SÅ BLIR DET BOSTÄDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ BLIR DET 140 000 BOSTÄDER"

Transkript

1 PROGRAM Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! FRUKOSTSEMINARIUM 7 FEBRUARI SÅ BLIR DET BOSTÄDER White och Stockholms stad har nyligen Stockholms offentliggjort stad har rapporten nyligen om offentliggjort Bostadspotential rapporten om Bostadspotential Datum Spacescape bjuder Datum Stockholm. Rapporten beskriver Stockholm. hur Rapporten och varför beskriver Stockholms hur stad och planerar varför Stockholms för stad planerar för Fredag 7 februari nya bostäder fram 140 till nya bostäder White och fram Spacescape till har White tillsammans och Spacescape in till extrainsatt kl.08:00-09:00 har tillsammans Frukost serveras med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet seminarium! från kl. 07:30 med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Plats Plats av rapporten. Spacescape av har rapporten. varit ansvariga Spacescape för utbyggnadsmodellen har varit ansvariga för som utbyggnadsmodellen som Whites kontor Katsan identifierat mark och volymer identifierat för byggande. mark och Samma volymer modell för byggande. användes Samma även i modell Östgötagatan användes 100, även Stockholm i förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. Anmälan Anmäl dig genom att mejla Under seminariet ges en Under presentation seminariet av rapporten ges presentation Bostadspotential av rapporten Bostadspotential Stockholm av Niklas Svensson Stockholm från av Stadsbyggnadskontoret, Niklas Svensson från Stadsbyggnadskontoret, utbyggnadsmodellen beskrivs av Alexander modellen Ståhle beskrivs från av Spacescape Alexander Ståhle och stadsbyggnads- från Spacescape och meddela stadsbyggnads- allergier eller har du utbyggnads- vill ta med en kollega, andra frågor. utmaningar presenteras utmaningar av Krister Lindstedt presenteras och av Viktoria Krister Walldin Lindstedt från och White. Viktoria Walldin från White. Du kan även kontakta Frida om Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begrän- Välkommen till ett frukostseminarium Välkommen till där ett vi frukostseminarium under en timmes tid där beskriver vi under en timmes tid beskriver bakgrund och utmaningar bakgrund kopplade och till utmaningar rapporten. Det kopplade finns även till rapporten. tid för frågor. Det finns sat. även tid för frågor. Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Whites kontor Katsan Östgötagatan 100, Stockholm Anmälan Anmäl dig genom att mejla Du kan även kontakta Frida om du vill ta med en kollega, meddela allergier eller har andra frågor. Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Stockholms stad har nyligen offentliggjort rapporten om Bostadspotential Stockholm. Rapporten beskriver hur och varför Stockholms stad planerar för nya bostäder fram till White och Spacescape har tillsammans med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Datum Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Plats

2 Sammanhanget Niklas Svensson Biträdande stadsbyggnadsdirektör i Stockholms stad Utbyggnadsmodellen Alexander Ståhle Stadsbyggnadsforskare och landskapsarkitekt Spacescape Utmaningen Krister Lindstedt Arkitekt White arkitekter Viktoria Walldin Socialantropolog White arkitekter

3 Vilka utmaningar står vi inför? Vad ger högre täthet? Hur tätt? Räcker högre täthet? Varför väljer den enskilde storstaden? Vilka blir stadens utmaningar? Hur talar vi om Stockholms tillväxt i stadsdelar som omvandlas?

4 Vad ger högre täthet? Minskar sprawl Minskar offentliga kostnader Stöder lokal handel och samhällsservice Minskar bilberoendet och p-behovet Ökar underlaget för kollektivtrafiken Stödjer offentliga rummen Ökar energieffektiviteten minskar resursuttag och föroreningar Ökar markytan för ekosystemtjänster

5 Högre täthet är ett smart val och ligger i kärnan av hållbar stadsbyggnad

6 Hur tätt? Ytterstadens tyngdpunkter idag p/ha Gränsen till innerstaden idag Innerstaden idag UN habitats rekommendation 150 p/ha /ha 150/ha

7 Tätt - utmaningar Tätt och attraktivt bebyggda kvarter, som bidrar till stadslivet, med egen gårdsmark, och bra dagsljusförhållanden. En volymfördelning där en befintlig bebyggelse kommer till sin rätt

8 Räcker högre täthet? Ställ då frågan: Varför väljer någon storstaden? För dess möjligheter. Att finna utbildning, arbete och - kärlek Det är storstaden Stockholm och stockholmarna som lockar inte de nya bostäderna Därför ska vi bygga stad inte bara bostäder Hårddraget: det är stadsbrist, inte bostadsbrist!

9 Ett fasansfullt scenario 140K till år 2030 men utan tillskott av stadsmiljöer En stagnerande storstad En skenande social orättvisa

10 Varför väljer den enskilde storstaden? Annorlunda uttryckt: Vad är attraktivt i storstaden? Stadsliv Promenadvänlighet Öppenhet

11 Vilka blir stadens utmaningar? Stadsliv Promenadvänlighet Öppenhet En blandad stad En sammanhängande stad En öppen stad

12 En blandad stadsmiljö varför? Ökar hållbart resande Stöder en mer diversifierad ekonomi, lokal ekonomi Ökar tillgängligheten Ökar attraktiviteten i Sthlm, stadsdelen och den enskilda bostaden

13 En blandad stadsmiljö hur? I en stad, stadsdel, kvarter eller byggnad Prio i centrala lägen med ett fotgängarperspektiv centrala gator och platser Tänk kreativt i de nya kärnorna kultur, skola, vård och handel stöder varandra

14 En blandad stad utmaningen Överkom aktörernas ovana att samverka - från suboptimering till synergier Låt byggprocessen ta sig an utmaningen blandade stadsdelar och kvarter

15 En sammanhängande stad varför? Enklare vardag Ökad tillgänglighet med minskad bilism, ökad cyklism Lugnare, tystare och säkrare stadsrum Ökar folkhälsan Ökar attraktiviteten

16 En sammanhängande stad hur? Ett finmaskigt gatunät på gåendes villkor Ett tryggt och väl använt gatunät som är omgivet av stadens aktiviteter Ett cykelnät med hög standard där stadslivet finns Kollektivtrafiken

17 En sammanhängande stad utmaningar Innovation av gc-gator med adresser (att börja fasa ut bilen) Finansiera infrastruktursatsningar Att skapa helheter av delprojekt

18 En öppen stad varför? Skapar sociala sammanhang och samspel möjligheter Skapar möjligheter för fler att välja skolor och arbete Minskar risken att skapa stadsdelar med socialt stigma Ökar toleransen i Sthlm Ökar attraktiviteten i Sthlm, stadsdelen och den enskilda bostaden

19 En öppen stad hur? Utvidga stadskärnan öppna den för fler Minska stadsunderskottet bl.a. i tyngdpunkterna Blanda upplåtelseformer Bygg billiga bostäder Koppla ihop Stärk det offentliga rummet i centrala lägen torg och parker

20 En öppen stad utmaningar Nimby

21 täby Täby Mitt Täby Mitt är en parkstad där centralt placerade parker tillhör stadens mest offentliga rum och ger plats för vila och rekreation för alla åldrar. TECKENFÖRKLARING MARK som kan utvecklas intressant mark som påverkas av det strategiska läget Parkkaraktär Grönområde Fornminne Pågående planer Det Hultinska gåvobrevet TÄBY MITT GALOPPFÄLTET Utvecklingsområde BARRIÄRER väg- och spårområde J STATION Roslagsbanan VATTEN Stadsanalys maj vä S T R A R O S L A G S N Ä S B Y TÄ B Y S T R U K T U R P L A N det dagliga Täby regionala stråk Ett Täby där park och grönska finns mitt i stadslivet nära skolor och arbetsplatser nära människors vardag. TECKENFÖRKLARING REGIONALA STRÅK MED INFLUENSOMRÅDE gator med höga vistelsevärden, där framkomligheten för gångoch cykel är god Möjlig sträckning över Galoppfältet HOTSPOTS Grön plats med särskilda rekreativa kvaliteter Utpekade gröna platser med särskilda rekreativa kvaliteter Möjliga sträckningar för grönt parkstråk GRÖNSTRUKTUR Parkkaraktär Grönområde TÄBY MITT Integrationskärna med urban potential GALOPPFÄLTET Utvecklingsområde STADSDELSCENTRUM BARRIÄRER väg/spårområde J STATION Roslagsbanan VATTEN Stadsanalys maj

22 ostindiefararen 19 20

23 KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG kv styckgjuteriet STADSSILUETT DN WHITES FÖRSLAG SVD VYER KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG OPTIMMERADE LÄGENHETS- PLANER OCH UTSIKT + STADSMÄSSIG GATUFRONT Bild ej uppdaterad VÅRDAGJÄMNING 20 MARS KV STYCKGJUTERIET 4, MARIEBERG + ANPASSNING TILL OMGIVNINGENS VERTIKALITET + MARKERADE KVARTERSHÖRN + LJUS GÅRD KL 09 KL 13 KL 17 MIDSOMMAR 25 JUNI utdrag ur Program för detaljplan VERTIKALITET/HORISONTALITET MAXIMERAT SOLINSLÄPP SITUATIONPLAN MED SPARADE TRÄD: 1:1000 (A3) Bild ej uppdaterad KL 09 KL 13 KL 17 KVARTERETS UPPBYGGNAD

24 SÖDRA SKANSTULL r efer ensuppdr ag 5 s ta d s b yg g n a d CC BB DD AA mer förslag Förslag på planstruktur, Södra Skanstull SÖDRA S K ANST1:2000 U LL, STOC K H OLM strukturplan Situationsplan Skala 1:2000 Volymstudie och stadssiluett PARALLELLT UPPDRAG FÖR SÖDRA SKANSTULL * förslag mer söderläge Ett mer välfrekventerat stadsstråk över bron. att odla stadsliv i boll Sportaktiviteerna ska finnas kvar och utvecklas. barn Söder är Sveriges barnrikaste område. Här främjas blandade miljöer för barn där de själva kan gå mellan skolan och träningen. Vi ser dessa som ett inslag som kan skapa liv och rörelse tillsammans med de nya kontoren. De flyttar in i bottenplan på kontorshusen och ut på gatan på Diagonalen. spår och fält i landskapet skapar en plattform för aktivitet i vardagen volymstudie och stadssiluett innehåll längdsektion, Kajen/Ringvägen via diagonalen C C 1:2000 stadsfronten och parkrummet stadsfront Stadssektion Kajen/ Ringvägen genom Diagonalen 10

25 framtidens lidingö s ta d s b yg g n a d Lidingö centrum är utbyggt och vid Stadshuset har Stadshusparken utvecklats till en stadspark. Här ligger den nya bytespunkten för Lidingöbanan och bussar. 3. När Lidingöbanan försvinner från stranden kan stranden nyttjas för rekreation och gång- och cykeltråk.. f r a m t i d e n s l i d i n g ö, s t o c kh o l m gen iavä Fylg Fr ig Ku ng sv äg en ga vä Dr ott ge n No rra Ho lm en en Stu rev Skolv Västerkroken ägen Torsplan To rsv iks svä ng en Torsviksparken äg en ge n äg en nväg Torsviks skola iav Le jon vä ge n Ode Torsviksplatån Torshammar vägen väg Alba vä Vasaparken Vasatorget Ansgarskyrkan Le jon stig en Osk ars Stockholmsväge n Torsviksberget Stadshus väg en väg Flora Stadshusparken en äg nv jo Le Siggebovä en gen Siggeboparken Befintlig bebyggelse Torsviks Torg Björn Broparken Herseruds strandpark Stråk Befintlig bebyggelse som eventuellt bevaras n Ny bebyggelse Hers erud svä gen väg Hamn Islinge väge Siggebogården Lidingöbanan Ordensbacken Spårstation Busshållplats Bytespunkt Drottningvägen Ringvägen Torg och gångfartsgata gångstråk FRAMTIDSBILD 5 Trafikled Biltunnel Vypunkt Stråk Plan över Framtidsbild 5 gångstråk Nuläge Nuläge Cykelstråk Nuläge Struktur A Intergationsanalys över föreslagen stadsstruktur Struktur A 8 i l l u st r at i o n : w h i t e v i e w 3

26 1. T WO D I ST I N CT C O U R T YA R D S W I T H D I F F E R I N G C H A R ACT E R, O N E O P E N TO T H E ST R E E T A N D T H E OT H E R C O N TA I N E D. E AC H B O R R OWS A FACA D E F R O M A N E I G H B O U R I N G ST R E E T. s ta d s b yg g n a d KO N SE SS IO NE N 55 DB ULV SU ND AVÄ GE N KARL SBOD AVÄG EN ULVSUNDA PLANPROGRAM r efer ensuppdr ag 7 1. S T R U K T U R P L A N ÅR SU TF ALL, 55 DB 1 ARKITEKTUR N GE VÄ BY RR NO GEN DAVÄ UN ULVS 3 1. Förslag till strukturplan. 2. Modellbild över Ulvsunda. 3. Urbana mötesplatser i de nya stadsrummen. s t u d i o U lv s u n d a o c h p l a n p r o g r a m, U LVS U NDA Variation i fasad linje Öppna kvarter Lungna gårdar Högre zon mot vattnet Gårdar oppna mot viken 18m djup bottenvåning för lokaler 27m Stadsstråk Cykelstråk, lokaler, träd allé, parkering Gröna tak och tak terraser 18m gata Kontakt med vatten Livande bottenvåning 12m lokalgata 21m gata. 5m trotoar med förgårdsmark/uteservering Indragen fasad på bottenvåning Illustration av typkvarter med hög täthet och variation. LO R E M I P S U M D O LO R S I T A M E T, C O N S E CT E T U E R A D I P I S C I N G E L I T. N A M N I B H. N U N C VA R I U S FAC I L I S I S E R O S. S E D E R AT. I N I N V E L I T Q U I S A R C U O R N A R E L AO R E E T. C U R A B I T U R A D I P I S C I N G L U CT U S M AS S A. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nam nibh. Nunc varius facilisis eros. Sed erat. In in velit quis arcu ornare laoreet. Curabitur adipiscing luctus massa. Integer ut purus ac augue commodo commodo. Nunc nec mi eu justo tempor consectetuer. Etiam vitae nisl. In dignissim lacus ut ante. Cras elit lectus, bibendum a, adipiscing vitae, commodo et, dui. Ut tincidunt tortor. Donec nonummy, enim in lacinia pulvinar, velit tellus scelerisque augue, ac posuere libero urna eget neque. Cras ipsum. Vestibulum pretium, lectus nec venenatis volutpat, 14

27 årstafältet 21 22

28 sicklaön, nacka 29 30

29 förändring över tid Spektakulär samlingslokal som samutnyttjas av både studenter/boende och offentlig verksamhet En del av innergården glasas in och skapar en ny sorts offentligt rum med flexibel använding året ommöjligheter till utblickar Bikupor på taken och i koloniträdgårdarna främjar biodiversiteten i området Ny byggnad med verksamheter mot Dragonvägen bidrar till att göra Dragonvägen till en stadsgata Den nya bebyggelsen adderar en ny bostadstypologi till området, urbana villor - stadsradhus i två eller tre våningar med takterasser i bästa sollägena Nya lägenheter på taken skapar ny sorts boende med i kvarteret steg 4 Den nya bebyggelsen bidrar till att göra Dragonvägen till en stadsgata utan att inkräkta på de stora blå husen som områdets landmärke Ny Den bostadsnya bebebyggelse med byggelsen tar upp visst inslag av verkhöjdskillnaden mot samheter i bv, t ex Dragonvägen och skaföreningslokaler par en bullerskärm mot Mälarvägen stadskvaliteter i prakti upplands väsby 23 Gör en stadsgata av Dragonvägen, med trottoarer, belysning och trädplanteringar! Aktivera bottenvåningarna, öppna upp dem och skapa nya lokaler för verksamheter! Skapa privata gårdar mellan husen, ge de boende en stads kvalitet som inte finns idag! 24

30 VÄGEN ev entré TYRESÖ SI MV ÄG EN simhall möjlig placering för nytt parkeringshus möjlig placering för ny ishall +30 P ev förskola P P ntré ev e bef VA ntré ev e TYRESÖVALLEN befintliga bostäder NORRA TORGET ANSLUTNING STUDERAS VIDARE AG ev förskola i bv +29 BLÅ PARKEN +28 GR ÖN ev förskola i bv +27 ATA N bef gc-t unn +30 el P +28 N ATA BLÅ MO LL BO P N ATA ÄRG TV RA +28 AL LÉ idrott handel P LEGEND nya flerbostadshus nya stadsradhus biograf FORELLTORGET ev kulturhus/ gymnasium i bv BOLLMORAVÄGEN AG ANSLUTNING STUDERAS VIDARE verksamheter ANSLUTNING STUDERAS VIDARE befintliga byggnader befintlig fastighetsgräns befintlig VA DA TYRESÖ CENTRUM LG 40 KVARTERSBEBYGGELSE gräns för kvalitetsprogram RÄ kvalitetsprogram för Norra Tyresö Centrum december 2013 SF ND bra läge för handel/service möjligt läge för handel/service bra läge för service/verksamhet LÄ ÖR tyresö c NG kanal/öppen dv markparkering särskild parkeringslösning NG NI P P bussterminal samtliga fastigheter förutsätts lösa p-behov inom respektive fastighet Kv m Kv. 16 Kv. 14 Kv. 13 Aquarena Brf Gösen Kv. 12 TYRESÖVALLEN Kv. 11 NORRA TORGET Kv. 6 Kv. 7 Bef. vårdbyggnad Kv. 10 Kv. 3 Ev. kulturhus/ gymnasium Forellbion Kv. 9 Kv. 5 Kv. 2 Ny hög byggnad BLÅ PARKEN FORELLTORGET TYRESÖ C Kv Kv. 4 Markparkering idag Kv. 1 Markparkering idag

31 Befolkning 500 m idag Befolkning 500 m förslag Befolkning 1 km idag Befolkning 1 km förslag INOM 1 SKISS KM GÅNGAVSTÅND NULÄGE INOM 1 KM GÅNGAVSTÅND NULÄGE BEFOLKNING INOM 500BEFOLKNING M GÅNGAVSTÅND BEFOLKNING INOM 500 MBEFOLKNING GÅNGAVSTÅND SKISS BEFOLKNING INOM 500 M GÅNGAVSTÅND BEFOLKNING NULÄGE INOM 500 M GÅNGAVSTÅND NULÄGE BEFOLKNING INOM 1 KM GÅNGAVSTÅNDBEFOLKNING SKISS INOM 1 KM GÅ STADSD Ny förskola ILLUSTRATIONSPLAN NYA ÄLTA C ÄLTAS NYA STADSDELAR Ältasjön HANDELSPO Blandkvarter Idrott Grönt stråk med vattenkvaliteter Bollplaner Ishall Utvecklad skolgård Skolgård Stavsborgsskolan Stavsborgshallen Blandkvarter ÄLTA STRANDÄNGAR Blandkvarter Ältaplan Stavsborgsplatsen Förskola H Almdungens förskola SO EN Kulturkvarteret FLÄDERG EN ÄL TA VÄ G ÄLTAPLAN Förskola ATAN ÄLTA LÅNGA TORG Centrumkvarteret ÄLTA Situationsplan skala 1:3000 / A3-format EN SAMVERKAN NY AÄ AE NT RÉ VÅ N IN K RÅ GA TEG Mot Flaten/ SkarpnäckRERA TER E IGH N! DE TA NÄ T Park Älta Blandkvarter Sigfridsborgsskolan ÄLTADALEN Mötesplats Evalund Mötesplats centrala Älta R Park ÄNNU MERA ÄLTA Mötesplats Sport/idrott Mötesplats Ältabergsplatsen I Stensö skapas fem nya stadsdelar: Nya Älta centrum, Stavsborg, Älta strandängar, Fläderparken och Ältaberg (en framtida utbyggnadsmöjlighet). MÖTESPLATSER sammankopplade offentliga rum. I korsningspunkter mellan stråk finns potential för naturliga mötesplatser kring såväl handel, kultur och service som idrott och friluftsliv. Situationsplan skala 1:2000 / A3-format Nya Ältavägen/Stavsborgsplatsen Älta Centrum kommer att få en hög lokal täthet, samtidigt som Älta fortfarande kommer att ligga i ett glest sammanhang. Detta leder till goda förutsättningar för mindre verksamheter av lokal karaktär och dagligvaruhandel, medan det även fortsättningsvis kommer att vara svårt att etablera verksamheter som är beroende av ett större upptagningsområde (sällanköpshandel). Älta Cent med nuva serviceve Älta Centrum beräknas sammanfattningsvis med nuvarande skiss kunna upprätthålla kring 15 urbana verksamheter. ÄLTA ARBETSOMRÅDE HEDVIGSLUND Stadsdelarna har olika karaktär och identitet. Här ryms sammanlagt Mot Drevviken nya invånare, i nya lägenheter Konceptbild Mötesplatser (2,7 boende per lgh) med en framtida kapacitet för boende, i lgh. SERVICE Det finns än vad bef befolknin centrum b vara kons befolknin centrum b öka från 1 vid Statoi säga 15 % Centrumkvarteret Mot Erstavik Mötesplats Strandängarna Stavsborg Ältaplan Kultur TSE PLA ÅS AT U TES SM MÖ LÄGE FÖR HANDEL Mot Flaten/ Skarpnäck Parkentré STENSÖ TG T AS ÅF SM ATAN Mot Tyresö C Torg SÖDRA HEDVIGSLUND Mot Tyresö C Slutredovisning nya invånare i Älta ger underlag för ca m2 kommersiella lokaler, varav m2 livsmedelsbutik och m2 för exempelvis ett Systembolag. Älta Strandängar I förslaget ingår Stavsborgshallen en ny idrottshall, tre förskolor á 1500 m2 och m2 nya skollokaler. Älta Långa torg TECKENFÖRKLARING Bostäder, radhus GESTALTNINGSPRINCIP Bostäder, flerfamiljshus KULTURKVARTERET Kommersiella lokaler Skola/förskola Idrott/fritid Ny park 17 Fläderparken Karta skala 1:5000 / A3-format Program, skala 1:5000 / A3-format Slutredovisning Referens Tillbyggnad Sport/Kulturhus, Köpenhamn, Dorte Mandrup A B E Antalet urbana verksamheter ligger idag i linje med befolkningstätheten, både inom 500 m och inom 1 km. Baserat på befolkningsökningen inom 500 Blandkvarter m gångavstånd från centrum beräknas utbudet av urbana verksamheter öka från 5 till 17, det vill säga 240 %. Baserat på befolkningsökningen inom 1 km gångavstånd från centrum beräknas utbudet av urbana verksamheter öka från 9 till 14, det vill säga Blandkvarter Långa torg 56 % (om bebyggelsen vid Statoil räknas med ökar antalet till 17, det vill säga 89 %). Saluhall VÄGEN TILL Utsikt Sport/Idrott ÄNNU MERA ÄLTA 10 STRATEGIER IN FLÄDERG Strandparken ST R Ny högstadieskola Servicebyggnad + bibliotek Mötesplats Älta gård R DE IN RB FÖ M SO Kulturkvarteret LOVISEDAL ÄLTASJÖN D LIG URBANA VERKSAMHETER Mot Erstavik Älta idrottsplats LTA VÄ G STA ND BLA LIV Slutredovisning Älta kulturknut NY A Läselund Förskola Almdungen förskola NY A FLÄDERPARKEN OXELVÄGE N Skolgård ÄL TA VÄ G EN LVÄ G 18 Slutredovisning

32 Hur talar vi om Stockholms tillväxt i stadsdelar som omvandlas? Med tanke på Stockholms tillväxt och att tillväxten måste fördelas över olika stadsdelar, hur kan staden motivera och kommunicera omvandlingen av en stadsdel? Hur kan dialogen med nya och gamla Stockholmare se ut? - Viktoria Walldin

33 PROGRAM Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! Spacescape bjuder in till extrainsatt seminarium! FRUKOSTSEMINARIUM 7 FEBRUARI SÅ BLIR DET BOSTÄDER White och Stockholms stad har nyligen Stockholms offentliggjort stad har rapporten nyligen om offentliggjort Bostadspotential rapporten om Bostadspotential Datum Spacescape bjuder Datum Stockholm. Rapporten beskriver Stockholm. hur Rapporten och varför beskriver Stockholms hur stad och planerar varför Stockholms för stad planerar för Fredag 7 februari nya bostäder fram 140 till nya bostäder White och fram Spacescape till har White tillsammans och Spacescape in till extrainsatt kl.08:00-09:00 har tillsammans Frukost serveras med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet seminarium! från kl. 07:30 med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Plats Plats av rapporten. Spacescape av har rapporten. varit ansvariga Spacescape för utbyggnadsmodellen har varit ansvariga för som utbyggnadsmodellen som Whites kontor Katsan identifierat mark och volymer identifierat för byggande. mark och Samma volymer modell för byggande. användes Samma även i modell Östgötagatan användes 100, även Stockholm i förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden. Anmälan Anmäl dig genom att mejla Under seminariet ges en Under presentation seminariet av rapporten ges presentation Bostadspotential av rapporten Bostadspotential Stockholm av Niklas Svensson Stockholm från av Stadsbyggnadskontoret, Niklas Svensson från Stadsbyggnadskontoret, utbyggnadsmodellen beskrivs av Alexander modellen Ståhle beskrivs från av Spacescape Alexander Ståhle och stadsbyggnads- från Spacescape och meddela stadsbyggnads- allergier eller har du utbyggnads- vill ta med en kollega, andra frågor. utmaningar presenteras utmaningar av Krister Lindstedt presenteras och av Viktoria Krister Walldin Lindstedt från och White. Viktoria Walldin från White. Du kan även kontakta Frida om Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begrän- Välkommen till ett frukostseminarium Välkommen till där ett vi frukostseminarium under en timmes tid där beskriver vi under en timmes tid beskriver bakgrund och utmaningar bakgrund kopplade och till utmaningar rapporten. Det kopplade finns även till rapporten. tid för frågor. Det finns sat. även tid för frågor. Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Whites kontor Katsan Östgötagatan 100, Stockholm Anmälan Anmäl dig genom att mejla Du kan även kontakta Frida om du vill ta med en kollega, meddela allergier eller har andra frågor. Vi serverar vegetarisk frukost. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Stockholms stad har nyligen offentliggjort rapporten om Bostadspotential Stockholm. Rapporten beskriver hur och varför Stockholms stad planerar för nya bostäder fram till White och Spacescape har tillsammans med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet Datum Fredag 7 februari kl.08:00-09:00 Frukost serveras från kl. 07:30 Plats

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 2 möjlig placering för ny ishall TYRESÖVALLEN ANSLUTNING STUDERAS VIDARE TYRESÖVÄGEN ev entré BOLLMORA ALLÉ möjlig placering för nytt parkeringshus

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

SÖDRA SKANSTULL KONSEKVENSANALYS. Stadsstrukturanalys av programförslag för stadsutveckling i Södra Undertitel Skanstull

SÖDRA SKANSTULL KONSEKVENSANALYS. Stadsstrukturanalys av programförslag för stadsutveckling i Södra Undertitel Skanstull SÖDRA SKANSTULL KONSEKVENSANALYS Stadsstrukturanalys av programförslag för stadsutveckling i Södra Undertitel Skanstull Juli Datum 2016 GÅNGNÄT KORSNINGAR PER KM2* Södermalms gång- och gatunät är generellt

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN

KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN KOMPAKT STAD PROGRAM FÖR DET OFFENTLIGA RUMMET I NYA STADEN 080529 Spatiala analyser & strategisk design Beställare: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings kommun Konsult: Spacescape AB Uppdragsansvarig: Alexander

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby. Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad Upplands Väsby kommun Läge: Mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda Airport i den snabbast

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. 5. 7. 10. Syfte Fokusområden Här beskrivs vilka områden som lorem isum dolor sit. In sed dolor viverra enim

Läs mer

BRA. Nytt flygbolag, nya möjligheter. Destinationer. Resenären. Fakta. Mediakanaler. Redaktionell produktion & Projektledning.

BRA. Nytt flygbolag, nya möjligheter. Destinationer. Resenären. Fakta. Mediakanaler. Redaktionell produktion & Projektledning. Nytt flygbolag, nya möjligheter Sverige har fått ett nytt inrikesflygbolag med mer än 2,2 miljoner passagerare om året. BRA Braathens Regional Airlines är en saanslagning av Malmö Aviation och Sverigeflyg.

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Designprocessen Användarcentrerad design

Designprocessen Användarcentrerad design Syfte Förstå syftet och nyttan med användarcentrerad design Förstå processen Veta vilka metoder som används för att uppnå hög användbarhet Designprocessen Användarcentrerad design Rósa Guðjónsdóttir Vem

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

GRAFISK PROFIL Innehåll

GRAFISK PROFIL Innehåll Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Färg...4 Typsnitt...5 Korrespondens...6 Visitkort...10 Butik Återbruk...12 2 Logotyp Ursprungsformat, liggande Stående Nätverk Sverige-Lettlands logotyp består av en

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White

Östra Sala backe. sammanfattning av planprogram. White Östra Sala backe sammanfattning av planprogram 1 White Planprogram Östra Sala backe Östra Sala backe ligger knappt två kilometer från Uppsalas stadskärna i en av de mest expansiva delarna av Uppsala stad.

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

UTVECKLING AV STADSKÄRNOR. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

UTVECKLING AV STADSKÄRNOR. Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor UTVECKLING AV STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor 1 for its connectivity, cultural centres and abundance of green space. Tät stad Grön stad Stockholm ska bli världsledande i parkplanering.

Läs mer

Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : vx E-post:

Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: Lidingö Telefon : vx E-post: Lidingö stad, Stadshuset Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö Telefon : 08-731 30 00 vx E-post: lidingo.stad@lidingo.se Webbplats: www.lidingo.se 2013-06-05 A: TORSVIKSDIKET/BROPARKEN

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Workshop Norra Tyresö Centrum

Workshop Norra Tyresö Centrum 8 1 2 1 3 1 0 2 Workshop ställning Samman Workshop Norra Tyresö Centrum Workshopen genomfördes den 18 december 2013 i Tyresö centrum. Frågan som ställdes i inbjudan till de femtiontal exploatörer och berörda

Läs mer

Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner?

Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner? Vad gör en plats attraktiv? Vad styr gångflödena i staden? Vilka effekter får olika stadsplaner? Spacescape är ett forskningsbaserat konsultföretag som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling. Vi

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna

VI PLANERAR NYTT I HOLMA OCH KROKSBÄCK. Nu vill vi veta vad du tycker om planerna VI PLERAR YTT I MA OCH KROKSBÄCK u vill vi veta vad du tycker om planerna Du kan vara med och påverka! Den här broschyren är en sammanfattning av det planprogram som beskriver hur Malmö stad vill utveckla

Läs mer

Walking Dinner i Göteborg!

Walking Dinner i Göteborg! Walking Dinner i Göteborg! Walking Dinner Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis in pretium libero. Morbi mollis semper purus nec vestibulum. In venenatis commodo est volutpat molestie.

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Oxelbergen Kungsleden

Oxelbergen Kungsleden Strategisk Arkitektur Oxelbergen Kungsleden Fördjupad studie - Bef. & tillk. BTA, parkeringslösning samt barnperspektiv 5 6 Fördjupad studie 56 Illustrationsplan Strategisk Arkitektur 6 8 5 MM 6 8 MM SKALA

Läs mer

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD

ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD ANSÖKAN OM MARKANVISING 2017-03-13 ENKÖPINGSVÄGEN/URSVIKSVÄGEN, HALLONBERGEN, SUNDBYBERGS STAD BAKGRUND & SYFTE Schottegården Invest AB ansöker om markanvisning och planbesked för del av fastigheten Sundbybergs

Läs mer

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram

Eriksberg och Ekebydalen Planprogram Kortversion av förslag till Eriksberg och Ekebydalen Planprogram 2016 amrådshandling 15 december 2016 till 10 februari 2017 Visionsbild som inspiration för hur centrala Eriksberg skulle kunna gestaltas.

Läs mer

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB Huskvarna den 23 oktober TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB www.spacescape.se Tät stad Grön stad Tätare stad Grönare stad Ur SVD Brännpunkt 15 okt

Läs mer

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund

Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Strategiska samband Magelungsstråket, Mälaräng och Järvadalen Bakgrund Stockholm är en segregerad stad där de sociala skillnaderna mellan stadsdelar och grannskap är stora. En stad för alla måste hålla

Läs mer

29 (49) Kvartersbebyggelse i 6-7 våningar med sammanhållna kvartershörn.

29 (49) Kvartersbebyggelse i 6-7 våningar med sammanhållna kvartershörn. FOTO/BILD: BERLINERBLOG Kvartersbebyggelse i 6-7 våningar med sammanhållna kvartershörn. Variation längs bottenvåning i form av lokaler, fasaduttryck, entréer, bjälklagsförskjutningar, fasadgrönska, uteserveringar

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

CENTRUM/TORSVIK STADSBYGGNADSANALYSER

CENTRUM/TORSVIK STADSBYGGNADSANALYSER CENTRUM/TORSVIK STADSBYGGNADSANALYSER RAPPORT 2013-03-14 SPACESCAPE 1 Spacescape AB Östgötagatan 100 116 64 Stockholm +46 (0)8 452 97 67 info@spacescape.se www.spacescape.se Medverkande: Alexander Ståhle

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se Portfolio Utställnings affisch Sara Berlekom Målningar, teckningar och foton Hantverksboden

Läs mer

Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder, förskola samt kultur- och kunskapscenter

Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder, förskola samt kultur- och kunskapscenter START-PM Tyresö kommun 2015-04-10 1 (3) Sara Kopparberg Stadsbyggnadschef Diarienummer 2015KSM0290 Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Planuppdrag för Norra Tyresö Centrum, etapp 2 - vårdcentral, bostäder,

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000 VARBERG VÄSTERPORT PARALLELLUPPDRAG VARBERG MÖTER HAVET VÄXANDE VARBERG Varberg växer och vill vända sig mot havet! Staden planerar nu för en stor hamnflytt och tunnelförläggning av järnvägsspåren. Det

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria

Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria 1(7) STADSBYGGNADSKONTORET Marie Broberg Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-16 Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna startpromemoria Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret fick i verksamhetsplanen för 2015

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

PM Trafik Kongahälla. Logotypen

PM Trafik Kongahälla. Logotypen Logotypen KUNG_LOGO_4FNEG_BÅRD.EPS/TIF PM Trafik Kongahälla KUNG_LOGO_4FPOS_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_CENTR.EPS/TIF KUNG_LOGO_4FPOS_HÖGER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_VÄNSTER.EPS/TIF KUNG_LOGO_SV_CENTR.EPS/TIF

Läs mer

Bee summit Pollinating Growth

Bee summit Pollinating Growth Bee summit Pollinating Growth Välkommen till BEESummit, träffen som stödjer kompetensutveckling hos investerarna. BeeSummit är enda i sitt slag i Sverige som fokuserar på att tillfredsställa behoven hos

Läs mer