Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning"

Transkript

1 Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m

2 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar Ivar Seljeseth Korrektur yrkeskategori för Medicinsk service s 22 Korrektur besökstyper för Vårdintyg s 44 Information om KVÅ-koder för Psykosociala insatser s 56 Förtydligande kring KVÅ-koder i och Korektur besökstyper i tabell s 49 Layout KVÅ-koder s 32 och 48 Tillkommer besökstyp L för XU045 Ny ersättning gällande Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa. i 1.5 Översiktstabeller har korrigerats Ivar Seljeseth Korrigerat till KVÅ-kod UW013 i 1.5 och tillhörande översiktstabeller. SIDA 2 AV 89

3 Innehåll Revisionshistorik... 2 Rapporteringsanvisningens tillhörighet... 7 Kontaktlista för olika frågeställningar... 7 Allmän information om ersättning och ersättningsflöde... 7 Informationen är uppdelat i olika avsnitt för respektive kombikakod 1.1 Husläkarmottagning, 1.2 Basal hemsjukvård och 1.3 Psykosociala insatser. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning Husläkarmottagning Besök på mottagning eller i hemmet Gruppbesök på mottagning hos USK/SSK/DSK Konferens med patient (KVÅ XS007) Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Telefonrecept Telefonkontakt Anvisningar för rapportering, Husläkarmottagning APO-dos och dosett Dödsbevis Förskrivning av hjälpmedel eller sjukskrivning per telefon Fördjupad läkemedelsgenomgång Konstaterande av dödsfall Medicinsk service (Pricktest och Blodtryckskontroll) Ordination Provtagning Rådgivande samtal med distriktssköterska eller sjuksköterska Samordnad Individuell Plan (SIP) Spirometriundersökning utförd på egen mottagning Vårdintyg utredning och utfärdande Vårdplanering i hemmet Warankontroll Tilläggsersättning Husläkarmottagning Hembesök Ålder Hembesök i perifert beläget basområde KVÅ-koder Husläkarmottagning SIDA 3 AV 89

4 1.2 Basal hemsjukvård Hembesök inom Basal Hemsjukvård Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Telefonrecept Telefonkontakt Anvisningar för rapportering, Basal hemsjukvård APO-dos och dosett Dödsbevis Förskrivning av hjälpmedel eller sjukskrivning per telefon Fördjupad läkemedelsgenomgång Konstaterande av dödsfall Ordination Provtagning Rådgivande samtal med distriktssköterska eller sjuksköterska Samordnad Individuell Plan (SIP) Vårdintyg utredning och utfärdande Vårdplanering i hemmet Warankontroll Tilläggsersättning Basal hemsjukvård Hembesök Hembesök i perifert beläget basområde KVÅ-koder Basal hemsjukvård Psykosociala insatser Besök på mottagning eller i hemmet Gruppbesök, på mottagning Konferens med patient (KVÅ XS007) Telefonkontakt Anvisningar för rapportering, Psykosociala insatser Samordnad Individuell Plan (SIP) Tilläggsersättning Psykosociala insatser KVÅ-koder Psykosociala insatser Information om avslutad rapportering och/eller borttagen ersättning Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa SIDA 4 AV 89

5 1.6 Anvisningar för ett urval av övriga frågeställningar Anknytningsinvandrade barn Asylsökande Bevispersoner Högkostnadsskydd och frikort Lagen om särskild service för funktionshindrade (LSS) Medicinska handlingar Personer bosatt i annat land Personer utan tillstånd Särskilt boende (SÄBO) Tekniska hjälpmedel Uteblivet besök Vaccinationer, hälsokontroller mm Återbetalning enligt 30-minuters regeln Övriga intyg Koder för avdrag av patientavgift i öppen vård Fakturering av vårdkontakter Anknytningsinvandrade barn Asylsökande Bevisperson EU/EES och konventionsland Intyg med mera Moms 75 Person utan tillstånd Personnummer och reservnummer Självbetalande Skyddat ID Turister och övriga med tillstånd att vistas i Sverige Underårigas vårdavgifter vid fakturering Utomlänspatienter Övriga länder (inte EU/EES och konventionsland) SIDA 5 AV 89

6 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning Produktkoder för Husläkare inklusive Basal hemsjukvård Tabell Tabell Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk Bilaga 2 av vården och Informationssystem av vården Informationssystem Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning Besökstyp Yrkeskategori Taxa KVÅ-koder ET-koder SIDA 6 AV 89

7 Rapporteringsanvisningens tillhörighet Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag (FFU). Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för att hålla rapporteringsanvisningen uppdaterad med aktuella koder som ligger till grund för utbetalning av ersättning för utförd vård i enlighet med del 7 Ersättningsvillkor i Förfrågningsunderlag Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar även för att hålla nämnda koder uppdaterade i CodeServer. Kontaktlista för olika frågeställningar Användarfunktioner och vid tekniska frågor gällande Vårdfaktura, Avstämningsfunktionen, HEJ, Liston, Web Care och Vaccinera samt frågor om GVR-överföring. SLL-IT Servicedesk e-post: Hur man rapporterar patientbesök och vård. Kontakta ert interna stöd i första hand. Återstående frågor till e-post: Diagnos- och KVÅ-koder. e-post: Asyl, personer som saknar tillstånd och bevispersoner. Umar Shah e-post: tfn: Patientavgifter, högkostnadsskydd och vård av utlandssvenskar och personer från andra länder. e-post: tfn (vxl): er. e-post: Fakturor (dock inte systemet Vårdfaktura). Thomas Ottosson epost: tfn: , eller Gisela Öberg e-post: Rapportering och fakturering inom satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa. Jesper Hagmyr e-post: tfn: Vid frågor som gäller andra områden än de ovanstående. Vänligen kontakta er avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Se telefonnummer i Elektronisk katalog EK. Elektronisk katalog - EK Har ni frågor som rör ert journalsystem. Vänligen kontakta supportavdelningen hos er journalleverantör. Ytterligare information gällande detta avtal: Vårdgivarguiden - Avtalsinformation Allmän information om ersättning och ersättningsflöde Om du som läsare inte är bekant med Rapporteringsanvisning sedan tidigare bör du bekanta dig med hela dokumentet och framför allt informationen i Bilaga 2. Där finns allmänt hållen information om av vården och Informationssystem. Om man inte känner till informationen i Bilaga 2 kan det vara svårare att förstå de övriga anvisningarna i dokumentet. SIDA 7 AV 89

8 1 Rapportering för utbetalning av ersättning Bilaga 2 kapitel av vården anger i allmänna och övergripande termer vilka informationsmängder som är nödvändiga vid rapportering. I detta Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning redovisas vilka variabler och koder som är obligatoriska för att få ersättning i enlighet med det avtal som denna rapporteringsanvisning visar till. Där kodtext saknas återfinns dessa i Bilaga 3 Koder för kodtexter i denna rapporteringsanvisning. Variabler och koder som i övrigt är nödvändiga/obligatoriska i enlighet med gemensamt vårdregister (GVR) anges inte (se informationen i Bilaga 2, kapitlet om av vården, tredje stycket). Uppmärksamma även att denna rapporteringsanvisning inte redovisar eventuell annan ersättning som inte har sitt ursprung från den information som hämtas genom rapportering till GVR. De rapporterade variablerna och deras koder används av systemen för att bearbeta informationen och beräkna ersättning för respektive produktkod. Produktkoden är den ekonomiska beskrivningen av den i avtalet angivna vårdtjänsten. Även benämningarna besöksersättning, tilläggsersättning och åtgärdsersättning används i olika avtalstexter. Produktkoden skapas från den inrapporterade informationen och rapporteras inte direkt i det patientadministrativa systemet (PAS). Produktkoden och annan information som inte rapporteras direkt från PAS är angiven i de gråfärgade delarna av tabellerna. Information om gällande patientavgifter finns på Vårdgivarguiden. I denna rapporteringsanvisning anges inte kronsummorna för patientavgifterna då det är viktigt att alltid kontorollera detta mot informationen på Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden - Patientavgifter I nedanstående länk finns information om vanligt förekommande koder som används vid rapportering av kontakter som inte ger ersättning och därför inte nämns i övrigt i denna rapporteringsanvisning. Vårdgivarguiden - Anvisningar särskilda vårdkontakter Här finns anvisningar för rapportering vid uteblivet besök, utfärdande av intyg, journalkopior med mera. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 8 AV 89

9 Nedan visas ett förklarande exempel på tabell för vårdtjänsten och dess produktkod. Uppmärksamma att tabellen fortlöper över två sidor Besökstyp Akut Här anges vilken kombikakod som ska användas vid rapportering Här finns information och anvisningar att uppmärksamma. Texten är inte alltid citerad exakt i enlighet med begreppets definition. Den beskrivande texten som finns här kan vara mera som en förklarande beskrivning i förhållande till det avtal som avses för denna rapporteringsanvisning. Här visas de koder för besökstyp som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Ja eller Nej De enskilda patientadministrativa systemen (PAS) har olika lösningar för denna funktion. Funktionen kan t ex vara som val mellan två knappar med ja eller nej, som ruta att bocka i/ur eller som ett val i en lista. Yrkeskategori Vad som rapporteras till gemensamt vårdregister (GVR) är beroende på hur det lokala PAS har skapat funktionen och vad som är ledtexten till funktionen. Här visas de koder för yrkeskategori som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Minimum en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Taxa Här kan även finnas information om hur koderna för yrkeskategori ska kombineras, framför allt vid olika teambesök. Här visas de koder för taxa som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Uppmärksamma att denna uppställning inte visar det bakomliggande regelverket för hur koderna ska användas. Exempel: Taxa 08 Frikort används inte för avgiftsbefriade besök då taxa 06 Avgiftsbefriad ska användas och för barn under 18 år används taxa 60. Mera information om koder för taxa: Vårdgivarguiden - Taxekoder Fortsätter nästa sida Fr o m 2016 är patienter som är 85 år och äldre avgiftsbefriade enligt beslut i HSN. Använd taxa 06 Avgiftsbefriad då besöket avser de tidigare avgiftsbelagda vårdkontakterna. I övrigt ändras inte strukturen för vilka taxor som ska användas för dessa patienter. (T ex ändras inte taxa 50 i Basal hemsjukvård, eller taxa 05 vid Telefonrecept) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 9 AV 89

10 Fortsättning från föregående sida Vårdtjänst: Diagnoskod Produktkodens namn (Produktkodens ID) Produktkoden skapas i systemen och rapporteras inte från PAS Produktkoden är den ekonomiska beskrivningen av den i avtalet angivna vårdtjänsten Här finns information om diagnoskoder enligt ICD-10-SE. Et exempel finns nedan men även andra mera eller mindre specifika anvisningar kan förekomma beroende på vårdtjänsten som ska beskrivas. KVÅ-kod T-kod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. Detta är i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Här finns information om vilken/vilka KVÅ-koder som ska rapporteras för att den angivna vårdtjänsten ska kunna ersättas. Informationen ser olika ut beroende på vad som behöver förklaras. Uppmärksamma att T-kod används i 1.5 Möjliga tilläggsersättningar: Här finns information om möjliga tilläggsersättningar. Här hänvisas oftast till mera information i annat avsnitt. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 10 AV 89

11 1.1 Husläkarmottagning Uppdraget är tredelat: Husläkarmottagning, Basal hemsjukvård och Psykosociala insatser. För att fullgöra uppdraget ska det finnas minst tre kombikakoder för ekonomisk enhet. Dessa kombikakoder styr mot respektive del av avtalet. Kombination inrättning klinik avdelning, exempelvis L01. en identifierar vilken vårdverksamhet eller organisation som har rapporterat vårdkontakten. en ska kombineras med rätt besökstyp, vårdgivare och taxekod för att ge ersättning. Det är därför viktigt att läsa informationen om respektive rapportering i korrekt avsnitt utifrån i vilken del av uppdraget vården utförs. Utomlänspatienter (ULP) registreras på samma sätt som övriga patienter. ULP kan inte vara inskriven i Basal hemsjukvård KVÅ-ersättning samt listningsersättning utgår inte för ULP. Undantag: Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa se 1.5. Om patient gör två eller fler besök samma dag på samma mottagning: Om en patient gör två eller fler besök hos en och samma yrkeskategori samma dag på samma mottagning, är huvudprincipen att endast ett besök ska rapporteras. Undantag från detta görs enbart när ett av besöken sker oplanerat och avser en annan åkomma än den första. Undantag: Flera hembesök samma dag kan rapporteras. Rapportering av besök som vid samma besökstillfälle övergår i läkarbesök: Det första besöket som exempelvis rapporteras som DSK-besök makuleras* och en ny rapportering görs på läkare. Alltså: det inledande besöket för sjukvårdande behandling av annan yrkeskategori än läkare, makuleras. Patienten betalar avgift för läkarbesöket. Ersättning ges endast för ett besök. Det finns möjlighet att rapportera två koder för yrkeskategori på den rapportering som görs av läkare. Undantag: I de fall besöken är av olika slag (olika orsaker och olika personal) t ex planerat kontrollbesök av blodtryck hos DSK samt planerat besök för t ex en stukad fot hos läkare bedöms detta som två besök. Detta innebär att rapportering ska göras både för sjukvårdande behandling och för läkarbesök. Patienten betalar patientavgift för båda vårdkontakterna. * Om det lokala PAS har stöd för att i stället ändra i existerande besöksinformation behöver inte åtgärden att makulera utföras. Support hos respektive PAS kan ge mera information. Patienter inskrivna i Basal hemsjukvård, Särskild boende (SÄBO) och boende i bostad med särskild service, Lagen om service och stöd till vissa personer med funktionshinder (LSS) som har behov av mottagningsbesök: Vid besök på mottagning betraktas patienten - utifrån patientavgiftsregeln och ersättningsmodellens utgångspunkt som om denne inte är inskriven i Basal hemsjukvård, SÄBO eller LSS. Patienten betalar patientavgift, besöken ska rapporteras som vanliga mottagningsbesök på kombikakod för Husläkarmottagning. Detta gäller oavsett syftet med besöket. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 11 AV 89

12 Hembesök Husläkarmottagning Anvisningarna i 1.1 Husläkarmottagning gäller inte för hembesök till personer som är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient) se 1.2 Anvisningarna i 1.1 Husläkarmottagning gäller inte för hembesök hos personer som är listad på det särskilda boende där denne befinner sig (Se avtalet LOV Läkarinsatser i särskild boende ) Sjuksköterskebesök till personer i särskild boende utförs inte (Kommunens ansvar) Anvisningarna för hembesök i 1.1 gäller för personer som bor i särskild boende men som har valt att vara listad på en husläkarmottagning (Personen är då inte listad på det särskilda boende där denne befinner sig) Anvisningarna för hembesök i 1.1 gäller för personer som bor i bostad med särskild service, Lagen om service och stöd till vissa personer med funktionshinder (LSS) Dessa besök rapporteras som avgiftsfria läkarbesök med taxa 06. I samband med hembesök av läkare utgår en extra avgift, utöver ordinarie patientavgift. Vid flera hembesök samma dag kan samtliga besök rapporteras. Alla hembesök gällande ULP rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning eller Psykosociala besök. ULP kan inte vara inskriven i Basal hemsjukvård. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 12 AV 89

13 1.1.1 Besök på mottagning eller i hemmet Husläkarmottagning Nybesök: Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Återbesök: Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Hembesök: Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande. Gäller patienter som inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Utöver patientavgiften tillkommer extra avgift för hembesök av läkare. Se mera information om hembesök i 1.1. Besökstyp 0, 1, 2 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod Inte obligatorisk Möjliga tilläggsersättningar: Hembesök och KVÅ-kod. Mera information i Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 13 AV 89

14 1.1.2 Gruppbesök på mottagning hos USK/SSK/DSK Husläkarmottagning Gruppbesök: Minst två och max tio patienter ska delta. Samtliga deltagare i gruppen ska besöksrapporteras. Om fler än en hälso- och sjukvårdspersonal deltar ska rapporteringen göras på den kod för yrkeskategori som gäller för den hälso- och sjukvårdspersonal som leder gruppen. Rapportering av flera individuella besök (med besökstyp 0, 1 och 2) hos samma hälso- och sjukvårdspersonal vid samma tidpunkt är inte tillåtet, man ska då använda besökstyp 8 enligt nedan. Gruppbesök för läkare omfattas inte av avtalet. Besökstyp 8 Yrkeskategori 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Vårdtjänst: Gruppbesök hos USK/SSK/DSK (2803) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte obligatorisk Möjliga tilläggsersättningar: KVÅ-kod. Mera information i Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 14 AV 89

15 1.1.3 Konferens med patient (KVÅ XS007) Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Psykosociala insatser se 1.3 Vid Konferens med patient ska deltagandet bestå av patienten, socionom (se uppdraget för Psykosociala insatser) eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal från husläkarmottagningen och annan hälso- och sjukvårdspersonal som har avtal med landstinget eller vid konferens med patientens arbetsgivare. Övrig personal kan medverka men är inget krav. Undantag: Skall inte rapporteras om patienten är inskriven i sluten vård. Besökstyp A Yrkeskategori Anges som yrkeskategori 1: 01-69, 70, 89, 90, 93 Ytterligare koder för yrkeskategori måste rapporteras: 01-69, 70, 74, 75, 89, 90, 91, 93, 96, 99 (99 kan undantagsvis användas när ingen annan kod finns att välja) Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Vårdtjänst: Teambesök A, Konferens med patient (vid KVÅ XS007) (2801) (Övriga teambesök ger ingen ersättning) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod XS007 Konferens med patient Möjliga tilläggsersättningar: När KVÅ-kod XS007 rapporteras tillsammans med teambesök (A) utbetalas ersättning för besöket. I övrigt ges inte ytterligare åtgärdsersättning för KVÅ-koder vid denna typ av besök. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 15 AV 89

16 1.1.4 Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Teambesök: Öppenvårdsbesök i en patients bostad där en patient möter ett vårdteam. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp H Teambesök i hemmet Yrkeskategori Anges som yrkeskategori 1: Ytterligare koder för yrkeskategori måste rapporteras: 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Vårdtjänst: Teambesök i hemmet med läkarmedverkan (2815) (Ersättning utbetalas inte om annan än läkare är yrkeskategori 1) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod Inte obligatorisk Möjliga tilläggsersättningar: Vid samma besöksdatum utbetalas endast tilläggsersättning antigen för KVÅ-koden UX003 eller XU045. Därutöver kan tilläggsersättning endast ges för KVÅ-kod XV016. Mera information i Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 16 AV 89

17 1.1.5 Telefonrecept Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Telefonrecept: Förskrivning av läkemedel (recept) utan besök t ex via telefon eller mina vårdkontakter. Telefonreceptets datum måste vara samma datum som receptets förskrivningsdatum. Telefonrecept samma dag som ett läkarbesök har genomförts kassarapporteras inte/ersätts inte. APO-dos: När läkaren eller distriktssköterska efter telefonkontakt med patient lägger till en ny medicin till APO-dos, likställs detta med reglerna för telefonrecept. Hjälpmedel och sjukskrivning se Telefonkontakt. Besökstyp 6 Yrkeskategori 01-69, 89 Taxa 05 Telefonrecept är avgiftsfritt för patienten. Vårdtjänst: Telefonrecept (2970) (Telefonrecept gällande ULP-patienter rapporteras men ger ingen ersättning) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 17 AV 89

18 1.1.6 Telefonkontakt Telefonkontakt ersätts inte inom avtalet för Husläkarmottagning med basal hemsjukvård. Undantag: Ersätts för deltagare i pilotprojektet Kroninnovation. Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 eller Psykosociala insatser se 1.3 Telefonkontakt: Vårdkontakten ska innehållsmässigt och tidsmässigt ersätta/motsvara ett öppenvårdsbesök. Behandlingsansvarig gör en medicinsk/psykiatrisk bedömning och fattar beslut om eventuell behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning. Hit räknas även kontakter som är nödvändiga för att inhämta uppgifter om patienten för medicinska utlåtanden men inte för delgivning av utlåtandet. Hjälpmedel och sjukskrivning: Förlängning av hjälpmedelskort (inkontinens-hjälpmedel, diabeteshjälpmedel, näringsdryck etc) samt sjukskrivning per telefon kassarapporteras inte och ersätts inte. Videomöte (KVÅ-kod UX007): Vårdkontakt där en patient möter hälso-och sjukvårdspersonal och där kommunikationen sker med hjälp av video. Deltagarna kan både se och tala med varandra i realtid. Kontakten motsvarar i stort sett ett besök förutom att personalen inte kan palpera eller auskultera. Videomöte rapporteras som telefonkontakt i enlighet med Socialstyrelsen Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 9 Telefonkontakt Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 06, 60 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ersätts inte Undantag: Projektet Kroninnovation. Videomöte HLM (2817) Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 18 AV 89

19 1.1.7 Anvisningar för rapportering, Husläkarmottagning I de ovanstående avsnitten till redovisas hur besök rapporteras. I detta avsnitt finns information om hur besök för givna företeelser ska rapporteras. APO-dos och dosett Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Ändring APO-dos vid telefonkontakt: När läkaren eller distriktssköterska efter telefonkontakt med patient lägger till en ny medicin till APO-dos, likställs detta med reglerna för telefonrecept. Rapporteras som telefonrecept. Utlämning dosett/apo-dosrulle: Vid utlämning av dosett/apodosrulle på mottagningen får ett besök rapporteras. Utlämning av dosett i hemmet till patient som inte är inskriven i hemsjukvård kassarapporteras inte/ersätts inte. Rapportera utlämning på mottagning som ny- eller återbesök. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 6 Telefonrecept 0, 1 Utlämning Yrkeskategori 01-69, 89 Telefonrecept och utlämning 70, 90, 93 Utlämning Taxa Alla dessa kontakter är avgiftsbefriade för patienten. 05 Telefonrecept 06, 60 Utlämning Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Ändring av APO-dos ger följande ersättning: Telefonrecept (2970) (Telefonrecept gällande ULP-patienter rapporteras men ger ingen ersättning) Utlämning ger en av följande besöksersättningar: Läkarbesök (2954) SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Inte tillämpbart 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 19 AV 89

20 Dödsbevis Konstaterande av dödsfall Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Vid fastställande av dödsfall i hemmet ges grundersättning som ett vanligt besök, tilläggsersättning för hembesöket och åtgärdsersättning för utfärdande av dödsbeviset. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Yrkeskategori Taxa 06, 60 Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Diagnos Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod GD006 Konstaterande av dödsfall Åtgärdsersättning: GD006 (2958) Förskrivning av hjälpmedel eller sjukskrivning per telefon Besökstyp Akut Yrkeskategori Taxa Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Hjälpmedel mm: Förlängning av hjälpmedelskort (inkontinenshjälpmedel, diabeteshjälpmedel, näringsdryck etc) samt sjukskrivning per telefon kassarapporteras inte/ersätts inte. Rapporteras inte Rapporteras inte Rapporteras inte Rapporteras inte Vårdtjänst: Ersätts inte 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 20 AV 89

21 Fördjupad läkemedelsgenomgång Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 För Fördjupad läkemedelsgenomgång utgår en åtgärdsersättning för patient som är 75 och äldre. Genomförs i enlighet med riktlinjerna på Janusinfo. Janusinformation - Läkemedelsgenomgångar Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 0, 1, 2 Yrkeskategori Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad Åtgärdsersättning: XV016 (2807) Observera att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. Konstaterande av dödsfall Se rubriken Dödsbevis 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 21 AV 89

22 Medicinsk service (Pricktest och Blodtryckskontroll) Husläkarmottagning Pricktest och 24 timmars blodtryckskontroll: Av läkare ordinerade åtgärder som utförs hos nedan nämnda hälso- och sjukvårdspersonal. I samband med 24-timmars blodtryckskontroll rapporteras ett besök vid appliceringen av utrustningen och ett ytterligare besök rapporteras dagen därpå för borttagning av utrustning. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 1 Yrkeskategori 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 06, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte tillämpbart Ordination Besökstyp Akut Yrkeskategori Taxa Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 För Warankontroll gäller särskilda anvisningar. Övrig bedömning och ordination efter provtagning av andra orsaker rapporteras inte och ersätts inte då detta ersätts vid det besök då provet ordinerades. Rapporteras inte Rapporteras inte Rapporteras inte Rapporteras inte Vårdtjänst: Ersätts inte 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 22 AV 89

23 Provtagning Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Provtagning vid hembesök: Provtagning i hemmet, inför eller efter ett läkarbesök. Besöket är avgiftsfritt för patienten. Provtagning på mottagning: Provtagning på laboratorium på mottagningen får inte rapporteras och ersätts inte. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 06, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod Inte tillämpbart 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 23 AV 89

24 Rådgivande samtal med distriktssköterska eller sjuksköterska Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Den som utför dessa rådgivande samtal ska ha utbildning inom samtalsmetodik och inom det område som åtgärden avser. Socialstyrelsen - MI-utbildning Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 0, 1, 2, 8 Yrkeskategori 70, 89, 90, 93 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: SSK-besök (2961) Gruppbesök hos USK/SSK/DSK (2803) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Rapportera aktuella KVÅ-koder för besöket: DV112 Rådgivande samtal om-, alkohol DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk DV132 Rådgivande samtal om-, fysisk aktivitet DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor Åtgärdsersättning: Vid enskilda besök: DV112 (2994) DV113 (2989) DV132 (2995) DV143 (2996) Vid gruppbesök: DV112 (2810) DV113 (2813) DV132 (2811) DV143 (2812) Observera att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 24 AV 89

25 Samordnad Individuell Plan (SIP) Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 eller Psykosociala insatser se 1.3 Ersättning för aktivt deltagande i Samordnad individuell plan (SIP) utbetalas om vägledningen framtagen av KSL och HSF följs. Se Vårdgivarguiden - SIP Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 0, 1, 2, H, L Yrkeskategori Vid besökstyperna 0, 1, 2, L Anges som yrkeskategori 1: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Vid besökstyp H Anges som yrkeskategori 1: Måste anges som yrkeskategori 2 vid besökstyp H: 70, 74, 75, 89, 90, 91, 93, 96, 99 (99 kan undantagsvis användas när ingen annan kod finns att välja) Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Vid besökstyp 0, 1, 2, L: Läkarbesök (2954) SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Vid besökstyp H: Teambesök i hemmet med läkarmedverkan (2815) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod XU045 Samordnad Individuell Plan SIP Åtgärdsersättning: XU045 (2816) Observera att vid samma besöksdatum utbetalas endast en ersättning antigen för UX003-Vårdplanering i hemmet eller för XU045-Samordnad Individuell Plan SIP och att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 25 AV 89

26 Spirometriundersökning utförd på egen mottagning Husläkarmottagning Spirometriundersökning efter hänvisning/remiss av läkare eller inför ett läkarbesök är avgiftsfritt för patienten. När undersökningen sker av under-, sjuk- eller distriktssköterska som har ett eget diagnostiskt ansvar, tas patientavgift ut enligt sjukvårdande behandling. I det fall läkaren utför spirometriundersökningen, eller SSK under samma dag, ingår det i läkarbesöket. Ingen ytterligare besöksrapportering. Vårdgivaren har bara rätt till en extraersättning för spirometri per patient per besök och dag. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 0, 1 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod UG002 Dynamisk Spirometri som utförs på egen mottagning Åtgärdsersättning: UG002 (2806) Observera att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 26 AV 89

27 Vårdintyg utredning och utfärdande Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Extra ersättning utgår för utfärdande/utredning av vårdintyg (intyg för tvångsvård) utöver grundersättningen för ett läkarbesök. Extra ersättning ges när utfärdande/utredningen av vårdintyg är slutfört. Utfärdande/utredning av vårdintyg är avgiftsfritt för patienten. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 0, 1, 2 Yrkeskategori Taxa 06, 60 Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod GD005 Vårdintyg Åtgärdsersättning: GD005 (2959) Observera att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 27 AV 89

28 Vårdplanering i hemmet Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Extra ersättning för KVÅ åtgärden Vårdplanering i hemmet utbetalas om åtgärden utförts av distriktssköterska vid eget hembesök eller vid teambesök i hemmet med läkarmedverkan och att den utförs i samverkan med hälso- och sjukvårdspersonal från kommunalt finansierad verksamhet. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Hembesök (DSK ensam) H Teambesök i hemmet (läkarmedverkan) Yrkeskategori Anges som yrkeskategori 1: 89 Distriktssköterska (DSK ensam, besökstyp 2) Läkare (läkarmedverkan, besökstyp H) Måste anges som yrkeskategori 2 vi besökstyp H: 89 Distriktsköterska DSK Ytterligare koder för yrkeskategori kan rapporteras. Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Vid besökstyp 2: SSK-besök (2961) Vid besökstyp H: Teambesök i hemmet med läkarmedverkan (2815) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod UX003 Vårdplanering i hemmet Åtgärdsersättning: UX003 (2953) Observera att vid samma besöksdatum utbetalas endast en ersättning antigen för UX003-Vårdplanering i hemmet eller för XU045-Samordnad Individuell Plan SIP och att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 28 AV 89

29 Warankontroll Husläkarmottagning Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Basal hemsjukvård se 1.2 Waranordinationen rapporteras som läkarbesök vid mottagning trots att läkare och patient normalt inte träffas. Ordinationsdatum (för Waran) rapporteras som besöksdatum. Provtagning på laboratorium på egen mottagning rapporteras inte och ersätts inte. Provtagning i hemmet före eller efter läkarbesök ersätts enligt anvisningarna i under rubriken Provtagning Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 0, 1 Yrkeskategori Taxa 01, 06, 08, 10, Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod Inte tillämpbart 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 29 AV 89

30 1.1.8 Tilläggsersättning Husläkarmottagning För att få tilläggsersättning måste man ha en grundersättning för vårdkontakten. Produktkoden visas inom parentes och rapporteras inte direkt i PAS. Hembesök Husläkarmottagning och Basal hemsjukvård se 1.2 Tilläggsersättningen skapas av det vanliga hembesöket. Rapporteras inte separat i kassan. Besökstyp 2 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa Aktuell taxa Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Tillägg, Hembesök läkare (2955) Tillägg, Hembesök sjuksköterska och undersköterska (2962) Ålder Besökstyp 0, 1 Yrkeskategori Taxa Aktuell taxa Husläkarmottagning Tilläggsersättningen beräknas utifrån patientens ålder d v s på födelsedatumet i förhållande till besöksdatumet. Rapporteras inte separat i kassan. Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Tillägg, Ålder för patient år, läkarbesök (2804) Tillägg, Ålder för patient 85 eller äldre, läkarbesök (2805) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 30 AV 89

31 Hembesök i perifert beläget basområde Husläkarmottagning och Basal hemsjukvård se 1.2 Tilläggsersättningen skapas av det vanliga hembesöket beroende på patientens folkbokföringsadress. Rapporteras inte separat i kassan. Besökstyp 2 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa Aktuell taxa Område 1 (2950) Område 2 (2951) Område 3 (2952) Tilläggsersättning för hembesök i perifert belägna basområden beskrivs i FFU Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 31 AV 89

32 KVÅ-koder Husläkarmottagning KVÅ* Namn Se mera information på nästkommande sida DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk 0, 1, 2 8 DV122 Rådgivande samtal om-, alkohol 0, 1, 2 8 DV132 Rådgivande samtal om-, fysisk aktivitet 0, 1, 2 8 DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor 0, 1, 2 8 Besökstyp** Yrkeskategori** Produktkod** 70, 89, 90, , 89, 90, , 89, 90, , 89, 90, GD005 Utredning/utfärdande vårdintyg 0, 1, GD006 Konstaterande av dödsfall UG002 Dynamisk Spirometri som utförs på egen mottagning 0, , 70, 89, 90,91, UX003 Vårdplanering i hemmet Alternativt: Läkare medverkar vid teambesök i hemmet (H) där läkare (01-69) anges som yrkeskategori 1 och distriktssköterska (89) är deltagande och rapporteras från yrkeskategori 2 2 H och rapporterad kod för yrkeskategori 2 XS007 Konferens med patient A 01-69, 70, 89, 90, *** XU045 Samordnad Individuell Plan (SIP) 0, 1, 2, L 01-69, 70, 89, 90, 91, Alternativt: Läkare medverkar vid teambesök (H) där läkare (01-69) anges som yrkeskategori 1 och distriktssköterska (89) är deltagande och rapporteras från yrkeskategori 2 XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång 0, 1, 2, H H och rapporterad kod för yrkeskategori Asterisker förklaras på nästa sida. och rapporterad kod för yrkeskategori 2 vid besökstyp H 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 32 AV 89

33 Förklarande text för asteriskerna i tabellen på föregående sida: * I tabellen visas alla KVÅ-koder. För vissa KVÅ-koder ges mera information nedan. ** Kodtexter för besökstyp, yrkeskategori och produktkod finns i bilaga 3 (besökstyp och yrkeskod) och kapitel 2 (produktkod) *** När KVÅ-kod XS007 rapporteras tillsammans med teambesök (A) utbetalas ersättning för besöket. Det ges inte ytterligare åtgärdsersättning för KVÅ-koder när denna vårdtjänst är utförd. KVÅ-ersättning utgår inte för ULP. Undantag: Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa se 1.5. För Basal hemsjukvård se 1.2 För Psykosociala insatser se 1.3 De KVÅ-koder med tillhörande åtgärdsersättningar som visas i tabellen på föregående sida ges utöver grundersättningen. Rapportera ett besök enligt anvisningarna som anges i och komplettera rapporteringen med berörd KVÅ-kod enligt nedan. Observera: Högst två (2) tilläggsersättningar gällande Åtgärdsersättning för KVÅ-koder utbetalas vid samma besök/vårdkontakt. De åtgärdsersättningar som har de högsta ersättningsnivåerna prioriteras för utbetalning. UG002 Dynamisk Spirometri som utförs på egen mottagning Spirometriundersökning efter hänvisning/remiss av läkare eller inför ett läkarbesök är avgiftsfritt för patienten. När undersökningen sker av under-, sjuk- eller distriktssköterska som har ett eget diagnostiskt ansvar, tas patientavgift ut enligt sjukvårdande behandling. I det fall läkaren utför spirometriundersökningen, eller SSK under samma dag, ingår det i läkarbesöket. Ingen ytterligare besöksrapportering. Vårdgivaren har bara rätt till en extraersättning för spirometri per besök och dag. UX003 Vårdplanering i hemmet: Extra ersättning för KVÅ åtgärden Vårdplanering i hemmet utbetalas om åtgärden utförts av distriktssköterska vid eget hembesök eller vid teambesök i hemmet med läkarmedverkan och att den utförs i samverkan med personal från kommunalt finansierad verksamhet. Vid samma besöksdatum utbetalas endast ersättning antigen för UX003 Vårdplanering i hemmet (2953) eller för XU045 Samordnad Individuell Plan SIP (2816) XU045 Samordnad vårdplanering i hemmet SIP: Ersättning för aktivt deltagande i Samordnad Individuell Plan (SIP) utbetalas om vägledningen framtagen av KSL och HSF följs. Se Vårdgivarguiden - SIP Vid samma besöksdatum utbetalas endast ersättning antigen för UX003 Vårdplanering i hemmet (2953) eller för XU045 Samordnad Individuell Plan SIP (2816) XS007 Konferens med patient: Vid Konferens med patient ska deltagandet bestå av patienten, socionom (se psykosociala uppdraget) eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal från husläkarmottagningen och hälso- och sjukvårdspersonal från annan vårdgivare som har avtal med landstinget eller vid konferens med patientens arbetsgivare. Övrig personal kan medverka men är inget krav. Skall inte rapporteras om patienten är inskriven i sluten vård. XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång: Ersättningen betalas ut endast för personer som är 75 år och äldre. Genomförs i enlighet riktlinjerna på Janusinfo. Janusinformation - Läkemedelsgenomgångar 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 33 AV 89

34 1.2 Basal hemsjukvård Uppdraget är tredelat: Husläkarmottagning, Basal hemsjukvård och Psykosociala insatser. För att fullgöra uppdraget ska det finnas minst tre kombikakoder för ekonomisk enhet. Dessa kombikakoder styr mot respektive del av avtalet. Kombination inrättning klinik avdelning, exempelvis L01. en identifierar vilken vårdverksamhet eller organisation som har rapporterat vårdkontakten. en ska kombineras med rätt besökstyp, vårdgivare och taxekod för att ge ersättning. Det är därför viktigt att läsa informationen om respektive rapportering i korrekt avsnitt utifrån i vilken del av uppdraget vården utförs. Observera att ULP inte kan vara inskriven i Basal hemsjukvård. Vid besök på mottagning betraktas patienten - utifrån reglerna för patientavgifter och ersättningar - som alla andra patienter som inte är inskrivna i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Patienten betalar patientavgift, besöken ska rapporteras som vanliga mottagningsbesök. Detta gäller oavsett syftet med besöket. Se anvisningarna i kapitlet om Husläkarmottagning (1.1) och Psykosociala insatser (1.3) SÄBO och LSS-boende: Se informationen gällande Husläkarmottagning i början av Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 34 AV 89

35 1.2.1 Hembesök inom Basal Hemsjukvård Basal hemsjukvård För att ha rätt att rapportera besök i Basal hemsjukvård måste patienten vara registrerad som hemsjukvårdspatient i Liston. Utomlänspatienter kan inte skrivas in i Basal hemsjukvård. Vid hembesök rapporteras deras besök på kombikakod för Husläkarmottagning. Hembesök i Basal hemsjukvård av två eller fler hälso- och sjukvårdspersonal (tillsammans) anses vara ett enskilt hembesök (för teambesök se nästa sida) vilket resulterar i en rapportering. I de fall läkare deltar rapporteras ett hembesök av läkare. Om distriktssköterska och undersköterska tillsammans gör ett hembesök rapporteras det som ett hembesök av distriktssköterska. Flera koder för yrkeskategori kan anges vid besöksrapporteringen. Om hälso- och sjukvårdspersonal gör fler än ett hembesök i Basal hemsjukvård per dag till samma patient rapporteras samtliga besök. Besökstyp 2 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 50 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod Inte obligatorisk Möjliga tilläggsersättningar: Hembesök och KVÅ-kod. Mera information i Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 35 AV 89

36 1.2.2 Teambesök i hemmet med läkarmedverkan Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Teambesök: Öppenvårdsbesök i en patients bostad där en patient möter ett vårdteam. Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp H Teambesök i hemmet Yrkeskategori Anges som yrkeskategori 1: Läkare Ytterligare koder för yrkeskategori 2 måste rapporteras: 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 50 Hemsjukvård Vårdtjänst: Teambesök i hemmet med läkarmedverkan (2815) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod Inte obligatorisk Möjliga tilläggsersättningar: Vid samma besöksdatum utbetalas endast tilläggsersättning antigen för KVÅ-koden UX003 eller XU045. Därutöver kan tilläggsersättning endast ges för KVÅ-kod XV016. Mera information i Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 36 AV 89

37 1.2.3 Telefonrecept Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Telefonrecept: Förskrivning av läkemedel (recept) utan besök t ex via telefon eller mina vårdkontakter. Telefonreceptets datum måste vara samma datum som receptets förskrivningsdatum. Telefonrecept samma dag som ett läkarbesök har genomförts kassarapporteras inte/ersätts inte. APO-dos: När läkaren eller distriktssköterska efter telefonkontakt med patient lägger till en ny medicin till APO-dos, likställs detta med reglerna för telefonrecept. Hjälpmedel och sjukskrivning se Telefonkontakt. Besökstyp 6 Yrkeskategori 01-69, 89 Taxa 05 Telefonrecept är avgiftsfritt för patienten Vårdtjänst: Telefonrecept (2970) (Telefonrecept gällande ULP-patienter rapporteras men ger ingen ersättning) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 37 AV 89

38 1.2.4 Telefonkontakt Telefonkontakt ersätts inte inom avtalet för Husläkarmottagning med basal hemsjukvård. Undantag: Ersätts för deltagare i pilotprojektet Kroninnovation. Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 eller Psykosociala insatser se 1.3 Telefonkontakt: Vårdkontakten ska innehållsmässigt och tidsmässigt ersätta/motsvara ett öppenvårdsbesök. Behandlingsansvarig gör en medicinsk/psykiatrisk bedömning och fattar beslut om eventuell behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning. Hit räknas även kontakter som är nödvändiga för att inhämta uppgifter om patienten för medicinska utlåtanden men inte för delgivning av utlåtandet. Hjälpmedel och sjukskrivning: Förlängning av hjälpmedelskort (inkontinens-hjälpmedel, diabeteshjälpmedel, näringsdryck etc) samt sjukskrivning per telefon kassarapporteras inte/ersätts inte. Videomöte (KVÅ-kod UX007): Vårdkontakt där en patient möter hälso-och sjukvårdspersonal och där kommunikationen sker med hjälp av video. Deltagarna kan både se och tala med varandra i realtid. Kontakten motsvarar i stort sett ett besök förutom att personalen inte kan palpera eller auskultera. Videomöte rapporteras som telefonkontakt i enlighet med Socialstyrelsen Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 9 Telefonkontakt Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 50 Hemsjukvård Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ersätts inte Undantag: Projektet Kroninnovation. Videomöte HLM (2817) Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 38 AV 89

39 1.2.5 Anvisningar för rapportering, Basal hemsjukvård I de ovanstående avsnitten till redovisas hur besök rapporteras. I detta avsnitt finns information om hur besök för givna företeelser ska rapporteras. APO-dos och dosett Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Då dosett/apo-dosrulle lämnas och hämtas under ett och samma besök får endast en besöksrapportering göras. Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Yrkeskategori 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 50 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte tillämpbart Dödsbevis Konstaterande av dödsfall Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Vid fastställande av dödsfall i hemmet ges grundersättning som ett vanligt besök, tilläggsersättning för hembesöket och tilläggsersättning för utfärdande av dödsbeviset. Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Yrkeskategori Taxa 50 Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod GD006 Konstaterande av dödsfall Åtgärdsersättning: GD006 (2958) 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 39 AV 89

40 Förskrivning av hjälpmedel eller sjukskrivning per telefon Besökstyp Akut Yrkeskategori Taxa Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Hjälpmedel mm: Förlängning av hjälpmedelskort (inkontinenshjälpmedel, diabeteshjälpmedel, näringsdryck etc) samt sjukskrivning per telefon kassarapporteras inte/ersätts inte. Rapporteras inte Rapporteras inte Rapporteras inte Rapporteras inte Vårdtjänst: Ersätt inte Fördjupad läkemedelsgenomgång Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 För Fördjupad läkemedelsgenomgång utgår en åtgärdsersättning för patient som är 75 och äldre. Genomförs i enlighet med riktlinjerna på Janusinfo. Janusinformation - Läkemedelsgenomgångar Fördjupad läkemedelsgenomgång genomförs i samband med ett vanligt läkarbesök. Åtgärdsersättning ges endast om patienten är 75 år eller äldre och KVÅ-kod XV016 är rapporterad. Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Yrkeskategori Taxa 50 Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod XV016 Läkemedelsgenomgång, fördjupad Åtgärdsersättning: XV016 (2807) Observera att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. Konstaterande av dödsfall Se rubriken Dödsbevis 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 40 AV 89

41 Ordination Besökstyp Akut Yrkeskategori Taxa Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.3 För Warankontroll gäller särskilda anvisningar. Övrig bedömning och ordination efter provtagning av andra orsaker rapporteras inte och ersätts inte då detta ersätts vid det besök då provet ordinerades Rapporteras inte Rapporteras inte Rapporteras inte Rapporteras inte Vårdtjänst: Ersätts inte Provtagning Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Provtagning vid hembesök: Provtagning i hemmet, inför eller efter ett läkarbesök. Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 50 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod Inte tillämpbart 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 41 AV 89

42 Rådgivande samtal med distriktssköterska eller sjuksköterska Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.2 Den som utför dessa rådgivande samtal ska ha utbildning inom samtalsmetodik och inom det område som åtgärden avser. Socialstyrelsen - MI-utbildning Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Yrkeskategori 70, 89, 90, 93 Taxa 50 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: SSK-besök (2961) Diagnos Inte obligatorisk KVÅ-kod Rapportera aktuella KVÅ-koder för besöket: DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk DV112 Rådgivande samtal om-, alkohol DV132 Rådgivande samtal om-, fysisk aktivitet DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor Åtgärdsersättning: DV112 (2994) DV113 (2989) DV132 (2995) DV143 (2996) Observera att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 42 AV 89

43 Samordnad Individuell Plan (SIP) Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 eller Psykosociala insatser se 1.3 Ersättning för aktivt deltagande i Samordnad individuell plan (SIP) utbetalas om vägledningen framtagen av KSL och HSF följs. Se Vårdgivarguiden - SIP Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2, H Yrkeskategori Vid besökstyp 2 Anges som yrkeskategori 1: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Vid besökstyp H Anges som yrkeskategori 1: Måste anges som yrkeskategori 2 vid besökstyp H: 70, 74, 75, 89, 90, 91, 93, 96, 99 (99 kan undantagsvis användas när ingen annan kod finns att välja) Taxa 50 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Vid besökstyp 2: Läkarbesök (2954) SSK-besök (2961) USK-besök (2972) Vid besökstyp H: Teambesök i hemmet med läkarmedverkan (2815) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod XU045 Samordnad Individuell Plan SIP Åtgärdsersättning: XU045 (2816) Observera att vid samma besöksdatum utbetalas endast en ersättning antigen för UX003-Vårdplanering i hemmet eller för XU045-Samordnad Individuell Plan SIP och att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 43 AV 89

44 Vårdintyg utredning och utfärdande Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Extra ersättning utgår för utfärdande/utredning av vårdintyg (intyg för tvångsvård) utöver grundersättningen för ett läkarbesök. Extra ersättning ges när utfärdande/utredningen av vårdintyg är slutfört. Utfärdande/utredning av vårdintyg är avgiftsfritt för patienten. Informationen gäller om patienten inte är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Yrkeskategori Taxa 50 Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod GD005 Vårdintyg Åtgärdsersättning: GD005 (2959) Observera att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 44 AV 89

45 Vårdplanering i hemmet Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Extra ersättning för KVÅ åtgärden Vårdplanering i hemmet utbetalas om åtgärden utförts av distriktssköterska vid eget hembesök eller vid teambesök i hemmet med läkarmedverkan och att den utförs i samverkan med personal från kommunalt finansierad verksamhet. Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 2 Hembesök (DSK ensam) H Teambesök i hemmet (läkarmedverkan) Yrkeskategori Anges som yrkeskategori 1: 89 Distriktssköterska (DSK ensam, besökstyp 2) Läkare (läkarmedverkan, besökstyp H) Måste anges som yrkeskategori 2 vi besökstyp H: 89 Distriktsköterska DSK Ytterligare koder för yrkeskategori kan rapporteras. Taxa 50 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Vid besökstyp 2: SSK-besök (2961) Vid besökstyp H: Teambesök i hemmet med läkarmedverkan (2815) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod UX003 Vårdplanering i hemmet Åtgärdsersättning: UX003 (2953) Observera att vid samma besöksdatum utbetalas endast en ersättning antigen för UX003-Vårdplanering i hemmet eller för XU045-Samordnad Individuell Plan SIP och att högst två KVÅ-koder ersätts vid samma besökstillfälle. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 45 AV 89

46 Warankontroll Basal hemsjukvård Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Waranordinationen rapporteras som läkarbesök vid mottagning trots att läkare och patient normalt inte träffas. Ordinationsdatum (för Waran) rapporteras som besöksdatum. Det är endast läkarordinationen som rapporteras. Provtagning på laboratorium på mottagningen får inte rapporteras och ersätts inte. Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 1 Yrkeskategori Taxa 06, 60 Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare. KVÅ-kod Inte tillämpbart 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 46 AV 89

47 1.2.6 Tilläggsersättning Basal hemsjukvård Rapportering av nedanstående åtgärder ligger till grund för utbetalning av tilläggsersättning. För att få tilläggsersättning måste man ha en grundersättning för vårdkontakten. Produktkoden visas inom parentes och rapporteras inte direkt i PAS. Hembesök Basal hemsjukvård och Husläkarmottagning se 1.1 Tilläggsersättningen skapas av det vanliga hembesöket. Rapporteras inte separat i kassan. Besökstyp 2 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa Aktuell taxa Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Tillägg, Hembesök läkare (2955) Tillägg, Hembesök sjuksköterska och undersköterska (2962) Hembesök i perifert beläget basområde Basal hemsjukvård och Husläkarmottagning se 1.1 Tilläggsersättningen skapas av det vanliga hembesöket beroende på patientens folkbokföringsadress. Rapporteras inte separat i kassan. Besökstyp 2 Yrkeskategori 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa Aktuell taxa Område 1 (2950) Område 2 (2951) Område 3 (2952) Tilläggsersättning för hembesök i perifert belägna basområden beskrivs i FFU Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 47 AV 89

48 KVÅ-koder Basal hemsjukvård KVÅ* Namn Se mera information på nästkommande sida Besökstyp** Yrkeskategori** Produktkod** DV113 Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksbruk 2 70, 89, 90, DV122 Rådgivande samtal om-, alkohol 2 70, 89, 90, DV132 Rådgivande samtal om-, fysisk aktivitet 2 70, 89, 90, DV143 Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor 2 70, 89, 90, GD005 Utredning/utfärdande vårdintyg GD006 Konstaterande av dödsfall UX003 Vårdplanering i hemmet Alternativt: Läkare medverkar vid teambesök i hemmet (H) där läkare (01-69) anges som yrkeskategori 1 och distriktssköterska (89) är deltagande och rapporteras från yrkeskategori 2 H 01 XU045 Samordnad Individuell Plan SIP Alternativt: Läkare medverkar vid teambesök (A, H) där läkare (01-69) anges som yrkeskategori 1 och distriktssköterska (89) är deltagande och rapporteras från yrkeskategori 2 XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång 0, 1, 2, H Asterisker förklaras på nästa sida. H Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 48 AV 89

49 Förklarande text för asteriskerna i tabellen på föregående sida: * I tabellen visas alla KVÅ-koder. För vissa KVÅ-koder ges mera information nedan. ** Kodtexter för besökstyp, yrkeskategori och produktkod finns i bilaga 3 (besökstyp och yrkeskod) och kapitel 2 (produktkod) För Husläkarmottagning se 1.1 För Psykosociala insatser se 1.3 De KVÅ-koder med tillhörande åtgärdsersättningar som visas i tabellen på föregående sida ges utöver grundersättningen. Rapportera ett besök enligt anvisningarna som anges i och komplettera rapporteringen med berörd KVÅ-kod enligt nedan. Observera: Högst två (2) tilläggsersättningar gällande Åtgärdsersättning för KVÅ-koder utbetalas vid samma besök/vårdkontakt. De tilläggsersättningar som har de högsta ersättningsnivåerna prioriteras för utbetalning. UX003 Vårdplanering i hemmet: Extra ersättning för KVÅ åtgärden Vårdplanering i hemmet utbetalas om åtgärden utförts av distriktssköterska vid eget hembesök eller vid teambesök i hemmet med läkarmedverkan och att den utförs i samverkan med personal från kommunalt finansierad verksamhet. Vid samma besöksdatum utbetalas endast ersättning antigen för UX003 Vårdplanering i hemmet (2953) eller för XU045 Samordnad Individuell Plan SIP (2816) XU045 Samordnad vårdplanering i hemmet SIP: Ersättning för aktivt deltagande i Samordnad Individuell Plan (SIP) utbetalas om vägledningen framtagen av KSL och HSF följs. Se Vårdgivarguiden - SIP Vid samma besöksdatum utbetalas endast ersättning antigen för UX003 Vårdplanering i hemmet (2953) eller för XU045 Samordnad Individuell Plan SIP (2816) XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång: Ersättningen betalas ut endast för personer som är75 år och äldre. Genomförs i enlighet med riktlinjerna på Janusinfo. Janusinformation - Läkemedelsgenomgångar 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 49 AV 89

50 1.3 Psykosociala insatser Uppdraget är tredelat: Husläkarmottagning, Basal hemsjukvård och Psykosociala insatser. För att fullgöra uppdraget ska det finnas minst tre kombikakoder för ekonomisk enhet. Dessa kombikakoder styr mot respektive del av avtalet. Kombination inrättning klinik avdelning, exempelvis L01. en identifierar vilken vårdverksamhet eller organisation som har rapporterat vårdkontakten. en ska kombineras med rätt besökstyp, vårdgivare och taxekod för att ge ersättning. Det är därför viktigt att läsa informationen om respektive rapportering i korrekt avsnitt utifrån i vilken del av uppdraget vården utförs. Utomlänspatienter (ULP) registreras på samma sätt som övriga patienter. KVÅ-ersättning samt listningsersättning utgår inte för ULP. Undantag: Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa se 1.5. Besök i uppdraget för Psykosociala insatser rapporteras som en särskild vårdtjänst och kräver en särskild kombikakod i samband med rapportering av besöken som utförs. - Besök hos Legitimerad Psykolog rapporteras med yrkeskod Besök hos Socionom, Kurator eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med grundläggande psykoterapiutbildning rapporteras med yrkeskod Besök hos Legitimerad Psykoterapeut (oavsett grundläggande yrkesutbildning) rapporteras med yrkeskod Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 50 AV 89

51 1.3.1 Besök på mottagning eller i hemmet Psykosociala insatser Nybesök: Öppenvårdsbesök som inte har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Återbesök: Öppenvårdsbesök som har medicinskt samband med tidigare besök eller vårdtillfälle inom samma medicinska verksamhetsområde (klinik/bas-enhet/motsvarande), vårdcentral eller motsvarande. Hembesök: Öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande. Patientavgift som besök på mottagningen. Besöket ger samma ersättning som ett mottagningsbesök. Besökstyp 0, 1, 2 Yrkeskategori 74, 75, 96 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Psykosocialt besök, Psykolog (2808) Psykosocialt besök, Kurator/Socionom (2809) Psykosocialt besök, Psykoterapeut (2814) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 51 AV 89

52 1.3.2 Gruppbesök, på mottagning Psykosociala insatser Gruppbesök: Minst två och max tio patienter ska delta. Samtliga deltagare i gruppen ska besöksrapporteras. Om fler än en hälso- och sjukvårdspersonal deltar ska rapporteringen göras på den kod för yrkeskategori som gäller för den hälso- och sjukvårdspersonal som leder gruppen. Rapportering av flera individuella besök (med besökstyp 0, 1 och 2) hos samma hälso- och sjukvårdspersonal vid samma tidpunkt är inte tillåtet, man ska då använda besökstyp 8 enligt nedan. Besökstyp 8 Yrkeskategori 74, 75, 96 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Vårdtjänst: Gruppbesök, Psykosociala insatser (2990) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 52 AV 89

53 1.3.3 Konferens med patient (KVÅ XS007) Psykosociala insatser Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 Vid Konferens med patient ska deltagandet bestå av patienten, socionom eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal från husläkarmottagningen och annan hälso- och sjukvårdspersonal som har avtal med landstinget eller vid konferens med patientens arbetsgivare. Övrig personal kan medverka men är inget krav. Undantag: Skall inte rapporteras om patienten är inskriven i sluten vård. Besökstyp A Yrkeskategori Anges som yrkeskategori 1: 74, 75, 96 Ytterligare koder för yrkeskategori måste rapporteras: 01-69, 70, 74, 75, 89, 90, 91, 93, 96, 99 (99 kan undantagsvis användas när ingen annan kod finns att välja) Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Vårdtjänst: Teambesök A, Konferens med patient (vid KVÅ XS007) (2801) (Övriga teambesök ger ingen ersättning) Diagnoskod Inte obligatorisk KVÅ-kod XS007 Konferens med patient Möjliga tilläggsersättningar: När KVÅ-kod XS007 rapporteras tillsammans med teambesök (A) utbetalas ersättning för besöket. I övrigt ges inte ytterligare åtgärdsersättning för KVÅ-koder vid denna typ av besök. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 53 AV 89

54 1.3.4 Telefonkontakt Telefonkontakt ersätts inte inom avtalet för Husläkarmottagning med basal hemsjukvård. Undantag: Ersätts för deltagare i pilotprojektet Kroninnovation. Psykosociala insatser Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 eller Basal hemsjukvård se 1.2 Telefonkontakt: Vårdkontakten ska innehållsmässigt och tidsmässigt ersätta/motsvara ett öppenvårdsbesök. Behandlingsansvarig gör en medicinsk/psykiatrisk bedömning och fattar beslut om eventuell behandling, ändring av pågående behandling eller ytterligare utredning. Hit räknas även kontakter som är nödvändiga för att inhämta uppgifter om patienten för medicinska utlåtanden men inte för delgivning av utlåtandet. Besökstyp 9 Yrkeskategori 74, 75, 96 Taxa 06, 60 Hjälpmedel och sjukskrivning: Förlängning av hjälpmedelskort (inkontinens-hjälpmedel, diabeteshjälpmedel, näringsdryck etc) samt sjukskrivning per telefon kassarapporteras inte/ersätts inte. Videomöte (KVÅ-kod UX007): Vårdkontakt där en patient möter hälso-och sjukvårdspersonal och där kommunikationen sker med hjälp av video. Deltagarna kan både se och tala med varandra i realtid. Kontakten motsvarar i stort sett ett besök förutom att personalen inte kan palpera eller auskultera. Videomöte rapporteras som telefonkontakt i enlighet med Socialstyrelsen Vårdtjänst: Diagnos KVÅ-kod Ersätts inte Undantag: Projektet Kroninnovation. Videomöte HLM (2817) Inte obligatorisk Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 54 AV 89

55 1.3.5 Anvisningar för rapportering, Psykosociala insatser I de ovanstående avsnitten till redovisas hur besök rapporteras. I detta avsnitt finns information om hur besöket för Samordnad individuell plan rapporteras så att åtgärdsersättning för XU045 ersätts. Samordnad Individuell Plan (SIP) KVÅ-ersättning utgår inte för ULP. Undantag: Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa se 1.5. Psykosociala insatser Kan även utföras och rapporteras på kombikakod för Husläkarmottagning se 1.1 eller Basal hemsjukvård se 1.2 Ersättning för aktivt deltagande i Samordnad individuell plan (SIP) utbetalas om vägledningen framtagen av KSL och HSF följs. Se Vårdgivarguiden - SIP Informationen gäller om patienten är inskriven i Basal hemsjukvård (registrerad i Liston som hemsjukvårdspatient). Besökstyp 0, 1, 2, L Yrkeskategori Anges som yrkeskategori 1: 74, 75, 96 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Ersättning ges för en av nedan angivna vårdtjänster: Vårdtjänst: Psykosocialt besök, Psykolog (2808) Psykosocialt besök, Kurator/Socionom (2809) Psykosocialt besök, Psykoterapeut (2814) Diagnoskod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare KVÅ-kod XU045 Samordnad Individuell Plan SIP Åtgärdsersättning: XU045 (2816) Tilläggsersättning Psykosociala insatser Inom uppdraget för Psykosociala insatser ges endast tilläggsersättning för KVÅ-koder. Undantag: Tillägg vid avslutad behandlingsserie inom satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa se 1.5. För att få tilläggsersättning måste man ha en grundersättning för vårdkontakten. Produktkoden visas inom parentes och rapporteras inte direkt i PAS. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 55 AV 89

56 KVÅ-koder Psykosociala insatser Undantag: I denna tabell nämns T-kod (nästa sida). Detta är en kod som rapporteras från lokalt PAS. T-kod är en produktkod det är inte en KVÅ-kod. KVÅ* T-kod Namn Se mera information på nästkommande sida Besökstyp** Yrkeskategori** Produkt-kod** XS007 Konferens med patient A 74, 75, *** XU045 Samordnad Individuell Plan (SIP) 0, 1, 2, L 74, 75, DU008 UW013 DU008 UW013 T-kod ET103 DU011 UW013 DU011 UW013 T-kod ET103 DU022 UW013 DU022 UW013 T-kod ET103 Båda koderna anges vid samma besöksrapportering: Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk (PDT) Behandlingsserie, avslutad De tre koderna anges vid samma besöksrapportering: Systematisk psykologisk behandling psykodynamisk (PDT) Behandlingsserie, avslutad Kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling. Båda koderna anges vid samma besöksrapportering: Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteende (KBT) Behandlingsserie, avslutad De tre koderna anges vid samma besöksrapportering: Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteende (KBT) Behandlingsserie, avslutad Kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling. Båda koderna anges vid samma besöksrapportering: Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT) Behandlingsserie, avslutad De tre koderna anges vid samma besöksrapportering: Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT) Behandlingsserie, avslutad Kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling. Asterisker förklaras på nästa sida. 0, 1, 8 74, 75, Se 1.5 0, 1, 8 74, 75, Se 1.5 0, 1, 8 74, 75, Se 1.5 0, 1, 8 74, 75, Se 1.5 0, 1, 8 74, 75, Se 1.5 0, 1, 8 74, 75, Se 1.5 Detta är tilläggsersättning till 2992 Detta är tilläggsersättning till 2992 Detta är tilläggsersättning till Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 56 AV 89

57 Förklarande text för asteriskerna i tabellen på föregående sida: * I tabellen visas alla KVÅ-koder. För vissa KVÅ-koder ges mera information nedan. ** Kodtexter för besökstyp, yrkeskategori och produktkod finns i bilaga 3 (besökstyp och yrkeskod) och kapitel 2 (produktkod) *** När KVÅ-kod XS007 rapporteras tillsammans med teambesök (A) utbetalas ersättning för besöket. Det ges inte ytterligare åtgärdsersättning för KVÅ-koder när denna vårdtjänst är utförd. KVÅ-ersättning utgår inte för ULP. Undantag: Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa se 1.5. För Husläkarmottagning s 1.1 För Basal hemsjukvård se 1.2 De KVÅ-koder med tillhörande åtgärdsersättningar som visas i tabellen på föregående sidor ges utöver grundersättningen. Rapportera ett besök enligt anvisningarna som anges i och komplettera rapporteringen med berörd KVÅ-kod enligt nedan. DU008, DU011, DU022, UW013 och T-koden: ET103 Dessa KVÅ-koder och T-koden används inom Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa se 1.5. XU045 Samordnad vårdplanering i hemmet SIP: Ersättning för aktivt deltagande i Samordnad Individuell Plan (SIP) utbetalas om vägledningen framtagen av KSL och HSF följs. Se Vårdgivarguiden - SIP Vid samma besöksdatum utbetalas endast ersättning antigen för UX003 Vårdplanering i hemmet (2953) eller för XU045 Samordnad Individuell Plan SIP (2816) XS007 Konferens med patient: Vid Konferens med patient ska deltagandet bestå av patienten, socionom (se psykosociala uppdraget) eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal från husläkarmottagningen och hälso- och sjukvårdspersonal från annan vårdgivare som har avtal med landstinget eller vid konferens med patientens arbetsgivare. Övrig personal kan medverka men är inget krav. Skall inte rapporteras om patienten är inskriven i sluten vård. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 57 AV 89

58 1.4 Information om avslutad rapportering och/eller borttagen ersättning Ersättning för Hälsosamtal fr o m Eftersom rapportering av insatser kring hälsosamtal är avslutade finns inte heller behovet av att rapportera Avböjda hälsosamtal. Åtgärdsersättning för KVÅ-koder fr o m Följande KVÅ-koder ger fr o m inte längre extra åtgärdsersättning. KVÅ-koderna kan dock fortfarande rapporteras. AV097 DB004 UU012 UX004 XS008 ZV020 Smittspårning Omhändertagande av nydebuterad diabetiker Avslutad basal demensutredning LUH Konferens om patient Tolktillägg 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 58 AV 89

59 1.5 Satsning på behandling och arbetsgivarkontakt vid psykisk ohälsa Stimulansersättning för avslutad PDT, KBT och IPT behandling samt kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling ges utöver grundersättningen. Stimulansersättningen gäller för vårdgivare som kvitterat meddelande daterat gällande satsningen. Psykosociala insatser Endast de vårdgivare som kvitterat meddelande daterat gällande satsningen ska rapportera enligt anvisningarna i detta avsnitt. Besökstyp 0, 1, 8 Yrkeskategori 74, 75, 96 Taxa 01, 06, 08, 10, 25, 60 Fortsätter nästa sida Alla besök som utförs för PDT/KBT/ IPT rapporteras som ett vanligt besök enligt anvisningarna för Psykosociala insatser, se 1.3. När PDT/KBT/IPT avslutas kompletteras det sista besöket i behandlingsserien med berörda KVÅ koder och eventuell T-kod enligt alternativen nedan. Vid avslutad PDT/KBT/IPT får man dels en vanlig grundersättning för besöket och därutöver denna stimulansersättning. Om underleverantör används ska denne inte ta betalt utan fakturera Vårdcentralen, som sedan rapporterar besöken på de aktuella besöksdatumen enligt anvisningarna i detta avsnitt. På fakturan ska födelsedatum, besöksdatum och eventuellt frikort meddelas samt i förekommande fall avslutad behandlingsserie. De angivna KVÅ-koderna kopplas till senaste aktuella besök vid behandlingsseriens slut vid remissvar. ULP kan inte ersättas med KVÅ, varför manuell fakturering krävs. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 59 AV 89

60 Fortsättning från föregående sida I denna tabell nämns T-kod: ET103. Detta är en kod som rapporteras från lokalt PAS. T-kod är en produktkod det är inte en KVÅ-kod. Vårdtjänst: Avslutad psykologisk behandling PDT/KBT/IPT (2992) Detta gäller alla alternativen. Därutöver tillkommer en tilläggsersättning vid Avslutad psykologisk behandling och kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling (2300) Detta gäller alternativ 2, 4 och 6 Diagnoskod KVÅ-kod Diagnoskod KVÅ-kod T-kod Diagnoskod KVÅ-kod Diagnoskod KVÅ-kod T-kod (Manuell fakturering av ULP) Enligt ett av de sex nedan beskrivna alternativen Alternativ 1 Inte obligatorisk Båda koderna rapporteras tillsammans på det besök som avslutar behandlingen. DU008 Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk (PDT) UW013 Behandlingsserie, avslutad Alternativ 2 Inte obligatorisk De tre koderna rapporteras tillsammans på det besök som avslutar behandlingen. DU008 Systematisk psykologisk behandling, psykodynamisk (PDT) UW013 Behandlingsserie, avslutad ET103 Kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling. Alternativ 3 Inte obligatorisk Båda koderna rapporteras tillsammans på det besök som avslutar behandlingen. DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteende (KBT) UW013 Behandlingsserie, avslutad Alternativ 4 Inte obligatorisk DU011 UW013 De tre koderna rapporteras tillsammans på det besök som avslutar behandlingen. Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-beteende (KBT) Behandlingsserie, avslutad Fortsätter nästa sida ET103 Kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 60 AV 89

61 Fortsättning från föregående sida I denna tabell nämns T-kod: ET103. Detta är en kod som rapporteras från lokalt PAS. T-kod är en produktkod det är inte en KVÅ-kod. Diagnoskod KVÅ-kod Diagnoskod KVÅ-kod T-kod Alternativ 5 Inte obligatorisk Båda koderna rapporteras tillsammans på det besök som avslutar behandlingen. DU022 Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT) UW013 Behandlingsserie, avslutad Alternativ 6 Inte obligatorisk Båda koderna rapporteras tillsammans på det besök som avslutar behandlingen. DU022 Systematisk psykologisk behandling, interpersonell (IPT) UW013 Behandlingsserie, avslutad ET103 Kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling. Vid frågor, kontakta handläggare Jesper Hagmyr e-post: tfn: Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 61 AV 89

62 1.6 Anvisningar för ett urval av övriga frågeställningar I de ovanstående avsnitten i 1.1 till 1.3 redovisas hur besök rapporteras. Vid information kring regelverket för patienters rätt till vård och de tillhörande avgiftsfrågorna beskrivs dessa regler fördelade i olika grupper av patienter t ex asylsökande, bevispersoner, personer boende inom/utom EU/EES och konventionsland eller övriga länder. Dessa grupperingar kallas personkretsar. I detta avsnitt 1.6 finns information om hur besök för givna personkretsar ska rapporteras och anvisningar för ett urval av övriga frågeställningar. Anknytningsinvandrade barn Husläkarmottagning Skolhälsovården i länet möter anknytningsinvandrade barn och unga som inte har fått behövlig hälsoundersökning och provtagning. I och med att skolhälsovården inte kan genomföra provtagningar skall skolbarnen hänvisas till vårdgivare som har avtal för husläkarverksamhet med särskild remiss som finns framtagen av smittskyddsenheten. Provtagning skall utföras enligt smittskyddsenhetens riktlinjer. Skolhälsovården bedömer vilka barn och ungdomar som skall remitteras. Om personen inte är listad remitteras denne till den husläkarmottagning som är närmast skolan. Husläkarverksamheten ansvarar för att skicka tillbaka svar på remissen till skolhälsovården. För mer information v g se Vårdgivarguiden - Smittskydd Stockholm Besökstyp 0, 1, 2 Yrkeskategori för Husläkarmottagning: Taxa 60 Vårdtjänst: Läkarbesök (2954) Ingen produkt skapas för tilläggsersättningen Manuell fakturering av tilläggsersättning enligt anvisning Diagnoskod KVÅ-kod Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 62 AV 89

63 Asylsökande Husläkarmottagning Basal hemsjukvård Psykosociala insatser Asylsökande är den som kan uppvisa ett giltigt LMA-kort. Rapportera med reservnummer. Information om patientkategorin asylsökande, avgiftsregler och administrativa rutiner finns i länken: Vårdgivarguiden - Asylsökande Besökstyp 0, 1, 2, 8, 9 Yrkeskategori för Husläkarmottagning: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 12 för Psykosociala besök: 74, 75, 96 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ingen produkt skapas Manuell fakturering krävs av övriga besök. (Undantag från detta finns inom några verksamheter.) Telefonrecept och telefonkontakt ersätts inte. Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 63 AV 89

64 Bevispersoner Husläkarmottagning Basal hemsjukvård Psykosociala insatser Avser personer som befinner sig i Sverige och som ska vittna i rättegång. Dessa har ett särskilt typ av uppehållstillstånd. Rapportera med reservnummer Kontakta alltid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) för information: Avdelningen för Närsjukvård, Kvinnor-Barn-Unga och Asyl. Besökstyp 0, 1, 2, 8, 9 Yrkeskategori för Husläkarmottagning: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 för Psykosociala besök: 74, 75, 96 Taxa 70 Bevispersoner Besöket är avgiftsfritt för patienten. Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ingen produkt skapas (Manuell fakturering, kontakta HSF) Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 64 AV 89

65 Högkostnadsskydd och frikort Patientavgifter och reglerna för högkostnadsskydd och frikort finns på Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden - Patientavgifter Nedan följer ett urval av anvisningar. Använd Vårdgivarguiden för att vara uppdaterad. Allmänt Stockholms läns landstings (SLL) regler för patientavgifter och högkostnadsskydd gäller vid vårdkontakter hos vårdgivare som har avtal med SLL. Dessa patientavgifter gäller även för utomlänspatienter även om deras hemlandsting har andra regler för patientavgifter och högkostnadsskydd. Patientavgifter från alla landsting får föras till högkostnadsskyddet När patienten ska betala avgift upp till frikort används taxa 10 och patienten betalar endast den kvarvarande summan upp till gränsen för gällande högkostnadsskydd. Frikort från andra län är giltiga i Stockholms Läns Landsting Taxa 08 Frikort används endast för avgiftsbelagda besök, inte om besöket är avgiftsbefriat eller om anvisningarna i visar at annan taxa ska användas. Patienter från EU/EES och konventionsland har rätt till högkostnadsskydd, mera information finns i 1.6 under rubriken Personer bosatt i annat land Asylsökande har inte rätt till högkostnadsskydd Följande får inte föras till högkostnadsskyddet Avgift för Intyg, Vaccination, Hälsokontroll Avgift för Påminnelse, Kravavgift Avgifter i slutenvård Avgift för Uteblivet besök Avgift för besök hos vårdgivare som inte har avtal med landstinget. Lagen om särskild service för funktionshindrade (LSS) Se ingress i 1.1 Husläkarmottagning 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 65 AV 89

66 Medicinska handlingar Husläkarmottagning Psykosociala insatser Kopiering av journalhandlingar till patient kan rapporteras i kassan enlig nedan. En patient har rätt att utan avgift få kopia av sin journal en gång per kalenderår. Ansökan om att erhålla dessa uppgifter ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv. Den efterfrågade informationen ska lämnas till den sökande inom en månad (och i särskilda fall 4 månader) från det att ansökan gjordes. Denna bestämmelse följer av 26 personuppgiftslagen (1998:204). För övriga journalkopior gäller att privatpersoner erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck. Besökstyp 7 Yrkeskategori 99 Taxa 27 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ingen produkt skapas Anges inte Anges inte 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 66 AV 89

67 Personer bosatt i annat land Husläkarmottagning Psykosociala insatser Avgiftsreglerna för denna personkrets varierar bl. a beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap. Information och regelverk kring dessa avgifter: Vårdgivarguiden - Turisthandboken. EU/EES, konventionsland och utlandssvenskar: För dessa personkretsar finns regler som i givna situationer ger patienten rätt att få vård i enlighet med särskilda regler. Använd länken ovan för att till en var tid ha korrekt information om gällande regler. Övriga länder Om en utlandspatient inte omfattas av något av ovanstående regelverk (eller inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller annan handling) betalar patienten hela vårdkostnaden enligt särskild prislista: Vårdgivarguiden - Hela vårdkostnaden Besökstyp 0, 1, 2, 8 Yrkeskategori för Husläkarmottagning: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa för Psykosociala besök: 74, 75, 96 Patienter från EU/EES och konventionsland i enlighet med reglerna har även rätt till högkostnadskort och frikort. 04, 08, 10, 25 Används när patienten betalar hela vårdkostnaden själv. 19 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ingen produkt skapas Telefonrecept och telefonkontakt ersätts inte. Manuell fakturering krävs av övriga besök. Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Inte obligatorisk 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 67 AV 89

68 Personer utan tillstånd Husläkarmottagning Psykosociala insatser Gäller personer utan tillstånd att vistas i Sverige. Gäller inte asylsökande eller personer från EU/EES-land. Rapportera med reservnummer. Information om patientkategorin personer utan tillstånd, avgiftsregler och administrativa rutiner finns i länken: Vårdgivarguiden - Personer som saknar tillstånd. Besökstyp 0, 1, 2, 8 Yrkeskategori för Husläkarmottagning: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 71 för Psykosociala besök: 74, 75, 96 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ingen produkt skapas Manuell fakturering krävs av övriga besök. (Undantag från detta finns inom några verksamheter.) Telefonrecept och telefonkontakt ersätts inte. Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Inte obligatorisk Särskilt boende (SÄBO) LOV Läkarinsatser i särskilt boende Se ingress i 1.1 Husläkarmottagning 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 68 AV 89

69 Tekniska hjälpmedel Husläkarmottagning Kryckor, käppar mm från hjälpmedelscentralen eller vårdgivare som lånas ut till patienter (korttidslån). Se hjälpmedelsguiden. Andra hjälpmedel som t ex hörapparater ingår också. Stämplas inte i högkostnadskort för sjukvård. Stämplas i högkostnadskortet för hjälpmedel. Besökstyp 7 Yrkeskategori för Husläkarmottagning: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 13 för Psykosociala besök: 74, 75, 96 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ingen produkt skapas Anges inte Anges inte 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 69 AV 89

70 Uteblivet besök Husläkarmottagning Psykosociala insatser Uteblivet besök: Avgift för uteblivet besök får tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppen vård och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket. Patienten betalar en avgift motsvarande gällande avgift för besöket. Regeln gäller även om patientens besök är kostnadsfritt, till exempel för barn och ungdomar under 18 år eller patient med frikort. Se mera information på Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden - Patientavgifter Faktura för uteblivet besök får inte ställas ut till barn under 18 år, fakturan ska ställas ut till målsman, anhörig eller förmyndare. Vårdgivarguiden - Underårigas avgifter Viktigt att använda kombinationen besökstyp 5 och taxa 20 då andra kombinationer ger felaktig besöksstatistik. Om man använder besökstyp 0, 1 eller 2 räknas det som läkarbesök och diagnos saknas då vid avstämning Besökstyp 5 Yrkeskategori för Husläkarmottagning: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 Taxa 20 för Psykosociala besök: 74, 75, 96 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ingen produkt skapas Anges inte Anges inte 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 70 AV 89

71 Vaccinationer, hälsokontroller mm Husläkarmottagning Basal hemsjukvård Patienter som omfattas av vaccinationsprogram t ex influensa och Gardasil, rapporteras inte i kassan, endast i Vaccinera. Undantaget patienter inskrivna i Basal hemsjukvård, där ett besök får rapporteras i samband med vaccinering i hemmet. Information om Vaccinera på Vårdgivarguiden: Vårdgivarguiden - Vaccinera Vaccinationer utanför program betalas och rapporteras i kassan. Se 1177 Vårdguiden för information om vaccination mot HPV och livmoderhalscancer samt mot influensa: 1177 Vårdguiden - HPV och livmoderhalscancer 1177 Vårdguiden - Influensa Anvisning i detta avsnitt gäller samtliga patientkategorier vid rapportering av vaccinationer och hälsokontroller som inte ingår i landstingets ordinarie åtagande. Anvisningen i detta avsnitt gäller även för momsfria intyg, se mera information i länk: Vårdgivarguiden Intyg, vaccination mm Besökstyp 7 Yrkeskategori för Husläkarmottagning: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 för Psykosociala besök: 74, 75, 96 Taxa 09 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Ingen produkt skapas Anges inte Anges inte 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 71 AV 89

72 Återbetalning enligt 30-minuters regeln Husläkarmottagning Psykosociala insatser Planerat besök då patient väntat mer än 30 minuter efter bokad tid. Makulera* den ursprungliga besöksrapporteringen och rapportera om besöket enligt nedan. Patienten får tillbaka sina pengar. Stämpeln i högkostnadsskyddet kvarstår. Besökstyp * Om det lokala PAS har stöd för att i stället ändra i existerande besöksinformation behöver inte åtgärden att makulera utföras. Support hos respektive PAS kan ge mera information. 0, 1, 8, A Yrkeskategori för Husläkarmottagning: 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 för Psykosociala besök: 74, 75, 96 Taxa 25 Vårdtjänst: Diagnoskod KVÅ-kod Produkt för besöket skapas i enlighet med avtalad ersättning. Patientavdrag skapas även om patienten har fått tillbaks den patientavgift som betalades. Den inbetalade patientavgiften ska vara kvar på högkostnadskortet. Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Inte obligatorisk Övriga intyg Husläkarmottagning Försäljning av träningskort, böcker mm. Rapportering av momsbelagda intyg, t ex intyg/hälsodeklaration för körkortstillstånd, se mera information i länk: Vårdgivarguiden Intyg, vaccination mm OBS! Vid intyg används kod för yrkeskategori 84 Besökstyp 7 Yrkeskategori 84, 99 Taxa 15 Vårdtjänst: Huvuddiagnos KVÅ-kod Ingen produkt skapas Anges inte Anges inte 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 72 AV 89

73 1.7 Koder för avdrag av patientavgift i öppen vård. När patienten betalar patientavgift kontant, med betalkort eller via faktura/inbetalningskort dras motsvarande patientavgift av från ersättningen. Detta medför ingen extra åtgärd i PAS eftersom systemen använder den rapporterade informationen för att beräkna kod för avdraget. Nedan redovisas de koder som används för att skapa avdraget i ersättningen och de tillhörande kombinationerna av besökstyp, yrkeskategori och taxa. Ersättningen för vårdkontakten kommer i dessa situationer bestå av en eller flera produktkoder för ersättningen för vårdtjänst och nedan angivna kod för avdrag i den totala ersättningen. Avdraget motsvarar den inbetalda patientavgiften - undantaget koden för Rest till Frikort där avdraget är ett schablonavdrag på halva summan av den motsvarande hela patientavgiften för vårdkontakten. Besökstyp Yrkeskategori Taxa Kod Husläkare 0, 1, 2, 8, A, L , 25 29G03 Rest till Frikort Husläkare 0, 1, 2, 8, A, L G04 Andra vårdgivare 0, 1, 2, 8, A, L 70, 74, 75, 96 01, 02, 25 29G05 Rest till Frikort Andra vårdgivare 0, 1, 2, 8, A, L 70, 74, 75, G06 Läkare primärvård 0, 1, 2, 8, A, L , 71 29G11* Asylsökande och Personer utan tillstånd Sjukvårdande behandling med remiss från läkare Asylsökande och Personer utan tillstånd 0, 1, 2, 8, A, L , 71 29G12* Hembesök Läkare i primärvård 2, H G13 Rest till Frikort Hembesök Läkare i primärvård 2, H G14 Ej folkbokförd i Sverige 0, 1, 2, 8, A, L 01-69, 70, 74, 75, 77, 78, 96 04, 12, 19, 70, 71 Inget avdrag * Det finns ett litet antal verksamheter som har automatiserad fakturering av Asylsökande och Personer utan tillstånd där produkter och patientavdrag skapas. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 73 AV 89

74 1.8 Fakturering av vårdkontakter Denna rapporteringsanvisning ger ingen närmre information om faktureringsrutinerna än vad som beskrivs i Bilaga 2, kapitlet om Informationssystem. Det normala är att faktureringen för vård av alla som är folkbokförda i Sverige är automatiserad. Rutinerna kring utomlänspatienter kan skilja något från avtal till avtal. Faktureringsrutinerna kring personer som inte är folkbokförda i Sverige skiljer även mellan de olika personkretsarna så som EU-patienter, patienter från konventionsländer, asylsökande och personer utan tillstånd. De enskilda rutinerna avtalas mellan avtalsparterna och framgår inte av denna rapporteringsanvisning. Nedan finns ett urval av närliggande information. Anknytningsinvandrade barn Den husläkarmottagning som tar emot skolbarnet rapporterar det som ett vanligt läkarbesök. Därutöver faktureras Beställaren manuellt med avtalat pris. För gällande pris se Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden - Hälsoundersökning skolbarn På fakturan skall vårdgivaren ange att det avser ersättning enligt konto 5110 och frikod UNG (enligt HSN 9145). Se mera information: Vårdgivarguiden - Smittskydd Stockholm Asylsökande Asylsökande som kan uppvisa ett giltigt LMA-kort. Vårdgivarguiden - Asylsökande Bevisperson En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om att han eller hon har fått uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 utlänningslagen. Kontakta alltid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Avdelningen för Närsjukvård, Kvinnor-Barn-Asyl vad gäller dessa personer. Använd alltid reservnummer vid rapportering av vårdkontakten. EU/EES och konventionsland Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Vårdgivarguiden - Turisthandboken. Intyg med mera Information om regelverket som omfattar intyg och utlåtande, vaccinationer samt hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna försäkringen, se Vårdgivarguiden Intyg, vaccination mm 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 74 AV 89

75 Moms Regeringsrätten har klarlagt att åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga. Dessa åtgärder ses inte som ett led i sjukvården. Det innebär att kroppsundersökningar, provtagningar eller utredningar som görs av legitimerad personal, med det huvudsakliga syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en tredje parts beslut, är momspliktiga. Det kan exempelvis röra sig om rätt för en person att utöva en viss verksamhet, t.ex. sportdykning eller att få körkortstillstånd. Exempel: Korta intyg, Normala intyg, Långa intyg, Timtaxa. Momssatsen är f.n. 25 % Intyg till bl. a försäkringskassan ingår i patientavgiften. Ingen extra avgift tas ut. Se mera information i länken som anges under nästa rubrik. Person utan tillstånd Om en person inte har nödvändiga tillstånd att vistas i Sverige. Vårdgivarguiden - Personer som saknar tillstånd. Använd alltid reservnummer vid rapportering av vårdkontakten. Personnummer och reservnummer Normalt används ett giltigt svenskt personnummer vid rapportering av en vårdkontakt. För att kunna rapportera en vårdkontakt för en person som inte har ett giltigt svenskt personnummer används istället ett reservnummer. Om personen inte redan har ett reservnummer ska vårdgivaren ta ut ett nummer från personuppgiftsregistret (PU). Kontakta SLL-IT Servicedesk för ytterligare information. E-post: Telefon: Självbetalande För självbetalande patienter måste vårdenheten säkerställa betalningen för vårdtjänsten från patienten. Detta eftersom det inte utgår någon ersättning från det offentliga i dessa fall. Skyddat ID Vid besök av patienter med Skyddad ID krävs en manuell fakturering, man fakturerar för såväl besök som KVÅ-åtgärd. Födelseår, besöksdatum, kod för yrkeskategori och KVÅ-kod behövs vid manuell fakturering för att få ersättning. Faktureringsadress: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ref Box Stockholm Turister och övriga med tillstånd att vistas i Sverige Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Vårdgivarguiden - Turisthandboken. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 75 AV 89

76 Underårigas vårdavgifter vid fakturering Information om fakturering av underårigas vårdavgifter finns på Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden - Underårigas avgifter Utomlänspatienter Se information på Vårdgivarguiden: Vårdgivarguiden - Utomlänspatienter Övriga länder (inte EU/EES och konventionsland) Avgiftsreglerna för dessa patienter varierar bland annat beroende på vilket land patienten kommer ifrån, orsaken till vistelsen i Sverige samt medborgarskap med mera. Vårdgivarguiden - Turisthandboken. 1 Rapportering för utbetalning av ersättning SIDA 76 AV 89

77 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning Produktkoder för Husläkare inklusive Basal hemsjukvård I detta kapitel visas produktkoderna i tabellform. Här visas även variabler och tillhörande koder som är viktiga vid rapportering. KVÅ-ersättning utgår inte för ULP. Undantag: Vid Konferens med patient (XS007) se och Rehabiliteringsgaranti se 1.5. Tabellerna är tänkt som en snabbguide och innehåller inte hela regelverket för hur den rapporterade informationen bearbetas och produkten skapas. De gällande kronsummorna för produkterna anges inte i denna rapporteringsanvisning. Dessa summor finns i förfrågningsunderlaget som finns på Vårdgivarguiden. Vårdgivarguiden - Husläkarverksamhet se Ersättningsvillkoren. Där fältet är tomt är informationen inte tillämpbar att presentera gällande den visade produkten. Tabell 1 visar produkterna i de tre modellerna 106 Mottagning, 107 Psykosociala insatser och 108 Basal hemsjukvård. Undantag: Tabellen visar inte produkter gällande asylsökande eller produkter för avdrag av erlagd patientavgift. Tabell 2 visar produkter gällande asylsökande. Dessa produkter gäller endast några utvalda enheter som ingår i ett projekt kring automatiserad ersättning av dessa vårdkontakter. Produkterna för avdrag av erlagd patientavgift finns i 1.7. Produktkoderna finns i CodeServer tabell PRODUKT Produktkoderna är enklast sökbara vid att söka med den angivna produktkodens ID-nummer. 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 77 AV 89

78 Tabell 1 * Uppmärksamma att det finns kontroll för att taxa 60 används för barn under 18 år där denna taxa är angiven som valbar för produkten. Observera att fr o m 2016 är patienter som är 85 år och äldre avgiftsbefriade enligt beslut i HSN. Använd taxa 06 Avgiftsbefriad då besöket avser de tidigare avgiftsbelagda vårdkontakterna. I övrigt ändras inte strukturen för vilka taxor som ska användas för dessa patienter. (T ex ändras inte taxa 50 i Basal hemsjukvård, eller taxa 05 vid Telefonrecept) ** Tilläggsersättning för hembesök i perifert belägna basområden beskrivs i FFU *** De angivna två respektive tre koderna måste rapporteras tillsammans på samma besök. Se informationen i 1.5. I Avstämningsfunktionen kommer de två KVÅ-koderna visas som ett kombinationsnummer (PDT), (KBT) och (IPT). Koderna för dessa kombinationer finns i CodeServer tabell Kombination Koden ET103 är en produktkod och finns i CodeServer tabell PRODUKT Modell Produktkod Text för produktkod Besökstyp Yrkeskategori Taxa* KVÅ-kod, T-kod för Husläkarmottagning: Teambesök-A, konferens med patient (XS007) A 01-69, 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 XS Gruppbesök 8 70, 89, 90, 91, 93 01, 06, 08, 10, 25, Tillägg Ålder läk.bes på mott, patient år 0, , 06, 08, 10, Tillägg Ålder läk.bes på mott, patient 85 eller ä 0, , 06, 08, 10, Tillägg, Dynamisk Spiro, utförs på egen mott. 0, , 70, 89, 90, 91, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 UG Tillägg, Fördjupad läkemedelsgenomgång (75 år och äldre) 0, 1, 2, H , 06, 08, 10, 25, 60 XV Tillägg Rådgivande samtal alkohol, Grupp 8 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 DV Tillägg Rådgivande samtal fys aktivitet, Grupp 8 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 DV Tillägg Rådgivande samtal matvanor, Grupp 8 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 DV Tillägg Rådgivande samtal tobak, Grupp 8 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 DV Teambesök i hemmet med läkarmedverkan H , 06, 08, 10, 25, Tillägg Samordnad individuell plan (SIP) 0, 1, 2, L 01-69, 70, 89, 90, 91, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 XU Tillägg Samordnad individuell plan (SIP) H , 06, 08, 10, 25, 60 XU Videomöte HLM (endast Kroninnovation) , 70, 89, 90, 91, 93 06, 60 UX Ersättning för perifera hembesök område 1** 2, H Ersättning för perifera hembesök område 2** 2, H Ersättning för perifera hembesök område 3** 2, H Tillägg Vårdplanering i hemmet , 06, 08, 10, 25, 60 UX Tillägg Vårdplanering i hemmet H , 06, 08, 10, 25, 60 UX Läkarbesök 0, 1, , 06, 08, 10, 25, 60 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 78 AV 89

79 Modell Produktkod Text för produktkod Besökstyp Yrkeskategori Taxa* KVÅ-kod, T-kod Tillägg hembesök läkare , 06, 08, 10, 25, Tillägg Konstaterande av dödsfall , 60 GD Tillägg utfärdande av vårdintyg 0, 1, , 06, 08, 10, 25, 60 GD SSK-besök 0, 1, 2 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, Tillägg hembesök SSK/USK 2 70, 89, 90, 91, 93 01, 06, 08, 10, 25, Telefonrecept , USK-besök 0, 1, , 06, 08, 10, 25, Tillägg Rådgivande samtal tobak 0, 1, 2 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 DV Tillägg Rådgivande samtal alkohol 0, 1, 2 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 DV Tillägg Rådgivande samtal fys aktivitet 0, 1, 2 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 DV Tillägg Rådgivande samtal matvanor 0, 1, 2 70, 89, 90, 93 01, 06, 08, 10, 25, 60 DV143 för Psykosociala insatser: Teambesök-A, konferens med patient (XS007) A 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, 60 XS Leg. Psykolog 0, 1, , 06, 08, 10, 25, Annan än Leg.Psyko- log/terapeut 0, 1, , 06, 08, 10, 25, Leg. Psykoterapeut 0, 1, , 06, 08, 10, 25, Tillägg Samordnad individuell plan (SIP) 0, 1, 2, L 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, 60 XU Videomöte HLM (endast Kroninnovation) 9 74, 75, 96 06, 60 UX Gruppbesök Psykosoc insatser 8 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, Avslutad psykologisk behandling PDT/KBT/IPT 0, 1, 8 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, 60 PDT: DU008/UW013*** Avslutad psykologisk behandling PDT/KBT/IPT 0, 1, 8 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, 60 KBT: DU011/UW013*** Avslutad psykologisk behandling PDT/KBT/IPT 0, 1, 8 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, 60 IPT: Kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling, HLM (Detta är en tilläggsersättning.) Kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling, HLM (Detta är en tilläggsersättning.) Kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling, HLM (Detta är en tilläggsersättning.) DU022/UW013*** 0, 1, 8 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, 60 PDT: DU008/UW013/ET103*** 0, 1, 8 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, 60 KBT: DU011/UW013/ET103*** 0, 1, 8 74, 75, 96 01, 06, 08, 10, 25, 60 IPT: DU022/UW013/ET103*** 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 79 AV 89

80 för Basal hemsjukvård: Tillägg, Fördjupad läkemedelsgenomgång (75 år och äldre) 2, H XV Teambesök i hemmet med läkarmedverkan H Tillägg Samordnad individuell plan (SIP) , 70, 89, 90, 91, XU Tillägg Samordnad individuell plan (SIP) H XU Videomöte HLM (endast Kroninnovation) , 70, 89, 90, 91, UX Ersättning för perifera hembesök 1 2, H 01-69, 70, 89, 90, 91, Ersättning för perifera hembesök 2 2, H 01-69, 70, 89, 90, 91, Ersättning för perifera hembesök 3 2, H 01-69, 70, 89, 90, 91, Tillägg Vårdplanering i hemmet H UX Tillägg Vårdplanering i hemmet UX Läkarbesök Läkarbesök Tillägg hembesök läkare Tillägg Konstaterande av dödsfall GD Tillägg utfärdande av vårdintyg GD SSK-besök 2 70, 89, 90, Tillägg hembesök SSK/USK 2 70, 89, Telefonrecept , USK-besök Tillägg Rådgivande samtal tobak 2 70, 89, 90, DV Tillägg Rådgivande samtal alkohol 2 70, 89, 90, DV Tillägg Rådgivande samtal fys aktivitet 2 70, 89, 90, DV Tillägg Rådgivande samtal alkohol 2 70, 89, 90, DV143 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 80 AV 89

81 Tabell 2 Dessa produkter gäller endast några utvalda enheter som ingår i ett projekt kring automatiserad ersättning av dessa vårdkontakter. Modell Produktkod Text för produktkod Besökstyp Yrkeskategori Taxa 106 2A001 Hälsoundersökning, Asyl 0 70;89 73; A002 Hälsounders, eft.följ bes, Asyl 1 01;70;89 73; A004 Hälsoundersökning, ankn/kvot, Asyl 0 70; A005 Hälsounders, ankn/kvot eft.följ bes, Asyl 1 01;70; A008 Sjukvårdande behandling, HLM, Asyl 0;1;2 70;89;90;91;93 12;69;71; A009 Läkarbesök, HLM, Asyl 0;1; ;69;71; A007 Stödsamtal asylsökande, Asyl 0;1;2 74;75;96 69;74;77; A008 Sjukvårdande behandling, HLM, Asyl 0;1;2 74;75;96 12;69;71; A017 Sjukvårdande behandling, Basal hemsjukvård, Asyl 2 70, 89, 90, 93 12, A018 Läkarbesök, Basal hemsjukvård, Asyl , 71 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning SIDA 81 AV 89

82 Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk Bilaga 1 Rapporteringsanvisningen i förhållande till regelverk SIDA 82 AV 89

83 Bilaga 2 av vården och Informationssystem av vården Alla vårdkontakter som ersätts i enlighet med denna rapporteringsanvisning rapporteras av vårdgivaren till det gemensamma vårdregistret (GVR). Rapporteringsanvisningen beskriver vad som ska rapporteras från vårdenhetens patientadministrativa system (PAS) till GVR för att ersättning ska kunna utbetalas. I denna rapporteringsanvisning används ordet produktkod. I avtalet används ordet vårdtjänst. Även benämningarna besöksersättning, tilläggsersättning och åtgärdsersättning används i olika avtalstexter. Produktkoden visar i ekonomiska termer vilken vårdtjänst som har ersatts. ssystemen bygger på regelverk för rapportering av vårdkontakter där den enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika variabler. En del variabler är administrativa t ex besökstyp och patientavgift (taxa). En del variabler beskriver det medicinska innehållet i vårdkontakten t ex diagnos (ICD-10-SE). De olika variablerna har sedan en eller flera koder att välja mellan. Det är kombinationen av variabler och dess koder som presenteras i denna rapporteringsanvisning. Denna rapporteringsanvisning har utarbetats utifrån ett avtal där koder för variablerna nedan ska rapporteras till GVR. Denna rapporteringsanvisning beskriver inte den tekniska lösningen för hur PAS levererar informationen till GVR. För att säkerställa korrekt leverans av information till GVR tillhandahåller SLL-IT anvisningar och specifikationer. Vårdgivaren måste själv ta kontakt med sin leverantör av PAS för att säkerställa att överföring av information mellan PAS och GVR kan ske. Att i övrigt förbereda informationssystemen (se nästa kapitel) så att ersättningsflödet fungerar korrekt omhändertas i samband med avtalsskrivandet. Denna rapporteringsanvisning har ingen närmare beskrivning av dessa procedurer. Bilaga 2 av vården och Informationssystem SIDA 83 AV 89

84 Variabler och tillhörande koder för administrativ beskrivning Variabler och koder presenteras på detaljnivå i Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning och i tabellform i Kapitel 2 Särskild kontroll och underlag för felsökning. o Koder för Besökstyp, Yrkeskategori och Taxa för öppen vård Koderna finns i CodeServer respektive tabeller BTYP, VDG, TAXA o Koder för planerad och oplanerad vård Koderna finns i CodeServer tabell AKUT Variabler och tillhörande koder för medicinsk beskrivning Diagnoskod (ICD-10-SE) är obligatorisk för läkare Se information med länkar nedan. o Diagnoskoder enligt ICD-10-SE (Internationell statistik klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem) Beskriver patientens sjukdom, symtom eller anledning till vårdkontakten. Koderna finns i CodeServer tabell DIAGNOS o Åtgärdskoder enligt KVÅ (Klassifikation av vårdåtgärder) Beskriver vårdåtgärder. Koderna finns i CodeServer tabell OPKOD operationskoder/åtgärdskoder Variabler och tillhörande koder för övrig beskrivning och ersättning o Tilläggskoder (T-kod) enligt avtal. I det avtal som denna rapporteringsanvisning visar till har man beslutat att använda T-koder. T-koden rapporteras från vårdgivarens PAS. Se 1.5 Koderna finns i CodeServer tabell PRODUKT En vårdkontakt ska alltid beskrivas enligt vid var tid gällande regelverk, oavsett påverkan på utbetalad ersättning. I nedan punktlista ges länkar till allmän information kring detta. - Information om regelverk och definitioner kring rapportering av vårdkontakter: Vårdgivarguiden - Vårdinformatik - Regelverket för avgifter: Vårdgivarguiden - Avgiftshandboken - Information och anvisningar om ICD-10-SE och KVÅ: Socialstyrelsen - Klassificering och koder Vilka variabler och tillhörande koder som specifikt måste användas gällande avtalet för denna rapporteringsanvisning framgår av Kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning. Den information som har rapporterats till GVR kommer omhändertas av de efterföljande informationssystemen i ersättningsflödet. Schematisk bild och enkel beskrivning av ersättningsflödet finns i nästa avsnitt. Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning SIDA 84 AV 89

85 Informationssystem Socialstyrelsens definition av informationssystem är: system som insamlar, bearbetar, lagrar eller distribuerar och presenterar information. På Vårdgivarguiden finns termerna e-tjänster och system. I denna rapporteringsanvisning används termerna synonymt med varandra. Nedan förklaras hur den information som rapporteras från vårdgivarens PAS till GVR omhändertas i informationssystemen så att vårdgivaren får ersättning i enlighet med avtalet. Observera att denna rapporteringsanvisning beskriver den automatiserade bearbetningen av rapporterad information som görs för varje vårdkontakt. Denna rapporteringsanvisning beskriver inte eventuell ersättning som utgår i enlighet med andra delar av avtalet eller manuell tilläggsfakturering som även det kan tillkomma som en del av avtalet. I bilden ovan visas en schematisk bild av hur den rapporterade informationen omhändertas i de informationssystem som ingår i ersättningsflödet. Nedan visas vad förkortningarna står för och därefter en övergripande förklaring av vad som händer i de olika systemen. PAS Patientadministrativt system HEJ systemet sätter pris (ingen förkortning) GVR Gemensamt vårdregister VF Vårdfaktura ERSMO Ersättningsmodeller AF Avstämningsfunktionen I kapitel 1 Rapportering för utbetalning av ersättning beskrivs vilka informationsmängder från beskrivningssystemen som specifikt gäller för det avtal som denna rapporteringsanvisning hänvisar till. Förklaring av ersättningsflödet är dock likalydande för alla avtal och rapporteringsanvisning även om informationen som omhändertas kan vara olika till antal variabler och koder. - PAS levererar till GVR Första steget i ersättningsflödet är att vårdgivaren rapporterar korrekt information i enlighet med denna rapporteringsanvisning till GVR. Därutöver måste alla informationssystem vara förberedda så att den rapporterade informationen kan omhändertas. Som tidigare nämnt (1.1, tredje stycket) kommer denna rapporteringsanvisning inte ytterligare beskriva de förberedande åtgärder som måste göras i informationssystemen. GVR har funktioner för att återrapportera fel till vårdgivarens PAS. (Om PAS har funktioner för detta). Information om felaktigheten finns även i AF, vilket beskrivs i sista punkten. I den schematiska bilden ser man skillnaden i ansvar mellan vårdgivaren och SLL. Vårdgivaren ansvarar för sitt lokala PAS och rapporteringen till GVR. SLL ansvarar för de informationssystem som används i ersättningsflödet. Bilaga 3 Kodtexter för koder i denna rapporteringsanvisning SIDA 85 AV 89

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Allmänmedicin Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 (Ändringar mot tidigare gällande rapporteringsanvisning är markerade

Läs mer

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01

Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Registreringshandbok för husläkare med basal hemsjukvård 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Nyheter och förtydliganden är rödmarkerade Uppdatering 2015-09-17: Följande KVÅ- kombinationer (max två plus

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01

Husläkarverksamhet med läkarinsatser inom basal hemsjukvård 2015-11-01 Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET REGISTRERINGSHANDBOK FÖR Husläkarverksamhet

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom

Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för Allmänmedicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal gällande första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och ungdom - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (25) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr.o.m. 2015-06-01 Nytt: 2015-06-01 - Ny layout på rapporteringsanvisning - Tids-KVÅ ZV212, ZV216, ZV220

Läs mer

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin

Gäller fr.o.m (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin 1 (24) Avdelningen för närsjukvård Enheten för Allmän medicin Stockholms läns landsting Tilläggsavtal Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom

Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom 1 (23) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval Rehabilitering för långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom -

Läs mer

Specialiserad fysioterapi

Specialiserad fysioterapi SJUKVÅRDS- OCH OMSORGSKONTORET Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Specialiserad

Läs mer

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för Erikastiftelsen i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 januari 2010 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2012 Senast uppdaterad: 2014-01-03

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting

Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting 1 (14) Närsjukvårdsavdelningen Enheten barn, kvinnor, unga och asyl Registreringsrutin för MVC/Barnmorskemottagningar i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 april 2015 (Datum för senaste Förfrågningsunderlag)

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten

Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten 1 Vanliga frågor och svar på FFU 2014 för husläkarverksamheten Innehåll ALLMÄNNA FRÅGOR... 1 BASAL DEMENSUTREDNING... 2 DYNAMISK SPIROMETRI... 2 GRUPPBESÖK USK/DSK/SSK... 3 HÄLSOSAMTAL... 3 HÄLSOUNDERSÖKNING

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval ASiH rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik finns på nästa sida

Läs mer

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård)

Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för sjukgymnastik och lymfödembehandling på Röda korsets sjukhus (öppen vård) Gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård

Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Registreringshandbok för fotsjukvårdsverksamhet 2015-01-01 Avdelningen för Närsjukvård Uppdaterad 2015-06-22 version 2.5 Page 1 Innehåll 1. Allmän information... 4 2. Kombikakod... 4 3. Produkter... 5

Läs mer

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för vuxenpsykiatrisk öppenvård i Stockholms läns landsting Gäller fr o m 1 mars 2009

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2017-02-07 Uppdateringar äldre än

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (20) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatri Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Mottagningen för hemlösa - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Allmän medicin Stockholms läns landsting Avtal om Jourläkarbil - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Senast

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (28) Avdelningen för Närsjukvård Psykiatrienheten Stockholms läns landsting Avtal om vuxenpsykiatrisk öppenvård och slutenvård - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi 1 (16) Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad fysioterapi Gäller fr o m 2012-05-01 Senast uppdaterad: 2012-03-13 2 (16) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Fotsjukvårdsverksamhet

Fotsjukvårdsverksamhet RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Fotsjukvårdsverksamhet Vårdval i Norrtälje Gäller fr o m 2014-09-01 1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning... 2 2 Introduktion till registreringsrutin... 3 2.1

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting LOV Vårdval Läkarinsatser i särskild boende rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Geriatrik Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2016-01-01 Revisionshistorik Datum Utförd av Kommentar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Primärvårdsrehabilitering rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje 1 (28) Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag för vårdval Primärvårdsrehabilitering, Norrtälje Gäller fr o m 2014-01-01 2 (28) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01

Barnavårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL. Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnavårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 1 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Registrera en vårdkontakt... 3 1.2 Kort om ersättningsmodellen...

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Enheten för uppdragsstyrning Reviderad 2016-12-08 1 (5) Registrering av verksamhetsdata och definitioner Huvuddiagnos Huvuddiagnos är det tillstånd

Läs mer

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting

Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Somatisk specialistvård Specialistenhet 1 (11) Registreringsrutiner för Öron- näsa- halsmottagning, vårdval i Stockholms läns landsting Gäller fr.o.m. 2013-01-01 Senast uppdaterad 2014-05-23 2014-02-18:

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (26) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Logopedi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering

Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering 1 (12) Närsjukvårdsavdelningen Rehabilitering - habilitering - hjälpmedel Registreringsrutin för primär hörselrehabilitering Gäller fr o m 1 december, 2012 Senast uppdaterad: 2013-01-31 - tillägg KVÅ DU002

Läs mer

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom Hälso- och sjukvårdsnämndes förvaltning Sektionen för individuella vårdärenden Fredrik Persson Registreringsrutiner för ungdomspsykiatrisk specialistmottagning för barn- och ungdomar med tvångssyndrom

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning.doc Skapat den :28:00 Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning.doc Skapat den 2013-05-16 10:28:00 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare...

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral

Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral RAPPORTERINGSANVISNING FÖR VÅRDVAL Barnmorskemottagning/ Mödravårdscentral Vårdval i Norrtälje Gäller from 2015-11-01 Innehåll 1 Introduktion till registreringsrutin... 3 1.1 Rapportera en vårdkontakt...

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård. Handbok besöksersättning version 20150102.docx Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning version 20150102.docx Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska...

Läs mer

Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård

Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård Stockholmsläns landsting ERSÄTTNINGAR Sida 1 (9) Ersättning för husläkarverksamhet och basal hemsjukvård 1 Uppdragsrelaterade ersättningar 1.1 Kapiteringsersättning för husläkarverksamhet Beställaren betalar

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (27) Avdelningen för närsjukvård Rehab- Habilitering och Hjälpmedel Stockholms läns landsting Vårdval för Primärvårdsrehabilitering - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Läs mer

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE

MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE MOBIL KASSA FÖR ENHETER MED VÅRDPERIODSREGISTRERING I TAKECARE 1 ALLMÄNT OM BESÖKSREGISTRERING I MOBIL KLINIK... 3 ALLMÄNT OM MOBIL KASSA... 3 REGISTRERING I MOBIL KASSA... 3 BESÖKSREGISTRERING, STEG 1,2,3...

Läs mer

Vårdkontaktsregistrering i VAS

Vårdkontaktsregistrering i VAS Styrande dokument Regeldokument Riktlinje Sida 1 (10) Vårdkontaktsregistrering i VAS Inledning Vårdkontakt är kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal för utredning, behandling, rådgivning

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal

Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Läkemedelsgenomgångar Socialstyrelsens föreskrifter HSF förfrågningsunderlag och avtal Fortbildning 2013-04-16 för distriktsläkare och distriktssköterskor Läkemedelsgenomgångar inom 1 Läkemedelshandläggare

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2017-03-08 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 CGM J4:... 3 Webdoc:... 3 Rapp:... 4 Övriga journalleverantörer:...

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Vårdval Specialiserad Fysioterapi rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning Gäller fr.o.m. 2017-01-01 Revideringshistorik

Läs mer

Rapportering till CVR

Rapportering till CVR Rapportering till CVR 2016-12-19 Utvecklingsavdelningen Lona Justesen 2 (7) Innehåll Om CVR...3 Journalsystem som skickar filer till CVR...3 TakeCare:... 3 Webdoc:... 3 Övriga journalleverantörer:... 3

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0

Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 Version 1.2 Snabbguide till Avstämningsfunktionen 2.0 För vårdgivare Version 1.2 1 (12) Innehållsförteckning AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN ETT SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I AVSTÄMNINGSFUNKTIONEN...

Läs mer

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården

Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för primärvården Besöksersättning - Registrering i Cosmic - Användarmanual för INSTRUKTION 2 (22) INNEHÅLL INLEDNING... 4 1 FÖRKLARING KONTAKTTYPER OCH BEGREPP... 4 1.1 Kontakttyper...4 1.2 Begrepp...5 2 ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan. XU045

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL

PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL PRIMÄRVÅRDSSPECIFIK UTBILDNING UTBILDNINGSMATERIAL Tidigare ordnades en halvdagsutbildning av IT-avdelningen för primärvård, som handlade om primärvårdens specifika uppdrag och ersättningssystem. Den utbildningen

Läs mer

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015

6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 1 (9) 6.3 Precisering av Kvalitetsmål och Täckningsgrad i Primärvårdsprogrammet 2015 2 (9) Med utgångspunkt från innehållet i den genomgripande förändringen av Primärvårdsprogram och Regelverk gällande

Läs mer

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter

Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Övertagandet av HSL i LSS-verksamheter Från 1:a oktober 2015 Villa verksamheter gäller det? Från den 1 oktober 2015 övertar kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret (sjukvårdsinsatser i

Läs mer

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012

REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 Utvecklingsavdelningen Strategiska enheten och Vårdinformatik 2012-01-01 Version 1.0 HSN 1111-1413 REGELVERK FÖR RAPPORTERING AV VÅRDKONTAKTER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 2012 2 (14) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård

Ersättningshandboken. - besöksersättning primärvård Ersättningshandboken - besöksersättning primärvård Handbok besöksersättning 2017 Kunskapsbank besöksersättning Vårdcentral... 2 Grunddefinitioner vårdcentral:... 2 Läkare... 3 Sjuksköterska... 3 Distriktssköterska...

Läs mer

Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi!

Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi! 1 Läkemedelsgenomgång i praktiken så här gör vi! Alexander Hedman Distriktsläkare, Mörby vårdcentral Processhandledare Kompetenslyftet ehälsa, SLSO Läkemedelsgångar inom SLL Rätt, säkert och praktiskt!

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård

Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Revision av registreringar inom psykiatrisk öppenvård Barn- och ungdomspsykiatri Beroendevård Vuxenpsykiatri Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2011-10-19 Diarienummer: HSN1103-0243

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2015 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2015 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2015) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer

Uppföljning Hälsoval Indikatorer Uppföljning 2016 - Indikatorer Indikatorer Fakta, mått Antal listade individer Utfall = Antal personer som är listade på vårdcentralen per den 31/12 Andel listade personer 80 år och äldre Antal registrerade

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning,

Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, Rapportering av åtgärder (KVÅ) LARO-mottagning, 2015-12-15 VÅRD- OCH BEHANDLINGSPLAN AU120 Upprättande av strukturerad vård- och omsorgsplan Tilläggskoder kan användas i kombination med denna kod. Se nedan.

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad:

Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: Reviderad: Manual för orsakskod vid betalsätt 3 Avgiftsbefriat besök Skapat av PASiS Förvaltningsgrupp Datum: 2017-08-28 Reviderad: Orsakskod vid betalsätt 3 (Avgiftsbefriat besök) i PASiS Fr.o.m. 2017-09-07 är det

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal

Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem för husläkarverksamhet med basal HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 30 1 (9) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Eriksson Linda Ottebjer Jan-Olov Wiklund Förslag till förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98)

Hälso- och sjukvårdsstatistikens termer, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) 2002-03-08 Dnr 1(1) s er, begreppsdefinitioner och regelverk (Lf98) Lf 98 är resultatet av ett samlat och gemensamt arbete mellan samtliga regioner och landsting, Gotlands kommun, Socialstyrelsen, Svenska

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2016 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-27 1 (3) HSN 1506-0745 Handläggare: Jan-Olov Wiklund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-29 p 12 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer