Information. inför val till årskurs 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information. inför val till årskurs 2"

Transkript

1 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

2 Inför val till nästa årskurs.. 1. Det svåra är att bestämma sig Kontrollera på timplanen bak i häftet vilka val du ska göra. Välj ur kursutbudet i häftet vilka kurser du vill läsa. 2. Desto lättare att registrera sina val Hitta sidan! Du når den via länk från skolans hemsida: Logga in! Användarnamn är ditt personnummer (t ex ). Lösenordet anger du vid första inloggningen. Följ instruktionerna! Spara efter varje vald kurs. Information om kurserna kan du få genom att klicka på kursnamnen. Skriv ut valblanketten! Valen avslutas med att du skriver ut en blankett med dina val. Skriv under, tillsammans med målsman om du är under 18 år, och Lämna valblanketten underskriven! -till skolans expedition. Anmäl till skolans expedition om du stöter på problem. Det kommer att finnas tider då man kan få hjälp i en datasal att göra sina val. Du kan göra dina val på webben under vecka 5. Lycka till! Valarbetarna

3 INDIVIDUELLA VAL Kurser markerade /LK är lokala kurser, övriga är nationella kurser. Kurskoderna (som står i högerkanten) ska anges på valblanketten. Gymnasieförordningen: Som individuellt val skall eleverna erbjudas varje kurs som förekommer på ett nationellt program i kommunen samt de nationellt fastställda kurserna svenska C och idrott och hälsa B. Önskar tillräckligt många elever en kurs anordnas den. SPRÅK ALLA PROGRAM Moderna språk: tyska, franska, spanska, italienska, modern grekiska Kurskoder för tyska steg 2 till 5: TY1302, TY1303, TY1304, TY1305, Kurskoder för franska steg 2 till 5: FR1302, FR1303, FR1304, FR1305, Kurskoder för spanska steg 2 till 5: SP1302, SP1303, SP1304, SP1305, Kurskoder för italienska steg 1 till 3: IT1301, IT1302, IT1303 Kurskod för modern grekiska steg 1 (för språkelever i nuvarande åk1): GR1301 Kurskod för kinesiska steg 1 (endast som individuellt val) KI1301 Förkunskaper: Underliggande steg Som individuellt val till åk 2 eller 3 kan du välja steg 2,3,4 och/eller 5 beroende på vad du läst tidigare. De elever som så önskar kan på steg 5 i tyska respektive franska avlägga internationellt gångbara språkdiplom på kommunens bekostnad: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) och Diplôme d'études de langue française (DELF). Du befäster och stärker dina färdigheter i språket. Bl.a. ser vi TV, film, läser tidningar, ägnar oss åt realia, fri skrivning, avancerad översättning. Mindre gruppstorlek ger större möjlighet till individuell handledning och intensiv muntlig och skriftlig språkträning. ÖVRIGT - ALLA PROGRAM Interaktiv spanska, Interaktiv tyska och Interaktiv franska SP1504, TY1504, FR1504 Kursens längd: 2 terminer, 50p Förkunskaper: Steg 3 Interaktiv sp/ty/fr är en lokal kurs på 50 poäng. Det är en kommunikativ kurs. Vi sysslar med såväl muntlig kommunikation som skriftlig kommunikation. Engelska C EN1203 Kursens längd: 2 terminer, 100p Förkunskaper: Engelska B Under höstterminen läser du engelska med siktet inställt på CAE-tentamen. Denna del av kursen finns även som en lokal 50-poängskurs. Under vårterminen kommer du att få läsa böcker och artiklar, såväl sakprosa och facktexter som skönlitteratur, av författare från den engelsktalande världen - äldre och yngre. Vi läser, diskuterar, analyserar och skriver om böcker och texter från t.ex. Storbritannien, USA, Canada, Australien, Nya Zealand och Afrika. En del av texterna knyts till den studieinriktning du valt. Du får också tillfälle att sätta dig in i områden som politik, samhällsliv, religion, litteratur, film, konst eller musik i något engelskspråkigt land.

4 Engelska CAE/LK EN1507 Kursens längd: 1 termin, 50p Förkunskaper: Engelska B Muntlig och skriftlig färdighet i engelska på högre nivå for högskolestudier och yrkesliv. Vid kursens slut är du förberedd för att tentera for CAE, Cambridge Certificate of Advanced English, som är en internationellt accepterad examen. OBS! Välj inte denna kurs om du vill läsa Engelska C eftersom den då ingår i kursen. Svenska A Kursen riktar sig till elever som läst kursen Svenska som andraspråk A. Här får du möjlighet att utveckla ditt språk i tal och skrift. SV1201 Litteratur och litteraturvetenskap SV1203 Du får här möjlighet att fördjupa dig i litteratur du är speciellt intresserad av. Litteraturens former och funktioner studerar vi i t.ex. en speciell epok, utomeuropeisk litteratur, olika genrer, olika litterära riktningar eller i enskilda författarskap. Vi diskuterar texterna ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv och försöker sätta dem i ett kulturellt sammanhang. Litterär gestaltning SV1204 Vi läser riktigt modern skönlitteratur och har läsningen som utgångspunkt för kreativt skrivande, varvid vi experimenterar med olika genrer, stilar, stilmedel och berättartekniska grepp i fritt litterärt skapande. Din lust och förmåga att uttrycka dig stimuleras och du utvecklas som skribent. Retorik/LK SV1533 Förkunskaper: inga Kursen i retorik syftar till att ge omedelbara resultat och livslånga färdigheter. Att tala väl ger självtillit, självkännedom och säkerhet i allt umgänge. Den egna personligheten som det främsta instrumentet är nyckelordet och när vi lär oss att bedöma och behärska den aktuella talsituationen lägger vi stor vikt vid icke-verbal kommunikation och kroppsspråk, vid presentationsteknik, minnesteknik och metoder för att bli säkrare och mer effektiv. Retorik B/LK Förkunskaper: Retorik A Kursen bygger vidare på kunskaper från kursen Retorik/LK SV1537 Filmkunskap/LK SV1519 Kursen Filmkunskap syftar till att ge grundläggande kunskaper om filmens historia, olika genrer och stilgrepp och olika sätt att analysera film. Vi kommer också att titta på fenomenet amerikansk film, och varför Hollywood är så framgångsrikt. Eftersom amerikansk film är så dominerande blir det naturligt att vi ägnar den en hel del tid.

5 Mediekommunikation A MDK1201 Kursens längd: 100 p, 2 terminer Få folk dit du vill! Lär dig mer om hur reklam och information fungerar. Du lär dig analysera och förmedla information och utformar kreativa budskap i olika medier. Vi träffar professionella reklamare och informatörer och lär oss en del av deras knep. Bild och form 1/LK BF1509 Kursen motsvarar de nationella kurserna Bild och Form grundkurs+fördjupning. I kursen utvecklas din förmåga att skapa och förstå bild och form. Du övar dig i att analysera och tolka bilder, två- och tredimensionella. Du får praktiskt pröva olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. Din kreativa förmåga utvecklas och ditt intresse och din förståelse för de konstnärliga uttrycksmöjligheterna fördjupas. Bild och form 2/LK BF1510 Förkunskaper: Bild och form 1 Kursen bygger på de erfarenheter du fått genom Bild och form l. Du förväntas själv, i samråd med läraren, ansvara for uppläggning av delar av kursen. Du väljer inom vilka områden du vill fördjupa dig. Grafisk design/lk GKO1504 Vi lär oss om Grafisk Design nu och förr. Vi formger bild, text och gör en presentation. Vi analyserar trycksaker och hemsidor. Vi arbetar grundläggande med layout- och ritprogram i datorn. Grafisk Design2 personligt uttryck/lk GKO1507 Förkunskaper: Grafisk design eller motsvarande egen erfarenhet. Kursen är en fördjupning av Grafisk design och syftar till att bredda ditt kunnande för att ge dig de verktyg och det kreativa mod du behöver för att utveckla din egen röst ditt eget personliga uttryck! Du kommer att arbeta i proffsprogram(photoshop /Indesign) och vi kommer att gå disciplinen in på livet såväl i nutid som kulturhistoriskt. Foto/LK FBL1502 Kursens längd: 2 terminer, 50p Förkunskaper: inga Du lär dig grunderna i foto. Till svart/vit fotografering använder vi traditionella systemkameror och till färg digitala kameror. Mörkrumsarbete med framkallning av sv/v film, förstoring och kopiering på fotopapper ingår. Enkla grunder i efterarbete av digitala färgbilder med Photoshop. OBS! Kräver förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar!

6 Sångteknik A /LK MU1505 Här får du kunskaper om hur man kan använda rösten som uttryck i en vokalgrupp, sångteknik och röstvård. Vi sjunger i stämmor och det ges utrymme för solistiska inslag. Sångteknik B /LK MU1518 Förkunskapskrav: Sångteknik A Vidareutveckling av de kunskaper i sång och röstvård som du tillhandahållit i A-kursen. Mera Musik/LK MU1509 Förkunskaper: Se nedan. Här är det bra med vissa förkunskaper eller hög ambitionsnivå och/eller musikalitet eftersom kursen ger kunskaper i mer än grundläggande musikteori och ensemblespel på högre konstnärlig nivå. Här får du stora möjligheter att själv komma vidare i din musikaliska utveckling genom att spela med andra och jobba självständigt med val av låtar inför framträdande på konserter och dylikt. Ett stort intresse för de olika moderna genrerna är en stor fördel. Du får också möjlighet att spela flera olika instrument men ändå lägga tyngdpunkten på ditt huvudinstrument. Specialmusik A MU1525 Förkunskaper: Du måste vara elev i Kulturskolan och ha spelat ett instrument där i några år. Du bör ha en hög ambitionsnivå när det gäller ditt utövande och gärna delta i en eller flera orkestrar. I samråd med din/dina lärare på Kulturskolan och musikläraren på S:t Petri avgörs om du har den ambitionsnivå som krävs för att välja Specialmusik. Du får också stora möjligheter att delta i aktivt i skolans musikliv. Specialmusik B Fortsättningskurs till Specialmusik A. Specialmusik C Fortsättningskurs till Specialmusik B. Idrott och hälsa B Förkunskaper: Idrott och hälsa A Kursen bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och vidgar kunskaper i ämnet. Ergonomi Kursen Ergonomi behandlar samspelet mellan människa, teknik och miljö. MU1527 MU1528 IDH1202 IDH1203 Bollspel/LK IDH1519 Fördjupning inom bollspel avseende teknik och regler. Strävan är också att ge eleverna vissa kunskaper i träningsuppläggning samt lagledning.

7 Specialidrott A SC1201 Kursens längd: 4 terminer, 200p Förkunskaper: Klubbrekommendation Kursen ger kunskap och färdighet i specialidrotten, så att förutsättningar skapas för en idrottskarriär och samtidigt ges grundläggande kunskap om det ideella ledarskapets betydelse i samhället. Specialidrott B SC1202 Förkunskaper. Specialidrott A Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i specialidrotten, så att förutsättningar skapas för en idrottskarriär på nationell nivå och förståelse för ett samhälleligt engagemang inom idrotten. Datorkunskap DAA1201 Kursen ger kunskap om persondatorer och nätverk samt färdigheter att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter. Webbdesign DTR1210 Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande Kursen Webbdesign skall ge grundläggande kunskaper i multimediala programvaror och kunskap att konstruera och bygga upp en webbsida. Programmering A Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande Kursen ger kunskaper och färdigheter i programmering och strukturering. Som programmeringsspråk används Visual Basic. DTR1207 Programmering B DTR1208 Förkunskaper: Programmering A Kursen skall ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i ett strukturerat programmeringsspråk. Kursen skall också ge kunskaper om språkets viktigaste datastrukturer. Dessutom skall kursen ge färdigheter i algoritmkonstruktion. Religionskunskap B RE1202 Förkunskaper: Religionskunskap A Du fördjupar dig i olika asiatiska och andra icke-europeiska trossystem i historia och nutid liksom olika livsåskådningssystem, t.ex. humanism och dess betydelse för FN. Därtill kommer aktuella trosrörelser i vår egen tid och reflexion och diskussion kring olika etiska frågor. De sistnämnda kan med fördel vara programinriktade.

8 Historia C HI1203 Förkunskaper: Historia A, riktar sig till både N- och S-elever! Du arbetar källkritiskt, studerar olika typer av historiska framställningar, lär dig identifiera och beskriva olika historiesyner och diskutera trovärdigheten i den mängd historisk information som förekommer i vårt samhälle. Du får också kunskap om olika källsamlingar och arkiv. Kultur och idéhistoria Idéer och konst. Samhälle, utövare och konstarter. Kursen tar upp sambanden, ger historik och belyser samspelet. KUHI1202 Latin A LAS1201 Förkunskaper: inga (men goda kunskaper i moderna språk värdefulla) Du får lära dig den grundläggande grammatiken och du får ett centralt ordförråd. Hela tiden gör vi jämförelser med de moderna språken för att se hur latinet har påverkat dessa. Dessutom läser vi mycket om kulturen, historien, religionen och om det dagliga livet i antikens Rom. Vi lär oss även hur de moderna orden är uppbyggda av latinska prefix, basmorfem etc. Ett antal kända latinska citat och sentenser ingår också för allmänbildningens skull. Grekiska A GRK1201 Vi går igenom de viktigaste delarna av den forngrekiska grammatiken under läsandet av en kursbok på engelska. Hela tiden uppmärksammar vi det grekiskt språkets betydelse för de moderna västerländska språken. Parallellt med språkstudiet gör vi en noggrann studie av den grekiska kulturen, grunden för den västerländska kulturen. Småföretagande A FE1207 Ni får möjlighet att prova en affärsidé genom att planera och starta ett företag i fiktiv form. Ni kan välja att arbetar i grupp eller enskilt. Vi varvar teori med det praktiska arbetet i företaget. Vi går på studiebesök och bjuder in föreläsare från näringslivet. I kursen ingår också besök av representanter från Unga Aktiesparare med möjlighet att deltaga i en tävling. Kursen är en utmärkt grund för den som i åk 3vill arbeta med Ung Företagsamhet i sitt projektarbete. Småföretagande B FE1208 Förkunskaper: Småföretagande A Bygg, på din ursprungliga affärsidé (från Småf. A) eller skapa en helt ny. Vilka lagar gäller? Vilka krav finns på årsredovisning, skatter o dyl? Gör en marknadsundersökning och välj därefter hur din marknadsföring ska se ut. Gör en marknadsplan. Du ska också hinna upprätta och analysera enklare bokslut. Du kan om du vill lära dig detta genom att under ett år, starta,driva och avveckla ett riktigt företag, ett UF-företag Här har du chansen till learning by doing

9 Internationell ekonomi FE1210 Förkunskaper: inga Är världens resurser rättvist fördelade? Vilka länder handlar vi med, vilka har vi olika samarbeten med? Varför ska man inte ge en japan ett vitt paket innehållande en kniv av svenskt stål som present vid affärsbesök? Hur påverkar EMU valutahandeln och/eller penningpolitiken? Detta är frågetecken som vi ska försöka räta ut under kursens gång. Rättskunskap RK1203 Förkunskaper: inga Hur kommer en lag till? Vad är offentlighetsprincipen? Vad är skillnaden på att vara gift eller sambo? Vem får mina pengar när jag dör? Gäller muntliga avtal? Kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand när jag ska studera utomlands? Detta och lite till innehåller denna kurs. Internationella relationer SH1204 Förkunskaper: inga Kursen behandlar organiserat internationellt samarbete, utrikes- och säkerhetspolitik, konflikters orsak och verkan samt de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Model European Parliament/LK SH1530 Förkunskaper: inga Kursen ska ge en djupare förståelse för den parlamentariska processen genom aktivt deltagande i simuleringsspel. Du får öva debatteknik och den kommunikativa förmågan. Efter genomgången kurs har du möjlighet att delta i uttagningen till Model European Parliament, där elever får möjlighet att delta i simuleringsspel, i Sverige och eventuellt på andra platser ute i Europa. Turism TURI1205 Kursens längd, 1 termin, 50p Förkunskaper: inga Turism - där finns framtidens yrken Antalet turister ökar, bl a i Sverige, och här är något som du har möjlighet att arbeta med i framtiden. I kursen finns det möjlighet att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Vi blandar teori med bl a studiebesök och egna undersökningar. Filosofi B FS1202 Förkunskaper: Filosofi A I Filosofi B presenteras ett par nya ämnesområden, men den innehåller även fördjupningar i vissa av de delar som behandlades i A-kursen. B-kursen är mer praktiskt inriktad på så sätt att man här använder sig av de redskap som man har fått under Filosofi A för att lösa/diskutera samhällsproblem och moraliska frågor som man stöter på i det vardaliga livet. Psykologi B PS1202 Förkunskaper: Psykologi A Kursen syftar till att ge bredare och mer fördjupade kunskaper om psykologins olika sakområden samt kunna möjliggöra jämförelser mellan olika psykologiska perspektiv och förklaringsmodeller.

10 SÄRSKILT FÖR SP Matematik C MA1203 Förkunskaper: Matematik B Kursen ger dig de fördjupade kunskaper i matematik som krävs för att du efter gymnasiet skall komma in på ekonomprogrammet, systemvetarprogrammet eller kunna utbilda dig till arkitekt. Samhällskunskap B SH1202 Här fördjupas kunskaperna från A-kursen, vilket bl a betyder egna undersökningar och eget arbete kring samhällsfrågor. Ämnesområdena varierar eftersom de bestäms i samråd mellan lärare och elever. OBS! Endast för elever som inte läser det i sin ordinarie studieplan, t ex språk- och journalistinriktningarna. Möjlig även för NovaN. Geografi B GE1202 Samspelet mellan natur, människa och samhälle betonas, men kursen har sitt fokus på samhällsgeografi. Det betyder exempelvis att områden såsom städer, turism och olika regioner studeras. OBS! Endast för elever som inte läser det i sin ordinarie studieplan, t ex språk- och journalistinriktningarna. SÄRSKILT FÖR NV Svenska C = Muntlig och skriftlig kommunikation SV1205 Förkunskaper: Svenska A Du får arbeta självständigt med att utföra mer omfattande muntliga och skriftliga uppgifter som väljs med hänsyn till dina intressen, din studieinriktning och dina framtida behov. I studiet av olika typer av texter utvecklas ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Du förbereds för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga prestationer och formella skrivande. Geografi A GE1201 Kursen handlar om hur människor i vår värld brukar och förändrar jordytan. Den handlar därför om frågor som överlevnad, miljöpåverkan och hushållandet med jordens resurser. Matematik E MA1205 Förkunskaper: Matematik kurs D. Kursen ger dig de fördjupade kunskaper i matematik som krävs om du tänker läsa vidare på en kvalificerad teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Matematik högskola/lk MA1504 Kursens längd: 2 terminer, 100 p, kan ge 3 högskolepoäng Förkunskaper: Matematik kurs D Detta är högskolekursen Linjär algebra. Du läser den på gymnasiet och tenterar den på Malmö Högskola. Klarar du kursen får du, förutom betyg på gymnasiet, 3 högskolepoäng. Ska du klara av den här kursen bra bör du ha minst betyget VG i matematik D, vara intresserad av matematik och beredd att satsa tid utanför lektionerna på problemlösning.

11 Matematik F/LK Kursens längd: 1 temin, 50p Förkunskaper: Matematik kurs E Denna kurs är en utmärkt förberedelse för linjär algebra, som är en av de första matematikkursen du träffar på när du läser vidare på en kvalificerad teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Ma1507 Matematik diskret MA1207 Förkunskaper: Matematik kurs C I denna kurs får du bla lära dig mängdlära, olika talsystem, mer inom sannolikhetslära, olika typer av talföljder, lära dig använda program i räknaren, skriva egna småprogram till din räknare Mikrobiologi/LK BI1501 Förkunskaper: Biologi kurs A. Kursen ska genom många laborativa övningar ge god experimentell vana och grundläggande kunskaper inom mikrobiologins spännande värld. Vi undersöker bl a bakteriehalten i olika livsmedel, mikroskoperar och färgar bakterier samt kontrollerar antibiotika - resistensen hos olika bakteriestammar. Miljökunskap/LK MKU1501 Kursens längd: 1 termin, 50P Förkunskaper: NV-N-gren Eleven kommer att tillägna sig kunskap om naturliga och störda system i naturen. Arbetet ska bl a bedrivas experimentellt och som fältstudier. Kemi breddning, Läkemedelskemi Förkunskaper: Kemi kurs A och B. Breddningskurs i kemi med laborativt innehåll Fysik breddning, Astronomi Förkunskaper: Fysik kurs A. Läses parallellt med Fysik B. Breddningskurs i fysik med inriktning mot astronomi. KE1203 FY1203 Fysik breddning, Physics Tournament FY1203b Kursens längd: 2 termin, 50p Förkunskaper: Fysik kurs A. Läses parallellt med Fysik B. Kursen fokuserar på problemlösning i fysik, och du kommer att arbeta med teori, experiment, tolkning av resultat och modeller. Möjlighet finns att delta i Svenska Mästerskapen i problemlösning, som samtidigt är uttagning till International Young Physicists Tournament i Korea. Filosofi A Grundkurs i filosofi FS1201 Psykologi A PS1201 Kursen avser att vara orienterande i psykologins olika sakområden samt ge kunskap om skilda förklaringsmodeller till mänskligt beteende och hur dessa tillämpas.

12 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET inriktning SCIENCE: NV-SIE Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt N1a, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Biologi A Engelska B Fysik A Historia A Kemi A Matematik B Matematik C Matematik D Moderna språk Inriktning Biologi B Fysik B Kemi B profil Science Matematik E eller Miljöteknik "50" "40" "40" Individuella val kan användas till språk enl "40" "40" "40" "40" "40" "40" Projektarbete Dataintroduktion 5 5 Summa: Sciencekursen är ämnesövergripande och berör biologi, kemi, fysik samt idé- och lärdomshistoria. Kursen tar upp naturvetenskaplig analys, riskanalys och innebär en naturvetenskaplig fördjupning. Gäller klasser som börjar ht06 Uppdaterad

13 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Medicinsk-Kemisk-Biologisk lokal inriktning: NV-KB Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt N1b, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Biologi A Engelska B Fysik A Historia A Kemi A Matematik B Matematik C Matematik D Moderna språk Inriktning Biologi B Fysik B Kemi B profil Biologifördjupning med exkursioner och ämnesinr praktik Datorkunskap Idrott och hälsa B Kemifördjupning Moderna språk Matematik E eller Miljöteknik "50" "41" "41" Projektarbete Dataintroduktion 5 5 Summa: Gäller klasser som börjar ht06 Uppdaterad

14 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET inriktning NATURVETENSKAP: NV-NV Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt N1c, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Biologi A Engelska B Fysik A Historia A Kemi A Matematik B Matematik C Matematik D Moderna språk Inriktning Biologi B Fysik B Kemi B profil Fysik breddning 1 och kemi breddning 2 alternativt Historia B "100" "80" "40" "40" eller Geografi A "100" "80" "40" "40" Diskret matematik alternativt Svenska C "50" "40" "40" eller Psykologi A "50" "40" "40" Matematik E eller Miljöteknik "50" "40" "40" Individuella val kan användas till språk enl "40" "40" "40" "40" "40" "40" Projektarbete Dataintroduktion 5 5 Summa: ,2 I fysik breddning tar vi upp astronomi, läkemedelskemi i kemi breddning 3 med reservation för platsbrits Gäller klasser som börjar ht06 Uppdaterad

15 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 4 år (endast naturvetenskaplig inriktning) Undervisningstimmar N1d, 0607 Gäller klasser som börjar ht06 År 1 År 2 År 3 År 4 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt ht vt Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Biologi A Engelska B Fysik A Historia A Kemi A Matematik B Matematik C Matematik D Moderna språk Inriktning Biologi B Fysik B Kemi B profil Matematik E eller Miljöteknik "50" "40" "40" Geografi A alternativt Breddning Fy+Ke eller Historia B Psykologi A alternativt Diskret matematik eller Svenska C Individuella val kan användas till språk enl "40" "40" "40" "40" "40" "40" Projektarbete Dataintroduktion 5 5 Summa: med reservation för platsbrist 2 I fysik breddning tar vi upp astronomi, läkemedelskemi i kemi breddning

16 SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET Språklig inriktning: SPSK Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt S1a, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Matematik B Engelska B Naturkunskap B Historia A Muntl o skriftl komm (SvC) Geografi A Filosofi Psykologi Språk inriktning Modernt språk forts Modernt språk eller Latin profil Samhällskunskap B Interaktiv Ty/Fr/Sp/It Individuella val (Allt kan användas till språk) Projektarbete Dataintroduktion 5 Summa kurspoäng

17 SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET Samhällsvetenskaplig inriktning: SPSP Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt S1b S1d 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Matematik B Engelska B Naturkunskap B Historia A Muntl o skriftl komm (SvC) Geografi A Filosofi Psykologi Språk inriktning Historia B Religionskunskap B Samhällskunskap B profil Geografi B Int. Relationer Samhällskunskap C Psykologi B Filosofi B Individuella val (Allt kan användas till språk) Projektarbete Dataintroduktion 5 Summa kurspoäng

18 SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET Journalistisk inriktning: SPJO Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt S1c, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Matematik B Engelska B Naturkunskap B Historia A Muntl o skriftl komm (SvC) Geografi A Filosofi Psykologi Språk inriktning Historia B Samhällskunskap B Mediekunskap profil Datorkunskap Digital fototeknik Textkommunikation A Textkommunikation B TV/ Radioproduktion Individuella val (Allt kan användas till språk) Projektarbete Summa kurspoäng

Information. inför val till årskurs 2

Information. inför val till årskurs 2 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan 7-11/1: information i klasserna 14/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2009/10 Barn och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad

Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad Läsåret 2010/11 Utbildningsförvaltningen Malmö stad S:t Petri är mitt andra hem och eleverna här är min andra familj. Att börja på S:t Petri är ett beslut jag aldrig har ångrat Anais Suh, elevkårens ordförande

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2009/2010 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2010/2011 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

Välkommen till Spyken 2015-2016!

Välkommen till Spyken 2015-2016! Välkommen till Spyken 2015-2016! Några värdeord kunskap Så tycker eleverna om skolan 2014: Jag trivs i skolan 89% Det är positiv stämning på skolan 91% Förhållandet mellan personal och elev präglas av

Läs mer

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3

Poängplan TE. Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Åk 1 ht 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kurs Kod poäng åk1 åk2 åk3 Kärnämnen 750 Svenska A SV1201 100 67 33 Svenska B SV1202 100 33 67 Engelska A EN1201 100 100 Samhällskunskap A SH1201 100 40 60 Religion

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Humanistiska programmet

Humanistiska programmet Humanistiska programmet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b och 2b - kultur 200 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2010/2011 Katalog för lå 2010/2011 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet.

Naturvetenskapsprogrammet. Naturvetenskapsprogrammet www.hvitfeldtska.se Naturvetenskapsprogrammet med både bredd och spets Naturvetenskapsprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet ger dig en spännande och stimulerande utbildning som

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet.

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet. BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) Områdesbeh desbehörighet De kurser som krävs för f r olika utbildningar

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik

45 hp 90 hp 120 hp. Därutöver 30 hp biologi, vari fördjupande kurs ska ingå. 90 hp fysik Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012

INDIVIDUELLA VAL. Katalog för lå 2011/2012 Katalog för lå 2011/2012 INDIVIDUELLA VAL * Som individuellt val erbjuds kurserna i denna katalog. OBS! Kursen startar om det finns tillräckligt många sökande. * Individuellt val skall vara 300 poäng under

Läs mer

Kurser på gymnasienivå

Kurser på gymnasienivå Vuxenutbildningen er på gymnasienivå Våren 2011 start: 10 januari Sista ansökningsdatum: 10 november 2010 tider 10/1-18/3 ()... period 1 10/1-27/5 ()... period 1-2 10/1-23/12 (40 veckor)... period 1-2

Läs mer

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10

2009/2010 INDIVIDUELLT VAL. - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 2009/2010 INDIVIDUELLT VAL - Kursbeskrivningar - TILL ÅR 2 OCH 3 inför LÄSÅRET 09/10 Kursbeskrivningar I detta häfte presenteras de kurser/kurspaket skolan erbjuder som individuellt val. Här finns både

Läs mer

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta

Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Förr Många olika utbildare Ett fåtal kurser Kunde sällan avsluta Nu Egna anställda lärare Behåller samma lärare Lokalt och distans Kan alltid avsluta Nationell samordning Utbildningsledare Studie & yrkesvägledare

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser

Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Samhällsvetenskapsprogrammet 750 p kärnämneskurser Svenska A/svenska som andraspråk A 100 Svenska B/svenska som andraspråk B 100 Engelska A 100 Matematik A 100 Samhällskunskap A 100 Idrott & hälsa A 100

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 246 gymnasieskola 2011 (NA) Examensmål för naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Välkommen till Spyken och NA-programmet

Välkommen till Spyken och NA-programmet Välkommen till Spyken och NA-programmet Spyken 2011 Vår vision SPYKEN ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden! Förmågor för morgondagens samhälle okreativitet osjälvständighet

Läs mer

Teknikprogrammet (TE)

Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) Teknikprogrammet (TE) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet SPYKEN 2017/18

Naturvetenskapsprogrammet SPYKEN 2017/18 Naturvetenskapsprogrammet SPYKEN 2017/18 SPYKEN 2017/2018 Estetiska programmet 280 elever Humanistiska programmet 90 elever Naturvetenskapsprogrammet 370 elever Samhällsvetenskapsprogrammet 370 elever

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar

GY2011 Blir klar GY2000 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S 100 Ingår f n ej i kursutbudet -- Klar Klar NYA KURSER GAMLA KURSER GY2011 Blir klar GY0 Ämne Kurs Kurskod Poäng Kurs Kurskod Poäng Administration Administration ADMADM00S Ingår f n ej i kursutbudet -- specialisering Administration 1 Administration

Läs mer

Inriktningsval och profilval för årskurs 1

Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Inriktningsval och profilval för årskurs 1 Obs! Om du går i årskurs 2 kan du hoppa till sida 3 i detta häfte. Du kommer av lärare och studie- och yrkesvägledare bli informerad om de inriktningsval och

Läs mer

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:...

Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors namn:... Tel:... NUVARANDE SKOLA OCH KURSER Uppgifter angående nuvarande skola: Elevens namn:... Nuvarande skola:... kommun:... Tel:... Ansvarig studie- och yrkesvägledare:... Tel:... E-mail:.. Rektor eller bitr. rektors

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp.

Utbildningsplan för. Den tredje terminen läses Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Utbildningsplan för Masterprogram i litteraturvetenskap Master's Programme in Literature 120.0 Högskolepoäng 120.0 ECTS credits Programkod: HMLVO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2013-11-27 Ändrad: 2014-11-26

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits

UTBILDNINGSPLAN. Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng. Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits Dnr: 346/2008-515 Lärarutbildningsnämnden UTBILDNINGSPLAN Lärarutbildningsprogrammet, 270-330 högskolepoäng Teacher Education, 270-330 Higher Educational Credits 1. Ansvarig för programmet Lärarutbildningsnämnden

Läs mer

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211

Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010. Högskoleverkets beslut om områdesbehörigheter Taget 071211 Meritpoäng för sökande till högskolan från 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet sprogrammet Inriktningar och musik och samhälle Nyhet! PER BRAHEGYMNASIET Det är en cool miljö på PB med en trevlig stämning. Jag var på öppet hus och hade också hört mycket bra om skolan. Det var också

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18

VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VALINFORMATION NATURVETENSKAPS- PROGRAMMET 17 / 18 VAL TILL ÅR 2 OCH 3 Naturvetenskapsprogrammet Inför år 2 och år 3 har du möjlighet att forma din studieväg genom tre olika val. Du skall välja: Inriktning

Läs mer