Förteckning 1 Januari över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning 1 Januari över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket"

Transkript

1 Förteckning 1 Januari 2016 över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

2 Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Upprättad den 1 januari 2016

3 ISBN ISSN ARBETSMILJÖVERKET Stockholm, Telefon: E-post: BESTÄLLNINGSADRESS Ytterligare ex av denna trycksak beställs från: Arbetsmiljöverket Stockholm Telefon I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, utan innehåller rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De kan t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven och visa på praktiska lösningar. Observera att hänvisningar till författningar alltid avser författningens ursprungliga nummer. Senare ändringar och omtryck kan förekomma. När det gäller ändringar och omtryck av Arbetarskyddsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets författningar hänvisas till senaste Förteckning över föreskrifter och allmänna råd. Utgivare: Anna Middelman Elanders Sverige AB,

4 Innehållsförteckning Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förord... 4 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling... 5 Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetarskyddsstyrelsen har den 1 januari 2001 bytt namn till Arbetsmiljöverket, AV. Arbetarskyddsstyrelsens författningar som är publicerade i styrelsens författningssamling, AFS, fortsätter att gälla som tidigare. De föreskrifter som det nya Arbetsmiljöverket beslutar om publiceras i en författningssamling som kallas Arbetsmiljöverkets författningssamling och som också förkortas AFS. De nu beskrivna förändringarna är mer av formell natur. Denna förteckning kommer i fortsättningen att innehålla författningar från båda författningssamlingarna. 3

5 FÖRORD I förteckningen finns alla författningar och allmänna råd från Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket som har beslutats före den 1 januari 2016 och inte har upphävts före den dagen. De författningar som endast är en ändring (ändringsförfattning) i en annan författning har tagits med i förteckningens vänstra kolumn med normal stil, till skillnad från grundförfattningarna som anges med fet stil. Ändringsförfattningarna finns också nämnda i kolumnen Ändringar vid den ändrade grundförfattningen. Ett exempel: Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av arbetsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2006:4) finns angivna under kolumnen. Ändringsförfattningen om användning av arbetsutrustning (AFS 2010:14) finns angiven i kolumnen Ändringar vid AFS 2006:4. Dessutom finns ändringsförfattningen angiven mellan AFS 2010:12 och AFS 2010:15, med hänvisning till AFS 2006:4. I ändringskolumnen anges också om författningen har omtryckts i sin helhet efter en ändring. Detta anges med ordet omtryckt. Trots omtryck behåller författningen sitt ursprungliga nummer, men omtryckshäftet får ett eget nummer i författningssamlingen. Om en författning upphäver en annan författning sätts den upphävda författningen inom parentes och det anges att den upphävs ett visst datum. Det anges också om den ersätts av någon ny författning. Den upphävda författningen, som står inom parentes, tas bort ur kommande nummer av förteckningen efter det att den upphävts. I förteckningen anges det bemyndigande från regeringen som ger Arbetarskyddsstyrelsen respektive Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifterna. Om föreskrifterna genomför ett EU-direktiv anges även direktivets s.k. Celexnummer. 4

6 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) 1980:14 Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd beträffande psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Upphör att gälla 31 mars Se AFS 2015:4 1981:14 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom fall med kommentarer 1981:15 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om skyddsåtgärder mot skada genom ras med kommentarer 1982:3 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om ensamarbete med kommentarer 1982:17 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om AFS 2000:9 anteckningar om jourtid, övertid och mertid med 4, 11 kommentarer 1984:2 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om AFS 1994:18 bultpistoler med kommentarer 14 16, 18, 29 Upphävs: 17, 30 AFS 2000:35 Övergångsbestämmelserna i 1994:18 AFS 2008:11 1, Upphävs: 14 16, :3 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1990:1 om spikpistoler med kommentarer 5, 12, Till 12 AFS 1993:33 1, Upphävs: 8 5

7 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) AFS 1993:58 Ikraftträdande av AFS 1993:33 AFS 2008: :16 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1991:4 med föreskrifter om maskiner för papperstill- 7, Till 7 verkning samt kommentarer AFS 1994: :18 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om frisörarbete samt kommentarer 1987:2 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om högfrekventa elektromagnetiska fält samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1988:4 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om blybatterier för drivning av fordon samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1989:7 Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården Upphör att gälla 1 februari Se AFS 2015:6 1990:1 Se AFS 1984:3 AFS 2008:5 1 6

8 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) 1990:11 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbete med försöksdjur samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1990:18 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om omvårdnadsarbete i enskilt hem samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Upphör att gälla 31 mars Se AFS 2015:4 1991:4 Se AFS 1984: :9 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 2009:3 med föreskrifter om smältsvetsning och termisk Upphävs: 4 skärning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2011:20 Upphävs: 6 och Till 6 (1992:16 Upphörde att gälla 2 november Se AFS 2015:2) 1993:2 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1993:17 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Upphör att gälla 31 mars Se AFS 2015:4 1993:33 Se AFS 1984:3 AFS 2014:3 Upphävs: 25, 25 utgår 7

9 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) 1993:41 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1993:58 med föreskrifter om enkla tryckkärl samt all- Ikraftträdande männa råd om tillämpningen av föreskrifterna av AFS 1993:41 Celexnummer: R 0765, L 0105 AFS 1994:53 5 6, 10, 17 18, 20 22, 24, 26, Bilaga 1 p 2.1.1, Till 5, Schemat för konstruktions- och tillverkningskontroll. Nya: Till 10, Till 18 Omtryckt 1994:1 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om arbetsanpassning och rehabilitering samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1994:5 Se AFS 1984: :18 Se AFS 1984:2 1994:53 Se AFS 1993:41 8 AFS 2000:39 3 AFS 2010:6 17 AFS 2011:3 3, 10 Till 10 AFS 2014:19 10, 25, 26 samt före 26 ny lydelse

10 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) 1994:54 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1995:5 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 2000:23 med föreskrifter om utrustningar för explosions- 10 farlig miljö samt allmänna råd om tillämpningen AFS 2000:40 av föreskrifterna 2, 3, Bilaga 2 Celexnummer: L 0009, R 0765 p 1.5.1, Bilaga 6 p 3, Bilaga 7 p 3.1 AFS 2010:7 4, Bilaga 2 AFS 2011:4 2, 4, Bilaga 10 punkten A AFS 2014:12 Upphävs: 12, före 12 utgår 1996:7 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 2000:37 med föreskrifter om utförande av personlig 3 skyddsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2010:8 Celexnummer: L 0686, L 0068, 2, 3, L 0095, L 0058, R 0765 AFS 2011:5 3, 11 AFS 2014:18 10, 12 samt före 12 ny lydelse 9

11 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) 1997:2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i stark värme samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1997:5 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2000:20 om smältning och gjutning av metall samt 17, 27 allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1997:7 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om gaser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 10 AFS 2014:15 27, 28, 30, 31, före 31 ny lydelse, Upphävs: 18, Till 27, 28, 30 ny lydelse Upphävs: Till :2 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2000:10 om arbete i kylda livsmedelslokaler samt 12 allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 1998:5 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2014:2 om arbete vid bildskärm samt allmänna råd Upphävs: 11 om tillämpningen av föreskrifterna Celexnummer: L :6 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2000:29 om bekämpningsmedel samt allmänna råd 11, 12, 13, 16, 17, 18 om tillämpningen av föreskrifterna Bemyndigande även: 47 och 49 förordningen (2000:338) om biocidprodukter AFS 2012:6 1 2, 6, 11 20, Till 1, 3 4, 6 7, 10, 15, 20 Upphört: 11 19

12 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) 1998:8 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete i motorbranschen samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Bakgrund, Allmänt om bekämpningsmedel, Planering och produktval, Information och utbildning, Förvaring och förpackning, Transport, Råd i speciella fall om sprutning, rengöring av sprututrustning, Betning och hantering av betat utsäde, Virke behandlat med bekämpningsmedel, kommentarerna till 1, 3, 4, 6, 7, 10, 15 och :3 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2000:24 om byggnads- och anläggningsarbete samt 2, 11, 12, bilaga 1 allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Celexnummer: L 0057 AFS 2007:11 1, 1a, 1b, Till 1, 1a, 1b AFS 2008: , 101, 4 a, 5 a, 5 b, 10 a, 12 a, 12 b, Bilaga 1, Bakgrund Till 3 17, 5 a, 5 b, 10 a, 10 b, 21, Till bilaga 1 11

13 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) AFS 2009:12 Ikraftträdandebestämmelser Till övergångsbestämmelsen Kravet på utbildning 6 AFS 2014:26 1 a, 7, 8, 12, 14, 101, rubriken närmast före 101 ny lydelse, 56 a, 60 a, 86 a, 92 a nya paragrafer, närmast före 60 a, 92 a nya rubriker, Till 1 a, 7, 8, 12, ny lydelse, sist i det inledande avsnittet Bakgrund ny rubrik, och text, nya kommentarer till 60 a, 92 a 1999:4 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2000:41 om tryckbärande anordningar samt allmänna 2 råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2008:9 Celexnummer: L 0023, R 0765, 3, Till L 0068 AFS 2010:10 EG byts ut mot EU AFS 2011:6 2, 14, Övergångsbestämmelser i punkt 2 12

14 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) AFS 2014:25 5, 15 samt före 15 ny lydelse AFS 2015:1 4 ny lydelse Tryckbärande anorningar och aggregat som omfattas av och är förenliga med Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1999:4 i den äldre lydelsen och som släppts ut på marknaden före den 1 juni 2015 får fortsatt tillhandahållas på marknaden och avlämnas för att tas i drift eller tas i bruk. 1999:7 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Celexnummer: L :8 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2000:34 om användning av pressar och gradsaxar samt Bilaga 1 p 2.15 allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2008: :6 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 2005:11 om mast- och stolparbete samt allmänna 6, Till 6, råd om tillämpningen av föreskrifterna Upphävs:

15 ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING (AFS) 2000:9 Se AFS 1982: :10 Se AFS 1998:2 2000:11 Se AFS 1986: :17 Se AFS 1992: :20 Se AFS 1997:5 2000:23 Se AFS 1995:5 2000:24 Se AFS 1999:3 2000:29 Se AFS 1998:6 2000:34 Se AFS 1999:8 2000:35 Se AFS 1984:2 2000:37 Se AFS 1996:7 2000:39 Se AFS 1993: :40 Se AFS 1995:5 2000:41 Se AFS 1999:4 AFS 2011:9 17 Övergångsbestämmelser i punkt 2 AFS 2014:11 Upphävs: 38, före 38 utgår, 6 ny lydelse 14

16 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2003:4 systematiskt arbetsmiljöarbete samt allmänna 6, 7, Till 6, råd om tillämpningen av föreskrifterna Till 7 Celexnummer: L 0391 AFS 2008:15 9, bilaga 1, Till :3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2009:8 användning av personlig skyddsutrustning Bilaga 1 upphör samt allmänna råd om tillämpningen av före- Till 5 skrifterna AFS 2010:11 Celexnummer: L :4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2002:3 gasflaskor samt allmänna råd om tillämpningen Upphävs: 7 av föreskrifterna AFS 2014:28 Upphävs: 15, före 15 utgår 2001:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om anestesigaser samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 2001:9 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hamnarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna 2002:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2011:10 användning av trycksatta anordningar samt 2, Övergångsbeallmänna råd om tillämpningen av föreskrif- bestämmelser i terna punkt 2 Celexnummer: R 0765 AFS 2014:29 Upphävs: 25, före 25 utgår 15

17 2002:3 Se AFS 2001:4 2003:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2013:1 arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna 1 råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2014:13 Celexnummer: L 0092, L 0142, 7, 16, 18, 19 samt L 91, L 104 före 19 ny lydelse, Till 7, 16, 18 ny lydelse 2003:4 Se AFS 2001:1 2003:6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2008:6 besiktning av lyftanordningar och vissa andra 5, 6, Till 1 5 tekniska anordningar samt allmänna råd om stycket tillämpningen av föreskrifterna Till 7 3 stycket Celexnummer: R 0765 AFS 2011:11 13, Till 13 AFS 2014:16 4, 13, 27, 30, före 30 ny lydelse, Till 4 ny lydelse, Till 27 ny kommentar 2004:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2005:13 syntetiska oorganiska fibrer och allmänna 18, Till 18, råd om tillämpningen av föreskrifterna Upphävs: AFS 2014:9 Upphävs: 26, före 26 utgår, 18 16

18 före 18 ny lydelse 2004:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2011:12 stegar och arbetsbockar samt allmänna råd 4, 5 Övergångsbeom tillämpningen av föreskrifterna stämmelser i punkt 2 Celexnummer: L 0655, L 0045 AFS 2014: R , 19 samt före 19 ny lydelse, Till 4 ny lydelse 2004:6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2008:8 användning av traktorer samt allmänna råd 3 om tillämpningen av föreskrifterna 2005:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2012:7 mikrobiologiska arbetsmiljörisker smitta, Bilaga 3 A och 3 B toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna upphör, mellanråd om tillämpningen av föreskrifterna rubriken före 18 Celexnummer: L 0054, L 0032 Ytterligare bestämmelser för arbete med smittrisk utgår, 1, 3, 6, 11, 14 16, 17 20, 22 och 24 samt underrubrikerna närmast före 1, 18, 20, 21 och 22 ny lydelse, mellanrubriken före 4 Allmänna bestämmelser sätts närmast före underrubriken till 1, nya paragrafer, 8 a och 16 a c, 17

19 Till 7 sista stycket, bilaga 3 A och bilaga 3 B upphör, mellanrubriken före till 18 Kommentarer till Ytterligare bestämmelser för arbete med smittrisk, liksom det därefter följande inledande stycket utgår, mellanrubriken före till 4 Till Allmänna bestämmelser sätts närmast före underrubriken till 1, kommentarerna till 1, 3 om Definitionen av sterilisering, 6 3, 10 6 stycket, 11, 12 2 stycket, 16, 17 19, 22 och 24 samt avsnittet Bakgrund ny lydelse, avsnittet Blodsmitta byts ut mot avsnittet Blodburen smitta, nya kommentarer till 8 a, och 16 a c 18

20 AFS 2014:7 2, 20, 21, 30, före 30 ny lydelse, Till ny lydelse Upphävs: Till :2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2010:12 tillverkning av vissa behållare, rörledningar 12, 13 och anläggningar samt allmänna råd om till- AFS 2011:13 lämpningen av föreskrifterna 22, Övergångsbe- Celexnummer: R 0765 stämmelser i punkt 2 AFS 2014:30 Upphävs: 24, 24 utgår AFS 2015:8 3, samt rubriken närmast före 3 ny lydelse, allmänna råden till 3 ska upphöra att gälla Behållare, rörledningar och anläggningar som omfattas av och är förenliga med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:2 i den äldre lydelsen och som släppts ut på marknaden före den 1 februari 2018 får 19

21 fortsatt tillhandahållas på marknaden och avlämnas för att tas i drift eller tas i bruk. 2005:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2005:24 besiktning av trycksatta anordningar samt 4, 17, 46 allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna AFS 2011:16 2, Övergångsbestämmelser i punkt Celexnummer: R AFS 2014:31 46, rubriken närmast före 45 ny lydelse Upphävs: 45 AFS 2015:9 3 samt allmänna råden till 3 ny lydelse Anordningar som tidigare inte omfattats av krav på återkommande besiktning och som kommer att omfattas av sådana krav enligt de nya föreskrifterna ska genomgå en första återkommande besiktning enligt dessa föreskrifter senast den 1 februari

22 2005:5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2009:6 cytostatika och andra läkemedel med beståen- 1, Hälsoeffekter, de toxisk effekt samt allmänna råd om tillämp- Särskilt farliga ningen av föreskrifterna läkemedel under Celexnummer: R 0765 rubriken Bakgrund i de allmänna råden, Till :6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2014:23 medicinska kontroller i arbetslivet samt 6, 12, 44, 49, 58, 68 allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna samt rubriken Celexnummer: L 0391, L 0038, närmast före L 0104, L 0024, L 0018, ny lydelse, 12 a, L 0044, L a nya paragrafer, Till 4 ny lydelse, Till 6, 12, 14 a ny kommentar 2005:10 Se AFS 1992: :11 Se AFS 2000:6 2005:13 Se AFS 2004:1 AFS 2015:3 4, 12 a, 20, 32, 33, samt före 32 ny lydelse, allmänna råden till 12 ny lydelse, bilaga 1 ny lydelse 21

23 2005:15 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2015:5 vibrationer samt allmänna råd om tillämp- 9, kommentaren ningen av föreskrifterna till 9 ny lydelse Celexnummer: L 0044, L :16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Celexnummer: L 0010 (2005:18 Upphörde att gälla 1 juni 2015) (2005:19 Upphörde att gälla vid utgången av maj 2015) 2005:20 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Celexnummer: L :24 Se AFS 2005:3 2006:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2014:27 asbest samt allmänna råd om tillämpningen Rubriken närmast av föreskrifterna före 50 utgår, 7, 10 Celexnummer: L 0477, L , 14 17, 33, 36, 49 51, rubriken närmast före 51 ny lydelse, Till 50, 51 upphör, före kommentaren till 50, 51 utgår, Till 11, 12, 33, 36, 49, 50 ny lydelse, närmast efter rubriken Tillstånd 22

24 ny underrubrik, ny kommentar Till :4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2010:14 användning av arbetsutrustning samt all- 7 männa råd om tillämpningen av föreskrifterna Celexnummer: L :5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2010:15 användning av truckar samt allmänna råd om 7 tillämpningen av föreskrifterna AFS 2014:20 Celexnummer: L 0655, L ny lydelse, ny paragraf 23 samt före 23 ny lydelse, Till 19 ny lydelse 2006:6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2010:5 användning av lyftanordningar och lyftred- 7 skap samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Celexnummer: L 0045, R :7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2010:3 tillfälliga personlyft med kranar eller truckar 3, 4, 7, 15, 19, 23 25, samt allmänna råd om tillämpningen av före- avsnitten A 2.11 och skrifterna A 5 i bilaga A, avsnit- Celexnummer: L 0045, R 0765 ten B 1.1, B 3, B 4.1 och B 5.1 i bilaga B Kommentarerna till 4, 7, 10 och 19, avsnitten A 2.11, A 4.4 och A 5.5 i bilaga A 23

25 AFS 2011:14 22, Till 22, Övergångsbestämmelser i punkt 2 AFS 2014:21 19, 20, 22, 26 samt före 26 ny lydelse, Till 19 ny lydelse, ny kommentar till :8 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2011:15 provning med över- eller undertryck samt all- 20, Övergångsbemänna råd om tillämpningen av föreskrifterna stämmelser i punkt 2 Celexnummer: R 0765 AFS 2014:34 24, rubriken närmast före 24 ny lydelse 2007:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2014:1 sprängarbete samt allmänna råd om Upphävs: 43, tillämpningen av föreskrifterna före 43 ska utgå, 27, 41 och 42 ny lydelse 2007:5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2014:24 gravida och ammande arbetstagare samt 7, 8, 9, 11 samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Celexnummer: L 0085, L 0654, före 11 ny lydelse, L 0027 Till 9 ny lydelse AFS 2014:41 Bilagan, Avsnitt A, punkt 4 ny lydelse, 24

26 Till bilagan: Förteckning över arbetsmiljöfaktorer och arbetsförhållanden som avses i 4 punkt 4 kemiska ämnen ny lydelse 2007:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2014:14 rök- och kemdykning samt allmänna råd om 15, 16, 20 samt tillämpningen av föreskrifterna före 20 ny lydelse, Till 16 ny lydelse 2007:11 Se AFS 1999:3 2008:3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2009:5 maskiner samt allmänna råd om tillämpningen Råden Till 10 ska av föreskrifterna betecknas råden Celexnummer: L 0042, L 0037, Till 9, 4 i) L 0156, L 0024, L 0095, L 0127 före bilaga 1 punkt 5.3, bilaga 3, samt 7 A första stycket AFS 2011:1 4 m) o) ska betecknas 4 n) p), 4 m), 21, bilaga 1 Allmänna principer punkt 4, och bilaga 1 kapitel 2 inledning, nytt avsnitt 2.4 i bilaga 1, kapitel 2, bilaga 1 avsnitt 2.4 nya allmänna råd 25

27 2008:5 Se AFS 1984: :6 Se AFS 2003:6 2008:7 Se AFS 1984:3 2008:8 Se AFS 2004:6 2008:9 Se AFS 1999:4 2008:10 Se AFS 1999:8 2008:11 Se AFS 1984:2 AFS 2011:7 Bilaga 3 AFS 2014:22 6, 21 samt före 21 ny lydelse 2008:13 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar AFS 2014:40 och signaler för hälsa och säkerhet under arbete bilaga 3 upphör, 1, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna bilaga 1 punkt 2 och Celexnummer: L 0058, L , samt bilaga 2 punkt 3.2 ny lydelse 2008:15 Se AFS 2001:1 2008:16 Se AFS 1999:3 2008:17 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med djur samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna Till 1 och bilaga 2 ny lydelse 2009:2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2013:3 arbetsplatsens utformning 24, allmänna råden Celexnummer: L 0654 under avsnittet 26

28 2009:3 Se AFS 1992:9 2009:5 Se AFS 2008:3 2009:6 Se AFS 2005:5 Regler och myndigheter Kommentarerna till 2, 16, 18 och :7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om AFS 2014:8 artificiell optisk strålning 2, 10, samt Celexnummer: L 0025 före 19 ny lydelse, Till ny lydelse 2009:8 Se AFS 2001:3 2009:12 Se AFS 1999:3 2010:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och AFS 2014:10 allmänna råd om berg- och gruvarbete 28 upphör, 27, Celexnummer: L 0085, L 0091, samt L 0104 före 53 ny lydelse, Till 28 upphör, Till 27, 52 ny lydelse 2010:3 Se AFS 2006:7 2010:5 Se AFS 2006:6 2010:6 Se AFS 1993: :7 Se AFS 1995:5 2010:8 Se AFS 1996:7 27

29 2010:10 Se AFS 1999:4 2010:11 Se AFS 2001:3 2010:12 Se AFS 2005:2 2010:14 Se AFS 2006:4 2010:15 Se AFS 2006:5 2010:16 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och AFS 2014:6 allmänna råd om dykeriarbete 24, 25, 31, samt före 31 ny lydelse, ny kommentar till :1 Se AFS 2008:3 2011:2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer Celexnummer: L 0041 Bemyndigande: förordning (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer 2011:3 Se AFS 1993: :4 Se AFS 1995:5 2011:5 Se AFS 1996:7 2011:6 Se AFS 1999:4 2011:7 Se AFS 2008:3 2011:9 Se AFS 2000:6 2011:10 Se AFS 2002:1 2011:11 Se AFS 2003:6 2011:12 Se AFS 2004:3 28

30 2011:13 Se AFS 2005:2 2011:14 Se AFS 2006:7 2011:15 Se AFS 2006:8 2011:16 Se AFS 2005:3 2011:18 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden Celexnummer: L 0024, L 0037, L 0148, L 0322, L 0039, L 0015, L 0161 Upphävs 1 juni Se AFS 2015:7 2011:19 Se AFS 2014:43 ändrad och omtryckt AFS 2014:5 19, 20, 23, 41, 45, 47, samt före 52 ny lydelse, ny kommentar Till 45 och :20 Se AFS 1992:9 2012:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och all- männa råd om användning av motorkedjesågar och röjsågar Celexnummer: L 0655, L :2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och all- männa råd om belastningsergonomi Celexnummer: L :3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och all- AFS 2014:42 männa råd om minderårigas arbetsmiljö Bilaga 1, avsnitt I Celexnummer: L 0033, L 0027 Agens, punkten 6, ny lydelse, samt nya punkter 5 a och 6 a 29

31 2012:5 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och all- männa råd om förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar 2012:6 Se AFS 1998:6 2012:7 Se AFS 2005:1 2013:1 Se AFS 2003:3 2013:3 Se AFS 2009:2 2013:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om ställningar. Trädde i kraft 1 juli Utom 11 och krav på utbildning om väderskydd, 47 som träder i kraft 1 januari 2016 Celexnummer: L 0104, L 0057, L 0034, R :1 se AFS 2007:1 2014:2 se AFS 1998:5 2014:3 se AFS 1992:9 2014:4 se AFS 1992: :5 se AFS 2011: :6 se AFS 2010: :7 se AFS 2005:1 2014:8 se AFS 2009:7 2014:9 se AFS 2004:1 2014:10 se AFS 2010:1 2014:11 se AFS 2000:6 2014:12 se AFS 1995:5 2014:13 se AFS 2003:3 30

32 2014:14 se AFS 2007:7 2014:15 se AFS 1997:5 2014:16 se AFS 2003:6 2014:17 se AFS 2004:3 2014:18 se AFS 1996:7 2014:19 se AFS 1993: :20 se AFS 2006:5 2014:21 se AFS 2006:7 2014:22 se AFS 2008:3 2014:23 se AFS 2005:6 2014:24 se AFS 2007:5 2014:25 se AFS 1999:4 2014:26 se AFS 1999:3 2014:27 se AFS 2006:1 2014:28 se AFS 2001:4 2014:29 se AFS 2002:1 2014:30 se AFS 2005:2 2014:31 se AFS 2005:3 2014:34 se AFS 2006:8 2014:40 se AFS 2008: :41 se AFS 2007:5 2014:42 se AFS 2012:3 31

33 2014:43 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker Ändrad och omtryckt 2015:1 Se AFS 1999:4 2015:2 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts stendamm i arbetsmiljön 2015:3 Se AFS 2005:6 2015:4 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:5 Se AFS 2005: :6 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd (AFS 1989:7) om arbete med kvicksilver och amalgam inom tandvården 2015:7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden 2015:8 Se AFS 2005:2 2015:9 Se AFS 2005:3 32

Förteckning. över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Förteckning. över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Upprättad den 1 januari 2012 ISBN 978-91-7930-524-6 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Förteckning 1 Januari över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Förteckning 1 Januari över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning 1 Januari 2014 över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna

Läs mer

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter.

Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 och 2015 Under 2014 har det hittills utkommit 35 st. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 AFS 2014:02 AFS 2014:03

Läs mer

Arbetsmiljöverket på Facebook

Arbetsmiljöverket på Facebook Arbetsmiljöverket på Facebook 2010-11-22 1 2010-11-22 2 2010-11-22 3 Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS AFS 1989:08 Allmänna råd om kassodling av fisk AFS 1989:07 Allmänna råd om kvicksilver och

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER 2014 Under 2014 har det hittills utkommit 34 s. nya föreskrifter och alla innebär förändring i tidigare utgivna föreskrifter. AFS 2014:01 AFS 2014:02 AFS 2014:03 AFS 2014:04

Läs mer

Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Dokumentnamn och uppdateringsinfo Arbetsmiljö allmänt SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag (1977:1160) t.o.m. SFS 2010:1225 SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordning (1977:1166) t.o.m. SFS 2009:1164 AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt

Läs mer

Xxxxx Skyltar och signaler

Xxxxx Skyltar och signaler AFS 2014:XX 2014:40 Xxxxx Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2008:13) om om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Ny medarbetare Den 17 februari började Cecilia Eriksson hos oss som företagssköterska. Cecilia har tidigare bl a arbetat som företagssköterska

Läs mer

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Xxxxx. Gravida och ammande arbetstagare. föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets AFS 2014:XX 2014:41 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverkets (AFS xxxx:xx) föreskrifter om om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Avstämning av projektet Unga i arbete 2015 den 2 oktober 2015

Avstämning av projektet Unga i arbete 2015 den 2 oktober 2015 1 (9) Avstämning av projektet Unga i arbete 2015 den 2 oktober 2015 Sammanfattning Nedan är en sammanställning av resultatet av projektet Unga i arbete 2015 efter sex månader. Av resultatet nedan så kan

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-04-03 1 Arbetsmiljöverkets organisation 2001 - Sammanslagning

Läs mer

Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler

Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler Skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:13) om skyltar och signaler Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

SANKTIONSAVGIFTER REGIONMÖTEN APRIL 2014 STOCKHOLM, ÖREBRO,GÄVLE, VÄXJÖ, LULEÅ

SANKTIONSAVGIFTER REGIONMÖTEN APRIL 2014 STOCKHOLM, ÖREBRO,GÄVLE, VÄXJÖ, LULEÅ SANKTIONSAVGIFTER REGIONMÖTEN APRIL 2014 STOCKHOLM, ÖREBRO,GÄVLE, VÄXJÖ, LULEÅ Sanktionsavgifter Sanktionsavgift istället för böter från och med 1 juli 2014 Inspektion avgiftsföreläggande AG godkänner

Läs mer

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet

Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2014:XX 2014:23 Xxxxx Medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i

Läs mer

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare

Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare AFS 2014:XX 2014:24 Xxxxx Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING. En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen

Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING. En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen Arbetsmiljörisker vid GRAVIDITET OCH AMNING En vägledning för gravida, arbetsgivare och fackklubbar inom gruv- och stålbranschen Innehåll Inledning 3 Riskbedömning av arbetet 4 Exempel ur Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller Medicinska kontroller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:6) om medicinska kontroller i arbetslivet Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner

Maskiner AFS 2011:1. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg

Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:23) om arbetsmiljö på fartyg 1 (6) KONSEKVENSANALYS Fartygsoperativa enheten Handläggare, direkttelefon Dnr: 010202-06-16987 Bo Vallgren, 011-19 13 94 Mikael H Andersson 011-19 12 72 Preliminär konsekvensanalys med anledning av revidering

Läs mer

Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar

Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar Förbud att på marknaden släppa ut ledade skärverktyg avsedda för bärbara, handhållna röjsågar ISBN 978-91-7930-566-6 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET 112 79 Stockholm, Telefon: 010-730 90 00 E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET

HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:20 HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET s föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal

Läs mer

Anvisning om obligatorisk medicinsk kontroll enligt lagstiftning

Anvisning om obligatorisk medicinsk kontroll enligt lagstiftning ANVISNING Gäller från och med 2005-07-01 Anvisning om obligatorisk medicinsk kontroll enligt lagstiftning Gäller fr o m 2005-07-01 Syftet med anvisningen är Att förebygga ohälsa genom att i förebyggande

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter den 24 februari 2015 Föreskrifter 1. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

ANVÄNDNING AV TRAKTORER

ANVÄNDNING AV TRAKTORER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2004:6 ANVÄNDNING AV TRAKTORER ANVÄNDNING AV TRAKTORER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna

Läs mer

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om stegar och arbetsbockar

Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om stegar och arbetsbockar Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om stegar och arbetsbockar Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2004:3)

Läs mer

ANVÄNDNING AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

ANVÄNDNING AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING ANVÄNDNING AV PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-403-6 ISSN 1650-3163

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar AFS 2014:XX 2014:16 Xxxxx Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Xxxxx Berg- och gruvarbete

Xxxxx Berg- och gruvarbete AFS 2014:XX 2014:10 Xxxxx Berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2010:1) om om berg- och gruvarbete Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar AFS 2014:XX 2014:21 Xxxxx Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Kronologisk förteckning över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling

Läs mer

Xxxxx Smältning och gjutning av metall

Xxxxx Smältning och gjutning av metall AFS 2014:XX 2014:15 Xxxxx Smältning och gjutning av metall Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande

Företags hälsa. Nya och ändrade lagar samt föreskrifter. Varför inte. Öppna utbildningar och seminarier. Sjukdomstider i antågande Företags hälsa ett nyhetsbrev från Företagshälsan i Jönköping AB Företagshälsan kan tillsammans med Alice Survey, erbjuda Er en webbaserad enkät för att få svar på medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö.

Läs mer

Sida 10. Kontrolleras bl.a via medarbetarsamtal och enkätundersökningar samt läkarkontroll.

Sida 10. Kontrolleras bl.a via medarbetarsamtal och enkätundersökningar samt läkarkontroll. Dokumentets namn Lagregister Spring Systems Upprättad av Lena Ovesson Arbetsmiljö Godkänd av Göran Appert Sida 10 Datum AFS 1980:14 - AFS 1981:14 - AFS 1981:15 - AFS 1982:17 AFS 2000:9 AFS 1982:3 - AFS

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen

Gemensamma författningssamlingen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88515028HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Kronologisk

Läs mer

Bättre Arbetsmiljö Hydraulik. Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014

Bättre Arbetsmiljö Hydraulik. Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014 Bättre Arbetsmiljö Hydraulik Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014 Varför arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna? 1. Mår arbetstagare bra och har hälsan hela yrkeslivet? 2. Har arbetsgivaren kostnader

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter

April 2014. Stoppmöbelindustriavtalet. Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter April 2014 8 Stoppmöbelindustriavtalet Nytt från 1juli2014: Sanktionsavgift istället för böter Den 1 juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare

Läs mer

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd

Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd Datum Vår beteckning Sid 2013-09-09 RES 2013/100674 1 (120) Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd Införande av sanktionsavgifter i föreskrifter Postadress: 112 79 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Lagar och andra krav Version: Gäller för anställda och studenter

Lagar och andra krav Version: Gäller för anställda och studenter 1 (41) Lagar och andra krav Version: Gäller för anställda och studenter 20120427 Lagkravsmatris: -OHSAS 18001 4.3.2 (Arbetsmiljö) -ISO 14001 4.3.2 (Miljö) Allmänt Syftet med denna instruktion är att kunna

Läs mer

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det möjligt? Huvudrapport från uppdraget Ny regelstruktur på Arbetsmiljöverket, del 2.

Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det möjligt? Huvudrapport från uppdraget Ny regelstruktur på Arbetsmiljöverket, del 2. 2017-11-01 2017/008730 1 (37) Ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter är det möjligt? Huvudrapport från uppdraget Ny regelstruktur på Arbetsmiljöverket, del 2. Postadress: 112 79 Stockholm

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag

Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar. Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Ändrade föreskrifter för användning och besiktning av trycksatta anordningar Energi- & Industridagarna 2015 - Skadegruppens Temadag Innehåll En mycket kortfattad redogörelse för föreskriftsarbetet. Inget

Läs mer

Xxxxx Rök- och kemdykning

Xxxxx Rök- och kemdykning AFS 2014:XX 2014:14 Xxxxx Rök- och kemdykning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2007:7) om om rök- och kemdykning Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Xxxxx Stegar och arbetsbockar

Xxxxx Stegar och arbetsbockar AFS 2014:XX 2014:17 Xxxxx Stegar och arbetsbockar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2004:3) om om stegar och arbetsbockar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1

April 2014 Träindustriavtalet. juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter. Nytt från 1 April 2014 Träindustriavtalet Nytt från 1 juli 2014; Sanktionsavgift istänet för böter Den 1juli 2014 träder ett fyrtiotal bestämmelser med sanktionsavgift i kraft på arbetsmiljöområdet. Tidigare var flera

Läs mer

Arbetsplatsens utformning

Arbetsplatsens utformning Arbetsplatsens utformning Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning 2 Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor;

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya sanktionsavgifter den 1 juli 2014 2014-03-16 1 Innehåll Bakgrund Straffsanktion/sanktionsavgift Kriterier Exempel på föreskrifter med sanktionsavgift Differentierad

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2015-09-09 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2015-09-09 1 Håkan Angeldahl Arbetsmiljöinspektör Region Öst, regionkontor Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Rutin för anskaffning av arbetsglasögon

Rutin för anskaffning av arbetsglasögon GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastighetsavdelningen Skyddsingenjör Christina Svensson RUTIN uppdaterad 2009-12-11 Dnr F8 1/09 (ersätter anvisningar F8 60/07, 2007-02-26) Rutin för anskaffning av arbetsglasögon

Läs mer

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme 2014-03-18 REP 2013/100374 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker

Remissvar. Förslag till föreskrifter och allmänna råd - Kemiska arbetsmiljörisker Er beteckning RK 2014/101263 2014-09-09 Arbetsmiljöverket 112 79 Stockholm Remissvar Teknikföretagen har getts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter och allmänna

Läs mer

HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET

HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:20 HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET HÄLSOUNDERSÖKNING AV FLYGPERSONAL INOM CIVILFLYGET s föreskrifter om hälsoundersökning av flygpersonal

Läs mer

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8)

konsekvensutredning Datum Vår beteckning Sid 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) 2014-05-27 RP 2014/106653 1 (8) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Peter Wikström, 010-730 9798 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av Arbetsmiljöverkets förslag till upphävande av Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Arbetsmiljöverkets nya j y ändringsföreskrifter AFS 2012:7 17 maj 2013 - Jenny Persson Blom 2013-05-17 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta

Läs mer

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:7) om tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Arbetsmiljöverkets

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Tryckbärande anordningar

Tryckbärande anordningar AFS 2008:9 Tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:4) om tryckbärande anordningar Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Gravida och ammande arbetstagare

Gravida och ammande arbetstagare Gravida och ammande arbetstagare Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2007:5) om gravida och ammande arbetstagare 2 Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser

Kunskapsmål. Byggbranschen arbetsmiljö. Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen. Arbetsolyckor 2010 2012, avvikelser Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen Kunskapsmål Efter föreläsningen skall ni: Veta om Arbetsmiljölagen (AML) Förstå rollen av alla aktörer på byggarbetsplatsen Förstå hur arbetsmiljön påverkar arbetet på

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01 Sid 1 (12) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2015-08-28 Dnr 1.2-3846-15 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2016-01-01

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2016-01-01 Sid 1 (12) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2015-12-28 Dnr 1.2-6621-15 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

Xxxxx Enkla tryckkärl

Xxxxx Enkla tryckkärl AFS 2014:XX 2014:19 Xxxxx Enkla tryckkärl Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetarskyddsstyrelsens (AFS xxxx:xx) föreskrifter om (AFS 1993:41) om enkla tryckkärl

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Regelverk för arbetsmiljöarbetet

Regelverk för arbetsmiljöarbetet Regelverk för arbetsmiljöarbetet För Läkarprogrammet vt 2009 Robert Wålinder Arbets och miljömedicin Akademiska sjukhuset www.ammuppsala.se länk robert.walinder@akademiska.se Tfn 611 36 41 Tre lagar för

Läs mer

SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006. Nova Park Conference i Knivsta

SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006. Nova Park Conference i Knivsta SSG-säkerhetskonferens 21 22 september 2006 Nova Park Conference i Knivsta REGELSTRUKTUREN PRODUKTER (maskiner, trycksatta anordningar, personlig skyddsutrustning etc) EU:s Direktiv IMPLIMENTERAS I SVERIGE

Läs mer

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:29 Diarienr: 14/3619 P-cirknr: 14-2:13 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Sanktionsavgifter, arbetsmiljö, straffsanktion, påföljd, arbetsmiljöbrott, arbetsmiljöarbete Arbetsgivarpolitiska

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter

Förslag till nya föreskrifter Förslag till nya föreskrifter Användning och kontroll av trycksatta anordningar Skadegruppens Temadag 2016 Stockholm Waterfront Congress Centre, Stockholm Innehåll Övergripandande förändringar Genomgång

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

Besiktning av trycksatta anordningar

Besiktning av trycksatta anordningar AFS 2015:9 Besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:3) om besiktning av trycksatta anordningar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Asterisk (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav. Sist i checklistan finns en förteckning över var frågan regleras i lagen.

Asterisk (*) betyder att frågan är kopplad till ett lagkrav. Sist i checklistan finns en förteckning över var frågan regleras i lagen. SKYDDSROND: Fysisk arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Checklistan är ett hjälpmedel för att systematiskt undersöka och förebygga risker i den fysiska arbetsmiljön. Frågorna

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest AFS 2014:XX 2014:27 Xxxxx Asbest Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:1) om om asbest Arbetsmiljöverkets författningssamling Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten och Statens folkhälsoinstitut

Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten och Statens folkhälsoinstitut FoHMFS 2014:1 Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten och Statens folkhälsoinstitut Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg Innehåll 1 kap. Allmänt...2 Tillämpning...2 Definitioner...3 Undantag...5 Ömsesidighetsklausul...6 Straff...6 2 kap.

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö

Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö AFS 2014:XX 2014:42 Xxxxx Minderårigas arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2012:3) om om minderårigas arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

Produktsäkerhet och CE-märkning

Produktsäkerhet och CE-märkning Produktsäkerhet och CE-märkning En introduktion om CE-märkning och försäkran om överensstämmelse EG:s maskindirektiv i Arbetsmiljöverkets regler Regler för personlig skyddsutrustning Krav på tillverkare

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer