SPRÅKRÖRET. Allt om vårt budgetförslag för 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRÅKRÖRET. Allt om vårt budgetförslag för 2017"

Transkript

1 SPRÅKRÖRET Nr Allt om vårt budgetförslag för 2017 Inte helt oväntat fick vårt budgetförslag stryk i kommunfullmäktige. Nu kan du läsa allt om vad du som kommuninvånare missar...! Sidorna 4-5. Motioner Nu kan du även lämna in motioner på medlemsmöten. Läs mer på sidan 8 Vår budget i regionen Även i regionen hade Socialdemokraterna egen budget. Sidan 6 Nyfiken på kulturen? Gert med flera rapporterar om vad som händer inom förvaltningen. Sida 7 Mycket på gång i höst Ordförande Alf Olofsson berättar om allt som händer inom partiet i höst. Sidan 3 En bättre skola för alla Maj-Britt rapporterar om hur vi vill få en bättre skola för våra elever i Kungsbacka. Läs mer på sidan 5

2 Kungsbacka Arbetarekommun Expediton Verkstadsgatan Kungsbacka Tel Bankgiro e-post Språkröret E-post: Ordförande samt ansvarig utgivare för Språkröret Alf Olofsson Tel E-post: Fjärås Soc. dem. förening Ordf. Ingemar Ingemarsson Tel E-post: Kungsbacka-Onsala Soc. dem. förening Ordf. Mikael Delin Tel mobil E-post: Kungsbacka Soc. dem. Kvinnoklubb Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson Tel E-post: LO-fackens Soc. dem. förening Ordf. Helen Ung Le Tel mobil E-post: Särö och Vallda Soc. dem. förening Ordf. Maj-Britt Rane-Andersson Tel E-post: Tölö-Älvsåker Soc. dem. förening Ordf. Renée Sylvan Tel E-post: Åsa-Frillesås Soc. dem. förening Kontaktperson. Ronny Lundin Tel E-post: SSU Ordf Mathilda Flory Tel mobil E-+post: Kalendariun 2016 Juli 7 Torgdag Ansvarig Maj-Britt Rane Andersson, Renée Sylvan Augusti 4 Torgdag Ansvarig Ingela Hansson 15 Kl VU Kl Styrelsen 22 Kl KF-grupp 29-11sept Höstkampanj September 2-3 AK-styrelsen konferens / utbildning 5 Kl Gemensamt möte AKstyrelsen, KF-gruppen och gruppledare 12 Kl VU Kl Styrelsen 26 Kl KF-grupp 28 S-Kvinnor har filmförevisning på ABF, Suffragetterna 29 Kl Medlemsmöte Oktober 1 Sista inlämningsdag för motio ner till partikongressen 2017 till AK 10 Kl VU Kl Styrelsen 17 Kl KF-grupp 27 Kl Medlemsmöte. Budget AK och yttrande över motioner till partikongressen 2017 November 1 Sista dag för nominering av ombud från Kungsbacka till partikongressen Kl VU Kl Styrelsen 8 Sista dag för inlämning till partikansliet av motioner till partikongressen jan Ombudsval till partikongres sen; exakta tider kommer senare

3 En tuff period för partiet Vi går mot sommar och semestrar, skönt. Det har varit en mycket tufft första halvår för partiet. Migrationsfrågorna har legat som en blöt filt över allt annat. Men partiet och riksdagen har tagit beslut i en rad frågor som ingick i partiets vallöften. Tyvärr kommer dessa beslut inte fram i massmedia. Det är synd. I Kungsbacka händer också mycket. På annan plats kan du bl a läsa om vårt budgetförslag. Som vanligt finner det inte gehör hos den borgerliga alliansen. Härom veckan hände dock en sak i Halmstad. Den 14 juni klubbades Socialdemokraternas budget igenom men en rösts övervikt. Visserligen med stöd av SD. Blir intressant att se hur det ska hanteras under Vi närmar oss nästa partikongress i Göteborg den 8-12 april Titta i kalendariet om detta. Observera att sista inlämningsdag för en motion är den 1 oktober till Arbetarekommunen. Vi har redan fått en motion så om du tänker skriva en motion kan du starta redan nu. Behöver du hjälp med synpunkter så att chanserna ökar för ett positivt beslut får du gärna kontakta mig. Vi har ett ombud i Kungsbacka. Du kan senast den 1 november lämna in förslag till Arbetarekommunen på vilket ombud du vill ha från Kungsbacka. Du som vill hjälpa till vid torgmöten, höst kampanjen, flygbladsutdelning mm kontakta vår expedition (sap. eller mig eller din förening. Vi behöver all hjälp vi kan få för att visa vad S står för och att vinna nästa val. Utan medlemmarnas hjälp klarar vi inte detta. Och du som kanske inte meddelat eller ändrat din adress gör det till Arbetarekommunens expedition ( adress se ovan). Vi har i juni fått ett nytt medlemsregister som är modernt och som kan ge mycket bättre information till utvalda grupperingar och ordna med att nya medlemmar hamnar rätt mm. Vårt nya Kommunikationsutskott kommer också att använda fler utskick via vid sidan av Språkröret som idag sänds även med post till er som saknar . Till sist. Sverige lyckades inte gå vidare i fotboll i EM. Men visst var det en domartabbe att underkänna Sveriges mål mot Belgien? Ha en skön och avkopplande sommar! Alf Olofsson Ordförande Det händer mycket som sagt. Den 28 juni väljs ett nytt säkerhetsråd i FN. Sverige kandiderar. Kommer vi med? I EU har Socialdemokraterna många åsikter. Idag den 23 juni, när jag skriver detta, folkomröstar man i England om man ska vara kvar i EU. Resultatet med ett nej får stora konsekvenser för även Sverige och vår stora export till England. Du som medlem eller politiker får gärna kontakta mig om du vill ha följande via ditt (kan tyvärr inte posta infon). Information om vad som händer i EU vad gäller Socialdemokraternas medverkan och intressanta beslut som vi måste rätta oss efter. S-Aktuellt mm om vårt partis arbete. Här får du info om t ex beslut som vi har fått igenom i riksdagen. Mycket intressant att känna till.

4 Vi blickar framåt! Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa i morgon, inte om det vi redan har byggt. Vi socialdemokrater har en vision för framtiden. Alla skall kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är bra att leva och bo i Kungsbacka och det finns mycket som vi tillsammans kan vara stolta över. Trots detta finns det områden som kan bli mycket bättre. De 10 miljarderna som regeringen nu tillför kommunsektorn från 2017 och framåt är en viktig del i vårt samhällsbygge. Den socialdemokratiska regeringen har i år delat ut 950 miljoner kronor i statsbidrag för att minska barngrupperna i förskolorna. Kungsbacka kommun, nämnden för Förskola & Grundskola har erhållit 27,3 miljoner kronor av denna satsning. Pengar som gör nytta för att kunna minska antalet barn i barngrupperna. Förskola & Grundskola Socialdemokraterna i Kungsbacka har år efter år visat på vikten av färre barn i barngrupperna, där vi också fått stöd av forskningen. Det är bevisat att stora grupper gör att barnen blir otrygga och inte får tillräckligt med vare sig pedagogisk stimulans eller omsorg. Till de 27, 3 miljoner kronorna i statsbidrag vill vi socialdemokrater lägga ytterligare 30 miljoner kronor i 2017 års budget för att på sikt nå våra mål. Barn i åldrarna 1-3 år skall finnas i grupper om sex till tolv barn, grupperna äldre barn 4-5 år, bör ha nio till femton barn. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, göra restaurangbesök, besöka idrottsanläggningar för att se på till exempel fotboll och liknande, vara med på kulturevenemang, besöka vänner eller bara promenera. Insatsen ska även tillgodose behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök. Ledsagarservice ska alltid vara individuellt utformad och ha karaktären av personlig service. Ersättningen till ledsagaren är idag 400 kronor per månad, vilket vi inte anser är tillräckligt, så därför vill vi öka ersättningen till kronor per månad. Volymökningen inom köpt verksamhet ökar. Nämnden får ett tillskott i kommande budget men vi anser att detta inte räcker för att få en budget i balans. Totalt 4 miljoner kronor till Funktionsstöd. Vi vill erbjuda alla elever i årskurserna 6-9 ett skolkort/ fritidskort. Dessa kort skall gälla vardagar till kl Då kan eleverna själva ta sig till skolan, till kultur- och fritidsaktiviteter. Detta ser vi också som en miljöfråga, att minska föräldrarnas bilkörning och värna miljön och lära eleverna att åka kollektivt. Totalt lägger vi 15 miljoner kronor Vi socialdemokrater vill satsa ännu mer på folkhälsan för Kungsbackas invånare. Därför vill vi sänka avgifterna i våra simhallar för vuxna, pensionärer, barn och ungdomar. 1 miljon kronor. Funktionsstöd För att uppnå full behovstäckning när det gäller kontaktpersoner, är ersättningen ett viktigt instrument. Den anser vi behöver höjas för att få fler kontaktpersoner som vill göra en stor social insats. En kontaktperson stödjer individen i sociala kontakter för att komma ut i samhället. Man gör aktiviteter tillsammans utifrån intresse, det kan exempelvis vara att ringa och prata en stund, umgås, ta en promenad, gå på bio, teater eller på fotbollsmatch. Kommunen har i dagsläget ca 80 personer som är arvoderade 1084 kronor. Vi vill höja ersättningen till kronor per månad. Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Ledsagarservice är en insats knuten till aktiviteter utanför hemmet.

5 Kulturskolan terminsavgift - Kultur och Turism Återigen vill vi lyfta fram att vi anser att terminsavgifterna för Kulturskolan i Kungsbacka ligger på en för hög nivå. Vi vill påbörja en sänkning av terminsavgiften, från dagens 950 konor till 500 kronor per termin. 1 miljon kronor Sjukfrånvaron ökar i hela landet Sjukfrånvaron ökar i landet, framförallt inom den sociala sektorn. Internt i Kungsbacka är ökningen större inom Funktionsstöd än inom andra förvaltningar. Orsakerna till den ökade sjukfrånvaron är flera, den enskilt viktigaste är kopplad till svårigheten att rekrytera, vilket leder till att övertidsarbete och slitsamma arbetspass blir vanligare. Det här står att läsa i Årsredovisningen för Totalt har sjukfrånvaron totalt ökat från 6,2 procent till 6.52 procent. Kvinnor från 6.79 procent till 7.1 procent. Män 3.52 procent till 3.93 procent Vi ser det som oerhört viktigt att som en attraktiv arbetsgivare, så måste vi se till att förbättra arbetsmiljön och rehabiliteringen för att motverka och snabbare komma tillrätta med de höga sjukfrånvarotalen Vi avsätter därför 5 miljoner kronor för att påskynda arbetet med att sänka de höga sjukfrånvarotalen, pengar som vi sparar in på minskade sjuklönekostnader. SUMMA 51 miljoner Finansiering Från beräknat resultat på 51,3 miljoner kronor. Kvarstår Resultat kronor En rapport från Nämnden för Förskola och Grundskola! Nämnden för Förskola och Grundskola har en viktig uppgift som sträcker sig från förskolan till högstadiet. Målsättningen måste ju vara att alla elever skall få en ärlig chans att lyckas, då krävs det tid för förskollärare i barnomsorgen och lärare i undervisningen i skolan. Vi tycker att stödet till förskolan och skolan skall sättas in tidigt. Våra utmaningar: Vi gör: lärare får kronor mer på lönekontot varje månad - Höjning av lönen utöver den vanliga revisionen Nästa steg: - Noggranna utvärdering av hur modellen implementeras, fungerar och hanteras lokalt av parterna - En bättre skola för alla är en del i att stärka den svenska modellen - Lärarkris i hela landet-det kommer att saknas tiotusentals lärare - Endast 5 procent av Sveriges lärare tycker att läraryrket har hög status - Svag löneutveckling för lärare i jämförelse med andra grupper - Försämrade kunskaper i matematik,läsförståelse och naturvetenskap hos svenska elever - Ojämlikheten i och mellan skolor har ökat Om vi satsar nu, ger vi barnen, eleverna, lärarna och föräldrarna ett hopp om jämlik skola och god barnomsorg i Kungsbacka. Detta är en socialdemokratisk politik Maj-Britt Rane Andersson - vice Ordförande Joakim Johansson - ledamot Jan Byvik - ersättare Hit skall vi: - Förbättra svenska elevers skolresultat - Skickliga och engagerade lärare är nyckeln för att vända utvecklingen - Höja läraryrkets attraktivitet - Fler lärare genom öka utbildningstakten - Öka jämlikheten i och mellan skolorna

6 Vårt budgetförslag i regionen: - anställningsgaranti och grön regab Vi Socialdemokrater i Region Halland startade budgetprocessen för budget 2017 redan under hösten Gruppledarna i respektive driftsnämnd fick tillsammans med övriga ledamöter i uppgift att ta fram prioriterade områden, vilka vi sedan jobbade in i vårt gemensamma budgetförslag, som vi lade tillsammans med Vänsterpartiet. I vanlig ordning fick vi tyvärr stryk i både regionstyrelsen samt i regionfullmäktige. Ett av våra budgetförslag, som vi nu även lämnat in som motion, rörde anställningsgaranti för alla som med godkända betyg, tar examen från vård- och omsorgscollege. Med tanke på de stora pensionsavgångar vi ser bland undersköterskor närmsta åren, kommer de som utbildas i dagsläget inte räcka för att täcka upp behoven. Med tanke på den oroväckande ökningen av långtidssjukskrivna som vi ser bland regionens personal, men även ute i samhället, vill S satsa på grön rehab i Halland. Grön rehab är rehabilitering i naturmiljö för människor som t.ex. är utbrända eller deprimerade. Slutligen vill jag nämna vår satsning på de asylsökande. I dagsläget har vi flera tusen asylsökande i Halland. För deras, samt för samhällets skull, är det önskvärt att så snabbt som möjligt lära dem svenska samt att vallidera deras kunskaper, för att möjliggöra snabbast möjliga väg ut i arbetslivet. Regionen har två folkhögskolor vilka vi Socialdemokrater vill använda för att hjälpa en del av dessa asylsökande. Ha nu en trevlig sommar och undvik gärna att bli sjuk. För tyvärr i allt vanlig ordning, har vi allt svårare att rekrytera sjuksköterskor till våra sjukhus och då framförallt våra akutmottagningar. Jonas Strand : vice Ordförande Hallands Sjukhus E-frikort i regionen Den 22 juni röstade regionfullmäktige igenom införandet av e-frikort inom regionen. Detta innebär av det inte längre är patientens ansvar att spara kvitton för att kunna erhålla högkostnadsskydd, utan fortsättningsvis kommer detta skötas automatiskt. Detta är bra tycker i Socialdemokrater för det ger en mer jämlik vård för våra regioninvånare samt lägger inte ansvaret på den enskilda patienten. Dock innebär denna förändring att man inte längre kan stryka besök, för att på så sätt skjuta på starten av frikortet. I samband med detta kommer inte längre månadsfrikort vara kvar. Vi hade gärna sett att styrkningarna samt månadsfrikortet fanns kvar, men tyvärr medger inte systemet detta. Då barn och våra äldsta patienter redan har fri sjukvård, kommer detta inte drabba dessa grupper. Regionen planerar att driftsätta systemet under sommaren Jonas Strand : vice Ordförande Hallands Sjukhus

7 Läsfrämjande och kultur åt alla! Kultur & Fritid ansvarar för kulturskola, bibliotek bokbuss och bil, de olika konstarterna, kulturmiljöarbete, kulturhistorisk rådgivning, kommunens turismverksamhet, bedriver lovverksamhet och fritidsaktiviteter för unga samt ansvarar för drift, skötsel och uthyrning av kommunens idrotts-, motions-, fritids- och badanläggningar. Barn och unga är en särskilt prioriterad målgrupp. Vilka är då våra strategiska frågor 2017? Läsfrämjande Läsförståelsen bland barn och unga minskar. Vi ser också att bibliotekens utlåning minskar, samtidigt ökar försäljningen av barn och ungdomsböcker. Det tyder på nya konsumtionsmönster som vi måste understödja. Arbetet med ny kommunövergripande biblioteksplan är ett viktigt verktyg för att öka samverkan mellan vård och omsorg, skolverksamhet och oss. Kultur & Fritid ansvarar även för kommunens folkhälsoarbete och är också ansvarig myndighet för lotterier, som säljs inom kommunen. Förvaltningen samverkar, stödjer, stimulerar och fördelar bidrag till föreningar, organisationer, studieförbund och enskilda för en levande förenings- och kulturverksamhet. Från 1 januari 2016 är Fritid & Folkhälsa och Kultur & Turism en förvaltning. Vad har varit bäst 2015 inom verksamhetsområdet bibliotek, kultur & turism topp 3? Språkcafeet på Fyren där nyanlända fått möjlighet att lära sig svenska och knyta kontakter med andra Kungsbackabor. Nu utökas denna verksamhet till övriga bibliotek. Kattegattleden är Sveriges första nationella cykelled. Genom Kungsbacka kommun löper nu 74 km cykelled som invigdes 6 juni 2015 och har nyttjats av över 5000 personer. Noll Kvadrat med arbete i våra musik och filmstudios. Handledning och utlåning av utrustning och föredrag Fysisk och digital tillgänglighet i våra anläggningar och vår verksamhet med utökade öppettider och alternativa spelplatser för scenkonst är bland de mest frekventa önskemålen i brukarenkäter. Fler öppna bibliotek, sommarbibliotek och pop-up bibliotek utanför institutionerna, scenkonst på en mobil scen i de olika tätorterna, vägledning i användning av digitala verktyg samt utveckling av fler e-tjänster på våra hemsidor. Kultur åt alla Tillgången till kultur varierar med social etnisk bakgrund, ekonomiska förutsättningar och geografi. Vi vill testa kulturtrappan som ska ge alla barn och ungdomar ett visst antal kulturupplevelser. Liksom det är självklart med idrottslokaler skall det också vara möjligt att använda dessa för kulturell verksamhet och annan mötesverksamhet Fokus på besöksnäringen. En ny strategi för turism ska tas fram under Gert (S)vensson Hillevi Björk Fredrik(S)son

8 Motioner vid medlemsmöten Nu kan du sända in motioner till alla medlemsmöten. Enligt våra stadgar finns inget som säger att du bara ska kunna lämna in motioner till årsmötet. Senaste årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram regler för detta. Det har styrelsen gjort. Regler som styrelsen tagit: Motioner ska främst handla om politiska frågor i Kungsbacka kommun och frågor som rör arbetarekommunens verksamhet och organisation. Motion kan inlämnas när som helst under året till arbetarekommunens styrelse. Motionen behandlas av närmast kommande styrelsemöte för yttrande varvid den ska vara inkommen senast en vecka före aktuellt styrelsemöte. Motionen tas efter styrelsens behandling upp på nästkommande medlemsmöte inkl. årsmöte (ej offentliga möten) inom den tid som behövs för att informera medlemmarna om motionen inför behandlingen på medlemsmötet. Motionen kan bifallas, anses besvarad eller avslås av medlemsmötet. Motionen sänds vid bifall till den eller de mottagare som berörs av motionen. Den eller de som mottagit motionen ska vid kommande årsmöte informera om hur motionen behandlats eller avses behandlas under förutsättning att motionen mottagits minst ett halvår före årsmötet.

Hösten är här med nya händelser

Hösten är här med nya händelser SPRÅKRÖRET Nr 5 2015-18 oktober www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Hösten är här med nya händelser Det händer mycket i politiken just nu. Alliansen har ställt till det. Decemberöverenskommelsen

Läs mer

Språkröret. Vi måste synas och höras mer där våra väljare finns! SSU ökar. Regionen: S-KVINNOR: Regeringen: Medlemsmöte

Språkröret. Vi måste synas och höras mer där våra väljare finns! SSU ökar. Regionen: S-KVINNOR: Regeringen: Medlemsmöte Nr 5 Vintern 2016 Språkröret SSU ökar Det är nya vågor som rör sig mot den röda SSU-fyren i Kungsbacka! Läs mer på sid 6. Vi måste synas och höras mer där våra väljare finns! Regionen: Regionen tar fram

Läs mer

Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03

Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03 Protokoll från valberedningen möte 2015 03 03 Närvarande: Odd Hessler Ordförande Bo Karlsing Sekreterare Jan Byvik Lisbeth Larsson Ann Christine Eliasson Britt Mattsson Stig Wikholm Marianne NIlsson Kungsbacka

Läs mer

Kom och tyck till om Kungsbackas framtid!

Kom och tyck till om Kungsbackas framtid! Julgransplundring 17 januari! Kom och tyck till om Kungsbackas framtid! VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE TORSDAGEN DEN 21 JANUARI KL 18.00 PÅ ABF Elin Johansson, planchef på Plan & Bygg, kommer och informerar

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

SPRÅKRÖRET www.facebook.com/socialdemokraterna/

SPRÅKRÖRET www.facebook.com/socialdemokraterna/ SPRÅKRÖRET Nr 6 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/ Medlemsmöte med Lucia! Nästa medlemsmöte blir extra festligt! Då får vi ett stämningsfullt besök av Kungsbackas Lucia. Men det blir också tid till

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering, samarbetsregeringen.

Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering, samarbetsregeringen. Medlemsmöte 29 oktober! Vi diskuterar valet och får besök av riksdagsledamot Adnan Dibrani Vår nya regering! Statsminister Stefan Löfven presenterade fredagen den 3 oktober 2014 Sveriges nya regering,

Läs mer

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5

~Kommunale BERGSLAGEN, Sektion Sala Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 ~Kommunale Ink. 2014-06- 1 7 sid 1/5 Sala 2014-06-17 Kommunövergripande. För att Sala Kommun ska leva upp till sin målsättning som en attraktiv arbetsgivare anser vi att det ska tillsättas resurser för

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat

Stockholm av 10 elever går i skolor med försämrade resultat Stockholm 2013-04-30 6 av 10 elever går i skolor med försämrade resultat 2 (8) 6 av 10 svenska elever går i skolor som försämrat sina resultat sedan 2006 59 procent av Sveriges elever går i grundskolor

Läs mer

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013

3 (10) Senast justerade på årsmöte mars 2013 2 (10) Innehåll 1 Arbetarekommunens uppgift... 3 2 Organisation... 3 3 Medlemskap i arbetarekommunen... 4 4 Avgifter... 4 5 Möten... 5 6 Arbetarekommunens valberedningar... 6 7 Arbetarekommunens styrelse...

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad

En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad En trygg sjukvård för alla äldre. Sjukvården i Kalmar län har Sveriges kortaste väntetider och nöjdaste patienter. Vi har visat att det gör skillnad vem som styr landstinget. Nu vill vi gå vidare och satsa

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Metallbas från Atlet ny s-röst i Kungsbacka

Metallbas från Atlet ny s-röst i Kungsbacka Medlemsmöte 11 december! Lucia, val av ombud till distriktskongressen samt motionsbehandling. Metallbas från Atlet ny s-röst i Kungsbacka Facklig-politisk samverkan är helt nödvändigt för att LO-medlemmarna

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Språkröret JULGRANSPLUNDRING. Nr Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!

Språkröret JULGRANSPLUNDRING. Nr Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen! Språkröret Nr 1 2013 Medlemsblad för Socialdemokraterna Kungsbacka JULGRANSPLUNDRING Tjugondedag Knut dansas julen ut" är ett gammalt talesätt som visar att nu är julen slut. Därför är dags att samla både

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

TEMA VAL!! Språkröret. Kyrkovalet. Rapport från Region Halland. Samhällsbyggnad för alla. Öppet möte

TEMA VAL!! Språkröret. Kyrkovalet. Rapport från Region Halland. Samhällsbyggnad för alla. Öppet möte Nr 3 Hösten 2017 Språkröret Kyrkovalet Söndagen den 17 september är det kyrkoval i Sverige. Läs mer på sidan 10 Rapport från Region Halland Jonas Strand berättar om framtidens utmaningar inom vården i

Läs mer

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2

Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Viktiga datum och händelser inom Socialdemokraterna i Lund 2014 v2 Saknas i denna version av kalendariet för 2014. - Nya torgmöten/aktivitetsdagar för våren 2014 - Morgonutdelningar mm under våren 2014

Läs mer

Här vill vi leva våra liv!

Här vill vi leva våra liv! GÄLLIVARE KOMMUN Här vill vi leva våra liv! Partiprogram 2011 2014 Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 Partiets grundstenar Norrbottens sjukvårdsparti

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Välkommen alla nya!

www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Välkommen alla nya! OBS! Från och med 1 april har expeditionen nya öppettider. Se sid 2. Nr 2 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Välkommen alla nya! Lucas Stocklassa var yngst bland de nya medlemmarna som

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Språkröret Nr 3 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna

Språkröret Nr 3 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Språkröret Nr 3 2012 Medlemsblad för Socialdemokraterna Känn historiens vingslag Vårutflykt till Hunehals! Visst ska vi Socialdemokrater blicka framåt i politiken. Men det är också viktigt att känna till

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober

Motioner till Distriktskongressen 2017 att behandla på Medlemsmötet 24 oktober Motioner till Distriktskongressen 2017 och Partikongressen 2017 att behandla på medlemsmötet den 24 oktober. De som är kursiverade är ställda både till DK och PK. Styrelsens förslag till styrelsen är följande;

Läs mer

Språkröret. Johan Tolinsson inför kongressen:

Språkröret. Johan Tolinsson inför kongressen: Nr 1 Våren 2017 Språkröret Matilda Flory: I två år har jag varit ordförande i SSU Kungsbacka men nu blickar jag efter nya äventyr. Läs mer på sid 6. Sara Heikkinen Breitholtz: En sammanhållen samhällsbyggnadsprocess

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING!

MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM. Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! MÅLSÄTTNINGAR OCH VILJEINRIKTNINGAR FÖR DE RÖDGRÖNA I LERUM Budget 2011 LERUM BEHÖVER EN NY POLITISK FÄRDRIKTNING. VI VILL HA FÖRÄNDRING! 1 Kommunens övergripande styrdokument Vision Visionen synliggör

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V)

Ulla Persson Marléne Andersson Vasiliki Tsouplaki kommunalråd (S) kommunalråd (MP) kommunalråd (V) Det rödgröna samarbetet bärs av en idé hur vi vill se framtidens Västerås. Demokrati, ansvar, hållbar utveckling, rättvisa och alla människors lika värde är ledord för oss. Detta framgår i vårt gemensamma

Läs mer

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun

Information. Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun Information Förskolor och Grundskolor i fristående regi, Kungsbacka kommun Jämförelsetjänst Brukarundersökning 2014 Jämförelsetjänst Bakgrund Bakgrund Ett av kommunfullmäktiges prioriterade mål om ökat

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Ett bättre Götene. För alla.

Ett bättre Götene. För alla. TRYCK: VADSBO-TRYCK, MARIESTAD Valmanifest 2014 Ett bättre Götene. För alla. Valmanifest antaget av S-medlemsmöte 23 april 2014 Socialdemokraterna Götene Järnvägsgatan 13 533 32 Götene Tel 0511-519 60

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Trevlig sommar! SPRÅKRÖRET Nr 4 2015 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Framtidens folkrörelse Det handlar om vårt parti som framtidens folkrörelse, viktiga jämställdhetsfrågor och jobben rapporterar

Läs mer

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område.

Arbetarekommunen är partiets lokala huvudorganisation i Norrköpings primärkommuns område. RÖTT = strykning GULT = ändring/tillägg Arbetarekommunen ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Norrköpings kommun kommunikation med väljare inom Norrköpings kommun valorganisationen

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND BLAD 18 15 Förslag från Rinkeby framtidskommitté Beslut Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget Ärendet Rinkeby framtidskommitté har i juni 2013 lämnat in ett medborgarförslag, vilket omfattar

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2

VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 VERKSAMHETSPLAN 2016 Socialdemokraterna Kalmar Län Förslag till Distriktsstyrelsen 15/2 Inledning Denna verksamhetsplan pekar ut hur vi vill utveckla Socialdemokraterna i Kalmar Län under år 2016. Vi behöver

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE.

EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDENS BLEKINGE. EN ÄLDREPOLITIK FÖR FRAMTIDEN Vi som lever i Sverige och Blekinge blir friskare och lever allt längre. Det är en positiv utveckling och ett resultat av vårt välstånd

Läs mer

SPRÅKRÖRET Nr 2 2016 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka

SPRÅKRÖRET Nr 2 2016 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka SPRÅKRÖRET Nr 2 2016 www.facebook.com/socialdemokraterna/kungsbacka Välkommen till årsmötet! Söndagen den 13 mars kl 12.30 på ABF Vi startar med servering av en lätt buffé. Har du särskilda önskemål om

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun

Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Stadgar för Halmstads socialdemokratiska arbetarekommun Fastställda av årsmöte 2 mars 2013 1 Arbetarekommunens uppgift Arbetarekommunen ansvarar för att på grundval av partiets program verka för de socialdemokratiska

Läs mer

Folkhälsa i Bollnäs kommun

Folkhälsa i Bollnäs kommun KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Karin Bjellman 2014-02-24 Dnr 13-0121 Folkhälsa i Bollnäs kommun 2014 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014 02 24 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen.

Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. Tre frågor till partidistrikten Stockholms län om Kultursamverkansmodellen. 1. Hur avser ert parti att driva frågan om att implementera kultursamverkansmodellen i Huvudstadsregionen, i vår gemensamma Stockholmsregion?

Läs mer

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112

Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner UN-2015/112 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-03-30 UN-2015/112 Utbildningsnämnden Konsekvensbeskrivning mål och budget 2016 samt investeringsplaner 2016-2019 UN-2015/112 Förslag till beslut Utbildningsnämnden beslutar

Läs mer

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth

Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix Kommun Kulturskolan Rektor Björn Emmoth Kalix ordnar allt! I Kalix kommun samordnar kulturskolan undervisning i estetiska ämnen både i grundskola, gymnasium, och på fritiden. Hur går det till? Vision

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2013-10-24 1 (4) 149 Patientavgifter fr o m 2014 Diarienummer 1301739 Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017

Lerum , distriktsstyrelsens förslag till. Verksamhetsplan 2017 Lerum 2016-10-17, distriktsstyrelsens förslag till Verksamhetsplan 2017 Som grund för verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Västra Götalands Västra ligger det som fastställs som partidistriktets uppgift

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling

Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling Raka besked för Strängnäs Kommuns utveckling sén Fotograf: PO Ro Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor. Jag tror att

Läs mer

LOs politiska plattform valet 2018

LOs politiska plattform valet 2018 LOs politiska plattform valet 2018 Landsorganisationen i Sverige 2018 Grafisk form: LO Produktion och tryck: Bantorget Grafiska AB, Stockholm 2018 isbn 978-91-566-3298-3 lo 18.03 2 000 Trygghet för vanligt

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Fördjupas demokratin och framtidstron genom intresse för unga?

Fördjupas demokratin och framtidstron genom intresse för unga? Vardagsliv Barn och ungas folkhälsoplan Varför? Barn och ungdomar är en viktig målgrupp. Det är värdefullt att barn och ungdomar förstår vad som menas i folkhälsoplanen. De ska vara delaktiga i de planer

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN

TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN 1av 4 elever i Solna klarade inte 9:an. Tänk om jag inte heller gör det... TIDIGA INSATSER GER RESULTAT. FLER LÄRARE I SOLNAS SKOLOR! ALLA BARN KAN OCH SKA KLARA SKOLAN Alla barn kan och ska klara skolan

Läs mer