SÅ BLIR DET BOSTÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ BLIR DET 140 000 BOSTÄDER"

Transkript

1 PROGRAM Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! FRUKOSTSEMINARIUM 7 FEBRUARI SÅ BLIR DET BOSTÄDER White och Stockholms stad har nyligen Stockholms offentliggjort stad har rapporten nyligen om offentliggjort Bostadspotential rapporten om Bostadspotential Datum Spacescape bjuder Datum Stockholm. Rapporten beskriver Stockholm. hur Rapporten och varför beskriver Stockholms hur stad och planerar varför Stockholms för stad planerar för Fredag 7 februari nya bostäder fram 140 till nya bostäder White och fram Spacescape till har White tillsammans och Spacescape in till extrainsatt kl.08:00-09:00 har tillsammans Frukost serveras med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet seminarium! från kl. 07:30 med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Plats Plats av rapporten. Spacescape av har rapporten. varit ansvariga Spacescape för utbyggnadsmodellen har varit ansvariga för som utbyggnadsmodellen som Whites kontor Katsan identifierat mark och volymer identifierat för byggande. mark och Samma volymer modell för byggande. användes Samma även i modell Östgötagatan användes 100, även Stockholm i förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. Anmälan Anmäl dig genom att mejla Under seminariet ges en Under presentation seminariet av rapporten ges presentation Bostadspotential av rapporten Bostadspotential Stockholm av Niklas Svensson Stockholm från av Stadsbyggnadskontoret, Niklas Svensson från Stadsbyggnadskontoret, utbyggnadsmodellen beskrivs av Alexander modellen Ståhle beskrivs från av Spacescape Alexander Ståhle och stadsbyggnads- från Spacescape och meddela stadsbyggnads- allergier eller har du utbyggnads- vill ta med en kollega, andra frågor. utmaningar presenteras utmaningar av Krister Lindstedt presenteras och av Viktoria Krister Walldin Lindstedt från och White. Viktoria Walldin från White. Du kan även kontakta Frida om Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begrän- Välkommen till ett frukostseminarium Välkommen till där ett vi frukostseminarium under en timmes tid där beskriver vi under en timmes tid beskriver bakgrund och utmaningar bakgrund kopplade och till utmaningar rapporten. Det kopplade finns även till rapporten. tid för frågor. Det finns sat. även tid för frågor. Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Whites kontor Katsan Östgötagatan 100, Stockholm Anmälan Anmäl dig genom att mejla Du kan även kontakta Frida om du vill ta med en kollega, meddela allergier eller har andra frågor. Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Stockholms stad har nyligen offentliggjort rapporten om Bostadspotential Stockholm. Rapporten beskriver hur och varför Stockholms stad planerar för nya bostäder fram till White och Spacescape har tillsammans med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Datum Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Plats

2 Sammanhanget Niklas Svensson Biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad Utbyggnadsmodellen Alexander Ståhle Stadsbyggnadsforskare och landskapsarkitekt Spacescape Utmaningen Krister Lindstedt Arkitekt White arkitekter Viktoria Walldin Socialantropolog White arkitekter

3 Vilka utmaningar står vi inför? Vad ger högre täthet? Hur tätt? Räcker högre täthet? Varför väljer den enskilde storstaden? Vilka blir stadens utmaningar? Hur talar vi om Stockholms tillväxt i stadsdelar som omvandlas?

4 Vad ger högre täthet? Minskar sprawl Minskar offentliga kostnader Stöder lokal handel och samhällsservice Minskar bilberoendet och p-behovet Ökar underlaget för kollektivtrafiken Stödjer offentliga rummen Ökar energieffektiviteten minskar resursuttag och föroreningar Ökar markytan för ekosystemtjänster

5 Högre täthet är ett smart val och ligger i kärnan av hållbar stadsbyggnad

6 Hur tätt? Ytterstadens tyngdpunkter idag p/ha Gränsen till innerstaden idag Innerstaden idag UN habitats rekommendation 150 p/ha /ha 150/ha

7 Tätt - utmaningar Tätt och attraktivt bebyggda kvarter, som bidrar till stadslivet, med egen gårdsmark, och bra dagsljusförhållanden. En volymfördelning där en befintlig bebyggelse kommer till sin rätt

8 Räcker högre täthet? Ställ då frågan: Varför väljer någon storstaden? För dess möjligheter. Att finna utbildning, arbete och - kärlek Det är storstaden Stockholm och stockholmarna som lockar inte de nya bostäderna Därför ska vi bygga stad inte bara bostäder Hårddraget: det är stadsbrist, inte bostadsbrist!

9 Ett fasansfullt scenario 140K till år 2030 men utan tillskott av stadsmiljöer En stagnerande storstad En skenande social orättvisa

10 Varför väljer den enskilde storstaden? Annorlunda uttryckt: Vad är attraktivt i storstaden? Stadsliv Promenadvänlighet Öppenhet

11 Vilka blir stadens utmaningar? Stadsliv Promenadvänlighet Öppenhet En blandad stad En sammanhängande stad En öppen stad

12 En blandad stadsmiljö varför? Ökar hållbart resande Stöder en mer diversifierad ekonomi, lokal ekonomi Ökar tillgängligheten Ökar attraktiviteten i Sthlm, stadsdelen och den enskilda bostaden

13 En blandad stadsmiljö hur? I en stad, stadsdel, kvarter eller byggnad Prio i centrala lägen med ett fotgängarperspektiv centrala gator och platser Tänk kreativt i de nya kärnorna kultur, skola, vård och handel stöder varandra

14 En blandad stad utmaningen Överkom aktörernas ovana att samverka - från suboptimering till synergier Låt byggprocessen ta sig an utmaningen blandade stadsdelar och kvarter

15 En sammanhängande stad varför? Enklare vardag Ökad tillgänglighet med minskad bilism, ökad cyklism Lugnare, tystare och säkrare stadsrum Ökar folkhälsan Ökar attraktiviteten

16 En sammanhängande stad hur? Ett finmaskigt gatunät på gåendes villkor Ett tryggt och väl använt gatunät som är omgivet av stadens aktiviteter Ett cykelnät med hög standard där stadslivet finns Kollektivtrafiken

17 En sammanhängande stad utmaningar Innovation av gc-gator med adresser (att börja fasa ut bilen) Finansiera infrastruktursatsningar Att skapa helheter av delprojekt

18 En öppen stad varför? Skapar sociala sammanhang och samspel möjligheter Skapar möjligheter för fler att välja skolor och arbete Minskar risken att skapa stadsdelar med socialt stigma Ökar toleransen i Sthlm Ökar attraktiviteten i Sthlm, stadsdelen och den enskilda bostaden

19 En öppen stad hur? Utvidga stadskärnan öppna den för fler Minska stadsunderskottet bl.a. i tyngdpunkterna Blanda upplåtelseformer Bygg billiga bostäder Koppla ihop Stärk det offentliga rummet i centrala lägen torg och parker

20 En öppen stad utmaningar Nimby

21 täby Täby Mitt Täby Mitt är en parkstad där centralt placerade parker tillhör stadens mest offentliga rum och ger plats för vila och rekreation för alla åldrar. TECKENFÖRKLARING MARK som kan utvecklas intressant mark som påverkas av det strategiska läget Parkkaraktär Grönområde Fornminne Pågående planer Det Hultinska gåvobrevet TÄBY MITT GALOPPFÄLTET Utvecklingsområde BARRIÄRER väg- och spårområde J STATION Roslagsbanan VATTEN Stadsanalys maj vä S T R A R O S L A G S N Ä S B Y TÄ B Y S T R U K T U R P L A N det dagliga Täby regionala stråk Ett Täby där park och grönska finns mitt i stadslivet nära skolor och arbetsplatser nära människors vardag. TECKENFÖRKLARING REGIONALA STRÅK MED INFLUENSOMRÅDE gator med höga vistelsevärden, där framkomligheten för gångoch cykel är god Möjlig sträckning över Galoppfältet HOTSPOTS Grön plats med särskilda rekreativa kvaliteter Utpekade gröna platser med särskilda rekreativa kvaliteter Möjliga sträckningar för grönt parkstråk GRÖNSTRUKTUR Parkkaraktär Grönområde TÄBY MITT Integrationskärna med urban potential GALOPPFÄLTET Utvecklingsområde STADSDELSCENTRUM BARRIÄRER väg/spårområde J STATION Roslagsbanan VATTEN Stadsanalys maj

22 ostindiefararen 19 20

23 KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG kv styckgjuteriet STADSSILUETT DN WHITES FÖRSLAG SVD VYER KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG OPTIMMERADE LÄGENHETS- PLANER OCH UTSIKT + STADSMÄSSIG GATUFRONT Bild ej uppdaterad VÅRDAGJÄMNING 20 MARS KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG + ANPASSNING TILL OMGIVNINGENS VERTIKALITET + MARKERADE KVARTERSHÖRN + LJUS GÅRD KL 09 KL 13 KL 17 MIDSOMMAR 25 JUNI utdrag ur Program för detaljplan VERTIKALITET/HORISONTALITET MAXIMERAT SOLINSLÄPP SITUATIONPLAN MED SPARADE TRÄD: 1:1000 (A3) Bild ej uppdaterad KL 09 KL 13 KL 17 KVARTERETS UPPBYGGNAD

24 SÖDRA SKANSTULL r efer ensuppdr ag 5 s ta d s b yg g n a d CC BB DD AA mer förslag Förslag på planstruktur, Södra Skanstull SÖDRA S K ANST1:2000 U LL, STOC K H OLM strukturplan Situationsplan Skala 1:2000 Volymstudie och stadssiluett PARALLELLT UPPDRAG FÖR SÖDRA SKANSTULL * förslag mer söderläge Ett mer välfrekventerat stadsstråk över bron. att odla stadsliv i boll Sportaktiviteerna ska finnas kvar och utvecklas. barn Söder är Sveriges barnrikaste område. Här främjas blandade miljöer för barn där de själva kan gå mellan skolan och träningen. Vi ser dessa som ett inslag som kan skapa liv och rörelse tillsammans med de nya kontoren. De flyttar in i bottenplan på kontorshusen och ut på gatan på Diagonalen. spår och fält i landskapet skapar en plattform för aktivitet i vardagen volymstudie och stadssiluett innehåll längdsektion, Kajen/Ringvägen via diagonalen C C 1:2000 stadsfronten och parkrummet stadsfront Stadssektion Kajen/ Ringvägen genom Diagonalen 10

25 framtidens lidingö s ta d s b yg g n a d Lidingö centrum är utbyggt och vid Stadshuset har Stadshusparken utvecklats till en stadspark. Här ligger den nya bytespunkten för Lidingöbanan och bussar. 3. När Lidingöbanan försvinner från stranden kan stranden nyttjas för rekreation och gång- och cykeltråk.. f r a m t i d e n s l i d i n g ö, s t o c kh o l m gen iavä Fylg Fr ig Ku ng sv äg en ga vä Dr ott ge n No rra Ho lm en en Stu rev Skolv Västerkroken ägen Torsplan To rsv iks svä ng en Torsviksparken äg en ge n äg en nväg Torsviks skola iav Le jon vä ge n Ode Torsviksplatån Torshammar vägen väg Alba vä Vasaparken Vasatorget Ansgarskyrkan Le jon stig en Osk ars Stockholmsväge n Torsviksberget Stadshus väg en väg Flora Stadshusparken en äg nv jo Le Siggebovä en gen Siggeboparken Befintlig bebyggelse Torsviks Torg Björn Broparken Herseruds strandpark Stråk Befintlig bebyggelse som eventuellt bevaras n Ny bebyggelse Hers erud svä gen väg Hamn Islinge väge Siggebogården Lidingöbanan Ordensbacken Spårstation Busshållplats Bytespunkt Drottningvägen Ringvägen Torg och gångfartsgata gångstråk FRAMTIDSBILD 5 Trafikled Biltunnel Vypunkt Stråk Plan över Framtidsbild 5 gångstråk Nuläge Nuläge Cykelstråk Nuläge Struktur A Intergationsanalys över föreslagen stadsstruktur Struktur A 8 i l l u st r at i o n : w h i t e v i e w 3

26 1. T WO D I ST I N CT C O U R T YA R D S W I T H D I F F E R I N G C H A R ACT E R, O N E O P E N TO T H E ST R E E T A N D T H E OT H E R C O N TA I N E D. E AC H B O R R OWS A FACA D E F R O M A N E I G H B O U R I N G ST R E E T. s ta d s b yg g n a d KO N SE SS IO NE N 55 DB ULV SU ND AVÄ GE N KARL SBOD AVÄG EN ULVSUNDA PLANPROGRAM r efer ensuppdr ag 7 1. S T R U K T U R P L A N ÅR SU TF ALL, 55 DB 1 ARKITEKTUR N GE VÄ BY RR NO GEN DAVÄ UN ULVS 3 1. Förslag till strukturplan. 2. Modellbild över Ulvsunda. 3. Urbana mötesplatser i de nya stadsrummen. s t u d i o U lv s u n d a o c h p l a n p r o g r a m, U LVS U NDA Variation i fasad linje Öppna kvarter Lungna gårdar Högre zon mot vattnet Gårdar oppna mot viken 18m djup bottenvåning för lokaler 27m Stadsstråk Cykelstråk, lokaler, träd allé, parkering Gröna tak och tak terraser 18m gata Kontakt med vatten Livande bottenvåning 12m lokalgata 21m gata. 5m trotoar med förgårdsmark/uteservering Indragen fasad på bottenvåning Illustration av typkvarter med hög täthet och variation. LO R E M I P S U M D O LO R S I T A M E T, C O N S E CT E T U E R A D I P I S C I N G E L I T. N A M N I B H. N U N C VA R I U S FAC I L I S I S E R O S. S E D E R AT. I N I N V E L I T Q U I S A R C U O R N A R E L AO R E E T. C U R A B I T U R A D I P I S C I N G L U CT U S M AS S A. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh. Nunc varius facilisis eros. Sed erat. In in velit quis arcu ornare laoreet. Curabitur adipiscing luctus massa. Integer ut purus ac augue commodo commodo. Nunc nec mi eu justo tempor consectetuer. Etiam vitae nisl. In dignissim lacus ut ante. Cras elit lectus, bibendum a, adipiscing vitae, commodo et, dui. Ut tincidunt tortor. Donec nonummy, enim in lacinia pulvinar, velit tellus scelerisque augue, ac posuere libero urna eget neque. Cras ipsum. Vestibulum pretium, lectus nec venenatis volutpat, 14

27 årstafältet 21 22

28 sicklaön, nacka 29 30

29 förändring över tid Spektakulär samlingslokal som samutnyttjas av både studenter/boende och offentlig verksamhet En del av innergården glasas in och skapar en ny sorts offentligt rum med flexibel använding året ommöjligheter till utblickar Bikupor på taken och i koloniträdgårdarna främjar biodiversiteten i området Ny byggnad med verksamheter mot Dragonvägen bidrar till att göra Dragonvägen till en stadsgata Den nya bebyggelsen adderar en ny bostadstypologi till området, urbana villor - stadsradhus i två eller tre våningar med takterasser i bästa sollägena Nya lägenheter på taken skapar ny sorts boende med i kvarteret steg 4 Den nya bebyggelsen bidrar till att göra Dragonvägen till en stadsgata utan att inkräkta på de stora blå husen som områdets landmärke Ny Den bostadsnya bebebyggelse med byggelsen tar upp visst inslag av verkhöjdskillnaden mot samheter i bv, t ex Dragonvägen och skaföreningslokaler par en bullerskärm mot Mälarvägen stadskvaliteter i prakti upplands väsby 23 Gör en stadsgata av Dragonvägen, med trottoarer, belysning och trädplanteringar! Aktivera bottenvåningarna, öppna upp dem och skapa nya lokaler för verksamheter! Skapa privata gårdar mellan husen, ge de boende en stads kvalitet som inte finns idag! 24

30 VÄGEN ev entré TYRESÖ SI MV ÄG EN simhall möjlig placering för nytt parkeringshus möjlig placering för ny ishall +30 P ev förskola P P ntré ev e bef VA ntré ev e TYRESÖVALLEN befintliga bostäder NORRA TORGET ANSLUTNING STUDERAS VIDARE AG ev förskola i bv +29 BLÅ PARKEN +28 GR ÖN ev förskola i bv +27 ATA N bef gc-t unn +30 el P +28 N ATA BLÅ MO LL BO P N ATA ÄRG TV RA +28 AL LÉ idrott handel P LEGEND nya flerbostadshus nya stadsradhus biograf FORELLTORGET ev kulturhus/ gymnasium i bv BOLLMORAVÄGEN AG ANSLUTNING STUDERAS VIDARE verksamheter ANSLUTNING STUDERAS VIDARE befintliga byggnader befintlig fastighetsgräns befintlig VA DA TYRESÖ CENTRUM LG 40 KVARTERSBEBYGGELSE gräns för kvalitetsprogram RÄ kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum december 2013 SF ND bra läge för handel/service möjligt läge för handel/service bra läge för service/verksamhet LÄ ÖR tyresö c NG kanal/öppen dv markparkering särskild parkeringslösning NG NI P P bussterminal samtliga fastigheter förutsätts lösa p-behov inom respektive fastighet Kv m Kv. 16 Kv. 14 Kv. 13 Aquarena Brf Gösen Kv. 12 TYRESÖVALLEN Kv. 11 NORRA TORGET Kv. 6 Kv. 7 Bef. vårdbyggnad Kv. 10 Kv. 3 Ev. kulturhus/ gymnasium Forellbion Kv. 9 Kv. 5 Kv. 2 Ny hög byggnad BLÅ PARKEN FORELLTORGET TYRESÖ C Kv Kv. 4 Markparkering idag Kv. 1 Markparkering idag

31 Befolkning 500 m idag Befolkning 500 m förslag Befolkning 1 km idag Befolkning 1 km förslag INOM 1 SKISS KM GÅNGAVSTÅND NULÄGE INOM 1 KM GÅNGAVSTÅND NULÄGE BEFOLKNING INOM 500BEFOLKNING M GÅNGAVSTÅND BEFOLKNING INOM 500 MBEFOLKNING GÅNGAVSTÅND SKISS BEFOLKNING INOM 500 M GÅNGAVSTÅND BEFOLKNING NULÄGE INOM 500 M GÅNGAVSTÅND NULÄGE BEFOLKNING INOM 1 KM GÅNGAVSTÅNDBEFOLKNING SKISS INOM 1 KM GÅ STADSD Ny förskola ILLUSTRATIONSPLAN NYA ÄLTA C ÄLTAS NYA STADSDELAR Ältasjön HANDELSPO Blandkvarter Idrott Grönt stråk med vattenkvaliteter Bollplaner Ishall Utvecklad skolgård Skolgård Stavsborgsskolan Stavsborgshallen Blandkvarter ÄLTA STRANDÄNGAR Blandkvarter Ältaplan Stavsborgsplatsen Förskola H Almdungens förskola SO EN Kulturkvarteret FLÄDERG EN ÄL TA VÄ G ÄLTAPLAN Förskola ATAN ÄLTA LÅNGA TORG Centrumkvarteret ÄLTA Situationsplan skala 1:3000 / A3-format EN SAMVERKAN NY AÄ AE NT RÉ VÅ N IN K RÅ GA TEG Mot Flaten/ SkarpnäckRERA TER E IGH N! DE TA NÄ T Park Älta Blandkvarter Sigfridsborgsskolan ÄLTADALEN Mötesplats Evalund Mötesplats centrala Älta R Park ÄNNU MERA ÄLTA Mötesplats Sport/idrott Mötesplats Ältabergsplatsen I Stensö skapas fem nya stadsdelar: Nya Älta centrum, Stavsborg, Älta strandängar, Fläderparken och Ältaberg (en framtida utbyggnadsmöjlighet). MÖTESPLATSER sammankopplade offentliga rum. I korsningspunkter mellan stråk finns potential för naturliga mötesplatser kring såväl handel, kultur och service som idrott och friluftsliv. Situationsplan skala 1:2000 / A3-format Nya Ältavägen/Stavsborgsplatsen Älta Centrum kommer att få en hög lokal täthet, samtidigt som Älta fortfarande kommer att ligga i ett glest sammanhang. Detta leder till goda förutsättningar för mindre verksamheter av lokal karaktär och dagligvaruhandel, medan det även fortsättningsvis kommer att vara svårt att etablera verksamheter som är beroende av ett större upptagningsområde (sällanköpshandel). Älta Cent med nuva serviceve Älta Centrum beräknas sammanfattningsvis med nuvarande skiss kunna upprätthålla kring 15 urbana verksamheter. ÄLTA ARBETSOMRÅDE HEDVIGSLUND Stadsdelarna har olika karaktär och identitet. Här ryms sammanlagt Mot Drevviken nya invånare, i nya lägenheter Konceptbild Mötesplatser (2,7 boende per lgh) med en framtida kapacitet för boende, i lgh. SERVICE Det finns än vad bef befolknin centrum b vara kons befolknin centrum b öka från 1 vid Statoi säga 15 % Centrumkvarteret Mot Erstavik Mötesplats Strandängarna Stavsborg Ältaplan Kultur TSE PLA ÅS AT U TES SM MÖ LÄGE FÖR HANDEL Mot Flaten/ Skarpnäck Parkentré STENSÖ TG T AS ÅF SM ATAN Mot Tyresö C Torg SÖDRA HEDVIGSLUND Mot Tyresö C Slutredovisning nya invånare i Älta ger underlag för ca m2 kommersiella lokaler, varav m2 livsmedelsbutik och m2 för exempelvis ett Systembolag. Älta Strandängar I förslaget ingår Stavsborgshallen en ny idrottshall, tre förskolor á 1500 m2 och m2 nya skollokaler. Älta Långa torg TECKENFÖRKLARING Bostäder, radhus GESTALTNINGSPRINCIP Bostäder, flerfamiljshus KULTURKVARTERET Kommersiella lokaler Skola/förskola Idrott/fritid Ny park 17 Fläderparken Karta skala 1:5000 / A3-format Program, skala 1:5000 / A3-format Slutredovisning Referens Tillbyggnad Sport/Kulturhus, Köpenhamn, Dorte Mandrup A B E Antalet urbana verksamheter ligger idag i linje med befolkningstätheten, både inom 500 m och inom 1 km. Baserat på befolkningsökningen inom 500 Blandkvarter m gångavstånd från centrum beräknas utbudet av urbana verksamheter öka från 5 till 17, det vill säga 240 %. Baserat på befolkningsökningen inom 1 km gångavstånd från centrum beräknas utbudet av urbana verksamheter öka från 9 till 14, det vill säga Blandkvarter Långa torg 56 % (om bebyggelsen vid Statoil räknas med ökar antalet till 17, det vill säga 89 %). Saluhall VÄGEN TILL Utsikt Sport/Idrott ÄNNU MERA ÄLTA 10 STRATEGIER IN FLÄDERG Strandparken ST R Ny högstadieskola Servicebyggnad + bibliotek Mötesplats Älta gård R DE IN RB FÖ M SO Kulturkvarteret LOVISEDAL ÄLTASJÖN D LIG URBANA VERKSAMHETER Mot Erstavik Älta idrottsplats LTA VÄ G STA ND BLA LIV Slutredovisning Älta kulturknut NY A Läselund Förskola Almdungen förskola NY A FLÄDERPARKEN OXELVÄGE N Skolgård ÄL TA VÄ G EN LVÄ G 18 Slutredovisning

32 Hur talar vi om Stockholms tillväxt i stadsdelar som omvandlas? Med tanke på Stockholms tillväxt och att tillväxten måste fördelas över olika stadsdelar, hur kan staden motivera och kommunicera omvandlingen av en stadsdel? Hur kan dialogen med nya och gamla Stockholmare se ut? - Viktoria Walldin

33 PROGRAM Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! FRUKOSTSEMINARIUM 7 FEBRUARI SÅ BLIR DET BOSTÄDER White och Stockholms stad har nyligen Stockholms offentliggjort stad har rapporten nyligen om offentliggjort Bostadspotential rapporten om Bostadspotential Datum Spacescape bjuder Datum Stockholm. Rapporten beskriver Stockholm. hur Rapporten och varför beskriver Stockholms hur stad och planerar varför Stockholms för stad planerar för Fredag 7 februari nya bostäder fram 140 till nya bostäder White och fram Spacescape till har White tillsammans och Spacescape in till extrainsatt kl.08:00-09:00 har tillsammans Frukost serveras med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet seminarium! från kl. 07:30 med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Plats Plats av rapporten. Spacescape av har rapporten. varit ansvariga Spacescape för utbyggnadsmodellen har varit ansvariga för som utbyggnadsmodellen som Whites kontor Katsan identifierat mark och volymer identifierat för byggande. mark och Samma volymer modell för byggande. användes Samma även i modell Östgötagatan användes 100, även Stockholm i förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. Anmälan Anmäl dig genom att mejla Under seminariet ges en Under presentation seminariet av rapporten ges presentation Bostadspotential av rapporten Bostadspotential Stockholm av Niklas Svensson Stockholm från av Stadsbyggnadskontoret, Niklas Svensson från Stadsbyggnadskontoret, utbyggnadsmodellen beskrivs av Alexander modellen Ståhle beskrivs från av Spacescape Alexander Ståhle och stadsbyggnads- från Spacescape och meddela stadsbyggnads- allergier eller har du utbyggnads- vill ta med en kollega, andra frågor. utmaningar presenteras utmaningar av Krister Lindstedt presenteras och av Viktoria Krister Walldin Lindstedt från och White. Viktoria Walldin från White. Du kan även kontakta Frida om Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begrän- Välkommen till ett frukostseminarium Välkommen till där ett vi frukostseminarium under en timmes tid där beskriver vi under en timmes tid beskriver bakgrund och utmaningar bakgrund kopplade och till utmaningar rapporten. Det kopplade finns även till rapporten. tid för frågor. Det finns sat. även tid för frågor. Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Whites kontor Katsan Östgötagatan 100, Stockholm Anmälan Anmäl dig genom att mejla Du kan även kontakta Frida om du vill ta med en kollega, meddela allergier eller har andra frågor. Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Stockholms stad har nyligen offentliggjort rapporten om Bostadspotential Stockholm. Rapporten beskriver hur och varför Stockholms stad planerar för nya bostäder fram till White och Spacescape har tillsammans med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Datum Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Plats

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

STATIONSNÄRA PLANERING

STATIONSNÄRA PLANERING STATIONSNÄRA PLANERING PRAKTIKFALL TTP INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN TTP-projektet bedrivs vid Internationella Handelshögskolan i önköping i samarbete med och med stöd från Regionförbundet Östsam, Regionförbundet

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE

En ny nivå. Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE Ett idédokument om urbanisering UNITED BY OUR DIFFERENCE I Sakta vi går genom stan sjöng Monika Zetterlund att här bor en miljon. Det var sant då som nu. Sen har det dröjt till slutet på 2000-talet innan

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum

KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG. Datum KUNNSKAPS- OG KULTURPARK KONGSBERG Datum 5 D EC E M B ER 2011 KONTAKT SID 2 KONGSBERG KOMMUNE Ingebjørg Trandum Kommuneplanlegger Ingebjorg.Trandum@kongsberg.kommune.no Kongsberg kommune Postboks 115 3602

Läs mer

Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1

Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Malmö stadsbyggnadskontor mars 2009 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Hur kan Malmö växa som hållbar och attraktiv stad?... 4 Tre alternativ... 7

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen

Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen Norra Djurgårdsstaden Del I. Hjorthagen på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se EN MILJÖSTADSDEL Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över

Läs mer

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk.

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. DEN HÅLLBARA STADEN Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. Social hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en socialt hållbar stadsdel med en hög välfärdsnivå

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset

Fritt fram. för friluftsliv. Tema 2015: Utomhus i stan NATUR FÖR ALLA PRISADE PÅ SMEDJAN FIGHTEN OM MARKEN. Tillgänglighet. Örnsköldsvik knep priset Fritt fram för friluftsliv Tema 2015: Utomhus i stan 8 PRISADE PÅ SMEDJAN NATUR FÖR ALLA 16 FIGHTEN OM MARKEN Örnsköldsvik knep priset Tillgänglighet Så kan staden Sveriges Friluftskommun 11på tapeten

Läs mer

JÖNKÖPING läge för mer och fler

JÖNKÖPING läge för mer och fler JÖNKÖPING läge för mer och fler jönköping fiffigt läge Det var en gång en stad som bestämde sig för att bli riktigt bra. Den hade i och för sig goda förutsättningar läget vid Vätterns södra spets gjorde

Läs mer

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm

Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm Institutionen för Fastigheter och byggande Avd f Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr: 306 Stadsmässigt bostadsbyggande i Stockholm en studie av stadstypiska attributs

Läs mer

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport

Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Handläggare Datum Diarienummer Conny Niklasson Eva Sterte 2015-02-18 SRB-2015-0015 Kommunstyrelsen Ny fotbollsarena och inomhushall bandy-lägesrapport Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-31 att

Läs mer

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken

Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förstudie Spårväg Lund C till ESS ett starkare kunskapsstråk med spår på Lundalänken Förslagshandling, 2011-05-02 Förord Lunds kommun har under en längre period haft en stark tillväxt vad gäller befolkning,

Läs mer