I T A O A ÄK E R H E TSVE B RA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I T A O A ÄK E R H E TSVE B RA"

Transkript

1 E O I A S D A R B Å P E DAG E VEEMAG ALLISSV URV RÅD FÖR A ORDA EVEEMAGE A CK B RA DS KO IIK PALO DA E R O A R Ö GUIDE F ÄK E R H E SVE IPS FÖR A GEOMFÖRA UPPGIFSKOROLLERA FÖRECKIG ÖVER SAKER A KOMMA IHÅG

2 E DAG PÅ BRADSAIOE I ÅR MER Ä IDIGARE E DEL AV BRADSÄKERHESVECKA. EGE BRADÖVIG I Egen brandövning under brandsäkerhetsveckan genomförs brandinspektion i hemmen i år med KIPIÄ-MOBILAPPLIKAIOE som nämndes ovan. I de övriga kategorierna som är husbolag, läroinrättningar, daghem och arbetsplatser används liknande kontrollistor som förra året. Idén med Egen brandövning är att få hela Finland att förbättra brandsäkerheten i närmiljön och utarbeta en räddnings-/utrymningsplan eller att bekanta sig med redan befintliga planer. Er brandkår ska ordna En Dag På Brandstationen evenemanget. Strålande! I den här guiden finns råd för att ordna evenemanget. Varje station gör evenemanget till sitt eget, eftersom det på varje brandstation finns kunskap, färdigheter och redskap för att ordna evenemanget så att det är lämpligt för den egna omgivningen. I samband med evenemanget lönar sig det även att ordna eget program, såsom medlemsvärvning eller basar. Evenemanget En Dag På Brandstationen öppnar riksomfattande Brandsäkerhetsveckan år Veckan fortsätter med förra årets tema På några minuter kan du rädda allt eller förlora allt. En nyhet för brandsäkerhetsveckan i år är KIPIÄ-MOBILAPPLIKAIOE som hjälper till KIPIÄ -mobilapp för att förbättra hemmets brandsäkerhet. Applikationen påminner även om att testa brandvarnarna varje månad. Att satsa på brandsäkerheten under några minuter med applikationen kan vara tillräckligt för att rädda allt. På motsvarande sätt kan man redan på några minuter förlora sitt hem eller i värsta fall sina möjligheter att lämna branden. Brandsäkerhetsveckans teman finns även med på uppgiftskontrollerna för En Dag På Brandstationen. är människor får ta del av samma meddelanden från olika källor, då minns man bättre. Det samnordiska temat under årets temavecka är brandsäkerhet för äldre människor, som har beaktats i dessa tips. BRADMÄ OCH EEMU-ALLE PÅ BARKLIIKERA ÄVE I ÅR Arrangörerna av En Dag På Brandstationen och Barnklinikernas Faddrar vill även i år glädja små patienter med att föra evenemanget till dem. Barnen får se en brandbil, prata med brandmännen och utföra mindre uppgifter med brandsäkerhetstema. Jippon för den goda saken ordnas i samarbete med räddningsverken och brandkårerna. Brandstationerna får broschyrer att dela ut som berättar om verksamheten som Barnklinikernas faddrar har. I broschyren finns bl.a. kontonummer som besökarna av En Dag På Brandstationen evenemanget kan använda för att stöda Faddrarnas verksamhet.

3 BAKGRUD ILL E DAG PÅ BRADSAIOE MAERIAL FÖR EVEEMAGE EVEEMAGE En Dag På Brandstationen är ett riksomfattande säkerhetsevenemang riktat till familjer. Det ordnades första gången år I år har över 350 brandstationer anmält sig till evenemanget och åtminstone besökare förväntas besöka dem. Målet med dagen är att man i trevlig samvaro ska lära sig säkerhetsfärdigheter som är viktiga. Besökarna får på fem uppgiftskontroller lära sig rätt verksamhet för att förhindra eldsvådor och för att agera vid en nödsituation. Styrgruppen för Brandsäkerhetsveckan representeras av inrikesministeriets räddningsavdelning, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund, Finansbranschens Centralförbund och räddningsverken i Birkaland, Satakunta och Österbotten. Evenemanget finansieras av Brandskyddsfonden Evenemangslogon, plansch för evenemanget och övrigt material hittar du fr.o.m. den 3 november på internetadressen PALOURVALLISSVIIKKO.FI/MAERIAALI Det är även möjligt för brandstationerna att beställa säkerhetsartiklar från SPEK, brandhjälmar av plast för barn och annat material som kan säljas på evenemanget. Det sänds mera information till PALOURVALLISSVIIKKO.FI/ MAERIAALI MAERIALPAKE ILL BRADSAIOERA evenemangsarrangörerna om möjligheten att sälja produkter. Mer information får du per e-post på adressen eller per telefon på nummer (09) RÄDDA MORMOR ELLER FARMOR Ett av årets teman på såväl hela Brandsäkerhetsveckan som även En Dag På Brandstationen evenemanget är brandsäkerheten för äldre människor. En femtedel av finländarna har redan fyllt 65 år. Många av mor- och farföräldrarna har mycket bra funktionsförmåga. Det går trots allt att förutse att åldrandet medför utmaningar även för saker som berör säker- heten. Speciellt sorgligt är att begränsad funktionsförmåga hos äldre människor syns i branddödsfallen. Andelen äldre som omkommer i bränder är dubbelt så stor som deras andel av befolkningen. Och därför vill man i materialet för En Dag På Brandstationen evenemanget lyfta fram att man ska se till brandsäkerheten för äldre. Materialet för En Dag På Brandstationen evenemanget levereras till brandstationerna under andra veckan i november. Årets material är (ändringar möjliga): En Dag På Brandstationen banderoll (till de brandstationer som inte har en från tidigare) evenemangsplanscher (för lokal marknadsföring) planscher för kontrollerna (fem olika) kontrollpass Flyer för Egen brandövning/kipinä/responsenkät design-brandvarnare för brandvarnarkontrollen batteriåtervinningslåda för kontrollen i fråga och broschyrer Broschyrer om Saferas spisvakt Broschyr av Barnklinikernas faddrar Ollis och Olliinas pysselbok Rädda mormor eller farmor! att delas ut till barn brandsäkerhetsbroschyrer

4 RIKSOMFAADE MARKADSFÖRIG VI GÖR E FUGERADE E DAG PÅ BRADSAIOE EVEEMAGES MARKADSFÖRIG SÖDS MED RIKSOMFAADE MEDIEKAMPAJ SOM IEFAAR: EVEEMAG! Förutom brandmän och brandkårister kan det även delta flera aktörer från närområdet i En Dag På Brandstationen evenemangen! Det finns säkert lämpliga samarbetskumpaner för evenemanget på ert område. ill exempel sotaren kanske gärna kommer och presenterar sin verksamhet och för att berätta om brandsäkerheten ur sin synvinkel. Uppgiftskontrollerna på evenemanget, eventuell servering på brandstationen och övrigt program är bra att placera så att gästerna smidigt kan röra sig från en kontroll till en annan. Du glömmer väl inte brandstationens yttre synlighet. Det är bra att märka ut brandstationens ingång synligt till exempel med planscher och marschaller så att gästerna lätt hittar fram och förbipasserande blir intresserade av att besöka evenemanget. emat för årets uppgiftskontroller är de traditionella brandvarnaren, förstahandssläckning och utrymning samt årets temakontroller spisens brandsäkerhet och brandsäker återvinning av batterier. På evenemanget kan man förutom kontrollerna även ge allmänheten möjlighet att till exempel prova brandmannens utrustning och arbetsredskap. För att genomföra kontrollerna kan man följa temat på några minuter kan du rädda allt eller förlora allt". På kontrollerna kan man till exempel ta tid på hur länge det tar att utföra uppgiften. På det viset kommer det fram hur några minuter kan vara tillräckligt för att rädda allt och å andra sidan hur kort tid det är för att förlora allt. Lagret Lagret Omklädningsrum Servicerum Lagret Pausläge Utrustningskåp Utrustningskåp Julglögg, basar, utdelning av gåvor e.d. kampanjsidan Facebook tv-reklam internetreklam riksomfattande meddelanden händer i dag spalter printreklam radio BÖRJA HÄR! Ovanstående exempel på hur du kan placera uppgiftskontrollerna på brandstationen.

5 1. BRADVARARE 3. URYMIG FAKA: I inrikesministeriets förordning har det bestämts att det ska finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våning i ett hem för varje begynnande 60 m 2. ästan alla finländare uppger i enkätundersökningar att de har tillräckligt med fungerande brandvarnare hemma, men i verkligheten är det knappast så. Även en brandvarnare som är ansluten till elnätet ska månatligen testas så att den fungerar och batteriet bytas årligen. För brandvarnare i husbolag som är anslutna till elnätet är det husbolaget som svarar för att batteriet byts ut. I egnahemshus måste man följa de anvisningar som varnarens tillverkare har gett. URUSIG: design-brandvarnare, batterier UPPGIF: att testa brandvarnarens funktion och byta batteri i den IPS: Brandvarnarna kan också testas tillsammans med småbarn. Om det finns ett utrymme på brandstationen där brandvarnaren är placerad så att det är lågt till taket kan testningen ordnas verklighetstroget med en stadig köksstege. Påminn de vuxna om att en brandvarnare inte håller för evigt. Det är skäl att byta ut gamla brandvarnare till nya, och numera finns det även formade och färggranna brandvarnare. Förutom i hemmet kan man också testa brandvarnarna hos mormor eller farmor. Det är bra att tipsa besökarna om minnesregeln att det lönar sig att kontrollera brandvarnarens funktionsskick månatligen och byta batteriet årligen till exempel på den ordiska brandvarnardagen OBS. På brandvarnarkontrollen är det ett bra läge att rekommendera besökarna att ladda ner Kipinä-applikationen. Applikationen påminner om att testa brandvarnaren månatligen och med hjälp av Egen Brandövning delen kan man på ett enkelt sätt kontrollera brandsäkerheten i hemmet. Det lönar sig även att gå igenom tipsen från applikationen hos mormor eller farmor. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Har ni tillräckligt med brandvarnare i ert hem? är har brandvarnarna skaffats, är det skäl att förnya dem? Hur har brandvarnarna placerats i ert hem? Hur ofta rekommenderas det att brandvarnarnas funktion kontrolleras/ batteriet byts? Hjälper ni till exempel en åldrig släkting med kontroll av brandvarnarna och batteribyte? UPPMURA besökarna att installera Kipinä-applikationen i sin mobiltelefon. FAKA: Under åren var hinder på utrymningsvägar en delorsak till åtminstone 15 branddödsfall. ill exempel många fönster är sådana att de inte går att öppna utan ett separat handtag. Glasen är nuförtiden så hållbara att det är svårt att söndra dem. Därför ska utrymningsvägar hållas fria och det är skäl att säkra att fönster går att öppna i en nödsituation med att se till att det löstagbara handtaget finns där det ska vara. URUSIG: dynor, papplådor eller annat som är mjukt längs utrymningsvägen, (rökmaskin) UPPGIF: utrymning i låg ställning i mörker/rök IPS: Det här blir lätt barnens favoritkontroll! Kontrollen kan till exempel utföras så att man ska ta sig ut från ett mörkt/rökfyllt utrymme med hjälp av att följa vägen som de självlysande etiketterna visar. På vägen kan det finnas hinder till exempel dynor eller tomma papplådor. Om brandkåren har en rökmaskin lönar det sig att utnyttja den. Observera att kontrollen kan vara skrämmande för de mindre besökarna och därför lönar det sig att planera kontrollen så att den även kan utföras tillsammans 4. ÅERVIIG AV BAERIER med en vuxen. Det lönar sig att påminna de vuxna om att man vid olika bränder ska agera på olika sätt, till exempel i höghus ska man inte gå ut i trapphuset om det finns rök där. ipsa de vuxna att det lönar sig att öva hur man räddar sig med hjälp av krypleken. Då kommer man ihåg att man ska röra sig i låg ställning undan röken. Det är viktigt att barnen vet att man aldrig ska gömma sig i rena förskräckelsen när det inträffar en brand, utan man måste genast lämna ett brinnande rum och hemmet. Man kan även hos mormor eller farmor kontrollera att utrymningsvägarna är lättillgängliga. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Verkligheten vid en brand är svart, har ni övat utrymning i mörker hos er? Har ni gjort en utrymningsplan hemma, det vill säga funderat på hur man ska rädda sig, och bekantat er med husbolagets räddningsplan? Har man hemma hos er funderat på utrymningsvägar? Finns det handtag på fönster som används som reservutgång? Känner alla familjemedlemmar till utrymningsvägarna och samlingsplatsen? Känner alla familjemedlemmar till hur man agerar i ett höghus om det brinner i en annan lägenhet och trapphuset är fyllt med rök? Lägger ni märke till gröna skyltar som anger utrymningsvägen i offentliga utrymmen? 2. FÖRSAHADSSLÄCKIG FAKA: I Finland antänds dagligen en eldsvåda i medeltal i nio hem. Det har räknats ut att man med förstahandssläckning årligen sparar ett människoliv, tio skadade, skador på över 20 miljoner euro och väldigt mycket psykiskt lidande. Ifall människors kunskaper i förstahandssläckning skulle vara ännu bättre, skulle förlusterna vara mindre. FAKA: Batterier är säkra när de används rätt. Det har ändå inträffat bränder i samband med återvinning av batterier. Kortslutning även i ett batteri som nästan är urladdat kan orsaka att batteriet överhettas och antänder brännbart material som finns i närheten, såsom återvinningslådan. URUSIG: Använda batterier, tejp, Recsers återvinningslåda för batterier. UPPGIF: Batteriets poler tejpas säkert. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Var förvarar man urladdade batterier hos er? Ändå laddade batterier? Är förvaringsplatserna säkra? Kan barnen tejpa batteriernas poler hos er? Var finns en plats nära er dit urladdade batterier kan returneras? URUSIG: marschall, grill, bassäng eller annat brinnande objekt, handbrandsläckare eller pytsspruta. UPPGIF: (torr)övning i rätt användning och/eller att öva förstahandssläckning med ett förstahandssläckningsredskap som är lämpligt för branden. IPS: På kontrollen är det bra att påminna om olika förstahandssläckningsredskaps lämplighet för släckning av olika bränder, till exempel att inte försöka släcka brinnande fett med vatten. Dessutom är det bra att påminna barnen om att små barn ska inte själv försöka släcka bränder. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Vilka förstahandssläckningsredskap har ni hemma? Hur har ni förberett er hemma för att släcka brandtillbud? Har alla familjemedlemmar övat att använda förstahandssläckningsredskap? Var kan man få handledning i att använda förstahandssläckningsredskap? Varför lämpar sig inte alla förstahandssläckningsredskap till släckning av alla bränder? är lönar det sig att försöka med förstahandssläckning? IPS: Det är en fin ekogärning att återvinna batterier. I synnerhet i barnfamiljer samlas det lätt stora mängder urladdade batterier, eftersom många leksaker är batteridrivna. Urladdade batterier får under inga omständigheter samlas i en hög i skåpet där avfallspåsen finns för att vänta på att bli förda till återvinningslådan. Det är skäl att tejpa batteriernas poler genast när batterierna tas ur bruk. Recser Oy som organiserar återvinning av batterier har gett broschyrer och återvinningslådor för att användas på En Dag På Brandstationen evenemangen. Allmänheten kan hämta med sig använda batterier från hemmet. Efter evenemanget för någon från brandstationen lådan fast till närbutiken. Det lönar sig att göra reklam om möjligheten att återvinna batterier.

6 5. SPISBRAD ARRAGÖRES MIESLISA FAKA: För larmuppdrag som orsakas av el är spisarnas andel 41 %. Årligen antänds cirka 500 spisbränder. Enligt uppgifter från ukes har endast en spisbrand orsakats av ett tekniskt fel, det vill säga orsaken till bränderna är människans verksamhet. URUSIG: Spis. Saker som inte får förvaras på spisen. Saferas broschyrer. UPPGIF: Säkerhetsinspektion görs i spisens omgivning. På den här kontrollen kan man även ha torrövning i att släcka en brinnande kastrull. IPS: Även barnen förstår att brännbara saker som samlats runt spisen medför en brandrisk. Å andra sidan kan vuxna förstå riskerna i eget kök på ett helt nytt sätt. Den största risken är uttryckligen det hur människor använder spisarna. Förutom förvaring av saker är felaktig användning även att spisen eller ugnen lämnas på till exempel under tiden man vistas utomhus. Ifall maten som tillreds på spisen av någon orsak börjar brinna är kastrullocket eller släckningsfilt de bästa brandsläckarna. Fett som börjat brinna får under inga omständigheter släckas med vatten. Eftersom spisbränder är så vanliga är det inte alls överdrivet att skaffa säkerhetsutrustning till spisen. ill exempel i orge måste det i anslutning till spisen finnas sprinkler, en automatisk släckanordning. I samband med En Dag På Brandstationen evenemangen finns det broschyrer att dela ut om Saferas spisvakter. Bland besökarna som deltar i responsenkäten lottas det även ut spisvakter. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Hur har brandsäkerheten beaktats i ert kök? Hur nära spisen har ni livsmedelsförpackningar av papp, hushållspapper eller plastburkar? Varför får brinnande fett inte släckas med vatten? Har ni i er närmaste krets haft spisbränder; vad berodde det på? Är omgivningen runt spisen säker hos mormor eller farmor? Kan husdjur antända en brand? Vilka andra risker finns det vid användning av spisen förutom brand? OBS. På sista kontrollen delar man ut en broschyr till allmänheten där det finns anvisningar för att ge respons. Bland alla som deltar i responsenkäten utlottas Saferas Spisvakt (värde cirka 400 ; installationen ingår). Det lönar sig att uppmuntra allmänheten att ge respons, så att vi tillsammans kan utveckla En Dag På Brandstationen evenemangen att bli ännu bättre. I broschyren finns också en påminnelse om att ladda ner Kipinäapplikationen. FÖRHADSPLAERIG E DAG PÅ BRADSAIOE ÄR HELA BRADKÅRES GEMESAMMA SAK! arbetsgrupp bildas ansvarsfördelning och intern kommunikation överenskoms planeringstidtabell tillräckligt med personresurser på evenemangsdagen till exempel i händelse av ett larm beredskap för överraskande problem (till exempel att det kommer mer/mindre besökare än planerat, regn/snöblandat regn/snö...) planering av eget program (medlemsrekrytering, grötfest, besök av julbocken) förhandsmarknadsföring till exempel på ortens anslagstavlor kontakt med lokala medier (det lönar sig att bjuda till exempel journalister till evenemanget) personlig inbjudan till hedersmedlemmar och gäster talkoförsäkring räddningsplan för offentlig tillställning FÖRHADSFÖRBEREDELSER produkter till försäljning beställs av SPEK ansvarspersoner och reservpersoner för kontrollerna dekorationer, städning servering placering av tilläggs- och utdelningsmaterial evenemangets synlighet på brandstationen och utanför den: banderoll, reklam, förevisning av materiel, veteranbil SÅ LYCKAS DU PÅ EVEEMAGSDAGE! AA REVLIG är kontrollerna är utförda är det dags för priser. Barnen får den nya pysselboken Rädda mormor eller farmor! Med hjälp av pyssel boken kan man efter evenemanget även hemma ta del av saker som berör brandsäkerheten. De vuxna kan ladda ner KIPIÄ-APPLIKAIOE till sin smarttelefon. Med hjälp av den kan man förbättra hemmets brandsäkerhet och även komma ihåg att testa brandvarnaren varje månad. Dessutom delas det ut den praktiska broschyren En boendemiljö som tillåter misstag och glömska, som hjälper att förbättra säkerheten hos mormor eller farmor. ack för att ni är med och ordnar ett viktigt evenemang som gör att man blir på gott humör! Arbetsgruppen för En Dag På Brandstationen tar gärna emot respons och utvecklingsidéer. Vi sänder en responsenkät efter evenemanget till arrangörerna. ALLA SKA HA E GLA SIE Pysselböckerna delas ut till alla barn som har utför uppgiftskontrollerna, fastän varje uppgift inte har lyckats. REKRYERIG Glöm inte bort medlemsrekryteringen! Det lönar sig att utnyttja En Dag På Brandstationen evenemanget även för brandkårernas medlemsvärvning. bra planer varm välkomsthälsning alla har lämpligt att göra alla är glada och har trevlig attityd! EFER EVEEMAGE responsdiskussion idéer sammanställs för brandkårens kommande evenemang respons till arbetsgruppen för Brandsäkerhetsveckan via responsblanketten på internet RÄDDIGSPLAER Räddningslagen förutsätter en räddningsplan för offentliga tillställningar. Det finns bra anvisningar till exempel på räddningsverkens webbplatser. FÖRSÄKRIGAR Kom ihåg att kontrollera att brandkårens talkoförsäkring är i skick!

7 A CK PALO B RA DS KO IIK ALLISSV URV ÄK E R H E SVE Kampanjen stöds av Brandskyddsfonden.

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR BESKRIVNING AV LEKTIONEN OCH INSTRUKTIONER Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning:

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR

KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR Gör hemmet tryggare Tips för rådgivare och utbildare Mänskan har bara ett liv KAMPANJEN MOT HEMOLYCKOR INNEHÅLL Till läsaren...3 1. För en säkrare hem- och närmiljö...6 1.1 Bostaden...6 1.2 Motion och

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4

utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 INFORMATION OM BRAND- OCH UTRYMNINGSÄKERHET FRÅN UTVÄGEN NR 2-2007 utvägenytt Hög säkerhet gjorde försäkringsbolaget tryggt Michael Sundström, Sundström Safety Sid 4 FRÄLSNINGSARMÉN VÄRNAR OM SITT HÄRBÄRGE

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ

LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN SEN EDRA SMÅ SEN EDRA SMÅ LEKTIONSBOK FÖR BARNTILLSYNEN Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga Salt Lake City, Utah Kommentarer och förslag angående lektionsboken

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA

SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SKOLANS DAG: MÖTET MED MEDIERNA SÅ MAXIMERAR DU MEDIEUTFALLET PÅ DIN ORT SKAPA UPPMÄRKSAMHET PÅ SKOLANS DAG! Skriften du har i din hand ger tips och råd från Lärarnas Riksförbund inför mötet med journalister

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

vi tror på dig tro du med

vi tror på dig tro du med vi tror på dig tro du med Min egen Färdkost för livet och vilja att klara sig Barnskyddets handbok från unga till unga. Pesäpuu ry & Centralförbundet för Barnskydd Vi tror på dig tro du med Färdkost för

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer