Paroc hänger med på världens tak sid 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paroc hänger med på världens tak sid 16"

Transkript

1 NOVEMBER 2006 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. Paroc hänger med på världens tak sid 16 Norge sid 10 Danmark sid 12 Högtryck i byggbranschen Sid 3 Populärt takseminarie Sid 4 6 Paroc sparar energi åt Volvo Sid 14 Aktuell Isolering Nov-06.indd

2 ETT MAGASIN FRÅN PAROC BYGG OCH TEKNISK I SVERIGE, DANMARK OCH NORGE. AKTUELL BYGG Ny ägare och fortsatt positiva framtidsutsikter Utmaningen När jag skriver detta har jag precis fått veta att Fredrik Sträng, omslagspojke på detta nummer av tidningen, misslyckats med sitt andra försök att ta sig upp på Sydamerikas högsta bergstopp. Den nästa sista han har kvar i sitt försök att bestiga det högsta berget i var och en av de sju världsdelarna. Två gånger satte vädret stopp för Fredrik men han har inte gett upp hoppet om att klara utmaningen, utan tror på tredje gången gillt. Även här på Paroc har vi på senare tid ställts inför stora utmaningar. Tyvärr har det drabbat många av er också. Jag pratar naturligtvis om de leveransproblem vi haft, och fortfarande har. Trots att vi kör våra produktionsanläggningar med maximalt kapacitetsutnyttjande hinner vi inte få fram isolering i så stor omfattning att vi kan leva upp till efterfrågan. Bakgrunden till problemet är på sätt och vis positiv. Det är full fart i byggbranschen, både inom nybyggnation och renovering. Läs mer om detta på sid 3. De ökande energikostnaderna bidrar ytterligare till att göra isolering till en produkt i tiden. Men, vi är givetvis medvetna om att de långa leveranstider och den bristande leveranssäkerhet vi har utsatt er för har skapat stora problem, mycken irritation och merarbete. Jag beklagar allt detta och ber er försöka ha tålamod ytterligare en period. Vi har utökat vår produktionskapacitet till maximal nivå, vi har helt dragit oss ur ett antal marknader i Mellaneuropa och vi har infört ett system för inköpskvoter. Dessutom har vi nästan helt tonat ner marknads- och kundsatsningar på ett antal marknader och inom vissa kundsegment. I och med dessa och ytterligare några åtgärder räknar vi med att närma oss en mer normal leveranssituation så fort som möjligt under nästa år. Det är vår största utmaning just nu. Och precis som Fredrik Sträng så kämpar vi enträget vidare! Den 16 juni såldes Paroc Group till investmentbolaget Arcapita. Företaget har huvudkontor i Bahrain och de 620 miljoner Euro man investerade i Paroc utgjorde den största enskilda investering man hittills gjort i ett företag. Peder Biese, koncernchef för Paroc Group, kommenterar affären: Hittills har allt fungerat mycket bra och några större skillnader i hur vi ska arbeta kan vi inte se. Snarare är det väl så, att vi var ett intressant företag tack vare att vi jobbar som vi gör och har tätpositionen i såväl Sverige som Finland och Baltikum. Peder menar också att det finns många omvärldsfaktorer som gör Paroc attraktiva för en investerare. Bland annat nämner Peder de stigande energipriserna och nya energidirektiven inom EU. Samtidigt påminner han om att vi i och med de tidigare öststaternas inträde i unionen har ytterligare 100 miljoner EU-medlemmar som gradvis ska anpassa sina byggnader efter energidirektiven. Och där finns mycket jobb att göra, menar Peder. ALL-TIME HIGH I SVERIGE Peder berättar att de stora satsningarna görs i österled men därmed är det inte sagt att hemmamarknaderna glöms bort på något vis. När vi pratar mer specifikt om Sverige berättar Peder att det ser ut som att vi är på väg mot ett alltime high. Vi gör bra resultat nu och strävar efter att köra för fullt, det vill säga femskift så mycket det går. I Hällekis satsar vi också på att höja kapacitet och öka kvalitet. En investering på 50 miljoner kronor. Avslutningsvis säger Peder att det nu känns väldigt bra att ha gått från en ganska svår och jobbig situation för år sedan och nu känna att det blåser medvind igen. Lars Westerlund Chef för Byggisolering Peder Biese NOVEMBER 2006 AKTUELL SKANDINAVIEN UTGES AV: Omslaget: Fredrik Sträng på världens tak Paroc hänger med på världens tak sid 16 SVERIGE: Paroc AB Skövde Telefon DANMARK: Paroc AB Bjergvangen 5 B 3060 Espergærde Telefon NORGE: Paroc AB Vestre Heggumsåsen 4 N-3440 Röyken Telefon Norge sid 10 Danmark sid 12 Högtryck i byggbranschen Sid 3 Populärt takseminarie Sid 4 6 Paroc sparar energi åt Volvo Sid 14 Ansvarig utgivare: Lars Westerlund. Projektledare: Margareta Bertilsson. Redaktör Danmark: Annemarie Hede Christensen. Produktion: Essoell Reklambyrå. Foto: Stig Renström, Claes Löfgren, Ulrika Lindström. 2 Aktuell Isolering Nov-06.indd

3 BYGG Byggindustri för högtryck påverkar materialtillgång I hela norra Europa upplever byggindustrin ett kraftigt uppsving. Detta har bland annat medfört problem för byggmaterialtillverkarna att leverera material i den takt som efterfrågas. Problemet har inte minst drabbat mineralullstillverkarna och därmed också Paroc. Rolf Persson hos Industrifakta AB förklarar situationen: Över i stort sett hela landet är kapacitetsutnyttjandet i byggbranschen fullt. På mellan 20 och 30 orter är marknaden till och med överhettad. Det här beror bland annat på att det är problem att hitta kvalificerad arbetskraft i branschen. En stor omställning skedde i början av 90-talet då bostadsbyggandet sjönk med 70% under bara två år. Rolf Persson Leif Nilsson Miljarder att dela på Att tilläggsisolera är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder man kan göra för att sänka sina energikostnader. Sett till alla hus i Sverige finns det miljarder att spara! Rolf beskriver också byggmaterialindustrins dilemma och svårigheter att följa svängningar i efterfrågan : När man nått kapacitetstaket i befintliga anläggningar krävs nästan alltid stora investeringar i nya anläggningar, som dessutom tar relativt lång tid att färdigställa. När sedan efterfrågan viker står man med överkapacitet som är kostsam vilket gör att man får svårt att hålla konkurrenskraftiga priser. En balansgång, alltså, där det egentligen är omöjligt att till hundra procent tillfredsställa kunderna i såväl hög- som lågkonjunktur. RISKABELT ATT INVESTERA I KAPACITETSÖKNING Rolf påpekar också att dagens högkonjunktur i hög grad drivs av hushållens konsumtion. Man uppskattar att hushållen stod för hela 70% av den ekonomiska uppgången under förra året. Nackdelen med detta är att det blir betydligt svårare att göra prognoser än om till exempel exporten varit drivande faktor. Sett ur byggmaterialbranschens perspektiv kan man säga att indikationerna pekar på ett kännbart förändrat ränteläge i mitten av år Därför, menar Rolf, är det mycket riskabelt att idag investera i kapacitetsökningar för en bransch som är så beroende av småhusmarknaden. energikloka råd fortsätter vi att föra ut den samlade nyttan med isolering, både för den enskilda villaägaren och samhället i stort. Vi annonserar i tongivande i tidningar som Vi i Villa, Allt om energi, Hem ljuva hem, Villafakta och Bättre hem. FOKUS PÅ HEMMAMARKNADERNA Vad gör då Paroc för att hantera situationen med leveransproblem? Leif Nilsson, Key Account Manager och kvalitetsansvarig, säger: Vi jobbar så mycket det bara går för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen. Pro duk tionskapaciteten i våra anläggningar utnyttjas på maximal nivå och vid vår fabrik i Hällekis genomförs för närvarande en stor investering som skall leda till höjd kapacitet och förbättrad kvalitet. I den mån det är möjligt tar vi även in produkter till våra skandinaviska kunder från våra övriga fabriker i Europa. Vi har också helt dragit oss ur ett antal marknader i Mellaneuropa och styrt om resurserna till. Av samma skäl har vi också tonat ner våra satsningar inom vissa produktsegment på ett antal marknader. Våra svenska fabriker har nu som enda uppgift att leverera till kunder i de skandinaviska länderna. KVOTERING FÖR LEVERANSSÄKERHET Vi införde också, med början i vecka 43, ett kvoteringssystem per kund. Målet med detta är att så snabbt som möjligt återupprätta den goda leveranssäkerhet som vi gjort oss kända för, avslutar Leif Nilsson. Skärpta krav i BBR och stiltje för energideklarationer För att få en uppdatering om vad som hänt när det gäller Boverkets nya byggregler kontaktade vi Claes-Göran Stadler hos Swedisol. Han berättar att inte långt efter att de nya reglerna trätt i kraft den 1 juli i år kom förslag om att skärpa kraven på energiförbrukning i eluppvärmda byggnader. Enligt det nya förslaget är maximal tillåten elförbrukning för uppvärmning 55 kwh /m2 golvyta och år i den södra zonen av landet och 75 kwh /m2 golvyta och år i norra zonen. Fortfarande är det dock tillåtet att använda andra energikällor för att fylla upp till de nu gällande gränserna för elförbrukning för uppvärmning och hushållsel på 110 respektive 130 kwh /m2 golvyta och år. Förslaget har varit ute på remiss och såvitt Claes-Göran erfar är det klart att omsättas till ny BBR. Det som saknas är en notifiering hos EU, en process som åtminstone tar fyra månader. Denna process är i skrivande stund ännu inte påbörjad och vi får alltså räkna med att vänta ytterligare en tid innan den nya skärpta BBR träder i kraft. LAG MEN INGEN FÖRORDNING FÖR ENERGIDEKLARATION Vad gäller energideklarationer säger Claes-Göran att Europalagen trädde i kraft den 4 januari i år men att Sverige inte var klara förrän den 1 oktober. Och ett stort problem här är att vi nu har en lag som trätt i kraft, men ingen förordning färdig. Och det är först i och med förordningen vi får en tolkning av hur lagen ska uppfyllas. Boverket tog tidigare fram ett förslag till förordning som skickades på remiss. Den möttes dock av en hel del invändningar och Boverket har, när detta skrivs, ännu inte formellt fått i uppdrag av regeringen att ta fram förordningen. Även här råder alltså fortfarande oklarhet kring när vi kommer att ha tydliga riktlinjer för hur lagen ska kunna efterlevas. Dessutom, påpekar Claes-Göran, säger lagen att bland annat alla flerbostadshus ska vara energideklarerade senast den 31 december 2008, något han ställer sig tvekande till om man kommer att hinna med som läget är nu. 1 JULI OKTOBER 2006 Energikloka råd DECEMBER 2008 Miljarder att dela på Att tilläggsisolera är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna man kan göra för att sänka sina energikostnader. Sett till alla hus i Sverige finns det miljarder att spara. Hur mycket sparar just du? Testa på Hösten 2006 är energifrågorna brännande heta. Rösterna i debatten är många. Ändå är lösningen lika enkel som genial: tilläggsisolera så sänker du dina energikostnader för all framtid! Så lyder även huvudbudskapet i den konsumentaktivitet som vi genomför under hösten. Under temat Annonserna leder vidare till webbadressen ovan. Där får villaägaren hjälp att på bara någon minut räkna ut hur mycket man sparar t ex genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget! Miljarder_210x144_HLH.indd 1 På hittar du också våra återförsäljare, som hjälper dig med allt du behöver för att sänka dina energikostnader. Annonserna hänvisar även till våra återförsäljare, där produkter och hjälp finns för den som vill sänka sina energikostnader en gång för alla. 3 Aktuell Isolering Nov-06.indd

4 BYGG Säkrare tak ett hett ämne Den 11 maj arrangerade Paroc ett seminarie om säkrare tak. Platsen var Nordic Sea Hotel i Stockholm och de inbjudna var byggkonsulter, tak entreprenörer och byggherrar. Att ämnet intresserar vittnade en till sista stolen fylld föreläsningssal om. Intresset var till och med så stort att vi inte kunde ta emot alla som anmält sig. Halvdagsseminariet handlade alltså om hur man kan bygga säkrare tak, vad som kan göras för att säkerställa konstruktionen och undvika risk för framtida garantibekymmer. Framför allt låg fokus på ventilation av tak, fukt i låglutande tak och brand. Conny Löfving och Lasse Persson, båda från Paroc, inledde eftermiddagen med att ge grundförutsättningar och en introduktion till den problematik man ställs inför vid takkonstruktioner. Därefter var det dags för fördjupning inom områdena fukt och brand. För detta fanns experter för respektive område på plats. EXPERTER INOM FUKT OCH BRAND Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB i Borås gav en fördjupning i ämnet fukt i låglutande tak och hur man ska konstruera för att slippa detta. Efter fukt blev det sedan dags för brand. Här berättade Gösta Sedin från Brandskyddslaget om vad man som projektör ska tänka på för att undvika brandskador. Slutligen, och som en extra bonus, deltog också Tommy Söderberg, tidigare förbundskapen för Svenska fotbollslandslaget. Han bjöd på en inspirerande föreläsning där han pratade om sin syn på ledarskap. Dessutom gav Tommy, inför stundande VM i fotboll, en del inside information om vad som händer bakom kulisserna. DETALJER AVGÖRANDE En tydlig slutsats efter dagens föreläsningar var att detaljerna är viktiga för att få torra och brandsäkra tak. Alla föreläsare återkom till vikten av genomtänkta, korrekta konstruktioner och ett noggrant utfört arbete. Efter själva seminariets slut fortsatte takentreprenörerna med att bege sig ut till havs. En ålandskryssning erbjöd möjligheter att reflektera över dagen, utbyta erfarenheter och umgås under avkopplande former. 4 Aktuell Isolering Nov-06.indd

5 Paroc Air Seminariet om säkrare tak inleddes med Conny Löfving från Paroc. Han gav en inblick i de grundförutsättningar som gäller och vilka kritiska parametrar som finns att ta med i beräkningen när det gäller fukt i tak. Conny påpekade att fukt i byggnader måste tas på allvar eftersom det kan orsaka både komfort- och byggtekniska problem. Fuktskador är en av huvudorsakerna till dålig inneluft vilket direkt påverkar hälsa och komfort för de som vistas i lokalen. Dessutom är fukt huvudorsaken till att egenskaperna hos byggmaterial och stommar förändras över tiden. Conny började med att presentera en studie av fuktbalansberäkningar genomförd av VTT. Beräkningarna hade gjorts baserat på en normal byggnad under de olika klimatförhållanden som råder i Moskva, Kiev, Bergen respektive Rovaniemi. Utifrån denna studie kunde man konstatera skillnader i fuktinträngning beroende på klimat. Samtidigt framgick tydligt att alla tak, oavsett klimat, läcker. För att komma till rätta med problemet rekommenderade Conny att man i konstruktionen av taket ser till att det blir rätt utfört som ett ventilerat tak. Men det första man måste ha klart för sig är hur fukt kan tränga in i ett tak eller i takisolering. Det finns minst fyra sätt, konstaterade Conny: Regn och snö, diffusion, luft som läcker in och byggfukt. Av dessa sätt är det luftläckage som kan stå för den största andelen tillförd fukt. Det kan till och med utgöra dubbelt så mycket fukt inträngning som nederbörd. Dock kan man minska detta drastiskt. Conny berättade också att vatteninträngning genom tätskiktet blir allt ovanligare och att det enbart uppträder lokalt. Detta beror på att taktäckningsmaterialet blivit bättre och att kvaliteten på arbetsutförandet höjts. Dålig lufttätning däremot, kan orsaka läckage över hela tak ytan. Å ena sidan måste man alltså se till att lufttätningen genomförs på ett tillfredsställande sätt. Samtidigt måste man också bygga in fullgod ventilation i taket. För ventilationen rekommenderade Conny att arbeta med en lösning som Paroc Air. Systemet låter inbyggd och senare tillförd fukt torka ut och lämpar sig för såväl normal fuktbelastning som miljöer med mycket ånga och fukt. Exempel på det sistnämnda är massafabriker och simhallar. BYGG Conny Löfving Konceptet bakom Paroc Air bygger på att använda särskilda spårade isolerskivor där spåren ansluts till antingen en luftad sarg eller särskilda takhuvar. Spåren medger kontinuerlig ventilation av taket vilket i sin tur torkar ut den fukt som trots allt läcker in. Tack vare att de spårade skivorna finns att tillgå som en standardprodukt blir det också enkelt att bygga torra tak när man använder Paroc Air. Paroc Air och idrott hör ihop Aktiv och meningsfull fritid, framför allt för ungdomar. Det är ett av de tyngst vägande skälen till att man i Göteborg fattat beslut om att bygga fler idrottshallar. Två av de byggen som pågår är i Bergsjön respektive Björlanda, där Bergsjön kommit något längre. Konstruktör för idrottshallarna är VBK och som lösning på takisoleringen har man valt Parocs spårade Air-skivor. Sigurd Fridstedt, VBK:s handläggare för projekten, berättar om hallen i Bergsjön: Byggnaden består egentligen av en stor idrottshall, en friidrottshall och en frontbyggnad med bland annat café, vaktmästeri, omklädning och allaktivitetsrum. Den stora hallen mäter meter och rymmer en fullstor handbollsplan. Dessutom finns en läktare för cirka 150 personer. Vad gäller friidrottshallen berättar Sigurd att den är meter och har såväl 60-meters löparbanor som möjligheter att träna höjdhopp och längdhopp. Dessutom finns tillräckligt med takhöjd även för stavhopp. PAROC AIR FÖR STORA TAK Hos VBK har man sedan en tid föreskrivit Paroc Air som isoleringslösning framför allt för större låglutande plåttak. Man fick upp ögonen för produkterna och metoden efter att ha deltagit i Parocs utbildningar och seminarier. Därefter har man med goda resultat provat i praktiken. Sigurd kommenterar : Paroc Air verkar ännu inte vara så utbrett i Sverige, men vi vet att det används mycket i Finland. Det är också den bästa lösning vi hittat för att minimera risken för fuktproblem på lite längre sikt. Vi har också upptäckt att man inte behöver genomföra konceptet fullt ut med de ventileringshuvar som rekommenderas av Paroc. Det finns andra vägar att gå som också ger god ventilation av taket. I STORA DRAG KONVENTIONELL KONSTRUKTION Konstruktionen, så som den utförts i Bergsjön, är ett innertak av ordinär profilerad plåt. Ovanpå denna ligger 5 cm mineralullsisolering och en diffspärr i form av plastfolie. Därefter följer det 15 cm spårade Paroc Air-skivor och slutligen har man lagt 2 cm takboard under ytskiktet av papp. Sigurd konstaterar också att intresset för Paroc Air verkar vara ökande : I samband med läggningen av taket anordnade Paroc en liten aktivitet med studiebesök för konstruktörer, arkitekter och andra intressenter. 5 Aktuell Isolering Nov-06.indd

6 BYGG Fukt i låglutande tak Under halvdagsseminariet om säkrare tak var det Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB som stod för expertisen inom området fukt i låglutande tak. Redan tidigt verifierade han vad Conny Löfving tidigare sagt om de olägenheter fukt kan orsaka. I Lars fall gjordes det med ett citat ur den kommande BBR : Fukt får inte förorsaka skada, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell påväxt som kan påverka människors hälsa. En vanlig konstruktionslösning, berättade Lars, är att man använder ett yttre skikt som är vattentätt och skyddar mot fuktinträngning från regn och snö. Samtidigt stoppar man fukt inifrån byggnaden genom att använda ett inre skikt som förhindrar ånga och luft att komma igenom. I teorin ger det ett tak som är torrt. LÅNGA UTTORKNINGSTIDER Men, vilket även Conny nämnde: Alla tak släpper in fukt i någon mån. Det kan till exempel röra sig om byggfukt från betong som torkar. Problemet med att ha två täta skikt uppstår om och när fukt läckt in emellan dessa. Då är det snarare en fråga om år än om månader innan fukten torkat ur. Något Lars visade med beräkningar utförda för några olika fall där hänsyn tagits till faktorerna sol/inte sol och torrt eller fuktigt inne i byggnaden. Fukt får inte förorsaka skada, elak lukt eller hygieniska olägenheter och mikrobiell påväxt som kan påverka människors hälsa. KONSTRUKTION MED LUFTSPALT ATT FÖREDRA Uttorkningstiderna, och därmed risken för fuktskador, kan förkortas avsevärt. Lars förespråkade en lösning där man bygger in en luftspalt mellan de två täta skikten. Med en luftspalt löser man problem med diffusion, den klarar också måttliga mängder byggfukt och förenklar uttorkningen vid läckage utifrån. Samtidigt framhöll Lars att en konstruktion med luftspalt ställer mycket höga krav på andra arbetsmoment. För att undgå konvektionsproblem är det bland annat viktigt att säkerställa lufttäthet i det inre skiktet. Förebyggande brandskydd i industri- och hallbyggnader Vad ska man som projektör tänka på för att undvika brandskador? För svaren på takseminariet stod Gösta Sedin från Brandskyddslaget. Inledningsvis berättade Gösta att det finns få krav i BBR som styr utformning och materialval för industribyggnader. Därför krävs en aktiv byggherre med förståelse för vad ett driftsavbrott kan innebära i kostnader för en industri. Gösta nämnde även att det kan förekomma försäkringsregler där det ställs mer specifika krav på brandskyddet. effektivt sprinklersystem och att sektionera byggnaden med brandsäkra väggar. Gösta menade att det kan finnas invändningar mot sektionering eftersom väggarna hindrar produktion och utnyttjande av lokalen. Ofta är detta motiverat men det gäller då att se till att de väggar som ändå finns i lokalen ger fullgott brandskydd. Och en brandvägg behöver inte vara murad. Den kan lika gärna vara gjord av plåt, gips eller plåtkassetter som isolerats med stenull. BRANDBELASTNING I BYGGNAD AVGÖRANDE Vidare fick vi veta att det i hög grad är brandbelastningen i själva byggnaden som är avgörande för hur stor den totala brandskadan blir. Den första åtgärden att vidta vid hög brandbelastning är därför att installera ett BRANDSÄKRA TAK SÄRSKILT VIKTIGT Gösta fortsatte med att titta på byggnader med lägre brandbelastning och konstaterade att här får själva byggnadskonstruktionen större inverkan på de brandskador som uppkommer. Vad gäller isolering framhävdes stenull, tack vare sin höga värmetålighet, som ett mycket bra val. Vikten av ett brandsäkert tak oavsett brandbelastning betonades också extra noga eftersom taket utgör en stor yta i lokalen samtidigt som de varma brandgaserna samlas överst, direkt under taket. Paroc Air på webben Nu har Paroc Air fått en egen webbplats. På har vi samlat mängder av matnyttigt material om Paroc Air. Här hittar du givetvis konkret produktinformation om sortimentet. Men här finns också en ingående be skrivning av principen, referensbilder, broschyrer, artiklar och teknisk rapport för nedladdning. K? NÄR SKA SVENSKA BYGGARE SLUTA TA SIG VATTEN ÖVER HUVUDET? Broschyr till takfolk I samband med lanseringen av gjordes ett broschyrutskick till totalt konsulter, byggherrar och entreprenörer med ansvar för takkonstruktioner. Trycksaken som skickades ut beskriver såväl problematiken med fukt i låglutande tak som hur man kan lösa problemet med hjälp av Paroc Air. Broschyren finns att ladda ner från 6 Aktuell Isolering Nov-06.indd

7 BYGG Karlstad först ut med superisolerat flerfamiljshus I början av nästa år är det dags för 44 familjer att flytta in i Sveriges första superisolerade flerfamiljshus, Seglet i Karlstad. Lägenheterna har en ny ytterväggstyp med 45 cm Paroc-isolering, inga radiatorer vid fönstren, mycket välisolerade fönster och energieffektiv ventilation. Den totala energianvändningen för Seglet beräknas till ca 20 kwh/kvm BoArea (BOA), berättar Gunnar Persson, strategisk samordnare hos Karlstads Bostads AB, KBAB. Den siffran ska jämföras med nya kraven i BBR 2006 som tillåter hela 110 kwh/kvm i södra Sverige och 130 kwh i norra! Det krävs eldsjälar och folk som är beredda att gå från ord till handling om man ska lyckas genomföra ett pilotprojekt som detta, fortsätter Gunnar. NY TYP AV YTTERVÄGG Konstruktionen till 12-våningshusets ytterväggar har utvecklats specifikt för det här projektet i nära samarbete mellan KBAB och Skanska i Karlstad. Väggen består av inhängda prefab lättregelväggar med skivmaterial ytterst och av lättregelvägg med vinklade fönsternischer innerst. Däremellan är det enbart isolering samt bärande stål pelare. Den totala isolertjockleken uppgår till 450 mm stenull. 1,9 MILJONER FRÅN BOVERKET Boverkets Byggkostnadsforum har möjlighet att bevilja medel som utvecklingsstöd åt bostadsprojekt som kan leda till ekologisk hållbarhet och sänkta boendekost nader. Boverkets valde att satsa 1,9 miljoner kronor i Karlstadsprojektet. En stor del av pengarna ska läggas på uppföljning och utvärdering av de nyskapande lösningarna för energibesparing. MER PENGAR ATT HÄMTA Även Energimyndigheten har ett program för stöd till utveckling av passivhus och lågenergihus. Programmet omfattar 5 miljoner kronor och löper t o m Energimyndigheten ser, liksom Boverket, ett stort behov av att nå ut med information och kunskap om att denna typ av hus faktiskt redan byggs i Sverige idag, säger Anna Forsberg, projektledare på energimyndig heten. Idag stöttar Energimyndigheten ett flertal både ny- och ombyggnadsprojekt på olika håll i landet. Anna Forsberg FAKTA SEGLET KARLSTAD Byggherre: Karlstads Bostads AB Totalentreprenör: Skanska i Karlstad Antal våningar: 12 Antal lägenheter: 44 st. Projektkostnad: 53,5 mkr (inkl moms och byggherre kostnad) eller kr/kvm BOA. Seglet har komplicerad grundläggning på p-däck. Projektkostnad vid pålad platta beräknas till 47,7 mkr eller kr/kvm BOA. Höghuset Seglet är byggt för att vara extremt energisnålt med optimal boendekomfort. Väggarna har 45 cm Paroc-isolering och tilluften förvärms. Golvvärme ersätter radiatorer under fönstren. 7 Aktuell Isolering Nov-06.indd

8 BYGG Energisparbutiker Energispararna representerar ett brett utbud av energisparprodukter från ledande tillverkare. Via specialiserade återförsäljare erbjuds kunden en komplett lösning för att sänka sin energiförbrukning, och därmed sina kostnader. Nu har Energispararna tagit fram det nya konceptet Energicenter. Ett sådant drivs även det av en återförsäljare. Men ett Energicenter har en utställningslokal där kunden kan se alla de produkter som ingår i den lösning man erbjuder för energisparande. Bland de produkter som ingår är: Tilläggsisolering, fönster, värmereglering, vattenbesparing och ventilation. Utöver detta finns även olika uppvärmningssystem. Dessa kan dock variera mellan olika återförsäljare och Energicenter. Anders Svensson, VD för Energispararna säger: Vi har i dagsläget Energicenter i Västerås, Örebro och Borås. Dessutom har vi återförsäljare på ungefär tio orter. Vårt mål är att täcka in de största orterna i landet, i första hand med återförsäljare men i förlängningen med Energicenter i så hög grad som möjligt. BUTIK GER SPONTANBESÖK Fördelen med Energicenterkonceptet är givetvis att man genom att ha en komplett utställning kan visa kunden mer konkret vad en föreslagen åtgärd innebär. Förhoppningen är dessutom att butikerna ska locka personer till spontana besök som kan leda till en dialog om energisparande. Något som i förlängningen kan leda till en energibesiktning som blir underlag för ett åtgärdsförslag från Energicentret. Satsning på passivhus i väst Intresset för energisnålt byggande har ökat avsevärt bara de senaste åren. En uppenbar anledning är de ständigt stigande energipriserna, men nya byggregler och miljöhänsyn är andra faktorer som inverkar. I samband med detta börjar tekniken kring passivhus uppmärksammas allt mer. Här pratar vi om byggteknik som i princip gör externa värmekällor helt överflödiga. Tekniken har funnits under en längre tid och är betydligt vanligare i till exempel Tyskland och Österrike än vad den hittills varit i Sverige. PROJEKT FÖR ATT UNDERLÄTTA Här i landet har vi dock på senare tid flera passivhusprojekt genomförts, bland annat i skånska Glumslöv och i Värnamo. Genom det relativt nystartade Projektet för passivhus har det också blivit enklare för den som vill bygga enligt den energisnåla principen. Syftet med projektet är bland annat att samla och tillhandahålla information, erbjuda utbildning och medverka i framtagande av gemensamma kravspecifikationer. Allt för att driva utvecklingen mot ökat användande av passivhus principen i såväl nybyggnation som renovering. Redan i mars 2007 kommer man att genomföra en konferens kring ämnet i Göteborg. Projektet finansieras av Miljönämnden i Västra Götalandsregionen tillsammans med Energimyndigheten. Andra partners i projektet är Arkitekt Hans Eek, ATON Teknikkonsult, Lunds Tekniska Högskola och Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. För mer information, se MARKNADS- AKTIVITETER STUDIERESA MED PAROC PLUS TILL ÖSTERRIKE Årets studieresa inom Paroc Plus gick till Österrike. Temat för aktiviteten var Innovativt byggande, bl a s k passivhus. Under några intensiva dagar i oktober fick ett femtiotal deltagare tillfälle att fördjupa sina kunskaper kring passivhus och studera aktuella byggprojekt i praktiken. LISTIGT PÅ ALLJÄRNMÄSSAN Inköpsorganisationen AllJärn har ca 130 medlemmar bland fria Järn & Bygghandlare runt om i Sverige. Under våren har man introducerat det nya konceptet Bolist mot konsumentmarknaden. Bolist bearbetar konsumenterna bl a genom tematidskriften Bättre Hem. Under september deltog Paroc i medlemsmässan i Sollentuna. Där fick våra budskap om Tilläggsisolering och Vindsull ett varmt mottagande. MISSA INTE KICKOFFEN I GÖTEBORG! Brukar du vara med på vår årliga kickoff där vi bl a samlar företrädare för bygghandeln till en lagom mix av inspiration och kunskapsutbyte? Skriv då in dagarna januari redan nu i din planeringskalender. I år ligger temat tungt på energikloka råd och energikloka sätt att bygga. Vi inleder även vårt 70-årsjubileum. Förbered dig därför på ett verkligt energi sprakande program. Mer information kommer inom kort. Kerstin Hermansson 8 Aktuell Isolering Nov-06.indd

9 BYGG Bred utbildning för lösullsentreprenörer Den 7 och 8 september samlades omkring 25 personer från olika lösullsentreprenörer hos Paroc i Skövde. Anledningen var en tvådagars utbildning i kvalitetssystemet BoT (Beslut om Tillverkningskontroll) som tagits fram av Sitac och SP tillsammans med lösullsentreprenörerna. Tanken är att hela branschen ska omfattas av denna certifiering. BoT ska bidra till en kvalitetsnivå som säkerställer funktionen på utförda installationer. I utbildningen ingår praktiska prover under överinseende av SP. Varje företag ska också redovisa en kvalitetsplan. TEORI I SAMARBETE MED PAROC Dessutom ingår två dagar av mer teoretisk utbildning. Med hjälp av konsulten Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB arrangerar Paroc denna del. Teoridelen innehåller bl a Byggregler samt andra bestämmelser och avtal vi har att följa. Inte minst Konsumenttjänstlagen är viktig att känna till vid kundkontakter. Man går igenom gällande typgodkännanden och de krav de är förknippade med. Fuktproblematiken belyses ingående liksom besiktningar och förfarandet vid installation. Kennerth Svensson, produkt chef hos Paroc med ansvar för bland annat lösull, kommenterar utbildningen: Det känns väldigt bra att vi har den här möjligheten att få en kvalitets stämpel på lösullsarbeten. Entreprenörerna är ju vårt ansikte ut mot kunderna och därför känner vi också ett stort ansvar för att genomföra utbildningarna med så bra resultat som möjligt. Vi har tidigare genomfört utbildningar, men denna är den första som är direkt anpassad till BoT. Vid nästa utbildningstillfälle deltar ytterligare ett trettiotal personer. I och med det har vi täckt in merparten av våra entreprenörer. Kennerth Svensson 9 Aktuell Isolering Nov-06.indd

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker

Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Energisparande påverkan på innemiljön Möjligheter och risker Svenska Luftvårdsföreningen 2006-04-06 Eva Sikander Energiteknik, Byggnadsfysik Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Kan man utföra energisnåla

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05

Isover Vario Duplex. Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Den variabla ångbromsen B3-10 2006-05 Isover Vario Duplex Isover Vario Duplex är en ny intelligent ångbroms som genom att anpassa sig efter luftens relativa fuktighet minskar risken

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering

ROCKWOOL SVERIGE. TOPROCK System En ny generation takisolering SYSTEM ROCKWOOL SVERIGE System En ny generation takisolering Nya direktiv innebär mer isolering Allt hårdare miljödirektiv och lagar gör att det ställs höga krav på de hus som byggs idag. För att nå de

Läs mer

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och SPARA energi.

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och SPARA energi. Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och SPARA energi. Byggisolering Sverige April 2011 En investering som betalar sig på tre år Har din husfasad blivit så gammal och sliten att du måste renovera

Läs mer

Datum: 16 mars 2016 Plats: Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Version 160121

Datum: 16 mars 2016 Plats: Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Version 160121 Version 160121 Fuktcentrums informationsdag i Stockholm Tema: Nya material nya möjligheter eller nya faror? Vad innebär det för din verksamhet att nya material ofta har andra fuktegenskaper än vad du är

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-12-08 Fastighetsbeteckning: Härene 9:1 Adress/ort: Södra Härene Lärarbostaden Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Tilläggsisolera vindsbjälklaget

Tilläggsisolera vindsbjälklaget STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2008 Bygg 1 så här: Rekv.nr 3037 januari 2008 Tilläggsisolera vindsbjälklaget med Vindsull med skivor underifrån PAROC AB Byggisolering Sverige 541 86 Skövde Telefon 0500-46

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi.

Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi. Byta fasad? Tilläggsisolera med Klimatskivan och spara energi. En investering som betalar sig på tre år. Har din husfasad blivit så gammal och sliten att du måste renovera den? Eller vill du förändra

Läs mer

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22

Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Conny Pettersson 2011-11-24 Remissvar avseende Näringsdepartementets promemoria avseende omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda. N2011/5600/E daterad 2011-09-22 Remisslämnare Organisation Swedisol

Läs mer

Bilaga H. Konstruktiv utformning

Bilaga H. Konstruktiv utformning 82 B i l a g a H Bilaga H. Konstruktiv utformning Även om du beräknat dina värmeförluster teoretiskt helt korrekt så är det inte säkert att resultatet stämmer överens med verkligheten. Först och främst

Läs mer

TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD

TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD TRE SPÄNNANDE PROJEKT PÅ SAMMA BILD Renovering av 10 stora höghus. Energiförbrukningen halveras Kv. Järpen Kv. Seglet Orrholmen Nyproduktion. 68 lgh med mycket låg energiförbrukning Nyproduktion. 44 lgh

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087)

Energirapport. med smarta tips. Datum för besiktning: 9 september 2015. Sunnanvindsg 7, Västerås. Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 9 september 2015 Adress/ort: Sunnanvindsg 7, Västerås Besiktigad av (certnr): Ola Eklund (1087) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer AB Denna

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26. Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-10-27 Fastighetsbeteckning: Järnbrott 40:26 Adress/ort: Radiomastgatan 4 / Västra Frölunda Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag:

Läs mer

Swebuild WP5 Lärandemål uppdaterad

Swebuild WP5 Lärandemål uppdaterad Swebuild WP5 uppdaterad 2016-03-01 Inlärningsmålen i detta projekt har tagits fram genom ett samarbete mellan Passivhuscentrum, SP, Sveriges Byggindustrier och Teknologiskt Institut AB. Inlärningsmålen

Läs mer

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong

fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong fokus på Miljö, energi, ekonomi och design Passivhus i lättbetong Alla strävar vi efter samma mål Global uppvärmning är beteckningen på den observerade uppvärmningen av jordens lägre atmosfär och hav sedan

Läs mer

Detta vill jag få sagt!

Detta vill jag få sagt! Kv Jöns Ols, Energisnålt med konventionell teknik 28 oktober 2004 Byggherrens betydelse Catarina Warfvinge Univ lekt i Installationsteknik vid LTH Uppdragsledare på WSP Byggnadsfysik Detta vill jag få

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll

Eter-Color. ett naturligt och starkt val. Genomfärgad fibercement. Stark kvalitet naturliga, spännande färger. Minimalt underhåll April 2012 2.122 SE Eter-Color ett naturligt och starkt val Genomfärgad fibercement Stark kvalitet naturliga, spännande färger Minimalt underhåll Till alla slags fasadbeklädnader Eter-Color är en väderbeständig

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar

Toprock system. - Takisolering på toppen. Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar TOPROCK System Rockwool SVERIGE Toprock system - Takisolering på toppen Effektiv montering Kostnadseffektivt Optimalt brandskydd Nu med justerade isoleringstjocklekar Lätt att hantera nyutvecklat lamellsystem

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204)

Energirapport villa. Datum för besiktning: 2015-06-12. Fastighetsbeteckning: Moränen 2. Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Energirapport villa Datum för besiktning: 2015-06-12 Fastighetsbeteckning: Moränen 2 Adress/ort: Saltsjövägen 4 / Lidingö Besiktigad av (certnr): Zanel Skoro (5204) Företag: Eklund & Eklund Energideklarationer

Läs mer

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra

Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra. tra Översättningstabell PAROC UNS till PAROC extra e tra Februari 2012 1 PAROC extra PAROC extra nästa steg inom proffsisolering Nyheter 2012 PAROC UNS 37 har under många år varit proffsens val för att förse

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-20 Fastighetsbeteckning: Skultunaby 1:103 Adress/ort: Stockvägen 8, Skultuna Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-08-05 Fastighetsbeteckning: Agedynan 7 Adress/ort: Husmansvägen 13, Dalby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige

Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhet i projekteringsfasen - erfarenheter från Sverige Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktskador drabbar byggbranschen Obehag och ohälsa för brukarna Stora kostnader för

Läs mer

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012

aktuellt Vi hälsar alla fyra varmt välkomna till AK-konsult!! Då var hösten här på allvar! Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader oktober 2012 oktober 2012 aktuellt Då var hösten här på allvar! Vi rivstartar hösten med fyra nyanställda: Martin, Göran, Olle och Josua. Martin Åkerlind har varit igång sedan i juni och är stationerad på vårt Stockholmskontor.

Läs mer

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se

Bygg så här 4. Tilläggsisolera ytterväggen invändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 4 Tilläggsisolera ytterväggen invändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kickoff 2009. Inbjudan. till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari.

Kickoff 2009. Inbjudan. till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari. Kickoff 2009 Inbjudan till dig och din bästa kund. Göteborg 22 23 januari. Det är klart att vårens kickoff ska heta Västkustskivan när vi ska ses i ordvitsarnas huvudstad, Göteborg. Mycket matnyttig information

Läs mer

Har du koll på taket!

Har du koll på taket! Smarta taklösningar Har du koll på taket! Det finns smarta sätt att spara pengar Du ställer krav på taket Smarta taklösningar Som kan lösas Taket är kanske inte det första du tänker på när du ska renovera

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 22/5-2015 Fastighetsbeteckning: Brännö 1:12 Adress/ort: Björkåsvägen 18, Torup Besiktigad av (certnr): Christian Jirefjord (5447) Företag:

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 5. Tilläggsisolera golvbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 5 Tilläggsisolera golvbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS

DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS DITT ENERGIEFFEKTIVA A-HUS BYGG FÖR FRAMTIDEN MED A-HUS Alla hus som kommer från A-hus tillverkas både med hänsyn till miljön och din plånbok. Klimatsmart boende är ett begrepp som ligger i tiden och innebär

Läs mer

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK

CLIMA COMFORT. för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK CLIMA COMFORT Tilläggsisolering för 1½ plans hus ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK Det finns flera goda skäl till att tilläggsisolera ditt TAK Stigande kostnader för uppvärmning ökar intresset för att tilläggsisolera

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-09 Fastighetsbeteckning: Jaktkniven 1 Adress/ort: Jaktvårdsgatan 18, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen

Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Varför luften inte ska ta vägen genom väggen Arne Elmroth Professor em. Byggnadsfysik, LTH Lunds Universitet Några Begrepp Lufttäthet- Förhindrar luft att tränga igenom byggnadsskalet Vindtäthet- Förhindrar

Läs mer

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se

Bygg så här 1. Tilläggsisolera vindsbjälklaget. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 1 Tilläggsisolera vindsbjälklaget paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Broby 2:4 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Broby 2:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-17 Fastighetsbeteckning: Vanneberga 34:49 Adress/ort: Landöv 351, Fjälkinge Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag:

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Visby Mullvaden 26 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Visby Mullvaden 26 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Valet av takisolering är viktigt

Valet av takisolering är viktigt Valet av takisolering är viktigt När det brinner Ökat fokus på brandskydd Erfarenheter från flera större bränder har fått byggherrar och konstruktörer att allt mer fokusera på konstruktioner som effektivt

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-28 Fastighetsbeteckning: Hilda 5 Adress/ort: Östanväg 58, Malmö Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-04-27 Fastighetsbeteckning: Åkersberg 1:143 Adress/ort: Dammg 15, Höör Besiktigad av (certnr): Sebastian Oliwers (5442) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst Varför energideklaration? Varför är energideklarationen bra för dig som byggnadsägare? Det övergripande syftet med en energideklaration av byggnader är att hushålla

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Mer än 30 arkitekter, konsulter, entreprenörer och beställare från Stockholm, Helsingborg, Växjö, Göteborg och Malmö var intresserade.

Mer än 30 arkitekter, konsulter, entreprenörer och beställare från Stockholm, Helsingborg, Växjö, Göteborg och Malmö var intresserade. Passivhusresa till Hannover 6 9 november 2008 2 (6) Resan inspirerar till att få genomföra ett passivhusprojekt säger Mats Höjman från Møller Arkitektbyrå AB, en av deltagarna på passivhusresan till Tyskland.

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar

Icopal FONDA för källarytterväggar. System FONDA. Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Icopal FONDA för källarytterväggar System FONDA Effektiv dränering och isolering av källarytterväggar Unika och säkra lösningar för din källaryttervägg Källarytterväggen den utsatta byggnadsdelen Fukt

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se

Eva Gustafsson. Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD. 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Eva Gustafsson Civilingenjör Byggdoktor/Diplomerad Fuktsakkunnig VD 070-249 00 91 eva.gustafsson@conservator.se Västervik 2015-11-12 Lite fuktteori Tilläggsisolering generellt Renovering och tilläggsisolering

Läs mer

Foto 1. Isolerade matningsrör till bordvärmen. Foto 3. Oisolerade matningsrör i taket, som sitter för tätt för att kunna isoleras.

Foto 1. Isolerade matningsrör till bordvärmen. Foto 3. Oisolerade matningsrör i taket, som sitter för tätt för att kunna isoleras. Energibesparing i växthus Flik 5:1 tekniska möjligheter 211 Tillväxt Trädgård Vattenburen värme I växthus finns det lätt flera hundra meter matningsrör och i större företag blir det lätt en kilometer.

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 05-2016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg

THERMODRÄN. Utvändig isolering och dränering av källarvägg THERMODRÄN Utvändig isolering och dränering av källarvägg 052016 THERMODRÄN ETT GENOMBROTT I KAMPEN MOT FUKT! Dagens klimatförändringar ställer höga krav på våra byggmaterial och byggmetoder. Husets källare

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Materialspecifikation för Paroc Lösull

Materialspecifikation för Paroc Lösull 2009-02-12 Materialspecifikation för Paroc Lösull Produkt Tillverkningsort Säckvikt λ D Densitet λ D Densitet kg mw/ C kg/m 3 mw/ C kg/m 3 PAROC BLT 1* Hässleholm 15 ± 1 44 28 41 33 PAROC BLT 3 H-holm/Hällekis/

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning

Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Så här jobbar SP kvalitetssäkring och P-märkning Linda Hägerhed Engman Byggnadsfysik och Innemiljö SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP i siffror 2010 SP-koncernen ägs till 100% RISE Nettoomsättning

Läs mer

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR

ICOPAL FASTLOCK. Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR ICOPAL FASTLOCK Fler möjligheter än du kan drömma om FÖR OTRADITIONELLA LÖSNINGAR Enkla lösningar är oftast vackrast Med Fastlock kan du skapa moderna och spännande tak till uteplatsen, carporten eller

Läs mer