# AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "# 48 2013. AKTUELLT från sp brandteknik. brandposten"

Transkript

1 # AKTUELLT från sp brandteknik brandposten

2 Ledare/Björn Sundström Från vänster Nina Reitan och Anne Steen Hansen (forskare på SINTEF NBL) och Björn Sundström. I detta nummer av Brandposten presenterar sig SINTEF NBL AS, Norges Branntekniske Laboratorium. Det är med stor tillförsikt som jag ser fram emot det samarbete som nu växer fram mellan NBL och SP Brandteknik. Avsikten är att SINTEF och SP tillsammans ska äga och driva NBL, med SP som majoritetsägare. Vi investerar nu gemensamt i utrustning och personal på det norska brandlaboratoriet vilket skapar mervärde och utvecklingsmöjligheter för våra kunder. Laboratoriet, som finns i Trondheim, har stora experimentella resurser och en stark verksamhet som delvis är unik. NBL har speciella resurser inom offshore som vi nu kombinerar med SPs kompetensplattform för lätta konstruktioner för offshore och sjöfart. Det här har redan lett till en rad samarbetsprojekt och ett antal norsk/svenska initiativ är på gång. CPR, EUs byggproduktförordning, träder i kraft den 1 juli i år. Den innebär att CE-märkning blir obligatorisk för de produkter där europeiska gemensamma dokument (harmoniserad produktstandard) finns framme. Tillverkaren ska också deklarera produktens prestanda. I övrigt skärps regelverket, men det blir lättnader för små och medelstora företag. EU-kommissionen tagit Tyskland till EU-domstolen eftersom man ställer tilläggskrav på byggprodukter som redan är CE-märkta. Det här kan betraktas som ett handelshinder och ett företag kan bli tvungen att göra extraprovningar för den tyska marknaden. Ett sådant specialfall med tilläggsprovning har avgjorts av den administrativa domstolen i Gelsenkirchen som fann att extraprovningen inte kunde krävas. De här fallen är av stor betydelse och vi avvaktar med spänning de slutliga domsluten. Hinner man ut ur en brinnande gasbuss? Det frågade sig haverikommissionen och SP gjorde storskaliga experiment med de busstyper som var inblandande vid en brand i Helsingborg. Svaret blev att man kanske hinner ut. I detta experiment uppstod ingen extra risk bara för att det var en gasbuss. Vikten av att ha ett väl fungerande detektionssystem och ett släcksystem i motorrummet demonstrerades återigen. När får vi det som standard? I det här numret redovisas också en del intressanta beräkningar som vi har gjort. Lokal brandbelastning på konstruktioner, t.ex. pelare, kan ju vara utslagsgivande för om byggnaden kollapsar eller ej. Brandsimuleringar av tunnelbanevagnar och batterier för el-drift är andra tekniker som kan vara mycket användbara. Jag hälsar fyra nya medarbetare välkomna. SP Brandteknik har fått sin första trainee, Peter Karlsson. Stefan van de Wetering kommer närmast från Holland och ett brandlaboratorium för konstruktionsprovning. Ola Willstrand och Richard Johansson båda projektledare på sektionen för Branddynamik. Vår verksamhet blir alltmer internationell och denna gång innehåller Brandposten artiklar på tre språk. Jag hoppas att det går bra. Den engelska utgåvan förblir dock enspråkig. Björn Sundström 2 brandposten #

3 Innehållsförteckning Sid 5 26 SINTEF NBL AS. SP undersöker termisk påverkan på en stålpelare från en lokal brand. Ledare 2 The European Commission has taken Germany to the European Court of Justice SINTEF NBL AS 5 Statusrapport: Lättviktskonstruktioner till sjöss 6-7 Skremmesenter skal gi mer brannsikre plattformer 8-9 Extern detektering av brand på tåg i rörelse 9 Förbättrade rekommendationer för sprinkler på ro-ro däck på fartyg SP har blivit medlem i SWERIG 11 Test av sprinklervattens effekt mot spillbränder i tunnlar Free-burn fire test with a palletized storage arrangement using AutoStore system HDPE bins Varm og kald jetbrann 16 Antändningsprov av avfallsbalar 17 Brannsløkking i transformatorolje SmartBatt finished 20 SmartBatt simulations of fire performance 21 Nya krav med europeiska byggproduktförordningen (CPR) från 1 juli Offshore-problem gir bedre brannvern 23 Hög strålning från stora etanolbränder Kommande utbildningar på Brandteknik 25 SP investigates thermal exposure to a steel column from localized fires Correlations between different scales of metro carriage fire tests SP Brandteknik satsar på Fire safety engineering 30 Hinner alla ut vid brand i en gasbuss? Byggevarer i plast og brann-sikkerhet 34 Brandskyddat trä Bruksklasser, kontrollsystem och dokumenterade produkter Vanntåke i store maskinrom 39 Framtidens skärgårdsfärjor är här SGS Fimko valde SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som samarbetspartner inom kabelområde Intressanta pågående projekt vid NBL 43 Scaling of internal wall temperatures in enclosure fires Nyanställda på Brandteknik 45 Nya SP-rapporter Framtidens skärgårdsfärjor är här. Brandposten är SP Brandtekniks kundtidning och utkommer med två nummer per år på svenska och engelska. Ansvarig utgivare Björn Sundström, Redaktion Erika Hjelm, Magnus Arvidson och Ulf Mårtensson Annonser Kaisa Kaukoranta, Adress SP Brandteknik, Box 857, BORÅS, Adressändringar Tryck Responstryck, Borås 2013 Eftertryck Eftertryck av tidningens artiklar får göras om källan anges tydligt. Tidningen finns även som PDF på Sök på Brandposten. Omslagsbild Jetbrand Foto: SINTEF NBL brandposten #

4 The European Commission has taken Germany to the European Court of Justice BJÖRN SUNDSTRÖM The European Commission has taken Germany to the European Court of Justice for adding additional requirements to construction products under the CPD before they can be used in Germany. A court case on a similar kind has recently been decided by the administrative court in Gelsenkirchen. These cases are of principal importance for the implementation of the CPR and the use of harmonized European standards. The European Commission has brought action versus Germany concerning the implementation of the construction products directive. It is claimed that Germany is demanding additional approvals according to the Bauregelliste instead of incorporating the required assessment methods and criteria within the framework of the harmonised European standards Action brought on 27 February 2013 European Commission v Federal Republic of Germany (Case C-100/13) Parties Applicant: European Commission (represented by: G. Wilms and G. Zavvos, acting as Agents) Defendant: Federal Republic of Germany Form of order sought The European Commission claims that the Court should: - declare that, in so far as the German authorities use the construction products lists to demand additional approvals for effective market access and the use of construction products, instead of incorporating the required assessment methods and criteria within the framework of the harmonised European standards, the defendant has failed to fulfil its obligations under Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products, [1] and, in particular, under Article 4(2) and Article 6(1) thereof; - order the defendant to pay the costs. Pleas in law and main arguments The defendant has failed to fulfil its obligations under Articles 4 and 6 of Directive 89/106/EEC. The use of construction products lists has the result that additional, prior approvals are demanded for effective market access and the use of construction products. Many cases do not concern possible requirements with regard to new characteristics. Rather, requirements which were already established before harmonisation, and which could have and should have been covered by incorporation of the required assessment methods and criteria within the harmonised framework, are adhered to. This action was taken on February 27 this year. It was published in the official journal, OJ, , p 29, see eu/rech_reference_pub.do. Gelsenkirchen Administrative Court In Germany there is another court case on similar issues. Quoting a press release at The Gelsenkirchen Administrative Court decided after years of litigation, on 10 December 2012, that the mineral wool insulation materials produced by the Rockwool Group which fall within the scope of the DIN EN European standard do not require any further approvals in national technical approval procedures of the States ( Länder ) either in relation to the retail market or their use in buildings (e.g. section21 Building Regulations for North Rhine- Westphalia (Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen BauO NRW)). The judgement has no res judicata effect since it was appealed to the Münster Higher Administrative Court who will have to make its judgement first. These two cases are of high principal interest and once decided they may have an influence on the market for building products in many European countries. [1] OJ 1989 L 40, p brandposten #

5 Gästskribent SINTEF NBL SINTEF NBL AS ARE WENDELBORG BRANDT Tel SINTEF NBL AS (Norges branntekniske laboratorium) kan se tilbake på en 79 år lang historie. Det hele startet i 1934 da Norges Brandkasse og Norske Brandtarifforening bevilget kroner hver for å opprette og drive et brannteknisk laboratorium. Det første laboratoriet hadde en grunnflate på 157 m 2 og var utrustet med en vertikal prøveovn med en eksponeringsflate på 1x2 m, og en litt større horisontalovn. NTH (Norges Tekniske Høgskole) hadde fått sitt branntekniske laboratorium, det første instituttet ved høgskolen som var finansiert utenom statsbudsjettet. Den første tiden hadde laboratoriet ikke egne ansatte, men ble drevet i samarbeid med Materialprøvningsanstalten ved NTH. Først i 1953 ble det opprettet 3 faste stillinger med en laboratorieingeniør og to laboranter. Etterspørselen etter brannprøvning og dokumentasjon av materialers branntekniske egenskaper økte utover i 1950-årene, og behovet for mer plass var påtrengende. I 1960 sto det nye laboratoriet klart, og da var arealet økt til 735 m 2 og nye prøvningsovner ble installert. Det nye laboratoriet bestod av kontorbygg og prøvningshall, og var det største av sitt slag i Norden, og fullt på høyde med de fleste brannlaboratoriene i Europa. Det nye laboratoriet ble også fort i minste laget, og i 1970 hadde Brannlaboratoriet fått ytterligere 750 m 2 å boltre seg på. I 1976 ble Materialprøvningsanstalten ved NTH nedlagt, og året etter ble NBL en egen avdeling i SINTEF-stiftelsen. I 1984, 50 år etter etableringen, hadde NBL en stab på 23 personer. Oljevirksomheten krevde forskning og testing i en skala som laboratoriet ikke var egnet til, og det ble satt i gang arbeid med å prosjektere et nytt laboratorium ved Tiller bru, omtrent 1 mil fra Trondheim sentrum. Da hadde det nye laboratoriet allerede ligget på tegnebrettet et par år. Det nye laboratoriet ble finansiert av forsikringsselskaper og oljeselskaper, og i tillegg bevilget staten totalt 20 millioner kroner. Utbyggingen ble delt i 3 byggetrinn. Store forsøkshall ble bygd først. Nybygget hadde et totalt areal på 740 m², der forsøkshallens grunnflate utgjør 590 m². Nybygget ble offisielt åpnet i mai I 1988 startet arbeidet med andre byggetrinn som bestod av kontorer, lager, verksteder og hall for prøving av skorsteiner og ildsteder (170 m²), og 12. juni 1990 ble denne delen offisielt innviet. Da byggetrinn III stod ferdig i 1994, inkluderte det testhaller for prøving av brannmotstand og for prøving av materialers egenskaper ved brannpåvirkning. Det nye laboratoriet hadde da et areal på totalt m², og kostnadene var på 55,5 millioner kroner totalt. Fra og med 1. januar 2001 gikk NBL ut av SINTEF-stiftelsen og ble eget aksjeselskap, heleid av SINTEF. Navnet på det nye selskapet ble Norges branntekniske laboratorium as, og fra 1. januar 2005 ble navnet gjort om til SINTEF NBL as. Vi står i dag foran en ny spennende fase i historien til brannlaboratoriet, hvor SINTEF-stiftelsen selger aksjemajoriteten sin i SINTEF NBL AS til SP. Dette vil føre til et tettere samarbeid mellom SINTEF NBL AS og SP Brandteknik. Aktiviteten i de to laboratoriene utfyller hverandre, og sammen kan vi tilby et komplett tilbud innen brannforskning. Vi vil sammen utgjøre Europas største og en av verdens største leverandører av brannforskning. Fremtiden ser derfor lys ut for SINTEF NBL AS, og behovet for bemanningsøkning og videre utbygging av laboratorier og kontorer vil nok komme snart. I denne utgaven av Brandposten vil dere få et lite innblikk i noen av de aktivitetene SINTEF NBL har vært engasjert i den senere tiden. Vi ser frem til flere spennende oppgaver i samarbeid med våre nye svenske samarbeidspartnere! Are Wendelborg Brandt Konstituert administrerende direktør SINTEF NBL FOTO: ISTOCK brandposten #

6 Statusrapport: Lättviktskonstruktioner till sjöss TOMMY HERTZBERG SP Brandtekniks engagemang i brandsäkra lättviktsmaterial för sjöfarten har bidragit till att flera mindre lättviktsfartyg byggts och till att frågan om hur även större oceangående fartyg skall kunna byggas med plastkomposit nu diskuteras inom the International Maritime Organisation, IMO. Bakgrund År 2005 startade LÄSS-projektet vilket tydligt visade på stora ekonomiska och miljömässiga fördelar med att använda lättviktsmaterial som aluminium eller FRP ( Fibre Reinfoced Polymer ) komposit vid fartygskonstruktion. Projektet finansierades av VINNOVA och koordinerades av SP Brandteknik. Fortsättningsprojektet, LÄSS-k, studerade kompositkonstruktioner för kryssningsfartyg ihop med bl a det tyska varvet Meyer-Werft. SP Brandteknik har sedan under åren deltagit (och deltar ännu) i EU-projekt ( BESST, Fire Resist ), samverkat med andra EUprojekt ( SafeDor, Delight Transport ) samt medverkat i internationella militärprojekt ( Convince ) som studerat användningen av FRP-kompositer i fartyg. I det svenska projektet TankLightModule studerades lättviktsöverbyggnader på en tanker och i det dansk-svenska EkoÖ-färjeprojektet jämfördes en traditionell kustgående färja i stål med en kompositfärja. SP Brandteknik har också deltagit i ett antal kommersiella projekt rörande lätta fartygskonstruktioner. Genom projekten har vi fått en mycket bred kontaktyta mot företag, forskargrupper och myndigheter i Sverige och Europa. Vi har organiserat fyra internationella lättviktskonferenser och leder sedan några år ett svenskt lättviktsnätverk för sjöfart, S-LÄSS, med ett trettiotal deltagande organisationer. IMOs Regel 17: en förutsättning Det som möjliggjort forskningsprojekten och utvecklingen är den funktionsbaserade regel som tillkom IMO s regelverk SOLAS (Safety of Life at Sea) 2002: Regel 17: Alternative design and arrangements. Tack vare regeln kan man bygga fartyg i annat än stål förutsatt att flaggstatens representant (Transportstyrelsen i Sverige) godkänner konstruktionen. För detta krävs en dokumentation som visar på en tillräcklig säkerhetsnivå. SP Brandteknik har lagt stort fokus på metodutveckling för brandriskbedömning baserat på riskanalys och på IMO s regelverk. Omfattande serier av experiment har genomförts för ändamålet men också simuleringsverktyg har utnyttjats. På senare år har för SPs del också tillkommit forskning kring ljud- vibrationsegenskaper för lättviktsmaterial, materialfogningsmetoder samt ekonomiska och ekologiska livscykelanalyser för fartyg. Konkreta forskningsresultat Resultat från forskningsprojekten har använts vid konstruktionen av världens två första, fullt ut certifierade HSC ( High Speed Craft ) katamaraner i kolfiberkompost, Valö och Rivö (se bild 1). Bägge fartygen ägs av Styrsöbolaget/Veolia och trafikerar Göteborgs skärgård. Med hjälp av dessa har rederiet kunnat halvera transporttider med bara något förhöjd bränsleförbrukning, vilket är betydelsefullt för samhällsutvecklingen på öarna. Forskningsresultaten låg också till grund för CarboCat, ett underhållsfartyg i kolfiberkomposit för offshore som Kockums AB sjösatte 2010 (bild 2). Den förste oktober 2010 infördes skärpta krav för SOLAS-klassade fartyg rörande tillåten mängd brännbart inredningsmaterial. Ett fartyg som inte levde upp till kraven var Birger Jarl (bild 3) som trafikerar sträckan Stockholm-Åland. Att bygga om fartyget från 1953 ansågs allt för kostsamt och det fanns risk för nedläggning av rederiet. SP Brandteknik genomförde en brandriskbedömning enligt den metod som utvecklats i kompositprojekten och tog fram en brandskyddslösning som klarade kraven till en betydligt lägre kostnad. I augusti 2011 meddelade svenska Transportstyrelsen IMO att man godkänt en alternativ konstruktion av Birger Jarl i enlighet med SOLAS regelverk och i oktober var ombyggnaden av fartyget klar. FOTO: STYRSÖBOLAGET FOTO: KOCKUMS Bild 1 Valö, världens första HSC-klassade fartyg i kolfiberkomposit, ägt av Styrsöbolaget i Sverige. Bild 2 Kockums service/underhållsfartyg i kolfiberarmerad komposit. 6 brandposten #

7 FOTO: ÅNEDINLINJEN Bild 3 M/S Birger Jarl. Stora fartyg i komposit IMO (International Maritime Organisation) består av representanter för världens alla flaggstater och sorterar under FN. IMO ansvarar för sjöfartens säkerhets- och miljöfrågor och varje år träffas grupper inom IMO för att diskutera regelfrågor. I januari 2013 träffades i London IMOs subkommitté brand för att bland annat diskutera användandet av FRP-kompositer. En överväldigande majoritet av delegaterna var positiva till materialet men man önskade att det utvecklades riktlinjer ( guidelines ) som stöd för bedömning av brandsäkerheten. En korrespondensgrupp tillsattes därför som under ledning av den svenska Transportmyndighetens har ett år på sig att ta fram förslag. Arbetet är ett viktigt steg mot ökad acceptans av FRP-kompositer på SOLAS fartyg. SP Brandteknik deltar som expert i den svenska delegationen. Mer lättvikt i framtiden Drivkrafter för lättviktsfartyg är främst miljökrav och bränslekostnader men också andra faktorer (korrosionsbeständighet, stabilitet, masskrafter, isolationsförmåga, livslängd) talar för ett ökat användande av lättviktsmaterial. Mindre fartyg i FRP-komposit (eller aluminium) som går i nationell trafik finns redan och ett flertal kommersiella projekt är igång eller på väg att starta. Ett kraftigt ökande behov av servicefartyg för offshoresektorn samt en åldrande flotta för kusttrafik inom Europa förväntas leda till en stor ökning av antalet lättviktsfartyg. IMOs diskussioner och den svenskledda korrespondensgruppens arbete förväntas i sin tur leda till allt fler kompositkonstruktioner också för större fartyg. SOLAS militära motsvarighet, det av NATO utgivna regelverket, Naval Ship Code, skrivs i sina nyare versioner så att FRP-kompositer kan användas utan att en speciell brandriskbedömning görs. Materialet används redan idag för både mindre och större militära fartygskonstruktioner och intresset förefaller vara ökande. Just nu produceras exempelvis två indiska korvetter med kompositöverbyggnader från Kockums Karlskrona. Ett område som är under utveckling är användning av FRP-komposit för offshore konstruktioner. Även sådana brottas med stabilitetsproblem och svårigheter kopplade till höga konstruktionsvikter. Ett första projekt har genomförts av SP Brandteknik som påvisat goda möjligheter till viktminskning för traditionella plattformskonstruktioner till sjöss genom användande av FRP-kompositer. Sammanfattningsvis: FRP-kompositer kommer knappast kunna ersätta allt stål i fartyg eller offshorekonstruktioner men väl att användas betydligt mycket mer än det gör idag. Stigande oljepriser, miljökrav och möjligheten till stabilitetsförbättring, ökad livslängd samt minskade underhållskostnader, ger sammantaget mycket goda förutsättningar för ett ökat användande av kompositkonstruktioner till sjöss. För ytterligare information kontakta Se även brandposten #

8 Gästskribent SINTEF NBL Skremmesenter skal gi mer brannsikre plattformer SVEIN TØNSETH Tel Ingen bør designe oljeplattformer uten å ha kjent varmen fra slike kjempebål på kroppen, mener norske brannforskere. Jevnlig velter digre flammer og svart røyk ut av en stålkonstruksjon på tomta til SINTEFs brannlaboratorium, en drøy mil sør for Trondheim sentrum. Mellom bærende søyler som er ti meter høye, ligger et ståldekk på 150 kvadratmeter. Her antenner forskerne oljebranner med jevne mellomrom i vitenskapens tjeneste. Rundt denne lab-innretningen ønsker SINTEF å etablere et forsknings-, kurs- og opplevelsessenter. Målgruppe: alle som har ansvar for brannsikkerheten på offshore-installasjoner og oljebaserte prosessanlegg på land. Vart du skræmt no? Litt på spøk, men mest på alvor, omtaler vi det planlagte senteret som et kombinert forsknings- og skremmesenter, sier sjefforsker Ragnar Wighus ved SINTEF NBL Norges branntekniske laboratorium. Gjennom kursvirksomhet i det planlagte senteret, skal brannlaboratoriet redusere tida fra forskningen gjøres til resultatene er kjent i oljebransjen. I tillegg skal vi øke bevisstheten hos folk i denne bransjen om hvilke enorme krefter som utløses ved oljebranner, sier Wighus. Tilsvarer panelovner Varmen som frigjøres under de største brannforsøkene i stålkonstruksjonen hos SINTEF, tilsvarer panelovner som står på 1000 watt. Dette er de største brannene i verden som er antent i forskningssammenheng med påfølgende bruk av vannbaserte systemer for brannbekjempelse. Varmen er representativ for branner i oljebaserte prosessanlegg, enten de oppstår offshore eller på land. Hos oss kan alle med ansvar for brannsikkerheten i slike anlegg oppleve infernoet på nært hold, og samtidig stå i trygge omgivelser. Vi ser det som viktig å sikre at disse fagfolkene har den nødvendige respekt for brannrisikoen de håndterer på skrivebordet, sier sjefforsker Wighus. Avdelingssjef Christian Sesseng og sjefforsker Ragnar Wighus inspiserer laboratorieutrustningen etter at en oljebrann er slokket. FOTO: THOR NIELSEN, SINTEF FOTO: THOR NIELSEN, SINTEF Stay scared Amerikanerne bruker begrepet stay scared som et ideal-motto for folk som jobber innen sikkerhetsfaget. Senterplanene er en frukt av denne filosofien, ifølge Wighus. Men er det ikke slik at konstruksjonsregler og sikkerhetsforskrifter forutbestemmer de løsningene som blir valgt, uavhengig av om planleggerne har stått nær slike kjempebål eller ikke? Enten vi snakker om passiv brannsikring, det vil si bruk av materialer til brannbeskyttelse, eller aktiv brannsikring, det vil blant annet si bruk av slokkemetoder, går det an å innfri kravene med ulike løsninger. Beregning og analyse kan tilsynelatende gi resultater som innfrir disse kravene. Og på skrivebordet ser slike løsninger bra ut. For eksempel skiller NORSOK S001, basisdokumentet for sikkerhet på norske installasjoner, mellom branner med tre ulike lekkasjerater for olje eller gass: mindre enn 0,1 kilo per sekund, mellom 0,1 og 2 kilo per sekund, og større branner. Brannforskerne ved SINTEF har antent 60 oljebranner i denne stålkonstruksjonen. Takket være vannpåføring, har den tålt påkjenningene. Fra venstre: avdelingssjef Christian Sesseng, sjefforsker Ragnar Wighus og konstituert adm. direktør Are Wendelborg Brandt. 0,1 kilo per sekund tilsvarer panelovner på 1000 W. Den som på nært hold har erfart en brann med en slik lekkasjerate, vil forstå at dette er en alvorlig brann, selv om den er blant de minste som regelverket tar hensyn til. Derfor tror vi det vil høyne brannsikkerheten offshore og i landbaserte oljeanlegg at de som utformer brannbeskyttelsen får kjenne varmen fra brannforsøk på kroppen, sier Wighus. Interessant vinkling Fagleder Torleif Husebø i Petroleumstilsynet betegner ideen om et skremmesenter som en interessant vinkling. Det er enorme energimengder vi snakker om. Det er klart det er 8 brandposten #

9 noe helt annet å se dette på nært hold, enn å sitte på et kontor og lese om temperaturkurver. Deler du brannforskernes tro på at et slikt skremmesenter kan gjøre oljeinstallasjoner mer brannsikre? Det kan nok bidra i så måte, dersom et slikt senter bringer kunnskap tydeligere fram. Uansett er det positivt at det skapes blest om dette fagfeltet. Offentlig brannsatsing mangler SINTEF NBL søker nå både om offentlig og privat økonomisk støtte til å etablere senteret. Bakteppet for planene er at norske myndigheter, ifølge Wighus, ikke har noen systematisk kunnskapssatsing på brannsikkerhet. For eksempel finnes det ikke noe utdanningstilbud på masternivå innenfor brannteknikk i Norge. Det bekymrer oss, sier Wighus. Brannbekjempelse og -beskyttelse Ifølge sjefforskeren har brannforskningen til nå beskjeftiget seg med to typer olje- og gassbranner: jetbranner (branner som skyldes gasslekkasjer fra rør og tanker med høyt trykk) og pool-branner (olje som brenner fra en flate på et flatt underlag). I det planlagte senteret ønsker SINTEF også å sette fokus på de brannene som ligger mellom disse to klassiske typene. Dette vil omfatte spray-branner (olje som strømmer ut fra rør og tanker med høyt trykk og antennes) og branner der den antente væsken har store deler vann i seg. Forskerne ønsker å kartlegge hvor mye varme og hvor mye røyk slike branner vil avgi, dernest hvordan de kan bekjempes, og sist men ikke minst hvordan mennesker og konstruksjoner kan beskyttes mot slike branner ved hjelp av aktive og passive tiltak. Tre målgrupper Brannforskerne understreker at det planlagte senteret ikke skal erstatte det arbeidet som gjøres innen sikkerhetsopplæring av offshorepersonell. Senteret vil rette seg inn mot fagfolk som fra sine kontorarbeidsplasser har ansvar for å beregne og opprettholde sikkerheten. Målgruppa for den planlagte forskningsformidlings- og skremmeaktiviteten er tredelt og omfatter: Alle som driver med strukturell utforming av plattformer og/eller planlegger brannsikringstiltak for slike installasjoner Alle som gjør risikovurderinger for plattformer og/eller oljebaserte prosessanlegg på land Alle som fatter beslutninger vedrørende konstruksjoner og/eller sikkerhetstiltak Kontakt Ragnar Wighus, SINTEF NBL Extern detektering av brand på tåg i rörelse SP Brandteknik har på uppdrag av Italienska Banverket (Rete Ferroviania Italiana, RFI) den utmanande uppgiften att utvärdera möjligheten att detektera en brand på tåg som är på väg att åka in i en tunnel. Om en brand detekteras ska tågen kunna stanna före tunneln. SP Brandteknik samarbetar med FOI och Termisk systemteknik i Linköping. De huvudsakliga detektionssystemen kommer troligen att vara IR kamera eller absorptionsmätningar. Utifrån en riskanalys som RFI lät göra fann man en effektiv åtgärd för att minska risken för en brand i en tunnel. Det gäller att från utsidan detektera en brand på eller i tåget. I Italien har arbetet redan satt igång med att installera kontrollenheter (check points) några kilometer innan tunnlar för detektering av bland annat brand. Problemet är dock att det inte är en enkel uppgift att detektera en brand utifrån på ett tåg som passerar i 150 km/h. Därför blev SP kontaktade för att öka kunskapen och möjligheten för att lyckas med detta. Projektet utvärderar detektion av flamma eller brandgaser med IR kamera. Eftersom det är dyrt att stoppa tåg utan anledning måste falsklarm undvikas. Därmed ställs höga krav på systemet för detektion. Av denna anledning kan absorptions mätningar vara en säkrare metod att utvärdera i framtiden. Att mäta absorptionen vid specifika ljusvågor är en kraftfull teknik i förbränningsfysik för att mäta koncentration av olika ämnen och föreningar i flammor och avgaser. Trots att detta är en vanlig teknik inom förbränningsfysik så används den sällan för detektion av brand. Spektralt upplösta absorptionsmätningar kan användas som en viktig metod för att skilja på avgaser från en förbränningsmotor och brandgaser. Då kan till exempel falsklarm från dieselmotorer undvikas. RAÚL OCHETERENA JONATAN GEHANDLER HAUKUR INGASON brandposten #

10 Förbättrade rekommendationer för sprinkler på ro-ro däck på fartyg MAGNUS ARVIDSON International Maritime Organsization (IMO) har reviderat sina rekommendationer för hur sprinklersystem på fartygs ro-ro däck fartyg skall dimensioneras och installeras. Detta är ett direkt resultat av det svenska IMPRO-projektet och flera andra forskningsprojekt under årens lopp. Fordonsutrymmen och ro-ro-lastutrymmen som inte kan tillslutas samt utrymmen av så kallad särskild kategori skall enligt kraven i SOLAS kapitel II-2 förses med ett manuellt aktiverat vattenspraysystem. Med utrymmen av särskild kategori avses slutna fordonsutrymmen där även passagerare har tillträde. Detaljkraven för hur ett vattensprayssystem skall utformas och dimensioneras återfinns i IMO Resolution A.123(V), publicerad år Några av de detaljkrav som särskilt kan nämnas är att: Systemet skall dimensioneras för en vattentäthet om minst 3,5 mm/min för däck med maximalt 2,5 m höjd och för minst 5 mm/min för däck med högre takhöjd. Systemet skall delas in i sektioner där varje sektion, med vissa undantag, skall täcka hela fartygets bredd. Varje sektion skall vara minst 20 m lång och systemets pumpar skall ha en kapacitet tillräcklig för antingen hela däcket eller minst två sektioner. Sektionsventiler skall vara placerade utanför det skyddade utrymmet. Föråldrade och ifrågasatta rekommendationer Under senare delen av 1990-talet och mitten 2000-talet genomförde SP Brandteknik flera forskningsprojekt där möjligheten att använda modern sprinklerteknik på roro däck illustrerades. Trots flera ansträngningar gick det dock inte att få gehör vid IMO för en rad förslag till förbättringsåtgärder. År 2006 publicerade det brittiska sjöfartsverket, Maritime and Coastguard Agency (MCA), en rapport där man drog slutsatsen att dimensioneringen av vattenspraysystemen inte svarar mot de brandrisker och den brandbelastning som finns på däcken i form av moderna personbilar, turistbussar och tunga lastfordon. Rapporten konkluderade också att ett program med fullskaliga brandförsök bör genomföras för att öka förståelsen om bränder och brandförlopp på ro-ro däck. Tack vare finansiering från VINNOVA, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Brandforsk öppnades år 2008 möjligheten för ett svenskt projekt för att studera just detta. I projektet, som fick namnet IMPRO, Improved water-based fire suppression and drainage systems for ro-ro vehicle decks, genomfördes både små och storskaliga brandförsök. Se Brandposten nr 41, Under senare år har även flera allvarliga bränder på roro däck på fartyg inträffat, bland annat bränderna på UND Adriyatik år 2008, Vincenzo Florio år 2009 samt Lisco Gloria och Commodore Clipper år Vid flera av bränderna har brandskadorna varit mycket omfattande och förståelsen för behovet av bättre sprinklersystem har därmed ökat. Nya rekommendationer i MSC.1/Circ Med utgångspunkt från resultaten i IMPROprojektet diskuterades en revidering av IMO Resolution A.123 (V) i en särskild korrespondensgrupp och ett förslag skickades till IMO:s underkommitté för brandskydd, IMO FP55 i juli Där formulerade ett dokument som så småningom godkändes vid Maritime Safety Committee 2012 och publicerades som MSC.1/ Circ i maj Dokumentet innehåller rekommendationer som helt ersätter i IMO Resolution A.123 (V). System som installerats enligt de tidigare kraven kommer att dock vara tillåtna så länge de är funktionsdugliga. Till skillnad från IMO Resolution A.123 (V) medger FOTO: ISTOCK På biltransportfartyg skyddas ofta ro-ro däcken med koldioxidsystem. De nya kraven i MSC.1/Circ kan innebära att sprinklersystem kan komma att bli ett vanligare alternativ. 10 brandposten #

11 MSC.1/Circ att både automatiska våtrörsystem, torrörsystem, preaction system. Dessutom kvarstår möjligheten att använda gruppaktiveringssystem (deluge). Dimensioneringen av systemen baseras på typ av system och takhöjden, se tabellerna 1 till 3. Tabell 1 Minsta vattentäthet och verkningsyta för däck med fri höjd till och med 2,5 m. Typ av system Minsta vattentäthet (mm/min) Våtrörsystem 6,5 280 m 2 Torrörör eller preaction system 6,5 280 m 2 Minsta verkningsyta (m 2 ) Deluge system m B 1 1) B = Det skyddade utrymmets bredd. Tabell 2 Minsta vattentäthet och verkningsyta för däck med fri höjd högre 2,5 m men lägre än 6,5 m. Typ av system Minsta vatten-täthet (mm/min) Våtrörsystem m 2 Torrörör eller preaction system m 2 Minsta verkningsyta (m 2 ) Deluge system m B 1 1) B = Det skyddade utrymmets bredd. Tabell 3 Minsta vattentäthet och verkningsyta för däck med fri höjd högre 6,5 m men lägre än 9,0 m. Typ av system Minsta vattentäthet (mm/min) Våtrörsystem m 2 Torrörör eller preaction system m 2 Minsta verkningsyta (m 2 ) Deluge system m B 1 B = Det skyddade utrymmets bredd. Rekommendationerna i MSC.1/Circ innebär ett stort steg mot förbättrat brandskydd på roro däck på fartyg. Flera medlemsländer i IMO har dock utryckt farhågor att alternativa sprinklersystem, till exempel av typen vattendimma, kan brandprovas enligt en metod som indirekt ställer betydligt lägre krav på systemens effektivitet än de detaljkrav som ges i MSC.1/Circ På sikt kan det därför bli aktuellt att revidera kraven även i detta dokument. SP har blivit medlem i SWERIG Sverige har varit i framkant när det gäller att omstrukturera och omvandla de statliga järnvägarna till effektiva, företagsinriktade enheter som är utformade för att möta kundernas krav och konkurrensen med andra transportmedel. Denna process har också bidragit till utvecklingen av starka marknadsorienterade svenska leverantörer av produkter och tjänster inom järnvägssektorn. Sverige har sedan länge haft ett världsomspännande rykte för en avancerad järnvägsteknik. Den svenska järnvägsbranschen är väl etablerad och erkänd på exportmarknaden. Industrin utvecklar kontinuerligt tjänster, teknik och utrustning för järnvägen i framtiden med fokus på områden som miljö, energisparande, trygghet och säkerhet. Ledande svenska företag som täcker hela järnvägssektorn har grundat SWERIG - Swedish Rail Industry Group. SWERIG är en organisation med det främsta syftet att initiera, samordna och administrera gemensamma marknadsaktiviteter för gruppen på utvalda exportmarknader. Medlemsföretagen i SWERIG har en sammanlagd årlig export på cirka 10 miljarder kronor SP har nyligen blivit medlem i SWERIG och den 17 april var Björn Sundström och Anna Bergstrand inbjudna till SWERIG för att presentera SP. Presentationen handlade om SPs kompetensplattformar, EU-projekt, aktuella satsningar, SPs samlade kompetens inom tåg samt kommande konferenser FIVE och ISTSS. KERSTIN BORGERUD ANNA BERGSTRAND brandposten #

12 Test av sprinklervattens effekt mot spillbränder i tunnlar GLENN APPEL HAUKUR INGASON SP Brandteknik har studerat vattenbegjutning av brinnande bränslespill på uppdrag av Trafikverket. Tekniken är tänkt att användas i tunnlar med risk för stora bränslespill. Målet med försöken var att undersöka hur bränderna beter sig vid direkt vattenpåföring utan skuminblandning. Effekten av två olika sprinklertyper på spillbränder undersöktes. Det som skiljde dem var främst vattenmängden där den ena gav 10 mm/ min i vattentäthet medan den andra endast hälften, 5 mm/ min. Under försöken mättes brandeffekten samt vattnets kylande effekt med hjälp av fordonsattrappen vid SP Brandteknik (se Brandposten nr 47, sid 12-13). Fordonsattrappen var placerad ca 1,5 m från poolbranden, inom räckhåll för vattenbegjutningen. En betongbalja på 20 m 2 användes för att efterlikna ytråheten hos asfalten i tunneln samt för att kunna reglera lutningen av vägbanan. FOTO: GLENN APPEL Syfte Syftet med försöken var att studera frågor med relevans för brandsläckning av bränslebränder i tunnlar. En frågeställning som behövde belysas var om vattenbegjutning av bränslen med lägre densitet än vatten skulle medföra en ökad brandspridning. Detta då brinnande vätska kunde tänkas flyta med vattnet vidare mot brunnar etc. Även risker med vattenbegjutning av vattenlösliga bränslen som E85 undersöktes. För att jämföra brandbekämpningssystemens egenskaper genomfördes släckförsök med brinnande träpallar. Metod Försöken genomfördes med ett kontinuerligt flöde av 22 l/min bensin som bildade en brinnande bränsleyta på 6 m 2 på den lutande betongbaljan. Flödet gjorde att poolarean hölls konstant på 6 m 2 när nytt bränsle påfördes, för E85 var flödeskravet 16 l/min för att komma upp i samma area. Baljans stora area möjliggjorde observation huruvida vattendropparna från sprinklern skulle sprida ut bensinen eller etanolen ytterligare och därmed öka brandarean och brandeffekten. Figur 1 En bild från en fribrinnande bensinbrand. Resultat Testerna visade att spillbränderna inte spred sig ytterligare på grund av vattenpåföringen och därmed inte medförde några negativa konsekvenser, exempelvis i form av ökad brandeffekt. Däremot uppmättes lägre gastemperatur ovanför branden under försöket som följd av kylningen. För bensinbränder hade vattenpåföringen marginell effekt på den totala brandeffekten. Tre minuters påföring av 10 mm/min medförde visserligen en svag minskning av den uppmätta konvektiva brandeffekten (ett temperaturbaserat mått på hur mycket energi brandgaserna innehåller) men visuellt uppfattades ingen större effekt. Den maximala ståltemperaturen hos fordonsattrappen påverkades heller inte märkbart av vattenbegjutningen. Detta beror troligen på att stor del av vattnet inte nådde fordonsattrappen utan förångades på vägen. Den största skillnaden mellan de olika systemen syntes främst vid släckning av brinnande träpallar där 10 mm/min i stort sett släckte branden medan 5 mm/min endast höll den under kontroll. Skumpåföring visade sig inte oväntat ha en betydande inverkan på en bensinbrand. Skummet påfördes i tre minuter och sänkte då den uppmätta konvektiva brandeffekten med nästan 70 %. Branden 12 brandposten # Figur 2 Uppmätt konvektiv brandeffekt vid bensinförsök, märk väl att de fribrinnande försöken avslutades tidigare än de vattenbegjutna.

13 FOTON: GLENN APPEL Figur 3 och 4 Skillnaden mellan 10 mm/min (till vänster) och 5 mm/min (till höger) efter ca 8 minuters vattenbegjutning. släcktes dock inte. Att notera är att skuminblandningen minskade kastlängden med ca 30 % vilket gör tekniken oanvändbar för Trafikverkets tunnelinstallation. Endast ett test genomfördes med skuminblandning. Eftersom etanol är vattenlösligt hade vattenbegjutningen något högre inverkan på brandeffekten hos E85 än hos bensinbranden. Den uppmätta konvektiva brandeffekten visar att en ökad mängd vatten med en större utspädning av E85 som följd också påverkar brandgastemperaturen mera. Vad gäller den maximala ståltemperaturen var den låg vid båda E85-försöken med vattenbegjutning. I denna skala var värmestrålningen från den fribrinnande etanolbranden betydligt lägre än den från bensinbranden. I större skala har SP Brandteknik tidigare visat att etanol kan ge mycket högre strålning än bensin (se Brandposten nr 47, sid 10). För att få en uppfattning om hur fort bensin brinner upp genomfördes en fribrinnande poolbrand utan kontinuerlig tillförsel av brännbar vätska. Försöket visade att ett bensinspill med ca 2 mm djup, utan tillförsel av bränsle efter antändning, brinner slut inom en minut och uppvisar störst brandeffekt ca 15 sekunder efter antändning. BIV släpper tre vägledningar BIV, den svenska grenen av SFPE, presenterade i maj tre nya vägledningar på BIV-konferensen. Vägledningarna ger stöd till branschen för kontroll av brandskydd i byggprocessen, komplexa byggnader och CFD-modellering. Arbetet har skett ideellt inom föreningen och resultatet har god respons. Michael Strömgren på Brandteknik har drivit frågorna från BIVs styrelse. brandposten #

14 Free-burn fire test with a palletized storage arrangement using AutoStore system HDPE bins MAGNUS ARVIDSON The initial fire growth rate of a fire inside the AutoStore compact storage system has been proven to be surprisingly slow. However, no direct comparison with other types, more common storage arrangements have until now not been investigated. In 2010, two large-scale fire tests with the AutoStore system were conducted, see Brandposten 42, The objective of the tests was to determine the fire growth rate during the initial phase of a fire in a representative section of the AutoStore system. The first test was conducted with antistatic treated polypropylene (denoted PPESD) bins, the second test with high density polyethylene (denoted HDPE) bins. The bins were filled with a commodity consisting of plastic cups in cardboard cartons, e.g. the EUR Std Plastic commodity. The test results showed that the initial fire growth rate was very slow in both tests and the heat release rate did not accelerate until after approximately 13 minutes. It was concluded that the slow initial fire growth rate would allow more time for proper fire detection (preferably smoke detection) and manual intervention compared to typical storage hazard fires. There are several possible explanations to the slow initial fire growth rate, including the fact that the array is extraordinarily closed and air movement through the array is restricted. It was observed that the fire growth rate was faster in the bins made from HDPE once the fire had established. However, no signs of the formation of pool fires were observed in any of the tests. The distinct transition point between the rather slow fire growth and the fast increase in heat release rate is typical for exposed plastic commodities. Additional free-burn fire test using a palletized storage arrangement Palletized storage is a type of storage arrangement that consists of products stored on pallets. Pallet loads are placed one on top of another with the bottom load located directly on the warehouse floor in lanes or blocks. The pallets are stacked to a specific height based on a number of criteria such as pallet condition, weight of the load, height clearance and the capability of the warehouse forklifts. This type of storage arrangement is quite common and recognized in sprinkler installation standards. In order to explore the influence of the storage arrangement on the initial fire growth rate, a freeburn fire with a palletized storage arrangement of the HDPE bins used for the AutoStore system was conducted. The following parameters remained unchanged compared to the previous freeburn fire tests; 1) the type of bins, e.g. HDPE, 2) the commodity inside the bins, 3) the fire igniter and its position, e.g. at floor level up against the side of one of the bins, 4) the storage height. The following parameters were different, primarily due to the difference in storage philosophies: 1) the bins were stored on wood pallets which allow regular horizontal flues, 2) the vertical flue spaces were 150 mm wide and 3) the arrangement was less stable. The test setup comprised a 2 by 2 palletized arrangement with an overall height of approximately 5.26 m, refer to figure 1. The overall height is almost identical with the maximum storage height (5.28 m) of the AutoStore system. Two target stacks were positioned 1.2 m and 2.4 m, respectively, to the right hand side of the main array. Figure 1 The palletized arrangement used in the freeburn fire test. Figure 2 The first collapse at approximately 06:24 [min:sec]. These stacks measured approximately 3.0 m in height. Figure 1 shows the arrangement. Figures 2 and 3 illustrate the fire development and figure 4 shows the total heat release rate for the palletized arrangement as compared to the two previous fire tests described above. The primary difference can be observed at the incipient stage of the fire. As an example, a heat release rate of 1 MW was reached after 04:45 [min:sec] for the palletized arrangement. The similar heat release rate was reached at approximately 12:45 [min:sec] in the AutoStore system tests. After this stage, the fire growth rates are PHOTO: MAGNUS ARVIDSON PHOTO: MAGNUS ARVIDSON 14 brandposten #

15 PHOTO: MAGNUS ARVIDSON Figure 3 The fire shortly before the manual fire fighting at 08:57 [min:sec]. fairly similar. It can therefore be concluded that a palletized storage arrangement provides an initial fire growth rate significantly faster than the storage arrangement represented by the AutoStore system, given that the type of bins, e.g. made from HDPE, the commodity inside the bins, the fire igniter and its position as well as the storage height is similar. This verifies that the compactness of AutoStore system, with narrow flue spaces and associated restriction of air movement through the array is indeed the explanation for the slow fire development previously observed. It was also observed that palletized storage arrangement was significantly more unstable than the array of the AutoStore. Partly, this is explained by the fact that the bins used in this particular test are not intended to be securely stackable, as they are not individually nested together by the design of the bin. However, the stability is also influenced by softening and melting of the plastics of the bins. Figure 4 The total heat release rate for the palletized arrangement versus the previous fire tests with the AutoStore system. The graphs are cut when the tests were terminated. brandposten #

16 Gästskribent SINTEF NBL Varm og kald jetbrann REIDAR STØLEN Tel Ved lekkasje og brann i hydrokarbonar under trykk, kan det oppstå ein jetbrann. Ein slik brann stiller utstyr og brannbeskyttelse på svært tøff prøve. For å vera klar for ein slik brann treng ein difor svært tøffe testar. Dette er oljeselskapa svært opptatt av for å unngå katastrofebrannar som då oljeplattforma Piper Alpha brann i SINTEF NBL har vore med sidan starten av utviklinga av den fyrste standardiserte jetbranntesten på 1990-talet, og har lang erfaring med å gjennomføre både standardiserte og tilpassa jetbranntestar. Ein jetbrann er kjenneteikna av sonisk hastigheit på gassen som brenn. Dette fører til ei rekkje utfordringar for materialet som skal tåle brannen. I korte trekk kan ein oppsummere utfordringane som følgjer: Høg mekanisk impuls Høg konveksjon Overtrykk av uforbrent gass Store temperaturgradientar Svært høge temperaturar I ein standard jetbrann etter ISO , skal prøvestykket bli treft frå 1 m avstand med 0,3 kg/s propan frå ei dyse med opning 17,8 mm. Dette gir ein hastigheit på gassen på om lag 300 m/s i dyseopninga og 100 m/s ved prøvestykket. Den høge hastigheiten i brannen gir og svært høg konveksjonsrate og rask oppvarming. Den uforbrente gassen vil trenge inn i opningar og bidra til erosjon, eller gi brann på ueksponert side. Temperaturen i flammane i ein standard jetbrann kan variere frå C i treffpunktet der blandinga er feit og propanen kjøler, og opp til omkring C i område med høg turbulens og effektiv forbrenning. Dette kan føre til spenningar i materialet som blir testa, og gi ytterlegare mekaniske påkjenningar. Som regel er målet med testane å vise at passiv brannbeskyttelse kan halde temperaturen i stålet den skal beskytte under 400 C, men andre akseptkriterier med tid til integritetsbrot eller lekkasjerate blir og brukt. Det er opp til kvart enkelt oljeselskap å definere akseptkriterium for sitt utstyr, og dette vil variere mellom ulike prosessområde. Det er ikkje uvanleg at akseptkriteriet stiller krav til at utstyr skal vera testa mot jetbrann med 350 kw/m 2. Standarden for jetbranntestar seier ikkje noko om verken måling eller krav til varmefluks, så dette må vurderast i kvart enkelt tilfelle. Ved å tolke varmefluksen som strålinga frå ein svart lekam, får me ein definert samanheng som Ein jetbrann omsluttar eit prøvestykke av eit røyr. Dysa og tennfakkelen er vist i silhuett. Ei standard jetbrannkasse med propanjeten inn frå venstre. FOTO: REIDAR STØLEN, SINTEF NBL For å oppnå høgare temperaturar blir prøvestykka omslutta i ein større omn. Denne oppnådde omkring 1400 C. FOTO: REIDAR STØLEN, SINTEF NBL FOTO: SANDRA HODDØ STEINBAKK, SINTEF NBL FOTO: GLENN APPEL Figur 1 Samanhengen mellom temperatur og stråling frå ein svart lekam etter Stefan Boltzmanns likning. kan nyttast i vurderinga av reell varmefluks i ein jetbranntest. For at eit prøvestykke skal ha motteke ein varmefluks på 350 C, må det ha vore omslutta av flammer med temperatur på minst 1300 C i store delar av testen. Figur 1 viser samanhengen mellom temperatur og stråling frå ein svart lekam etter Stefan Boltzmanns likning. Dette er høgare temperaturar enn me kan rekne med å oppnå i ein standard test. Difor brukar me ein større testomn som gir meir omslutning av prøvestykket, og dermed høgare temperaturar. Slik kan me skilje mellom varme jetbrannar som oppnår C og standard kalde jetbrannar som vanlegvis berre oppnår C. 16 brandposten #

17 Antändningsprov av avfallsbalar GLENN APPEL ANDERS LÖNNERMARK MUHAMMAD ASIM IBRAHIM SP Brandteknik genomförde antändningsförsök av avfallsbalar under våren Försöken genomfördes som en del i doktoranden Mohammad Asim Ibrahims studier av brandrisker i avfallslager. Projektet drevs i samarbete med Linnéuniversitetet i Kalmar inom ramen för kompetensplattformen Fuel Storage Safety. Huvudsyftet med försöken var att detektera skillnader i antändning beroende på infallande strålning och hur mycket plast som använts vid balning. Avfall har fått en betydande roll i vårt samhälle då man vill återvinna och återanvända material alternativt utvinna så mycket energi som möjligt genom vårt avfall. Ett problem med organiskt avfall är att det vid långvarig lagring kan självantända. Mohammad Asim Ibrahim har i flera år studerat hur balning påverkar avfall. Hans doktorandstudier har främst fokuserat på hur hanteringen av avfall ska ske för att undvika antändning. Han menar att kostnaderna för följderna av självantändningar från har uppgått till ca 50 miljoner kr och att balning skulle kunna minska denna kostnad. Vid balning av avfall används ofta plast som skyddsmedium. Hur mycket plast som används och hur det skulle bidra till, alternativt skydda mot, antändning, brandspridning och ökande brandbelastning vid en eventuell brand har aldrig utretts. I dessa försök användes en plast av polyetylen med låg densitet. FOTO: GLENN APPEL Försöken Allt avfall som balades klassades som verksamhetsavfall, dvs blandat avfall som innehåller allt som industrier sorterar som brännbart. I försöken användes tre tjocklekar av plastlagret. Varje försök genomfördes med en bal med olika mängd plast runt: endast nät och ingen plast, nät plus sex lager plast samt nät plus tolv lager plast. Balarna utsattes för värmestrålning för att se hur plasten påverkade antändningen. Flera scenarier simulerades under försöksserien. Det första scenariot simulerade en brand som uppstår i närheten av balen. Med hjälp av en gasoldriven strålningspanel vid SP Brandteknik kunde försöket genomföras med en kontinuerligt eskalerande värmestrålning från 0 till 15 kw/m 2 under ca 10 minuter. Ett annat scenario som simulerades var en akut påverkan av både 15 och 20 kw/m 2, det vill säga att balen direkt blev påverkad av den förutbestämda värmestrålningen utan att den eskalerade från noll. Repetitionstest genomfördes för att kontrollera att försöken givit relevanta värden. Försök gjordes även i syfte att simulera en gräsbrand. Tändkällan bestod av två mindre kuber gjorda av porösa träfiberskivor indränkta i heptan enligt en IMO-standard. Figur 1 Antändningsförsök med strålningspanel, bilden visar avfallsbalen precis innan antändning. FOTO: GLENN APPEL Resultat Det är främst innehållet i balen samt intensiteten av den infallande värmestrålningen som bestämmer balens antändningstid. Plasten smälter undan relativt fort på den värmepåverkade ytan och verkar inte ha någon större effekt på antändningen i de scenarier där hela balen blir påverkad av strålning. Däremot hjälper plasten till att sprida branden något vid en liten lokal antändning likt en gräsbrand. En annan parameter som spelade en stor roll för antändningstiden var sammansättningen av balen. Vissa balar var bättre packade medan andra var något mer porösa. Porositeten gjorde att avfall ofta ramlade ur balen vid värmepåverkan. Avfall som hade blivit uppvärmt föll ur balen och blottade nya, ouppvärmda ytor vilket fördröjde antändningen. Skillnaden mellan 15 och 20 kw/m 2 var stor vad gäller antändningstid. Vid en påverkan av 20 kw/m 2 antände balen betydligt mycket snabbare än vid 15 kw/m 2. Figur 2 Antänd bal efter försök med strålningspanel. brandposten #

18 Gästskribent SINTEF NBL Brannsløkking i transformatorolje REIDAR STØLEN Tel SINTEF NBL har i samarbeid med Statkraft gjennomført ein testserie for å samanlikne ulike typar flammefilter til transformatorgruver. Testserien avdekka at det var stor skilnad på korleis dei ulike løysingane fungerte. Elektriske transformatorar er som regel fylt med olje for kjøling og elektrisk isolasjon mellom komponentane. I store transformatorar kan det vera fleire titals tonn med olje. Feil i ein transformator kan føre til kortslutning, lysboge, eksplosjon og brann. Ein slik brann kan bli veldig kraftig og langvarig på grunn av at det er store mengder olje og at transformatoren ofte står vanskeleg tilgjengeleg. I Norge er det krav om at alle transformatorar med meir enn 1000 liter olje skal ha skal ha ei gruve under transformatoren som skal samle opp og sløkke ein eventuell brann i olja. Den einaste preaksepterte løysinga er å bruke eit såkalla steinfilter av 30 cm vaska elvestein som olja skal renne gjennom under transformatoren. I mange transformatoranlegg er det brukt andre løysingar med stålrister som skal ha same effekt som steinfilteret. Ingen av desse løysingane eller nokon av dei andre tilgjengelege løysingane er testa i realistisk skala. I samarbeid med Statkraft har SINTEF NBL vore med på å gjennomføre ein samanlikningstest av steinfilter og to andre tilgjengelege løysingar. I tillegg vart det gjennomført ein test utan flammefilter der olja vart tømt rett i containeren. Testane vart gjort med 400 liter mineralolje i var test. Olja vart forvarma til 150 C, påtent og tømt over i ein stålcontainer der dei ulike filterløysingane var montert. Forsøksserien avdekka at dei tre ulike løysingane som vart testa FOTO: CHRISTIAN SESSENG, SINTEF NBL FOTO: REIDAR STØLEN, SINTEF NBL Det oppstod kraftig brann i transformatorolja då den vart tømt direkte ut i testcontaineren utan flammefilter. hadde kvar sine sterke og svake sider. Brannen vart sløkt før olja hadde brent opp i alle testane, utanom i testen med open gruve. Sløkketidene varierte stort, mellom få sekund og mange timar. Rapporten frå testserien ligg ute tilgjengeleg på nettsidene til SINTEF NBL, eller den kan lastast ned direkte frå denne peikaren: Preakseptert løysing for sløkking av oljebrann i transformatorgruver er eit 30 cm tjukt lag av vaska elvestein. 18 brandposten #

19 FOTO: REIDAR STØLEN, SINTEF NBL Resultat Open gruve + Suverent best gjennomstraumingskapasitet - Dersom olja framleis er varm nok etter at den når gruva vil det oppstå ein kraftig brann. Steinfilter + Minst varmepåkjenning til området ovanfor filteret. - Testen var for liten til å gjere steinfilteret gjennomvarmt. FOTO: REIDAR STØLEN, SINTEF NBL Dette er ein type stålrister som er laga av perforerte galvaniserte stålplater og blir sett saman av 30 cm breie element. Stålrister + Sløkkte 1 av 3 brannar veldig raskt. Dei 2 andre vart kontrollert og fanga under ristene. - 2 av 3 testar gjekk til stabil underventilert brann under ristene med store mengder røyk. Flammefilter + Viste konsekvent oppførsel med jamt minkande brann i begge testane. - Slepp flammene opp, og vil gi meir brann omkring transformatoren enn dei to andre løysingane. Biletet viser eit flammefilter som er laga av finmaska stålnetting. BIVs tillämpningsarbete Den maj höll BIV konferens i Stockholm på temat Tillämpning av byggregler. BIV har under våren producerat tre tillämpningsstöd som kommer att presenteras på konferensen: - Kontroll av brandskydd i byggprocessen - CFD-modellering - Brandskydd i komplexa byggnader (byggnadsklass Br0) Arbetet har bedrivits av BIVs medlemmar med en bred representation av olika organisationer. SP Brandteknik har både deltagit i grupperna och i det öppna remissförfarandet. Mer information om publikationerna finns på brandposten #

20 SmartBatt finished PETRA ANDERSSON The EU project Smartbatt is now finished. The final meeting was held at SP where all project partners had the opportunity to gather around the battery pack and system developed within the project. The objective of SmartBatt was to develop an innovative, multifunctional, light and safe energy storage system for Electric vehicles. It was decided to develop a system to be used in a VW golf sized car and the goal was to save 15% weight compared to state of the art system while maintaining safety performance especially in the case of crash. This was accomplished by e.g. using the vehicles floor as the top cover of the pack. SP s main role in the project was to assess several different safety performances such as Electromagnetic Compatibility (EMC), Environmental and Climatic durability, Electrical Safety and International Protection coding (IP). SP Fire technology s main contribution to the project was to evaluate Fire Resistance according to the new amendment of R100. This was done both through experiment and simulations (see separate article in this issue of Brandposten). Tests were conducted partly on a dummy of the final product as well as the final prototype. The test procedures developed and used in the project will be useful for producers who wish to get an early indication of their products performance. Tests can of course also be performed for the final validation of a product. SmartBatt group gathered in SPs vibration hall. FOTO: PER ARONSSON FOTO: PER ARONSSON SmartBatt prototype. 20 brandposten #

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser

Rapport 2013:5. Samverkan mellan polis och kommun. Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5 Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Samverkan mellan polis och kommun Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser Rapport 2013:5

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Med nya mått mätt en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor Magnus Arnek Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2014:7 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Kollektivtrafik utan styrning

Kollektivtrafik utan styrning Kollektivtrafik utan styrning Jan-Eric Nilsson Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:6 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse

Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskydd i kulturbebyggelse Bedömning av brandskyddsvärdering i kulturbyggnader Teoretisk bakgrund och praktiskt exempel Per Wikberg och Lars-Eric Johansson Räddningsverkets kontaktperson:

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01

Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier 2014:01 PM 2014:01 Vad kan vi lära oss av effektstudier? en granskning av några av Vinnovas effektstudier I denna rapport granskas fyra av Vinnovas effektstudier. Hur säker är evidensen på effekter av stödet till

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor?

Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? VA-Forsk rapport Nr 2006-11 Kan driftentreprenad tillföra något till svensk VA-sektor? Anna Thomasson VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Att lära av de bästa en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv Johannes Åman Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:8 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

"DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?"

DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR? Magisteruppsats i utbildningsvetenskap vid Institutionen för pedagogik - 2010 "DET ÄR VÄL DET VI SYSSLAT MED I ALLA ÅR?" Att förstå sig på formativ bedömning Kristin Häggkvist Arbetets art: Titel: Engelsk

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7 eìã~å=êéëçìêåé=ã~å~öéãéåí=á= ãáäà ~êäéíéí= = = J=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=áãéäéãéåíéêáåö= çåü=ñ ê=~íí=å =ãáäà ã ëëáö= Ñê~ãÖ åö= = = = bå=ñ~ääëíìçáé=é =på~åçáå=eçíéäë=pîéêáöé= `ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå Miljö och hållbart

Läs mer

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet?

När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? Rapport Nr 1/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se När kan ekonomiska styrmedel komplettera regleringar inom kemikalieområdet? KEMIKALIEINSPEKTIONEN När kan ekonomiska styrmedel komplettera

Läs mer

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013

SOMMAR DESIGN KONTORET. Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 SOMMAR DESIGN KONTORET Mer[*]Östersund Sommardesignkontoret Östersund 2013 Innehåll 01 Om Sommardesignkontoret 02 Uppdraget 03 Arbetsprocessen 04 Analys Brief Mål Resultat De-brief Syfte Mål Nulägesanalys,

Läs mer

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete

Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete Gör arbetet med klimatstrategier någon skillnad? En utvärdering av lokalt klimatstrategiarbete NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Bild. Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem vad krävs? Uppdragsforskningsrapport 2012:3

Bild. Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem vad krävs? Uppdragsforskningsrapport 2012:3 Bild Kvalitetshöjande konkurrens i valfrihetssystem vad krävs? Uppdragsforskningsrapport 2012:3 En rapport skriven av Karl Lundvall på uppdrag av Konkurrensverket Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport

Läs mer

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis)

Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Metanutsläpp i den svenska fordonsgaskedjan En nulägesanalys (Methane emissions in the Swedish CNG/CBG chain A current situation analysis) Lotta Göthe Catalyzing energygas development for sustainable solutions

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092 Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Förord Den information som finns om långtidsegenskaperna hos geosynteter är inte alltid lätt

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden

En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden En ny giv? En ESO-rapport om regleringen av spelmarknaden David Sundén Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:1 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd

Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd Brandspridning mellan fönster - En analys av lämpligt avstånd Pontus Olsson & Johan Skårman Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och Riskhantering

Läs mer

Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik

Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik VTI rapport 772 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Marknadsöppning och sen? Samhällsekonomisk analys av förutsättningarna för en stärkt kollektivtrafik Jan-Eric Nilsson Roger Pyddoke Joakim Ahlberg

Läs mer