Hem/ Försäkringsvillkor/ Januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hem/ Försäkringsvillkor/ Januari 2012"

Transkript

1 / Försäkringsvillkor/ Januari 2012 Ring oss gärna på eller besök

2 VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER VILLKORET 1 / Detta är det kompletta villkoret för Hem med samtliga tillägg. Vilka delar som omfattas av just din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev. Det är därför viktigt att du har tillgång till ditt försäkringsbrev när du läser villkoret. 2 / När du köper en försäkring åtar vi oss som försäkringsbolag att hjälpa dig i en mängd specifika situationer. På samma sätt åtar du dig att följa vissa förhållningssätt och regler, s.k. säkerhetsföreskrifter. Läs igenom dessa noga. 3 / Hur stor ersättning du får beror bland annat på vilken självrisk du har, hur gammalt och vilket slags föremål skadan gäller samt om du har följt de säkerhetsföreskrifter som gäller. 4 / Om du inte hittar den information du söker eller om något i försäkringsbrevet är felaktigt - kontakta oss! Moderna Trygghetsförsäkringar - en del av Moderna Försäkringar (org.nr ) - ingår i Tryg som är den näst största skadeförsäkringskoncernen i Norden. INNEHÅLL 1. Vem försäkringen gäller för Sida 3 2. Var försäkringen gäller Vad försäkringen gäller för Egendom som är försäkrad Högsta försäkringsvärde Egendom som inte är försäkrad Egendom som är försäkrad med begränsning Täckningsschema försäkrade skadehändelser 6-12 A. Brand B. Läckage C. Naturskador D. Stöld och skadegörelse i bostad E. Stöld och skadegörelse i annan lokal F. Stöld och skadegörelse på annan plats, ur bil eller under resa G. Rån H. Överfallsskydd I. Andra skador J. Obrukbar bostad K. Reseskydd L. Ansvarsskydd M. Rättsskydd N. Utökat skydd O. Utökat Reseskydd P. Bostadsrätt Q. Golf R. Småbåt Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Säkerhetsföreskrifter Särskilda säkerhetsföreskrifter avseende stöld och skadegörelse Andra åliggande om försäkringsförhållanden Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrifter eller annat åliggande Framkallande av försäkringsfall Psykisk störning och barn Allmänna begränsningar Ersättnings- och värderingsregler Skada på lösöre Reparation i hyres- eller bostadsrättslägenhet Skada på småbåt Tvist om värde Självrisk Ansvarsskydd Försäkringen gäller för Försäkringen gäller inte Skada på hyrd eller lånad bostad (även bostadsrättslägenhet) Om du krävs på skadestånd Högsta ersättningsbelopp Rättsskydd Vem försäkringen gäller för Vad försäkringen gäller för Vad försäkringen inte gäller för Ombud Vilka kostnader som försäkringen ersätter Vilka kostnader som försäkringen inte ersätter Självrisk och högsta ersättningsbelopp När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd Överfallsskydd Högsta ersättningsbelopp Försäkringen gäller för Försäkringen gäller inte Särskilda krav vid skada Reseskydd Försäkringen gäller för Sjuk- och tandvård Resekostnader Kost och logi Outyttjad resekostnad Begränsningar Katastrofskydd Psykologhjälp vid kris under resa Utökat Reseskydd Försäkringen gäller för Avbeställningsskydd vid sjukdom och skada Ersättningsresa Försening Obrukbar semesterbostad Utökat försäkringsbelopp för pengar Självriskskydd Allmänna villkor Försäkringstiden Ändring av premie eller andra villkor Betalning av premie Dröjsmålsränta Återkrav Dubbelförsäkring Preskription Skaderegistrering Personuppgiftslagen (PuL) Kontakt och omprövning

3 1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 2. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 3. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Dessutom gäller den för de hushållsmedlemmar som har samma bostad och folkbokföringsadress som du. Med bostad menas försäkringstället som anges i ditt försäkringsbrev. Inneboende räknas inte som hushållsmedlem. Har du eget barn under 18 år som inte är folkbokfört på samma adress som du gäller försäkringen för barnet under den tid det vistas hos dig om ersättning inte kan fås från annan försäkring. När vi i fortsättningen skriver du, dig och din/ditt innefattar det alla personer som försäkringen gäller för. Inom Norden. Vid resor utanför Norden gäller försäkringen i hela världen i längst 45 dagar. Om du inte är folkbokförd och varaktigt bosatt i Sverige gäller försäkringen enbart för skada som inträffar i Sverige. Om du flyttar räknas både din gamla och nya bostad som försäkringsställe i längst 45 dagar från flyttdatum. Småbåt Tilläggsförsäkringen Småbåt gäller i Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans första 45 dagar. Ditt försäkringsbelopp och omfattningen av din försäkring framgår av ditt försäkringsbrev. Här nedan anges vilken egendom som försäkringen omfattar. Täckningsschemat punkt 3.5 visar vilka skadehändelser försäkringen gäller för. 3.1 EGENDOM SOM ÄR FÖRSÄKRAD - lösöre som du äger, hyr eller lånar och som endast är avsett för privat bruk - lösöre som du äger och som du använder för annat än privat bruk och som inte kan ersättas genom annan försäkring - pengar och värdehandlingar som du äger - djur som man normalt har i bostadslägenhet vid brand punkt A och vid stöld och skadegörelse i bostad enligt punkt D (endast genom inbrott) - fast inredning som du äger i hyresrättslägenhet inklusive egen fastmonterad radio- och TV-antenn utomhus (även parabol) vid skada som är ersättningsbar enligt Täckningsschemat punkt 3.5 A D och som inte kan ersättas från annat håll. Försäkringen gäller även för skada på glasruta i inglasad balkong/altan. - garage, brygga och uthus som du ensam äger, som är avsedd för privat ändamål och som står på annans mark. Försäkringen gäller dock bara vid brand enligt punkt 3.5 A samt jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott enligt punkt 3.5 C. 3

4 3.2 HÖGSTA FÖRSÄKRINGSVÄRDE Försäkrad egendom Försäkrad egendom som du medför (1) eller förvarar (2) utanför den bostad (3) som anges i försäkringsbrevet - stöldbegärlig egendom som du medför (1) utanför bostaden - tvätt i tvättstuga om gärningsmannen inte brutit sig in med våld Som förvaras (2) i bil, husvagn, husbil, tält eller båt Högsta ersättningsbelopp kronor kronor kronor kronor Pengar (även kontantkort utan kod) Värdehandlingar Smycken och andra föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar Per cykel inklusive fast monterad utrustning (4) Golfutrustning (4) kronor kronor kronor kronor kronor Mynt-, sedel- och frimärkssamling (av numismatiskt/filatelistiskt värde) Lösöre som används för annat än privat bruk Av- eller omonterade delar till fordon/farkost Fast inredning i hyresrättslägenhet inklusive radio- och TV-antenn samt inglasad balkong/altan Garage, brygga och uthus på annans mark Motordrivet trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt kronor kronor kronor kronor kronor kronor 1. Med medförd egendom menar vi egendom som du har med dig utanför bostaden. Det innebär att du själv och egendomen ska befinna sig på samma plats och du ska ha omedelbar kontroll över den. 2. Med förvarad egendom menar vi egendom som du lämnat på annat ställe än där du själv befinner dig, så att du inte längre har den under omedelbar kontroll. T. ex. egendom som lämnats i bil, båt eller liknande. 3. Som bostad i flerfamiljshus räknas inte vinds- eller källarförråd och liknande förvaringsutrymme. 4. Fullvärdesförsäkrad när egendom förvaras i låst bostad. 4

5 3.3 EGENDOM SOM INTE ÄR FÖRSÄKRAD 1. Fordon och farkoster - motordrivet fordon, husvagn, annat släpfordon, skepp, vattenskoter, svävare, hydrokopter och luftfartyg samt delar och utrustning till sådana fordon eller vatten-/luftfartyg. Dock gäller försäkringen för paddelkanot och kajak samt för trädgårdsredskap som inte är registreringspliktigt. Likaså gäller försäkringen för av- eller omonterade delar eller utrustning till fordon och farkoster om de inte kan försäkras på annat sätt. - egendom som du har lånat från företag som du äger till någon del - båt, vind- och kitesurfingbräda. Om du har tecknat tilläggsförsäkringen Småbåt se dock Täckningsschemat punkt 3.5 R. - kameror, optik, projektorer och kikare - apparater för text-, ljud- och bildåtergivning (t.ex. tv, video eller cd-spelare, tv-spel, musikinstrument, kommunikationsoch GPS-utrustning) samt tillbehör till sådana apparater - cd, dvd, filmer och annan media för text-, bild- och ljudåtergivning - datorer, datorspel, telefon (inklusive mobiltelefon), telefax och tillbehör till sådan utrustning - elrullstol - vapen med tillbehör, ammunition och blankvapen. 2. Övrigt - förlust pga. att någon utan din tillåtelse använt kontokort, bankkort, checkar eller liknande - egendom som du enligt svensk lag inte har rätt att äga eller använda. 3.4 EGENDOM SOM ÄR FÖRSÄKRAD MED BEGRÄN- SNING Stöldbegärlig egendom Föremål som avses som stöldbegärlig egendom ersätts med vissa begränsningar som framgår av Täckningsschemat punkt 3.5. Med stöldbegärlig egendom avses - smycken och andra föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar - samling av mynt, sedlar eller frimärken (av numismatiskt/- filatelistiskt värde) - antikviteter, konstverk, konstföremål och äkta mattor. Med antikviteter avses föremål som har ett förhöjt marknadsvärde på grund av sin art och ålder, i regel minst år. Med äkta mattor avses handknutna så kallade orientaliska mattor, tillverkade i Asien, Nordafrika eller på Balkanhalvön - vin och sprit - fick- och armbandsur - pälsar och pälsverk 5

6 3.5 TÄCKNINGSSCHEMA - FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER Det framgår av ditt försäkringsbrev vilka moment som ingår i din försäkring. A. Brand B. Läckage C. Naturskador 1. Försäkringen gäller för: Skada genom eld som kommit lös (ej som består i enbart glöd- eller svedskada) explosion plötslig skada av sot blixtnedslag frätande gas som bildas vid oavsiktlig upphettning av plast Skada av vätska eller ånga som oberäknat strömmat ut från ledningssystem för vatten, värme eller avlopp, även invändiga stuprör som uppfyller de krav som ställs på avloppsledning anordning ansluten till sådant system (t.ex. tvättställ, värmepanna) badrum, duschrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn och som är byggt enligt den byggnorm och de branschregler samt branschens råd och anvisningar som gällde vid byggnadseller installationstillfället kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen akvarium vattensäng brandsläckare Skada av vatten som till följd av skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag: a) strömmar från markytan direkt in i byggnad genom dörr, fönster, ventil eller liknande öppning b) inomhus tränger upp ur mynningen på avloppsledningen eller anordning ansluten till den (t.ex. handfat) jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott. snötryck när yttertakets bärande konstruktion bryter samman på bostadsbyggnad. Skada på lösöre inomhus av regn, köld eller annan oundviklig följd av att byggnad där egendomen finns skadats av storm eller hagel på egen fastmonterad radio- och TV-antenn inklusive parabol utomhus samt inglasad balkong/altan orsakad av storm, jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavint eller vulkanutbrott Storm = minst 21 m/sek Skyfall = regn med minst 1 mm/min eller 50 mm/dygn Jordskalv = minst 4 på Richterskala 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Skada av sprängningsarbete av sot från levande ljus Skada genom utströmning från dränerings- eller dagvattensystem, tak, takavlopp, takränna, utvändigt stuprör, ventilations- eller rökkanal genom att vatten (oberoende av orsak) vid regn, snösmältning eller genom att högvatten trängt upp ur avloppsledning eller anslutning till denna (t.ex. handfat). Se dock punkt 3.5 C på den installation eller det föremål som läckt. på det ytskikt inklusive tätskikt och dess anslutning till installationer eller övriga byggnadsdelar genom vilket läckage uppstått. Vid läckage genom yt - och tätskikt ser vi hela våtutrymmet (väggar och golv) som en enhet. vid ny-, till- eller ombyggnad innan ledningssystemet/ anordningen provats och visat sig vara felfri. Förlust av den utströmmande vätskan. Skada på garage, brygga, uthus, växthus eller tält eller på egendom däri orsakad av snötryck, storm, hagel, skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag på annan egendom utomhus än egen fastmonterad radio- och TV-antenn inklusive parabol samt inglasad balkong/altan orsakad av vatten som tränger in i byggnad genom grund eller liknande. som beror på ingrepp i bärande stomme, försummat underhåll eller angrepp av röta, korrosion eller insekter skada vid snötryck om taket inte uppförts enligt gällande byggnorm/branschregler vid tidpunkten för uppförandet/reparationen. vid jordrörelse orsakad av sprängning, schaktning,pålning, spontning, uppläggning av jord- eller stenmassor, gruvdrift, vatten- eller vågerosion på egendom orsakad av sättningar i mark eller grund om dessa inte är en direkt följd av jordskalv. 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 Du får inte handskas med eld eller levande ljus på sådant sätt att stor risk för brand uppstår. Det betyder bland annat att du inte röker i sängen och att du inte lämnar levande eld eller ljus obevakade. kylskåp med ismaskin och diskmaskin ska vara installerade med uppvikt plastmatta eller försedda med läckageskydd i form av underlägg. du ska se till att kranar är täta och att de är stängda när de inte används. i ouppvärmd byggnad ska alla ledningar och behållare tömmas på vatten. det vatten som blir kvar ska antifrysbehandlas. i uppvärmd byggnad ska värmen vara tillräcklig för att förhindra frysning vattnets huvudkran ska vara stängd om huset lämnas obebott och utan tillsyn. För snötryck gäller att du ska förebygga och förhindra skada genom att se till att taket blir skottat om snömängden blir hotande stor. 6

7 1. Försäkringen gäller för: D. Stöld och skadegörelse i bostad Stöld och skadegörelse då någon olovligen tar sig in i bostaden eller i biutrymme till bostad. Källare och vind i husbyggnad räknas till bostadsutrymme. Med biutrymme till bostad menas förråd, garage, uthus och liknande biutrymme i flerfamiljshus, t.ex. källar- och vindsförråd som du ensamt disponerar och har nyckel till. Har gärningsmannen blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång eller våld för att komma in. E. Stöld och skadegörelse i annan lokal Stöld och skadegörelse på din arbetsplats utfört av någon som olovligen tagit sig in i hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé, långfärdsbuss då någon brutit sig in med våld a) i gemensamhetsutrymme (sådant som inte bara du disponerar och har nyckel till). Tvätt i gemensam tvättstuga ersätts dock även om gärningsmannen inte brutit sig in med våld b) i annan lokal c) hos näringsidkare där du har inlämnad egendom för förvaring, reparation eller bearbetning (inte för transport) d) i värdeskåp godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen. Vanligt förvaringsskåp som finns på bland annat arbetsplatser, badhus, golfklubbar, idrottsanläggningar och järnvägsstationer är inte värdeskåp - se dock tilläggsförsäkringen Golf punkt 3.5 Q. 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Stöld av/skadegörelse på pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom - från biutrymme till bostad (se ovan). Stöld och skadegörelse utfört av någon som omfattas av försäkringen eller som bor på försäkringsstället. någon som haft tillåtelse att vistas i bostaden eller som tagit sig in med nyckel som han lovligen har. Stöld av pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom på annan plats än på din arbetsplats hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé, långfärdsbuss. Stöld utfört av någon som är anställd eller anlitad av hotellet/transportföretaget ersätts inte hos näringsidkare enligt c) ovan i värdeskåp enligt d) ovan Egendom som kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om den senare blivit stulen. 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 Se punkt 4.2 angående dörrar, fönster, nyckel, låsbyte, särskilda lås- och larmkrav och vapen. När du lämnar arbetsplatsen ska dörrar vara låsta och fönster stängda och reglade. Detsamma gäller hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé och långfärdsbuss, som också ska vara låst när du sover. För pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom gäller följande: på arbetsplatsen ska de vara inlåsta i utrymme som endast disponeras av dig, detta gäller oberoende om du vistas på arbetsplatsen eller ej. i hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé och långfärdsbuss ska de vara inlåsta i skåp, låda eller resväska när du inte är där. 7

8 F. Stöld och skadegörelse på annan plats, ur bil eller under resa G. Rån H. Överfallsskydd 1. Försäkringen gäller för: Stöld av/skadegörelse på egendom som du medför utanför bostaden förvarar i bil, husvagn, husbil, tält eller båt, om någon brutit sig in med våld cykel cykelkärra barnvagn stöld/skada i samband med att du utsatts för rån, överfall eller väskryckning (när egendom med våld rycks från dig). En förutsättning är att du omedelbart uppfattar stölden. Ersättning för personskada vid särskilt angivna händelser, t ex. misshandel. Ersättning om nära anhörig till dig uppsåtligen dödats. Se punkt Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Stöld av/skadegörelse på pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom om det inte sker i samband med överfall, rån eller väskryckning enligt punkt 3.5 G. Stöldbegärlig egendom ersätts dock under dagtid om egendomen tillfälligt lämnats kvar i bil, husvagn, husbil eller båt (medförd egendom). Egendom som kvarglömts, tappats bort eller förlagts även om den senare blivit stulen. se punkt 9 Skada Om egendomen stjäls eller skadas av någon som du bor tillsammans med. i samband med att du utför eller med verkar till uppsåtlig brottslig gärning som enligt svensk lag kan leda till fängelse. 3. Säkerhetsföreskrifter: för risken att skadas. Du bör t ex inte själv till- Medförd egendom får inte lämnas utan uppsikt. Du ska agera så att du undviker att utsätta dig Se även punkt 4.1 Bil, husvagn, husbil, tält eller båt ska vara låst. gripa våld eller hot om våld, ge dig in i situationer Om säkerhetsföreskrifterna inte Cykel ska vara låst med ett av Stöldskyddsföreningen godkänt cykellås. eller vanligen förekommer, uppträda provocer- eller miljöer där bråk uppstått, riskerar att uppstå följs, se punkt 4.4 ande i tal eller handlingar. Risken att hamna i Cykelkärra ska vara fastlåst i ett fast föremål (cykelställ, lyktstolpe eller liknande) en sådan situation ökar dessutom om du var med t.ex. wirelås, bygellås eller kätting och lås. påverkad av alkohol, narkotika, annat berusningsmedel eller sömnmedel. 8

9 I. Andra skador J. Obrukbar bostad K. Reseskydd L. Ansvarsskydd 1. Försäkringen gäller för: Skada på hushållsmaskin som gått sönder på elektronik i hushållsmaskin på annan elektrisk maskin eller apparat pga. kortslutning, överslag eller överspänning på tvätt i tvättmaskin eller torktumlare vid fel på maskinen orsakad av vilda djur och fåglar samt bin och getingar som tagit sig in i bostadsbyggnaden på egendom som du har med eller på dig vid trafikolycka med cykel, moped, bil eller annat fordon samt haveri med båt, flygplan eller annan farkost på livsmedel i kyl och frys vid strömavbrott eller fel på kylen/frysen. Vid ersättningsbar skada på livsmedel i kyl och frys betalas även kostnader för att avlägsna dålig lukt i kyl/frys. på försäkrat lösöre som skadats vid trafikolycka med fordon som omfattas av Trafikskadelagen eller skada genom att flygplan eller annan luftfarkost störtar eller delar från sådant faller ned Om bostaden blir helt eller delvis obrukbar vid skadehändelse som ersätts enligt punkt 3.5 A-D omfattar försäkringen under högst 18 månader från skadedagen: Hyresbortfall Är bostaden uthyrd till någon del får du ersättning för det belopp du enligt lag och skriftligt hyresavtal tvingas sätta ner hyran med. Vi drar av kostnader för värme och andra driftskostnader som du sparar under tiden. Merkostnad Ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader för logi ut- och inflyttning magasinering av lösöre transport och kost Kostnader om du på resa drabbas av sjukdom eller olycksfall: sjuk- och tandvård resekostnader kost och logi outnyttjad resekostnad Kostnader för katastrofskydd psykologhjälp vid kris se punkt 10 Skada på/förlust av egendom som i samband med resa polletterats/ incheckats eller som researrangör, hotell eller liknande åtagit sig att transportera eller förvara. Skadestånd och utredning om skadeståndsskyldighet. se punkt 7 Skönhetsfel och ytliga skador som inte minskar föremålets funktionsduglighet. Förlust av pengar, värdehandlingar eller stöldbegärlig egendom som polletterats/incheckats. Skada genom skavning eller slitage bristfällig eller olämplig emballering ytlig skada t.ex. bucklor och repor på resväskor och liknande. Skada som kan ersättas från annat håll, t.ex. transportören. se punkt 7 Skada 2. genom kortslutning orsakad av vätska Försäkringen orsakad av att lagrad information eller programvara på dator eller datatillbehör skadas/raderas gäller inte för: Se även punkt 4 på farkost eller annat fordon än cykel Säkerhetsföreskrifter, på cykel som uppkommit vid tävling och träning för tävling annat åliggande och orsakad av råttor och möss samt andra insekter än bin och allmänna getingar begränsningar skada på lösöre till den del där ersättning kan lämnas genom trafikförsäkrigen eller TFF (Trafikförsäkringsföreningen). 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 Egendomen ska vara väl emballerad så att vätska eller smetande ämne inte rinner ut och skadar annan egendom. 9

10 1. Försäkringen gäller för: M. Rättsskydd Ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister se punkt 8 N. Utökat skydd Försäkrade skadehändelser Försäkringen ersätter förlust eller skada på försäkrad egendom. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). Högsta ersättningsbelopp är kronor. Vid förlust av stöldbegärlig egendom utanför bostaden är högsta ersättningsbelopp kronor. Vald självrisk tillämpas för Utökat Skydd. 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar se punkt 8 Skadehändelser som omfattas av grundförsäkringen. Skönhetsfel och ytliga skador som inte minskar föremålets funktionsduglighet. Skada på eller förlust av lånad eller hyrd egendom (dock omfattas lånad och hyrd egendom från skola eller landsting) kontanter och värdehandlingar samt mynt-, sedel- eller frimärkssamlingar av numismatiskt eller filatelistiskt värde djur eller skada och förlust orsakad av djur eller insekter cykel, fallskärm, modellflygplan samt utrustning och delar till dessa paddelkanot och kajak brygga eller uthus på annans mark egen bekostad fast inredning i bostad låsbyte golfutrustning egendom som förlagts stöldbegärlig egendom som lämnats kvar, glömts eller förvaras i exempelvis bil, båt, tält och husvagn stöldbegärlig egendom, som förlorats ur garage, uthus, källare- och vindsförråd i flerfamiljshus eller ur resgods som är incheckat eller polletterat Skada eller förlust till följd av felaktigt handhavande, bearbetning, reparation eller rengöring som uppkommit genom förslitning eller åldersförändring 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 Egendomen ska handhas på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt så att den inte skadas. Aktsamhetskravet varierar beroende på egendomens art och värde. 10

11 1. Försäkringen gäller för: O. Utökat Reseskydd avbeställningsskydd ersättningsresa försening obrukbar semesterbostad utökat försäkringsbelopp för pengar självriskskydd. Se punkt 11 P. Bostadsrätt Försäkrad egendom egendom i den försäkrade bostadsrätten som enligt lag är fast egendom och som du enligt lag eller bostadsrättsföreningens stadgar är underhålls-/reparationsskyldig för egen bekostad fast inredning i bostadsrätten inklusive egen fastmonterad radio- och TV-antenn utomhus (även parabol) samt inglasad balkong/altan Försäkrade skadehändelser De händelser som ersätts enligt grundskyddet punkt 3.5 A D. Tillämpliga undantag och säkerhetsföreskrifter gäller. Försäkringen ersätter förlust eller skada på försäkrad lägenhet. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). Högsta ersättningsbelopp är 000 kronor per skadetillfälle. Ersättning: Skador som ersätts enligt grundskyddet (punkt 3.5 A-D) ersätts med fullvärde. Skada på hushållsmaskin eller installation för värme, vatten, avlopp, ventilation, gas eller elektricitet glasruta i fönster eller på dörr i byggnad glasruta i inglasad balkong/altan dörrblad av glas glaslucka till vedspis och kakelugn duschkabin och duschskärmsvägg inklusive glas inmurade speglar sanitetsgods och badkar Vid ersättningsbar läckageskada enligt punkt 3.5 B ersätts även skäliga kostnader för att lokalisera, frilägga och återställa läckagestället. 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar Vald självrisk tillämpas för Bostadsrätt, dock vid Läckage enligt punkt 3.5 B lägst kronor. Skada eller del av skada som kan ersättas av bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring. Skönhetsfel och ytliga skador Skönhetsfel och ytliga skador som inte minskar föremålets funktionsduglighet. Skada på elvärmeslingor i badrum, tvättstuga eller annat våtutrymme. Skada orsakad av korrosion t.ex. rost eller annan åldersförändring, på byggnadsdel äldre än 15 år. 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt

12 1. Försäkringen gäller för: 2. Försäkringen gäller inte för: Se även punkt 4 Säkerhetsföreskrifter, annat åliggande och allmänna begränsningar 3. Säkerhetsföreskrifter: Se även punkt 4.1 Om säkerhetsföreskrifterna inte följs, se punkt 4.4 Q. Golf Hole-in-one Ersättning lämnas med kronor när du spelar minst 9 hål med godkänd markör. Markören, sekreteraren eller hemmaklubbens sekreterare ska signera scorekortet. Försäkringen ersätter förlust eller skada på golfutrustning. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). Högsta ersättningsbelopp för golfutrustning (se punkt 3.2) höjs med kronor till sammanlagt kronor. Stöldbegärlig egendom och kontanter enligt punkt 3.4 ersätts med sammanlagt högst kronor när någon brutit sig in med våld i låst förvaringsskåp eller låst utrymme. Vald självrisk tillämpas vid förlust av och annan plötslig skada på golfutrustning. Självrisk tillämpas inte vid hole-in-one inbrott i låst skåp/låst utrymme Skada som är undantagen enligt punkt i Täckningsschemat Försäkringen gäller inte för genom slitage, förbrukning, bristande underhåll, självförstörelse, t.ex. vittring, självsprickor samt åldersförändring eller annan långtidspåverkan som är orsakat av felaktig bearbetning, reparation eller rengöring. Skadehändelser som omfattas av grundförsäkringen. R. Småbåt Försäkrad egendom Motor-, segel- eller roddbåt med skrov högst 6 m långt segelyta högst 10 m² motor högst 15 hk Har du flera småbåtar måste du teckna försäkring för var och en av dem Sådan utrustning till båten som normalt behövs ombord. Bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial ersätts med högst kronor. Vind- och kitesurfingbräda samt tillbehör. Försäkrade skadehändelser Försäkringen ersätter förlust eller skada på försäkrad småbåt. Förlusten eller skadan ska ha uppkommit genom en plötslig och oförutsedd yttre händelse. Den händelse som utlöst skadan ska ha haft ett snabbt förlopp (plötsligt). Händelsen ska även ha inträffat oväntat och normalt inte gått att förutse och därigenom förhindra (oförutsedd). Skada på bockar, vaggor, stöttor och täckningsmaterial endast vid brand stöld i samband med inbrott i låst utrymme. Försäkringen gäller inom Norden. Vid resa utanför Norden gäller försäkringen i EU under resans första 45 dagar. Högsta försäkringsbelopp är kronor. Värdering och ersättning sker enligt punkt 5.3 Vald självrisk tillämpas även för Småbåt. Försäkringen omfattar även Ansvar enligt punkt 7 och Rättskydd enligt punkt 8 för dig som ägare, brukare eller förare av den försäkrade båten/brädan. Uthyrningsbåtar, alla slags vattenskotrar och husbåtar. Skada som uppkommit med motorbåt under tävling Skadehändelser som omfattas av grundförsäkringen Skada orsakad av is, snö, frysning nedsmutsning, missfärgning och repor i båtens ytskikt nötning, förslitning, bristande underhåll, åldersförändring eller annan långtidspåverkan. skada som endast består i nedsmutsning, missfärgning eller repor i båtens ytskikt Skada på motor på grund av bristande smörjning felaktigt bränsle igensatta vattenintag och ledningar överhettning materialfel kortslutning Skada genom olovligt brukande, bedrägeri, olovligt förfogande eller förskingring. I vatten ska båten förtöjas så att förtöjningen klarar sådan vind och sjö som kan förekomma med hänsyn till plats och årstid. hållas länsad. På land ska båten pallas upp, surras, stöttas och täckas vid transport och uppställning läggas så att inte svallsjö eller extremt högvatten kan nå den. Stöld Vind-/kitesurfingbrädan samt tillbehör ska förvaras i låst utrymme eller låst på specialtillverkat takräcke som är fastlåst på bilen eller vara fastlåst i annat fast föremål. Elektroniska instrument, radioutrustning och tillbehör till dessa ska vara inlåst när båten lämnas. Utombordsmotor ska antingen vara fastlåst med av Moderna Trygghetsförsäkringar godkänd låsanordning eller förvaras i låst utrymme. Övrigt tillbehör/utrustning till båten ska monteras eller låsas fast vid båten eller förvaras i låst utrymme. Båten får inte ha starkare motor än vad den är godkänd för. 12

13 4. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER, ANNAT ÅLIG- GANDE OCH ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR 4.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Du måste se till att följa: 1. de särskilda säkerhetsföreskrifter som anges i punkt Täckningsschemat och punkt 4.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter 2. säkerhetsföreskrifterna avseende A. Överfall enligt punkt B. Reseskydd enligt punkt C. Avbeställningsskydd enligt punkt D. Ersättningsresa enligt punkt E. Försening enligt punkt föreskrifter som finns i lag eller meddelats av myndighet 4. tillverkares anvisningar för montering, användning, skötsel och underhåll 5. åtgärda sådana brister som vid besiktning påtalats att de bör åtgärdas för att undvika eller begränsa risk för skada 6. ta hand om din egendom med normal aktsamhet och omsorg så att skada så långt som möjligt förhindras. 4.2 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER AVSEENDE STÖLD OCH SKADEGÖRELSE 1. Dörrar När någon inte har tillsyn över bostaden eller då ingen är hemma gäller att: - alla ytterdörrar ska vara låsta med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt lås med godkänt slutbleck. - altan-, terrass- och balkongdörrar som är belägna i källare eller bottenvåning, ska vara låsta med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt lås med godkänt slutbleck, eller med godkänt låsbart spanjoletthandtag. - alla övriga altan-, terrass- och balkongdörrar ska vara låsta och reglade inifrån. 2. Fönster - fönster ska vara låsta eller stängda och reglade inifrån om inte någon är hemma och har tillsyn över bostaden. - När du sover ska samtliga fönster i andra rum än det du sover i vara stängda samt låsta, reglade eller haspade 3. Nyckel Nyckel får inte: - lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden - vara försedd med namn- eller adressuppgifter eller annan uppgift så att obehörig kan avgöra vart nyckeln går. 4. Låsbyte Har du anledning att misstänka att någon obehörig innehar nyckel till bostaden måste du omedelbart byta lås. Vi ersätter kostnaden för byte av lås till den försäkrade bostaden om nyckeln förlorats vid inbrott, stöld, rån, överfall eller väskryckning och det är sannolikt att tjuven kan spåra vart nyckeln går. 5. Vapen Vapen och ammunition ska förvaras i bostadsutrymme och vara inlåst i godkänt vapenskåp. 6. Särskilda lås- och larmkrav För försäkringsbelopp mellan 1,5 2,0 miljoner kronor ska dörrar och fönster vara försedda med av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkända lås. För försäkringsbelopp över 2,0 miljoner kronor ska bostaden vara försedd med ett av Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) godkänt direktanslutet larm. 4.3 ANDRA ÅLIGGANDEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRHÅLL- ANDEN De uppgifter som ligger till grund för priset på försäkringen framgår av försäkringsbrevet. 1. Riskökning När försäkringen tecknas är du skyldig att lämna riktiga och fullständiga uppgifter om sådana förhållanden som: boendeform, om din bostad är försedd med SSF-godkänt inbrottslarm samt boyta om du bor i bostadsrätt. Försäkringsbeloppet ska motsvara värdet av försäkrad egendom eller annat försäkrat intresse enligt villkorens ersättnings- och värderingsregler. Om det verkliga värdet på egendomen är högre än försäkringsbeloppet har du inte fullt försäkringsskydd. Detta kallas underförsäkring. Om du t ex har ett försäkringsbelopp på kr, men det verkliga värdet på egendomen är kr, så har du bara försäkring för halva värdet. Det innebär att ersättning vare sig skadan var stor eller liten vid skada kan halveras. Om Moderna Trygghetsförsäkringar begär det är den försäkrade skyldig att lämna en förteckning även över det som är oskadat så att vi kan bedöma om underförsäkring föreligger. Om de uppgifter som står i försäkringsbrevet är felaktiga eller ändras måste du anmäla det till oss omedelbart. Om du försummar att anmäla fel i uppgifterna eller annan riskändring avseende någon av ovanstående uppgifter kan ersättningen minskas enligt punkt Vid skada Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till Moderna Trygghetsförsäkringar så snart som möjligt på telefon Stöld, förlust, skadegörelse, rån och överfall ska polisanmälas omedelbart efter att skadan har inträffat. Vid begäran från Moderna Trygghetsförsäkringar ska handlingar från polisen skickas in. Vid resa utomlands ska polisanmälan göras i det land skadan inträffar så snart som möjligt och senast innan du åker hem till Sverige. Förlust av eller skada på resgods ska anmälas till den som ansvarat för transporten. Av punkt 10 Reseskydd och punkt 11 Utökat Reseskydd framgår det vilka andra intyg och handlingar du ska anskaffa och skicka till oss i samband med skada under resa utomlands. 13

14 Du måste lämna riktiga och så fullständiga uppgifter som möjligt om vad som inträffat och beträffande den egendom som skadats. Du får inte undanhålla något som kan ha betydelse för skaderegleringen. Om du har andra försäkringar för samma skada måste du upplysa oss om det. Du är skyldig att medverka till besiktning av såväl skadad som oskadad egendom. Du ska behålla skadade föremål tills vi har fått möjlighet att besiktiga dem och godkänna eventuella reparationer. Vi har rätt att anvisa reparatör. 3. Räddningsåtgärder När en skada som omfattas av försäkringen inträffar eller befaras vara omedelbart förestående måste du så gott du kan försöka hindra eller begränsa skadan. Exempel kan vara att larma brandkåren, att stänga huvudkranen vid vattenutströmning eller att försöka rädda undan hotade föremål. Vi betalar rimlig och försvarlig kostnad för detta om du inte har rätt till ersättning från annat håll enligt lag, författning, avtal, garanti eller liknande åtagande. Vid annan försäkring än ansvarsförsäkring ersätts räddningskostnad, även om försäkringsbeloppet inte räcker till. 4.4 OM DU INTE UPPFYLLER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ELLER ANNAT ÅLIGGANDE Om du inte uppfyllt de säkerhetsföreskrifter som anges under punkt 4.1, 4.2 och punkt i Täckningsschemat eller annat åliggande enligt punkt 4.3 kan ersättningen vid en skada minskas med ett särskilt avdrag i enlighet med vad som kan anses vara skäligt. Vad gäller upplysningsplikten vid skaderegleringen kan ersättningen minskas enligt vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna om du av uppsåt eller grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning. Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna och på förhållandets samband med den inträffade skadan. Om följande särskilda säkerhetsföreskrifter/åligganden inte uppfylls är avdraget som regel enligt tabellen nedan. Med dig jämställs annan som handlat med ditt samtycke eller i ditt ställe eller tillsammans med dig har tillsyn över försäkrad egendom eller som har väsentlig ekonomisk gemenskap med dig (t.ex. din make/maka/sambo/registrerad partner) beträffande den försäkrade egendomen. Om oriktiga uppgifter om försäkringsförhållanden lämnas drabbar det alla som omfattas av försäkringen. Om oriktiga uppgifter lämnas eller uppgifter undanhålls i samband med skada drabbas den som lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit uppgifter. Villkor Punkt A Punkt B Punkt D Punkt E Punkt F Punkt F Punkt F Punkt K Punkt N Säkerhetsföreskrifter Levande ljus, eld och glöd Säkerhetsföreskrifter för läckage Dörrar, fönster, vapen, nyckel, låsbyte, godkända lås och godkänt direktanslutet larm Förvaring i hotellrum, passagerarhytt, sovvagnskupé och långfärdsbuss Förvaring i bil, husvagn, husbil, tält eller båt Uppsikt över medförd egendom Godkänt cykellås och låst cykelkärra Bristfällig eller olämplig emballering Säkerhetsföreskrifter för egendom 4.5 FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet med uppsåt lämnas ingen ersättning till dig. Har du framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet genom grov vårdslöshet kan ersättningen sättas ned med hänsyn till omständigheterna Detsamma gäller om du annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa. Detta gäller också om någon annan framkallat eller förvärrat följderna av försäkringsfallet, om denne handlat med ditt samtycke eller har väsentlig ekonomisk gemenskap med dig (t.ex. din make/maka/sambo/registrerad partner) beträffande den försäkrade egendomen. Avdrag* 25 % högst kronor 25 % Punkt C Snötryck 25 % 25 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % * Angivna procentsatser kan höjas eller sänkas om särskilda skäl föreligger. 14

15 4.6 PSYKISK STÖRNING OCH BARN Nedsättning av ersättningen tillämpas inte om du var i ett sådant sinnestillstånd som avses i 30 kap 6 Brottsbalken var under 12 år. Leverantörsgaranti Skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, försäkring, garanti, abonnemang eller liknande åtagande. Försäkringen gäller om du kan visa att den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. 4.7 ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR Försäkringen gäller inte för skador i följande speciella situationer: Krig Skador som har samband med krig eller krigsliknande händelser. Har skada genom krig eller krigsliknande händelse inträffat utanför Sverige gäller försäkringen om skadan inträffat inom tre månader från oroligheternas utbrott och om du vistades i det drabbade området vid utbrottet. Vi betalar också förlust av lösöre när förlusten beror på att du vid evakuering varit tvungen att lämna kvar lösöret. Samma begränsningar gäller utanför Sverige för resor till och vistelse i länder eller områden som Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till. Se dock punkt 10.7 Katastrofskydd. Atomskador Skador som direkt eller indirekt orsakas av atomkärnprocess. Virus- och hackerangrepp Skador som direkt eller indirekt orsakas av virus- och hackerangrepp eller liknande händelse. Dammgenombrott Skador som direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med genombrott av vattendamm. Detta undantag avser inte punkt 8 Rättsskydd. Force majeure Förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparation eller utbetalning fördröjs pga. krig, krigsliknande händelse, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. 15

16 5. ERSÄTTNINGS- OCH VÄRDERINGSREGLER 5.1 SKADA PÅ LÖSÖRE Moderna Trygghetsförsäkringar har rätt att avgöra om en skada ska ersättas genom reparation, kontant eller med motsvarande nya eller begagnade föremål. Vi har också rätt att avgöra vem som ska utföra reparation och var återanskaffning ska göras. Reparation och återställande skall godkännas av oss. För att skydda dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen är du alltid beställare av en reparation. Det är du som är beställare och betalningsansvarig. Oavsett värderingsreglerna i punkt betalar vi inte högre ersättning än vad likvärdigt föremål kostar att återanskaffa eller att reparera hos av Moderna Trygghetsförsäkringar anvisat inköps- eller reparationsställe. Om du har rätt till nyprisersättning enligt punkt A-C och återanskaffning inte sker inom 6 månader så får du ersättning med 70% av nypriset. Moderna Trygghetsförsäkringar övertar äganderätten till föremål som ersatts, om inte annat överenskommits. Kommer ett föremål som vi ersatt till rätta, ska du genast lämna det till oss. Vill du behålla föremålet får du göra det om du lämnar tillbaka den ersättning du fått. Vid förlust av eller skada på försäkrat föremål ska du kunna styrka såväl att du äger föremålet som vad det är värt och hur gammalt det är med exempelvis originalkvitto, garantibevis eller fotografi av föremålet. Kravet på sådant styrkande är större ju högre värde föremålet har. Försäkringsbeloppet ska motsvara värdet av all försäkrad egendom. Är du underförsäkrad får du inte ut det fulla värdet vid skada, se punkt 4.3 och punkt 4.4. Skadan värderas med hänsyn till prisläget i Sverige vid tiden för skadan. 1. Reparation Om vi bedömer att föremål som skadats ska repareras får du ersättning med vad det kostar att reparera föremålet. Vi har rätt att avgöra vem som ska utföra reparationen. Ersättningen kan inte bli högre än ersättningen skulle bli enligt punkt Kontantersättning eller motsvarande föremål Förlorade föremål och skadade föremål som inte ska repareras värderas och ersätts enligt följande regler: A. Radio, tv, mobiltelefon, cykel, glasögon m.m. Föremål som anges i ersättningstabellen nedan och som före skadan var oskadat och funktionsdugligt ersätts med utgångspunkt från vad det kostar att i allmänna handeln köpa motsvarande nytt föremål, så kallad nyprisersättning. Du får ersättning med så många procent av nypriset som anges i tabellen nedan. Ersättningstabell Föremål Om vi gör ett åldersavdrag begränsas detta till högst 80 %. Avdraget begränsas dock endast om föremålet var funktionsdugligt och oskadat vid skadetillfället. B. Smycken helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar. Smycken ersätts med vad det kostar att i allmänna handeln köpa motsvarande nytt föremål, så kallad nyprisersättning. Om smycket eller annat föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar är äldre än 40 år, ärvt, inköpt i andra hand eller om nytt motsvarande föremål inte längre finns att köpa i allmänna handeln, får du ersättning med vad det skulle kosta att köpa motsvarande föremål begagnat. C. Övriga föremål Övriga föremål ersätts med marknadsvärdet. Med marknadsvärdet menas vad det kostar att i allmänna handeln köpa motsvarande föremål som det skadade/förlorade och i samma skick eller, om sådant inte finns att köpa, vad det sannolikt skulle ha kostat om det hade funnits. Ålder i år och ersättning i procent 0-6mån 6mån-12mån < År apparat för text-, ljud- och bildåtergivning (ej dator) % armbandsur % kamera, optik, projektor och kikare digital kamera, digital videokamera % % glasögon cd- och dvd-skiva, dvd-film, tv-spel och datorspel golfutrustning cykel, cykel- och skidutrustning % % % % dator, fax och tillbehör till sådan utrustning mobiltelefon och tillbehör till sådan utrustning kläder, skor och stövlar % % % 16

17 Om marknadsvärdet inte kan fastställas enligt definitionen ovan bestäms det till vad det kostar att anskaffa ett nytt likvärdigt föremål men med avdrag för ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och andra omständigheter. Hänsyn tas inte till personliga känslor för föremålet, så kallat affektionsvärde. Är marknadsvärdet minst 70 % av nypriset har du rätt att få nytt föremål, så kallad nyprisersättning. Värdet av eget arbete lagrat på datamedia eller nedlagt på fotografier, film, inspelningar, dataprogram, modeller, hemmagjorda föremål och liknande ersätts inte. Sådana föremål ersätts med kostnaden för råmaterialet. 5.2 REPARATION I HYRES- ELLER BOSTADSRÄTTSLÄG- ENHET Moderna Trygghetsförsäkringar har rätt att avgöra om en skada ska ersättas kontant eller om den skadade inredningen/ byggnaden ska återställas genom våra åtgärder. Om vi inte får möjlighet att vidta åtgärder får du ersättning högst motsvarande den kostnad som våra åtgärder skulle ha medfört. Skadan ersätts med utgångspunkt från vad det kostar att utan dröjsmål och med användande av rationella metoder och material återställa inredningen/byggnadsdelen. Fördyras återställandet på grund av lag eller föreskrift från myndighet om hur en byggnad ska utföras betalar vi även denna fördyring enligt följande: extra isolering ingen beloppsbegränsning handikappanpassning ingen beloppsbegränsning övriga åtgärder sammanlagt högst 000 kronor. I badrum eller annat våtutrymme som har golvbrunn ersätts endast fördyring av extra isolering och av handikappanpassning. En förutsättning är att du om vi kräver det begär dispens och överklagar myndighets beslut. Vi betalar kostnaden i båda fall. Vi betalar inte för den extra kostnad som kan uppkomma vid återställande och reparation på grund av att nya normer eller branschregler gäller vid skadetillfället. Åldersavdrag görs på reparationskostnaden för varje byggnadsdel enligt kommande tabell. Med byggnadsdel avses var och en av de installationer, ytbeklädnader, tillbehör som är uppräknade i tabellen. Vid skada på målning, tapetsering samt annan väggbeklädnad eller golvbeläggning räknas dessa i varje utrymme som en byggnadsdel. Vid återställande ersätts de skadade utrymmenas byggnadsdelar och ytskikt. Angränsande oskadade utrymmen med samma ytskikt som de skadade ersätts inte. För övriga byggnadsdelar och installationer som inte finns med i tabellen görs ett åldersavdrag efter beräknad livslängd. Utöver åldersavdrag enligt tabellen för byggnadsdel på nästa sida kan avdrag göras om du har försummat att sköta och underhålla den inredning/byggnadsdel som skadats. Detta gäller även för inredning/byggnadsdel som inte anges i tabellen för åldersavdrag. Åldersavdraget begränsas till högst 80 % på byggnadsdel eller del av sådan som före skadan var oskadad och funktionsduglig. Denna begränsning av avdraget gäller dock inte för skada på Hushållsmaskiner, andra elektriska föremål samt installationer där åldersavdraget således kan uppgå till procent. 17

18 Byggnadsdel avser både material och arbete (rivning och återställande) Installationer för värme, vatten avlopp, sanitet, ventilation samt maskinell utrustning - värmepumpsanläggning inklusive inbyggd varmvattenberedare, solfångare, vindkraftverk och bergvärmepump - rörsystem, oljecistern, vattenradiatorer, vattenburen golvvärme, avloppstank inklusive septiktank och sanitetsgods - övriga installationer och annan maskinell utrustning än hushållsmaskiner, t.ex. elradiatorer, takvärme, el-golvvärme, separat varmvattenberedare, värmepanna inklusive expansionskärl, fjärrvärmeväxlare - luft/luft-värmepump antal år utan åldersavdrag 2 år 10 år 5 år 2 år därefter ett avdrag per påbörjat år 10 % 5 % 8 % 15 % Elinstallationer Hushållsmaskiner inklusive spis (avdraget gäller både för reparation och för utbyte) 25 år 2 år 5 % 10 % Målning (även utomhus), tapetsering samt annan vägg- och takbeklädnad (ej våtrum) Golvbeläggning (ej våtrum) - textila - plast, vinyl, linoleum och laminat - keramiska plattor - trägolv inklusive parkett Våtrumsbeklädnad inklusive tätskikt - golv-, väggmatta (trådsvetsad) - keramiska plattor, stenplattor - övrigt material och utförande samt målning i våtrum Radio- och TV-antenn inklusive parabol, markiser Köksluckor och bänkskivor - massiva - övriga Ytterdörrar, portar och fönster inklusive lås och beslag Braskamin, gjutjärnskamin eller liknade av metall Pool, poolduk, jacuzzi och badtunna Larm, datakablar och audioinstallationer 5 år 5 år 10 år 10 år 15 år 5 år 10 år 2 år 5 år 20 år 10 år 15 år 10 år 5 år 5 år 8 % 8 % 5 % 5 % 5 % 8 % 5 % 10 % 8 % 5 % 5 % 5 % 5 % 8 % 8 % 18

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT2012:1 Gäller från 2012-08-01 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG Gäller från 2012-08-01 Särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2012-08-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare

HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare HSB bostadsrättstilläggsförsäkring Gäller för försäkringar tecknade eller förnyade fr. o.m 2008-09-01 och gäller tillsvidare Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB HSB bostadsrättstilläggsförsäkring

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG

BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG GJK 744:2 BOSTADSRÄTTS- TILLÄGG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor för Fastighet

Läs mer

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB

HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstilläggsvillkor i samarbete med If Skadeförsäkring AB HSB Gemensamt Bostadsrättstillägg // Version 1 1 HSB bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2007 1. Försäkrad

Läs mer

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG. Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 BOSTADSRÄTTSTILLÄGG Särskilt försäkringsvillkor VBT 2015:1 Gäller från 2015-01-01 Särskilt försäkringsvillkor Med detta försäkringsvillkor görs följande tillägg till och ändringar av allmänna försäkringsvillkor

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) 8ae32df6-0cc5-43bd-8019-8509215b27f2 Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01

Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Bostadsrättstillägg Villkor VBT 2015 2015-01-01 Innehållsförteckning Sida 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. Var försäkringen gäller 3 3. Försäkrad egendom 3 3.1 Försäkringen omfattar 3 4. Försäkringsform

Läs mer

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring

Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Sid 1 (5) ba461b34-bdb9-4834-930b-3ac2c33bf9ab Särskilt villkor Bostadsrättsförsäkring Kollektiv Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. A. Egendomsförsäkring 01.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING ÖB 028:1 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1. Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrättslägenhet Försäkringen gäller för bostadsrättshavarens lägenhet på adressen som anges som försäkringsställe i försäkringsbrevet.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING

BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING V 066:11 T:BRF 1:4 SÄRSKILT VILLKOR BOSTADSRÄTTSFÖRSÄKRING 1 Försäkrad egendom 1.1 Bostadsrätts- Försäkringen gäller för bostadsrättsinnehavarens lägenhet på adressen som lägenhet anges som försäkringsställe

Läs mer

Bostadsrättstillägg HSB745

Bostadsrättstillägg HSB745 Bostadsrättstillägg HSB745 I tillägg till Försäkring för fastighet och fastighetsförvaltning PS900 Gäller från och med 2016-01-01 Innehåll 1. Vem försäkringen gäller för 3 2. När försäkringen gäller 3

Läs mer

Information angående villkorstexter

Information angående villkorstexter Information angående villkorstexter 3 februari 2014 1 (5) Följande villkor är inkluderade: Försäkring för bostadsrätt och ägarlägenhet 2 1 Vem försäkringen gäller för 2 2 När försäkringen gäller 2 3 Var

Läs mer

Kompletterande egendomsförsäkring URA

Kompletterande egendomsförsäkring URA Kompletterande egendomsförsäkring URA Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (8) Innehåll 1 OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 När och var gäller försäkringen?... 3 1.2 Vem gäller

Läs mer

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00

Försäkringsvillkor. Försäkringsnummer SP118846. Kontaktuppgifter: If Kundcenter Företag Telefon: 0771-56 00 00 Försäkringsvillkor Försäkringsnummer SP118846 2 juni 2014 1 (1) Brf Rosenlinden Att: Ekonomiansvarig Ynglingav 20 B Nb 177 57 JÄRFÄLLA Vi har i detta brev bifogat de försäkringsvillkor som gäller för er

Läs mer

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring

A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring Utdrag (110221) ur Allmänt Villkor Willis Bostadsrättsföreningsförsäkring 2010-12-23 A3. Bostadsrättsförsäkring Tilläggsförsäkring 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för bostadsrättshavare

Läs mer

Villkorssammanfattning fritidshus

Villkorssammanfattning fritidshus Kort om fritidshusförsäkringen Vem gäller försäkringen för? Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för dina familjemedlemmar. Vad gäller försäkringen för? Din fritidshusförsäkring gäller

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

kolonin.nu försäkringsvillkor - Kol 05

kolonin.nu försäkringsvillkor - Kol 05 kolonin.nu försäkringsvillkor - Kol 05 Innehållsförteckning 1. Vem försäkringen gäller för 2. Var försäkringen gäller 3. Vad försäkringen gäller för 3.1 Lösöre 3.2 Byggnad 3.3 Täckningsschema 4. Allmänna

Läs mer

Hus/ Försäkringsvillkor/ Januari 2011

Hus/ Försäkringsvillkor/ Januari 2011 / Försäkringsvillkor/ Januari 2011 Hus, Fritidshus, Lösöre i fritidshus Ring oss gärna på 077-575 01 00 eller besök www.modernatrygghetsforsakringar.se Viktigt att tänka på när du läser villkoret 1 / Detta

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01. Produktnr 2001 Villlkorsnr 2001103

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01. Produktnr 2001 Villlkorsnr 2001103 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex Gäller från 2015-04-01 Produktnr 2001 Villlkorsnr 2001103 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR...4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD...4

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Sidan 3 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Gjensidiges Villahemförsäkring

Gjensidiges Villahemförsäkring Vår villahemförsäkring ger dig trygghet och ro i sinnet när olyckan är framme. I försäkringen ingår bl.a. Assistans vid ID-stöld sersättning upp till 250 000 kr, ersättning även vid vårdnadstvist Reseskydd

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SAMTRYGG TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Försäkringsvillkor för Samtryggs trygghetsförsäkring I Egendomsförsäkring 1. Vem försäkringen

Läs mer

Hem Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation

Hem Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation Hem Moderna Trygghetsförsäkringar genom Nordea produkt- och förköpsinformation Med hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina saker därhemma. Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar som du har behov

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank.

Fritidshusförsäkring. Bara för dig som är kund i Swedbank. Fritidshusförsäkring Bara för dig som är kund i Swedbank. Som kund i Swedbank kan du ha sommarparadiset i säkert förvar. Nu finns en prisvärd fritidshusförsäkring skapad speciellt för dig som är kund i

Läs mer

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig

Vad händer nu? Din bostadsrättsförsäkring gäller för. Som bostadsrättsinnehavare är du underhållsskyldig emotive När du fått headline en skada på Brochure din descriptor bostadsrätt 2 Skada bostadsrätt Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med

Läs mer

B388:4 Bostadsrättsförsäkring

B388:4 Bostadsrättsförsäkring Försäkringsvillkor gäller från och med 2016-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen

Läs mer

B388:1 Bostadsrättsförsäkring

B388:1 Bostadsrättsförsäkring 1/5 B388:1 Försäkringsvillkor gäller från och med 2012-07-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att

Läs mer

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna

10 % Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. Bara för medlemmar i Villaägarna Bara för medlemmar i Villaägarna Kombinationsrabatt Villaägarnas Villahemförsäkring Flex - bra om det händer något. I försäkringen ingår bl a Rättsskydd upp till 270 000 kr ID-skydd LagfartsXtra Ersättning

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Hem

Produkt- och förköpsinformation Hem Produkt- och förköpsinformation Hem Med hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina saker därhemma. Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar du har behov av och får därför en försäkring som passar

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Hem Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR... 4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD... 4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT... 5 C1 Lös egendom...

Läs mer

B388:2 Bostadsrättsförsäkring

B388:2 Bostadsrättsförsäkring 1/5 B388:2 Försäkringsvillkor gäller från och med 2014-01-01 Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att

Läs mer

När du har fått en skada på din bostadsrätt

När du har fått en skada på din bostadsrätt När du har fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar när du har fått en skada på din bostadsrätt, till exempel om vad som händer nu. Med den här broschyren

Läs mer

Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring - Kortfattad information om din försäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du

Läs mer

Villkorssammanfattning Hemförsäkring

Villkorssammanfattning Hemförsäkring Villkorssammanfattning Hemförsäkring Speciellt anpassad för dig som bor i bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och utanför hemmet.

Läs mer

Produkt- och förköpsinformation Hem

Produkt- och förköpsinformation Hem Produkt- och förköpsinformation Hem Med hemförsäkringen får du ett bra skydd för dina saker därhemma. Du väljer själv vilka tilläggsförsäkringar du har behov av och får därför en försäkring som passar

Läs mer

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende

Försäkringar. Kap 10. Ansvarsfördelning mellan föreningen och de boende Kapitel 10 Försäkringar Kap 10 Ansvarsförsäkring mellan föreningen och de boende Föreningens fastighetsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Bostadsrättstillägget Hemförsäkring En bostadsrättsförenings

Läs mer

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning

Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB FÖRSÄKRINGSVILLKOR SPECIALFÖRSÄKRING N39:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 4 Speciella försäkringar - Egendom 3 4.3 Specialförsäkring 3 4.3.1 Vem f örsäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Flex Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR...4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER...4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD...4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT...5 C1 Lös

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Max. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Max. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Villahem Max Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR... 4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD... 4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT... 4 C1

Läs mer

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade

Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Förköpsinformation 10 2010-03-01:1 Hemförsäkring för äldre och funktionshindrade Länsförsäkringar erbjuder dig som är äldre eller funktionshindrad en hemförsäkring som ger ett bra ekonomisk skydd för dina

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Fritidshus. Gäller från 2015-04-01

Försäkringsvillkor för Villaägarnas Fritidshus. Gäller från 2015-04-01 Försäkringsvillkor för Villaägarnas Fritidshus Gäller från 2015-04-01 Innehållsförteckning FULLSTÄNDIGA VILLKOR... 4 A VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 4 B VEM ÄR FÖRSÄKRAD... 4 C VAD ÄR FÖRSÄKRAT... 5 C1 Lös

Läs mer

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01

ICA Banken. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 ICA Banken Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Gäller från 2013-12-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks

Som förälder gäller det att hjälp sina barn skydd i sin nya bostad. Undersökningen* visade nämligen att många tror att de täcks UNIK FÖRSÄKRING Varför? Medlemmen har upplevt att försäkringsbolagen inte ser de behov medlemmen har och p.g.a. pg detta bryr man sig inte om att teckna försäkringar. Unga ensamstående i åldern 18-25 saknar

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILT VILLKOR ALLRISKFÖRSÄKRING EGENDOM 2009 05 01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för försäkringstagaren samt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSINFORMATION

FÖRSÄKRINGSINFORMATION Brf Sädesärlan 6 FÖRSÄKRINGSINFORMATION Förening har tecknat en Fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg som gäller för samtliga medlemmar i föreningen, försäkringen löper på årsbasis med förnyelsedatum

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd med ett bra grundskydd

Läs mer

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt

Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Polisförbundets hemförsäkring En medlemsförmån som räcker jorden runt Oavsett om du bor i bostadsrätt eller hyr din bostad är det viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en hemförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Boende

Försäkringsvillkor Boende Försäkringsvillkor Boende 2015-10-01 ICA Försäkring AB Org. nr. 556966-2975 Säte: Solna Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås www.icaforsakring.se Kundservice: 033-47 47 90 Skadeservice: 033-47 47 90

Läs mer

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV

INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV INFORMATION OM KONSTNÄRSFÖRSÄKRING FÖR STUDERANDEMEDLEMMAR GRUNDALTERNATIV EGENDOM (brand/inbrott/vatten) - maskinerier/varor* 50 000 kr - ritningar/arkivalier/datainformation 2,0 basbelopp - skada på

Läs mer

Försäkringsvillkor Boende

Försäkringsvillkor Boende Försäkringsvillkor Boende 2015-10-01 GA ICA Försäkring AB Org. nr. 556966-2975 Säte: Solna Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås www.icaforsakring.se Kundservice: 033-47 47 90 Skadeservice: 033-47 47

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Sveland Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring Fritidshusförsäkring för ännu bättre avkoppling Fritidshusförsäkringen ger dig en bra trygghet för till exempel sommarstället

Läs mer

Hem, Villa och Fritidshus

Hem, Villa och Fritidshus Hem, Villa och Fritidshus Försäkringsvillkor: Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Datum: 13.02.01 1 Villkor Hem, villa & fritidshus Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684

Läs mer

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING

Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem

Läs mer

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2013-02-01

Försäkringsvillkor för villa och fritidshus. Gäller från 2013-02-01 Försäkringsvillkor för villa och fritidshus Gäller från 2013-02-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se Bolagsverket Org.nr. 516403-8662

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01

FÖRKÖPSINFORMATION. MediaMarkt konto. Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) Gällande från 2015-04-01 FÖRKÖPSINFORMATION MediaMarkt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år) FÖRKÖPSINFORMATION Media Markt konto Allriskförsäkring för hemelektronik och hushållsmaskiner (5 år)

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus AKF 2015-07-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus AKF 2015-07-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus AKF 2015-07-01 Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S

Läs mer

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring

Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Villkorssammanfattning Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern.

Läs mer

Polisförbundets studenthemförsäkring En medlemsförmån för dig som är student

Polisförbundets studenthemförsäkring En medlemsförmån för dig som är student Polisförbundets studenthemförsäkring En medlemsförmån för dig som är student Oavsett om du bor i studentkorridor eller egen lägenhet behöver du en hemförsäkring. Därför har Polisförbundet tagit fram en

Läs mer

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring.

Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor som gäller för er försäkring. Information om försäkring och skadereglering i samband med skada i bostadsrättsförening Denna information är en generell beskrivning. För försäkringsavtalet gäller det försäkringsbrev och försäkringsvillkor

Läs mer

Villkor Hemförsäkring

Villkor Hemförsäkring VILLKOR H16 Villkor Hemförsäkring Gäller från 2016-01-01 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp

Läs mer

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt

Hemförsäkring. Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Hemförsäkring Kortfattad information om din Hemförsäkring För boende i hyresrätt eller bostadsrätt Vår hemförsäkring är både omfattande och prisvärd. Du får ett bra skydd för dina ägodelar, både i och

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring WaterCircles Försäkringar är till för dig som vill välja ett miljösmart försäkringsalternativ. För oss är det viktigt att påverka framtidens miljö och styra utvecklingen mot ett hållbart

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Försäkringslösningen för fritidshus finns i två varianter FritidshusBAS och FritidshusPLUS. I den senare ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för tomt

Läs mer

Polisförbundets fritidshusförsäkring

Polisförbundets fritidshusförsäkring Polisförbundets fritidshusförsäkring En medlemsförmån som tryggar semesternöjet Ett fritidshus ska vara en källa till avkoppling. Därför är vår medlemsförsäkring för fritidshus utformad för att minimera

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR FÖRETAGSFÖRSÄKRING TONSÄTTARE 2006 05 01 I anslutning till N01 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 1. EGENDOMSFÖRSÄKRING Med ändring av häremot stridande bestämmelser

Läs mer

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil

Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Försäkring för lätta släp, husvagn och husbil Våra försäkringar är flexibelt utformade för att täcka varje företags försäkringsbehov. De kan omfatta allt från enbart trafikförsäkring och kaskoförsäkring

Läs mer

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i försäkrad bostadsrättsförening såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 3 nedan.

Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i försäkrad bostadsrättsförening såsom ägare eller ansvarig för försäkrad egendom enligt punkt 3 nedan. Särskilt villkor GA 13005:5 - Gäller från 2014-05-01 Detta villkor gäller som tillägg till Allriskförsäkring för Bostadsrätternas Bostadsrättsförening, G13005. Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar,

Läs mer

Sveland Fritidshusförsäkring

Sveland Fritidshusförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på sveland.se Sveland Fritidshusförsäkring

Läs mer

Försäkringsvillkor Boende

Försäkringsvillkor Boende Försäkringsvillkor Boende 2015-10-01 ICA Försäkring AB Org. nr. 556966-2975 Säte: Solna Besöksadress: Lagercrantz plats 3, Borås www.icaforsakring.se Kundservice: 033-47 47 90 Skadeservice: 033-47 47 90

Läs mer

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6

Innehåll. Information om din försäkring 3. A Var och för vilka försäkringen gäller 5. B Aktsamhetskrav 5. C Självrisker 6 Innehåll Information om din försäkring 3 A Var och för vilka försäkringen gäller 5 B Aktsamhetskrav 5 C er 6 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 6 E Värderings- och ersättningsregler 8 F Egendomsskador

Läs mer

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01

Folksam (Bas) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Folksam (Stor) Folksam ömsesidig sakförsäkring Hem och villa 2013-01-01 Jämför villaförsäkringar Alla villaförsäkringar täcker brand, läckage och översvämning, men det finns viktiga skillnader när det gäller till exempel ersättning vid läckage i badrum, åldersavdrag och självrisker

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.)

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, trafikolycka etc.) Hemförsäkring Med din Hemförsäkring hos oss får du en trygg och omfattande försäkring som ger dig ett skydd både för dina saker och för dig och dina familjemedlemmar. I Hemförsäkringen kan du få ersättning

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

När ni har fått en skada i er förening

När ni har fått en skada i er förening När ni har fått en skada i er förening Sidan 2 Sidan 3 Den här broschyren vänder sig till er som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Vi ger svar på några vanliga frågor om ansvar och försäkringar

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MFP 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, installationer, etc.

Villaförsäkring. Villaförsäkring (byggnad och tomt) Egendomsskydd (stöld, brand, läckage, naturskador, hushållsmaskiner, installationer, etc. Villaförsäkring Vår Villaförsäkring ger dig ett bra försäkringsskydd så att du kan känna dig trygg och slipper oroa dig för oförutsägbara händelser och skador i din bostad. Utöver detta är vår Villaförsäkring

Läs mer

DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING

DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING DANCENTER TRYGGHETSFÖRSÄKRING FÖRSÄKRINGSVILLKOR VF Trygghetsförsäkring Sv,No 1:1 Vardia Försäkring Vardia Försäkring, a part of Scandinavian Insurance 1 Group AS, org.nr. 994 288 962 VF Trygghetsförsäkring

Läs mer

Försäkra fritidshuset

Försäkra fritidshuset Försäkra fritidshuset Hos oss kan du försäkra ditt fritidshus i två varianter: FritidshusBAS och. I ingår bland annat ett unikt allriskskydd på upp till 200 000 kronor för bostadsbyggnad. Om du är nöjd

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

Polisförbundets villahemförsäkring En medlemsförmån som ser om ditt hus

Polisförbundets villahemförsäkring En medlemsförmån som ser om ditt hus Polisförbundets villahemförsäkring En medlemsförmån som ser om ditt hus Som husägare vet du att det är viktigt att vara rätt försäkrad. Därför har vi tagit fram en villahemförsäkring för medlemmar som

Läs mer

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien

Fritidshusförsäkring. Försäkringens giltighetstid. Vem gäller försäkringen för? Vad gäller försäkringen för? Premien Fritidshusförsäkring Vår fritidshusförsäkring ger ett gott skydd för ditt fritidsboende. Du får alltid ett bra grundpaket som täcker det viktigaste så att du kan koppla av på semestern. Vem gäller försäkringen

Läs mer

YoungLiving/ Försäkringsvillkor/ Juli 2013

YoungLiving/ Försäkringsvillkor/ Juli 2013 YoungLiving/ Försäkringsvillkor/ Juli 2013 YoungLiving VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER VILLKOREN 1/Detta är de kompletta villkoren för hela YoungLiving med samtliga tillägg. Vilka delar som omfattas

Läs mer

Personbil och lätt lastbil för uthyrning

Personbil och lätt lastbil för uthyrning Personbil och lätt lastbil för uthyrning En försäkring för personbilar och lätta lastbilar som används i yrkesmässig uthyrning. Den är flexibelt utformad för att täcka både stora och mindre uthyrningsföretags

Läs mer

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment?

Hemförsäkring. Vad ingår i varje moment? Hemförsäkring Skattebetalarnas Medlemsförsäkring erbjuder dig som medlem i Skattebetalarnas Förening trygga försäkringar till förmånliga priser och en bra service. I Hemförsäkringen får du ersättning om

Läs mer

Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01

Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01 Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring FÖRSÄKRINGSVILLKOR 2008-04-01 Försäkringsvillkor Moderna Försäkringar Gäller från 2008-04-01 (MF 2008-04-01) Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sak AB Styrelsens

Läs mer

Villkor VH 10. Villahemförsäkring. Gäller från 2010-01-01

Villkor VH 10. Villahemförsäkring. Gäller från 2010-01-01 Villkor VH 10 Villahemförsäkring Gäller från 2010-01-01 Innehåll A Var och för vem försäkringen gäller 6 B Aktsamhetskrav 6 C Självrisker 7 D Försäkrad egendom och högsta ersättningsbelopp 8 E Värdering-

Läs mer

HEM. Försäkringsvillkor september 2015

HEM. Försäkringsvillkor september 2015 HEM Försäkringsvillkor september 2015 Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell skada. Ring oss gärna på 0771-655 655 eller besök

Läs mer

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MF 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring

Försäkringsvillkor Motor. Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MF 2015-08-01. Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor Motor Försäkringsvillkor för hem, villa och fritidshus MF 2015-08-01 1 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Bolagsverket Org. Nr. 516403-8662 Tryg

Läs mer

Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor, gäller från 2010-11-01

Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring. Försäkringsvillkor, gäller från 2010-11-01 Hem-, Villa- och Fritidshusförsäkring Försäkringsvillkor, gäller från 2010-11-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Birger Jarlsgatan 43 Box 7830 103 98 Stockholm 08-684 12 000 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom Norden. Försäkrad egendom Lös egendom

Var försäkringen gäller Försäkringen gäller inom Norden. Försäkrad egendom Lös egendom Hem Förköpsinformation Denna broschyr är en information om innehållet i försäkringen som du har rätt att få innan du köper försäkringen. Det är viktigt att du läser den. Det är en kortfattad översikt av

Läs mer

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2011

Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus. Gäller från 1 januari 2011 Försäkringsvillkor Hem, villahem, fritidshus Gäller från 1 januari 2011 3 Innehåll Översiktlig information...4 A Hemförsäkring Standard... 12 Var och för vem försäkringen gäller... 12 Självrisker... 12

Läs mer

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring

Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring Försäkringsvillkor hyresförlust- försäkring GL 125:4 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoret gäller from 2015-01-01. Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21

Läs mer

HEMFÖRSÄKRING Hem 2016

HEMFÖRSÄKRING Hem 2016 HEMFÖRSÄKRING Hem 2016 Gäller från 2016-01-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 Viktigt om din försäkring...3 Ordlista...3 Vem svarar för försäkringsskyddet...3 Om skada inträffar...4 1. Hemförsäkring...5

Läs mer

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01

Villahemförsäkring. Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Villahemförsäkring Förköps-/Efterköpsinformation 2008-01-01 Du kan aldrig helgardera dig mot olyckor men du kan avdramatisera deras effekter Vid vilka skadetyper skyddar försäkringen? Egendomsskyddet i

Läs mer