Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell"

Transkript

1 Independent Equity Analysis Analytiker: Reda Ben Larbi Rubrik Teknisk analytiker: Carl Becht Rubrik Rubrik Rubrik 7 Januari 07 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för sig. Om rubriken inte passar under figuren kan man flytta den hur man vill. Avega Group Part Coverage Analysis

2 4 Q4 5 Q 5 Q 5 Q3 5 Q4 6 Q 6 Q 6E Q3 6E Q4 7E Q 7E Q 7E Q3 7E Q4 Omsättning msek Rörelsemarginal % Introduktion Part Coverage 3 3 Värdedrivare Historisk lönsamhet Risk Ledning & Styrelse Ökad fokus på spetskompetensprofilering beräknas stärka rörelsemarginal till 9.0 % inom två år. Bolaget fortsätter stärka dess nisch mot spetskompetensprofilering vars premiumtillägg talar för stärkt total rörelsemarginal som projekteras upp till 9.0 %, jämfört med bolagets historiska genomsnittliga rörelsemarginal på 6.3 % och branschsnittet på 8. %. Välrenommerad nytillträdd VD och god ägarbild skapar goda förutsättningar för bolaget. Ny VD, Per Adolfsson, har en gedigen erfarenhet från IT-branschen med tidigare poster som VD för Bisnode och Microsoft Sverige. Starkt insiderägande på ca 34 % i kombination med stadigt institutionellt ägande skapar god ägarbild. Nyinrättat optionsprogram bedöms öka nettorekrytering och stimulera tillväxttakten under 07. Det nya optionsprogrammet har inrättats i syfte att behålla och rekrytera medarbetare. Detta skapar incitament för medarbetare att uppnå resultatmål vilket förväntas öka lönsamheten och tillväxten. Direktavkastning på 6 % uppskattas framgent. Bolaget har de tre senaste åren haft en genomsnittligt utdelningen per aktie på ca 70 % av vinsten. Estimerad vinstmarginal på ca 5.5% och en marginellt lägre utdelningsandel på 65 % beräknas ge en direktavkastning på 6 % de närmsta åren ANALYTIKER Reda Ben Larbi Omsättning och Rörelsemarginaler (Rullande månader, region) Adress AG Equity Research AB Riddargatan Stockholm Hemsida B3IT Aktiekurs (SEK) 3. v. 49 högsta / lägsta 3.6/8.0 Antal aktier Börsvärde (MSEK) 6.7 Nettoskuld (MSEK).5 EV (MSEK) 57.6 Sektor Informationsteknik Lista / kortnamn Small Cap Stockholm Bokslutskommuniké 06 7 Februari 07 UTVECKLING månad.8 % 3 månader 3. % år 4. % YTD. % HUVUDÄGARE Jan Rosenholm med bolag och 5.5 % familj Lars-Erik Eriksson med bolag 4.4 % PSG Micro Cap 9.3 % Försäkringsaktitebolaget Avanza 7.5 % Pension Mats Schultze 5. % Nordea Investment Funds 4. % Eddaconsult AB.5 % LEDNING Verkställande direktör Per Adolfsson Styrelseordförande Anna Söderblom 0% 9% 8% % 6% Värdedrivare Stockholm msek Väst msek Öst msek Rörelsemarginal Stark ägarbild med institutionella ägare och betydande insiderägande Bolaget är lågt värderad jämfört med konkurrenterna Ökat fokus på spetskompetensprofilering beräknas öka rörelsemarginalen Nyinrättat optionsprogram tros öka nettorekryteringen och stimulera tillväxten Direktavkastning på 6.0 % uppskattas framgent

3 Innehåll Investeringscase 4 Värdering 5 SWOT-Analys och Betyg 6 Teknisk Analys 7 Disclaimer 8 Förtydligande av rating Analyst Groups bull and bear -system syftar till att kort illustrera hur vi ser på utsikterna för ett bolag att lyckas i framtiden. Här så vägs både historiska faktorer och händelser som ligger i framtiden in. Skalan går från bear 5, vilket är det sämsta betyget, till bull 5, vilket är det bästa. Där bear 5 innebär att det är mycket lite som talar för att ett bolag ska lyckas inom det området i framtiden, baserat på historisk data och hur detta förhåller sig till framtiden. Och bull 5 innebär således att det är väldigt mycket som talar för att ett bolag ska lyckas i framtiden, baserat på dess historik. Bolagsbeskrivning Avega Group är ett konsultbolag inom IT och Management som grundades år 000. Bolaget har 339 konsulter som hjälper företag och förvaltningar att förbättra strategi, processer, teknik och organisation. Bolaget har sin verksamhet i Sverige med huvudkontor i Stockholm och lokala kontor i Göteborg och Öresund.

4 Investeringscase Ökad fokus på spetskompetensprofilering beräknas stärka rörelsemarginal till ca 9.0 % inom två år. Marknaden för IT-tjänster inom management- och konsulttjänster beräknas växa med 5-6 % under 07 (IT-Radar 06). Detta uppskattas skapa goda förutsättningar för tillväxt av bolagets framtida rörelseresultat. Den lönsamma verksamheten i Göteborg förväntas stabilisera dess rörelsemarginal till % fram till 08, vilket är en följd av bolagets utvecklande av befintliga tjänster till nyckelkunder. Den svaga verksamheten i Öresund beräknas vända sina förluster hjälp av nya rekryteringar och uppnå en rörelsemarginal på 3-4 % 07. Bolagets största verksamhet är i Stockholm, som projekteras vända den negativa tillväxttrenden. Till följd av bolagets ökade fokus på spetskompetensprofilering med premiumtillägg beräknas den totala rörelsemarginalen stärkas till 9.0 % 08 från bolagets historiska genomsnittliga rörelsemarginal på 6.3 % och branschsnittet på 8. %. Meriterad nytillträdd VD och fortsatt stabil ägarbild skapar goda förutsättningar. Bolagets nytillträdda VD, Per Adolfsson, har välrenommerad erfarenhet från IT-branschen med tidigare poster som VD för Bisnode och VD för Microsoft Sverige. Adolfssons uttalade mål att stärka bolagets nisch mot specialkompetens talar för ökad lönsamhet i bolaget. Avega Groups starka institutionella ägare och det betydande insiderägarskapet på 34 % signalerar en positiv framtidstro och att ledande befattningshavare delar incitament med aktieägare. Nyinrättat optionsprogram i syfte att behålla och rekrytera medarbetare uppskattas gynna omsättningen framgent. Personalomsättningen har varit relativt stabil det senaste året där medeltalet anställda för Q3 06 kvartalet uppgick till 399 stycken. För att behålla och rekrytera nya kompetenta medarbetare samt minska personalomsättningen som påverkat omsättningen negativt, har ett optionsprogram inrättas. De teckningsoptionerna är fördelade i två program med teckningskursen och löptid på 3.5 SEK och löptid på tre år respektive 7.37 SEK och löptid på fyra år. Detta ger incitament för de anställda att uppnå resultatmål och tros möjliggöra en omsättningstillväxt på.0 % framgent. Direktavkastning på ca 6 % estimeras till 08. I dagsläget har bolaget en liten kassa och låg soliditet. Däremot anses framtida vinsttillväxt och tillgång till en checkräkningskredit på ca 30 MSEK möjliggöra fortsatt stark utdelning. Baserat på Base-case scenariot med.0 % omsättningstillväxt, stabiliserad vinstmarginal kring 5.5 % och en utdelningsandel på ca 65 % av vinsten så estimeras en utdelning runt. SEK/aktie år 07 och.4 SEK/aktie år 08. Detta skapar en direktavkastning på 5.5% och 6.% för respektive år. År E 07E 08E Omsättning (msek) Vinstmarginal 3.6% 4.4% 4.7% 5.0% 5.5% Vinst/aktie (SEK) Utdelningsandel 84.7% 67.7% 63.% 65.0% 65.0% Utdelning/aktie (SEK) Direktavkastning 4.8% 5.3% 5.4% 5.5% 6.% - Branschsnitt 5.0% Risker förknippade med hög skuldsättning, tuff konkurrens och stor försäljningsandel från ett fåtal kunder. Bolagets tio största kunder står för 60 % av omsättningen jämfört med branschgenomsnittet på 3 %, vilket skapar stort beroende av enskilda kunder. Hög skuldsättning och liten kassa ökar risknivån. Konkurrensen från internationella aktörer som Accenture, nordiska aktörer som HIQ och lokala aktörer som Acando och B3IT kan skapa prispress och minska lönsamheten.

5 Värdering Multipelvärdering De senaste fem åren har bolaget värderats till EV/EBITDA på 8.8x och EV/EBIT på 9.x. En estimerad förstärkt EBITmarginal på runt 9.0 % till 08 talar för uppjustering av multipelvärderingen. EV/EBITDA och EV/EBIT för år 06 och 07 estimeras till 7.x respektive 7.3x till följd ökade rörelsemarginal som beräknas slå positivt mot bolagets EBITDA och EBIT nästa år. Prognosen baseras på en konservativ tillväxt på.0 % då marknaden för ITtjänster inom management- och konsulttjänster beräknas växa med 5-6 % (IT-Radar 06). Därför finns det utrymme för uppjusterad prognos vilket kan justera upp multiplarna ytterligare. Relativvärdering Avega Group värderas på rullande månader och prognosen för 06 och 07 är klart under branschsnittet. Bolaget har haft en relativt låga soliditet de tre senaste på ca 3% jämfört med branschsnittet på 5 %. Under samma period uppgick bolagets genomsnittliga årlig tillväxttakt till,6% vilket är långt under branschsnittet på 8. %. Båda dessa faktorer tros vara anledningarna till den låga relativvärderingen av bolaget. Dock estimeras bolagets verksamhet att växa med.0 % under 07, stärka vinstmarginaler till ca 5.5 % och uppnå en rörelsemarginal på 9.0 % till 08. Dessa faktorer uppskattas ge utrymme för att bolaget ska värderas i linje med branschgenomsnittet. Kassaflödesvärdering Avkastningskravet på % är baserad på en marknadsriskpremie på 6.5 % (PWC, 06) med justeringar. för risk. Till höger presenteras tre olika utfall, varav Basecase antar en konservativ genomsnittlig tillväxt på.0 % och stabiliserad rörelsemarginal på 9.0 %. Base Case (DCF-Värdering) SEK WACC.0 % Motiverat värde/aktie 9.0 Antaganden Börskurs 3. % Genoms. Förs. tillv..0 % EBIT-marginal 9.0 % Potential/Risk 4.9 % Bull Case (DCF-Värdering) SEK WACC.0 % Motiverat värde/aktie 37.5 Antaganden Börskurs 3. % Genoms. Förs. tillv..0 % EBIT-marginal.0 % Potential/Risk 6.8 % Bear Case (DCF-Värdering) SEK WACC.0 % Motiverat värde/aktie 9. Antaganden Börskurs 3. % Genoms. Förs. tillv..0 % EBIT-marginal 7.0 % Potential/Risk -7.7 % Sammanfattningsvis värderas bolaget i dagsläget under branschsnittet. Dock beräknas bolaget få positiv tillväxttrend och uppnå högre rörelsemarginaler som talar för potentiell uppjustering av värdering att ligga i linje med branschsnittet. EBIT- Margin Q3 CAGR 0-05 Rullande månader (LTM) 06 Prognos - Kalenderår 07 Prognos - Kalenderår EV / S EV / EBITDA EV / EBIT P/E EV / S EV / EBITDA EV / EBIT EV / S EV / EBITDA Avega 8.3%.6% 0.6x 7.4x 7.5x 3,3x 0.5x 7.4x 7.x 0.6x 6.6x 6.9x Addnode 5.8%.7% 0.9x 0.x 5.7x 0,8x 0.9x 0.x 5.4x 0.9x 9.6x 4.5x B3IT 8.4% 7.5%.x.5x 4.3x 0,6x.x.x.8x 0.9x 8.7x 0.0x HIQ.8% 3.0%.x 6.3x 7.x,x.x 5.9x 6.7x.0x 4.7x 5.4x Knowit 7.% 4.5% 0.8x 0.5x.3x 4,x 0.8x 9.8x 0.7x 0.8x 9.5x 0.x Acando 8.9%.0%.4x 4.9x 5.9x 7,8x.4x 4.4x 5.x.3x.8x 3.5x EV / EBIT High.8% 7.5%.x 6.3x 7.x,x.x 5.9x 6.7x.0x 4.7x 5.4x Low 5.8%.6% 0.6x 7.4x 7.5x 3,3x 0.5x 7.4x 7.x 0.6x 6.6x 6.9x Median 8.4% 7.8%.x.5x 5.0x 9,x.0x 0.6x 4.0x 0.9x 9.5x.8x Mean 8.6% 8.%.x.0x 3.6x 8,0x.x.4x 3.0x.x 0.3x.7x Avega 8.3%.6% 0.6x 7.4x 7.5x 3,3x 0.5x 7.4x 7.x 0.6x 6.6x 6.9x *Relativvärdering samt Kassaflödesvärdering baseras på stängningskurser

6 SWOT-Analys och Betyg Strengths Direktavkastning uppskattas uppnå 6 % framgent. Stigande marginaltrend de senaste åren. Stark ägarbild som utgörs av ett betydande insiderägande och starkt institutionellt ägande. Weaknesses Hög skuldsättningsgrad och liten kassa ökar risknivån. Den låga genomsnittligt tillväxten de tre senaste åren på.6 % ligger under branschsnittet på 8. %. Bolagets tio största kunder står för 60 % av omsättningen vilket ökar risknivån. Opportunities Nyinrättat optionsprogram bedöms öka nettorekrytering och stimulera tillväxttakten framgent. Fortsatt fokus på att nischa bolaget inom specialkompetens talar för ökade marginaler framtiden. Bolagets adressbara marknad växer starkt med 5-6 % per år vilket skapar utrymme för framtida tillväxt. Threats Ökad konkurrens från både internationella, nordiska och regionala konkurrenter kan skapa prispress och leda till sämre lönsamhet. En nedgång i konjunkturen tillsammans med bolagets höga skuldsättning skulle kunna försämra bolagets finansiella ställning. Ökad konkurrens kring rekrytering av erfarna konsulter kan få en negativ inverkan på omsättningen framgent. Betyg 3 3 Värdedrivare Historisk lönsamhet Risk Ledning & Styrelse Overall view Bolagets stärka fokus på spetskompetensprofilering och nyinrättade optionsprogram som bedöms öka rekryteringstakten uppskattas öka omsättningstillväxten och stärka rörelsemarginaler. Rörelsemarginalen estimeras att stärkas till 9.0% till 08 från bolagets historiska genomsnittliga rörelsemarginal på 6.3% och branschsnittet på 8.%. Samtidigt beräknas bolagets direktavkastningen uppgå till en hög nivå på 6.0% till 08. Bolaget har en stor exponering mot ett fåtal kunder ökar risknivån då tio största kunder utgör ca 60% av bolagets omsättning vilken. Hög skuldsättning, liten kassa ökar risken och ökad konkurrens ökar risken ytterligare. Avega Group har starka institutionella ägare och ett betydande insiderägande på ca 34% signalerar en positiv framtidstro. Den meriterade nytillträda VD har en gedigen bakgrund inom IT vilket skapat goda förutsättningar. En estimerad högre rörelsemarginal framgent, låg värdering och hög direktavkastning är faktorer som talar för potentiell uppvärdering av bolaget. Samtidigt är den låga soliditeten, ökade konkurrensen och den stora exponeringen mot fåtal kunder risker som måste beaktas.

7 Technical Analysis Graf Avega Group: Robust uppåtgående trend nära historiskt motstånd Avega Group har i över ett halvårs tid handlats i en uppåtgående sekundärtrend. Aktien har historiskt inte haft någon tydlig trend utan har jämviktspendlat under en lång period mellan 0 och 30 SEK. Avega Group har bildat två intressanta formationer nyligen, en inverterad huvudskuldra (omslagsformation) samt en triangelformation (fortsättningsformation). Bägge har föranlett utbrott på uppsidan vilket indikerat aggressiva köpare. RSI är i dagsläget avkyld med ett värde runt 50. Samtidigt är MACD välpositionerad nedanför signallinjen. Tillsammans utgör de en bullish setup för betydande aktierörelser på kort sikt. Även om MACD-värdet är något högt i absoluta tal, kan det vara positivt i en momentumintensiv aktie. Aktien stötte på en historiskt kraftig motståndsnivå från 05 vid 3.8 SEK. Skulle aktien bryta sig över denna nivå behäftat med ökad handelsvolym är det en köpsignal, ty primärtrenden skulle övergå från att vara neutral till positiv. I dagsläget är den tertiära trenden neutral medan sekundärtrenden är klart positiv. Aktien tycks emellertid ha svårt att ta sig över över motståndet vid 3.8 SEK. Dessutom befinner sig aktien nära både MA (0) och MA (50) som i dagsläget utgör stöd, men visar på att det finns risk på nedsidan om aktien skulle stänga nedanför MA (50) vid.7 SEK med volymbekräftelse. Risk/reward upplevs ändock god när aktien har rekylerat ned i en annars robust uppåtgående trend. Först om aktien bryter nedanför tidigare utbrottsnivån 0. SEK skulle den starka sekundärtrenden betraktas som annullerad. En stop-loss läggs förslagsvis under denna nivå. En tightare stop-loss läggs förslagsvis under nivån.7 SEK. Aktien har en fin uppåtgående trend i dagsläget med återhållsamma rörelser som förstärker hållbarheten i trenden. En kortsiktig avsvalning är välbehövt i de flesta trender, och inget som undergräver den långsiktiga trenden. Den samlade bedömningen är därmed en svagt positiv tekniskt syn på både kort och lång sikt. Aktuell kurs 3. SEK RSI (4) Trading Range 8.5 / 3.8 SEK Stöd/Motstånd.7 / 3.8 SEK Stop-loss <.7 alt. <0. SEK Teknisk syn kort sikt Positiv Teknisk syn lång sikt Positiv

8 Appendix I Q3 06 Omsättning MSEK 38, ,3 40,4 4,9 4, Bruttoresultat MSEK 83, 66,7 70,8 70, ,7 Rörelseresultat MSEK 43,3 0, 3,6 7 3,8 35 Resultat Före Skatt MSEK 44 0, 3,8 6,6 3,5 34,8 Resultat Hänföring Aktieägare MSEK 7, 9,8 3, 4,7 8,4 9,7 Vinst/Aktie SEK,4 0,86,5,98,65,74 Antal Aktier Milj,33,33,33,35,35,35 Utdelning SEK,5,,, Immateriella tillgångar MSEK 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Materiella tillgångar MSEK,4,8,9, 0,7 0,5 Finansiella tillgångar MSEK Summa Anläggningstillgångar MSEK 3 3,4,5,8,3, Kassa/Bank MSEK 49,,3 35 9,4 0 0 Summa Omsättningstillgångar MSEK 3 3,9 4,9 8,5 90,6 85,7 Summa Tillgångar MSEK 34 7, 7,4 0,3 9,9 86,8 Summa Eget Kapital MSEK 5 35,6 35,4 6,4 0,4,8 Långfristiga Skulder MSEK 0, 0, 0, 0, 0 8,5 Kortfristiga Skulder MSEK 8,9 9,6 8 03,8 7,5 75,5 Summa Eget Kapital MSEK 34 7, 7,4 0,3 9,9 86,8 Nettoskuld MSEK -49, -,3-35 -,4-0,5 Kassaf LöpandeVerk MSEK 7,8 3,5 30,4 0,8,7 7,3 Kassaf Investeringsverk MSEK -, -,5 0-0, -0,3-0, Kassaf Finansieringsverk MSEK -9, -8,9-7,8-6, -4,8-7, Åretskassaflöde MSEK 7,5-6,9,6-5,6-9,4 0 FrittKassaflöde MSEK 6,7 30,4 0,6,4 7, EBITDA-marginal %,54 5,9 6,07 6,77 7,95 8,45 Bruttomarginal %,74 6,55 7,56 7,5 8,68 8, Rörelsemarginal %,33 4,99 5,85 6,58 7,76 8,3 Vinstmarginal % 7,,43 3,5 3,58 4,35 4,68 Immat.tillgång.-% % 0,45 0,47 0,5 0,5 0,65 0,69 Kassa-% % 36,64 7,53 9,8 4,44 0,88 0 Rörelsekapital-% % 35,9 5,39 8,0, 0,78,75 Soliditet % 38,06 7,99 30,5 3,63, 3,3 Avkastning På EK % 53,33 7,53 37,0 89,63 90, 703,57 Avkastning på T % 0,3 7,7,6, 0,0,7 Nettoskuld % -36,64-7,53-9,8-9,48-0,88,73 OP-marginal % 7,7 0,87 7,54,63 5,37 6,48 Capex % % 3,96 4,86 0,85,3 0,73 FCF-marginal % 6,99 0,5 7,54,58 5,3 6,44 Utdelning/FCF % 84,87 566,5 55,9 7,5 55,6 45,97 Årets kassaflöde marginal %,96-6,67 3, -,36-4,59 0 P/E x,94 9,65 0,09 7,95,8 3,34 P/S x 0,85 0,7 0,65 0,64 0,56 0,6 P/B x 6,36 8, 7,39,36 5, -87,67 Direktavkastning % 6,98 3,9 6,49 4,7 5,9 4,74 EV/EBIT x 6,36 3,6 9,6 9,35 6,88 7,55 EV/EBITDA x 6,5,5 9,5 9,08 6,7 7,4 EV/E x 0,3 7, 7,3 7,8,6 3,4 EV/FCF x 0,3 33,3 7,46 3,8 0,07 9,75 EV/OP x 9,9 76,8 7,46 3,38 9,94 9,68 EV/S x 0,7 0,66 0,56 0,6 0,53 0,63 E/EV % 9,87 3,68 5,78 5,8 8,6 7,46 EBIT/EV % 5,7 7,54 0,4 0,69 4,54 3,5 P/(E)x x,7 4,35 5,78,04 7,09 4,93 P/B-tang x 6,44 8,5 7,5 3,56 5,7-3,37 PEG x 0,3-0,46 0,6,39 0,5,74

9 Ansvarsbegränsning Dessa analyser, dokument eller annan information härrörande AG Equity Research AB (vidare AG) är framställt i informationssyfte, för allmän spridning, och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analyserna är baserade på källor och uppgifter samt utlåtanden från personer som AG bedömer tillförlitliga. AG kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Alla estimat i analyserna är subjektiva bedömningar, vilka alltid innehåller viss osäkerhet och bör användas varsamt. AG kan därmed aldrig garantera att prognoser och/eller estimat uppfylls. Detta innebär att investeringsbeslut baserat på information från AG eller personer med koppling till AG, alltid fattas självständigt av investeraren. Dessa analyser, dokument och information härrörande AG är avsett att vara ett av flera redskap vid investeringsbeslut. Investerare uppmanas att komplettera med ytterligare material och information samt konsultera en finansiell rådgivare inför alla investeringsbeslut. AG frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande AG. Intressekonflikter och opartiskhet För att säkerställa Analyst Groups oberoende har Analyst Group inrättat interna regler för analytiker, utöver detta så har alla analytiker undertecknat avtal i vilket de är skyldiga att redovisa alla eventuella intressekonflikter. Dessa har utformats för att säkerställa att KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 06/958 av den 9 mars 06 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/04 vad gäller tekniska standarder för tillsyn för de tekniska villkoren för en objektiv presentation av investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en investeringsstrategi och för uppgivande av särskilda intressen och intressekonflikter efterlevs. För fullständiga regler för våra analytiker se: Bull and Bear- Rekommendationer Rekommendationerna i form av bull alternativt bear syftar till att förmedla en övergripande bild av Analyst Groups åsikt. Rekommendationerna är utarbetade genom noggranna processer bestående av kvalitativ research och övervägning samt diskussion med andra kvalificerade analytiker. Definition Bull Bull är en metafor för en positivt inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en positiv framtidsutveckling för bolaget. Definition Bear Bear är en metafor för en pessimistisk inställd vy på framtiden. Termen används för att beskriva de faktorer som talar för en negativ framtidsutveckling för bolaget. Övrigt AG har inte mottagit betalning eller annan ersättning för att göra analysen. - Reda Ben Larbi äger inte aktier, andra Finansiella instrument i bolaget eller har andra intressekonflikter i bolaget. - Christoffer Ström äger aktier i bolaget men har inga andra intressekonflikter i förhållande till bolaget. - AG Equity Research AB eller närstående till AG Equity Research AB äger inte aktier, andra Finansiella instrument i bolaget eller har andra intressekonflikter i bolaget. Analysen har ingen planerad uppdatering. Upphovsrätt Denna analys är upphovsrättsskyddad enligt lag och är AG Equity Research AB egendom ( AG Equity Research AB 04-06). Delning, spridning eller motsvarande till en tredje part är tillåtet under förutsättning att analysen delas i oförändrad form.

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analyst: Ahmed Daadooch 8 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

New Nordic Healthbrands

New Nordic Healthbrands Technical Analysis Analysts: Jesper Carlsson 9 March 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: C hristoffer Ström, Reda Ben Larbi 8 December 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Technical Analysis Analysts: Adam Röjdemark 4 Mars 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: William Celsing Rubrik 5 December 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Jonathan Engman 03/06/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie

Hexatronic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers. Omsättning per aktie Bull or Bear Independent Analysis Hexatronic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Insider ägande på 46 % ger stabil ägarstruktur Största ägarna i bolaget äger tillsammans

Läs mer

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eurocon Consulting. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eurocon Consulting Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Uppsving på underliggande marknad. Pappers- och massaindustrin, som står för 48

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% ework Group AB 1 ANALYTIKER Gustaf Nordenlöw Daniel Nilsson ework Group AB Aktiekurs 4.50 v. 49 högsta / lägsta 5.5 / 4 Antal aktier 1 18 55 Börsvärde (MSEK) 1280.4 Nettoskuld (MSEK) - 2.13 EV (MSEK) 1253.34

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Nino Merckling 05/0/6 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata

Novus Group. Independent Analysis. Analytiker Sebastian Kejlberg. Nyckeldata Independent Analysis Novus Group Starkt varumärke Novus var under Almedalsveckan 2014 det mest citerade undersökningsföretaget. Hela 32 % av alla publicerade undersökningar i svensk press var en Novus

Läs mer

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå

Bredband2 (BRE2) Omsättning och EBIT-marginal. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå Bredband2 (BRE2) 1 ANALYTIKER Filip Düsing Markus LevéenPehrson BREDBAND 2 Aktiekurs 1,03 v. 52 högsta / lägsta 1,07/0,57 Antal aktier 701 001 647 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) 715,02 MSEK -43,29

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Simon Skålberg 9 Jan. 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9.

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Finepart Sweden AB Futura storlekz 9. Part Coverage Equity Analysis Analytiker: John Kleven Falck 3 oktober Rubrik 206 Rubrik Rubrik 2 Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Carl Becht 5-- Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur var för

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: John Kleven Falck & Victor Björk Lindström 206-03-4 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura

Läs mer

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis

Anoto. Value drivers. Bull or Bear Independent Analysis Bull or Bear Independent Analysis Anoto Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för digitala pennor förväntas växa med drygt 300 % till 2020 I ett scenario då något

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Östlind, Christoffer Ström Rubrik December 06 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och

Läs mer

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Dala Energi AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Dala AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management High yield. Trots en relativt låg payout ratio (35%) förväntas bolaget ge en direktavkastning

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr 5, Juli 207 Independent Equity Analysis 2 Bulls & Bears 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell

Uniflex AB. Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Karl Österberg Rubrik 26 maj 206 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bildernafrånmallen ochklipp ochklistra in

Läs mer

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage

Net Insight. Ledning 8. Var vänlig ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapporten. Independent Analysis Part Coverage Independent Analysis Part Coverage Net Insight Potentiell uppsida om 0,14 kr vinst per aktie för helåret 2014 (-0,02). Inträffar detta ser vi ett p/e-tal omkring 20,7 (-72) på 2014 års resultat. Bruttomarginalen

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Jonathan Engman & Karl Österberg March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Independent Equity Analysis 17 april 2017

Independent Equity Analysis 17 april 2017 17 april 2017 1 ANALYTIKER Erik Jesper Ivarsson Wijk John Carl Becht Johnsson BOLAGETS NAMN Aktiekurs 5.45 52 v högsta / lägsta 6.00/4.04 Antal aktier 41 827 279 Börsvärde (MSEK) 227.96 Nettoskuld (MSEK)

Läs mer

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Oniva Online Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Oniva Online Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Marknaden för onlinemarknadsföring har en årlig tillväxt på 16 procent. Även marknaden

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analysts: Sebastian Karlsson & Staffan Bülow 29/03/206: 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz

Läs mer

JLT Mobile Computers. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

JLT Mobile Computers. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Östlind Rubrik Rubrik Teknisk analytiker: Jesper Carlsson Rubrik Rubrik 07-03-06 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206/0/2 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Eric Stussare & Robert Ydenius 0 March 06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

CybAero. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis CybAero Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Avtal med kinesiska AVIC med ordervärde på minst 700 MSEK. Avtalet omfattar 80 system och

Läs mer

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers

TagMaster. Bull or Bear Independent Analysis. Stock Performance. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis TagMaster Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Rekordåret 2014 gav en omsättningstillväxt på 19.7% 2014 var det bästa året någonsin för

Läs mer

Novus Group International

Novus Group International Novus Group International 1 ANALYTIKER Gustaf Nordin BOLAGETS NAMN Aktiekurs 3 v. 52 högsta / lägsta 3,51/1,61 Antal aktier 10 372 250 Börsvärde (MSEK) 31,11 Nettoskuld (MSEK) -8,4 EV (MSEK) 22,71 Sektor

Läs mer

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Envirologic AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Envirologic AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management En enorm potentiell marknad på 10 miljarder SEK för Envirologic i Europa Bolaget har

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Etrion. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Etrion Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management År 2016 räknar vi med att bolaget går med vinst samt ett EBITDAresultat om 72,6 MUSD, 125 %

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 04//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Johan Eriksson & Eric Stussare 28/0/5 2 2 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9.

Läs mer

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

Opus Group. EPaccess. Verkstad Sverige 27 augusti Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Verkstad Sverige 7 augusti 13 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Opus Group Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 7. Högsta/Lägsta (1M)./1. Antal aktier (m)

Läs mer

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Railcare Group. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Railcare Group Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Omsättningstillväxten om 68 % år 2014 kommer inte att upprepas inom överskådlig tid.

Läs mer

Independent Equity Analysis 21 mars 2017

Independent Equity Analysis 21 mars 2017 21 mars 217 1 ANALYTIKER Erik Jesper Ivarsson Wijk John Andreas Johnsson Israelsson ZetaDisplay Aktiekurs 17. 52 v högsta / lägsta 21./6.5 Antal aktier 13 834 582 Börsvärde (MSEK) 224.9 Nettoskuld (MSEK)

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analytiker: Fredrik Elliot & Alexander Ristiniemi 6//5 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni

Läs mer

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse

PledPharma. EPaccess. Hälsovård Sverige 4 september Analysavdelningen Nytäckning Rapport Viktig händelse EPaccess Hälsovård Sverige 4 september 23 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se PledPharma Nytäckning Rapport Viktig händelse Kurspotential Hög Risknivå Hög Kurs 2.95 Högsta/Lägsta (2M) 6.5/8.23

Läs mer

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2

OptiFreeze. Lönsamhet 3 Ledning 8 Avk. Pot. 7 Trygg Placering 2 Independent Analysis OptiFreeze Marknadsledande produkter med marginal på över 55% OptiFreeze har en hög marginal på sina produkter och har utvecklat en väldigt avancerad teknik som ger otroligt bra slutresultat

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analytiker: Sebastian Lindeborg, Teknisk analys: Davud Serezlic Rubrik 5 November 26 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera

Läs mer

Independent Equity Analysis 6 April 2017

Independent Equity Analysis 6 April 2017 April 2017 1 ANALYTIKER Gustav Erik Ivarsson Furenmo John Johnsson NGS Group Aktiekurs 205.0 52 v högsta / lägsta 215.0 / 17.0 Antal aktier 2 255 717 Börsvärde (TSEK) 42 422 Nettoskuld (TSEK) -20 437 EV

Läs mer

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Drillcon AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Drillcon AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Storägaren Traction har sedan den 19e december ökat sitt aktieinnehav från 49,9 % till

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström & Victor Hansson 6/0/06 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Eolus Vind. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Eolus Vind Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management P/B på 0,82 ger god substansrabatt. Branschsnittet för svenska vindkraftsbolag uppgår till

Läs mer

Unlimited Travel Group AB

Unlimited Travel Group AB Independent Equity Analysis Analytiker: Carl Becht och Nino Merckling Rubrik 05--0 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och

Läs mer

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Sportamore AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Sportamore AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Notering på Nasdaq OMX Small Cap under Q2 2015. Byte av lista öppnar upp för institutionella

Läs mer

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3

Interfox Resources. Avkastningspotential 9. Lönsamhet 0 Ledning 5 Trygg Placering 3 Independent Analysis Interfox Resources Attraktivt område. Tomsk regionen, där Interfox Resources är verksamma, är den region i västra Sibirien som producerar näst mest olja. Västra Sibirien står i sin

Läs mer

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Resco (Resco.ST) Sverige tar fart. Bransch: Kjell Jacobsson. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential ANALYSGARANTI* 27:e april 2005 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Sverige tar fart Rescos rapport i går var i linje med våra förväntningar och visar att bolaget är på väg åt rätt håll. Omsättningen ökade med

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis 2 Analyst: Carl Becht Rubrik 206-04-8 Rubrik Rubrik Rubrik 2 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in

Läs mer

INVISIO Communications AB

INVISIO Communications AB Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis INVISIO Communications AB

Läs mer

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på:

Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: ATT GÖRA EN DCF VÄRDERING STEG FÖR STEG 1. Omsättning och tillväxt Bedöm den organiska omsättningstillväxten för de kommande fem åren baserat på: - Tidigare års utfall - Ledningens prognos - Baserat på

Läs mer

NEPA. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Omsättning (MSEK)

NEPA. Independent Equity Analysis. Värdedrivare Qualityof earnings Ledning & styrelse Risknivå. Omsättning (MSEK) NEPA 1 ANALYTIKER Nils Betsholtz Jesper Carlsson BOLAGETS NAMN Aktiekurs 128 52 v högsta / lägsta 138,75/56 Antal aktier 7 148 351 Börsvärde (MSEK) 914 Nettoskuld (MSEK) -56 EV (MSEK) 859 Sektor Lista

Läs mer

Boule Diagnostics Part Coverage Analysis

Boule Diagnostics Part Coverage Analysis 1 1 Independent Equity Research 2 1 Analytiker: Fredrik Östlind, Daniel Nilsson Rubrik 29 November 2016: Rubrik Rubrik Rubrik 1 1 1 2 1 1 2 Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera

Läs mer

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5

MedCap AB. Avkastningspotential 5 Trygg Placering 5 Independent Analysis Part- Coverage MedCap AB Kassa på 50 MSEK öppnar upp för framtida förvärv Efter genomförd nyemission har MedCap AB stärkt kassan och ger ett förvärvsutrymme på cirka 100 MSEK. Framtidsutsikter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Nr, oktober 6: Independent Equity Analysis Bulls & Bears Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Rubrik Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analysts: Johan Lundström, Victor Hansson 06-0-0 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan

Läs mer

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess

ZetaDisplay. Europa visar vägen. EPaccess EPaccess Media Sverige 22 november 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay Europa visar vägen Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 4,8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Nordic Leisure. Kassa som andel av balansomslutning. Omsättning MSEK. Independent Equity Analysis

Nordic Leisure. Kassa som andel av balansomslutning. Omsättning MSEK. Independent Equity Analysis Nordic Leisure 1 ANALYTIKER Victor Väggö Christian Erlandsson NORDIC LEISURE Aktiekurs 5,40 52 v högsta / lägsta 7,65/2,50 Antal aktier 56 610 31 Börsvärde (MSEK) 302,7 Nettoskuld (MSEK) -105,5 EV (MSEK)

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Gaming Corps. Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Part Coverage Equity Analysis Analytiker: Sebastian Karlsson 4 oktober 06: Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta

Läs mer

2004 2005 2006p 2007p 2008p

2004 2005 2006p 2007p 2008p ANALYSGARANTI* 27 februari 2006 Wilh. Sonesson (WSONb.ST) omsänd På rätt väg Wilh. Sonessons bokslut för 2005 gav ett blandat intryck. Visserligen överträffar bolaget sin egen prognos men vi hade betydligt

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell

Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Independent Equity Analysis Analyst: Valdemar Olin 06-0-04 Skapa egen bull & bear mall: Radera bilderna från mallen och klipp och klistra in din egna tabell Futura storlekz 9. Ni kan flytta varje figur

Läs mer

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Elverket Vallentuna. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Var vänlig ta del av Var våra vänlig ansvarsbegränsningar ta del av våra ansvarsbegränsningar i slutet av rapportendfddddddawwwwww i slutet av Bull or Bear Independent Analysis Elverket Vallentuna Value

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Independent Equity Analysis 18 April 2017

Independent Equity Analysis 18 April 2017 18 April 2017 1 ANALYTIKER Erik Nils Betsholtz Ivarsson John Analytikern Johnsson äger aktier i bolaget BOLAGETS NAMN Aktiekurs 1,63 52 v högsta / lägsta 1,92/1,54 Antal aktier 18 003 635 Börsvärde (MEUR)

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Auriant Mining. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Auriant Mining Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Auriant gjorde en förlust på 109 MSEK för Q1-Q3 2014. Företaget har gjort en förlust

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

RusForest. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis RusForest Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management RusForest är nu nästintill skuldfritt och med en justerad nettokassa för år 2014 på 81,7

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer