Paroc hänger med på världens tak sid 16

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paroc hänger med på världens tak sid 16"

Transkript

1 NOVEMBER 2006 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. Paroc hänger med på världens tak sid 16 Norge sid 10 Danmark sid 12 Högtryck i byggbranschen Sid 3 Populärt takseminarie Sid 4 6 Paroc sparar energi åt Volvo Sid 14 Aktuell Isolering Nov-06.indd

2 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. AKTUELL BYGG Ny ägare och fortsatt positiva framtidsutsikter Utmaningen När jag skriver detta har jag precis fått veta att Fredrik Sträng, omslagspojke på detta nummer av tidningen, misslyckats med sitt andra försök att ta sig upp på Sydamerikas högsta bergstopp. Den nästa sista han har kvar i sitt försök att bestiga det högsta berget i var och en av de sju världsdelarna. Två gånger satte vädret stopp för Fredrik men han har inte gett upp hoppet om att klara utmaningen, utan tror på tredje gången gillt. Även här på Paroc har vi på senare tid ställts inför stora utmaningar. Tyvärr har det drabbat många av er också. Jag pratar naturligtvis om de leveransproblem vi haft, och fortfarande har. Trots att vi kör våra produktionsanläggningar med maximalt kapacitetsutnyttjande hinner vi inte få fram isolering i så stor omfattning att vi kan leva upp till efterfrågan. Bakgrunden till problemet är på sätt och vis positiv. Det är full fart i byggbranschen, både inom nybyggnation och renovering. Läs mer om detta på sid 3. De ökande energikostnaderna bidrar ytterligare till att göra isolering till en produkt i tiden. Men, vi är givetvis medvetna om att de långa leveranstider och den bristande leveranssäkerhet vi har utsatt er för har skapat stora problem, mycken irritation och merarbete. Jag beklagar allt detta och ber er försöka ha tålamod ytterligare en period. Vi har utökat vår produktionskapacitet till maximal nivå, vi har helt dragit oss ur ett antal marknader i Mellaneuropa och vi har infört ett system för inköpskvoter. Dessutom har vi nästan helt tonat ner marknads- och kundsatsningar på ett antal marknader och inom vissa kundsegment. I och med dessa och ytterligare några åtgärder räknar vi med att närma oss en mer normal leveranssituation så fort som möjligt under nästa år. Det är vår största utmaning just nu. Och precis som Fredrik Sträng så kämpar vi enträget vidare! Den 16 juni såldes Paroc Group till investmentbolaget Arcapita. Företaget har huvudkontor i Bahrain och de 620 miljoner Euro man investerade i Paroc utgjorde den största enskilda investering man hittills gjort i ett företag. Peder Biese, koncernchef för Paroc Group, kommenterar affären: Hittills har allt fungerat mycket bra och några större skillnader i hur vi ska arbeta kan vi inte se. Snarare är det väl så, att vi var ett intressant företag tack vare att vi jobbar som vi gör och har tätpositionen i såväl Sverige som Finland och Baltikum. Peder menar också att det finns många omvärldsfaktorer som gör Paroc attraktiva för en investerare. Bland annat nämner Peder de stigande energipriserna och nya energidirektiven inom EU. Samtidigt påminner han om att vi i och med de tidigare öststaternas inträde i unionen har ytterligare 100 miljoner EU-medlemmar som gradvis ska anpassa sina byggnader efter energidirektiven. Och där finns mycket jobb att göra, menar Peder. ALL-TIME HIGH I SVERIGE Peder berättar att de stora satsningarna görs i österled men därmed är det inte sagt att hemmamarknaderna glöms bort på något vis. När vi pratar mer specifikt om Sverige berättar Peder att det ser ut som att vi är på väg mot ett alltime high. Vi gör bra resultat nu och strävar efter att köra för fullt, det vill säga femskift så mycket det går. I Hällekis satsar vi också på att höja kapacitet och öka kvalitet. En investering på 50 miljoner kronor. Avslutningsvis säger Peder att det nu känns väldigt bra att ha gått från en ganska svår och jobbig situation för år sedan och nu känna att det blåser medvind igen. Lars Westerlund Chef för Byggisolering Peder Biese NOVEMBER 2006 AKTUELL SKANDINAVIEN UTGES AV: Omslaget: Fredrik Sträng på världens tak Paroc hänger med på världens tak sid 16 SVERIGE: Paroc AB Skövde Telefon DANMARK: Paroc AB Bjergvangen 5 B 3060 Espergærde Telefon NORGE: Paroc AB Vestre Heggumsåsen 4 N-3440 Röyken Telefon Norge sid 10 Danmark sid 12 Högtryck i byggbranschen Sid 3 Populärt takseminarie Sid 4 6 Paroc sparar energi åt Volvo Sid 14 Ansvarig utgivare: Lars Westerlund. Projektledare: Margareta Bertilsson. Redaktör Danmark: Annemarie Hede Christensen. Produktion: Essoell Reklambyrå. Foto: Stig Renström, Claes Löfgren, Ulrika Lindström. 2 Aktuell Isolering Nov-06.indd

3 BYGG Byggindustri för högtryck påverkar materialtillgång I hela norra Europa upplever byggindustrin ett kraftigt uppsving. Detta har bland annat medfört problem för byggmaterialtillverkarna att leverera material i den takt som efterfrågas. Problemet har inte minst drabbat mineralullstillverkarna och därmed också Paroc. Rolf Persson hos Industrifakta AB förklarar situationen: Över i stort sett hela landet är kapacitetsutnyttjandet i byggbranschen fullt. På mellan 20 och 30 orter är marknaden till och med överhettad. Det här beror bland annat på att det är problem att hitta kvalificerad arbetskraft i branschen. En stor omställning skedde i början av 90-talet då bostadsbyggandet sjönk med 70% under bara två år. Rolf Persson Leif Nilsson Miljarder att dela på Att tilläggsisolera är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder man kan göra för att sänka sina energikostnader. Sett till alla hus i Sverige finns det miljarder att spara! Rolf beskriver också byggmaterialindustrins dilemma och svårigheter att följa svängningar i efterfrågan : När man nått kapacitetstaket i befintliga anläggningar krävs nästan alltid stora investeringar i nya anläggningar, som dessutom tar relativt lång tid att färdigställa. När sedan efterfrågan viker står man med överkapacitet som är kostsam vilket gör att man får svårt att hålla konkurrenskraftiga priser. En balansgång, alltså, där det egentligen är omöjligt att till hundra procent tillfredsställa kunderna i såväl hög- som lågkonjunktur. RISKABELT ATT INVESTERA I KAPACITETSÖKNING Rolf påpekar också att dagens högkonjunktur i hög grad drivs av hushållens konsumtion. Man uppskattar att hushållen stod för hela 70% av den ekonomiska uppgången under förra året. Nackdelen med detta är att det blir betydligt svårare att göra prognoser än om till exempel exporten varit drivande faktor. Sett ur byggmaterialbranschens perspektiv kan man säga att indikationerna pekar på ett kännbart förändrat ränteläge i mitten av år Därför, menar Rolf, är det mycket riskabelt att idag investera i kapacitetsökningar för en bransch som är så beroende av småhusmarknaden. energikloka råd fortsätter vi att föra ut den samlade nyttan med isolering, både för den enskilda villaägaren och samhället i stort. Vi annonserar i tongivande i tidningar som Vi i Villa, Allt om energi, Hem ljuva hem, Villafakta och Bättre hem. FOKUS PÅ HEMMAMARKNADERNA Vad gör då Paroc för att hantera situationen med leveransproblem? Leif Nilsson, Key Account Manager och kvalitetsansvarig, säger: Vi jobbar så mycket det bara går för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen. Pro duk tionskapaciteten i våra anläggningar utnyttjas på maximal nivå och vid vår fabrik i Hällekis genomförs för närvarande en stor investering som skall leda till höjd kapacitet och förbättrad kvalitet. I den mån det är möjligt tar vi även in produkter till våra skandinaviska kunder från våra övriga fabriker i Europa. Vi har också helt dragit oss ur ett antal marknader i Mellaneuropa och styrt om resurserna till. Av samma skäl har vi också tonat ner våra satsningar inom vissa produktsegment på ett antal marknader. Våra svenska fabriker har nu som enda uppgift att leverera till kunder i de skandinaviska länderna. KVOTERING FÖR LEVERANSSÄKERHET Vi införde också, med början i vecka 43, ett kvoteringssystem per kund. Målet med detta är att så snabbt som möjligt återupprätta den goda leveranssäkerhet som vi gjort oss kända för, avslutar Leif Nilsson. Skärpta krav i BBR och stiltje för energideklarationer För att få en uppdatering om vad som hänt när det gäller Boverkets nya byggregler kontaktade vi Claes-Göran Stadler hos Swedisol. Han berättar att inte långt efter att de nya reglerna trätt i kraft den 1 juli i år kom förslag om att skärpa kraven på energiförbrukning i eluppvärmda byggnader. Enligt det nya förslaget är maximal tillåten elförbrukning för uppvärmning 55 kwh /m2 golvyta och år i den södra zonen av landet och 75 kwh /m2 golvyta och år i norra zonen. Fortfarande är det dock tillåtet att använda andra energikällor för att fylla upp till de nu gällande gränserna för elförbrukning för uppvärmning och hushållsel på 110 respektive 130 kwh /m2 golvyta och år. Förslaget har varit ute på remiss och såvitt Claes-Göran erfar är det klart att omsättas till ny BBR. Det som saknas är en notifiering hos EU, en process som åtminstone tar fyra månader. Denna process är i skrivande stund ännu inte påbörjad och vi får alltså räkna med att vänta ytterligare en tid innan den nya skärpta BBR träder i kraft. LAG MEN INGEN FÖRORDNING FÖR ENERGIDEKLARATION Vad gäller energideklarationer säger Claes-Göran att Europalagen trädde i kraft den 4 januari i år men att Sverige inte var klara förrän den 1 oktober. Och ett stort problem här är att vi nu har en lag som trätt i kraft, men ingen förordning färdig. Och det är först i och med förordningen vi får en tolkning av hur lagen ska uppfyllas. Boverket tog tidigare fram ett förslag till förordning som skickades på remiss. Den möttes dock av en hel del invändningar och Boverket har, när detta skrivs, ännu inte formellt fått i uppdrag av regeringen att ta fram förordningen. Även här råder alltså fortfarande oklarhet kring när vi kommer att ha tydliga riktlinjer för hur lagen ska kunna efterlevas. Dessutom, påpekar Claes-Göran, säger lagen att bland annat alla flerbostadshus ska vara energideklarerade senast den 31 december 2008, något han ställer sig tvekande till om man kommer att hinna med som läget är nu. 1 JULI OKTOBER 2006 Energikloka råd DECEMBER 2008 Miljarder att dela på Att tilläggsisolera är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna man kan göra för att sänka sina energikostnader. Sett till alla hus i Sverige finns det miljarder att spara. Hur mycket sparar just du? Testa på Hösten 2006 är energifrågorna brännande heta. Rösterna i debatten är många. Ändå är lösningen lika enkel som genial: tilläggsisolera så sänker du dina energikostnader för all framtid! Så lyder även huvudbudskapet i den konsumentaktivitet som vi genomför under hösten. Under temat Annonserna leder vidare till webbadressen ovan. Där får villaägaren hjälp att på bara någon minut räkna ut hur mycket man sparar t ex genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget! Miljarder_210x144_HLH.indd 1 På hittar du också våra återförsäljare, som hjälper dig med allt du behöver för att sänka dina energikostnader. Annonserna hänvisar även till våra återförsäljare, där produkter och hjälp finns för den som vill sänka sina energikostnader en gång för alla. 3 Aktuell Isolering Nov-06.indd

4 BYGG Säkrare tak ett hett ämne Den 11 maj arrangerade Paroc ett seminarie om säkrare tak. Platsen var Nordic Sea Hotel i Stockholm och de inbjudna var byggkonsulter, tak entreprenörer och byggherrar. Att ämnet intresserar vittnade en till sista stolen fylld föreläsningssal om. Intresset var till och med så stort att vi inte kunde ta emot alla som anmält sig. Halvdagsseminariet handlade alltså om hur man kan bygga säkrare tak, vad som kan göras för att säkerställa konstruktionen och undvika risk för framtida garantibekymmer. Framför allt låg fokus på ventilation av tak, fukt i låglutande tak och brand. Conny Löfving och Lasse Persson, båda från Paroc, inledde eftermiddagen med att ge grundförutsättningar och en introduktion till den problematik man ställs inför vid takkonstruktioner. Därefter var det dags för fördjupning inom områdena fukt och brand. För detta fanns experter för respektive område på plats. EXPERTER INOM FUKT OCH BRAND Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB i Borås gav en fördjupning i ämnet fukt i låglutande tak och hur man ska konstruera för att slippa detta. Efter fukt blev det sedan dags för brand. Här berättade Gösta Sedin från Brandskyddslaget om vad man som projektör ska tänka på för att undvika brandskador. Slutligen, och som en extra bonus, deltog också Tommy Söderberg, tidigare förbundskapen för Svenska fotbollslandslaget. Han bjöd på en inspirerande föreläsning där han pratade om sin syn på ledarskap. Dessutom gav Tommy, inför stundande VM i fotboll, en del inside information om vad som händer bakom kulisserna. DETALJER AVGÖRANDE En tydlig slutsats efter dagens föreläsningar var att detaljerna är viktiga för att få torra och brandsäkra tak. Alla föreläsare återkom till vikten av genomtänkta, korrekta konstruktioner och ett noggrant utfört arbete. Efter själva seminariets slut fortsatte takentreprenörerna med att bege sig ut till havs. En ålandskryssning erbjöd möjligheter att reflektera över dagen, utbyta erfarenheter och umgås under avkopplande former. 4 Aktuell Isolering Nov-06.indd

5 Paroc Air Seminariet om säkrare tak inleddes med Conny Löfving från Paroc. Han gav en inblick i de grundförutsättningar som gäller och vilka kritiska parametrar som finns att ta med i beräkningen när det gäller fukt i tak. Conny påpekade att fukt i byggnader måste tas på allvar eftersom det kan orsaka både komfort- och byggtekniska problem. Fuktskador är en av huvudorsakerna till dålig inneluft vilket direkt påverkar hälsa och komfort för de som vistas i lokalen. Dessutom är fukt huvudorsaken till att egenskaperna hos byggmaterial och stommar förändras över tiden. Conny började med att presentera en studie av fuktbalansberäkningar genomförd av VTT. Beräkningarna hade gjorts baserat på en normal byggnad under de olika klimatförhållanden som råder i Moskva, Kiev, Bergen respektive Rovaniemi. Utifrån denna studie kunde man konstatera skillnader i fuktinträngning beroende på klimat. Samtidigt framgick tydligt att alla tak, oavsett klimat, läcker. För att komma till rätta med problemet rekommenderade Conny att man i konstruktionen av taket ser till att det blir rätt utfört som ett ventilerat tak. Men det första man måste ha klart för sig är hur fukt kan tränga in i ett tak eller i takisolering. Det finns minst fyra sätt, konstaterade Conny: Regn och snö, diffusion, luft som läcker in och byggfukt. Av dessa sätt är det luftläckage som kan stå för den största andelen tillförd fukt. Det kan till och med utgöra dubbelt så mycket fukt inträngning som nederbörd. Dock kan man minska detta drastiskt. Conny berättade också att vatteninträngning genom tätskiktet blir allt ovanligare och att det enbart uppträder lokalt. Detta beror på att taktäckningsmaterialet blivit bättre och att kvaliteten på arbetsutförandet höjts. Dålig lufttätning däremot, kan orsaka läckage över hela tak ytan. Å ena sidan måste man alltså se till att lufttätningen genomförs på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt måste man också bygga in fullgod ventilation i taket. För ventilationen rekommenderade Conny att arbeta med en lösning som Paroc Air. Systemet låter inbyggd och senare tillförd fukt torka ut och lämpar sig för såväl normal fuktbelastning som miljöer med mycket ånga och fukt. Exempel på det sistnämnda är massafabriker och simhallar. BYGG Conny Löfving Konceptet bakom Paroc Air bygger på att använda särskilda spårade isolerskivor där spåren ansluts till antingen en luftad sarg eller särskilda takhuvar. Spåren medger kontinuerlig ventilation av taket vilket i sin tur torkar ut den fukt som trots allt läcker in. Tack vare att de spårade skivorna finns att tillgå som en standardprodukt blir det också enkelt att bygga torra tak när man använder Paroc Air. Paroc Air och idrott hör ihop Aktiv och meningsfull fritid, framför allt för ungdomar. Det är ett av de tyngst vägande skälen till att man i Göteborg fattat beslut om att bygga fler idrottshallar. Två av de byggen som pågår är i Bergsjön respektive Björlanda, där Bergsjön kommit något längre. Konstruktör för idrottshallarna är VBK och som lösning på takisoleringen har man valt Parocs spårade Air-skivor. Sigurd Fridstedt, VBK:s handläggare för projekten, berättar om hallen i Bergsjön: Byggnaden består egentligen av en stor idrottshall, en friidrottshall och en frontbyggnad med bland annat café, vaktmästeri, omklädning och allaktivitetsrum. Den stora hallen mäter meter och rymmer en fullstor handbollsplan. Dessutom finns en läktare för cirka 150 personer. Vad gäller friidrottshallen berättar Sigurd att den är meter och har såväl 60-meters löparbanor som möjligheter att träna höjdhopp och längdhopp. Dessutom finns tillräckligt med takhöjd även för stavhopp. PAROC AIR FÖR STORA TAK Hos VBK har man sedan en tid föreskrivit Paroc Air som isoleringslösning framför allt för större låglutande plåttak. Man fick upp ögonen för produkterna och metoden efter att ha deltagit i Parocs utbildningar och seminarier. Därefter har man med goda resultat provat i praktiken. Sigurd kommenterar : Paroc Air verkar ännu inte vara så utbrett i Sverige, men vi vet att det används mycket i Finland. Det är också den bästa lösning vi hittat för att minimera risken för fuktproblem på lite längre sikt. Vi har också upptäckt att man inte behöver genomföra konceptet fullt ut med de ventileringshuvar som rekommenderas av Paroc. Det finns andra vägar att gå som också ger god ventilation av taket. I STORA DRAG KONVENTIONELL KONSTRUKTION Konstruktionen, så som den utförts i Bergsjön, är ett innertak av ordinär profilerad plåt. Ovanpå denna ligger 5 cm mineralullsisolering och en diffspärr i form av plastfolie. Därefter följer det 15 cm spårade Paroc Air-skivor och slutligen har man lagt 2 cm takboard under ytskiktet av papp. Sigurd konstaterar också att intresset för Paroc Air verkar vara ökande : I samband med läggningen av taket anordnade Paroc en liten aktivitet med studiebesök för konstruktörer, arkitekter och andra intressenter. 5 Aktuell Isolering Nov-06.indd

6 BYGG Fukt i låglutande tak Under halvdagsseminariet om säkrare tak var det Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB som stod för expertisen inom området fukt i låglutande tak. Redan tidigt verifierade han vad Conny Löfving tidigare sagt om de olägenheter fukt kan orsaka. I Lars fall gjordes det med ett citat ur den kommande BBR : Fukt får inte förorsaka skada, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell påväxt som kan påverka människors hälsa. En vanlig konstruktionslösning, berättade Lars, är att man använder ett yttre skikt som är vattentätt och skyddar mot fuktinträngning från regn och snö. Samtidigt stoppar man fukt inifrån byggnaden genom att använda ett inre skikt som förhindrar ånga och luft att komma igenom. I teorin ger det ett tak som är torrt. LÅNGA UTTORKNINGSTIDER Men, vilket även Conny nämnde: Alla tak släpper in fukt i någon mån. Det kan till exempel röra sig om byggfukt från betong som torkar. Problemet med att ha två täta skikt uppstår om och när fukt läckt in emellan dessa. Då är det snarare en fråga om år än om månader innan fukten torkat ur. Något Lars visade med beräkningar utförda för några olika fall där hänsyn tagits till faktorerna sol/inte sol och torrt eller fuktigt inne i byggnaden. Fukt får inte förorsaka skada, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell påväxt som kan påverka människors hälsa. KONSTRUKTION MED LUFTSPALT ATT FÖREDRA Uttorkningstiderna, och därmed risken för fuktskador, kan förkortas avsevärt. Lars förespråkade en lösning där man bygger in en luftspalt mellan de två täta skikten. Med en luftspalt löser man problem med diffusion, den klarar också måttliga mängder byggfukt och förenklar uttorkningen vid läckage utifrån. Samtidigt framhöll Lars att en konstruktion med luftspalt ställer mycket höga krav på andra arbetsmoment. För att undgå konvektionsproblem är det bland annat viktigt att säkerställa lufttäthet i det inre skiktet. Förebyggande brandskydd i industri- och hallbyggnader Vad ska man som projektör tänka på för att undvika brandskador? För svaren på takseminariet stod Gösta Sedin från Brandskyddslaget. Inledningsvis berättade Gösta att det finns få krav i BBR som styr utformning och materialval för industribyggnader. Därför krävs en aktiv byggherre med förståelse för vad ett driftsavbrott kan innebära i kostnader för en industri. Gösta nämnde även att det kan förekomma försäkringsregler där det ställs mer specifika krav på brandskyddet. effektivt sprinklersystem och att sektionera byggnaden med brandsäkra väggar. Gösta menade att det kan finnas invändningar mot sektionering eftersom väggarna hindrar produktion och utnyttjande av lokalen. Ofta är detta motiverat men det gäller då att se till att de väggar som ändå finns i lokalen ger fullgott brandskydd. Och en brandvägg behöver inte vara murad. Den kan lika gärna vara gjord av plåt, gips eller plåtkassetter som isolerats med stenull. BRANDBELASTNING I BYGGNAD AVGÖRANDE Vidare fick vi veta att det i hög grad är brandbelastningen i själva byggnaden som är avgörande för hur stor den totala brandskadan blir. Den första åtgärden att vidta vid hög brandbelastning är därför att installera ett BRANDSÄKRA TAK SÄRSKILT VIKTIGT Gösta fortsatte med att titta på byggnader med lägre brandbelastning och konstaterade att här får själva byggnadskonstruktionen större inverkan på de brandskador som uppkommer. Vad gäller isolering framhävdes stenull, tack vare sin höga värmetålighet, som ett mycket bra val. Vikten av ett brandsäkert tak oavsett brandbelastning betonades också extra noga eftersom taket utgör en stor yta i lokalen samtidigt som de varma brandgaserna samlas överst, direkt under taket. Paroc Air på webben Nu har Paroc Air fått en egen webbplats. På har vi samlat mängder av matnyttigt material om Paroc Air. Här hittar du givetvis konkret produktinformation om sortimentet. Men här finns också en ingående be skrivning av principen, referensbilder, broschyrer, artiklar och teknisk rapport för nedladdning. K? NÄR SKA SVENSKA BYGGARE SLUTA TA SIG VATTEN ÖVER HUVUDET? Broschyr till takfolk I samband med lanseringen av gjordes ett broschyrutskick till totalt konsulter, byggherrar och entreprenörer med ansvar för takkonstruktioner. Trycksaken som skickades ut beskriver såväl problematiken med fukt i låglutande tak som hur man kan lösa problemet med hjälp av Paroc Air. Broschyren finns att ladda ner från 6 Aktuell Isolering Nov-06.indd

7 BYGG Karlstad först ut med superisolerat flerfamiljshus I början av nästa år är det dags för 44 familjer att flytta in i Sveriges första superisolerade flerfamiljshus, Seglet i Karlstad. Lägenheterna har en ny ytterväggstyp med 45 cm Paroc-isolering, inga radiatorer vid fönstren, mycket välisolerade fönster och energieffektiv ventilation. Den totala energianvändningen för Seglet beräknas till ca 20 kwh/kvm BoArea (BOA), berättar Gunnar Persson, strategisk samordnare hos Karlstads Bostads AB, KBAB. Den siffran ska jämföras med nya kraven i BBR 2006 som tillåter hela 110 kwh/kvm i södra Sverige och 130 kwh i norra! Det krävs eldsjälar och folk som är beredda att gå från ord till handling om man ska lyckas genomföra ett pilotprojekt som detta, fortsätter Gunnar. NY TYP AV YTTERVÄGG Konstruktionen till 12-våningshusets ytterväggar har utvecklats specifikt för det här projektet i nära samarbete mellan KBAB och Skanska i Karlstad. Väggen består av inhängda prefab lättregelväggar med skivmaterial ytterst och av lättregelvägg med vinklade fönsternischer innerst. Däremellan är det enbart isolering samt bärande stål pelare. Den totala isolertjockleken uppgår till 450 mm stenull. 1,9 MILJONER FRÅN BOVERKET Boverkets Byggkostnadsforum har möjlighet att bevilja medel som utvecklingsstöd åt bostadsprojekt som kan leda till ekologisk hållbarhet och sänkta boendekost nader. Boverkets valde att satsa 1,9 miljoner kronor i Karlstadsprojektet. En stor del av pengarna ska läggas på uppföljning och utvärdering av de nyskapande lösningarna för energibesparing. MER PENGAR ATT HÄMTA Även Energimyndigheten har ett program för stöd till utveckling av passivhus och lågenergihus. Programmet omfattar 5 miljoner kronor och löper t o m Energimyndigheten ser, liksom Boverket, ett stort behov av att nå ut med information och kunskap om att denna typ av hus faktiskt redan byggs i Sverige idag, säger Anna Forsberg, projektledare på energimyndig heten. Idag stöttar Energimyndigheten ett flertal både ny- och ombyggnadsprojekt på olika håll i landet. Anna Forsberg FAKTA SEGLET KARLSTAD Byggherre: Karlstads Bostads AB Totalentreprenör: Skanska i Karlstad Antal våningar: 12 Antal lägenheter: 44 st. Projektkostnad: 53,5 mkr (inkl moms och byggherre kostnad) eller kr/kvm BOA. Seglet har komplicerad grundläggning på p-däck. Projektkostnad vid pålad platta beräknas till 47,7 mkr eller kr/kvm BOA. Höghuset Seglet är byggt för att vara extremt energisnålt med optimal boendekomfort. Väggarna har 45 cm Paroc-isolering och tilluften förvärms. Golvvärme ersätter radiatorer under fönstren. 7 Aktuell Isolering Nov-06.indd

8 BYGG Energisparbutiker Energispararna representerar ett brett utbud av energisparprodukter från ledande tillverkare. Via specialiserade återförsäljare erbjuds kunden en komplett lösning för att sänka sin energiförbrukning, och därmed sina kostnader. Nu har Energispararna tagit fram det nya konceptet Energicenter. Ett sådant drivs även det av en återförsäljare. Men ett Energicenter har en utställningslokal där kunden kan se alla de produkter som ingår i den lösning man erbjuder för energisparande. Bland de produkter som ingår är: Tilläggsisolering, fönster, värmereglering, vattenbesparing och ventilation. Utöver detta finns även olika uppvärmningssystem. Dessa kan dock variera mellan olika återförsäljare och Energicenter. Anders Svensson, VD för Energispararna säger: Vi har i dagsläget Energicenter i Västerås, Örebro och Borås. Dessutom har vi återförsäljare på ungefär tio orter. Vårt mål är att täcka in de största orterna i landet, i första hand med återförsäljare men i förlängningen med Energicenter i så hög grad som möjligt. BUTIK GER SPONTANBESÖK Fördelen med Energicenterkonceptet är givetvis att man genom att ha en komplett utställning kan visa kunden mer konkret vad en föreslagen åtgärd innebär. Förhoppningen är dessutom att butikerna ska locka personer till spontana besök som kan leda till en dialog om energisparande. Något som i förlängningen kan leda till en energibesiktning som blir underlag för ett åtgärdsförslag från Energicentret. Satsning på passivhus i väst Intresset för energisnålt byggande har ökat avsevärt bara de senaste åren. En uppenbar anledning är de ständigt stigande energipriserna, men nya byggregler och miljöhänsyn är andra faktorer som inverkar. I samband med detta börjar tekniken kring passivhus uppmärksammas allt mer. Här pratar vi om byggteknik som i princip gör externa värmekällor helt överflödiga. Tekniken har funnits under en längre tid och är betydligt vanligare i till exempel Tyskland och Österrike än vad den hittills varit i Sverige. PROJEKT FÖR ATT UNDERLÄTTA Här i landet har vi dock på senare tid flera passivhusprojekt genomförts, bland annat i skånska Glumslöv och i Värnamo. Genom det relativt nystartade Projektet för passivhus har det också blivit enklare för den som vill bygga enligt den energisnåla principen. Syftet med projektet är bland annat att samla och tillhandahålla information, erbjuda utbildning och medverka i framtagande av gemensamma kravspecifikationer. Allt för att driva utvecklingen mot ökat användande av passivhus principen i såväl nybyggnation som renovering. Redan i mars 2007 kommer man att genomföra en konferens kring ämnet i Göteborg. Projektet finansieras av Miljönämnden i Västra Götalandsregionen tillsammans med Energimyndigheten. Andra partners i projektet är Arkitekt Hans Eek, ATON Teknikkonsult, Lunds Tekniska Högskola och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. För mer information, se MARKNADS- AKTIVITETER STUDIERESA MED PAROC PLUS TILL ÖSTERRIKE Årets studieresa inom Paroc Plus gick till Österrike. Temat för aktiviteten var Innovativt byggande, bl a s k passivhus. Under några intensiva dagar i oktober fick ett femtiotal deltagare tillfälle att fördjupa sina kunskaper kring passivhus och studera aktuella byggprojekt i praktiken. LISTIGT PÅ ALLJÄRNMÄSSAN Inköpsorganisationen AllJärn har ca 130 medlemmar bland fria Järn & Bygghandlare runt om i Sverige. Under våren har man introducerat det nya konceptet Bolist mot konsumentmarknaden. Bolist bearbetar konsumenterna bl a genom tematidskriften Bättre Hem. Under september deltog Paroc i medlemsmässan i Sollentuna. Där fick våra budskap om Tilläggsisolering och Vindsull ett varmt mottagande. MISSA INTE KICKOFFEN I GÖTEBORG! Brukar du vara med på vår årliga kickoff där vi bl a samlar företrädare för bygghandeln till en lagom mix av inspiration och kunskapsutbyte? Skriv då in dagarna januari redan nu i din planeringskalender. I år ligger temat tungt på energikloka råd och energikloka sätt att bygga. Vi inleder även vårt 70-årsjubileum. Förbered dig därför på ett verkligt energi sprakande program. Mer information kommer inom kort. Kerstin Hermansson 8 Aktuell Isolering Nov-06.indd

9 BYGG Bred utbildning för lösullsentreprenörer Den 7 och 8 september samlades omkring 25 personer från olika lösullsentreprenörer hos Paroc i Skövde. Anledningen var en tvådagars utbildning i kvalitetssystemet BoT (Beslut om Tillverkningskontroll) som tagits fram av Sitac och SP tillsammans med lösullsentreprenörerna. Tanken är att hela branschen ska omfattas av denna certifiering. BoT ska bidra till en kvalitetsnivå som säkerställer funktionen på utförda installationer. I utbildningen ingår praktiska prover under överinseende av SP. Varje företag ska också redovisa en kvalitetsplan. TEORI I SAMARBETE MED PAROC Dessutom ingår två dagar av mer teoretisk utbildning. Med hjälp av konsulten Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB arrangerar Paroc denna del. Teoridelen innehåller bl a Byggregler samt andra bestämmelser och avtal vi har att följa. Inte minst Konsumenttjänstlagen är viktig att känna till vid kundkontakter. Man går igenom gällande typgodkännanden och de krav de är förknippade med. Fuktproblematiken belyses ingående liksom besiktningar och förfarandet vid installation. Kennerth Svensson, produkt chef hos Paroc med ansvar för bland annat lösull, kommenterar utbildningen: Det känns väldigt bra att vi har den här möjligheten att få en kvalitets stämpel på lösullsarbeten. Entreprenörerna är ju vårt ansikte ut mot kunderna och därför känner vi också ett stort ansvar för att genomföra utbildningarna med så bra resultat som möjligt. Vi har tidigare genomfört utbildningar, men denna är den första som är direkt anpassad till BoT. Vid nästa utbildningstillfälle deltar ytterligare ett trettiotal personer. I och med det har vi täckt in merparten av våra entreprenörer. Kennerth Svensson 9 Aktuell Isolering Nov-06.indd

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS

RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS RENOVERING AV MILJONPROGRAMMET TILL PASSIVHUS -Implementering av Tysk prefabteknik Andreas Pihl Institutionen för geovetenskaper, Byggteknik, Uppsala universitet Examensarbeten 2009 Denna rapport är tryckt

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se

CHEFREDAKTÖR Caroline Carlheim bilagan@listserver.lu.se Skandinaviens ledande tillverkare av brandklassade trä- och ståldörrar. Från traditionella branddörrar till arkivdörrar med brandklass EI 120 Tryggt eller hur? Kalmar konstmuseum. Säkra dörrar www.daloc.se

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Mobilisering - prosesser og verktøy

Mobilisering - prosesser og verktøy Metodenotat Mobilisering - prosesser og verktøy med utgangspunkt i strategisk arbeid med fornyelse i bydelen Gårdsten, Gøteborg "det måste vara viktig det måste vara på riktig det måste vara för alla"

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS STAD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 FRAMTIDENS STAD Västra Götalandsregionen Ann-Sofie Lodin: Med gemensamma

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Denna skrift är framtagen inom ramen för projektet Informationsmaterial om energieffektiv nybyggnation av småhus som

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar?

Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? Varför görs inte lönsamma miljöinvesteringar? William Montgomery & Henry Montgomery...ofta är det psykologiska förklaringar, såsom människans värdering av nuet jämfört med framtiden, som bidrar till att

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar

Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Att bygga energieffektivt fakta och råd om energi för dig som går i nybyggnadstankar Innehållsförteckning Bygg framtidens hus redan idag... 5 Energianvändning i småhus... 6 Goda exempel... 8 Denna skrift

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket

HBV NYTT. Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter. Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV. HBV satsar på särskilda ROT-paket magasinet HBV NYTT oktober 2009 Utges av HBV tel 08-556 765 00 fax 08-556 765 02 info@hbv.se www.hbv.se Nyheter i LOU Åsa Sundqvist Olsson ny vd 57 år med HBV Renovering av kök och bad skapar nya möjligheter

Läs mer

Raketskolan tar ut svängarna

Raketskolan tar ut svängarna Gyproc Hållbart byggande med lättbyggnadsteknik #2 2012 Raketskolan tar ut svängarna TEMA: Brandskydd n Tuffa krav på Täby centrum n Nya FireCase klarar fukt bättre n Brandsäkring av stål utan profiler

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer