TU Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen Observera att sista ansökningsdag är 31 juli.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TU 2015-2018. Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen. 2015. Observera att sista ansökningsdag är 31 juli."

Transkript

1 TU 15-18

2 G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N TU Information för Dig som avser att söka Tränarutbildningen , med start hösten Observera att sista ansökningsdag är 31 juli. Behöriga att söka är den som genomgått och godkänts på TAU från hösten Utbildningsmål: Är att Golftränaren som genomgått Tränarutbildningen skall på uppdrag av golfklubb/ anläggning vara kvalificerad att ta ett helhetsgrepp om det idrottsliga ansvaret. I detta ingår att kunna planera, genomföra och utvärdera den totala tävlings- och träningsverksamheten, i synnerhet för ungdom, nybörjare och elit. Golftränaren skall vara utbildad för att leda den interna utbildningen av samtliga medlemmar, ledare och personal inom idrottssektorn. Kunskapsområde: Golftränaren ska under utbildning ges ett helhetsperspektiv på golfsporten utifrån tre kunskapsområden; Tekniken och Spelet, Coaching och Ledarskap samt Affärsmannaskap och Management. Med dessa kunskapsområden i centrum för utbildningen ska den blivande Golftränaren erhålla den kompetens som leder till utbildningens mål, enligt gällande kursplan. Utbildningens längd: TU omfattar 18 kursveckor, motsvarande 730 timmar. Där utöver tillkommer hemuppgifter, projektarbeten samt handledning motsvarande 580 timmar samt ett examensarbete på 280 timmar. Därutöver tillkommer verksamhetsförlagd praktik på 1800 timmar. Preliminära kursveckor: * 2015 v 42, 45 och 46 * 2016 v 2, 3, 9, 10, 38, 45 och 46 * 2017 v 2, 3, 6, 7, 10, 39, 45 och 46 *2018 v 2 eller 3 Examination: Sker under vecka 2 och/eller Eventuella kompletteringar på examensarbetet samt restuppgifter skall vara inlämnade senast den dag kursledningen bestämmer och i god tid kommunicerar till eleverna. Slutgiltiga betyg sätts efter detta datum.

3 Betyg och omdöme: Betyg kommer att delas ut i följande områden; Tekniken och Spelet, Coaching och Ledarskap, Affärsmannaskap och Management samt ett betyg specifikt i golfteknik. Betyg kommer även att ges på den skriftliga och den muntliga presentationen av examensarbetet. Av dessa sex betyg ges sedan ett sammanslaget slutbetyg på kursen. Utöver betygen skrivs även ett omdöme om din insats på TU. Utbildningsplatser: Preliminära platser är: Bosön IFHS, Halmstad, PGA National, Carlskrona GK och i utlandet. Kursavgift: Priset för utbildningen är exklusive moms. Kursavgiften delbetalas enligt avtal (fyra terminer). I kursavgiften ingår kurslokaler, ämneslärare, föreläsare och kursledning. I kursavgiften ingår även boende med halvpension vid kursstart. Vid utlandsresa ingår logi med frukostpension, och en TU kläduppsättning för golfskola (de utbildningsske- den som är i läger/internatform är gemensamt boende obligatoriskt, oavsett elevens bostadsort). I kursavgiften ingår ej någon försäkring. Det åvilar därför dig som deltagare i kursen att vid varje tidpunkt tillse att du omfattas av försäkring som täcker t.ex. skador som inträffar för dig som person och dina tillhörigheter på resor till och från kurstillfällena i Sverige, i samband med respektive kurstillfälle i Sverige samt avslutningsvis även resor och deltagande i kurstillfället som äger rum i utlandet. Om du är osäker på huruvida du har tillräckligt försäkringsskydd eller inte rekommenderar vi dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att få hjälp med detta. Alternativt PGAs parter Provins Insurance, Lars Engström För dig som är medlem i PGA ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. Du har även möjlighet att teckna särskilda framförhandlade försäkringar via Provins. Läs mer på G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N

4 SVENSK GOLFTRÄNARUTBILDNING: EN TILLBAKABLICK Instruktörsutbildning i Sverige genomfördes för första gången 1955 och hölls på Bosön. Efter 1955 gick utbildningen på sparlåga fram till Åren 1969, 1971 och 1974 arrangerades en grundtränarutbildning i Åtvidaberg. Två gånger 1976 och 1978 genomfördes utbildningar i Mölle respektive Ljunghusen. Dessa fem kurser omfattade studier på 1-2 veckor och i stort sätt alla verksamma instruktörer gick utbildningen. Övergripande förändringar har sedan skett åren 1980, 1987, 1991 och Värt att nämna är att utbildningen 1980 genomfördes på Statens skola för vuxna i Härnösand med Torgny Börjesson som kursansvarig. Under 1982 startade samarbete mellan PGA och SGF som ledde till att SGF blev huvudman för utbildningen. Detta gav möjligheter till statliga anslag startade den första utbildningen med samarbete mellan PGA och SGF under namnet Grundkurs för instruktörer bytte utbildningen namn till HTU (Högre tränarutbildning), studieveckorna var åtta. Under åren 1988 till 1991 arrangerades dubbla HTU kurser på grund av golfboomen i Sverige. Från 1991 gick man åter ner till en normal utbildningstakt med en kurs och elever per år. GTU (grundläggande utbildning) startade Syftet med GTU var att ge eleverna en inblick i vad yrket Golfprofessional var för något. År 1996 tillsattes en oberoende utvärderingsgrupp för att utvärdera Tränarutbildningen i Sverige. Den arbetsgrupp som sedan arbetade fram en ny Utbildningsplan hade utvärderingen som grund för sitt arbete. Under hösten 2001 har en motsvarande utvärdering gjorts som ska ligga till grund för en ny utbildningsplan från och med Traditionen att vidareutbilda sig är stor hos svenska Golfpros. Fortbildning har genomförts i Sverige sedan Först på scenen var Peter Kostis, Jim Flick och Bill Strausburgh. Fortbildning har sedan fortsatt med namn som, Gary Wiren, Bob Toski, Michael Hebron, Jimmy Ballard, Scott Carnfield, Dennis Pugh, Jim Christine m fl. Tack vare utbildningsveckans stora deltagarantal möjliggörs för PGA Sverige att anlita stora namn, gurus, som föreläsare.

5 PGAs FORBILDNINGAR OCH KARRIÄRSPÅR Att fortbilda sig är att investera i sig själv. Det är den snabbaste vägen till framgång! För att våra medlemmar skall kunna planera sina utbildningar i god tid, presenterar vi här nedan en treårsplan för fortbildning. PGA har som ett av sina huvudmål att utveckla Svensk Golf. Detta görs bland annat genom att ständigt kompetensutveckla våra medlemmar. PGA erbjuder utbildningar som både är av hög klass och som är marknadsanpassade. Vi jobbar med utbildningar inom 3 områden/karriärspår: 1. Tekniken och Spelet 2. Coaching och Ledarskap 3. Business och Management. Samtliga områden är mycket viktiga för att man skall kunna verka som Professional, och ligger inom studieplanen på TU på en grundläggande nivå. PGAs Fortbildningsprogram ger dig en möjlighet att spetsa din kompetens inom valda områden. Vi utbildar på olika nivåer. VTU är kortare utbildningar utan direkta kunskapskontroller. VTUA är utbildningar som sträcker sig från en dag till flera med kunskapskontroller. STU och Diploma är utbildningar som sträcker sig över 200 timmar med kunskapskontroller. Du hittar mer om PGAs utbildningsutbud på DEN SVENSKA GOLFTRÄNARUTBILDNINGEN Tränarutbildningen TU ansvarar SGF och PGA för gemensamt. TU utvärderas och utvecklas efter varje kurs och kursplanen omarbetas ungefär vart tredje år för att på bästa sätt möta omvärldens och marknadens krav. Svensk TU är godkänd inom EU av PGAs of Europe, vilket innebär att en Tränare med TU har hela Europa som möjligt arbetsområde. Alla PGAs som är anslutna till PGAsE, 28 europeiska och 6 Internationella, accepterar vår utbildning som kvalificerande för fullt medlemskap i deras PGA med rätt att utföra Tränarsysslan i detta land. PGA ansvarar för det praktiska genomförandet samt all administration runt TU. Du hittar kursplaner och mer information på G O L F - Y O U R G A M E - O U R P A S S I O N

6 TU Ansökningshandlingar: Blankett för ansökan finner Du på PGAs hemsida Sista ansökningsdag är den 31 juli Obligatorisk intervju: Under veckorna sker eventuella intervjuer i Stockholm och Malmö. Samtliga behöriga sökande sorteras och kallas genom geografiskt urval. Antagningsperiod: augusti. Besked om antagning beräknas meddelas kring den 1 september Mer information: kontakta Johan Hampf, eller PGA:s kansli Nyexaminerade PGA Professionals från TU klassen

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare

Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare Gäller från 2013-01-01 Regler och riktlinjer för utbildning av exteriördomare SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Utbildningsplan för exteriördomare i grundutbildning...

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Tandsköterska Ansvarig utbildningsanordnare: Kronobergs läns landsting, Kunskapsutveckling Syd Omfattning, poäng: 300 Studieort: Växjö Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus

Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus Kursplaner för grundkurs och vidareutbildning i användning av växtskyddsmedel utomhus 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Länsstyrelsen i respektive län är huvudman för kurserna. Huvudmannen har

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning

Myndighetens syn på. tillträde till utbildning Myndighetens syn på tillträde till utbildning 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-05-2 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på tillträde

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det?

Skolambassadör för EU. Vad innebär det? Vad är det? Skolambassadör för EU Vad innebär det? Vad är det? Varför har vi en skolambassadör på vår skola? Kan stimulera till ett ökat ansvar för EU-frågor på skolan. En inspiratör framför allt när det gäller internationalisering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer