I T A O A ÄK E R H E TSVE B RA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I T A O A ÄK E R H E TSVE B RA"

Transkript

1 E O I A S D A R B Å P E DAG E VEEMAG ALLISSV URV RÅD FÖR A ORDA EVEEMAGE A CK B RA DS KO IIK PALO DA E R O A R Ö GUIDE F ÄK E R H E SVE IPS FÖR A GEOMFÖRA UPPGIFSKOROLLERA FÖRECKIG ÖVER SAKER A KOMMA IHÅG

2 E DAG PÅ BRADSAIOE I ÅR MER Ä IDIGARE E DEL AV BRADSÄKERHESVECKA. EGE BRADÖVIG I Egen brandövning under brandsäkerhetsveckan genomförs brandinspektion i hemmen i år med KIPIÄ-MOBILAPPLIKAIOE som nämndes ovan. I de övriga kategorierna som är husbolag, läroinrättningar, daghem och arbetsplatser används liknande kontrollistor som förra året. Idén med Egen brandövning är att få hela Finland att förbättra brandsäkerheten i närmiljön och utarbeta en räddnings-/utrymningsplan eller att bekanta sig med redan befintliga planer. Er brandkår ska ordna En Dag På Brandstationen evenemanget. Strålande! I den här guiden finns råd för att ordna evenemanget. Varje station gör evenemanget till sitt eget, eftersom det på varje brandstation finns kunskap, färdigheter och redskap för att ordna evenemanget så att det är lämpligt för den egna omgivningen. I samband med evenemanget lönar sig det även att ordna eget program, såsom medlemsvärvning eller basar. Evenemanget En Dag På Brandstationen öppnar riksomfattande Brandsäkerhetsveckan år Veckan fortsätter med förra årets tema På några minuter kan du rädda allt eller förlora allt. En nyhet för brandsäkerhetsveckan i år är KIPIÄ-MOBILAPPLIKAIOE som hjälper till KIPIÄ -mobilapp för att förbättra hemmets brandsäkerhet. Applikationen påminner även om att testa brandvarnarna varje månad. Att satsa på brandsäkerheten under några minuter med applikationen kan vara tillräckligt för att rädda allt. På motsvarande sätt kan man redan på några minuter förlora sitt hem eller i värsta fall sina möjligheter att lämna branden. Brandsäkerhetsveckans teman finns även med på uppgiftskontrollerna för En Dag På Brandstationen. är människor får ta del av samma meddelanden från olika källor, då minns man bättre. Det samnordiska temat under årets temavecka är brandsäkerhet för äldre människor, som har beaktats i dessa tips. BRADMÄ OCH EEMU-ALLE PÅ BARKLIIKERA ÄVE I ÅR Arrangörerna av En Dag På Brandstationen och Barnklinikernas Faddrar vill även i år glädja små patienter med att föra evenemanget till dem. Barnen får se en brandbil, prata med brandmännen och utföra mindre uppgifter med brandsäkerhetstema. Jippon för den goda saken ordnas i samarbete med räddningsverken och brandkårerna. Brandstationerna får broschyrer att dela ut som berättar om verksamheten som Barnklinikernas faddrar har. I broschyren finns bl.a. kontonummer som besökarna av En Dag På Brandstationen evenemanget kan använda för att stöda Faddrarnas verksamhet.

3 BAKGRUD ILL E DAG PÅ BRADSAIOE MAERIAL FÖR EVEEMAGE EVEEMAGE En Dag På Brandstationen är ett riksomfattande säkerhetsevenemang riktat till familjer. Det ordnades första gången år I år har över 350 brandstationer anmält sig till evenemanget och åtminstone besökare förväntas besöka dem. Målet med dagen är att man i trevlig samvaro ska lära sig säkerhetsfärdigheter som är viktiga. Besökarna får på fem uppgiftskontroller lära sig rätt verksamhet för att förhindra eldsvådor och för att agera vid en nödsituation. Styrgruppen för Brandsäkerhetsveckan representeras av inrikesministeriets räddningsavdelning, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, Finlands Brandbefälsförbund, Sotningsbranschens Centralförbund, Finansbranschens Centralförbund och räddningsverken i Birkaland, Satakunta och Österbotten. Evenemanget finansieras av Brandskyddsfonden Evenemangslogon, plansch för evenemanget och övrigt material hittar du fr.o.m. den 3 november på internetadressen PALOURVALLISSVIIKKO.FI/MAERIAALI Det är även möjligt för brandstationerna att beställa säkerhetsartiklar från SPEK, brandhjälmar av plast för barn och annat material som kan säljas på evenemanget. Det sänds mera information till PALOURVALLISSVIIKKO.FI/ MAERIAALI MAERIALPAKE ILL BRADSAIOERA evenemangsarrangörerna om möjligheten att sälja produkter. Mer information får du per e-post på adressen eller per telefon på nummer (09) RÄDDA MORMOR ELLER FARMOR Ett av årets teman på såväl hela Brandsäkerhetsveckan som även En Dag På Brandstationen evenemanget är brandsäkerheten för äldre människor. En femtedel av finländarna har redan fyllt 65 år. Många av mor- och farföräldrarna har mycket bra funktionsförmåga. Det går trots allt att förutse att åldrandet medför utmaningar även för saker som berör säker- heten. Speciellt sorgligt är att begränsad funktionsförmåga hos äldre människor syns i branddödsfallen. Andelen äldre som omkommer i bränder är dubbelt så stor som deras andel av befolkningen. Och därför vill man i materialet för En Dag På Brandstationen evenemanget lyfta fram att man ska se till brandsäkerheten för äldre. Materialet för En Dag På Brandstationen evenemanget levereras till brandstationerna under andra veckan i november. Årets material är (ändringar möjliga): En Dag På Brandstationen banderoll (till de brandstationer som inte har en från tidigare) evenemangsplanscher (för lokal marknadsföring) planscher för kontrollerna (fem olika) kontrollpass Flyer för Egen brandövning/kipinä/responsenkät design-brandvarnare för brandvarnarkontrollen batteriåtervinningslåda för kontrollen i fråga och broschyrer Broschyrer om Saferas spisvakt Broschyr av Barnklinikernas faddrar Ollis och Olliinas pysselbok Rädda mormor eller farmor! att delas ut till barn brandsäkerhetsbroschyrer

4 RIKSOMFAADE MARKADSFÖRIG VI GÖR E FUGERADE E DAG PÅ BRADSAIOE EVEEMAGES MARKADSFÖRIG SÖDS MED RIKSOMFAADE MEDIEKAMPAJ SOM IEFAAR: EVEEMAG! Förutom brandmän och brandkårister kan det även delta flera aktörer från närområdet i En Dag På Brandstationen evenemangen! Det finns säkert lämpliga samarbetskumpaner för evenemanget på ert område. ill exempel sotaren kanske gärna kommer och presenterar sin verksamhet och för att berätta om brandsäkerheten ur sin synvinkel. Uppgiftskontrollerna på evenemanget, eventuell servering på brandstationen och övrigt program är bra att placera så att gästerna smidigt kan röra sig från en kontroll till en annan. Du glömmer väl inte brandstationens yttre synlighet. Det är bra att märka ut brandstationens ingång synligt till exempel med planscher och marschaller så att gästerna lätt hittar fram och förbipasserande blir intresserade av att besöka evenemanget. emat för årets uppgiftskontroller är de traditionella brandvarnaren, förstahandssläckning och utrymning samt årets temakontroller spisens brandsäkerhet och brandsäker återvinning av batterier. På evenemanget kan man förutom kontrollerna även ge allmänheten möjlighet att till exempel prova brandmannens utrustning och arbetsredskap. För att genomföra kontrollerna kan man följa temat på några minuter kan du rädda allt eller förlora allt". På kontrollerna kan man till exempel ta tid på hur länge det tar att utföra uppgiften. På det viset kommer det fram hur några minuter kan vara tillräckligt för att rädda allt och å andra sidan hur kort tid det är för att förlora allt. Lagret Lagret Omklädningsrum Servicerum Lagret Pausläge Utrustningskåp Utrustningskåp Julglögg, basar, utdelning av gåvor e.d. kampanjsidan Facebook tv-reklam internetreklam riksomfattande meddelanden händer i dag spalter printreklam radio BÖRJA HÄR! Ovanstående exempel på hur du kan placera uppgiftskontrollerna på brandstationen.

5 1. BRADVARARE 3. URYMIG FAKA: I inrikesministeriets förordning har det bestämts att det ska finnas minst en fungerande brandvarnare på varje våning i ett hem för varje begynnande 60 m 2. ästan alla finländare uppger i enkätundersökningar att de har tillräckligt med fungerande brandvarnare hemma, men i verkligheten är det knappast så. Även en brandvarnare som är ansluten till elnätet ska månatligen testas så att den fungerar och batteriet bytas årligen. För brandvarnare i husbolag som är anslutna till elnätet är det husbolaget som svarar för att batteriet byts ut. I egnahemshus måste man följa de anvisningar som varnarens tillverkare har gett. URUSIG: design-brandvarnare, batterier UPPGIF: att testa brandvarnarens funktion och byta batteri i den IPS: Brandvarnarna kan också testas tillsammans med småbarn. Om det finns ett utrymme på brandstationen där brandvarnaren är placerad så att det är lågt till taket kan testningen ordnas verklighetstroget med en stadig köksstege. Påminn de vuxna om att en brandvarnare inte håller för evigt. Det är skäl att byta ut gamla brandvarnare till nya, och numera finns det även formade och färggranna brandvarnare. Förutom i hemmet kan man också testa brandvarnarna hos mormor eller farmor. Det är bra att tipsa besökarna om minnesregeln att det lönar sig att kontrollera brandvarnarens funktionsskick månatligen och byta batteriet årligen till exempel på den ordiska brandvarnardagen OBS. På brandvarnarkontrollen är det ett bra läge att rekommendera besökarna att ladda ner Kipinä-applikationen. Applikationen påminner om att testa brandvarnaren månatligen och med hjälp av Egen Brandövning delen kan man på ett enkelt sätt kontrollera brandsäkerheten i hemmet. Det lönar sig även att gå igenom tipsen från applikationen hos mormor eller farmor. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Har ni tillräckligt med brandvarnare i ert hem? är har brandvarnarna skaffats, är det skäl att förnya dem? Hur har brandvarnarna placerats i ert hem? Hur ofta rekommenderas det att brandvarnarnas funktion kontrolleras/ batteriet byts? Hjälper ni till exempel en åldrig släkting med kontroll av brandvarnarna och batteribyte? UPPMURA besökarna att installera Kipinä-applikationen i sin mobiltelefon. FAKA: Under åren var hinder på utrymningsvägar en delorsak till åtminstone 15 branddödsfall. ill exempel många fönster är sådana att de inte går att öppna utan ett separat handtag. Glasen är nuförtiden så hållbara att det är svårt att söndra dem. Därför ska utrymningsvägar hållas fria och det är skäl att säkra att fönster går att öppna i en nödsituation med att se till att det löstagbara handtaget finns där det ska vara. URUSIG: dynor, papplådor eller annat som är mjukt längs utrymningsvägen, (rökmaskin) UPPGIF: utrymning i låg ställning i mörker/rök IPS: Det här blir lätt barnens favoritkontroll! Kontrollen kan till exempel utföras så att man ska ta sig ut från ett mörkt/rökfyllt utrymme med hjälp av att följa vägen som de självlysande etiketterna visar. På vägen kan det finnas hinder till exempel dynor eller tomma papplådor. Om brandkåren har en rökmaskin lönar det sig att utnyttja den. Observera att kontrollen kan vara skrämmande för de mindre besökarna och därför lönar det sig att planera kontrollen så att den även kan utföras tillsammans 4. ÅERVIIG AV BAERIER med en vuxen. Det lönar sig att påminna de vuxna om att man vid olika bränder ska agera på olika sätt, till exempel i höghus ska man inte gå ut i trapphuset om det finns rök där. ipsa de vuxna att det lönar sig att öva hur man räddar sig med hjälp av krypleken. Då kommer man ihåg att man ska röra sig i låg ställning undan röken. Det är viktigt att barnen vet att man aldrig ska gömma sig i rena förskräckelsen när det inträffar en brand, utan man måste genast lämna ett brinnande rum och hemmet. Man kan även hos mormor eller farmor kontrollera att utrymningsvägarna är lättillgängliga. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Verkligheten vid en brand är svart, har ni övat utrymning i mörker hos er? Har ni gjort en utrymningsplan hemma, det vill säga funderat på hur man ska rädda sig, och bekantat er med husbolagets räddningsplan? Har man hemma hos er funderat på utrymningsvägar? Finns det handtag på fönster som används som reservutgång? Känner alla familjemedlemmar till utrymningsvägarna och samlingsplatsen? Känner alla familjemedlemmar till hur man agerar i ett höghus om det brinner i en annan lägenhet och trapphuset är fyllt med rök? Lägger ni märke till gröna skyltar som anger utrymningsvägen i offentliga utrymmen? 2. FÖRSAHADSSLÄCKIG FAKA: I Finland antänds dagligen en eldsvåda i medeltal i nio hem. Det har räknats ut att man med förstahandssläckning årligen sparar ett människoliv, tio skadade, skador på över 20 miljoner euro och väldigt mycket psykiskt lidande. Ifall människors kunskaper i förstahandssläckning skulle vara ännu bättre, skulle förlusterna vara mindre. FAKA: Batterier är säkra när de används rätt. Det har ändå inträffat bränder i samband med återvinning av batterier. Kortslutning även i ett batteri som nästan är urladdat kan orsaka att batteriet överhettas och antänder brännbart material som finns i närheten, såsom återvinningslådan. URUSIG: Använda batterier, tejp, Recsers återvinningslåda för batterier. UPPGIF: Batteriets poler tejpas säkert. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Var förvarar man urladdade batterier hos er? Ändå laddade batterier? Är förvaringsplatserna säkra? Kan barnen tejpa batteriernas poler hos er? Var finns en plats nära er dit urladdade batterier kan returneras? URUSIG: marschall, grill, bassäng eller annat brinnande objekt, handbrandsläckare eller pytsspruta. UPPGIF: (torr)övning i rätt användning och/eller att öva förstahandssläckning med ett förstahandssläckningsredskap som är lämpligt för branden. IPS: På kontrollen är det bra att påminna om olika förstahandssläckningsredskaps lämplighet för släckning av olika bränder, till exempel att inte försöka släcka brinnande fett med vatten. Dessutom är det bra att påminna barnen om att små barn ska inte själv försöka släcka bränder. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Vilka förstahandssläckningsredskap har ni hemma? Hur har ni förberett er hemma för att släcka brandtillbud? Har alla familjemedlemmar övat att använda förstahandssläckningsredskap? Var kan man få handledning i att använda förstahandssläckningsredskap? Varför lämpar sig inte alla förstahandssläckningsredskap till släckning av alla bränder? är lönar det sig att försöka med förstahandssläckning? IPS: Det är en fin ekogärning att återvinna batterier. I synnerhet i barnfamiljer samlas det lätt stora mängder urladdade batterier, eftersom många leksaker är batteridrivna. Urladdade batterier får under inga omständigheter samlas i en hög i skåpet där avfallspåsen finns för att vänta på att bli förda till återvinningslådan. Det är skäl att tejpa batteriernas poler genast när batterierna tas ur bruk. Recser Oy som organiserar återvinning av batterier har gett broschyrer och återvinningslådor för att användas på En Dag På Brandstationen evenemangen. Allmänheten kan hämta med sig använda batterier från hemmet. Efter evenemanget för någon från brandstationen lådan fast till närbutiken. Det lönar sig att göra reklam om möjligheten att återvinna batterier.

6 5. SPISBRAD ARRAGÖRES MIESLISA FAKA: För larmuppdrag som orsakas av el är spisarnas andel 41 %. Årligen antänds cirka 500 spisbränder. Enligt uppgifter från ukes har endast en spisbrand orsakats av ett tekniskt fel, det vill säga orsaken till bränderna är människans verksamhet. URUSIG: Spis. Saker som inte får förvaras på spisen. Saferas broschyrer. UPPGIF: Säkerhetsinspektion görs i spisens omgivning. På den här kontrollen kan man även ha torrövning i att släcka en brinnande kastrull. IPS: Även barnen förstår att brännbara saker som samlats runt spisen medför en brandrisk. Å andra sidan kan vuxna förstå riskerna i eget kök på ett helt nytt sätt. Den största risken är uttryckligen det hur människor använder spisarna. Förutom förvaring av saker är felaktig användning även att spisen eller ugnen lämnas på till exempel under tiden man vistas utomhus. Ifall maten som tillreds på spisen av någon orsak börjar brinna är kastrullocket eller släckningsfilt de bästa brandsläckarna. Fett som börjat brinna får under inga omständigheter släckas med vatten. Eftersom spisbränder är så vanliga är det inte alls överdrivet att skaffa säkerhetsutrustning till spisen. ill exempel i orge måste det i anslutning till spisen finnas sprinkler, en automatisk släckanordning. I samband med En Dag På Brandstationen evenemangen finns det broschyrer att dela ut om Saferas spisvakter. Bland besökarna som deltar i responsenkäten lottas det även ut spisvakter. DISKUSSIOSÄME FÖR KOROLLE: Hur har brandsäkerheten beaktats i ert kök? Hur nära spisen har ni livsmedelsförpackningar av papp, hushållspapper eller plastburkar? Varför får brinnande fett inte släckas med vatten? Har ni i er närmaste krets haft spisbränder; vad berodde det på? Är omgivningen runt spisen säker hos mormor eller farmor? Kan husdjur antända en brand? Vilka andra risker finns det vid användning av spisen förutom brand? OBS. På sista kontrollen delar man ut en broschyr till allmänheten där det finns anvisningar för att ge respons. Bland alla som deltar i responsenkäten utlottas Saferas Spisvakt (värde cirka 400 ; installationen ingår). Det lönar sig att uppmuntra allmänheten att ge respons, så att vi tillsammans kan utveckla En Dag På Brandstationen evenemangen att bli ännu bättre. I broschyren finns också en påminnelse om att ladda ner Kipinäapplikationen. FÖRHADSPLAERIG E DAG PÅ BRADSAIOE ÄR HELA BRADKÅRES GEMESAMMA SAK! arbetsgrupp bildas ansvarsfördelning och intern kommunikation överenskoms planeringstidtabell tillräckligt med personresurser på evenemangsdagen till exempel i händelse av ett larm beredskap för överraskande problem (till exempel att det kommer mer/mindre besökare än planerat, regn/snöblandat regn/snö...) planering av eget program (medlemsrekrytering, grötfest, besök av julbocken) förhandsmarknadsföring till exempel på ortens anslagstavlor kontakt med lokala medier (det lönar sig att bjuda till exempel journalister till evenemanget) personlig inbjudan till hedersmedlemmar och gäster talkoförsäkring räddningsplan för offentlig tillställning FÖRHADSFÖRBEREDELSER produkter till försäljning beställs av SPEK ansvarspersoner och reservpersoner för kontrollerna dekorationer, städning servering placering av tilläggs- och utdelningsmaterial evenemangets synlighet på brandstationen och utanför den: banderoll, reklam, förevisning av materiel, veteranbil SÅ LYCKAS DU PÅ EVEEMAGSDAGE! AA REVLIG är kontrollerna är utförda är det dags för priser. Barnen får den nya pysselboken Rädda mormor eller farmor! Med hjälp av pyssel boken kan man efter evenemanget även hemma ta del av saker som berör brandsäkerheten. De vuxna kan ladda ner KIPIÄ-APPLIKAIOE till sin smarttelefon. Med hjälp av den kan man förbättra hemmets brandsäkerhet och även komma ihåg att testa brandvarnaren varje månad. Dessutom delas det ut den praktiska broschyren En boendemiljö som tillåter misstag och glömska, som hjälper att förbättra säkerheten hos mormor eller farmor. ack för att ni är med och ordnar ett viktigt evenemang som gör att man blir på gott humör! Arbetsgruppen för En Dag På Brandstationen tar gärna emot respons och utvecklingsidéer. Vi sänder en responsenkät efter evenemanget till arrangörerna. ALLA SKA HA E GLA SIE Pysselböckerna delas ut till alla barn som har utför uppgiftskontrollerna, fastän varje uppgift inte har lyckats. REKRYERIG Glöm inte bort medlemsrekryteringen! Det lönar sig att utnyttja En Dag På Brandstationen evenemanget även för brandkårernas medlemsvärvning. bra planer varm välkomsthälsning alla har lämpligt att göra alla är glada och har trevlig attityd! EFER EVEEMAGE responsdiskussion idéer sammanställs för brandkårens kommande evenemang respons till arbetsgruppen för Brandsäkerhetsveckan via responsblanketten på internet RÄDDIGSPLAER Räddningslagen förutsätter en räddningsplan för offentliga tillställningar. Det finns bra anvisningar till exempel på räddningsverkens webbplatser. FÖRSÄKRIGAR Kom ihåg att kontrollera att brandkårens talkoförsäkring är i skick!

7 A CK PALO B RA DS KO IIK ALLISSV URV ÄK E R H E SVE Kampanjen stöds av Brandskyddsfonden.

EVENEMAN I T A B RA ÄK E R H E TSVE RÅD FÖR ATT ORDNA EVENEMANGET TIPS FÖR ATT GENOMFÖRA UPPGIFTSKONTROLLERNA FÖRTECKNING ÖVER SAKER ATT KOMMA IHÅG

EVENEMAN I T A B RA ÄK E R H E TSVE RÅD FÖR ATT ORDNA EVENEMANGET TIPS FÖR ATT GENOMFÖRA UPPGIFTSKONTROLLERNA FÖRTECKNING ÖVER SAKER ATT KOMMA IHÅG E O I S D B Å P E DG IOE LLISSV UV ÅD FÖ OD EVEEMGE CK B DS KO IIK PLO DS B Ö F E IOE S GUID D DG PÅ B E D O GE EVEEM ÄK E H E SVE IPS FÖ GEOMFÖ UPPGIFSKOOLLE FÖECKIG ÖVE SKE KOMM IHÅG E DG PÅ BDSIOE ILEDE

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR MÅL OCH FÖRHANDSUPPFATTNINGAR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det

Läs mer

I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE

I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE LEKTION 2: I EN VERKLIG SITUATION FÖRHASTAR VI OSS INTE BESKRIVNING AV LEKTIONEN OCH INSTRUKTIONER Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7,

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM!

UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! UPPTÄCK! LARMA! UTRYM! Vad du inom äldreomsorgen kan göra för att förhindra bränder hos äldre Äldre drabbas oftare av brand i hemmet Risken för att det börjar brinna hemma ökar i takt med åldern på grund

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09

Rapport. Basmätning - Aktiv mot brand MSB 2014-09 Rapport Basmätning - Aktiv mot brand MSB 14-9 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 3 7 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad webbpanel. Undersökningsperiod

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR BESKRIVNING AV LEKTIONEN OCH INSTRUKTIONER Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning:

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering SLC 2 Gårdens beredskapsplanering I företagsverksamhet är det viktigt att kunna förutse och hantera risker i olika situationer. Ett finländskt

Läs mer

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst!

Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Tips och råd i samband med din inflyttning! Välkommen som hyresgäst! Praktisk inflyttningsinformation till dig som hyresgäst hos oss på Lorentzon. Varmt välkommen till din nya bostad hos oss på Lorentzon.

Läs mer

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare

Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Samhällsbyggnadskontoret Brandförsvar och säkerhet Vanliga frågor och svar om brandsäkerhet för bostadsfastighetsägare Ansvar för brandskydd Ansvaret för brandskyddet ligger både på den som äger byggnaden

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 5>kaff* brandvarnare. o

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga!

Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! Skapa ökad brandsäkerhet i hemmet. Var rädd om dina vänner och anhöriga! 1 Innehåll När du känner till riskerna är det lättare att göra något åt dem...3 Inte kunna upptäcka eller agera vid brand...4 Glömma

Läs mer

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet

Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet 2013-02-25 1 (6) Personal som gör hembesök hos socialtjänstens kunder Åtgärdskatalog för ökad brandsäkerhet i hemmet Åtgärdskatalogen är uppdelad efter olika brandrisker som finns i hemmet och visar vilka

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Tomtarnas och bostadsbrändernas tid Ängelholms kommun November 2010

Tomtarnas och bostadsbrändernas tid Ängelholms kommun November 2010 Säkerhet och Beredskap i Ängelholm Nyhetsbrev 5 2010 Tomtarnas och bostadsbrändernas tid Ängelholms kommun November 2010 Vintern är kommen med snö, kyla och nalkande juletider. Kylan får oss att ta bilen

Läs mer

Julens risker. Levande ljus. Så här fixar du en säker julgran. Var försiktig med tomtebloss inomhus

Julens risker. Levande ljus. Så här fixar du en säker julgran. Var försiktig med tomtebloss inomhus Julens risker Visste du att en torr julgran kan brinna upp på några sekunder om den kommer i kontakt med till exempel en ljuslåga eller ett tomtebloss? Eller att ljus är den främsta orsaken till ökade

Läs mer

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras.

på fredag Dessutom slipper ni tjatet om att hålla ordning och trivseln förbättras. Ordning och reda på fredag nej, alltid Ordning och reda (OR) handlar om att skapa bättre ordning på arbetsplatsen, utan att tjata. Ordning och reda handlar också om att minska risken för olycksfall och

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Pär Liljekvist Stf Räddningschef Telefon: 0370-37 79 02 (direkt) E-post: par.a.liljekvist@varnamo.se Datum Beteckning 2011-08-11 Brandutredning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun

Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Brandskydd vid uthyrning/lån av lokaler i Kils kommun Räddningstjänsten i samarbete med Fritidsförvaltningen Morgan Michel Instruktör 0706-29 70 92 Det som inte får hända, kan hända er! Drabbad skola står

Läs mer

Brandskyddspolicy. LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16

Brandskyddspolicy. LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16 Brandskyddspolicy LUNDS NATION LUND Upprättad 2011-12-29 & Uppdaterad 2013-08-16 Lunds nation bedriver en stor variation av verksamheter i form av restaurang- och klubbverksamhet, lunchservering och diverse

Läs mer

Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda

Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda Råd och tips om eld och brand från Brandkåren Attunda Attunda är din räddningstjänst Brandkåren Attunda gör den skadefria kommunen möjlig, det är vår vision. Om det börjar brinna går det fort Om du vet

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Mindre hotell Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Exemplet

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40

POLICY & RIKTLINJER. Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 POLICY & RIKTLINJER Antaget av kommunfullmäktige 2009-05-26, 40 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra åtgärder utöver

Läs mer

Räddningsplan. Räddningslagen 379/2011 16 Förordningen om räddningsväsendet 407/2011 3

Räddningsplan. Räddningslagen 379/2011 16 Förordningen om räddningsväsendet 407/2011 3 EVENEMANG 1 Räddningsplan Räddningslagen 379/2011 16 Förordningen om räddningsväsendet 407/2011 3 * 200 personer på plats samtidigt * Vid användning av öppen eld eller fyrverkeripjäser eller andra pyrotekniska

Läs mer

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador.

Att tänka efter före. En handbok om att förebygga skador. Att tänka efter före En handbok om att förebygga skador. Inbrott Att kunna känna sig trygg i sina lokaler är en självklarhet. Det finns mycket du kan göra för att förebygga inbrott. Med till exempel ett

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1

Beskrivning. Brandskyddspolicy. BRF Lampan 1 BRF Lampan Systematiskt brandskyddsarbete Beskrivning / Brandskyddspolicy SBA-pärm, flik () Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddet hos BRF Lampan och omfattar fastigheterna på Åsögatan 98 och

Läs mer

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola

BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola BRANDSKYDDSPLAN Eudora Internationella Förskola 1 Register Dokumentation av brandskydd 3 Brandskyddspolicy 3 Drift och underhåll 4 Ansvar och organisation 4 Kontroll och uppföljning 5 Utrymningsplan och

Läs mer

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö

Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18. Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Systematiskt Brandskyddsarbete BRF Ribe Version 1.0 2015-05-18 Systematiskt brandskyddsarbete BRF Ribe, Malmö Inledning I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges att ägare eller nyttjanderättshavare

Läs mer

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening

TACK FÖR ATT NI HYR AV OSS /Styrelsen för Kilafors biografförening Rev. april 2015 GÄLLANDE REGLER VID UTHYRNING Ska läsas innan varje hyrestillfälle. Uthyrare är Kilafors biografförening som äger fastigheten och driver verksamheten i Biografteatern med ideella krafter.

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet.

Dessa dokument är fritt att använda, ändra och anpassa så att det passar Er verksamhet. Exempel Förskola Följande exempel är en beskrivning av hur systematiskt brandskyddsarbete kan bedrivas på en förskola. För att uppfylla minimikravet bör en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas.

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

2009-02-04 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. Ledorden vid brand är: Rädda, Larma, Släck.

2009-02-04 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. Ledorden vid brand är: Rädda, Larma, Släck. 1(5) BRANDSKYDDSDOKUMENT FÖR STENKUMLA BYGDEGÅRD. 1. BRANDSKYDDSANSVARIG Brandskyddsansvarig för bygdegården är ordförande Erika Sandström. Utsedd av styrelsen att systematiskt jobba med brandskyddet är

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

2. Säkerhet och funktion

2. Säkerhet och funktion ISSN 0347-8041 KOVFS 1978:3 Utkom från tryekel den 21 augu!ili 1978 Konsumentverket utfårdar enligt sin instruktion ( 1976: 429) följande riktlinjer. I. Definitioner m m Med brandvarnare förstås en anordning

Läs mer

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete

Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Nivå 2, Systematiskt brandskyddsarbete Till denna kategori räknas objekt där kraven på det systematiska brandskyddsarbetet är högre. Många objekt i denna kategori omfattas av kraven om skriftlig redogörelse

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem

Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Systematiskt brandskyddsarbete Hotell Vandrarhem Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för ett mindre hotell. Informationen under respektive

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande

Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Förslag till Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande Dessa allmänna råd och kommentarer behandlar de krav på brandskydd i byggnader

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning

Brandskyddsregler. Innehållsförteckning Malmö högskola / Gemensam förvaltning Plan- och lokalavdelningen Leif Wulff Säkerhetssamordnare 2009-01-05 Reviderad 2009-01-28 Reviderad 2012-11-01 Reviderad 2013-12-04 1(7) Brandskyddsregler Innehållsförteckning

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet

Rapport om framtagandet. av övningskort till. Mittuniversitetet Rapport om framtagandet av övningskort till Mittuniversitetet Av: Peter Flobecker och Magnus Rudberg Handledare: Martin Neldén, Räddningsverket 0612-822 35 Innehållsförteckning: 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Vägledning till systematiskt brandskyddsarbete Som ägare till en byggnad eller ansvarig för en verksamhet är ansvaret för brandskyddet ditt. Med ett systematiskt brandskyddsarbete förebygger du brand och

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Kassaskåpsanvisning 2008

Kassaskåpsanvisning 2008 Innehållsförteckning: 1. Allmänt... 1 2. Användningsändamål... 1 3. Placering och förankring... 1 4. Nycklar och sifferkombinationer... 2 5. Säkerhetsklasser och inbrottslarm... 2 1. Allmänt... 1 2. Användningsändamål...

Läs mer

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007

Faktablad: Brandsäkerhet 2007-01-15. Brandsäkerhet. Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 Brandsäkerhet Inläsningsuppgift inför instruktörsfortbildning våren 2007 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET / Henrik Lindquist 1 (7) Brandorsaker År 2002 ryckte räddningstjänsten i Sverige ut på 5610 bränder i bostäder.

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING

SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING SÄLJGUIDE SÅ LYCKAS DU MED DIN FÖRSÄLJNING HEJ! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när er webbutik ska öppna och försäljningen

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Program Lagstiftning kring systematiskt brandskyddsarbete Förstå vikten med Systematiskt BrandskyddsArbete Kort introduktion i SBA Vad förväntar sig räddningstjänsten vid

Läs mer

Yttrande över motion om bättre brandskydd

Yttrande över motion om bättre brandskydd Sammanträdesprotokoll Sida 20 (34) 2012-03-06 \ Kommunstyrelsen 37 KS.2011.0273 Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129

BRANDSKYDDSPOLICY. Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 BRANDSKYDDSPOLICY Antaget av kommunfullmäktige 050331 Reviderad Ks 2008-10-28 129 Inledning Denna policy, ska tillämpas inom alla kommunala verksamheter i tillämpliga delar. Vissa verksamheter kan medföra

Läs mer

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning

Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Rädda-Varna-Larma-Släck Anlagd brand Elektriska fel Rökning Levande ljus Risker i köket Brandfarliga varor Rök Brännskador Släckutrustning Brandvarnare Goda Råd PM - Rädda-Varna-Larma-Släck Att Rädda människor

Läs mer

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen

HEM OCH SKOLA-DAGEN. Hem och Skoladagen Hem och Skoladagen 2 Hem och Skoladagen Vi bjöd in mor- och farföräldrarna till skolan mellan klockan 8 och 11 för att bekanta sig med barnbarnens skolgång. Vi bjöd dem också på kaffe, och rektorn berättade

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 2: Mellan Större grundskola Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större grundskola. Exemplet

Läs mer

En olycka händer så lätt

En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt En olycka händer så lätt Detta häfte är framtaget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Grafisk form: Per Steffensen Illustrationer: Sanna Pärli Tryck: AB Danagårds Grafiska

Läs mer