Advanced Features Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advanced Features Guide"

Transkript

1 Phaser 6300/6350 c o l o r l a s e r p r i n t e r Advanced Features Guide Guide des fonctions avancées Guida alle funzioni avanzate Handbuch zu erweiterten Funktionen Guía de características avanzadas Guia de recursos avançados Handleiding voor geavanceerde functies Avancerade Funktionsguiden

2 Copyright 2005 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar som gäller i USA. Innehållet i den här publikationen får inte reproduceras i någon form utan tillåtelse från Xerox Corporation. Upphovsrätten innefattar allt material och all information som är upphovsrättsskyddad enligt lag eller i enlighet med detta avtal. Här ingår även och utan begränsningar det material som genereras av programvaran och som visas på bildskärmen, såsom format, mallar, ikoner, skärmbilder, utseende osv. XEROX, The Document Company, det digitala X :et, CentreWare, Made For Each Other, Phaser, PhaserSMART och Walk-Up är varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Acrobat, Adobe Reader, Adobe Type Manager, ATM, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript, Adobe Brilliant Screens, Adobe Garamond, Adobe Jenson, Birch, Carta, IntelliSelect, Mythos, Quake och Tekton är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Apple, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, LaserWriter, LocalTalk, Macintosh, Mac OS, TrueType, Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco, New York och QuickDraw är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. i USA och/eller andra länder. Marigold och Oxford är varumärken som tillhör Alpha Omega Typography. Avery är ett varumärke som tillhör Avery Dennison Corporation. HP-GL, HP-UX och PCL är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Corporation i USA och/eller andra länder. Hoefler Text är utformat av Hoefler Type Foundry. IBM and AIX är varumärken som tillhör International Business Machines Corporation i USA och/eller andra länder. ITC Avant Guard Gothic, ITC Bookman, ITC Lubalin Graph, ITC Mona Lisa, ITC Symbol, ITC Zapf Chancery och ITC Zapf Dingbats är varumärken som tillhör International Typeface Corporation. Bernhard Modern, Clarendon, Coronet, Helvetica, New Century Schoolbook, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times och Univers är varumärken som tillhör Linotype-Hell AG och/eller dess dotterbolag. Macromedia och Flash är varumärken som tillhör Macromedia, Inc. Windows, Windows NT, Windows Server och Wingdings är varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna och Times New Roman är varumärken som tillhör Monotype Imaging Inc. Antique Olive är ett varumärke som tillhör M. Olive. Eurostile är ett varumärke som tillhör Nebiolo. Novell, NetWare, NDPS, NDS, Novell Directory Services, IPX och Novell Distributed Print Services är varumärken som tillhör Novell, Incorporated i USA och andra länder. Sun SM, Sun Microsystems och Solaris är varumärken som tillhör Sun Microsystems, Incorporated i USA och/eller andra länder. SWOP är ett varumärke som tillhör SWOP, Inc. UNIX är ett varumärke i USA och andra länder, licensierat exklusivt genom X/Open Company Limited. Xerox Corporation är ENERGY STAR -partner, och den här produkten uppfyller ENERGY STAR-riktlinjerna för energispardrift. Namnet och logotypen ENERGY STAR är märken som är registrerade i USA. Det kan hända att de PANTONE -färger som genereras inte överensstämmer PANTONE-identifierade standarder. Använd aktuella PANTONE-publikationer för rätt färg. PANTONE och andra Pantone, Inc.-varumärken tillhör Pantone, Inc. Pantone, Inc., 2000.

3 Innehåll 1 Använda alternativ i skrivardrivrutinen Skrivardrivrutinens funktioner Utskrift i svartvitt Skriva ut flera sidor till en enda arksida (N-upp) Skriva ut häften Skriva ut separationssidor Skriva ut försättsblad Skalning Skriva ut vattenstämplar Skriva ut negativa och spegelvända bilder Jämna ut bilder Skriva ut säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter Specificera säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter Skriva ut eller ta bort säkra utskriftsjobb Skriva ut eller ta bort privata utskrifter Skriva ut eller ta bort korrekturutskrifter och sparade utskrifter Använda teckensnitt Typer av teckensnitt Visa en lista över förinstallerade teckensnitt Skriva ut teckensnittsexempel Använda kontrollpanelen Med CentreWare IS Använda en Windows-skrivardrivrutin Hämta teckensnitt Skriva ut på andra specialmaterial Avgöra vilket fack som ska användas Skriva ut på specialmaterial från fack 1 (MPT) Skriva ut på specialmaterial från fack i

4 Innehåll 4 Nätverk Program för skrivarhantering CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster) CentreWare Web Windows 2000, Windows XP och Windows Server Förberedelser Snabbinstallation från CD-skiva Andra installationsmetoder Felsökning i Windows 2000, Windows XP och Windows Server Windows NT 4.x Förberedelser Snabbinstallation från CD-skiva Andra installationsmetoder Felsökning i Windows NT 4.x Windows 98 SE och Windows Me Förberedelser Snabbinstallation från CD-skiva Andra installationsmetoder Felsökning i Windows 98 SE och Windows Me Macintosh Krav Snabbinstallation från CD-skiva Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x Aktivera eller använda TCP/IP eller AppleTalk för Mac OS X, version 10.2 och senare Felsökning i Macintosh (Mac OS 9.x, Mac OS X, version 10.2 och högre) Novell Novell Distributed Print Services (NDPS) Xerox NDPS Gateway-programvara UNIX (Linux) Snabbinstallation Ytterligare resurser ii

5 Innehåll 5 Hantera skrivaren Skrivarinställningar Styra utskrift av startsidan Fack 1 (MPT) - funktionssätt Ställa in varaktighet för anmodan för fack 1 (MPT) Ställa in varaktighet för anmodan för fack Ändra tidsbegränsning för strömsparläge Ändra Intelligent Ready-läge Ändra tidsbegränsning för laddning av papper Ställa in kontrollpanelens språk Ställa in systemets datum och tidpunkt Ställa in nivån för varningsmeddelande om låg toner Skrivarsäkerhet Välja administrativa inställningar Säkerhetsinställningar för utskrift Välja SSL-inställningar Låsa kontrollpanelens menyer Analysera skrivaranvändning Jobbredovisning Rapporter om användningsprofil MaiLinX-varningar Xerox Usage Analysis Tool (Xerox Verktyg för användningsanalys) A B C D E Skrivarspecifikationer (edast på engelska) Information om föreskrifter (edast på engelska) Förteckning över materialsäkerhetsuppgifter (endast på engelska) Återvinning och kassering av maskinen Upphovsrätter Index iii

6 Använda alternativ i skrivardrivrutinen Det här kapitlet innehåller: Skrivardrivrutinens funktioner på sidan 1-2 Utskrift i svartvitt på sidan 1-3 Skriva ut flera sidor till en enda arksida (N-upp) på sidan 1-4 Skriva ut häften på sidan 1-5 Skriva ut separationssidor på sidan 1-7 Skriva ut försättsblad på sidan 1-8 Skalning på sidan 1-10 Skriva ut vattenstämplar på sidan 1-11 Skriva ut negativa och spegelvända bilder på sidan 1-13 Jämna ut bilder på sidan 1-14 Skriva ut säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter på sidan 1-15 Se även: Schnellstart-Tutorial unter 1-1

7 Skrivardrivrutinens funktioner Skrivardrivrutinens funktioner I nedanstående tabell visas de funktioner i Xerox-skrivardrivrutinen som är tillgängliga med ett visst operativsystem. I detta avsnitt finns mer information om dessa funktioner och om hur du väljer funktionen i drivrutinen. Funktion Windows 98 SE, Me Windows NT 4.x Windows, 2000, XP, Server 2003 Macintosh OS 9.x Macintosh OS X, version 10.2 och senare Svartvit utskrift (sida 1-3) Sidor per ark (sida 1-4) Häfte (sida 1-5) Separationssidor (sida 1-7) Försättsblad (sida 1-8) Skalning (sida 1-10) Vattenstämplar (sida 1-11) Negativa bilder (sida 1-13) Spegelvända bilder (sida 1-13) - Bildutjämning (sida 1-14) Meddelande om att utskriften är klar Säker utskrift (sida 1-15) Privat utskrift (sida 1-15) - Korrekturutskrift (sida 1-15) Sparad utskrift (sida 1-15) = Stöds = Tillgänglig endast om skrivaren har en hårddisk. = Tillgänglig endast om skrivaren är ansluten till datorn via ett nätverk. 1-2

8 Utskrift i svartvitt Utskrift i svartvitt Om du vill skriva ut i svart, vitt och gråskala väljer du Svartvitt i skrivardrivrutinen: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Drivrutin för Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript Steg 1. Välj fliken TekColor. 2. Välj Svartvitt. Drivrutin för Mac OS 9 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Utskriftskvalitet/Färg Välj Svartvitt på listan Färgkorrigering. Drivrutin för Mac OS X (version 10.2 och senare) 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Bildkvalitet på listan. 2. Välj Svartvitt på listan Färgkorrigering. 1-3

9 Skriva ut flera sidor till en enda arksida (N-upp) Skriva ut flera sidor till en enda arksida (N-upp) Vid utskrift av flersidiga dokument kan du skriva ut mer än en dokumentsida på ett pappersark. Skriv ut en, två, fyra, sex, nio eller 16 dokumentsidor per arksida Så här skriver du ut flera sidor på ett enda ark papper: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me PostScript Drivrutin för Windows 2000, Windows XP, Drivrutin för Windows Server 2003 PostScript Drivrutin för Windows NT 4.x PostScript Steg 1. Välj fliken Inställning. 2. Klicka på knappen Fler layout-alternativ. 3. Välj på listan antalet dokumentsidor per arksida. När du skriver ut mer än en dokumentsida på en arksida, kan du också lägga in en ram runt varje dokumentsida. 1. Välj fliken Layout. 2. Välj på listan antalet dokumentsidor per arksida. 1. Välj fliken Advanced (Avancerat). 2. Under Dokumentalternativt väljer du antalet dokumentsidor per arksida Alternativ för sidlayout (N-upp). Drivrutin för Mac OS 9 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Allmänt. 2. Välj Layout på listan. 3. Välj antalet Sidor per ark och Layoutriktning. Drivrutin för Mac OS X (version 10.2 och senare) 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Layout. 2. Välj antalet Sidor per ark och Layoutriktning. 1-4

10 Skriva ut häften Skriva ut häften Med dubbelsidig utskrift kan du skriva ut ett dokument som en liten bok. Skapa häften för alla pappersstorlekar som stöds av dubbelsidig utskrift. Drivrutinen förminskar automatiskt varje bildsida och skriver ut fyra sidor per ark (två på varje sida), Sidorna skrivs ut i korrekt ordning så att du kan vika och häfta ihop sidorna och skapa ett häfte. När du väljer att skriva ut häften, kan du också ange förskjutning och fästmarginal i både Windows 98- och Windows Me-drivrutiner. Fästmarginalen bestämmer det horisontella avståndet från vecket till bilden (i punkter). Förskjutningen är avståndet som bild- och textyta förflyttas inåt (i tiondels punkter). Det kompenserar det vikta papperets tjocklek, som annars skulle göra att bild- och textytan på arken längre in i häftet hamnar längre ut mot häftets ytterkant Förskjutning Fästmarginal 1-5

11 Skriva ut häften Så här väljer du utskrift av häfte: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me PostScript Drivrutin för Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript Steg 1. Välj fliken Inställning. 2. Klicka på knappen Fler layout-alternativ. 3. Välj Häftesutskrift. 4. Ange vid behov förskjutning och fästmarginal. 1. Välj fliken Layout. 2. Klicka på knappen Avancerat. 3. Under Dokumentalternativ och Egenskaper för skrivare väljer du alternativet På för Häfteslayout. 1-6

12 Skriva ut separationssidor Skriva ut separationssidor En separationssida (en avskiljningssida eller ett mellanlägg) kan infogas efter ett utskriftsjobb, mellan exemplar i ett utskriftsjobb eller mellan enskilda sidor i ett utskriftsjobb. Ange vilket fack som separationssidorna ska hämtas ifrån. Så här anger du separationssidor: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Drivrutin för Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript Steg 1. Välj fliken Utmatningsalternativ. 2. Under Separationssidor väljer du var separationssidorna ska infogas. 3. Välj det magasin som ska användas för separationssidorna i listrutan Källa. Drivrutin för Mac OS 9 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Avancerade alternativ på listan. 2. Välj det magasin som ska användas för separationssidorna i listrutan Källa för separationssidor. 3. Välj separationssidan på den nedrullningsbara listan. Drivrutin för Mac OS X (version 10.2 och senare) 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Skrivarfunktioner på listan. 2. Under Funktionsuppsättningar väljer du Avancerade alternativ 1 på listan. 3. Välj det magasin som ska användas för separationssidorna i listrutan Källa för separationssidor. 1-7

13 Skriva ut försättsblad Skriva ut försättsblad Ett försättsblad är första eller sista sidan i ett dokument. Med den här skrivaren kan du välja en annan papperskälla för försättsblad än den du har till resten av dokumentet. Använd till exempel företagets brevhuvud på dokumentets förstasida eller kortpapp till första och sista sidan i en rapport. Du kan använda vilket pappersfack du vill för försättsblad. Se till att försättsbladet är av samma storlek som resten av dokumentet. Om du anger en annan storlek i drivrutinen än det fack som du väljer som källa till försättsblad, blir det samma papper för både försättsblad och resten av dokumentet. Det finns flera alternativ för försättsblad: Inget: Skriver ut dokumentets första och sista sida från samma fack som de övriga sidorna. Första: Skriver ut den första sidan från angett fack. Första och sista: Skriver ut den första och sista sidan från angett fack. Försättsblad Utskriftsalternativ Sidor utskrivna på försättsblad Första Enkelsidig utskrift Sida 1 Dubbelsidig utskrift Sidorna 1 och 2 Sista Enkelsidig utskrift Sista sidan Dubbelsidig utskrift (sidor med udda sidnummer) Dubbelsidig utskrift (sidor med jämna sidnummer) Sista sidan Sista två sidorna För att försättsbladets baksida ska vara tom när du skriver ut dubbelsidigt måste sida 2 i dokumentet vara tomt. Mer information om hur du infogar tomma sidor för att få sista sidans framsida att bli tom finns i följande tabell. Utskriftsalternativ Textens sista sida Tomma sidor Enkelsidig utskrift Lägg till en tom sida i slutet av dokumentet. Dubbelsidig utskrift Udda sidor Lägg till två tomma sidor i slutet av dokumentet. Jämna sidor Lägg till en tom sida i slutet av dokumentet. 1-8

14 Skriva ut försättsblad Så här väljer du försättsblad: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me PostScript Drivrutin för Windows 2000, Windows XP, Drivrutin för Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript Steg 1. Välj fliken Utmatningsalternativ. 2. Under Försättsblad väljer du Endast första sidan eller Första och sista sidan. 3. Välj papperskälla för försättsbladen i listrutan Källa. 1. Välj fliken Papper/kvalitet. 2. Under Försättsblad väljer du Endast första sidan eller Första och sista sidan. 3. Välj papperskälla för försättsbladen i listrutan Källa. Drivrutin för Mac OS 9 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Försättsblad. 2. Under Skriv ut försättsblad väljer du Före dokumentet eller Efter dokumentet. 3. Under Papperskälla för försättsbladen väljer du i listrutan vilket fack som ska användas. Drivrutin för Mac OS X (version 10.2 och senare) 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Pappersmatning. 2. Välj Första sidan från och anger sedan vilket fack som ska användas för försättsblad. 3. Välj Skrivarfunktioner. 4. Under Funktionsuppsättningar väljer du Avancerade alternativ Välj papperskälla för försättsblad på listrutan Papperskälla för sista sidan. 1-9

15 Skalning Skalning Du kan förminska eller förstora sidans bilder när de skrivs ut genom att välja ett skalningsvärde mellan 25 och 400 procent. Standard är 100 procent. Så här väljer du skalning: 50% 100% 200% Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me PostScript Drivrutin för Windows 2000, Windows XP, Drivrutin för Windows Server 2003 PostScript Drivrutin för Windows NT 4.x PostScript Drivrutin för Mac OS 9, Mac OS X (version 10.2 och senare) Steg 1. Välj fliken Inställning. 2. Klicka på knappen Fler layout-alternativ. 3. Ange procenttalet i rutan Procentsats. 1. Välj fliken Layout. 2. Klicka på knappen Avancerat. 3. Under Grafik väljer du önskad procentsats för skalning. 1. Välj fliken Avancerat. 2. Under Grafik väljer du önskad procentsats för skalning. 1. Select Fil. 2. Välj Utskriftsformat. 3. Ange procenttalet i rutan för Skalning. 1-10

16 Skriva ut vattenstämplar Skriva ut vattenstämplar En vattenstämpel är en tilläggstext som kan skrivas "ovanpå" en eller flera sidor. Exempel är text som Utkast och Konfidentiellt, som du kanske stämplar ett dokument med innan det går vidare till kollegor för påseende. Det kan du nu ange med en vattenstämpel istället. I vissa Windows-drivrutiner kan du: Skapa en vattenstämpel Redigera en befintlig vattenstämpels text, färg, placering och lutning Placera en vattenstämpel antingen på första sidan eller på alla sidor i ett dokument Skriva ut en vattenstämpel i förgrunden eller bakgrunden eller låta ingå i själva utskriften Använda en bild som vattenstämpel Obs! En del program stöder inte utskrift av vattenstämplar. 1-11

17 Skriva ut vattenstämplar Så här kan du välja, skapa och redigera vattenstämplar: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me PostScript Drivrutin för Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 PostScript Steg 1. Välj fliken Inställning. 2. Klicka på knappen Fler layout-alternativ. 3. Klicka på Vattenstämpel. Dialogrutan Vattenstämplar visas. 1. Välj fliken Layout. 2. Klicka på knappen Avancerat. 3. Välj något av följande alternativ i avsnittet Vattenstämplar under Dokumentalternativ och Skrivarfunktioner: Om du vill använda en befintlig vattenstämpel väljer du den på listan Vattenstämplar. Om du vill ändra vattenstämpeln klickar du på knappen Redigera, varvid dialogrutan Redigera vattenstämpel visas. Om du vill skapa en ny vattenstämpel, väljer du Ny och klickar sedan på knappen Egenskaper. Dialogrutan Redigera vattenstämpel visas. 4. På listan Vattenstämpelalternativ väljer du om du vill att vattenmärket ska skrivas ut som förgrund, som bakgrund eller ingå i själva jobbutskriften. 5. Om du vill att vattenmärket ska skrivas ut bara på första sidan väljer du På på listan Endast första sidan. 1-12

18 Skriva ut negativa och spegelvända bilder Skriva ut negativa och spegelvända bilder Du kan skriva ut sidor som negativ (ljusa och mörka partier byts mot varandra) och/eller spegelvända bilder (bilderna vänds i horisontalled vid utskrift). Obs! Negativa bilder stöds inte i Windows 2000, Windows XP eller Windows Server Så här gör du om du vill välja negativ bild eller spegelvänd bild: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me PostScript Drivrutin för Windows2000, WindowsXP, WindowsServer2003 Post Script: Drivrutin för Windows NT 4.x PostScript Steg 1. Välj fliken Inställning. 2. Klicka på knappen Fler layout-alternativ. 3. Välj Skriv ut som negativ bild eller Skriv ut som spegelvänd bild. 1. Välj fliken Layout. 2. Klicka på knappen Avancerat. 3. Under Dokumentalternativ och PostScript-alternativ väljer du Ja för Speglad utskrift. 1. Välj fliken Avancerat. 2. Under Dokumentalternativ och PostScript-alternativ väljer du Ja för Speglad utskrift. Drivrutin för Mac OS 9 1. Välj Fil, sedan Utskriftsformat och slutligen PostScript-alternativ på listan. 2. Välj Inverterad bild (om du vill skriva ut en negativ bild) eller Vänd horisontellt (om du vill skriva ut en spegelbild). 1-13

19 Jämna ut bilder Jämna ut bilder Med bildutjämning blir gränserna mellan närliggande färger jämnare i lågupplösta bilder. Du kan till exempel använda bildutjämning om du vill förbättra en bild på 72 dpi som hämtats från webben. Bildutjämning rekommenderas inte för bilder med en upplösning på 300 dpi eller mer. Obs! Bildbehandlingen blir långsammare när detta alternativ används. Så här väljer du bildutjämning: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me PostScript Drivrutin för Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 Post Script: Drivrutin för Windows NT 4.x PostScript Steg 1. Välj fliken Inställning. 2. Klicka på knappen Fler layout-alternativ. 3. Välj Bildutjämning. 1. Välj fliken Layout. 2. Klicka på knappen Advanced (Avancerat). 3. Under Dokumentalternativ och Egenskaper för skrivare väljer du alternativet På för Bildutjämning. 1. Välj fliken Advanced (Avancerat). 2. Under Skrivarfunktioner väljer du På för Bildutjämning. Drivrutin för Mac OS 9 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Avancerade alternativ på listan. 2. Välj På för Bildutjämning. Drivrutin för Mac OS X (version 10.1 och högre) 1. I dialogrutan Skriv ut väljer du Bildkvalitet på listan. 2. Välj Bildutjämning. 1-14

20 Skriva ut säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter Skriva ut säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter De här funktionerna är tillgängliga om din skrivare har en intern hårddisk. De här jobben sparas på hårddisken och behålls i skrivaren även när den är avstängd. Välj en av följande typer av specialjobb: Säker utskrift: Jobbet skrivs ut först sedan du har angett det fyrsiffriga lösenordet i kontrollpanelen. Privat utskrift: Jobbet skrivs ut när du väljer ditt användarnamn i skrivarens kontrollpanel eller i CentreWare IS. Korrekturutskrift: Bara ett exemplar av jobbet skrivs ut (för korrekturläsning). Om du vill skriva ut de återstående exemplaren väljer du jobbnamnet på skrivarens frontpanel. Sparad utskrift: Lagrar jobbet på hårddisken så att du kan skriva ut det när som helst från kontrollpanelen. Jobbet tas inte bort när du har skrivit ut det. Detta är praktiskt för dokument som du skriver ut ofta, till exempel skatteblanketter eller personuppgiftsformulär. Obs! Skyddade jobb är en annan typ av specialjobb. Det är jobb som har kopierats eller flyttas från gruppen med offentliga jobb i CentreWare IS. Du kan få mer information genom att klicka på knappen Help (Hjälp) i CentreWare IS så att du kommer till direkthjälpen. 1-15

21 Skriva ut säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter Specificera säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter Använd en giltig drivrutin för att ange ett jobb som säker utskrift, privat utskrift, korrekturutskrift eller sparad utskrift: Operativsystem Drivrutin för Windows98SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows NT 4.x PostScript Drivrutin för Mac OS 9 Drivrutin för Mac OS X (version 10.1 och högre) Steg 1. Välj fliken Utmatningsval. 2. Välj jobbtyp under Walk-Up-funktioner. Om du vill ha en säker utskrift tilldelar du jobbet ett fyrsiffrigt lösenord. För korrekturutskrifter eller sparade utskrifter ger du jobbet ett namn. I dialogrutan Skriv ut väljer du Jobbtyp på listan. Om du vill ha en säker utskrift tilldelar du jobbet ett fyrsiffrigt lösenord. För korrekturutskrifter eller sparade utskrifter ger du jobbet ett namn i fältet Jobbnamn. I dialogrutan Skriv ut väljer du Jobbtyper på listan. Om du vill att utskriften ska vara säker, anger du ett fyrsiffrigt nummer mellan 0000 och 9999 i fältet Lösenord för utskrift. För korrekturutskrifter och sparade utskrifter anger du ett dokumentnamn (upp till 20 bokstäver) i fältet Dokument-namn. Obs! Privata utskrifter kan inte göras i Windows 98 SE eller Windows Me. 1-16

22 Skriva ut säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter Skriva ut eller ta bort säkra utskriftsjobb Om du vill skriva ut en säker utskrift anger du det fyrsiffriga lösenordet på systemets kontrollpanel. 1. Välj Utskrifter med Walk-Up och tryck på OK. 2. Välj Säkra utskrifter och tryck på OK. 3. Bläddra till ditt användarnamn och tryck på OK. 4. Bläddra till första siffran i ditt numeriska lösenord och tryck på OK för att bekräfta den siffran. 5. Upprepa steg 4 för den andra, tredje och fjärde siffran. Obs! Om du angav färre än fyra sifffror i fältet Lösenord i drivrutinen, ska du ange nollor före lösenordet så att fyra siffror visas på kontrollpanelen. Om du till exempel skrev in 222 i drivrutinen anger du 0222 på kontrollpanelen. Använd Bakåt-knappen om du vill gå tillbaka till föregående siffra. 6. Om har skickat flera säkra utskrifter med det lösenordet, väljer du det jobb du vill skriva ut eller väljer Alla dessa och trycker på OK. 7. Välj Skriv ut och ta bort eller Ta bort och tryck på OK för att skriva ut eller ta bort jobbet. 1-17

23 Skriva ut säkra utskrifter, korrekturutskrifter och sparade utskrifter Skriva ut eller ta bort privata utskrifter Om du vill skriva ut eller ta bort en privat utskrift markerar du ditt användarnamn på kontrollpanelen: 1. Välj Utskrifter med Walk-Up och tryck på OK. 2. Välj Privata utskrifter och tryck på OK. 3. Markera ditt användarnamn och tryck på OK. 4. Välj Skriv ut och ta bort eller Ta bort och tryck på OK för att skriva ut eller ta bort alla dina privata utskrifter. Skriva ut eller ta bort korrekturutskrifter och sparade utskrifter Om du vill skriva ut ett sparat utskriftsjobb, skriva ut återstående exemplar av en korrekturutskrift eller ta bort ett sparat jobb eller en korrekturutskrift, väljer du jobbnamnet på kontrollpanelen. 1. Välj Utskrifter med Walk-Up och tryck på OK. 2. Välj Korrekturutskrifter eller Sparade utskrifter och tryck på OK. 3. Markera jobbnamnet och tryck sedan på OK. (Om du använder skrivardrivrutinen för Windows NT väljer du NT4User som jobbnamn.) 4. Välj Skriv ut och ta bort (för korrekturutskrift), Skriv ut och spara (för sparad utskrift) eller Ta bort och tryck sedan på OK. 5. Om du ska skriva ut, bläddrar du till önskat antal exemplar och trycker på OK när du vill skriva ut jobbet. 1-18

24 Använda teckensnitt Det här kapitlet innehåller: Typer av teckensnitt på sidan 2-2 Visa en lista över förinstallerade teckensnitt på sidan 2-3 Skriva ut teckensnittsexempel på sidan 2-4 Hämta teckensnitt på sidan

25 Typer av teckensnitt Typer av teckensnitt I skrivaren används följande teckensnitt: Förinstallerade teckensnitt Teckensnitt som hämtats till skrivarminnet Teckensnitt som hämtats med din utskrift från programmet Med programvaran ATM (Adobe Type Manager) kan de här teckensnitten visas på datorskärmen precis som de kommer att se ut vid utskrift. Om ATM inte har installerats på datorn: 1. Installera programmet från Software and Documentation CD-ROM (Cd-romskivan Programvara och dokumentation). 2. Installera skrivarteckensnitten för datorn från mappen ATM. 2-2

26 Visa en lista över förinstallerade teckensnitt Visa en lista över förinstallerade teckensnitt Om du vill se en lista över egna PCL- eller PostScript-teckensnitt använder du CentreWare IS: 1. Starta webbläsaren. 2. Ange skrivarens IP-adress i webbläsarens Adress-fält (http://xxx.xxx.xxx.xxx). 3. Klicka på Properties (egenskaper). 4. Välj mappen Emulations (emuleringar) till vänster. 5. Välj Font Files (teckensnittsfiler). 6. Välj PostScript eller PCL. 2-3

27 Skriva ut teckensnittsexempel Skriva ut teckensnittsexempel Det här avsnittet omfattar: Använda kontrollpanelen på sidan 2-4 Med CentreWare IS på sidan 2-4 Använda en Windows-skrivardrivrutin på sidan 2-5 Du skriver ut en lista över tillgängliga PostScript- eller PCL-fonter med något av följande alternativ: Skrivarens kontrollpanel CentreWare IS Skrivardrivrutinen Använda kontrollpanelen Så här skriver du ut en lista med PostScript- eller PCL-teckensnitt via kontrollpanelen: 1. Välj Information och tryck sedan på OK. 2. Välj Informationssidor och tryck sedan på OK. 3. Välj antingen PCL-teckensnittslista eller PostScript-teckensnittslista och tryck sedan på OK för att skriva ut. Med CentreWare IS Så här skriver du ut en lista med PostScript- eller PCL-teckensnitt via CenterWare IS: 1. Starta webbläsaren. 2. Ange skrivarens IP-adress i webbläsarens Adress-fält (http://xxx.xxx.xxx.xxx). 3. Klicka på Properties (egenskaper). 4. Välj mappen Emulations (emuleringar) till vänster. 5. Välj Font Files (teckensnittsfiler). 6. Välj PostScript eller PCL. 7. Skriv ut teckensnittslistan som visas i webbläsaren. 2-4

28 Skriva ut teckensnittsexempel Använda en Windows-skrivardrivrutin Så här skriver du ut en lista med PostScript- eller PCL-teckensnitt via skrivardrivrutinen: 1. Välj Start, välj Inställningar och klicka på Skrivare. 2. Högerklicka på Phaser 6300/6350 skrivare och välj Egenskaper. 3. Välj fliken Felsökning. 4. På skrivarens nedrullningsbara lista över Informationssidor väljer du PostScriptteckensnittslista eller PCL-teckensnittslista. 5. Klicka på knappen Skriv ut. 2-5

29 Hämta teckensnitt Hämta teckensnitt Som ett komplement till de egna teckensnitten (som alltid finns tillgängliga för utskrift) kan teckensnitt även hämtas och skickas från datorn till skrivarminnet eller till skrivarens hårddisk. Genom att hämta teckensnitt till skrivaren kan du förbättra utskriftsresultatet och minska nätverkstrafiken. Du kan förteckna, skriva ut och hämta PostScript- och PCL5c- och TrueType-teckensnitt med hjälp av fonthanteringsprogrammet i CentreWare. Med detta Windows- och Macintoshtillbehör kan du administrera teckensnitt, makron och formulär på skrivarens hårddisk. Så här hämtar och installerar du fonthanteringsprogrammet: 1. Gå till 2. Välj skrivare på den nedrullningsbara listan Select Product (välj produkt). 3. Klicka på Additional Utilities (ytterligare tillbehör) i tabellen Printer Utilities (skrivartillbehör). 4. Leta reda på alternativet CentreWare Fonthanteringsprogram och spara.exe-filen på ditt skrivbord. 5. Installera fonthanteringsprogrammet. Obs! Om du slår av skrivaren, kommer de teckensnitt som hämtats till minnet att tas bort. Du måste hämta dem på nytt nästa gång du startar skrivaren. Teckensnitt som har lagts in på skrivarens hårddisk finns däremot kvar när du stänger av skrivaren. 2-6

30 Skriva ut på andra specialmaterial Det här kapitlet innehåller: Avgöra vilket fack som ska användas på sidan 3-2 Skriva ut på specialmaterial från fack 1 (MPT) på sidan 3-3 Skriva ut på specialmaterial från fack 2 5 på sidan 3-4 Till andra specialmaterial räknas bl.a. visitkort, vykort, trefalsbroschyrer och väderbeständigt papper. För att se vilka material du kan skriva ut på kan du gå till Recommended Media List (Rekommenderade materiallista) på Se även: Vanlig utskrift i Användarhandboken på Om du vill beställa papper, OH-film eller annat specialmaterial kontaktar du din lokala återförsäljare eller går till Var försiktig: Skador som orsakas av felaktigt papper, OH-film eller annat specialmaterial, omfattas inte av Xerox garanti, serviceavtal eller Total Satisfaction Guarantee (Garanti för fullständig belåtenhet). Total Satisfaction Guarantee (Garanti för fullständig belåtenhet) finns i USA och Kanada. Omfattningen kan variera utanför dessa områden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 3-1

31 Avgöra vilket fack som ska användas Avgöra vilket fack som ska användas Så här avgör du vilket fack som ska användas och vilka inställningar på kontrollpanelen som krävs för utskrift till specialmaterialet: 1. Titta på materialförpackningen efter vikt och storlek. 2. Skriv ut sidan Papperstips: a. På kontrollpanelen väljer du Information och tryck sedan på OK. b. Välj Informationssidor och tryck sedan på OK. c. Välj Papperstips och tryck sedan på OK. 3. Leta reda på materialtyp, vikt och storlek på sidan Papperstips och avläs motsvarande fack. Exempel: Du använder tunn kortpapp i formatet letter och med ett viktintervall på g/m 2. Det kan du lägga i valfritt fack. På kontrollpanelen: a. Välj Tunn kortpapp om du blir ombedd att ange papperstyp. b. Välj Letter (8.5 x 11 in.) om du behöver ange pappersstorlek. Se även: Skriva ut på specialmaterial från fack 1 (MPT) på sidan 3-3 Skriva ut på specialmaterial från fack 2 5 på sidan

32 Skriva ut på specialmaterial från fack 1 (MPT) Skriva ut på specialmaterial från fack 1 (MPT) Så här tar du reda på vilka material du kan skriva ut på från fack 1 (MPT): Se Recommended Media List (Rekommenderade materiallista) på Skriv ut sidan Papperstips: Se Avgöra vilket fack som ska användas på sidan 3-2. Så här skriver du ut på specialmaterial i fack 1 (MPT): 1. Öppna fack 1 (MPT) genom att dra ut handtaget. 2. Dra ut förlängningsfacket och dra isär styrskenorna. 3. Lägg i papperet i fack 1 (MPT). Om du använder förtryckt eller hålat papper följder du dessa anvisningar: För enkelsidig utskrift lägger du sidan som ska skrivas ut med utskriftssidan nedåt och ser till att överkanten på papperet är vänd inåt skrivaren. För dubbelsidig utskrift lägger du första sidan som ska skrivas ut med utskriftssidan uppåt och ser till att underkanten av papperet är vänd inåt skrivaren. Hålat papper lägger du med hålen mot höger sida av facket. Obs! Fyll inte på papper ovanför maxstrecket i facket. MAX Justera styrskenorna så att de passar papperet. 5. På kontrollpanelen väljer du papperstyp och storlek: a. Välj Ändra inställningar och klicka sedan på OK. b. Välj papperstyp och klicka sedan på OK. c. Välj pappersstorlek och klicka sedan på OK. 6. I skrivardrivrutinen väljer du antingen papperstyp eller Fack 1 (MPT) som papperskälla. 7. Skicka utskriften. 3-3

33 Skriva ut på specialmaterial från fack 2 5 Skriva ut på specialmaterial från fack 2 5 Så här tar du reda på vilka material du kan skriva ut på från fack 2 5: Se Recommended Media List (Rekommenderad materiallista) på Skriv ut sidan Papperstips: Se Avgöra vilket fack som ska användas på sidan 3-2. Så här skriver du ut på specialmaterial i fack 2-5: 1. Dra ut facket. 2. Dra isär styrskenorna om det behövs: Tryck in den gröna fliken på styrskenan för papperets längd och skjut skenan bakåt. Styrskenan klickar på plats. Skjut de gröna sidoskenorna utåt. 3. Bläddra igenom pappersbunten så att de ark som eventuellt fastnat i varandra lossnar. 4. Lägg i papperet i facket. Om du använder förtryckt eller hålat papper följder du dessa anvisningar: För enkelsidiga utskrifter placerar du sidan som ska skrivas ut med utskriftssidan uppåt och med sidans övre del i fackets framkant. För dubbelssidiga utskrifter placerar du sidor med udda sidnumrering med utskriftssidan nedåt och med sidans övre del i fackets bakkant. Hålat papper lägger du med hålen mot höger sida av facket. Obs! Lägg inte papper ovanför linjen för största pappersbunt i facket. Om du fyller på för mycket kan pappersstopp uppstå. I följande bild anger 1 linjen för största pappersbunt och 2 anger motsvarande linje för OH-film, etiketter, glansigt papper och tunn kortpapp. MAX 1 MAX

34 Skriva ut på specialmaterial från fack Vid behov trycker du styrskenorna inåt så att de ligger an mot papperet Sätt tillbaka facket i skrivarfacksluckan och tryck in det helt i skrivaren. 7. På kontrollpanelen väljer du papperstyp: a. Välj Ändra inställningar och klicka sedan på OK. b. Välj papperstyp och klicka sedan på OK. 8. I skrivardrivrutinen väljer du papperstyp eller fack som papperskälla. 9. Skicka utskriften. 3-5

35 Nätverk Det här kapitlet innehåller: Program för skrivarhantering på sidan 4-2 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 på sidan 4-4 Windows NT 4.x på sidan 4-11 Windows 98 SE och Windows Me på sidan 4-16 Macintosh på sidan 4-20 Novell på sidan 4-27 UNIX (Linux) på sidan 4-28 Detta kapitel innehåller detaljerad information för systemadminstratören. Ytterligare information om utskriftskvalitet, underhåll och felsökning finns i Användarhandboken. Se även: Användarhandboken, som finns på 4-1

36 Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster) på sidan 4-2 CentreWare Web på sidan 4-3 CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster) CentreWare IS har ett enkelt gränssnitt där du kan administrera, konfigurera och övervaka nätverksanslutna skrivare från skrivbordet via en inbäddad webbserver. Med CentreWare IS får administratörer enkel åtkomst till skrivarstatus, konfiguration och diagnostikfunktioner. Det ger även användarna åtkomst till skrivarstatus och särskilda utskriftsfunktioner, exempelvis funktioner för att skriva ut sparade jobb. Med programvaran CentreWare IS kan du med en webbläsare komma åt och administrera skrivarna i ett TCP/IP-nätverk. Med CentreWare IS kan du: Kontrollera status på tillbehör från skrivbordet, så att du slipper gå till skrivaren. Komma åt information om jobbredovisning för att beräkna utskriftskostnader och planera inköp av förbrukningsvaror. Söka efter nätverksskrivare och ta fram en lista över skrivare med hjälp av Nätverket. Listan innehåller aktuell statusinformation och gör det möjligt att administrera skrivare oberoende av nätverksservrar och operativsystem. Konfigurera skrivare från skrivbordet. Med CentreWare IS är det enkelt att kopiera inställningar mellan olika skrivare. Installera och använda ett enkelt webbläsarbaserat utskriftssystem. Marknadsföringsmaterial, säljmaterial, blanketter och andra standardiserade och vanliga dokument kan sparas som en grupp tillsammans med de ursprungliga drivrutinsinställningarna och vid behov snabbt skrivas ut på nytt från vilken webbläsare som helst. För dessa funktioner krävs en skrivare med hårddisk. På vissa skrivarmodeller krävs en DX-konfiguration för dessa funktioner. Felsöka utskriftsproblem med hjälp av inbyggd felsökning. Definiera en länk till den lokala webbserverns supportsida. Komma åt online-handböcker och teknisk supportinformation på Xerox webbplats. Obs! CentreWare IS kräver en webbläsare och en TCP/IP-anslutning mellan skrivaren och nätverket (i Windows-, Macintosh- och UNIX-miljö). TCP/IP och HTTP måste ha aktiverats i skrivaren. JavaScript krävs för att komma åt sidorna i Nätverket. Om JavaScript har inaktiverats visas ett varningsmeddelande, och sidorna fungerar inte korrekt. Om du vill ha fullständig information om CentreWare IS kan du klicka på knappen Help (Hjälp) i CentreWare IS. Då kommer du till direkthjälpen till CentreWare IS. Se även: Schnellstart-Tutorial unter 4-2

37 Program för skrivarhantering CentreWare Web CentreWare Web är ett program för hantering, installation och felsökning av skrivare från olika tillverkare. Använd CentreWare Web när du vill fjärrhantera, installera och felsöka skrivare i nätverket via en webbläsare. Skrivarna hittas genom nätverks- eller skrivarserveridentifiering och hanteras via TCP/IP-nätverk med RFC-1759 SNMP (Simple Network Management Protocol). Med CentreWare Web kan du: Via fjärrhantering lägga till portar, köer och drivrutiner till skrivarservrar som använder Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, och NT 4.x SP6. Installera, felsöka, uppgradera och klona guider som kan vara användbara för användare som utför administrativa uppgifter. Installera CentreWare Web på en server för att få tillgång till alla klienter i nätverket som har Internet-åtkomst. Ge support till flera användare och ge olika nivåer av användaråtkomst till administratörer och gäster. Identifiera skrivare på lokala undernät och fjärrnät. Automatiskt identifiera skrivare som schemalagda. Generera rapporter. Ansluta till skrivarwebbservrar för ytterligare skrivarspecifika funktioner, inklusive hjälp. Mer information finns på Välj aktuell skrivarmodell, så kommer du till användarhandboken CentreWare Web User Guide (Användarhandbok CentreWare Web). 4-3

38 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 4-4 Snabbinstallation från CD-skiva på sidan 4-4 Andra installationsmetoder på sidan 4-5 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Felsökning i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 på sidan 4-9 Förberedelser Dessa förberedelser måste göras för alla skrivare: 1. Kontrollera att skrivaren är inkopplad, satt i läge På och ansluten till ett aktivt nätverk. 2. Se efter att skrivaren tar emot nätverksinformation genom att kontrollera lysdioderna på skrivarens baksida eller på den externa CentreDirect-utskriftsservern. När skrivaren är ansluten till ett fungerande nätverk och tar emot information är länklysdioden grön, och den bärnstensfärgade lysdioden för trafik blinkar snabbt. 3. Fortsätt till Snabbinstallation från CD-skiva eller Andra installationsmetoder för önskad installationsmetod. 4. Skriv ut konfigurationssidan och behåll den som referens. Snabbinstallation från CD-skiva Så här installerar du skrivardrivrutinen: 1. Sätt in Software and Documentation CD-ROM (Cd-romskivan Programvara och dokumentation) i datorns cd-enhet. Om installationsprogrammet inte startar gör du på följande sätt: a. Klicka på Start och därefter på Kör. b. I fönstret Kör skriver du: <cd-enhet>:\install.exe. 2. Välj önskat språk i listan. 3. Välj Installera skrivardrivrutin. 4. Klicka på Jag accepterar om du accepterar Xerox licensavtal för programvaran. 5. I dialogrutan Välj skrivare är standardvärdet Använd Walk-Up-teknik (rekommenderas för nätverksskrivare) markerat. Klicka på Nästa. 6. Följ instruktionerna för Använd Walk-Up-teknik. 7. Klicka på Avsluta programmet. Obs! Om dialogrutan Walk-Up-teknik är kvar på skärmen när du har gått igenom steg 1 6 klickar du på knappen Avbryt och därefter på Välj bland följande skrivare som har hittats. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen. 4-4

39 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Andra installationsmetoder Skrivaren kan också installeras i ett nätverk med Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 med någon av följande metoder: Microsoft TCP/IP-protokoll Microsoft IPP-port För att övervaka eller konfigurera skrivaren använder du CentreWare IS med en webbläsare om skrivaren är ansluten till ett Windows 2000-, Windows XP- eller Windows Server nätverk med aktiverat TCP/IP-protokoll. Obs! CentreWare-metoderna behandlas inte i det här avsnittet. Se även: Program för skrivarhantering på sidan 4-2 (CentreWare IS) Microsoft TCP/IP-protokoll Obs! Välj Klassiskt utseende för Windows XP, annars stämmer Windows XP-procedurerna inte överens med stegen nedan. Du väljer klassiskt utseende genom att klicka på Start. Därefter klickar du på Inställningar och sedan på Aktivitetsfältet och Start-menyn. Välj fliken Start-meny och sedan Klassisk Start-meny. Klicka på OK. Så här kontrollerar du att TCP/IP är installerat: 1. Högerklicka på ikonen Mina nätverksplatser på skrivbordet och klicka därefter på Egenskaper. 2. Högerklicka på Anslutning till lokalt nätverk och klicka därefter påegenskaper. 3. Klicka på fliken Allmänt och kontrollera att Internet Protocol (TCP/IP) är installerat. Om rutan Internet Protocol (TCP/IP) är markerad är programvaran installerad. Om rutan Internet Protocol (TCP/IP) inte är markerad är programvaran inte installerad. Installera programvaran för TCP/IP med hjälp av den dokumentation som tillhandahålls av Microsoft och återgå sedan till det här dokumentet. 4-5

40 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Lägga till skrivaren Så här lägger du till skrivaren: 1. På skrivbordet klickar du på Start. Klicka sedan på Inställningar. 2. Välj ett av följande alternativ: Windows 2000: Klicka på Skrivare och dubbelklickar sedan på Lägg till skrivare. Då startar guiden Lägg till skrivare. Klicka sedan på Nästa. Windows XP eller Windows Server 2003: Klicka på Skrivare och fax. Dubbelklicka på Lägg till skrivare så visas guiden Lägg till skrivare. Klicka därefter på Nästa. 3. Klicka på knappen Lokal skrivare och sedan på Nästa. 4. Klicka på knappen Skapa en ny port. 5. Välj Standard TCP/IP Port i listrutan Typ och klicka sedan på Nästa. 6. Klicka på Nästa. 7. Ange IP-adressen till den skrivare du vill använda i redigeringsrutan Skrivarnamn eller IP-adress. Klicka på Nästa. 8. Välj ett av följande alternativ: Klicka på Slutför i fönstret Bekräfta om allt är korrekt. Klicka på knappen Tillbaka och ändra om något är fel. Klicka därefter på Slutför i fönstret Bekräfta när allt är korrekt. Konfigurera skrivaren Så här konfigurerar du skrivaren: 1. Sätt in Software and Documentation CD-ROM (Cd-romskivan Programvara och dokumentation) i datorns CD-ROM-enhet och klicka på Diskett finns. 2. Klicka på Bläddra och välj den katalog som innehåller drivrutinerna för Windows 2000 eller Windows XP. 3. Markera *.INF-filen och klicka sedan på Öppna. 4. Se till att sökvägen och filnamnet är korrekta och klicka på OK. 5. Ange ett namn för skrivaren och välj om du vill använda den som standardskrivare. Klicka på Nästa. 6. Välj ett av följande alternativ: Om skrivaren inte är delad klickar du på Nästa. Om skrivaren är delad anger du ett Resursnamn, markerar kryssrutan Dela och klickar sedan på Nästa. 4-6

41 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Skriva ut en provsida Du uppmanas skriva ut en provsida. 1. Välj ett av följande alternativ: Klicka på Ja om du vill skriva ut en provsida och klicka därefter på Nästa. Klicka på Nej om du inte vill skriva ut en provsida och klicka därefter på Nästa. 2. Välj ett av dessa alternativ på skärmen Slutför guiden lägg till skrivare: Om all information är korrekt klickar du på Slutför. Fortsätt till steg 3. Klicka på knappen Tillbaka och ändra om något är fel, och klicka därefter på Slutför när allt är korrekt. Fortsätt till steg Om du skrev ut en provsida ombeds du bekräfta att provsidan är utskriven: Klicka på Ja om provsidan skrevs ut korrekt. Klicka på Nej om provsidan inte skrevs ut eller skrevs ut på felaktigt sätt. Se även: Felsökning i Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 på sidan 4-9 Microsoft IPP-port Så här hittar du skrivarens URL och skapar en IPP-skrivare (IPP = Internet Printing Protocol). Erhålla skrivarens URL (nätverkssökväg) Så här hittar du skrivarens URL: 1. Starta webbläsaren. 2. Ange skrivarens IP-adress i webbläsarens Adress-fält (http://xxx.xxx.xxx.xxx). 3. Välj Properties (egenskaper). 4. Välj mappen Protocols (protokoll) till vänster. 5. Välj IPP. I fältet Network Path (nätverkssökväg) på sidan IPP Settings (IPP-inställningar) visas skrivarens URL. 4-7

42 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Skapa IPP-skrivare Så här skapar du en IPP-skrivare: 1. På skrivbordet klickar du på Start. Klicka sedan på Inställningar och därefter på Skrivare. 2. Dubbelklicka på Lägg till skrivare så visas guiden Lägg till skrivare. 3. Välj Nätverksskrivare och klicka sedan på Nästa. 4. När du ombeds uppge nätverkssökväg (Windows 9x) eller URL (Windows NT, Windows 2000, Windows XP), anger du skrivarens URL i följande format: IP-adress/ipp Obs! Ange din skrivares IP-adress eller DNS-namn i stället för skrivarens IP-adress. 5. Klicka på Nästa. Konfigurera skrivaren Så här konfigurerar du skrivaren: 1. Sätt in Software and Documentation CD-ROM (Cd-romskivan Programvara och dokumentation) i datorns CD-ROM-enhet och klicka på Diskett finns. 2. Klicka på Bläddra och välj den katalog som innehåller drivrutinerna för Windows 2000 eller Windows XP. 3. Markera *.INF-filen och klicka sedan på Öppna. 4. Se till att sökvägen och filnamnet är korrekta och klicka på OK. 5. Ange ett namn för skrivaren och välj om du vill använda den som standardskrivare. Klicka på Nästa. 6. Välj ett av följande alternativ: Om skrivaren inte är delad klickar du på Nästa. Om skrivaren är delad anger du ett Resursnamn, markerar kryssrutan Dela och klickar sedan på Nästa. 4-8

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-76 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-77 "Skriva ut häften" på sidan 2-78 "Skriva

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

Din manual XEROX PHASER 7400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277616

Din manual XEROX PHASER 7400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4277616 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX PHASER 7400. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Advanced Features Guide

Advanced Features Guide Phaser 4510 laser printer Advanced Features Guide Guide des Fonctions Avancées Guida alle Funzioni Avanzate Handbuch zu Erweiterten Funktionen Guía de Características Avanzadas Guia de Recursos Avançados

Läs mer

Advanced Features Guide

Advanced Features Guide Phaser 7760 c o l o r l a s e r p r i n t e r Advanced Features Guide Guide des fonctions avancées Guida alle funzioni avanzate Handbuch zu erweiterten Funktionen Guía de características avanzadas Guia

Läs mer

Advanced Features Guide

Advanced Features Guide Phaser 8560/8860 printer Advanced Features Guide Guide des Fonctions Avancées Guida alle Funzioni Avanzate Handbuch zu Erweiterten Funktionen Guía de Características Avanzadas Guia de Recursos Avançados

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Advanced Features Guide

Advanced Features Guide Phaser 7400 c o l o r p r i n t e r Advanced Features Guide Guide des fonctions avancées Guida alle funzioni avanzate Handbuch zu erweiterten Funktionen Guía de características avanzadas Guia de recursos

Läs mer

Advanced Features Guide

Advanced Features Guide Phaser 8500/8550 c o l o r p r i n t e r Advanced Features Guide Guide des fonctions avancées Guida alle funzioni avanzate Handbuch zu erweiterten Funktionen Guía de características avanzadas Guia de Recursos

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Grundläggande utskrift

Grundläggande utskrift Grundläggande utskrift Det här avsnittet omfattar: "Fylla på papper i fack 1 (flerfunktionsfack) för enkelsidig utskrift" på sida 2-9 "Fylla på papper i fack 2 5 för enkelsidig utskrift" på sida 2-13 "Fylla

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sida 2-36 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sida 2-42 Ange utskriftsalternativ Många utskriftsalternativ är tillgängliga

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-31 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan 2-34 "Utskrift i svartvitt" på sidan 2-35 Ange utskriftsalternativ

Läs mer

Advanced Features Guide

Advanced Features Guide Phaser 8510/8560MFP multifunction product Advanced Features Guide Guide des Fonctions Avancées Guida alle Funzioni Avanzate Handbuch zu Erweiterten Funktionen Guía de Características Avanzadas Guia de

Läs mer

Din manual XEROX PHASER 7750 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3682705

Din manual XEROX PHASER 7750 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3682705 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX PHASER 7750. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX PHASER 7750 instruktionsbok

Läs mer

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift.

Skrivaren måste vara någon av modellerna 6250DP, 6250DT eller 6250DX för att kunna utföra automatisk dubbelsidig utskrift. Dubbelsidig utskrift Det här avsnittet omfattar: Automatisk dubbelsidig utskrift på sidan 2-25 Bindningsinställningar på sidan 2-26 Manuell dubbelsidig utskrift på sidan 2-28 Manuell dubbelsidig utskriftfrån

Läs mer

Reference Guide. Guide de référence. Guida di riferimento. Referenzhandbuch. Guía de referencia Guia de referência Naslaggids Referensguiden

Reference Guide. Guide de référence. Guida di riferimento. Referenzhandbuch. Guía de referencia Guia de referência Naslaggids Referensguiden Phaser TM 4500 laser printer Reference Guide Guide de référence Guida di riferimento Referenzhandbuch Guía de referencia Guia de referência Naslaggids Referensguiden www.xerox.com/office/4500support Copyright

Läs mer

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x

Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x Macintosh "Krav" på sida 3-30 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-30 "Aktivera och använda EtherTalk för Mac OS 9.x" på sida 3-30 "Aktivera och använda TCP/IP för Mac OS 9.x" på sida 3-31 "Aktivera

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV

PostScript Användarhandbok 604P17454_SV CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i PostScript Användarhandbok 604P17454_SV Förberedd och översatt av: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Läs mer

User Guide. Guide d utilisation. Guida dell'utente. Benutzerhandbuch. Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok

User Guide. Guide d utilisation. Guida dell'utente. Benutzerhandbuch. Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Phaser 7760 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok www.xerox.com/office/support Copyright

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 7300 färgskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 7300 färgskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 12. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 14. OH-film se sidan 19. Kuvert se sidan 22. Etiketter,

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

P H A S E R F Ä R S K R I V A R E. Snabbguide För Nätverksinstallation

P H A S E R F Ä R S K R I V A R E. Snabbguide För Nätverksinstallation P H A S E R 2 1 3 5 F Ä R S K R I V A R E Snabbguide För Nätverksinstallation Phaser 2135 färgskrivare Snabbguide för nätverksinstallation 071-0802-00 Oktober 2000 2000 av Xerox Corporation. Med ensamrätt.

Läs mer

F ä rglaserskrivare. Funktionsguide

F ä rglaserskrivare. Funktionsguide Phaser 6200 F ä rglaserskrivare Funktionsguide Copyright 2002, Xerox Corporation. Med ensamrätt. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar som gäller i USA. Innehållet i den

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare

Skrivarinställningar. Visa startsidan. Via skrivarens frontpanel. Phaser 7750 färglaserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa startsidan" på sidan 1-14 "Visa strömsparläget" på sidan 1-15 "Visa Intelligent Ready läget" på sidan 1-16 "Spärra inställningarna på frontpanelen"

Läs mer

Din manual HP LASERJET 5000

Din manual HP LASERJET 5000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 5000. Du hittar svar på alla dina frågor i HP LASERJET 5000 instruktionsbok

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Phaser 4400 Laserskrivare. Funktionsguide

Phaser 4400 Laserskrivare. Funktionsguide Phaser 4400 Laserskrivare Funktionsguide Copyright 2002, Xerox Corporation. Med ensamrätt. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar som gäller i USA. Innehållet i den här

Läs mer

Skriva ut. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skriva ut. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skriva ut Det här kapitlet innehåller: "Vanlig utskrift" på sida 5-2 "Teckensnitt för utskrift" på sida 5-3 "Justera utskriftsalternativ" på sida 5-6 "Automatisk dubbelsidig utskrift" på sida 5-12 "OH-film"

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

Phaser 3500 Laser Printer i

Phaser 3500 Laser Printer i Phaser 3500 Laser Printer i Copyright 2005 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Rättigheterna till opublicerade verk reserveras enligt upphovsrättslagarna i USA. Innehållet i denna publikation får inte återges

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Nätverksguide. Färglaserskrivare

Nätverksguide. Färglaserskrivare Nätverksguide Phaser 6200 Färglaserskrivare Copyright 2002, Xerox Corporation. Med ensamrätt. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar som gäller i USA. Innehållet i den här

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på fotopapper för hög upplösning" på sidan 2-41 "Skriva ut på väderbeständigt papper" på sidan 2-49

Det här avsnittet omfattar: Skriva ut på fotopapper för hög upplösning på sidan 2-41 Skriva ut på väderbeständigt papper på sidan 2-49 Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på fotopapper för hög upplösning" på sidan 2-41 "Skriva ut på väderbeständigt papper" på sidan 2-49 Skriva ut på fotopapper för hög upplösning Phaser

Läs mer

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om:

Specialutskrift. Automatisk dubbelsidig utskrift. Phaser 6200 färglaserskrivare. Det här avsnittet handlar om: Phaser 6200 färglaserskrivare Specialutskrift Det här avsnittet handlar om: Automatisk dubbelsidig utskrift se sidan 10. Manuell dubbelsidig utskrift se sidan 12. OH-film se sidan 15. Kuvert se sidan 18.

Läs mer

Laserskrivare. Installationsguide

Laserskrivare. Installationsguide Phaser 4400 Laserskrivare Installationsguide Copyright 2002, Xerox Corporation. Med ensamrätt. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar som gäller i USA. Innehållet i den

Läs mer

Phaser 8560. color laser printer. User Guide

Phaser 8560. color laser printer. User Guide Phaser 8560 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Läs mer

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten.

Varning! Använd inte bestruket papper avsett för bläckstråleskrivare. Bestrykningen på dessa papper kan skada värmeenheten. Specialpapper Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut på glansigt bestruket papper" på sidan 2-57 "Skriva ut på Digital Photo Paper" på sidan 2-62 "Skriva ut vykort och trebladiga broschyrer" på sidan 2-64

Läs mer

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8.

Ladda papper i fack 1-5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Phaser 7300 färgskrivare Fack Det här avsnittet handlar om: Ladda papper i fack -5 se sidan 3. Ladda papper i Flerfunktionsfacket se sidan 6. Använda anpassad pappersstorlek se sidan 8. Mer information

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Nätverk. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Nätverk. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Nätverk Det här kapitlet innehåller: "Anslutningar och Internet-protokoll (TCP/IP)" på sida 6-2 "Programvara för enhetshantering" på sida 6-9 "Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003" på sida

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Kontrollpanel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI PQRS

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 5 Öppna lock för bläckpåfyllning Menyer

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och Varning! Meddelande om laser

Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och Varning! Meddelande om laser Om utgåvan Varumärken Information om licens Säkerhetsinformation 1 Var försiktig! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Meddelande om laser Om utgåvan 2 augusti

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Phaser 6200 F ä rglaserskrivare. Installationsguide

Phaser 6200 F ä rglaserskrivare. Installationsguide Phaser 6200 F ä rglaserskrivare Installationsguide Copyright 2002, Xerox Corporation. Med ensamrätt. Rättigheterna för opublicerat material skyddas av de upphovsrättslagar som gäller i USA. Innehållet

Läs mer

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning!

Säkerhetsinformation. Fara! och Varning! Om utgåvan Varumärken Licenser Säkerhetsinformation 1 Fara! och Varning! Meddelande om elektromagnetiska störningar Bullernivåer Energy Star Om utgåvan 2 Oktober 2001 Följande stycke gäller inte i länder

Läs mer

Etiketter, visitkort och indexkort

Etiketter, visitkort och indexkort Etiketter, visitkort och indexkort Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar" på sidan 2-36 "Skriva ut etiketter från fack 1" på sidan 2-36 "Skriva ut etiketter från fack 2, 3 eller 4" på sidan 2-37 "Skriva

Läs mer

Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-nätverk

Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-nätverk Phaser 6200 färglaserskrivare Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-nätverk Det här avsnittet innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Novell NetWare (3.x/4.x/5.x): Snabbinstallation

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496

Din manual CANON LBP-810 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536496 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-810. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CM2320 MFP-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt:

Om installationsskärmen inte visas efter en minut startar du CD-skivan manuellt: Sida 1 av 5 Anslutningsguide Installera en ansluten skrivare lokalt (Windows) Os! Om CD-skivan Software and Documentation inte stödjer operativsystemet måste du använda guiden Lägg till skrivare. Uppdateringar

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Phaser 6360. color laser printer. User Guide

Phaser 6360. color laser printer. User Guide Phaser 6360 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning Εγχειρίδιο

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial

HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial HP Color LaserJet CP2020-serien Handbok om papper och utskriftsmaterial Copyright och licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Mer information finns i tabellen med dokument i kunskapsbasen infosmart i slutet av detta avsnitt.

Mer information finns i tabellen med dokument i kunskapsbasen infosmart i slutet av detta avsnitt. Windows NT 4.x "Förberedelser" på sida 3-20 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-20 "Övriga installationssätt" på sida 3-21 "Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP)" på sida 3-23 "dokument i kunskapsbasen

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationsmetoder" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

Så här startar du P-touch Editor

Så här startar du P-touch Editor Så här startar du P-touch Editor Version 0 SWE Introduktion Viktig kommentar Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig

Läs mer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Lathund M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Lathund M570 Använd direkt USB-utskrift 1. Anslut USB-flashenheten till USB-porten på produktens framsida. 2. Menyn USB-minne öppnas. Bläddra genom alternativen med hjälp av

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer