EN redovisning AV året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN redovisning AV året"

Transkript

1 EN redovisning AV året Byggnadsfirman ernst R0sén ab

2 Årsredovisningen du har fått handlar om ett stabilt och mycket omtyckt fastighetsbolag. Men den handlar också om de 12 månader som har passerat. Den blåsiga kvällen i mars, den sköna söndagsmorgonen i mitten på maj och vinterdagen som äntligen kom. Vi har valt ut 12 av våra fastigheter från centrala Göteborg, Alingsås, Kungsbacka och Lerum. De återberättar hur naturen och omgivningen varierat från början i januari till slutet av december. Vår fastighetshistoria började redan för ungefär 672 månader sedan eller närmare bestämt i februari Då var det Ernst Rosén som stod vid rodret och även om det har ändrats, så lever samma anda kvar hos oss på Ernst Rosén. 2 3

3 KONCERNEN Om koncernen 6 Här finns vi 7 Brev från Reine 8 Vår vision 9 Thomas har ordet 10 Året som gått 12 Fem år i siffror 13 Vår historia 14 Aktuella projekt 16 GÖTEBORG Vår affärsidé 18 Det här vill vi 20 Så här gör vi 24 Vad säger hyresgästerna 26 Vårt miljöarbete 32 ALINGSÅS OCH LERUM Flodén Fastighets AB 34 Flodén Byggnads AB 36 Nääs Fabriker AB 38 KUNGSBACKA Aranäs AB 42 MARKNADEN Bostads- och lokalmarknaden 43 Förvaltningsberättelse 49 Resultaträkning koncernen 51 Balansräkning koncernen 52 Kassaflödesanalys koncernen 54 Resultaträkning moderföretaget 55 Balansräkning moderföretaget 56 Kassaflödesanalys moderföretaget 58 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 59 Underskrifter 71 Revisionsberättelse 73 ÖVRIGT Företagsledning 74 Fastighetsförteckning 75 Geografisk översikt 78 Kartor xx PRODUKTION OCH IDÉ: CLARA, KARLSTAD / TEXT: FLORENCE OPPENHEIM / FOTO: JOHAN WEDENSTRÖM, DANIEL DAHLGREN, LENA PATERSON / KARTOR: KARTENA AB / TRYCK: KNAPPEN, KARLSTAD. TRYCKT PÅ MILJÖGODKÄNDA MUNKEN LYNX, OMSLAG 240 G, INLAGA 130 G. 4 5

4 Om koncernen Här finns vi KONCERNEN Ernst Rosén är ett stabilt, familjeägt bolag som har varit verksamt i fastighetsbranschen i mer än 50 år. Bolaget äger och förvaltar i huvudsak bostadsfastigheter i de centrala delarna av Göteborg, Alingsås och Lerum, med den största andelen i Göteborg. Bolaget utför fortfarande byggnation genom det helägda dotterbolaget Flodén Byggnads AB. Tillsammans med Ivar Kjellberg Fastighets AB, äger Ernst Rosén även Aranäs AB, den enskilt största fastighetsägaren i Kungsbacka. Ernst Rosén arbetar långsiktigt och med hyresgästen i centrum, vilket visar sig i mycket goda resultat vid årliga enkätundersökningar. Totalt äger moderbolaget Byggnadsfirman Ernst Rosén AB, med helägda dotterbolagen Flodén Fastighets AB och Nääs Fabriker AB samt hälftenägda Aranäs AB, ett hundratal fastigheter. För Ernst Rosén representerar fastigheterna ett uppskattat värde om 4,9 Mdr. GRÅBO ALINGSÅS Antal fastigheter: 24 Förvaltad yta: kvm Bostadsyta: kvm Lokalyta: kvm Antal lägenheter: 357 Bolagsstruktur GÖTEBORG Antal fastigheter: 38 Förvaltad yta: kvm Bostadsyta: kvm Lokalyta: kvm Antal lägenheter: Antal fastigheter: 1 Bostadsyta: kvm Antal lägenheter: 40 TOLLERED Antal fastigheter: 1 Lokalyta: kvm LERUM Antal fastigheter: 7 Förvaltad yta: kvm Bostadsyta: kvm Lokalyta: kvm Antal lägenheter: 31 KUNGSBACKA Antal fastigheter: 41 Förvaltad yta: kvm Bostadsyta: kvm Lokalyta: kvm Antal lägenheter: KONCERNEN Antal fastigheter: 91 Förvaltad yta: kvm Bostadsyta: kvm Lokalyta: kvm Antal lägenheter: Kartena AB 6 7

5 Brev från Reine KONCERNEN Vision för koncernen Ernst Rosén Ernst Rosén skall, med starka ägare, på sin hemmamarknad förena familjeföretagets flexibilitet med ett professionellt arbetssätt, som om det vore ett börsnoterat bolag och alltid sträva efter att vara ett föredöme i branschen. Bolagen skall på respektive hemmamarknad vara förstahandsvalet när det gäller bostäder, lokaler och byggservice. Bolagen skall, med god avkastning på sysselsatt kapital, förena god lönsamhet med en mycket hög kundnöjdhet och kundfokus. (gäller för koncernen med undantag för Aranäs) 8 9

6 Thomas har ordet FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KONCERNEN Att med några få ord summera allt som händer inom företaget, är en av de utmaningar man som VD ställs inför varje år. Min tillbakablick på 2007 innehåller många positiva händelser. Först vill jag säga hur glad jag är över vad vi har åstadkommit med Nääs Fabriker Hotell och Restaurang. Anläggningen är något utöver det vanliga och har överträffat alla förväntningar. Jag vågar påstå att den har blivit Västsveriges bästa konferensanläggning och det är en utmaning att behålla den positionen. Fantastiskt är också att moderbolaget även i år fått första pris för högsta service- och produktkvalitet. Tack alla medarbetare, mycket bra jobbat! Under 2007 har Byggnadsfirman Ernst Rosén AB gått vidare i arbetet med bolagets kvalitetsledningssystem. Jag upplever redan idag att systemet fungerar som ett mycket bra verktyg för planering, utveckling och ledning av verksamheten. Nu återstår att lära oss att bli trygga i att arbeta målstyrt på alla nivåer i företaget. Alla medarbetare var under 2007 delaktiga i att formulera mål för 2008, i riktning mot vår vision. Engagemanget som alla medarbetare visade i arbetet talar om hur viktigt det är för alla att ha tydliga mål att arbeta mot. Under förra året fick jag i uppdrag av styrelsen att tillsammans med min närmaste medarbetare Birgitta Hanning, utveckla en marknadsanpassad koncernorganisation som ska föra företaget framåt. Med tre fastighetsförvaltande bolag, Byggnadsfirman Ernst Rosén AB, Flodén Fastighets AB och Nääs Fabriker AB, ser vi stora fördelar med att samordna verksamheten i en gemensam koncernorganisation. Målet är att stärka och kompetensutveckla organisationen för att möta våra egna krav och omvärldens förväntningar. För att jag som VD ska kunna fullfölja mitt uppdrag från styrelsen, behöver jag en organisation med engagerade och motiverade medarbetare. Det skapar vi genom delaktighet och genom att ge våra medarbetare eget ansvar. Aranäs fortsätter att vara en tongivande aktör i Kungsbacka och det känns väldigt viktigt för oss att bolaget är med och utvecklar staden. Under 2007 skedde bland mycket annat ett genombrott i planerna på nybyggnation av hela 900 lägenheter i Kolla, etapp 3, i samarbete med JM och Kungsbacka kommun, med möjlig byggstart Det gläder mig också att se att Kungsmässan äntligen fick det mycket välförtjänta priset Årets Köpcentrum Lika nöjd är jag inte över turerna kring vår fastighet Oscars på Marstrand. Trots vår ambition att bevara den ursprungliga känslan i en ny skepnad och bidra till ett levande Marstrand, har vi inte kunnat gå vidare som planerat under Men vi tror på och ser med tillförsikt fram emot ett genombrott i processen under Desto mer positiv är utvecklingen inom Flodén Byggnads AB. Omsättning och vinst ökar samtidigt som företaget fick mycket gott betyg av sina kunder i en egen kundundersökning. En mycket stark utveckling ser vi även hos Flodén Fastighets AB som på fyra år har höjt sitt serviceindex från 72,9 till hela 84 procent i de kundenkäter som företaget genomför årligen. Och nu framtid. Vid Huds moar i Tanum snurrar i maj 2008 de sex högsta vindkraftverken i Sverige. Det är vårt delägda Rabbalshede Kraft AB som startat upp den första etappen av 250 verk som ska byggas inom en sjuårsperiod blir också året då vi organiserar oss för kommande utmaningar som ska göra våra kunder, medarbetare och ägare om möjligt ännu nöjdare. En utmaning är att lägga upp planer för hur vi ska förädla våra fastigheter utifrån ett kundperspektiv. Jag ser det som ett stort ansvar för mig och bolaget att vara med och utveckla och värna om hyresrätten för att den ska vara kvar som en attraktiv, bekväm och unik boendeform, med hög servicenivå. Tack alla, mycket bra jobbat! 10 11

7 Året som gått KONCERNEN Fem år i siffror KONCERNEN I oktober invigdes Nääs Fabriker Hotell och Restaurang vid sjön Sävelången i Tollered. Med 57 hotellrum med unika konferensmöjligheter och en förstklassig restaurang, är ambitionen att vara ett förstahandsval i regionen. Anläggningen belönades med Svenska Ljuspriset 2007 för sina kreativa och ambitiösa belysningslösningar. I en fortsatt positiv byggkonjuktur visar Flodén Byggnads AB fortsatt goda resultat. Kvalitets- och organisationsutvecklingen har intensifierats under Byggnadsfirman Ernst Rosén AB kammade hem full pott vid en prisutdelning på konsultföretaget AktivBo:s och Fastighetsägarnas benchmarkingdag i Göteborg i november Över 80 västsvenska fastighetsbolag deltog i de enkätundersökningar bland hyresgäster som låg till grund för priserna. I klassen 500 lägenheter eller mer fick Ernst Rosén första pris för Bästa Serviceindex och även första pris i respektive delindex. Flodén Fastighets AB tog hem priset för bästa delindex Trivsel och trygghet i sin klass under benchmarkingdagen i Göteborg i november. Serviceindexet hamnade på 84 procent i höstens enkätundersökning Hyresintäkter, Mkr Hyresintäkter, kr/kvm Vakans bostäder 0 % 0% 0% 0% 0% Vakans lokaler 5 % 4% 4% 4% 5% Vakans totalt 2 % 1% 1% 1% 2% Uppskattat marknadsvärde fastigheter, Mkr* Övervärde fastigheter, Mkr Balansomslutning, Mkr Balansomslutning inkl övervärde, Mkr Eget kaptial, Mkr Eget kapital justerat, Mkr Soliditet 7 % 8% 7% 6% 5% Soliditet justerad 48 % 49% 47% 41% 40% Belåning, Mkr Belåningsgrad justerad 44 % 43% 45% 52% 52% Vid AktivBo:s benchmarkingdag i Stockholm i februari 2008, prisades Byggnadsfirman Ernst Rosén AB för Bästa Serviceindex 2007, alla kategorier. Bolaget fick också pris för Bästa profil och Bästa produktindex i klassen privata fastighetsägare. Flodén Fastighets AB tog hem priset Årets Lyft för tredje året i rad och var nominerade i flertalet klasser. Under året har Ernst Rosén investerat i 75 procent av utvecklingsfastigheten Oceanside Gateway Business Park. Fastigheten är en företagspark med 49 enheter i norra San Diego i Kalifornien, USA. Yta bostäder Yta lokaler Yta totalt Antal lägenheter Fastigheter Anställda * Marknadsvärdet är framtaget med hjälp av en intern avkastningsmodell. Marknadsvärdet är beräknat utifrån antagandet att senast fastställda taxeringsvärde motsvarar 75 % av marknadsvärdet. Aranäs har under 2007 fått ett genombrott i planprocessen för nybyggnation av cirka 900 lägenheter i Kolla, etapp 3, i Kungsbacka. Byggprojektet är ett samarbete mellan Aranäs, Kungsbacka kommun och JM. Beräknad byggstart är Ernst Rosén ser över organisationen i företaget och utvecklar en enhetlig organisation för koncernen med målsättning att den ska implementeras under DEFINITIONER Vakans Övervärde fastigheter Balansomslutning inklusive övervärde Eget kapital justerad Soliditet Soliditet justerad Belåningsgrad justerad Outhyrda kvadratmeter i procent av totala uthyrningsbara kvadratmeter. Marknadsvärde fastigheter minus bokfört värde. Balansomslutning plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Eget kapital dividerat med balansomslutning. Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning inklusive övervärde fastigheter. Långfristiga lån dividerat med balansomslutning inklusive övervärde

8 Vår historia KONCERNEN Byggnadsfirman Ernst Rosén AB grundades av Ernst Rosén Drygt 50 år och fyra generationer senare har familjeföretaget Ernst Rosén både vuxit i storlek och utvecklats i kvalitet Persgatan 9 i Lunden byggs. Strategi i företaget, bygga, äga och förvalta Redbergsvägen blir sista fastigheten som byggs i egen regi Flodén Byggnads AB i Lerum förvärvas och delas upp i byggverksamhet och en separat fastighetsförvaltning, Flodén Fastighets AB Brandvarnare installeras i alla lägenheter Reine Rosén tillträder som VD Första årliga hyresgästenkäten delas ut till alla hyresgäster årsfirande. Sverigerekord med 88% på serviceindex. Fastigheterna på Viktor Rydbergsgatan 14 och 20 förvärvas Thomas Lundh tillträder som VD. Pris för bästa serviceindex, 89 %, jämfört med 50 privata och kommunala fastighetsägare Byggnadsfirman Ernst Rosén grundas av Ernst Rosén Deltar i byggnation av miljonprogrammet i bl a områdena, Annedal, Vegastaden, Lunden, Landala Benny ÖIS-gården Rosén doneras tillträder som Örgryte VD. IS Företagscentret Nääs Fabriker förvärvas Organisationen förändras från fastighetsfokus till kundfokus Byggnadsfirman Ernst Rosén och Ivar Kjellberg Fastighets AB köper Aranäs AB med bl a Kungsmässan i Kungsbacka Utlandagatan 6-8 med kvm lägenhetsyta förvärvas. Företaget miljöcertifieras enligt ISO Utsedd till Årets Fastighetsägare av Fastighetstidningen Nääs Fabriker Hotell och Restaurang invigs. Under de första 30 åren uppförde Byggnadsfirman Ernst trera sig på förvaltning av egna fastigheter. År 1982 genom förvärvade Ernst Rosén hela fastighetsbeståndet i Alingsås. I november 2001 förvärvades en kvm stor Rosén inte mindre än 45 egna fastigheter. Flertalet finns förde bolaget sitt sista byggprojekt med egen byggpersonal. Aranäs AB i Kungsbacka, tillsammans med samarbetspart- fastighet på Utlandagatan och 2002 övertog Ernst Rosén två fortfarande kvar i bolagets ägo. Bolaget var bland annat aktivt Flodén Byggnads AB förvärvades 1989 och delades upp i nern Ivar Kjellberg Fastighets AB. Över en natt ökade Ernst fastigheter på Viktor Rydbergsgatan i centrala Göteborg som byggare och entreprenör under och 70-talens byggverksamhet och förvaltning av fastigheter. Roséns fastighetsinnehav med 50 procent. förvärvades fastigheten Oscars/Turisthotellet på Marstrand. Miljonprogram riksdagens program med mål att bygga en Ernst Rosén fortsatte att växa. I början av 1990-talet Sedan millennieskiftet har Ernst Rosén fortsatt att stärka miljon bostäder på tio år. förvärvades Nääs Fabriker, ett företagscenter med djupa, in- sin position i branschen och genomfört ett flertal strategiska I mitten av 1980-talet utvecklades bolaget till att koncen- dustrihistoriska rötter i Tollered, mellan Lerum och Alingsås. förvärv. År 2000 köpte Flodén Fastighets AB tio fastigheter i 14 15

9 Aktuella projekt KONCERN KONCERNEN NÄÄS FABRIKER Annorlunda, spektakulärt och generöst. På Nääs Fabriker Hotell och Restaurang går nytänkande design hand i hand med den unika fabriksmiljön. Hotellet består av 57 väl tilltagna hotellrum som ger möjlighet till möten i en avslappnad miljö. Vad gäller idéer och utförande har Nääs Fabriker arbetat tillsammans med Svensk Inredning Viking. Resultatet är generöst och spännande och ger besökaren något utöver det vanliga. Hotell- och konferensanläggningen drivs av Fazer Amica AB. Även restaurangen präglas av höga ambitioner. Här huserar köksmästaren Martin Lennartsson som under överinseende av Stefan Karlsson på restaurang Fond i Göteborg, lyfter svenska klassiker och smaker till en ny nivå. Nääs Fabriker Hotell och Restaurang har tilldelats Svenska Ljuspriset I motiveringen sägs bland annat att ombyggnaden har gjorts med höga ambitioner på gestaltning och upplevelser, där belysningen spelar en avgörande roll i det samlade uttrycket. Juryn säger vidare att det är en festlig, lustfylld och ofta överraskande upplevelse att vandra runt i hotellet. Annorlunda, spektakulärt och generöst Projekt på Marstrand När Byggnadsfirman Ernst Rosén AB förvärvade fastigheten med Oscars och Turisthotellet på Marstrand 2004, var ambitionen att få möjlighet att utveckla Marstrand. Mycket tid och resurser har lagts på oberoende undersökningar av byggnadernas standard. Efter teknisk genomgång har företaget funnit att byggnaderna visserligen är charmiga men i hopplöst dåligt skick. För Ernst Rosén är ståndpunkten klar: det vore ansvarslöst att försöka restaurera något så nedgånget. Istället vill Ernst Rosén med varsam hand få möjlighet att vara med och utveckla Marstrand och den genuina stämningen på hamnpromenaden. Fastigheten erbjuder möjlighet till flera publika verksamheter, som tar fasta på Marstrandsbor och besökare. Verksamheter som inte enbart är avsedda för några få sommarveckor, utan gör det intressant att bo på och besöka Marstrand året runt. Claes Ohlson till Kungsmässan I mars 2008 öppnade Claes Ohlson sin nya butik i Kungsmässan Köpcentrum i Kungsbacka. Butiken är belägen i en egen lokal, nära entrén till Kungsmässan. Det är Polisens gamla lokaler på Borgmästaregatan som har byggts om och renoverats. Butiksytan är cirka 1500 kvadratmeter stor. Claes Ohlsons nya butik blir ett utmärkt komplement till de cirka 80 butiker som idag är etablerade på Kungsmässan. Investering i vindkraft Genom att gå in som delägare i Rabbalshede Kraft AB, har Ernst Rosén bidragit till att lägga en god finansiell grund för de första tio vindkraftverken i norra Bohuslän. Sex av dessa är klara att tas i bruk i maj Därefter kommer ytterligare cirka 250 vindkraftverk att uppföras inom en sjuårsperiod

10 GÖTEBORG Strategi Policiess Kvalitetsarbete. Affärsidé för Byggnadsfirman Ernst Rosén AB Vi ska tillhandhålla ett boende som ger nöjda hyresgäster. Det görs genom byggnation och ett långsiktigt ägande och förvaltande av egna hyresfastigheter. Nöjda kunder ger grunden för fortsatt utveckling och tillväxt. Vi är organiserade så att beslutsfattandet har förts närmare hyresgästen och med engagerad och kompetent personal kan vi hålla en hög service- och kvalitetsnivå. Vi vill ha nöjda kunder, det är grunden i vår affärsidé. För att uppnå våra mål krävs strategier och riktlinjer för hur vi ska agera och arbeta. Vi har nu lagt grunden för ett kvalitetsledningssystem som ger fortsatt stabilitet och utveckling. Vår process för ständig förbättring av företaget. JANUARI Gråkall Göteborgsvinter, mitt i januari på Redbergsvägen i Olskroken

11 Det här vill vi GÖTEBORG Vår affärsidé bygger på nöjda kunder. För att nå våra långsiktiga mål och fortsätta vår stabila utveckling, har vi infört ett kvalitetsledningssystem i verksamheten. Systemet innehåller strategier och riktlinjer för hur vi ska agera och arbeta och kommer att användas fullt ut under Byggnadsfirman Ernst Rosén AB har använt verktyget GR Rating vid implementeringen av det nya kvalitetsledningssystemet. GR Ratings modell följer samma struktur som ISO 9001 och bygger på ett gemensamt ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. I arbetet har fokus legat på kundnytta det enda riktiga måttet på kvalitet. Struktur ger trygghet Ett väl fungerande kvalitetsledningssystem gör det enklare att leda och styra verksamheten. Alla medarbetare vet vilka regler som gäller och vad som förväntas av dem. Reglerna är enhetliga och dokumenterade och både ledning och övrig personal känner en trygghet i det dagliga arbetet. I verksamheten finns ett antal strategier och policies som är vägledande i vår ambition att ständigt ha kundens bästa i fokus. Dessa regler hjälper oss att leva upp till vår vision att vara ett föredöme i branschen och ett förstahandsval på vår hemmamarknad. och vidareutveckla vår affärsidé. De är byggda i samma anda och visar oss vilka spelregler som gäller och den väg företaget valt att gå för att uppnå visionen. Byggnadsfirman Ernst Rosén AB definierar sig i första hand som ett tjänsteföretag med fokus på dem som bor och verkar i våra fastigheter. Vi strävar efter att möta kunderna med egen, anställd personal och att vår personalomsättning ska vara låg allt för att behålla kompetensen i företaget. Finansiellt är strategin att genom en hög justerad soliditet alltid ha handlingsutrymme så att vi vid en given situation ska kunna agera snabbt. Ny koncernorganisation Under 2007 togs ett beslut i styrelsen att utveckla en ny koncernorganisation. Utvecklingen från ett mindre familjeföretag till en koncern ställer nya krav på arbetssätt, Bild: Februari Rosénandan en del av vardagen Våra policies innehåller mycket av det vi i dagligt tal kallar Rosénandan. Det handlar om förhållningssätt gentemot varandra och utåt mot kunder, omgivning och intressenter. Självklara saker som till exempel positiv attityd, medkänsla och att man måste tycka om att arbeta med människor. Basen i dessa policies är att vi definierar kvalitet som graden av kundnytta. Vi har en arbetsmiljöpolicy som betonar vikten av inflytande, utveckling och variation i det dagliga arbetet, där alla medarbetare ska uppmuntras till kreativitet och utveckling. För att skapa en finansiell trygghet har vi en finanspolicy med inriktning på långsiktighet och stabilitet. Strategier är spelregler Strategierna används som verktyg för att förverkliga, bevara FEBRUARI Kvällsmys inne, lite mörkare ute. En typisk februarikväll på Mejerigatan i Kallebäck

12 GÖTEBORG kompetenser och organisation. Målet är att skapa en organisation som är anpassad efter bolagets storlek, ambitioner och omvärldskrav men som har förutsättningar att växa och vara flexibel. Viktigt är att den ska upplevas lika kundnära och kompetent som dagens organisation. Företagsledning och administration ska utvecklas och effektiviseras genom samordning i en organisation. Den nya organisationen ska vara på plats och fungera från och med hösten Våra mål inför 2008 Utifrån visioner och strategier har ledningen formulerat tre övergripande mål och prioriteringar för Förutom att bli trygga i att arbeta målstyrt och utveckla och bygga upp koncernens organisation och kompetens, ska verksamheten fokusera på hur vi ska utveckla produkten, det vill säga våra fastigheter. Förutom att se över underhållsbehovet och planera genomförande av underhåll för de närmaste åren, har företaget bl a som mål att genomföra åtgärder som sänker värmeförbrukningen med två procent, elförbrukningen med en procent och vattenförbrukningen med en procent med genomslagskraft redan Kvalitetsledningssystemet på plats Efter att ha tagit fram målen för verksamheten, har vi fastställt verksamhetsplanen på ett strukturerat sätt utifrån kvalitetsledningssystemets principer. Vad som nu återstår är resultatdokumentation och uppföljning som kommer att genomföras under första halvåret Avsnitten om interna genomgångar och avvikelsehantering har påbörjats men kommer att slutföras efter att organisationsutvecklingen är genomförd. Ledningen upplever redan idag att ledningssystemet fungerar som ett mycket bra verktyg för ledning och styrning av verksamheten. Process för ständig förbättring. MARS Stampgatan 20, vårt huvudkontor i underbar vinterskrud. Som ett välgjort konstverk målat av en mästare

13 Så här gör vi GÖTEBORG En nära dialog med våra hyresgäster är grunden i vårt förbättringsarbete. Genom våra årliga hyresgästenkäter och i dagliga möten får vi synpunkter och förslag som utmanar oss att ständigt bli bättre. Varje år genomför vi kundundersökningar som kompletterar den dagliga dialog vi för med hyresgästerna. Resultaten av enkäterna presenterar vi under Roséndagarna ett återkommande arrangemang där våra medarbetare bland annat tar fram förbättringsförslag för verksamheten. Hyresgästernas synpunkter är ett viktigt verktyg i vårt interna kvalitetsarbete, när vi sätter upp mål för verksamheten och tar fram handlingsplaner för vår förvaltning. ER Boendeservice nära hyresgästen Vår organisation är skapad för att komma nära hyresgästen. Vi har delegerat ansvar och dagligt beslutsfattande ut i organisationen för att så långt det är möjligt möta våra hyresgästers krav och förväntningar. Med tydliga befattningsbeskrivningar och roller i förvaltningen, använder vi våra resurser på bästa sätt. De fastighetsansvariga är tillsammans med hantverkare och städansvariga den främsta kontaktytan gentemot hyresgästen. Tillsammans bildar de ER Boendeservice som har fastighetsexpeditioner med hög tillgänglighet ute i våra fastighetsbestånd. Medarbetarna delar ansvaret Organisationen bygger också på delaktighet. Alla som arbetar hos oss ska känna och förstå vilken betydelse de själva har för företagets utveckling och framgång. Insyn och delaktighet skapar också en större ansvarskänsla för helheten hos den enskilde medarbetaren. Vårt bonussystem, som omfattar alla medarbetare och som alla får lika stor del av, är en naturlig följd av det ökade ansvaret. Kanske är det känslan av tillhörighet som gör att vår personal gärna stannar kvar på företaget. Vi har en genomsnittlig anställningstid på 16 år hos våra medarbetare, hela 69 procent har jobbat hos oss längre än tio år. Vi har också en mycket låg sjukfrånvaro, 1 procent. Det ser vi som ett bevis för att medarbetarna trivs och är engagerade i företagets framtid. Under 2008 kommer vi att genomföra en medarbetarenkät för fortsatt förbättring av våra arbetssätt. Vårt fastighetsbestånd Alla som arbetar inom Ernst Rosén är en mycket viktig resurs för företaget. Den andra är självklart våra fastigheter. Vi äger och förvaltar 38 fastigheter med lägenheter och drygt 200 lokaler i centrala Göteborg. De flesta av fastigheterna är byggda i egen regi under och 70-talen. Merparten har fasader av tegel och med arkitektur som är anpassad till omgivande bebyggelse. Lägenheterna har ändamålsenliga och tidlösa planlösningar. Produkten i fokus 2008 Ett av våra övergripande mål för 2008 är att utveckla vår produkt, det vill säga vårt fastighetsbestånd. Vår affärsidé innebär att vi ska tillhandahålla en boendemiljö som förmedlar trivsel, trygghet och ordning och reda. Vi prioriterar hög kvalitet på allmänna utrymmen, tvättstugor och utemiljö, både vad gäller tillsyn, skötsel och underhåll. Via löpande tillsyn och årliga besiktningar upprätthåller vi de tekniska funktionerna i fastigheterna. Alla väsentliga underhållsåtgärder dokumenteras och planeras i ett underhållssystem. Dokumentationen är ett stöd i utvecklingen och förädlingen av våra fastigheter som ger oss möjlighet att på sikt möta kundernas krav. Bild: April APRIL En härlig förmiddag, fylld av lek på Nordostpassagen vid Slottsskogen

14 Vad säger hyresgästerna GÖTEBORG Återigen har vi fått bevis för att våra hyresgäster är nöjda med sitt boende hos oss. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB fortsätter att ligga bland de högsta i Sverige när det gäller andelen nöjda kunder. Årets enkät visar återigen ett mycket bra resultat. Nu ligger serviceindex på hela 88,9 procent! I drygt tio år har Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB genomfört årliga enkäter bland bostadshyresgäster tillsammans med konsultföretaget AktivBo AB. Enkäten mäter vad hyresgästerna tycker om sitt boende med hjälp av ett antal frågor inom olika områden: Serviceindex, Produktindex, Attraktivitet, Profilfrågor, Prisvärdhet och Trendfrågor. Trygghet 86% I Serviceindex ingår fyra kategorier: Ta kunden på allvar, Rent och snyggt, Trygghet och säkerhet och Få hjälp när det behövs. Svaren sammanställs sedan i ett serviceindex som är måttet på hur nöjd hyresgästen är med sitt boende och den servicekvalitet som hyresvärden tillhandahåller. Produktindex innehåller frågor om lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljö och profi lfrågorna handlar bland annat om hur hyresgästerna trivs med Ernst Rosén som värd och om de kan tänka sig att rekommendera Ernst Rosén till andra. Bra resultat från början Redan vid den första enkäten för mer än tio år sedan, nådde Ernst Rosén ett Attraktivitet 96% serviceindex på 83,5 procent. De senaste fem åren har resultatet legat stadigt över 88 procent. I 2007 års enkät nådde vi 88,9 procent, det näst högsta värdet Ernst Rosén har fått. Det är även en av de högsta noteringarna någonsin som AktivBo har uppmätt hos något privat eller kommunägt bolag. Enkäten 2007 delades ut till drygt hushåll i vårt fastighetsbestånd. Svarsfrekvensen var i år något lägre än tidigare, 65 procent, men visar ändå på ett fortsatt högt engagemang bland våra hyresgäster. Vår defi nition Prisvärdhet 79% av kvalitet är kundnöjdhet. Enkäten ger oss ett tillräckligt stort underlag för att vi med fog ska kunna säga att vi har nöjda kunder. Med en fortsatt hög ambitionsnivå, hoppas vi på ännu fl er Fokuserat arbete gav utslag Under 2007 har vi arbetat med att öka tillgängligheten för våra hyresgäster genom riktade insatser. Och vi lyckades vända trenden. Hela 94 procent anser nu att tillgängligheten, det vill säga möjligheten att få kontakt med oss, är oförändrat bra eller bättre än tidigare. Även lyhördheten för synpunkter har blivit bättre under senaste året. Överlag visar våra resultat att kunderna uppskattar de förbättringsåtgärder vi har genomfört. Pris för Bästa Serviceindex I februari 2008 arrangerade AktivBo en benchmarking för de drygt 50 fastighetsägare i Sverige som genomförde enkäter Ernst Rosén fi ck ta emot första pris för Bästa Serviceindex alla kategorier. Vid en liknande dag i november 2007 för ett 80-tal fastighetsägare i Göteborgsregionen, kammade Ernst Rosén hem priser i samtliga fem kategorier i klassen för 500 lägenheter eller fl er: Serviceindex samt delindexen Att ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt och Hjälp när det behövs. jämnare kvalitet Ta kunden på allvar 92% Rent och snyggt 86% Vi har nått en större jämnhet i vår kvalitet och i resultaten mellan våra olika fastighetsområden. Vi är stolta över att vi har uppnått en kvalitet som motsvarar den ambitionsnivå Ernst Rosén vill leverera. Den höga och jämna nivå vi ligger på år från år gör att vi är en av de bästa i landet bland de MAj Majsolen värmer, blommorna jublar på Danska vägen 75 i Lunden

15 GÖTEBORG cirka 50 fastighetsägare som genomför enkätundersökningar i samarbete med AktivBo. Enkäterna visar oss vad vi ska prioritera och vilka förbättringsåtgärder som våra hyresgäster har uppskattat. Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra fastigheter och service inom de områden som fortfarande kan utvecklas. Hjälp när det behövs 92% AktivBo AB är ett konsultbolag i fastighetsbranschen som genomför enkätundersökningar bland hyresgäster. De genomför årligen enkätundersökningar i privata och kommunala lägenheter. Detta motsvarar 30 procent av Sveriges hyresrätter. Läs mer på Byggnadsfirman Ernst Roséns enkätresultat de senaste åren Serviceindex 88,9 88,5 90,4 88,6 88,6 Ta kunden på allvar 91,5 90,5 94,1 93,5 93,4 Trygghet 86,0 85,9 87,4 85,3 85,1 Rent och snyggt 86,4 86,0 88,2 86,4 85,5 Hjälp när det behövs 92,4 93,3 93,5 92,1 92,0 Produktindex 79,8 79,3 80,3 80,7 80,9 Lägenhet 76,4 75,7 76,4 77,9 77,4 Gemensamma utrymmen 85,1 85,5 85,0 85,3 83,5 Utemiljö 83,7 83,7 85,4 85,7 86,7 Attraktivitet 95,6 94,5 95,5 95,7 96,1 Profil 90,2 90,5 93,1 91,8 90,1 Prisvärdhet 78,5 79,4 79,1 79,6 86,3 Trend 92,5 89,0 91,0 93,3 93,3 juni En underbar kväll strax före midsommar på Drottninggatan 7 11 i Alingsås

16 Vad säger hyresgästerna GÖTEBORG Majken och Bo Jonsson har bott i en trea på Engelbrektsgatan i Göteborg i tio år. De har börjat planera för sin pensionering och gör därför ett internbyte till en tvåa en trappa ner i samma uppgång. Vi har ett lantställe på en ö i Småland och vill gärna vara där mer i framtiden. Då är det bra att ha en lite mindre och billigare lägenhet som ligger centralt och inte kräver så mycket av oss, säger Majken Jonsson. De trivs väldigt bra, både i stadsdelen och i fastigheten. Här finns många affärer och ett rikt kulturutbud runt kröken. Det är väldigt lugnt men ändå nära till allt. Avenyn ligger bara tre, fyra minuter bort. Vi brukar strosa omkring där ibland under varma sommarkvällar. Keivan Zandesh äger butikerna 4-Frukt och 4-Gott på Brunnsgatan i Annedal. Godisaffären har funnits i området i sju år men fruktaffären är nyöppnad i januari Jag hade väntat i många år på att få ta över den lokalen. Det är ett väldigt bra område att ha affär i och det är bra för mig att båda butikerna ligger nära varandra. Dessutom fattades det en bra fruktaffär i området. Omsättningen ökar stadigt och han tror att båda affärerna vinner på varandra. Nu kan vi erbjuda både nyttiga frukter och grönsaker och godis. Vi har fått väldigt fin respons från våra kunder redan. Vi ligger i ett av de bästa områdena i staden och här finns många fina affärer med seriösa affärsidkare. JULI Lite extra trevligt lunchmöte i vacker julivärme på Kungsgatan i Alingsås

17 Vårt miljöarbete GÖTEBORG Byggnadsfirman Ernst Rosén AB har som övergripande mål att minska företagets miljöpåverkan och samtidigt tillhandahålla ett boende som hyresgästerna är nöjda med. Under 2007 har vi jobbat vidare mot de detaljerade miljömål som verksamheten har satt upp. Överlag är våra hyresgäster mycket nöjda med företagets engagemang i miljöfrågor. Möjligheten att själv agera miljömedvetet skiljer sig mellan de olika fastigheterna. Kundenkäten 2007 visade att något färre än tidigare, 82,7 procent, är nöjda eller mycket nöjda med de förutsättningar de har att agera miljömedvetet. Vi försöker kontinuerligt att förbättra informationen om sophantering och energibesparingar för att underlätta för våra hyresgäster att välja miljömedvetet. Under 2008 arbetar vi vidare med att sänka vår energiförbrukning för att nå de detaljerade mål för minskad förbrukning av värme, el och vatten som vi satte upp Vårt långsiktiga mål från 2002 är att minska energianvändningen för värme och varmvatten med 10 procent till lyckades vi minska med 2 procent jämfört med 2006 och med 4,5 procent jämfört med Elanvändningen i form av fastighetsel minskade med nästan 3 procent jämfört med föregående år. Sedan år 2001 är Ernst Rosén miljöcertifierade enligt ISO , som ett av de första företagen i fastighetsbranschen. Miljöledningssystemet används som ett verktyg för ständiga förbättringar på miljöområdet. Med vårt delägarskap i Rabbalshede Kraft AB har vi bidragit till uppstarten av bolagets expansiva planer med etablering av 250 vindkraftverk inom en sjuårsperiod. De första sex vindkraftverken kommer att vara igång och producera el under maj Ytterligare fyra är beställda, med produktionsstart Tillsammans kommer dessa parker att ha en effekt på 23 MW och producera el som räcker till en årsförbrukning av hushållsel för villor. För att möjliggöra expansionsplanerna, planerar bolaget en börsintroduktion. För Ernst Rosén är investeringen en lyckosam kombination av ansvarstagande för miljön och god lönsamhet. Miljöpolicy Vi ska tillhandahålla ett boende som ger nöjda hyresgäster. Det görs genom byggnation och ett långsiktigt ägande och förvaltande av egna hyresfastigheter. Nöjda kunder ger grunden för fortsatt utveckling och tillväxt. Vi är organiserade så att beslutsfattandet har förts närmare hyresgästen och med engagerad och kompetent personal kan vi hålla en hög service- och kvalitetsnivå. Verksamheten ska bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön för att bidra till en hållbar utveckling. Ernst Rosén betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav. Vi ska sträva efter ständig förbättring för att minska miljöbelastningen och för att förebygga föroreningar. Vi betraktar miljöarbetet som en förutsättning för att kunna nå företagets samtliga mål. Miljöpolicyn omfattar hela Roséns verksamhet: såväl administration, drift och underhåll som ny- och ombyggnadsprojekt. Denna miljöpolicy antogs 1997 och reviderades 2006 AUGUSTI Som ett arkitektoniskt konstverk i augustiljus. Vår fastighet på Anders Zornsgatan 25 i Bö

18 Flodén Fastighets AB A L I N G S Å S LERUM Flodén Fastighets AB har under 2007 fortsatt arbetet med att utveckla förvaltningen. Kunderna är nöjda med förbättringsarbetet och ger företaget ett serviceindex på 84 procent i 2007 års kundenkät. Flodén Fastighets AB är dotterbolag i Ernst Rosénkoncernen och en av de största fastighetsägarna i Alingsås och Lerum. Bolaget äger och förvaltar kvm varav i Alingsås. De flesta fastigheterna har attraktiva lägen mitt i centrum och beståndet består till 70 procent av bostäder. I Lerum äger Flodén Fastighets AB framför allt kommersiella lokaler som i huvudsak är belägna i Lerums centrum. Det strategiska läget attraherar hyresgäster som är viktiga för det lokala serviceutbudet. Fastigheter i fokus Under året startade bolaget arbetet med att bli miljödiplomerade av Alingsås kommun, ett arbete som kommer att vara klart våren I övrigt har säkerhet i fastigheterna varit ett genomgående tema för bolaget under Flodén Fastighets AB har tagit tillvara de synpunkter som hyresgästerna har framfört i den årliga kundenkäten och använt dem i sitt förbättringsarbete. Byte till säkrare gallerväggar i lägenhetsförråden, låsbara grindar i portar och upprustning av gårdsmiljö är några exempel på förbättringar för att skapa trygghet och trivsel för hyresgästerna. De positiva förändringarna har gett utslag i de hyresgästenkäter som företaget genomförde i samarbete med konsultföretaget Aktiv Bo Delindexet Trygghet, som låg på 82,1 procent år 2004, har ökat till 88 procent Indexet Allmänna utrymmen ökade från 69,9 till 76,5 procent under samma period. Och Serviceindex ökade under 2007 med ytterligare 2,5 procentenheter, till 84 procent. Nöjda hyresgäster ger pris De goda resultaten i hyresgästenkäterna uppmärksammades under en benchmarkingdag i Göteborg i november där Flodén Fastighets AB tog emot första pris för bästa delindex Trivsel och Trygghet i klassen lägenheter. I februari i år arrangerade Aktiv Bo en benchmarking för de fastighetsägare i Sverige som genomförde enkätundersökningar under För tredje året i rad tog Flodén Fastighets AB emot pris för Årets Lyft. Enkätresultatet ligger nu till grund för de prioriteringar som Flodén Fastighets AB gör under Bolaget kommer att fortsätta att satsa på yttre miljö och de gemensamma utrymmena i sina fastigheter. Bland annat kommer några tvättstugor att renoveras. 100 % allmänna UTRYMMEN 100 % TRYGGHET 100 % Serviceindex 69,9 74,6 77,8 76,5 82,1 81,7 86, ,9 76,5 81, % 50 % 50 % SEPTEMBER Solnedgång i september på Kolla backe 5 i Kungsbacka

19 Flodén Byggnads AB A L I N G S Å S LERUM Flodén Byggnads AB fortsätter att bedriva koncernens byggverksamhet med ökad omsättning och god lönsamhet. Under 2007 fortsatte också arbetet med både kvalitetsledningssystem och miljö. Flodén Byggnads AB utför alla typer av fastighetsunderhåll med starkt miljöansvar och höga krav på kapacitet och kvalitet. De flesta uppdragen kommer från externa beställare. I verksamheten ingår också en växande servicepool för löpande service, akuta reparationer och försäkringsskador för avtalskunder. Målsättningen är att ständigt överträffa kundernas förväntningar och att inom verksamhetsområdet vara en marknadsledande aktör. Fokus på ombyggnationer Företaget har varit verksamt inom bygg- och fastighetsbranschen i Lerum och Alingsås i 80 år. Idag består marknaden av hela Göteborgsområdet. De stora uppdragen under 2007 har i huvudsak bestått av ombyggnationer, bland annat av skolor i Kungsbacka och Lerum och Lerums kommunhus. Renoveringen av Lerums Brandstation är ett annat stort uppdrag värt att nämnas liksom ombyggnationen av Kungsmässan i Kungsbacka för Aranäs. Här har Claes Ohlson etablerat verksamhet under Miljödiplomering och kvalitetsarbete Under 2007 genomförde Flodén Byggnads AB en miljörevision som bekräftade att företaget hade nått de uppsatta miljömålen. Revisionen resulterade i att Lerums kommun återigen kunde miljödiplomera företaget. En annan viktig del i kvalitetsarbetet är arbetet med ledningssystemet som gick vidare under Flodén Byggnads AB använder också den kundenkät som genomfördes med gott resultat i början av Resultatet används för att höja kvaliteten ytterligare genom att förbättra arbetssätten och öka kundnyttan. Bild: Oktober OKTOBER Vackra former i höstljuset på Torggatan 5 9 i Alingsås

20 Nääs Fabriker AB A L I N G S Å S LERUM Under 2008 kommer alla delarna i konceptet för Nääs Fabriker i Tollered att vara på plats. Invigningen av Nääs Fabriker Hotell och Restaurang i oktober 2007 var ett stort steg. Nääs Fabriker är ett före detta bomullsspinneri vid sjön Sävelången i Tollered. Sedan Ernst Rosén tog över fastigheten 1990, har anläggningen stått under ständig utveckling. Idag har ett 80-tal företag sin verksamhet i centret. Kreativ atmosfär Den stimulerande miljön är idealisk för det affärskoncept som Nääs Fabriker arbetade fram och som nu börjar bli färdigt. Konceptet bygger på fyra ben: kontor, handel, utbildning samt hotell- och konferensverksamhet. Kontors- och utbildningsdelarna är sedan länge etablerade verksamheter. Under 2007 etablerades hotell- och konferensverksamheten genom invigningen av det unika Nääs Fabriker Hotell och Restaurang. Den speciella atmosfär som präglar Nääs Fabriker har tillsammans med moderna och funktionella lokaler, skapat en attraktionskraft som gör företagscentret till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ i regionen. Moderniseringen av området och fastigheterna har skett med varsam hand. Här finns både stora och små företag i väldesignade lokaler från 15 kvm upp till kvm med alla tänkbara tekniska installationer. Prisat för ljuset Den unika designen och atmosfären på Nääs Fabriker Hotell och Restaurang har redan fått stor uppmärksamhet. I februari tilldelades hotellet utmärkelsen Svenska Ljuspriset 2007 för sina kreativa och ambitiösa belysningslösningar som juryn ansåg spelat stor roll för att höja spänningen i design och intrycket av hotellet som helhet. Tävlingen arrangeras av tre nationella belysningssällskap som årligen delar ut ett pris till Sveriges bästa belysningsanläggning som färdigställts under det gångna året. En unik anläggning med spännande historia. Citat Ben Manell, VD Fazer Amica AB Bild: November Hotell och restaurang i genuin fabriksmiljö En stor del av arbetet under 2007 har varit att färdigställa hotell- och konferensverksamheten. Byggnationen har tagit mindre än ett år vilket är oerhört snabbt för den här typen av anläggning. Vid invigningen i oktober presenterades ett av landets mest spektakulära hotell där allt är lite större, lite mer genuint och mycket generöst. Den gamla fabriksmiljön blandas effektfullt med en mjuk och ombonad hemkänsla. Hotellet rymmer 57 rum av högsta kvalitet och konferensmöjligheter som är anpassade till gästernas mötesbehov. Vi på Fazer Amica är både glada och stolta över förtroendet att få driva Nääs Fabriker Hotell och Restaurang, säger Fazer Amicas VD Ben Manell. Samarbetet med Ernst Rosén har fungerat otroligt bra och vi är imponerade av den entusiasm och kompetens som har präglat projektet. För Fazer Amicas del har etableringen av hotell och konferensverksamhet i Västsverige stor strategisk betydelse. Nääs Fabriker Hotell och Restaurang är en unik anläggning med en spännande historia. Vi ser framför oss en stor marknadspotential där våra respektive företags kunnande kommer att tillföra tydliga synergier till gagn för båda parter. NOVEMBER Senhöst när den är som allra vackrast, i novembersol som lyser på Nääs Fabriker

21 A L I N G S Å S LERUM Extern operatör Nääs Fabriker Hotell och Restaurang drivs av den externa operatören Fazer Amica AB i nära samarbete med Nääs Fabriker. Företaget driver ett brett utbud av konferensanläggningar, allt ifrån anrika slott och herrgårdar till moderna citylokaler. Ett signum är att alla Fazer Amicas anläggningar har sin egen profil och speciella karaktär. Ambitionen är att Nääs Fabriker Hotell och Restaurang ska vara ett förstahandsval i regionen. Tillsammans med den högklassiga restaurangen och de attraktiva, natursköna omgivningarna, lockar anläggningen alla typer av besökare året runt. Det här är en upplevelsefabrik med enorm potential. Citat Lotta Johansson, hotellchef Nääs Fabriker Hotell och Restaurang Sista pusselbitarna på plats 2008 I augusti 2008 slår Skönhetsfabriken upp portarna i Gamla Nedre Fabriken. Här ska hyresgästen Nääs Skönhetsfabrik AB kombinera frisörsalong, lokaler för frisörutbildningar, massage, gym och skönhetsbehandlingar under ett gemensamt tak och koncept i den snart 200 år gamla byggnaden. Signed Living, grossist för heminredning, öppnade en butik i Pannhuset i juni Nu återstår kvm iordningställd handelsyta att hyra ut innan konceptet för Nääs Fabriker är på plats. Diskussion förs med ett flertal intressenter för att uppnå den mest attraktiva kombinationen för området som helhet. Sedan invigningen av Nääs Fabriker Hotell och Restaurang i oktober, har hotellchefen Lotta Johansson haft enormt mycket visningar av hotellet. Och responsen har varit omedelbar. De som kommer hit och tittar blir väldigt förtjusta och bokningarna har kommit ovanligt snabbt efter besöken, säger hon. Vi har god beläggning redan, framför allt av konferens- och företagsgäster. Men vi börjar också se ett allt större intresse från privatpersoner, särskilt för vår restaurang. Visionen för den nya anläggningen är att vara ett förstahandsval i regionen. För Lotta Johansson är det ingen tvekan om att gästerna trivs. De upplever en generositet i allt. I byggnaden har man lyckats kombinera fabrikskänslan med en värme i inredning och service som gör anläggningen unik. Det här är en upplevelsefabrik med enorm potential. DECEMBER Mörkret sänker sig i väntan på tomten i december. Vinden tilltar på Nedre Fogelbergsgatan 6 i Vasastaden

22 Aranäs AB KUNGSBACKA Som hälftenägare i Aranäs, är Ernst Rosén en ledande aktör i Kungsbacka. Kommunen är en av de snabbast växande i landet och Aranäs fortsätter att anta utmaningen att öka Kungsbackas attraktionskraft. Sedan 1996 ägs Aranäs till hälften av vardera Byggnadsfirman Ernst Rosén AB och Ivar Kjellberg Fastighets AB. Aranäs äger och förvaltar cirka 50 procent av alla hyreslägenheter i Kungsbacka stad, med totalt cirka boende. Dessutom är företaget störst på lokaler, med drygt 40 procent av alla butiks- och kontorslokaler. Här arbetar personer vilket gör Aranäs till en naturlig del av Kungsbackabornas vardag. Bland lokalerna finns företagets stolthet köpcentret Kungsmässan. Under 2007 gjorde företaget ett intressant förvärv av kvm mark på Varlaberg för framtida exploatering. Efter årets förvärv och byggnationer äger Aranäs kvm väl belägen mark som är tillgänglig för exploatering. Kungsmässan expanderar Kungsmässan fortsätter att attrahera både besökare och nya butiker. I mars 2007 öppnade den internationella klädkedjan Zara sin första butik i Göteborgsområdet i Kungsbacka och i augusti välkomnades Bang & Olufsen som ny butik. Under året tecknades också ett nytt hyresavtal med Claes Ohlson som öppnade sin butik i Kungsmässan i mars I mars 2008 korades Kungsmässan till Årets Köpcentrum 2008, handelsvärldens motsvarighet till filmvärldens Oscar. I motiveringen sägs bland annat: Det är sällan man upplever en så väl integrerad ombyggnation att inget skillnad märks mellan nytt och gammalt. Här syns en engagerad ägare som tar sitt långsiktiga ansvar. Expansionen i kommunen och inom Aranäs tog ett stort steg när planprogrammet för nybyggnation av cirka 900 lägenheter i Kolla, etapp 3, var klart. Projektet drivs i samarbete med Kungsbacka kommun och JM. Dessutom startade Aranäs byggnationen av Tölö Smedja äldreboende i januari 2007 och en om- och tillbyggnad av fastigheten Alania 11, i innerstaden i augusti. En aktör att räkna med Som aktiv samhällsbyggare i Kungsbacka, värnar Aranäs om de kärnvärden som ska genomsyra företagets verksamhet. Med omtanke, omdöme och utveckling vill Aranäs skapa attraktionskraft och ge hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners mersmak. I ett ständigt förbättringsarbete, genomför företaget regelbundet kundenkäter bland hyresgästerna. Under 2007 har Aranäs också genomfört en medarbetarenkät och en miljöutredning av verksamheten för att ytterligare förstärka kvaliteten i företaget. Vid bolagsstämman i mars 2007, valdes Kungsbackabon Lars-Erik Jansson till ny styrelseordförande i Aranäs. Lars-Erik Jansson har ett förflutet som koncernchef i Castellum och kommer att arbeta vidare med företagets vision att vara delaktiga i arbetet att öka Kungsbackas attraktionskraft. I juni 2008 kommer två stora byggprojekt för Aranäs att vara klara: Tölö Smedja äldreboende och ombyggnationen i kvarteret Alania. Efter ett mycket hårt arbete under 2007 med planprogrammet för Kolla, etapp 3, återstår under 2008 att få en detaljplan fastställd för byggstart MARKnaden EN redovisning AV året 42 43

23 Bostads- och lokalmarknaden MARKNADEN Text från Newsec Advice De senaste åren har Sverige haft goda år av ekonomisk tillväxt. Sysselsättningen har ökat, lönerna har stigit, räntorna har varit rekordlåga och ekonomin har stärkts. Tillväxten i Göteborgsregionen har legat över genomsnittet för riket, och prognostiseras göra det även under kommande år. Detta trots sensommarens och höstens turbulenta utveckling på den amerikanska bolånemarknaden. Göteborgsregionen har en stark tradition inom tillverkningsindustrin och har ett mycket diversifierat näringsliv. Bland annat finns Saab och Volvo och dess underleverantörer i Göteborg. Tillväxten i regionen har fortfarande en stark koppling till bilindustrins utveckling. I Göteborgsregionen sjönk antalet arbetslösa under 2007 och andelen arbetslösa uppgick i december till 2,9 %. I Länsarbetsnämndens sysselsättningsprognos för Västra Götaland, förväntas drygt nya jobb skapas i regionen under Vilket borgar för en fortsatt ökad sysselsättning. Fler personer i arbete resulterar i att fler personer kommer in på bostadsmarknaden, antingen genom att hyra eller köpa sin bostad. Befolkningen i Ernst Roséns verksamhetsområde, Göteborg, Kungsbacka, Lerum och Alingsås, har alla haft och förväntas även framgent ha en positiv befolkningsutveckling. Prognosen för befolkningsutvecklingen i Göteborg visar på kraftig tillväxt och år 2010 bedöms befolkningen överstiga invånare. I december 2007 uppgick befolkningen till nästan personer. I dagsläget växer Antal lgh Stena Fastigheter 6000 Göteborgs Studentbostäder Acta Kungsbacka kommun årligen med personer, och idag bor drygt invånare i kommunen varav cirka bor i Kungsbacka stad. I Alingsås och Lerum fortsätter befolkningen också att växa, med ungefär hälften så många invånare årligen som Kungsbacka växer med. Årets tillväxt berodde främst på flyttningsöverskott, och befolkningen uppgick i december 2007 till drygt personer i Alingås, respektive i Lerum. ANTAL INVÅNARE Befolkningsprognos GÖTEBORG Källa: Göteborgs Kommun Diagrammet nedan visar en sammanställning över de största privata ägarna av bostadsfastigheter i Göteborg. Den största ägaren av bostäder i Göteborg är det kommunala bolaget Framtidskoncernen som genom sina dotterbolag Poseidon, Familjebostäder, samt Bostadsbolaget äger ca STÖRSTA PRIVATA ÄGARNA UTAV HYRESRÄTTER I GÖTEBORG FEBRUARI Wallenstam Byggnadsfirman Ernst Rosén Bygg Göta/Westnia Centerplan Chalmers Studentbostäder Diligentia Holger Blomstrand bygg... HSB 1100 Ivar Kjellberg AB Källa: Newsec ÅR lägenheter utav det totala utbudet av hyreslägenheter i Göteborg. Bostadsmarknaden Utbudet av bostäder i en kommun är givetvis en viktig faktor för att kunna attrahera nya invånare och för att kunna växa, men också för att kunna möta den rådande efterfrågan från befintlig befolkning. I dagsläget är vakanserna i princip obefintliga i samtliga kommuner, och brist på bostäder råder. I samtliga kommuner i Ernst Roséns verksamhetsområde pågår och planeras nybyggnadsprojekt, både allmännyttiga företag och privata företag är entreprenörer. I Göteborg finns idag cirka hyreslägenheter, vilket är en minskning från förra året med närmre lägenheter. Under perioden januari - december 2007 har bostadsmarknaden i Göteborg tillförts lägenheter genom nyproduktion, av de färdigställda lägenheterna är endast 164 hyresrätter. Orsaken till att antalet hyresrätter har minskat är att omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har överstigit tillskottet av hyresrätter. De största planerade bostadsprojekten i Göteborg de närmsta åren är bland andra, Kvarteret Venus i Gårda med cirka 750 lägenheter, Öster om Bellevue i Kortedala med cirka 600 lägenheter samt ett flertal större bostadsprojekt inom Västra Eriksberg som är nästa utvecklingsområde på Norra Älvstranden. Området Västra Eriksberg ska under en tioårsperiod bebyggas med bostäder. Kommunen tillsammans med privata fastighetsägare planerar att inom en femårsperiod bebygga Östra Kvillebäcken med cirka lägenheter, fördelningen mellan upplåtelseformer är inte färdig ännu. Backaplan är också ett område som kommer att rustas upp inom en nära framtid. Kommunen planerar tillsammans med den största fastighetsägaren i området att göra ett helt nytt Hisingens centrum med en mix av bostäder, handel och service. Kungsbacka kommun beräknar färdigställa omkring bostäder fram till och med 2010, cirka 500 bostäder per år. Hyresrätter och seniorbostäder kommer att stå i fokus, målsättningen är att 30 % av nybyggnationen fram till år 2010 ska utgöras av hyresrätter. Dessutom räknar kommunen att cirka 150 fritidshus per år bli permanentbostäder. Aranäs är den nya stadsdelen som växer fram i Kungsbacka, belägen söder om centrum. Byggandet av de första kvarteren är igång. Under 2008 kommer 330 lägenheter stå färdiga för inflyttning. Ett kvarter består av hyresrätter, de andra tre med bostadsrätter. I gatuplanet blir det butiker och annan verksamhet. Norr om staden ligger området Björkris, där Byggnadsnämnden 10 januari 2008 antog detaljplan för samråd, med förslag om byggande av 450 bostäder. Av de 450 nya bostäderna ska 175 upplåtas med hyresrätt. I Lerums kommun är det framförallt området Norra Hallsås som bebyggs för närvarande. Området ska rymma cirka lägenheter med varierande upplåtelseform. Uppförandet av bostäder beräknas vara färdigt år Uppförandet av första etappen, som omfattar cirka 300 lägenheter, är snart färdigställd. I etapp II planerar man att uppföra ca 400 lägenheter I Alingsås har kommunen tagit fram ett bostadsprogram där det finns planer på att bygga cirka nya bostäder under , blandade upplåtelseformer. Det i särklass största området som ska bebyggas är Norra Stadsskogen som kommer att utgöra en ny stadsdel i Alingsås och som uppskattas rymma bostäder. Direktavkastningskrav Bostäder Göteborg (AA-läge) 2,0 3,25 % (2,0 3,5 %) Kungsbacka 3,25 5,25 % (3,5 5,5 %) Lerum 3,75 5,75 % (4,0 5,75 %) Alingsås 3,75-6,0 % (4,0 6,0 %) Föregående års nivå inom parentes DirektAVKASTNINGSKRAV, KOMMERSIELLA FASTIGHETER VAKANSGRAD KONTOR Göteborg (A-läge) 4,75 6,0 % (5,25 6,0 %) 9,0 % (10%) Kungsbacka 6,25 8,5 % (6,5 8,5 %) 8 % (8,5%) Lerum 6,25 8,25 % (6,5 8,5 %) 5 % (5%) Alingsås 6,75 9,0 % (7,0 9,0 %) 8 % (8%) Föregående års nivå inom parentes Källa: Newsec 44 45

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större

I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större E R NS T RO S É N KO N CE R N E N I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

MILJÖ REDOVISNING 2014

MILJÖ REDOVISNING 2014 MILJÖ REDOVISNING 214 MILJÖPOLICY Ernst Rosén beaktar fastighetsförvaltningens miljöpåverkan i alla löpande och långsiktiga beslut. Vi åtar oss att följa lagar och andra krav. Vi arbetar kontinuerligt

Läs mer

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005

MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2004 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 2005 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 25 1 MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖREDOVISNING 24 VERKSAMHETEN I KORTHET. Byggnadsfi rman Ernst Rosén AB äger och förvaltar sedan 5 år centralt

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

I N S I K T E R U T S I K T E R

I N S I K T E R U T S I K T E R I N S I K T E R och U T S I K T E R BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2008 1 Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om både insikter och utsikter. Att komma till insikt kräver kunskap

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Nybyggnation Larsberg

Nybyggnation Larsberg Nybyggnation Larsberg Ref Datum Charlotte Kjellberg 2014-05-13 1 Företaget John Mattson Företaget grundades av byggmästare John Mattson (1915-1995), som skapade ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag

Läs mer

I N Ä R H E T E N B Y G G N A D S F I R M A N E R N S T R 0 S É N A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 1

I N Ä R H E T E N B Y G G N A D S F I R M A N E R N S T R 0 S É N A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6 1 I NÄRHETEN BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2006 1 Det du har fått är en årsberättelse som handlar om ett av Sveriges mest stabila och omtyckta fastighetsbolag med mer än 50 års erfarenhet i branschen. Vi

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET MOTALA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 0. Den här trycksaken, vår årsredovisning, handlar om siffror. Kanske lite förväntat och vid första tanken idéfattigt, men vi tycker att vackra bilder på just siffror väl

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men e r n s t r o s é n å r s r e d o v i s n i n g 2010 Det är de små detaljerna som gör det, heter det. Vi har under året tagit bort några ord i vårt firmamärke, i vårt namn. En liten detalj kanske, men

Läs mer

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF

ÄGARDIREKTIV för. Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Beslutad av: KF Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-05

Läs mer

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5)

Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) Dokumentnamn: Ägardirektiv för Östersundshem AB Sida: 1(5) ÄGARDIREKTIV för Bolag: Adress: 556528-1648 Östersundshem AB samt övriga bolag i koncernen Rådhusgatan 29, 831 35 ÖSTERSUND Bolags- Antagen av

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108

Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Ägardirektiv Ägardirektiv för Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB och dess dotterbolag KS 2015/0108 Fastställt senast av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 och av bolagsstämman den 20 april

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ARVIKA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET UDDEVALLA 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET TROLLHÄTTAN 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET HALMSTAD 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Verksamhetspresentation 2016 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län. Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk

Läs mer

Costumer Score Card 2014 rapport

Costumer Score Card 2014 rapport Styrelseärende 2014-09-10 ÄRENDE NR 8 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2014-09-30 DNR 2014/1853-2.7.1 HANDLÄGGARE Marianne Badman 08-737 20 79 marianne.badman@familjebostader.com Costumer Score Card 2014 rapport

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄRNAMO 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET JÖNKÖPING 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Tranås Linköping Delårsrapport januari Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Juli Nettoomsättning för perioden uppgick till 131,6 Nettoomsättning för perioden

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7)

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 1 (7) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2016 SAMMANFATTNING Rörelseresultatet före avskrivningar för perioden jan juni 2016 uppgick till 15 340 ksek jämfört med -6 524 ksek för

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72

Övrigt 9. Handel 6. Kontor 12. Bostad 72 Förvaltningsresultat Mkr 2 000 1 500 Fastighetsvärde Mkr 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark och Finland. Balder skapar attraktiva

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET ALINGSÅS 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015

Bygg- och fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten En konjunkturindikator för bygg- och fastighetsbranschen, november 2015 Bygg- och fastighetsrapporten Förord För nionde året i rad publicerar Grant Thornton Bygg- och fastighetsrapporten

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

förebygger åtgärdar utbildar

förebygger åtgärdar utbildar förebygger åtgärdar utbildar Det här är nomor Nomor AB är ett av Sveriges största företag inom skadedjursoch matsäkerhetsbranschen. Vi finns representerade i hela landet med kontor från Boden i norr till

Läs mer

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 700 år av TRADITION, ANSVAR och KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av tio bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Tio företag med en mycket stark och traditionell

Läs mer

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge.

Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Rum för trivsel och tillväxt. Centralt belägna fastigheter på tillväxtorter i Sverige och Norge. Lilium, ett familjeägt fastighetsbolag med kommersiella fastigheter i Sverige och Norge. Fastighetsaktiebolaget

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Följ med på en spännande resa!

Följ med på en spännande resa! Följ med på en spännande resa! » Idag är vi en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. En utveckling som inte hade varit möjlig utan våra engagerade och kompetenta medarbetare.

Läs mer

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67

Uthyrbar yta, % Övrigt, 9 Kontor, 11. Handel, 13. Bostad, 67 Förvaltningsresultat, Mkr 2 500 2 000 1 500 Fastighetsvärde, Mkr 100 000 80 000 60 000 Balder äger, förvaltar och utvecklar bostäder, kommersiella fastigheter och hotell i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Om- & nybyggnation i harmoni med historien

Om- & nybyggnation i harmoni med historien (foto Bildy ta ) stration grafi/illu Bandhagens gymnasium har genom varsam ombyggnad och anpassad nybyggnation omvandlats till bostäder för 160 familjer. Niklas Gahm, regionchef bostäder i stockholm >

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016 Ekonomichef ORG. NR 556137-3589 Verksamhet Uppsalahem AB är moderbolag till Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB, Uppsalahem Eksätragården AB, Uppsalahem Elmer AB samt

Läs mer

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet.

750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR. Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. 750 år av TRADITION, ANSVAR OCH KULTUR Stockholmsbyggmästarna, ett nätverk av elva bygg- och fastighetsbolag verksamma i Stockholmsområdet. Stockholmsbyggmästarna Stockholmsbyggmästarna utgörs av: Anders

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB

Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB 4 b BESLUTSFÖRSLAG Årsredovisning 2013 för Industribyggnader i Borås AB Styrelsen föreslås besluta: Årsredovisningen läggs till handlingarna. Datum Kommunalråd Tillstyrkes Alternativt förslag Datum Kommunalråd

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten

Med stöd av beslutade policies formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten I Förbos affärsplan anges bolagets affärsidé, mål och strategier för att nå visionen om att Förbo ska uppfattas som en av Sveriges bästa hyresvärdar. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Ett boende att se fram emot

Ett boende att se fram emot Ett boende att se fram emot Micasa Fastigheter i Stockholm AB en del av Stockholms stad Ett fastighetsbolag där hyresgästen står i centrum Stockholms stad har valt att samla alla sina omsorgsfastigheter

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer