Den första kärleken. Joakim Nilsson. UppsatsGrundnivå (kandidatexamen), 15 hp. Medie- och kommunikationsvetenskap MKV-C. Informatörsprogrammet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den första kärleken. Joakim Nilsson. UppsatsGrundnivå (kandidatexamen), 15 hp. Medie- och kommunikationsvetenskap MKV-C. Informatörsprogrammet"

Transkript

1 Den första kärleken Fotbollssupporters- en jämförande studie mellan olika åldrar Joakim Nilsson 2013 UppsatsGrundnivå (kandidatexamen), 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap MKV-C Informatörsprogrammet Informatörsprogrammet Handledare: Eva Åsén Ekstrand Examinator: Gabor Bora

2 Abstract Nyckelord: Fotboll, Supporterskap, Bourdieu Titel: Den första kärleken Författare: Joakim Nilsson Handledare: Eva Åsén Ekstrand Semenarietid: Måndagen den 3 juni kl Många svenskar som har ett brinnande intresse för fotboll har inte sitt favoritlag i Sverige, de har ett utländskt lag som de stöttar mer än ett lag från Sverige och den region de är ifrån. Förr i tiden hade individer en lokalpatriotism och laget från staden var de laget som personer höll sig till. I takt med att fotbollen har blivit en sådan stor produkt i media har den lokala patriotismen försvunnit och individer konsumerar enbart det som visas på TV. Min fråga är: varför håller en del svenskar på utländska lag? För att undersöka min fråga har jag haft samtal med fotbollsintresserade personer som berättar om deras supporterskap och hur deras intresse för klubben började. De teoretiska perspektiven som jag ansåg vara relevanta för undersökningen var Bourdieus sociala fält och livsstilar samt tvåstegshypotesen. Resultaten visar att den lokala patriotismen inte är närvarande hos personerna i mina samtal, uppväxten, opinionsbildare och media har färgat av sig och har gjort att svenskar håller mer på ett utländskt lag än ett svenskt.

3 Innehåll Abstract... 2 Inledning... 4 Syfte och metod... 6 Tidigare forskning och teoretisk grund... 6 Frågeställning... 8 Avgränsningar... 9 Intervjumetod... 9 Resultatredovisning Ungdomar år Åldersgrupp Åldersgrupp Slutsatser Referenslista

4 Inledning De första heja-ramsorna på svenska arenor var inspirerade av USA: s deltagande i stockholmsolympiaden 1912, då amerikanska studenter hejade fram landet med utropet Ra-ra-ray-USA! Heja Sverige friskt humör, det är det som susen gör skapades året efter, till hemmalandskampen i fotboll mot Danmark Det blev tidigt populärt att heja fram lagen och spelarna. Det är uppenbart att motsättningar och rivalitet har en stor del i fotbollens dragningskraft på publiken. I Stockholm etablerade AIK och Djurgården snabbt ett rivalitetsförhållande i slutet av 1800-talet. Det fanns skillnader mellan lagens anhängare. AIK hade lite fint folk och kändisar som skådespelaren Hasse Ekman men också ett gäng arbetargrabbar. Djurgården hade lite av en tjänstemannaprofil. 1 Som supporter under den här tiden höll man på laget som var från byn eller den staden som man själv var ifrån. En patriotism mot andra städer och byar. Lagen representerade de olika orterna eller städerna. Såhär har det sett ut runt om i hela fotbollsvärlden och inte enbart i Sverige. I England finns det en stor rivalitet mellan Liverpool FC och Manchester United. En rivalitet som började bortom fotbollen men som lever kvar än idag. Rivaliteten grundar sig i de socioekonomiska faktorer som blev följden av det industriella och ekonomiska utvecklingen mellan dessa två städer till en början. Liverpool var på tidigt 1900-tal en av de viktigaste hamnstäderna i England. Manchester var känt för sin textilindustri, men var samtidigt beroende av Liverpools hamn för tilltång till att importera och exportera varor. När sedan Manchester byggde en egen hamn och fick tillgång till att direktimportera varor utan att gå via Liverpools hamn blev det spänningar mellan städerna. Detta lyfte Manchester från den ekonomiska depressionen men drabbade samtidigt Liverpools ekonomiska välstånd hårt. Med detta som bakgrund då dessa två städer stred om det ekonomiska herraväldet växte fram en rivalitet mellan dessa två klubbar. Idag så är rivaliteten mellan klubbarna lika påtagliga men det handlar mer om vad som sker på planen och klubbarnas prisskåp 2. En lokalpatriotism för laget som människor från städer bär med sig finns kvar i England och andra länder så som Italien, Spanien och Tyskland. I Sverige har det skett en förändring med tiden. En del personer har sina största sympatier för ett utländskt lag mer än det laget som man bör 1 Hagström, Magnus, Johansson, Peter & Jurell, Carl, Va för jävla pack e ni?: berättelsen om Stockholms fotbollsklackar, Imperial Publishing, Stockholm, 2010, utd- vs- liverpool- en- historia- av- rivalitet- och- respekt/

5 har en regional koppling till. Vissa individer väljer utländska lag och har samma värderingar som supporten som är från den aktuella regionen och som har de kulturella och historiska motsättningarna med sig från uppväxten. Hur kan det ha blivit så och varför har vi inte en lokal patriotismen kvar i oss. Varför håller vissa svenskar på ett utländskt lag som om de själva är från just den regionen som t.ex. Liverpool som inte har så stora sympatier för Manchester. Enligt en undersökning av Cornel Sandvoss följde supportrar sitt lag framför tvapparaten på grund av att de bodde allt för långt bort ifrån det lokala laget men såg sig själva lika hängivna supportrar som de supportrar som var på arenan varje helg. De beskrev sitt supporterskap som en upprepande konsumtionshandling. 3 Vårt lokala lag Gefle IF:s supporterklubb Gefle Blue Boys skriver på sin hemsida om att vi måste ha kvar den lokala förankringen och stötta vårt lag. På detta viset beskriver Gefle Blue Boys sin syn på supporterskapet och varför vi bör ha den lokala förankringen till laget. Vi står upp för vår klubb men också för vår stad. Bakom kärleken till laget finns den lokala stoltheten. Detta är något som måste poängteras då många som växer upp i städer som Gävle, Örebro eller Västerås går omkring med ett enormt stockholmskomplex och väljer att hålla på något av 08-lagen. Enligt oss handlar kärleken till ett fotbollslag om betydligt mycket mer än just fotbollslaget. Det handlar om att stå upp för det som är en själv; den egna bakgrunden och uppväxtmiljön. 4 Gefle blue boys vädjar till lokalpatriotism men hur starkt väger det med andra värden? AIK är Sveriges största idrottsförening med betalande medlemmar följt av Djurgården som har ungefär betalande medlemmar. 6 Hur kan ett lag som Liverpool FC ha cirka 9000 betalande medlemmar till sin svenska fanclub 7. 3 Dahlén, Peter, Sport och medier: en introduktion, IJ-forlaget, Kristiansand, 2008,

6 Syfte och metod Syftet med denna uppsats är att undersöka varför en del svenskar håller mer på ett utländskt fotbollslag än ett lag från den regionen som vederbörande är ifrån. Jag kommer att avgränsa mig till Gävleområdet. Har fotbollen blivit så global så vi inte ser till det historiska motsättningarna som finns mellan klubbar och struntar vi helt enkelt i vårt lokala lag. Jag kommer göra intervjuer med individer i olika åldersgrupper för att se om det finns någon skillnad. Tidigare forskning och teoretisk grund Grunden till teoribildningen är bakom tre aspekter: livsstilar, mediernas betydelse och konsumtionen av fotbollen. Pierre Bourdieu talar om det sociala rummet eller fältet. Ett socialt fält är en grupp människor som förenas genom ett gemensamt intresse. Individers sociala position skapas genom interaktion med andra utifrån de särskilda normer som råder inom fältet. Ett intresse som kan förena individer till att känna samhörighet och vara del av en grupp där de kan diskutera och dela sin passion med varandra tar sig ibland uttryck i att stötta ett fotbollslag. 8 Bourdieu talar också om livsstilar, livsstilar är en produkt av historien som producerar individuella och kollektiva vanor i enlighet med de system som befäst av historisk upprepning. Bourdieu menar att habitus är historiska erfarenheter som genom tid blivit ett naturligt förhållningssätt för individen som blir framtida ordningar. Habitus påverkar individers tycke och smak för olika typer av mat, konst och musik, samtidigt kan individen förändra sin sociala status. Habitus skapar i sin tur olika livsstilsval vilket i sin tur kan sätta avtryck i individers språkkapital, utbildningskapital, livsstilar och smaker. 9 8 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002, Gripsrud, Mediekultur 2002,

7 En annan teori som kan vara användbar i min undersökning är Tvåstegshypotesen. Mediernas budskap och individernas personliga referenser inte enbart avgör hur medierna påverkar. Opinionsbildare fungerar som en kanal för grupper i samhället. En opinionsledare är uppdaterad om olika händelser som beskrivs i medierna och gör sin röst hörd för individer som inte är lika uppdaterade. Individers val grundas inte enbart på informationen som mottagits via medierna utav även på information som mottagits av opinionsledare. 10 En opinionsledare i mitt fall kan vara en person som har en stor passion för sitt lag och försöker övertyga sina vänner om lagets storhet. Sveriges kanske kändaste opinionsledare i media för utländska lag är Glenn Hysén. Han har tidigare spelat i Liverpool och han talar väldigt gott om laget så fort han får chansen i det mediala rummet. En idol kan också fungera som en opinionsledare i detta fall. Cornell Sandvoss analyserar supporterskap som en form av konsumtion och kommunikation i ljuset av Pierre Bourdieus kultursociologiska forskning och begreppsapparat, samt ser lidelsen för fotbollslag som skapat rum för identifikation, projektioner och tematisering av det egna jaget. Det handlar om att förstå den känslomässiga tillfredställesen och de psykiska belöningarna som fotbollens supporterskap erbjuder och möjliggör. Fotbollsfans är först och främst åskådare, samt att det, liksom på andra kulturfält som film och musik, finns en form av växelspel mellan anhängare och objekt för dess intresse, själva texten. Det innebär att en fotbollsklubbs alla tecken har betydelse. En halsduk med klubbemblemet, ett samtal två supportrar emellan, en bild i tidningen på ett visst lag eller en tv-sändning från fotbollsmatch kan definieras som text menar Peter Dahlén 11 Peter Dahlén hävdar att genom televisionsmediet har fotbollen fått en geografisk och kulturell spridning och genomgått en social förvandling från ett maskulint arbetarklassfenomen till något som gillas och anammas av alla samhällsklasser. 12 Fotbollsporten skapar även semiotiska kopplingar mellan olika populärkulturella genrer, och detta i och med den globala medieapparatens utbredning, tillväxt och genomslag i människors sociala tillvara. 13 Lag som Manchester United, Real Madrid och Chelsea som är några av världens största 10 Gripsrud, Mediekultur 2002, Dahlén, Peter, Sport och medier: en introduktion, IJ-forlaget, Kristiansand, 2008, Dahlén, sport och medier en introduktion, Dahlén, sport och medier en introduktion,

8 klubbar idag tack vare att de har gått från att enbart varit en fotbollsklubb till att bli ett multinationellt företag. Genom att knyta till sig spelare från världens alla hörn så får människor en slags koppling till laget. För oss i Sverige så minns vi hur Jesper Blomqvist var en del av Manchester United under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet. Är skälet till att vissa personer håller mer på utländska lag än sitt lokala att fotbollen exponeras som en produkt i media? En produkt som kan konsumeras likt andra åtråvärda produkter. Det hela började med Tipsextras sändningar 1969 då svensk tv började direktsända matcher från England. 14 Lördagar kl med ligamatcherna blev ett koncept som har etsats sig fast i den fotbollsintresserade svensken än idag. Med det smala utbudet av svenska ligamatcher i TV fanns det inte något annat val än att se på de engelska ligamatcherna på lördagar. Den äldre generationen har färgat av sitt intresse på de yngre, kommande generationerna och produkten Premier League ser ut att bli starkare och starkare. Samtidigt som vi svenskar lever i ett samhälle som i mångt och mycket liknar det engelska så finns en närhetskänsla i kulturen i England som vi inte kan finna i det italienska och spanska samhället. Den svenska fotbollsligan Allsvenskan är inte lika tilltalande som den utländska på grund av att i de stora ligorna i Europa så återfinns de bästa spelarna i världen något vi inte kan se på arenorna runt om i vårt land. Frågeställning Den här uppsatsens frågeställning är följande: Varför håller en del svenskar på utländska lag? För att ta reda på det bör en del andra frågor även ställas som: Varför började du följa det laget? Hur följer du ditt lag? Minns du när du blev fast för laget? Lyckan vid framgång till laget? 14 Hagström, Magnus, Johansson, Peter & Jurell, Carl, Va för jävla pack e ni?: berättelsen om Stockholms fotbollsklackar, Imperial Publishing, Stockholm, 2010, 27 8

9 Besvikelsen vid nederlag till laget? Hur känner du för ditt lokala lag, i detta fall Gefle IF Hur skulle du välja: kr i egen ficka eller att ditt lag tar hem trippeln 15 nästa säsong Avgränsningar För att undersöka min fråga kommer jag göra intervjuer med supportrar i olika åldersgrupper för att se om det finns någon skillnad mellan supportrarna i de olika åldersgrupperna. Åldersgrupperna som jag kommer studera är år, år och år. Tre personer från de olika åldersgrupperna kommer att intervjuas. Undersökningen går ut på att få en klarare bild om varför individen började hålla på det utländska laget. Hur allt började, varför just det laget och mer relevanta frågor kring ämnet. Med mina förkunskaper i detta ämne vet jag hur jag ska göra för att nå mina intervjupersoner, var jag kan hitta de och vilka frågor som bör ställas. Jag har under hela mitt liv blivit uppfostrad till att titta och spela fotboll själv. Det är en del av min mig själv och ett intresse som inte avtar. Under min livstid har jag stött på väldigt många personer som har ett lika brinnande intresse för fotbollen som jag. Intervjupersonerna som jag kommer intervjua är personer ur min umgängeskrets och vår generations föräldrarkrets. Personerna i den yngsta målgruppen som jag kommer intervjua finner jag på idrottsplatsen Hille IP. Intervjumetod Jag har valt att göra intervjuerna med en person åt gången. Genom att kunna studera upplevelser, attityder och livsvärden hos en person i samband med ett fenomen i detta fall fotbollen, blir det enklare åt nå dit via dialog. 16 Ett samtal mellan två personer är 15 Trippeln är då ett lag vinner den inhemska ligan, inhemska cupen och den internationella cupen där de bästa lagen från Europa är med. 16 Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2000, 51 9

10 dynamiskt och utvecklas steg för steg. 17 Detta ger då utrymme till respondenten att på ett bättre sätt berätta mer djupgående om tankar och känslor för laget. I en enkätundersökning så lämnas det inte utrymme till att fylla ut svaren och berätta djupare, resultatet blir mer ytligt och det är jag inte ute efter. Alla respondenter kommer få tala kring samma frågor. Resultatredovisning I resultatredovisningen och analysen interfolieras respondenternas svar med mina egna reflektioner och minnen. Det är ett försök att levandegöra uppsatsen och göra den mer intressant. Jag kommer börja med att presentera vad den yngre målgruppen har för förhållning till att stötta ett utländska lag. Sen går jag från den mellersta målgruppen till den äldsta. Den yngsta målgruppen är ungdomar från år. Efter att ha suttit ner och haft ett samtal med tre personer en och en så kan jag redovisa dessa synpunkter som respondenterna berättade. Ungdomar år Media Den yngre målgruppens anledning till varför de har valt eller fallit för ett utländskt lag är på grund av hur medierna har framställt stjärnspelarna. Finns direkt ingen anknytning till själva laget utan enskilda spelare som respondenterna verkligen avgudar. Den yngre målgruppen vill se de bästa spelarna och där den mest underhållande fotbollen spelas. Lag som den yngre målgruppen hade sina största sympatier för var Barcelona och Real Madrid. Den yngre målgruppen har inte haft någon förälder som har färgat uppväxten till att börja följa något lag eller någon annan övertygande person i livet som försökt fått i de i något lag. De har med egna val tagit del av vad medierna presenterar och gått efter vilka lag som är bäst och dess stjärnspelare. De yngre ser mer till vad individerna i lagen gör än vad själva laget 17 Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2000,

11 presterar. En klubbidentitet är inte speciellt närvarande, den yngre målgruppen talar mer gärna om sina förebilder som Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Youtube och tv-sända matcher är sättet den yngre målgruppen följer sina lag. Youtube dels för att söka fram sina favoritspelare och försöka efterlikna spelarna i rörelsemönster och dribblingar. De läser gärna på mycket om sina favoritspelare via olika bloggar, forum och sökningar på Google om vad de spelarna gillar att göra, vad de har för kläder och skor, allt för att försöka efterlikna sina förebilder. Opinionsledare Känslorna för laget som jag skrev ovan har inte riktigt färgat av sig på den yngre målgruppen. Det kan bli livliga diskussioner på skolgården om spelarna, i dessa diskussioner är individerna inte sena med att ta parti och försvara sina favoritspelare. Känslan som kan uppstå hos individer när ens favoritspelare gör något bra som att göra ett helt fantastiskt mål beskriver dessa personer som att de själva skulle ha gjort ett vackert mål i sin egen match. Nästan samma känsla uppstår och man känner sig delaktig på något sätt på grund av att det är min förebild och jag vet att han kan göra det. En typ av stolthet som individerna kan diskutera med andra väldigt länge. En lokal förankring till sitt lag från staden de är ifrån är inte befintlig i detta fall Gefle IF, det är inget som lockar någon av mina respondenter i den yngre målgruppen. Ungefär som att jag var konstig som ens tog upp den frågan. För att citera Linus Larsson 16 år: varför skulle jag bry mig om Gefle IF? Jag skulle ta en plats i startelvan där om jag ville. Gefle IF spelar ingen rolig fotboll och laget är inte ens bra. Konsumtion och livsstil Alla i den yngre målgruppen som var år hade utan tvekan hellre tagit kr utan tvekan om sex månader än att se sitt lag vinna trippeln nästa säsong. Jag formulerade om frågan om eftersom jag märkte att den yngre målgruppen förhöll sig mer till enskilda spelare än lag. Så istället fick de välja mellan kr eller att sin favoritspelare vann skytteligan och fick priset ballon d or 18 de tre kommande säsongerna. Även då så valde den yngre målgruppen att hellre ta pengarna än se sin förebild prisas. 18 Ballon d or kallas priset som tilldelas världens bästa fotbollspelare under en säsong. 11

12 Åldersgrupp I den mellersta målgruppen för min undersökning som var tre personer mellan år så var svaren ganska skilda gentemot den yngre målgruppens förhållning till att stötta utländska lag Livsstil Alla de tre personerna har under sin tidiga uppväxt blivit styrt till ett lag i form av en förälder eller en nära person till familjen. Föräldrar eller nära personer till familjen har smyckat individerna med tröjor och souvenirartiklar när de var väldigt unga. Under hela barndomen har laget varit ständigt tätt inpå deras liv då föräldrar och nära personer till familjen har talat, visat och bett individerna att titta på matcher tillsammans med de på lördagarna. Det blev som en tradition under uppväxten att de avverkade tre till fyra timmar framför tv:n tillsammans och tittade på laget. Som ung grabb lyssnade de på deras föräldrar och de äldre personerna eftersom det de sa var ju sant berättade den mellersta målgruppen. Ändå upp nu i vuxen ålder så är traditionen ständigt närvarande som byggdes upp i tidig ålder, vi sätter oss ned i soffan och tittar på laget som vi växte upp med exakt som vi gjorde när vi var små, berättar den mellersta målgruppen. Med uppväxten och kärleken till sitt lag så har ett hat också medfötts till den rivaliserande klubben till laget. Alla de tre respondenterna berättar att det värsta som finns är att förlora mot sitt lags värsta rival och att de inte tål det rivaliserande laget och hoppas alltid att det ska gå dåligt för de som är värsta rivaler till deras favoritlag. Det som ligger till grund för detta agg mot den värsta rivalen verkar vara uppväxten, då deras föräldrar har berättat och förklarat hur det är och vilka de inte gillar. Samtidigt så har ett agg mot rivalen byggs på genom åren när de själva har tagit del av vad som skrivs och berättas i medierna. Sportbilagor och tv-sändningar gillar verkligen att bygga upp en dramaturgi mellan lagen och berätta historian varför just dessa två lag är värsta rivaler. Förväntningarna byggs upp och det blir som att just vi här i Sverige blir engelsmän under 90 minuter berättar den mellersta målgruppen. 12

13 En vinst för ens favoritlag på lördagsförmiddagen kan ändra sinnesstämningen för respondenternas hela helg, likväl om laget skulle förlora. Vid en förlust så blir respondenterna besvikna och uppgivna, sitter och tänker vad som gick fel och försöker skaka av sig förlusten. Vid en vinst blir man helt enkelt bara mer glad, lycklig och bara glad, en svår känsla att beskriva, tillfredställd kanske är rätt ord förklarar de i den mellersta målgruppen. Egentligen är vi ganska maktlösa men det är en del av att vara supporter att man får sitta ner med andra och diskutera något som vi tillsammans gillar. Det går att diskutera hela tiden även om det går dåligt för laget finns det mycket att tala om och när det går dåligt finns det bara positiva saker att återuppta för diskussion. -Ungefär som när jag tog mitt körkort, en obeskrivlig lycka som inte gick bort förrän tre-fyra dagar efteråt. Jag kände mig stolt och jag visste att mitt lag som jag höll på i England var bäst i England, berättar William Englund om sin lyckligaste stund med sitt lag. Andra respondenter försöker beskriva lyckan ungefär som när de själv har spelat en tuff och viktig match och lyckats vinna. På något sätt så känner sig respondenterna delaktiga och delar eller har nästan större glädje än vad spelarna själva har. Detta för att beskriva sin lyckligaste stund i livet med sitt favoritlag, ögonblick som de knappt trodde var sant. Stunder som har tagits upp av respondenterna har varit ligasegrar och en champions league vinst. Media Individerna i den mellersta målgruppen i min undersökning följer sitt lag via de tvsända matcherna, internet för att uppdatera sig om nyheter inom laget och eventuella skadesituationen i truppen samt potentiella nyförvärv eller spelarförluster. Fotbollsbloggar som tar upp engelsk fotboll i synnerhet läser de valda personerna i min undersökning och den officiella svenska supporterklubben. Alla de tre personerna betalar en medlemsavgift till den svenska supporterklubben som stöttar ett utländskt lag. När jag ställer frågan varför de inte har någon sorts koppling eller liknande engagemang till sitt lokala lag så skrattar respondenterna bara. Alla respondenterna medger att de sneglar på Gefle IF:s resultat men känner inte något speciellt alls för det 13

14 laget. Det är väl kul om det går bra för Gefle säger de. Det har inte varit Gefle IF under min uppväxt alls berättar respondenterna och säger att de knappt har tittat på allsvenskan. Det har varit den engelska ligafotbollen och landskamper när svenska landslaget spelar samt VM och EM i fotboll. All fotboll som mina respondenter konsumerar är via en TV. Konsumtion I den här målgruppen så hade alla respondenter låtit bli kr för att se sitt lag ta hem trippeln kommande säsong. Laget har blivit en del av mig själv berättar de, laget är ständigt närvarande varje dag och jag unnar laget all lycka och framgång, går det bra för laget så är jag glad. Åldersgrupp I den sista av mina målgrupper som var personer i åldrarna år skilde sig svaren inte jättemycket från den mellersta målgruppen förutom hur de upptäckte laget och fastnade för sitt lag. Svaren mellan de tre respondenterna i denna åldersgrupp varierade lite, de hade hört talas om ett lag från England på ett eller annat sätt. De olika anledningarna till varför de just fastnande för ett utländskt lag var dessa tre olika svar: Media Person A, via serietidning Buster, en serietidning som är utgiven i både Sverige och i Storbritannien. Buster handlade om fotboll, serietidning kom till Sverige i mitten av 60-talet. I den serietidning kunde jag läsa om Arsenal som vann lite matcher och hade de tufft på sidan av planen. När jag väl såg Arsenal för första gången på TV så blev det mitt lag, det var i början av 70-talet när svensk tv började visa engelska matcher på tv. innan hade jag bara sett svenska landskamper på tv eller världsmästerskapet och europamästerskapet på tv, ingen ligafotboll. Person B, första seriematchen jag såg på tv från England var Tottenham- Wolverhampton och jag mins att Tottenham vann efter en ganska stökig match. Deras helvita matchställ var bruna efter matchen, eftersom de engelska planerna var då inte ens i närheten av att kallas en gräsplan som det är idag. Det är nästan utav en slump 14

15 att det just blev Tottenham för mig, men efter världsmästerskapet 1978 så intensifierade sig min kärlek till Tottenham. Argentina vann världsmästerskapet och Tottenham köpte Ricardo Villa och Osvaldo Ardiles som var nyckelspelare för Argentina. Det var då som jag blev ett riktigt Tottenham-fan och jag har varit på plats och sett ett par matcher. När jag inte kunde se Tottenham på tv så fick vi på den tiden gå in via text-tv och titta på resultaten. Person C, på 70-talet när svensk tv började sända den engelska ligafotbollen så fanns det ett lag som var lite bättre och vann lite mer än de andra lagen. Liverpool, det blev mitt lag på grund av att Liverpool på den tiden spelade en attraktiv fotboll och var ett vinnande lag. Med legendaren Ian Rush på topp som hade en mäktig mustasch som jag avgudade på den tiden. Så Kenny Daglish, många sköna profiler i laget på den tiden som gjorde att jag fastnade och att Liverpool var ett vinnande lag. Respondenterna i den äldsta målgruppen följer sina lag idag via de tv-sända matcherna, den officiella svenska supportersidan för sitt lag och fotbollskanalen.se där man kan läsa om laget. Förut så följde de laget via text-tv, tittade resultat där när deras lag inte visades på tv och då inte internet fanns som informationskälla. Livsstil Det har blivit utav en tradition efter alla dessa år som supporter att avsky sina värsta konkurrenter. Respondenterna har inget speciellt agg mot enstaka personer som håller på det rivaliserande laget, utan bara ett agg mot just klubben som är deras värsta rival. Efter varje år som går så bygger media upp mer och mer hur rivaliserande klubbarna är fastän det var värre förr i tiden. Det kan kännas konstigt men laget är en del av mig själv och klart man har fiender då berättar personerna i den äldsta målgruppen. En förlust för ens lag kan förstöra hela helgen, respondenterna känner sig besvikna och svikna av sitt lags spelare om de inte har gett sitt yttersta. Det blir så att man blir allmänt grining och försöker skaka av sig det, men det är lite tufft. Speciellt när vänner och arbetskamrater som håller på andra lag skickar ett sms eller hör av sig på något sätt och påpekar att mitt lag förlorade. Det är en jobbig känsla men man är väl inte sen själv att göra detsamma mot sina vänner och arbetskamrater. Det gäller att kunna ge och ta fastän det svider i hjärtat lite. 15

16 Min lyckligaste stund i livet med mitt Arsenal var när laget gick obesegrade genom ligan och vann premier league före Manchester United. Det finns så många som håller på Manchester United nu för tiden och det var så skönt att få se mitt lag komma före deras. Samtidigt så var laget obesegrat under säsongen, förlorade inte en enda match. Lyckan som infann sig hos mig då var ungefär samma glädje och lycka som när jag fick mina söner. En obeskrivlig känsla kan man säga, mållös och att få uppleva något så stort och mäktigt, berättar Stefan Andersson 52 år. Andra respondenter kan jamföra sina lyckligaste stunder med sitt lag som vid ens bröllop, glädje, kärlek och att man äntligen har klarat av att nå sitt mål. Något som man alltid strävar efter. Det värsta som respondenterna har upplevt med laget är förluster i finaler. När laget har gjort det så bra så långt in på säsongen och det återstår en match som ska fastställa min glädje som jag kan bära med mig hela sommaren då det är uppehåll. Den besvikelsen och bedrövelsen är så svår att beskriva. Det känns som att ens fru har bedragit dig och varit med någon annan men att man ständigt förlåter henne för att hon aldrig lämnar. Laget står kvar där och tar nya tag samtidigt som jag bygger upp förväntningar inför kommande säsong. Den lokala förankringen Varför den äldsta målgruppen i min undersökning inte har några speciella sympatier för det lokala laget Gefle IF var ganska enkelt att förstå när de väl förklarade situationen. Under min ungdom var Gefle IF inte i allsvenskan, laget var inte speciellt bra. Det var mer att vi utvecklade ett hjärta för laget från den stadsdelen vi är ifrån, som Strömsbro, Hille, Sätra och Bomhus. Gefle IF fick vara i skymundan för stadskamperna i staden då mellan de olika stadsdelarna. Den äldre generationen har verkligen sina riktiga antagonister i stadslagen, aldrig att deras barn skulle få spela i deras rivaliserande lag från deras ungdom i staden. Med mitt Strömsbrohjärta så skulle jag aldrig kunna se min son spela i Hille, det går inte. Även fast det inte är någon speciell rivalitet nu går inte, det är något som jag har vuxit upp med i min ungdom och det ska bevaras. 16

17 Konsumtion Alla respondenterna i den äldsta målgruppen hade låtit bli pengarna för att se sitt lag kunna ta hem trippeln nästa säsong kr är mycket pengar men inte tillräckligt mycket, det är en stor summa men en trippel med mitt lag kommer alltid att finnas kvar i all evighet. Något som går att bära med sig och att vara stolt över Slutsatser Livsstilar Den yngsta målgruppen jag talade med talade inte på samma sätt om klubben som de två andra målgrupperna gjorde. Den yngsta målgruppen hade ett lag som de följde men mest på grund av att deras favoritspelare spelar där, favoritspelare som Cristiano Ronaldo och Leo Messi fungerar här som opinionsledare 19 för sina klubbar, ansiktet utåt som lockar personer till att följa deras lag. Dessa två fotbollspelare har det senaste sex åren varit de två överlägset bästa fotbollsspelarna i världen och återfinns i den spanska ligan. Som Peter Dahlén säger så har fotbollen fått en sådan medial spridning över hela världen. 20. Nu visas inte bara engelsk fotboll som det gjorde på 70- och 80-talet. Det skrivs och visas mycket mer om fotbollen idag än vad det gjorde för fem år sedan. Dessa ungdomar har tagit till sig vilka spelare som är bäst för att försöka efterlikna sina förebilder på fotbollsplanen när det själva spelar. Det känns ganska självklart att man försöker lära sig från de bästa. Den yngsta målgruppen har inte blivit riktigt färgade än till att hålla på ett lag men det är någon som jag tror växer in i deras liv under tid. I den mellersta målgruppen för mina intervjuer som var personer i åldrarna år så hade alla ett favoritlag från England. Varför dessa tre personer just föll för ett engelskt lag var på grund av uppväxten hävdar de. Som en av personer berättade så satt han med sin far på helgerna och tittade på hans fars lag. Som Bourdie talar om, habitus är historiska erfarenheter som genom tiden blivit ett naturligt förhållningssätt för individen och som skapar framtida ordningar. 21 Denna individ blev genom ett regelbundet tittande på sin fars lag styrd omedvetet till en början att ha samma 19 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002,72 20 Dahlén, Peter, Sport och medier: en introduktion, IJ-forlaget, Kristiansand, 2008, Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 2. uppl., Daidalos, Göteborg, 2002,

18 favoritlag som sin far. Föräldrar och personer som stod familjen nära kan presenteras som opinionsbildare för de andra två personerna i den mellersta målgruppen. Personerna var intresserade av fotboll i ung ålder men hade inget direkt favoritlag tills dessa personer började tala gott om deras klubbar som de själva gillade. Media Som Peter Dahlén talar om att fotbollssporten skapar semiotiska kopplingar mellan olika populärkulturella genrer, den populärkulturella genren idag inom fotbollen bland de yngre är spansk fotboll på grund av att de två bästa spelarna i världen är där. Tidigare tittade de fotbollsintresserade på de engelska ligamatcherna eftersom det var de enda matcherna som sändes via svensk tv. I den äldsta målgruppens val av favoritlag så skiljde det sig från de två övriga målgrupperna. I den yngsta så var det opinionsledare i form av Leo Messi och Cristiano Ronaldo som styrde in supportrarna i deras respektive lag i en form av dagens populärkultur bland de yngre. I den mellersta målgruppen var det livsstilen och uppväxten som avgjorde deras val av lag. I den äldsta målgruppen så var det en serietidning vid namn Buster som har haft en stor påverkan på den äldsta generationen en av anledningarna. Buster var en serietidning från England som handlade om fotboll och engelska fotbollslag. Personerna i den äldsta målgruppen hade på något sett hört talas om laget innan de såg laget spela för första gången. Det blev som att när de såg laget på tv så föll de för laget omgående och har under tid byggt upp en stark kärlek till laget. De såg förebilder på ett likande sett som den yngsta generationen gör varje dag via olika medier, men den äldsta generationen fick nöja sig med fotbolls VM som visades. Där kunde de se de bästa spelarna och få reda på vart de huserade i för lag. Den lokala förankringen Ingen av personerna i min undersökning hade en speciell koppling till stadens lokala lag. Den yngsta målgruppen struntade helt och hållet i den det lokala laget som i den här undersökningen representerar Gefle IF. Den yngsta målgruppen tyckte att laget inte spelar någon rolig fotboll och att Gefle IF är värdelösa, de själva skulle platsa i Gefle IF om de hade haft lust till det. I den mellersta och i den äldsta målgruppen så 18

19 medgav personerna att de sneglade på resultaten hur det går för Gefle IF och det är kul för den klubben att de är i Allsvenskan, inget mer med det liksom. Istället berättade den äldsta målgruppen att om det är något lag som de ska ha en personlig koppling till så är det laget från den stadsdelen i Gävle som de är ifrån och har spelat med. Den mellersta målgruppen har inte haft så mycket att välja på utan blev uppfostrade och styrda i ett håll till att supporta ett utländskt lag. Då föll inte Gefle IF in i den bilden när de växte upp, det var de utländska lagen som presenterades av föräldrar eller nära vänner till familjen. Den yngsta målgruppen har sökt upp och tagit del av vilka spelare som är bäst och följer de klubbarna och Gefle IF har inte de bästa spelarna så det är klart att de inte väljer att studera spelare från Gefle IF. Konsumtion Den mellersta och den äldsta målgruppens konsumtion av fotbollen i media är ett liknande resultat som Cornel Sandvoss presenterade i sin undersökning. Deras sätt att följa laget via tv varje helg är en upprepande konsumtionshandling. Personerna i den mellersta och äldsta målgruppen har ett sådant brinnande hjärta för klubben som de så mycket tycker om och följer, att de hellre väljer bort kr till sig själv för att se sitt lag vinna trippeln nästa säsong. Som Cornel Sandvoss analyserar supporterskap i en form av konsumtion menar han att den känslomässiga tillfredställelsen och de psykiska belöningarna som fotbollens supporterskap erbjuder och möjliggör är en projektion och tematisering av det egna jaget 22. Så man kan dra slutsatsen att de inte är beredd att sälja sig själva för kr kr är inte tillräckligt med pengar för att byta ut den känslomässiga symboliska vinsten för en fotbollssupporter. Alla personer i den yngsta målgruppen hade tagit pengarna utan tvekan än se sitt lag vinna trippeln eller att sin favoritspelare skulle ta hem ballon d or. Syftet med denna uppsats var at ta reda på varför en del svenskar håller mer på ett utländskt lag än ett lag från den regionen som de är ifrån. För att knyta ihop det så är 22 Dahlén, Peter, Sport och medier: en introduktion, IJ-forlaget, Kristiansand, 2008,

20 det en del faktorer som spelar in. I den yngsta målgruppen så beror det på att Gefle IF som lag inte är tillräckligt bra samt att de inte har några tillräckligt bra spelare för att den yngre generationen ska bli imponerade. De kan se de bästa och mest underhållande spelarena på Youtube och tv nästan varje dag och väljer därför då bort sitt lokala lag. I den mellersta målgruppen så ligger bakgrunden till varför de håller på ett utländskt lag i deras uppväxt. Efter ett upprepande tittande på den engelska ligan framför tv:n varje helg sedan uppväxten har det färgat den mellersta målgruppen till att hålla på utländska lag. Det lokala laget har inte varit närvarande och inget som de har talats om i hemmet. Därför är det inte konstigt att dessa personer har sina största sympatier för ett utländskt lag eftersom de konsumerar de varje helg och under veckorna. I den äldsta generationen är det en mix av fotbollen som en produkt i tv, den enda fotbollen som visades i TV förutom fotbolls VM var fjärde år var den engelska ligan. Genom ett upprepande konsumerade utav den ligan så har de suttit kvar i sinnet att följa och supporta sitt utländska lag framför TV:n. Avsaknaden av Gefle IF som maktfaktor i staden ligger till grund också, den äldre generationen känner mer för sina stadsdelslag i staden än stadens lokala lag utåt. 20

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7)

Dösjöbro P/F -02 2010-09-15. Nästa steg i fotbollsutvecklingen 1(7) Dösjöbro P/F -02 2010-09-15 Nästa steg i fotbollsutvecklingen Våren 2011 är det dags att ta steget från att spela 5-manna fotboll till 7-manna fotboll. Skillnaden mellan dessa spelsystem är ganska stor

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL

ANLEDNINGAR TILL ATT SPELA FUTSAL 10 JAG HADE NÖJET ATT SPELA FUTSAL I SKOLAN, OCH DET FUTSAL KAN GE DIG ÄR INTELLIGENS OCH ETT SÄTT ATT TÄNKA PÅ. VARFÖR? FÖR DET ÄR SÅ SMÅ YTOR, DU ÄR MARKERAD HELA TIDEN. SÅ DU MÅSTE VARA INTELLIGENT,

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Det är inget nytt för oss.

Det är inget nytt för oss. NATIONAL SPORTEN 1 miljon svenskar missar Nyheterna varje dag. Det är inget nytt för oss. Varje dag spelas det 1.266 fotbollsmatcher i Sverige. Visst är det så att tanken svindlar. På ett år blir det 462.000

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotbolls- och sportresor i många år. Det har resulterat i att vi är en av Skandinaviens billigaste

Läs mer

FC Barcelona Mer än en klubb

FC Barcelona Mer än en klubb ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN DAN EGGEN LÄSFÖRSTÅELSE MITT FÖRSTA MÖTE MED BARCELONA hoppa in i (sid 7, rad 9), här: vara med i dueller (sid 8 under bilden), kamp mellan två män bortaplan (sid 9, rad 2),

Läs mer

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 Att leda ett lag Christer Dreberg Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 1 Sammanfattning Att leda ett lag är ett väldigt brett område. Jag har valt att söka efter grunder för att nå framgång. Hur stort inflytande

Läs mer

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar.

Grimsås IF Policy. Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Grimsås IF Policy Fotboll är inte bara prestationer, poäng, snygga mål eller segrar. Fotboll är framför allt glädje, sammanhållning i med och motgång, kamratskap och hänsynstagande till andra. Policy angående

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna

Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Hjärnan som hjälpte guldlaget att våga vinna Artikel i Svenska Dagbladet, Av Henrik Ennart, Tor 2 Juli, 2015, 07.24 En unik satsning på mental träning bäddade för de heroiska insatser som gav EMguld. U21-laget

Läs mer

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson SYSTEMET förklarat:

Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson SYSTEMET förklarat: Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Hjälp oss att bygga fotbollsstaden Kramfors

Hjälp oss att bygga fotbollsstaden Kramfors Officiellt sponsorprogram för Kramfors-Alliansen Fotboll säsongen 2013 Hjälp oss att bygga fotbollsstaden Kramfors Kramfors-Alliansen. Vad tänker du när du hör det namnet? Är det dottern som under somrarna

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia

TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia TV-kanaler som ingår i gruppavtalet med Telia SVT1 Kanalplats: 1 Sveriges första tv-kanal som sänder allt från information, nyheter, debatt och dokumentärer till sport, barnprogram, serier, filmer och

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

N U M M E R 1 O K T O B E R

N U M M E R 1 O K T O B E R B J Ö R N G Å R D S E G N A S K O L T I D N I N G! BjörnGårdsBladet N U M M E R 1 O K T O B E R 2 0 1 3 Nytt läsår Ny redaktion A N S V A R I G U T G I V A R E : E W A T R E D A K T I O N E N : Årets tema

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

FC Andrea Doria. Sponsorpaket

FC Andrea Doria. Sponsorpaket FC Andrea Doria Sponsorpaket FC Andrea Doria i korthet Om föreningen Andrea Doria grundades under våren 2007 av Per-Jarle Heggelund, en norsk C More-kommentator med stor passion för italiensk fotboll Namnet

Läs mer

10.Marco Reus från Borussia Mönchengladbach till Borussia Dortmund för 175 miljoner kronor

10.Marco Reus från Borussia Mönchengladbach till Borussia Dortmund för 175 miljoner kronor 10.Neymar i Santos 9.Robin Van Persie i Man Utd 8.Eden Hazard i Chelsea 7.Zlatan Ibrahimovic i PSG 6.Mario Götze i Borussia Dortmund 5.Wayne Rooney i Man Utd 4.Fernando Torres i Chelsea 3.Andres Iniesta

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

FOTBOLLSCUP 2015. Ilanda IP 1-2 augusti 2015

FOTBOLLSCUP 2015. Ilanda IP 1-2 augusti 2015 OTBOLLSCUP 015 Ilanda IP 1- augusti 015 LEDARE 35:e upplagan av 10-åringarnas Cup Välkomna till Ilanda IP och Hertzöga BKs 35:e upplaga av 10-åringarnas Cup, en av Sveriges största cuper för 10-åringar.

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång?

UTBILDNINGEN. Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011. Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs 2011 ELITTRÄNAR UTBILDNINGEN Hur viktig är coachens kroppsspråk och verbala förmåga för lagets framgång? Av Michael Carlsson Handledare: Göran Lindblom 2011 05 14 1 Sammanfattning:

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu

Three Monkeys Trading. Tänk Just nu Three Monkeys Trading Tänk Just nu Idag ska vi ta upp ett koncept som är otroligt användbart för en trader i syfte att undvika fällan av fasta eller absoluta uppfattningar. Det är mycket vanligt att en

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll

Öppet mål. Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan. Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål Så kan din förening dra nytta av att vi har ett Dam-EM på hemmaplan Tips och inspiration från svensk fotboll Öppet mål 2 EM ger din förening nya målchanser Svensk fotboll står i centrum i sommar.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015

Planeringsdokument 2015. Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04. Från: Tränarna Bjärreds IF P-04. Datum: April 2015 Planeringsdokument 2015 Till: Föräldrarna Bjärreds IF P-04 Från: Tränarna Bjärreds IF P-04 Datum: April 2015 Innehåll Inledning... 2 Föräldrarnas medverkan och ansvar... 3 Laguttagning... 3 Cuper/turneringar...

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN 3-6 januari 2015 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2015 Sedan starten 1994 har Gothia Innebandy Cup varit ett årligen återkommande evenemang i

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 3-manna 6-7 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet

Undersökningens struktur. Eyetracking, test av webshopen Intervjuer med frågeformulär Analys av event utifrån Mossbergs teori om upplevelserummet Bakgrunden till frågeställningen var funderingar kring hur event och webbshop ska kunna sporra varandra till ökad försäljning utan att ta ut varandra. Bakgrund Frågeställning Hur upplever kunden webshopen?

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet. Andreas Engelmark

FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet. Andreas Engelmark FC Barcelonas olika uppställningar Ett anfallsspel med flexibilitet Andreas Engelmark GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Kurs TR5 HT-2009 Handledare: Mårten Fredriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET

AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET AKTIVERINGSGUIDE 2014-2015 SUPERBOWL PARTY SUPERSERIEN SM-FINAL XXIX VM 2015 LANDSLAGET BILD Johan Stål, WR Örebro Black Knights Superserien MVP 2013 Välkommen! Det gröna gräsets schack! Vi är på en resa.

Läs mer

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL

HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL HUR VI JOBBAR I IF MÖLNDAL FOTBOLL Spelarutbildningsplan 5-manna 8-9 år Skapat: 2013-09-04 Version:2014-09-30 Spelarutbildningsplan IF Mölndals Fotboll I IF Mölndal Fotboll vill vi skapa vinnare. I IF

Läs mer

Digitalt arenaengagemang

Digitalt arenaengagemang VOLANTE WORKING PAPER 15:08 Digitalt arenaengagemang VOLANTE WORKING PAPER 15:09 Arenabesökare och Allsvenskan i sociala medier Digitalt arenaengagemang Allsvenska arenor och arenabesökare i sociala medier

Läs mer

Svenskarnas bloggläsande

Svenskarnas bloggläsande Svenskarnas bloggläsande Läs- och konsumtionsvanor bland bloggläsare i Sverige LINDA HÖRNFELDT Better Bloggers www.betterbloggers.se 2015 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

HÖSTEN 2013 PÅ MTG TV ONLINE

HÖSTEN 2013 PÅ MTG TV ONLINE HÖSTEN 2013 PÅ MTG TV ONLINE Hej! Eftersom vi alla har förändrat hur vi konsumerar underhållning så är det naturligt för oss på MTG TV att även förändra det sätt som vi ser på våra program. Därför är det

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund

Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Steget från Div 1 till elitspelare är det möjligt? Håkan Åhlund Handledare: Johan Andersson Svenska Ishockeyförbundet Elitkurs Sammanfattning Steget från div 1 till elitspelare

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap

Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap ! Balettpojkarna Filmhandledning Filmen passar för år 8- gymnasiet Tema: Idrott och hälsa, Könsroller, Jämställdhet, Tonår och Vänskap Fakta om filmen Originaltitel: Balleyttguttene Regi: Kenneth Elvebakk

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Survey and analysis of morningpapers

Survey and analysis of morningpapers Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Rapport 1,5 HP JMM Höstterminen 2014 Survey and analysis of morningpapers En enkätundersökning av medievanor på morgonen. Är papperstidningen på väg att

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN

VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN HEM OM FILMEN VAD JAG HOPPAS PUBLIKEN TÄNKER EFTER DOM SETT FILMEN - JAG HOPPAS ATT DOM ALDRIG GLÖMMER DEN "Jag ville vara med i filmen för att jag vill visa, hjälpa och förändra läget kring barn och ungdomar

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Ruth Tekle Baby Jane

Ruth Tekle Baby Jane Ruth Tekle Baby Jane Sofi Oksanen Sofi Oksanen är författaren till boken. Hon är född 1977 (34 år) och uppvuxen i Finland, i den lilla byn Jyväskylä. Hon har finskt och estländskt ursprung. Under sin uppväxt

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG

UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG UNGDOM & BREDD ELITFOTBOLL SAMHÄLLSENGAGEMANG LB07 SPONSRING & PARTNERSKAP 2012 En spännande del av det nya Malmö. Ett bra sponsorskap ger lika mycket för båda parter. Malmö är en fantastisk stad. Inte

Läs mer

För supporters på plats

För supporters på plats För supporters på plats För alla svenska supporters som vill uppleva EM-slutspelet på plats i Österrike och Schweiz, men som inte fått biljetter, är de åtta Fan parks som sätts upp i värdstäderna ett bra

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Aktiviteter på MFK 16-20 mars

Aktiviteter på MFK 16-20 mars Aktiviteter på MFK 16-20 mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Hemvist Frågesport (Istvan) Pingisturnering (Olof) V.I.P. (Abbe) Tv-spel turnering (Peter) Film Sal 3 14.40 Fotboll 15.30 Parkour

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 31 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva

Läs mer

Fotboll. Slump eller systematik???

Fotboll. Slump eller systematik??? Fotboll Slump eller systematik??? eller Hur rund är bollen? Välkomna till gamla Ullevi Gamla Ullevi Nygamla Ullevi Gôrnya Ullevi, Lilla Ullevi Svarte Filip, Gunnar Gren, trion Grenoli, Glenn Hysén, Torbjörn

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström

En bok om ofrivillig barnlöshet. av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet av Jenny Andén Angelström & Anna Sundström En bok om ofrivillig barnlöshet 2013 Jenny Andén Angelström & Anna Sundström Ansvarig utgivare: Jenny Andén Angelström ISBN: 978-91-637-2882-2

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj

UEFA DAM-EM 2013. Kalmar 6 maj UEFA DAM-EM 2013 Kalmar 6 maj DAM- OCH FLICKFOTBOLL I SVERIGE OCH VÄRLDEN Vilka associationer ger detta? Positiva? Negativa? Allmänt intresse? Publiksiffror? Utövande? Framtid? DAM- OCH FLICKFOTBOLL I

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

Ta vara på tiden, du är snabbt "för gammal" för att inte behöva ta ansvar.

Ta vara på tiden, du är snabbt för gammal för att inte behöva ta ansvar. Några ord till min Tips och råd från IHL1A, 16 januari 2015 Lev livet medan du kan Tänk ej för mycket på framtiden, ej heller på det förflutna Var snäll mot dem som är snälla mot dig; det lönar sig. Gör

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer