ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT."

Transkript

1 ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE REFERENCE. shape fitting technology

2 2

3 TABLE OF CONTENTS Warnings 4 Cautions 5-6 Intended Use 6-7 Product Specifications 7 Parts Detail 8 Product Use Instructions: ROHO DRY FLOATATION Mattress Overlay System 9-10 ROHO DRY FLOATATION Bariatric Mattress Overlay System 9-10 ROHO DRY FLOATATION Operating Room Pad 9-10 ROHO SOFFLEX 2 Mattress Overlay System 9-10 ROHO PRODIGY Mattress Overlay System 9-10 Attachment and Removal of Covers 11 ROHO DRY FLOATATION Isolette 12 ROHO DRY FLOATATION Nesting Pad 12 ROHO Thyroid Pillow 12 ROHO DRY FLOATATION Head/Neck Pillow 12 Cleaning & Disinfecting Troubleshooting, Disposal, Repair Program, & Contact Information 14 Return Policy & Limited Warranty 15 ESPAÑOL 16 FRANÇAIS 29 DEUTSCH 42 ITALIANO 55 NEDERLANDS 68 DANSK 81 SVENSKA 94 NORSK 107 SUOMI 120 PORTUGUÊS 133 ROHO, Inc. has a policy of continual product improvement and reserves the right to amend this document. Current version of this document is available on the website, ROHO Mattress Overlays and Accessories are manufactured by ROHO, Inc. 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois U.S.A.: , Fax Outside the U.S.A.: , Fax ROHO, Inc. The following are trademarks and registered trademarks of ROHO, Inc.: ROHO, DRY FLOATATION, PRODIGY, SOFFLEX and shape fitting technology. Products in this manual may be covered by one or more U.S. and foreign patents and trademarks. For further details please refer to 3

4 SVENSKA ROHO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ej motordrivna madrass-system & tillbehör Bruksanvisning LEVERANTÖR: DENNA BRUKSANVISNING MÅSTE FÖRVARAS TILLSAMMANS MED PRODUKTEN. VÅRDGIVARE: FÖRE ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, LÄS DESSA INSTRUKTIONER OCH SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK. shape fitting technology Varningar 95 Försiktighetsåtgärder Användningsområde Produkt Specifikationer 98 Deldetaljer 99 Instruktioner för produktanvändning: ROHO DRY FLOATATION Madrass-system ROHO DRY FLOATATION Bariatriskt madrass-system ROHO DRY FLOATATION Operationssalsdyna ROHO SOFFLEX 2 Madrass-system ROHO PRODIGY Madrass-system Montering och borttagning av skydd 102 ROHO DRY FLOATATION Isolette 103 ROHO DRY FLOATATION Kuvösdyna 103 ROHO Sköldkörtelkudde 103 ROHO DRY FLOATATION Huvud/hals kudde 103 Rengöring & Desinficering Felsökning, Avfallshantering, Reparationsprogram & Kontaktinformation 105 Returpolicy & Begränsad Garanti 106 ROHO, Inc. har som policy kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra detta dokument. Aktuell version av detta dokument finns på webbplatsen, ROHO Madrasser och tillbehör tillverkas av ROHO, Inc., 100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois U.S.A.: , Fax e-post: Utanför U.S.A.: , Fax e-post: ROHO, Inc. Följande är varumärken och registrerade varumärken som tillhör ROHO, Inc.: ROHO, DRY FLOATATION, PRODIGY, SOFFLEX och shape fitting technology. Produkter i denna bruksanvisning kan vara täckta av en eller flera amerikanska och utländska patent och varumärken. För ytterligare information, besök 94

5 SVENSKA RISK FÖR KLÄMNING AV EVENTUELL sänggrind vid användning av MADRASSsystem SAMT FALLRISK: Medicinska experter och statliga enheter i olika länder har fastställt att användningen av sidoskydd på sängar kan utgöra en livshotande fastklämningsfara för slutanvändaren. Sidoskyddet behöver inte användas för att ROHO produkten ska fungera ordentligt, men det kan dock vara kliniskt indicerat för vissa slutanvändare. Beslutet om att använda sidoskydd bör baseras på tillämpliga lagar, förordningar, slutanvändarens individuella tillstånd och behov och från fall till fall bedömning av kliniker och/eller vårdgivare aktivt engagerade i slutanvändarens vård. En sådan bedömning kan omfatta, men inte begränsas till: slutanvändarens kroppsbyggnad, allmänna tillstånd, grad av förvirring eller kognitiv svikt (med eller utan medicinering), rörlighet (eller avsaknaden), fallhistoria, stridslystnad, försök att gå ur sängen, okontrollerad kroppsrörelse, och frustration av begränsning. Kunniga och välutbildade vårdgivare bör: VARNINGAR I händelse av att ett beslut fattats att använda sidoskydd, se till att alla identifierade risker i samband med att slutanvändaren fastnar i sidoskyddet identifieras och åtgärder vidtas för att minimera sådana risker. I händelse av att ett beslut fattats att inte använda sidoskydd, se till att alla identifierade risker i samband med att slutanvändaren faller ur sängen identifieras och åtgärder vidtas för att minimera sådana risker. Bestäm om du vill använda kuddar,, larm, hög-låg sängar eller andra hjälpmedel för positionering och säkerhetsanordningar som finns på marknaden för att minska risken för att fastna eller falla. KVÄVNINGSRISK: ROHO SOFFLEX 2 Madrasser (SOFFLEX 2) och ROHO PRODIGY Madrasser (PRODIGY) bör inte användas av barn eller andra personer som löper risk för kvävning. ANVÄND INTE ROHO Madrasser hygienöverdrag - handtag för att lyfta eller flytta slutanvändaren, eftersom det kan leda till skador. 95

6 Försiktighetsåtgärder Före användning, rådgör med en läkare och/eller vårdgivare för att se till att produkten är lämplig för slutanvändarens behov. Det är viktigt att produkten installeras av välinformerade sjukvårdare med korrekt utbildning i hur produkten ska användas. KONTROLLERA VARJE MADRASS-SEKTION OCH TILLBEHÖR MINST EN GÅNG DAGLIGEN för att se till att den är rätt pumpad, justerad, och om tillämpligt ihopknäppt. KORREKT PUMPNING: Se Justeringsinstruktionerna för information om hur man ska pumpa upp produkten på rätt sätt. Det är viktigt att produkten är upp-pumpad på rätt sätt för att produkten ska ha den bästa effekten på patienten. Observera att efter produkten har ställts in på korrekt sätt för en viss person, och när produkten inte är i bruk, så kan det se ut som om den inte har tillräckligt med luft eftersom individens vikt inte vilar på produkten. Användning av annan pumputrustning än den medföljande handpumpen kan skada produkten och göra garantin ogiltig RÄTT PUMPAD: Användning av annan pumputrustning än den medföljande handpumpen kan skada produkten och göra garantin ogiltig. FÖR LITE PUMPAD: ANVÄND INTE en produkt som inte är tillräckligt pumpad. En produkt har för lite luft när avståndet mellan det lägsta benuskottet och produktens bas är mindre än det angivna. Att använda en produkt som inte är tillräckligt pumpad minskar eller eliminerar produktens terapeutiska effekter vilket kan öka risken för skador på hud och annan mjukvävnad. SLÄPPER UT LUFT: Om produkten släpper ut luft, se felsökningsavsnittet. Om produkten trots detta forfarande släpper ut luft, avbryt bruk av produkten omedelbart och kontakta din sjukvårdsinrättning, distributör, leverantör eller ROHO, Inc. Om produkten inte behåller luften, minskar produktens terapeutiska effekter, vilket kan öka risken för skada på hud eller annan mjukvävnad. FÖR MYCKET PUMPAD: ANVÄND INTE en alltför hårt pumpad produkt. Produkten är för hårt uppblåst när avståndet mellan den lägsta bendelen och produktens bas är längre än de angivna. Se Justeringsinstruktionerna för information om hur man ska pumpa upp produkten på rätt sätt. För mycket luft i produkten ökar risken för att individen kan falla av och minskar produktens terapeutiska effekter vilket kan öka risken för skada på huden eller annan mjukvävnad. VIKTGRÄNS: Madrassen bör vara rätt dimensionerat till slutanvändare och bäddmadrasser. SOFFLEX 2 har en viktgräns på 330 lbs. (150 kg). PRODIGY har en viktgräns på 300 lbs. (136 kg). Ingen viktbegränsning för andra produkter i denna manual om de har rätt storlek för slutanvändaren. TRYCK: Förändringar i höjd kan behöva justeras för din produkt. PUNKTERING: Håll produkten borta från vassa föremål som kan punktera luftcellerna och orsaka att luften går ur. VÄRME/ELD: UTSÄTT INTE produkten för hög värme, öppen eld eller het aska. KLIMAT: Om en produkt har förvarats i temperaturer som är lägre än 32 F / 0 C och uppvisar ovanlig stelhet, låt produkten värmas upp till rumstemperatur och öppna sedan luftventilen(erna). Rulla ihop och veckla ut produkten tills materialet är mjukt och följsamt igen. Upprepa justeringsinstruktionerna före användning. HANTERING: ANVÄND INTE någon ventil eller luftcell som handtag för att bära eller dra i produkten. Ta tag i madrassens undersida eller ytterkanterna. ANVÄND INTE produkten som ett förflyttningsredskap. FLYTTA INTE produkten medan den är i bruk. HINDER: Placering av för många lakan eller annat material mellan produkten och slutanvändaren kommer att minska produktens effektivitet. 96

7 FORTSÄTTNING FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SVENSKA LÖSNINGAR: LÅT INTE oljebaserade lotions eller lanolin komma i kontakt med produkten, eftersom de kan försämra materialet. ANVÄND INTE produkten som ett flytredskap i vatten. (t.ex. flytväst, luftmadrass). OZONGENERATORER: US Environmental Protection Agency, Health Canada och andra myndigheter har utfärdat varningar när det gäller användandet av ozongeneratorer. Långvarig exponering för ozon försämrar produkten och kan påverka produktens prestanda och ogiltigförklara produktgarantin. RIKTNING PÅ PRODUKTEN: Produkten måste användas med luftcellerna uppåt. ÖVERFLYTTNINGAR: Vid överflyttning av slutanvändaren tillbaka på produkten, kontrollera att rätt anpassning av produkten är gjord. Se till att alla madrass-sektioner knäpps ihop före användning. OBS: Gäller inte ROHO DRY FLOATATION Kuvösdyna (Kuvösdyna). Även om de är korrekt inställda och madrasserna kommer att skydda slutanvändaren från vävnadstrauma, utesluts inte behovet av regelbundet vändande av slutanvändaren. REMMAR: Madrassremmar måste vara fästa för användning med SOFFLEX 2 och PRODIGY om de inte används med hygeinöverdrag.. Överdragets remmar skall fästas på bäddmadrassen när överdraget är i bruk. AVSEDD ANVÄNDNING AV PRODUKTEN Produkterna i denna manual är avsedda att vara en del av en övergripande vårdhantering. Alla madrasser är avsedda att användas ovanpå vanliga sjukhus-, sjukhems-, hemvårdsmadrasser. De är inte avsedda att ersätta befintliga sängmadrasser. ROHO DRY FLOATATION produkter är justerbara, reaktiva stödytor rekommenderade för patienter som kan behöva skydd för huden eller som har andra medicinska behov. Produkterna är ej motordrivna. ROHO DRY FLOATATION Madrass-system (Original madrassdyna) och ROHO DRY FLOATATION Bariatriska Madrassdynesystem (Bariatrisk madrass) är områdesanpassade madrasssystemurformade för personer som kan behöva skydd för huden. Det finns ingen viktgräns för Original madrasser eller Bariatriska madrasser så länge de är rätt storleksanpassade för slutanvändaren och bäddmadrassen. Hjärt-lungräddningskompatibel (HLR), en hjärtbräda är inte nödvändig. ROHO DRY FLOATATION och Kuvösmadrass är avsedda för spädbarn som kan behöva skydd för huden eller har andra medicinska behov och passar både standard sjukhus- och hemkuvöser. ROHO DRY FLOATATION Operationssalsmadrass (O.R. Dyna) är en områdesanpassad madrass för användning på operationsbord för patienter som kan behöva skydd för huden. Den är röntgenkompatibel, men vissa skuggor kan bildas. O.R. dynor är hjärt-lungräddningskompatibla (HLR), en hjärtbräda är inte nödvändig. ROHO DRY FLOATATION Huvud/hals kudde (Huvud/hals kudde) ger dämpning och stöd till huvud och nacke för patienter som kan behöva skydd för huden. 97

8 SVENSKA FORTSÄTTNING PRODUKTANVÄNDNING ROHO Sköldkörtelkudde (Sköldkörtelkudde) är utformad för att hjälpa patienter som genomgår kirurgiska ingrepp som kräver översträckning av halsen. Tillbehör: ROHO Madrass Skuminläggsdynor (Inläggsdynor) eller ROHO Nivådynor (Nivådynor) kan användas i stället för originalmadrass-sektioner för områden som inte behöver skydd för huden. Rådgör med läkare. Air Floatation madrasser är justerbara, reaktiva stödytemadrasser för patienter som kan behöva skydd för huden eller har andra medicinska behov. ROHO, Inc. rekommenderar användning av en hjärtbräda för HLR. Air Floatation madrasser bör inte användas av barn eller andra personer som löper risk för kvävning. Madrasserna är ej motordrivna. SOFFLEX 2 är avsedd för patienter som kan behöva skydd för huden eller har andra medicinska behov. SOFFLEX 2 har en viktgräns på 330 lbs. (150 kg). PRODIGY är avsedd för patienter som kan behöva skydd för huden eller har andra medicinska behov. PRODIGY har en viktgräns på 300 lbs. (136 kg). OBS: Ingen madrassyta är lämplig för alla situationer, inom alla vårdinrättningar för alla patienter. Produktavgörande bör aldrig göras utan en specifik medicinsk utvärdering och lämpliga yrkesmässiga kliniska bedömningar. PRODUKTSPECIFIKATIONER Bredd Längd Höjd Vikt Produkt tum. cm tum. cm tum. cm lbs. kg Original Madrassdyna sektion Original Madrassystem Original SOFFLEX 2 sektion Original SOFFLEX 2 System PRODIGY sektion PRODIGY System Bariatriska Madrassystem har samma längd och höjd som vår original madrass och finns i bredderna 39 tum (99 cm), 42 tum (106,5 cm), 48 tum (122 cm), 54 tum (137 cm) och 60 tum (152,5 cm). OBS: Alla mått är ungefärliga. 98

9 SVENSKA DEL DETALJER (Standard överdragssektion visas) A. Celler D. Knäpplås B. Pumpventil E. Madrass-system C. ROHO Handpump G. Bruksanvisning H. Reparationssats Product Registration Card F. Överdrag I. Produktregistreringskort A. Celler: Individuellt sammankopplade luftfickor. De flesta madrasser levereras i sektioner som kan knäppas ihop. B. Pumpventil: Används för att öppna och stänga produktens luftintag. Vissa produkter kan ha mer än en ventil. C. ROHO Handpump: Används för att pumpa upp produkten. D. Knäpplås: Används för att ansluta madrassens sektioner. E. Madrass-system: Original madrass (visas) gjord av neoprengummi med nickelpläterade mässingsventiler på hörnceller. 4 sektioner knäpps tillsammans till ett komplett system. SOFFLEX 2 (visas inte) tillverkad av polyeter polyuretan med nickelpläterad mässingsventil som återfinns på undersidan (1 per sektion). 3 sektioner knäpps tillsammans till ett komplett system. PRODIGY (visas inte) gjord av flamskyddad polyvinylklorid (PVC) film (DEHP-fri) med nickelpläterad mässingsventil som återfinns på undersidan (1 per sektion). 3 sektioner knäpps tillsamman till ett komplett system. F. Överdrag (valfritt): ROHO Återanvändbart överdrag för madrass-system och madrass-överdrag tillgängliga för att passa original madrass SOFFLEX 2, och PRODIGY. Inte tillgängliga för alla storlekar. G. Bruksanvisning: Anvisningar om justering, vård, reparationer och annan viktig information om madrasser och tillbehör. H. Reparationssats: Används för att laga mindre läckor. I. Produktregistreringskort: Fyll i produktregistreringsbeviset och posta till ROHO, Inc. eller registrera dig online på J. Överdragsband: (Visas inte) Fäst vid hörn på SOFFLEX 2 eller PRODIGY för att fästa på bäddmadrassen. Vid beställning av reservdelar från USA. Kontakta ROHO Kundtjänstavdelning, ring din produktleverantör eller besök ROHO-butiken på Utanför USA, kontakta ditt lands internationella ROHO-distributör. 99

10 SVENSKA JUSTERINGSANVISNINGAR FÖR Original madrass SOFFLEX 2 PRODIGY Bariatrisk madrass O.R. Dyna STEG 1: Ta bort alla sängkläder utom basmadrassen eller lakan från befintliga bäddmadrasser. Placera madrass-sektionerna med cellsidan uppåt, ovanpå madrassen. Anpassa madrassens sektioner och knäpp ihop. STEG 2: Vrid ventilen moturs för att öppna. OBS: Om det finns mer än en ventil per sektion, öppna bara en. OBS: SOFFLEX 2 och PRODIGY, ventilerna finns på undersidan. STEG 3: Skjut pumpens gummimunstycke över ventilen och pumpa madrass-sektionen tills den buktar något uppåt. STEG 4: Vrid ventilen medurs för att stänga. Ta bort pumpen Upprepa steg 2-3 för återstående madrass-sektioner. STEG 5: Lägg tillbaka sängkläderna (högst ett lakan, ett draglakan eller ett inkontinensöverdrag). Placera brukaren på madrassen i dess normala liggande position. (För demonstrationsändamål, inga sängkläder visas). STEG 6: För korrekt nedsänkning av varje del, glid din hand mellan madrasssektionen och brukarens lägst framträdande bendelar (se bilden). Släpp ut luft från sektionen tills högriskområden befinner sig inom de angivna riktlinjerna för uppblåsning (se tabell på nästa sida). Vrid ventilerna medsols för att stänga. Upprepa steg 6 för de återstående madrasssektionerna. OBS: Justeringssekvensen angiven i diagrammet är rekommenderad av ROHO, ordningsföljden kan variera från enskilda slutanvändarens behov. 100

11 FORTSÄTTNING JUSTERINGSANVISNINGAR SVENSKA KORRIGERA Diagrammet ovan visar exempel på KORREKT nedsänkning på madrassen. DU FÅR INTE låta slutanvändaren ligga på en för lågt pumpad eller överpumpad madrass Kontrollera madrassen minst en gång om dagen för korrekt inställning. OBS: Madrassen är mest effektiv när uppblåsningsanvisningarna följs och det finns luft mellan alla delar av slutanvändaren och botten. Se tabellen för uppblåsningsanvisningar för att bekräfta den korrekta uppblåsnings nivån för högriskområden. För lite luft eller för mycket luft minskar eller eliminerar madrassens terapeutiska fördelar och kan öka risken för skada på hud och andra mjukvävnader. Tabellen för uppblåsningsanvisningar visar de rekommenderade avstånden från de lägst utskjutande bendelarna till basen på varje sektion av madrassdynan. Uppblåsningsanvisningar Produkt Avstånd från basen Original madrassdyna, Bariatrisk madrassdyna, O.R. dyna, och SOFFLEX2 1/2 in. (1,5 cm) till 1 in. (2,5 cm) PRODIGY 1 in. (2,5 cm) till 1,5 in. (4 cm) OBS: Inläggssektioner eller Nivåsektioner kan ENDAST användas som ersättning för origianal madrass-sektioner. ANVÄND INTE som ersättningslösningar där slutanvändaren är i riskzonen för vävnadsnedbrytning. Byt ut inläggsningsektioner med Original madrass-sektion(er) vid första tecken på vävnadstrauma. Se till att madrass sektionerna knäpps ihop före användning. SÄNGKLÄDER Alltför många lakan mellan madrassen och slutanvändaren kommer att försämra prestandan, hindrar slutanvändaren från att sjunka ned och minskar tryckfördelningen. Det rekommenderas att högst: Ett platt eller profilerat lakan läggs löst över madrassen. Vid behov kan ett draglakan för att flytta och överföra användas. Vid behov kan en inkontinensskydd användas. Återanvändbara Inkontinensöverdrag finns tillgängliga från ROHO, Inc. KUDDPLACERING Särskild placering: Om slutanvändaren har särskilda positioneringsbehov när han/hon ligger på sida eller rygg, kan en kudde placeras under madrassen. Rådgör med din läkare och / eller vårdgivare för korrekt positionering. HLR För Original madrass, Bariatrisk madrass och O.R. dyna kan HLR ges med eller utan en hjärtbräda mellan slutanvändaren och dessa madrasser. Det är inte nödvändigt att tömma dessa madrasser för att uppnå tillräckliga kompressionsnivåer. ROHO, Inc. rekommenderar användning av en hjärtbräda för SOFFLEX 2 och PRODIGY. 101

12 SVENSKA FORTSÄTTNING JUSTERINGSANVISNINGAR MONTERING AV MADRASSBAND OBS: Fyra (4) madrassband ingår för att fästa SOFFLEX 2 och PRODIGY till bäddmadrassen. STEG 1: Fäst ett band vid varje hörn av madrassen. STEG 2: Spänn banden runt hörnen på bäddmadrassen för att fästa madrassen vid bäddmadrassen. OBS: Band levereras endast med SOFFLEX 2 och PRODIGY system. MONTERING OCH BORTTAGNING AV TÄCKEN Återanvändbara madrassöverdrag montering och borttagning: Ta bort alla sängkläder utom basmadrassen eller lakan från befintliga bäddmadrasser. För att montera återanvändbart madrassöverdrag, vik upp det och placera det vid foten av sängen. Spänn varje hörn av överdraget över madrassen och bäddmadrassen. För att ta bort det återanvändbara madrassöverdraget, dra upp varje hörn och över bäddmadrassen och madrassen. Madrass-skyddstäcke tillägg: STEG 2-3 STEG 5 STEG 1: Ta bort alla sängkläder utom basmadrassen eller lakan från befintliga bäddmadrasser. STEG 2: Med hänvisning till instruktionsetiketterna, placera överdraget ovanpå bäddmadrassen, öppna upp en sida helt, och vik överdragets topp åt ena sidan. Linda banden på undersidan av överdraget under bäddmadrassen och spänn för att fästa överdraget på bäddmadrassen. OBS: Madrassband kan inte användas med madrass-skyddöverdrag. STEG 3: Placera madrassen, med cellsidan upp, inuti överdraget. Anpassa madrassens sektioner och knäpp ihop. STEG 4: Följ pumpningsstegen i Justeringsanvisningar för madrasser. Fortsätt sedan med steg 5 i dessa anvisningar. STEG 5: Lägg tillbaka sängkläderna (högst ett lakan, ett draglakan eller en inkontinesöverdrag). Vik upp överdragets topp. Placera slutanvändaren på madrassen i dess normala liggande position. STEG 6: Följ pumpningsstegen i Justeringsanvisningar för att sänka ned slutanvändaren korrekt. STEG 7: När väl nedsänkning uppnåtts, stäng täcket. Madrass-madrass överdragets borttagning: Att ta bort madrassen och madrass-överdraget tillsammans: STEG 1: För över slutanvändaren till en annan yta. STEG 2: Spänn loss överdraget från bäddmadrassen och ta av överdraget med madrassen fortfarande i. OBS: Om slutanvändaren läggs tillbaka på madrassen, se till att sektionerna är hopknäppta och ligger jämnt. Fortsätt med steg 4 i Madrass-överdragets tilläggsanvisningarna. Att ta bort madrassen och madrass-överdraget SEPARAT: STEG 1: För över slutanvändaren till en annan yta. STEG 2: Öppna ena sidan av av överdraget. STEG 3: Knäpp upp och ta bort madrass-sektionerna från överdraget. STEG 4: Spänn loss överdraget från bäddmadrassen och ta av överdraget från bäddmadrassen. 102

13 SVENSKA JUSTERINGSINSTRUKTIONER FÖR ISOLETTE KUVÖSDYNA Vrid ventilen moturs för att öppna. Skjut pumpens gummimunstycke över ventilen och pumpa tills det den buktar något uppåt. Vrid ventilen medurs för att stänga. Ta bort pumpen Placera barnet på madrassen. För att sänka ned barnet korrekt, justera madrassen genom att placera din öppna hand under barnets lägsta framträdande bendelar och släpp ut luften tills området med hög risk inte är mer än 1 in. (2,5 cm) och inte mindre än 1/2 in. ( 1,5 cm) från botten av madrassen. Vrid ventilen medurs för att stänga. JUSTERINGSINSTRUKTIONER TILLBEHÖR Sköldkörtelkudde - Vrid ventilen moturs för att öppna. Skjut pumpens gummimunstycke över ventilen och pumpa kudden till nivån som behövs för sträckningen av halsen. Vrid ventilen medurs för att stänga och ta bort pumpen. Huvud / nackkudde - Vrid ventilen moturs för att öppna. Skjut pumpens gummimunstycke över den inre ventilen och pumpa tills den börjar bukta något uppåt. Vrid ventilen medurs för att stänga och ta bort pumpen. Upprepa för den utvändiga ventilen. Repetera för yttre ventilen. Placera slutanvändarens huvud / nacke på kudden. För att sänka ned slutanvändarens huvud/hals korrekt, justera kudden genom att placera din öppna hand under slutanvändarens huvud/hals och släpp ut luften tills området med hög risk inte är mer än 1 in. (2,5 cm) och inte mindre än 1/2 in. (1,5 cm) från botten av Huvud/halskudden. Vrid varje ventil medurs för att stänga. RENGÖRING & DESINFICERING AV DINA ROHO-PRODUKTER Rengöring och desinficering är två separata processer. Rengöring måste föregå desinfektion. För att rengöra återanvändbara madrassöverdrag: Ta först bort dem från madrassen. Maskintvätt, milt program, i kallt vatten (30 C) med ett milt rengöringsmedel. Kan även torkas rent med neutralt rengöringsmedel och vatten. Skölj noggrant. Torktumla på lågt varv. OBS: INGEN kemtvätt av återanvändbara madrasstäcken. För att desinficera madrass- överdrag: Handtvätta med hjälp av en utspädning av en del blekmedel och nio delar vatten. Desinfektionsmedel kan också användas i koncentrationer som rekommenderas av tillverkaren. Skölj noggrant. OBS: Överdraget kan ibland maskintvättas i varmt vatten (60 C) för desinfektion. Men ROHO, Inc. rekommenderar inte upprepade tvättar vid höga temperaturer, eftersom detta kan påskynda nedbrytningen av överdraget. Torktumla på lågt varv. OBS: Följ riktlinjerna på blekmedels- eller desinfektionsmedelsbehållaren. 103

14 SVENSKA FORTSÄTTNING RENGÖRING & DESINFICERING AV DINA ROHO-PRODUKTER För att rengöra madrasser och tillbehör: Ta bort alla sängkläder och/eller band. Stäng ventilerna och placera i en stor diskho. ROHO, Inc. rekommenderar att använda ett flytande diskmedel eller tvättmedel eller andra mångsidiga rengöringsmedel som används för allmän rengöring. Späd ut enligt instruktion på produkten för ytrengöring. Använd en mjuk plastborste, svamp eller trasa för att försiktigt skrubba alla ytor. Skölj med rent vatten och lufttorka. FÅR EJ utsättas för direkt solljus. För att desinficera madrassdyna sektioner och tillbehör: Upprepa rengöringsanvisningarna ovan med en lösning av 1 del flytande hushåll blekmedel per 9 delar varmt vatten. Följ säkerhetsanvisningarna på blekmedelsetiketten. Håll den rena produkten fuktad med blekmedel i 10 minuter. Skölj noga med rent vatten och lufttorka. OBS: De flesta bakteriedödande desinfektionsmedel är säkra att användas om de används enligt tillverkarens anvisningar för utspädning. OBS: Desinfektion som krävs mellan flera slutanvändares användning. UNDVIK ATT: Maskintvätta eller torktumla madrassdynor eller tillbehör. Använda slipmedel, såsom stålull eller skursvampar. Använda frätande diskmedel för diskmaskin Använda rengöringsmedel som innehåller olja eller organiska lösningsmedel samt aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, kemtvättsvätskor, limborttagare osv Låta vatten eller rengöringsmedel komma in i madrasser eller tillbehör. LÅTA madrasser eller tillbehör utsättas för ultraviolett ljus eller ozongasrengöringsmetoder. Undvik att använda oljebaserad lotion, lanolin eller fenolbaserat desinfektionsmedel på din DRY FLOATATION produkter eller Sköldkörtelkudde eftersom de kan äventyra integriteten i materialet. Anmärkning om sterilisering: Följ Rengörings- och desinfektionsriktlinjerna ovan. ROHO produkter är inte förpackade i sterilt skick och är heller inte avsedda att steriliseras före användning. Höga temperaturer påskyndar åldrandet och kan orsaka skador på produktens monteringsmöjligheter. Om institutionens föreskrifter kräver sterilisering, öppna ventilen(erna) och använd lägsta möjliga temperatur på kortast möjliga tid. Gassterilisering är att föredra framför ångautoklav, men ingen av metoderna rekommenderas. I någon process som använder tryck, se till att alla ventiler är öppna för att förhindra skador på produkten. ROHO, Inc. avråder kraftfullt från steriliseringsmetoder där temperaturer över 200 F (93 C) används för DRY FLOATATION produkter eller Sköldkörtelkudde och 160 F (71 C) för Air Floatation madrasser. 104

15 FELSÖKNING Håller inte luften: Se först till att alla ventiler är ordentligt stängda genom att skruva ventilerna medsols. Om luft fortfarande släpps ut, kontrollera visuellt om det finns hål. Om inga hål syns, stäng ventilen och håll en uppblåst del i ett handfat eller badkar fyllt med vatten och kontrollera om det kommer ut luftbubblor. Om nålsstora hål upptäcks, använd reparationsutrustningen som medföljer produkten. Om stora hål eller andra läckage upptäcks, se REPARATIONSPROGRAM nedan. Obekväm/Instabil: Se till att produkten inte är pumpad för mycket eller för lite. (se Justeringsinstruktioner). Se till att luftcellerna är vända mot slutanvändaren. Se till att produkten inte är för stor eller för liten. Låt slutanvändaren ligga på produkten i minst en timme för att vänja sig vid ytan på produkten och nedsänkningen i luftcellerna. Madrassen glider på sängen: Se till att madrassens sektioner är hopknäppta. Om madrassens sektioner är på ett glatt lakan, ta bort det glatta lakanet. Om du använder madrass-skyddsöverdrag, kontrollera att banden är fästa i bäddmadrassen. Om du använder SOFFLEX 2 eller PRODIGY utan madrass-överdrag, kontrollera att madrassbanden sitter fast. KASSERING Vid korrekt användning och kassering, finns det inga kända miljörisker i samband med delar av produkter i denna bruksanvisning. Kassera produkten och/eller komponenter i enlighet med tillämpliga regler i din jurisdiktion. FÅR INTE BRÄNNAS. REPARATIONSPROGRAM Om du behöver en reparation kan du returnera produkten för en bedömning. Innan du returnerar produkten till ROHO, Inc., kontakta vår garantiserviceavdelning i USA Utanför USA, kontakta ditt lands internationella ROHO-distributör. Tänk på att en avgift kommer att tas ut för varje tjänst som tillhandahålls produkt som inte omfattar produktens garanti. UTLÅNINGSPROGRAM (USA ENDAST) ROHO, Inc. erbjuder en Original madrass-sektion till utlåning (Bariatriska tillägg ingår inte) under tiden din Original madrass-sektion repareras. Utlånade Original madrass-sektioner kräver en deponeringsavgift. Kontakta vår garantiserviceavdelning. Utlåningsprogrammet är endast tillgängligt för Original madrasser. KASSERING Vid korrekt användning och kassering, finns det inga kända miljörisker i samband med delar av produkter i denna bruksanvisning. Kassera produkten och/eller komponenter i enlighet med tillämpliga regler i din jurisdiktion. FÅR INTE BRÄNNAS. KONTAKTINFORMATION: I U.S.A: Vår kundtjänst och garantitjänstavdelning kan nås kostnadsfritt på eller per epost på OBS: Om du ombeds returnera någon artikel, ska den skickas till: ROHO, Inc South 74th Street Belleville, IL Utanför U.S.A.: Kontakta din ROHO distributör. Se vår hemsida för en aktuell lista över internationella distributörer på kontakta ROHO International på , eller skicka en epost till oss på 105 SVENSKA

16 SVENSKA RETURPOLICY Alla produkter som returneras måste vara nya och oanvända, kräver förhandstillstånd från ROHO, Inc., och är föremål för en återföringsavgift. Innan du returnerar din produkt, i USA, kontakta vår avdelning som handhar garantier. Utanför USA, kontakta ditt lands internationella ROHO-distributör. BEGRÄNSAD GARANTI Vad omfattas? ROHO Inc. garanti gäller eventuella brister i material eller utförande av produkten. Hur länge? DRY FLOATATION Produkter och Sköldkörtelkudde (24 månader), SOFFLEX 2 (18 månader), och PRODIGY (12 månader) från den dag då produkten ursprungligen köptes, med undantag av höljen, som har en 6-månaders begränsad fabriksgaranti. Vad omfattas inte? En produkt som har missbrukats, skadats av en olyckshändelse, eller skadade av "force majeure", till exempel översvämningar, tornado, jordbävning, brand. Alla ersättningar av levererade produkttillbehör eller modifiering av produkten gör garantin ogiltig. Vad vi kommer att göra. Inom en rimlig tid efter det att du returnerat produkten till oss kommer vi, enligt vårt beslut, att reparera eller byta alla fel i material och utförande och skickar den tillbaka till dig, helt utan kostnad. Vad kunden måste göra. Inom USA, måste kunden kontakta ROHO, Inc. garantiserviceavdelning. Obs: Produkter som skickas till ROHO, Inc. utan förhandstillstånd kommer inte att återsändas till kunden. Utanför USA, kontakta ditt lands internationella ROHO-distributör. Frågor? Se KONTAKTINFORMATION. Ansvarsfriskrivning. Alla underförstådda garantier, inklusive SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL är begränsade till samma period för de produkttyper som nämns ovan i "hur länge" sektionen och eventuella åtgärder för brott mot sådana garantier eller några uttryckliga garantier häri måste påbörjats inom denna tid. ROHO, Inc. ansvarar inte för oförutsedda skador eller följdskador i fråga om ekonomisk skada för egendom, vare sig till följd av en överträdelse av uttryckliga eller underförstådda garantier eller på annat sätt. Dina rättigheter och effekten av denna garanti på dem. Denna garanti begränsar längden på alla underförstådda garantier som anges ovan och begränsar eller utesluter oförutsedda skador eller följdskador. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av hur länge underförstådda garantier varar och vissa jurisdiktioner tillåter inte ute-slutning eller begränsning av följdskador eller indirekta skador, så dessa bestämmelser kanske inte gäller dig. Även om denna garanti ger dig specifika juridiska rättig-heter, kan du även ha andra rättigheter som varierar från land till land. 106

17 146

18 ITEM # T20195, Qty Revision: 4/5/12 Print Date: A PRODUCT SUPPORTED BY: 100 North Florida Avenue Belleville, IL U.S.A. U.S.A.: Fax Outside the U.S.A.: Fax

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT.

ROHO. shape fitting technology. Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. ROHO Non-Powered Mattress Overlays & Accessories Operation Manual SUPPLIER: CAREGIVER: THIS MANUAL MUST BE KEPT WITH THIS PRODUCT. BEFORE USING THIS PRODUCT, READ THESE INSTRUCTIONS AND SAVE FOR FUTURE

Läs mer

ROHO nexus SPIRIT Cushion

ROHO nexus SPIRIT Cushion ROHO nexus SPIRIT Cushion Operation Manual Supplier: This manual must be given to the user of this product. Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save

Läs mer

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING SVENSKA ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING LEVERANTÖR: Denna bruksanvisning måste lämnas ut till produktens användare. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna och spara för eventuella framtida behov innan produkten

Läs mer

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual

ROHO AirLITE Cushion Operation Manual ROHO AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p

Läs mer

ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual

ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual ROHO SOFFLEX Cushion Operation Manual Supplier: This manual must be given to the user of this product. User: Before using this product, read instructions and save for future reference. s h a p e f i t

Läs mer

ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual

ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual ROHO MOSAIC Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. CAREGIVER: Before using this product, read the instructions and save for future reference. s h a p

Läs mer

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

shape fitting technology AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. AirLITE Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read these instructions and save for future reference. shape fitting technology

Läs mer

ROHO MOSAIC sittdyna. Användarhandbok

ROHO MOSAIC sittdyna. Användarhandbok ROHO MOSAIC sittdyna Användarhandbok s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y ROHO MOSAIC sittdyna Användarhandbok LEVERANTÖR: Denna handbok måste ges till användaren av produkten. VÅRDGIVARE: Innan

Läs mer

ROHO DRY FLOATATION Sittdynor Användarmanual

ROHO DRY FLOATATION Sittdynor Användarmanual LEVERANTÖR: Denna manual måste lämnas till användaren av produkten. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna i manualen innan produkten används och spara den för framtida bruk. ROHO DRY FLOATATION Sittdynor Användarmanual

Läs mer

This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference.

This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference. SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference. 1 Bruksanvisning för ADAPTOR OCH DRY FLOATATION specialutformade

Läs mer

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. vår erfarenhet din trygghet Bruksanvisning för SimCair självuppblåsande bäddmadrass ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet Läs bruksanvisningen innan sängen tas i bruk! ! Varning. Läs nogrannt igenom alla anvisningar. I annat

Läs mer

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING LEVERANTÖR: Denna bruksanvisning måste lämnas ut till produktens användare. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna och spara för eventuella framtida behov innan produkten används.

Läs mer

HARMONY Cushion Operations Manual

HARMONY Cushion Operations Manual HARMONY Cushion Operations Manual Cojin HARMONY Manual de Uso Coussin HARMONY Manuel d utilisation HARMONY Sitzkissen Gebrauchsanweisung Cuscino HARMONY TM Manuale dell'utente HARMONY KUSSEN Gebruiksaanwijzing

Läs mer

ROHO Single Compartment Cushion with Sensor Ready Technology. Operation Manual

ROHO Single Compartment Cushion with Sensor Ready Technology. Operation Manual ROHO Single Compartment Cushion with Sensor Ready Technology Operation Manual Supplier: This manual must be given to the user of this product. Operator (Individual or Caregiver): Before using this product,

Läs mer

ROHO Hybrid Elite Cushion

ROHO Hybrid Elite Cushion ROHO Hybrid Elite Cushion Operation Manual Supplier: This manual must be given to the user of this product. Operator (Individual or Caregiver): Before using this product, read the instructions and save

Läs mer

nexus SPIRIT cushion shape fitting technology Operations Manual

nexus SPIRIT cushion shape fitting technology Operations Manual nexus SPIRIT cushion Operations Manual shape fitting technology nexus SPIRIT Cushion User Manual Cojín nexus SPIRIT Manual del usuario Coussin nexus SPIRIT Manuel de l'utilisateur nexus SPIRIT KISSEN BENUTZERHANDBUCH

Läs mer

ROHO HARMONY dyna Bruksanvisning

ROHO HARMONY dyna Bruksanvisning ROHO HARMONY dyna Bruksanvisning s h a p e f i t t i n g t e c h n o l o g y SV - ROHO HARMONY dyna Bruksanvisning ROHO HARMONY dyna Bruksanvisning Leverantör: Denna bruksanvisning måste ges till produktens

Läs mer

Bruksanvisning. Apollo Topp Artikelnummer bruksanvisning:

Bruksanvisning. Apollo Topp Artikelnummer bruksanvisning: Bruksanvisning Apollo Topp 65 2015-02-02 Artikelnummer bruksanvisning: 570 142 Innehållsförteckning Användningsområde 2 Leveransinnehåll 3 Uppackning och installation 3 Viktigt 3 Teknisk information madrass

Läs mer

Bäddmadrass (ej motordrivet) & tillbehör Användarhandbok

Bäddmadrass (ej motordrivet) & tillbehör Användarhandbok Bäddmadrass (ej motordrivet) & tillbehör Användarhandbok LEVERANTÖR: Handboken måste förvaras tillsammans med denna produkt. VÅRDGIVARE: Innan du använder produkten, läs dessa instruktioner och spara för

Läs mer

ROHO Hybrid Elite Cushion

ROHO Hybrid Elite Cushion ROHO Hybrid Elite Cushion Operation Manual SUPPLIER: USER: This manual must be given to the user of this product. Before using this product, read instructions and save for future reference. 1 ROHO Hybrid

Läs mer

Innehållsförteckning. VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid

Innehållsförteckning. VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid VARILITE Solo VARILITE Evolution VARILITE Zoid Innehållsförteckning 2.1 Introduktion och säkerhetsföreskrifter 3.1 Underhåll av din sittdyna 3.2 Att placera dynan rätt 4.1 Att ställa in din dyna 4.2 Att

Läs mer

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk.

Kortinfo. Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass. OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Kortinfo 56-895-K1 Brukarvikt 0-230 kg Air Express Tryckavlastning: Ersättningsmadrass och Bäddmadrass OBS! Läs igenom bruksanvisning 56-895-A1 innan produkten tas i bruk. Återförsäljare i Sverige: Gate

Läs mer

The ADAPTOR PAD and DRY FLOATATION Special Application Cushioning Devices Operation Manual

The ADAPTOR PAD and DRY FLOATATION Special Application Cushioning Devices Operation Manual The ADAPTOR PAD and DRY FLOATATION Special Application Cushioning Devices Operation Manual Supplier: This manual must be given to the user of this product. Operator (Individual or Caregiver): Before using

Läs mer

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält.

Boazuls rullmanschetter är ett komplett system för att åstadkomma och bibehålla blodtomhet i armar och ben vid operationer i blodtomt fält. 1 2 Innehållsförteckning sid 1. Introduktion 2 2. Innehåll 2 3. Säkerhetsanvisningar 2 4. Komma igång 3 5. Rengöring 5 6. Desinfektering 5 7. Sterilisering 5 8. Förpackning och lagring 7 9. Garanti 7 1.

Läs mer

ROHO DRY FLOATATION ROHO DRY Rullstolsdynor Bruksanvisning

ROHO DRY FLOATATION ROHO DRY Rullstolsdynor Bruksanvisning ROHO DRY FLOATATION ROHO DRY Rullstolsdynor FLOATATION Bruksanvisning Leverantör: Denna bruksanvisning måste ges till produktens användare. Användare (patient eller vårdgivare): Läs instruktionerna innan

Läs mer

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008

Bruksanvisning 2015-03-10. Optimal Förlängningsdel. Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Bruksanvisning 2015-03-10 Optimal Förlängningsdel Artikelnummer bruksanvisning: 95 001008 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Användning 3 Rengöring 4 Övrig information

Läs mer

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ

IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ IQ Näsmask med användarinstruktioner för IQ 3 Point Headgear IQ Näsmask med bruksanvisning för IQ 3-punkts maskhållare Lokal representant: Aiolos Medical AB Fjärrviksvägen 4 653 50 Karlstad Tel. 054-53

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

Bruksanvisning LED-1000 LJUS & MASSAGE TERAPI. Hårborste. Vetenskapligt bevisat spa terapi. hälsosammare hår avslappnande reder ut

Bruksanvisning LED-1000 LJUS & MASSAGE TERAPI. Hårborste. Vetenskapligt bevisat spa terapi. hälsosammare hår avslappnande reder ut Bruksanvisning LED-1000 LJUS & MASSAGE TERAPI Hårborste Vetenskapligt bevisat spa terapi hälsosammare hår avslappnande reder ut INNEHÅLLSFÖRTECKNING Viktiga säkerhetsföreskrifter Funktioner och kontroller

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning

Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Sidan 1 Regelbunden skötsel i hemmet/vårdinrättning Generell brukar och förskrivarinformation Dynan ska endast användas till det den är avsedd för. Dynan får inte användas utan överdrag. Dynan ska placeras

Läs mer

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg.

SÄNGRYGGSTÖD Princess. Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. sid. 1 av 5 FÖR ELEKTRISKT REGLERBARA SÄNGRYGGSTÖD Princess Användning av sängryggstödet på ett lämpligt sätt. Prinsess 90,105 - max personvikt 145 kg. Närkes Vital AB Tel. 0585-81350 Fax 0585-81359 E-mail:

Läs mer

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN

AIOLOS BASIC. Kompressordriven nebulisatorutrustning BRUKSANVISNING LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN AIOLOS BASIC Kompressordriven nebulisatorutrustning LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA UTRUSTNINGEN BRUKSANVISNING Version: 2.0 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2 2. Produktens ingående

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

BodylineAir Vårdmadrass

BodylineAir Vårdmadrass Allmänt Madrassen är avsedd att förebygga trycksår, vara lätt att sköta för personalen och vara ekonomisk. Den tryckutjämnande luftfyllda madrassen är statisk och behöver inte ha anslutet elpumpaggregat.

Läs mer

Academy Active Cushion

Academy Active Cushion Academy Active Cushion GB User manual NL Gebruikershandleiding Bruksanvisning Vicair Academy Active sittdyna Bästa kund/brukare av Vicair Academy Active Tack för att du har valt en Vicair Academy Active.

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se Introduktion

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. Manual - Svenska. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Svenska Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/ rullstol eller

Läs mer

Bruksanvisning för Sittdyna Galaxy

Bruksanvisning för Sittdyna Galaxy Bruksanvisning för Sittdyna Galaxy Sittdyna med dynamiskt luftflöde Användare: Läs instruktionerna innan du använder produkten och behåll manualen för framtida behov. Om denna manual Denna manual innehåller

Läs mer

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB BRUKSANVISNING NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB Nitmaskin NM-11 Gratulerar till inköpet aven nitmaskin HM-11. Vi tackar dig för att du väljer en produkt från SSM Produkt AB. För att erhålla ytterligare

Läs mer

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02

SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS. Bruksanvisning SE 2015-02 SVENSKA BRUKSANVISNING FLAMSKYDDADE TEXTILIER TCS & BÄDDMADRASS TCS Bruksanvisning SE 2015-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Kvalitet 4 2.1 CE-märkning 4 2.2 Kvalitetsarbete 4 3. Bruksanvisningen

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

ARON 200-HYD Bruksanvisning

ARON 200-HYD Bruksanvisning Duschvagn ARON 200-HYD Bruksanvisning Rev. 31.05.2013 Säkerhet Läs instruktionerna noga före användning av Aron duschvagn Bruksanvisning Aron duschvagn är utformad för att överföra brukare till och från

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004

Bruksanvisning 2010/08. Molly Hälskydd Avlastning av häl. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 Bruksanvisning 2010/08 Molly Hälskydd Avlastning av häl Artikelnummer bruksanvisning: 95-001004 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Introduktion 3 Utprovning och användning 4 Rengöring

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Bruksanvisning Hygienkudde Twill & Optimal Sense. Artikelnummer bruksanvisning:

Bruksanvisning Hygienkudde Twill & Optimal Sense. Artikelnummer bruksanvisning: Bruksanvisning 2010-12-21 Hygienkudde Twill & Optimal Sense Artikelnummer bruksanvisning: 95-001025 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Introduktion 4 Rengöring 5 Övrig information 6

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING

Sidomarkis. Nordic Light SA50 INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING INSTALLATION-MANÖVRERING-RENGÖRING För korrekt montering av Nordic Lights produkter, måste installationsanvisningarna följas. Om montering inte sker enligt anvisningarna, är Nordic Light befriad från

Läs mer

Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890

Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890 Artikelnummer 56-895-A1 Air Express Artikelnummer 56-895 /56-894 / 56-893 / 56-890 Tryckavlastande madrassystem med alternerande tryck Dynamiskt madrassystem Autoanpassat lågt tryck, kan ställas i statiskt

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass

OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Återförsäljare i Sverige: Bromsvägen 3, 891 60 ÖRNSKÖLDSVIK Tel: +46 660 22 28 50 OptiCell 3 Dynamisk växeltrycksmadrass Bruksanvisning Art nr.: OC3-085200, OC3-090200, OC3-105200 Datum: 2013-11-01 Art

Läs mer

Bruksanvisning för Sittdyna Stabil-Air

Bruksanvisning för Sittdyna Stabil-Air Bruksanvisning för Sittdyna Stabil-Air Sittdyna med dynamiskt luftflöde Användare: Läs instruktionerna innan du använder produkten och behåll manualen för framtida behov. Om denna manual Denna manual innehåller

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Clean Protect Cushion Operation Manual

Clean Protect Cushion Operation Manual Clean Protect Cushion Operation Manual SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product. USER: Before using this product, read instructions and save for future reference. shape fitting technology

Läs mer

Thule Ligginsats Instruktioner

Thule Ligginsats Instruktioner B 51100997 Thule Ligginsats Instruktioner B C A D E VARNING ASTM F2050-16 Lämna ALDRIG barnet utan uppsikt. Kvävningsrisk: Barnvagnen kan välta på mjuka underlag och orsaka att barnet kvävs. Ställ ALDRIG

Läs mer

Bruksanvisning 2010/08

Bruksanvisning 2010/08 Bruksanvisning 2010/08 Curera Positionering Avser produkterna: Curera Positioneringskudde Curera Positioneringsrulle Curera Ryggkudde Curera Nackkudde Curera Multikudde Curera Stödkil Artikelnummer bruksanvisning:

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

PRODUKTKATALOG Madrasser

PRODUKTKATALOG Madrasser 2014-06-05 PRODUKTKATALOG Madrasser Standard, tryckförebyggande, tryckavlastande Avtal 1200412, 2012-07-01-2014-06-30 Kontakt Region Skåne Prisinformation vid köp och hyra Strategisk inköpare Lars-Olof

Läs mer

Beemoo Kombivagn. Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance

Beemoo Kombivagn. Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance beemoo BARNVAGN BERLIN Beemoo Kombivagn Tack för att ni har valt en Barnvagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad

Läs mer

Bruksanvisning för Sittdynor med luftfyllda celler Standardhög, Mellanhög och låg sittdyna samt hög luftdyna MAX-Immerse och CXR dynor

Bruksanvisning för Sittdynor med luftfyllda celler Standardhög, Mellanhög och låg sittdyna samt hög luftdyna MAX-Immerse och CXR dynor Bruksanvisning för Sittdynor med luftfyllda celler Standardhög, Mellanhög och låg sittdyna samt hög luftdyna MAX-Immerse och CXR dynor Sittdyna med med dynamiskt luftflöde Användare: Läs instruktionerna

Läs mer

Bruksanvisning 2014-06-16. Liljenberg mjukfibermadrasser Avser produkterna: Liljenbergmadrassen Liljenberg 3-delad madrass

Bruksanvisning 2014-06-16. Liljenberg mjukfibermadrasser Avser produkterna: Liljenbergmadrassen Liljenberg 3-delad madrass Bruksanvisning 2014-06-16 Liljenberg mjukfibermadrasser Avser produkterna: Liljenbergmadrassen Liljenberg 3-delad madrass Artikelnummer bruksanvisning: 95 001312 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER bruksanvisning för keramikskål Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för keramikskål Viktiga säkerhetsföreskrifter...5 Använda keramikskålen Sätta fast keramikskålen...6 Ta loss keramikskålen...7

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll Bruksanvisning Utg. 1-2009-11-27 TM Innehållsförteckning 2.1 Positionering och tippfunktion 3.1 Liggande 4.1 Fotplattor 5.1 Knästödsjustering 6.1 Sittdjup, sittvinkel och rygghöjd 7.1 Bord- och bröststödsjustering

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SPA2100. Användarhandbok

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SPA2100. Användarhandbok Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SPA2100 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner 2 2 Obs! 2 Återvinning

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA

Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA Bruksanvisning Växeltrycksmadrass LOTUS ALPHA 1. DET VIKTIGASTE I SAMMANFATTNING 1.1 Systemindikationer LOTUS Alpha är ett växeltrycksystem för decubitusprofylax hos patient med medelhög till hög risk

Läs mer

Respireo Primo F - non vented

Respireo Primo F - non vented BRUKSANVISNING Respireo Primo F - non vented HELMASK Respireo Primo F - non vented HELMASK för en patient Bruksanvisning för patienten 1 - ANVÄNDNINGSOMRÅDE Respireo Primo F Non Vented är en helmask

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Bruksanvisning för kolsyremaskinen. Svensk

Innehållsförteckning. Bruksanvisning för kolsyremaskinen. Svensk Bruksanvisning för kolsyremaskinen Innehållsförteckning Svensk Säkerhetsföreskrifter för kolsyremaskinen Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Säker hantering av kolsyremaskinen 7 Tekniska specifikationer 8

Läs mer

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända.

Protac fokuserar på miljö och säkerhet i tillverkningsprocessen. Protacs plastbollar är TÜVgodkända. - Bruksanvisning Protac MyBaSe Du har valt en kvalitetsprodukt från Protac. Protac garanterar att du har fått en originalprodukt, designad i Danmark och utvecklad tillsammans med yrkeskunniga samarbetspartner.

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år

Framåtvänd. Instuktionsbok ECE R44 04. 2-3 15-36 kg 4-12 år Framåtvänd Instuktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 2-3 15-36 kg 4-12 år 1 ! Tack för att du valt BeSafe izi Up FIX BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn

Läs mer

Straightener. Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8342/00. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8342/00 SV Användarhandbok a b c k d e f g h i j Svenska Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

- Alla delar skall passa perfekt med varandra, tvinga aldrig ihop dem.

- Alla delar skall passa perfekt med varandra, tvinga aldrig ihop dem. Duo Premium VARNING! Läs Noga - Spara alltid manualen för framtida användning. - Får endast användas av vuxen. - Lämna inte ditt barn utan tillsyn i vagnen och låt inte sitt barn leka med vagnen. - Barnet

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

2ME KOMBIVAGN BREMEN

2ME KOMBIVAGN BREMEN 2ME KOMBIVAGN BREMEN Tack för att ni har valt en Kombivagn från Scandinavian Baby Alliance Läs igenom och spara denna manual för säkrare användning av produkten. Denna produkt är testad och godkänd enligt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN

MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR SALTHOLMEN Art.nr. BS1570SLE BS1570NLE BS1670SLE BS1670NLE BS1680SLE BS1680NLE BS1770SLE BS1770NLE RSK.nr 7303180 7303179 7303182 7303181 7303184 7303183 7303188

Läs mer

bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01

bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01 1 bruksanvisning STAR dynor starlock contour CXR art.nr. BR-STAR rev: 2008-01 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Kontakt 3 Säkerhetsföreskrifter 4 STARLOCK Översikt 5 Påfyllning av luft i dynan 6

Läs mer

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅT FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅT FISHMAN Instruktions manual Viktiga säkerhetsföreskrifter för användning av gummibåten. Läs noggrant igenom dessa säkerhetsföreskrifter innan båten tas i bruk. ISO 6185-1 Båt Typ I/II Båten är

Läs mer

Bruksanvisning för. StarLock sittdynor

Bruksanvisning för. StarLock sittdynor Bruksanvisning för StarLock sittdynor Sittdyna med dynamiskt luftflöde Användare: Läs instruktionerna innan du använder produkten och behåll manualen för framtida behov. Om denna manual Denna manual innehåller

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Ligger Din patient på bästa sätt?

Ligger Din patient på bästa sätt? ESWELL Tryckavlastade Madrasser och kuddar Ligger Din patient på bästa sätt? Har Du tänkt på vilka skador som kan uppstå om Du inte har placerat patienten på bästa sätt Sk u m Bes k r i v n i n g ESWELLs

Läs mer