HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34"

Transkript

1 Hjälp Ver 1.1

2 ALS Träning... 3 Välja EKG-rytm Övningsdockans funktioner... 7 Menyredigering Kör Scenario Gör scenario Moment Händelser HLR Träning EKG Simulator Att välja EKG Rytm EKG Monitor EKG Tolkning VF Tolkning Kör EKG Sekvens HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 2 av 34

3 ALS Träning Visad rytm. (Running Rhythm) Fältet för visad rytm visar namnet på det EKG som är utvalt och aktiverat och som kan ses på skärmen, på linken och på övningsdockan just nu. När systemet slås på är rytmen alltid Normal Sinus Rytm med HF 80, BT 120/80. Den visade rytmen kan modifieras direkt: Extraslag. Öppna listboxen för Extraslag och välj en Extraslagstyp från listan. På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: en av knapparna för Extraslag. Om knappen trycks igen tas Extraslagen bort utom för "Unifokala VES" som kommer att växla från <Unifokala VES> >. På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: knappen för "HF" ( fältet för HF visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt) Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen.. Justera hjärtfrekvensen med motsvarande Blodtryck Öka eller minska värdet genom att klicka på BT Upp/Ner knapparna På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: knappen för "BT" (fältet för BT visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera blodtrycket med motsvarande Upp/Ner knappar på Genom att klicka i lämplig listbox, kan Muskulära och Elektriska störningar väljas. Ett ytterligare klick på samma På fjärrkontrollen trycks knappen "Artifact". Första trycket väljer Muskulära, nästa tryck väljer 50/60 Hz störningar och nästa tryck stänger av alla störningar. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 3 av 34

4 Extraslagsfrekvens (/min): Med denna funktion kan frekvensen av extraslagen varieras (om den väljs). Extraslag uppstår slumpvis, med ungefär den frekvens som utvalts. Tryck på Upp/Ner knapparna för att variera frekvensen. På fjärrkontrollen: Tryck på "Extrasyst. Rate" knappen (Fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera extraslagsfrekvensen med motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Puls Detta är ett informations fönster och bekräftar styrkan på pulsen som är direkt länkad till blodtrycket. EMD/PEA När denna knapp trycks kommer pulsen att stängas av och blodtrycket att sättas till 0/0, vilket simulerar EMD/PEA. På fjärrkontrollen trycks knappen "EMD/PEA". Ett ytterligare tryck på knappen stänger av EMD/PEAfunktionen. Manuella Extraslag När denna knapp trycks ner kommer ett Extraslag av utvald typ omedelbart att visas. Om inga extraslag ingår i den utvalda, visade rytmen kommer extraslags typen att vara unifokala VES. På fjärrkontrollen används knappen "Manual Extrasyst". Väntande rytm (Waiting Rhythm) Med hjälp av väntande rytm kan Du välja ut alla parametrar till en ny rytm innan den är aktiverad och visas, samt att välja en ny rytm som automatiskt blir aktiverad när en elstöt ges på övningsdockan. När en ny väntande rytm har valts kan fjärrkontrollen endast användas för att påverka den utvalda väntande rytmen; Extraslag. HF och BT QRS typ. Ändrar vågformstypen som visas och tillåter visning av rytmer med t.ex. infarkt mönster. Välj en ny QRS typ genom att öppna QRS listboxen och välj önskad typ. Tillgängliga QRS typer varierar med Basrytmen. Om en QRS typ väljs när ingen väntande rytm är utvald ger detta en ny väntande rytm med samma Basrytm som den visade rytmen med standardvärden för HF och BT samt inga Extraslag. På fjärrkontrollen: Tryck på "QRS" knappen upprepade gånger tills önskad QRS typ visas. Basrytm. Välj en ny basrytm genom att öppna listboxen för basrytm och välj önskad typ. Ditt val visas som ny väntande rytm med standard HF och BT samt inga Extraslag. På fjärrkontrollen: Tryck på knappen för önskad basrytm. Om V.fib eller Pacemaker rytm är vald, kan HF Upp/Ner knapparna på fjärrkontrollen användas för att välja önskad typ av V.fib eller Pacemaker rytm. Detta indikeras av att fjärrkontrollens fokus flyttas till "Basrytm" fältet när HF knappen trycks på fjärrkontrollen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 4 av 34

5 Extraslag. Öppna Listboxen för Extraslag och välj en Extraslags typ från listan. På fjärrkontrollen: Tryck på en av Extraslagsknapparna. Om knappen trycks igen stängs funktionen av utom för "Unifokala VES" vilka kommer att växla från <Unifokala VES> till <R på T VES> till < >. Tillgängliga Extraslagstyper varierar med Basrytm. Öppna HF listboxen och välj önskad hjärtfrekvens från listan. På fjärrkontrollen: Tryck på "HR" knappen (HF fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att bli grönt).. Justera hjärtfrekvensen genom att trycka på motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Blodtryck Öppna listboxen för BT och välj önskat Blodtryck från listan. Med fjärrkontrollen: Tryck på "BT" knappen (fältet för BT visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera blodtrycket med motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Det finns tre sätt att aktivera en väntande rytm: Genom att klicka på Aktivera ny rytm-knappen eller genom att trycka på Aktivera-knappen på fjärrkontrollen, kommer den väntande rytmen att bli visad rytm och fältet väntande rytm töms. Genom att klicka på Växla rytmer-knappen eller genom att trycka på Paroxysmal knappen på fjärrkontrollen, växlar Du plats på de båda rytmerna. Väntande rytm byts ut mot Visad rytm. Den förut visade rytmen kan aktiveras igen genom att klicka på Paroxysmal knappen igen. En defibrillerings-elstöt på övningsdockan kommer också att aktivera den väntande rytmen - se nedan. Defibrillering Med denna knapp kan Du aktivera eller stänga av funktionen "Ignorera defibrillering". När Heartsim 4000 startar När defibrillera knappen är "Aktiverad" betyder det att en defibrilleringselstöt på 5 joules eller mer kommer att konvertera den visade rytmen till den väntande rytmen, om Genom att klicka på den här knappen kommer "Ignorera defibrillering" funktionen att aktiveras. Alla defibrilleringar kommer att ignoreras och den visade rytmen att behållas på skärmen. Med fjärrkontrollen: Tryck på knappen "Ignore Shock" för att växla mellan aktivera och stäng av defibrilleringsfunktionen.. För att få omslag i EKG-rytmen är det viktigt att en väntande rytm är vald - det är den rytmen som kommer att aktiveras när omslag i rytm sker till följd av en defibrilleringselstöt. En defibrilleringselstöt indikeras av en defibrillerings-symbol defibrillering är aktiv eller inte. på bilden av övningsdockan oavsett om Pacing Med detta val kan Du aktivera eller stänga av Pacing funktionen och även ändra tröskelvärdet för Pacing. Vid start av Heartsim 4000 är Pacing aktiverat och tröskelvärdet satt till 80 ma. HeartSim 4000 Ver 1.1 Laerdal Medical 1998 sida 5 av 34

6 När Pacing är aktiverad kommer Heartsim att känna av pacingpulsar på övningsdockan. Om de är över det satta tröskelvärdet kommer capture att ses. Genom att klicka på Pacing Tröskelvärde Upp eller Ner knapparna ändras tröskelvärdet för extern Pacing. Genom att välja "Ignorera Pacing" kommer alla externa pacingstimuli att ignoreras. På fjärrkontrollen: Tryck på knappen "Pacing Tröskelvärde" (Pacing Tröskelvärde-fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera tröskelvärdet med motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Tryck på Upp-knappen tills Pacing Tröskelvärdet visar "Off" för att stänga av funktionen. Extern Pacing indikeras med en pacingsymbol på bilden av övningsdockan oavsett om funktionen är aktiv eller avstängd. EKG Monitor. Visningsl äge. Den här knappen används för att växla visningsläge mellan svepläge och rullande läge. Funktionen påverkar bara monitorn på skärmen inte en eventuellt tillkopplad patient monitor. Som förvalt används svepläge vid start av programmet. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 6 av 34

7 Övningsdockans funktioner. På den här delen av sidan skall vi gå igenom hur Du väljer och ändrar övningsdockans funktioner. Ljud. Övningsdockan har en inbyggd högtalare och kan "svara" på instruktörens inmatningar med ett antal olika ljud. Andning. När Du klickar i denna box, kommer dockan att få andningsljud. Genom att klicka i boxen kan "Andningsknappen" på fjärrkontrollen växlar mellan andning På/Av. Från start är andningen På. Andningen stängs automatiskt av om blodtrycket går ner till 0. Kräkning. När den här knappen klickas eller "Vomit" knappen på fjärrkontrollen trycks, kommer det att Stönande ljud. När den här knappen klickas eller "Moaning" knappen på fjärrkontrollen trycks, kommer det att höras ett stönande ljud från övningsdockan. Under ett träningsscenario kommer Heartsim att känna av, indikera och registrera ett antal moment som utförs på Dockan har inbyggda sensorer för följande moment: Luftvägen öppen (Käklyft och/eller bakåtböjning av huvudet).. Detta indikeras av att huvudet ändrar position på bilden av övningsdockan. Puls kontrollerad (Carotispulsen på båda sidor). Inblåsningar. Lungvolymen för varje individuell lunga indikeras på lungbilden. Hjärtbankning. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 7 av 34

8 Kompressioner. Defibrillering (känner av elstötar med energinivå över 5 joules). Pacing (känner av extern pacing). Manuell registrering av händelser. I tillägg till den sensoriserade registreringen, kan Du registrera ytterligare händelser via de tre Genom att välja någon av dem, kan Du sedan klicka på någon händelse inuti listboxen för att registrera den. På fjärrkontrollen: Välj önskad menybox genom att trycka på "ABC", "Misc." eller "Medication". Den utvalda listboxen kommer att bli grön för att indikera fjärrkontrollens fokus. Använd sedan motsvarande Upp/Ner knappar för att välja inuti respektive listbox. Tryck på "OK" knappen för att bekräfta Ditt val. knappen. En del (av instruktören) inprogrammerade händelser visas även på skärmen på bilden av övningsdockan,: - Oxygen, - IV infart, Sugning, Intubation Genom att klicka på den här knappen växlas mellan bilden av övningsdockan och bilden av händelseloggen som visar de senaste händelserna. Genom att klicka på Händelseregistrering Händelseregistreringen är tidsbunden och startar så fort som ALS Tränings sidan öppnas. Förfluten tid från början av sessionen visas i fönstret. Ett klick på "Paus" knappen stannar händelseregistreringen och stoppar tiden. Knappen ändras nu till "Starta". Genom att klicka på "Starta" fortsätter tids och händelseregistreringen där den slutade. Ett klick på "Omstart" knappen rensar händelseloggen och tidsregistreringen börjar om från 0. "Omstart" tar också bort indikerade händelser som Intubation och IV-infart från bilden på övningsdockan. På fjärrkontrollen: "Starta/Paus" knappen växlar registreringen av händelser och tid På/Av. "Omstart" knappen har samma funktion som "Omstart" knappen på skärmen. Den här knappen stänger av fjärrkontrollen. Funktionen är användbar om något annat ALS Skillmaster Interaktivt Träningssystem används i närheten. Klicka på knappen igen för att åter aktivera fjärrkontrollen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 8 av 34

9 Funktionsknappar ALS Tränings sida innehåller ett antal knappar som vid aktivering tar Dig till en annan sida eller funktion. Redigerameny. Den här knappen tar Dig till redigera sidan för händelselogg menyerna: På den här sidan kan Du skapa Dina egna listboxar - se Hjälp funktionen på denna sidan för mer information. Klicka på den här knappen om Du vill skriva ut händelseloggfiler - antingen den pågående eller någon tidigare sparad loggfil. Efter att Du har valt den önskade loggfilen, kommer den att visas som en förhandsgranskningssida i Internet Explorer. Du måste använda utskriftsfunktionen i Internet Explorer för att skriva ut rapporten. Antingen Skriv ut knappen på Verktygsraden eller Arkiv-Skriv ut (File-Print) på menyraden. Spara h ändelseloggfilen. Genom att klicka på den här knappen kan Du spara en pågående händelseloggfil. Du kan välja ett "filnamn" för loggfilen, det kan vara elevens namn, kursdatum eller vilken kombination Du vill ha. Tryck på "spara" för att spara filen och automatiskt återgå till ALS Träningssidan. Genom att klicka på den här knappen kan Du välja ett i förväg iordninggjort Scenario och köra det som en standard träningssession. Se hjälpsidan på Kör Scenario sidan. Genom att klicka på den här knappen kan Du göra, spara och redigera Dina egna scenarier som Du senare kan köra med hjälp av Kör Scenario funktionen. Se hjälpsidan på Gör Scenario sidan. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 9 av 34

10 Menyredigering. Med funktionen Menyredigering kan Du lägga till/ta bort nya händelser i listboxarna "ABC-moment", "Övrigt" De nya händelserna kommer att synas i händelseloggen när de väljs i ett scenario. De händelser, som finns i orginalinstallationen av Heartsim 4000, kan inte tas bort. Lägg till en händelse till en meny. Skriv in den nya händelsen i den motsvarande listbox. Tryck sedan på knappen "Lägg till". Den nya händelsen visas i listan ovanför. Tag bort en händelse från en meny. Den valda händelsen kommer att tas bort från listan. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 10 av 34

11 knappen Scenariosidan startar sedan, och kör det utvalda scenariet från Ram0 Sidan Kör Scenario nästan identisk med ALS Tränings-sidan. Alla funktioner på ALS Tränings-sidan är tillgängliga och kan användas för att överstyra aktuell ram i scenariet. Observera att om scenariet ändrar ram, kan Sidan Kör Scenario har ett scenario kontrollfönster istället för Händelseloggen på ALS Tränings-sidan. Scenario Kontrollfönster. Ramnamn. Namnet på aktuell ram visas överst i scenario kontrollfönstret. Patient-tid. Patient-tiden visas till vänster, nedanför ram namnet. Denna tid räknas ner och uppdateras varannan sekund. Ramtid. Tid för aktuell ram visas till höger, nedanför ramnamnet. Denna tid räknas upp och uppdateras varannan sekund. Paus. Genom att klicka på Pausknappen görs en paus i scenariet. Patient-tid och ram-tid fryses, och scenariet accepterar inte inmatningar som görs under pausen. Händelseloggen kommer också att ta en paus. När Starta (Paus knappen ändras till "Starta") knappen trycks ner, startar scenariet igen. Omstart. Ett klick på "Omstart" knappen startar om scenariet från Ram0. Händelseloggen och tidmätningen börjar på noll. "Omstart" tar även bort indikerade händelser såsom Intubation Alla andra funktioner p å denna sida är identiska med ALS tr änings-sidan. OBS: Du kan redigera scenarier till att följa lokala föreskrifter med tillägg av händelser Du själv matar in. För att göra detta, gå först till ALS Tränings-sidan och välj Redigera Meny för att lägga till Dina egna händelser. När dessa är tillagda så går Du till Gör Scenario och inkluderar de nya händelserna i Ditt scenario. OBS: Du kan ha Gör Scenario sidan och Kör Scenario-sidan öppna samtidigt. Detta förenklar skapande och test av scenarierr eftersom Du kan redigera och köra ett scenario samtidigt. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 11 av 34

12 Öppna Scenario. Öppnar och tillåter redigering av ett redan existerande scenario. Genom att välja "nyfil" erhålles ett nytt tomt scenario med en tom Ram0. Längst upp på scenariosidan visas filnamnet för det scenario som just nu är inladdat och som kan redigeras. Spara Scenario. Används när Du vill spara ett färdigt scenario. Skriv ut Scenario. För att skriva ut ett Scenario, välj "Skriv ut" på Menylisten, och sedan "Skriv ut scenario" Välj utskriftsformat i "Välj utskriftsläge" dialogrutan och klicka "OK". "Reducerad storlek", skriver ut hela scenariet på en A4 / sida. "Full storlek" skriver ut scenariet på 2 A4 / sidor. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 12 av 34

13 Ramar. En ram representerar ett tillstånd i scenariet. Det övre stora fältet i ramen, "Momentfältet", innehåller namnet på ramen "Ram0" och en beskrivning av De 3 fälten längst ner är "Händelsefält", som beskriver 3 händelser som resulterar i att scenariet går vidare till en Tillståndsbeskrivningen kan definieras av de olika moment som Du kan lägga in i en ram. Om ett moment inte specificeras i en ram, kommer momentet att kvarstå från föregående ram. (dvs. om EKG-rytmen inte ändras i Ram1, kommer EKG från Ram0 fortfarande att visas. När ett Scenario körs kommer Ramnamnet tillsammans med Patient- tid och Ram-tid att visas i ett scenario kontrollfönster på Kör Scenario-sidan. Skapa en Ram. För att skapa en ram: Tryck på "Skapa Ram" knappen, klicka sedan på den plats på sidan där Du vill placera ramen. Ramen kommer automatiskt att få ett namn som visas i moment fältet. Observera att ramnamnet inte indikerar i vilken ordning ramarna löper i scenariet. Det är endast ett referensnamn Anslut Ramar. Du kan bara ha en anslutning från varje Händelsefält. Du kan ha flera anslutningar till en Ram. Att ansluta ramar, Tryck först på "Anslut Ramar" knappen. Ramar kan nu anslutas på 3 olika sätt: 1. Anslutning med en linje. - Tryck och håll ner ner vänster musknapp i det Händelsefält som Du vill ansluta. - Drag med musen till det Momentfält Du vill ansluta till och släpp musknappen. 2. Anslutning genom en nod. - Tryck och håll ner ner vänster musknapp i det Händelsefält som Du vill ansluta. - Drag med musen utanför ramen och släpp musknappen. - Välj den ram Du vill ansluta till från anslutnings- dialogrutan. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 13 av 34

14 3. Anslut tillbaka till nuvarande ram. - Tryck och håll ner ner vänster musknapp i det Händelsefält som Du vill ansluta. - Drag med musen till Momentfältet i samma ram och släpp musknappen. Flytta Ramar. För att flytta en ram:, Tryck på "Välj Ram" knappen. Klicka på kanten på den ram Du vill flytta. Drag den till den plats där Du vill placera den och släpp musknappen. För att ta bort en ram: Tryck på "Välj Ram" knappen. - Välj hela ramen genom att klicka på ramkanten. (Ram kanten blir blåmarkerad) Hela ramen med dess innehåll tas bort. Anslutningar och andra ramhändelser kan tas bort på samma sätt. Klicka på den händelse Du vill ta bort (den kommer att markeras), tryck sedan på "Tag bort" knappen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 14 av 34

15 Moment. Lägg till eller redigera moment i en ram: - tryck på önskad Moment knapp. - tryck sedan på momentfältet i den ram som Du vill redigera. - redigera i den dialogruta som öppnas, och tryck på OK knappen. - det inprogrammerade momentet syns nu i momentfältet i ramen. EKG och Blodtryck. Om "Extraslag Frekv." sätts till tom (default), kommer Extraslagsfrekvensen inte att ändras från föregående ram. Defibrillering. Defibrillering Aktivera / Stäng av. Detta är samma funktion som finns på Heartsim 4000 ALS sida. Den kommer att hindra systemet att ändra till den Väntande rytmen när en defibrillerings elstöt ges. Scenariet har ingen Denna funktion har ingen effekt på Scenariets exekvering av händelsen Defibrillering utförd. I dialogrutan Defibrillering utförd, kan Du ställa in att en händelse skall inträffa efter ett givet antal defibrilleringselstötar har getts. Antalet elstötar är ackumulerade över hela scenariet, så att till exempel med "3 defib." menas att 3 elstötar ges från Ram0 där scenariet startade, eller från den ram där defib. räknaren senast rensades. Du kan använda funktionen "Rensa Defib. Räknare" för att rensa räknaren till värdet noll i vilken som helst ram. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 15 av 34

16 Pacing Aktivera - Stäng av. Pacing Aktivera. Aktiverar Pacing capture och ger Dig möjlighet att bestämma ett tröskelvärde för Pacing. Stänger av Pacing Capture. Händelserna "Pacing Capture startad" och "Pacing med Capture" kan inte inträffa om "Pacing Stäng av" funktionen är aktiv. Ljud. Med denna funktion kan Du bestämma olika ljud. Endast ett ljud kan ställas in i varje ram. Observera att andningen också kontrolleras genom blodtrycket. Att sätta "Andning på" tillsammans med en icke perfuserande rytm har ingen effekt. Med denna funktion kan Du ställa in Luftvägsobstruktion. Du kan obstruera vänster och höger luftväg oberoende av varandra. Observera att luftvägsobstruktion endast är möjlig om övningsdockans huvud är bakåtböjt eller om käklyft utförs, eller om "Intubation" har valts. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 16 av 34

17 Patient-tid. Patient-tiden räknas ner i varje ram i scenariet. Tiden kommer att räknas ner och stanna vid 0. Du kan använda värdet av patient-tiden som en händelse för att komma vidare till en annan ram. När ett scenario körs visas Patient-tiden längst till vänster i ram sektionen. Exempel: I detta exempel är Patient-tiden satt till 90 sekunder i Ram0. Om ingen HLR ges kommer patienten att gå från V.fibr. till Asystoli efter 90 sekunder. Om HLR startas, ges patienten ytterligare 15 sekunder, och för varje 10 sekunder av HLR som ges, kommer patienten att ge tillbaka 15 sekunder av Patient-tid. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 17 av 34

18 Händelser Varje ram kan ha 3 händelser som kommer att ta scenariet till en annan ram. Ospecificerade händelsefält kommer aldrig att inträffa även om de är anslutna. Händelsefält som inte är anslutna men som är specifierade kommer att Med undantag för "Intubation" och "IV-infart" kommer alla händelser att inträffa i den ram där händelsen är specifierad. Exempel: I detta exempel kommer en Pulskontroll att föra scenariet från Ram0 till Ram1. Pulsen måste kontrolleras igen i Ram1 för att föra scenariet tillbaka till Ram0. Ram1 har inget minne av att händelsen också Att lägga till eller redigera händelser i en ram: - Tryck på den önskade händelseknappen. - Tryck sedan på önskat händelsefält i den ram som Du vill redigera. - Redigera sedan i den dialogruta som uppstår, och tryck därefter på OK knappen. ("Puls kontrollerad" - Den inprogrammerade händelsen syns nu i det utvalda händelsefältet i den ramen. Puls kontrollerad. När Puls kontrolleras på övningsdockan, har denna händelse inträffat. Denna händelse har ingen dialogruta och HLR utförd. Den här funktioner ger Dig möjlighet att bestämma en av följande HLR relaterade händelser. HLR startad. Antingen kompressioner eller inblåsningar startas på övningsdockan. HLR avbruten. Det har gått mer än 5 sekunder sedan den senaste kompressionen / inblåsningen på övningsdockan. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 18 av 34

19 HLR utförd. HLR (tid mellan HLR startades och avbröts) har utförts längre än en inställd tidsperiod i denna ram. Du kan bestämma denna tid. Om HLR startas och avbryts flera gånger inom samma ram, kommer tiden för HLR sekvenserna att ackumuleras. Hj ärt bankning. När en hjärtbankning utförs på övningsdockan, har händelsen inträffat. Denna händelse har ingen dialogruta och Defibrillering utförd. Denna funktion tillåter Dig att ställa in att en händelse skall aktiveras först när ett bestämt antal defibrilleringar är utförda. Antalet elstötar är ackumulerade över hela scenariet, så att till exempel med "3 defib" menas 3 elstötar givna från Ram0 där Scenariet startade, eller från den ram där elstötsräknaren nollställdes. Du kan använda funktionen "Töm defib. räknare" för att återställa elstötsräknaren i vilken som helst ram. Pacing utförd. Denna funktion tillåter Dig att ställa in en av följande Pacing relaterade händelser. Pacing startad. Pacing utförs på övningsdockan. Capture behöver inte nödvändigtvis uppstå. Pacing capture startad. Pacing utförs på övningsdockan med en energinivå som är över det satta tröskelvärdet. Denna händelse kan inte inträffa om pacing är avstängd. Se även "Pacing Aktivera - Stäng av" momentet. Pacing capture avbruten. Pacing capture har inträffat, och har nu avbrutits. Pacing med capture. Pacing (tid mellan Pacing Capture startades och Pacing avbröts) har utförts för mer än den i denna ram. Du kan ställa in denna tid. Om pacing startas och stoppas flera gånnger i samma ram, kommer tiden för pacing sekvenserna att ackumuleras. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 19 av 34

20 ABC Moment. Alla ABC-Moment, inklusive egendefinierade ABC-Moment som lagts till i Redigera Menyn kan programmeras som händelser. ABC-Moment som är förprogrammerade i Heartsim 4000 är språkoberoende. "Intubation " och "IV-infart" skiljer sig från de andra händelserna så tillvida att de behöver inte inträffa i samma ram som händelsen är specifierad. Scenariet kommer att komma ihåg att händelserna "Intubation " och "IV-infart" har inträffat och att de kommer att vara sanna i alla efterföljande ramar. Övrigt. Alla övriga moment, inklusive egendefinierade moment som lagts till i Redigera Menyn kan programmeras som Läkemedel. Alla läkemedel, inklusive egendefinierade läkemedel som lagts till i Redigera Menyn kan programmeras som HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 20 av 34

21 Tidshändelser. Denna funktion tillåter Dig att bestämma händelser baserat på "Patient- tid" eller Ram-tid (tid i den aktuella ramen). Patient-tid. Patient-tiden är lika med eller mindre än det inställda antalet sekunder. Tid i denna ram. Tiden sedan scenariet startade denna ram är lika med det inställda antalet sekunder. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 21 av 34

22 HLR Träning Den här sidan gör det möjligt att jämföra en elevs HLR prestation mot de på förhand satta gränsvärdena. HLR loggfilen kan sparas och skrivas ut. När Du är på denna sida, är alltid övningsdockans EKG kammarflimmer. Ventilerna till luftvägsblockeringen kontrolleras av halsens och käkens position på övningsdockan. Fjärrkontrollen kan inte användas på denna sida.. HLR realtidsvyn. som är ventilation och den undre som visar bröstkompressioner. Registreringen startar automatiskt när HLRaktiviteten startar och stannar automatiskt när ingen HLR-aktivitet har registrerats under 5 sekunder. Denna symbol indikerar avbrott i registreringen. Rullningslisten visar de senaste 60 sekunderna av övningen. Bestämma gr änsv ärden. Både ventilations och kompressionskurvorna har röda och blå linjer som visar de övre och undre gränserna av korrekt utförande. Användaren kan själv definiera dessa gränser så att de kan sättas i överensstämmelse med de nationella riktlinjer som gäller i respektive land. Placera muspekaren på den linje som Du vill flytta, klicka med vänster musknapp och dra linjen till dess nya position. Översikt av HLR. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 22 av 34

23 Inspelningskontroll. En 60 minuters timer startar vid början av sessionen. Genom att klicka på "Paus" avbryts inspelningen och när "start" trycks ner, startar inspelningen igen från det ställe Genom att klicka på "Omstart" nollställs tidsregistreringen och inspelningen börjar om från 0. Föregående inspelningar kommer att förloras om de inte har sparats med först. Skriv ut HLR loggfil. Genom att klicka på den här knappen kan Du skriva ut händelseloggfiler - antingen den nuvarande eller någon tidigare sparad. Utskriften visar kortfattad information och en grafisk presentation av de senaste 60 sekundernas HLR kurvor och föregående 10 minuters HLR och defibrillerings registrering. Efter att ha valt önskad loggfil för utskrift, kommer filen att presenteras som en förhandsgransknings sida i Internet Explorer. Använd Internet Explorers utskriftsfunktioner för att skriva ut rapporten. Antingen Print knappen verktygsfältet eller Arkiv-Skriv ut (File-Print) på menylisten. i Spara HLR loggfil. Med den här knappen kan Du spara pågående loggfil. Du kan välja ett "filnamn" för filen, detta kan vara elevens namn, kursdatum eller något namn Du själv vill. Tryck på "Spara" för att aktivera den här funktionen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 23 av 34

24 EKG Simulator Visad rytm. (Running Rhythm) Fältet för "Visad rytm" visar namnet på det EKG som är utvalt, aktiverat och just nu kan ses på EKG monitorn. Vid uppstart av systemet är rytmen alltid satt till Sinusrytm, HF 80. Den visade rytmen kan modifieras direkt: Extraslag. Öppna listboxen för Extraslag och välj en Extraslagstyp från listan. På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: en av knapparna för Extraslag. Om knappen trycks igen tas Extraslagen bort utom för "Unifokala VES" som kommer att växla från <Unifokala VES> >. Tillgängliga typer av Extraslag varierar med basrytmerna. Öka eller minska frekvensen genom att klicka på HF Upp/Ner knapparna. På fjärrkontrollen används, när det inte finns någon väntande rytm vald: knappen för "HF" ( fältet för HF visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt) på motsvarande HF Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen.. Öka eller minska frekvensen genom att klicka Genom att klicka i lämplig listbox, kan Muskulära och/eller Elektriska störningar väljas. Ett ytterligare klick på På fjärrkontrollen trycks knappen "Artifact". Första trycket väljer Muskulära störningar, nästa tryck väljer 50/60 Hz störningar och nästa tryck stänger av alla störningar. Extraslagsfrekvens (/min). Med denna funktion kan frekvensen av extraslagen varieras (om de har aktiverats). Extraslagen uppstår slumpvis, med ungefär den frekvens som utvalts. Tryck på Upp/Ner knapparna för att variera frekvensen. På fjärrkontrollen: Tryck på "Extrasyst. Rate" knappen (Fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att det blir grönt). Justera extraslagsfrekvensen med motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Manuella Extraslag: När denna knapp trycks ner kommer ett Extraslag av utvald typ omedelbart att visas. Om inga extraslag ingår i den utvalda, visade rytmen kommer extraslags typen att vara unifokala VES. På fjärrkontrollen används knappen "Manual Extrasyst". HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 24 av 34

25 Väntande rytm (Waiting Rhythm) Med hjälp av väntande rytm kan Du välja ut alla parametrar till en ny rytm innan den är aktiverad och visas, samt att välja en ny rytm som automatiskt blir aktiverad när en elstöt ges på övningsdockan. När en ny väntande rytm har valts kan fjärrkontrollen endast användas för att påverka den utvalda väntande rytmen; Extraslag. HF och BT QRS typ. Ändrar vågformstypen som visas och tillåter visning av rytmer med t.ex. infarkt mönster. Välj en ny QRS typ genom att öppna QRS listboxen och välj önskad typ. Tillgängliga QRS typer varierar med Basrytmen. Om en QRS typ väljs när ingen väntande rytm är utvald ger detta en ny väntande rytm med samma Basrytm som den visade rytmen med standardvärden för HF och BT samt inga Extraslag. På fjärrkontrollen: Tryck på "QRS" knappen upprepade gånger tills önskad QRS typ visas. Basrytm. Välj en ny basrytm genom att öppna listboxen för basrytm och välj önskad typ. Ditt val visas som ny väntande rytm med standard HF och BT samt inga Extraslag. På fjärrkontrollen: Tryck på knappen för önskad basrytm. Om V.fib eller Pacemaker rytm är vald, kan HF Upp/Ner knapparna på fjärrkontrollen användas för att välja önskad typ av V.fib eller Pacemaker rytm. Detta indikeras av attfjärrkontrollens fokus flyttas till "Basrytm" fältet när HF knappen trycks på fjärrkontrollen. Extraslag. Öppna Listboxen för Extraslag och välj en Extraslags typ från listan. På fjärrkontrollen: Tryck på en av Extraslagsknapparna. Om knappen trycks igen stängs funktionen av utom för "Unifokala VES" vilka kommer att växla från <Unifokala VES> till <R på T VES> till < >. Tillgängliga Extraslagstyper varierar med Basrytm. Öppna HF listboxen och välj önskad hjärtfrekvens från listan. På fjärrkontrollen: Tryck på "HR" knappen (HF fältet visar fjärrkontrollens fokus genom att bli grönt).. Justera hjärtfrekvensen genom att trycka på motsvarande Upp/Ner knappar på fjärrkontrollen. Aktivera väntande rytm Det finns två sätt att aktivera en väntande rytm: Genom att klicka på Aktivera ny rytm-knappen eller genom att trycka på Aktivera-knappen på fjärrkontrollen, kommer den väntande rytmen att bli visad rytm och fältet väntande rytm töms. Genom att klicka på Växla rytmer-knappen eller genom att trycka på Paroxysmal knappen på fjärrkontrollen, växlar Du plats på de båda rytmerna. Väntande rytm byts ut mot Visad rytm. Den förut visade rytmen kan aktiveras igen genom att klicka på Paroxysmal knappen igen. HeartSim 4000 Ver 1.1 Hjälp Laerdal Medical 1998 sida 25 av 34

Registrering av ny patient

Registrering av ny patient Snabbhjälp Registrering av ny patient 1. Klicka på ikonen Patient i verktygsfältet, varvid fönstret Patienter öppnas. 2. I detta fönster klickar du sedan på ikonen Ny, varvid Patienter fönstret utökas

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

LABEL PRINTER TUTORIAL

LABEL PRINTER TUTORIAL TUTORIAL LABEL PRINTER Självstudie Självstudien är uppdelad i åtta lektioner. Vissa lektioner bygger på metoder och processer som inlärts under en tidigare lektion. För förstagångsanvändaren är det viktigt

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator NU-ambulansen Ambulansinstruktion Förenklad användarmanual till: LUCAS 2 Bröstkompressionssystem - PÅ/AV Manöverpanel: - JUSTERA - PAUS (låst) - AKTIV (kontinuerligt) LUCAS ger kontinuerliga kompressioner.

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Godkänd av: Datum: Sida: 195 LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Följande instruktion gäller främst för 2. Vid användning av gamla får pausas om patienten ej är intuberad vid ventilation, se riktlinje kap

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Inställningstips Windows 8

Inställningstips Windows 8 @ Inställningstips Windows 8 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Navigera till Start fönstret (enklast att trycka på Windows tangenten.) 2. Skriv: mus, och sökfältet visast automatiskt. 2(11) 3. Välj: Inställningar,

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande Innehållsförteckning Starta systemet...1 Startsidan...2 Hantera ärende...3 Skapa ärende...4 Trafikanordningsplan...5 Redigera ärende...6 Hantera karta...7 Manual Trafikdatasystem Grävtillstånd, sökande

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 5: Ljud, del 2 Innehåll Spela in och klipp en ljudfil (metod 1)... 3 Importera och klipp en ljudfil (metod 2)... 6 Ta bort störande bakgrundsljud... 8 Förstärk ljudet...

Läs mer

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Fönsterbeteende. Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Mike McBride Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Fönsterbeteende 4 1.1 Fokus............................................. 4 1.1.1 Fokuspolicy..................................... 4

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3)

BILDBOK. Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) BILDBOK Programmet stöder talsyntes SAPI 4 och SAPI 5. Programmet kan spela upp ljudfiler (*.wav) och (*.mp3) Sida 2 av 20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Rekommenderad utrustning... 4 Installation...

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Instruktion Basketboll

Instruktion Basketboll Page: 1 of 9 Instruktion för resultattavla multisport och Basic LED- och elektromekaniska versioner Page: 2 of 9 Innehållsförteckning Instruktion... 1 Installation... 3 Detta bör du veta... 3 Display-översikt...

Läs mer

Rapport, sök journalanteckningar

Rapport, sök journalanteckningar Rapport, sök journalanteckningar 1. Sök dokumentation för en eller flera enheter/områden 2. Sök dokumentation för specifik patient 3. Sök i vårdplan 4. Aktuellt och Observera 5. Läs hela journalen 1. Söka

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007

Photo Story. Sara Eriksson IKT A, HT 2007 Photo Story Mitt tips: Om du inte ser bilderna i manualen backa ett steg och spar filen. Öppna sedan den sparade filen. Då ser du bilderna. Med Photo Story kan du skapa bildberättelser, genom att sätta

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Lathund CallCenter 2010

Lathund CallCenter 2010 Lathund CallCenter 2010 Innehållsförteckning Reservation Bokningstotalen Försäljning med kortbetalning Lägg till platser Lägg till platser Ändra pristyp Ta bort platser Ta bort hel bokning Ändra dag i

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar

Juni 2012. Manual. Mina anläggningar Juni 2012 Manual Mina anläggningar Ägare Leif Jougda Ansvariga personer Per Sandström Bengt Näsholm Leif Jougda Åke Sjöström Stefan Sandström Förslag och synpunkter skickas till Leif Jougda leif.jougda@skogsstyrelsen.se

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23

Manual Invånare. Stöd och Behandling version 1.4. Stockholm, 2015-11-23 Manual Invånare Stöd och Behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna vara aktiv

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508

Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Förrådsgatan 33A 542 35 Mariestad Tel: 0501 163 44 Fax: 0501 787 80 Ljudnivåmätare med frekvensanalysator Art.nr: 61508 Grundläggande inställningar och mätning På/Av Man startar ljudnivåmätaren genom att

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt

1. Starta programmet 2. Välja projekt antingen redan skapat eller nytt 1. Starta programmet Först öppnar vi programmet. Antingen finns det i rullningslisten, som jag har längst ner på skärmen. Klicka och programmet startas.1 Om det inte finns där välj program, hitta garageband

Läs mer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing KALENDERN SuperOffice Sales & Marketing Innehåll Kalendern... 1 Navigera i fönstret Kalender... 1 Detaljkortet Aktiviteter... 2 Detaljkortet Försäljning... 3 Dagsvyn... 4 Veckovyn... 5 Månadsvyn... 5 Visa

Läs mer

Använda AED Manager. 70-00974-13 E Copyright 2014 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. Innehåll. u Om AED Manager 2

Använda AED Manager. 70-00974-13 E Copyright 2014 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. Innehåll. u Om AED Manager 2 Använda AED Manager Copyright 2014 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. Innehåll u Om AED Manager 2 u Ställa in AED och räddningsparametrar 7 u Granska en räddning 13 u Administrera dina AED-enheter

Läs mer

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version

ODD FELLOW ORDEN. Manual. Sidverktyget. oddfellow.se. version ODD FELLOW ORDEN Manual Sidverktyget oddfellow.se version 1210012 Kort om intranätet odd fellow ordens webplats består av två delar; En publik del vars målgrupp är besökare som inte är medlemmar i orden

Läs mer

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager

Manual för. 2.4 KALAS Sitemanager Manual för 2.4 KALAS Sitemanager 1. Introduktion Den här manualen skall hjälpa dig att komma igång så att du själv på ett enkelt sätt kan lägga till, redigera eller ta bort webbsidor på din webbplats.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista

Klicka dig fram till den information du söker. Manuell mjukvarunedladdning. Fabriksåterställning. Föräldrakontroll. Personlig kanallista Nokia 9780 Klicka dig fram till den information du söker. Sid 2-3 Manuell mjukvarunedladdning. Sid 4 Fabriksåterställning Sid 5-6 Föräldrakontroll Sid 7-9 Personlig kanallista Sid 10 Resett av mottagarens

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Klassens aktivitet. Inställningar

Klassens aktivitet. Inställningar Klassens aktivitet Inställningar Förslag till struktur på klassens aktivitet Jag föreslår att vi till en början väljer att ha ganska lite att välja på i aktiviteten, så att det inte blir för rörigt för

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Starta Spectacle 6 3 Använda Spectacle 7 3.1 Ta en skärmbild....................................... 8 3.1.1 Lagringsinställning.................................

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Så fungerar Diskutera i Ping Pong

Så fungerar Diskutera i Ping Pong Dokumentnamn lathund_diskussionsforum Datum Sida 21 juli 2011 1 / 5 Så fungerar Diskutera i Ping Pong Diskutera är aktivitetens forum för kommunikation mellan flera personer i utvalda grupper. Kommunikationen

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer