Är det kriminellt att visa film i klassrummet? Får man kopiera några sidor ur en bok? Allt du behöver veta om upphovsrätt i klassrummet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Är det kriminellt att visa film i klassrummet? Får man kopiera några sidor ur en bok? Allt du behöver veta om upphovsrätt i klassrummet"

Transkript

1 Är det kriminellt att visa film i klassrummet? Får man kopiera några sidor ur en bok? Allt du behöver veta om upphovsrätt i klassrummet Utan att lärarna kanske tänkt på saken, har de blivit en yrkesgrupp som dagligen rör sig bland upphovsrättens snårigaste regler. Vilka upphovsrättsliga regler gäller egentligen i ett klassrum? Är det tillåtet att kopiera en hel bok, eller att visa videofilmer som hyrts nere på stan? Nej, inte enligt lagen, men å andra sidan finns det knappt några rättsfall över upphovsrättsbrott i klassrum så varför då sätta sig in i allting. Jo, kanske för att en lärare inte ska uppvisa kriminella beteenden. En lärare ska inte snatta på Konsum. Att knycka en filmvisning från en filmare som enligt lag och avtal ska ha betalt, är helt snarlikt. Eftersom läraren är en vandrande förebild bör läraren följa lagen och vad kan i så fall visas i klassrummet? I grunden är det snarlika regler för allt upphovsrättsskyddat material, oavsett om det handlar om text, film, fotografier, konst, datorprogram eller inspelad musik. Allting som har originalitet och som är ett förverkligande av en människas specifika idé är upphovsrättsskyddat. Upphovsrättsinnehavaren har i samma stund rätt till ekonomisk ersättning. Man använder begreppet verkshöjd om den tröskel av originalitet och personligt uttryck som krävs för att något ska ha upphovsrätt. Allt material med verkshöjd är upphovsrättsskyddat. För att ett verk ska ha verkshöjd krävs att det är komponerat och sammansatt på ett självständigt sätt. Det får inte vara en efterbildning av något som någon annan har gjort. Som en hjälpregel brukar man säga att risken för oberoende dubbelskapande ska vara mer eller mindre utesluten, det vill säga det som har upphovsrätt ska inte ha kunnat framställas av två personer oberoende av varandra. Färgen grå finns överallt. Ett penselstreck i grått har ingen verkshöjd eftersom alla kan dra ett sådant streck. Men ett mönster som skapts med olikformade grå fält, har däremot verkshöjd. Alla spelfilmer och dokumentärer, all skön- och facklitteratur och alla oljemålningar har självfallet verkshöjd. Verkens skapare har upphovsrätt till dem. Och denna upphovsrätt består i grunden av två delar, en ideell rätt och en ekonomisk rätt. Till den ekonomiska rätten hör bland annat att få ersättning när någon kopierar materialet, framför, visar det offentligt eller för en större sluten krets. Privat användning behöver man inte betala för, inte heller för att framställa en kopia för eget bruk, men all annan användning fordrar upphovsmannens tillstånd. I praktiken dock har många upphovsrättsinnehavare överlåtit dessa tillståndsgivningar till förlag eller organisationer. Den ideella rätten handlar främst om att en upphovsman inte skall behöva se sitt verk ändrat eller presenterat i ett sammanhang som är kränkande för den konstnärliga personligheten. Ett krav som är förbundet med den ideella rätten är också att källan anges. Köper vi en publiceringsrätt till exempelvis ett fotografi för en skoltidning måste vi ange fotografens namn i

2 tidningen. För material med verkshöjd gäller upphovsrätten under verkets skapares hela livstid samt i 70 år efter hans/hennes dödsår. Detta innebär att det är fritt fram utan att fråga om lov att exempelvis fotografera och publicera en medeltida madonnabild som illustration i skoltidningen. Men är det någon annan som har fotograferat målningen, måste också denne fotograf tillfrågas. Den svenska upphovsrättslagen skärptes den 1 juli 2005, efter EU-direktiv. Den ser idag snarlik ut i flertalet EU-länder. Film och tv Vill en lärare visa tv-program i klassrummet, är det alltid tillåtet att visa programmen medan de sänds, att alltså ha en tv påslagen i klassrummet. Att själv banda en tv-film till exempelvis DVD- eller VHS-format och senare visa den för klassen är däremot inte tillåtet. Vägen för att ändå visa sådant material är att antingen uppmana kommunens AV-central att banda vilket endast är möjligt med URs program. För att kunna banda och visa andra tv-program krävs att skolan eller kommunen har tecknat ett skolbandningsavtal med upphovsrättsorganisationen Copyswede. Ett sådant avtal möjliggör bandning från SVT, TV4 och SR för användning i undervisningen. Kommunerna har regelmässigt tecknat sådana avtal för kommunala skolor. För övriga friskolor och folkhögskolor etc går det att teckna enskilda avtal. Kostnaden uppgår för närvarande till 2 kronor per elev och år. Det ska sägas att AV-centralernas filmer får visas för alla elever på skolan, också för gäster utifrån under exempelvis ett föräldramöte. Kravet är att man inte tar betalt för visningarna, samt att filmvisningen sker inom den pedagogiska ramen, att läraren anknyter skolundervisningen till filmen. I de kommuner där det inte finns någon AV-central cirka tio procent av landets kommuner, löser man alltså enklast frågan om att få se inspelade tv-program i klassrummet med Copyswedes skolbandningsavtal. Normalt sett är det inte bara kommunala skolor som kan nyttja kommunens AV-central, också privatskolor, friskolor, komvux och folkhögskolor brukar kunna ansluta sig till AV-centralerna. Många AV-centraler har utöver URs program ett stort eget arkiv av spelfilmer och dokumentärer. Vill man se en film i klassrummet som vare sig visats på tv, eller synts till i AV-centralens arkiv, kan man köpa en enskild visningsrätt av filmens distributör. En film utanför AV-centralens utbud som visas för klassen måste vara inköpt hos den producent eller distributör som äger de institutionella distributionsrättigheterna till filmen. Det lättaste är att vända sig till ett stort och nästan heltäckande bolag som exempelvis Swedish Film. Bolaget Swedish film har i likhet med AV-centralerna tecknat centrala avtal för så kallad institutionell visning. Filmhyra av DVD med ett visningstillfälle i klassrummet kostar idag drygt 400 kronor hos Swedish film. Det viktiga är hela tiden att läraren har klartecken från upphovsrättsinnehavarna eller från AVcentralen. Utan detta är det ett lagbrott att visa inspelad film i klassrummet. Återigen, den privata upptagningen tillåts endast för den som visar film hemma inom familjekretsen.

3 Rättigheterna till film är generellt sett snarlik andra verk upphovsrätt gäller i 70 år efter upphovsrättsinnehavarens dödsår. Det finns emellertid en viktig skillnad, bakom en film döljer sig ofta många upphovsmän och utövande konstnärer (skådespelare, musiker och andra). Var och en av dessa kan göra anspråk på sina rättigheter - även om det vanliga är att man gjort överenskommelser så att alla rättigheter handhas av producenten. Det är alltid förbjudet att visa filmer som hyrts i en videobutik. Dessa får endast användas för privat bruk. All film som visas i klassrummet, frånsett alltså om den visas i ett tv-program som sänds medan lektionen pågår måste ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För den lärare som gör egna filmer tillsammans med eleverna, rekommenderas att använda egenkomponerad musik eller mycket gammal musik framförd av eleverna. Det är som regel krångligt, dyrt och tidsödande att inhämta rättigheter för utgiven musik som ska användas i en elevfilm. Rättighetsinnehavaren måste exempelvis veta vad filmen handlar om, eventuellt också se filmen, innan det kan bli klartecken för tillstånd. Genom avtal mellan kommunerna och upphovsrättsorganisationen Stim är det tillåtet att i kommunala skolor spela musik i klassrummet. Det är emellertid inte tillåtet att kopiera och klippa in utgiven musik i en elevfilm. Här krävs upphovsrättsligt godkännande även om den bara visas för klass. Ett tips är att ladda hem gratismusik till elevfilmer från Skolverkets Multimediabyrå. Bilder En lärare har rätt att använda en fotokopia av ett utgivet konstverk eller fotografi om det endast används i undervisningssyfte. Vill man använda någons fotografier eller teckningar till en skoltidning gäller det att ha tillstånd av fotografen/konstnären, eller av den som handhar verkets upphovsrätt. För sådana fotografier, definitionsmässigt kallas de fotografiska verk gäller upphovsrätten normalt i 70 år efter fotografens död. För enkla amatörfoton utan konstnärlig komposition, så kallade fotografiska bilder gäller upphovsrätten i 50 år efter att bilden framställts. Godkännande av upphovsrättsinnehavaren krävs i princip också för att montera in en bild i ett skolarbete som endast läraren tittar på, eftersom det räknas som tillgängligt för en obestämd krets. Med fotografier är det ofta ett detektivarbete att få tag i fotografen, eller i den som handhar fotografens rättigheter (inte sällan barn eller barnbarn). I somliga fall finns det en bildbyrå som har arkiv och som upplåter upphovsrättigheterna för publicering eller visning. Och får man klartecken för publicering, finns det ytterligare några saker att tänka på. Källan ska alltid anges vid publicering. Alltså fotografens namn. Upphovsmannen har också rätt till respekt. Verket får inte förekomma i ett sammanhang som kränker den konstnärliga integriteten eller nedvärderar verkets konstnärliga anseende. Verken får inte heller ändras, exempelvis att färglägga en svartvit bild eller leka med en bild genom olika filter i Photoshop. Vill man leka med en bild som ska publiceras måste också detta

4 godkännas av upphovsrättsinnehavaren. I lagtexten står det så här: Ett verk må icke ändras så, att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränkes Ett fotografiskt verk får inte lagras i dator eller på internet som gör att den blir allmänt tillgänglig. Normalt är det ett visnings- eller publiceringstillfälle man kommer överens om och betalar för. Skolan äger alltså inte bilden. Det går inte att komma undan upphovsrätten genom att själv fotografera av ett foto. Fotografen har kvar sin upphovsrätt till bilden. Den lärare som inte orkar utforska rättigheter, och ändå vill ha bilder i klassrummet eller i skoltidningen, kan alltid använda bilder från början av 1800-talet eller äldre, Sergels teckningar från 1700-talet till exempel. Ytterligare en sak att tänka på är de avporträtterades rätt. Den som har beställt ett porträtt har upphovsrätten till personbilden och då är det alltså inte konstnären eller fotografen som äger rätten till bilden utan den som har beställt den. För sådana bilder måste man även ha beställarens samtycke innan bilden kan användas. Ska en bild som tydligt föreställer en viss människa, läggas ut på exempelvis en hemsida, måste man alltså normalt inhämta godkännande både från fotografen och från den fotograferade personen. Upphovsrätten är självfallet mycket komplicerad för den arbetar med collage av andra människors fotografier. Då gäller att både den som gjort collaget har upphovsrätt, men också fotograferna. Ska ett sådant collage publiceras eller visas offentligt krävs det att alla inblandade behandlas med respekt, samt att ekonomiska avtal tecknats med alla upphovsrättsinnehavarna. Ett administrativt hästjobb är att vänta. Texter På skolorna har man sedan 1 juli 2005 rätt att kopiera högst 15 procent eller max 15 sidor av alla utgivna böcker, tidningar och häften till eleverna, detta enligt en uppgörelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas Riksförbund, universiteten, rörelsefolkögskolorna och Bonus Presskopia. Med den senaste utvecklingen av kopieringsavtalet får en lärare också göra utskrifter från Internet om högst 15 sidor. Man får inte tillverka fler kopior än att det räcker till läraren och klassen. Till avtalet hör vissa villkor. Lärare får inte kopiera för att ersätta eller minska inköpen av tryckta läromedel. En lärare får heller aldrig kopiera övningsuppgifter från ett läromedel. Källan måste alltid anges vid kopiering. Visst skrivet material står utanför upphovsrätten och kan kopieras helt fritt. Dit hör exempelvis författningar, myndighetsbeslut och officiella utredningar, såvida de inte innehåller kartor, bildkonst, diktverk eller musikaliska verk. De senare kan man också kopiera, men upphovsrättsinnehavarna har rätt till ersättning i efterhand, så kallad tvångslicens. Har det gått mer än 70 år efter upphovsrättsinnehavarens dödsår är alla texter fria för kopiering.

5 Musik och Ljud CD-skivor får normalt spelas upp i klassrummet, utan att man kollat upphovsrätten. Radioprogram får spelas medan de sänds i etern. Ska de bandas för att senare spelas upp för klassen, måste de precis som filmerna ha ett skolbandningsavtal i ryggen se ovan om film, alternativt att det träffats ett avtal med upphovsrättsinnehavaren. Sveriges Radios program som lagts ut på internet får fritt spelas upp i klassrummet. Levande musik efter noter som andra har upphovsrätten till får också spelas upp. Men noterna får inte kopieras till klassen utan att det finns ett tillstånd. Det är exempelvis tillåtet att utan att utforska upphovsrätten spela och sjunga Elvislåtar ihop med eleverna. Man får också spela upp dessa melodier i ett eget framförande, exempelvis för föräldrarna. Men man får inte ta betalt för uppförandet utan att koppla in upphovsrätten. Det är aldrig tillåtet att ladda hem musik från Internet om inte musiken lagts ut på nätet med upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Undantag Det finns vissa undantag från upphovsrätten även i ett klassrum. Citaträtten Det är tillåtet för en lärare att fritt sammanställa ett så kallat samlingsverk, ett slags citerande collage med exempel i text eller ljud av verk från ett större antal upphovsmän - för användning i undervisningen. Alla människor har rätt att använda citat utan att betala eller ens kontakta upphovsrättsinnehavaren under förutsättning att de används i ett sammanhang där man kritiserar, belyser verket eller använder det för att understryka en egen uppfattning. Det citerade får så att säga bara vara ett nödvändigt hjälpmedel för den egna framställningen. Inte krydda den. Bildkonstverk, fotografier och musik får i princip inte citeras. Ett annat krav i lagen är att citaten av offentliggjorda verk följer god sed och att användningen är betingad av ändamålet, vilket innebär exempelvis att ha med enstaka diktrader i en text om modern lyrik. Det går också bra att utan att ha kollat upphovsrätten exemplifiera en föreläsning i klassrummet om exempelvis svensk filmhistoria med korta filmsnuttar från ett antal olika filmer. Citatet får inte utgöra en självständig del, utan måste vara ett exempel i ett större sammanhang. För den som stödjer sin föreläsning med filmcitat är det tillåtet att bränna över dessa filmsnuttar på en egen DVD. Den sparade sammanställningen får emellertid inte säljas eller delas ut. Alla verk som citeras måste vara offentligt utgivna, det vill säga publicerade eller på annat sätt spridda med upphovsmannens tillstånd. Man får exempelvis inte citera fritt ur privata brev. Lagtexten är kort och koncis: Var och en får citera ur offentliga verk i överstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.

6 Privat bruk För eget och privat bruk (alltså inte i skolan) har alla rätt att göra en eller ett par kopior av en cdskiva, en tidningsartikel, en del av en bok (hela böcker får som regel inte kopieras ens till privat bruk), banda ett tv-program etc. Det är också tillåtet att ge ett kopierat ex. till en vän. Men man får aldrig visa eller sprida en privat kopiering annat än till familjen eller närmaste vänkretsen. En kopia för privat bruk från aldrig visas eller spelas upp i klassrummet utan upphovsrättsliga överenskommelser. Om man struntar i upphovsrätten Avslutningsvis, vad händer om en lärare helt struntar i upphovsrätten? Troligtvis inte så mycket. Det finns idag inga kända rättsfall i Sverige där lärare fällts för brott mot upphovsrätten. Däremot har det exempelvis förekommit processer om kyrkokörer som kopierat noter utan tillstånd. -Dessa processer är så kostsamma att det sällan är någon som vill driva dem, menar Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms universitet. Samtidigt, för den som tänker sig att visa film utan tillstånd, har dagens elever ofta egna goda kunskaper om fildelning och upphovsrätt. De har hört om olika fildeldningsdomar och har ofta hämtat information från Piratpartiet och Antipiratbyrån. En lärare som chansar och struntar i upphovsrätten löper en allt större risk att få kommentarer av eleverna: Du är kriminell. Och en lärare ska ju helst inte vara brottslig inför sina elever. Enligt lagboken kan ett brott mot upphovsrättslagen leda till böter eller till fängelse i upp till två år. Bli istället skicklig på att använda lagen rätt använd exempelvis citaträtten, se till att skolan tecknat skolbandningsavtal och att AV-centralen är på alerten och du kan ha klassrummet fullt av medier utan att begå lagbrott och utan att det kostar dig pengar. Texten är skriven av Fredrik Bergman Faktagranskad av Marianne Levin

7 Ny upphovsrättslag Den 1 juli 2005 skärptes upphovsrättslagen på flera punkter. Det blev bland annat förbjudet att för privat bruk ladda ner bilder, text och musik från Internet utan upphovsmannens medgivande. Det blev också förbjudet att kopiera hela böcker utan att författaren får betalt. Med den nya lagen höjdes också den så kallade kassettersättningen. Upphovsrättsorganisationer för den som vill veta mer Alis Administration av Litterära Rättigheter i Sverige - Svenska Journalistförbundet Sveriges läromedelsförfattares förbund - Stim Svenska tonsättares internationella musikbyrå - Copyswede Upphovsrättsorganisation för filmare - BLF Bildleverantörernas förening - BUS Bildkonst Upphovsrätt i Sverige - SFF Svenska fotografers förbund - Enkel faktaruta för lärare som vill vara på säkra sidan * Ska ni titta på film i klassrummet? Välj enklast filmer från AV-centralens utbud. * Vill du visa delar av ett tv-program så går detta bra med citaträtten. Vill du visa ett helt program eller en hel film inspelad från tv kolla i så fall att skolan eller kommunen tecknat ett skolbandningsavtal. * Kopiera högst 15 sidor eller 15 procent av en bok. Övningsuppgifter får inte kopieras. * Du får alltid göra en overheadkopia för undervisning av ett fotografi eller en boksida. * Ange källan vid all kopiering. * Inga bilder eller texter utifrån får sparas i dator. * Tillåt inte att eleverna använder något annat än egna bilder eller bilder som är mer än 150 år gamla i sina arbeten.

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete

VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete VADÅ UPPHOVSRÄTT? Att använda andras material i skolarbete Hämtar du material från Internet till dina skolarbeten? Bränner du ditt färdiga arbete på en cd-skiva för att visa inför klassen? Publicerar du

Läs mer

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna.

VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Ett material från Mediekompass Tidigare Tidningen i Skolan 3 Kolla källan VEM ÄGER VAD Nummer tre i en serie på tre om journalistik som en arbetsmetod i skolan. Från Tidningsutgivarna. Klicka! Klicka!

Läs mer

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen

En informationsbroschyr från. SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen N A En informationsbroschyr från SMFF, Svenska Musikförläggareföreningen 1 & NOTER AVTAL innehåll UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH TEXTER I SKOLAN 12

Läs mer

Upphovsrättligt skyddat material

Upphovsrättligt skyddat material 1 Upphovsrättligt skyddat material Beskrivande framställningar i tal och skrift Datorprogram Filmverk Fotografiska verk, alster av bildkonst Alster av byggnadskonst eller brukskonst Andra verk Förutsättning

Läs mer

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER

UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN MUSIKFÖRLÄGGARNA OM NOTER UPPHOVSRÄTT innehåll NOTER UPPHOVSRÄTT 7 NOTER OCH SÅNGTEXTER 8 ARRANGEMANG 11 KOPIERING AV MUSIKALISKA VERK OCH 12 TEXTER I SKOLAN TEXT:

Läs mer

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun

Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter. Upphovsrätt. Enköpings kommun Så här använder du bilder, texter och musik i kommunens verksamheter Upphovsrätt Enköpings kommun Upphovsrätt det här gäller för dina och andras verk när du använder dem i kommunens verksamheter När du

Läs mer

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning

Skolkopieringsavtalet 2012/2013 regler när du kopierar för din undervisning regler när du kopierar för din undervisning Avtalet gäller alla skolor Avtalet gäller för alla kommunala och landstingskommunala grund- och gymnasieskolor friskolorna omfattas inte utan tecknar själva

Läs mer

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM

EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SMFF OM 1 TEXT: SMFF LAYOUT: Johanna Lundborg FOTOGRAF: Peter Hallbom FOTOGRAF FÖR S.9: Michael Anderberg BILDER FRÅN: SMFFs demoklubb Almost Famous samt Lidingö Gospel TRYCK:

Läs mer

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h.

Avtalet berör inte den rätt att kopiera och tillgängliggöra som följer av annan bestämmelse i upphovsrättslagen än 12, 42 c och 42 h. ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KOPIERING OCH TILLGÄNGLIGGÖRANDE I SKOLORNA FR.O.M. 2018 1. Utgångspunkter för avtalet Lärare och elever har pedagogiska och praktiska behov av att kunna kopiera och tillgängliggöra

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 2014 Avtalet gäller alla lärosäten Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan leda fram

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Bildleverantörernas Förening Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet

Läs mer

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord

Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Upphovsrätten sätter maten på upphovsmannens bord Var och en har rätt till skydd för de ideella och materiella intressen som härrör från vetenskapliga, litterära och konstnärliga verk till vilka han eller

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt

Att tänka på som köpare. Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Liten uppslagsbok om bilder och upphovsrätt Producerad i samarbete mellan Föreningen Svenska Tecknare Konstnärernas Riksorganisation Svenska Fotografers Förbund Svenska Journalistförbundet Svenska Konstnärsförbundet

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2014-05-26 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor

Läs mer

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen

Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matris över tillämpningar 2013-12-13 Matris över tillämpning av 17 upphovsrättslagen Matrisen ger en kortare sammanställning av några frågor om hur man kan använda 17 upphovsrättslagen. Svaren reflekterar

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET 2014 Avtal gör kopiering möjlig Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund- och gymnasieskolor har kopieringsavtal

Läs mer

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april:

Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: Utdrag ur anförande från KLYS vid Filmallians Sveriges seminarium om illegal fildelning den 28 april: KLYS är en samarbetsorganisation för olika konstnärsgrupper som författare, bildkonstnärer, tonsättare,

Läs mer

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 1. Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som

Läs mer

Musik och bibliotek - upphovsrätt

Musik och bibliotek - upphovsrätt Musik och bibliotek - upphovsrätt Musikmuseet den 17 april 2007 Susanna Broms Om det är något man vill göra, är det troligtvis förbjudet! 2007-04-17 Susanna Broms 2 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen Cirkulärnr: 2005:60 Diarienr: 2005/1478 Handläggare: Agneta Lefwerth Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-22 Mottagare: Gemensam kommunadministration Kultur Bibliotek Grundskola Gymnasieskola

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete

UPPHOVSRÄTT. Skyddar skapande arbete UPPHOVSRÄTT Skyddar skapande arbete Vad är upphovsrätt? Ett skydd för skapande arbete En lagstadgad rätt som tillfaller en person som skapat ett verk Upphovsmannen får bestämma hur hens verk används Gör

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET FRISKOLOR Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Varje friskola ansvarar för att avtal tecknas -

Läs mer

AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET

AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET O /35 t/oé AVTAL OM KOPIERING INOM HÖGSKOLEOMRÅDET Mellan å ena sidan Linköpings universitet och å andra sidan Bildleverantörernas Förening, Föreningen Svenska Kompositörer Av Populärmusik, Föreningen

Läs mer

Upphovsrätt samt lagar och etik

Upphovsrätt samt lagar och etik Upphovsrätt samt lagar och etik Får jag fotografera människor på exempelvis Drottning gatan? Ja, du får fotografera vem du vill, var du vill. Det spelar ingen roll om du fotograferar flera personer i en

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-08 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen SKOLKOPIERINGSAVTALET Avtal gör det möjligt att kopiera och dela Alla kommunala och landstingskommunala förskolor och grund-

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt Antagen av Riksorganisationens styrelse den 13/12 2011 Inledning Detta är en policy för hur föreningar och distrikt ska använda

Läs mer

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar

Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Lagligt eller olagligt vad tror du? En undersökning om fildelning bland svenska tonåringar och tonårsföräldrar Bakgrundsfakta Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget NMA på uppdrag av Bredbandsbolaget

Läs mer

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Betalt på internet Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Rapport från Kulturskaparna kulturskaparna.com 10 mars 2010 1 Innehåll 1

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 34 (18 22 juni 2014) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Avtal om kopiering och tillgängliggörande Hypernet

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation

Rätten till ett foto. Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation Rätten till ett foto Hur upphovsrätten fungerar och vikten av kringinformation UPPHOVSRÄTT EN FRÅGA OM SKYLDIGHETER Samla för att använda Våga använda! Kringinformation! VAD SÄGER LAGEN? Lag (1960:729)

Läs mer

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen

Användning av bilder, texter och noter i undervisningen Uppdaterad 2016-01-18 Användning av bilder, texter och noter i undervisningen HÖGSKOLEAVTALET 1 Undervisningsområden Avtalet omfattar högskoleutbildning enligt högskolelagen samt sådan utbildning som kan

Läs mer

Salstentamen Juridik 1hp. Kryssa för det påstående som är korrekt. Endast ett rätt svar per fråga. Totalt 24 frågor.

Salstentamen Juridik 1hp. Kryssa för det påstående som är korrekt. Endast ett rätt svar per fråga. Totalt 24 frågor. 11FK10 Borås 11F310, 117910, 11GF10, 114610 Borås Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK 1.2 Provmoment: Salstentamen Juridik 1hp. Ladokkod: Tentamen ges för: 11FK10, 11F310, 117910, 11GF10, 114610 TentamensKod:

Läs mer

en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut

en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut en liten bok om upphovsrätt för dig som skriver och ger ut göran fagerström innehåll Förord 4 Varför lagskydd? 5 När får jag upphovsrätt och vad innebär den? 6 Hur länge gäller upphovsrätten? Vad krävs

Läs mer

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial

Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Dnr. LNU 2014/82-1.1 Policydokument Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt undervisningsmaterial Universitetsbiblioteket 2014-02-11 Policy för Linnéuniversitetets publicering av digitalt

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek

llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek llllll www.shutterstock.com 95507863 Upphovsrätt i praktiken Inga-Lill Nilsson Karlstads Universitetsbibliotek Upphovsrätt i praktiken en biblioteksfråga http://mediaeducationlab.com/copyright Lagen om

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

1 (15) UPPHOVSRÄTT En översikt

1 (15) UPPHOVSRÄTT En översikt 1 (15) UPPHOVSRÄTT En översikt I denna översikt görs en genomgång av svensk upphovsrätt i allmänhet; vad och vem som skyddas av upphovsrätt, vilka rättigheter som omfattas och vilka inskränkningar som

Läs mer

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet Jonatan Lundgren Upphovsrätt och Internet Del 1 GRUNDLÄGGANDE UPPHOVSRÄTT OCH INTERNET 2. Internet... 8 3. Upphovsrätt och skydd... 9 4. Vad skyddar upphovsrätten?... 12 5. Upphovsmannens rättigheter...

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om upphovsrättslagens regler för bilder

ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE. Liten uppslagsbok om upphovsrättslagens regler för bilder ATT TÄNKA PÅ SOM KÖPARE Liten uppslagsbok om upphovsrättslagens regler för bilder Produerad av Föreningen Svenska Teknare (FST) Svenska Fotografers Förbund (SFF) Tredje upplagan 1999 ATT KONTAKTA SOM KÖPARE

Läs mer

Operight infotillfälle

Operight infotillfälle Operight infotillfälle Föreläsningsunderlag Del 1: Upphovsrättens ABC Vad är upphovsrätt? Upphovsrätten skyddar skapande arbete och investeringar. Upphovsrättslagens syfte är att skapa en balans mellan

Läs mer

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112

bonus Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna Stockholm i januari 2014 Kundnummer: 101112 bonus COPYRIGHT ACCESS Christer Johansson 08-545 429 00 christer.johansson@b-pk.se Stockholm i januari 2014 Ängelholms kommun Barn- & utbildningsförvaltn. 262 80 ÄNGELHOLM Kundnummer: 101112 Avtal om kopiering

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2017 T 1963-15 KLAGANDE JL Ombud: Jur.kand. ST och jur.kand. PÖ MOTPART MA Ombud: Advokat TR SAKEN Upphovsrättsintrång ÖVERKLAGAT

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Denna broschyr innehåller basinformation om upphovsrätten. I broschyren finns också svar på upphovsrättsfrågor från skolvärlden. Kopiraitti

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER I FÖRETAG 1 Årligen kopieras det över 1 miljard sidor i finska företag. Enligt undersökningar består 2 till 15 procent av alla kopior av upphovsrättsskyddat material såsom tidningar,

Läs mer

Bildpolicy. Bildpolicy. Bildtyper. Bildspråk. Motiv

Bildpolicy. Bildpolicy. Bildtyper. Bildspråk. Motiv Bildpolicy När nya bilder beställs för Mariehamns stad, används denna bildpolicy som ett hjälpmedel och verktyg, dels för att söka bilder vid bildbeställningar och dels för att fotografen eller illustratören

Läs mer

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier

Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier Kommunstyrelsen 2012-09-11 9 Blad 33 Ks132 Au 137 Dnr 146/2012-876 Erbjudande om köp av Bo Janssons samling av Arbogafotografier samt en samling bilder som dokumenterar riksdagsjubileet i Arboga 1935 Fritids-

Läs mer

Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening

Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening 1.1.2010 31.12.2011 AVTAL mellan Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB och Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening Avseende nyttjande av konstverk, brukskonst och fotografier vid Sveriges

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD

6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686) %LEOLRWHNHWRFKOnQWDJDUQD %LEOLRWHNVMXULGLN Anteckningar från Länsbibliotek Skånes dag om biblioteksjuridik Malmö 10 februari 2006 6XVDQQD%URPV.XQJOLJDELEOLRWHNHW (powerpoint-presentation finns på http://www.skane.se/default.aspx?id=5686)

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening

Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening 1.1.2014 31.12.2014 AVTAL mellan Sveriges Television AB Sveriges Utbildningsradio AB och Bildupphovsrätt i Sverige ekonomisk förening Avseende nyttjande av konstverk, brukskonst och fotografier vid Sveriges

Läs mer

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER

KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER KOPIERING OCH INSPELNING VID LÄROANSTALTER Kopiostos licenser för läroinrättningar KORT OM UPPHOVSRÄTT Upphovsrätt är en ensamrätt som tillhör den som utför skapande arbete. Föremål för upphovsrätten är

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

Upphovsrätt och fotografier

Upphovsrätt och fotografier Växjö, Utvandrarnas Hus 1 februari 2010 Upphovsrätt och fotografier Catharina Ekdahl, förbundsjurist Liten meny Upphovsrätt och fotografier Om att teckna avtal med fotografer Om människor på bild Befintliga

Läs mer

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial

GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial GRUNDVILLKOR för enskilda upphovsrättsavtal om kulturarvsinstitutioners storskaliga nyttjande av upphovsrättsligt skyddat bildmaterial Mellan kulturarvsinstitution som Samordningssekretariatet för digitalisering

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Justitiedepartementet Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten

Upphovsrättens. Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens Din rutt till upphovsrätten Upphovsrättens ABC Den här broschyren innehåller grund läggande fakta om upphovsrätt. I broschyren finner du även svar på aktuella upphovsrättsfrågor inom skolvärlden.

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll I radio- och TV-företagens arkiv finns mycket material bevarat som kan vara intressant att återanvända, exempelvis genom att sända ut det på nytt eller genom att tillhandahålla

Läs mer

VEM ÄGER MUSIKEN? MUSIKSVERIGE OM UPPHOVSRÄTT

VEM ÄGER MUSIKEN? MUSIKSVERIGE OM UPPHOVSRÄTT VEM ÄGER MUSIKEN? MUSIKSVERIGE OM UPPHOVSRÄTT Med upphovsrätt blir det mer musik att lyssna på. De flesta är nog överens om att musik gör livet betydligt roligare. Få saker kan trösta så bra eller få pulsen

Läs mer

Agneta Lefwerth. Civilrättssektionen

Agneta Lefwerth. Civilrättssektionen Cirkulärnr: 1999:113 Diarienr: 1999/2114 Handläggare: Sektion/Enhet: Ants Viirman Agneta Lefwerth Datum: 1999-09-15 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Kultur- och fritidssektionen Civilrättssektionen Kommunstyrelsen

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

1. Inledning och bakgrund

1. Inledning och bakgrund PM Till: Från: Datum: Angående: Sveriges kommuner och landsting, Anna Östbom och Mats Bäckarslöf Johan Kahn och Frida Lager 21 mars 2014 Plattformen Internetbaserade tjänster för stöd och behandling -

Läs mer

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse

Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse Riktlinjer för PRO:s webbsidor i föreningar, samorganisationer och distrikt. Antagen av Riksorganisationens styrelse 2015-10-27 Inledning Webbtekniken erbjuder stora möjligheter för information, kommunikation,

Läs mer

UPPHOVSRÄTT ELLER FEL I SKOLAN. Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan

UPPHOVSRÄTT ELLER FEL I SKOLAN. Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan UPPHOVSRÄTT ELLER FEL I SKOLAN Undersökning om hur svenska lärare använder rörlig bild i skolan Det talas ofta om privatpersoners ansvar och skyldigheter att betala för streamat innehåll, men det förekommer

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 april 2004 T 218-02 KLAGANDE PERGO (Europe) AB, 556077-6006, Box 1010, 231 25 TRELLEBORG Ombud: advokaten M. K. MOTPART Välinge Innovation

Läs mer

Upphovsrätt för uppsatsskrivare ver 2.3, mars 2010 Jon Erik Nordstrand

Upphovsrätt för uppsatsskrivare ver 2.3, mars 2010 Jon Erik Nordstrand Upphovsrätt för uppsatsskrivare ver 2.3, mars 2010 Jon Erik Nordstrand Upphovsrätt är en etisk fråga! En viktig del i en utbildning är att den skall ge en förståelse för de lagar som reglerar samhällslivet.

Läs mer

Rubrik: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Rubrik: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. SFS nr: 1960:729 Departement/myndighet: Justitiedepartementet

Läs mer

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 1 of 22 27/09/2010 12:08 SFS 1960:729 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1960-12-30 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2010:697 Lag (1960:729)

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Copyswedes uppdrag. vidare fördelningen till enskilda radiooch

Copyswedes uppdrag. vidare fördelningen till enskilda radiooch Fördelningsbroschyr 2009 medlemmar: Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Föreningen Svenska Tecknare. Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare. Nordisk Copyright Bureau. Svenska Artisters

Läs mer

Copyright, Copyleft, Copytheft

Copyright, Copyleft, Copytheft Copyright, Copyleft, Copytheft Detta är en interaktiv PDF - klicka på bilder/filmer/ hemsidor etc så öppnas de på er dator De olika avtalen etc. ligger i samband frågorna I slutet av dokumentet finns ytterligare

Läs mer

BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING?

BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING? BEHÖVS KLARARE LAGREGLER FÖR UPPHOVSRÄTT OCH OFFENTLIGHET I FORSKNINGSPUBLICERING? Akademi Sydost, Växjö 27 september 2007 Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga

Läs mer

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet

Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet SUHF i Umeå 28 mars 2012 Upphovsrätt i viss akademisk verksamhet Rätten till undervisningsmaterial framställt vid lärosätet Bakgrund SUHF:s konferens den 16 oktober 2009 Riktlinjer avseende rätten till

Läs mer

Bilaga 2 till cirkulär 2001:88. SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan

Bilaga 2 till cirkulär 2001:88. SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan COPYSWEDE ek.för. såsom företrädare för sig själv och för rättigheter tillkommande sina medlemsorganisationer samt producentorganisationer och radioföretag,

Läs mer

PIRATPARTIETS VALMANIFEST 2010 KULTUR 1/7

PIRATPARTIETS VALMANIFEST 2010 KULTUR 1/7 PIRATPARTIETS VALMANIFEST 2010 KULTUR 1/7 PIRATPARTIETS VALMANIFEST 2010 KULTUR 2/7 BAKGRUND OCH PROBLEM Tack vare den nya tekniken är det i dag möjligt för alla att ta del av en närmast oändlig kulturskatt.

Läs mer

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT

KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT KOPIOSTO- BEVAKNINGS- FULLMAKT Upphovsrättsorganisationen VAD INNEBÄR KOPIOSTO- BEVAKNINGSFULLMAKTEN? är en gemensam upphovsrättsorganisation för upphovsmän, utövande konstnärer och förläggare. Den möjliggör

Läs mer

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna

Upphovsrätt. Information. rättsreglerna Upphovsrätt Tryck: Graphium Norstedts Tryckeri. Omslag: Rolf Hernegran Graphium Norstedts Media. Upplaga: 5 000 ex. UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVS RÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT UPPHOVSRÄTT

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Privatkopiering i molnet

Privatkopiering i molnet Privatkopiering i molnet Advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic 2012-03-15 Den svenska lagstiftningen Den svenska lagstiftningen Exemplarframställning för privat bruk 12 URL Exemplarframställning

Läs mer

Driot de suite. Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag. Katarina Renman Claesson maj 2007

Driot de suite. Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag. Katarina Renman Claesson maj 2007 Driot de suite Följerätt en kort presentation av ett nytt lagförslag maj 2007 Theas akvarell Föregående bild pryddes av Thea Bucht Renmans akvarell. Tavlan är såld vid en utställning till ett företags

Läs mer

Checklista för publicering på

Checklista för publicering på Datum 2007-06-13 Konsult- och servicekontoret Infoteam/webb Checklista för publicering på www.gotland.se Kommer det viktigaste först? Ger du läsaren en chans att direkt avgöra om innehållet intresserar

Läs mer

Inbjudan till Melodifestivalen 2007

Inbjudan till Melodifestivalen 2007 Inbjudan till Melodifestivalen 2007 Melodifestivalen 2006 fortsatte att vara en stor publik framgång i TV-rutan och på plats i de arenor som besöktes. Med Melodifestivalen 2007 fortsätter SVT nu sin satsning

Läs mer

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Upphovsrättsliga frågor kring Plattform för internetbaserade tjänster för stöd och behandling

Upphovsrättsliga frågor kring Plattform för internetbaserade tjänster för stöd och behandling Upphvsrättsliga frågr kring Plattfrm för internetbaserade tjänster för stöd ch behandling Seminarium, Sveriges kmmuner ch landsting 2014-08-26, Vår Gård, Saltsjöbaden Jhan Kahn 2 Vem är jag? Advkat Verksam

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter

RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG. om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter 13/Vol 25 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 75 393L0098 241193 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 290/9 RÅDETS DIREKTIV 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

Frilansrekommendationen består dels av ett rekommenderat arvode, dels en beskrivande text, om hur vi kommit fram till detta rekommenderade arvode.

Frilansrekommendationen består dels av ett rekommenderat arvode, dels en beskrivande text, om hur vi kommit fram till detta rekommenderade arvode. 1 Journalistförbundets frilansrekommendation 2015 Denna rekommendation är avsedd för Journalistförbundets medlemmar som regelmässigt eller tillfälligt utför frilansuppdrag. Med frilansar avser vi alla

Läs mer