Språkröret JULGRANSPLUNDRING. Nr Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Språkröret JULGRANSPLUNDRING. Nr Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!"

Transkript

1 Språkröret Nr Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka JULGRANSPLUNDRING Tjugondedag Knut dansas julen ut" är ett gammalt talesätt som visar att nu är julen slut. Därför är dags att samla både stora och små barn till julgransplundring med dans kring granen, trolleri, fiskdamm, lotteri och lite smått och gott att äta. Allt till det facila priset av 40 kronor. Vi ses i ABF-huset söndagen den 13 januari kl Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!

2 Kungsbacka Arbetarekommun Expedition Verkstadsgatan Kungsbacka Tel Fax Bankgiro e-post Öppet måndag-torsdag Övrig tid hänvisas till telefon. Språkröret e-post Ombudsman Kent Stenhammar Tfn mobil E-post: Ordförande samt ansvarig utgivare för Språkröret Ingemar Lundin Tel E-post: Kalendarium 2013 januari 13 Kl Julgransplundring Fullriggaren Tölö Älvsåker och Kvinnoklubben ansvariga. 17 Kl VU 17 Kl Styrelsemöte ÅM-kallelse februari 28 Kl VU 28 Kl Styrelsemöte mars 4 Nominerings och motionstopp till A-K: s årsmöte 7 Kl VU 7 Kl Styrelsemöte 21 Kl Årsmöte Fjärås Soc. dem. förening Ordf. Ingemar Ingemarsson Tel E-post: Kungsbacka Soc. dem. förening Ordf. P-O Westerberg Mobil: Kungsbacka Soc. dem. Kvinnoklubb Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson Tel E-post: LO-fackens Soc. dem. förening Ordf. Lisbeth Larsson Tel E-post: Löftadalens Soc. dem. förening Ordf. Olga Augustsson Tel E-post: Särö och Vallda Soc. dem. förening Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson Tel E-post: Tölö-Älvsåker Soc. dem. förening Ordf. Johan Tolinsson Tel E-post: SSU Skriv i Språkröret! För att vi ska kunna göra en bra tidning är det viktigt att du hör av dig med inlägg i Språkröret! Ett bra exempel är artikeln om Ledare 600 i detta nummer som skrivits av Joakim Johansson. Vi förväntar oss att särskilt gruppledarna i nämnder och styrelser berättar om vad som är på gång. Redaktionen OBSOBSOBS OBSOBSOBSOBSOBS 4 mars är ett viktigt datum! Senast då ska motionerna till arbetarekommunens årsmöte vara inlämnade. Detta gäller även nomineringarna till uppdrag i arbetarekommunens olika organ. Redaktionen för Språkröret önskar alla läsare Gott Nytt År! Redaktionen för detta nummer: Allan Frödin, Per Hellstrand, Kristina och Jan Lundberg samt Kent Stenhammar.

3 Kommunens framväxt och framtid tema på möte i Tölö-Älvsåker Tölö-Älvsåkers S-förening höll medlemsmöte 28 november i Björkris nya skola. Den var så ny att det fortfarande luktade nytt. Inför mötet delade föreningsmedlemmar ut 2000 flygblad med inbjudan till kommuninvånarna att besöka mötet. Till mötet var kommunens planeringschef Hasse Andersson inbjuden för att redovisa Kungsbackas framtidsplaner när det gällde kollektivtrafik, byggnationer, etc. Hasse berättade om hur det historiskt sett ut med de många kommuner som idag ingår i Kungsbacka och vilka komplikationer det medfört. Kommunen har sedan sextiotalet växt med cirka 1000 personer om året och är idag uppe i invånare.. När det gäller kollektivtrafiken omtalade Hasse att det blir mycket klagomål när trängselskatten införs vid årsskiftet. Det beror på att parkeringsplatserna vid pendelstationerna inte räcker till. Vid Hede kommer ny parkeringsplats öster om stationen att vara klar till Det byggs som aldrig förr i kommunen. Just nu har byggnationen Kolla parkstad startas upp och beräknas vara klar 2020 med 1100 lägenheter. Där kommer då att bo lika många som för närvarande i Frillesås. Inom en snar framtid kommer också byggprojektet Väster om ån att påbörjas, ett projekt som ska knyta samman innerstaden med Kungsmässan. När det är klart kommer det att bo cirka ytterligare1000 personer i centrum. Tölö Ängar 2 ligger i stort sett klart för att starta. Beräknad byggstart är sommaren Först ska en bilväg fram från Hede station till Hällingsjövägen. Aranäs kommer att bygga färdigt vid Lindens Torg vilket innebär tre kvarter till. Planerna vid Tingberget är snart klara. Hasse Andersson visar kommunens framtidsplaner digitalt. Det bostadsområdet förnyas med renovering och påbyggnad så fler hyreslägenheter kommer till stånd. I stort handlar dessa planer mycket om att låta Kungsbackas stad växa fram i första hand och bromsa upp byggandet i glesbyggd och övriga orter inom kommunen. Hasse Andersson berättade på ett mycket bra sätt om kommunens planer, så vi som deltog på mötet kunde gå därifrån med en tydlig bild om kommunens framväxt och framtid. Vid pennan Kent Stenhammar

4 (S) i Kungsbacka efterlyser mer miljö i nya partiprogrammet Socialdemokraternas partikongress som hålls i april ska anta ett nytt partiprogram. I början av året sände programkommissionen ut ett diskussionsmaterial om partiets idéer och långsiktiga politiska ställningstaganden. Resultatet blev en omfattande idédebatt-över 400 föreningar och enskilda medlemmar svarade på materialet. Den socialdemokratiska föreningen i Löftadalen är en av dessa. Diskussionerna låg till grund för det remissförslag programkommissionen nu presenterat. Antas programmet kommer det att bli basen för vårt politiska arbete i kommunen och regionen. Arbetarekommunen diskuterade förslaget på självaste luciadagen och responsen blev över förväntan. Efter en inledande genomgång av Ingemar Lundin delades de 25-talet deltagarna upp i arbetsgrupper som fick var sitt avsnitt att fundera över. Därefter samlades man till genomgång och summering. Ett skriftligt yttrande från Arbetarekommunen har nu sänts vidare till programkommissionen. De flesta var överens om att programmet är lättläst med bra flyt. Enstaka kritik riktades dock mot språket för att det saknar skärpa och mest består av fina fraser. På flera punkter efterlyste deltagarna klarare skrivningar om hur programmet ska förverkligas, något som bör ske i konkreta handlingsprogram närmare valet. Under rubriken Världen av idag slogs fast att skrivningen om den nya ojämlikheten måste skärpas. Det är viktigt poängtera att ett samhälle med små sociala skillnader är.ett tryggt samhälle med små konflikter mellan människorna. Flera kommentarer fälldes när det gäller klimat och miljö. Vad gäller klimatet saknade deltagarna skrivning om forskning inom miljöområdet. Under rubriken Vår politik rosar man programkommissionen för att den är tydlig med att ersätta kärnkraften med mer miljövänlig förnyelsebar energi. Jordbruket måste anpassas så det blir mer klimatsmart och det är viktigt att slå vakt om högvärdig jordbruksmark. En hel del diskussion ägnades åt hållbar utveckling och hållbar tillväxt. Där kunde programmet vara mer tydligt när det gäller nya På partiexpeditionen fanns Maj-Britt-Rane Andersson, Astrid Börjesson, Ingela Hansson och Bo Karlsing.. De behandlade programområdet Kunskap och kultur. I ett hörn av möteslokalen Fregatten analyserade Jonas Strand, Timo Strandeberg, Eva Borg, Elisabeth Lyckevall och Johan Tolinsson området Arbete och tillväxt.

5 energikällor som vind- och vågkraft samt soleenergi. Vidare känns texten i kapitlet klimatförändringar tunn och där borde partiet ta hjälp av miljörörelsen. Frihet och jämlikhet är ett centralt avsnitt där programkommissionen skriver att vi ska forma ett samhälle som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart. Kommissionen vill ha ett kontrakt om detta mellan samhälle och individ, men Kungsbacka Arbetarekommun är tveksam till begreppet kontrakt och vill ha en formulering som syftar mer på den moraliska aspekten. Andra synpunkter och förslag gäller klarare ställningstagande till svensk vapenexport samt Europa som kärnvapenfri zon. Vidare efterlyses en skrivning om skatt efter bärkraft och ha kvar bolagsskatten samt att sjukförsäkringen ska bygga på inkomstbortfallsprincipen. När det gäller den aktuella diskussionen om vinster i välfärden slogs fast att pengarna stannar i huvudsak inom vård, skola och omsorg. Per Hellstrand, Ingemar Lundin Johan Tolinsson ombud på partikongress 2013 Valet till ombud på partikongressen resulterade i att Johan Tolinsson blir ordinarie från Kungsbacka medan Britt Tönnberg är ersättare. 121 medlemmar röstade och det motsvarar 46,5 procent av medlemsantalet. Snittsiffran för Halland blev 51 procent. Övriga ordinarie ombud från Halland: Varberg Jeanette Qvist. Falkenberg Christina Johansson. Halmstad Aida Hadzialic. Hylte Krister Mattsson. Laholm Magnus Johansson. Medelåldern för delegationen från Hallands Partidistrikt är 48 år. 12,5 procent av våra ombud är under 35 år. Johan Tolinsson Britt Tönnberg Förra ordinarie partikongressen hölls 2009.

6 Ledare 600 viktig satsning på vägen till valseger 2014 Börje Börjesson, ersättare i äldreomsorgsnämnden och jag, Joakim Johansson ersättare i styrelsen för Kungsbacka S-förening, har fått förmånen att deltaga i den socialdemokratiska ledarutbildningen som kallas Ledare Detta är en utbildning inför valet 2014 som skall, för att citera inriktningsdokumenten för ledarutbildningen, stärka kompetensen i såväl metoder, ledarskapet som politisk sakkunskap för att återta regeringsmakten. Målsättningen är också att få in yngre personer i partiet som skall kunna åta sig politiska uppdrag. Jag vill att våra medlemmar i Kungsbacka Arbetarekommun skall få ta del av vad Börje och jag går för utbildning och kommer här att redogöra för vad vi hitintills har varit med om. De två internaten, som genomförts på Viskadalens Folkhögskola, har haft ungefär samma upplägg. På lördagen har det varit föreläsningar av personer med stark anknytning till socialdemokratin. På söndagen har det varit mera utbildningsbetonat. På det första internatet medverkade riksdagsledamoten från Göteborg, Gunilla Carlsson, som berättade om sin väg in i politiken via facket. Vidare deltog Krister Kronlid från Uddevalla. Krister verkar som lokalpolitiker och författare. Han har alldeles nyligen gett ut boken Morfar föddes i en diktatur, vilken handlar om arbetarrörelsens historia i Sverige från 1800-talet fram till idag. Krister påverkade oss alla med sitt berättande där han på ett intressant sätt vävde in sin egen släkthistoria med arbetarrörelsens. Utbildningsdel 1 kom att handla om Att leda en grupp och Ledarstilar. Där tog Ingvar Karlsson från ABF upp frågor som: vad är en grupp?, och vad innebär gruppdynamik? Han berättade om vilka svårigheter som kan uppstå under olika faser av gruppens arbete. För att underlätta gruppens arbete kan man skriva ner ett antal regler och ramar som grupp-medlemmarna förbinder sig att hålla, där man tydliggör vad gruppen vill och vilket ansvar varje gruppmedlem skall ta. Risker vid otydligt ansvar skulle kunna vara att subgrupper bildas och att gruppen splittras. Del 2 av utbildningen handlade om olika ledarstilar och visade vilka olika ledarstilar som kan finnas. En grov indelning av fyra grupper gjordes av deltagarna. Vårdare, analytiker, visionär och pådrivare var de grupper bildades. Indelningen gjordes genom att kursledaren Bodil Wennerström läste upp ett antal kriterier för varje ledarstil. Kortfattat kan man säga att: vårdare vill att alla är med och fattar beslut och vill vara omtyckt av alla och hämmas av konkurrens analytiker samlar fakta, jobbar gärna efter tydliga och organiserade system visionären är utåtriktad, entusiastisk och lovar runt men håller tunt pådrivaren låter inte känslor komma i vägen, är självsäker och har starkt kontrollbehov Självklart kom det många kommentarer angående indelningen och vissa ansåg sig passa in på flera alternativ beroende på situationen. Tanken var dock bara att påvisa vilka olika ledarstilar som finns. Kopplat till övningen med Ingvar Karlsson, så kan man ju ha detta i åtanke vid ett tillsättande av t.ex. en arbetsgrupp av något slag. Det andra internatets föreläsare var Sara Gunnerud, som är språkkonsult. Hon föreläste under rubriken Har orden någon betydelse?. Föreläsningen kom mycket att handla om hur Moderaterna utnyttjar ordens betydelse när de pratar politik. Man använder sig av olika framing -tekniker (eng. frame = ram, inramning) som skall utnyttja genvägar i vår hjärna som tar sig förbi vårt kritiska tänkande. För att ta ett exempel:

7 Facket hindrar fri företagsamhet. Tankekedjan lyder som följer: Fri är bra = allt som hindrar frihet är dåligt. Facket hindrar frihet, alltså är facket dåligt. Sara visade på flera exempel och vi var många som fick en aha-upplevelse. Sara berättade vidare att Moderaterna hade sänt ut en ordlista till sina folkvalda där man sade till dem att ändra sitt språk när de pratade politik: Skattelättnad iställeför skattesänkning Skattetryck istället för skattenivå Alliansen istället för Moderaterna Vänsterpartierna istället för De rödgröna Hon visade på flera exempel och det lustiga var, enligt Sara, att Moderaterna i princip ändrade språket över en natt. Många av dessa ord som Moderaterna använder har dessvärre även vi socialdemokrater börjat använda vilket leder till att vi förstärker deras grepp om problemformuleringen. Hon uppmanade oss att sluta använda deras ord. Hon tycker att vi måste prata politik kopplat till våra värderingar. En mycket nyttig föreläsning där vi lärde oss mycket om ordets makt. På söndagen handlade utbildningen om kommunikation. Del 1 gällde kommunikation - maktredskap. Kortfattat kan man förklara denna del som att den person som har kunskapen och hur personen använder sig av den i sin kommunikation med andra, också har makt. Vi måste vara ödmjuka och ta hänsyn till vilken förförståelse våra väljare har, och dessutom trovärdiga i vår kommunikation med dem. Vi diskuterade även i vilka forum som vi kan nå ut i. Förslag som dök upp var sociala medier, torgmöte och insändare. Det är i dessa olika forum som vi måste välja på vilket sätt vi kommunicerar med väljarna. På del 2 talade vi om Manligt kontra kvinnligt i kommunikationen mellan oss. Här vävde vi även in olika härskartekniker, vilka alltför ofta fortfarande används av män mot kvinnor Viktigt är när vi interagerar med varandra att vi tänker på hur vi gör det så att vi behandlar alla med respekt. Nedan följer ett antal exempel på olika härskartekniker: Osynliggörande - den som aldrig blir sedd kan känna sig obetydlig. Förlöjligande - göra sig lustig på andras bekostnad - medför att en person kan känna sig kränkt. Undanhållande av information - kan hindra en person från att handla korrekt Dubbelbestraffning - oavsett hur du gör är det fel. Påförande av skuld och skam - man kan t.ex. anklagas för att var karriärlysten när man är intresserad av vad chefen talar om. Söndagens sista föreläsning tilldrog sig störst uppmärksamhet. Vår partiledare Stefan Löfven kom till Viskadalens Folkhögskola, vilket var mycket uppskattat av de närvarande deltagarna. Stefan pratade om partiledarskapets roll. Att få alla att känna sig delaktiga i besluten, men att sedan kunna leda efter tagna beslut. Han nämnde lite om sin uppväxt och pappans arbetslöshet. Att arbetslösheten begränsar vår frihet. Han pratade en del om utbildningens vikt, att det är brist på jobb, men också att det är brist på rätt arbetskraft. Det är dålig matchning av arbetskraft på arbetsmarknaden. Socialdemokratin står upp för utbildningslinjen, medan regeringen sänker ambitionen. Man är ingen fri människa utan utbildning. Läxhjälp till alla barn är en ideologisk fråga. Efter en liten stund blev det allmän frågestund, JAS-frågan dök upp och Stefan Löfven blev märkbart upprörd. Han såg ut över salen och sade: Jag är inte korrupt, men vapenexport i sig går att diskutera. Vidare nämndes miljöfrågan och Stefan Löfven menade att vi har ett ansvar inför kommande generationer.

8 Flyktingfrågan och SD diskuterades. Vi socialdemokrater tycker att alla är lika mycket värda medan SD spelar på människors rädsla och därmed lockar väljare. Alla i Sverige måste hjälpas åt i mottagandet av flyktingar, då jobb, utbildning och bostad är något som vi alla behöver. Efteråt blev det fotosession med vår partiledare och alla var riktigt nöjda med helgen. Börje och jag ska delta i totalt fem internat fram till Varje internat kommer att ha ett tema som vi arbetar efter. Nu har vi haft Kommunikation och Partiet - politik. Tanken är också att vi skall ha arbetsuppgifter mellan internaten som kan kopplas till utbildningen. Dessa arbetsuppgifter är något som Börje och jag diskuterar fram gemensamt tillsammans med Ingvar Karlsson, som är ansvarig för Hallandsgruppen. Joakim Johansson Arbetarekommunens ombud till distriktskongressen 2013 Kungsbacka Ordinarie Ingela Hansson, Joakim Johansson. Ersättare P-O Westerberg, Ingela Ahlstrand. Tölö-Älvsåker Ordinarie Kent Stenhammar, Jonas Strand. Ersättare Inga-Lill Hallgren, Alf Olofsson. Särö-Vallda Ordinarie Stig Widholm, Stig Wiklund. Ersättare Kristina Mårtensson, Lars Svanberg. Fjärås Ordinarie Frida Jansson, Susan Petrusson. Ersättare Jan Byvik, Maj Johansson. Löftadalen Ordinarie Olga Augustsson, Marianne Nilsson. Ersättare Odd Hessler, Britt Tönnberg. Kvinnoklubben Ordinarie Maj-Britt Rane Andersson, Eva Borg. Ersättare Elisabeth Lyckevall, Margareta Bernhardsson. LO S-förening Ordinarie Britt Mattsson, Lisbeth Larsson. Ersättare Helen Uglin, Martin Eriksson. Styrelsen Renée Sylvan, Ingemar Lundin, Astrid Börjesson. Ersättare Ulf Tylestrand, Ingvar Olsén, Timo Strandeberg.

Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03

Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03 Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03 Närvarande: Odd Hessler Ordförande Bo Karlsing Sekreterare Jan Byvik Lisbeth Larsson Ann Christine Eliasson Britt Mattsson Stig Wikholm Marianne NIlsson Kungsbacka

Läs mer

KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 STYRELSEN Verkställande utskottet Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot, facklig ledare Studieorganisatör Övriga styrelseledamöter. Maj-Britt Rane

Läs mer

Hösten är här med nya händelser

Hösten är här med nya händelser SPRÅKRÖRET Nr 5 2015-18 oktober www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Hösten är här med nya händelser Det händer mycket i politiken just nu. Alliansen har ställt till det. Decemberöverenskommelsen

Läs mer

KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 STYRELSEN Verkställande utskottet (VU) Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot, facklig ledare Studieorganisatör Övriga styrelseledamöter. Maj-Britt

Läs mer

Kom och tyck till om Kungsbackas framtid!

Kom och tyck till om Kungsbackas framtid! Julgransplundring 17 januari! Kom och tyck till om Kungsbackas framtid! VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE TORSDAGEN DEN 21 JANUARI KL 18.00 PÅ ABF Elin Johansson, planchef på Plan & Bygg, kommer och informerar

Läs mer

Språkröret Nr 6 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka

Språkröret Nr 6 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka Språkröret Nr 6 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka Medlemsmöte Nästa medlemsmöte bjuder på både nytta och nöje! Vi ska välja ombud och behandla motioner till distriktskongressen som hålls

Läs mer

SPRÅKRÖRET www.facebook.com/socialdemokraterna/

SPRÅKRÖRET www.facebook.com/socialdemokraterna/ SPRÅKRÖRET Nr 6 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/ Medlemsmöte med Lucia! Nästa medlemsmöte blir extra festligt! Då får vi ett stämningsfullt besök av Kungsbackas Lucia. Men det blir också tid till

Läs mer

Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering, samarbetsregeringen.

Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering, samarbetsregeringen. Medlemsmöte 29 oktober! Vi diskuterar valet och får besök av riksdagsledamot Adnan Dibrani Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering,

Läs mer

Språkröret Nr 3 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna

Språkröret Nr 3 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Språkröret Nr 3 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Känn historiens vingslag Vårutflykt till Hunehals! Visst ska vi Socialdemokrater blicka framåt i politiken. Men det är också viktigt att känna till

Läs mer

www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Välkommen alla nya!

www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Välkommen alla nya! OBS! Från och med 1 april har expeditionen nya öppettider. Se sid 2. Nr 2 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Välkommen alla nya! Lucas Stocklassa var yngst bland de nya medlemmarna som

Läs mer

Språkröret. Vi måste synas och höras mer där våra väljare finns! SSU ökar. Regionen: S-KVINNOR: Regeringen: Medlemsmöte

Språkröret. Vi måste synas och höras mer där våra väljare finns! SSU ökar. Regionen: S-KVINNOR: Regeringen: Medlemsmöte Nr 5 Vintern 2016 Språkröret SSU ökar Det är nya vågor som rör sig mot den röda SSU-fyren i Kungsbacka! Läs mer på sid 6. Vi måste synas och höras mer där våra väljare finns! Regionen: Regionen tar fram

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

SPRÅKRÖRET. Nr 7 2013. Vi måste berätta att vår politik är bäst! Intervju med vänstersossen Ingela på sidan 4.

SPRÅKRÖRET. Nr 7 2013. Vi måste berätta att vår politik är bäst! Intervju med vänstersossen Ingela på sidan 4. SPRÅKRÖRET Nr 7 2013 Häng med på decembermötet! Behandling av motioner och beslut om ombud till Distriktskongressen är huvudpunkterna Dessutom ska vi naturligtvis diskutera politik. Cecilia Dalman Eek

Läs mer

Rapport för verksamhetsåret 2013

Rapport för verksamhetsåret 2013 Kommunfullmäktigegruppen Rapport för verksamhetsåret 2013 Gruppen har under året haft följande sammansättning Ledamöter Ordinarie Eva Borg, Johan Tolinsson, Maj Britt Rane Andersson, Elisabeth Lyckevall,

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

SPRÅKRÖRET. Allt om vårt budgetförslag för 2017

SPRÅKRÖRET.  Allt om vårt budgetförslag för 2017 SPRÅKRÖRET Nr 3 2016 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Allt om vårt budgetförslag för 2017 Inte helt oväntat fick vårt budgetförslag stryk i kommunfullmäktige. Nu kan du läsa allt om vad du

Läs mer

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här:

I de frågor som medlemsdiskussionerna handlar om ligger ansvaret på olika nivåer i partiorganisationen. Något förenklat kan man beskriva det så här: I vårt parti kan medlemmar göra sin röst hörd i många olika sammanhang. Grundläggande för påverkan är förstås möjligheter att mötas och diskutera politiska frågor och lösningar i den socialdemokratiska

Läs mer

KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Foto: Thomas Carlén KUNGSBACKA ARBETAREKOMMUNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Arbetarekommunens verksamhetsberättelse Sid. 2 Arbetarekommunens ekonomiska redovisning Sid. 19 Revisionsberättelse Sid. 22 Kommunfullmäktigegruppens

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Metallbas från Atlet ny s-röst i Kungsbacka

Metallbas från Atlet ny s-röst i Kungsbacka Medlemsmöte 11 december! Lucia, val av ombud till distriktskongressen samt motionsbehandling. Metallbas från Atlet ny s-röst i Kungsbacka Facklig-politisk samverkan är helt nödvändigt för att LO-medlemmarna

Läs mer

Årsmöte Språkröret Nr Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka

Årsmöte Språkröret Nr Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka Språkröret Nr 2 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka Årsmöte 2012 Välkommen till Arbetarekommunens årsmöte, gör din stämma hörd, delta i besluten och träffa trevligt folk! Mötet hålls onsdagen

Läs mer

Alf Olofsson är orolig för Kungsbackas utveckling

Alf Olofsson är orolig för Kungsbackas utveckling Språkröret Nr 2 2013 Medlemsblad för Socialdemokraterna i Kungsbacka Alf Olofsson är orolig för Kungsbackas utveckling et måste hända mera om Kungsbacka inte ska sacka efter! Det säger s veteranen Alf

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Språkröret Nr 5 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka

Språkröret Nr 5 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka Språkröret Nr 5 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka Häng med och diskutera Löfvens första S-budget! Fler jobb för Sverige är rubriken för Socialdemokraternas budgetförslag 2013. På medlemsmötet

Läs mer

TEMA VAL!! Språkröret. Kyrkovalet. Rapport från Region Halland. Samhällsbyggnad för alla. Öppet möte

TEMA VAL!! Språkröret. Kyrkovalet. Rapport från Region Halland. Samhällsbyggnad för alla. Öppet möte Nr 3 Hösten 2017 Språkröret Kyrkovalet Söndagen den 17 september är det kyrkoval i Sverige. Läs mer på sidan 10 Rapport från Region Halland Jonas Strand berättar om framtidens utmaningar inom vården i

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 2 2016 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 2 2016 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka SPRÅKRÖRET Nr 2 2016 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Välkommen till årsmötet! Söndagen den 13 mars kl 12.30 på ABF Vi startar med servering av en lätt buffé. Har du särskilda önskemål om

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

➍ Mötas, lyssna och tala

➍ Mötas, lyssna och tala ➍ Mötas, lyssna och tala 26 Vi påverkas av hur möten genomförs. Vi kan också själva påverka möten. Bra möten kräver demokratiska mötesformer. Har du suttit på möte och inte förstått sammanhanget utan att

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017

VERKSAMHETSPLAN 2017 Förslag till val VERKSAMHETSPLAN 2017 Valförberedelser Under 2016 passerades halvtid i mandatperioden. De första åren efter vår valseger 2014 har på många sätt varit fokuserat på att med gott resultat

Läs mer

SPRÅKRÖRET. Hur klarar vi valseger även i Kungsbacka? Nr 5 2013

SPRÅKRÖRET. Hur klarar vi valseger även i Kungsbacka? Nr 5 2013 SPRÅKRÖRET Nr 5 2013 Hur klarar vi valseger även i Kungsbacka? Hur ska vi vässa oss inför kommunalvalet 2014 i Kungsbacka och vilka frågor vi ska gå till val på? Ta chansen att påverka politiken och kom

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen

Halmstads kommun, Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2016-03-15 1(9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sessionssal, kl 09:00-13:40 ande: Henrik Oretorp (C), ordförande Anders Rosén (S) Rose-Marie Edlund (S) Bertil Andersson (S) Per Carlsson

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn

Framtidspolitik. för Sverige. med S i Ulricehamn Ulricehamn Framtidspolitik för Sverige med S i Ulricehamn Den 3-7 april samlas Socialdemokraterna till partikongress i Göteborg. Då möts ombud från hela landet för att fortsätta forma en politik för framtiden.

Läs mer

Utbildningar hösten 2016

Utbildningar hösten 2016 STUDIEPLAN HT 2016 Utbildningar hösten 2016 September 5 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Kristianstad 7 september Inspirationskväll tema Arbete Plats: Landskrona 17 september Medlemsutbildning,

Läs mer

R sbladet April 2009

R sbladet April 2009 SOCIALDEMOKRATERNA i HALMSTAD R sbladet April 2009 Om Öppet Hus Med en Rosbladskrönika Nytt från arbetarekommunen Föreningsinformation Och sista sidan Nytt i Arbetarekommunen Rosbladet är tillbaka Nu har

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT

GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT GÖTEBORGS SOCIALDEMOKRATISKA PARTIDISTRIKTS SENIORUTSKOTT VERKSAMHETSRAPPORT 2016 Seniorutskottet Har under året bestått av följande personer: Christina Holmqvist ordförande Bernt Sabel vice ordförande

Läs mer

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp?

MörarpsAktuellt SKOLAN. Mörarps Socialdemokratiska Förening. Hur ser framtiden ut för vår skola i Mörarp? MörarpsAktuellt Mörarps Socialdemokratiska Förening NR 1 MARS 2015 Riksdagsledamot Yasmine Larsson Mörarps S-förening 2015 Öppna byamöten och bakluckeloppis. Vad händer mer? SKOLAN Hur ser framtiden ut

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Vi vill med detta brev kalla berbrda organisationer och medlemmar.

Vi vill med detta brev kalla berbrda organisationer och medlemmar. -Till Anslutna fbreningar (S-fbreningar, Kvinnoklubbar, SSU-klubbar, Broderskap) Anslutna lokala fackliga organisationer Arbetarekommunens styreise och utskott KF-grupp och bvriga kommunalpolitiska amnesgrupper

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN.

STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1 2015-03-25 STADGAR FÖR LUDVIKA SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN. 1. ÄNDAMÅL Arbetarekommunen har till ändamål Att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska idéerna, Att vara partiets

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Medlemsmöte Tema Åttapartivalet 2010

Medlemsmöte Tema Åttapartivalet 2010 Språkröret Nr 1 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka Medlemsmöte Tema Åttapartivalet 2010 Måndag 30 januari genomför arbetarekommunen ett medlemsmöte på temat åttapartier 2010. Bakgrunden

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Datum. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013

Datum. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013 1 (5) GAMLA GARDET Datum Org. nr: 802437-0853 2012-12-10 Till Socialdemokraterna Programkommissionen Umeå Arbetarekommun f.k. Synpunkter på programkommissionens remissförslag till Partiprogram 2013 De

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Språkröret. Johan Tolinsson inför kongressen:

Språkröret. Johan Tolinsson inför kongressen: Nr 1 Våren 2017 Språkröret Matilda Flory: I två år har jag varit ordförande i SSU Kungsbacka men nu blickar jag efter nya äventyr. Läs mer på sid 6. Sara Heikkinen Breitholtz: En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 29-31 MAJ 2015 VALKRETS 2 Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda 4 ombud ska väljas i kretsen Presentation av de 8 kandidater som kandiderar i valkrets 3

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

SPRÅKRÖRET. Nr 12 2014

SPRÅKRÖRET. Nr 12 2014 SPRÅKRÖRET Nr 12 2014 Nu har vi årsmöte! Kom till Arbetarekommunens årsmöte, gör din stämma hörd och påverka besluten! Årsmötet hålls torsdagen den 6 mars i ABF-huset, Verkstadsgatan 14. Mingel från 18.30,

Läs mer

P R E S S M E D D E L A N D E

P R E S S M E D D E L A N D E P R E S S M E D D E L A N D E Stockholm 1998-09-17 sidan 1(1) Rapport om partiernas syn på arbetsrätten Det har blivit modernt att försämra Efter en genomgång av partiernas valmanifest kan man konstatera,

Läs mer

Ställ upp på Första maj!

Ställ upp på Första maj! Nr 3 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Ställ upp på Första maj! Kunskap, frihet och framtid står i centrum för årets förstamajfirande. Det handlar om allas rätt till utbildning, jobb

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne?

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Seroj Ghazarian Berättelsen om vår tid? HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Exkluderande eller inkluderande mångfald? HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Läs mer

På rätt väg i Halland

På rätt väg i Halland På rätt väg i Halland Utvecklingen i Halland är gynnsam och den ekonomiska utvecklingen är mycket god. Befolkningen ökar mest i Sverige och länet är numera det sjunde största. Halland är på rätt väg. Hälso-

Läs mer

Socialdemokraterna i Täby inbjuder till årsmöte i kommunhusets matsal söndagen den 12 mars 2017 kl

Socialdemokraterna i Täby inbjuder till årsmöte i kommunhusets matsal söndagen den 12 mars 2017 kl Nyhetsbrev från Socialdemokraterna Påminnelse! Socialdemokraterna i Täby inbjuder till årsmöte i kommunhusets matsal söndagen den 12 mars 2017 kl. 14.00. Vi gästas av statsrådet Helene Hellmark Knutsson,

Läs mer

SPRÅKRÖRET. Nr 1 2014

SPRÅKRÖRET. Nr 1 2014 SPRÅKRÖRET Nr 1 2014 Minnesdag för Förintelsens offer 27 januari samlas vi i ABF-huset för att minnas Förintelsens offer. Eva Borg och PA Sahlberg medverkar och för musiken svarar Bengt-Ove Gunnarsson.

Läs mer

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN

STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN STADGAR FÖR SÖDERTÄLJE SOCIALDEMOKRATISKA ARBETAREKOMMUN Kapitel 1 Ändamål 1 Södertälje Arbetarekommunen är socialdemokraternas huvudorganisation i Södertälje och sammansluter alla inom kommunen verksamma

Läs mer

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT

STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT STUDIEPLAN BLEKINGE PARTIDISTRIKT Blekinge 2017-01-23 FÖRORD Socialdemokraternas studieverksamhet ska stärka den politiska, kommunikativa och organisatoriska kompetensen såväl bland medlemmar som bland

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN

KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN KONTAKTLISTA PÅ MALMÖ ARBETAREKOMMUN Eva Holmström Tel: 660 73 17 Mobil: 070-773 19 35 E-post: eva.holmstrom@malmo.sap.se Andreas Schönström Tel: 660 73 20 Mobil: 070-773 19 33 E-post: andreas.schonstrom@malmo.sap.se

Läs mer

Studieplan Socialdemokraterna Norra Älvsborg Studieplan Socialdemokraterna NORRA ÄLVSBORG

Studieplan Socialdemokraterna Norra Älvsborg Studieplan Socialdemokraterna NORRA ÄLVSBORG Studieplan 2016 Socialdemokraterna NORRA ÄLVSBORG 1 2 Spännande studieår igen! Vi har glädjen att kunna presentera ett väldigt spännande studieprogram för Norra Älvsborgs socialdemokrater. Vi genomför

Läs mer

Enligt uppdrag: Per Colliander

Enligt uppdrag: Per Colliander Partiet behöver förnyelse. I den kris partiet nu befinner sig finns det anledning granska struktur och arbetsformer. Detta bör också ske på det lokala planet. Gamla Gardet har en nu pågående studiecirkel

Läs mer

Kungsbacka kommun. Landareal 611 km 2. Total areal 900 km 2. Folkmängd 70 958. Kungsbacka. Kullavik. Anneberg. Släp Särö. Vallda. Fjärås.

Kungsbacka kommun. Landareal 611 km 2. Total areal 900 km 2. Folkmängd 70 958. Kungsbacka. Kullavik. Anneberg. Släp Särö. Vallda. Fjärås. Kungsbacka kommun Landareal 611 km 2 Total areal 900 km 2 Folkmängd 70 958 Kullavik Släp Särö Vallda Lerkil Onsala Anneberg Kungsbacka Fjärås Förlanda Åsa Frillesås Idala November 2006 Kungsbacka idag

Läs mer

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober Motioner till Distriktskongressen 2017 och Partikongressen 2017 att behandla på medlemsmötet den 24 oktober. De som är kursiverade är ställda både till DK och PK. Styrelsens förslag till styrelsen är följande;

Läs mer

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa

Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Utvärderingsrapport 7 + 8 av Lust H projektet Temadagar om Värderingar, beteende & hälsa Varberg 23 mars Gullbranna 21 april 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I mars och april

Läs mer

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation

Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Karlskrona Karlskrona 2012-12-07 Arbetarekommunen i Karlskrona en idéburen organisation Vi är alla stolta över att vara socialdemokrater och vi är stolta över att tillhöra arbetarekommunen. Vi är stolta

Läs mer

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut

Så styrs Sverige. #Idas-plugg-akut Så styrs Sverige #Idas-plugg-akut Fråga! Monarki Vad är en monarki? Svar!! Monarki En monarki är när en kung eller drottning styr landet. I Sverige ärver äldsta barnen i kungafamiljen tronen. Regenten

Läs mer

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Inledning Genom historien har Centerkvinnornas arbete byggt på starka, drivna kvinnors engagemang för att förändra och förbättra vårt samhälle. Kvinnor som

Läs mer

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län

Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Mika Metso Statsvetenskapliga institutionen Yrkesförberedande praktik, HT 2011 Stockholms universitet Praktikrapport - Socialdemokraterna i Stockholms län Praktikplats: Socialdemokraterna i Stockholms

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna

Socialdemokraterna Gotland. Studier Kunskap bygger Socialdemokraterna Socialdemokraterna Gotland Studier 2017 Kunskap bygger Socialdemokraterna Medlemsutbildning Vår historia vår ideologi vår organisation Tillsammans med andra får du chansen att diskutera och få insikter

Läs mer

Temadag om Hälsa & Ekonomi

Temadag om Hälsa & Ekonomi Utvärderingsrapport 9 av Lust H projektet Temadag om Hälsa & Ekonomi som en del av verksamheten Laholm 19 maj 2005 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2005-08-16 1. Bakgrund I maj samlades 40 personer

Läs mer

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år.

Tidslinje för politikutvecklingsarbetet i Framtidsstaden Framtidsstaden är ett politikutvecklingsprojekt som löper över flera år. Workshopmaterial 1 Workshop för föreningar och klubbar om Framtidsstaden Det här är ett workshopmaterial som vänder sig till socialdemokratiska föreningar och klubbar i Stockholms stad som vill delta i

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan

För ett samtal i gruppen om situationen i beskrivningen med stöd av frågorna nedan Vad är mångfald? Yalda, 37 år, har rötter i Mellanöstern och är född och uppvuxen i Sverige. Hon är den enda på sin arbetsplats som har utländsk bakgrund och det blir hon ofta påmind om av arbetskamrater

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014.

Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Verksamhetsberättelse för Socialdemokraterna i Uddevalla 2014. Styrelsen för Uddevalla Socialdemokratiska Arbetarekommun vill för år 2014 avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen Ordförande Vice

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

SPRÅKRÖRET. Nr 3 2013. Jytte talar 1 maj i Kungsbacka. Johan påverkade Framtidskontraktet

SPRÅKRÖRET. Nr 3 2013. Jytte talar 1 maj i Kungsbacka. Johan påverkade Framtidskontraktet SPRÅKRÖRET Nr 3 2013 Jytte talar 1 maj i Kungsbacka Visst ställer du upp! Samling kl 10.30 på Varlaskolan, mötet börjar kl 11.00. Underhållning av Götaflickorna. Läs mer om vårt Förstamajfirande på sid

Läs mer

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss!

Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Bondgårdsbesök med klassen? Välkomna till oss! Vill du ha en aha-upplevelse bland djur, natur och växter och få chansen att smaka, känna och klappa på det moderna svenska lantbruket? Boka in ett bondgårdsbesök!

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Bokslut Reinfeldt och Halland

Bokslut Reinfeldt och Halland Bokslut Reinfeldt och Halland Resultatet av åtta år med en borgerlig regering Socialdemokraterna i Halland 2014-06-25 1 Sammanfattning Den borgerliga regeringens politik för att skapa nya jobb har helt

Läs mer

ETT BÄTTRE VARBERG. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE VARBERG. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE VARBERG. FÖR ALLA. Vi har en vision för fram tiden. Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Därför investerar vi i fler jobb och en bättre skola. Jeanette Qvist och

Läs mer

Studiemallar för grundkurser 2013

Studiemallar för grundkurser 2013 Studiemallar för grundkurser 2013 Studier är en av våra viktigaste och mest uppskattade verksamheter. Den skolning som vår studieverksamhet skapar är så viktig att det nämns som en av vår organisations

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer