Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon"

Transkript

1

2 Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den vi meddelar dig om ditt individuella val. Det är också dit vi mailar om vi har några frågor om ditt val. Har du problem med din inloggning till Dexter? Kontakta Monica Lindroth eller Sabine Ekblad på Administrationen i god tid! Schemapositioner för individuella valet Blå position =Tisdag och torsdag morgon Gul position = Måndag och onsdag morgon 2

3 Viktig information Viktiga datum och svar på de vanligaste frågorna (FAQ) När och hur ska jag göra mitt val? Det Individuella kursvalet görs i Dexter. Från lördagen den 14 december t o m torsdagen den 19 december 2013 OBS! Skriv ut din valblankett, lämna underskriven till Sabine Ekblad på Elev Kursadm. Senast 20 dec. Vilka kurser kan krävas för Behörighet till eftergymnasial utbildning och vilka kurser kan ge Meritpoäng? Se sid här i katalogen. När får jag information av studie- och yrkesvägledarna? Årskurs 2 får information v. 48 tisdag den 26 nov och torsdag den 28 nov kl i Miniaulan. Håll utkik på din skolmail och på intern TV:n vilken dag din klass får information. Årskurs 1 får information klassvis under vecka Tid meddelas via din skolmail. Min inloggning till Dexter fungerar inte? Vänd dig i god tid till Monica Lindroth eller Sabine Ekblad på Elev Kursadministrationen så hjälper de dig. Hur många poäng har jag kvar att välja kurser för? På din studieplan i Dexter ser du hur många poäng du har kvar att välja. Det står under poängkolumnen vid kursen INDV Kontrollera i din studieplan vilka kurser som du har. Dessa får du inte välja som individuellt val. Ska jag välja för alla individuella valpoäng som jag har? Du väljer för ett år i taget, så går du i ÅK1 väljer du kurser för Åk2. I katalogen står även de kurser som planeras för Åk3 så att du kan tänka igenom vad du vill ha i Åk3 när du planerar dina val. Vill du spara dina poäng till åk 3 välj i Dexter kursen ej indval Måste jag göra reservval? JA! Kurser med för få sökande kan bli inställda och då behövs ett reservval som går att aktivera. Annars riskerar du att det inte finns plats kvar i den kursen du kan tänka dig att läsa. Hur och var kan jag få datorhjälp för att göra mina val? Datasupport kan du få hos Sabine Ekblad (se anslag på dörren om vilka tider som gäller) Jag vill söka kurser, men har inga individuella valpoäng kvar, hur ansöker jag om Utökat program? Du som vill ansöka om utökat program ska skriva de kurser som du önskar på blanketten Ansökan om utökat program. Blanketten finns på It s Learning i mappen Individuella valet. OBS! Du måste först använda de individuella valpoäng som du har kvar innan du kan söka utökat program. Utökade kurser tilldelas sist i mån av plats, vilket gör att du kan få vänta till kursstart innan du kan se om du har fått kursen. Utökat program ska alltid beviljas av rektor efter mentor tillstyrkt på blanketten. Lämna in din Ansökan om utökat program till din studievägledare senast den 19 dec Hur vet jag vilka kurser jag har fått av de jag sökt till nästa läsår? När valkörningarna är klara syns det på din studieplan vilka kurser du har fått, preliminärt den 17 januari Du får också ett meddelande på din skolmail med uppmaningen att kontrollera vilka kurser du har fått. Under valbearbetningen är det viktigt att du läser din skolmail dagligen. Det är där vi kontaktar dig om vi har några frågor. Vi garanterar inte att alla kurser i katalogen startar. Kurser med för få sökande kan ställas in. Varför ser jag inte den kurs jag sökt på min studieplan? Om du har sökt kurser som utökat program ser du det senare eftersom de tilldelas i mån av plats. Den kurs du har sökt kan vara inställd p g a att för få sökt den, du har då tilldelats ditt reservval. OBS! Saknar du poäng måste du göra tilläggsval, senast 31 januari 2014 (blankett finns hos Sabine Ekblad). Kan jag byta en kurs som jag har fått? Det är viktigt att du tänker igenom ditt val ordentligt. Läs mer på skolverkets hemsida: Det finns ytterst begränsade möjligheter att få byta en kurs efter du har fått den på din studieplan. För att få avbryta en påbörjad kurs krävs ett rektorsbeslut och speciella skäl. Det finns ytterst begränsade möjligheter att byta kurs när valet är stängt. För att avbryta/byta en påbörjad kurs krävs speciella skäl och rektorsbeslut. Valet i Dexter är öppet från den 14 december t o m den 19 december Layout: Sabine Ekblad 3

4 Administration, Data och Media Textkommunikation Kurskod: MEETET0 I Textkommunikation kommer vi att producera journalistiska texter med intervjuer och research utifrån journalistiska och etiska principer med rätt språk och uttryck beroende på målgrupp. Vi kommer skriva och analysera reklam- och informationstexter samt använda oss av olika informationskanaler och källor och kritiskt granska deras relevans och trovärdighet. För mer info, kontakta: Anna Sigrid Pettersson Webbutveckling 1 Kurskod: WEBWEU01 Kursen ger dig kunskaper i att bygga en webbplats med hjälp av olika verktyg och tekniker. Där ingår att skapa struktur, och att designa text och bild. Du får en introduktion om webbens protokoll, adresser, säkerhet och samspelet mellan klient och server. Dessutom behandlar kursen de standarder som används på webben, webbens historia och dess samhällspåverkan samt de lagar och bestämmelser som är tillämpliga. För mer info, kontakta: Niklas Park CAD 1 Kurskod: CADCAD01 50 poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Blå position (Hösttermin) Du får kunskaper i datorstödd design och konstruktion, göra tekniska ritningar i en 3D-miljö med den avancerade programvaran Pro/E-Creo. Det är ett professionellt verktyg som används av många svenska företag. CAD används av t.ex. konstruktörer, industridesigner, arkitekter, elektronikingenjörer m.fl. Kursen fokuserar på mekanisk konstruktion där du får möjlighet att välja ett eget projekt som avslutningsarbete. Kanske konstruera och rita något till hemmet eller varför inte ta chansen att rita upp den uppfinning du har gått och tänkt på Nyfiken på CAD? Gå till och se vad man kan göra För mer info, kontakta: Henrik Sjödin Lime Formgivare: Emil Mallmin 2012 Stud. på Danderyds gymnasium Programmering poäng Åk2, Åk3 Kurskod: PRRPRR01 Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Målet är att ge färdigheter att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i ett eller flera programmeringsspråk. För mer info, kontakta: : Bahram Amirzadeh Programmering poäng Åk3 Kurskod: PRRPRR02 Förkunskaper: Programmering 1 Kursen skall ge kunskaper om objektorienterad programmering i teori och praktik. Kursen ger också kunskaper om analys- och designmetoder samt Kunskaper om gränssnitt mot användare, filer, filsystem, operativsystem, databaser och internet. För mer info, kontakta: : Bahram Amirzadeh Egna anteckningar CAD 2 Kurskod: CADCAD02 50 poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Blå position (Vårtermin) Forts. kurs: Bygger på CAD 1 Du som har läst CAD1 på annan skola bör först rådgöra med kursansvarig innan du söker kursen. Du får utökade kunskaper i datorstödd design och konstruktion. Kursen bygger vidare på kunskaper du fick i CAD1. Verktygslådan utökas till att omfatta mer avancerade verktyg i 3D miljön. Nya sätt att 3D-modellera på introduceras. Du blir säkrare på korrekt måttsättning och lämplig vyplacering i 2D-miljön. Du får också en orientering om de analysfunktioner som erbjuds i ett modernt CAD-program t.ex. hållfasthetsberäkningar med hjälp av Finita Element Metoden FEM. För mer info, kontakta: Henrik Sjödin 4

5 Ekonomi, Handel Entreprenörskap Kurskod: ENTENR0 Företagsekonomi 1 Kurskod: FÖRFÖR01 Entreprenörskap baseras på begrepp, teorier, modeller och metoder inom till exempel psykologi, företagsekonomi, retorik och juridik. Du utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska, målinriktade aktiviteter där grundläggande färdigheter i att genomföra/utvärdera ett projekt betonas. Du får lära dig ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning, hur produkter och idéer skyddas av lagar och bestämmelser, till exempel upphovsrätt Kursen ger kunskap om företagens roll i samhället och omfattar marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Entreprenörskap och metoder för att starta, driva och vidareutveckla företag ingår också och du lär dig vilka lagar och bestämmelser, som påverkar företagens verksamhet. I olika projekt omvandlas sedan idéer och teoretiska kunskaper till praktiskt och målinriktat arbete. För mer info, kontakta: Jenny Leone Nordström För mer info, kontakta: Håkan Seltén Entreprenörskap och företagande Kurskod: FÖRENT0 Forts. kurs: Bygger på Entreprenörskap el. Företagsekonomi 1 Kursen utvecklar förmågan att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter och ger fördjupade färdigheter att starta, driva, avsluta och utvärdera ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet. Du lär dig företagsekonomiska metoder inom kalkylering, marknadsföring och redovisning, men också hur produktutveckling, marknadsundersökningar samt utvärdering och uppföljning av företagets verksamhet och resultat går till. För mer info, kontakta: Agneta Löwenhielm Marknadsföring Kurskod: FÖRMAD0 Kursen ger fördjupade kunskaper om lagar och bestämmelser som styr marknadsföring, men även om etik och hållbar utveckling. Du får diskutera metoder för marknads- och omvärldsanalys. inom och utom företaget samt vid internationella kon-takter. Kursen behandlar begreppet marknadsstrategi och betonar marknadsplanens betydelse. Du får även lära dig vikten av god marknadskommunikation För mer info, kontakta: Marie Näsholm Juridik Affärsjuridik Kurskod: JURAFF0 Privatjuridik Kurskod: JURPRI0 Kursen behandlar avtal, köp, marknadsrätt, fordringar, skulder, associationsrätt, immaterialrätt och hyresrätt; rättsområden som är relevanta inom affärslivet. Svensk rättsordning och förhållandet till EU-rätt och internationell rätt sett ur företags synvinkel berörs. Elevens förmåga att kritiskt granska och analysera olika rättsliga regleringars betydelse utvecklas. Kursen ger en god grund för yrkeslivet och företagandet. För mer info, kontakta: Eva Lundberg Egna anteckningar Kursen behandlar rättsområden av särskild vikt för den enskilde individen och syftar till att ge goda kunskaper om familjelivets och arbetslivets rättsliga reglering. Studierna bidrar också till att trygga den enskilde som konsument och avtalspart exempelvis inom fastighets- och hyresområdet samt försäkringsområdet. Den ger också en introduktion till svensk rättsordning och dess förhållande till EU-rätt och internationell rätt samt straff- och processrätt För mer info, kontakta: Eva Lundberg 5

6 BILD Bild och form 1b Kurskod: BILBIL01b I kursen arbetar vi med bildproduktion i både nya och i traditionella metoder. Kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga bildspråk i kombination med att lära dig mer om måleri, att arbeta med form och att utnyttja digitala verktyg för ditt skapande. För mer info, kontakta: Robert Lindström Design 1 Kurskod: DESDES01 Kursen tar upp designprocessen som vi omsätter med praktiska uppgifter inom många olika områden, som inredning, mode, bruksföremål och arkitektur.. Vi arbetar med olika uppdrag där vi finner idéer och lösningar till färdiga produkter, som vi presenterar med texter, bilder och modeller För mer info, kontakta: Marie Aidehag Fotografisk bild 1 Schemaposition: Blå position (Läsår) Kurskod: FOTFOT01 Målet är att lära sig grunderna i fotografering. Innehåll: Kamerateknik, grunderna i bildframställning och arbeten kring den fotografiska bildens byggstenar. Kursen skall ge kännedom om arbete med såväl modern digital som traditionell teknik För mer info, kontakta: Robert Lindström Fotografisk bild 2 Kurskod: FOTFOT02 Forts. kurs: Bygger på Fotografisk bild 1 Kursen skall ge kunskap i och erfarenhet av den fotografiska teknik som används professionellt och utveckla förmåga till kreativt bildskapande. För mer info, kontakta: Robert Lindström MUSIK Bruksspel och ackompanjemang Kompa på gitarr eller Piano Estetiska: Bild, Design, Musik, Teater Kurskod: MUSBRU0 En kurs för både nybörjare och den mer avancerade. Vi lär oss hur man kompar olika slags musik och hur man kan variera sitt spel på ett bra sätt. Du får också kunskap om ackordens uppbyggnad och annan enklare harmonilära För mer info, kontakta: Anders Henriksson Musik Kurskod: MUSMUS0 Ett musikaliskt smörgåsbord. Tyngdvikten ligger vid att spela och sjunga. Vi har flera fina musiksalar med mycket bra utrustning. Du får också möjlighet att göra låtar/texter och spela in musik i vår studio Abbey Road. Vi lär oss ackordens och musikens uppbyggnad och lyssnar aktivt på olika slags musik. Detta och mycket annat lär du dig på denna kurs Kören gör ca fyra konserter per år. Bland annat vid det traditionella luciafirandet och vid skolavslutningarna. Vi sjunger pop, gospel, körvisor och klassisk repertoar. För mer info, kontakta: Staffan Isbäck Körsång poäng, Åk2,Åk3 Schemaposition: Egen position (läsår) Blå torsdagar och tisdag eftermiddag Körsång poäng Åk3 Schemaposition: Egen position (läsår) Blå torsdagar och tisdag eftermiddag Forts. kurs: Bygger på Körsång 1 Kurskod: MUSKÖS01 Kurskod: MUSKÖS02 Kom och delta i skolans stora kör! Vi sjunger all slags körmusik gospel, poplåtar, visor, klassiska pärlor. Naturligtvis står vi för skolans fina Luciafirande och sjunger på avslutningar och evenemang. Varje år har vi en större konsert och planerar för körresor inom och utom landet. För mer info, kontakta: Anders Henriksson Teater Estetisk kommunikation 1 Kurskod: ESTEST01 It s in Apple s DNA that technology alone is not enough it s technology married with liberalarts, married with the humanities, that yields us the result that makes our heart sing... Steve Jobs I kursen möter du kreativa former och uttryck för att kommunicera idéer. Du övar social kompetens i samarbetsprojekt. Din fantasiförmåga utvecklas och du lär dig värdesatta mångfalden av idéer, synsätt och angreppssätt. Syftet är att genomföra en produktion som kan innehålla allt från en beskrivning av spindlars liv till en modevisning För mer info, kontakta: Martin Lange Sceniskt karaktärsarbete Kurskod: TEASCI0 Genom lekar och övningar utvecklar du tillsammans med dina kamrater tekniker i samspel, improvisation och scenisk presentationsteknik. Du övar också upp din nyfikenhet, närvaro på scenen och självsäkerhet. Målet är att skapa en teaterföreställning som berör, roar och oroar! Med studier inom teater utvecklas språkliga, innovativa och empatiska förmågor! Ingen förkunskap krävs! För mer info, kontakta: Martin Lange 6

7 Idrott och Hälsa Idrott och Hälsa 2 Forts. kurs: Bygger på Idrott och hälsa 1 Kurskod IDRIDR02 Idrott och hälsa 2 är en fortsättningskurs på Idrott och hälsa 1. Kursen riktar sig till dig som ytterligare vill fördjupa dig i kroppens förmågor och funktion utifrån ett hälsoperspektiv. Kursen är praktisk med inslag av teori. Vill du inte ligga på sofflocket under Åk3, utan värnar om din fysiska status då är Idrott och hälsa 2 svaret. En utmärkt kurs som ger stimulans och stärker dig i skolarbetet under studentåret. För mer info, kontakta: Rolf Nilsson och Pär Anders Axelsson Träningslära 1 Kurskod: TRNTRN01 Vi provar på olika träningsmetoder. Träningslära vänder sig till dig som vill lära dig hur du ska få ut det mesta av din träning. Kursen varvar teori och praktik inom konditionsträning, styrketräning och funktionell träning. Du kommer även att lära dig att förebygga, behandla olika former av skador och kostens betydelse för fysisk aktivitet. För mer info, kontakta: Annika Gratz Idrott och hälsa 1 - specialisering Fotboll Kurskod: IDRID01F Kursen är riktad till dig som tycker om att spela fotboll. Framförallt handlar kursen om individuell färdighetsträning. Innehållet är huvudsakligen praktisk fotbollsträning men även teoretiska inslag som t ex tränings- och näringslära kopplat till fotboll. För mer info, kontakta: Pär Anders Axelsson och Daniel Kalles-Pettersson Idrott och hälsa 1 - specialisering Dans Kurskod: IDRID01D Kursen vänder sig till dig som vill träna dans och få djupare kunskaper om kroppens rörelse till musik. Vi provar olika dansformer t ex Salsa, Quickstep, Street, Jazz och olika sorters gruppträning. Du kommer lära dig göra musikanalys, sätta ihop ett eget gympapass samt utveckla egna koreografier. Kursen innehåller även träningslära. För mer info, kontakta: Marie Fåhræus Idrott och hälsa 1 specialisering Friluftsliv Kurskod: IDRID01N Minnen för livet: en tur med långfärdsskridskor på spegelblank is i Stockholms skärgård, kajakpaddling längs fina kuststräckor med solen i ansiktet, övernattning i tält/vindskydd på Bogesundslandet med cykel som färdmedel. Detta är en kurs som ger upplevelser, njutning och sätter en känsla i hela kroppen. Vill du vara en del i detta? För mer info, kontakta: Ulla Wikander Idrott och hälsa 2 - specialisering Fotboll 100 poäng Kurskod: IDRID02F ÅK3 Bygger på IDRIDR02F Kursen är riktad till dig som läst Idrott och Hälsa specialisering 1 fotboll. Framförallt handlar kursen kollektivt anfalls- och försvarsspel. Innehållet är huvudsakligen praktisk fotbollsträning men även teoretiska inslag som t ex tränings- och näringslära kopplat till fotboll. Idrott och hälsa 1 - specialisering Racketsport /Bollsport Kurskod: IDRID01R Kursen vänder sig till dig som har intresse för boll- och racketspel. Tycker du att Idrott och hälsa 1 har för lite av dessa moment så är detta en kurs för dig. Du förväntas utveckla färdigheter i olika spel men också skapa en taktiskt/teoretisk förståelse. Vi tränar lagidrotter (t ex innebandy, fotboll, basket, handboll och volleyboll) och racketspel (t ex badminton tennis och pingis), för att ge en djupare inblick de olika spelen. För mer info, kontakta: Rolf Nilsson och Mie Henriksson Kontaktperson fotboll: Pär Anders Axelsson Egna anteckningar

8 För mer info om matematik, kontakta: Susanne Gennow Matematik Matematik 3b Kurskod: MATMAT03b Schemaposition: Gul position, Blå position (läsår) Forts. kurs: Bygger på Matematik 2a eller 2b I kursen behandlas bl.a. polynom, geometrisk summa, derivata, primitiv funktion och integraler. Behörighetskrav till många utbildningar, bl.a. i ekonomi. Matematik 4 Schemaposition: klassposition (läsår) Kurskod: MATMAT04 Forts. kurs: Bygger på matematik 3b eller 3c I kursen behandlas bl.a. komplexa tal, trigonometri och trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt deriveringsregler för dessa funktioner, bevismetoder, integraler, differentialekvationer. Behörighetskrav till bl.a. läkarutbildning, civilingenjörsutbildning. Snabbkurs för Åk3 Matematik 3 och 4 Schemaposition: Gul position Ht (Matematik 3b) Schemaposition: Gul position Vt (Matematik 4) Båda två kurserna läses på ett läsår. Observera att studietakten är hög. För dig som går Naturvetenskapsprogrammet el. Teknikprogrammet Matematik Specialisering Algebra/Analys 100poäng, Åk3 Schemaposition: Egen position (Vt) Forts. kurs: Bygger på Matematik 4 Kurskod: MATMAT00SA För dig som går på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet och vill fördjupa dig i matematik. I kursen ingår bl.a. linjär algebra, analys, kombinatorik. Ger ökade förkunskaper för matematikintensiva utbildningar. Matematik Specialisering KTH:s Matematiska cirklar 100poäng, Åk3 Schemaposition: Egen position (Läsår) Kurskod: MATMAT00SK För dig som går på Naturvetenskapsprogrammet /Teknikprogrammet och vill fördjupa dig i matematik. Träffar på KTH en gång i månaden. I kursen ingår bla linjär algebra, analys, kombinatorik. Ger ökade förkunskaper för matematikintensiva utbildningar. För dig som går Spetsutbildning matematik Matematik 5 Schemaposition: Gul position (Läsår) Kurskod: MATMAT05 Matematik Specialisering Talteori/Topologi 100 Poäng, Åk2, Åk3 Schemaposition: Egen position (läsår) Kurskod: MATMAT00ST Forts. kurs: Bygger på Matematik 4 Ett stort område i kursen är Diskret Matematik. För övrigt får du fördjupade kunskaper inom områdena derivata och integraler. Vidare behandlas matematisk problemlösning. Ger ökade förkunskaper för matematikintensiva utbildningar. Forts. kurs: Bygger på MATMAT00S1 Kursen går under 2 läsår. Den innehåller bland annat talteori och topologi. Vidare behandlas mängdlära, grupper och ringar. Naturvetenskap Biologi 1 Kurskod: BIOBIO01 Kursen behandlar följande områden inom biologi: Ekologi och hållbar utveckling, Genetik, Evolution, Arbetssätt: Teori varvat med fältstudier, mikroskopering och andra biologiska arbetsmetoder. För mer info, kontakta: Maria Hals Biologi 2 Kurskod: BIOBIO02 Schemaposition: Egen position N-klass (läsår) Forts. kurs: Bygger på Biologi 1 Kursen behandlar fysiologi och livscykler hos celler, växter, svampar och djur. Huvuddelen av kursen ägnas åt människans fysiologi. Genom teori, fysiologiska experiment, odling av bakterier och ev dissektioner lär vi oss mer om fysiologiska likheter och skillnader hos organismer och hur dessa kan ha utvecklats För mer info, kontakta: Maria Hals 8

9 Naturvetenskap forts Bioteknik Kurskod: BIOBIT0 Schemaposition: Sen tisdag eftermiddag (Ht) Naturkunskap 2 Schemaposition: Gul position (Läsår) Kurskod: NAKNAK02 Forts. kurs: Bygger på Biologi 1 Bioteknik är ett av de snabbast växande vetenskapsområdena just nu. Bakterier, jästceller, cancerceller, och stamceller har haft stor betydelse för den snabba utvecklingen. Kursen ger fördjupade kunskaper om bioteknikens möjligheter och metoder inom medicin, industri, kriminalteknik och forskning. Ett stort inslag av praktiska moment gör att du får prova på både mikrobiologiska och molekylärbiologiska tekniker. Att identifiera en brottsling med DNA-sekvensering, skapa en självlysande bakterie och hitta en cancergen är exempel på experiment som ingår. Vissa laborationer utförs på Stockholms universitet och Vetenskapens hus. Du får även inblick i hur genetiska databaser fungerar, ta del av aktuell forskning, och diskutera stamceller, genmodifierade organismer och kloning ur ett etiskt perspektiv. För mer info, kontakta: Erica Cavellán Fysik 2 Forts. kurs: Bygger på fysik 1a eller 1b2 Kurskod: FYSFYS02 Fördjupar området Rörelse och krafter till studier av tvådimensionell rörelse och kraft, samt enklare simulering. Applicerar de tidigare kunskaperna i fysik samt utvidgar kunnandet till beskrivning och studier av Vågor, elektromagnetism och signaler. I en del fall inom vitt skilda områden och storleksskalor. Inledning till fysikens metoder för beskrivning av Universums utveckling och struktur. Fortsatt tillämpning och fördjupning av Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder, med koppling till etiska, filosofiska och religiösa frågor För mer info, kontakta: Lars Gråsjö Fysik 3 Kurskod: FYSFYS03 Schemaposition: Egen position N-klasser (läsår) Forts. kurs: Bygger på fysik 2 Fortsatt fördjupning av Rörelse och krafter, med utvidgade modeller som även tar hänsyn till förluster, även i flera dimensioner med tillämpningar. Viss relativitetsteori. Inledning till kvantfysiken och dess beskrivning av Materia och material Undersökande mindre projekt där datorbaserad numerisk simulering används. Fortsatt fördjupning av Fysikens arbetssätt och matematiska metoder, med betoning på vetenskaplighet, planering, analys och redovisning För mer info, kontakta: Lars Gråsjö Kemi 2 Forts. kurs: Bygger på Kemi 1 Kurskod: KEMKEM02 I Kemi 2 vidareutvecklar du dina kunskaper om kemiska reaktioner, analysmetoder, organiska ämnen och livets kemi. Experiment och resultatbearbetning är en viktig del av undervisningen, som kopplas till modern forskning. Kemin i samhället omkring oss diskuteras ur olika perspektiv igenom hela kursen. För mer info, kontakta: Tuva Goblirsch Forts. kurs: Bygger på Naturkunskap 1a2 eller 1b Den här kursen passar dig som vill lära dig mer om naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. Kursen behandlar följande innehåll: Universums utveckling, Evolution, Kemi, Människokroppen Genom experiment, undersökningar, diskussioner och teoristudier lär vi oss mer om vad som menas med naturvetenskapliga arbetsmetoder och förhållningssätt. För mer info, kontakta: Maria Hals Naturvetenskaplig specialisering - Läkemedel och Hjärnan Kurskod: NAVNAT00S L Schemaposition: Sen tisdag eftermiddag (Vt) Forts. kurs: Bygger på Kemi 2 Biologi2 kan läsas parallellt Kursen behandlar hur olika läkemedel, gifter och droger såsom koffeinet i kaffe, alvedon, etanol, morfin, och sömnmedel påverkar människokroppen på molekylär nivå. Hur människokroppen fungerar, med fokus på hjärnan och nervsystemet är centralt i kursen. Kursen tar också upp vad det molekylärt innebär att uppleva lycka och kärlek. Du kommer att få lära dig mer om bakomliggande orsaker till patologiska tillstånd som magsår, schizofreni, depression, drogberoende, cancer och HIV. Med föreläsningar och problemlösning utforskas hur läkemedel mot olika sjukdomar ser ut och fungerar. Genom givna sjukdomsfall, mordgåtor, aktuell forskning och experimentella försök befäster du dina kunskaper. För mer info, kontakta: Erica Cavellán Naturvetenskaplig specialisering - Ekologi, Kenya Kurskod: NAVNAT00S E Schemaposition: Egen position Naturklass (Läsår) Forts. kurs: Bygger på Biologi2 I samarbete med svenska skolan i Kenya fördjupar vi oss i förutsättningar för hållbar utveckling i ett utvecklingsland, ett land som också samtidigt går framåt rent ekonomiskt. Vi lär oss om savannens ekologi, människornas förutsättningar och hur man skapar ett socialt och ekologiskt hållbart lokalsamhälle. Kursen innefattar en resa till Kenya under vårterminen där du i grupp kommer att få genomföra fältstudier. Vi kommer att vara på plats i Kenya under ca 2 veckor och en kostnad på 3500 kr utgår för safarikostnader samt vaccinationer och visum. (Max 15 elever) (Särskild uttagning gäller via personlig intervju och uppsats. En kommitté bestående av rektor, ämnesansvarig i biologi, kursansvarig lärare och kurator avgör deltagande) För mer info, kontakta: Maria Hals 9

10 Samhälls- och Beteendevetenskap Filosofi 1 50 poäng, Åk3 Schemaposition: Gul position (Ht) Kurskod: FIOFIO01 Psykologi 2a 50 Poäng, Åk3 Schemaposition: Gul position (Vt) Kurskod: PSKPSY02a Målet för kursen är att eleven får insikt i de principiella problem som gäller kunskapen om världen och om människan. Detta innebär att olika kunskapsteoretiska och värdefilosofiska frågeställningar skall behandlas, liksom det filosofiska tänkandets utveckling. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Forts. kurs: Bygger på Psykologi 1 Kursen skall ge eleven en fördjupning och breddning i ämnet psykologi. Centrala teman i kursen är: Människans livsvillkor, Psykisk hälsa och ohälsa, Utvecklingspsykologi arv/miljö, Individen i förhållande till samhällsutvecklingen. För mer info, kontakta: Malin Åneman Filosofi 2 50 poäng, Åk3 Schemaposition: Gul position (Vt) Kurskod: FIOFIO02 Forts. kurs: Bygger på Filosofi 1 Kursen innebär en fördjupning av frågor som behandlas i Filosofi 1. Här behandlar vi de klassiska frågorna om verklighetsuppfattningar, om kunskap och värdeteori samt logisk analys. Vi gör också en samhällsfilosofisk fördjupning där vi t ex tar upp frågor om makt, frihet och rättvisa. En viktig del av kursen utgörs av en egen fördjupning i en vald filosofisk fråga. För mer info, kontakta: Ricky Harrysson Politik och hållbar utveckling Kurskod: HÅLPOL0 Världen utsätts ständigt för miljöutmaningar, teknisk utveckling och samhälleliga framsteg. Det nutida samspelet mellan människa och hennes omgivning är avgörande för hur framtida generationer ska kunna leva utan att beröras av den påverkan vi gör just nu. Politik är en viktig del av denna utveckling. Vilka miljölagar finns och vilka lagar borde stiftas för en problemfri framtid? Vi diskuterar utifrån lokala, regionala, nationella och internationella aspekter För mer info, kontakta: Anna Foberg Psykologi 1 50 Poäng, Åk3 Schemaposition: Gul position (Ht) Kurskod: PSKPSY01 Kursen skall syfta till att utveckla kunskap om de faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan som individ och tillsammans med andra. Psykologiundervisningen skall medverka till att utveckla elevernas förståelse för mänskligt beteende utifrån olika psykologiska perspektiv För mer info, kontakta: Malin Åneman Religionskunskap 2 50 Poäng, Åk3 Kurskod: RELREL02 Forts. kurs: Bygger på Religionskunskap 1 I kursen får du bland annat läsa om olika nyreligiösa rörelser, och strömningar t ex Jehovas vittnen och Wicca. Du får läsa om privatreligiositet, där man som individ utformar en egen religion eller religionstolkning. Du får även läsa om religioners och livsåskådningars betydelse för människors identitet, tillhörighet, gemenskap och syn på jämställdhet. I kursen tas även relationen mellan religion och vetenskap upp och vad den kan betyda för ens förståelse av sig själv och omvärlden. Dessutom får du läsa etik, till exempel djuretik, miljöetik eller etik i mänskliga relationer För mer info, kontakta: Malin Nord Samhällskunskap poäng,, Åk2, Åk3 Kurskod: SAMSAM02 Forts. kurs: Bygger på samhällskunskap1a2 eller samhällskunskap 1b I kursen Samhällskunskap 2 jobbar vi till stor del med tematiska fördjupningar inom olika samhällsfrågor. Du får fördjupa dig inom frågor som rör teorier kring ekonomisk utveckling både nationellt och internationellt. Du får även läsa om samhällets politiska utveckling utifrån ett ideologiskt perspektiv, exempelvis nationalism och jämställdhet samt hur vi påverkas av olika strukturer i samhället. För mer info, kontakta: Fredrik Sterner Sociologi 100 Poäng, Åk3 Kurskod: SOISOO0 Forts. kurs: Bygger på Samhällskunskap 1a2 eller 1b Kursen skall ge kunskap om olika samhällsförhållanden och om hur människor formas av och skapar samhällen, kulturer och identiteter. Du får kunskap om t.ex. diskriminering, jämställdhet, etnicitet och andra aktuella sociala frågor. Hur påverkar och påverkas människan av det samhälle som hon lever i? Kontaktpersoner: Malin Åneman 10

11 Samhälls- och Beteendevetenskap forts Internationell ekonomi 100 poäng, Åk2, ÅK3 Kurskod: SAMINE0 Internationella relationer 100 Poäng, Åk2, Åk3 Kurskod: SAMINR0 Forts. kurs: Bygger på Samhällskunskap1a2 eller Samhällskunskap1b En kurs för dig som läst Samhällskunskap 1 och vill bygga på dina kunskaper kring hur den internationella handeln har utvecklats såväl historiskt som hur den påverkar världen globalt idag. Varför förespråkar många ekonomer frihandel och varför uppstår globala kriser? Detta är frågor som vi försöker besvara. Kursen ger dig en god förståelse för hur politiska och ekonomiska krafter påverkar varandra och vilka drivkrafter som ligger bakom handels och valutapolitiska ingrepp. För mer info, kontakta: Daniel Brändström Film- och TV-kunskap Kurskod: KOSFIL0, Blå position (Läsår) Kursen ger en film- och tv-historisk översikt, en inblick i olika genrer, stilistiska drag, tolkningsmodeller, närliggande estetiska konstformer som musik, bildkonst och teater, samt etiska diskussioner kring censur, demokrati och yttrandefrihet. För mer info, kontakta: Olof Rundcrantz Kommunikation Kurskod: PEDKOU0 Kursen ger kunskap om hur sociala, språkliga och kulturella faktorer påverkar kommunikationen. Kroppsspråkets betydelse och hur man kommunicerar i svåra situationer är andra delar av kursen. Du får möjlighet att pröva olika metoder och hjälpmedel inom informationsteknik liksom att träna din kritiska förmåga. Forts. kurs: Bygger på Samhällskunskap 1a2 eller 1b Detta är en kurs för dig som är intresserad av och vill fördjupa dina kunskaper om omvärlden och vad som styr internationella relationer. Du får möjlighet att studera orsaker och följder av konflikter runt om i världen både historiskt och i nutid. Kursen ger dig en god förståelse i internationell rätt och de svårigheter som finns kring att upprätthålla aktörers rättigheter och säkerhet. För mer info, kontakta: Fredrik Sterner Skrivande Forts. kurs: Bygger på Svenska 1 Kurskod: SVESKR0 Du provar att skriva olika skönlitterära och journalistiska texter. Du lär dig mer om den retoriska arbetsprocessen, dvs. hur man förbereder och arbetar fram en text. Genom att läsa andras texter och studera hur författare arbetar ökar du din säkerhet som skribent. Du tränar dig även hela tiden på att få och ge respons på de texter som du och de andra kursdeltagarna skriver. För mer info, kontakta: Lasse Svensson, Egna anteckningar Retorik Kurskod: SVERET0, Blå position (Läsår) Forts. kurs: Bygger på Svenska 1 Utifrån den klassiska retoriken får du träna muntlig framställning, i praktik och teori, enskilt och i grupp. Du får också arbeta med grundläggande retoriska begrepp för att kunna analysera muntlig framställning i olika medier. För mer info, kontakta: Gunilla Kågström 11

12 желанный Bienvenue Huānyíng Irrasshaimase Bienvenido Willkommen Språk Engelska 7 Kurskod: ENGENG07, Blå position (Läsår) Forts. kurs: Bygger på Engelska 6 Kursen är en påbyggnadskurs med tyngdpunkt på elevernas intresseområden och studieinriktning. I kursen ingår muntlig kommunikation och förståelse av talad engelska av skiftande slag, muntlig och skriftlig presentation av valt arbete samt läsning och tolkning av skönlitteratur inom olika genrer. Läsning av sakprosatexter och facktexter ur olika samhällsperspektiv ingår också. För mer info, kontakta: Anna Winroth Engelska 7 med diplomering Denna kurs, som är unik för Danderyds gymnasium, följer ämnesplanen för Engelska 7. (Se beskrivning av Engelska 7.) Utöver detta förbereds eleverna inför det engelska språkdiplomet CAE och det amerikanska språkdiplomet TOEFL. Därigenom öppnas möjligheter att studera i hela den engelskspråkiga världen. Kursen är stimulerande men också krävande och därför måste alla intresserade genomgå ett antagningsprov. För att gå diplomering ska du söka i Blå schemaposition För information om antagningsprovet kontakta : Anna Winroth Latin A Kurskod:LATLAT01 Språket som överlevde ett imperium. Latinet är både språk och kulturhistoria. Många av Europas språk har utvecklats ur latinet eller som i svenskans och engelskans fall lånat in många ord från latinet. Under kursen läggs grunden för en allmän förståelse av latin som språk och dess inflytande på svenska, engelska och andra moderna språk. Kursen ger ett basordförråd och grundläggande kunskaper i latinsk formlära. Ordförrådet är i första hand inriktat på ord som finns kvar i de moderna språken. Vi studerar också romersk historia, kultur och samhällsliv. För mer info, kontakta: Anna Åkebring Kontaktpersoner för Moderna språk är: Franska: Anna Axelsson Italienska: Jenny Leone Nordström Japanska: Tomoko Ogawa Lillrank Kinesiska: Aurora Sun Mossberg Ryska: Paul Meyer Spanska: Camilla Larsson Tyska: Lasse Svensson Moderna språk (se schemapositioner sid 14-15) Schemapositioner för moderna språk: Kurser markerade med ÅK2,Åk3 = BlåL23 (läsår) Kurser markerade med Åk3 = GulL3 (läsår) Tyskt språkdiplom- För elever som läser kursen tyska 4. Om du vill jobba i Tyskland kan ett Deutsches Sprachdiplom visa din tyske arbetsgivare att du har nått en god nivå i det tyska språket. Detta diplom ger dig också fördelar vid ansökningar på högskolor i Tyskland. Danderyds gymnasium erbjuder testet på två nivåer A2 och B1 För mer info, kontakta: Janie Aaltonen Ramb, Sofie Sander Kurs poäng (Nybörjarkurs) Du lär känna språket och de kulturer där språket talas. Du börjar lära dig förstå och använda språket för kommunikation i olika situationer. Kurs poäng Förkunskaper: Kurs 1 i det språk du väljer. Du fortsätter att bygga upp dina grundkunskaper i språket. Genom att lyssna, tala, läsa och skriva utvecklar du din förmåga att använda språket i vardagliga situationer. Kurs poäng Förkunskaper. Kurs 2 i det språk du väljer Du tränar dig på att använda språket på ett varierat sätt. Genom att lyssna och läsa, samtala och skriva utvecklar du din förmåga att förstå tal i olika språkliga situationer och att själv uttrycka dig på språket muntligt såväl som skriftligt. Franska Kurs 1 MODFRA01 Åk2,Åk3 Kurs 2 MODFRA02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODFRE03 Åk3 Kurs 4 MODFRA04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODFRA05 Åk3 Italienska Kurs 1 MODITA01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODITA02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODITA03 Åk2,Åk3 Kurs poäng Förkunskaper: Kurs 3 i det språk du väljer. Här får du möjlighet att ytterligare bredda din språkförmåga. Du läser och tillgodogör dig enkel skönlitteratur och utvecklar din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Kurs poäng Förkunskaper: Kurs 4 i det språk du väljer. Målet med kursen är att du fritt ska kunna använda språket för olika typer av kommunikation och samtidigt utveckla en större språklig säkerhet. Du läser, skriver och diskuterar utifrån olika typer av texter och media. Du får även tillfälle att fördjupa dig utifrån egna intressen eller studieinriktning. Japanska Kurs 1 MODJPN01 Åk3 Kurs 2 MODJPN02 Åk2,Åk3 Kurs 3 MODJPN03 Åk2,ÅK3 Kinesiska Kurs 1 MODZHO01 ÅK3 Kurs 2 MODZHO02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODZHO03 Åk2,Åk3 Kurs 4 MODZHO04 Åk2,Åk3 Spanska Kurs 1 MODSPA01 Åk2,ÅK3 Kurs 2 MODSPA02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODSPA03 Åk3 Kurs 4 MODSPA04 Åk2,Åk3 Kurs 5 MODSPA05 Åk3 Ryska Kurs 1 MODRUS01 Åk2,ÅK3 12 Tyska Kurs 1 MODDEU01 ÅK3 Kurs 2 MODDEU02 Åk2,ÅK3 Kurs 3 MODDEU03 Åk2,ÅK3 Kurs 4 MODDEU04Åk2,Åk3 Kurs 5 MODDEU05 Åk3

13 Så här gör du ditt val i Dexter... Valet är öppet december 1. Logga in i Dexter. 2. Klicka på länken under Aktuellt 3. Klicka på Individuellt val 4. Gör ditt val genom att klicka på pilarna, först i vänster ruta (schemaposition) och sedan i höger ruta (Kurs) Detta blir dina 1:a handsval. 1. klicka på pilen i schemaposition 2 välj kurs i rullisten Kurs Du ska välja mellan XXX och XXX poäng Det går även att klicka först i kurs och sedan i schemapos. 5. Därefter ska du göra ett reservval på samma sätt i nästa ruta. 6. När du är klar med dina val så klicka på 7. Skriv ut din valblankett genom att klicka på skriv ut sparade val (uppe till höger i rutan) OBS!! Utskriften är ett kvitto på att ditt val har gått in i valmodulen, Det är viktigt att du kontrollerar att valen blev rätt. Utskriften lämnar du in underskriven till Sabine Ekblad på Administrationen senast den 20 december Du kommer inte att få ett papper på vilka kurser du har fått tilldelade när vi är klara med körningarna, utan du får ett meddelande/instruktioner på din skolmail som uppmanar dig att titta på din studieplan i Dexter. Vi beräknar att vara klara ungefär vecka Valet i Dexter stängs söndagen den 19 december kl

14 INDIVIDUELLA VALET KURSER Läsår Gul (Åk3) Blå (Åk23) Kan ge B=Behörighet M=Merit Kurs (alfabetisk sortering) Kurskod Poäng Gk Affärsjuridik JURAFF0 100 GulL3 Gk Bild och form 1b BILBIL01b 100 GulL3 Gk Biologi 1 BIOBIO GulL3 B Fk Biologi 2 BIOBIO N12L3 B Fk Bioteknik BIOBIT0 100 TisH3 Gk Bruksspel och ackompanjemang MUSBRU0 100 BlåL23 Gk Cad 1 CADCAD01 50 BlåH23 Fk Cad 2 CADCAD02 50 BlåV23 Gk Design 1 DESDES BlåL23 Fk Engelska 7 ENGENG GulL3 BlåL3 M Gk Entreprenörskap ENTENR0 100 BlåL23 Fk Entreprenörskap och företagande FÖRENT0 100 GulL3 Gk Estetisk kommunikation 1 ESTEST GulL3 Gk Film- och TV-kunskap KOSFIL0 100 GulL3 BlåL23 Gk Filosofi 1 FIOFIO01 50 GulH3 FK Filosofi 2 FIOFIO02 50 GulV3 Gk Fotografisk bild 1 FOTFOT BlåL23 FK Fotografisk bild 2 FOTFOT GulL3 FK Fysik 2 FYSFYS BlåL23 B FK Fysik 3 FYSFYS N12L3 Gk Företagsekonomi 1 FÖRFÖR BlåL23 Fk Idrott och hälsa 2 IDRIDR GulL3 B Fk Idrott och hälsa 1 - specialisering Friluftsliv IDRIDO01N 100 BlåL23 Fk Idrott och hälsa 1 specialisering Dans IDRIDO01D 100 BlåL23 Fk Idrott och hälsa 1 specialisering Fotboll IDRIDO01F 100 BlåL23 Fk Idrott och hälsa 1 specialisering Racket/Bollspel IDRIDO01R 100 BlåL23 Fk Idrott och hälsa 2 - specialisering fotboll IDRIDO02F 100 BlåL3 FK Internationell ekonomi SAMINE0 100 BlåL23 FK Internationella relationer SAMINR0 100 BlåL23 FK Kemi 2 KEMKEM GulL3 B BlåL23 GK Kommunikation PEDKOU0 100 BlåL23 Gk Körsång 1 MUSKÖS Blå to+tis em Fk Körsång 2 MUSKÖS Blå to+tis em Gk Latin - språk och kultur 1 LATLAT GulL3 FK Marknadsföring FÖRMAD0 100 BlåL23 FK Matematik 3b MATMAT03b 100 GulL3 BlåL3 M,B FK Matematik 3b Blå position= tisdag + torsdag Gul position = måndag + onsdag Gk = Grundkurs Fk = fortsättningskurs MATMAT03b L= läsår H= Hösttermin V= vårtermin 2 =..Åk2, 3 =..Åk3,..23=Åk GulH3 OBS! Snabb takt FK Matematik 4 MATMAT GulV3 M,B FK Matematik 4 MATMAT N11d, N11a+e M,B FK Matematik 5 MATMAT GulL3 M FK Matematik-specialisering KTH:s Matematiska cirklar MATMAT00SK 100 EGL3 M FK Matematik-specialisering Talteori/Topologi MATMAT00ST 100 EGV2+EGV3 M M,B 14

15 INDIVIDUELLA VALET KURSER Läsår Blå position= tisdag + torsdag Gul position = måndag + onsdag Gk = Grundkurs Fk = fortsättningskurs Kurs (alfabetisk sortering) Kurskod Poäng L= läsår H= Hösttermin V= vårtermin 2 =..Åk2, 3 =..Åk3,..23=Åk2+3 Gk Moderna språk 1 (Franska) MODFRA BlåL23 FK Moderna språk 2 (Franska) MODFRA BlåL23 M,B FK Moderna språk 3 (Franska) MODFRA GulL3 M,B FK Moderna språk 4 (Franska) MODFRA BlåL23 M FK Moderna språk 5 (Franska) MODFRA GulL3 M Gk Moderna språk 1 (Italienska) MODITA GulL3 BlåL23 FK Moderna språk 2 (Italienska) MODITA BlåL23 M,B FK Moderna språk 3 (Italienska) MODITA BlåL23 M,B Gk Moderna språk 1 (Japanska) MODJPN GulL3 FK Moderna språk 2 (Japanska) MODJPN BlåL23 M,B FK Moderna språk 3 (Japanska) MODJPN BlåL23 M,B Gk Moderna språk 1 (Kinesiska) MODZHO GulL3 FK Moderna språk 2 (Kinesiska) MODZHO BlåL23 M,B FK Moderna språk 3 (Kinesiska) MODZHO BlåL23 M,B FK Moderna språk 4 (Kinesiska) MODZHO BlåL23 M Gk Moderna språk 1 (Ryska) MODRUS BlåL23 Gk Moderna språk 1 (Spanska) MODSPA BlåL23 FK Moderna språk 2 (Spanska) MODSPA BlåL23 M,B FK Moderna språk 3 (Spanska) MODSPA GulL3 M,B FK Moderna språk 4 (Spanska) MODSPA BlåL23 M FK Moderna språk 5 (Spanska) MODSPA GulL3 M Gk Moderna språk 1 (Tyska) MODDEU GulL3 M FK Moderna språk 2 (Tyska) MODDEU BlåL23 M,B FK Moderna språk 3 (Tyska) MODDEU BlåL23 M,B FK Moderna språk 4 (Tyska) MODDEU BlåL23 M FK Moderna språk 5 (Tyska) MODDEU GulL3 M Gk Musik MUSMUS0 100 BlåL23 FK Naturkunskap 2 NAKNAK GulL3 B FK Naturvetenskaplig specialisering, Ekologi Kenya NAVNAT00SE 100 N12L3 FK Naturvetenskaplig specialisering, Läkemedel och Hjärnan NAVNAT00SL 100 TisV3 Gk Politik och hållbar utveckling HÅLPOL0 100 BlåL23 Gk Privatjuridik JURPRI0 100 BlåL23 Gk Programmering 1 PRRPRR BlåL23 FK Programmering 2 PRRPRR GulL3 Gk Psykologi 1 PSKPSY01 50 GulH3 FK Psykologi 2a PSKPSY02a 50 GulV3 FK Religionskunskap 2 RELREL02 50 GulV3 FK Retorik SVERET0 100 GulL3 BlåL23 FK Samhällskunskap 2 SAMSAM BlåL23 B Gk Sceniskt karaktärsarbete TEASCI0 100 BlåL23 FK Skrivande SVESKR0 100 GulL3 FK Sociologi SOISOO0 100 GulL3 Gk Textkommunikation MEETET0 100 BlåL23 Gk Träningslära 1 TRNTRN BlåL23 Gk Webbutveckling 1 WEBWEU BlåL23 Gul (Åk3) Blå (Åk23) Kan ge B=Behörighet M=Merit 15

16 - för dig framåt 16

INDIVIDUELL VALKATALOG. Läsår 16/17 DANDERYDS GYMNASIUM

INDIVIDUELL VALKATALOG. Läsår 16/17 DANDERYDS GYMNASIUM INDIVIDUELL VALKATALOG Läsår 16/17 DANDERYDS GYMNASIUM 2 Vill du veta mer om kurserna? Här finns kursplaner! http://http://skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Katedralskolan. Läsåret 2015/2016. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2015/2016 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Alfabetisk register efter ämne:

Alfabetisk register efter ämne: Vill du veta mer? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/ gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program Läs din skolmail dagligen! Det är på den

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2014/2015. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val skolan Läsåret 2014/2015 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Individuellt Val. Folkungaskolan. Läsåret 2013/2014. Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Individuellt Val Folkungaskolan Läsåret 2013/2014 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kurser

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16

Högskoleförberedande VALKATALOG. program. Nacka gymnasium läsåret 15/16 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 15/16 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014

KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 KURSKATALOG Programfördjupning och individuella val inför år 2 och 3 läsåret 2013/2014 Tidsplan SYV-info: SYV besöker klassen, eller bjuder in till samling i aulan i januari Val- &kursinfo: 16 januari

Läs mer

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09

Valkatalog. inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Valkatalog inför år 2 läsåret 12/13 2012-02-09 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter VT 2015 Sök senast 16 februari 5 februari 23 mars 12 mars Kurs Kurskod Poäng Administration 1 ADMADM01 100 Administration 2 ADMADM02 100 Affärsjuridik

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program

VALKATALOG. Nacka gymnasium läsåret 17/18. Högskoleförberedande. program VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium läsåret 17/18 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Bilaga 6 1 (6) Anbudsgivare: ERBJUDS UTÖVER

Bilaga 6 1 (6) Anbudsgivare: ERBJUDS UTÖVER 1 (6) Bilaga 6 Anbudsområde 5, grundläggande kurser, sfi studieväg 2 och 3 samt högskoleförberedande gymnasiala kurser på distans *Minst ett modernt språk ska erbjudas, kurs 1-4 Anbudsgivare: KURSKOD KURSNAMN

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1,

Så här gör du: Sidan för att registrera val är öppen 7/1 21/1, Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

Kursutbud distans och distans med handledning

Kursutbud distans och distans med handledning Kursutbud distans och distans med handledning Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 6 juni 4 april - 28 april 22 augusti 2 maj 26 maj 31 oktober 5 september 23 september Utbildningsannordnare:

Läs mer

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars!

Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sista dag för individuellt val är onsdag den 5 mars! Sida (10) Se sammanställningen för förkunskapskrav och kontaktpersoner Kurser i ekonomi och rättskunskap 3 åk 3 Förkunskapskrav kurs Kontaktperson JURAFF0

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum

Tim- och poängplan. Läsåret År 1 ( ) Utskriftsdatum Tim- och poängplan Läsåret 2016-2017 År 1 (2016-2019) Utskriftsdatum 2017-01-21 Utskriftsdatum 2017-01-21 TEKNIKPROGRAMMET Årskull 2016/2019 uppdat 160621 TEKNIKVETENSKAP ÅR1 ÅR2 ÅR3 GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2014/2015. BLOCK AT:2014/2015 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF13 BLOCK 1:2014/2015 FIOFIO01 Filosofi 1 (HT) 50 FIOFIO02 Filosofi 2 (VT) 50 GEOGEO01 Geografi 1 100 SVELIT0 Litteratur 100 MATMAT02a Matematik 2a 100 MODXXX01 Franska, Italienska, Spanska, Tyska (steg

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Läs din skolmail ofta! Besök skolverkets hemsida :

Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Läs din skolmail ofta! Besök skolverkets hemsida : DANDERYDS GYMNASIUM 25 oktober 2012 Vill du veta mer om kursernas mål och betygskriterier? Besök skolverkets hemsida : http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/amnes-och-laroplaner/sokprogram-och-amnesplaner

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2017/2018 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng...

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1516 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1516 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen Distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor.

Studie- och yrkesvägledarna Mona Karlsson (NA) och Lena Jakobsson (SA) svarar på dina frågor. Så här gör du: 1. Ta reda på vilka val du ska göra inför högre årskurs Läs informationshäftet där det står vilka val du kan göra. Poängplanen hittar du på vår hemsida www.malmo.se/petri Om du vill se din

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2014/15 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår.

Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Du ska nu välja 100p individuellt val inför nästa läsår. Här följer en kort beskrivning av de kurser som erbjuds som individuellt val under läsåret 2014/2015. Läs mer om kursbeskrivningarna på skolverket.

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2016/2017 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Ensemble 2: 100 poäng... 4 Entrepenörskap: 100 poäng... 4 Fotografisk

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val

Innehållsförteckning. Bakgrund. Vilka kurser startar vi? Programmens uppbyggnad. Programfördjupning. Individuella val Innehållsförteckning Bakgrund 2 Barn- & fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 3 Industritekniska programmet 4 Naturvetenskapsprogrammet 5 Samhällsvetenskapsprogrammet 5 Teknikprogrammet 6 Vård- & omsorgsprogrammet

Läs mer

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen, distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål.

KURSSTART Måndag varje vecka. Från att ansökan är komplett erbjuds du start måndag 3 veckor senare eller enligt ditt önskemål. Gymnasiala kurser Allmänna ämnen Distans Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Läs mer

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet

Valkatalog. Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program. Allmän information. Framtid. Grundläggande behörighet Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Yrkesförberedande program Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 26/1 8/2. Inloggning får du av mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2015/16 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15

INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 INDIVIDUELLT VAL Läsåret 2014/15 I-valsinformation i Skolrestaurangen den 24 januari 2014 kl. 08.30-09.30 för åk 1. Kl. 09.30-10.00 för åk 2. för åk 1 Sundsgymnasiet Vellinge Viktigt att veta om Individuellt

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17

Timplaner - Bergska skolan LÅ 14-17 Bygg- och anläggningsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen Historia 1a1 HISHIS01a1 50 Matematik 1a MATMAT01a 100 Naturkunskap 1a1 NAKNAK01a1 50 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Totalt Gymnasiegemensamma

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 3 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 1, 2 och 3. Om du redan har läst

Läs mer

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1617

VALKATALOG. Yrkesförberedande program. Nacka gymnasium läsåret 1617 VALKATALOG Yrkesförberedande program Nacka gymnasium läsåret 1617 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Kan väljas

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 3 SA

Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valinformation för blivande årskurs 3 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2017/18 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15

INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 INDIVIDUELLA VALET 2015-2016 2015-01-15 Kurs Kod poäng år 2 år 3 Kommentar Förkunskapskrav Bild 1a1 BILBIL1a1 50 x x Vi arbetar i två- och tredimensionella tekniker t ex måleri, lera eller photoshop både

Läs mer

Valinformation för blivande årskurs 2 SA

Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valinformation för blivande årskurs 2 SA Valet kommer att ske på Internet den 1/2-14/2. Inloggning får du av mentor. Vilka kurser startar? För att en kurs ska starta måste ett tillräckligt antal elever

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida.

Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. Kursbeskrivningar Vill du läsa mer om kurserna kan du hitta fullständiga kursplaner på Skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2015/2016 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng... 4 Historia 1a2: 50 poäng... 5

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p

Namn Personnummer Klass. Inriktning. Socialt arbete (SOCSO10) 200p + Sociologi (SOISOO0) 100 p RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2018/19 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av inriktning: Inriktning Val Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p + Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100p Socialt arbete (SOCSO10)

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA

RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA RUDBECKIANSKA KUNSKAP EMPATI SJÄLVKÄNSLA KURSKATALOG INDIVIDUELLT VAL 2016/17 ÅK 3 1 Rudbeckianska Gymnasiet Individuellt val och fördjupningskurser åk 3 I din hand håller du det häfte som innehåller de

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017

Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 2015-09-28 Individuellt val till år 3 (åk 14) lå 2016/2017 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 25 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

Ekonomiprogrammet, år 1

Ekonomiprogrammet, år 1 Söderslättsgymnasi Timplan för: EK11 Timplan: 11 Ekonomiprogrammet, år 1 Schablonkurser INDV Individuellt val (200) VAL T K 50 50 50 50 200 ISPEC/PROF Inriktning och programfördjupning (600) VAL T K 40

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2014/2015 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor: 100 poäng... 4 Fotografisk bild

Läs mer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer. Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer. Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798 Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9789147100798 Biologi 1 BIOBIO01 Insikt- Biologi 1 Brynhildsen, Natur&Kultur

Läs mer

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson.

Ingen obligatorisk kurslitteratur. J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter, Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Dan Ogvall, Claes Pettersson. Administration 1, Fakta övningar, Mona Johansson Administration 1 Sonja Westerblad. 9789147113965 (ADMADM01) Administration 2 (ADMADM02) Affärsjuridik (JURAFF0) J2000 Affärsjuridik: fakta & uppgifter,

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Inriktningsval och profilval för årskurs 1

Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Obs! Om du går i årskurs 2 kan du hoppa till sida 3 i detta häfte. Du kommer av lärare och studie- och yrkesvägledare bli informerad om de inriktningsval och

Läs mer

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016

Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 2014-10-23 Individuellt val till år 3 (åk 13) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 3. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 26 november kl. 08.00 till fredag

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 2 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera.

Då det skriftliga provet är godkänt så kallas du till ett muntligt förhör för att komplettera. PRÖVNINGSANVISNING Prövning i Grundläggande BIOLOGI Kurskod Biologi åk 7-9 Poäng 150 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Vi använder för närvarande Puls Biologi för grundskolans år 7-9, Natur

Läs mer

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100

VALUTBUD 2015/2016. BLOCK AT:2015/2016 TEASCE01 - TEASCE03 Scenisk gestaltning 1-3 (Musikalen) 100 BF14 MATMAT02a Matematik 2a 100 PSKPSY01 Psykologi 1 (få platser kvar) (HT) 50 PSKPSY02A Psykologi 2a (VT) 50 SVESKR0 Skrivande (få platser kvar) 100 MODITA01 Italienska 1 100 BILBIL01b Bild och form 1b

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer

Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Ämne Kurskod Kursbok Författare Förlag ISBN-nummer Affärsjuridik JURAFF0 J2000 Affärsjuridik : fakta & uppgifter Andersson et al Liber 9,78915E+12 Biologi 1 BIOBIO01 Insikt- Biologi 1 Brynhildsen, Natur&Kultur

Läs mer

NTI-skolan, fristående kurser, distans

NTI-skolan, fristående kurser, distans NTI-skolan, fristående kurser, distans KURSINFORMATION från och med 1 juli 2012 NTIs kurskatalog Kurskoder Gymnasiala Kursnamn Poäng SVESVE01 Svenska 1 100 SVESVE02 Svenska 2 100 SVESVE03 Svenska 3 100

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015

Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 Kurser vi erbjuder under läsåret 2014-2015 NÄVADM0 MASANP0 Administration av nätverks- och serventrus Anpassning och montering av utrustning DRIAVH01 Avhjälpande underhåll 1 INSBES0 BILBIL00S BILBIL01a1

Läs mer

Här ser du vilken lärare som undervisar i kurser som startar i augusti Kurskod Ämne Lärare Epost

Här ser du vilken lärare som undervisar i kurser som startar i augusti Kurskod Ämne Lärare Epost ENGENG05 Engelska 5-9v Katarina Müller katarina.muller@folkuniversitetet.se ENGENG05 Engelska 5-19v Katarina Müller katarina.muller@folkuniversitetet.se ENGENG05K Engelska 5 - kväll Tuija Paukkonen Piloto

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL VID ÖREBROS GYMNASIESKOLOR. KURSKATALOG för val till årskurs 2 läsåret 2012/2013

INDIVIDUELLA VAL VID ÖREBROS GYMNASIESKOLOR. KURSKATALOG för val till årskurs 2 läsåret 2012/2013 INDIVIDUELLA VAL VID ÖREBROS GYMNASIESKOLOR KURSKATALOG för val till årskurs 2 läsåret 2012/2013 Gemensamma kurser för Rudbecksskolan, Tullängsskolan, Virginska skolan, Wadköpings utbildningscenter INDIVIDUELLA

Läs mer

Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016

Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016 2014-12-11 Individuellt val till år 2 (åk 14) lå 2015/2016 Nu är det dags att välja individuellt val till år 2. Valen görs på Dexter, och systemet är öppet mellan onsdag 4 februari kl. 08.00 och onsdag

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer