På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning."

Transkript

1 PROCESSUTVÄRDERING NR 2 NOV 2010 Ser vi till att arbetskamrater På gemensamma möten, apt osv. Helst så snart som möjligt efter genomförd utbildning., utrymme ges under konferens Vid personalkonferenser. Person som har gått ngn form av kompetensutveckling delger sina kunskaper under konferenstid. Vid konferanstid eller vid direktkontakt med en eller flera personer som man kan tänka sig ha nytta av informationen. sätta detta som en punkt vid varje konferens att de som går kurs berättar lite. Allt kan alltid göras bättre Absolut Får tid på arbetsplatsmöten Ger utrymme på arbetsplatsträffar. säkert, om tiden fanns. På våra möten ges tid att berätta. Personalmöten, morgonmöten nej berättar och redovisar konferans samt i det praktiska arbetet alltid delvis, vi har en stående punkt på dagordningen vid möten. vi behöver avsätta mer tid på APT nej. Vi har kurspärmar tillgängliga för alla.när tillfällen ges delar vi också med oss till varandra och pratar om de kurser som vi gått. Detta sker då på arbetsplatsträffarna som vi har. Genom att använda kunskapen vid APT där vi alltid har Carpe som punkt på dagordningen, där vi delger varandra,utbildning vi varit på., genom att informera regelbundet vad vi går/gått till våra arbetskamrater och diskutera ämnena. Allt kan göras bättre, men tror att vi rimligen gör vad vi kan just nu Via APT Vid varje apt möte går vi igenom vem som har varit på carpeutbildning. De som går längre utbildningar får berätta om vad de har lärt sig och hur vi alla kan använda det i det dagliga arbetet...eventuellt att skicka med frågor efter tex varje kort föreläsning vilka man kan ta med sig och disuktera i gruppen.

2 , delvis VI har avsatt tid på APT för att presentera de utb. föreläsn. mm vi gått på.men blir det tidsbrist har detta tyvärr fallit bort.! Finns som stående punkt vid Apt-möten. Den eller de som gått på en utbildning/föredrag delger till alla i arbetsgruppen vad de lärt sig. Finns även i nedtecknat, material att läsa från de som är ambitiösa och kreativa! Vi skapar kurspärmar som alla kan titta i. På så sätt finns det alltid en möjlighet att ha kunskapen frisk i minnet. på arbetsplatsmöten/konferenser/etc nej N Vi pratar för lite om detta. på morgonmöten berättar vi för varandra vad vi har lärt på kurser vi går. Vi har en punkt på APT;n,utbildningar.Då kan medarbetarna delger och berätta om föreläsningar/kurser de har deltagit i. Vi har beslutat att ha det som en stående punkt på APT att delge från utbildningar. Schemalägga när vi återknyter till kurser vi går. Vi delger våra nya kunskaper på konferenser, APT-träffar och i det dagliga arbetet. Nej Vi delger våra nya kunskaper på konferenser, APT-träffar och i det dagliga arbetet. Nej och nej Det tas upp vid konferanser när tid tillåts. Konferanserna har dock minskat i antal och tid så där brister det på tillfällen att berätta om det man lärt sig på kursen disponera konferanser bättre, upp till arbetsplatsen. det är inget ni kan göra från Carpe. På arbetsplatsträffar delger dom som gått kurs. En pärm finns på arbetsplatsen med kursmaterial delger på arbetsplatsträffar och i dagliga arbetet reservera mer tid på arbetsplatsträff genom uppföljning JA Om vi anser kunskaperna vara bra och omsättbara i vårt arbete, vi gör det genom att diskutera kursens innehåll på konferenser. APT MÖTTE,HUS MÖTE, GER VARANDRA INFORMATION OSV, genom att gå flera arbetskamrater på samma kurs. JA

3 , muntligt och helst skriftligt.! Tar upp på APT samt på personal mötet! kortfattad info/stolpar som personen kan ha som underlag vid framförandet. alla har deltagit i det. I den lilla gruppen ges i arbetssitvationen möjlighet att dela med sig. Några tycker att att det är svårt att förmedla vad man lärt sig. Vi har haft bestämmt tid i personal möterna att dela med sin kunskap med andra arbetkamrater. Vi saknar ett forum för diskussion och återföring, man skulle ges tid på möten. Fler skulle gå samma kurs för att lättare få igång diskussionerna på arbetsplatsen. tid att förbredda för redovisning till gruppen se ovan. genom att vika en tid varje vecka på konferens, genom att ge större utrymme På AP- och personalmöten det försöker vi göra. Vi försöker vara 2 personal som går på samma föreläsning/utbildning, för att på så sätt nå ut till övriga i arbetsgruppen och förankra nya kunskaper på bra sätt.vi har kompetensutveckling på personalmötet som stående punkt, för att dela med oss och informera de andra. man kan väl alltid bli bättre!! Vi har kommit överens nu att vi ska dokumentera alla våra kurser och föreläsningar.ibland kan det ta tid innan vi hinner redovisa muntligt, men där också ska vi bli bättre Många hinder har kommit i mellan med nya andra saker som var ännu viktigare.det måste vara en färskvara när man ska redovisa har vi ansett, annars tappar man fokus det måste vi göra.vi blir bättre och bättre men det kommer så många nya direktiv, men hoppet finns för att kunna klara av det, men det finns vissa svårigheter att vidarebefordra uppnådd kunskap finns utrymme på våra personalmöten vore bättre om flera på anläggningen gick samma kurser så det blev ett gemensamt växande Nej. det har tyvärr fungerat dåligt. Vi har planerat mötestid för detta men ständigt prioriteras andra frågor i verksamheten. Nej, vi kan bli bättre på det, har skett i viss mån, men inte tillräckligt. Lite grand har vi på morgonmöten berättat om innehåll och detaljer från föreläsningar och kurser. Personalkonferens, planeringsdagar, anteckningar mm, Vi skulle kunna skapa mer utrymme för att alla ska kunna delge sådant som kommer hela personalgruppen till gagn. Vi kan också tydliggöra att det inte handlar om att ge en komplett redovisning av det man hört/lärt, utan att delge sådant som är relevant för vårat arbete, guldkornen i det vi tagit in.

4 En del, det gör mer inom gruppen., men det är svårt att få tiden att räcka till. kunskapen kommer fram, när en vis situation uppstår. det kan man. Vi har en pärm där vi samlar material som alla kan läsa. Vi skriver upp det mest väsentliga från kurstillfället. Mera tid. Morgonmöten, APT eller oftast precis när man varit vill mna ju berätta hur det varit. Speciellt om det är ngt bra! En del info kommer ju stötvis för det kanske är en praktisk grej man lärt sig De flesta har under mer informella stunder (fikapauser osv) delgett nya saker det lärt sig som varit relevant för arbetsgruppen att veta. Det kan vara svårt för vissa att återberätta och vissa ämnen är svårare än andra att återge på ett bra sätt. Försöka få ihop grupper som gått samma kurs för att sprida kunskapen mer brett, kamske på stormöten. Men oftast är man som sagt mest uppfylld av allt direkt efter en kurs/föreläsning. Utvärderingar som görs kan vidarebefordras till alla medarbetare genom att tillexempel läggas upp på intranätet. vi är lite dåliga på det. Imöjligaste mån. Vi använder tid från konferrenspassen till att dela kunskaper vi planerar att ha det som en stående punkt på våra möten och apt-träffar., det kan vi säkert med bättre planering., vi delger arbetsgruppen Informerar muntligt på konferens Sätta in informationen i pärmar så alla kan läsa. Vidare befördrar info till medarbetare. Man kan alltid bli bättre Vi var bra på det i börn men har blivit det har sämre. svårt eftersom vi sällan ses alla vid samma tillfälle, men vi jobbar på det möten, morgon eller konf.tid, genom att effektivisera våra möten. Vi ska bör sammanställa lite material som andra kan läsa. Nej Finns ej någon tid till det på våra möten. Strukturera våra möten. i viss mån Skapar utrymme på personalmöten men också samtal kollega till kollega i arbetssituationer där kompetensen behövs. Ha ett tydligare uppdrag till den som går utbildningen N Vi borde bli bättre på att skapa utrymme på Apt eller p-möte så att de som fått nya kunskaper via Carpe får möjlighet att dela med sig till sina kollegor.

5 - Nej det har varit bristfälliga rutiner kring detta Ingen har deltagit än. Carpe ska bli en stående punkt i dagordningen på personalmöten. Alla som deltar i kompetensutveckling ska ges tid att dela med sig till hela gruppen på mötena. På personalmöte får man möjlighet att delge sina arbetskamrater sina kunskaper, men alla tar inte tillfället i akt. ( Kan ibland också bero på tidsbrist ). Man har inte på ett effektivtsätt förmedlat de kunskaper man har tillskaffat sig på kurserna. Man kan skapa forum för att ge medarbetarna möjlighet att redovisa de kunskaper de tillskaffat sig på möten då alla är med, genom att föl dagordningen och avsätta tid för kompetensutvecklingen på mötena.. Man kan lägga fram kompendierna på arbetsplatsen. Viln finns att tilldela sina På personalmöten. Arb.kambrater planera in Carpe tid, i viss mån. På APT., det kan vi. Vi måste komma på något sätt att vidarebefordra kunskaperna. Den som går på något ser till att delge sina närmaste kollegor, men alla har också ett ansvar att fråga. på konferenser / planeringsdagar vet ej Det finns en punkt på konferenser och APT. Likaså finns det en pärm att fylla i utifrån 3 frågeställningar. Dessvärre är tid för möten alltför begränsad och för sällan Absolut; försöka skapa en tydligare rutin för hur det ska gå till. Skapa forum för utbyte utanför den lilla arbetsgruppen. Fler kompetensombud annars fler gemensama möten På apt:n ges uttrymme. Vi kan hålla det levande. Både och nej. Vi gör det via verksamhetsmöten och apt. Allt går att förbättra men vi arbetar hela tiden för att det ska bli bättre. Ibalnd. Vi har tillfällen på Apt möten där vi har förberett oss och har som små redovisningar. Vi är också duktiga på att hela tiden delge varandra om det är något bra vi fått till oss på någon föreläsning i vardags arbetet. Att vi pratar om det på konferanserna när det finns tid för att dela med sig. berättar på våra konferanser Genom arbetsplatsens möten och i det dagliga arbetet nej Man kan alltid bli bättre och det går ju alltid att bli effektivare men vi arbetar på det.. Det går alltid att bli ännu bättre och Nej. På våra personalmöten,mer tid önskas

6 personalmöten planeringsdagar o idet dagliga arbetet oftast är det tidsbrist Pratar och diskuterar med varandra och APT JA, det kan alltid bli bättre Vi kan bli bättre Vi försöker. Arbetar aktivt för att skapa utrymme till detta Just nu har vi bestämt oss för att ha som stående punkt "redovisning utbildning" på våra personal möte Man ges utrymme på konferens att berätta om vad man deltagit i samt vad som kan vara användbart just för våran enhet. De som gått gymnasiekurser skall tillsammans sätta sig ned och arbeta fram en strategi om hur vi kan använda deras nya kunskap i vårt dagliga arbete. De får berätta om förläsningen eller vad det varit och svara på frågor.viktigt att alla i personalen känner sig delaktiga och lyssnade på. Vi har morgonmöten där vi kan informera och delge kunskaper o tankar. Även under arbetets gång kommer mycket av kunskaperna fram i olika situationer. Vi har konferenstid där vi också informerar. allt går alltid att göra bättre men det är både en tid och kostnadsfråga för att kunna göra det bättre. tycker att Solna kommun har gett sina medarbetare mycket generösa erbjudanden. Att en gång i månaden informera kollegor om ev. utbildningar någon i personalgruppen gått. Alltid Det kan man alltid Att var mer nyfikna och fråga dom som har varit på någon föresläsning el. kurs. Både och nej. På APT. Har en stående punkt med allt som rör projekt carpe och på övrig konferanstid då vi diskuterar och delar med oss. Dom har möjlighet att redovisa på våran gemensamma APT. Men det är ingen stående punkt, så den glöms bort. Man kan alltid göra saker bättre. på personalmöten och APT N- beror mer på den person som gått på utbildningen / föreläsningen. Hur väl den antacknat och brinner för att förmedla. På APT-möte och personalmöte Att vara mer förberedd

7 N, vi har permar som vi kan lägga in om de utbildningar och föreläsningar vi går så att alla kan ta del av det. Berättar om kurser vi gått på våra konferenser dock behöver vi bli bättre på att komma ihåg att dela med oss. På konferenser redovisar vi vad vi lärt oss, vi lyfter regelbundet upp frågor som vi har diskuterat på skolan, Det finns ett intresse i personalgruppen att lära sig, och därför upplever vi i gruppen att det är en bra förmedling av den nya kompetensen. Dels i våran utbildningsperm och även ta upp det på våra möten.det har varit svårt att hinna delge de långa kurserna till sina kollegor, men man skulle kunna plocka ut ett ämne som man tar upp till diskusition. Diskutera på egen planeringstid. Bättre redovisnigar Det kommer att bli bättre när det finns mer utrymme på våra möten, det har varit mycket tid till annat som varit viktigt en tid nu. Genom att omsätta det i praktiska arbetet. Konferenser/APT Ge mer tid för detta Att vi kompetensombud får tid på ex. koferanser att informera våra kolleger om det vi sist fick "oss till livs" på komp.träff. Genom en punkt på PT. Genom att vi provar nya idder/tankar i verksamheten JA på konferens och i det vardagliga arbetet, men vi kan göra mer Glöms bort, ibland på möten återberättas det, en del skickar runt information, Samtal med kollegor vid konferenser ang brukarna där kommer de nya kunskaperna fram. Delger information vid andra sammanhang också. berättar på en konferens om sina nya kunskaper/erfarenheter Vet ej., avsätta än mer tid till det Avsätta bestämda tider, APT kunde vara ett bra forum det gör vi Genom samtal, information Det går alltid att göra Har bara hänt en gång på våra stormöten nej Skulle behöva ha det som stående punkt. De som inte vågar stå framme och berätta kan ta hjälp av kollegor som kan framföra. På APT och andra samlingar Ge mera tid per möte, utifrån förutsättningarna vi har är det svårt att finna tid till att fördjupa oss. Men vi försöker att skriftligt dela med oss av nya kunskaper där vi brister i disskussions tid.

8 , men mycket mer kan göras! Ge mer tid kring möten etc. Vi har märkt att det inte räcker med att sätta sig och återge lite kort, det blir inte vidarebefordran av kompetens. Vi vill helst ge mer tid att redovisa delar av det material man har och mer tid till reflektion., se ovan. Mer tid:-) Vi tar upp det på personalmötet Det kan man säkert, men har inget svar om hur det skulle göras På APT- möten, På möten delar vi med oss till övriga samt överlämnar material från föreläsningar., Utrymme ges på möte att den som gått utbildning/ föreläsning att berätta för övriga. Åhörarkopior eller material från föreläsningar lämnas på arbetsplatsen. På möten delar vi med oss samt att material från föreläsningar på arbetsplatsen som är tillgängliga för alla. Vi har avsatt tid för detta på våra konferanser och vi brukar berätta om kurser vi gått när vi arbetar.vi lämnar också skriftlig information framme så att alla kan läsa. Avsätter tid på personalmöten och planeringsdagar Avsätter tid på personalmöten och planeringsdagar Nej Nek Nej Fortsätta att berätta för varandra. ev. avsätta mer tid, om man kan prioritera mera tid JA Avsätter tid på arbetsplatsträffarna för detta Inta i dagsläget, vid arbetsplatsträffar se ovan Inte i dagsläget. det har vi bört med nu. Att den som deltar kurser och föreläsningar för vidare sina kunskaper och erfarenheter till sin arbetsgupp. Abslut, det kan vi genom att försöka skapa utrymme för en lärande arbetaplats dvs. genom att man har ett öppet klimat på sin arbetsplats för att lär av varandra De får berätta på personalmöten. De får lägga fram ev. material från kursen/föreläsning till enheten. Tid avsatt vid arbetsplats träffarna Nej genom arbetsplatsträffar det kan vi nog på arbetsplatsträffar det tycker vi Vi tar upp det på APT möten. Vi använder våra apt-möten och tilldelar en stund för det Skapar tid och utrymme på APT. säkert. Man kan alltid bli bättre

9 , För tillfället sker en planering så att alla kollegor ska få ta del av en kollegas kurs. Vi arbetar i två lag därför finns det inte "vanlig tid" att disponera, eftersom vi aldrig syns förutom på möten. Om kursdeltagaren själv vill får hon/han jättegärna redovisa för oss. Om personen av någon anledning inte vill "redovisa" så ställer chef och "boendestödre med utökat ansvar" upp och stödjer och hjälper till att förmedla kunskapen., vi funderar hela tiden på andra sätt att förmedla kunskapen det gör vi. på ATP träffarna.,allt kan göras bättre. PÅ APT- möten och Maila till berörda troligen, vi tar tillvara på kunskaperna vi får på utbildningar så att det kommer hela gruppen till del. genom att på arbetsplatsträffar berätta om den kunskap de tillägnat sig. Genom APT-möten, personalmöten, Dokumenterar i gemensamma mappar under utbildningar & kurser. Den som har gått på en utbildning berättar för arbetsgruppen på konferenserna vad den har lärt sig. Alltid, med att kunna få mer tid på P- möten Nej, det fungerar bra. På konferanstid. Det fungerar bra. Om det är ngt extra intressant ämne kan vi ta extra tid för det. Finns en punkt som heter utblidning på Apt och personalmöten Vi redovisar för varandra på p-möten och arbetsplatsträffar, lägger ut material för alla att läsa ex. i datorn uppföljning på diskusioner Nej Allt går att göra bättre... På konferenserna, det går alltid att förbättra Via konferense och genom att man har rätt att vara specialist inom ngt område. Förbättringsarbete pågår. vi tar alltid upp nya kunskaper och erfarenheter när vi har konferens och handledning. Man ska efter genomförd utbildning/föreläsning fylla i en utvärdering av den utbildning/föreläsning man varit på samt ta ut delar som kan vara Vi kan bli bättre på att föl upp använbara i sitt dagliga arbete. utbildningarna. På konferenstid alt planeringsdagar Allt går att göra bättre Vi har varit på två halvdags föreläsning och hela arbgruppen var med Genom att delge de nya kunskaperna när tid finns och på personalmöten, samt handledning., genom att numer tilldelas mer tid till att delge en sammanfattning av den kurs eller utbildning man varit på. Det kommer att tilldelas extra tid för detta på personalmöten.

10 Vi pratar om det på verksamhetsmöten och dagen efter på morgonen som man kommer tillbka från en föreläsning, vi har en sådan punkt på vår dagordningen på våra personalmöten. Inte så strukturerade på detta. Se ovan., vi kan bli bättre på att dela med oss inte bara av praktiska tips och råd utan också insikter och tankar som väckts under föreläsning eller kurs. Vi har en punkt på dagordningen, men den prioriteras inte. Oftast blir det kort och spontant, genom att prioritera den punkten vid morgonkaffet i stället. på dagordningen På möten, muntlig info, kaffepausen. På våra personalmöten. På planeringsdagar informerar kompetensombudet hur arbetet i Carpe utvecklas. g som kompetensombud bör ta mera tid till information.

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Processutvärdering 3

Processutvärdering 3 Processutvärdering 3 sep-11 Tar vi tillvara nya kunskaper och idéer som vi får genom kompetensutveckling? Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? N En förvärvad kunskap

Läs mer

Processutvärdering 1 nov 2012 - jan 2013

Processutvärdering 1 nov 2012 - jan 2013 Processutvärdering 1 nov 2012 - jan 2013 Tar alla i arbetsgruppen del av kompetensutveckling så att arbetsplatsens kompetensmål nås? I så fall hur? Är det någon skillnad mellan mäns och kvinnors deltagande?

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014

Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 FoU Fyrbodal Kursutvärdering av kursen för personliga assistenter, våren 2014 besvarat av assistenternas chefer. På kursen för personliga assistenter har deltagare kommit från åtta av Fyrbodals 14 kommuner.

Läs mer

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna?

Hur omsätter vi dessa i verksamheten och i det praktiska arbetet med brukarna? Vi blir mer säkare och tryggare i arbetet som visar sig gentemot brukarna. Blandningen någorlunda Vi pratar och diskuterar kring den nyunna kunskapen Föreläsningar, semenarium. Att vi är öppna för nya

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna:

Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Dokumentation från på blädderblocksbladen svar på frågorna: Hur kan forskning bli en lika naturlig del i vardagen som arbetet med patienter? - Hur ska vi få ut budskapet så människor börjar tänka i de

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014-02-06 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2014-02-06 Inledning Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program som till stor del bestod av dialog kring

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Handlingsplan i arbetsmiljöarbete läsåret 2016/2017

Handlingsplan i arbetsmiljöarbete läsåret 2016/2017 Handlingsplan i arbetsmiljöarbete läsåret 2016/2017 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Örebro kommun Grundskoleförvaltningen HANDLINGSPLAN ARBETSMILJÖARBETET LÄSÅRET 16/17 2 Handlingsplan i arbetsmiljöarbete

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Individuell plan LSS

Individuell plan LSS Individuell plan LSS Ett sätt för dig att påverka din situation Vad är en individuell plan? Du som har rätt att få insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har rätt

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2013 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten är ett verktyg för att årligen mäta den psykosociala arbetsmiljön bland medarbetarna i Vindelns kommun. Medarbetarenkäten är

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER

Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Medarbetare: : Arbetsplats: Chef: Syfte När Förberedelse Dokumentation Sammanfattning Uppföljning Medarbetarsamtalet ska ha fokus på medarbetarens

Läs mer

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken

Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV. Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken Studiecirkelmaterial. YRKESKRAV Att använda Yrkeskraven på jobbet Lärande och vardagsutveckling i praktiken 2 INLEDNING Detta material har arbetats fram efter ett initiativ från Yrkeskravsankare som såg

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Självskattnings- och bedömningsmaterial nivåerna A1, A2, B1, B2

Självskattnings- och bedömningsmaterial nivåerna A1, A2, B1, B2 Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Framtaget av lärargruppen inom projekt ArbetSam hösten 2011 våren 2012 Handledare:

Läs mer

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring

Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring Beslutade av Förbundsstyrelsen i november 013 Inledning De flesta psykologer genomgår sin PTP-tjänstgöring utan större problem och är väl förberedda

Läs mer

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare.

på våra ledningsgruppsmöten. Vi har redan tagit upp några modeller med våra medarbetare. Måndagen den 3/9 2012 samlades en stolt skara kursdeltagare och coacher från ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare. De har under det senaste året kommit till våra seminarier en halvdag varje månad

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Utdrag från Självskattnings- och bedömningsmaterial

Utdrag från Självskattnings- och bedömningsmaterial Anpassning av Europarådets språkliga referensnivåer för arbete inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Framtaget av lärargruppen inom projekt ArbetSam hösten 2011 våren 2012 Handledare:

Läs mer

Diskussion - snabb återkoppling

Diskussion - snabb återkoppling Diskussion - snabb återkoppling 2012 2013 Finns det behov av att formalisera kunskapsspridningen på biblioteken mer? Ja! Deltagarna verkar eniga. Alla inlämnade svar på frågan finns längre fram i presentationen.

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Missionären www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se Ladda

Läs mer

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda

Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Barns brukarmedverkan i den sociala barnavården Västernorrlands modell för att göra barns röster hörda Västernorrlandsmodellen ett sätt lyssna till barns röster om mötet med socialtjänsten Ger det enskilda

Läs mer

Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar.

Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar. 2006-08-14 1 (6) Idébytarvecka Idébytarveckan innebär i korthet att personal byter arbetsplats under en vecka för att lära av varandra som i sin tur ska leda till förbättringar. Idébytarveckan är från

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015

Socialförvaltningen CARPE. Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2015 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som hade temat kompetens och rekrytering. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Ylva Disheden, Länsstyrelsen

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet

Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 1 (11) Folktandvårdens plan för lika rättigheter och möjligheter inklusive jämställdhet 2013-2015 1 Arbetsplats: Division Folktandvård Sida 2 (11) Övergripande strategi

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Utforskandeperspektivet

Utforskandeperspektivet fördjupning Utforskandeperspektivet 1. Vad kännetecknar perspektivet Utforskande? Utforskandeperspektivet handlar om att söka information, lyssna och ta till vara gruppens kunnande. Utforskandeperspektivet

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR UTBILDNING OCH ARRANGEMANG FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR? Vem

Läs mer

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn

Svenska Handbollförbundet. Handslaget. och. Handslagsdagboken. att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Svenska Handbollförbundet och Handslaget Handslagsdagboken att följa och följa upp ett utvecklingsprojekt! föreningens namn Välkommen till Handslagsdagboken och den studiecirkel som ska följa och följa

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Projekt inom ramen för

Läs mer

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt

Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling SMARTa mål Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt a mål i GRo Innehåll Kompetensutveckling krav eller möjlighet? 3 Strukturer som stödjer verksamhetsutveckling 4 SMARTa mål 5 Fyll i dina SMARTa mål elektroniskt 8 SMARTa mål-formuläret 9 Spara och skriv

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013

Kvalitetsredovisning 2013 Kvalitetsredovisning 2013 Verksamhetsåret 2012/2013 Renfanans förskola Ansvarig förskolechef: Birgit Wikström 1 1. Förutsättningar Renfanans förskola Verksamhetsåret 2012/2013. Renfanans förskola ligger

Läs mer

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ.

Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Svar på Enkät Länsstyrelseforum 2015 Genomförd april 2015 i Survey Xact Vad ansvarar du för vad gäller Rakel i din organisation? Du kan kryssa för flera alternativ. Vad ansvarar du för vad gäller Rakel

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har

Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Resultat enkät 2014/15 Lomma kommun Det har Det har varit tydligt att kollegiala samtal mellan lärare i olika årskurser, skolor och mellan de två tätorterna är mycket viktigt för kommunen. När vi känner

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009

SIMON-konferens. Standardrapport. December 2009 SIMON-konferens Standardrapport December 2009 Procent Antal 0-3 år 8,3% 2 4-6 år 29,2% 7 7-10 år 25% 6 10-15 år 12,5% 3 15 år eller mer 29,2% 7 Ev. Kommentar Jag har varit aktiv i perioder sedan 1974,

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik

Dokumentation. Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 4-11 december Jättebra och inspirerande. Bra upplägg. Nu är jag peppad att jobba vidare och jag har

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2014/2015 Utveckling och lärande Nulägesanalys Måluppfyllelsen har enligt resultat från helhetsanalysen varit god. Dock har vi valt att behålla samma mål från Lpfö

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016! Förskolan Valthornet Förskolan Valthornets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer