SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING. Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING. Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.)"

Transkript

1 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.)

2 Fakulteten för humanvetenskap Produktion: Tryck & inbindning:

3 FÖRORD Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas

4

5 INNEHÅLL Kapitel 1 Samhällsentreprenörskap kontexter, organisering och perspektiv för hållbar utveckling Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent...7 Kapitel 2 Tillsammans är vi starka! Docksta bordtennisklubb Yvonne von Friedrichs och Olof Wahlberg...21 Kapitel 3 en jämförande nordisk studie Marie-Louise von Bergmann-Winberg...47 Kapitel 4 företagskoncept Anne Pierre...69 Kapitel 5 Lokala företagare som bygdens utvecklare Lisa Bois...85 Kapitel 6 Kreativa människors samhällsentreprenörskap en inspirerande företagsmodell för lokal utveckling Ulrika Sjödin Kapitel 7 Kombinatörer och livsstilsföretagare även samhällsentreprenörer? Carin Nordström Kapitel 8 Är generation Y en samhällsentreprenöriell generation? Ulrika Danielsson Kapitel 9 Hur kan högre utbildning bidra till samhällsentreprenörskap på utbildningsorten? Anna Sörensson Kapitel 10 Kunskapsekonomi och regional utveckling Jörgen From och Anders Olofsson Kapitel 11 Framgångsrikt ledarskap inom samhällsentreprenöriell verksamhet Ingela Bäckström och Anna Åslund

6

7 KAPITEL 1 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP KONTEXTER, ORGANISERING OCH PERSPEKTIV FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 7

8 Samhällsentreprenörskap 8 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

9 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 9

10 Samhällsentreprenörskap och den regionala utmaningen 10 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

11 Ändrade attityder och nya sätt att organisera samhället SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 11

12 Organisering av utvecklingsarbete 12 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

13 social cohesion ekonomisk tillväxt och social sammanhållning SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 13

14 En antologi om samhällsentreprenörskap som gränsöverskridande kraft Samhällsentreprenörskap - gränsöverskridande kraft för regional och lokal utveckling i glesa miljöer (SESPA) Tillsammans är vi starka! Docksta bordtennisklubb - en samhällsentreprenöriell tusenkonstnär 14 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

15 varumärke. En jämförande nordisk studie Lokala företagare som bygdens utvecklare SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 15

16 Kreativa människors samhällsentreprenörskap en inspirerande företagsmodell för lokal utveckling Kombinatörer och livsstilsföretagare även samhällsentreprenörer? Är generation Y en samhällsentreprenöriell generation? 16 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

17 Hur kan högre utbildning bidra till samhällsentreprenörskap på utbildningsorten? Kunskapsekonomi och regional utveckling Framgångsrikt ledarskap inom samhällsentreprenöriell verksamhet SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 17

18 18 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

19 REFERENSER An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-based Approach to Meeting European Challenges and Expectations Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting amhällets entreprenörer. En forskarantologi om samhällsentreprenörskap Governance på svenska Journal of Entrepreneurship & Regional Development Entrepreneurship & Regional Development Entrepreneurship & Regional Development, Journal of Enterprising Communities, Journal of World Business Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, Social Entrepreneurship Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 19

20 The Theory of Economic Development Entrepreneurship and Regional Development Annals for Public and Cooperative Economics 20 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

21 KAPITEL 2 TILLSAMMANS ÄR VI STARKA! DOCKSTA BORDTENNISKLUBB EN SAMHÄLLSENTREPRENÖRIELL TUSENKONSTNÄR Yvonne von Friedrichs och Olof Wahlberg Inledning SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 21

22 22 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

23 Samhällsentreprenörskapets mobilisering av resurser Samhällsentreprenörskapets värden och resursbehov SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 23

24 24 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

25 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 25

26 de/denne på den specifika lokala utvecklingen. Smith och Stevens (2010) visar genom Zahra et al. (2009) en typologisering av samhällsentreprenören som innebär att denna antingen kan vara en social ingenjör (engineer), en social konstruktör (constructionist) eller en social tusenkonstnär (bricoleur) och hur geografisk närhet och social inbäddning påverkar samhällsentreprenörskapets målsättning, beslutfattande och beteende (figur 1). Figur Olika former av av socialt entreprenörskap (efter Smith och och Stevens 2010) Samhällsentreprenören som social tusenkonstnär har sitt fokus på lokala problem utifrån en geografisk och kulturell närhet där problemen identifieras och problemlösningarna knyts till att fungera i en specifik kontext. Det som Gawell (2013) betecknar som lokalt upplevda behov. Denna typ återfinns i de flesta regioner i världen och kännetecknas av att den är småskalig och har knappa resurser. Ett exempel är Docksta BTK (2013) som vi närmare kommer att beskriva i det fortsatta kapitlet. Den sociala konstruktören menar Smith och Stevens (2010) identifierar och söker fylla gapen på den sociala marknaden och kan gälla för olika lokala kontexter. Denna typ av samhällsentreprenörskap är resursdriven och kräver resurser för att stödja skalbarhet av en vald problemlösningsmodell där skilda, lokala miljöer används 26 till att SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP identifiera möjligheter till problemlösningar SAMVERKANDE FÖR som LOKAL kan fungera UTVECKLING för många olika människor i många olika kontexter. Det vill säga problemen är inte knutna endast till en speciell plats utan gälla för flera platser men där problemlösningarna kan se olika ut beroende

27 Framväxten av ett lokalt samhällsengagemang - Docksta BTK SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 27

28 Docksta Bordtennisklubb (DBTK) började spela med en boll på en spånskiva. Det blev den första trevande starten till sporten bordtennis. Nu, snart 50 år senare, kan Docksta BTK se tillbaka på en mängd duktiga pingisspelare som klubben fostrat. Pingisträningar bedrivs varje vecka och klubben var även medarrangör till senior-sm i bordtennis. Men DBTK är så mycket mer än bara pingis. hembygden och dess invånare. (Docksta BTK 2013) Det samhälleliga engagemanget 28 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

29 DBTK blir fastighetsägare SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 29

30 30 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

31 Klubben räddar en skofabrik och jobb Figur 2. Skofabriken i Docksta (H-E Näslund) SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 31

32 32 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

33 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 33

34 34 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

35 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 35

36 Omorganisering 36 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

37 Huvudstyrelsen Docksta BTK AB Bygdeutveckling Idrottsutveckling Skulefestivalen Idrottsklubben som lokalsamhällets sociala tusenkonstnär SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 37

38 Humankapitalet 38 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

39 Det sociala kapitalet SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 39

40 pengar vi tjänade investerade vi i nya projekt som var till gagn för hela bygden. Då fi också en väldig trovärdighet, folk ställde upp alltså. För även när vi räddade skolan va det viset. Vi fick fler medlemmar när vi köpte äldreboendet: Nu så är det bordtennisk som köpt, så nu ska vi bli medlemmar. (Hans-Erik Näslund) Centralt för det sociala illustreras i figuren nedan (figur 7). som byggts upp är att klubben varit lyhörd för de behov som funnits i samhället. V inte köpa någon skola eller hyreshus utan det är den allmänna opinionen som har kom bordtennisklubben utifrån hur man gjort tidigare då det var kyrkorna som hade storm Kan ni gå in och köpa hyreshusen annars går kommunen in och river husen!. Jaaa, kommer ju liksom till oss och det är inte lätt att säga nej inte. När det gäller skolan föräldrar och personalen och sa nu vill vi att ni tar över skolan. (Hans-Erik Näslund). Den modell som ovan beskrivit DBTK:s arbete i sitt lokala samhällsentrepre Figur 7. DBTK:s väg till lokala samhällsentreprenörskap Framtidens farhågor DBTK:s verksamhet som samhällsentreprenör vilar på en bas av humankapital, fin kapital och socialt kapital. Eftersom såväl humankapitalet som det sociala kapitalet i h varit personifierade i individerna i styrelsen, finns det farhågor inför framtiden. Del fråga om de bärande visionerna. Det finns en ständig fråga om det verkli idrottsklubbens uppgift att vara en samhällsentreprenör, eller om de ska över kommunen att ansvara för samhällsutvecklingen. Det engagemang i lokalsam utveckling som är själva grunden för denna verksamhet har varit ifrågasatt av flera av 40 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING invånare sedan länge. Hans-Erik Näslund: Likaså när vi köpte skolan, en del tycker

41 ck man r det på lubben kapital i skulle mit till ötena. om byn så kom nörskap ansiellt ög grad s är det gen är låta till hällets ortens att det 1 I dagsläget, hösten 2014, har fd. äldreboendets lokaler hyrts ut till två företagare: ett yngre par som och har dessa som personal bostäder och matsal under bärplockningssäsongen. Senaste Skulefestivalen genererade också ett överskott. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 41

42 Slutsatser 42 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

43 REFERENSER Ledarskapets fallgropar Academy of Management Review, Entrepreneurship and Regional Development Entrepreneurship Theory & Practice Administative Science Quarterly, Varför går det bra för Sverige? En bok om entreprenörskap Innovation and Entrepreneurship Voluntas SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 43

44 En forskarantologi om samhällsentreprenörskap / American Journal of Sociology Entreprenörskapets väsen Entrepreneurship & Regional Development, Social Entrepreneurship Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. Journal of World Business, Journal of World Business Economic development quarterly Social Entrepreneurship Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. Social Entrepreneurship Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. 44 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

45 Entrepreneurship and Regional Development Strategic Entrepreneurship Journal, Entrepreneurship and Regional Development Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth Journal of Business Venturing, SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 45

46 46 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

47 KAPITEL 3 ATT SKAPA ETT KOMMUNALT VARUMÄRKE EN JÄMFÖRANDE NORDISK STUDIE Marie-Louise von Bergmann-Winberg Storstäder och tätorter i de glest befolkade nordiska länderna, förutom Danmark, drar till sig en allt ökande befolkning, medan landsbygden avfolkas i en allt högre inte räcker. Inledning SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 47

48 största städerna, där de mindre städerna och orterna i de glest befolkade regionerna kommunala varumärken. Vissa mindre orter och städer verkar kunna överleva och aktivitet aktivitet vill rimligtvis kan 48 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

49 Teoriernas korsväg politiskt och samhällsentreprenörskap och branding. image, identitet och varumärken, liksom 1 För en diskussion av alla möjliga uttolkningar av begreppet samhällsentreprenörskap, såsom socialt entreprenörskap eller företagande, socialekonomi eller tredje sektor organisationer, hänvisas till Samhällets entreprenörer (2009), samt till andra kapitel i föreliggande publikation. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 49

50 sina analyser om regional och lokal utveckling? Kan även andra orter utvecklas tämligen lika? 50 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

51 sammanhang? 2 Hur skapas en platsrelaterad identitet? 2 Projektet BRANDR, där titeln syftar på det fornnordiska sättet att brännmärka egendom, har bedrivits som Interreg III B-projekt under åren med fyra nordiska kommuner från tre länder: Island, Norge och Sverige. I själva verket rör det sig om två par vänorter som på detta sätt velat stärka sitt arbete med det lokala varumärket i en benchmarking- process där jämförelser över tid kontinuerligt gjorts. Se vidare von Bergmann-Winberg, M-L & Nordtug, J (2006): Municipality Branding. Cooperation and Development in Steinkjer, Sollefteå, Akureyri and Sortland. Trondelag Forskning og Utvikling. Notat 2006:4 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 51

52 substans till dess funktion, men även dess lokalitet l och image. När 52 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

53 men för en ort tillkommer utöver kommersiella varumärken relationen till den mobile companies or tourists. It can now be viewed as a fundamental part of planning, a fundamental part of guiding the development of places in a desired fashion. gäller en kreativ omorganisering av resurser, vilket i vid mening kan utgöra en slags SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 53

54 förändringar än nya varumärken. 3 Se vidare en längre diskussion av entreprenörens roll inom nätverket, solospelare eller samarbetspartner, i Politiskt entreprenörskap ett nytt fenomen på den samhällsvetenskapliga arenan, i von Bergmann- Winberg, M-L & Wihlborg, E. (2011) Politiskt entreprenörskap kreativ problemlösning och förändring. 54 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

55 Politiska och samhällsentreprenörer i nätverkssamverkan kollektivt handlande i form av olika aktioner nätverken som de mest intressanta för denna studie, eftersom dessa tydligare kan aktörer. 4 Lindhult (2009) refererar till Johannisson (2009) i deras gemensamma syn på community entrepreneurship, huvudsakligen uttolkat som en nätverkande teoretisk ansats, eller som Lindhult konstaterar: inget entreprenörskap utan nätverkande. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 55

56 av varumärket. Samarbete och varumärkesutveckling i fyra nordiska kommuner 5 Jag 5 Framställningen baseras i huvudsak på von Bergmann-Winberg, M-L & Nordtug, J (2006). 56 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

57 kommunerna. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 57

58 aktivitet, det vill säga vad som görs aktivitet kan medan ideella och samhällsaktörer troligen i olika hög grad kunnat engageras i de 58 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

59 Strategier för trendbrott och effekter av kommunala varumärken organisationssamhället SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 59

60 Delade visioner och implementering av varumärket byggnader, och dessutom förstärkt sin image med musik, konst och kultur enligt 60 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

61 initiativ sändes en enkät till medborgarna med information om resultatet av den Samarbetsklimat och nätverkssamarbete genomtänkt med denna strategi. statligt stöd. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 61

62 varumärkesrelaterade, och endast dessa är av relevans för denna studie. Analys och utvärdering 62 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

63 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 63

64 Ort Akureyri Sollefteå Sortland Steinkjer Visioner Starka Medelstarka Starka Svaga Varumärke/ profilering Entreprenöriella politiker Samverkan med näringsliv Nätverk med samhällsentreprenörer Samhällsentreprenörer Aktörer Implementering av visioner Stark Dubbelt/ Medel Stark Svagt/ Svagt Hög grad Medel Hög grad Låg grad Täta Medeltäta Täta Medel/glesa glesa Hög Hög Hög Hög Ja Ja Ja Nej Majoriteten invandrade Majoriteten stationära Majoriteten återvändare Ja Ja Ja Nej Majoriteten stationära Sammanfattning och konklusion 64 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

65 varumärke man enats om inom de olika nätverken, med vissa skillnader vad SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 65

66 det handlingsutrymme som visionerna kräver. 66 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

67 REFERENSER Brand Relations Management. Bridging the Gap Between Brand Promise and Brand Delivery Municipality Branding. Cooperation Politikens entreprenörer kreativ problemlösning och förändring Kultur, plats, identitet. Det lokalas betydelse i en globaliserad värld. Samhällets entreprenörer. En forskarantologi om samhällsentreprenörskap Southern Journal of Entrepreneurship, How Brands become Icons. The Principle of Cultural Branding. Harvard Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring. Johannisson, B (2005). Entreprenörskapets väsen Competition and Entrepreneurship SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 67

68 European Planning Studies Samhällets entreprenörer Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Entrepreneurship Theory and Practice Brands, branding and territorial development. Regional Studies Making Democracy Work The Theory of Economic Development i Regionalitet, kultur och företagande, markedsføring. 68 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

69 KAPITEL 4 GRÖN OMSORG ETT SAMHÄLLSENTREPRENÖRIELLT FÖRETAGSKONCEPT Anne Pierre I det här kapitlet diskuteras Grön Omsorg Grön Omsorg Från Tanke Till Handling Bakgrund SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 69

70 green care, social farming eller 70 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

71 Grön Omsorg Från Tanke Till Handling, SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 71

72 Offentligt privat partnerskap och dess utmaningar 72 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

73 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 73

74 Fallet Grön Omsorg Tidigare forskning Grön Omsorg inom 74 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

75 Grön Omsorg SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 75

76 Det internationella perspektivet 76 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

77 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 77

78 78 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

79 Sammanfattning och diskussion Grön Omsorg Från Tanke Till Handling SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 79

80 80 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

81 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 81

82 REFERENSER Journal of Farming : Farming 82 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

83 American Journal of Public studie. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 83

84 Farming Journal of 84 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

85 KAPITEL 5 LOKALA FÖRETAGARE SOM BYGDENS UTVECKLARE Lisa Bois I det här kapitlet illustreras och diskuteras hur samhällsentreprenörskap kan ta form Inledning och problemformulering SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 85

86 Metod 86 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

87 plats räknade Teoretisk bakgrund SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 87

88 88 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

89 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 89

90 90 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

91 Rapport från fältet SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 91

92 Figur 1. Turistkarta över området för bygden mellan broarna. Kartan är framtagen av föreningen Bygden mellan broarna genom ett LEADER-projekt, med den justeringen att broarna är extra väl markerade i svart. Östersund stad ligger längst upp till höger. 92 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

93 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 93

94 94 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

95 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 95

96 60% Engagemang i föreningsliv och utvecklingsprojekt 50% 40% 30% 20% 10% ideellt föreningsliv tidigare bygdutvecklingsengagema ng 0% arbetstagare 19 st företagare 14 st Figur 2. Antalet angivna ideella engagemang i nuläget samt tidigare engagemang i bygdeutvecklingsåtgärder. Procentsatsen anger hur många som engagerar sig fördelat efter försörjningsform. Det totala antalet svarande står angivet efter försörjningsformen. Diagrammet i figur 2 visar försörjningsfördelning kopplat till ideellt engagemang i föreningsverksamhet i bygden. Kategorin arbetstagare består av anställda, vikarier och arbetssökande. Kategorin företagare består av alla individer som driver någon form av företag, både egenföretagare och kombinatörer, alltså individer som kombinerar eget företagande med en anställning. Engagemanget i föreningslivet var stort nog att enkätbesvararna också såg sig som föreningsrepresentanter under bygdemötet. I diagrammet visas det totala antalet svarande per kategori. Diagrammet har inte för avsikt att ge några generaliserbara statistiska resultat utan syftar till att tydliggöra situationen i Orrvikenbygden under det första bygdeutvecklingsmötet. Engagemang i utvecklingsaktiviteter En iakttagelse i diagrammet är att en majoritet av kategorin egna företagare har deltagit i utvecklingsaktiviteter tidigare, jämfört med en dryg tredjedel av arbetstagarna som har haft liknande engagemang. I Orrvikenbygden har egenföretagarna och kombinatörerna som kategori i betydligt större utsträckning engagerat sig i utvecklingsaktiviteter tidigare, jämfört med invånare som försörjer sig genom anställningar. Någon djupare slutsats över varför så är fallet kan inte dras utifrån enkätsvaren. De beskrivna utvecklingsaktiviteterna handlar i 96 huvudsak om engagemang i olika föreningar och utförda projekt. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

97 Analys och diskussion SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 97

98 98 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

99 Avslutande kommentar SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 99

100 REFERENSER 100 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

101 International SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 101

102 WEBBSIDOR 102 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

103 KAPITEL 6 KREATIVA MÄNNISKORS SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP EN INSPIRERANDE FÖRETAGSMODELL FÖR LOKAL UTVECKLING Ulrika Sjödin Inledning Nordingrås Alltekniska Verkstad AB alla SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 103

104 kunskapsekonomin tjänsteexportören 104 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

105 naturliga sociala kollektiv försörjning SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 105

106 kollektivt företagande bli en inspirerad lösning för en by i en glest bebyggd region? Betydelsen av alternativa kulturer plats människorna 106 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

107 människans individer sociala platsens perifera 1 Studierna genomfördes i följande länder och regioner: Danmark: Copenhagen, Aarhus, Svendborg, Sønderbor, Esbjerg. Finland; Helsinki, Tampere, Oulu. Norge: Oslo, Trondheim. Grönland. Sweden: Stockholm, Malmo, Lund, Karlskrona. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 107

108 utanför alla 108 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

109 inre motivation ursprungliga kvinnligt SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 109

110 skydda 110 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

111 The warehouses are protected, the inner-city industrial landscape will be transformed into high chic. Some individuals involved in the original creative production will stay: a few may capitalize substantially, others will get jobs serving the drinks. Most people whose place is recognized, however, will no longer live or play there. The alternative moves out, the mainstream moves in, and recognition of the authenticity of the place signals appropriation of the culture and a new exclusion of those who remain genuinely marginal (Shaw 2005). SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 111

112 Studiens teoretiska analysmodell Platsens betydelse Platsens betydelse kommer att undersökas. Enligt Florida (2002) flyttar de kreativa klasserna till platsen snarare än till jobben och de söker en miljö som främjar öppenhet, mångfald, friluftsliv och kulturliv. Enligt Shaw (2005), söker de kreativa alternativa kulturerna billiga industribyggnader i storstadsmiljö, men de tvingas nu flytta ut till landet på grund av ökade huspriser i storstäderna. Inre och yttre motivation De kreativa klasserna och alternativa kulturerna drivs till skillnad från majoritetssamhället oftast av egna inre belöningar och motivationer i termer av skapandekänslan av flow snarare än av yttre belöningar och motivation i form av pengar, vinstmax och materiell status (Florida & Goodnight 2005; Shaw 2005). En mångfald av definitioner och strategier Floridas kreativa klasser och Shaws alternativa kulturer vill ha en blandning av människor, dvs. mångfald och öppenhet inför olikheter och det udda, till skillnad från majoritetssamhället. Deleuze & Guattari 2001, Colebrook 2002 och Wuthnow 2002, lyfter fram minoritetssynsättet som till skillnad från majoritetssynsättet i möjligaste mån undviker att rangordna, kategorisera, definiera och förutbestämma världens fenomen och aktiviteter. Samhällsengagemang Enligt Shaw (2005) är de alternativa kulturerna avantgardistiska : innovativa, experimentella och utmanande. Även fast de först och främst drivs av en inre motivation att skapa, ägnar sig många indirekt åt att störta konservativa ortodoxa doktriner omdefiniera kanterna på den dominerande kulturen. De har andra icke politiskt korrekta synsätt, strävanden och mål; de funderar t.ex. över alternativa betalningsmedel såsom byteshandel. De omskapar samhället bara genom att leva och arbeta som de gör. Studiens genomförande 112 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

113 Tema 1: Platsens betydelse Tema 4: Samhällsengagemang fallstudien gränsöverskridande kollektiv Nordingrås Alltekniska Verkstad AB SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 113

114 platsens Jag har egentligen inget 114 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

115 Träakademien Jag och min sambo agendor här uppe. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 115

116 friheten, tryggheten, gemenskapen oberoendet en plats för alla: alla ska trivas. Man ska skapa trivsel för många. Är man tillräckligt många på en plats uppstår en slags gravitation, en magnetism. 116 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

117 medier och som inte är lika socialt kompetenta. Han har så många kontakter över hela Sverige och känner även många personer utomlands. Jag vet knappt vad jag är längre Vi får så mycket planer och idéer saker blir inget och då tänker jag: Ja, då var det väl inte meningen! Andra saker driver vi stenhårt. Det blir liksom som det blir. företagssammanhang SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 117

118 Vi investerar i folk istället När det gäller NAVAB är vinst och tillväxt inte kärnan i verksamheten. Vi gör gärna vinst självändamål. Om jag får det svårt ekonomisk får jag hjälp av mina kompisar här Jag vill komma bort lite från guldsmide vill hellre kalla mig konstnär. man måste lyda fast han inte kunde någonting 118 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

119 Även om det varit knapert har det funnits en frihet under jakten på pengar. Vi vill inte ta lån. Jag gör bara det jag vill och tycker om. Jag vet inte om jag är en materialromantiker, men kvm lokal men kan inte ta ut någon hög lön. han sa: Ska det verkligen heta konstsmidesverkstad?. Det är ok om det är industrismide, Även jag känner SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 119

120 enkelhet. Hela konceptet är världsförändrande. Vi gemenskap mellan människorna. 120 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

121 Går vi ihop och meckar åt bönderna då har vi hjälpts åt och då kan vi sedan göra det vi vill, vi kanske gör något helt onödigt. Konkluderande diskussion gränslöst Industri men istället för diskussion och resonemang fastnar vi ofta i antingen/eller förenklingar. SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 121

122 den enkla vägen. Rekommendationer 122 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

123 tillsammans. där som saker och ting händer det är där man ska vara. The low costs create the social space for och SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 123

124 124 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

125 REFERENSER Postmodernism och Samhällsforskning, European Planning Studies Är svensken en människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. British Educational Research Journal. Gilles Deleuze a thousand plateaus capitalism & schizophrenia, The Rise of the Creative Class and How it s transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life Harvard Business Review, The Urban Turn And the Location of Economic Activities. Studies in Political Economy, Urban Studies. Regional Studies Environment and Planning A SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 125

126 Entrepreneurship, Theory and Practice, International Journal of Urban and Regional Research Sovereignty in an age of globalization Planning Theory & Practice ÖVRIGA PUBLIKATIONER 126 SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING

127 KAPITEL 7 KOMBINATÖRER OCH LIVSSTILSFÖRETAGARE ÄVEN SAMHÄLLSENTREPRENÖRER? Carin Nordström Nästan hälften av alla företagare i Sverige är kombinatörer. Det är främst personer som Introduktion SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING 127

SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING. Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.)

SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING. Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.) SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP SAMVERKANDE FÖR LOKAL UTVECKLING Yvonne von Friedrichs, Malin Gawell och Joakim Wincent (red.) Fakulteten för humanvetenskap Produktion: Tryck & inbindning: KAPITEL 11 FRAMGÅNGSRIKT

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling

Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Nordiskt nätverk för kunskapsutveckling Henrik Poulsen, Odense kommun Monica Hjern, Norrköpings kommun Emma Hanson, Linköpings universitet Disposition Henrik Bakgrund, upplägg, avhandlade tema Monica-

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

Vad betyder en ny stadsdel?

Vad betyder en ny stadsdel? Vad betyder en ny stadsdel? - Perspektiv från forskningen Martin Andersson Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Karlskrona Lunds universitet, Lund Koncentration till stora regioner 140 130 120 110 100 90

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund

PM Samtal om hållbarhet. Bakgrund PM Samtal om hållbarhet Bakgrund I början på 80-talet uppstod en insikt inom näringslivet att gamla hierarkiska och patriarkaliska ledningsformer inte längre passade in i det moderna samhället. Jan Carlzon

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor

Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor Framtidens arbetsplatser att utveckla hållbara och friska kontor 25 maj 2015 Fortbildning om arbete i kontorsmiljö och fysisk aktivitet på jobbet, Umeå Folkets Hus Susanna Toivanen Agenda Framtidens arbetsliv

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH

Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln. Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Socialt entreprenörskap Både solskenshistorier och orosmoln Docent Ester Barinaga, Copenhagen Business School Fil dr Malin Gawell, ESBRI och KTH Upplägg Ett framväxande och brokigt fält Några sociologiska

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren

Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via. Den ofrivilligt frivillige företagaren Från bidragstagare till företagare! Dröm? Fälla? eller...? via Den ofrivilligt frivillige företagaren (avhandling) 2011-04-01 Doktor i Sociologi, Linköpings universitet Den ofrivilligt frivillige företagaren

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt.

VISION. Malmö högskola intar en framträdande roll när det gäller kunskapsdelning i Malmö, regionen och internationellt. MALMÖ HÖGSKOLA DÄR MÅNGFALD GÖR SKILLNAD 2006 2015 VISION Malmö högskola har etablerat sig som Europas främsta professionsuniversitet känt som Malmömodellen där gränsöverskridande handlingskompetens inom

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007

Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007 Alfred Nzo i Östersund, november 2007 Östersund and Alfred Nzo get together RAPPORT november 2007 Samarbetsområden Lokal ekonomisk utveckling inom bland annat turism och landsbygd Lokala demokratifrågor

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet

Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet Idén om en helhet -skilda sätt att se en verksamhetsidé för pedagogisk verksamhet Katina Thelin PBS Nätverksträff, Bålsta 24-25 april 2012 Styrning av och i skolans praktik Decentralisering Centralisering

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund

Vindkraft och turism. Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Vindkraft och turism Bosse Bodén ETOUR/Mittuniversitetet Östersund Landskapsanalys * - Europiska landskapskonv. Betalningsvilja sol- resp vindk. Havsnäs; kort- (250-1000) resp lång sikt (13) lok. årsarbeten

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar

Upplevelseindustrin. i Sverige 2002. Näringsliv och utbildningar Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Näringsliv och utbildningar 1 Innehållsförteckning Upplevelseindustrin i Sverige 2002 Förord 4 Rapporten 5 Definition av upplevelseindustrin 7 Näringsliv inom upplevelseindustrin

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer