Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse Magelungen Gävle / Uppsala 2013

2 Innehåll 1. Uppdrag 2. Förutsättningar 3. Verksamheten 4. Samverkan 5. Riskanalys 6. Avvikelserapportering 7. Synpunkter och klagomål 8. Egenkontroll 9. Uppföljningsområden 10.Planering framåt 11.Tillsyner 12.Statistik

3 1. Uppdrag Dagverksamheten, skola med behandling: Magelungen utveckling AB erbjuder en flexibel och behovsanpassad verksamhet för ungdomar mellan år med psykosociala svårigheter, neuropsykiatriska funktions-hinder och/eller psykiska symptom och deras familjer/nätverk. Fokus ligger på att ge stöd i den sociala och känslomässiga utvecklingen samt att bygga upp och stärka kompetens, bryta negativa mönster och att bidra till en positiv utveckling. Förutom en individuellt anpassad skola erbjuds eleverna en dagverksamhet som bla innehåller; SEFT (social emotionell färdighetsträning) individuella samtal, färdighetsträning, gruppaktiviteter, skapande verksamheter samt utflykter och studiebesök. Vi erbjuder ett nära samarbete med föräldrar där vi erbjuder familjesamtal och föräldra-möten. Varje elev ingår i ett team som består av föräldrar, samordnare, familjeterapeut och en skolmentor. Teamet träffas regelbundet för att hjälpas åt att hitta möjliga vägar att nå de gemensamt uppsatta målen. 12 platser Skolenheten: Anpassad skola för elever med särskilda behov i åldern år, platser. Lärartätt samt förstärkt Elevhälsa (en kurator till elever). Små grupper alternativt enskild undervisning. Magelungen Evidens Gävle/Uppsala MTFC Manualbaserat program som ursprungligen kommer från USA. Programmet vänder sig till tonåringar med ett normbrytande beteende, tex kriminalitet, droger osv. Ett program som består av specialutbildade familjehem/värdfamiljer vilka ingår i ett team som arbetar intensivt med den placerade ungdomen och dennes biologiska familj på ungdomens samtliga arenor för att en hemflytt ska bli möjlig inom ett år FUNKA Familjehemshandledning till befintliga familjehem med syfte att förhindra sammanbrott. Teamet består av en samordnare, en familjeterapeut, en ungdomsterapeut samt ev en färdighetstränare. Vid behov kan vi även bistå med familjehem, kostnad för det tillkommer. Elevhälsa Magelungen i Gävle arbetar på uppdrag från Gävle kommuns friskolor och erbjuder följande tjänster; Skolpsykolog Kurator Specialpedagog

4 2. Förutsättningar Personalresurser Enhetschef: Camilla Rekke Socionom, examen 1992 Örebro universitet Vidareutbildningar: Grundutbildning KBT, handledning 5 p Stockholms universitet, systemiskt tänkande i utredning och behandling 25 p Mittuniversitetet (Bengt Weine o Kenneth Gustafsson), Tejping (BOF), BBIC grundutbildning 2009, Klart Ledarskap Plunge 2010, MTFC Familjeforum vt-11, MI jan-12, chefsutbildning Magelungen/Organisationspsykologerna Rektor: Fred Hussein Lärare år 1-7, Mittuniversitetet, 210 p examen 2010, bemötande av funktionshinder 7,5 p HiG, tillämpad neuropsykiatri barn, ungdomar och unga vuxna 7,5 p 2012 Ersta Sköndal, pågående rektorsutbildning Uppsala universitet Dagverksamhet och skola: Behandlingssamordnare/familjeterapeut: Monica Fahlberg Fritidspedagog, examen 1979 Högskolan Gävle, pedagogiskt påbyggnadsarbete 40 p HiG, arbetsledareutbildning/rektorsutbildning 40 p HiG, specialpedagogik HiG, nätverksutbildning 5 p, handledarutbildning (Eva Redemo och Ulf Hagström), systemiskt tänkande i utredning och behandling 35 p Mittuniversitetet (Bengt Weine och Kenneth Gustafsson), neuropsykiatri 7,5 p Ersta Sköndal Behandlingssamordnare: Karl Alpe Utbildning: Socialt behandlingsarbete inriktning KBT, 80 KY p, examen 2010 Mälar-akademin, kriminalvård 15 p Uppsala universitet 2010, vidareutbildning KBT 15 p Ersta Sköndal Behandlingssamordnare: Jessika Forslöf Socionom, Mittuniversitetet, examen 2006, Nationell fördjupningskurs, orientering till missbrukspsykologi 2012, nationell baskurs i riskbruk, missbruk och beroende 2010, regelverk och praxis för socialrätt och LVM 2010, Introduktionskurs i KBT 2008 Karolinska institutet, MI utbildning 2008, ASI utbildning 2008 Karolinska institutet, Psykisk störning och missbruk 2008, Behandlingssamordnare: Lina Malmgren Socionomprogrammet, Högskolan Gävle, examen jan-14 Lärare och konstterapeut: Charlotte Winberg Lärare år senare år, SO, Stockholms universitet, examen 1993 samt konstterapeut Expressive Arts Stockholm

5 Lärare: Yvonne Johansson Lärare 4-9 i Sv och SO, Högskolan Luleå, examen 1992, vidareutbildning inom drama 5 p Lärare: Daniel Sennerfeldt Lärare Ma/No 4-9, examen 2000, Högskolan Gävle Skolsköterska: Elinda Vård AB Magelungen Evidens Gävle/Uppsala Samordnare: Johan Pliakas Socionom, examen 2008, Stockholms universitet Vidareutbildningar: grundutbildning BBIC samt fördjupning analys, bedömning och beslut, Tejping, MI, Hedersrelaterat våld, 5 steg, Signs Of Saftey, MTFC Familjeforum ht-11 Samordnare: Eva Jönsson Socionom, examen 1993, Mittuniversitetet, vidareutbildning Lösningsfokuserat via FKC, MI-utb., beroendelära 5 p HiG, Att växa till vuxen 7,5 p HiG Steg 1 90 p Umeå universitet, MTFC vt-12, MTFC Familjeforum vt-12 Extra personal: Samordnare/skolpsykolog: Psykologprogrammet, examen 2001, Uppsala universitet, legitimation 2003, 2011 Steg 1 KBT Psykologpartners, MTFC Familjeforum vt-13 Färdighetstränare: Jenny Weel, Josefine Göthe, Sandra Johansson. Studerande på socionomprogrammet Högskolan Gävle (arbete som kontaktperson, arb eft tydligt uppdrag från ungdomsterapeut, gymnasieutbildning samt internt utbildad i MTFC programmet), pågående enstaka kurs behandlingsarbete barn/ungdom, HiG Timvikarie på dagverksamheten och skolenheten: Annika Bodotter: utbildad undersköterska samt mentalskötare med examen 1989, läst psykologi och psykiatri 12 p, grundläggande KBT utbildning 3 dagar Sofia Högberg: Lärare Ma/No 4-9

6 Externa konsulter: Handledare: Helena Malmgård Socionom, handledarutbildning Stockholms universitet Personal per ärende: 1,5 elever per personal Lokaler: Under september månad 2013 flyttade dagverksamheten och Evidens in i nya, rustade lokaler. Flytten var initierad av hyresvärden och hyresvärden har byggt om och anpassat de nya lokalerna helt efter våra önskemål. Skola med behandling/dagverksamheten förfogar över ca 300 kvm i ett plan. Vi finns på 4:e våningen i ett hus som rymmer olika utbildningsverksamheter. Trappuppgången är det enkom vår verksamhet som använder, Det finns en hiss i trappuppgången, Vi har ett större och ett mindre klassrum, ett grupprum, ett studierum, ett rum för skapande aktiviteter och SEFT, ett matrum, ett kök, ett uppehållsrum med TV, ett kapprum med två toaletter och en dusch och två kontorsrum samt ett skolbibliotek. Genom hela lokalen löper en lång korridor. Lokalen är en pedagogiskt anpassad miljö för vår målgrupp avseende möblemang, färgsättning osv. I direkt anslutning till dagverksamheten finns Evidens där dagverksamheten har tillgång till två samtalsrum samt 1 konferensrum. Skolenheten förfogar över c:a 250 kvm i ett plan. Vi finns på 1:a våningen i samma hus som dagverksamheten. Lokalen består av ett kök/matrum/allrum, Två klassrum (ett större och ett mindre), Ett skapanderum, ett kontorsrum för lärare och elevhälsa. Det mindre klassrummet kan användas som samtalsrum. Tre toaletter samt Ett låsningsbart kapprum till personalen. Evidens förfogar över ca 180 kvm. Vi finns i direkt anslutning till dagverksamheten (se dagverksamheten för beskrivning av huset och trappuppgången) Här finns fem kontorsrum, två samtalsrum, Ett konferensrum, ett matrum med pentry, två toaletter varav en handikappanpassad samt ett arkiv och ett förråd. Verksamheten I januari 2013 startade vi en ny skolverksamhet, skolenheten. Vi har plats för elever med särskilda behov. Eleverna har inte ett lika tydligt behov av behandling som våra dagverksamhetselever alternativt att de har andra pågående öppenvårdsinsatser från kommunen. Personalgruppen består av två lärare och en kurator. De insatser vi har erbjudit under året är dagverksamhet med skola, skolenheten, MTFC (Multidimensional treatment fostercare) programmet, Funka Familjehem (förstärkt familjehemsvård som utarbetats av Magelungen) HSP (hemmasittarprogrammet, ett manualstyrt program som utarbetats av Magelungen med målgrupp kroniska hemmasittare) Vi erbjuder Gävle kommuns friskolor psykolog, kurator och specialpedagogs tjänster, Under året har tre personal deltagit i utbildning i hemmasittarprogrammet (HSP), En personal har deltagit i en dags utbildning i självskadebeteende. En personal har

7 slutfört en chefsutbildning, En personal har gått rektorsutbildning vilken fortgår, En personal har gått MTFC grundutbildning på fyra dagar, tre personal har deltagit i MTFC konferens i New York under tre dagar, Tre personal har deltagit i fortutbildning i MTFC i två dagar, personal har deltagit i forskardagar och samordnardagar resp familjeterapeutdagar, chefs och rektorskonferenser, lärardagar samt Open Space då all personal deltog. Teori och metod: inga förändringar under året. Analys av innehållet i verksamheten: Under 2013 har vi utökat vår verksamhet i Gävle men en ny skolenhet, elevstöd, HSP samt Funka familjehems program. Personalmässigt har vi ökat med fyra personal exklusive vikarier, från nio anställda till tretton. Antalet familjehem har ökat från två till fyra familjer. Vår arbetsgrupp har gått ifrån att vara en liten till att idag vara en förhållandevis stor arbetsgrupp. Det medför krav på högre grad av struktur och förtydligande av rutiner. Till vår hjälp har vi haft Socialstyrelsens nya riktlinjer om ledningssystem. Ett arbete som fortlöpt under året både i vår arbetsgrupp samt med ny information från ledningen i företaget. Arbetet med ledningssystem, att arbeta fram/skriva ned välfungerande rutiner och processer i behandlingsarbetet såväl rutiner och struktur som är personalvårdande fortgår och behöver förbättras. Vi arbetar på att effektivisera och förbättra utslussen av våra ungdomar från skolan. Vi har idag uppnått en elevvolym som möjliggör för oss att ha tillräckligt många lärare anställda så vi kan erbjuda samtliga ämnen. Vi har utökat antalet handledningstimmar och framöver kommer det att utökas ytterligare. Samverkan Samverkan sker dagligen mellan vår personal, ungdomarna och deras familjer via telefon, familjesamtal/familjeterapi, utvecklingssamtal, uppföljning, stegmöten och övriga träffar. Samverkan med våra uppdragsgivare sker regelbundet med uppföljnings/utvärderingsmöten var 6-8:e vecka. Mellan uppföljningsträffarna sker samverkan i regel via telefon och . Varje vecka har behandlingspersonalen och lärarna teammöten då de träffas och utvärderar samt planerar arbetet med respektive ungdom. Vid efterföljande samverkansmöte redovisar teamen vad de kommit fram till och hur de vill att övrig personal arbetar kommande vecka med respektive ungdom. En gång per månad har vi APT arbetsplatsmöte. Varje dag inleds med ett morgonmöte och avslutas med en utvärdering av dagen. Vid dessa mötestillfällen sker samverkan. Frekvens och innehåll på våra samverkansforum förändras med jämna mellanrum för att passa verksamheten. Vid varje terminsslut gör vi en utvärdering av terminen då vi diskuterar vad vi ska ha kvar respektive förändra. Då arbetsgruppen har vuxit under kort tid har behovet av att förändra våra samverkansforum varit aktuellt.

8 Riskanalys Vid morgonmötet går vi igenom vilken personal som finns på plats och dagens arbetsuppgifter, vi går igenom vilka ungdomar som kommer och den information som föräldrarna lämnat om kvällen och natten som gått och hur deras ungdom mår. Därefter gör personalgruppen en riskanalys runt dagens aktiviteter, ungdomarnas mående och utifrån vilken personal som finns på plats och i vilken aktivitet. Detta görs dagligen. Vid särskilda aktiviteter som avviker från rutinerna görs en riskanalys vid behandlingskonferensen samt vid samverkansmötet förutom vid den aktuella dagens morgonmöte. Under september månad 2013 bytte dagverksamheten lokal. Inför flytten gjordes en riskanalys i personalgruppen kring vad som kunde påverka och ev hända pga förändringen. Förbättringsområde: Vi behöver få in en rutin på att dokumentera de riskanalyser som görs, framförallt de riskanalyser som handlar om aktiviteter som avviker från rutinerna för att på så sätt kunna analysera materialet och därefter förbättra kvaliteten. Avvikelserapportering Vi har tidigare haft ett system där vi rapporterat in avvikelser till huvudkontoret och inte sparat dem på enheten. Sju avvikelserapporteringar har skrivits under Vid varje avvikelse har en diskussion förts i personalgruppen kring vad som hände, vad som gjordes, vad vi gjorde bra och vad vi behöver förbättra och tänka på i framtiden vid liknande händelser. Förbättringsområden: Vi har upprättat en pärm där vi sätter i avvikelserapporteringen. Vid varje utvärderingsdag i slutet av terminerna ska en punkt vara avvikelserapportering där vi går igenom och analyserar materialet samt arbetar fram ev nya rutiner eller tillvägagångssätt. Synpunkter och klagomål Vi har inte haft några skriftliga klagomål under året som gått. En gång per vecka har ungdomarna ett sk VI-möte, ett forum för eleverna att ta upp frågor, önskemål, synpunkter och ev klagomål. Ungdomarnas föräldrar går i regelbundna familjesamtal hos vår familjeterapeut, där finns det möjlighet att ta upp synpunkter och klagomål. Vi har nu upprättat en pärm som finns i verksamheten, lättillgänglig för ungdomarna där de kan skriva upp synpunkter och klagomål för att på så sätt förhoppningsvis lättare kunna ta till oss synpunkter och klagomål från våra elever. Egenkontroll På dagverksamheten dokumenter behandlingssamordnarna relevant information gällande respektive ungdom dagligen i Safe-dok. Lärarna dokumenterar i Schoolsoft. På skolenheten för kuratorn minnesanteckningar vilka sparas på ett USB minne som sedan förvaras i godkänt arkivskåp. Lärarna dokumenterar i Schoolsoft. På Evidens dokumenteras relevant information i Journal Digital. Under 2013 har vi haft 2+1 planeringsdagar, i början av varje termin. Vi har planerat terminens arbete samt hur vi ska vidareutveckla vårt kvalitetsarbete. Höstterminens planeringsdagar (1,5 dag) var förlagd på Magelungens kollogård på Söderviken i

9 Stockholms skärgård. Lärarna planerade att undervisa i teman där även behandlingssamordnarna fanns med i arbetet med fokus på behandlingsarbete i skolan. 2 utvärderingsdagar (halvdagar), vid terminernas slut. Vi har utvärderat arbetet, vad vi har gjort bra, vad vi ska behålla, vad har varit mindre bra och vad behöver vi förändra/sluta eller börja med, vem gör vad och tidsram. För enheten Gävle/Uppsala finns en forskningsansvarig, behandlingssamordnare Jessika Forslöf. Jessika deltar regelbundet på forskningsdagar, hon ansvarar för att varje nyinskriven ungdom med föräldrar deltar i Magelungens forskning. Forskningsdokumenten registreras sedan. För forskningsresultat se forskningsrapporter på vår hemsida De ungdomar som är inskrivna i MTFC programmet fyller i forskningsdokument som sedan förs in i Journal Digital. Förbättringsområden: Vi behöver utveckla en brukar/kundundersökning. I Gävle har 3 ungdomar slutat sedan vi startade verksamheten har gått vidare enligt planeringen till gymnasiet och 1 placerades akut på HVB hem. Uppföljningsområden Förra året skrev vi att vi skulle arbeta med följande: 1. Vi behöver arbeta på att nå ut med information om vår nya skolenhet samt MTFC/FUNKA som fortfarande är förhållandevis nytt och okänt. Vi fortsätter med öppna kostnadsfria seminarier där vi informerar om våra verksamheter. 2. Arbeta fram rutiner för vår nya skolenhet. 3. Fortsätta arbetet med ledningssystem 4. Utöka vårt utbud med ev HSP (hemmasittarprogrammet) 5. Utveckla Elevstöd till friskolorna i Gävle på uppdrag från samtliga Friskolor i Gävle 6. Ev namnbyte på MTFC enheten då de erbjuder flera tjänster? Vi har genom öppna seminarier och nyhetsbrev samt personliga kontakter informerat om att vi har en skolenhet och MTFC/Funka. Arbetet med att informera om verksamheterna fortsätter. Rutiner för skolenheten samt arbetsbeskrivning för kurator har arbetats fram. Arbetet med rutiner är ett konstant pågående projekt då verksamheten och dess förutsättningar förändras. Arbetet med ledningssystem har fortsatt både på enheten och i företaget. Vi har utbildat 3 personer i HSP, hemmasittarprogrammet. From vårterminen 2013 erbjuder vi Gävle kommuns friskolor elevstöd. MTFC enheten har bytt namn och heter numera Magelungen Evidens Gävle/Uppsala. Planering framåt På dagverksamheten arbetar vi nu med att utveckla behandlingsarbetet i klassrummet.behandlingssamordnaren har en tydlig uppgift i klassrummet med fokus på att hjälpa eleverna att utveckla färdigheter vilka möjliggör för dem att ta till sig undervisning och på sikt kunna delta och fungera i en annan skolform. Under vårterminen 2014

10 kommer både behandlingssamordnare och lärare att delta i en heldag med temat behandlingsarbetet i klassrummet som anordnas för all personal inom Magelungen i Sverige. På skolenheten fortsätter arbetet med att utveckla rutiner. På Evidens kommer personalen att åka på vidareutbildning och konsultation gällande MTFC programmet i Lund. En personal kommer att sluta under våren 2014 och en ny kommer att börja. Den nyanställda kommer under våren 2014 att gå grundutbildning i MTFC programmet i Lund. Under våren 2014 påbörjas vårt första HSP, hemmasittarprogrammet, ärende. Med anledning av att vi under kort tid startat flera verksamheter och i takt med det även anställt ny personal kommer arbetet under 2014 fokuseras på att vidareutveckla de verksamheter vi redan har idag. Tillsyner Under våren 2014 kommer vår skola att granskas av Skolinspektionen. I övrigt finns inga tillsyner inbokade. Statistik Dagverksamhet: Under 2013 har vi haft 10 ungdomar inskrivna. 1 ungdom skrevs ut till sommaren 2013 för vidare studier på gymnasiet till hösten. 4 ungdomar har skrivits in under året. Skolenhet: Under 2013 har vi haft 7 ungdomar inskrivna. 1 ungdom flyttade enligt planering från ett familjehem tillbaka till sin biologiska förälder och skrevs då ut. 1 ungdom slutade till sommaren 2013 för vidare studier på gymnasiet till hösten. Evidens: Under 2013 har vi haft 7 ungdomar inskrivna. 2 ungdomar har skrivits ut enligt gällande planering. 3 ungdomar har skrivits ut pga sammanbrott i vården (upprepade rymningar, droger) Elevstöd: Vi har arbetat på uppdrag med psykologutredningar, sociala utredningar av kurator samt kuratorssamtal och handledning av specialpedagog åt 6 av 7 möjliga friskolor i Gävle.

Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning 2011-2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning 2011-2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Uppdrag inom Magelungen 4. Verksamheten processer och rutiner, teori och metod

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke,

Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012. Magelungen Gävle/Uppsala. Upprättad av Camilla Rekke, Kvalitetsredovisning ht 2011/vt 2012 Magelungen Gävle/Uppsala Upprättad av Camilla Rekke, enhetschef 1. Allmänt 2 Marknadsföring 3. Verksamhetens innehåll 4. Inskrivningsförfarande 5. Beläggning /efterfrågan

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra)

Kvalitetsredovisning 2009. Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Kvalitetsredovisning 2009 Magelungen Örebro, Nobel,Södra och (Norra) Allmänt: Under 2009 har Magelungen Örebro och dess dagverksamheter fortsatt att bygga organisationen. De verksamheter som Magelungen

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2015/16

Kvalitetsredovisning 2015/16 Kvalitetsredovisning 2015/16 Magelungen grundskola Västerås Skriven av Ewa Ekström, rektor Verksamhetsbeskrivning: Magelungens Grundskola i Västerås, ingår i Magelungen Utveckling AB och ger individuellt

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen Datum

Läs mer

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013

Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Kvalitetsberättelse Svedmyragruppen Vårtermin 2013 Uppdrag: Svedmyragruppens uppdrag bygger på att möjliggöra och erbjuda dagliga strukturer, skola och stödjande kontakter för barn/ungdomar i åldern 10-15

Läs mer

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14

Handlingsplan. för elevhälsan på Mössebergsskolan. Läsåret 13/14 Handlingsplan för elevhälsan på Mössebergsskolan Läsåret 13/14 Innehållsförteckning: 1. Förhållningssätt, syfte och mål 2. Beskrivning av ansvarsområden för: klasslärare elevhälsan 3. Arbetsgång elevärende

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsåret 2014-15 Magelungens Grundskola i Västerås Sammanställd i samråd med personal av Ewa Ekström rektor from 1 sep 2015 Vision: Våra elever ska lämna skolan med en känsla

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Älvsjö Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Älvsjö Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman

Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Malin Bergman Magelungen Evidens - kvalitetsredovisning 2010 Uppdrag Magelungens Evidens består av flera olika verksamheter; MTFC (Multidimensional Treatment

Läs mer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer

ELEVHÄLSA. Elevhälsa - definition. Mål. Friskfaktorer ELEVHÄLSA Elevhälsa - definition Elevernas hälsa är allas angelägenhet och ansvar. Lärande och hälsa går hand i hand. Elever arbetar och presterar bättre om de mår bra fysiskt, psykiskt och socialt. Varje

Läs mer

Hemmasittare. Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com

Hemmasittare. Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com Hemmasittare Ia Sundberg Lax & Robert Palmér Magelungen Utveckling AB Hemmasittarprogrammet (HSP) www.magelungen.com Några frågor som väcktes hos oss Hur definierar vi hemmasittare? Hur kan vi förstå problematiken

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-24 Magelungen Utveckling AB Rektorn vid MBC skolan Svedmyra Beslut för grundskola efter tillsyn i MBC skolan Svedmyra Stockholms kommun, Magelungen Utveckling AB Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Förutsättningar Västra Norra/Nobel Västra Norra/Nobel

Förutsättningar Västra Norra/Nobel Västra Norra/Nobel Inledning Magelungen Grundskola Örebro är en friskola som ingår i Magelungen Utveckling AB. Skolan samarbetar tätt med Magelungens dagverksamhet i Örebro. Dagverksamheterna erbjuder behandling för ungdomar

Läs mer

Ledningssystem för kvalitetsutveckling

Ledningssystem för kvalitetsutveckling Ledningssystem för kvalitetsutveckling Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft

Läs mer

HASSELA SKOMAKAREN HVB

HASSELA SKOMAKAREN HVB KVALITETSBERÄTTELSE för år 2014 HASSELA SKOMAKAREN HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-05 Yvonne Svedman Föreståndare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel Inledning 2 Verksamhetsbeskrivning 3 Sammanfattning

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Systematiska kvalitetsarbete 14/15. Rektor Peter Franzén

Systematiska kvalitetsarbete 14/15. Rektor Peter Franzén Systematiska kvalitetsarbete 14/15 Rektor Peter Franzén Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan och övergångar Var

Läs mer

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015

Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 Lokal elevha lsoplan Kramforsskolan LÄ SÄ RET 2014/2015 1. REKTOR Stefan Karlstedt Sida 1 Innehåll 1) Mål... 3 2) Professioner, Mötesplanering,... 3 I Kramfors skolans lokala elevhälsos team ingår rektor,

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Elevhälsoplan för Tuna skola

Elevhälsoplan för Tuna skola Elevhälsoplan för Tuna skola 2014-08-04 2 (10) Innehåll Inledning... 3 Arbetsgrupper... 3 Elevhälsoplanens grund... 4 Syftet med elevhälsoplanen... 4 Ansvar för elevhälsoarbetet... 4 Mål med elevhälsoarbetet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2008

Kvalitetsredovisning år 2008 1 (6) Kvalitetsredovisning år 2008 Kvalitetsredovisningen är en viktig del i förskolans kvalitetsarbete. Redovisningen hur långt vi har kommit i vår strävan mot målen och hur vi arbetar med att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010 Magelungen Södertälje

Kvalitetsredovisning 2010 Magelungen Södertälje Kvalitetsredovisning 2010 Magelungen Södertälje Magelungen Södertälje Sida 1 Inledning Magelungens dagverksamhet i Södertälje startade upp i hösten 2008. Både ungdomsgruppen och personalgruppen har växt

Läs mer

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015

Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 Elevhälsoplan Uvengymnasiet Läsåret 2014-2015 1 Innehåll Lokal elevhälsoplan för Uvengymnasiet läsåret 2014-2015... 3 Bakgrund... 3 Elevhälsans uppdrag enligt skollagen... 3 Syfte... 3 Styrdokument...

Läs mer

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen.

Vuxenpsykiatrin finns de med i de lokala Västbusgrupperna? Svar: Vuxenpsykiatrin finns inte med i lokala Västbusgrupper. Det gäller hela regionen. BUP efterfrågar en regional utbildning med uppföljningar som ska vara obligatoriska för våra familjehem. Svar: Socialstyrelsen har under år 2013 anordnat en utbildning för familjehemsutbildare med utgångspunkt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

CV Embréus Socionomkonsult

CV Embréus Socionomkonsult CV Embréus Socionomkonsult * Utbildning i Signs-of-Safety, en lösningsfokuserad och säkerhetsinriktad utredningsmetod i barn- och ungdomsärenden * Handledning utifrån systemisk och lösningsfokuserat grund

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO)

Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) 2012-03-06 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE SÄN 2012/52 Social- och äldrenämnden Verksamhetsuppföljning 2011 inom Individ och Familjeomsorgen (IFO) Förslag till beslut Social- och äldrenämnden noterar informationen

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen

Kvalitetsrapport 2012. Svedmyragruppen Kvalitetsrapport 2012 Svedmyragruppen 1. Huvuduppdrag 2. Förutsättningar... 3 2.1 Beläggning... 3 2.2 Efterfrågan... 3 2.3 Personalresurser (antal, utbildning, timanställda)... 4 2.4 Lokaler... 5 3. Verksamhetens

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar.

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986. Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna. www.bergslagsgardar. Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna www.bergslagsgardar.se Stiftelsen Bergslagsgårdar Stiftelsen Bergslagsgårdar drivs

Läs mer

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem.

Parcer AB. Förstärkt familjehemsvård. Behandling i förstärkt familjehem. Parcer AB www.parcer.se Förstärkt familjehemsvård Behandling i förstärkt familjehem Vad kan Parcer AB erbjuda? Traditionellt förstärkt familjehemsvård Dvs placering i familjehem med stärkt stöd och handledning

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01

Elevhälsoplan Alléskolan. Reviderad 2014-09-01 Elevhälsoplan Alléskolan Reviderad 2014-09-01 1 Elevhälsoplan Reviderad 2014-09-01 Förord Alléskolan är en skola som präglas av trivsel, trygghet och allas utvecklingsmöjligheter oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Landstingets/regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-28

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986

Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 Ej vinstdrivande familjehemsvård med konsulentstöd sedan 1986 F ö r s t ä r k t F a m i l j e h e m s v å r d f ö r u n g d o m a r o c h v u x n a Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna Stiftelsen Bergslagsgårdar

Läs mer

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital

Elevhälsans arbete under läsår 15/16 har utvärderats genom sammanställning av synpunkter som inhämtats via digital Elevhälsoplan för Itgymnasiet Skola: IT-Gymnasiet Uppsala Rektor: Mathias Laveno Version: 2016-05-11 16:44:30 Resultat av föregående års utvärdering Utvärdering av läsåret 2015/2016 Sammanfattning Elevhälsans

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås

Kvalitetsredovisning 2014-15. Magelungen grundskola Västerås Kvalitetsredovisning 2014-15 Magelungen grundskola Västerås Inför läsårt hade vi satt som mål att förbättra följande områden utifrån förra årets beskrivning Ökad kvalitetsinsamling Ett övergripande mål

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv

MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv MTFC Multidimensional Treatment tre steg för ett bättre liv Norrköping 23 okt 2014 Lotta Höjman leg psykolog & leg psykoterapeut Handledare i psykoterapi Agenda Sammanhang och evidens för metoden Teoretisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en

Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en Randiga Huset är en organisation för barn, unga och vuxna som förlorat eller håller på att förlora en anhörig eller närstående. Randiga Huset är en rikstäckande organisation som är partipolitiskt och religiöst

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Trappan i Uppsala kommun Kontaktuppgifter Besöksadress: Von Bahrs väg 3 A Telefon: 018-727 15 80 Fax: 018-727 17 28 Verksamhetschef, telefon: Birgitta Wikner tel. 018-727 7603 E-post:

Läs mer

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun

Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet, Stockholms kommun 1 (11) Socialavdelningen Gunilla Cederström 08/785 40 61 Magelungen behandlingscenter AB Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM Tillsyn av Magelungens behandlingscenter, Älvsjögruppen Tillståndspliktig öppenvårdsverksamhet,

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och

kuratorer, psykologer, skolsköterskor, specialpedagoger (förskola), innebär att två rektorer finns i psykolog, och Fråga 1: Hur är kommunens stödteam uppbyggt. Vilka verksamheter ingår? Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv I nuläget har vi det som kallas Stödteamen är Psykolog, kurator, Följande yrkesgrupper

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från tillsyn av Skyddsvärnets boendestöd i Nybohov 2009

Rapport från tillsyn av Skyddsvärnets boendestöd i Nybohov 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-01-04 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av Skyddsvärnets boendestöd i Nybohov

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning av läsåret Verksamhetsplan för läsåret 14-15

Kvalitetsredovisning av läsåret Verksamhetsplan för läsåret 14-15 Kvalitetsredovisning av läsåret 13-14 Verksamhetsplan för läsåret 14-15 Enkätredovisning vt-14 Föräldraenkät Kanalen vt-14 1 2 3 4 5 Jag blir väl bemött av personalen på skolan. 7 Jag upplever att mitt

Läs mer

Stiftelsen Credo. Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar

Stiftelsen Credo. Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar Stiftelsen Credo Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna och ungdomar Varken du eller jag kan allt Men så säker är jag på att vi har något att lära varandra /Jocke Credos grundfilosofi är att alla människor

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården

Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDEDN DNR 384-09-502 SID 1 (5) 2009-06-15 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn år 2009 av HVB Kricagården

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsmiljöprojekt, inst f informationsteknologi, Sju Högst ANGelägna Rådiga Insatser för en Lysande Arbetsmiljö (SHANGRI-LA)

Arbetsmiljöprojekt, inst f informationsteknologi, Sju Högst ANGelägna Rådiga Insatser för en Lysande Arbetsmiljö (SHANGRI-LA) HL 100819 Beslut i institutionsstyrelsen 100909 Arbetsmiljöprojekt, inst f informationsteknologi, Shangri-La Sju Högst ANGelägna Rådiga Insatser för en Lysande Arbetsmiljö (SHANGRI-LA) Utbildning- och

Läs mer

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hällaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 7-9 Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA

Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Sektor för barn och utbildning Reviderad Sept 2012 ELEVHÄLSA Elevhälsan Elevhälsan finns till för att eleverna på vår skola ska må bra, både fysiskt och psykiskt och för att eleverna ska få rätt stöd i

Läs mer

2012-05-14. Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola

2012-05-14. Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola 2012-05-14 Riktlinjer för elevhälsa i Norrköpings Skola 1 INNEHÅLL Sammanfattning 2 Inledning 2 Bakgrund. 2 Syfte 3 Styrdokument för elevhälsa. 3 Nationella styrdokument. 3 Styrdokument i Norrköpings kommun..

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA HSN xxxx-xxxx Sid 1 (9) 1.1 Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande Definitioner TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING

Läs mer

Skolperspektivet Elevhälsa

Skolperspektivet Elevhälsa Rätt insats på rätt nivå vid rätt tidpunkt - Hur kan vi utveckla samhällets stöd för unga med måttlig psykisk ohälsa? 7 maj 2015 Skolperspektivet Elevhälsa Vem är jag? Victoria Janeling, skolkurator, elevhälsan

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08

LUDVIKA KOMMUN. Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan 2013-02-08 2013-02-08 LUDVIKA KOMMUN Hemmasittarprogrammet (HSP) för arbetet kring elever med hög frånvaro i skolan Främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro Hemmasittarprogrammet (HSP) fo r arbetet kring

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4023 Svalnäs, Ekonomisk Förening Org.nr. 769623-6806 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svalnäs skola belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn i Svalnäs skola har genomfört

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009

Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-05-14 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Rapport från tillsyn av På rätt väg 2009 Hägersten-Liljeholmens

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor

Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Elevhä lsoplän fo r Skyttorp och Vättholmä skolor Senast reviderad den 17/6 2014 Bakgrund En förutsättning för att elever ska uppnå goda studieresultat är att de trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN

LÄGESRAPPORT PREDA. PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19. Utecklingsområdet SKOLAN PREDA Lisa Hartman-Wedin 2004-02-19 LÄGESRAPPORT PREDA Utecklingsområdet SKOLAN Minska användning av droger och alkohol bland barn och ungdomar i Kramfors kommun. Effektmål Öka ungdomars självkännedom

Läs mer

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år

invånare barn 0-18 år studenter Medelålder 38 år 121 000 invånare 23 000 barn 0-18 år 38 000 studenter Medelålder 38 år Foto: Foto: Lars-Göran Fredrik Larsson Norlin Hur såg det ut på utredningsenheten Personalomsättningen Brister i arbetsmiljö Hög sjukfrånvaro

Läs mer

Tillsyn av Björka behandlingshem 2005. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten.

Tillsyn av Björka behandlingshem 2005. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner tillsynsrapporten. Bromma Stadsdelsförvaltning Individ-och familjeomsorgen Vuxensektionen Handläggare: Berit Heidenfors Tel 08-50806221 Dnr Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Gunnel Hedman Wallin Box 22067 104

Läs mer