Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting"

Transkript

1 Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

2

3 SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp Vår logotyp Symbol och namn Logotypvarianter Placering logotyp Färgsättning Andra produktionstekniker Storlek Frizon Felaktig användning I löpande text Logotyp med webbadress Avsändare i e-post Övriga logotyper Kampanjsymboler Tillägg och tillhörighet Våra typsnitt Våra olika typsnitt Frutiger SLL Georgia Verdana Användarguide Typografiska tips Färger Logotyp- och dekorfärger Färgkoder Gridsystem Gridsystem Marginaler och satsyta Användning gridsystem Dekorelement Dekorelement Bilder och illustrationer Allmänt om bilder Verksamhetsbilder Profilbilder Illustrationer Övriga typer av bilder Diagram och tabeller Diagram Tabeller Svartvita diagram Papper Pappersformat Pappersval Exempel på tillämpning Exempel Korrespondensmaterial Visitkort Brev första sida Brev följande sidor Fax Pressmeddelande Korrespondenskort Noteringsblock Kuvert Adressetiketter Trycksaker och reklam Fasta placeringar Fasta placeringar A Fasta placeringar A Fasta placeringar A Fasta placeringar A Fasta placeringar A Fasta placeringar Tabloid Fasta placeringar Fasta placeringar Fasta placeringar Presentationsmaterial Powerpoint OH Powerpoint skärm Att tänka på Utställningar och mässor Mässmaterial Webb Allmänt om webb Innehåll Gemensam grund Startsida Undersida/artikelsida Nyhetsbrev och tidningar Nyhetsbrev Tidningar Redaktionsinformation Övriga identitetsbärare Skyltar Flaggor Profilprodukter Egenprofilerad verksamhet 17. Koncerntillhörighet Koncerntillhörighet Tillhörighetstexter Färg, mått, storlek och frizon Tillhörighet webb Fordon Samarbeten 18. Samarbeten Flera varumärken Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 3

4 SLL-profilerad verksamhet 4 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

5 De grafiska riktlinjerna i kapitel 1 15 gäller för alla verksamheter som är SLL-profilerade, se Stockholms läns landstings (SLL:s) varumärkeshierarki i Riktlinjer för SLL:s varumärkesarbete. Riktlinjerna definierar de byggstenar vi har för att skapa en tydlig grafisk profil: logotyp, typsnitt, bilder, dekorelement och på vilket sätt dessa får kombineras. Genom dessa riktlinjer vill vi skapa en grafisk profil som stämmer överens med SLL:s kärnvärden. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 5

6 1 Vår logotyp Logotypen är vårt främsta kännetecken. Den tydliggör att Stockholms läns landsting (SLL) står bakom verksamheten eller informationen. Genom att konsekvent följa de riktlinjer som gäller för hur vi använder vår logotyp förstärker vi bilden av vad som ingår i SLL Vår logotyp Symbol och namn Logotypvarianter Placering logotyp Färgsättning Andra produktionstekniker Storlek Frizon Felaktig användning I löpande text Logotyp med webbadress Avsändare i e-post Övriga logotyper Kampanjsymboler Tillägg och tillhörighet 6 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

7 1.1. Vår logotyp Vår logotyp består av två element: namnet Stockholms läns landsting och landstingets symbol. Symbol Logotypen är vårt främsta kännetecken, vårt viktigaste verktyg för kommunikation. Genom att konsekvent följa dessa riktlinjer varje gång vi använder logotypen förstärker vi bilden av SLL. Proportionerna mellan namnet och symbolen får aldrig förändras. Logotypen får endast användas i de versioner som visas i denna manual. Den får inte användas i löpande text. Namnet För att ladda hem original går du till Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 7

8 1.2. Symbol och namn Symbol Landstingets symbol, de stiliserade L:en skapades i samband med att SLL bildades Då symbolen är välkänd och inarbetad kan den användas ensam, exempelvis på textiler, skyltar med mera. På vissa övriga enheter får den användas om hela logotypen finns med någon annanstans. Symbolen får inte ritas om eller förvanskas i form och proportioner. Den får heller inte roteras. Egenprofilerade förvaltningar/bolag använder symbolen som en igenkänning och tillhörighet till SLL. Läs mer i riktlinjerna för Egenprofilerade bolag i kapitel 16. Namnet Vårt namn är Stockholms läns landsting och det får aldrig förkortas till SLL i externa sammanhang. Det typograferade namnet är skrivet med typsnittet Frutiger i en variant som dessutom är specialritad för SLL. Det får aldrig användas ensamt utan symbol. Nya original för SLL kan du beställa från SLL Kommunikation. 8 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

9 1.3. Logotypvarianter För att logotypen ska kunna användas i olika format och sammanhang finns den i två varianter: vänsterställd symbol och centrerad symbol. Logotyp med vänsterställd symbol Huvudregeln är att den vänsterställda symbolen ska användas i så stor utsträckning som möjligt. Logotypen med centrerad symbol används endast då utrymmet för logotypen är mer kvadratiskt eller i sammanhang där vi kommunicerar tillsammans med andra avsändare. Logotyp med centrerad symbol Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 9

10 1.4. Placering logotyp 1. På korrespondensmaterial (brevpapper, visitkort med mera) placeras logotypen i övre vänstra hörnet där den fungerar som inledning. Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikation Eventuell tredje nivå DOKUMENTNAMN LS (2) 1. Korrespondensmaterial. Logotyp i övre vänstra hörnet. 2. På informations- och kommunikationsmaterial, exem- För kännedom: Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn Gatuadress 12 A Storstaden pelvis broschyrer och annonser, ska logotypen placeras i nedre högra hörnet. Ent veriliquat prat. Ta alltid hänsyn till riktlinjerna om frizonen runt logotypen Agna con et lorerci liquat nonsectem dignim et ip et at. Ing et adiam vel utet och anvisningarna om dess storlek vid placering av logo- lore commy nullamcore el utpat wissit ulputat. Uguero odit dolut praesequisi blam, veniam, senit irit eum zzril dolestis diat. Stockholms läns sjukvårds- typen. Duisi. Facipit lum veliquisis dunt la facilit lutatue tinim niat. Ut lamconse dolor suscing etum diam do dolor alismodolore min et laoreet, quat. Ut delent prate tat am nulputpat, qui etueril ismodia mcommy nim dolobor ip et, susto odit ad erosto coreril dipis augait dolor iriustrud modolut vel ulpute feuisci psumsan euguero od dit nibh ercilla ndrerillutat nonsecte mincilla facillaorper susciliquat. Raesequat luptat venibh esequisisi. Psykiatrin södra Nim ing erostin ismolor tiscilit ad tet atem vel etuer iuscing et vullamet, si eliquissim nummy nosto delesequi enim veliquip ex exer iure feum incil ut utet lore commod et atummy nim quam num irit lor senismo dolobortie vel deliquam alit venim iriustie del etue dolorero eros eum iusto. område söker en utvecklingsledare Nim ing erostin ismolor tiscilit ad tet atem vel etuer iuscing et vullamet, si eliquissim nummy nosto delesequi enim veliquip ex exer iure feum incil ut utet lore commod et atummy nim quam num irit lor senismo dolobortie vel deliquam alit venim iriustie del etue dolorero eros eum iusto con ulput praessequam. Om du har fler frågor Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe rostinc iliquis am nostisl erostie vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat lortie duis ea consequi exero cor alit, quat. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed minim adignis non velit, quis digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe rcipit venisit num zzriure velismolorem do odit velit, vulla facipit adio ero dip exerit digna consequ atueros estie feuisci elesent nonsecte tat nos nosto dolor pratisciduis eugait am deliqui blandre tat dolutpat, voloreet, cortie dio od min volesectet exercincil Skicka din ansökan till modolob orpercipit ut la commy num dolesto conse tie tatincil inibh etue molestrud delestrud eugue facilit acilisl eliquip eu facidunt at. Lessequis augiatio con utpat, si essequat. Ut iure dolore fac- Duis ea facil ilit iure dignibh enim dolobore venit adipit, consectet alisisi ero odolute do cor ing ex ea aute ea faci exeraestrud tate modolob orpercipit ut la commy num dolesto conse tie tatincil inibh etue molestrud delestrud eugue facilit acilisl eliquip eu facidunt at. Lessequis augiatio con utpat, si essequat. Ut iure dolore faccum quam quis nosto consecte dui ea feugiat, quipisl ute feugiam, quam quis am sismod dolore tat venis do exer iuscil ero core tie feuis augue doluptat nim cum quam quis nosto consecte dui ea feugiat, quipisl zzriustrud tate faci tat. zzrillandre min ea faccum quisl dit lortisit nulluptat, vendre erit inciliquatis nibh eril utpat. ute feugiam, quam quis am zzriustrud tate faci tat. Modignibh essisim vulla ad dignisl doloreetue feum zzrit dolor sumsan vulla faccum do etue exero exer auguero conse dunt ipit ad. Stocholms läns landsting Box 22550, Stockholm Telefon: Fax: Besök oss: Hantverkargatan 45, K-huset. Kommunikationer: Buss 1 & 4. T-bana Rådhuset C:\MINA DOKUMENT\BREVMALL Ökad tillgänglighet i länets ytterområden Ortionsed tat lorperilit autem iliquis sequatue del utpatummy nulla augiatue feugiam, consenim iriureet inis eraestie essi. Pis at. Ut augait luptatis non utem zzriure do el dolore magna Landstingsstyrelsens förvaltning feugiam conummod dolorer aut aut acidunt nibh enim inis autpat ver acipit pratio dolent laore doluptat praesequat. Liquam irit, vulput nit wissi. Od duis auguer adigna conulput wis 2. Trycksaker och annonser. Logotyp i nedre högra hörnet. alit landrem dionse dolorpe riuscipis nummodo lestie. Olore tetuer se miniamet erostrud min hent lummod dolent praestie minit la consecte facil- Kommunikation Box , Stockholm 10 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

11 1.5. Färgsättning Färglogotyp Logotypens huvudfärger är blått, PMS 285, för symbolen och svart för namnet. Logotypen kan också återges i enbart svart vid svart-vita utskrifter (exempelvis på fax). Mot mörka bakgrunder används logotypen i vitt (negativt). Obs! Den svarta plattan visar endast exempel på en mörk bakgrund. Svart-vit logotyp Mot bilder och mönstrade bakgrunder är det viktigt att logotypen framstår i god kontrast. Därför bör den svarta eller vita logotypen användas i dessa fall. MER OM BILDER I KAP 6. Färgkoder för symbolen i färg: Vit (negativ) logotyp» PMS 285 U. Bestruket papper» CMYK » NCS S 2070-R90B Bifoga alltid en färglikare (tryckt prov på färgen i PMS) tillsammans med originalmaterialet vid tryckning. Kontakta SLL Kommunikation för att beställa färglikare. Svart logotyp mot bild Vit logotyp mot bild Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 11

12 1.6. Andra produktionstekniker Vid speciella tillfällen, till exempel i inredning eller på exklusiva presentartiklar, kan logotypen produceras med hjälp av andra tekniker än tryckt färg. Dessa tekniker ger ett diskret och exklusivt intryck. Präglad logotyp Prägling Logotypen framträder som relief i det underliggande materialet. Denna metod kan i trycksaker kombineras med tryckt färg eller lack. Om färg används ska färgerna följa riktlinjerna för logotypens färgsättning SE SID. 11. Frostning Logotypen framträder genom att opaciteten (genomskinligheten) i ett transparent material förändras, precis som frost på en fönsterruta. Frostad logotyp Lackning Logotypen kan matt- eller blanklackeras för att skapa ett exklusivare intryck. Lacken kan vara färglös. Om färg används till lacken ska färgerna följa riktlinjerna för logotypens färgsättning SE SID. 11. Lackad logotyp 12 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

13 1.7. Storlek Logotypens storlek anges i millimeter och beskriver symbolens höjd. Logotypens grundstorlek är 10 mm. Eftersom de flesta layoutprogram tillåter procentuella skalförändringar är det enkelt att förstora eller förminska logotypen för att passa ett specifikt mått. Logotypens bredd och höjdförhållande får däremot inte ändras. Logotypens minsta rekommenderade storlek är 5 mm (höjd på symbolen). Storlek på olika applikationer» 5 mm: A6-trycksaker Storleken på logotypen mäts efter höjden på symbolen» 7 mm: A5-trycksaker» 9 mm: A4-trycksaker (broschyrer, brevpapper)» 10 mm: tabloidformat ( mm)» 12 mm: A3-trycksaker (affischer)» 15 mm: affischer i storlek cm» 23 mm: affischer i storlek cm» 65 mm: roll-ups» 100 mm: utställningsvägg Om du är osäker på vad som gäller för produktioner som avviker från ovannämnda applikationer, kontakta SLL Kommunikation. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 13

14 1.8. Frizon Runt logotypen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Syftet är att eventuella tillägg, adresser eller dekorer inte ska riskera att uppfattas som en del av logotypen. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den. Frizonens storlek är alltid halva höjden av symbolen När flera objekt som har en frizon placeras bredvid varandra, till exempel en rad med flera olika logotyper, kan frizonerna överlappa varandra. Frizonen räknas då fram till nästa logotyp, inte till nästa logotyps frizon. SE EXEMPEL TILL HÖGER. För att frizonen ska vara lätt att använda finns den i form av en osynlig rektangel i alla digitala original. Du får då automatiskt en objektsruta med frizonen inkluderad. (Gäller vid montering av logotyp i DTP-program.) Bredden på frizonen är alltid densamma som halva höjden på symbolen (se illustration). Tänk på att frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den. Exempel på frizonens användning vid flera avsändare 14 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

15 Använd inte skuggor eller några andra effekter för logotypen. Ändra inte de inbördes placeringarna eller storlekarna i logotypen Felaktig användning Det är lätt att göra fel. Här ser du några exempel på felaktig användning av logotypen. Om du är osäker på hur du får använda logotypen, kontakta SLL Kommunikation. Ändra inte de inbördes placeringarna eller storlekarna i logotypen. Rotera inte logotypen. Ändra inte färg på symbolen eller namnet i logotypen. Använd inte symbolen eller logotypen för att skapa mönster. Placera inte logotypen i en egen form. Beskär inte logotypen på något sätt. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 15

16 1.10. I löpande text Stockholms läns landsting i löpande text I löpande texter skriver vi Stockholms läns landsting med inledande versalt S och övriga bokstäver med gemener. Olämplig avstavning Stockholms läns landsting bör inte avstavas eller förkortas. Detta exempel visar på hur Stockholms läns landsting skrivs korrekt i löpande texter. Här visas ett exempel på en olämplig avstavning av Stockholms läns landsting. Logotyp i löpande text Logotypen används inte i rubriker eller löpande texter. Symbol i löpande text Symbolen får inte användas som ett visuellt objekt i texter. Detta exempel visar på hur logotypen inte får användas i löpande texter eller rubriker. Detta exempel visar på hur symbolen inte får användas i löpande texter eller rubriker. 16 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

17 1.11. Logotyp med webbadress I första hand ska webbadressen placeras tillsammans med Höjden på webbadressen är samma som x-höjden på namnet i logotypen övrig kontaktinformation, med samma typsnitt och storlek som övrig text. På trycksaker där det inte finns någon kontaktinformation ska webbadressen placeras i det nedre vänstra hörnet. Typografin ska vara Frutiger SLL Heavy. SE EXEMPEL TILL VÄNSTER. När webbadressen ska synas i direkt anslutning med logotypen ska den placeras enligt det översta exemplet till vänster. Det x-höjd gäller till exempel på skyltar och dekaler med mera. Webbadressen placeras utanför frizonen x-höjd När webbadressen ska placeras på begränsade ytor tillsammans med flera andra logotyper, ska logotypen med centrerad symbol användas och webbadressen placeras enligt exemplet till vänster. Stockholms läns sjukvårdsområde söker Psykiatrin södra Nim ing erostin ismolor tiscilit ad tet atem vel etuer iuscing et vullamet, si eliquissim nummy nosto delesequi enim veliquip ex exer iure feum incil ut utet lore commod et atummy nim quam num irit lor senismo dolobortie vel deliquam alit venim iriustie del etue dolorero eros eum iusto. Om du har fler frågor pratisciduis eugait am deliqui blandre tat dolutpat, voloreet, cortie dio od min volesectet exercincil Skicka din ansökan till modolob orpercipit ut la commy num dolesto conse tie tatincil inibh etue molestrud delestrud eugue facilit acilisl eliquip eu facidunt at. Lessequis augiatio con utpat, si essequat. Ut iure dolore faccum quam quis nosto consecte dui ea feugiat, quipisl ute feugiam, quam quis am zzriustrud tate faci tat. en utvecklingsledare Nim ing erostin ismolor tiscilit ad tet atem vel etuer iuscing et vullamet, si eliquissim nummy nosto delesequi enim veliquip ex exer iure feum incil ut utet lore commod et atummy nim quam num irit lor senismo dolobortie vel deliquam alit venim iriustie del etue dolorero eros eum iusto con ulput praessequam. Duis ea facil ilit iure dignibh enim dolobore venit adipit, consectet alisisi ero odolute do cor ing ex ea aute ea faci exeraestrud tate modolob orpercipit ut la commy num dolesto conse tie tatincil inibh etue molestrud delestrud eugue facilit acilisl eliquip eu facidunt at. Lessequis augiatio con utpat, si essequat. Ut iure dolore faccum quam quis nosto consecte dui ea feugiat, quipisl ute feugiam, quam quis am zzriustrud tate faci tat. Modignibh essisim vulla ad dignisl doloreetue feum zzrit dolor sumsan vulla faccum do etue exero exer auguero conse dunt ipit ad. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 17

18 1.12. Avsändare i e-post Varken logotypen, bakgrundsfärger eller några bakgrundsbilder ska användas i e-post. Vid utskick utan personlig avsändare används samma uppställning som i exemplet till höger, men utan personlig information. Exempel på utskick är prenumerationer och autosvar. Vi rekommenderar att i möjligaste mån använda typografering enligt angivelser nedan. ad magna faccum irit wisis numsan henit wisi et ipisi blaorsim ilit velendre magnis dolor amcommo leniscillum del et, consequ amcommo diamet. Namn: Verdana Bold 10 pkt Titel: Verdana Italic 10 pkt Avdelning: Verdana Italic 10 pkt Direktnr: Verdana Regular 10 pkt Mobilnr: Verdana Regular 10 pkt SLL: Verdana Bold 10 pkt Kontaktinfo: Verdana Regular 10 pkt All text ska vara svart. Med vänlig hälsning Anna Andersson Projektledare SLL Kommunikation Direkt: Mobil: E-post: Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Box 22550, Stockholm Fleminggatan 20 Telefon: Fax: Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

19 4:10 2:10 2:10 10:10 Modellen bygger på att symbolen delas i tio delar på höjden Övriga logotyper Vissa enheter inom SLL har egna varianter på logotyper. Logotypen består av symbolen och enhetens namn tillsammans med en rad som tydliggör att verksamheten ingår i SLL. Tillägget är skrivet i versaler för att ge en högre läsbarhet i liten storlek och för att texten skapar en bas i linje med symbolen. 10:10 Ifall en ny logotyp ska tas fram så ska det stämmas av och utvecklas i samråd med SLL:s kommunikationsdirektör. Varje förvaltning och bolag ansvarar för sina respektive logotyper. 3:10 2:10 1½:10 8:10 Modellen bygger på att symbolen delas i tio delar på höjden Modellerna till vänster visar hur nya logotyper ska tas fram. Typografin i verksamhetsnamnet ska vara Frutiger SLL Heavy och tillhörigheten skrivs versalt i Frutiger SLL Roman. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 19

20 1.14. Kampanjsymboler I vissa sammanhang kan det vara befogat att ta fram en tidsbegränsad symbol för just en specifik kampanj eller specifikt event. Rekommendationen är dock att försöka begränsa användandet av kampanjsymboler i så hög utsträckning som möjligt. Innan du tar fram en kampanjsymbol, läs avsnitt VARU- MÄRKESSKYDD, SIDORNA 11 15, I VÅRT VARUMÄRKE och tänk igenom följande punkter.» Tidsbegränsa användningen av kampanjsymbolen.» Kampanjsymbolen måste kunna användas tillsammans med SLL:s logotyp.» Tänk igenom vilka (oönskade) associationer kampanjsymbolen kan ge.» Kampanjsymboler får inte tas fram för administrativa system.» Du får aldrig göra ändringar i SLL:s befintliga logotyp.» Du bör anlita professionell byrå men kontakta alltid SLL Kommunikation först. 20 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

21 1.15. Tillägg och tillhörighet Storleken på tillägget är samma som x-höjden på namnet i logotypen I de flesta sammanhang räcker det för mottagaren att veta att informationen kommer ifrån SLL, men vid enstaka tillfällen kan vi behöva berätta från vilken enhet inom landstinget som informationen kommer. Tilläggen är till för att förenkla för mottagaren av informationen. Mottagare utanför landstinget vet inte hur vi är organiserade, så för dem blir det bara svårt om vi är alltför detaljerade. Vi ska därför aldrig använda fler än tre tillägg under logotypen. Tillägget placeras utanför frizonen Landstingsstyrelsens förvaltning Utveckling och styrning Internationella kontoret x-höjd x-höjd För att ange tillhörighet placeras ett tillägg under logotypen och utanför frizonen. Första tillägget skrivs i rak normal stil. Det andra och tredje skrivs i kursiv stil. Storleken får inte överstiga x-höjden på namnet i logotypen (det vill säga höjden på de gemena, små, bokstäverna). Tilläggen skrivs i Frutiger SLL Roman. Alternativt typsnitt för dem som inte har Frutiger SLL Roman installerat är Verdana Regular. Verksamheter med egna logotyper anger sin tillhörighet till respektive juridisk enhet och till SLL genom tillägg eller avsändaradress. I internationella sammanhang översätter vi logotypen med ett tillägg; Stockholm County Council. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 21

22 2 Våra typsnitt Våra typsnitt ger dig möjlighet att skapa lättlästa och kommunikativa textlayouter för Stockholms läns landsting (SLL). I detta kapitel kan du läsa om vilket typsnitt som används i trycksaker och vilket som används på webben. Här finns också riktlinjer för hur typsnitten ska användas tillsammans Våra olika typsnitt Frutiger SLL Georgia Verdana Användarguide Typografiska tips 22 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

23 ABCDEFGHIJ KLMNOPQR STUVWXYZ abcdefghijk 2.1. Våra olika typsnitt Ett typsnitt är en specifik grafisk gestaltning av alfabetet. Typografi är det sätt som typsnitt används på i grafiska kompositioner. Bästa läsbarhet uppnås vid en harmonisk blandning av linjer, mellanrum och former i bokstäverna och den yta som skapas mellan bokstäverna. Utvalda typsnitt och speciell typografi är en viktig del för att bygga en enhetlig profil för SLL. Vår information ska vara tydlig, lättillgänglig och lätt att känna igen. Därför har vi tre utvalda typsnitt som ska användas i all skriven text Georgia, Frutiger SLL och Verdana. Alla är erkänt lättlästa och kompletterar varandra för olika syften. Georgia Regular och Georgia Bold (fet) passar att använda i de flesta sammanhang, både till långa brödtexter och till ingresser. Frutiger SLL Roman, Frutiger SLL Heavy och Frutiger SLL Light används till rubriker och andra korta texter, samt för kontaktinformation i trycksaker och på korrespondensmaterial. Typsnittet används även i tabeller, diagram och bildtexter. På webben använder vi Verdana som är framtaget för att ge god läsbarhet på bildskärmar. Verdana används även i brev- och OH-bilder/Powerpointmallar. Lämplig storlek för brödtext är 9 12 punkter (Synskadades Riksförbund rekommenderar punkter) och 7 9 punkter för adressuppgifter. l m n o p q r s t Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 23

24 2.2. Frutiger SLL Frutiger SLL används till rubriker, mellanrubriker och ingresser i alla externa trycksaker, från visitkort till trycksaker och annonser. Obs! I mallar gjorda i Microsoft Office (Word och Powerpoint) används Verdana då det finns förinstallerat i alla system. Frutiger SLL Light Italic, Frutiger SLL Italic alternativt Frutiger SLL Heavy Italic kan användas för att framhäva vissa ord eller stycken. Frutiger SLL Light ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Frutiger SLL Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Historia Frutiger SLL Frutiger är baserat på ett typsnitt tecknat för Roissy Airport utanför Paris av den fransk-schweiziske bokstavskonstnären Adrian Frutiger (f. 1928). Adrian Frutiger har också tecknat välkända typsnitt som Univers, Meridien, Apollo med flera. De varianter av frutiger som vi använder inom SLL, Frutiger SLL Light, Frutiger SLL Roman och Frutiger SLL Heavy, är specialbearbetade för att bland annat fungera väl tillsammans med logotypen. Frutiger SLL Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Frutiger SLL Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Frutiger SLL Heavy ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Frutiger SLL Heavy Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

25 Georgia Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Georgia Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Georgia Georgia är vårt brödtexttypsnitt och ska användas i all vår kommunikation. Både i det som produceras internt; brev, rapporter med mera, samt i det som produceras för externt bruk, exempelvis reklam och information. Georgia kan även användas till rubriker för att mjuka upp. I brev och rapporter använder vi Georgia även till rubriker och ingresser. Då använder vi Georgia Bold (fet). Georgia Italic och Georgia Bold Italic kan användas för att framhäva vissa ord eller stycken. Georgia Bold ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÅÄÖabc defghijklmnopqrstuvw xyzåäö Georgia Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÅÄÖabc defghijklmnopqrstuvw xyzåäö Historia Georgia 1994 anlitade företaget Microsoft Matthew Carter för att ta fram det mest avancerade och moderna typsnittet i dag kom den första versionen av Georgia ut som skapats och optimerats både för bildskärm och skrivare. Georgia är öppet och brett med robusta detaljer och små kontraster. Det har närmast horisontella och kraftiga seriffer (bokstäver med klackar), till skillnad från typsnittet Times sneda spetsiga. De kraftiga serifferna bygger samman tecknen till ordbilder. Eftersom det har en lägre x-höjd än Times, ger det ett öppnare och ljusare intryck än Times. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 25

26 2.4. Verdana På webben använder vi Verdana till alla texter. Verdana Regular till brödtext och Verdana Bold till rubriker. Verdana används även i våra brevmallar och i Powerpoint. Historia Verdana Precis som med Georgia så anlitade Microsoft Matthew Carter för att ta fram det mest avancerade och moderna typsnittet i dag. Och samtidigt med Georgia kom den första versionen av Verdana ut. Också det skapat och optimerat både för bildskärm och skrivare. Utmärkande för Verdana är dess öppna och breda teckenformer och en jämn och luftig tillriktning. Typsnittet uppfattas som stabilt och genomarbetat, vilket till skillnad från de flesta klassiska typsnitt som har formgivits för att fungera bra i tryck, ger god läsbarhet på bildskärmar. Verdana Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Verdana Bold ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÅÄÖabc defghijklmnopqrstuv wxyzåäö Verdana Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQR STUVWXYZÅÄÖabcdefg hijklmnopqrstuvwxyzå äö Verdana Bold Italic ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZÅÄÖabc defghijklmnopqrstuv wxyzåäö Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

27 Frutiger SLL Heavy Frutiger SLL Light Georgia Regular Georgia Italic Det skrivna ordets gestaltning Allt som skrivs i Stockholms läns landstings namn påverkar invånarnas bild av oss. När vi förmedlar budskap i text är det därför viktigt att vårt tonläge är enhetligt och konsekvent samt följer de särskilda språkliga riktlinjer som finns. Men lika viktigt är det att vi gör vårt yttersta för att texten också ska presenteras så tydligt och läsbart som möjligt. Vi använder därför typografin som ett verktyg för att underlätta läsbarheten, inte som dekor Användarguide Våra typsnitt ger dig möjlighet att skapa lättlästa och kommunikativa textlayouter. Till vänster har du ett exempel på hur typsnitten kan användas tillsammans. Frutiger SLL Heavy används till rubriker och mellanrubriker. Frutiger SLL Light alternativt Roman används till ingresser, men kan även användas till rubrik och mellanrubriker. De används även i diagram och tabeller. Georgia kan även användas i foldrar och affischer till rubriker för att mjuka upp. Georgia Regular används till brödtext. Georgia Italic (kursiv) används till att förstärka enstaka ord eller stycken. Frutiger SLL används till statistisk information, diagramtexter och bildtexter. Frutiger SLL Heavy Små detaljer Det är en mängd, ofta mycket små, detaljer som samverkar för att skapa lugn, harmoni och enhetlighet på en textsida. Allt är till för att läsaren lätt ska uppfatta texten och kunna koncentrera sig på innehållet. Det är syftet med texten och det enda läsaren faktiskt är intresserad av. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 27

28 2.6. Typografiska tips Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. 1. Lämplig storlek för brödtexten i trycksaker är 9 12 punkter med ett radavstånd som är 3 5 punkter större än tecknen. I adressfält kan 7 8 punkter användas. 2. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. 3. Använd kursiv och fet stil sparsamt för att markera ord eller kortare stycken. 4. Versaler (stora bokstäver) är svåra att läsa i långa stycken och bör endast användas sparsamt, exempelvis i rubriker och underrubrik eller för att lyfta fram enstaka ord. 5. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik och brödtext. 6. Ordentligt tilltagna marginaler ökar läsbarheten och gör sidan lugnare. 7. Svart text på vit botten ger i längden bäst läsbarhet punkter 10 ord per rad Fet & kursiv VERSALER Rubrik Brödtext»Breda marginaler«svart text Vit text 28 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

29 3 Färger Våra färger är framtagna för att öka möjligheten att variera vårt visuella uttryck. Genom att vi håller oss till våra bestämda färger tydliggör vi att det är Stockholms läns landsting (SLL) som är avsändare Logotyp- och dekorfärger Färgkoder Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 29

30 3.1. Logotyp- och dekorfärger Vår färgskala är både bred och djup för att visa på vår breda verksamhet. Vi har förutom logotypfärgen även de fyra grundfärgerna i vår palett: rött, grönt, blått och gult. Att konsekvent använda dessa färger stärker effekten av det som vi vill stå för. Utöver dessa färger finns även tre grå nyanser som kan användas i text och till bakgrundsplattor. Inget verksamhetsområde får göra en av färgerna till sin. Färgerna är tänkta att användas fritt. Rekommendationen är att vi i en och samma kommunikationsenhet exempelvis i en broschyr eller annons håller oss till en av färgerna. Komplementfärgerna är valda för att att kunna fungera som komplement till varandra. För att kunna använda färgerna även på djupet finns alla färger i två nyanser. Färgerna ska i så stor utsträckning som möjligt användas i 100%. Toningar av färgerna kan användas för att skapa fler nyanser i exempelvis diagram. Den blå logotypfärgen (PMS 285) används endast till logotypen. Till webb finns en specifik cyanblandning framtagen avsedd att användas endast till klickbar text/länkar, för att uppfylla våra tillgänglighetskrav. Färgkod finns därför angiven endast som HEX-kod, då det är enda gången färgen är aktuell att användas. I all övrig kommunikation används Process Cyan. PMS 285 PMS 648 PMS Process Cyan PMS 201 PMS Rubine Red Kontakta SLL Kommunikation om du har frågor om våra färger. PMS 371 PMS 376 PMS 144 PMS 7405 PMS Warm Gray 2 PMS Warm Gray 6 PMS Warm Gray Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

31 3.2. Färgkoder PMS C: 285 PMS U: 285 CMYK: RGB: HEX: 0074BC NCS: S 2070-R90B Till vänster hittar du översättningar till alla färgsystem för olika typer av produktioner. Det är viktigt att färgerna återges korrekt. Eftersom underlaget varierar från tryckning till tryckning, så måste en färglikare (provtryck av PMS färg) alltid bifogas tillsammans med originalmaterialet vid tryckning. PMS C står för färg på bestruket papper och PMS U för färg på obestruket papper. Om färgsystem PMS C: 648 PMS U: 648 CMYK: RGB: HEX: NCS: S 6030-R80B PMS C: Process Cyan PMS U: Process Cyan CMYK: RGB: HEX: 00AEEF NCS: S 1060-B PMS C: 201 PMS U: 201 CMYK: RGB: HEX: B30538 NCS: S 2070-R PMS C: Rubine Red PMS U: Rubine Red CMYK: RGB: HEX: E20076 NCS: S 1575-R10B PMS står för Pantone Matching System. PMS-systemet används vid dekorfärgstryck. Det är vanligt att kombinera en dekorfärg med fyrfärgstryck för att säkerställa att exempelvis färgen i en logotyp framställs exakt. PMS används bland annat vid tryck av visitkort och korrespondenskort. CMYK står för Cyan (blått), Magenta (rött), Yellow (gult) och K (svart). Detta är de färger som används vid fyrfärgstryck i exempelvis annonser, trycksaker, affischer med mera. CMYKfärger beskrivs med en procentangivelse för varje färg. PMS C: 371 PMS U: 371 CMYK: RGB: HEX: 4F6F17 NCS: S 5040-G40Y PMS C: 376 PMS U: 376 CMYK: RGB: HEX: 8DC63F NCS: S 1075-G40Y PMS C: 144 PMS U: 144 CMYK: RGB: HEX: F8971C NCS: S 1080-Y30R PMS C: 7405 PMS U: 7405 CMYK: RGB: HEX: FFDD00 NCS: S 1070-Y RGB står för Röd, Grön och Blå. RGB är de färger som används vid inläsning av en färgbild. Det är även dessa kulörer som datorns skärm återger. RGB har en större färgrymd än CMYK. RGB-färger beskrivs med ett värde, 0-255, för varje färg. HEX står för hexadecimal och bygger på RGB färgsystemet. De två första siffrorna/bokstäverna står för mängden rött i färgen, de två mittersta för mängden grönt och de två sista PMS C: Warm Gray 2 PMS U: Warm Gray 3 CMYK: RGB: HEX: E9E3DC NCS: S 1502-Y50R PMS C: Warm Gray 6 PMS U: Warm Gray 6 CMYK: RGB: HEX: BAB0A5 NCS: S 3005-Y50R PMS C: Warm Gray 10 PMS U: Warm Gray 9 CMYK: RGB: HEX: 8A7966 NCS: S 5005-Y50R FÖR WEBB: Länkade cyanfärgade texter HEX: 0090FF för mängden blått. NCS står för Natural Color System. Det är ett färgblandningssystem som används på fordon, för färg på väggar och märkning av kläder. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 31

32 4 Gridsystem För att underlätta produktionen av återkommande trycksaker och reklam inom Stockholms läns landsting (SLL) har du hjälp av ett gridsystem (layoutmall indelad i kolumner och rader) Gridsystem Marginaler och satsyta Användning gridsystem 32 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

33 4.1. Gridsystem Broschyrer, tidningar, nyhetsbrev och annonser är alla naturliga kanaler för identiteten. Vi har därför tagit fram ett gridsystem (layoutmall) för att användningen av vår profil i trycksaker och reklam ska ge snabb igenkänning, uppfattas konsekvent och underlätta produktionen. Gridsystemet ger regler och detaljerad beskrivning om placering av logotypen och kontaktuppgifterna. Vi har ett mångskiftande behov av broschyrer. För att kunna skapa broschyrer som väl fyller sitt syfte lämnas stor frihet att applicera profilen inom ramen för gridsystemet. Den som formger broschyren styr broschyrens övriga centrala beståndsdelar; bild, text och utförande rader Här är det 20 rader Gridsystemet innebär att formatet delas in i spalter och rader. Antalet spalter är alltid 14. Antalet rader varierar beroende på format och är mellan 10 och 20 rader. Med hjälp av denna grid kan vi skapa olika layouter allt från en spalt till sex spalter. SE EXEMPEL I KAPITEL spalter Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 33

34 4.2. Marginaler och satsyta Vi använder en spalt på varje sida samt den översta och de två understa raderna som marginal. Det innnebär att vi arbetar med en satsyta som är 12 spalter 7 17 rader. Vi kan självklart använda oss av utfallande bilder, illustrationer eller färgade bakgrunder som fyller hela formatet. Satsyta: 12 spalter 7 17 rader 34 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

35 En spalt Två spalter Liquam dunt nullutpat, qui te venim in volore mod magnis alisis eumsandiam zzrit nisl etue verit vel utatem nummy nos num vullan vel ulla conullan hent eugait, sum iniam ing elis adipiss issequat la con hent alit augue venim dit ilit aci euissequat wis dignit at luptat am, consecte facil incil eum volore coreet, vel eugiamet, commodigna feum dipit, suscinis acin utat adigna atie magna adio digna faciliquam velis nisim eniat alit accumsan velit dio dignisit adiamcommy nulluptat ulluptat, sit nullam quis aliscilisit, sustie faccums andigna augiam velit, quisl utat, veraess eniamcommy nonsequi blaore venim veriliquisse ming eugait utatetum irit prat. Ut lobor ad magnibh eu feu facillan ver si tat praesent nonsenibh eugiam iusciduisit ad magna facip esto ex er acillutat. Rilluptat at nos ex eugiam, core enissequat. An vulla acidunt ea faciliquam at. Lum zzrillaorem euipismodo dipsum quip ent ipis at veniam, vel Liquam dunt nullutpat, qui te venim in volore mod magnis alisis eumsandiam zzrit nisl etue verit vel utatem nummy nos num vullan vel ulla conullan hent eugait, sum iniam ing elis adipiss issequat la con hent alit augue venim dit ilit aci euissequat wis dignit at luptat am, consecte facil incil eum volore coreet, vel eugiamet, commodigna feum dipit, suscinis acin utat adigna atie magna adio digna faciliquam velis nisim eniat alit accumsan velit dio dignisit adiamcommy nulluptat ulluptat, sit nullam quis aliscilisit, sustie faccums andigna augiam velit, quisl utat, veraess eniamcommy nonsequi blaore venim veriliquisse ming eugait utatetum irit prat. Ut lobor ad magnibh eu feu facillan ver si tat praesent nonsenibh eugiam iusciduisit ad magna facip esto ex er acillutat. Rilluptat at nos ex eugiam, core enissequat. An vulla acidunt ea faciliquam at. Lum zzrillaorem euipismodo dipsum quip 4.3. Användning gridsystem Till vänster finns exempel på hur texter kan sättas med hjälp av gridsystemet. Nedan finner du även exempel på hur bilder kan placeras med hjälp av systemet. FLER EXEMPEL MED BILDER FINNS I KAPITEL 11. Tre spalter Fyra spalter Liquam dunt nullutpat, qui te venim in volore mod magnis alisis eumsandiam zzrit nisl etue verit vel utatem nummy nos num vullan vel ulla conullan hent eugait, sum iniam ing elis adipiss issequat la con hent alit augue venim dit ilit aci euissequat wis dignit at luptat am, consecte Liquam dunt nullutpat, qui te venim in volore mod magnis alisis eumsandiam zzrit nisl etue verit vel utatem nummy nos num vullan vel ulla conullan hent eugait, sum iniam ing elis adipiss issequat la con hent alit augue venim dit ilit aci euissequat wis dignit at luptat am, consecte facil incil eum volore coreet, vel eugiamet, commodigna feum dipit, suscinis acin utat adigna atie magna adio digna faciliquam velis nisim eniat alit accumsan velit dio dignisit adiamcommy nulluptat ulluptat, sit nullam quis aliscilisit, sustie faccums andigna augiam velit, quisl utat, veraess eniamcommy nonsequi blaore venim veriliquisse facil incil eum volore coreet, vel eugiamet, commodigna feum dipit, suscinis acin utat adigna atie magna adio digna faciliquam velis nisim eniat alit accumsan velit dio dignisit adiamcommy nulluptat ulluptat, sit nullam quis aliscilisit, sustie faccums andigna augiam velit, quisl utat, veraess eniamcommy nonsequi blaore venim veriliquisse ming eugait utatetum irit prat. Ut lobor ad magnibh eu feu facillan ver si tat praesent nonsenibh eugiam iusciduisit ad magna facip esto ex er acillutat. Rilluptat at nos ex eugiam, core enissequat. An vulla acidunt ea faciliquam at. Lum ming eugait utatetum irit prat. Ut lobor ad magnibh eu feu facillan ver si tat praesent nonsenibh eugiam iusciduisit ad magna facip esto ex er acillutat. Rilluptat at nos ex eugiam, core enissequat. An vulla BILD BILD Två spalter + en spalt Liquam dunt nullutpat, qui te venim in volore mod magnis alisis eumsandiam zzrit nisl etue verit vel utatem nummy nos num vullan vel ulla conullan hent eugait, sum iniam ing elis adipiss issequat la con hent Liquam dunt nullutpat, vel ulla conullan hent eugait, alit augue venim dit ilit aci euissequat wis dignit at luptat am, consecte facil incil eum volore coreet, vel eugiamet, commodigna feum dipit, suscinis acin utat adigna atie magna adio digna faciliquam velis am, consecte facil incil eum Liquam dunt nullutpat, qui te venim in volore mod magnis alisis eumsandiam zzrit nisl etue verit vel utatem nummy nos num vullan vel ulla conullan hent eugait, sum iniam ing elis adipiss issequat la con hent alit augue venim dit ilit aci euissequat wis dignit at luptat am, consecte facil incil eum volore coreet, vel eugiamet, commodigna feum dipit, suscinis acin utat adigna atie magna adio digna faciliquam velis nisim eniat alit accumsan velit quam velis nisim eniat alit andigna augiam velit, quisl magnibh eu feu facillan ver BILD BILD Sex spalter qui te venim in volore mod magnis alisis eumsandiam zzrit nisl etue verit vel utatem nummy nos num vullan sum iniam ing elis adipiss issequat la con hent alit augue venim dit ilit aci euissequat wis dignit at luptat volore coreet, vel eugiamet, commodigna feum dipit, suscinis acin utat adigna atie magna adio digna facili- accumsan velit dio dignisit adiamcommy nulluptat ulluptat, sit nullam quis aliscilisit, sustie faccums utat, veraess eniamcommy nonsequi blaore venim veriliquisse ming eugait utatetum irit prat. Ut lobor ad si tat praesent nonsenibh eugiam iusciduisit ad magna facip esto ex er acillutat. Rilluptat at nos ex eugiam, BILD Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 35

36 5 Dekorelement Vi har tagit fram ett dekorelement som hjälper till att öka igenkänningen av SLL som avsändare. Vårt dekorelement är tänkt att användas främst i samband med kontaktuppgifters fasta placeringar. Se kapitel 11 och 12. Dekorelementet är också tänkt för våra mest identitetsskapande trycksaker som till exempel Stockholms läns landstings (SLL:s) årsberättelse och budget- och informationsfolder Dekorelement 36 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

37 5.1. Dekorelement X = Boxstorlek ½ X Syftet med ett dekorelement är att ytterligare öka igenkänningen av våra trycksaker och annonser. Dekorelementet ska i första hand användas tillsammans med våra kontaktuppgifter. Färgerna på dekorelementet hämtas från våra dekorfärger. Tänk på att alltid använda dem två och två, exempelvis ljusblå och mörkblå. En av rutorna kan förlängas för att placera text i, eller för att göra en markering. Redaktion Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 37

38 6 Bilder och illustrationer Stockholms läns landstings (SLL:s) bilder och illustrationer kan fylla olika syften. Därför är de indelade i olika kategorier. Oavsett vilken kategori av bild du behöver är det viktigt att tänka på våra kärnvärden; öppenhet, kompetens och pålitlighet Allmänt om bilder Verksamhetsbilder Profilbilder Illustrationer Övriga typer av bilder 38 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

39 6.1. Allmänt om bilder Det är generellt svårt att ge direktiv angående bildval för en stor organisation med så många olika verksamheter. Vi har därför tagit fram ett antal punkter du bör tänka på när du ska välja bild. Bilderna du väljer ska vara i samklang med våra kärnvärden öppenhet, kompetens och pålitlighet och ska visa omtanke och utstråla värme och närhet. Våra bilder delas in i två kategorier. Verksamhetsbilder Verksamhetsbilder är bilder som visar på vår dagliga verksamhet. Det kan vara en bild som beskriver ett beslut som tagits i landstinget eller en bild på hur det ser ut för trafiken i dag. Profilbilder Profilbilder ska hjälpa till att stärka bilden av landstinget och ska alltid utgå från våra kärnvärden. Upphovsrätt Lagen om upphovsrätt ger upphovsmannen rättsligt skydd till sitt verk. Upphovsrättslagen gäller för såväl analog som digital bildanvändning. Med bild menas olika typer av bilder, som till exempel fotografier, teckningar, illustrationer och collage. Äganderätten till den levererade bilden är alltid upphovsmannens. För att få behålla bilden krävs en särskild överenskommelse med upphovsmannen. Hur får bilden användas? När du beställer en bild köper du rätten att använda den i ett bestämt sammanhang. Det kan gälla i en viss trycksak med angiven upplagestorlek och spridning eller för publicering på en hemsida på nätet under en viss tid. Skulle något ändras efter överenskommelsen måste upphovsmannen först kontaktas. Även om en bild ska återanvändas måste upphovsmannen kontaktas. Tänk på att återanvändning innebär ny ersättning. Nya exemplar av bilden får inte framställas utan upphovsmannens tillstånd, oavsett om det sker i tidningar, trycksaker, som fotokopior eller på nätet. Läs mer och se exempel på bilder på de följande sidorna. SLL har ramavtal med leverantörer av till exempel fotografoch illustrationstjänster. Aktuella avtal finns i Konsultguiden på intranätet, Inga ändringar i bilden får göras utan upphovsmannens tillstånd. Det gäller beskärning, retuscher, digital manipulering eller andra metoder. I redaktionella sammanhang och informationssammanhang ska namnet sättas ut, i reklamsammanhang bör namnet sättas ut. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 39

40 6.2. Verksamhetsbilder Våra verksamhetsbilder ska visa på bredden i vår dagliga verksamhet. Det kan vara bilder från olika arbetsplatser, både inne och ute. Det kan vara bilder som visar vårt arbete med att förbättra miljön, öka tillgängligheten inom vård och kommunikation eller visa på hur långt framme vi ligger inom ett visst område. Bilderna kan exempelvis visa en vårdsituation, en kolletivtrafikresa eller något annat beskrivande. Det är viktigt att bilderna stämmer med våra kärnvärden. 40 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

41 6.3. Profilbilder Profilbilder används när vi vill bygga och stärka bilden av SLL. Här används bilder som beskriver möjligheterna och fördelarna med vår verksamhet. Bilderna ska visa på upplevelsen av det som vår verksamhet skapar. Det kan vara stämningsfulla bilder med människor, miljö och omgivning, exempelvis en trygg bussresa, tillgänglig sjukvård, en kulturell händelse eller en upplevelse i vårt landsting. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 41

42 6.4. Illustrationer Illustrationer kan användas för att på ett mer lättsamt sätt beskriva en del av vår verksamhet, exempelvis i en annonskampanj. Det är dock viktigt att tänka på att vi inte väljer ett illustrationsmanér som gör att vi uppfattas på fel sätt i den tänkta kommunikationen. I övrigt väljer vi ett manér som bäst passar för det vi ska kommunicera. Illustratör: Janette Bornmaker Illustratör: Janette Bornmaker Illustration: Anna Ödlund Illustration & Design Illustration: Anna Ödlund Illustration & Design 42 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

43 6.5. Övriga typer av bilder Kartor Kartor behövs ofta i vårt informationsmaterial för att Norrtälje Politisk organisation beskriva var vi finns eller var ett pågående trafikprojekt finns och vilka förändringar som planeras. Det är viktigt att utforma kartorna så att de blir lättöverskådliga och enkla att förstå. Kartor bör förses med norrpil och skalangivelse. Färgerna på kartorna bör väljas så att de harmoniserar med våra färger och det är viktigt att våra kartor följer ett enhetligt manér. Se exemplet till vänster. Upplands Väsby Sollentuna Sundbyberg Solna Nykvarn Upplands- Bro Södertälje Sigtuna Järfälla Vallentuna Täby Vaxholm Ekerö Stockholm Nacka Salem Botkyrka Huddinge Nynäshamn Haninge Tyresö Österåker Värmdö Danderyd Lidingö Förvaltningsorganisation Landstingsägda bolag Produktion i förvaltningsform AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) SL Infrateknik AB AB SL Finans SL Kundtjänst AB (51 %) SL HR Service AB Intressebolag till SL Busslink i Sverige AB (30 %) Svensk Banproduktion AB (40 %) Tågia AB (33,33 %) Stockholm Terminal AB (40 %) AB Transitio (49 %) People Travel Group AB (30 %) Landstingshuset i Stockholm AB Folktandvården Stockholms län AB Waxholms ångfartyg AB (WåAB) Danderyds Sjukhus AB Prima Liv i Danderyd AB Södersjukhuset AB Norrtälje Sjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Stockholm Care AB Ambulanssjukvården i Stockholm AB MediCarrier AB Locum AB AB Terreno AB SLL Internfinans Intressebolag till Danderyds Sjukhus Barnbördssjukhuset Stockholm AB (49 %) Östermalm-Gärdets Barnmorskemottagning AB LRB Landstingsfullmäktige FoUU utskott Hälso- och sjukvårdsutskott Styrelser Allmänt utskott Ägarutskott Revisionskontoret Personalberedning Investeringsberedning Färdtjänstnämnd 5 medicinska 9 Geografiska programberedningar beredningar Patientnämnd Kulturnämnd Regionplaneoch trafiknämnd Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsen Revisionskollegiet Landstingsägda bolag Produktion i förvaltningsform Patientnämndens förvaltning Landstingsfastigheter i Stockholm Karolinska Universitetssjukhuset Stockholms läns sjukvårdsområde Södertälje Sjukhus Färdtjänstförvaltning Kulturförvaltning Regionplane- och trafikkontoret Svenska grafikbyrån Ritningar Ritningar kan hjälpa oss att illustrera ett framtida projekt. Här används ofta CAD-ritningar eller arkitektskisser. Dessa ska vara så verklighetstrogna som möjligt. De kan även illustrera en genomskärning för att beskriva olika funktioner och detaljer. Detaljerade illustrationer skapar möjlighet att zooma in på olika detaljer som kan vara av intresse. N 10 km Illustration: Svenska grafikbyrån Illustration: Svenska grafikbyrån Organisationsschema Vi använder oss ofta av organisationsscheman i sammanhang när vi visar upp vår organisation. Det är svårt att dels visa upp den politiska nivån och tjänstemannanivån i ett och samma schema. Vi har tagit fram exemplet till vänster för att visa på hur vi presenterar SLL på ett enhetligt sätt. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 43

44 7 Diagram och tabeller Ett diagram är en grafisk visualisering som syftar till att förenkla och tydliggöra sifferuppgifter. Vi ska därför inte komplicera dessa illustrationer med skuggor och perspektiv eller andra dekorativa effekter Diagram Tabeller Svartvita diagram 44 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

45 Blam numsandre te minis ent Re facilla feuguer ipsum vulputet, sum dit lamet, i procent Blam numsandre te minis ent Re facilla feuguer ipsum vulputet, sum dit lamet, i procent Velis atinci ea 7.1. Diagram Vi använder tre typer av diagram: stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram. För listor kan tabeller användas. Använd färgerna från vår färgpalett. Toningar av dessa kan också användas i diagrammen och tabellerna. Exempelvis om du behöver tre färger så kan du använda en färg i 100 procent, 60 procent och 30 procent. Är det tio färger du behöver så använd en färg i 10 procent, 20 procent, 30 procent och så vidare upp till 100 procent Stockholms läns landsting Tionsequ atueriustrud 30 Tionsequ atueriustrud Cin ex ent atumsan Sectem exeraessim Kombinationen av färger är mycket viktig. Med endast två färger (exempelvis ljus- och mörkblå) eller toner av en färg skapas ett lugnt intryck. Försök därför att undvika många olika färger i ett diagram eller använd färger som ligger nära i färgskalan. Valet av färger för diagrammen bör anpassas så att de passar eventuellt andra färger på samma sida. Diagrammen ska alltid ligga mot en platta av PMS Warm Gray 2 C/3 U och ha ett huvud med PMS Warm Gray 10 C/9 U. När SLL jämförs med andra i jämförande diagram (som diagrammet till vänster) bör SLL:s färg vara den mörkaste medan den jämförda parten ska vara den ljusare eller i ton av den mörkare (vid flera). Blam numsandre te minis ent Re facilla feuguer ipsum vulputet, sum dit lamet, i procent Velis atinci ea Tionsequ Atueriustrud Atueriustrud PMS Warm Gray 10 C/9 U PMS Warm Gray 2 C/3 U Mörkgrå platta: Ljusgrå platta: Färg text: Stödlinjer: Rubrik: Text/siffror: Staplar: Linjer: PMS Warm Gray 10 C/9 U eller svart PMS Warm Gray 2 C/3 U eller 10% svart PMS Warm Gray 10 C/9 U eller svart PMS Warm Gray 10 C/9 U eller svart, tjocklek 0,3 pkt Frutiger Heavy pkt Frutiger Light 7 9 pkt Bredd minst 3 mm, mellanrum minst 1 mm, färgerna är hämtade från vår färgpalett Linjetjocklek i linjediagram är minst 2 pkt färgerna hämtas från vår färgpalett Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 45

46 7.2. Tabeller Tabellerna ska endast innehålla två färger. Exempelvis de båda gröna, där en ton av den ljusare och vitt används till fälten. Huvudet ska vara i den mörkare färgen och eventuella rubrikfält är i den ljusare färgen. Fälten ska vara minst 3,5 mm höga. Ytterligare linjer eller boxar runt text och fält bör undvikas. Vid behov av större textstorlek ska höjden på fälten justeras så att de matchar textstorleken. Färg text: Svart eller vit Rubrik: Frutiger Heavy pkt Text/siffror: Frutiger Light 7 9 pkt. Text som ska framhävas sätts i Heavy eller Italic Staplar: Bredd minst 3 mm, mellanrum minst 1 mm Linjer: Tjocklek på linjer i linjediagram är minst 2 pkt Fält: Höjd minst 3,5 mm Tabeller kan även användas för text med olika storlek på rutorna. Se exempel till höger. Vid negativa (vita) texter bör Frutiger Roman eller Heavy användas. PMS Warm Gray 10 C/9 U PMS Warm Gray 6 PMS Warm Gray 2 C/3 U Exempel på färganvändning PMS 371 PMS % PMS % Blam numsandre te minis ent Lorum ipsum Ud magnisit 24,6 8,9 16,0 21,7 12,3 Acidunt 10,5 12,3 8,1 27,9 9,1 Summy 18,2 19,8-3,1 0,6 7,8 Dignim 13,0 7,1 2,8 9,1 5,3 Endit 7,2 22,5 5,1 21,8 9,1 Veliscipisit -10,2 2,1 21,8-4,9 5,3 Consequat 9,9 5,3 12,7 7,8 11,1 Molortie consed - - 0,3 1,8 - Feum ut wis nulpute 65,2 94,8 103,5 88,8 9,1 Dolorpero odigna -78,0-21,7-0,7 6,4 11,1 Consequisl dolenim 3,3 4,9 7,4 11,1 1,8 Blam numsandre te minis ent Lorem ipsum Acidunt 10,5 12,3 8,1 27,9 Ud magnisit 24,6 8,9 16,0 21,7 Summy 18,2 19,8-3,1 0,6 Dignim 13,0 7,1 2,8 9,1 Endit 7,2 22,5 5,1 21,8 Veliscipisit -10,2 2,1 21,8-4,9 Consequat 9,9 5,3 12,7 7,8 Molortie consed - - 0,3 1,8 Feum ut wis nulpute 65,2 94,8 103,5 88,8 Dolorpero odigna -78,0-21,7-0,7 6,4 Consequisl dolenim 3,3 4,9 7,4 11,1 Total 58,5 20,5 158,6 99,8 46 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

47 Blam numsandre te minis ent Re facilla feuguer ipsum vulputet, sum dit lamet, i procent Blam numsandre te minis ent Re facilla feuguer ipsum vulputet, sum dit lamet, i procent Velis atinci ea Tionsequ atueriustrud Cin ex ent atumsan 7.3. Svartvita diagram När svartvita diagram används är det viktigt att säkerställa att kontrasten mellan tonerna blir tillräcklig och att läsbarheten är god. Exempelvis om du behöver tre toner så kan du använda 100 procent svart, 60 procent svart och 30 procent svart. Är det tio toner du behöver så använd 10 procent svart, 20 procent svart, 30 procent svart och så vidare upp till 100 procent svart. Bakgrundsplattan ska vara 20 procent svart Sectem exeraessim Stockholms läns landsting Tionsequ atueriustrud Blam numsandre te minis ent Lorem ipsum Acidunt 10,5 12,3 8,1 27,9 Ud magnisit 24,6 8,9 16,0 21,7 Summy 18,2 19,8-3,1 0,6 Dignim 13,0 7,1 2,8 9,1 Endit 7,2 22,5 5,1 21,8 Veliscipisit -10,2 2,1 21,8-4,9 Consequat 9,9 5,3 12,7 7,8 Molortie consed - - 0,3 1,8 Feum ut wis nulpute 65,2 94,8 103,5 88,8 Dolorpero odigna -78,0-21,7-0,7 6,4 Consequisl dolenim 3,3 4,9 7,4 11,1 Total 58,5 20,5 158,6 99,8 100% Svart 75% Svart 20% Svart Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 47

48 8 Papper Detta kapitel ger en rekommendation om papper och vilken papperskvalitet som vi inom Stockholms läns landsting (SLL) ska använda. Här finner du också format på våra vanligaste trycksaker Pappersformat Pappersval 48 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

49 8.1. Pappersformat A6 A65 A5 A4 Tabloid Vi använder fasta standardformat för våra olika typer av trycksaker. Standardformaten är enkla att hantera för mottagaren, till exempel att sätta in i en pärm. De är dessutom de mest ekonomiska att trycka och att skicka. Stående format» A3. Liggande ( mm)» A4. Stående ( mm), liggande ( mm)» A5. Stående ( mm), liggande ( mm)» A6. Stående ( mm), liggande ( mm)» A65. Stående ( mm)» Tabloidformat ( mm) A6 A5 A4 A3» Kvadratiska format: mm mm Liggande format» Vikt format: mm» Affischformat: mm mm Vikt A4 i tre delar Andra format Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 49

50 8.2. Pappersval Våra trycksaker ska tryckas på ett vitt, obestruket, ytlimmat papper med en behaglig matt yta som utstrålar kvalitet. Papperet ska vara miljömärkt. Denna papperskvalitet lämpar sig väl för alla sorters tryck där jämförelsevis stora textmassor förekommer, exempelvis broschyrer, annonser, kataloger eller produktblad. Med ett papper som har hög vithet skapas ett extra sting och en extra kontrast. För att skapa ett enhetligt utseende är det viktigt att allt material vi producerar trycks på papper av samma kvalitet men naturligtvis med den gramvikt som passar produkten. Visitkort trycks exempelvis på 270 g papper och brevpapper på 100 g. Även kuverten bör vara av samma papperskvalitet. Om en tåligare yta krävs kan ett bestruket papper ur samma pappersserie väljas. För vanliga utskrifter, fax och kopiering används ett enklare kontorspapper, 80 g. 50 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

51 9 Exempel på tillämpning På följande sida finner du exempel på hur de olika beståndsdelarna i vår grafiska profil kan användas tillsammans Exempel Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 51

52 Exempel på platsannons. Exempel på informationsannons. Stockholms läns sjukvårdsområde söker Användning av dekorelement enligt riktlinjer för markering av webbadress. Användning av dekorelement enligt riktlinjer för markering av webbadress. Psykiatrin södra Nim ing erostin ismolor tiscilit ad tet atem vel etuer iuscing et vullamet, si eliquissim nummy nosto delesequi enim veliquip ex exer iure feum incil ut utet lore commod et atummy nim quam num irit lor senismo dolobortie vel deliquam alit venim iriustie del etue dolorero eros eum iusto. Om du har fler frågor pratisciduis eugait am deliqui blandre tat dolutpat, voloreet, cortie dio od min volesectet exercincil Skicka din ansökan till modolob orpercipit ut la commy num dolesto conse tie tatincil inibh etue molestrud delestrud eugue facilit acilisl eliquip eu facidunt at. Lessequis augiatio con utpat, si essequat. Ut iure dolore fac- en utvecklingsledare Nim ing erostin ismolor tiscilit ad tet atem vel etuer iuscing et vullamet, si eliquissim nummy nosto delesequi enim veliquip ex exer iure feum incil ut utet lore commod et atummy nim quam num irit lor senismo dolobortie vel deliquam alit venim iriustie del etue dolorero eros eum iusto con ulput praessequam. Duis ea facil ilit iure dignibh enim dolobore venit adipit, consectet alisisi ero odolute do cor ing ex ea aute ea faci exeraestrud tate modolob orpercipit ut la commy num dolesto conse tie tatincil inibh etue molestrud delestrud eugue facilit acilisl eliquip eu facidunt at. Lessequis augiatio con utpat, si essequat. Ut iure dolore faccum quam quis nosto consecte dui ea feugiat, quipisl ute feugiam, quam quis am Två olika spaltbredder, en för SLL text och ansökningsuppgifter, en för tjänsten. Frutiger SLL Heavy i rubrik och Georgia i brödtext. Verksamhetsbild används för att förtydliga tjänsten. Bilden ligger över nio spalter i bredd. Tre spalter för brödtexten. Frutiger SLL Light i rubrik och Georgia i brödtext. Illustrationsmanér som genomgående kan användas i denna kampanj. Illustrationen ligger över tolv spalter. cum quam quis nosto consecte dui ea feugiat, quipisl zzriustrud tate faci tat. ute feugiam, quam quis am zzriustrud tate faci tat. Modignibh essisim vulla ad dignisl doloreetue feum zzrit dolor sumsan vulla faccum do etue exero exer auguero conse dunt ipit ad. den miljö vi vulluptat, volutpa tumsan hent lum zzriustrud te diat in eum vullam, qui blamet, qui bla conulla fesed eu feuisi. Esse consequisi bla commolo rtinim volenim at in vel incil illa consequisit am, sum iliquam irit praese modolent lorpera esendreet il inibh el el init incidunt la faciduip ex euguera esequam. Vullaore eugait adionsenim zzrit at veliquip eugue magnibh erosan hent luptat nisl dion velit velit, secte consequ atisci tatio eugue dunt atis autpat, sequis nonsequis nos niamcore minibh euisseq uismod dolore enis eugue dunt amet nostinis nisl delestrud mod tat. Konsten kring Landstingshuset Exempel på trycksak. Ökad tillgänglighet i länets ytterområden Ortionsed tat lorperilit autem iliquis sequatue del utpatummy nulla augiatue feugiam, consenim iriureet inis eraestie essi. Pis at. Ut augait luptatis non utem zzriure do el dolore magna feugiam conummod dolorer aut aut acidunt nibh enim inis autpat ver acipit pratio dolent laore doluptat praesequat. Liquam irit, vulput Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikation Box , Stockholm nit wissi. Od duis auguer adigna conulput wis alit landrem dionse dolorpe riuscipis nummodo lestie. Olore tetuer se miniamet erostrud min hent lummod dolent praestie minit la consecte facillan heniate dolutat autpati smodolorem ing ex exerat niat acipit nisit, quatuer aessed do con veliquam quisis essi. Nibh enim illa feu feuguero eniam iurem velit adignim inim nis numsandip eum dipsusto consendrem niamconsecte dt. Bore tat ilissequat wis autatio nullan ullaorper ad er sim ex endions equissi bla faci bla feugiat num quat praestie minit la veliquamet, veliquissi blam, core På baksidan används dekorelement och kontaktuppgifter på baksidan enligt riktlinjerna. På framsidan används Frutiger SLL Light och Heavy i rubriken. Dekorelement används för att ytterligare tydliggöra SLL som avsändare. Stockholms läns landsting Hantverkargatan 45 Box 22550, Stockholm Telefon: , Profilskapande bild på ett konstföremål används utfallande på omslaget. Detalj av konstföremål används på baksidan av trycksaken. 52 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

53 10 Korrespondensmaterial Korrespondensmaterial används ofta och därför viktiga informationsbärare. Tillsammans utgör de en stor mängd signaler som starkt präglar bilden av Stockholms läns landsting (SLL). Det är viktigt att alla har ett enhetligt utseende Visitkort Brev första sida Brev följande sidor Fax Pressmeddelande Korrespondenskort Noteringsblock Kuvert Adressetiketter Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 53

54 10.1. Visitkort VISAS I 100% AV ORIGINALSTORLEK Format: mm Papper: Scandia 2000, 270 g Logotyp: 6 mm, färg Text: Svart Namn: Frutiger SLL Heavy 7/9 pkt Titel: Frutiger SLL Italic 7/9 pkt, avstånd efter 4,5 pkt Avdelning: Frutiger SLL Roman 7/9 pkt Info: Frutiger SLL Roman 7/9 pkt www: Frutiger SLL Heavy 7/9 pkt, färg: PMS 285 Obligatoriska uppgifter De uppgifter som är obligatoriska på visitkorten är namn, arbetsuppgift (funktionstitel), avdelning eller sektion, postadress, besöksadress, telefon, fax, e-post och webbadress ,5 15 Minsta avstånd till kant Anna Andersson Projektledare Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Besök: Fleminggatan 20 Telefon: , Mobil: Fax: E-post: Minsta avstånd till kant 5 3 Möjliga uppgifter Som komplement till de obligatoriska uppgifterna kan titel (exempelvis akademisk titel eller statusmarkerande titel som direktör eller ambassadör), mobil och hemtelefon tas med. Visitkort på andra språk Engelsk text kan antingen tryckas på baksidan av visitkortet, eller så kan du beställa visitkort med enbart engelsk text. Björn Björnsson Projektledare Box 17914, Stockholm Besök: Folkungatan 44 Telefon: , Mobil: Fax: E-post: Daniel Danielsson Secretary of Finance (M) Stockholm County Council Box 22550, SE Stockholm Office: Hantverkargatan 45 Phone: , Mobile: Fax: Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

55 10.2. Brev första sida Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Eventuell tredje nivå För kännedom: Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn DOKUMENTNAMN Förnamn Efternamn Gatuadress 12 A Storstaden Bilaga LS (2) 15 VISAS I 70% AV ORIGINALSTORLEK Format: A mm Papper: Scandia 2000, 90 g Logotyp: 9 mm, färglogotyp på förtryckta brevpapper. I datormallarna är logotypen svart. Text: Svart Sidhuvud: Verdana Regular/Italic 9/12 pkt Rubrik: Georgia Bold 11/14 pkt Brödtext: Georgia Regular 11/14 pkt Sidfot: Verdana Bold/Regular/Italic 8/10 pkt Sökväg: Verdana Regular 6 pkt, versaler 80 Ent veriliquat prat Satsyta Bredd 130 mm Höjd 180 mm Agna con et lorerci liquat nonsectem dignim et ip et at. Ing et adiam vel utet lore commy nullamcore el utpat wissit ulputat. Uguero odit dolut praesequisi blam, veniam, senit irit eum zzril dolestis diat. Duisi. Facipit lum veliquisis dunt la facilit lutatue tinim niat. Ut lamconse dolor suscing etum diam do dolor alismodolore min et laoreet, quat. Ut delent prate tat am nulputpat, qui etueril ismodia mcommy nim dolobor ip et, susto odit ad erosto coreril dipis augait dolor iriustrud modolut vel ulpute feuisci psumsan euguero od dit nibh ercilla ndrerillutat nonsecte mincilla facillaorper susciliquat. Raesequat luptat venibh esequisisi. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num d secte vel dolessit, quis eugi Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer: Buss 1. T-bana Rådhuset. Säte: Stockholm Org. nr: Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 55

56 10.3. Brev följande sidor VISAS I 70% AV ORIGINALSTORLEK Format: A mm Papper: Scandia 2000, 90 g Logotyp: 9 mm, färglogotyp på förtryckta brevpapper. I datormallarna är logotypen svart. Text: Svart Sidhuvud: Verdana Regular/Italic 9/12 pkt Rubrik: Georgia Bold 11/14 pkt Brödtext: Georgia Regular 11/14 pkt Sökväg: Verdana Regular 6 pkt, versaler DOKUMENTNAMN Bilaga LS Ent veriliquat prat Satsyta Bredd 130 mm Höjd 218 mm Agna con et lorerci liquat nonsectem dignim et ip et at. Ing et adiam vel utet lore commy nullamcore el utpat wissit ulputat. Uguero odit dolut praesequisi blam, veniam, senit irit eum zzril dolestis diat. 2 (2) 15 Duisi. Facipit lum veliquisis dunt la facilit lutatue tinim niat. Ut lamconse dolor suscing etum diam do dolor alismodolore min et laoreet, quat. Ut delent prate tat am nulputpat, qui etueril ismodia mcommy nim dolobor ip et, susto odit ad erosto coreril dipis augait dolor iriustrud modolut vel ulpute feuisci psumsan euguero od dit nibh ercilla ndrerillutat nonsecte mincilla facillaorper susciliquat. Raesequat luptat venibh esequisisi. Conulla feugait wisl elit augait ulluptat alis num dunt laore corem ipsum augue dolor secte vel dolessit, quis eugiatu msandre dolorpe rostinc iliquis am nostisl erostie vullan velisci ex exer sum augue esequipit utpat lortie duis ea consequi exero cor alit, quat. Ut wissectem dolobore magnibh ero dolortionsed minim adignis non velit, quis digna faccum veliquam venim nonsed dolorpe rcipit venisit num zzriure velismolorem do odit velit, vulla facipit adio ero dip exerit digna consequ atueros estie feuisci elesent nonsecte tat nos nosto dolor sismod dolore tat venis do exer iuscil ero core tie e min ea faccum quisl dit lo 56 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

57 10.4. Fax Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Eventuell tredje nivå Fax till: Förnamn Efternamn Organisation/företag, avdelning Fax: Fax från: Förnamn Efternamn, arbetstitel Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Kommunikation Telefon: , Fax: VISAS I 70% AV ORIGINALSTORLEK Format: A mm Papper: Data Copy, 80 g Logotyp: 9 mm, svart logotyp Text: Svart Sidhuvud: Verdana Regular/Italic 9/12 pkt Fax rubrik: Verdana Bold 14/18 pkt Mottagare: Verdana Regular 10/14 pkt Avsändare: Verdana Regular 10/14 pkt Linje: Linjetjocklek 0,5 pkt Rubrik: Georgia Bold 11/14 pkt Brödtext: Georgia Regular 11/14 pkt Sidfot: Verdana Bold/Regular/Italic 8/10 pkt Sökväg: Verdana Regular 6 pkt, versaler Datum: Antal sidor: 4 (inkl. denna) 140 Meddelande rubrik Satsyta Bredd 130 mm Höjd 110 mm Agna con et lorerci liquat nonsectem dignim et ip et at. Ing et adiam vel utet re commy nullamcore el utpat wissit ulputat irit eum Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer: Buss 1. T-bana Rådhuset. Säte: Stockholm Org. nr: Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 57

58 10.5. Pressmeddelande VISAS I 70% AV ORIGINALSTORLEK Format: A mm Papper: Scandia 2000, 90 g Logotyp: 9 mm, färglogotyp på förtryckta brevpapper. I datormallarna är logotypen svart. Text: Svart Sidhuvud: Verdana Regular/Italic 9/12 pkt Titel rubrik: Verdana Regular 24/28 pkt Datum: Verdana Regular 11/14 pkt Rubrik: Georgia Bold 16/20 pkt Ingress: Georgia Bold 11/14 pkt Brödtext: Georgia Regular 11/14 pkt Sidfot: Verdana Bold/Regular/Italic 8/10 pkt Sökväg: Verdana Regular 6 pkt, versaler Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Eventuell tredje nivå PRESSMEDDELANDE Satsyta Bredd 130 mm Höjd 200 mm 1 (1) 15 Ecierudes quit. Odio hic tatus octa re ant. Na nem none quidem strus, esimis percerc esterbem crum oratrum noste nes speco iam, qua rem conferi demuncus, omnit contia virio ute conimmoreis.rum tam quam, effreis, qui strarteatium adhus; nost quius, C. Viliussenat inarei fuidefe rcerfir. Ad iam sedo, ips, sit? Pala veri tabit ium duci scii invercepecre fue nonit. Quodii publiceps, Catur, que postre, perum ducercepos scio tus cem furs consum, Catuus nondam dicerferfit quid reste cessimo nonscestiam averude trarisq uodiusc eporum ret in derit. Abultuas nocchuit fatiusque aura ves ades? Oti, ulocute eto antelum. e consid Stockholms läns landsting Box Stockholm Telefon: Fax: E-post: Besök oss: Fleminggatan 20. Kommunikationer: Buss 1. T-bana Rådhuset. Säte: Stockholm Org. nr: Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

59 Korrespondenskort Våra korrespondenskort finns med eller utan personliga uppgifter. Vi har även meddelandeblock med samma uppställning och information. Dessa trycks på ett enklare papper. VISAS I 100% AV ORIGINALSTORLEK Format: mm Papper: Scandia 2000, 270 g Logotyp: 7 mm, färg Text: Svart Namn: Frutiger SLL Heavy 7/9 pkt Titel: Frutiger SLL Italic 7/9pkt, avstånd efter 4,5 pkt Avdelning: Frutiger SLL Roman 7/9 pkt Info: Frutiger SLL Roman 7/9 pkt www: Frutiger SLL Heavy 7/9 pkt, färg: PMS 285 Personligt korrespondenskort Namn, arbetsuppgift (funktionstitel), avdelning eller sektion, postadress, besöksadress, telefon, fax, e-post, webbadress. Allmänt korrespondenskort Webbadress. 34 Anna Andersson Projektledare 5 17 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Besök: Fleminggatan 20 Telefon: , Fax: Mobil: E-post: Minsta avstånd till kant Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 59

60 10.7. Noteringsblock VISAS I 100% AV ORIGINALSTORLEK Format: mm Papper: Scandia 2000, 100 g Logotyp: 7 mm, färg Text: Svart www: Frutiger SLL Heavy 7/9 pkt, färg: PMS Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

61 10.8. Kuvert C4 Alla bolag och förvaltningar som följer dessa riktlinjer använder sig av samma sorts kuvert. På dessa kuvert ska alltid Stockholms läns landsting vara avsändare C5 S65 27 Box 22550, Stockholm VISAS I 100% AV ORIGINALSTORLEK Format: C4, C5, C6, S65 Papper: Scandia eller motsvarande, självhäftande klaff, alternativt fukthäftande klaff Logotyp: C4: 9 mm C5/S65: 8 mm C6: 7 mm Färglogotyp. På bruna kuvert trycks logotypen i svart Text: Svart Adress: Frutiger SLL Roman 8/11 pkt Box 22550, Stockholm C Box 22550, Stockholm Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 61

62 10.9. Adressetiketter VISAS I 100% AV ORIGINALSTORLEK Format: Papper: Logotyp: Text: Adress: mm Självhäftande, 130 g 6 mm, färglogotyp Svart Frutiger SLL Roman 7/10 pkt Box 22550, Stockholm 62 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

63 11 Trycksaker och reklam När du producerar trycksaker och reklam inom Stockholms läns landsting (SLL) har du förutom gridsystemet (kapitel 4) även fasta placeringar för logotyp och kontaktuppgifter att använda dig av. Tillsammans med dekorelementet (kapitel 5) skapar du en stark igenkänning av våra trycksaker Fasta placeringar Fasta placeringar A Fasta placeringar A Fasta placeringar A Fasta placeringar A Fasta placeringar A Fasta placeringar Tabloid Fasta placeringar Fasta placeringar Fasta placeringar Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 63

64 11.1. Fasta placeringar På våra trycksaker och i vår reklam använder vi oss av fasta placeringar för logotypen och våra kontaktuppgifter. På framsidan av en trycksak eller i annonser placeras logotypen i det nedre högra hörnet. Framsida trycksak/annons Baksida trycksak Kontaktuppgifterna placeras på baksidan av trycksaken i det nedre vänstra hörnet. För att skapa ytterligare igenkänning av våra trycksaker används ett dekorelement tillsammans med kontaktuppgifterna. SE MER OM DEKORELEMENTET I KAPITEL 5. Eventuell webbadress placeras tillsammans med kontaktuppgifter. Där inga kontaktuppgifter finns placeras den i det nedre vänstra hörnet, exempelvis i annonser. SE EXEMPEL TILL HÖGER. Landstingsstyrelsens förvaltning, SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , 64 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

65 11.2. Fasta placeringar A6 Stående A6 Liggande A6 VISAS I 100% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 5 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 6/7,5 pkt Antal rader: Stående 16 rader, liggande 12 rader Mellanrum: 3 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 1,8 mm Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Teleffon: , Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 65

66 11.3. Fasta placeringar A65 VISAS I 80% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 5 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 6/7,5 pkt Antal rader: Stående 20 rader Mellanrum: 3 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 1,8 mm Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , 66 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

67 11.4. Fasta placeringar A5 Stående A5 Liggande A5 VISAS I 70% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 7 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 7/8,5 pkt Antal rader: Stående 18 rader, liggande 12 rader Mellanrum: 3,5 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 2,1 mm Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 67

68 11.5. Fasta placeringar A4 VISAS I 50% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 9 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 8/10 pkt Antal rader: Stående 20 rader, liggande 14 rader Mellanrum: 4 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 2,6 mm Stående A4 Liggande A4 Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , 68 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

69 11.6. Fasta placeringar A3 VISAS I 45% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 12 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 10/13 pkt Antal rader: 14 rader Mellanrum: 7 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 3,6 mm Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 69

70 11.7. Fasta placeringar Tabloid VISAS I 45% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 10 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 9/11 pkt Antal rader: 20 rader Mellanrum: 5 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 3,2 mm Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , 70 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

71 11.8. Fasta placeringar VISAS I 15% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 23 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 22/28 pkt Antal rader: 20 rader Mellanrum: 15 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 8 mm Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 71

72 11.9. Fasta placeringar VISAS I 100% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 7 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 7/8,5 pkt Antal rader: 14 rader Mellanrum: 3,5 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 2,1 mm Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , 72 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

73 Fasta placeringar VISAS I 80% AV ORIGINALSTORLEK Logotyp: 9 mm Kontaktuppgifter: Frutiger Light 8/10 pkt Antal rader: Stående 20 rader, liggande 14 rader Mellanrum: 4 mm mellan spalter/rader Dekorelement: Boxstorlek 2,6 mm Typografi Typografin följer riktlinjerna för våra typsnitt, SE KAPITEL 2. Storleken på textinnehållet: rubriker, ingresser och brödtext kan variera beroende på budskap. Tänk på att utforma texten så att budskapet bärs fram så tydligt som möjligt. Brödtexten bör vara mellan 9 och 12 punkters storlek. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik, ingress och brödtext. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt ord. Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 73

74 12 Presentationsmaterial Inom Stockholms läns landsting (SLL) använder vi ofta Powerpoint- och OH-presentationer för att berätta om vår verksamhet. Det är viktigt att våra presentationer är tydliga och lyfter fram det viktigaste av det vi vill säga Powerpoint OH Powerpoint skärm Att tänka på 74 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

75 12.1. Powerpoint OH Rubriktext sidan 1 Landstingsstyrelsens förvaltning ß Bakgrundstext finns i fem olika nivåer - Nivå två ß Nivå tre - Nivå fyra» Nivå fem För OH-presentationer används mall med vit bakgrund. Med Powerpoint skapar du presentationer på ett enkelt sätt. Tänk på följande:» Ha inte för mycket information på varje bild.» Dela upp omfattande information på flera bilder med en inledande eller avslutande översiktsbild.» Undvik versal text som minskar läsbarheten.» Var sparsam med kursivering och understrykning.» Ett tips är att ha högst 7 ord/rad och högst 7 rader. Logotyp: 9 mm, färg Text: Svart Rubrik: Verdana Roman pkt Brödtext: Verdana Roman pkt Datum/sid: Verdana Roman 9 pkt Enhet: Verdana Roman 9 pkt Grått fält: RGB sidan 1 Landstingsstyrelsens förvaltning sidan 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Dessa mallar används både för interna och externa presentationer Vården 2005 Ore doluptat nulpute tumsandit ulluptat aut etueriurem zzrillutatum vel dolor iriuscilis nullam dolor susto do dolum nonsendre dunt dipsuscip etum iure vero eugue dolut landiatem doluptat. Rubriktext ß Bakgrundstext finns i fem olika nivåer 10 - Nivå två ß Nivå tre - Nivå fyra Landstinget i siffror 2005 Blam numsandre te minis ent Re facilla feuguer ipsum vulputet, sum dit lamet, i % sidan Stockholms läns landsting Tionsequ atueriustrud 2005 av SLL och vår verksamhet. LÄS MER OM FÄRGER I TABELLER OCH DIAGRAM I KAPITEL 7.» Nivå fem Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 75

76 12.2. Powerpoint skärm Texter som ska läsas på skärm har högre läsbarhet om de är vita mot mörk bakgrund. Därför rekommenderar vi att denna version med mörkblå bakgrund används när du ska göra en presentation som ska visas på datorn. Logotyp: 9 mm, färglogotyp Text: Vit Rubrik: Verdana Roman pkt Brödtext: Verdana Roman pkt Datum/sid: Verdana Roman 10 pkt Enhet: Verdana Roman 10 pkt Bakgrund: RGB Grått fält: RGB Rubriktext ß Bakgrundstext finns i fem olika nivåer - Nivå två ß Nivå tre - Nivå fyra» Nivå fem sidan 1 Landstingsstyrelsens förvaltning sidan 1 Landstingsstyrelsens förvaltning sidan 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Vården 2005 Ore doluptat nulpute tumsandit ulluptat aut etueriurem zzrillutatum vel dolor iriuscilis nullam dolor susto do dolum nonsendre dunt dipsuscip etum iure vero eugue dolut landiatem doluptat. Rubriktext ß Bakgrundstext finns i fem olika nivåer 10 - Nivå två ß Nivå tre - Nivå fyra» Nivå fem Landstinget i siffror 2005 Blam numsandre te minis ent Re facilla feuguer ipsum vulputet, sum dit lamet, i % sidan Stockholms läns landsting Tionsequ atueriustrud Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

77 Vit, orange, gul eller blå text fungerar mot mörkröd botten. Vit, orange, gul, grön eller blå text fungerar mot mörkblå botten Att tänka på Till vänster ser du ett antal exempel på hur färger fungerar tillsammans i Powerpointpresentationer. Behovet kan exempelvis uppstå när du har text i en färgruta. Se till att färgen på texten skapar en så hög läsbarhet som möjligt. Tänk på att vissa färgkombinationer är omöjliga att läsa för färgblinda, till exempel kombinationen röd-grön. Men du bör undvika grön, mörkgrön, mörkblå och röd text. Men du bör undvika mörkröd, röd och mörkgrön text. Vit, orange, gul eller grön text fungerar mot mörkgrön botten. Men du bör undvika blå, mörkblå, mörkröd och röd text. Vit, mörkröd, mörkgrön, mörkblå eller text fungerar mot orange botten. Men du bör undvika blå, grön, gul och röd text. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 77

78 13 Utställningar och mässor När Stockholms läns landsting (SLL) är arrangör alternativt medverkar på utställningar och mässor tar vi fram utställningsskärmar för att presentera vår verksamhet Mässmaterial 78 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

79 Från landsbygd till storstad Landstinget skapar en trygg vardag Tillgänglig kollektivtrafik Mässmaterial Tänk på att enskilda skyltar eller skärmar på utställningar inte ges speciellt mycket tid. Därför måste budskapet vara tydligt och lätt att ta till sig. Bilder fungerar som förstärkning av budskapet eller som intresseväckare. Texten ska vara så stor att den kan läsas på avstånd. Logotypen ska placeras i övre vänstra hörnet. Webbadressen placeras tillsammans med dekorelementet i det nedre högra hörnet. Tänk på att inte placera text för långt ner, då det lätt kan skymmas av annat. Vänd dig till SLL Kommunikation innan du börjar planera utställningsmaterial. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 79

80 14 Webb Inom Stockholms läns landsting (SLL) finns många olika webbplatser. Dessa ska liksom allt annat material från SLL ha en tydlig visuell igenkänning och tydligt karaktäriseras av våra kärnvärden Allmänt om webb Gemensam grund Startsida Undersida/artikelsida 80 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

81 14.1. Allmänt om webb I detta kapitel finns en övergripande beskrivning av vad som krävs för en webbplats inom Stockholms läns landsting. Se även Riktlinjer för webbplatser inom Stockholms läns landsting som är ett kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting Webb är en enkel och relativt kostnadseffektiv kommunikationskanal för att snabbt publicera information och nyheter. För stöd och styrdokument för webblösningar inom SLL, kontakta SLL Kommunikation för mer information. Alla våra webblösningar ska ha en gemensam visuell grund. Färgkombinationer väljs fritt utifrån SLL:s färgpalett, se sidan Vi har dessutom några andra viktiga faktorer att ta hänsyn till: ANVÄNDARVÄNLIGA SIDOR Tillgänglighet Vi ska sträva efter att ha högsta möjliga tillgänglighet på Stockholms läns landstings webbplatser. Det innebär att alla webbplatser minst ska uppfylla kraven i Web Content Accessibility 2.0 (WCAG 2.0). Rörliga bilder Rörliga bilder bör undvikas. Finner man att det ändå är motiverat att använda rörliga bilder, ska man erbjuda ett textbaserat alternativ. Gäller inte webb-tv. Flash och javascript Vi använder inte rörliga bilder eller animeringar baserad på så kallad Flash för att undvika ett rörigt synintryck. Dessutom blir webbplatsen kapacitetskrävande och därmed svårtillgänglig. Ett undantag utgörs av webb-tv, men då ska en dedikerad sida användas vid utsändningarna. Vi undviker att skapa webbplatser som är beroende av Javascript. Klickbar text/länkar All klickbar text är blå. Använd den speciellt framtagna som finns för länkar, se sidan 31. I första hand bör länken högerställas. Om den ligger i löpande text ska den vara klickbar. Normalt ska man inte länka till kommersiella webbplatser. Undantag kan göras i fall då man finner det relevant men man har alltid ett ansvar för att det man länkar till inte strider mot någon policy inom Stockholms läns landsting. Ansvarig utgivare På alla externa webbplatser ska det tydligt framgå vem som finansierar webbplatsen och vem som är ansvarig utgivare. Radio och TV-verket utfärdar och registrerar ansvarig utgivare, som utses av ägaren. Avsändare, publiceringsdatum och tid Alla våra texter ska ha en avsändare som innehåller en sidansvarig webbredaktör och publiceringsdatum. Ibland anges även granskare. Cookies Alla webbplatser som använder cookies måste informera besökaren om det. Denna information ska ha en tydlig placering. Se information från Post och Telestyrelsen. Tidsbegränsad och målgruppsanpassad information SLL är restriktiva när det gäller att publicera webbplatser för kampanjer och att använda symboler. Vissa undantag kan dock beviljas om informationen är tidsbegränsad, anpassad till specifika målgrupper eller om informationsaktiviteten utförs tillsammans med extern part och kräver särskilda uttryckssätt. Om dessa villkor uppfylls, ta kontakt med Landstingstyrelsens förvaltning, SLL Kommunikation för råd om utformning. Text i bild Undvik texter i bilder. Om det är aktuellt att lägga in text i bild, tänk på att texten tydligt bör framgå och ha god kontrast till bakgrunden. Prenumeration/Nyhetsbrev Information som skickas ut från en webbplats i form av ett nyhetsbrev eller prenumeration av e-brev ska vara användarvänlig och tillgänglighetsanpassade. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 81

82 14.2. Webb Gemensam grund Alla webbplatser för SLL-profilerade verksamheter har en gemensam grund navigeringsstruktur och visuellt uttryck för alla sidor. Följande element ska finnas med på samtliga sidor:» Både logotypen och kontaktuppgifterna ska finnas med på första sidan samt på alla underliggande sidor.» Sidhuvud: Placeras i toppen.» Logotyp: Placeras i det övre vänstra hörnet.» Sidfot: Består alltid av kontaktuppgifter tillsammans med landstingets grafiska element som placeras i nedre vänstra hörnet. Nedan finns alla måttangivelser i pixlar och färger för ovan nämnda delar. Sidhuvud: Bredd 940 px, höjd 84 px Färg: Valfri enligt SLL:s färgpalett Logotyp: 34 px, färglogotyp RGB Underrad: Se typografering på sidan 21 Text: Svart Toppnavigering: Verdana bold 11 px Globala länkar: Verdana 9 px Kontaktuppgift: Verdana bold 10/15 px Grafiska elementet: 10 px Texter till sidhuvudet, sök och kontaktuppgifterna färgsätts alltid i #8A7966. Läs mer om SLL:s logotyp- och dekorfärger i kapitlet Färger och om det grafiska elementet i kapitlet Dekorelement. 82 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

83 14.3. Webb Startsida Vår rekommendation är att dela upp webbplatsens innehåll så tydligt och strukturerat som möjligt. En tydlig struktur skapar en enkel överblick av sidans innehåll. Dela upp startsidan och fördela informationen beroende på dignitet så att den känns levande och tydligt visar vad som är huvudbudskap. Läs mer i SLL:s språkliga riktlinjer. En startsida bör innehålla någon form av bild. Planera och bygg upp ett målgruppsanpassat bildmanér specifikt för den aktuella webbplatsen. Läs mer om de övergripande bildmanér som finns för SLL i kapitlet Bilder och illustrationer. Generellt bör bilderna hålla ett enhetligt bildspråk och små bilder bör vara extra tydliga för att synas. Använd med fördel detaljbilder till mindre bildytor. Beskär bilder enligt aktuella angivna rekommenderade pixelmått. Förändra inte bildens karaktär genom att skala vertikalt eller horisontellt. Ytan disponeras fritt, men tänk på att skapa en levande yta med tydlig disposition som inte ger alltför långa spalter. En textrad bör inte innehålla mer än tecken på webben. Nedan finns rekommendationer på typografering för startsida. Navigationsrubrik: Rubrik 1: Rubrik 2: Brödtext: Länkar 1: Verdana bold 11 px Verdana bold 16/20 px Verdana bold 12/15 px Verdana 11/15 px Verdana bold 11 px Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 83

84 14.4. Webb Undersida/artikelsida Undersidor har en fast vänsternavigering med fast bredd, 218 px. Övrig yta disponeras fritt. Rubrik 1: Rubrik 2: Brödtext: Verdana bold 16 px Verdana bold 12 px Verdana 11/16 px 84 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

85 15 Nyhetsbrev och tidningar Inom Stockholms läns landsting (SLL) finns många återkommande publikationer såsom nyhetsbrev och tidningar. På dessa använder vi oss av fasta placeringar för logotyp och kontaktuppgifter. Övriga riktlinjer kommer att utvecklas Nyhetsbrev Tidningar Redaktionsinformation Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 85

86 15.1. Nyhetsbrev Inom SLL har vi många olika nyhetsbrev. För dessa har vi tagit fram fasta placeringar för logotypen och kontaktuppgifterna. Dessa placeringar följer de fasta placeringarna som är beskrivna i kapitel 11. Se även kapitel 4 om gridsystemet och kapitel 5 om dekorelementet. Exempel på hur ett nyhetsbrev kan formges. Nyhetsbrev Stockholms läns landsting Information från koncernledningen Nummer juni 05 Politik: Wiscilla ndionum nis aut alit accum ent il endrercing ea feuis nibh ent nis dolobore vel dolutet init veliqui esequis dit utat niat ver iustrud tatin utat, si tat wisim nostie ting et dipsustrud dolummod eum vulla faccum do odip eugue tat. Ut landigawiscilla ndionum nis aut alit accum. Politik: Wiscilla ndionum nis aut alit accum ent il endrercing ea feuis nibh ent nis dolobore Politik: Beslut vid tisdagens möte med Landstingsstyrelsen vel dolutet init veliqui esequis dit utat niat ver iustrud tatin utat, si tat wisim nostie ting et dipsustrud dolummod eum vulla faccum do odip eugue tat. Ut landigawiscilla ndionum nis aut alit accum. Wiscilla ndionum nis aut alit accum ent il endrercing ea feuis nibh ent nis dolobore vel dolutet init veliqui esequis dit utat niat ver iustrud tatin utat, si tat wisim nostie ting et dipsustrud dolummod eum vulla faccum do odip eugue tat. Ut landigadipsum venissit aut aliquam etum iliquat in ullan henibh eugait nim venim quissi eummolo rperat. Ure dunt landree tumsandit velit augiam et alit, commy nullaore vel inci eugiam, eugue tat. Politik: Wiscilla ndionum nis aut alit accum ent il endrercing ea feuis nibh ent nis dolobore vel dolutet init veliqui esequis dit utat niat ver iustrud tatin utat, si tat wisim nostie ting et dipsustrud dolummod eum vulla Ut landigadipsum venissit aut aliquam etum iliquat in ullan henibh eugait nim venim quissi eummolo rperat. Ure dunt landree tumsandit velit augiam et alit, commy nullaore vel inci eugiam. faccum do odip eugue tat. Ut landigawiscilla ndionum nis aut alit accum. Henibh eugait nim venim ugiam, vel ulput lore adipsum venissit aut aliquam etum iliquat in ullan henibh eugait nim venim quissi eummolo rperalandree tumsandit ate vendre vel ex eu facidunt endionsecte ea facipit et inis amcon eu na ad molenis adipsum venissit aut aliquam etum iliquat in ullan henibh eugait nim venim quissi eummolo rperat. Ure dunt landree tumsandit ate vendre vel ex eu facidunt ercillut lutem vel irit iniam ipsum vel iurer aut la faccum endionsecte ea facipit et inis amcon eu facinibh exerciduisl iril iuscil el utpatum eugue vulputat, sit irit nullum vercin henim qui tinibh esectem quipit non hendre dolor ing eu feugait ad tet luptat. Usto odipiscincip ea feumsandre volor ilit luptate velit augiam et alit, commy nullaore vel inci eugiam, vel ulput lore adipsum venissit aut aliquam etum iliquat in ullan henibh eugait nim venim quissi eummolo rperat. Ure dunt landree tumsandit ate vendre vel ex eu facidunt ercillut lutem vel irit iniam ipsum vel iurer aut la faccum endionsecteugiam, vel ulput lore adipsum venissit aut aliquam etum iliquat in ullan henibh eugait nim venim quissi eummolo rperat. Ure dunt ea facipit et inis amcon eu tat ip ex el ullum num dolor iriustio exer secte tat. Politik: Wiscilla ndionum nis aut alit accum ent il endrercing ea feuis nibh ent nis dolobore vel dolutet init veliqui esequis dit utat niat ver iustrud tatin utat, si tat wisim nostie ting et dipsustrud dolummod eum vulla faccum do odip eugue tat. Ut landigawiscilla ndionum nis aut alit accum. ndionum nis aut alit accum ent. Nyhetsbrev från ledningen Ansvarig utgivare: Namn Namnsson Redaktör: Namn Namnsson E-post: Telefon: Mobil: Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Kommunikation Box 22550, Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20 Nyhetsbrev från ledningen Landstingsstyrelsens förvaltning Ansvarig utgivare: Monika Kraft Kommunikation Redaktör: Johannes Rosenberg Box 22550, Stockholm E-post: Besöksadress: Telefon: Mobil: Fleminggatan Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

87 15.2. Tidningar Våra tidningar kan se ut på flera olika sätt. Dock ska alltid logotypen/symbolen för SLL placeras i det nedre högra hörnet på framsidan av tidningen. Logotypen/symbolen kan vara i färg mot vit bakgrund, eller vit mot färgade bakgrunder. Placeringen följer anvisningarna för fasta placeringar som är beskrivna i kapitel 11. Om endast symbolen används på Framsida på tidning med symbolen som identifikation första sidan ska logotypen i sin helhet återfinnas på sidan 2 samt baksidan. Läs mer i kapitel 4 om gridsystemet och kapitel 5 om dekorelementet. Exempel på hur en tidningsframsida kan formges. Tidningsnamn STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING # 1 MAJ 2010 Sidan 2 i tidning Baksida på tidning Imollam facipitias cum quo omnis voluptaera erumquae. Volupta era erumquae. SID 12 SID 8 Omnis voluptaera erumquae. Facipitias cum quo omnis voluptaera cum erumquae. Exempel på tidning med symbolen på första sidan, logotypen på sidan 2 och baksidan. Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikation Box 22550, Stockholm Telefon: , SID 23 SID 26 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 87

88 15.3. Redaktionsinformation Vi har en fast placering för våra redaktionsrutor i tidningarna. Dekorelementet ska användas tillsammans med en bakgrundsplatta i PMS Warm Gray 2 och följer riktlinjerna i kapitel 5. Texten sätts i Frutiger SLL Heavy/Roman, 6/8 pkt. Bredden på redaktionsrutan är fast. Höjden på redaktionsrutan kan ökas om mer utrymme krävs. #1/05 Pratio eraesse minos henim iure dignim nonsequisit lortis nos nissisit quamconullum iureet, consectet dio con henibh et in ercin hendre vel utate modigna feuis nonsequisisi exero dolor iustisit adit iusciliquat, suscil eum quamet ulputet utpatisit lummy nit pratio eraesse min henim iure dignim quis augiam augiamet utat dolent praestrud tat, susting ea facil ute tinim nosto eros dolore commodit inim essit lutatum dolor augait nibh enit prat nonulla ndigniamet velit in ut wissequ isciduisisl ut aut ip el eu faccum dolestrud. Uppskattad krismottagning på Arlanda s.4 Lute dit ver sim inim quatismod dolorpero conse tat adio dolor in ullandre endre feugiam vel ulput venit am, Mobila team sit ent lam dolent lum ilis alit lum zzrilit ea am volore te avlastar BUP feum veliqui pismolu ptatem dolent ad magnit dunt num nonse min henit dit wis nonsequisit lortis nos nissisit s.4 nim zzriusto od mod do ea feugait, quat augiamet. Doktor Lowe går roligaste ronden s.20 Exeraessi tat, suscili consectet dio cosit ent lam dolent Visste du att...3 lum ilis alit lum zzrilit ea am volore tdolore commodit Sju vårdcentra öppnade för drabbade...8 inim essit lue dolor augait nibh Så fungerade krisorganisationen...11 enit prat nonulla ndigniamet velit in quam, sum nim dolesequat illa tinim nosto eros Notiser...19 Vårdnyheter...13 dolore commodit inim essit lutatum ndreet, commy nummy Så gör andra...24 Elisabeths väg tillbaka...26 n henibh et in ercia feuis. Politisk krönika...31 redaktion Landstingets personaltidning ges ut av Stockholms läns landsting. Årgång 40. #1/05 Namn Namnsson Titel Ansvarig utgivare: Anna Andersson Redaktör: Bengt Bengtsson Postadress: Box 22550, Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20 Layout: Cecilia Carlsson Sjuksköterska utan gränser [repris]...36 Nytt från SLF...40 Adressändring: Om du arbetar i landstinget eller landstingsägt bolag, vänd dig till din löneassistent Prenumerationer: David Davidsson Landstingskort: Erika Eriksson Annonser: Frans Fransson, Tryck: Sörmlands Grafiska Qubecor AB ISSN RS-upplaga ex redaktion Landstingets personaltidning ges ut av Stockholms läns landsting. Årgång 40. #1/05 Ansvarig utgivare: Anna Andersson Redaktör: Bengt Bengtsson Postadress: Box 22550, Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20 Layout: Cecilia Carlsson Adressändring: Om du arbetar i landstinget eller landstingsägt bolag, vänd dig till din löneassistent Prenumerationer: David Davidsson Landstingskort: Erika Eriksson Annonser: Frans Fransson, Tryck: Sörmlands Grafiska Qubecor AB ISSN RS-upplaga ex 2 Exempel på hur ett nyhetsbrev kan formges. 88 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

89 16 Övriga identitetsbärare Förutom de tidigare visade identitetsbärarna som brevpapper och trycksaker finns det ett antal andra viktiga bärare av Stockholms läns landstings (SLL:s) varumärke. Beskrivning av dessa eller var du kan finna mer information om dem finns i detta kapitel Skyltar Flaggor Profilprodukter Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 89

90 16.1. Skyltar I stora drag kan man säga att vi har två varianter av skyltar; fasadskyltar och hänvisningsskyltar. Våra fasadskyltar ska visa att vi finns i fastigheten. Risken finns att dessa skyltar kan konkurrera om uppmärksamheten med fasadskyltar för andra varumärken. Därför är det viktigt att fasadskyltarna verkligen syns tydligt och att de är enhetligt och konsekvent utformade. Hänvisningsskyltarna visar våra besökare vart de ska ta vägen, antingen utomhus eller inne i våra lokaler. Under logotypen placeras informationen enligt exemplet. Använd vit text mot blå botten. Typsnittet på dessa skyltar ska vara Frutiger SLL Heavy. Tänk på dessa punkter innan du sätter upp en skylt:» Sök tillstånd av fastighetsägaren innan skylten sätts upp.» Ta reda på om fastigheten är kulturskyddad. Detta gör du hos kommunen. För kulturskyddade fastigheter gäller särskilda regler.» För uppsättning inom detaljplanerat område krävs bygglov.» Om flera av SLL:s verksamheter finns i samma byggnad ska endast SLL-logotypen finnas som skylt.» Tänk på att hänvisningsskyltarna är tydliga och placerade så att de syns. Skylta hela vägen fram, exempelvis vid hissen och vid dörren.» Ta alltid hänsyn till riktlinjerna kring vår logotyp (frizon, färg, storlek med mera).» Kontakta SLL Kommunikation för råd när du planerar en skylt. Parkering Reception Hus A Hus B Hus C Ë Ë Ì È Ï 90 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

91 16.2. Flaggor 1X 2X Flaggor är ett effektivt sätt att visa vem man är. På våra flaggor använder vi endast symbolen. Flaggorna kan vara vita med blå symbol eller blå med vit symbol. Proportiorna är 6 4 (bredd höjd) och symbolens höjd är 2. 1X 6X Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 91

92 16.3. Profilprodukter Om presentreklam tas fram ska riktlinjerna om färger, typografi och frizon för logotypen följas. Om gåvan redan bär en annan logotyp, från leverantören eller tillverkaren av gåvan, ska SLL-logotypen placeras så långt från den logotypen som möjligt. Logotypen kan utformas så att den ger olika visuella effekter, exempelvis genom prägling, lackering, foliering eller ton i ton. Storleken på logotypen kommer också att variera beroende på storleken på den aktuella produkten. 92 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

93 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 93

94 Egenprofilerad verksamhet 94 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

95 Egenprofilerade verksamheter har rätt att utveckla en varumärkesplattform och grafisk profil för den egna verksamheten. Villkoret är att de inordnar sig i Stockholms läns landstings (SLL:s) övergripande varumärkeshierarki och följer reglerna för Egenprofilerad verksamhet. Egenprofilerad verksamhet och verksamheter som utförs på uppdrag av SLL får inte heller strida mot SLL:s övergripande kärnvärden. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 95

96 17 Koncerntillhörighet Egenprofilerade verksamheter ska tydliggöra relationen till Stockholms läns landsting (SLL). Detta kapitel förklarar när, var och hur det ska framgå att man är en del av SLL Koncerntillhörighet Tillhörighetstexter Färg, mått, storlek och frizon Tillhörighet webb Fordon 96 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

97 BÅTLUFFA MED WAXHOLMSBOLAGET FLERA KORT ATT VÄLJA MELLAN Gait, vel dolore con ut irilit lan utet, venit lore ea feu feugiam am, quatumsandre commy nullaor ad tat. Ut nummy nullam, quat. Ut dipis atuero eniatum inci ting er in enim zzrilit incipisi. BÅTLUFFARKORTET Is am, quipisi eugait ut praessi bla commodio consequis alissit irit irilit lorperc inciliq uipisl in ulputpat. Ut nibh elesectetue magniat incipit atuero dolore tat alit dolum eriusti ncipit velent illandigna con henim quam ipisl iriureet adigna faccummy nit nonse facip etum exeraesequam iure dit praessi blamconse commoloborer ipit alit, consequipit pratum zzriliquisit nulput nullan heniat praesequat. TILLÄGG TILL SL-KORTET Nis augiatum dipsusto delesto odolore dionsenim accummo doloreet adit praesto dolorpero conseniat auguerit ulla autat, quam nit at, vent lor si essequissi. Ommodolore facinim volor alit eu facin ullaor sum dolesto consed tatueros ea faccummy num dunt velese diamcommodip elessi eugait alit adigna augiam zzrit augait am nonse dolorperat. KONTANTKORT Pat nosto et wisit vel dolutat ing eugait alis nullumsandre feuipsummy nostrud tinis dit, quat, vel del enis ad exero eum zzrilit vero et laore eros ad magnis nisi tate et, ver sit wis eui et, vendip essisissis diatie molorper accum dolor aliquat lamet am, commodit lobortie tat. Iriure core dit lumsand igniam velisi. PANT FÖR MILJÖNS SKULL Na consenibh eriuscilla feugait nis augait irit aciduis issequi tie dolorerilit vulputpat. Ut pratummod ea consectem ea adionummod minis num in el digna commy nosto od mincilit dunt augiat, consendre mincilis accum ilit nibh enisl irillan henibh elessequis exer sum del dipsum quat ipit nulla feugiam do consectem adipit eumsandreet, quat acidunt exer si te dolor am zzril iriusto odolorem exerostrud duissed ea feu feu. MER INFORMATION Nit la commy nulput nostrud ero corperos nulla facidunt lore vel eros at am, consed tin ulpute tat ilis augue molute feum erit laore consenisl ut praese doloborerit lum veniating ea faccum in velendre dolor sit incidunt praesequip ero odiate. BÅTLUFFA Koncerntillhörighet Då SLL:s symbol är välkänd men ej förknippad med alla verksamheter som ingår i Stockholms läns landsting är det angeläget att tydliggöra relationen till SLL. För att stärka koncerntillhörigheten ska därför alla egenprofilerade förvaltningar och bolag markera relationen till SLL i alla sammanhang där det är viktigt att peka på SLL som ägare, som exempelvis:» I årsredovisningar och andra trycksaker som beskriver verksamheten.» På externa webbplatser.» I rekryteringsannonser, med profiltext.» På brevpapper och fax.» På remisser och kallelser.» På kampanjer. Koncerntillhörigheten markeras genom SLL:s symbol tillsammans med en tillhörighetstext och används tillsammans med bolagets egna logotyp. SE VIDARE Vi söker Utbildningsledare Till Akut- och katastrofmedicinskt centrum. DEMC Vill du veta mer kontakta Gunilla Ristner tel eller gunilla.ristnersodersjukhuset.se Endast symbol I undantagsfall får SLL:s symbol användas utan tillhörighetstext. Detta gäller för:» Märkning av arbetskläder och andra textilier.» Märkning av färdmedel som används i tjänsten.» Skyltar där SLL ansvarar för vägskyltningen. SE ÄVEN Hela livets sjukhus Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 97

98 17.2. Tillhörighetstexter Det finns två alternativa tillhörighetstexter som används tillsammans med SLL:s symbol. Alternativ 1 Tillhörighetstexten med bolagsnamnet och tillhörighetstexten i versaler Xxx är en del av Stockholms läns landsting rekommenderas att användas i formella trycksaker. Symbol och tillhörighetstext får placeras på valfri plats (se exempel på föregående sida). Tillhörighetstexten används alltid tillsammans med symbolen och ska vara i svart eller i vitt mot färgade bakgrunder. Bolagets namn skrivs i svart eller i bolagets egen profilfärg. Alternativ 2 Tillhörighetstexten utan bolagsnamn kan skrivas i versaler eller gemener. Alternativet Vi är en del av Stockholms läns landsting rekommenderas i sammanhang där ett mer personligt språk används och bör placeras i anslutning till bolagets/förvaltningens egen logotyp. Tillhörighetstexten används alltid tillsammans med symbolen och ska vara i svart eller i vitt mot färgad bakgrund. Alternativ 2 finns i två varianter: dels med texten på tre rader, dels med texten på en rad. 98 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

99 ½: Färg, mått, storlek och frizon 2:10 Färg 10:10 2½:10 1½:10 2½:10 1½:10 2½:10 2½:10 Symbolen och texten i koncerntillhörighetsmärkningen ska alltid vara svart eller vit mot mörka bakgrunder. Dock kan bolagets/förvaltningens namn skrivas i bolagets/förvaltningens egen profilfärg. Modellen bygger på att symbolen delas i tio på höjden 5:10 2½:10 Typografi Typsnittet som används är SLL Frutiger Heavy. Storlek 10:10 Modellen bygger på att symbolen delas i tio på höjden 1:10 2½:10 5½:10 3:10 1:10 Koncerntillhörighetsmärkningens storlek anges i millimeter och beskriver symbolens höjd. Märkningens bredd och höjdförhållande får inte ändras. Märkningen får aldrig vara mindre än att texten kan läsas. Frizon Runt koncerntillhörighetsmärkningen finns en frizon. Frizonen är minimiavståndet till annan grafik, text eller bild. Syftet är att eventuella tillägg, adresser eller dekorer inte ska riskera att uppfattas som en del av märkningen. Samma minimiavstånd gäller till ytterkanten på de material där märkningen ska placeras. Frizonen är ett minimum; ju mer fri yta som finns runt märkningen, desto tydligare framträder den. Bredden på frizonen är alltid lika med halva höjden på symbolen (se illustration). Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 99

100 17.4. Tillhörighet webb På de egenprofilerade verksamheternas webbplatser ska det framgå att verksamheten är en del av SLL. Märkningen ska placeras väl synlig på webbplatsens sidor. Se exempel till höger. 100 Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting

101 17.5. Fordon Transporter som utförs på uppdrag av SLL sker med både egna och avtalade entreprenörers fordon. Märkningen av dessa regleras av SLL:s varumärkesplattform. Kontakta SLL Kommunikation. Grafiska riktlinjer - Stockholms läns landsting 101

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17

Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Grafisk manual för Solna stad 2009-08-17 Innehåll Introduktion om den grafiska profilen...3 Solna stads grafiska profil Solen skiner över Solna...5 Solna stads logotyp...6 Logotypens färger...7 Varianter

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual

RKM REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN NORRBOTTEN. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual YNDIGHETEN Om den grafiska profilen En grafisk profil används för att göra avsändaren tydlig och för att ge ett enhetligt och proffsigt intryck. Människor inom och utanför ska enkelt

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Grafiska riktlinjer skapar trygghet

Grafiska riktlinjer skapar trygghet Grafisk manual Vår grafiska profil ett verktyg som bygger identitet. Det är vi som är Storstockholms brandförsvar och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

2005-09-02. Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärkesarbete

2005-09-02. Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärkesarbete 1 Riktlinjer för Stockholms läns landstings varumärkesarbete Kompletterande dokument till Kommunikationspolicy för Stockholms läns landsting 2004 2 Inledning Varumärket är en av de viktigaste tillgångarna

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Del 1: GS identitetsmanual

Del 1: GS identitetsmanual Del 1: GS identitetsmanual Varumärkets identitet 1.1 GS-märket 1.2 GS-märket med text 1.3 Varumärkets korrekta användning 1.4 GS-märkets huvudfärg 1.5 Oacceptabel typografi 1.6 Filnamn 1.7 Filnamn med

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual

Sid 1/12. 6F Corporate Design. Grafisk manual Sid 1/12 Grafisk manual Sid 2/12 Introduktion Introduktion I denna manual sammanfattas 6Fs visuella identitet. Visuell identitet 6F består av de sex förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna,

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid.

GRAFISK MANUAL. Exempel på icke tillåtna skrivningar: Bank-id, Bank-ID, bank-id, Bankid, Bank id, bankid. GRAFISK MANUAL Välkommen till BankIDs grafiska manual som ger grundläggande instruktioner kring skrivregler, logotypens placering och hantering av färger. GRAFISK MANUAL Varför är det viktigt med en grafisk

Läs mer

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

HUMANA. Grafisk profil

HUMANA. Grafisk profil 1 HUMANA Grafisk profil 2010 Innehållsförteckning sid 3 sid 4 8 sid 9 sid 10 12 sid 13 sid 14 sid 15 sid 16 sid 17 sid 18 sid 19 Introduktion Logotyp & användning Färger Typografi & användning Tryckt material

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

GRAFISK MANUAL 2014 1

GRAFISK MANUAL 2014 1 GRAFISK MANUAL 2014 1 INNEHÅLL Förord 3 Varumärket 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Färgsättning 6 1.3 Frizon 7 1.4 Logotyp historik 8 2.1 Vårt typsnitt 9 2.3 Typsnitt - trycksaker & webb 10 3.1 Våra färger 11

Läs mer