MAJ Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAJ 2014. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis"

Transkript

1 07 MAJ 2014 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

2 Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) (Høgskolen i Hedmark), Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) (Aalborg Universitet), RCIW Research and Capability in Inclusion and Wellfare (Högskolan i Borås) samt Dafolo Forlag Redaktion Ole Hansen (ansvarshavende redaktør) Thomas Nordahl Anita Norlund Bengt Persson Lars Qvortrup Tidsskriftets artikler er fagfællebedømte, og tidsskriftet er pointgivende i den bibliometriske forskningsindikator Tekstredaktion Sophie Ellgaard Soneff Principlayout Bodil Nordstrøm Grafisk opsætning Dafolo A/S Abonnement Tidsskriftet udkommer to gange årligt (maj og november) Årsabonnement DKK 350 Årsabonnement, studerende DKK 200 Løssalg DKK 180 Tryk, distribution og bestilling Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Mail: 2014 Paideia og forfatterne Kopiering må kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med Copydan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer Varenummer 7193 ISSN Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis

3 INDHOLD Ledera: Kunskap och kompetens i ljuset av PISA 4 Kunnskap og symbolsk dominans en studie av kampen om barnehagen 6 Bent Olsen Kompetencemål i den nye læreruddannelse 15 Andreas Rasch-Christensen og Jens Rasmussen Två läroböckers bild av recensionsskrivande 26 Eva Hesslow Barns medvirkning på egen barne hage hverdag små barn som deltakere i en digital spørreunder søkelse om barnehagens innhold 37 Anne Kristoffersen Kostøl Kommentar: Dygtige lærere er en forudsætning for folkeskolens resultater og det står ikke godt til med nogen af delene 47 Frans Ørsted Andersen og Niels Egelund Boganmälen: Vejledning Skolens vejledere som ressourcepersoner 49 Lis Boysen och Bodil Nielsen Boganmeldelse: Inklusion og målopfyldelse 51 Bengt Persson og Elisabeth Persson Bogomtaler 53

4 PAIDEIA nr Ledare Kunskap och kompetens i ljuset av PISA I december 2013 presenterades 2012 års PISA-resultat. Sverige är det land inom OECD-området som försämrat sina resultat mest sedan Övriga nordiska länder har också medelmåttiga resultat och även ett toppland som Finland tappar mark. Trenden är tydlig, asiatiska länders elever har betydligt bättre resultat än västerländska. Här är inte platsen att diskutera frågan om PISA-mätningarnas värde men det kan konstateras att just dessa mätningar förefaller få allt större betydelse för utbildningspolitiska kursändringar världen över. År 2000 startade den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD PISA-undersökningarna, som i dag omfattar 65 länder. Få hade nog kunnat föreställa sig vilken betydelse dessa mätningar skulle få när det gäller utbildningspolitikens utformning i de deltagande länderna. I Sverige dröjde det inte mer än en dryg månad efter det att 2012 års resultat blivit offentliga innan regeringen presenterade sin medicin för att råda bot på eländet. Grundskolan föreslås nu bli tioårig med ett obligatoriskt elfte skolår för de elever som inte klarar grundskolans kunskapskrav. Systemet med den så kallade kvarsittningen avskaffades i och med grundskolans införande Nu återinförs denna repressiva åtgärd med motiveringen att alla elever ska ha rätt att bli godkända i den obligatoriska svenska skolan. Tillståndet i Norge och Danmark är mindre panikartat men även här söker man nya vägar för att få en bättre skola. Metoderna skiljer sig dock markant från Sverige. I Norge satsar Forskningsrådet 900 miljoner på praxisnära forskning och i Danmark donerar A.P. Møllerfonden en miljard för kompetensutveckling av lärare och skolledare i grundskolan. Paideia ser som sin viktigaste uppgift att bidra till att skolans praktik utvecklas i positiv riktning med stöd i aktuell och praxisnära forskning. I det här numret finner vi bidrag som på olika sätt är både aktuella och praktiknära. Ett sådant är Bent Olsens Kunnskap og symbolsk dominans en studie av kampen om barnehagen (sid 6). Här är det förskolans (barnehagens) praktik som är i fokus. Artikeln behandlar praktikernas hantering av de utmaningar som deras uppdrag innebär och via fyra berättelser illustreras hur studenter och förskolepersonal definierar sin situation. Med utgångspunkt i fenomen som makt, auktoriteter, strukturer och hierarkier bidrar författaren med en sociologisk förståelse för att praktiken är avhängig den kamp som förs av aktörer högre upp i en hierarki. Denna kamp, som bidrar till spänningar för praktiken, har tidstypiska drag, präglad som den är av idéer som New Public Management. 4

5 PAIDEIA nr En kritisk granskning av kompetensbegreppet bidrar Andreas Rasch-Christensen och Jens Rasmussen med i sin artikel Kompetencemål i den nye læreruddannelse (sid 15). Författarna visar hur problematiskt det är att skilja begreppet kompetens från andra företeelser, till exempel färdigheter. Författarna ger flera exempel på svårigheter kopplade till den allt vanligare företeelsen kompetensmål som i sig är en konsekvens av förändrad styrning av (lärar-)utbildning i Europa, en styrning som bygger på resultat och kontroll av resultat. I artikeln behandlas relationen mellan europeiska beslut och danska utbildningsvillkor, en relation som får nationella konsekvenser för både lärarutbildningen och andra led, såsom 1 6-klassen. Kompetensmål i språk- och kommunikationsundervisning ges som ett exempel i Rasch-Christensen och Rasmussens artikel. Språk och kommunikation kännetecknar också den praktik som Eva Hesslow utgår från i sin artikel Två läroböckers bild av recensionsskrivande (sid 26). Texttypen recension är traditionellt sett vanlig i skolans praktik men i vetenskapliga sammanhang en förbisedd texttyp. Parallellt med sin sedan tidigare säkra ställning har den fått förnyad aktualitet via Skolverkets nya kursplaner som starkare än tidigare understryker elevers behov av att behärska olika texttyper. Hesslows studie av två läromedel, i det här fallet för högstadiets svenskämne, bidrar med kunskap om det stöd, eller brist på stöd, läromedel ger elever på området recension. Området är alltså särskilt betydelsefullt med tanke på dess starka ställning. Studien bygger på en analysmodell hämtat från Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk. Analysmodellen och Hesslows angreppssätt bör kunna stå modell för studier av en mängd andra undervisningsfenomen. En hittills ovanlig undersökningsform beskrivs i Anne Kristoffersen Kostøls artikel Barns medvirkning på egen barnehagehverdag små barn som deltakere i en digital spørreundersøkelse om barnehagens innhold (sid 37). Medan kvalitativa studier tidigare varit vanliga har stora kvantitativa undersökningar där yngre barn är informanter gjorts endast i liten utsträckning. Genom att bygga in animationer i enkäter visar författaren att det går att involvera förskolebarn i större undersökningar. Artikeln belyser inte bara att så är möjligt, utan också att barn med trovärdighet och pålitlighet bidrar med sina upplevelser av förskolevardagens innehåll, vilket förser aktuell förskolepersonal med bränsle för diskussioner och förändringar. Kristoffersen Kostøl belyser också frågor om etisk hantering i samband med undersökningar på små barn. Ole Hansen, Thomas Nordahl, Lars Qvortrup, Bengt Persson och Anita Norlund 5

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Specialpedagogik av igår, idag och i morgon

Specialpedagogik av igår, idag och i morgon Pedagogisk Forskning i Sverige 2007 årg 12 nr 2 s 84 95 issn 1401-6788 Specialpedagogik av igår, idag och i morgon ANN AHLBERG Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet Sammanfattning:

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter UTBILDNING & DEMOKRATI 2001, VOL 10, NR 2, S 25-37 FN:s konvention om barnets rättigheter Om perspektiv och innehåll med relevans för skolan Kristina Bartley The article presents an overview of content

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor

Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor Barbro Grevholm Kognitiva verktyg för lärande i matematik tankekartor och begreppskartor Barbro Grevholm er professor i matematikkdidaktikk ved Høgskolen i Agder, Norge og Högskolan Kristianstad, Sverige,

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan problem och möjligheter SNS UTBILDNINGSKOMMISSION , 100, 63, 12) Logotyp 2-färg, Pantone 200 C Rektanglar Pantone 1935 C nglar Logotyp för SNS förlag, liten kvadrat 16 x 16 mm svart och negativ vit, utstansad, samt röda. Vid storlekar mindre än denna

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Perspektiv på lärarlöner, del 10 Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Det lönar sig att betala lärarna bättre Varför talas det så tyst om att högre lärarlöner leder till bättre elevresultat? Det är

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola

Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Olika yrkesgruppers syn på arbetet kring barn i behov av särskilt stöd inom förskola och skola Gunilla Lindqvist Denna artikel handlar om hur pedagogisk personal 1 och rektorer i en kommun ser på sitt

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

forskning Bedömning för lärande om undervisning och lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 3 Januari 2010 Bedömning för lärande en grund för ökat kunnande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet Alli Klapp Lekholm/Jan-Olof Norell/Bengt Olsson/

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet

Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Design for all ett perspektiv på inkluderingsbegreppet Design for all - A perspective on the concept of

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper published in Dyslexi. Citation for the published paper: Österholm, M. (2009) "Kan vi separera

Läs mer

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande 2014-05-31 Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap

Inkludering. Vi söker oss ofta till dem. ÄRgemenskap Inkludering handlar om social gemenskap och olikhet berikar en grupp. Det menar professor Claes Nilholm. På Nossebroskolan har professor Bengt Persson dessutom kunnat se att det gynnar elevernas måluppfyllelse.

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer