SÅ BLIR DET BOSTÄDER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ BLIR DET 140 000 BOSTÄDER"

Transkript

1 PROGRAM Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! FRUKOSTSEMINARIUM 7 FEBRUARI SÅ BLIR DET BOSTÄDER White och Stockholms stad har nyligen Stockholms offentliggjort stad har rapporten nyligen om offentliggjort Bostadspotential rapporten om Bostadspotential Datum Spacescape bjuder Datum Stockholm. Rapporten beskriver Stockholm. hur Rapporten och varför beskriver Stockholms hur stad och planerar varför Stockholms för stad planerar för Fredag 7 februari nya bostäder fram 140 till nya bostäder White och fram Spacescape till har White tillsammans och Spacescape in till extrainsatt kl.08:00-09:00 har tillsammans Frukost serveras med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet seminarium! från kl. 07:30 med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Plats Plats av rapporten. Spacescape av har rapporten. varit ansvariga Spacescape för utbyggnadsmodellen har varit ansvariga för som utbyggnadsmodellen som Whites kontor Katsan identifierat mark och volymer identifierat för byggande. mark och Samma volymer modell för byggande. användes Samma även i modell Östgötagatan användes 100, även Stockholm i förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. Anmälan Anmäl dig genom att mejla Under seminariet ges en Under presentation seminariet av rapporten ges presentation Bostadspotential av rapporten Bostadspotential Stockholm av Niklas Svensson Stockholm från av Stadsbyggnadskontoret, Niklas Svensson från Stadsbyggnadskontoret, utbyggnadsmodellen beskrivs av Alexander modellen Ståhle beskrivs från av Spacescape Alexander Ståhle och stadsbyggnads- från Spacescape och meddela stadsbyggnads- allergier eller har du utbyggnads- vill ta med en kollega, andra frågor. utmaningar presenteras utmaningar av Krister Lindstedt presenteras och av Viktoria Krister Walldin Lindstedt från och White. Viktoria Walldin från White. Du kan även kontakta Frida om Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begrän- Välkommen till ett frukostseminarium Välkommen till där ett vi frukostseminarium under en timmes tid där beskriver vi under en timmes tid beskriver bakgrund och utmaningar bakgrund kopplade och till utmaningar rapporten. Det kopplade finns även till rapporten. tid för frågor. Det finns sat. även tid för frågor. Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Whites kontor Katsan Östgötagatan 100, Stockholm Anmälan Anmäl dig genom att mejla Du kan även kontakta Frida om du vill ta med en kollega, meddela allergier eller har andra frågor. Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Stockholms stad har nyligen offentliggjort rapporten om Bostadspotential Stockholm. Rapporten beskriver hur och varför Stockholms stad planerar för nya bostäder fram till White och Spacescape har tillsammans med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Datum Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Plats

2 Sammanhanget Niklas Svensson Biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad Utbyggnadsmodellen Alexander Ståhle Stadsbyggnadsforskare och landskapsarkitekt Spacescape Utmaningen Krister Lindstedt Arkitekt White arkitekter Viktoria Walldin Socialantropolog White arkitekter

3 Vilka utmaningar står vi inför? Vad ger högre täthet? Hur tätt? Räcker högre täthet? Varför väljer den enskilde storstaden? Vilka blir stadens utmaningar? Hur talar vi om Stockholms tillväxt i stadsdelar som omvandlas?

4 Vad ger högre täthet? Minskar sprawl Minskar offentliga kostnader Stöder lokal handel och samhällsservice Minskar bilberoendet och p-behovet Ökar underlaget för kollektivtrafiken Stödjer offentliga rummen Ökar energieffektiviteten minskar resursuttag och föroreningar Ökar markytan för ekosystemtjänster

5 Högre täthet är ett smart val och ligger i kärnan av hållbar stadsbyggnad

6 Hur tätt? Ytterstadens tyngdpunkter idag p/ha Gränsen till innerstaden idag Innerstaden idag UN habitats rekommendation 150 p/ha /ha 150/ha

7 Tätt - utmaningar Tätt och attraktivt bebyggda kvarter, som bidrar till stadslivet, med egen gårdsmark, och bra dagsljusförhållanden. En volymfördelning där en befintlig bebyggelse kommer till sin rätt

8 Räcker högre täthet? Ställ då frågan: Varför väljer någon storstaden? För dess möjligheter. Att finna utbildning, arbete och - kärlek Det är storstaden Stockholm och stockholmarna som lockar inte de nya bostäderna Därför ska vi bygga stad inte bara bostäder Hårddraget: det är stadsbrist, inte bostadsbrist!

9 Ett fasansfullt scenario 140K till år 2030 men utan tillskott av stadsmiljöer En stagnerande storstad En skenande social orättvisa

10 Varför väljer den enskilde storstaden? Annorlunda uttryckt: Vad är attraktivt i storstaden? Stadsliv Promenadvänlighet Öppenhet

11 Vilka blir stadens utmaningar? Stadsliv Promenadvänlighet Öppenhet En blandad stad En sammanhängande stad En öppen stad

12 En blandad stadsmiljö varför? Ökar hållbart resande Stöder en mer diversifierad ekonomi, lokal ekonomi Ökar tillgängligheten Ökar attraktiviteten i Sthlm, stadsdelen och den enskilda bostaden

13 En blandad stadsmiljö hur? I en stad, stadsdel, kvarter eller byggnad Prio i centrala lägen med ett fotgängarperspektiv centrala gator och platser Tänk kreativt i de nya kärnorna kultur, skola, vård och handel stöder varandra

14 En blandad stad utmaningen Överkom aktörernas ovana att samverka - från suboptimering till synergier Låt byggprocessen ta sig an utmaningen blandade stadsdelar och kvarter

15 En sammanhängande stad varför? Enklare vardag Ökad tillgänglighet med minskad bilism, ökad cyklism Lugnare, tystare och säkrare stadsrum Ökar folkhälsan Ökar attraktiviteten

16 En sammanhängande stad hur? Ett finmaskigt gatunät på gåendes villkor Ett tryggt och väl använt gatunät som är omgivet av stadens aktiviteter Ett cykelnät med hög standard där stadslivet finns Kollektivtrafiken

17 En sammanhängande stad utmaningar Innovation av gc-gator med adresser (att börja fasa ut bilen) Finansiera infrastruktursatsningar Att skapa helheter av delprojekt

18 En öppen stad varför? Skapar sociala sammanhang och samspel möjligheter Skapar möjligheter för fler att välja skolor och arbete Minskar risken att skapa stadsdelar med socialt stigma Ökar toleransen i Sthlm Ökar attraktiviteten i Sthlm, stadsdelen och den enskilda bostaden

19 En öppen stad hur? Utvidga stadskärnan öppna den för fler Minska stadsunderskottet bl.a. i tyngdpunkterna Blanda upplåtelseformer Bygg billiga bostäder Koppla ihop Stärk det offentliga rummet i centrala lägen torg och parker

20 En öppen stad utmaningar Nimby

21 täby Täby Mitt Täby Mitt är en parkstad där centralt placerade parker tillhör stadens mest offentliga rum och ger plats för vila och rekreation för alla åldrar. TECKENFÖRKLARING MARK som kan utvecklas intressant mark som påverkas av det strategiska läget Parkkaraktär Grönområde Fornminne Pågående planer Det Hultinska gåvobrevet TÄBY MITT GALOPPFÄLTET Utvecklingsområde BARRIÄRER väg- och spårområde J STATION Roslagsbanan VATTEN Stadsanalys maj vä S T R A R O S L A G S N Ä S B Y TÄ B Y S T R U K T U R P L A N det dagliga Täby regionala stråk Ett Täby där park och grönska finns mitt i stadslivet nära skolor och arbetsplatser nära människors vardag. TECKENFÖRKLARING REGIONALA STRÅK MED INFLUENSOMRÅDE gator med höga vistelsevärden, där framkomligheten för gångoch cykel är god Möjlig sträckning över Galoppfältet HOTSPOTS Grön plats med särskilda rekreativa kvaliteter Utpekade gröna platser med särskilda rekreativa kvaliteter Möjliga sträckningar för grönt parkstråk GRÖNSTRUKTUR Parkkaraktär Grönområde TÄBY MITT Integrationskärna med urban potential GALOPPFÄLTET Utvecklingsområde STADSDELSCENTRUM BARRIÄRER väg/spårområde J STATION Roslagsbanan VATTEN Stadsanalys maj

22 ostindiefararen 19 20

23 KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG kv styckgjuteriet STADSSILUETT DN WHITES FÖRSLAG SVD VYER KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG OPTIMMERADE LÄGENHETS- PLANER OCH UTSIKT + STADSMÄSSIG GATUFRONT Bild ej uppdaterad VÅRDAGJÄMNING 20 MARS KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG + ANPASSNING TILL OMGIVNINGENS VERTIKALITET + MARKERADE KVARTERSHÖRN + LJUS GÅRD KL 09 KL 13 KL 17 MIDSOMMAR 25 JUNI utdrag ur Program för detaljplan VERTIKALITET/HORISONTALITET MAXIMERAT SOLINSLÄPP SITUATIONPLAN MED SPARADE TRÄD: 1:1000 (A3) Bild ej uppdaterad KL 09 KL 13 KL 17 KVARTERETS UPPBYGGNAD

24 SÖDRA SKANSTULL r efer ensuppdr ag 5 s ta d s b yg g n a d CC BB DD AA mer förslag Förslag på planstruktur, Södra Skanstull SÖDRA S K ANST1:2000 U LL, STOC K H OLM strukturplan Situationsplan Skala 1:2000 Volymstudie och stadssiluett PARALLELLT UPPDRAG FÖR SÖDRA SKANSTULL * förslag mer söderläge Ett mer välfrekventerat stadsstråk över bron. att odla stadsliv i boll Sportaktiviteerna ska finnas kvar och utvecklas. barn Söder är Sveriges barnrikaste område. Här främjas blandade miljöer för barn där de själva kan gå mellan skolan och träningen. Vi ser dessa som ett inslag som kan skapa liv och rörelse tillsammans med de nya kontoren. De flyttar in i bottenplan på kontorshusen och ut på gatan på Diagonalen. spår och fält i landskapet skapar en plattform för aktivitet i vardagen volymstudie och stadssiluett innehåll längdsektion, Kajen/Ringvägen via diagonalen C C 1:2000 stadsfronten och parkrummet stadsfront Stadssektion Kajen/ Ringvägen genom Diagonalen 10

25 framtidens lidingö s ta d s b yg g n a d Lidingö centrum är utbyggt och vid Stadshuset har Stadshusparken utvecklats till en stadspark. Här ligger den nya bytespunkten för Lidingöbanan och bussar. 3. När Lidingöbanan försvinner från stranden kan stranden nyttjas för rekreation och gång- och cykeltråk.. f r a m t i d e n s l i d i n g ö, s t o c kh o l m gen iavä Fylg Fr ig Ku ng sv äg en ga vä Dr ott ge n No rra Ho lm en en Stu rev Skolv Västerkroken ägen Torsplan To rsv iks svä ng en Torsviksparken äg en ge n äg en nväg Torsviks skola iav Le jon vä ge n Ode Torsviksplatån Torshammar vägen väg Alba vä Vasaparken Vasatorget Ansgarskyrkan Le jon stig en Osk ars Stockholmsväge n Torsviksberget Stadshus väg en väg Flora Stadshusparken en äg nv jo Le Siggebovä en gen Siggeboparken Befintlig bebyggelse Torsviks Torg Björn Broparken Herseruds strandpark Stråk Befintlig bebyggelse som eventuellt bevaras n Ny bebyggelse Hers erud svä gen väg Hamn Islinge väge Siggebogården Lidingöbanan Ordensbacken Spårstation Busshållplats Bytespunkt Drottningvägen Ringvägen Torg och gångfartsgata gångstråk FRAMTIDSBILD 5 Trafikled Biltunnel Vypunkt Stråk Plan över Framtidsbild 5 gångstråk Nuläge Nuläge Cykelstråk Nuläge Struktur A Intergationsanalys över föreslagen stadsstruktur Struktur A 8 i l l u st r at i o n : w h i t e v i e w 3

26 1. T WO D I ST I N CT C O U R T YA R D S W I T H D I F F E R I N G C H A R ACT E R, O N E O P E N TO T H E ST R E E T A N D T H E OT H E R C O N TA I N E D. E AC H B O R R OWS A FACA D E F R O M A N E I G H B O U R I N G ST R E E T. s ta d s b yg g n a d KO N SE SS IO NE N 55 DB ULV SU ND AVÄ GE N KARL SBOD AVÄG EN ULVSUNDA PLANPROGRAM r efer ensuppdr ag 7 1. S T R U K T U R P L A N ÅR SU TF ALL, 55 DB 1 ARKITEKTUR N GE VÄ BY RR NO GEN DAVÄ UN ULVS 3 1. Förslag till strukturplan. 2. Modellbild över Ulvsunda. 3. Urbana mötesplatser i de nya stadsrummen. s t u d i o U lv s u n d a o c h p l a n p r o g r a m, U LVS U NDA Variation i fasad linje Öppna kvarter Lungna gårdar Högre zon mot vattnet Gårdar oppna mot viken 18m djup bottenvåning för lokaler 27m Stadsstråk Cykelstråk, lokaler, träd allé, parkering Gröna tak och tak terraser 18m gata Kontakt med vatten Livande bottenvåning 12m lokalgata 21m gata. 5m trotoar med förgårdsmark/uteservering Indragen fasad på bottenvåning Illustration av typkvarter med hög täthet och variation. LO R E M I P S U M D O LO R S I T A M E T, C O N S E CT E T U E R A D I P I S C I N G E L I T. N A M N I B H. N U N C VA R I U S FAC I L I S I S E R O S. S E D E R AT. I N I N V E L I T Q U I S A R C U O R N A R E L AO R E E T. C U R A B I T U R A D I P I S C I N G L U CT U S M AS S A. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh. Nunc varius facilisis eros. Sed erat. In in velit quis arcu ornare laoreet. Curabitur adipiscing luctus massa. Integer ut purus ac augue commodo commodo. Nunc nec mi eu justo tempor consectetuer. Etiam vitae nisl. In dignissim lacus ut ante. Cras elit lectus, bibendum a, adipiscing vitae, commodo et, dui. Ut tincidunt tortor. Donec nonummy, enim in lacinia pulvinar, velit tellus scelerisque augue, ac posuere libero urna eget neque. Cras ipsum. Vestibulum pretium, lectus nec venenatis volutpat, 14

27 årstafältet 21 22

28 sicklaön, nacka 29 30

29 förändring över tid Spektakulär samlingslokal som samutnyttjas av både studenter/boende och offentlig verksamhet En del av innergården glasas in och skapar en ny sorts offentligt rum med flexibel använding året ommöjligheter till utblickar Bikupor på taken och i koloniträdgårdarna främjar biodiversiteten i området Ny byggnad med verksamheter mot Dragonvägen bidrar till att göra Dragonvägen till en stadsgata Den nya bebyggelsen adderar en ny bostadstypologi till området, urbana villor - stadsradhus i två eller tre våningar med takterasser i bästa sollägena Nya lägenheter på taken skapar ny sorts boende med i kvarteret steg 4 Den nya bebyggelsen bidrar till att göra Dragonvägen till en stadsgata utan att inkräkta på de stora blå husen som områdets landmärke Ny Den bostadsnya bebebyggelse med byggelsen tar upp visst inslag av verkhöjdskillnaden mot samheter i bv, t ex Dragonvägen och skaföreningslokaler par en bullerskärm mot Mälarvägen stadskvaliteter i prakti upplands väsby 23 Gör en stadsgata av Dragonvägen, med trottoarer, belysning och trädplanteringar! Aktivera bottenvåningarna, öppna upp dem och skapa nya lokaler för verksamheter! Skapa privata gårdar mellan husen, ge de boende en stads kvalitet som inte finns idag! 24

30 VÄGEN ev entré TYRESÖ SI MV ÄG EN simhall möjlig placering för nytt parkeringshus möjlig placering för ny ishall +30 P ev förskola P P ntré ev e bef VA ntré ev e TYRESÖVALLEN befintliga bostäder NORRA TORGET ANSLUTNING STUDERAS VIDARE AG ev förskola i bv +29 BLÅ PARKEN +28 GR ÖN ev förskola i bv +27 ATA N bef gc-t unn +30 el P +28 N ATA BLÅ MO LL BO P N ATA ÄRG TV RA +28 AL LÉ idrott handel P LEGEND nya flerbostadshus nya stadsradhus biograf FORELLTORGET ev kulturhus/ gymnasium i bv BOLLMORAVÄGEN AG ANSLUTNING STUDERAS VIDARE verksamheter ANSLUTNING STUDERAS VIDARE befintliga byggnader befintlig fastighetsgräns befintlig VA DA TYRESÖ CENTRUM LG 40 KVARTERSBEBYGGELSE gräns för kvalitetsprogram RÄ kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum december 2013 SF ND bra läge för handel/service möjligt läge för handel/service bra läge för service/verksamhet LÄ ÖR tyresö c NG kanal/öppen dv markparkering särskild parkeringslösning NG NI P P bussterminal samtliga fastigheter förutsätts lösa p-behov inom respektive fastighet Kv m Kv. 16 Kv. 14 Kv. 13 Aquarena Brf Gösen Kv. 12 TYRESÖVALLEN Kv. 11 NORRA TORGET Kv. 6 Kv. 7 Bef. vårdbyggnad Kv. 10 Kv. 3 Ev. kulturhus/ gymnasium Forellbion Kv. 9 Kv. 5 Kv. 2 Ny hög byggnad BLÅ PARKEN FORELLTORGET TYRESÖ C Kv Kv. 4 Markparkering idag Kv. 1 Markparkering idag

31 Befolkning 500 m idag Befolkning 500 m förslag Befolkning 1 km idag Befolkning 1 km förslag INOM 1 SKISS KM GÅNGAVSTÅND NULÄGE INOM 1 KM GÅNGAVSTÅND NULÄGE BEFOLKNING INOM 500BEFOLKNING M GÅNGAVSTÅND BEFOLKNING INOM 500 MBEFOLKNING GÅNGAVSTÅND SKISS BEFOLKNING INOM 500 M GÅNGAVSTÅND BEFOLKNING NULÄGE INOM 500 M GÅNGAVSTÅND NULÄGE BEFOLKNING INOM 1 KM GÅNGAVSTÅNDBEFOLKNING SKISS INOM 1 KM GÅ STADSD Ny förskola ILLUSTRATIONSPLAN NYA ÄLTA C ÄLTAS NYA STADSDELAR Ältasjön HANDELSPO Blandkvarter Idrott Grönt stråk med vattenkvaliteter Bollplaner Ishall Utvecklad skolgård Skolgård Stavsborgsskolan Stavsborgshallen Blandkvarter ÄLTA STRANDÄNGAR Blandkvarter Ältaplan Stavsborgsplatsen Förskola H Almdungens förskola SO EN Kulturkvarteret FLÄDERG EN ÄL TA VÄ G ÄLTAPLAN Förskola ATAN ÄLTA LÅNGA TORG Centrumkvarteret ÄLTA Situationsplan skala 1:3000 / A3-format EN SAMVERKAN NY AÄ AE NT RÉ VÅ N IN K RÅ GA TEG Mot Flaten/ SkarpnäckRERA TER E IGH N! DE TA NÄ T Park Älta Blandkvarter Sigfridsborgsskolan ÄLTADALEN Mötesplats Evalund Mötesplats centrala Älta R Park ÄNNU MERA ÄLTA Mötesplats Sport/idrott Mötesplats Ältabergsplatsen I Stensö skapas fem nya stadsdelar: Nya Älta centrum, Stavsborg, Älta strandängar, Fläderparken och Ältaberg (en framtida utbyggnadsmöjlighet). MÖTESPLATSER sammankopplade offentliga rum. I korsningspunkter mellan stråk finns potential för naturliga mötesplatser kring såväl handel, kultur och service som idrott och friluftsliv. Situationsplan skala 1:2000 / A3-format Nya Ältavägen/Stavsborgsplatsen Älta Centrum kommer att få en hög lokal täthet, samtidigt som Älta fortfarande kommer att ligga i ett glest sammanhang. Detta leder till goda förutsättningar för mindre verksamheter av lokal karaktär och dagligvaruhandel, medan det även fortsättningsvis kommer att vara svårt att etablera verksamheter som är beroende av ett större upptagningsområde (sällanköpshandel). Älta Cent med nuva serviceve Älta Centrum beräknas sammanfattningsvis med nuvarande skiss kunna upprätthålla kring 15 urbana verksamheter. ÄLTA ARBETSOMRÅDE HEDVIGSLUND Stadsdelarna har olika karaktär och identitet. Här ryms sammanlagt Mot Drevviken nya invånare, i nya lägenheter Konceptbild Mötesplatser (2,7 boende per lgh) med en framtida kapacitet för boende, i lgh. SERVICE Det finns än vad bef befolknin centrum b vara kons befolknin centrum b öka från 1 vid Statoi säga 15 % Centrumkvarteret Mot Erstavik Mötesplats Strandängarna Stavsborg Ältaplan Kultur TSE PLA ÅS AT U TES SM MÖ LÄGE FÖR HANDEL Mot Flaten/ Skarpnäck Parkentré STENSÖ TG T AS ÅF SM ATAN Mot Tyresö C Torg SÖDRA HEDVIGSLUND Mot Tyresö C Slutredovisning nya invånare i Älta ger underlag för ca m2 kommersiella lokaler, varav m2 livsmedelsbutik och m2 för exempelvis ett Systembolag. Älta Strandängar I förslaget ingår Stavsborgshallen en ny idrottshall, tre förskolor á 1500 m2 och m2 nya skollokaler. Älta Långa torg TECKENFÖRKLARING Bostäder, radhus GESTALTNINGSPRINCIP Bostäder, flerfamiljshus KULTURKVARTERET Kommersiella lokaler Skola/förskola Idrott/fritid Ny park 17 Fläderparken Karta skala 1:5000 / A3-format Program, skala 1:5000 / A3-format Slutredovisning Referens Tillbyggnad Sport/Kulturhus, Köpenhamn, Dorte Mandrup A B E Antalet urbana verksamheter ligger idag i linje med befolkningstätheten, både inom 500 m och inom 1 km. Baserat på befolkningsökningen inom 500 Blandkvarter m gångavstånd från centrum beräknas utbudet av urbana verksamheter öka från 5 till 17, det vill säga 240 %. Baserat på befolkningsökningen inom 1 km gångavstånd från centrum beräknas utbudet av urbana verksamheter öka från 9 till 14, det vill säga Blandkvarter Långa torg 56 % (om bebyggelsen vid Statoil räknas med ökar antalet till 17, det vill säga 89 %). Saluhall VÄGEN TILL Utsikt Sport/Idrott ÄNNU MERA ÄLTA 10 STRATEGIER IN FLÄDERG Strandparken ST R Ny högstadieskola Servicebyggnad + bibliotek Mötesplats Älta gård R DE IN RB FÖ M SO Kulturkvarteret LOVISEDAL ÄLTASJÖN D LIG URBANA VERKSAMHETER Mot Erstavik Älta idrottsplats LTA VÄ G STA ND BLA LIV Slutredovisning Älta kulturknut NY A Läselund Förskola Almdungen förskola NY A FLÄDERPARKEN OXELVÄGE N Skolgård ÄL TA VÄ G EN LVÄ G 18 Slutredovisning

32 Hur talar vi om Stockholms tillväxt i stadsdelar som omvandlas? Med tanke på Stockholms tillväxt och att tillväxten måste fördelas över olika stadsdelar, hur kan staden motivera och kommunicera omvandlingen av en stadsdel? Hur kan dialogen med nya och gamla Stockholmare se ut? - Viktoria Walldin

33 PROGRAM Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! FRUKOSTSEMINARIUM 7 FEBRUARI SÅ BLIR DET BOSTÄDER White och Stockholms stad har nyligen Stockholms offentliggjort stad har rapporten nyligen om offentliggjort Bostadspotential rapporten om Bostadspotential Datum Spacescape bjuder Datum Stockholm. Rapporten beskriver Stockholm. hur Rapporten och varför beskriver Stockholms hur stad och planerar varför Stockholms för stad planerar för Fredag 7 februari nya bostäder fram 140 till nya bostäder White och fram Spacescape till har White tillsammans och Spacescape in till extrainsatt kl.08:00-09:00 har tillsammans Frukost serveras med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet seminarium! från kl. 07:30 med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Plats Plats av rapporten. Spacescape av har rapporten. varit ansvariga Spacescape för utbyggnadsmodellen har varit ansvariga för som utbyggnadsmodellen som Whites kontor Katsan identifierat mark och volymer identifierat för byggande. mark och Samma volymer modell för byggande. användes Samma även i modell Östgötagatan användes 100, även Stockholm i förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. Anmälan Anmäl dig genom att mejla Under seminariet ges en Under presentation seminariet av rapporten ges presentation Bostadspotential av rapporten Bostadspotential Stockholm av Niklas Svensson Stockholm från av Stadsbyggnadskontoret, Niklas Svensson från Stadsbyggnadskontoret, utbyggnadsmodellen beskrivs av Alexander modellen Ståhle beskrivs från av Spacescape Alexander Ståhle och stadsbyggnads- från Spacescape och meddela stadsbyggnads- allergier eller har du utbyggnads- vill ta med en kollega, andra frågor. utmaningar presenteras utmaningar av Krister Lindstedt presenteras och av Viktoria Krister Walldin Lindstedt från och White. Viktoria Walldin från White. Du kan även kontakta Frida om Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begrän- Välkommen till ett frukostseminarium Välkommen till där ett vi frukostseminarium under en timmes tid där beskriver vi under en timmes tid beskriver bakgrund och utmaningar bakgrund kopplade och till utmaningar rapporten. Det kopplade finns även till rapporten. tid för frågor. Det finns sat. även tid för frågor. Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Whites kontor Katsan Östgötagatan 100, Stockholm Anmälan Anmäl dig genom att mejla Du kan även kontakta Frida om du vill ta med en kollega, meddela allergier eller har andra frågor. Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Stockholms stad har nyligen offentliggjort rapporten om Bostadspotential Stockholm. Rapporten beskriver hur och varför Stockholms stad planerar för nya bostäder fram till White och Spacescape har tillsammans med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Datum Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Plats

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN 080529 Spatiala analyser & strategisk design Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun Konsult: Spacescape AB Uppdragsansvarig: Alexander

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN

LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN LISTA WIREFRAMES FÖR SIDOR OCH FLÖDEN Navigering/ramverk (globala funktioner, brödsmulor) Central startsida Lokal startsida Artikelsida / master Sök (kurser/kultur och webbinnehåll som ex. artiklar hantering

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB Huskvarna den 23 oktober TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB www.spacescape.se Tät stad Grön stad Tätare stad Grönare stad Ur SVD Brännpunkt 15 okt

Läs mer

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Vår/sommar 2016 Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Sveriges Äkta Rök kock 2015 Tisdagen den 5 maj 2015 gick startskottet för Sveriges Äkta Rök kock 2015 som är en kocktävling för professionella

Läs mer

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare

Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare Yrkeshögskolan Novias grafiska manual för Aboa Mare 2 Innehåll Förord... 2 Logotyp... 3 Logotypens användning... 4-5 Användning av DNV-certifieringsmärke... 6 Färger... 7 Typografi... 8 Annonsering...

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

CENTRUM/TORSVIK STADSBYGGNADSANALYSER

CENTRUM/TORSVIK STADSBYGGNADSANALYSER CENTRUM/TORSVIK STADSBYGGNADSANALYSER RAPPORT 2013-03-14 SPACESCAPE 1 Spacescape AB Östgötagatan 100 116 64 Stockholm +46 (0)8 452 97 67 info@spacescape.se www.spacescape.se Medverkande: Alexander Ståhle

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56 Visuell identitet P2 sveriges radio VER 1.3 56 9. P2 / Verktygslåda Verktygslådan för P2 lyfter fram guidens klassiska och stämningsfulla karaktär. Verktygslådan består av P2:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer

TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor Varför förtätning? KULTUR TÄTHET = MÄNNISKOR = MÖTEN HANDEL FÖRTÄTNING = STADSUTVECKLING Utbildningsnivå Lönenivåer Företagsmångfald

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Grafisk profil Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Den senaste versionen av den grafiska profilen finns på Falkenbergs webbplats, www.falkenberg.se, tillsammans

Läs mer

Kvarter 2 - K2A Jeff AB

Kvarter 2 - K2A Jeff AB Kvarter 1 - KBAB Detta kvarter ligger centralt i förhållande till resecentrum och har därmed en mycket god tillgänglighet. Detta faktum och ambitionen att skapa en ändamålsenlig och attraktiv helhet i

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden

Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden Uarda 1, Evenemangsgatan 31/Dalvägen 30 Solna, Arenastaden E18 KOMMUNIKATIONER Mot Arlanda Infart Sjövägen Enköpingsvägen JÄRVA KROG Infart Signalbron (2015) E4 BERGSHAMRA T Bergshamra Pendeltåg: 7 min

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM

DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM NACKA UTVECKLAR SINA LOKALA CENTRA Vi vill se ett Nacka där alla får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA

Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA Var med och bygg FRAMTIDENS MOTALA PROJEKTKATALOG OKT 2014 INLEDNING 2 I Östergötlands sjöstad finns det möjligheter - och efterfrågan På ett och ett halvt år har Motala fått över 600 nya invånare. De

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision

Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys av projektgruppen Ord&Bilds planvision Urbana analyser & strategisk design 2005-12-06 2 Södra Älvstranden Stadsstrukturanalys Innehåll INLEDNING 7 Uppdraget Medverkande

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

kvalitetsprogram för NORRA TYRESÖ CENTRUM en stadsdel med hållbara förutsättningar juni 2015

kvalitetsprogram för NORRA TYRESÖ CENTRUM en stadsdel med hållbara förutsättningar juni 2015 kvalitetsprogram för NORRA TYRESÖ CENTRUM en stadsdel med hållbara förutsättningar juni 2015 VERSION Version 3, juni 2015 Diarienummer 2013 KSM 1040 ORGANISATION Kvalitetsprogrammet är framtaget av Tyresö

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende

GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE. Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende GULDMYNTSGATAN - WOODEN IT BE NICE Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende Smart Housing för unga - en temadag om framtidens boende ALTERNATIV PUNKTHUS ALTERNATIV LAMELLHUS DETALJPLAN

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Vi stärker din säljkraft!

Vi stärker din säljkraft! säljkraft erbjuder Mauris nec nisl a tellus eleifend mollis. Rekryteringar Sid 2-3 Säljkraft ansvarar för hela rekryteringsprocessen eller delar av den, t ex tester av slutkandidater (second opinion).

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Stadskvalitet efterfrågas

Stadskvalitet efterfrågas Stadskvalitet efterfrågas Spacescape är ett forskningsbaserat konsultföretag som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling. Alexander Ståhle landskapsarkitekt & stadsbyggnadsforskare Vi arbetar med

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-08-22-2013-12-31 Överförmyndarenheten Övre gatan 3 54321 Huvudstaden X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Erik Eriksson 400101-1234 Gatuadress Postnummer Ort

Läs mer

Nya Lappis. Stockholm

Nya Lappis. Stockholm Nya Lappis Stockholm Inledning Stockholms bostadsbrist är enorm. Det byggs för lite och för ineffektivt. Människor som vill flytta hit möts av decennielånga köer och stängs effektivt ute. Det gör att framtidens

Läs mer

Centrum-Torsvik en stadsdel att må bra i. Planprogram för CentrumTorsvik

Centrum-Torsvik en stadsdel att må bra i. Planprogram för CentrumTorsvik Ctrum-Torsvik stadsdel att må bra i Bakgrund: White arkitekter Foto: Micke Lundström Planprogram för CtrumTorsvik Torsviks torg Överdäckning med mötesplatser och bostäder. Lejonväg Ny bebyggelse längs

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ytterby Centrum. Inflyttning hösten 2015

Ytterby Centrum. Inflyttning hösten 2015 Ytterby Centrum Inflyttning hösten 2015 Ytterby Centrum med närhet till storstaden Ända sedan järnåldern har människor bott i Ytterby, det lilla stationssamhället som tillhör Kungälvs kommun. Orten växer

Läs mer

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3

KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 KONTOR 822M 2 STOCKHOLM MEJERIVÄGEN 3 TREVLIG LOKAL MED TERRASS I POPULÄRA LILJEHOLMEN Stora Katrineberg har ett utmärkt citynära läge precis vid vattnet intill Liljeholmshamnen i anslutning till Marieviks

Läs mer

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna varumärkesplattform FRAMTAGANDE AV VARUMÄRKESPLATTFORM & GRAFISK PROFIL MEDFINANSIERAS AV SPARBANKEN NORD VIA FRAMTIDSBANKEN OM VARUMÄRKET ARJEPLOG Det här är en varumärkesplattform för Arjeplog. Den ska

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan

Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan 2015-04-30 MEDBORGARDIALOG - SAMRÅDSHANDLING Medborgardialog ang. placering av Marnässkolan Samrådshandlingen upprättad i april 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro 771 82 LUDVIKA

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer