren nära. Skruvdragaren bör ha ett varvtal på maximalt varv/minut. Det finns även vaxade skruvar för lättare skruvning. Skruv med motgäng närmast under huvudet minskar fiberresning och ökar mothållet. Skruv med mutter och bricka Universalskruv. Med övre och undre förankringsgängor för två virkesstycken. Träbyggnadsskruv. Med specialutformade gängor. Behöver inte förborras. Delgänga. Skruvstammen närmast huvudet slät, minst lika med tjockleken på materialet som fästs in. Rillor under huvudet, fräser ur och försänker skruven lättare vid hårda material. Enligt skruvtillverkarens anvisningar. Olika centrumavstånd runt kanter och i mittenrader. Krav på stomstabilisering eller brandkrav kan förekomma, vilket medför tätare centrumavstånd och eventuellt flera lager skivor. Speciell skruv för hårdgips. Korrosivitetsklass anges med C1 C5. 6) Elförzinkad = minst 5 µm (mymeter) skikttjocklek. 7) Fosfaterad = minst 48 timmars saltsprejtest. (A för C4 alternativt ytbehandlingar som typgodkänts i C4 för normalt utomhusklimat (exempelvis zink/nickel). Sida 2 av 5

3 Skruv och spikguide 7 Exempel på dimensioner och kvaliteter för virke, skruv, spik och beslag Alla mått är i mm där inget annat anges. För ytterligare information om träkonstruktioner och detaljlösningar finns även Trärådhuset, och TräGuiden, Val av rätt spik vid träbyggande Antal spik per kvadratmeter eller antal spik per löpmeter (exklusive spill) Tabellen är generell. Ytbehandling, spikdimension med mera kan variera något mellan olika spiktillverkare. Kontrollera spiktillverkarens anvisningar. Vid motstridiga uppgifter gäller spiktillverkarens anvisningar före tabellen nedan. Tjocklek och material som spikas i trästomme Vanligt förekommande ytbehandling Spiktyp och dimension Maximalt centrumavstånd mellan spikar Spikåtgång (st./m 2 ) Övrigt Invändigt Golv: Golvbjälkar c Golvspånskiva 60 2,8 13 Golvgipsskiva gipsspik 35 2,4 14 Golvbräda 50 2, Golvbräda 25 Golvbräda 30 Golvbräda Vägg och tak Invändig 40 1,7 21 Invändig 50 2,0 12 List 13 Normal gipsskiva, 1 lager 13 Normal gipsskiva, 2 lager, mässing, gulförzinkad, våtlackerad 30 1,4 gipsspik 35 2,4 gipsspik 50 2,4 11 OSBskiva 35 2,3 12 Spånskiva/ plywoodskiva 19 Spånskiva/ plywoodskiva 19 Hård/medelhård träfiberskiva 35 2,0 50 2,0 40 2,0 22 Glespanel 28 Glespanel Utvändigt Altan och staket 22 Tralläkt 28 Tralläkt 34 Tralläkt 22 Staketbräda Skivor ska spikas med högst 300 i fält och högst vid fog längs alla regelunderstödda kanter mitt mitt mitt längs skivans kanter och i skivans mitt längs skivans kanter och i skivans mitt längs skivans kanter och i skivans mitt längs skivans kanter och i skivans mitt på brädans fjädersida. på brädans fjädersida. på brädans fjädersida. på brädans fjädersida. Elförzinkad spik smutsar ned panel vid uppsättning. Elförzinkad spik smutsar ned panel vid uppsättning. högst högst spik i varje stödpunkt spik i varje stödpunkt /24 35/17 35/ st./m 2 spik i varje korsningspunkt. Antal spik räknat på 2 tvärreglar. Sida 3 av 5

4 Nockplanka Hyvlat, 45 x , sort G42, gran. Skråspikas med varmförzinkad trådspik 125 4,0. Takstol c Förband utförs med till exempel spikningsplåtar och ankarspik eller ankarskruv enligt ritning om inte förtillverkade spikplåts takstolar används. Takstolsförankringar: lämpliga byggbeslag väljs. Alternativt kan hålband och ankarspik eller ankarskruv användas enligt ritning. Vattbräda Hyvlat, 22 x , sort G42 eller bättre, gran Rostfri trådspik, c 150, eller rostfri kamspik 50 2,3, cirka 48, c 200. Ytbehandling: rostfritt/ syrafast, Vindskiva Finsågad yta, x , sort G42 eller bättre, gran, Ihopspikas med varmförzinkad trådspik sicksackvis, c 150 och infästes enligt ritning, cirka 48, c 200. Räckesöverliggare Hyvlat, 34 x 95, sort G41 eller bättre, gran, alternativt NTR/A eller NTR/AB. Rostfri trådspik eller rostfri kamspik, alternativt träskruv, längd minst 60. Spjäla Finsågad yta, 22 x , sort G42 eller bättre, gran, Rostfri trådspik eller rostfri kamspik 60 2,5, alter nativt panelskruv längd minst 45. Ytbehandling: rostfritt/syrafast, Överliggare Hyvlat, 45 x , sort G41 eller bättre, gran, alternativt NTR/AB. Rostfri trådspik 125 4,0, alternativt träskruv längd minst 80. Staketbräda Finsågad yta, 22 x , sort G42 eller bättre, gran, Rostfri trådspik, minst 45. Ytbehandling: rostfritt/syrafast, Tvärregel Hyvlat, 45 x 95, sort G42 eller bättre, gran, Vinkelbeslag för infästning av tvär reglar till stolpar. (Rostfri) ankar spik (R) 40 4,0, alter nativt ankarskruv längd 40. Ytbehandling: rostfritt. Stolpe 45 x , alternativt NTR/A eller NTR/AB, c Infästes till ingjuten stolpsko enligt ritning. Infästes till ingjuten stolpsko eller stolpfundament som kan slås ner i mark. Fästes med ankarspik/ ankarskruv/fransk skruv. Tralläkt Hyvlat, x , sort G42 eller bättre, impregnerat Rekommenderade centrumavstånd på under liggande golvbjälkar eller golvreglar med hänsyn till tjocklek på tralläkt: 22 maximalt centrumavstånd, 28 maximalt centrum avstånd 600, 34 maximalt centrumavstånd 800. Rostfri kamspik 60 2,5, eller, alter nativt trallskruv längd Bjälke 45 x 220, NTR/A, c 600 eller enligt Kortling Spikas/skruvas till varje regel med minst 2 stycken trådspik, alternativt minst 2 stycken träskruv längd minst 80. Väggregel 45 x , c 600 eller enligt Skråspikas till syll med stycken trådspik. Tillfälliga stom strävor för betryggande vindavstyrning av regelstommen spikas med dubbelhuvad spik 100 3,7. Syll Skarvar: varje ände och varje väggregel spikas med minst 2 stycken trådspik. Hammarband Skarvar: varje ände och varje väggregel spikas med minst 2 stycken trådspik. Golvbjälke 45 x 220, c 600 eller enligt Upplag: skråspikas till syllen med rostfri trådspik 125 4,0. Skarvar: utförs enligt ritning med till exempel spikningsplåtar och ankarspik, alternativt ankarskruv. Krysskolvning: utförs enligt ritning (till exempel 34 x 45 som spikas i varje ände och korsnings punkt med 2 stycken trådspik ). Golvträ Slätspont 27 x , sort G42 eller bättre, täckande bredd Spikas med 1 styck dyckert 75 2,8 i varje golvbjälke eller golvregel, alter nativt specialgolvskruv längd cirka 60. Ytbehandling: elförzinkat, fosfaterat. Innerväggspanel Profilhyvlat, 15 x , sort G41 eller bättre. Spikas med 1 styck dyckert 50 2,0 i varje regel, alternativt panelskruv längd cirka Ytbehandling: elförzinkat, fosfaterat. Spikregel Hyvlat, 34 x 45 70, sort G43 eller bättre. Varje ände och varje korsningspunkt spikas med trådspik som slås i snett, alternativt träskruv längd minst 80. Foder Finsågad yta, 22 x , sort G42 eller bättre, gran. Varmförzinkad panelspik, alternativt panelskruv längd 75. Ytbehandling: zink/nickel C4, Knutbräda Finsågad yta, 22 x , sort G42 eller bättre, gran. Spikas till väggreglar med varmförzinkad panelspik, alter nativt träskruv längd cirka 75. Knutbrädorna spikas ihop med varmförzinkad dyckert, c 150, alternativt panelskruv längd cirka 48, c 200. Ytterpanel Finsågad yta, 22 x , sort G42 eller bättre, gran. Spikas eller skruvas cirka 30 från under kant med centrumavstånd högst 600. Spikas med varmförzinkad panelspik, alternativt panelskruv längd Underlagstak Underlagsspont, 17 x 95, sort G42 G43, gran, täckande bredd 85. Spikas med 2 stycken varmförzinkade trådspik i varje takstol. Ströläkt Sågat, 25 x 25, sort G43. Spikas c 250 med varmförzinkad trådspik 40 1,7, alternativt trä skruv längd cirka 37. Bärläkt Sågat, 25 x 38, sort G42. Spikas med 1 styck varm förzinkad trådspik i varje korsningspunkt, alternativt träskruv längd cirka 70. Underlagspapp Spikas med varmförzinkad pappspik 20 2,8. Väggskiva Utvändiga gipsskivor: gipsskruv, längd cirka 30. Ytbehandling: rostfritt/syrafast, Nockpanna Förankras med rostfri trådspik eller 125 4,0, alternativt specialskruv längd Ytbehandling: rostfritt/syrafast. Nedre och yttre pannrad Förankras med rostfri trådspik eller rostfri kamspik, alternativt specialskruv längd cirka 75. Ytbehandling: rostfritt, rostfritt/syrafast. 34 Överliggare Vägg 45 Regelverk 9 Utvändig gipsskiva Pappspik 25 2,5 28 Spikregel för utvändig 34 Spikregel för utvändig 22 Utvändig 22 Lockbräda 22 Lockläkt 22 Knutbräda 22 Foder Tak 48 2,8 70 2,8 70 2,8 17 Underlagsspont 50 2,5 20 Underlagsspont 23 Underlagsspont Pappspik Underlagspapp 20 2,8 25 Ströläkt 40 1,7 25 Bärläkt 45 Fribärande bärläkt 45 Nockplanka 125 4,0 Nedre och yttre pannrad Nockpanna 22 Inbrädning av taksprång 22 Vattbräda 50 2,3 22 Vindskiva 4 st./m 6 st./m mitt st./m högst spik i varje korsningspunkt. 2 spik i varje korsningspunkt. Fästs till väggstomme med panelspik. Knutbrädorna spikas ihop med dyckert. 1 spik i varje korsningspunkt spik i varje stödpunkt st./m st./m 8 st./m 2 spik i varje takstol. Ihopspikas sicksackvis. Enligt spiktillverkarens anvisningar. Olika centrumavstånd runt kanter och i mittenrader. Krav på stomstabilisering eller brandkrav kan förekomma, vilket medför tätare centrumavstånd och eventuellt flera lager skivor. Infästning enligt spiktillverkarens anvisningar. Centrumavståndet kan skilja, så beakta kraven på säkerhet mot genomtrampning och på brandskydd. Centrumavståndet för glespanel som underlag för gipsskivor i tak får inte överstiga mm i fuktiga eller ouppvärmda lokaler. Underlagsspont som är bredare än 95 ska dubbelspikas. 6) Elförzinkad = minst 5 µm (mymeter) skikttjocklek. 7) Varmförzinkad = minst 50 µm (mymeter) skikttjocklek vilket motsvarar korrosivitetsklass C4. (A vilket motsvarar korrosivitetsklass C5M. Sida 4 av 5

5 Ditt byggvaruhus Certifierad Träexpert: Visas denna symbol betyder det att företaget är Certifierad Träexpert, vilket innebär att man har ett dokumenterat stort kunnande inom trä, vilket ger trygghet vid köp av trävaror. Fredells Byggvaruhus Besöksadress: Hyvelgatan 1 Postadress: Hyvelgatan KNIVSTA Tel: Fax: Län: 03 Uppsala Webbsida: Fredells Byggvaruhus Besöksadress: Sickla Allé 24 Postadress: Sickla Allé NACKA Tel: Fax: Län: 01 Stockholm Webbsida: Föreningen Sveriges Skogsindustrier garanterar inte att byggnadsbeskrivningarna på denna webbplats är fria från fel eller brister. Användning av byggnadsbeskrivningarna som erhålls från webbplatsen sker på egen risk. Såvida inte annat föreskrivs i tvingande lag, ansvarar Föreningen Sveriges Skogsindustrier inte för några direkta eller indirekta förluster som kan uppkomma i samband med användande av byggnadsbeskrivningarna. Rättigheterna till innehållet på denna byggbeskrivning tillkommer Föreningen Sveriges Skogsindustrier. Innehållet skyddas enligt upphovsrättslagen. Kopiering av innehållet är förbjudet. Föreningen Sveriges Skogsindustrier, 2017 Sida 5 av 5

Dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning.

Dyckert. Räfflat skaft, koniskt huvud. Används där huvudet ska vara försänkt, till exempel vid dold spikning. Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Skruv- och Spikguide Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se

Bygga innervägg. Renovering Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Regelverket. www.byggbeskrivningar.se Renovering Bygga innervägg Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Bra att veta om impregnerat trä

Bra att veta om impregnerat trä Allmänt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga byggprojekt

Läs mer

Enkelboden. 1 Planering. 2 Bygglov. 3 Grund.

Enkelboden. 1 Planering. 2 Bygglov. 3 Grund. Utvändigt Enkelboden Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Boden. Boden. Utvändigt. 1 Planering. 2 Bygglov.

Boden. Boden. Utvändigt. 1 Planering. 2 Bygglov. Utvändigt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga

Läs mer

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund.

Enkelboden. www.byggbeskrivningar.se. Enkelboden. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. 2Bygglov. 1Planering. Bygg i trä. Grund. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Enkelboden Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Jakttorn. Jakttorn. Utvändigt. www.byggbeskrivningar.se. 3 Uppmärkning av jakttorn. 1 Planering. 4 Materialval. 2 Bygglov och anmälan

Jakttorn. Jakttorn. Utvändigt. www.byggbeskrivningar.se. 3 Uppmärkning av jakttorn. 1 Planering. 4 Materialval. 2 Bygglov och anmälan Utvändigt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga

Läs mer

Lusthus. 2 Materialval. 1 Planering. Här får du hjälp att bygga ett lusthus, med instruktioner och ritningar.

Lusthus. 2 Materialval. 1 Planering. Här får du hjälp att bygga ett lusthus, med instruktioner och ritningar. Utvändigt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga

Läs mer

Förstukvist. 1 Planering. 2 Plintar.

Förstukvist. 1 Planering. 2 Plintar. Utvändigt Förstukvist Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Nils Ahlgren AB Telefon Fax

Nils Ahlgren AB Telefon Fax Telefon 08-500580. Fax 08-50010810 1 Spiksorter Spik Klippspik Klammerspik Spik med flat huvud och räfflat skaft. Användningsområde: byggnadssnickeri, regelverk, takstolar och ställningar. Rostfri spik

Läs mer

En panel som slutar en bit upp på väggen, en bröstpanel, ger rummet en luftig karaktär och kan till exempel avslutas med en hylla.

En panel som slutar en bit upp på väggen, en bröstpanel, ger rummet en luftig karaktär och kan till exempel avslutas med en hylla. Invändigt Invändiga träpaneler Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Bastu. 1 Att tänka på. 2 Säkerhet i bastun.

Bastu. 1 Att tänka på. 2 Säkerhet i bastun. Invändigt Bastu Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Bastu Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Relaxboden. 1 Planering. 2 Bygglov.

Relaxboden. 1 Planering. 2 Bygglov. Utvändigt Relaxboden Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Trädäck på mark. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trädäck på mark. 1Planering.

Trädäck på mark. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trädäck på mark. 1Planering. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Trädäck på mark Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Gästboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Gästboden. 1Planering. Bygg i trä. Bygglov. Sida 1 av 6

Gästboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Gästboden. 1Planering. Bygg i trä. Bygglov. Sida 1 av 6 tvändigt Byggbeskrivning tvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

1Tilläggsisolering av fasad

1Tilläggsisolering av fasad Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Tilläggsisolering av fasad Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är

Läs mer

Bandad skruv. Brett sortiment

Bandad skruv. Brett sortiment Bandad skruv Brett sortiment Bandad skruv Rakbandad gipsskruv för träregel Gipsskruv Trä används inomhus för att fästa gipsskivor på träreglar. Dubbelhuvudet hindrar pappret på gipsskivan att gå sönder

Läs mer

Bygglov och anmälan. Bygglov och anmälan. Allmänt. Sida 1 av 5. 2 När krävs bygglov? 1 Regler för byggåtgärder

Bygglov och anmälan. Bygglov och anmälan. Allmänt. Sida 1 av 5. 2 När krävs bygglov? 1 Regler för byggåtgärder Allmänt Bygglov och anmälan Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Bastu. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt. Bastu. Bygg i trä. 1Att tänka på. 2Säkerhet i bastun

Bastu. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Invändigt Byggbeskrivning Invändigt. Bastu. Bygg i trä. 1Att tänka på. 2Säkerhet i bastun Invändigt Byggbeskrivning Invändigt Bastu Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Bastu Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

Jakttorn JAKTTORN. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Byggbeskrivning. Jakttorn. 3Uppmärkning av jakttorn. 1Planering.

Jakttorn JAKTTORN. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Byggbeskrivning. Jakttorn. 3Uppmärkning av jakttorn. 1Planering. Byggbeskrivning tvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt, utvändigt,

Läs mer

Relaxboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Relaxboden. Planering. Bygg i trä. Bygglov

Relaxboden. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Relaxboden. Planering. Bygg i trä. Bygglov Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Montera dörr. Montera dörr. Renovering. 1 Att tänka på. 2 Montering av dörrkarm.

Montera dörr. Montera dörr. Renovering. 1 Att tänka på. 2 Montering av dörrkarm. Renovering Montera dörr Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

1Att tänka på innan du börjar

1Att tänka på innan du börjar Utvändigt yggbeskrivning Utvändigt ygg i trä ygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. yggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se

SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR. www.grabber.se SKRUVA UTE MED GUIDE MED RÄTT VAL FÖR TRALL, ALTAN, HÄNGRÄNNOR, STAKET, PANEL OCH BRYGGOR www.grabber.se SKRUVTIPS UTOMHUS Precis som när det gäller skruvar inomhus underlättas arbetet av rätt verktyg

Läs mer

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar.

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- GOLV SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄGOLV Ett golv av trä ger rummet liv och atmosfär. Med rätt ytbehandling och underhåll blir golvet bara vackrare med åren. Här hittar du tydliga

Läs mer

Trappor. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trappor. 1Planering. Bygg i trä. Infällda steg. Trappor ute och inne

Trappor. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Trappor. 1Planering. Bygg i trä. Infällda steg. Trappor ute och inne Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Trappor Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier:

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga

Läs mer

Bra att veta om trä. Allmänt Byggbeskrivning Allmänt. 3Att välja sort. 1Träets egenskaper

Bra att veta om trä.  Allmänt Byggbeskrivning Allmänt. 3Att välja sort. 1Träets egenskaper Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar.

1Bryggor. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Bryggor. Bryggor. 3Brygga med stolpar. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Garage. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Dimensionering. 3 Bygglov och anmälan. www.byggbeskrivningar.se

Garage. www.byggbeskrivningar.se. 1 Planering. 2 Dimensionering. 3 Bygglov och anmälan. www.byggbeskrivningar.se Utvändigt Garage Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga

Läs mer

Cykelförråd. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Cykelförråd. 3Bygglov. 1Planering.

Cykelförråd. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Cykelförråd. 3Bygglov. 1Planering. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier: invändigt,

Läs mer

Mängdning av virke. Lockpanel. Volym. Inomhuspanel. Trall. Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Exempel: Volym

Mängdning av virke. Lockpanel. Volym. Inomhuspanel. Trall. Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Exempel: Volym Mängdning av virke Volym Lockpanel Dimension 50 x 125 mm 250 meter. Volym Gör om tjocklek oc h bredd så att de får samma enhet som längden. 50/1000 = 0,050 125/1000 = 0,125 Meter/kubik 1.000.000/b x h

Läs mer

Garage. 1 Planering. 2 Dimensionering. 3 Bygglov och anmälan.

Garage. 1 Planering. 2 Dimensionering. 3 Bygglov och anmälan. Utvändigt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga

Läs mer

Iakttag alltid största försiktighet!

Iakttag alltid största försiktighet! FÄSTGUIDEN Rätt infästning med FAST Oavsett om du är proffs eller hemmafixare så ställs du inför samma problem när något skall monteras. Hänsyn måste tagas till vikt, påfrestning, miljö samt i vilket material

Läs mer

MONTERINGSANVISNING YTTERPANEL

MONTERINGSANVISNING YTTERPANEL MONTERINGSNVISNING YTTERPNEL Läs noga igenom anvisning innan montering påbörjas. Monteringsanvisningen är framtagen av skogsindustrierna i samarbete med trävaruhandeln. 1. tt tänka på innan du börjar Ytterväggen

Läs mer

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck.

Uppfästning av panel. Dyckert och dorn är bra för att undvika skador på panelen. En bra idé är att fixera panelen med ett panelclips eller spikbleck. Uppfästning av panel Panelen kan antingen skruvas eller spikas i läkten. Panelens profil avgör vilken sorts uppfästning som är lämpligast att använda. För att panelen inte ska spricka är det bra att förborra

Läs mer

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning.

Kvalitetsfordringar på material. Betong: Betongkvalitet C25/30 om inget annat anges på ritning. Allmänt Gällande regler och föreskrifter: BFS 1993:57-BBR 1, BFS 2008:8-EKS 1(Eurokoder), Husama08 Revideringar: Revideringar får ej göras på ritning utan konstruktörens medgivande. Säkerhetsklass:: Byggnaden

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer

Byggbeskrivningar Dimensionering

Byggbeskrivningar Dimensionering Resultat Dimensioneringsresultat - Nockbalkar och takåsar Byggbeskrivningar Dimensionering Byggbeskrivningar Dimensionering Uppgifter: Beställare: Kontaktperson: Objektbeteckning: Övrig information: Beräknad

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Rev.nr 140224 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning A Väggbalk

Läs mer

Skruvskolan. 4 Heco Nordiska 0370-37 51 00

Skruvskolan. 4 Heco Nordiska 0370-37 51 00 4 Heco Nordiska 0370-37 51 00 Skruvskolan Skruvens delar och funktioner... 6-7 Huvudform Spårtyper Gängtyper Spetsar Ställ krav på funktion och kvalitet... 8 Material Ytbehandling Rätt rostskydd... 9 Våra

Läs mer

ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare

ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare ALTAN ELLER TRALLDÄCK? Information för trallbyggare Sol, sommar bad och uteliv, det är drömmen för det stora flertalet svenskar. Åtminstone ända tills man upplever en av de då och då återkommande regniga

Läs mer

Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul

Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul Bygginstruktion Bygg ett riktigt cykelskjul yklar ska parkeras under tak som ger skydd. I det här enkla cykelgaraget är cykeln alltid redo. På väggarna finns plats för krokar och hyllor för cykelpumpar,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAKSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX SADELTAK- STOMME Detta är en generell monteringsanvisning för sadeltakstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om

Läs mer

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv!

PANEL & LIST. Här hittar du tydliga och handfasta råd så att du snabbt kan komma igång och göra det rätt från början. Så enkelt att du gör det själv! PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen inte bara skyddar väggen mot stötar. Den piggar också

Läs mer

MONTERINGSANVISNING INNERPANEL

MONTERINGSANVISNING INNERPANEL MONTERINGSANVISNING INNERPANEL Läs noga igenom anvisning innan montering påbörjas. Monteringsanvisningen är framtagen av skogsindustrierna i samarbete med trävaruhandeln 1. Att tänka på innan du börjar

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med valmat tak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med valmat tak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

TRALL & TRÄDÄCK. Så enkelt att du gör det själv!

TRALL & TRÄDÄCK. Så enkelt att du gör det själv! TRALL & TRÄDÄCK Ge huset ett riktigt lyft. En trall eller ett trädäck kan skapa en inbjudande veranda framför huset eller varför inte lägga ett trädäck på källargolvet. Bygg in olika nivåer av trädäck

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak

Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Monteringsanvisning Kapad pulpettakstomme Glastak Rev.nr 150720 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

PANGPANG 3.695:- 2.596:- 4.996:- FÖNSTER BYT ALLA PANGPRIS! TRYCKLUFTSPAKET PREMIUMPAKET FÖR PANELSPIKNING ROSTFRI SKRUV. www.pangpang.

PANGPANG 3.695:- 2.596:- 4.996:- FÖNSTER BYT ALLA PANGPRIS! TRYCKLUFTSPAKET PREMIUMPAKET FÖR PANELSPIKNING ROSTFRI SKRUV. www.pangpang. PANGPANG Gäller t.o.m. 30 juni 20097 TRYCKLUFTSPAKET 2.596:- BYT ALLA FÖNSTER MONTAGEVÄSKA 3.695:- ROSTFRI SKRUV PREMIUMPAKET FÖR PANELSPIKNING PANGPRIS! 4.996:- Sätt snabbt & enkelt upp fönster & dörrar

Läs mer

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST Gamla slitna tapeter och flagnande färg. Då är det på tiden att fräscha upp hemma. Vad är då bättre än att sätta upp träpanel. Panelen

Läs mer

Bandad skruv Produktinformation 2016/2017

Bandad skruv Produktinformation 2016/2017 Bandad skruv Produktinformation 2016/2017 Bandad skruv från V/S/B. V/S/B har för programmet av bandad skruv valt att samarbeta med världsledande producenter. Vid val av tillverkare har vi satt stort fokus

Läs mer

ELFÖRZINKAD TRÅDSPIK BLANK TRÅDSPIK TRÅDSPIK, BLANK 10 KG/LÅDA TRÅDSPIK, ELFÖRZINKAD 10 KG/LÅDA

ELFÖRZINKAD TRÅDSPIK BLANK TRÅDSPIK TRÅDSPIK, BLANK 10 KG/LÅDA TRÅDSPIK, ELFÖRZINKAD 10 KG/LÅDA HAMMAR- SPIK BLANK TRÅDSPIK Blank trådspik är en universalspik för all fastsättning i torra utrymmen inomhus eller på platser där det inte gör något om spiken rostar. ELFÖRZINKAD TRÅDSPIK Elförzinkad trådspik

Läs mer

Tillbyggnad. 1 Generella förutsättningar. 2 Bygglov. 4 Tillbyggnadens grund. 5 Hänvisningar. 3 Den befintliga byggnaden

Tillbyggnad. 1 Generella förutsättningar. 2 Bygglov. 4 Tillbyggnadens grund. 5 Hänvisningar. 3 Den befintliga byggnaden Renovering Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01

BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 BYGGBESKRIVNING JABO Tranemo 15 m² 2011-10-01 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Fönstermontering Ritningar 1112 A 01 - A 07 JABO Wood Products

Läs mer

SKOLAN. Välkommen till. Kunskap som tar skruv. www.grabber.se. Skulle du våga sälja en dålig skruv till dessa killar?

SKOLAN. Välkommen till. Kunskap som tar skruv. www.grabber.se. Skulle du våga sälja en dålig skruv till dessa killar? Välkommen till Skulle du våga sälja en dålig skruv till dessa killar? SKOLAN Kunskap som tar skruv Grabber är gjord för proffs av proffs i kvalité- och miljöcertifierade fabriker (ISO 9001 och ISO 14001).

Läs mer

Garage. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Garage. 1Planering. Bygg i trä.

Garage. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt. Garage. 1Planering. Bygg i trä. Utvändigt Byggbeskrivning Utvändigt Garage Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra serier:

Läs mer

Enkelstugan. 1 Planering. 2 Bygglov. 3 Material och konstruktion.

Enkelstugan. 1 Planering. 2 Bygglov. 3 Material och konstruktion. Utvändigt Enkelstugan Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME

MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME MONTERINGSANVISNING FÖR SOLUX PULPETSTOMME Detta är en generell monteringsanvisning för pulpetstomme. Vissa punkter kommer inte utföras beroende på om du har

Läs mer

Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Renovering Byggbeskrivning Renovering. 1Planering. 2Regelverket.

Bygga innervägg. www.byggbeskrivningar.se. www.byggbeskrivningar.se. Renovering Byggbeskrivning Renovering. 1Planering. 2Regelverket. Renovering Byggbeskrivning Renovering Bygga innervägg Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1139 sida 1

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1139 sida 1 JABO FLEXIFÖRRÅD 7,4 (Svenska 2013-10-03) LEVERANSBESKRIVNING TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 43 x 120, vindskiva 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning ca 18 o. YTTERVÄGG Färdiga väggsektioner

Läs mer

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare

TRALLSKRUV SVERIGES BASTA. nu annu vassare Art. nr 3789. Juni 2014. SVERIGES BASTA TRALLSKRUV nu annu vassare Alla uppgifter i trycksaken anges i enlighet med vid tiden för upprättandet kända fakta och information. Angivna uppgifter kan komma att

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Hålrumsinfästning - Skivinfästning

Hålrumsinfästning - Skivinfästning 175 Hålrumsinfästning - Skivinfästning Skivexpander... Sid. 176 Vikplugg, fjädervikplugg K, KD, KDH, KDR, KM... Sid. 178 Skivplugg PD... Sid. 180 Gipsskivplugg GK... Sid. 181 Gipsskivplugg Metall GKM...

Läs mer

Nils Ahlgren AB Telefon 08-50012580. Fax 08-500 10810

Nils Ahlgren AB Telefon 08-50012580. Fax 08-500 10810 Telefon 08-500580. Fax 08-500 8 1 2 Telefon 08-500580. Fax 08-500 8 Korrosivitetsklasser Klass Miljöns Utomhus Inomhus korrosivitet C1 Mycket låg Uppvärmda utryen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar.

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1127 sida 1(1) LEKSTUGA ESTELLE 5,1 + 1,3 M 2 (Svenska 2013-05-07) LEVERANSBESKRIVNING 2012-11-27 TAK Underlagspapp, råspont 17, takås 43 x 95, vindskiva/nockbräda 16 x 95, takfotsbräda 16 x 70. Taklutning 3 o YTTERVÄGG

Läs mer

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK

MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK MONTERINGSANVISNING HUNTON UNDERLAGSTAK HUNTON UNDERLAGSTAK Användning Hunton Underlagstak är en 4,5 mm hård träfiberskiva i format 1200x2460 mm och används som ett lätt/enkelt underlagstak i både kalla

Läs mer

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Okapad Limträstomme Sadeltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150219 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A1 Nockbalk

Läs mer

Anvisningar steg för steg Skruva i trä och plast

Anvisningar steg för steg Skruva i trä och plast Anvisningar steg för steg Skruva i trä och plast Olika skruvhuvuden Utöver vanliga skruvhuvuden med spår finns det tre olika typer av skruvhuvuden som skruvmejseln eller bitset passar i: Phillips (PH),

Läs mer

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak

Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Monteringsanvisning Fristående Limträstomme Pulpettak Rev.nr: 150212 Borrmaskin/ Skruvdragare+ Torx & Kryssbits Vattenpass Trälim för utomhusbruk Vinkelhake Såg Hammare Tumstock Innehållsförteckning A

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1031 sida 1(2) LEKSTUGA SAGA 4,1 + 1,5 N (Svenska 2015-02-24) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, takåsar 45 x 95, enkel vindskiva 22 x 95, takfotsbräda 22 x 70, stödregel 30 x 30. Taklutning ca 26 o. YTTERVÄGG Timmerprofil

Läs mer

Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak

Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak Monteringsanvisning Kapad Limträstomme Sadeltak Rev.nr 150202 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock Innehållsförteckning

Läs mer

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid

Bygglov Bygganmälan. Allmänt. Allmänt. Byggbeskrivning. 1Nya regler 1995. Bygg i trä. När krävs bygglov? 4Bygglov behövs inte alltid Allmänt Byggbeskrivning Allmänt Bygglov Bygganmälan Bygg i trä Bygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Byggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade

Läs mer

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET

Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Underlagstak DET EKONOMISKA ALTERNATIVET Att välja Polynova underlagstak är ett både klokt och ekonomiskt val. Snabb montering och ett lågt pris gör att vi kan stå för det påståendet. Det har låg vikt

Läs mer

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut

konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut konstruera Med POndUs Dimensionering baserad på provningar utförda av SP Sveriges tekniska forskningsinstitut Rostskyddsbeläggning (KTCO) godkänd för korrosivitetsklass C4. Swedish technical approval SC

Läs mer

Tema Trädgård Möt trädgårdskreatörerna Kajsa Holst och Karin Abramsson Larsson

Tema Trädgård Möt trädgårdskreatörerna Kajsa Holst och Karin Abramsson Larsson VAR SÅ GOD! Låt dig inspireras inför årets utomhusbyggen i trä. Sveriges bästa trädgårdsbloggar Så lyckas du med altanen Rätt virke på rätt plats Tema Trädgård Möt trädgårdskreatörerna Kajsa Holst och

Läs mer

STOR SKRUVGUIDE ATT SITTA! SÅ FÅR DU DET PASSA PÅ, TA DITT EX! RÄTT INFÄSTNING TILL RÄTT PROJEKT. inkl moms

STOR SKRUVGUIDE ATT SITTA! SÅ FÅR DU DET PASSA PÅ, TA DITT EX! RÄTT INFÄSTNING TILL RÄTT PROJEKT. inkl moms STOR Värde 45 kr inkl moms SKRUVGUIDE SÅ FÅR DU DET ATT SITTA! RÄTT INFÄSTNING TILL RÄTT PROJEKT PASSA PÅ, TA DITT EX! BRA ATT SPARA RÄTT SKRUV TILL RÄTT JOBB Skruvtyp Dimension Material [att fästa i]

Läs mer

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång

Monteringsanvisning. Veranda med pulpettak. Rev.nr 150730. För montering av plåttak behövs även: Plåtsax Falstång Monteringsanvisning Veranda med pulpettak Rev.nr 150730 Borrmaskin/ Vinkelhake Skruvdragare+ Såg Torx & Kryssbits Skiftnyckel Vattenpass Hammare Trälim för utomhusbruk Tumstock För montering av plåttak

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25

BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 BYGGBESKRIVNING JABO ROSENLUND 15 Svenska - 2013-04-25 Innehållsförteckning: Byggbeskrivning Materialbeskrivning Underhåll / Målning / Ventilation Ritningar 1102 A 01 - A 06 Monteringsanvisning för skjutparti

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Lusthus

MONTERINGSANVISNING Lusthus UTG 2013 MONTERINGSANVISNING Lusthus www.grastorpstugan.se VIKTIG INFORMATION (Lusthus) Husen är före leverans behandlade med en färglös impregnerande grundolja. Denna behandling ger ett temporärt skydd

Läs mer

Byggbeskrivningar Dimensionering

Byggbeskrivningar Dimensionering Resultat Dimensioneringsresultat - Nockbalkar och takåsar Byggbeskrivningar Dimensionering Byggbeskrivningar Dimensionering Uppgifter: Beställare: Kontaktperson: Objektbeteckning: Övrig information: Beräknad

Läs mer

Bra att veta om limträ

Bra att veta om limträ llmänt yggbeskrivning llmänt ra att veta om limträ ygg i trä ygg i trä genomförs av Skogsindustrierna i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. yggbeskrivningarna och bygg-dvdfilmerna är uppdelade i fyra

Läs mer

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING

DETALJERAD MONTERINGSANVISNING DETALJERAD MONTERINGSANVISNING Utplacering av grundstenarna Placera ut de grundstenar som friggeboden skall vila på. Se till så att Du har stadigt under grundstenarna. Var noga med att alla grundstenar

Läs mer

Förstukvist. 1 Planering. 2 Plintar.

Förstukvist. 1 Planering. 2 Plintar. Utvändigt Förstukvist Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa

Läs mer

Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- Tillval Isolerad vägg 70 mm... 16 800,- Loft 10 kvm... 18 200,-

Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- Tillval Isolerad vägg 70 mm... 16 800,- Loft 10 kvm... 18 200,- MALIN 42 kvm med Altan 14 kvm byggsats... 150 100,- Tillval Isolerad vägg 95 mm... 24 500,- Loft 10 kvm... 18 200,- KERSTIN 30 kvm med Altan 13 kvm byggsats... 104 000,- Tillval Isolerad vägg 70 mm...

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1077 sida 1(2) SMARA 15 m² (Svenska 2012-12-10) LEVERANSBESKRIVNING 2007-11-01 TAK Underlagspapp, råspont 17, takåsar 45 x 195. Vindskivor 22 x 120, takfotsbrädor 22 x 95. Taklutning ca 19. YTTERVÄGG I BLOCK Funkispanel

Läs mer

Friggebod av Träullit

Friggebod av Träullit Friggebod av Träullit Bygg med naturlagarna Träullit Friggebod Snabbt och enkelt montage med Träullit Byggelement Fasad, framsida Fasad, baksida Fasad, gavlar Generellt Friggebod om högst 15 m 2 får uppföras

Läs mer

Snickarskola. Allmänt. 1 Såga. Sida 1 av 5. De vanligaste sågarna ALLMÄNT UTVÄNDIGT INVÄNDIGT

Snickarskola. Allmänt. 1 Såga. Sida 1 av 5. De vanligaste sågarna ALLMÄNT UTVÄNDIGT INVÄNDIGT Allmänt Byggbeskrivningarna är framtagna av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln. Alla byggbeskrivningar finns på www.byggbeskrivningar.se. Där får du hjälp att måttanpassa utvändiga byggprojekt

Läs mer

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering

Isolera väggar. YTTERVÄGG UTIFRÅN: Två lager isolering Isolera väggar En yttervägg kan isoleras antingen utifrån, vilket är mest lämpligt, eller inifrån. Isolerar du utifrån kan du välja mellan att använda ett eller två lager isolering. Även mellanväggar kan

Läs mer

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella.

Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar finns, gäller dessa före denna principiella. Art nr 79962 140501 Monteringsanvisning för limträstomme med Sadeltak Måttsättning takbjälkar se sidan 2 och 7. Observera att detta är en principiell monteringsanvisning. Om objektsspecifika ritningar

Läs mer

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna

Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Santex Rum 81 med Santex Fasta tak och med Synlig hängränna Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar montaget. Detta är en generell monteringsanvisning för Santex Rum 81, med Synlig hängränna.

Läs mer

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera.

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från

Läs mer

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2

Monteringsanvisning. Nyby Stuga 25m 2. med loft. v1.2 Monteringsanvisning Nyby Stuga 25m 2 med loft v1.2 Tack för att du valde en stuga från Baseco. Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor

Läs mer

Rostfri skruv 98-08. Panelskruv. Träskruv. Trallskruv. Beslagsskruv. Pozi, försänkt huvud. Torx, litet försänkt huvud

Rostfri skruv 98-08. Panelskruv. Träskruv. Trallskruv. Beslagsskruv. Pozi, försänkt huvud. Torx, litet försänkt huvud 109 Z-9.1-734 98-08 Approval is valid for D 3.0 mm, L 20 mm, for wood connections Träskruv Pozi, försänkt huvud Rostfritt stål A2, delgängad... sida 111 Rostfritt stål A2, helgängad... sida 113 Torx, försänkt

Läs mer