HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34"

Transkript

1 Hjälp Ver 1.1

2 ALS Träning... 3 Välja EKG-rytm Övningsdockans funktioner... 7 Menyredigering Kör Scenario Gör scenario Moment Händelser HLR Träning EKG Simulator Att välja EKG Rytm EKG Monitor EKG Tolkning VF Tolkning Kör EKG Sekvens HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34

3 ALS Träning Visad rytm. (Running Rhythm) Fältet för visad rytm visar namnet på det EKG som är utvalt och aktiverat och som kan ses på skärmen, på linken och på övningsdockan just nu. När systemet slås på är rytmen alltid Normal Sinus Rytm med HF 80, BT 120/80. Den visade rytmen kan modifieras direkt: Extraslag. Öppna listboxen för Extraslag och välj en Extraslagstyp från listan. På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: en av knapparna för Extraslag. Om knappen trycks igen tas Extraslagen bort utom för "Unifokala VES" som kommer att växla från <Unifokala VES> >. På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: knappen för "HF" ( fältet för HF visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt) Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen.. Justera hjärtfrekvensen med motsvarande Blodtryck Öka eller minska värdet genom att klicka på BT Upp/Ner knapparna På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: knappen för "BT" (fältet för BT visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera blodtrycket med motsvarande Upp/Ner knappar på Genom att klicka i lämplig listbox, kan Muskulära och Elektriska störningar väljas. Ett ytterligare klick på samma På fjärrkontrollen trycks knappen "Artifact". Första trycket väljer Muskulära, nästa tryck väljer 50/60 Hz störningar och nästa tryck stänger av alla störningar. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 3 av 34

4 Extraslagsfrekvens (/min): Med denna funktion kan frekvensen av extraslagen varieras (om den väljs). Extraslag uppstår slumpvis, med ungefär den frekvens som utvalts. Tryck på Upp/Ner knapparna för att variera frekvensen. På fjärrkontrollen: Tryck på "Extrasyst. Rate" knappen (Fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera extraslagsfrekvensen med motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Puls Detta är ett informations fönster och bekräftar styrkan på pulsen som är direkt länkad till blodtrycket. EMD/PEA När denna knapp trycks kommer pulsen att stängas av och blodtrycket att sättas till 0/0, vilket simulerar EMD/PEA. På fjärrkontrollen trycks knappen "EMD/PEA". Ett ytterligare tryck på knappen stänger av EMD/PEAfunktionen. Manuella Extraslag När denna knapp trycks ner kommer ett Extraslag av utvald typ omedelbart att visas. Om inga extraslag ingår i den utvalda, visade rytmen kommer extraslags typen att vara unifokala VES. På fjärrkontrollen används knappen "Manual Extrasyst". Väntande rytm (Waiting Rhythm) Med hjälp av väntande rytm kan Du välja ut alla parametrar till en ny rytm innan den är aktiverad och visas, samt att välja en ny rytm som automatiskt blir aktiverad när en elstöt ges på övningsdockan. När en ny väntande rytm har valts kan fjärrkontrollen endast användas för att påverka den utvalda väntande rytmen; Extraslag. HF och BT QRS typ. Ändrar vågformstypen som visas och tillåter visning av rytmer med t.ex. infarkt mönster. Välj en ny QRS typ genom att öppna QRS listboxen och välj önskad typ. Tillgängliga QRS typer varierar med Basrytmen. Om en QRS typ väljs när ingen väntande rytm är utvald ger detta en ny väntande rytm med samma Basrytm som den visade rytmen med standardvärden för HF och BT samt inga Extraslag. På fjärrkontrollen: Tryck på "QRS" knappen upprepade gånger tills önskad QRS typ visas. Basrytm. Välj en ny basrytm genom att öppna listboxen för basrytm och välj önskad typ. Ditt val visas som ny väntande rytm med standard HF och BT samt inga Extraslag. På fjärrkontrollen: Tryck på knappen för önskad basrytm. Om V.fib eller Pacemaker rytm är vald, kan HF Upp/Ner knapparna på fjärrkontrollen användas för att välja önskad typ av V.fib eller Pacemaker rytm. Detta indikeras av att fjärrkontrollens fokus flyttas till "Basrytm" fältet när HF knappen trycks på fjärrkontrollen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 4 av 34

5 Extraslag. Öppna Listboxen för Extraslag och välj en Extraslags typ från listan. På fjärrkontrollen: Tryck på en av Extraslagsknapparna. Om knappen trycks igen stängs funktionen av utom för "Unifokala VES" vilka kommer att växla från <Unifokala VES> till <R på T VES> till < >. Tillgängliga Extraslagstyper varierar med Basrytm. Öppna HF listboxen och välj önskad hjärtfrekvens från listan. På fjärrkontrollen: Tryck på "HR" knappen (HF fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att bli grönt).. Justera hjärtfrekvensen genom att trycka på motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Blodtryck Öppna listboxen för BT och välj önskat Blodtryck från listan. Med fjärrkontrollen: Tryck på "BT" knappen (fältet för BT visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera blodtrycket med motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Det finns tre sätt att aktivera en väntande rytm: Genom att klicka på Aktivera ny rytm-knappen eller genom att trycka på Aktivera-knappen på fjärrkontrollen, kommer den väntande rytmen att bli visad rytm och fältet väntande rytm töms. Genom att klicka på Växla rytmer-knappen eller genom att trycka på Paroxysmal knappen på fjärrkontrollen, växlar Du plats på de båda rytmerna. Väntande rytm byts ut mot Visad rytm. Den förut visade rytmen kan aktiveras igen genom att klicka på Paroxysmal knappen igen. En defibrillerings-elstöt på övningsdockan kommer också att aktivera den väntande rytmen - se nedan. Defibrillering Med denna knapp kan Du aktivera eller stänga av funktionen "Ignorera defibrillering". När Heartsim 4000 startar När defibrillera knappen är "Aktiverad" betyder det att en defibrilleringselstöt på 5 joules eller mer kommer att konvertera den visade rytmen till den väntande rytmen, om Genom att klicka på den här knappen kommer "Ignorera defibrillering" funktionen att aktiveras. Alla defibrilleringar kommer att ignoreras och den visade rytmen att behållas på skärmen. Med fjärrkontrollen: Tryck på knappen "Ignore Shock" för att växla mellan aktivera och stäng av defibrilleringsfunktionen.. För att få omslag i EKG-rytmen är det viktigt att en väntande rytm är vald - det är den rytmen som kommer att aktiveras när omslag i rytm sker till följd av en defibrilleringselstöt. En defibrilleringselstöt indikeras av en defibrillerings-symbol defibrillering är aktiv eller inte. på bilden av övningsdockan oavsett om Pacing Med detta val kan Du aktivera eller stänga av Pacing funktionen och även ändra tröskelvärdet för Pacing. Vid start av Heartsim 4000 är Pacing aktiverat och tröskelvärdet satt till 80 ma. HeartSim 4000 Ver 1.1 Laerdal Medical 1998 sida 5 av 34

6 När Pacing är aktiverad kommer Heartsim att känna av pacingpulsar på övningsdockan. Om de är över det satta tröskelvärdet kommer capture att ses. Genom att klicka på Pacing Tröskelvärde Upp eller Ner knapparna ändras tröskelvärdet för extern Pacing. Genom att välja "Ignorera Pacing" kommer alla externa pacingstimuli att ignoreras. På fjärrkontrollen: Tryck på knappen "Pacing Tröskelvärde" (Pacing Tröskelvärde-fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera tröskelvärdet med motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Tryck på Upp-knappen tills Pacing Tröskelvärdet visar "Off" för att stänga av funktionen. Extern Pacing indikeras med en pacingsymbol på bilden av övningsdockan oavsett om funktionen är aktiv eller avstängd. EKG Monitor. Visningsl äge. Den här knappen används för att växla visningsläge mellan svepläge och rullande läge. Funktionen påverkar bara monitorn på skärmen inte en eventuellt tillkopplad patient monitor. Som förvalt används svepläge vid start av programmet. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 6 av 34

7 Övningsdockans funktioner. På den här delen av sidan skall vi gå igenom hur Du väljer och ändrar övningsdockans funktioner. Ljud. Övningsdockan har en inbyggd högtalare och kan "svara" på instruktörens inmatningar med ett antal olika ljud. Andning. När Du klickar i denna box, kommer dockan att få andningsljud. Genom att klicka i boxen kan "Andningsknappen" på fjärrkontrollen växlar mellan andning På/Av. Från start är andningen På. Andningen stängs automatiskt av om blodtrycket går ner till 0. Kräkning. När den här knappen klickas eller "Vomit" knappen på fjärrkontrollen trycks, kommer det att Stönande ljud. När den här knappen klickas eller "Moaning" knappen på fjärrkontrollen trycks, kommer det att höras ett stönande ljud från övningsdockan. Under ett träningsscenario kommer Heartsim att känna av, indikera och registrera ett antal moment som utförs på Dockan har inbyggda sensorer för följande moment: Luftvägen öppen (Käklyft och/eller bakåtböjning av huvudet).. Detta indikeras av att huvudet ändrar position på bilden av övningsdockan. Puls kontrollerad (Carotispulsen på båda sidor). Inblåsningar. Lungvolymen för varje individuell lunga indikeras på lungbilden. Hjärtbankning. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 7 av 34

8 Kompressioner. Defibrillering (känner av elstötar med energinivå över 5 joules). Pacing (känner av extern pacing). Manuell registrering av händelser. I tillägg till den sensoriserade registreringen, kan Du registrera ytterligare händelser via de tre Genom att välja någon av dem, kan Du sedan klicka på någon händelse inuti listboxen för att registrera den. På fjärrkontrollen: Välj önskad menybox genom att trycka på "ABC", "Misc." eller "Medication". Den utvalda listboxen kommer att bli grön för att indikera fjärrkontrollens fokus. Använd sedan motsvarande Upp/Ner knappar för att välja inuti respektive listbox. Tryck på "OK" knappen för att bekräfta Ditt val. knappen. En del (av instruktören) inprogrammerade händelser visas även på skärmen på bilden av övningsdockan,: - Oxygen, - IV infart, Sugning, Intubation Genom att klicka på den här knappen växlas mellan bilden av övningsdockan och bilden av händelseloggen som visar de senaste händelserna. Genom att klicka på Händelseregistrering Händelseregistreringen är tidsbunden och startar så fort som ALS Tränings sidan öppnas. Förfluten tid från början av sessionen visas i fönstret. Ett klick på "Paus" knappen stannar händelseregistreringen och stoppar tiden. Knappen ändras nu till "Starta". Genom att klicka på "Starta" fortsätter tids och händelseregistreringen där den slutade. Ett klick på "Omstart" knappen rensar händelseloggen och tidsregistreringen börjar om från 0. "Omstart" tar också bort indikerade händelser som Intubation och IV-infart från bilden på övningsdockan. På fjärrkontrollen: "Starta/Paus" knappen växlar registreringen av händelser och tid På/Av. "Omstart" knappen har samma funktion som "Omstart" knappen på skärmen. Den här knappen stänger av fjärrkontrollen. Funktionen är användbar om något annat ALS Skillmaster Interaktivt Träningssystem används i närheten. Klicka på knappen igen för att åter aktivera fjärrkontrollen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 8 av 34

9 Funktionsknappar ALS Tränings sida innehåller ett antal knappar som vid aktivering tar Dig till en annan sida eller funktion. Redigerameny. Den här knappen tar Dig till redigera sidan för händelselogg menyerna: På den här sidan kan Du skapa Dina egna listboxar - se Hjälp funktionen på denna sidan för mer information. Klicka på den här knappen om Du vill skriva ut händelseloggfiler - antingen den pågående eller någon tidigare sparad loggfil. Efter att Du har valt den önskade loggfilen, kommer den att visas som en förhandsgranskningssida i Internet Explorer. Du måste använda utskriftsfunktionen i Internet Explorer för att skriva ut rapporten. Antingen Skriv ut knappen på Verktygsraden eller Arkiv-Skriv ut (File-Print) på menyraden. Spara h ändelseloggfilen. Genom att klicka på den här knappen kan Du spara en pågående händelseloggfil. Du kan välja ett "filnamn" för loggfilen, det kan vara elevens namn, kursdatum eller vilken kombination Du vill ha. Tryck på "spara" för att spara filen och automatiskt återgå till ALS Träningssidan. Genom att klicka på den här knappen kan Du välja ett i förväg iordninggjort Scenario och köra det som en standard träningssession. Se hjälpsidan på Kör Scenario sidan. Genom att klicka på den här knappen kan Du göra, spara och redigera Dina egna scenarier som Du senare kan köra med hjälp av Kör Scenario funktionen. Se hjälpsidan på Gör Scenario sidan. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 9 av 34

10 Menyredigering. Med funktionen Menyredigering kan Du lägga till/ta bort nya händelser i listboxarna "ABC-moment", "Övrigt" De nya händelserna kommer att synas i händelseloggen när de väljs i ett scenario. De händelser, som finns i orginalinstallationen av Heartsim 4000, kan inte tas bort. Lägg till en händelse till en meny. Skriv in den nya händelsen i den motsvarande listbox. Tryck sedan på knappen "Lägg till". Den nya händelsen visas i listan ovanför. Tag bort en händelse från en meny. Den valda händelsen kommer att tas bort från listan. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 10 av 34

11 knappen Scenariosidan startar sedan, och kör det utvalda scenariet från Ram0 Sidan Kör Scenario nästan identisk med ALS Tränings-sidan. Alla funktioner på ALS Tränings-sidan är tillgängliga och kan användas för att överstyra aktuell ram i scenariet. Observera att om scenariet ändrar ram, kan Sidan Kör Scenario har ett scenario kontrollfönster istället för Händelseloggen på ALS Tränings-sidan. Scenario Kontrollfönster. Ramnamn. Namnet på aktuell ram visas överst i scenario kontrollfönstret. Patient-tid. Patient-tiden visas till vänster, nedanför ram namnet. Denna tid räknas ner och uppdateras varannan sekund. Ramtid. Tid för aktuell ram visas till höger, nedanför ramnamnet. Denna tid räknas upp och uppdateras varannan sekund. Paus. Genom att klicka på Pausknappen görs en paus i scenariet. Patient-tid och ram-tid fryses, och scenariet accepterar inte inmatningar som görs under pausen. Händelseloggen kommer också att ta en paus. När Starta (Paus knappen ändras till "Starta") knappen trycks ner, startar scenariet igen. Omstart. Ett klick på "Omstart" knappen startar om scenariet från Ram0. Händelseloggen och tidmätningen börjar på noll. "Omstart" tar även bort indikerade händelser såsom Intubation Alla andra funktioner p å denna sida är identiska med ALS tr änings-sidan. OBS: Du kan redigera scenarier till att följa lokala föreskrifter med tillägg av händelser Du själv matar in. För att göra detta, gå först till ALS Tränings-sidan och välj Redigera Meny för att lägga till Dina egna händelser. När dessa är tillagda så går Du till Gör Scenario och inkluderar de nya händelserna i Ditt scenario. OBS: Du kan ha Gör Scenario sidan och Kör Scenario-sidan öppna samtidigt. Detta förenklar skapande och test av scenarierr eftersom Du kan redigera och köra ett scenario samtidigt. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 11 av 34

12 Öppna Scenario. Öppnar och tillåter redigering av ett redan existerande scenario. Genom att välja "nyfil" erhålles ett nytt tomt scenario med en tom Ram0. Längst upp på scenariosidan visas filnamnet för det scenario som just nu är inladdat och som kan redigeras. Spara Scenario. Används när Du vill spara ett färdigt scenario. Skriv ut Scenario. För att skriva ut ett Scenario, välj "Skriv ut" på Menylisten, och sedan "Skriv ut scenario" Välj utskriftsformat i "Välj utskriftsläge" dialogrutan och klicka "OK". "Reducerad storlek", skriver ut hela scenariet på en A4 / sida. "Full storlek" skriver ut scenariet på 2 A4 / sidor. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 12 av 34

13 Ramar. En ram representerar ett tillstånd i scenariet. Det övre stora fältet i ramen, "Momentfältet", innehåller namnet på ramen "Ram0" och en beskrivning av De 3 fälten längst ner är "Händelsefält", som beskriver 3 händelser som resulterar i att scenariet går vidare till en Tillståndsbeskrivningen kan definieras av de olika moment som Du kan lägga in i en ram. Om ett moment inte specificeras i en ram, kommer momentet att kvarstå från föregående ram. (dvs. om EKG-rytmen inte ändras i Ram1, kommer EKG från Ram0 fortfarande att visas. När ett Scenario körs kommer Ramnamnet tillsammans med Patient- tid och Ram-tid att visas i ett scenario kontrollfönster på Kör Scenario-sidan. Skapa en Ram. För att skapa en ram: Tryck på "Skapa Ram" knappen, klicka sedan på den plats på sidan där Du vill placera ramen. Ramen kommer automatiskt att få ett namn som visas i moment fältet. Observera att ramnamnet inte indikerar i vilken ordning ramarna löper i scenariet. Det är endast ett referensnamn Anslut Ramar. Du kan bara ha en anslutning från varje Händelsefält. Du kan ha flera anslutningar till en Ram. Att ansluta ramar, Tryck först på "Anslut Ramar" knappen. Ramar kan nu anslutas på 3 olika sätt: 1. Anslutning med en linje. - Tryck och håll ner ner vänster musknapp i det Händelsefält som Du vill ansluta. - Drag med musen till det Momentfält Du vill ansluta till och släpp musknappen. 2. Anslutning genom en nod. - Tryck och håll ner ner vänster musknapp i det Händelsefält som Du vill ansluta. - Drag med musen utanför ramen och släpp musknappen. - Välj den ram Du vill ansluta till från anslutnings- dialogrutan. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 13 av 34

14 3. Anslut tillbaka till nuvarande ram. - Tryck och håll ner ner vänster musknapp i det Händelsefält som Du vill ansluta. - Drag med musen till Momentfältet i samma ram och släpp musknappen. Flytta Ramar. För att flytta en ram:, Tryck på "Välj Ram" knappen. Klicka på kanten på den ram Du vill flytta. Drag den till den plats där Du vill placera den och släpp musknappen. För att ta bort en ram: Tryck på "Välj Ram" knappen. - Välj hela ramen genom att klicka på ramkanten. (Ram kanten blir blåmarkerad) Hela ramen med dess innehåll tas bort. Anslutningar och andra ramhändelser kan tas bort på samma sätt. Klicka på den händelse Du vill ta bort (den kommer att markeras), tryck sedan på "Tag bort" knappen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 14 av 34

15 Moment. Lägg till eller redigera moment i en ram: - tryck på önskad Moment knapp. - tryck sedan på momentfältet i den ram som Du vill redigera. - redigera i den dialogruta som öppnas, och tryck på OK knappen. - det inprogrammerade momentet syns nu i momentfältet i ramen. EKG och Blodtryck. Om "Extraslag Frekv." sätts till tom (default), kommer Extraslagsfrekvensen inte att ändras från föregående ram. Defibrillering. Defibrillering Aktivera / Stäng av. Detta är samma funktion som finns på Heartsim 4000 ALS sida. Den kommer att hindra systemet att ändra till den Väntande rytmen när en defibrillerings elstöt ges. Scenariet har ingen Denna funktion har ingen effekt på Scenariets exekvering av händelsen Defibrillering utförd. I dialogrutan Defibrillering utförd, kan Du ställa in att en händelse skall inträffa efter ett givet antal defibrilleringselstötar har getts. Antalet elstötar är ackumulerade över hela scenariet, så att till exempel med "3 defib." menas att 3 elstötar ges från Ram0 där scenariet startade, eller från den ram där defib. räknaren senast rensades. Du kan använda funktionen "Rensa Defib. Räknare" för att rensa räknaren till värdet noll i vilken som helst ram. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 15 av 34

16 Pacing Aktivera - Stäng av. Pacing Aktivera. Aktiverar Pacing capture och ger Dig möjlighet att bestämma ett tröskelvärde för Pacing. Stänger av Pacing Capture. Händelserna "Pacing Capture startad" och "Pacing med Capture" kan inte inträffa om "Pacing Stäng av" funktionen är aktiv. Ljud. Med denna funktion kan Du bestämma olika ljud. Endast ett ljud kan ställas in i varje ram. Observera att andningen också kontrolleras genom blodtrycket. Att sätta "Andning på" tillsammans med en icke perfuserande rytm har ingen effekt. Med denna funktion kan Du ställa in Luftvägsobstruktion. Du kan obstruera vänster och höger luftväg oberoende av varandra. Observera att luftvägsobstruktion endast är möjlig om övningsdockans huvud är bakåtböjt eller om käklyft utförs, eller om "Intubation" har valts. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 16 av 34

17 Patient-tid. Patient-tiden räknas ner i varje ram i scenariet. Tiden kommer att räknas ner och stanna vid 0. Du kan använda värdet av patient-tiden som en händelse för att komma vidare till en annan ram. När ett scenario körs visas Patient-tiden längst till vänster i ram sektionen. Exempel: I detta exempel är Patient-tiden satt till 90 sekunder i Ram0. Om ingen HLR ges kommer patienten att gå från V.fibr. till Asystoli efter 90 sekunder. Om HLR startas, ges patienten ytterligare 15 sekunder, och för varje 10 sekunder av HLR som ges, kommer patienten att ge tillbaka 15 sekunder av Patient-tid. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 17 av 34

18 Händelser Varje ram kan ha 3 händelser som kommer att ta scenariet till en annan ram. Ospecificerade händelsefält kommer aldrig att inträffa även om de är anslutna. Händelsefält som inte är anslutna men som är specifierade kommer att Med undantag för "Intubation" och "IV-infart" kommer alla händelser att inträffa i den ram där händelsen är specifierad. Exempel: I detta exempel kommer en Pulskontroll att föra scenariet från Ram0 till Ram1. Pulsen måste kontrolleras igen i Ram1 för att föra scenariet tillbaka till Ram0. Ram1 har inget minne av att händelsen också Att lägga till eller redigera händelser i en ram: - Tryck på den önskade händelseknappen. - Tryck sedan på önskat händelsefält i den ram som Du vill redigera. - Redigera sedan i den dialogruta som uppstår, och tryck därefter på OK knappen. ("Puls kontrollerad" - Den inprogrammerade händelsen syns nu i det utvalda händelsefältet i den ramen. Puls kontrollerad. När Puls kontrolleras på övningsdockan, har denna händelse inträffat. Denna händelse har ingen dialogruta och HLR utförd. Den här funktioner ger Dig möjlighet att bestämma en av följande HLR relaterade händelser. HLR startad. Antingen kompressioner eller inblåsningar startas på övningsdockan. HLR avbruten. Det har gått mer än 5 sekunder sedan den senaste kompressionen / inblåsningen på övningsdockan. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 18 av 34

19 HLR utförd. HLR (tid mellan HLR startades och avbröts) har utförts längre än en inställd tidsperiod i denna ram. Du kan bestämma denna tid. Om HLR startas och avbryts flera gånger inom samma ram, kommer tiden för HLR sekvenserna att ackumuleras. Hj ärt bankning. När en hjärtbankning utförs på övningsdockan, har händelsen inträffat. Denna händelse har ingen dialogruta och Defibrillering utförd. Denna funktion tillåter Dig att ställa in att en händelse skall aktiveras först när ett bestämt antal defibrilleringar är utförda. Antalet elstötar är ackumulerade över hela scenariet, så att till exempel med "3 defib" menas 3 elstötar givna från Ram0 där Scenariet startade, eller från den ram där elstötsräknaren nollställdes. Du kan använda funktionen "Töm defib. räknare" för att återställa elstötsräknaren i vilken som helst ram. Pacing utförd. Denna funktion tillåter Dig att ställa in en av följande Pacing relaterade händelser. Pacing startad. Pacing utförs på övningsdockan. Capture behöver inte nödvändigtvis uppstå. Pacing capture startad. Pacing utförs på övningsdockan med en energinivå som är över det satta tröskelvärdet. Denna händelse kan inte inträffa om pacing är avstängd. Se även "Pacing Aktivera - Stäng av" momentet. Pacing capture avbruten. Pacing capture har inträffat, och har nu avbrutits. Pacing med capture. Pacing (tid mellan Pacing Capture startades och Pacing avbröts) har utförts för mer än den i denna ram. Du kan ställa in denna tid. Om pacing startas och stoppas flera gånnger i samma ram, kommer tiden för pacing sekvenserna att ackumuleras. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 19 av 34

20 ABC Moment. Alla ABC-Moment, inklusive egendefinierade ABC-Moment som lagts till i Redigera Menyn kan programmeras som händelser. ABC-Moment som är förprogrammerade i Heartsim 4000 är språkoberoende. "Intubation " och "IV-infart" skiljer sig från de andra händelserna så tillvida att de behöver inte inträffa i samma ram som händelsen är specifierad. Scenariet kommer att komma ihåg att händelserna "Intubation " och "IV-infart" har inträffat och att de kommer att vara sanna i alla efterföljande ramar. Övrigt. Alla övriga moment, inklusive egendefinierade moment som lagts till i Redigera Menyn kan programmeras som Läkemedel. Alla läkemedel, inklusive egendefinierade läkemedel som lagts till i Redigera Menyn kan programmeras som HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 20 av 34

21 Tidshändelser. Denna funktion tillåter Dig att bestämma händelser baserat på "Patient- tid" eller Ram-tid (tid i den aktuella ramen). Patient-tid. Patient-tiden är lika med eller mindre än det inställda antalet sekunder. Tid i denna ram. Tiden sedan scenariet startade denna ram är lika med det inställda antalet sekunder. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 21 av 34

22 HLR Träning Den här sidan gör det möjligt att jämföra en elevs HLR prestation mot de på förhand satta gränsvärdena. HLR loggfilen kan sparas och skrivas ut. När Du är på denna sida, är alltid övningsdockans EKG kammarflimmer. Ventilerna till luftvägsblockeringen kontrolleras av halsens och käkens position på övningsdockan. Fjärrkontrollen kan inte användas på denna sida.. HLR realtidsvyn. som är ventilation och den undre som visar bröstkompressioner. Registreringen startar automatiskt när HLRaktiviteten startar och stannar automatiskt när ingen HLR-aktivitet har registrerats under 5 sekunder. Denna symbol indikerar avbrott i registreringen. Rullningslisten visar de senaste 60 sekunderna av övningen. Bestämma gr änsv ärden. Både ventilations och kompressionskurvorna har röda och blå linjer som visar de övre och undre gränserna av korrekt utförande. Användaren kan själv definiera dessa gränser så att de kan sättas i överensstämmelse med de nationella riktlinjer som gäller i respektive land. Placera muspekaren på den linje som Du vill flytta, klicka med vänster musknapp och dra linjen till dess nya position. Översikt av HLR. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 22 av 34

23 Inspelningskontroll. En 60 minuters timer startar vid början av sessionen. Genom att klicka på "Paus" avbryts inspelningen och när "start" trycks ner, startar inspelningen igen från det ställe Genom att klicka på "Omstart" nollställs tidsregistreringen och inspelningen börjar om från 0. Föregående inspelningar kommer att förloras om de inte har sparats med först. Skriv ut HLR loggfil. Genom att klicka på den här knappen kan Du skriva ut händelseloggfiler - antingen den nuvarande eller någon tidigare sparad. Utskriften visar kortfattad information och en grafisk presentation av de senaste 60 sekundernas HLR kurvor och föregående 10 minuters HLR och defibrillerings registrering. Efter att ha valt önskad loggfil för utskrift, kommer filen att presenteras som en förhandsgransknings sida i Internet Explorer. Använd Internet Explorers utskriftsfunktioner för att skriva ut rapporten. Antingen Print knappen verktygsfältet eller Arkiv-Skriv ut (File-Print) på menylisten. i Spara HLR loggfil. Med den här knappen kan Du spara pågående loggfil. Du kan välja ett "filnamn" för filen, detta kan vara elevens namn, kursdatum eller något namn Du själv vill. Tryck på "Spara" för att aktivera den här funktionen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 23 av 34

24 EKG Simulator Visad rytm. (Running Rhythm) Fältet för "Visad rytm" visar namnet på det EKG som är utvalt, aktiverat och just nu kan ses på EKG monitorn. Vid uppstart av systemet är rytmen alltid satt till Sinusrytm, HF 80. Den visade rytmen kan modifieras direkt: Extraslag. Öppna listboxen för Extraslag och välj en Extraslagstyp från listan. På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: en av knapparna för Extraslag. Om knappen trycks igen tas Extraslagen bort utom för "Unifokala VES" som kommer att växla från <Unifokala VES> >. Tillgängliga typer av Extraslag varierar med basrytmerna. Öka eller minska frekvensen genom att klicka på HF Upp/Ner knapparna. På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: knappen för "HF" ( fältet för HF visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt) på motsvarande HF Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen.. Öka eller minska frekvensen genom att klicka Genom att klicka i lämplig listbox, kan Muskulära och/eller Elektriska störningar väljas. Ett ytterligare klick på På fjärrkontrollen trycks knappen "Artifact". Första trycket väljer Muskulära störningar, nästa tryck väljer 50/60 Hz störningar och nästa tryck stänger av alla störningar. Extraslagsfrekvens (/min). Med denna funktion kan frekvensen av extraslagen varieras (om de har aktiverats). Extraslagen uppstår slumpvis, med ungefär den frekvens som utvalts. Tryck på Upp/Ner knapparna för att variera frekvensen. På fjärrkontrollen: Tryck på "Extrasyst. Rate" knappen (Fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera extraslagsfrekvensen med motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Manuella Extraslag: När denna knapp trycks ner kommer ett Extraslag av utvald typ omedelbart att visas. Om inga extraslag ingår i den utvalda, visade rytmen kommer extraslags typen att vara unifokala VES. På fjärrkontrollen används knappen "Manual Extrasyst". HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 24 av 34

25 Väntande rytm (Waiting Rhythm) Med hjälp av väntande rytm kan Du välja ut alla parametrar till en ny rytm innan den är aktiverad och visas, samt att välja en ny rytm som automatiskt blir aktiverad när en elstöt ges på övningsdockan. När en ny väntande rytm har valts kan fjärrkontrollen endast användas för att påverka den utvalda väntande rytmen; Extraslag. HF och BT QRS typ. Ändrar vågformstypen som visas och tillåter visning av rytmer med t.ex. infarkt mönster. Välj en ny QRS typ genom att öppna QRS listboxen och välj önskad typ. Tillgängliga QRS typer varierar med Basrytmen. Om en QRS typ väljs när ingen väntande rytm är utvald ger detta en ny väntande rytm med samma Basrytm som den visade rytmen med standardvärden för HF och BT samt inga Extraslag. På fjärrkontrollen: Tryck på "QRS" knappen upprepade gånger tills önskad QRS typ visas. Basrytm. Välj en ny basrytm genom att öppna listboxen för basrytm och välj önskad typ. Ditt val visas som ny väntande rytm med standard HF och BT samt inga Extraslag. På fjärrkontrollen: Tryck på knappen för önskad basrytm. Om V.fib eller Pacemaker rytm är vald, kan HF Upp/Ner knapparna på fjärrkontrollen användas för att välja önskad typ av V.fib eller Pacemaker rytm. Detta indikeras av attfjärrkontrollens fokus flyttas till "Basrytm" fältet när HF knappen trycks på fjärrkontrollen. Extraslag. Öppna Listboxen för Extraslag och välj en Extraslags typ från listan. På fjärrkontrollen: Tryck på en av Extraslagsknapparna. Om knappen trycks igen stängs funktionen av utom för "Unifokala VES" vilka kommer att växla från <Unifokala VES> till <R på T VES> till < >. Tillgängliga Extraslagstyper varierar med Basrytm. Öppna HF listboxen och välj önskad hjärtfrekvens från listan. På fjärrkontrollen: Tryck på "HR" knappen (HF fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att bli grönt).. Justera hjärtfrekvensen genom att trycka på motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Aktivera väntande rytm Det finns två sätt att aktivera en väntande rytm: Genom att klicka på Aktivera ny rytm-knappen eller genom att trycka på Aktivera-knappen på fjärrkontrollen, kommer den väntande rytmen att bli visad rytm och fältet väntande rytm töms. Genom att klicka på Växla rytmer-knappen eller genom att trycka på Paroxysmal knappen på fjärrkontrollen, växlar Du plats på de båda rytmerna. Väntande rytm byts ut mot Visad rytm. Den förut visade rytmen kan aktiveras igen genom att klicka på Paroxysmal knappen igen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 25 av 34

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director

Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Användarhandbok för självbetjänat innehåll i Cisco StadiumVision Director Första publicering: 29 maj 2012 Granskad: 16 augusti 2012 Denna guide är avsedd för användare som väljer självbetjäning av innehåll

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Family Tree Maker World Express Hjälp

Family Tree Maker World Express Hjälp Family Tree Maker World Express Hjälp Välkommen Grattis till valet av Family Tree Maker för att upptäcka och bevara din släkts historia. Programmet är snabbt och enkelt att använda för den som precis börjat

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Wordread Plus USB Manual

Wordread Plus USB Manual Wordread Plus USB Manual Artikel.nr. 30240 www.icap.nu 1 W ord Re ad Plus Öve r s ik t W ordread Plus erbjuder en lättläst flytande verktygsrad som låser sig till det programfönster som för tillfället

Läs mer

Komma igång med TI-82 STATS

Komma igång med TI-82 STATS Komma igång med TI-82 STATS Viktigt Texas Instruments lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier för något program eller bok. Detta innefattar, men är inte begränsat till, underförstådda garantier

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm

HANDHAVANDE. PowerMaster-10 G2. www.visonic.com. Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm HANDHAVANDE PowerMaster-10 G2 Tvåvägs trådlöst Inbrottslarm www.visonic.com PowerMaster-10/30 G2 Användarmanual Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 Förord... 3 Översikt... 3 Systemets funktioner...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00

CA Clarity PPM. Grundläggande funktioner - Användarhandbok. Utgåva 14.1.00 CA Clarity PPM Grundläggande funktioner - Användarhandbok Utgåva 14.1.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer