Information. inför val till årskurs 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information. inför val till årskurs 2"

Transkript

1 Information inför val till årskurs 2 Tidsplan December: information i klasserna 15/1 kl 15:15 information om kurserna i aulan vecka 5 valen registreras via skolans hemsida, lämna ifylld blankett till exp!

2 Inför val till nästa årskurs.. 1. Det svåra är att bestämma sig Kontrollera på timplanen bak i häftet vilka val du ska göra. Välj ur kursutbudet i häftet vilka kurser du vill läsa. 2. Desto lättare att registrera sina val Hitta sidan! Du når den via länk från skolans hemsida: Logga in! Användarnamn är ditt personnummer (t ex ). Lösenordet anger du vid första inloggningen. Följ instruktionerna! Spara efter varje vald kurs. Information om kurserna kan du få genom att klicka på kursnamnen. Skriv ut valblanketten! Valen avslutas med att du skriver ut en blankett med dina val. Skriv under, tillsammans med målsman om du är under 18 år, och Lämna valblanketten underskriven! -till skolans expedition. Anmäl till skolans expedition om du stöter på problem. Det kommer att finnas tider då man kan få hjälp i en datasal att göra sina val. Du kan göra dina val på webben under vecka 5. Lycka till! Valarbetarna

3 INDIVIDUELLA VAL Kurser markerade /LK är lokala kurser, övriga är nationella kurser. Kurskoderna (som står i högerkanten) ska anges på valblanketten. Gymnasieförordningen: Som individuellt val skall eleverna erbjudas varje kurs som förekommer på ett nationellt program i kommunen samt de nationellt fastställda kurserna svenska C och idrott och hälsa B. Önskar tillräckligt många elever en kurs anordnas den. SPRÅK ALLA PROGRAM Moderna språk: tyska, franska, spanska, italienska, modern grekiska Kurskoder för tyska steg 2 till 5: TY1302, TY1303, TY1304, TY1305, Kurskoder för franska steg 2 till 5: FR1302, FR1303, FR1304, FR1305, Kurskoder för spanska steg 2 till 5: SP1302, SP1303, SP1304, SP1305, Kurskoder för italienska steg 1 till 3: IT1301, IT1302, IT1303 Kurskod för modern grekiska steg 1 (för språkelever i nuvarande åk1): GR1301 Kurskod för kinesiska steg 1 (endast som individuellt val) KI1301 Förkunskaper: Underliggande steg Som individuellt val till åk 2 eller 3 kan du välja steg 2,3,4 och/eller 5 beroende på vad du läst tidigare. De elever som så önskar kan på steg 5 i tyska respektive franska avlägga internationellt gångbara språkdiplom på kommunens bekostnad: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) och Diplôme d'études de langue française (DELF). Du befäster och stärker dina färdigheter i språket. Bl.a. ser vi TV, film, läser tidningar, ägnar oss åt realia, fri skrivning, avancerad översättning. Mindre gruppstorlek ger större möjlighet till individuell handledning och intensiv muntlig och skriftlig språkträning. ÖVRIGT - ALLA PROGRAM Interaktiv spanska, Interaktiv tyska och Interaktiv franska SP1504, TY1504, FR1504 Kursens längd: 2 terminer, 50p Förkunskaper: Steg 3 Interaktiv sp/ty/fr är en lokal kurs på 50 poäng. Det är en kommunikativ kurs. Vi sysslar med såväl muntlig kommunikation som skriftlig kommunikation. Engelska C EN1203 Kursens längd: 2 terminer, 100p Förkunskaper: Engelska B Under höstterminen läser du engelska med siktet inställt på CAE-tentamen. Denna del av kursen finns även som en lokal 50-poängskurs. Under vårterminen kommer du att få läsa böcker och artiklar, såväl sakprosa och facktexter som skönlitteratur, av författare från den engelsktalande världen - äldre och yngre. Vi läser, diskuterar, analyserar och skriver om böcker och texter från t.ex. Storbritannien, USA, Canada, Australien, Nya Zealand och Afrika. En del av texterna knyts till den studieinriktning du valt. Du får också tillfälle att sätta dig in i områden som politik, samhällsliv, religion, litteratur, film, konst eller musik i något engelskspråkigt land.

4 Engelska CAE/LK EN1507 Kursens längd: 1 termin, 50p Förkunskaper: Engelska B Muntlig och skriftlig färdighet i engelska på högre nivå for högskolestudier och yrkesliv. Vid kursens slut är du förberedd för att tentera for CAE, Cambridge Certificate of Advanced English, som är en internationellt accepterad examen. OBS! Välj inte denna kurs om du vill läsa Engelska C eftersom den då ingår i kursen. Svenska A Kursen riktar sig till elever som läst kursen Svenska som andraspråk A. Här får du möjlighet att utveckla ditt språk i tal och skrift. SV1201 Litteratur och litteraturvetenskap SV1203 Du får här möjlighet att fördjupa dig i litteratur du är speciellt intresserad av. Litteraturens former och funktioner studerar vi i t.ex. en speciell epok, utomeuropeisk litteratur, olika genrer, olika litterära riktningar eller i enskilda författarskap. Vi diskuterar texterna ur olika litteraturvetenskapliga perspektiv och försöker sätta dem i ett kulturellt sammanhang. Litterär gestaltning SV1204 Vi läser riktigt modern skönlitteratur och har läsningen som utgångspunkt för kreativt skrivande, varvid vi experimenterar med olika genrer, stilar, stilmedel och berättartekniska grepp i fritt litterärt skapande. Din lust och förmåga att uttrycka dig stimuleras och du utvecklas som skribent. Retorik/LK SV1533 Förkunskaper: inga Kursen i retorik syftar till att ge omedelbara resultat och livslånga färdigheter. Att tala väl ger självtillit, självkännedom och säkerhet i allt umgänge. Den egna personligheten som det främsta instrumentet är nyckelordet och när vi lär oss att bedöma och behärska den aktuella talsituationen lägger vi stor vikt vid icke-verbal kommunikation och kroppsspråk, vid presentationsteknik, minnesteknik och metoder för att bli säkrare och mer effektiv. Retorik B/LK Förkunskaper: Retorik A Kursen bygger vidare på kunskaper från kursen Retorik/LK SV1537 Filmkunskap/LK SV1519 Kursen Filmkunskap syftar till att ge grundläggande kunskaper om filmens historia, olika genrer och stilgrepp och olika sätt att analysera film. Vi kommer också att titta på fenomenet amerikansk film, och varför Hollywood är så framgångsrikt. Eftersom amerikansk film är så dominerande blir det naturligt att vi ägnar den en hel del tid.

5 Mediekommunikation A MDK1201 Kursens längd: 100 p, 2 terminer Få folk dit du vill! Lär dig mer om hur reklam och information fungerar. Du lär dig analysera och förmedla information och utformar kreativa budskap i olika medier. Vi träffar professionella reklamare och informatörer och lär oss en del av deras knep. Bild och form 1/LK BF1509 Kursen motsvarar de nationella kurserna Bild och Form grundkurs+fördjupning. I kursen utvecklas din förmåga att skapa och förstå bild och form. Du övar dig i att analysera och tolka bilder, två- och tredimensionella. Du får praktiskt pröva olika material, tekniker och konstnärliga uttryckssätt. Din kreativa förmåga utvecklas och ditt intresse och din förståelse för de konstnärliga uttrycksmöjligheterna fördjupas. Bild och form 2/LK BF1510 Förkunskaper: Bild och form 1 Kursen bygger på de erfarenheter du fått genom Bild och form l. Du förväntas själv, i samråd med läraren, ansvara for uppläggning av delar av kursen. Du väljer inom vilka områden du vill fördjupa dig. Grafisk design/lk GKO1504 Vi lär oss om Grafisk Design nu och förr. Vi formger bild, text och gör en presentation. Vi analyserar trycksaker och hemsidor. Vi arbetar grundläggande med layout- och ritprogram i datorn. Grafisk Design2 personligt uttryck/lk GKO1507 Förkunskaper: Grafisk design eller motsvarande egen erfarenhet. Kursen är en fördjupning av Grafisk design och syftar till att bredda ditt kunnande för att ge dig de verktyg och det kreativa mod du behöver för att utveckla din egen röst ditt eget personliga uttryck! Du kommer att arbeta i proffsprogram(photoshop /Indesign) och vi kommer att gå disciplinen in på livet såväl i nutid som kulturhistoriskt. Foto/LK FBL1502 Kursens längd: 2 terminer, 50p Förkunskaper: inga Du lär dig grunderna i foto. Till svart/vit fotografering använder vi traditionella systemkameror och till färg digitala kameror. Mörkrumsarbete med framkallning av sv/v film, förstoring och kopiering på fotopapper ingår. Enkla grunder i efterarbete av digitala färgbilder med Photoshop. OBS! Kräver förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar!

6 Sångteknik A /LK MU1505 Här får du kunskaper om hur man kan använda rösten som uttryck i en vokalgrupp, sångteknik och röstvård. Vi sjunger i stämmor och det ges utrymme för solistiska inslag. Sångteknik B /LK MU1518 Förkunskapskrav: Sångteknik A Vidareutveckling av de kunskaper i sång och röstvård som du tillhandahållit i A-kursen. Mera Musik/LK MU1509 Förkunskaper: Se nedan. Här är det bra med vissa förkunskaper eller hög ambitionsnivå och/eller musikalitet eftersom kursen ger kunskaper i mer än grundläggande musikteori och ensemblespel på högre konstnärlig nivå. Här får du stora möjligheter att själv komma vidare i din musikaliska utveckling genom att spela med andra och jobba självständigt med val av låtar inför framträdande på konserter och dylikt. Ett stort intresse för de olika moderna genrerna är en stor fördel. Du får också möjlighet att spela flera olika instrument men ändå lägga tyngdpunkten på ditt huvudinstrument. Specialmusik A MU1525 Förkunskaper: Du måste vara elev i Kulturskolan och ha spelat ett instrument där i några år. Du bör ha en hög ambitionsnivå när det gäller ditt utövande och gärna delta i en eller flera orkestrar. I samråd med din/dina lärare på Kulturskolan och musikläraren på S:t Petri avgörs om du har den ambitionsnivå som krävs för att välja Specialmusik. Du får också stora möjligheter att delta i aktivt i skolans musikliv. Specialmusik B Fortsättningskurs till Specialmusik A. Specialmusik C Fortsättningskurs till Specialmusik B. Idrott och hälsa B Förkunskaper: Idrott och hälsa A Kursen bygger på Idrott och hälsa A och fördjupar och vidgar kunskaper i ämnet. Ergonomi Kursen Ergonomi behandlar samspelet mellan människa, teknik och miljö. MU1527 MU1528 IDH1202 IDH1203 Bollspel/LK IDH1519 Fördjupning inom bollspel avseende teknik och regler. Strävan är också att ge eleverna vissa kunskaper i träningsuppläggning samt lagledning.

7 Specialidrott A SC1201 Kursens längd: 4 terminer, 200p Förkunskaper: Klubbrekommendation Kursen ger kunskap och färdighet i specialidrotten, så att förutsättningar skapas för en idrottskarriär och samtidigt ges grundläggande kunskap om det ideella ledarskapets betydelse i samhället. Specialidrott B SC1202 Förkunskaper. Specialidrott A Kursen ger fördjupad kunskap och färdighet i specialidrotten, så att förutsättningar skapas för en idrottskarriär på nationell nivå och förståelse för ett samhälleligt engagemang inom idrotten. Datorkunskap DAA1201 Kursen ger kunskap om persondatorer och nätverk samt färdigheter att använda programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter. Webbdesign DTR1210 Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande Kursen Webbdesign skall ge grundläggande kunskaper i multimediala programvaror och kunskap att konstruera och bygga upp en webbsida. Programmering A Förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande Kursen ger kunskaper och färdigheter i programmering och strukturering. Som programmeringsspråk används Visual Basic. DTR1207 Programmering B DTR1208 Förkunskaper: Programmering A Kursen skall ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i ett strukturerat programmeringsspråk. Kursen skall också ge kunskaper om språkets viktigaste datastrukturer. Dessutom skall kursen ge färdigheter i algoritmkonstruktion. Religionskunskap B RE1202 Förkunskaper: Religionskunskap A Du fördjupar dig i olika asiatiska och andra icke-europeiska trossystem i historia och nutid liksom olika livsåskådningssystem, t.ex. humanism och dess betydelse för FN. Därtill kommer aktuella trosrörelser i vår egen tid och reflexion och diskussion kring olika etiska frågor. De sistnämnda kan med fördel vara programinriktade.

8 Historia C HI1203 Förkunskaper: Historia A, riktar sig till både N- och S-elever! Du arbetar källkritiskt, studerar olika typer av historiska framställningar, lär dig identifiera och beskriva olika historiesyner och diskutera trovärdigheten i den mängd historisk information som förekommer i vårt samhälle. Du får också kunskap om olika källsamlingar och arkiv. Kultur och idéhistoria Idéer och konst. Samhälle, utövare och konstarter. Kursen tar upp sambanden, ger historik och belyser samspelet. KUHI1202 Latin A LAS1201 Förkunskaper: inga (men goda kunskaper i moderna språk värdefulla) Du får lära dig den grundläggande grammatiken och du får ett centralt ordförråd. Hela tiden gör vi jämförelser med de moderna språken för att se hur latinet har påverkat dessa. Dessutom läser vi mycket om kulturen, historien, religionen och om det dagliga livet i antikens Rom. Vi lär oss även hur de moderna orden är uppbyggda av latinska prefix, basmorfem etc. Ett antal kända latinska citat och sentenser ingår också för allmänbildningens skull. Grekiska A GRK1201 Vi går igenom de viktigaste delarna av den forngrekiska grammatiken under läsandet av en kursbok på engelska. Hela tiden uppmärksammar vi det grekiskt språkets betydelse för de moderna västerländska språken. Parallellt med språkstudiet gör vi en noggrann studie av den grekiska kulturen, grunden för den västerländska kulturen. Småföretagande A FE1207 Ni får möjlighet att prova en affärsidé genom att planera och starta ett företag i fiktiv form. Ni kan välja att arbetar i grupp eller enskilt. Vi varvar teori med det praktiska arbetet i företaget. Vi går på studiebesök och bjuder in föreläsare från näringslivet. I kursen ingår också besök av representanter från Unga Aktiesparare med möjlighet att deltaga i en tävling. Kursen är en utmärkt grund för den som i åk 3vill arbeta med Ung Företagsamhet i sitt projektarbete. Småföretagande B FE1208 Förkunskaper: Småföretagande A Bygg, på din ursprungliga affärsidé (från Småf. A) eller skapa en helt ny. Vilka lagar gäller? Vilka krav finns på årsredovisning, skatter o dyl? Gör en marknadsundersökning och välj därefter hur din marknadsföring ska se ut. Gör en marknadsplan. Du ska också hinna upprätta och analysera enklare bokslut. Du kan om du vill lära dig detta genom att under ett år, starta,driva och avveckla ett riktigt företag, ett UF-företag Här har du chansen till learning by doing

9 Internationell ekonomi FE1210 Förkunskaper: inga Är världens resurser rättvist fördelade? Vilka länder handlar vi med, vilka har vi olika samarbeten med? Varför ska man inte ge en japan ett vitt paket innehållande en kniv av svenskt stål som present vid affärsbesök? Hur påverkar EMU valutahandeln och/eller penningpolitiken? Detta är frågetecken som vi ska försöka räta ut under kursens gång. Rättskunskap RK1203 Förkunskaper: inga Hur kommer en lag till? Vad är offentlighetsprincipen? Vad är skillnaden på att vara gift eller sambo? Vem får mina pengar när jag dör? Gäller muntliga avtal? Kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand när jag ska studera utomlands? Detta och lite till innehåller denna kurs. Internationella relationer SH1204 Förkunskaper: inga Kursen behandlar organiserat internationellt samarbete, utrikes- och säkerhetspolitik, konflikters orsak och verkan samt de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Model European Parliament/LK SH1530 Förkunskaper: inga Kursen ska ge en djupare förståelse för den parlamentariska processen genom aktivt deltagande i simuleringsspel. Du får öva debatteknik och den kommunikativa förmågan. Efter genomgången kurs har du möjlighet att delta i uttagningen till Model European Parliament, där elever får möjlighet att delta i simuleringsspel, i Sverige och eventuellt på andra platser ute i Europa. Turism TURI1205 Kursens längd, 1 termin, 50p Förkunskaper: inga Turism - där finns framtidens yrken Antalet turister ökar, bl a i Sverige, och här är något som du har möjlighet att arbeta med i framtiden. I kursen finns det möjlighet att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Vi blandar teori med bl a studiebesök och egna undersökningar. Filosofi B FS1202 Förkunskaper: Filosofi A I Filosofi B presenteras ett par nya ämnesområden, men den innehåller även fördjupningar i vissa av de delar som behandlades i A-kursen. B-kursen är mer praktiskt inriktad på så sätt att man här använder sig av de redskap som man har fått under Filosofi A för att lösa/diskutera samhällsproblem och moraliska frågor som man stöter på i det vardaliga livet. Psykologi B PS1202 Förkunskaper: Psykologi A Kursen syftar till att ge bredare och mer fördjupade kunskaper om psykologins olika sakområden samt kunna möjliggöra jämförelser mellan olika psykologiska perspektiv och förklaringsmodeller.

10 SÄRSKILT FÖR SP Matematik C MA1203 Förkunskaper: Matematik B Kursen ger dig de fördjupade kunskaper i matematik som krävs för att du efter gymnasiet skall komma in på ekonomprogrammet, systemvetarprogrammet eller kunna utbilda dig till arkitekt. Samhällskunskap B SH1202 Här fördjupas kunskaperna från A-kursen, vilket bl a betyder egna undersökningar och eget arbete kring samhällsfrågor. Ämnesområdena varierar eftersom de bestäms i samråd mellan lärare och elever. OBS! Endast för elever som inte läser det i sin ordinarie studieplan, t ex språk- och journalistinriktningarna. Möjlig även för NovaN. Geografi B GE1202 Samspelet mellan natur, människa och samhälle betonas, men kursen har sitt fokus på samhällsgeografi. Det betyder exempelvis att områden såsom städer, turism och olika regioner studeras. OBS! Endast för elever som inte läser det i sin ordinarie studieplan, t ex språk- och journalistinriktningarna. SÄRSKILT FÖR NV Svenska C = Muntlig och skriftlig kommunikation SV1205 Förkunskaper: Svenska A Du får arbeta självständigt med att utföra mer omfattande muntliga och skriftliga uppgifter som väljs med hänsyn till dina intressen, din studieinriktning och dina framtida behov. I studiet av olika typer av texter utvecklas ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. Du förbereds för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga prestationer och formella skrivande. Geografi A GE1201 Kursen handlar om hur människor i vår värld brukar och förändrar jordytan. Den handlar därför om frågor som överlevnad, miljöpåverkan och hushållandet med jordens resurser. Matematik E MA1205 Förkunskaper: Matematik kurs D. Kursen ger dig de fördjupade kunskaper i matematik som krävs om du tänker läsa vidare på en kvalificerad teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Matematik högskola/lk MA1504 Kursens längd: 2 terminer, 100 p, kan ge 3 högskolepoäng Förkunskaper: Matematik kurs D Detta är högskolekursen Linjär algebra. Du läser den på gymnasiet och tenterar den på Malmö Högskola. Klarar du kursen får du, förutom betyg på gymnasiet, 3 högskolepoäng. Ska du klara av den här kursen bra bör du ha minst betyget VG i matematik D, vara intresserad av matematik och beredd att satsa tid utanför lektionerna på problemlösning.

11 Matematik F/LK Kursens längd: 1 temin, 50p Förkunskaper: Matematik kurs E Denna kurs är en utmärkt förberedelse för linjär algebra, som är en av de första matematikkursen du träffar på när du läser vidare på en kvalificerad teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. Ma1507 Matematik diskret MA1207 Förkunskaper: Matematik kurs C I denna kurs får du bla lära dig mängdlära, olika talsystem, mer inom sannolikhetslära, olika typer av talföljder, lära dig använda program i räknaren, skriva egna småprogram till din räknare Mikrobiologi/LK BI1501 Förkunskaper: Biologi kurs A. Kursen ska genom många laborativa övningar ge god experimentell vana och grundläggande kunskaper inom mikrobiologins spännande värld. Vi undersöker bl a bakteriehalten i olika livsmedel, mikroskoperar och färgar bakterier samt kontrollerar antibiotika - resistensen hos olika bakteriestammar. Miljökunskap/LK MKU1501 Kursens längd: 1 termin, 50P Förkunskaper: NV-N-gren Eleven kommer att tillägna sig kunskap om naturliga och störda system i naturen. Arbetet ska bl a bedrivas experimentellt och som fältstudier. Kemi breddning, Läkemedelskemi Förkunskaper: Kemi kurs A och B. Breddningskurs i kemi med laborativt innehåll Fysik breddning, Astronomi Förkunskaper: Fysik kurs A. Läses parallellt med Fysik B. Breddningskurs i fysik med inriktning mot astronomi. KE1203 FY1203 Fysik breddning, Physics Tournament FY1203b Kursens längd: 2 termin, 50p Förkunskaper: Fysik kurs A. Läses parallellt med Fysik B. Kursen fokuserar på problemlösning i fysik, och du kommer att arbeta med teori, experiment, tolkning av resultat och modeller. Möjlighet finns att delta i Svenska Mästerskapen i problemlösning, som samtidigt är uttagning till International Young Physicists Tournament i Korea. Filosofi A Grundkurs i filosofi FS1201 Psykologi A PS1201 Kursen avser att vara orienterande i psykologins olika sakområden samt ge kunskap om skilda förklaringsmodeller till mänskligt beteende och hur dessa tillämpas.

12 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET inriktning SCIENCE: NV-SIE Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt N1a, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Biologi A Engelska B Fysik A Historia A Kemi A Matematik B Matematik C Matematik D Moderna språk Inriktning Biologi B Fysik B Kemi B profil Science Matematik E eller Miljöteknik "50" "40" "40" Individuella val kan användas till språk enl "40" "40" "40" "40" "40" "40" Projektarbete Dataintroduktion 5 5 Summa: Sciencekursen är ämnesövergripande och berör biologi, kemi, fysik samt idé- och lärdomshistoria. Kursen tar upp naturvetenskaplig analys, riskanalys och innebär en naturvetenskaplig fördjupning. Gäller klasser som börjar ht06 Uppdaterad

13 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Medicinsk-Kemisk-Biologisk lokal inriktning: NV-KB Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt N1b, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Biologi A Engelska B Fysik A Historia A Kemi A Matematik B Matematik C Matematik D Moderna språk Inriktning Biologi B Fysik B Kemi B profil Biologifördjupning med exkursioner och ämnesinr praktik Datorkunskap Idrott och hälsa B Kemifördjupning Moderna språk Matematik E eller Miljöteknik "50" "41" "41" Projektarbete Dataintroduktion 5 5 Summa: Gäller klasser som börjar ht06 Uppdaterad

14 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET inriktning NATURVETENSKAP: NV-NV Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt N1c, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Biologi A Engelska B Fysik A Historia A Kemi A Matematik B Matematik C Matematik D Moderna språk Inriktning Biologi B Fysik B Kemi B profil Fysik breddning 1 och kemi breddning 2 alternativt Historia B "100" "80" "40" "40" eller Geografi A "100" "80" "40" "40" Diskret matematik alternativt Svenska C "50" "40" "40" eller Psykologi A "50" "40" "40" Matematik E eller Miljöteknik "50" "40" "40" Individuella val kan användas till språk enl "40" "40" "40" "40" "40" "40" Projektarbete Dataintroduktion 5 5 Summa: ,2 I fysik breddning tar vi upp astronomi, läkemedelskemi i kemi breddning 3 med reservation för platsbrits Gäller klasser som börjar ht06 Uppdaterad

15 NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 4 år (endast naturvetenskaplig inriktning) Undervisningstimmar N1d, 0607 Gäller klasser som börjar ht06 År 1 År 2 År 3 År 4 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt ht vt Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Biologi A Engelska B Fysik A Historia A Kemi A Matematik B Matematik C Matematik D Moderna språk Inriktning Biologi B Fysik B Kemi B profil Matematik E eller Miljöteknik "50" "40" "40" Geografi A alternativt Breddning Fy+Ke eller Historia B Psykologi A alternativt Diskret matematik eller Svenska C Individuella val kan användas till språk enl "40" "40" "40" "40" "40" "40" Projektarbete Dataintroduktion 5 5 Summa: med reservation för platsbrist 2 I fysik breddning tar vi upp astronomi, läkemedelskemi i kemi breddning

16 SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET Språklig inriktning: SPSK Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt S1a, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Matematik B Engelska B Naturkunskap B Historia A Muntl o skriftl komm (SvC) Geografi A Filosofi Psykologi Språk inriktning Modernt språk forts Modernt språk eller Latin profil Samhällskunskap B Interaktiv Ty/Fr/Sp/It Individuella val (Allt kan användas till språk) Projektarbete Dataintroduktion 5 Summa kurspoäng

17 SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET Samhällsvetenskaplig inriktning: SPSP Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt S1b S1d 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Matematik B Engelska B Naturkunskap B Historia A Muntl o skriftl komm (SvC) Geografi A Filosofi Psykologi Språk inriktning Historia B Religionskunskap B Samhällskunskap B profil Geografi B Int. Relationer Samhällskunskap C Psykologi B Filosofi B Individuella val (Allt kan användas till språk) Projektarbete Dataintroduktion 5 Summa kurspoäng

18 SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET Journalistisk inriktning: SPJO Undervisningstimmar År 1 År 2 År 3 Kurser Poäng Und tim ht vt ht vt ht vt S1c, 0607 Kärnämnen Svenska A+B Engelska A Matematik A Est verksamhet Idrott och hälsa A Naturkunskap A Religionskunskap A Samhällskunskap A Karaktärsämnen Matematik B Engelska B Naturkunskap B Historia A Muntl o skriftl komm (SvC) Geografi A Filosofi Psykologi Språk inriktning Historia B Samhällskunskap B Mediekunskap profil Datorkunskap Digital fototeknik Textkommunikation A Textkommunikation B TV/ Radioproduktion Individuella val (Allt kan användas till språk) Projektarbete Summa kurspoäng

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015

PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015 PRESENTATION AV ALLMÄNNA LINJEN 2014 / 2015 Allmänna linjen har fem grupper. KULTUR OCH DRAMA, MÄNNISKAN, NATUREN, SAMHÄLLET samt VÄRLDEN. Alla grupper är ettåriga. Om du går på Wendelsberg under flera

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Behörighet i svenska och sen då?

Behörighet i svenska och sen då? 1 Behörighet i svenska och sen då? En undersökning om vad tidigare studenter på Behörighetsgivande kurs i svenska har valt att ägna sig åt efter avslutad kurs och om de anser att kursen har varit till

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

[FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING [FRAM]TIDSBRIST EN ENKÄTSAMMANFATTNING OM HUR GYMNASIELÄRARE I SVERIGE SER PÅ LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING skapad av Ungdomar.se inom projektet we_change_lärare SAMMANFATTNING Vi behöver ett hållbart

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I STYRDOKUMENT FÖR FÖRSKOLA OCH SKOLA LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING et t rät ren s Dju T i l l vä t efr i h e t Yttran d ka p ren be la r ä ll d h e Lärande för hållbar

Läs mer

Inte som andra ämnen

Inte som andra ämnen Inte som andra ämnen En studie av niondeklassares åsikter om skolämnet Bild Sara Hanson Examensarbete i Bild och visuell kultur inom LAU370 Handledare: Karolina Westling Examinator: Ninni Trossholmen Rapportnummer:

Läs mer

Maximal utveckling för alla

Maximal utveckling för alla Foto Jani Bryson Maximal utveckling för alla hur möter skolan elever med goda studieförutsättningar? Utredning på uppdrag av Stadsledningskontoret i Nacka kommun Februari 2009 Camilla Wallström C&C Organisation

Läs mer

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz.

Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Katalogen är tryckt med stöd av Beata Brummers stipendiefond samt Fröberg-Cramérs stipendiefond. Stort tack till Konstfacks rektor Maria Lantz. Författarna till varje projekt 2013 Detta verk är skyddat

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser

EXAMENSARBETE. Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser EXAMENSARBETE 2004:07 PED Hur kan individuell inlärning underlättas? Att främja individuell inlärning genom att öka medvetenheten om olika intelligenser Teresa Pettersson Maria Sundbom Luleå tekniska universitet

Läs mer

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen

Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen Örebro universitet HumUS-akademin Varför bör ungdomar läsa skönlitteratur i skolan och hur kan man gå tillväga i litteraturundervisningen - Hur kan det motiveras att skönlitteratur skall användas i svenskämnet

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen?

Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Vilka faktorer påverkar vuxna andraspråkselever att välja Vård- och omsorgsutbildningen? Fri eller ofri? Ann-Christin Lindberg Institutionen för Pedagogik och didaktik Examensarbete 15 hp Vårdpedagogik

Läs mer