Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger"

Transkript

1 Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger Dr. Martin Josefsson Docent, Forskningskemist Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi Rättsmedicinalverket Linköping Avdelningen för fysik och mätteknik (IFM) Linköpings Universitet TF-MS karaktäristik hög MS-upplösning (resolving power) >0,000 up to 50,000 (00,000) hög massnoggrannhet (accuracy) < ppm (<0.5 ppm) ppm amu (0.3 mda) (tramadol) hög känslighet (ESI) lägre pg-området ner till fg (injicerat) stort dynamiskt mätområde 5 magnituder! (för nya instrument)) inom m/z ( 20 spektra/sekund) snabb datainsamling (acquisition) -4 GHz (ett krav för hög massnoggrannhet) genererar stora datamängder/analys, 00 Mb - Gb/analys hybridinstrument tandem-ms, Q-TF (möjligt att generera MS-spektra) Kan användas för såväl riktad screening targeted som förutsättningslös non-targeted analys av data

2 QTF-MS instrumentering hybridinstrument Time of Flight (TF) Ion Funnel (Agilent) StepWave (Waters) Quadrupole (Q) MS upplösning (resolution/resolving power) "Lågupplösande Quadrupol-MS FWHM = 0.7 (RP 500) MS-spektra för tramadol Högupplösande TF-MS RP (FWHM 0.05) m/z abund(%) hög upplösning möjliggör analys av isotoper! A, A+, A+2 osv 2

3 Massnoggrannhet vs. antal isobarer accuracy Quadrupol MS (Q) analyt formel nominell mass tramadol C6 H ,4 -desmethyl-venlafaxin C6 H ,4 -desmethyl-venlafaxin C6 H ,4 melperon C6 H22 F 263,4 nortriptylin C9 H2 263,4 Time of Flight MS (TF) analyt formel exakt massa tramadol C6 H desmethyl-venlafaxin C6 H desmethyl-venlafaxin C6 H melperon C6 H22 F nortriptylin C9 H träffar! Databehandling, TF-MS alla massor mäts och all data sparas retrospektiv analys möjligt! genererar hög bakgrundsingnal ger mycket brus! filtrering av data med hjälp av algoritmer Identifiera kromatografiska toppar identifiera alla joner som länkar inkludera addukter som; a + or K + inkludera isotoper ([M+H] +, [M+H+] +, inkludera olika laddningsfördelning identifiera eventuella dimerer generera ett analytspecifikt spektra Summerar alla signaler till ett värde (Feature) Helt automatiserad data processning 3

4 Databas / Bibliotek exakt massa / spektra PCDL = Personal Composed Database / Library Find By Formula (FBF) Formula matching parameters total score (pos i.d.) max = 00 retention time accurate mass isotopic pattern Compound information from formula or database Spectra extracted from integrated peak XIC drawn from information Spectral performance calculated 4

5 Auto MS/MS data-dependent acquisition Precursors (MS) max precursors per cycle, 2 co-eluted compounds can be identified active exclusion excluded after spectrum average of several spectra on each peak released after 0.05 min Spectra matching (MS/MS) reversed: library vs. sample forward: sample vs. library gives most often the highest scores often bad scores in urine analyses Library spectra at 0, 20 and 40 ev fixed collision energy (CE) CE based on MW from formula individual CE settings screening for analogues/homologes (T5) screening for more different chemical identities (T6/T8) when target lists are used (T7) Auto MS/MS MDPV (bath salt) x x ESI Product Ion (5.485, 5.526, min, 3 Scans) ( [z=] -> **) ADF30A.d CE from formula ESI Product Ion (5.485, 5.526, min, 3 Scans) ( [z=] -> **) ADF30A.d forward (sample vs library) reversed (library vs sample) 5.9 V x0 2 MDPV C6H23 + Product Ion Frag=25.0V T08_PCDL.cdb ref spectrum 20 V Counts vs. Mass-to-Charge (m/z) 5

6 Strategier analys Läkemedel (blod) obduktionsärenden LC-TF-MS (GC-PD) arkotika (hår) LC-TF-MS (LC-MS/MS) Särskild förfrågan (urin) steroider GC-MS (full scan, SIM) Screening/Sållning arkotika (urin/serum/blod) alla ärendetyper Immunoassay (EMIT, ADVIA) modersubstanser metaboliter Verifikation/Kvantifiering Alkoholer, flyktiga (blod) GC-HS (verifikation/kvantifiering) Läkemedel (vävnad) bduktionsärenden LC-QTF-MS (GC-PD) Särskild förfrågan (urin/blod) internetdroger LC-QTF-MS (GC-MS) X ej vidare för verifikation! Läkemedel (urin, blod, hår) multikomponentmetoder frekvent! en eller fåtalet analyt/er mindre frekvent! LC-MS/MS eller GC-PD arkotika (urin/blod/hår) dedicerade MS-metoder en eller fåtalet analyt/er frekvent! GC-MS eller LC-MS/MS deutererade interna standarder Instrumentering Agilent 6540/6550, Jet-Stream ESI generella parameter inställningar! kapillär 3500 V, fragmentor 25 V MS-mode med 20 ppm detektionsfönser, auto MS/MS-mode m/z ,.5 spektra/sekund profil och centroiddata vid 2 GHz (utökat dynamiskt område) Agilent 290 UHPLC lång kolonn för maximal upplösing! HSS T3, 50x2.,.8 µm (Waters) Linjär gradientkromatografi inom 2 min (A) 0.05% FA i 0 mm H 4 FA, (B) 0.05% FA i Acetonitril 0.5 ml/min vid 60 C, 2 µl injicerat MassHunter Acq, Qual and Quant egna databaser/bibliotek (PCDL = personal composed database/library) >600 föreningar med tillgång till certifierat eller väldokumenterat referensmaterial (t ex beslag) 6

7 Provberedning blod g protein fällning (PPT) med 500 µl % myrsyra i MeC:EtH 90/0 v/v centrifugera, överför 200 µl, injicera 2 µl. urin ml med eller utan hydrol med β-glucuronidase (E.coli) extraktion genom utsaltning (SALLE) med 500 µl MeC och 250 µl 0 M H 4 Ac centrifugera, överför 00 µl MeC, injicera 2 µl. interna standarder för standard metoder (amfetamin-d8, diazepam-d5, mianserin-d3) för syntetiska cannabinoider (tillgängliga deutererade analoger) UHPLC - gradientkromatografi HSS T3, 50x2.,.8 µm GHB THC (A) 0 mm H 4 FA % FA (B) actetonitril+0.05% FA Linjär gradient -95% B inom 0 minuter Kromatografin är en kompromiss! Blankt blodprov (överst). Autentiskt blodprov från obduktion (nederst). Interna standarder markerade med svarta pilar (amphetamine-d8, mianserine-d3, diazepam-d5). 7

8 Strategier för TF-/QTF-MS analys single state TF-MS (6540/6550) används för screening som följs av verifikationsanalys LC-MS/MS, GC-MS eller GC-PD för verifikation och kvantifiering högt genomflöde av prover! data-dependent MS/MS acquisition QTF-MS (6540) används för screening där ingen kvantifiering krävs screening och verifikation av internetdroger tillförlitliga identifieringar! QTF-MS med mer känsligt instrument (6550/iFunnel) -data-dependent MS/MS med inklusionslista (prefered list) -prekusorer + fragment; All Ions (Agilent), MSe (Waters), bbcid (Bruker) screening och verifikation av internetdroger i låga koncentration (syntetiska cannabinoider i blod) tillförlitliga identifieringar vid låga koncentrationer! Syntetiska cannabinoider JWH-08 JWH = John W. Huffman research chemical (RC) designade droger / internetdroger ( spice, K2) flera olika klasser naftoylindoler (JWH-08) tetrametylcyxlopropylindoler (XLR-) adamantoylindoler (AKB-48) många analoger genererar flera metaboliter hydroxylering, karboxylering monohydroxylering (Fas I) konjugering, glukuronider (Fas II) 8

9 Klassning LVFS 20:0 syntetiska cannabinoider Klassade (April 203). arkotika (n=20) 2. Hälsofarlig vara (n=0) arkotika (Aug 203) EAM-220 Hälsofarligvara (Dec 203) 5F-PB-22 STS-35 JWH-08 -(5-klorpentyl)analog AM-694 klorderivat AB-00 (JWH-08 adamantoylderivat) JWH-08 adamantylkarboxamide (SDB-00, 2E, APICA) 5F-AKB-48 (5F-APIACA) AKB-48 (APIACA) 5F-UR H-pentyl Kromatografi optimerad för metaboliter syntetiska cannabinoider bifunktionell stationärfas ACE Excel 2 C8-AR (00*2mm) C8 kedjor med integrerade fenylgrupper 44 metaboliter till 3 modersubstanser (A) 0.05% FA in 0 mm H 4 FA, (B) 0.05% FA in metanol HSS T3 (C8),.7 µm 50 x 2.mm i.d. 0.5 ml/min 60 C flack gradient 50-70% B inom 3 min 9

10 Arbetsflöde syntetiska cannabinoider i urin Provberedning 600 µl urin Hydrolys (β-glukuronidas), 20 min rumstemp SALLE (MeC, 0 M H 4 Ac) UHPLC-QTF-MS (AT290, 6540) 5 µl (2µl) injicerat, 7 minuters analys Auto MS/MS (data-dependent acquisition) MassHunter Qual Identifiering av prekursorer (MS) Matchning av spektra (Auto-MS/MS, fast CE 20 ev) MussHunter Quan Konfirmering av fynd i jämförelse mot standarder vid tröskelvärdet 2 ng/ml (5ng/ml) få positiva resultat är att förvänta! Function Criteria Mass accuracy ± 5 ppm Retention time ± 0. Score (MS) >80 Cut-off (Calibrator) 5 ng (2 ng) Score Lib (MS/MS) >80 (CE 20 V) Blankkontroll Hydrolyskontroll (JWH-8 5-H-pentyl glucuronid) Fyra standardera-d vid tröskelvärdet Standard Calibration (A) ame Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) otes RCS-4 A, 9,08 94,87 95,54 90,8 84,43 5-H-pentyl JWH H-pentyl A, 82,5 89,3 89,7 88,65 84,38 JWH H-butyl A, 88,4 96,73 85,7 90,6 96,88 JWH-08 5-H-pentyl A, 84, 96,96 96,95 95,25 87,5 UR-44 4-H-pentyl A, 70,7 87,84 72,32 72,89 76,58 MAM H-pentyl A, 89,59 94,0 93,72 87,84 89,89 JWH-09 5-H-hexyl A, 90,34 92,89 94,8 92,89 92,79 JWH-22 5-H-pentyl A, 8,95 89,9 95,88 90,36 88,2 AKB48 pentansyra A, 9,66 93,04 9,6 90,35 93,8 JWH-20 4-H-pentyl A, 87,79 89,4 88,2 92,97 89,89 JWH H-pentyl A, 76,54 78,29 9,8 86,2 85,64 d5-jwh H-pentyl IS d5-jwh H-butyl IS d5-jwh-08 pentansyra IS d7-jwh H-indol IS d9-jwh-08 6-H-indol IS d9-jwh-08 7-H-indol IS Autentiskt fall, urinanalys d5-jwh H-pentyl d5 JWH-8 d5-jwh-073 pentansyra 3-0H-butyl JWH-8 4-0H-pentyl d7-jwh H-indol d9-jwh-8 6-0H-indol d9-jwh-8 7-0H-indol JWH-073 butansyra JWH-8 pentansyra JWH-8 5-0H-pentyl Substans Funnet (ng/ml) JWH-08 4-H-pentyl 27 JWH-08 5-H-pentyl 6 JWH-08 pentansyra JWH-073 butansyra 6 0

11 Immunologisk screening abs 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,0 0, ng/ml Analyserat med Advia % +50% % 9.0% 5.8% 6.4% 5.0% 2.9% MAM-220 pentansyra 52% korsreaktivitet MAM H pentyl 36% korsreaktivitet JWH-22 4-H & 5-H pentyl 40 resp. 39% korsreaktivitet Ingen korsreaktivitet för UR-44 pentansyra UR-44 4-H & 5-H pentyl forts Tröskelvärde; HEIA 5 ng/ml, LC-QTF 2 ng/ml utvalda prover (3 månader, n=87) HEIA - LC-Q-TF F än god överensstämmelse mellan metoderna men UR-44 detekterades ej med HEIA 80 positiva fynd i 38 fall med LC-QTF JWH-22 5-H-pentyl, JWH-08 5-H-pentyl + 9 FP 33 Strategies for the analysis of synthetic cannabinoids in urine. A comparison between an immuno assay and an LC-QTF method Kronstrand R, Birath-Karlsson C, Brinkhagen L, Roman M, Josefsson M. Anal. Bioanal. Chem. 204 epub-

12 Rutinscreening för syntetiska cannabinoider i urin stor efterfrågan > 250 prover per vecka - problem med kontamination av instrumentet ny screeningmetod (T9) jan-4 problem okt-3 start (T5) sept B B A B A , Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) 90,6 89,84 90,6 9,4 83,0 87, ,2 89,2 95,26 90,38 76,07 56,08 6,80 0,00 8,36 83,0 89,88 83,65 0,00 83,0 89,00 9,03 82,07 8,62 83,0 94,69 9, 9,50 9,78 92,37 92,0 92,93 90,92 75,5 60,98 77,24 82,8 76,48 8,4 82,99 85,02 88,2 78,49 0,00 54,63 75,4 68,32 78,60 72,00 66,26 78,38 77,3 65,95 69,35 74,6 82,49 7,75 7,09 80,68 75,58 89,24 68,2 83,52 79,69 83,90 83,66 8,65 83,82 80,50 75,98 83,39 84,39 89,92 88,87 87,95 85,5 84,46 94,97 89,8 90,5 93,25 6,24 69,53 73,90 68,30 86,33 62,34 70,82 80,05 8,3 52,78 7,26 75,69 87,46 8,82 87,78 93,4 92,23 9,85 86,46 94,48 85,90 76,23 94,92 93,69 89,79 88,80 93,48 92,52 76,09 86,8 82,93 75,37 83,84 94,3 86,64 95,5 92,7 90,5 73,48 70,89 64,06 83,00 76,53 73,48 73,48 9,93 67,63 73,48 73,48 78,80 92,88 77,86 83,78 83,98 93,32 9,95 94,2 86,3 88,46 94,3 92,9 9,5 94,02 9,45 93,60 94,90 75,86 62,6 70,03 76,26 69,4 73,99 69,08 72,69 8,83 76,09 0,00 55,62 0,00 5,00 5,2 50,83 0,00 50,83 59,22 72,50 68,58 75,03 7,7 72,00 85,09 65,53 66,0 6,00 78,69 79,23 64,3 77,34 74,88 7,54 73,58 86,4 90,55 80,35 85,34 92,72 9,54 93,6 89,08 85, ,59 57,72 63,84 56,57 75,86 0,00 58,23 5,90 76,20 55,35 0,00 77,9 93,36 83,00 94,78 89,40 74,65 90,42 83,58 8,35 83,48 94,3 9,20 85,09 92,08 90,79 92,43 9,39 90,2 86, 85,9 88,86 8,44 93,22 96,42 94,6 89,9 96,09 72, 76,7 86,93 76,7 86,7 50,6 75,42 76,7 76,7 76,7 69,97 87,0 86,95 87,3 89,05 9,54 86,92 90,72 87,07 79,57 9,78 87,07 90,3 88,6 9,69 90,58 9,62 9,69 78,49 94,2 88,69 85,34 92,63 85,35 93,07 89,8 84,73 94,9 7,56 59,76 59,2 0,00 70,50 7,54 73,92 6,76 77,26 66,5 74,57 77,60 87,89 56,82 89,9 7,7 92,94 82,62 76,59 80,88 80,6 78,87 93,87 93,49 9,75 85,79 85,80 9,47 93,92 73,36 79,7 9,52 9,66 90,89 90,83 92,44 9,64 87,33 83,32 69,26 87,45 83,28 9, 78,8 8,87 88,7 90,05 0,00 68,55 79,54 72,26 58,48 0,00 62,33 76,06 72,39 0,00 7,93 6,60 88,76 87,74 87,83 87,28 62,47 86,4 76,27 84,20 90,35 89,22 8,46 89,65 9,7 88,74 87,77 9,67 8,02 78,82 82,5 82,23 75,77 80,3 86,39 84,79 87,49 90,73 68,77 73,55 52,68 6,89 64,56 0,00 73,92 67,30 50,34 73,64 80,49 80,49 74,8 84,27 78,7 75,88 7,82 79,98 77,46 88,06 84,32 80,5 76,05 83,8 87,0 83, Steg Mindre injektionsvolym, 2µl (vs 5) och höjda tröskelvärden, 5ng (vs 2) Steg 2 Utveckla ny snabbare screening metod (T9). ett mer känslig instrument (6550), 0.5 µl injicerat (jfr 5 µl ursprunligen) snabbare kromatografi, from 7 to 6 minuter TF-MS-analyser Bara de positiva fynden analyseras och verifieras med hjälp av den ursprungliga metoden (T5) Resultat syntetiska cannabinoider i urin Riktad QTF screening av 3 substanser genom analys av 44 metaboliter Tidsperiod T5 T9 Positiva fynd (5 mån) % ( mån) % start JWH-8 + JWH-73 + AM-220 UR-44 JWH-22 JWH-20 AKB addition of AKBs new pre-screening u har vi tillgång till ytterliggare 6 metaboliter till 7 nya modersubstanser BB-22 3-CH-indol AB-PIACA 5-H-pentyl 5F-PB-22 3-CH-indol AB-PIACA pentansyra PB-22 3-CH-indol 5F-AB-PIACA 4-H-pentyl PB-22 4-H-pentyl PB-22 5-H-pentyl ADBICA 4-H-pentyl PB-22 pentansyra ADBICA pentansyra PB-22 4-H-pentyl-3-CH-indol PB-22 5-H-pentyl-3-CH-indol ADB-PIACA 4-H-pentyl PB-22 pentansyra-3-ch-indol ADB-PIACA pentansyra det finns ett behov av att ständigt uppdatera screeningmetoderna! 2

13 Statistik - Beslag F F ADIS 203 Fynd Substanser 80 ADB-FUBIACA 6 ABIACA 59 5F-AB-PIACA 30 AB-FUBIACA H H 3 C H 3 C CH 3 ADB-FUBIACA H 2 H H 3C H 2 H H 3 C CH3 AB-FUBIACA CH 3 H 2 H H 2 F H 3 C CH 3 H 3 C CH 3 ADBICA 5F-AB-PIACA SKL 204 (jan-febr) Substanser 5F-AKB48 (5F-APIACA) AB-FUBIACA 5F-PB22 BB-22 H 5F-AKB-48 (5F-APIACA) F F 5F-PB-22 BB-22 Övriga internetdroger katinoner, fenetylaminer, tryptaminer, bensodiazepiner, andra standard gradientkromatografi (UHPLC) GHB THC enkel provberedning (SALLE för urin, PPT för blod) auto MS/MS (AT 6540) endast kvalitativ analys eget bibliotek, PCDL (för närvarande ca 20 substanser) tröskelvärde: urin ng/ml, blod ng/g (analytberoende) 3

14 Separation of isomerer (isobarer) x0 4 +ESI EIC(54.027) Scan Frag=25.0V FA_REF.d Smooth Fluoramphetamine (FA) F H * * 2.45 * Kinetex PFP Pentafluorphenyl x FA 3-FA 4-FA Counts vs. Acquisition Time (min) +ESI EIC(78.226) Scan Frag=25.0V MMC_REF_2.d Smooth Methylmethcathinone (MMC) * MMC H * Counts vs. Acquisition Time (min) * MMC 4-MMC mephedrone Cosmosil piap aphtylethyl π-πinteraktion alternativ isokratisk kromatografi Resultat internetdroger I urin och blod Riktad screening för >00 substanser Topp fem urin T6 Topp fem blod T8 Maj-Dec 203 n=3344 Maj-Dec 203 n=20 400/mån 50/mån Metylfenidat 26 MDPV 74 MDPV 96 PVP 78 3-MMC (3-metylmetkatinon) 66 3-MMC (3-metylmetkatinon) 57 PVP 63 Metylfenidat* 2* MDPPP (+ MDPV el. PVP) 37 Flubromazepam 20 övrigt 8 övrigt 63 totalt antal positiva % 34% *flera fynd, vid riktad frågeställning analyserat med 3Q LC-MS/MS 25C-BMe 2-amiodarone 2-FA 4-EMC 4-FA 4-MEC 5-MAPB 6-APB AH-792 beta-ethylmethcathinone butylone cathinone ephedrine MDPV badsalt ethylphenidate etizolam mcpp MDAI mephedrone mescaline methylone metiopropamine metoxiethamine methylone MPPP MXE norephedrine 4

15 Sammanfattning LC-TF-MS kan på ett snabbt och rationellt sätt användas för screening av ett stort antal prover på en relativt kort tid, men en uppföljande verifikationsanalys av positiva fynd är nödvändig. Martin Josefsson, Agilent Forensic Solution Summit, Mannheim Germany LC-QTF-MS kan användas för screening och verifikation vid ett och samma analystillfälle men är ofta mer tidskrävande både gällande analys och utvärdering av data. Med TF-MS metoder kan man uppnå den flexibilitet som krävs vid analys av internetdroger där omsättningen är stor för de substanser som metoderna bör täcka. De är möjligt att retrospektivt analysera data från tidigare analyserade prover och att utföra förutsättningslös (ej riktad) analys av data. Ansvariga medarbetare RMV Markus Roman (QTF specialist, blodmetoderna) Linda Brinkhagen (syntetiska cannabinoider i urin) Carina Munter (övriga internetdroger i urin) Carolina (Carro) Birath-Karlsson (immunologisk screening) Dr. Robert Kronstrand (toxikologisk specialist, design/planering) Tack för uppmärksamheten! 5

Drogrelaterad död; Internetdroger i Sverige 2007-2015

Drogrelaterad död; Internetdroger i Sverige 2007-2015 Drogrelaterad död; Internetdroger i Sverige 2007-2015 Gisela Pettersson Specialistläkare i rättsmedicin Karlstad 2016-05-19 Missbruk ur rättsmedicinsk perspektiv Dödsfallsutredningar Mycket vanligt med

Läs mer

Syntetiska droger en toxikologisk utmaning

Syntetiska droger en toxikologisk utmaning Syntetiska droger en toxikologisk utmaning Robert Kronstrand Rättsmedicinalverket Avdelningen för Rättsgenetik och Rättskemi Linköping Verksamhet 2013 Rättsmedicinska obduktioner Rattfylleri, alkohol Rattfylleri,

Läs mer

Att analysera väntade och oväntade kemiska ämnen i dricksvatten

Att analysera väntade och oväntade kemiska ämnen i dricksvatten Att analysera väntade och oväntade kemiska ämnen i dricksvatten Forskning och innovation för säkert dricksvatten 30 november 2017 Erik Westerberg, Johan Rosén, Emma Eriksson Kemiavdelningen, Livsmedelsverket

Läs mer

Harmonisering av missbruksanalyser i urin

Harmonisering av missbruksanalyser i urin Harmonisering av missbruksanalyser i urin EQUALIS användarmöte för läkemedel/toxikologi 24 november 2011 Stockholm Harmonisering av missbruksanalyser i urin 1) Harmonisering av U-Kreatinins nedre gränsvärde

Läs mer

1 (5) A /

1 (5) A / Kravspacifikation bilaga 1 1 (5) Datum 2017-07-11 Diarienr (åberopas) Saknr A.289.760/2017 935 Polismyndigheten Nationellt forensiskt centrum - NFC Handläggare Björn Sundkvist E-post bjorn.sundkvist@polisen.se

Läs mer

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 RAPPORT 1(5) Lorena Olivares, Patrick Lindén, lorena.oilivares@sis.se, patrick.linden@sis.se Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 T:\TK 535\02 SIS TK N-dokument\SIS TK 535 N 012 SIS-instruktion

Läs mer

Narkotikaharmonisering - Uppföljning

Narkotikaharmonisering - Uppföljning Narkotikaharmonisering - Uppföljning Expertgruppen Läkemedel och toxikologi Användarmöte 23-24 mars 2017 Expertgruppsarbete HARMONISERINGAR Nationell harmonisering inom alkohol- och drogtestningsområdet,

Läs mer

Narkotikafri gymnasieskola. Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin &

Narkotikafri gymnasieskola. Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin & Narkotikafri gymnasieskola Inför och under provtagning av missbruksmedel i urin 2017-10-03 & 2017-10-10 Mats Ohlson Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Disposition Introduktion Val av matris

Läs mer

(C) 2011 Jonas Hartelius Vers allm

(C) 2011 Jonas Hartelius Vers allm Skapa tydlig bild av utvecklingen för narkotika m.m. i SE och världen Bygga robusta system för bevakning/inhämtning Kvalitetsmärka källor och info Ge bättre info om missbruksrisker, akuta situationer m.m.

Läs mer

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö Vitamin D Lc-Ms/Ms Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3 + D2 1,25-di-hydroxy-Vitamin D3+D2 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3

Läs mer

Harmonisering av Missbruksanalyser i urin

Harmonisering av Missbruksanalyser i urin Harmonisering av Missbruksanalyser i urin Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 21-22 Mars 2013 Stockholm Harmoniseringar 1) Harmonisering av U-Kreatinins nedre

Läs mer

Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin

Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi Therese Hansson & Robert Kronstrand EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 24-25 Mars 2014 Knivsta Harmoniseringar

Läs mer

Harmonisering av narkotikaanalyser i urinprov

Harmonisering av narkotikaanalyser i urinprov Harmonisering av narkotikaanalyser i urinprov Equalis expertgrupp Läkemedel / Toxikologi Therese Hansson Användarmöte 23 april 2015 Expertgruppsarbete HARMONISERINGAR Nationell harmonisering av metoder

Läs mer

MISSBRUKSDIAGNOSTIK Klinisk kemisk diagnostik HT 2016 Elisabeth Hjortswang

MISSBRUKSDIAGNOSTIK Klinisk kemisk diagnostik HT 2016 Elisabeth Hjortswang MISSBRUKSDIAGNOSTIK Klinisk kemisk diagnostik HT 2016 Elisabeth Hjortswang Missbruk delas upp i narkotikamissbruk och alkoholmissbruk. NARKOTIKAMISSBRUK Kommer från grekiskans narkotikos som betyder sömn,

Läs mer

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping SAD:s forskarmöte i Uppsala 21-22 november 2013 Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping Kerstin Käll MD, överläkare Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Hårprov i körkortsärenden

Läs mer

Christer Jansson Utvärdering_skannande_LCMS_121210CJ.xlsx sid 1(5) Anders Janesten tel: m

Christer Jansson Utvärdering_skannande_LCMS_121210CJ.xlsx sid 1(5) Anders Janesten tel: m Christer Jansson Utvärdering_skannande_LCMS_121210CJ.xlsx sid 1(5) Upphandling skannande LC-MS dnr SLU.ma.27/2012 Utvärderingskriterier: Funktionalitet (60 %) dvs Systemets funktionalitet bedöms efter

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Dopinglaboratoriet ABP Erytrocyter partikelkoncentration (B-EPK) Erytrocyter medelvolym (Erc(B)-MCV) Erytrocyter, volymfraktion (B-EVF) Hemoglobin (B-Hb) Hemoglobin massa (Erc(B)-MCH) Hemoglobinmassakoncentration

Läs mer

Immunometoder för serum digoxin analys

Immunometoder för serum digoxin analys Immunometoder för serum digoxin analys Hur exakta och mätsäkra är de? Michèle Masquelier, Klinisk Pharmakologi CHEM: /DGNI Metoder Kemi Digoxin analys jämförelse 2 lab 3 metoder 6 5 4 y = 1,1318x - 0,3691

Läs mer

Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering

Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering Försäljningen sker öppet och lagligt genom Internethandel, och målgruppen

Läs mer

INTERNETDROGER. Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping. 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se

INTERNETDROGER. Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping. 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se INTERNETDROGER Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se LÄGESBESKRIVNING Beroendekliniken, US Självrapporterat eller bekräftat med u-prov Hösten

Läs mer

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Bruksanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard för masskalibrering som visar en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- och proteinprofil plus ytterligare proteiner. Avsedd för användning i matrisstödd

Läs mer

Bestämning av tu-kortisol med LC-MS/MS samt arbete för nytt referensintervall

Bestämning av tu-kortisol med LC-MS/MS samt arbete för nytt referensintervall Bestämning av tu-kortisol med LC-MS/MS samt arbete för nytt referensintervall Maria Nilsson Ulla Rüetschi Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Varför mäta tu-kortisol? Indikation (S-och/eller

Läs mer

Förekomst av droger och läkemedel hos förare i dödsolyckor

Förekomst av droger och läkemedel hos förare i dödsolyckor VTI pm Dnr: 2012/0727-22 2014-01-22 www.vti.se Förekomst av droger och läkemedel hos förare i dödsolyckor Utvärdering av datakvalitet Åsa Forsman VTI pm VTI pm Förord Trafikverkets djupstudier är en viktig

Läs mer

Dopingaktuellt. Fotbollsläkarkonferens. Dopingaktuellt 2011-01-21 Bengt O Eriksson

Dopingaktuellt. Fotbollsläkarkonferens. Dopingaktuellt 2011-01-21 Bengt O Eriksson Dopingaktuellt Fotbollsläkarkonferens Dopingaktuellt 2011-01-21 Bengt O Eriksson Dopingaktuellt 1. Nandrolonproblem 2. Aromatashämmare 3. Kostpreparat 4. EPO 5. MAIIA 6. DNA-tester Men först litet statistik

Läs mer

NYA INTERNETDROGER. Har det hänt något sedan sist?

NYA INTERNETDROGER. Har det hänt något sedan sist? NYA INTERNETDROGER Har det hänt något sedan sist? Spice är ungefär som cannabis, lite mildare.. Man pissar positivt av cannabis, vilket man däremot inte gör av spice. Anser själv att det inte finns några

Läs mer

Farmakokinetiska studier av klonazepam i saliv, blod och urin

Farmakokinetiska studier av klonazepam i saliv, blod och urin Farmakokinetiska studier av klonazepam i saliv, blod och urin Utvecklingsenheten Farmakokinetiska studier av klonazepam i saliv, blod och urin Projektnummer: 2009_101 Fredrik Kugelberg, Robert Kronstrand

Läs mer

Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi

Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi Harmonisering av Fosfatidyletanol (PEth) Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi PEth 16:0 18:1 EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 21-22 Mars 2013 Stockholm Harmoniseringar 1) Harmonisering av U-Kreatinins

Läs mer

Novel Psychoactive Substances (NPS)

Novel Psychoactive Substances (NPS) Novel Psychoactive Substances (NPS) Internetdroger Legal highs Research chemicals Designer drugs Oslo 26 april 2017 Anette Kjellgren, Professor, anette.kjellgren@kau.se Christophe Soussan, Doktorand, christophe.soussan@kau.se

Läs mer

Utsöndringsprofiler för cannabis i urin: En studie av utsöndringstider hos missbrukare

Utsöndringsprofiler för cannabis i urin: En studie av utsöndringstider hos missbrukare Utsöndringsprofiler för cannabis i urin: En studie av utsöndringstider hos missbrukare Utvecklingsenheten Utsöndringsprofiler för cannabis i urin: En studie av utsöndringstider hos missbrukare Projektnummer:

Läs mer

Internetdroger. Nicklas Kartengren nicklas.kartengren@mac.com. Växjö 29 februari 2012

Internetdroger. Nicklas Kartengren nicklas.kartengren@mac.com. Växjö 29 februari 2012 Internetdroger Nicklas Kartengren nicklas.kartengren@mac.com Växjö 29 februari 2012 sept 2009 aug 2010 1 okt 2010 1 april 2011 Spice klassas Förslag om att klassa andra generationens syntetiska cannabinoider

Läs mer

Läkemedel - förekomst i vattenmiljön, förebyggande åtgärder och möjliga reningsmetoder. Stockholm Vattens projekt. Bakgrund. Ingår i projektet:

Läkemedel - förekomst i vattenmiljön, förebyggande åtgärder och möjliga reningsmetoder. Stockholm Vattens projekt. Bakgrund. Ingår i projektet: Läkemedel - förekomst i vattenmiljön, förebyggande åtgärder och möjliga reningsmetoder Stockholm Vattens projekt Pågår 25-29 Finansierat med 14,75 miljoner från Miljömiljarden, Stockholms Stad Samarbete

Läs mer

Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger. Eskilstuna den 24 september 2014

Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger. Eskilstuna den 24 september 2014 Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger Eskilstuna den 24 september 2014 Lars Hansson Nationell tullspecialist sedan år 2004 narkotika, hormonpreparat, läkemedel samt vissa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika; SFS 2015:526 Utkom från trycket den 21 juli 2015 utfärdad den 9 juli 2015. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Kromatografi. Den kromatografiska processen. Fördelar med HPLC - (utförs under högt tryck ca 400 Bar) Vätskekromatografi. Olika former av LC

Kromatografi. Den kromatografiska processen. Fördelar med HPLC - (utförs under högt tryck ca 400 Bar) Vätskekromatografi. Olika former av LC Kromatografi Den kromatografiska processen Separationsmetod, där komponenterna som ska separeras, fördelas mellan två faser, en stationär fas och en mobil fas. Injektion 0 min Vätskekromatografi vätska

Läs mer

Kemisk analys av toxiner

Kemisk analys av toxiner Kemisk analys av toxiner MSB ANSLAG 2:4 KRISBEREDSKAP POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Titel: Kemisk analys av toxiner Utgiven av: C-nätverket Upplaga: 400 exemplar Textredigering och grafisk form: My

Läs mer

Masspektrometri. Masspektrometrisk utrustning. Insläppssystem (ex.) GC-MS (molekylseparator) Molekylär Masspektrometri

Masspektrometri. Masspektrometrisk utrustning. Insläppssystem (ex.) GC-MS (molekylseparator) Molekylär Masspektrometri Masspektrometri Atomär masspektrometri 1. Atomisering 2. Jonisering 3. Separation map m/z 4. Detektion Molekylär masspektrometri Som ovan steg 2-4. Molekylär Masspektrometri En metod av central betydelse

Läs mer

Bild 1. Ett Narkotikafritt Sverige. Bild 2. Bild 3. Väck inte den björn som sover. www.ens2000.se. www.ens2000.se. www.ens2000.se

Bild 1. Ett Narkotikafritt Sverige. Bild 2. Bild 3. Väck inte den björn som sover. www.ens2000.se. www.ens2000.se. www.ens2000.se Bild 1 Ett Narkotikafritt Sverige Bild 2 Bild 3 Väck inte den björn som sover Bild 4 Bild 5 Bild 6 Heroin chic Bild 7 Bild 8 Bild 9 Bild 10 Bild 11 Bild 12 Bild 13 Är det förbjudet att knarka i Sverige?

Läs mer

4. VÄTSKEKROMATOGRAFI

4. VÄTSKEKROMATOGRAFI LABORATION I ANALYTISK KEMI (KEGBAA, BLGAK0) 4. VÄTSKEKROMATOGRAFI Laborationen syftar till att introducera vätskekromatografi med vilken koffeinhalten i olika prover bestämms 1 Inledning HPLC-tekniken

Läs mer

Cyklosporin A metodbyte från RIA till LC-MS/MS

Cyklosporin A metodbyte från RIA till LC-MS/MS Klinisk kemi Värmland Cyklosporin A metodbyte från RIA till LC-MS/MS - värmländska erfarenheter från 2009/2010 Ann-Sofie Jonsson Sjukhuskemist Klinisk kemi Centralsjukhuset, Karlstad Varför ville vi byta

Läs mer

Cirkulerande cellfritt DNA

Cirkulerande cellfritt DNA Cirkulerande cellfritt DNA - en introduktion Anne Ricksten Equalismöte 2016-11-14 Vad är cirkulerande fritt DNA (cfdna)? Extracellulärt DNA som finns i cirkulationen Fragmenterat DNA, medelstorlek på ca

Läs mer

Extraktion och isolering av naturprodukter

Extraktion och isolering av naturprodukter Extraktion och isolering av naturprodukter Anders Herrmann 1) Teori och metoder för olika isoleringsarbeten 2) Praktisk isoleringsarbete Vad är en naturprodukt? Alla biologiska molekyler är egentligen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika; SFS 2014:1480 Utkom från trycket den 19 december 2014 utfärdad den 11 december 2014. Regeringen föreskriver

Läs mer

Analyslista en förteckning över analyser i blod, urin och hår. Screeninganalyser i blod/serum. Verifikationsanalyser i blod

Analyslista en förteckning över analyser i blod, urin och hår. Screeninganalyser i blod/serum. Verifikationsanalyser i blod Artillerigatan 12, 587 58 Linköping Telefon växel: 010-483 41 00 Fax: 010-483 41 99 E-post: rkali@rmv.se www.rmv.se DOKUMENTTYP Analyslista en förteckning över analyser i blod, urin och hår. Screeninganalyser

Läs mer

Sticka eller skicka? Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NÄL Trollhättan

Sticka eller skicka? Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NÄL Trollhättan Sticka eller skicka? Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NÄL Trollhättan Screen-metoder EMIT FPIA KIMS RIA CEDIA Snabbtester Biosensor Analysmetoder Konfirmationsmetoder GC/MS, LC/MS, LC/MS/MS HPLC,

Läs mer

Narkotikastrafflagen (1968:64)

Narkotikastrafflagen (1968:64) Narkotikastrafflagen (1968:64) Högsta domstolen har i ett flertal domar med början från NJA 2011 s 357 ändrat praxis. Beträffande ecstasy och substanser i samma farlighetsklass har man fastslagit att dessa

Läs mer

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt Startsida med endast Logo och ev en rubrik Knark från cyberrymden ENDAST BILD Spice 3 4 Flashback kommentarer 6 1 Fler Spice-rökare söker akutvård Häromnatten fördes tre ungdomar från Tidaholm till sjukhus

Läs mer

Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth)

Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth) Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth) Labmedicin Skåne, Klinisk kemi Lund therese.hansson@skane.se EQUALIS Användarmöte Läkemedel/Toxikologi, 4 november 2010 PEth grupp - Lund Anders Isaksson Lisa Walther

Läs mer

Metodutveckling och analys av skumdämpare, ett additiv i vattenburna färgsystem, med vätskekromatografi och masspektrometri.

Metodutveckling och analys av skumdämpare, ett additiv i vattenburna färgsystem, med vätskekromatografi och masspektrometri. UPTEC K 17020 Examensarbete 30 hp Juni 2017 Metodutveckling och analys av skumdämpare, ett additiv i vattenburna färgsystem, med vätskekromatografi och masspektrometri Simon Andersson 1 Abstract Method

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika; SFS 2013:640 Utkom från trycket den 2 juli 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Regeringen föreskriver 1

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

LC-MS Klinisk Kemi Region Skåne. Anders Blomgren Utbildningsdagar, Saltsjöbaden 8:e feb 2017

LC-MS Klinisk Kemi Region Skåne. Anders Blomgren Utbildningsdagar, Saltsjöbaden 8:e feb 2017 LC-MS Klinisk Kemi Region Skåne Anders Blomgren Utbildningsdagar, Saltsjöbaden 8:e feb 2017 Innehåll Region Skåne, SUS, Klinisk Kemi LC-MS verksamheten - Lokaler/Instrumentering/Arbetssätt - Analyserna

Läs mer

Tentamen i Biomätteknik SVENSK VERSION. UPPGIFT 1 (10p)

Tentamen i Biomätteknik SVENSK VERSION. UPPGIFT 1 (10p) Tentamen i Biomätteknik 2013-10- 30 SVENSK VERSION UPPGIFT 1 (10p) I experimentet nedan har man undersökt om calmodulin binder till en del av estrogenreceptorn, vilket har betydelse för dess samband med

Läs mer

NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans

NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans NMR Nuclear Magnetic Resonance = Kärnmagnetisk resonans Nuclear Magnetic Resonance Viktiga kärnor: 1 and 13 NMR används för strukturanalys av organiska föreningar Väteatomer med olika omgivning tar upp

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi

Ackrediteringens omfattning Klinisk Kemi AFP Serum CMIA Architect i2000sr Örebro, ku/l ALAT Plasma Fotometri Vitros 5.1 µkat/l Albumin Plasma Fotometri Vitros 5.1 Albumin Urin Turbidimetri Advia 1800 Örebro mg/l Albumin, immunologisk Plasma Turbidimetri

Läs mer

Sören Andersson. Professor, prefekt, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län

Sören Andersson. Professor, prefekt, överläkare. Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län Konfirmation av HIV och HTLV Sören Andersson Professor, prefekt, överläkare Institutionen för medicinska vetenskaper Örebro universitet & Laboratoriemedicin, Region Örebro län Diagnostiska principer HIV

Läs mer

Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod

Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod Nya biomarkörer för diagnostik av tidig ovarialcancer; studier på cystvätskor och blod Karin Sundfeldt Docent Kvinnokliniken Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet Ovarialcystor/cancer Diagnostik

Läs mer

Analysera gifter, droger och andra ämnen med HPLC och GC. Niklas Dahrén

Analysera gifter, droger och andra ämnen med HPLC och GC. Niklas Dahrén Analysera gifter, droger och andra ämnen med HPLC och GC Niklas Dahrén Vad står förkortningarna GC och HPLC för? GC= gas chromatography eller på svenska gaskromatografi. HPLC= high performance liquid chromatography

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

MALDI-TOF. paradigmskifte inom bakteriologi

MALDI-TOF. paradigmskifte inom bakteriologi MALDI-TOF paradigmskifte inom bakteriologi Traditionell mikrobiologi Biokemiska tester Agglutinationer Detektivarbete 16S rrna Hur började det? 80-talet Nobelpristagarna (Fenn, Tanaka) (Hillenkampf) -

Läs mer

Utvärdering av möjligheten att utföra drogtestning med utandningsprov

Utvärdering av möjligheten att utföra drogtestning med utandningsprov Utvärdering av möjligheten att utföra drogtestning med utandningsprov Utvecklingsenheten Utvärdering av möjligheten att utföra drogtestning med utandningsprov Projektnummer: 2010_164 Olof Beck Layout:

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik

Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik 1 Robust och energieffektiv styrning av tågtrafik - CATO - Forskning inom OnTime - Vidareutveckling och möjligheter KAJT, temadag om punktlighet 2014-11-13 Tomas Lidén Transrail Sweden AB Dagens trafikledning

Läs mer

Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom

Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom Forskning om diagnos och behandling vid Alzheimers sjukdom Erik Portelius Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PhD Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet Kompetensutveckling

Läs mer

dbuv/m

dbuv/m Utskrift 2006-04-12 Fil p096-4.xls Stat dbuv 2006-03- dbuv/m 2006-03- Full FM TV NMT4 GSM0 GSM10 DECT 3G RF FM TV UHF2 GSM0 GSM10 3G Från svep 0-3 GHz ("Full (3)") Från enskilda svep för respektive frekvensband

Läs mer

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Kenneth M Persson, Sydvatten & LTH Anders Rönnmark, Motala kommun Jing Li, Lunds universitet Sudhir Chowdhury,

Läs mer

Narkotika och dopningsmedelbeslag

Narkotika och dopningsmedelbeslag På tullverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor? Jag förstår Beslagsstatistik

Läs mer

2014-08-29. Analysmetoder. Detta pass: Gaskromatografi (GC)

2014-08-29. Analysmetoder. Detta pass: Gaskromatografi (GC) Analysmetoder Michael Pettersson michael.pettersson@swedgeo.se, 08-578 455 10 Utbildningsdag Oljeföroreningar 2014-09-03 2014- Detta pass: Olika analysmetoder för petroleumkolväten Fördelar och nackdelar

Läs mer

Arbeta med stor frihet

Arbeta med stor frihet ID GelStation Plus ID GelStation Plus är 3:e generationens helautomatiska system för ID Gelkort Lättplacerat system med hög kapacitet och driftsäkerhet Integrerad PC, tangentbord och pekskärm Kort uppstartstid

Läs mer

Nätdroger / Nya droger

Nätdroger / Nya droger Syntetisk cannabis narkotikaklassas - DN EN UTSKRIFT FRÅN DAGENS NYHETERS NÄTUPPLAGA, DN.SE, 2010-10-17 12:27 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/sverige/syntetisk-cannabis-narkotikaklassas-1.1186739

Läs mer

FoU för säkert dricksvatten så detekteras kemiska hälsorisker Karin Wiberg

FoU för säkert dricksvatten så detekteras kemiska hälsorisker Karin Wiberg FoU för säkert dricksvatten så detekteras kemiska hälsorisker Karin Wiberg Institutionen för vatten och miljö, SLU SVU 25 år då, nu och framtid Stockholm, 2-3 dec. 2015 Varför ska vi oroa oss? >13 000

Läs mer

Topp 5 anledningar till varför du ska byta till Automatiserad Titrering

Topp 5 anledningar till varför du ska byta till Automatiserad Titrering Topp 5 anledningar till varför du ska byta till Automatiserad Titrering Blir din analys volym större? Blir dina kunders specifikationer strängare? Du är inte ensam. Analytiska krav växer inom många branscher

Läs mer

Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten

Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DLHH Enhetliga analyser av narkotika i urin krävs för rättssäkerheten THERESE HANSSON, tekn dr, kemist, Region Skåne; Medicinsk service, Labmedicin, Klinisk kemi, Lund

Läs mer

Precalibrated Ion Beam Identification Detector

Precalibrated Ion Beam Identification Detector Precalibrated Ion Beam Identification Detector Philippe Klintefelt Collet Rikard Lundmark Chalmers University of Technology 15 juni 2012 Philippe Klintefelt Rikard Lundmark PIBID 15 juni 2012 1 / 19 Introduktion

Läs mer

Narkotikarelaterade dödsfall. En analys av 2014 års dödsfall och utveckling av den officiella statistiken

Narkotikarelaterade dödsfall. En analys av 2014 års dödsfall och utveckling av den officiella statistiken Narkotikarelaterade dödsfall En analys av 2014 års dödsfall och utveckling av den officiella statistiken Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder,

Läs mer

Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik?

Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik? Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik? Susanne Gustafsson 1 Åsa Forsman 2 Magnus Hjälmdahl 3 1 Utredare, Statens väg- och transportforskningsinstitut. E-post: susanne.gustafsson@vti.

Läs mer

Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00

Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00 Kod:... Tentamen i Klinisk kemisk diagnostik 13 maj 2016 Skrivtid: 8:00-12:00 Personlig identifierare: Läs detta först: 1. Skriv din kod på varje blad! 2. Mobiltelefoner (tysta!), väskor och ytterkläder

Läs mer

Gradientbaserad Optimering,

Gradientbaserad Optimering, Gradientbaserad Optimering, Produktfamiljer och Trinitas Hur att sätta upp ett optimeringsproblem? Vad är lämpliga designvariabler x? Tjockleksvariabler (sizing) Tvärsnittsarean hos stänger Längdmått hos

Läs mer

Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014

Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014 Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014 Lars Hansson Nationell tullspecialist sedan år 2004 narkotika, hormonpreparat, läkemedel samt vissa hälsofarliga varor (rådgivare

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

INFORMATIONSFOLDER OM CANNABIS, SPICE OCH NÄTDROGER

INFORMATIONSFOLDER OM CANNABIS, SPICE OCH NÄTDROGER INFORMATIONSFOLDER OM CANNABIS, SPICE OCH NÄTDROGER Till dig som förälder. Detta är ett faktablad om cannabis, spice och nätdroger. CANNABIS Cannabis är ett samlingsnamn för marijuana, hasch och hascholja

Läs mer

Kunskapskällar n. PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Ove Lundgren. Tel. 031-367 93 27

Kunskapskällar n. PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Ove Lundgren. Tel. 031-367 93 27 Kunskapskällar n PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Ove Lundgren Tel. 031-367 93 27 Göteborgs stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor CANNABIS en lätt drog?? Preventions- och

Läs mer

Illustrerad noggrannhet

Illustrerad noggrannhet Illustrerad noggrannhet riktighet och precision med mål och mening Equalis Allmän klinisk kemi 15-16 november 2012 Mikaela Norman, Sjukhuskemist, Klinisk kemi, Falu Lasarett mikaela.norman@ltdalarna.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika; SFS 2012:974 Utkom från trycket den 4 januari 2013 utfärdad den 20 december 2012. Regeringen föreskriver

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Systemidentifiering för läkemedelsutveckling modeller, skattning och analys.

Systemidentifiering för läkemedelsutveckling modeller, skattning och analys. Systemidentifiering för läkemedelsutveckling modeller, skattning och analys. My-dagen 28 oktober, 2013, Göteborg Jacob Leander, Industridoktorand Avdelningen System och dataanalys 25 minuter av modellering

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

Missbruksanalyser. Missbruksanalyser. Inledning

Missbruksanalyser. Missbruksanalyser. Inledning LABORATORIEMEDICIN Missbruksanalyser Missbruksanalyser Inledning Vi vill med denna översikt redovisa vilka missbruksmedel som analyseras vid Laboratoriemedicin, NUS och ge en bild av de vanligaste problemen

Läs mer

Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin

Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin Utvecklingsenheten Ny metod för drogtestning: applikation av utandningsprov som alternativ till urin Projektnummer 2011:199

Läs mer

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga

Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope. Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals ICH Q3d & Farmakope Rolf Arndt Cambrex Karlskoga Tunga metaller / Heavy metals Rolf Arndt -Quality Assurance Cambrex Karlskoga - Svenska Farmakopekommitten / Working Party

Läs mer

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice

Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Siemens Industrial Turbomachinery AB - Värmepumpservice Drifterfarenhet och förebyggande underhåll Förebyggande underhåll av kuggväxlar med hjälp av replikaprovning Emil Hell Agenda Siemens Industrial

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning

GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning 2016-03-07 Socialstyrelsen kvalitetsgranskar standardiserade bedömningsmetoder GMF- Generell Motorisk Funktionsbedömning GMF är ett screeninginstrument för identifiering och kvantifiering av problem relaterade

Läs mer

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT

FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT FÖRBÄTTRA DIN PREDIKTIVA MODELLERING MED MACHINE LEARNING I SAS ENTERPRISE MINER OSKAR ERIKSSON - ANALYSKONSULT VEM ÄR JAG? VAD SKA VI GÖRA? Pimafolket Vilka då? Diabetes Typ 2 Regressionsanalys Machine

Läs mer

TENTAMEN I ALLMÄN OCH ORGANISK KEMI

TENTAMEN I ALLMÄN OCH ORGANISK KEMI KARLINSKA INSTITUTET Biomedicinprogrammet TENTAMEN I ALLMÄN CH RGANISK KEMI NSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007, 09.00-11.30 och 12.30-15.00. Tentamen är uppdelad i två pass med en uppsättning frågor för varje

Läs mer

Läkemedelsutveckling inte bara kliniska studier. Göran Långström Statistikerträffen 2015-09-16

Läkemedelsutveckling inte bara kliniska studier. Göran Långström Statistikerträffen 2015-09-16 Läkemedelsutveckling inte bara kliniska studier Göran Långström Statistikerträffen 2015-09-16 Jag tänkte prata om Vad gör Pharmaceutical Development? Exempel på statistisk tillämpningar: - DoE för produktutveckling,

Läs mer

Rening, inmärkning och användning av ett målprotein

Rening, inmärkning och användning av ett målprotein Rening, inmärkning och användning av ett målprotein Protein A / Fc co-crystal complex Protein A domain Antibody Protein A binding Protein A domain CH 3 CH 2 Deisenhofer 1981 Upplägg av labben Framtagning

Läs mer

Punktlighet på järnväg 2016 kvartal 1 Train performance 2016 quarter 1

Punktlighet på järnväg 2016 kvartal 1 Train performance 2016 quarter 1 Statistik 2016:11 Punktlighet på järnväg 2016 kvartal 1 Train performance 2016 quarter 1 Publiceringsdatum: 2016-04-28 Kontaktpersoner: Fredrik Lindberg tel: 010-414 42 36, e-post: fredrik.lindberg@trafa.se

Läs mer

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll

Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Från Växt till Läkemedel - en resa med kvalitetskontroll Michelle Co (PhD Analytisk Kemi) & Nora Åhlander (leg. Apotekare) Enheten för växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket michelle.co@mpa.se, nora.ahlander@mpa.se

Läs mer

Nätdroger. Erik Lindeman läkare Giftinformationscentralen

Nätdroger. Erik Lindeman läkare Giftinformationscentralen Nätdroger Erik Lindeman läkare Giftinformationscentralen Nya droger i Europa Statistik: EMCDDA Samtal till Giftinformation Amfetamin- & ecstasyliknande droger 50% Monoaminerga system Målorgan för läkemedel:

Läs mer