Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Teknisk information för våtrumssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Teknisk information för våtrumssystem"

Transkript

1 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

2 För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar Gyproc sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av Gyprocs kunder under förutsättning att ursprungskällan framgår. Dock ska reproducerade bilder och bildtexter återges fullständigt och utan ändringar. Upplysningar och detaljer i denna bok förutsätts vara korrekta men ska inte betraktas som garantier medförande ansvar för Gyproc AB. Gyproc förbehåller sig rätten till ändringar. Det är viktigt att redan under projekteringsstadiet välja teknik och detaljlösningar som är anpassade till byggherrens krav och förväntningar. I det arbetet utgör denna tekniska information ett viktigt hjälpmedel, men det är då också viktigt att följande fakta beaktas: Gyproc bedriver en omfattande utveckling av byggnadstekniska applikationer, vilka redovisas i Gyproc Handbok och på Bakom varje detalj ligger det ett omsorgsfullt utvecklingsarbete och en väl dokumenterad funktionsuppföljning. I detaljerna är det alltid helheten, alltså detaljerna med samtliga ingående Gyproc-komponenter som utvecklats och kontrollerats. Därför går det inte att i någon funktionslösning hänvisa till denna tekniska information med mindre än att samtliga ingående komponenter verkligen är Gyproc-produkter.

3 Glasroc Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva och Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva ingår i en ny generation av gipsbaserade kompositskivor från Gyproc. Huvudbeståndsdelarna i Glasroc produkterna är gips och glasfiber. Glasfibermatta Impregnerad och glasfiberarmerad gipskärna. Forsänkta långkanter Glasfibermatta Vattenavvisande akrylbeläggning Skivorna har glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva har en vattenavvisande och UV-skyddande gulfärgad ytbeläggning på framsidan. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskivans yta är målad och skivan är försedd med försänkta långkanter, förberett för tätskiktssystem för våtrum. Glasrocskivorna förenar de traditionella gipsskivornas goda funktion och monteringsmässiga egenskaper med de mineralbaserade skivornas resistens mot mikrobiologiska angrepp och fysisk nedbrytning. Denna anvisning behandlar Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva i våtrumsvägg. Innehåll Produktinformation... 4 Systeminformation Produktdata...14 Tillbehör...15 Produkt- och systemegenskaper...16 Montering Hantering på byggarbetsplatsen...23

4 Produktinformation Glasroc GHI Hydro Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva är Gyprocs lösning för skivbeklädnad i våtrumsväggar. Våtrumsskivan är mer motståndskraftig mot fukt än andra gipsbaserade skivor och därför en säkrare lösning. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva monteras med samma verktyg och på samma sätt som traditionella gipsskivor. Skivan ger samma brandmotstånd och ljudreduktion som 12,5 mm Gyproc Gipsskivor. Skivan har försänkta långkanter och finns i två tjocklekar: 12,5 och 15,5 mm. Den finns i två bredder: 900 mm (GHIE) och 1200 mm (GHI). De två skivtjocklekarna innebär möjligheter att kostnadsoptimera våtrumsväggen genom att variera regelavstånd, skivtjocklek och antal skivlag. Fördelar med Glasroc GHI Hydro-funktion: Dokumenterat god mögelresistens God fuktbeständighet God formstabilitet Brandsäkert Ljudisolerande Enkel returhantering. Returneras med samma transportlösning som gipsskivespill. Fördelar med Glasroc GHI Hydro-montage: Bearbetas med samma typ av verktyg som traditionella gipsskivor Monteras med samma typ av verktyg och fästdon som traditionella gipsskivor Kan monteras med bandad skruv vilket ger enklare och snabbare montage. 4 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

5 Systeminformation Glasroc GHI Hydro Våtrumslösningar Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva är utformad för att användas i våtrumsväggar i bostäder och hotell samt andra lokaler med liknande fuktbelastning. Skivan fungerar utmärkt som underlag till följande ytskikt: kakel (inkl. tätskikt) PVC-väggmatta målningsbehandling (inkl bredspackling). För frågor kring specifika tätskiktsmembran kontakta Gyproc Teknisk support. Tätskikt En våtrumsvägg ska alltid skyddas mot fukt med ett vattentätt skikt. Ytbeläggning och tätskikt i en våtrumsvägg skall utföras enligt branschens gemensamma anvisningar. Det innebär användande av branschgodkända produkter och system. Gyproc rekommenderar som huvudalternativ, ett utförande utan plastfolie. Viktigt är att väggens kalla sida är relativt diffusionsöppen t.ex genom att använda vindskyddskivan Glasroc GHU Hydro, i samband med lågt ånggenomgångsmotstånd på tätskiktet. På väggens varma sida måste konstruktionens lufttäthet säkerställas t.ex genom att ersätta plastfoliens lufttätande funktion med ett relativt diffusionsöppet material (typ ångbroms med ett ånggenomgångsmotstånd på högst s/m eller en vindskyddsfolie). Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva belagd med vattentät våtrumsbehandling är i sig lufttät, varför ett alternativ till ångbroms eller motsvarande, är att ansluta polyetenfolien från angränsande delar (yttervägg och tak) lufttätt till våtrumsdelen av ytterväggen. Vid kakelsättning ingår t.ex primer, tätskikt för hela väggytan samt förseglingsremsor för skivskarvar, hörn och skruvrader i tätskiktsystemet. Även PVC-väggmattor kan användas som tätskikt vid kakelsättning eller som tätskikt och ytskikt i ett. Godkända konstruktioner/system för kakelsättning redovisas i BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum). GVK/GBR redovisar godkända tätskikt av plastmattor, och målningsbehandling utförs med av MVK godkända ytsystem i klass VT (vattentät). Våtrum Tätskikt i ytterväggar Fuktspärr I våtrumsväggar som även utgör ytterväggar kan fuktackumulering uppstå i skivan pga dess placering mellan våtrumsväggens vattentäta skikt och ytterväggens ångspärr. I BBR 12, 6:5331 Vattentäta skikt, anges att Ånggenomgångsmotstånd hos det vattentäta skiktet bör vara större än 1 x 10 6 s/m (1,35 x m 2 s Pa/kg) om man inte vid fuktsäkerhetsprojekteringen påvisat att annat ånggenomgångsmotstånd kan användas mm Ångspärr Yttervägg Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 5

6 Systeminformation Systembeskrivning En Glasroc vägg för våtrum är uppbyggd med skivlag enl. följande: 1 lag 15,5 mm Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva alt. 1-2 lag 12,5 mm Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva i något av stålsystemen för innerväggar; Gyproc XR, Gyproc GS, Gyproc DUROnomic eller ytterväggssystemet Gyproc THERMOnomic. Minsta tillåtna regeldimension är 70 mm. Våtrumsskivan kan även monteras på träreglar, men Gyproc rekommenderar stålreglar då trä är känsligare ur fuktsynpunkt vid felaktig hantering eller montering. Systemuppbyggnad Systemets fördelar Mycket god mögelresistens Små fuktrelaterade rörelser Snabb och torr montering Goda brand- och ljudisolerande egenskaper lag Glasroc GHIE 15 Hydro Ergo alt. 2 lag Glasroc GHIE 13 Hydro Ergo 2. Regel Gyproc XR, ER alt. GFR 3. Kantprofil Gyproc AC alt. Skena Gyproc SK, SKP 4. Tätskikt + ytskikt 5. Gyproc Gipsskivor 6 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

7 Systeminformation Glasroc GHI Hydro Våtrumskonstruktioner 12,5 och 15,5 mm Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva har brand-, ljud och statiska egenskaper motsvarande 12,5 mm Gyproc Normal. Detta gör att samtliga tidigare nämnda stålregelsystem kan användas med de i Gyproc Handbok redovisade maximala vägghöjder, brand- och ljudklasser. Glasroc GHI Hydro Våtrumssystem Exempel på väggtypbeteckning Glasroc XR 70/70 (300) 1V*-2 M0 I Gyprocs väggkoder för våtrum införs följande beteckningar, se tabell till höger: Glasroc inleder väggkoden V = 12,5 mm Glasroc GHI Hydro V* = 15,5 mm Glasroc GHI Hydro En mer detaljerad förklaring av Gyprocs beteckningar för olika väggtyper finns i Gyproc Handbok och Gyproc e-handbok: Där finns även detaljlösningar, cad-ritningar samt information angående maximala vägghöjder, ljud- och brandklasser. XR System med regel Gyproc XR mm bred skena / Skiljetecken mellan beteckning för skena och regel mm bred regel (300) Avstånd mellan reglar 1V* alt. 2V 1 lag 15,5 mm Glasroc GHI Hydro alt. 2 lag 12,5 mm Glasroc GHI Hydro Skiljetecken för skivor på regelns olika sidor 2 2 lag Gyproc Gipsskivor på andra sidan stommen M0 0 mm isolering Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 7

8 Systeminformation Glasroc GHI Hydro Väggtyper Innervägg Väggtyper Max regelavstånd Illustration 1 x 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo c 450 mm Se exempel 1: Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1 x 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo c 300 mm Se exempel 2: Glasroc XR 70/70 (300) 1V-1 M0 2 x 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo c 450 mm Se exempel 3a: Glasroc XR 70/70 (450) 2V-2 M0 Se exempel 3b (lägenhetsskiljande): Glasroc XR 70/70x2 (450) 2V-2 M140 Eller schaktvägg: Glasroc XR 70/70 (450) 2V-0 M0 Yttervägg 1 x 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo + Gyproc T-kortling och Gyproc THZ Z-profil c 300 mm c 600 mm Se exempel 4: Glasroc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-1V M x 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo + Gyproc T- kortling och Gyproc THZ Z-profil c 450 mm c 600 mm Se exempel 5: Glasroc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-1V* M x 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo + Gyproc T- kortling och Gyproc THZ Z-profil c 450 mm c 600 mm Se exempel 6: Glasroc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-2V M Minsta rekommenderade regeldimension är 70 mm vid stålreglar resp. 45x70 vid träreglar. 8 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

9 Systeminformation Datablad exempel på innerväggar Exempel 1 Konstruktionsdetaljer Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M ,5 mm Glasroc GHIE 15 Hydro Ergo 2. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv och tak) 3. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm 4. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Egenskaper Brandklass EI 30 Ljudklass R' w = 30 db Exempel 2 Konstruktionsdetaljer Glasroc XR 70/70 (300) 1V-1 M ,5 mm Glasroc GHIE 13 Hydro Ergo 2. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil (i golv och tak) 3. Regel Gyproc XR 70, c 300 mm 4. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Egenskaper Brandklass EI 30 Ljudklass R' w = 30 db Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 9

10 Systeminformation Datablad exempel på innerväggar Exempel 3a Konstruktionsdetaljer Glasroc XR 70/70 (450) 2V-2 M x 12,5 mm Glasroc GHIE 13 Hydro Ergo 2. Kantprofil Gyproc AC 70 ACOUnomic 3. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm 4. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Egenskaper Brandklass EI 60 Ljudklass R' w = db Exempel 3b lägenhetsskiljande vägg Konstruktionsdetaljer Glasroc XR 70/70x2 (450) 2V-2 M x 12,5 mm Glasroc GHIE 13 Hydro Ergo 2. Kantprofil Gyproc AC 70 ACOUnomic (i golv och tak) 3. Regel Gyproc XR 70, c 450 mm 4. 2 x 12,5 mm Gyproc Gipsskivor 5. 2 x 70 mm mineralull Egenskaper Brandklass EI 60 Ljudklass Anmärkning R' w = db R' w + C = 53 db 1) Ljudklass C, lägenhetsskiljande vägg, enl SS 25267:2004 (inkl medelvärdesbildning). 10 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

11 Systeminformation Datablad exempel ytterväggar Exempel 4 med korslagd stomme Konstruktionsdetaljer Glasroc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-1V M Fasadskikt 2. 12,5 mm Glasroc GHUE Hydro Ergo Vindskyddsskiva och Glasroc G 13 Profil vid icke understödd vertikal skivskarv mm Gyproc THS THERMOnomic mm Gyproc THR THERMOnomic mm mineralull λ 0,037 W/mK 6. Ångbroms eller vindskyddsfolie (för lufttätning), med ånggenomgångsmotstånd högst ca s/m 1) 7. Z-profil Gyproc THZ THERMOnomic, c 300 mm mm mineralull, λ 0,037 W/mK 9. T-kortling Gyproc T 50/10 vid vertikal skivskarv x 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo Våtrumsskiva Egenskaper Brandklass EI 30 Brandklass EI 60 erhålls om mineralullen utgörs av stenull med densitet lägst 28 kg/m 3 Ljudklass (db) R' w R' w + C tr Tegelfasad Träfasad Värmegenomgångskoefficient (W/m 2 K) Godstjocklek (mm) 0,7 1,0 1,2 U i -värde 0,19 0,20 0,20 Anmärkning 1) Gyproc rekommenderar att traditionell ångspärr ersätts vid våtrum med ångbroms eller vindskyddsfolie. Som alternativ kan ångspärren från angränsande delar av byggnaden anslutas lufttätt (t ex med ca 100 mm överlapp) till Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. För ytterligare information, se text och figur sidan 5. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 11

12 Systeminformation Datablad exempel ytterväggar Exempel 5 med korslagd stomme Konstruktionsdetaljer Glasroc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-1V* M Fasadskikt 2. 12,5 mm Glasroc GHUE Hydro Ergo Vindskyddsskiva och Glasroc G 13 Profil vid icke understödd vertikal skivskarv mm Gyproc THS THERMOnomic mm Gyproc THR THERMOnomic mm mineralull λ 0,037 W/mK 6. Ångbroms eller vindskyddsfolie (för lufttätning), med ånggenomgångsmotstånd högst ca s/m 1) 7. Z-profil Gyproc THZ THERMOnomic, c 450 mm mm mineralull, λ 0,037 W/mK 9. T-kortling Gyproc T 50/10 vid vertikal skivskarv x 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo Våtrumsskiva Egenskaper Brandklass EI 30 Brandklass EI 60 erhålls om mineralullen utgörs av stenull med densitet lägst 28 kg/m 3 Ljudklass (db) R' w R' w + C tr Tegelfasad Träfasad Värmegenomgångskoefficient (W/m 2 K) Godstjocklek (mm) 0,7 1,0 1,2 U i -värde 0,19 0,20 0,20 Anmärkning 1) Gyproc rekommenderar att traditionell ångspärr ersätts vid våtrum med ångbroms eller vindskyddsfolie. Som alternativ kan ångspärren från angränsande delar av byggnaden anslutas lufttätt (t ex med ca 100 mm överlapp) till Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. För ytterligare information, se text och figur sidan Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

13 Systeminformation Datablad exempel ytterväggar Exempel 6 med korslagd stomme Konstruktionsdetaljer Glasroc TH 195/195-Z (600E) 1U-0-2V M Fasadskikt 2. 12,5 mm Glasroc GHUE Hydro Ergo Vindskyddsskiva och Glasroc G 13 Profil vid icke understödd vertikal skivskarv mm Gyproc THS THERMOnomic mm Gyproc THR THERMOnomic mm mineralull λ 0,037 W/mK 6. Ångbroms eller vindskyddsfolie (för lufttätning), med ånggenomgångsmotstånd högst ca s/m 1) 7. Z-profil Gyproc THZ THERMOnomic, c 450 mm mm mineralull, λ 0,037 W/mK 9. T-kortling Gyproc T 50/10 vid vertikal skivskarv i yttre skivlag x 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo Våtrumsskiva Egenskaper Brandklass EI 30 Brandklass EI 60 erhålls om mineralullen utgörs av stenull med densitet lägst 28 kg/m 3 Ljudklass (db) R' w R' w + C tr Tegelfasad Träfasad Värmegenomgångskoefficient (W/m 2 K) Godstjocklek (mm) 0,7 1,0 1,2 U i -värde 0,19 0,20 0,20 Anmärkning 1) Gyproc rekommenderar att traditionell ångspärr ersätts vid våtrum med ångbroms eller vindskyddsfolie. Som alternativ kan ångspärren från angränsande delar av byggnaden anslutas lufttätt (t ex med ca 100 mm överlapp) till Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. För ytterligare information, se text och figur sidan 5. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 13

14 Produktdata Glasroc GHIE Hydro Ergo och GHI Hydro 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo/GHI Hydro 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo/GHI Hydro 12,5 mm 900/1200 mm 12,5 mm eller 15,5 mm tjock gipsbaserad kompositskiva för våtrum. Skivan har glasfibermattor inbäddade i ytorna och en kärna av impregnerad och glasfiberarmerad gips. Framsidan har en målad yta som passar utmärkt som underlag till tätskiktssystem. Skivan har försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter. 15,5 mm 900/1200 mm BSAB-systemet (AMA HUS) BSAB-systemet omfattar för närvarande inte gipsbaserade kompositskivor som Glasroc Hydro och vid denna broschyrs tryckning var kod ej fastställd av AMA-enheten vid AB Byggtjänst. Koden KBC Skikt av gipsskivor kan inte användas då gipsskivor enligt beskrivningen ska ha ytskikt av kartong. Glasroc GHIE Hydro Ergo och GHI Hydro GHIE 13 och GHI 13 GHIE 15 och GHI 15 Tjocklek (mm) tolerans Bredd (mm) tolerans Längd (mm) tolerans 12,5 ±0,4 900 alt / -3 Kontakta Gyproc +0 / -4 15,5 ±0,4 900 alt / -3 Kontakta Gyproc +0 / -4 Avvikelse från rätvinklighet / 600 mm bredd (mm) 1,0 1,0 Vikt (kg/m 2 ) tolerans Böjhållfasthet (MPa) längs tvärs Brandegenskap Fukt Ånggenomgångsmotståndsfaktor (μ) Ånggenomgångsmotstånd (s/m) Ånggenomgångsmotstånd (m 2 s Pa/kg) Längdändring vid % RH (mm/m) Termiska egenskaper Värmemotstånd R (m 2 K/W) Värmeledningsförmåga (W/m K) Längdändringskoefficient (mm/k) Täthet Luftgenomsläpplighet (m 3 / m 2 s Pa) 10,0 +0,5 / -0,2 5,7 3,8 A2-s1,d0 Tändskyddande beklädnad ca 5,7 ca 2,6 x 10 3 ca 3,6 x ,2 0,06 0,21 25 x ,8 +0,5 /-0,2 5,1 2,8 A2-s1,d0 Tändskyddande beklädnad ca 5,7 ca 3,2 x 10 3 ca 4,3 x ,2 0,07 0,21 25 x ,2 x ,2 x Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

15 Tillbehör Skruvar till Glasroc GHIE Hydro Ergo Gyproc QS Quick Skruv för fastsättning av Glasroc GHIE Hydro Ergo och Gyproc Gipsskivor på stålstomme av max 0,9 mm tjocklek. Beteckning Längd mm Antal/st Ø mm QS ,5 QS ,5 QS ,5 Gyproc QSB Quick Skruv för fastsättning av Glasroc GHIE Hydro Ergo och Gyproc Gipsskivor på förstärkningsreglar och motsvarande av max 2,1 mm tjocklek. Beteckning Längd mm Antal/st Ø mm QSB ,5 QSB ,5 Gyproc QT Quick Skruv för fastsättning av Glasroc GHIE Hydro Ergo och Gyproc Gipsskivor på trästomme. Beteckning Längd mm Antal/st Ø mm QT ,9 QT ,9 QT ,9 Skruvanvisning Stålstomme Plåttjocklek max 0,9 mm 0,9 2,1 mm Anmärkning Gyproc Quick QS 25 QSB 25 1) QS 381) QSB 41 12,5 och 15,5 mm Glasroc GHIE/GHI Hydro 1 lag 2 lag Skruv QS 41 används i samband med Acounomic kantprofil samt vid två lag 15,5 mm Glasroc GHI Hydro. Trästomme Gyproc Quick QT 29 QT 41 12,5 Glasroc GHIE/GHI Hydro 1 lag 2 lag QT 41 QT 57 15,5 Glasroc GHIE/GHI Hydro 2) 2) Skruv QT 29 kan användas i första lag av två skivlag på vägg med brandkravet max 60 min. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 15

16 Produkt- och systemegenskaper Förbandsvärden F k i tabellen nedan avser karakteristiska förbandskraft för angiven skruv- och regeltyp. Gyproc XR, ER Gyproc THR t = 1,0 mm Gyproc THR, GFR t = 1,2 mm Träreglar Skruvsort och F k per skruv (N) Klimatklass 1 GHIE 13 / GHI 13 inre lag QS 25: 260 QSB 25: 280 QSB 25: 290 QT 29: 290 yttre lag QS 38: 230 QSB 41: 240 QSB 41: 250 QT 41: 270 GHIE 15 / GHI 15 inre lag QS 25: 420 QSB 25: 430 QSB 25: 430 QT 41: 370 Minsta tillåtna skruvavstånd: 80 mm Motsvarande max antal skruvar i kortkant: (900/1200 mm): 12 st / 16 st 16 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

17 Montering Monteringsanvisning för Glasroc GHIE Hydro Ergo Glasroc GHI Hydro monteras på reglar och ev liggande profiler med max c 600 mm. Skivorna monteras tätt mot varandra och fästs väl mot bakomvarande stomme med Gyproc Quick gipsskiveskruv. Minsta skruvavstånd till kant enligt figur. Försänkt kant Skuren kant Innerväggar Alt. 1: 1 x GHIE 15, reglar c 450 mm Ett lag 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo Våtrumsskiva på reglar c 450 mm. Skivorna skruvas c 200 mm i långkant, c 225 mm i kortkant och c 300 mm i skivmitt. Alt. 2: 450 mm 900 mm 300 mm 200 mm 225 mm Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 17

18 Montering Monteringsanvisning för Glasroc GHIE Hydro Ergo Alt. 2: 1 x GHIE 13, reglar c 300 mm Ett lag 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo Våtrumsskiva på reglar c 300 mm. Skivorna skruvas c 200 mm i långkant, c 225 mm i kortkant och c 300 mm i skivmitt. 300 mm 900 mm 300 mm 200 mm 225 mm 18 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

19 Montering Monteringsanvisning för Glasroc GHIE Hydro Ergo Alt. 3: 2 x GHIE 13, reglar c 450 mm Två lag 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo Våtrumsskiva på reglar c 450 mm med förskjutna vertikalskarvar. Skruvavstånd enl figur. 450 mm 900 mm 300 mm 200 mm 600 mm 225 mm Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 19

20 Montering Monteringsanvisning för Glasroc GHIE Hydro Ergo Alt. 4: 1 x GHIE 13, reglar c 600 mm samt korslagda THZprofiler c 300 mm Ett lag 12,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo Våtrumsskiva på reglar c 600 mm samt korslagda Z-profiler c 300 mm. Vertikala skivskarvar understöds med Gyproc T-kortling som fästs i Z-profilen med 2 st plåtskruv, t.ex Gyproc QPBT 16 Quick. 600 mm 900 mm 300 mm 300 mm 200 mm 225 mm 20 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

21 Montering Monteringsanvisning för Glasroc GHIE Hydro Ergo Alt. 5: 1 x GHIE 15, reglar c 600 mm samt korslagda THZprofiler c 450 mm Ett lag 15,5 mm Glasroc GHIE Hydro Ergo Våtrumsskiva på reglar c 600 mm samt korslagda Z-profiler c 450 mm. Vertikala skivskarvar understöds med Gyproc T-kortling som fästs i Z-profilen med 2 st plåtskruv, t.ex Gyproc QPBT 16 Quick. 600 mm 900 mm 450 mm 300 mm 200 mm 225 mm Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 21

22 Montering Monteringsanvisning för Glasroc GHIE Hydro Ergo Alt. 6: 2 x GHIE 13, reglar c 600 mm samt korslagda THZprofiler c 450 mm Två lag 12,5 mm Glasroc GHIE 13 Hydro Ergo Våtrumsskiva på regel c 600 mm samt korslagda Z-profiler c 450 mm. Vertikala skivskarvar i yttre lag understöds med Gyproc T-kortling. Vid liggande montage placeras horisontella skivskarvar över Z-profilerna. 600 mm 900 mm 450 mm 200 mm 300 mm 225 mm 22 Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem

23 Hantering på byggarbetsplatsen Hanteringsanvisning för Glasroc GHI Hydro Glasfiberinnehåll i Glasroc GHI Hydro Glasroc Hydro innehåller glasfiber vilket kan ge upphov till hudirritation. Handskar och täckande klädsel rekommenderas därför vid hantering av skivan. Vid behov använd andningsskydd med partikelfilter typ P2. Byggvarudeklaration och säkerhetsdatablad kan laddas ned från Byt kläder efter avslutat arbete för att minimera spridning av glasfiber och tvätta huden efter avslutat arbete. Förvaring, hantering och bearbetning Våtrumsskivan ska förvaras och hanteras på samma varsamma sätt som gipsskivor, dvs på pall eller ströläkt med max avstånd 600 mm och skyddade från fukt och mekanisk påverkan. Minimera dammbildning Sörj för god ventilation. Vid särskilt dammalstrande bearbetning bör dammutsug användas. Minimera bildning av glasfiberdamm genom följande två åtgärder: 1. Lyft skivorna och låt endast lång- eller kortkanten vila mot undre skivan. Glasroc skivor bärs vertikalt. Bra hjälpmedel är Gyproc Bärhandtag. 2. Håll rent på arbetsplatsen och begränsa dammalstring. Dammsugning är att föredra. Undvik torrsopning eller blåsning med tryckluft eftersom damm då virvlar upp och sprids. Skivorna bearbetas med samma verktyg som gipsskivor. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva Teknisk information för våtrumssystem 23

24 Gyproc AB utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras. Gyproc AB har en mångårig historia av att testa och praktiskt utvärdera produkter och lösningar och har genom provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska värderingar byggt upp en gedigen erfarenhet som säkrar att våra kunder får optimala lösningar, både tekniskt och praktiskt. Vår samlade kompetens erbjuder vi byggbranschens olika aktörer genom Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och genom personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal. Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc, Gyptone och Glasroc är registrerade Gyproc AB varumärken. Gyproc har ett kvalitets- och miljöledningssystem med rutiner och processer som är certifierad av Bureaus Veritas och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO Gyproc Skivor är en ren kretsloppsprodukt. Gyproc har ett program för återvinning av returgips bland annat genom återtagning av gipsspill från byggarbetsplatser och återförsäljare. Gyproc AB Box Bålsta Besöksadress Kalmarleden 50 Tel Order Tel Gyproc Teknisk Support Fax September M. Nov 09, ver4 Gyproc.

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar

3.2. Våtrum. Funktionsväggar. Gyproc Våtrumsväggar. Tätskikt. Glasroc GHI Hydro Våtrumsskiva. Träbaserade skivor och skruvinfästningar .1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar omfattar både inner- och ytterväggar. Systemet är uppbyggt av våtrumsskivan Glasroc GHI Hydro och en stomme av stål eller trä. Skivan rekommenderas

Läs mer

OCEAN. Torra och sunda våtrumsväggar. Glasroc H Ocean Våtrumsskiva

OCEAN. Torra och sunda våtrumsväggar. Glasroc H Ocean Våtrumsskiva OCEAN Torra och sunda våtrumsväggar Glasroc H Ocean Våtrumsskiva Glasroc H Ocean Glasroc H Ocean är en ny generation av fukt- och mögelresistenta våtrumsskivor. Skivan bygger på den beprövade glasroctekniken.

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

Produktkatalog. Glasroc Kompositskivor

Produktkatalog. Glasroc Kompositskivor Produktkatalog Glasroc Kompositskivor Glasroc Kompositskivor Glasroc GHU 13 Hydro Vindskyddsskiva Fakta: Gipsbaserad kompositskiva för användning som vindskyddsskiva. Skivan har glasfiber-mattor inbäddade

Läs mer

Systeminformation. Exempel 1. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Exempel 2. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Datablad exempel på innerväggar

Systeminformation. Exempel 1. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Exempel 2. Konstruktionsdetaljer. Egenskaper. Datablad exempel på innerväggar Datablad exempel på innerväggar Exempel 1 Glasroc XR 70/70 (450) 1V*-1 M0 1. 15,5 mm Glasroc GHIE 15 Hydro Ergo 2. Skena Gyproc SK 70 som kantprofil 4. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor Ljudklass = 30 db Exempel

Läs mer

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar

Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar Gyproc Planum...ger dig släta tak och väggar traditionell spackelskarv perfekt spackelskarv Planum har försänkta kanter på alla fyra sidor också de korta Perfekta fogar...snabbt Tak så släta som... Planum

Läs mer

STORM. Lugn och ro för fasaden. Glasroc H Storm Vindskyddsskiva

STORM. Lugn och ro för fasaden. Glasroc H Storm Vindskyddsskiva STORM Lugn och ro för fasaden Glasroc H Storm Vindskyddsskiva Glasroc H Storm Glasroc H Storm Vindskyddsskiva är en ny generation av gipsbaserade kompositskivor med varumärket Glasroc. Skivan kombinerar

Läs mer

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2.

2.2. 78 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Inledning. Systembeskrivning. 2.2.6 Gyproc Arkivväggar. 2.2.1 Gyproc Våtrumsväggar. 2. Funktionsväggar Inledning Funktionsväggar är en sammanställning av olika väggtillämpningar eller funktioner. För en viss funktion kan olika väggsystem användas. Funktionerna som beskrivs är: Våtrumsväggar

Läs mer

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva

FIRECASE. Brandisolering. av bärande stålkonstruktioner. Glasroc F FireCase brandgipsskiva FIRECASE Glasroc F FireCase brandgipsskiva Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system

Läs mer

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar

Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtåliga gipsväggar Gyproc Robust Extra slagtålig och ljudisolerande Gyproc Robust är en extra hård gipsskiva med en kraftig fiberarmerad gipskärna och yta av tjock kartong. Det gör

Läs mer

2.1. 46 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning och funktionsnyckel. Systembeskrivning. Uppbyggnad av system Gyproc XR. Systemets fördelar

2.1. 46 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning och funktionsnyckel. Systembeskrivning. Uppbyggnad av system Gyproc XR. Systemets fördelar .1 Gyproc XR 450 Innerväggar med stålstoe Systembeskrivning Gyproc XR är ett system för hög ljudreduktion i lätta icke-bärande innerväggar. Systemet är uppbyggt av 900 breda Gyproc Gipsskivor på stålstoe

Läs mer

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak

ERGOLITE. Lätta gipsskivor. Revolutionerande lätta gipsskivor. För innerväggar och tak ERGOLITE Lätta gipsskivor Revolutionerande lätta gipsskivor För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc ErgoLite är resultatet av en ny unik teknologi som gör att vi kan tillverka gipsskivor

Läs mer

STORM. Vindskyddssystem. Glasroc H Storm. Torra och täta ytterväggar TG 20251

STORM. Vindskyddssystem. Glasroc H Storm. Torra och täta ytterväggar TG 20251 STORM Vindskyddssystem Glasroc H Storm Torra och täta ytterväggar TG 05 Glasroc H Storm Glasroc H Storm vindskyddssystem är utvecklat för byggnader där det ställs höga krav på både fuktsäkerhet och energieffektivitet.

Läs mer

Glasroc F FireCase. Brandisolering av bärande stålkonstruktioner

Glasroc F FireCase. Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Brandisolering av bärande stålkonstruktioner Snygg och brandsäker beklädnad av stålkonstruktioner Glasroc F FireCase är ett effektivt system för beklädnad och passivt brandskydd av bärande

Läs mer

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar.

3.4. Bjälklag. Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar. Gyproc Träbjälklag Typdetalj.51:201 Anslutning till bärande yttervägg och Gyproc Träbjälklag typ 5 och 6 Horisontalsnitt 7. 0,20 mm åldringsbeständig plastfolie 8. Min 170 mm mineralull, mht väggens brandklass

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24

Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 2012-03-05 Tg-bevis nr 0436/98 Gyproc AB Ritningsförteckning för Gyproc THERMOnomic Sammanställning Gyproc THERMOnomic väggar (1 sida) daterad 2009-02-24 Gyproc Handbok 8, upplaga 1 daterad April 2010.

Läs mer

AQUAROC. Aquaroc Invändiga lösningar. System för invändigt utsatta miljöer CEMENTSKIVA

AQUAROC. Aquaroc Invändiga lösningar. System för invändigt utsatta miljöer CEMENTSKIVA AQUAROC CEMENTSKIVA Aquaroc Invändiga lösningar System för invändigt utsatta miljöer Aquaroc Invändiga lösningar Gyproc erbjuder våtrumslösningar för offentliga miljöer där luftfuktigheten är hög och hårt

Läs mer

3.2.1 Våtrumsväggar Glasroc Våtrumsväggar Arkivväggar Gyproc Akustikvägg

3.2.1 Våtrumsväggar Glasroc Våtrumsväggar Arkivväggar Gyproc Akustikvägg Funktionsväggar Funktionsväggar Innehåll.1 Våtrumsväggar...261 265 Glasroc Våtrumsväggar...261.6 Arkivväggar...266 267.8 Akustikvägg...268 275 Översikt över systemegenskaper... kap 2.2.8.11 Inbrottsskydd...276

Läs mer

Produktkatalog. Gyproc Skruvar

Produktkatalog. Gyproc Skruvar Produktkatalog Gyproc Skruvar Korrosionshärdighet: Skruv som är märkt Förzinkad och avsedd att användas vid invändig eklädnad med gipsskivor är förzinkad lägst klass Zn 5. Förpackning: All Gyproc Quick

Läs mer

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka.

Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gyproc Habito Gipsskivor med revolutionerande infästningsstyrka. Gipsskivor med hög infästningsstyrka Tack vare en helt ny patenterad teknologi har vi tagit fram Gyproc Habito gipsskivor med revolutionerande

Läs mer

Gyproc Habito Monteringsanvisning

Gyproc Habito Monteringsanvisning Gyproc Habito Monteringsanvisning Intro Gyproc Habito är en ny patenterad gipsskiva med egenskaper som gör det möjligt att bygga extra robusta gipsväggar med revolutionerande infästningsstyrka. Infästning

Läs mer

3.2.1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Innerväggar och ytterväggar Arkivväggar

3.2.1 Våtrumsväggar Gyproc Våtrumsväggar Innerväggar och ytterväggar Arkivväggar Funktionsväggar Funktionsväggar Innehåll.1 Våtrumsväggar...241 245 Våtrumsväggar... 241 Innerväggar och ytterväggar...242 245.6 Arkivväggar...246 247 Väggtyp: Dataarkiv... 246 Väggtyp: Pappersarkiv...

Läs mer

Gipsskivor. det naturliga valet för bra boendemiljö

Gipsskivor. det naturliga valet för bra boendemiljö Gipsskivor det naturliga valet för bra boendemiljö Gips ett naturmaterial Naturen är rik på gips som är en kristallisk förbindelse av kalciumsulfat och kemiskt bundet vatten. Gips har varit i bruk till

Läs mer

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar

3.1. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer. Klassificeringar Gyproc XR Innerväggar med stålstomme Typdetalj.1:201 nslutning mot tunga konstruktioner 1. Skena Gyproc SK alt SKP eller Gyproc COUnomic som kantprofil = 30 d, skena Gyproc SK = 35 d, skena Gyproc SKP

Läs mer

GK-SYSTEMBÄRVERK. Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering

GK-SYSTEMBÄRVERK. Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering GK-SYSTEMBÄRVERK Klicka undertaket på plats! Gyproc GK-system undertaksmontering Montera undertak snabbt med Gyproc GK-system Gyproc GK är ett bärverksystem av stål för nedpendlade undertak. Systemet gör

Läs mer

Gyproc ERGO stål. Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme. Det ergonomiska och effektiva valet. Patenterad teknologinyhet!

Gyproc ERGO stål. Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme. Det ergonomiska och effektiva valet. Patenterad teknologinyhet! Gyproc ERGO stål Marknadens lättaste lösning för innerväggar med stålstomme Patenterad teknologinyhet! Det ergonomiska och effektiva valet 2 Gyproc ER och R reglar, Gyproc SK och SKP skenor, och Gyproc

Läs mer

Innerväggar. Kom-i-håg lista:

Innerväggar. Kom-i-håg lista: Innerväggar Olika typ av innervägger ställer olika krav på konstruktionen. Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger innerväggar. Fördelarna är många och det finns alltid en regel

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Ytterväggar. Inledning Gyproc THERMOnomic

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Ytterväggar. Inledning Gyproc THERMOnomic .11 Gyproc THERMOnomic Inledning Gyproc Thermonomic är beteckningen för ett sortiment stålprofiler och tillbehör för ytterväggar. Reglar och skenor är slitsade i livet för att minimera värmeledningen.

Läs mer

Ytterväggar. Inköpslista. Detta behöver du.

Ytterväggar. Inköpslista. Detta behöver du. Ytterväggar 12 En del kanske inte tror att det går att använda gipsbaserade skivor utvändigt. Men proffsen gör det. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva är en specialgjord vindskyddsskiva med glasfiberarmerad

Läs mer

6.1. 12,5 mm. 900 mm. Skivor. Gyproc Normal och Normal Ergo. Gyproc Ytskiva Ergo. Produktbeteckning. Produktbeskrivning.

6.1. 12,5 mm. 900 mm. Skivor. Gyproc Normal och Normal Ergo. Gyproc Ytskiva Ergo. Produktbeteckning. Produktbeskrivning. .1 Gyproc Gipsskivor Gyproc Normal och Normal Ergo Gyproc Ytskiva Ergo 12,5 mm 12,5 mm 6,5 mm 900 / 1200 mm 900 mm 900 mm För invändig beklädnad av tak, väggar, pelare, balkar m.m. Gyproc Normal Ergo ger:

Läs mer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer

Saint-Gobain Silent Wall 65 db. En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db En effektiv yttervägg med hög fuktsäkerhet för bullriga stadsmiljöer Saint-Gobain Silent Wall 65 db Från och med 1 juni 2015 infördes nya regler för byggande av bostäder.

Läs mer

funktionsväggar 2.1 Glasroc H Ocean Våtrumsväggar

funktionsväggar 2.1 Glasroc H Ocean Våtrumsväggar Kapitel 2 2.1 Glasroc H Ocean Våtrumsväggar Glasroc H Ocean monteras på reglar max c 600 eventuellt kompletterade med horisontella profiler. Skivorna monteras tätt mot varandra och fästs väl mot bakomvarande

Läs mer

Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar. Justerbar i höjdled utan tillkapning

Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar. Justerbar i höjdled utan tillkapning Gyproc Flexi Snabb och flexibel montering av gipsväggar Justerbar i höjdled utan tillkapning Ny gipsvägg lätt, snabbt och enkelt Gyproc Flexi är ett helt nytt sätt att bygga gipsväggar. Idén är både enkel

Läs mer

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre

Mars 2005. Gyproc Akustikvägg. Kombinera god. rumsakustik. med ett tilltalande yttre Mars 25 Kombinera god rumsakustik med ett tilltalande yttre Innehåll Gyproc Akustikvägg... 5 Enkelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 6 Dubbelsidig väggabsorbent, horisontellt snitt... 7 Enkelsidig

Läs mer

Innerväggar. Guide för val av väggtyp

Innerväggar. Guide för val av väggtyp Innerväggar 18 Proffsen använder oftast stålprofiler av tunnplåt när de bygger väggar. Fördelen med stål är att reglarna alltid blir räta och raka. Och att regelverket är lätt att bygga. Profilerna vrids

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Båglängd. Böjning av torr gipsskiva. Böjning av fuktad gipsskiva

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Båglängd. Böjning av torr gipsskiva. Böjning av fuktad gipsskiva .16 Gyproc Böjda väggar Böjning av torr gipsskiva 6,5 mm Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo kan enkelt böjas i radier ner till 1500 1 mm direkt mot regelverket. 12,5 och 15,4 mm Gyproc Gipsskivor kräver betydligt

Läs mer

Montageguide. FERMACELL fibergips

Montageguide. FERMACELL fibergips Montageguide FERMACELL fibergips Varför välja FERMACELL fibergips Ställ krav på din byggskiva! Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor FERMACELL fibergips kan spara dig mycket. Ett

Läs mer

Hydropanel when Performance matters. Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen. Hydropanel

Hydropanel when Performance matters. Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen. Hydropanel Augusti 2015 3.123 SV Hydropanel when Performance matters Laboratorier Sjukhus Simhallar Badrum Storkök Hotell och restauranger Modulbyggen Hydropanel Hydropanel inomhus och i våtutrymmen Hydropanel är

Läs mer

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX-1 UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER * NORGIPS TRYGGA SYSTEM cnfoto.se www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM I EN NIVÅ - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER.

Läs mer

fermacell Montageguide Juni 2016

fermacell Montageguide Juni 2016 fermacell Montageguide Juni 2016 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på dina tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta

Läs mer

AKUSTIK. Membran. Smidig ljudisolering. snabbt och enkelt direkt på gipsskivan

AKUSTIK. Membran. Smidig ljudisolering. snabbt och enkelt direkt på gipsskivan AKUSTIK Membran Smidig ljudisolering snabbt och enkelt direkt på gipsskivan Akustik- Membran Förbättrar akustiken Bygger minimalt tillsammans med gips < 15 mm Enkelt montage Gyproc AkustikMembran gör rummet

Läs mer

Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva. Teknisk information för ytterväggssystem

Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva. Teknisk information för ytterväggssystem Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva Teknisk information för ytterväggssystem För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar Gyproc sitt tillstånd till att ritningarna får

Läs mer

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm

Väggrupp 12, c 450 och 600 mm Telefon 09 0 74 50 Telefax 09 0 74 59 Väggrupp Brandklass*) Icke brandklassad Ljudklass R w Väggrupp, c 450 och 600 mm, eller x mm Norgips Normalskiva Hålrum utfyllt med stenullsisolering*

Läs mer

MINERIT mellanväggar med stålreglar

MINERIT mellanväggar med stålreglar MINERIT mellanväggar med stålreglar C På sid 7 kan väggtyp väljas med utgångspunkt från de brandoch ljudmässiga krav som gäller för det enskilda projektet. Väggtypernas egenskaper är framtagna genom provningar

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Kant- och hörnprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Kant- och hörnprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

den nya generationens våtrumsskiva

den nya generationens våtrumsskiva VÅTRUMSSYSTEM HUMID 2.0 VÄGG OCH GOLV I VÅTRUM den nya generationens våtrumsskiva försänkt lån Använ helt mögelresist syntetfiberduk med förstärkt norgips humidboard 2.0 våtrumssystemet för proffsen En

Läs mer

System Förstärkningsregel

System Förstärkningsregel System Förstärkningsregel För höga och stabilitetskrävande väggar System Förstärkningsregel är ett välbeprövat system när det kommer till t ex höga väggar, väggar med extra höga stabilitetskrav/bärande

Läs mer

Kapitel 3 Ytterväggar

Kapitel 3 Ytterväggar Kapitel 3 Ytterväggar Max 600 mm 3.1 Glasroc THERMOnomic Glasroc THERMOnomic är ett system för ytterväggar med stålprofiler och Glasroc GHU Hydro som vindskyddsskivor. Till systemet finns ett sortiment

Läs mer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer

3.1. 206 Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Innerväggar. Anslutning mot tunga konstruktioner. Schaktvägg. Anmärkning. Konstruktionsdetaljer Gyproc GT 600 Innerväggar med trästomme Typdetalj.:0 nslutning mot tunga konstruktioner Schaktvägg. Polyetenduk Gyproc GPD Vid ljudklass R' w = d. kustisk tätmassa Gyproc G Vid ljudklass R' w 0 d används

Läs mer

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor

4.3. 480 Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. 1. Övergripande beräkningsgång. 4.3.1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor .1 Stomstabilisering med Gyproc Gipsskivor och Glasroc-skivor Byggnader uppförda med lättbyggnadsteknik stabiliseras vanligtvis mot horisontella laster, vind eller snedställningskrafter, genom att utnyttja

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

3.3. Ytterväggar. Vindskydd. Egenskaper. Allmänt. Regnskydd. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva är en. Lufttäthet

3.3. Ytterväggar. Vindskydd. Egenskaper. Allmänt. Regnskydd. Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva är en. Lufttäthet .51 Gyproc Ytterväggar med trästomme Egenskaper Allmänt En yttervägg är en komplicerad konstruktion som består av flera olika produkter och material med olika funktioner i väggen. Ytterväggar ska uppfylla

Läs mer

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak

Knauf Danogips undertakssystem CD-2. Systembeskrivning och montagevägledning. innertak Knauf Danogips undertakssystem CD-2 Systembeskrivning och montagevägledning innertak Flexibelt undertakssystem med knauf danogips CD-2 undertakssystem används där det önskas ett nedpendlat, ljudisolerande

Läs mer

3.1. Innerväggar. Bärande väggar utan krav på brandmotstånd. Konstruktionsdetaljer. Krav på golv och överliggande bjälklag.

3.1. Innerväggar. Bärande väggar utan krav på brandmotstånd. Konstruktionsdetaljer. Krav på golv och överliggande bjälklag. Gyproc DUROnomic Innerväggar med stålstomme Datablad.15:110 1200 mm breda gipsskivor på stålstomme 1 2 3 c 600 mm 3. 12,5 mm Gyproc Gipsskivor, 1200 mm breda Bjälklag: Nedböjning pga nyttig last ska ej

Läs mer

Humidboard 11A. Konstruktionsexempel Humidboard. Yttervägg 11B

Humidboard 11A. Konstruktionsexempel Humidboard. Yttervägg 11B Knauf Danogips oorganiska gipsbaserade våtrumsskiva för ar i fuktkänsliga miljöer består av en impregnerad kärna av specialgips med ett vattenavvisande ytskikt av glasfiberväv. är helt oorganisk och kan

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER

FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM FÅ KOMPONENTER MÅNGA MÖJLIGHETER www.norgips.se/flex NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER. MÅNGA MÖJLIGHETER. Flex undertakssystem används där det önskas

Läs mer

Kapitel 1 Innerväggar

Kapitel 1 Innerväggar Kapitel 1 Innerväggar Innerväggar 1.1 Stomsystem Gyproc XR Gyproc DUROnomic Gyproc XR är ett unikt system för hög ljudreduktion i lätta icke bärande innerväggar med Gyproc byggskivor. Den nya profilformen

Läs mer

fermacell Montageguide

fermacell Montageguide fermacell Montageguide 2 Varför välja fermacell fibergips Det räcker med ett lager för att ändra på din tidigare vanor fermacell fibergips kan spara dig mycket tid. Ett enkelt lager är ofta tillräckligt

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN

FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN INTRODUKTION ULTRA BOARD 13 NY ULTRA BOARD! NU OCKSÅ. I 13 MM! FÖR DEN STARKASTE VÄGGKONSTRUKTIONEN ULTRA BOARD 13 En stabil, säker och hållbar innerväggskonstruktion med skruvfast gipsskiva Ultra Board

Läs mer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning/användning Gyptone BIG är ett akustikundertak av gips som har stora designmässiga fördelar eftersom det inte förekommer några synliga skarvar. Gyptone

Läs mer

Skivorna skall monteras på ett avstånd av mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning.

Skivorna skall monteras på ett avstånd av mm till andra byggnadsdelar (sockel, väggar, pelare etc.). Detta för att undvika fuktupptagning. Clima Board Clima Board är en extravaxad, kartongklädd vindskyddsskiva av gips med förbättrat skydd mot nederbörd under byggnadstiden. Den har betydligt mindre vattenupptagning än vanlig utegips vilket

Läs mer

Testresultat Brand, Ljud & Slag

Testresultat Brand, Ljud & Slag Testresultat Brand, Ljud & Slag Motståndskraftig mot fukt, brand, ljud och slag w w w. h y d r o p a n e l. com BRANDSÄKERHET Brandsäkra konstruktioner Syftet med brandmotstånd är att skydda liv. Byggkonstruktioner

Läs mer

Konstruktionslösningar - Ytterväggar

Konstruktionslösningar - Ytterväggar I avsnittet om ytterväggar redovisas U-värden för väggar med bärande stommar av träreglar, stålreglar och betong. Väggarna har låga U-värden som lämpar sig väl för lågenergihus och i vissa fall även för

Läs mer

2006-05-22 Sidan 1 (1) PROJEKTERINGSANVISNING 1 ICKE BÄRANDE YTTERVÄGGAR MED STÅLREGLAR Konstruktionsförteckning 1; Typ 1.1 1.3 Allmänt Väggarna i konstruktionsförteckning 1 redovisas med minsta tillåtna

Läs mer

Gyproc GNE 13 Normal Ergo. Gyproc GN 13. Normal 12,5 6,5. 15,4 Toleranser ±0,3 ±0,3. ±0,4 (mm) Bredd. 600 Tolerans. +0 (mm) 1 Längd +0,5 +0,3

Gyproc GNE 13 Normal Ergo. Gyproc GN 13. Normal 12,5 6,5. 15,4 Toleranser ±0,3 ±0,3. ±0,4 (mm) Bredd. 600 Tolerans. +0 (mm) 1 Längd +0,5 +0,3 .1 Produktegenskaper skivor 1. Gyproc Gipsskivor Toleranser och styrkor Produkter Gyproc GN 13 Normal Gyproc GNE 13 Normal Ergo Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo Gyproc GF 15 PROTECT F Gyproc GFE 15 PROTECT F

Läs mer

ytterväggar Generella monteringsprinciper

ytterväggar Generella monteringsprinciper 3.1 THERMOnomic THERMOnomic är ett system för med stålprofiler och Glasroc H Storm som vindskyddsskivor. Till systemet finns ett sortiment av stålreglar och skenor med slitsar i livet, för att minimera

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok

Gyproc Monteringshandbok Monteringshandbok Inledning För att underlätta spridning och hantering av de redovisade ritningarna lämnar sitt tillstånd till att ritningarna får reproduceras av s kunder under förutsättning att ursprungskällan

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Lägre efterklangstid, mindre fluttereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål

Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Industri- och lättbyggnadsväggar Brandklassade konstruktioner i stål Lätt industrivägg Lättbyggnadsväggar i stål kan utföras med stålreglar av Z-profil med isolering och trapetsprofilerad plåt som fasadskikt.

Läs mer

LUCKOR. Gyproc Inspektionsluckor. Komplett sortiment av Stål- och Gipsluckor

LUCKOR. Gyproc Inspektionsluckor. Komplett sortiment av Stål- och Gipsluckor LUCKOR Gyproc Inspektionsluckor Komplett sortiment av Stål- och Gipsluckor Produktöversikt Gyproc Planex Gipslucka Easy Open Enkel öppningsmekanism (Push-up) Integrerad i vägg eller tak Spackelfri lucka

Läs mer

Gyproc Monteringshandbok. Undertak. En nivå och ett lag gipsskivor. 5.1 Gyproc GK-System

Gyproc Monteringshandbok. Undertak. En nivå och ett lag gipsskivor. 5.1 Gyproc GK-System Kapitel 5 Undertak 5.1 Gyproc GK-System En nivå och ett lag gipsskivor max 900 mm 1. Markera en vågrät linje för takhöjden. Märk upp linjer i taket för bärprofilerna med c-avstånd 900. Avståndet från väggen

Läs mer

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak

3.5 Undertak. Gyproc GK System. Gyproc Fribärande Undertak. Gyproc PS Undertak. Gyproc Innertak med trästomme. Gyproc Böjda Undertak Undertak I detta kapitel beskrivs följande Gyproc Undertak: Gyproc GK System Gyproc GK System är ett stålprofilbärverk för nedpendlat undertak. Stålprofilerna lämpar sig väl till platsbyggda undertak med

Läs mer

FLEX UNDERTAKSSYSTEM MONTAGEVÄGLEDNING

FLEX UNDERTAKSSYSTEM MONTAGEVÄGLEDNING MONTAGEVÄGLEDNING FLEX UNDERTAKSSYSTEM Norgips Svenska AB Radiatorvägen 11, 702 27 Örebro Tel.: 019-20 74 50 Epost: kundsupport@norgips.com www.norgips.se 2 NORGIPS FLEX UNDERTAKSSYSTEM - FÅ KOMPONENTER.

Läs mer

3.3.51 Glasroc Ytterväggar med trästomme

3.3.51 Glasroc Ytterväggar med trästomme .51 Glasroc Ytterväggar med trästomme .51 Glasroc Ytterväggar med trästomme Innehåll Egenskaper...319 Ytterväggars brandtekniska klass...322 Ljudisolering...323 325 Väggar mot överglasad gård...326 327

Läs mer

Balkar och hålprofiler

Balkar och hålprofiler BRANDSKYDD AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Balkar och hålprofiler allmänt Inklädning av pelare och balkar av stål med Norgips Normal 13 eller Norgips Brand 15 är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat

Läs mer

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar

Gyproc Handbok 7 Gyproc Teknik. Statik. Dimensionering Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar .. Dimensionering av Glasroc THERMOnomic ytterväggar. Dimensionering Gyproc Thermonomic reglar och skenor är tillverkade i höghållfast stål med sträckgränsen (f yk ) 0 MPa. Profilerna tillverkas av varmförzinkad

Läs mer

3.11 Fogning och ytbehandling

3.11 Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Fogning och ytbehandling Innehåll.1 Akustisk tätning och fogning Ljud- och tätningsfogar... 447 4 mm Polyetenduk... 447 Akustisk tätmassa... 447.1 Akustisk tätning och fogning

Läs mer

Aquapanel Indoor. Fullständig förteckning över alla komponenter i systemet Aquapanel Indoor se System- och produktöversikt sid 363/373.

Aquapanel Indoor. Fullständig förteckning över alla komponenter i systemet Aquapanel Indoor se System- och produktöversikt sid 363/373. är en extremt robust, 00 % vattenoch fuktbeständig byggskiva som klarar även de allra tuffaste fuktutsatta miljöer t ex sim- och sporthallar, tvätt- och spolhallar, skolor samt storkök. Skivan har tack

Läs mer

Handbok för hemmet. Du bygger Vi visar och förklarar

Handbok för hemmet. Du bygger Vi visar och förklarar Handbok för hemmet Du bygger Vi visar och förklarar Bra hemmiljö med gipsbaserade skivor 4 En kokbok fast för gipsbaserade skivor 5 Tanken är att du ska kunna klara dig utan snickare, åtminstone vid en

Läs mer

Handbok för Hemmet. Du bygger, vi visar och förklarar

Handbok för Hemmet. Du bygger, vi visar och förklarar Handbok för Hemmet Du bygger, vi visar och förklarar Grattis till flera kloka val. Först och främst för att du har valt att bygga och renovera med gipsbaserade skivor men även för att du valt att ta del

Läs mer

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme

Gyproc Handbok 8 Gyproc Projektering. Funktionsväggar. Pelare. Statisk dimensionering av pelare. Horisontaler Väggar med pelarstomme .20 Väggar med pelarstomme Pelare Pelarna kan utföras av varmvalsade profiler eller kallformade tunnplåtsprofiler. Valet blir ofta beroende av väggtjockleken, eftersom tunnplåtsprofilerna måste göras högre

Läs mer

Ytterväggar. Applikationer. Ytterväggar

Ytterväggar. Applikationer. Ytterväggar Applikationer Ytterväggar Ytterväggar Dagens krav på prestanda på ytterväggar är hög. I många byggprojekt har låg konstruktionstjocklek stort fokus för att få ut mest av den tillåtna exploateringsprocenten.

Läs mer

Produktkatalog. Gyproc Verktyg

Produktkatalog. Gyproc Verktyg Produktkatalog Gyproc Verktyg Verktyg till gipsskivor Gyproc Fashyvel Verktyg för bearbetning av gipsskivor Fakta: Hyveln används vid fasning av lång- och kortkanter på Gyproc Gipsskivor. Fasens storlek

Läs mer

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering:

Monteringsanvisning. Floorett V20/V313-P5. Hur enkelt som helst! Före montering: Monteringsanvisning SfB Rk 2 BSAB KEJ.23 Oktober 2012 Ersätter maj 2011 Floorett V20/V313-P5 Hur enkelt som helst! Golvskiva 22 mm för skarvning på reglar sid 2-3 Före montering: Golvskiva 22 mm för flytande

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus

MONTERINGSANVISNING Protecta Hårdskiva Plus Hårda skivor för brandskydd av stålkonstruktioner Hårdskiva Plus är en skiva för användning bland annat till brandskydd av bärande stålkonstruktioner. Skivorna består av kalciumsilikat förstärkt med cellulosafibrer

Läs mer

VÅTRUMSSYSTEM HUMID - VÄGGAR

VÅTRUMSSYSTEM HUMID - VÄGGAR VÅTRUMSSYSTEM HUMID - VÄGGAR För att garantera att fuktspärrarna förblir vattentäta under byggnadens livstid är det viktigt att väggarna är styva och stabila och att alla anslutningar är rätt utförda.

Läs mer

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad.

Cembrit Multi Force. Brandskydd vid eldstäder och heta installationer. Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force Brandskydd vid eldstäder och heta installationer Rekommendationer för skyddande beklädnad. Cembrit Multi Force och Promatect Obrännbara och brandskyddande fibercementskivor som tål

Läs mer

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Hörn- och kantprofiler. För innerväggar och tak

AQUABEAD. Självhäftande profiler. Hörn- och kantprofiler. För innerväggar och tak AQUABEAD Självhäftande profiler Hörn- och kantprofiler För innerväggar och tak För innerväggar och tak Gyproc AquaBead är användarvänliga profiler för ytterhörn och avslut av gipsskivor. Profilerna är

Läs mer

1.1 Väggstomme och monteringssätt. Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR. Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR

1.1 Väggstomme och monteringssätt. Stålreglar c 450 mm, XR, R/ER resp. GFR. Stålreglar c 600 mm, R, ER resp GFR Kapitel 1 1.1 Väggstomme och monteringssätt Längsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt längs skivans långkant. Tvärsmontering = Skivorna monteras på regel eller läkt tvärs skivans långkant.

Läs mer

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt

MONtERINGSANVISNING ASFAlt VINDtÄt MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtät Förvaring/lagring Vindtätskivorna ska förvaras torrt och vara torra vid montering. Före montering bör skivorna acklimatiseras så att fuktigheten motsvarar genomsnittsfuktigheten

Läs mer

Ljudgranar C C+ CSP+

Ljudgranar C C+ CSP+ Ljudgranar C C+ CSP+ Bra, Bättre, Bäst! Att välja stålregel behöver inte vara svårt! Bra - Stålregel C En vägg byggd med standardreglar ger en god ekonomi och ergonomi i kombination med goda ljudtekniska

Läs mer

Gyptone akustikvägglösningar

Gyptone akustikvägglösningar Gyptone akustikvägglösningar Kortare efterklangstid, mindre fladdereko och bättre taluppfattbarhet Akustisk reglering av nya och befintliga utrymmen. Gyptone akustikvägglösningar används för akustisk reglering

Läs mer

Putsning på Träullit Bygg med naturlragarn r a

Putsning på Träullit Bygg med naturlragarn r a Putsning på Träullit Bygg med naturlagarna Träullit har använts som putsbärande värmeisolering i mer än 60 år Materialet Träullit består av två av världens äldsta byggmaterial: trä och cement förenade

Läs mer

Masterboard. Obrännbar & fuktbeständig byggskiva. Obrännbar & fuktbeständig byggskiva Introduction

Masterboard. Obrännbar & fuktbeständig byggskiva. Obrännbar & fuktbeständig byggskiva Introduction Ljungbergs produktpärm Flik 7: Brand- och fuktresistenta skivor Mars 2005 BSAB KBB Obrännbar & fuktbeständig byggskiva Introduction Masterboard Obrännbar & fuktbeständig byggskiva Allmänt Obrännbar & fuktbeständig

Läs mer

4.6 Materialegenskaper

4.6 Materialegenskaper Materialegenskaper .1 Produktegenskaper skivor 1. Gyproc Gipsskivor Toleranser och styrkor Produkter Gyproc GN 13 Normal Gyproc GNE 13 Normal Ergo Gyproc GSE 6 Ytskiva Ergo Gyproc GF 15 PROTECT F Gyproc

Läs mer

6.2. 542 Gyproc Handbok 8 Gyproc Produkter. Stålprofiler. Standardskenor. Urklippt skena. Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena

6.2. 542 Gyproc Handbok 8 Gyproc Produkter. Stålprofiler. Standardskenor. Urklippt skena. Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena .1 Gyproc Stålprofiler Standardskenor Urklippt skena a 30 70 Gyproc SK Skena Gyproc SK 55 Skena Gyproc SK 100 Skena SK, SK 70 SK 95 SK /55, SK 70/55, SK 95/55, SK 120/55, SK 1/55, SK 160/55 SK /100, SK

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer