Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger"

Transkript

1 Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger Dr. Martin Josefsson Docent, Forskningskemist Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi Rättsmedicinalverket Linköping Avdelningen för fysik och mätteknik (IFM) Linköpings Universitet TF-MS karaktäristik hög MS-upplösning (resolving power) >0,000 up to 50,000 (00,000) hög massnoggrannhet (accuracy) < ppm (<0.5 ppm) ppm amu (0.3 mda) (tramadol) hög känslighet (ESI) lägre pg-området ner till fg (injicerat) stort dynamiskt mätområde 5 magnituder! (för nya instrument)) inom m/z ( 20 spektra/sekund) snabb datainsamling (acquisition) -4 GHz (ett krav för hög massnoggrannhet) genererar stora datamängder/analys, 00 Mb - Gb/analys hybridinstrument tandem-ms, Q-TF (möjligt att generera MS-spektra) Kan användas för såväl riktad screening targeted som förutsättningslös non-targeted analys av data

2 QTF-MS instrumentering hybridinstrument Time of Flight (TF) Ion Funnel (Agilent) StepWave (Waters) Quadrupole (Q) MS upplösning (resolution/resolving power) "Lågupplösande Quadrupol-MS FWHM = 0.7 (RP 500) MS-spektra för tramadol Högupplösande TF-MS RP (FWHM 0.05) m/z abund(%) hög upplösning möjliggör analys av isotoper! A, A+, A+2 osv 2

3 Massnoggrannhet vs. antal isobarer accuracy Quadrupol MS (Q) analyt formel nominell mass tramadol C6 H ,4 -desmethyl-venlafaxin C6 H ,4 -desmethyl-venlafaxin C6 H ,4 melperon C6 H22 F 263,4 nortriptylin C9 H2 263,4 Time of Flight MS (TF) analyt formel exakt massa tramadol C6 H desmethyl-venlafaxin C6 H desmethyl-venlafaxin C6 H melperon C6 H22 F nortriptylin C9 H träffar! Databehandling, TF-MS alla massor mäts och all data sparas retrospektiv analys möjligt! genererar hög bakgrundsingnal ger mycket brus! filtrering av data med hjälp av algoritmer Identifiera kromatografiska toppar identifiera alla joner som länkar inkludera addukter som; a + or K + inkludera isotoper ([M+H] +, [M+H+] +, inkludera olika laddningsfördelning identifiera eventuella dimerer generera ett analytspecifikt spektra Summerar alla signaler till ett värde (Feature) Helt automatiserad data processning 3

4 Databas / Bibliotek exakt massa / spektra PCDL = Personal Composed Database / Library Find By Formula (FBF) Formula matching parameters total score (pos i.d.) max = 00 retention time accurate mass isotopic pattern Compound information from formula or database Spectra extracted from integrated peak XIC drawn from information Spectral performance calculated 4

5 Auto MS/MS data-dependent acquisition Precursors (MS) max precursors per cycle, 2 co-eluted compounds can be identified active exclusion excluded after spectrum average of several spectra on each peak released after 0.05 min Spectra matching (MS/MS) reversed: library vs. sample forward: sample vs. library gives most often the highest scores often bad scores in urine analyses Library spectra at 0, 20 and 40 ev fixed collision energy (CE) CE based on MW from formula individual CE settings screening for analogues/homologes (T5) screening for more different chemical identities (T6/T8) when target lists are used (T7) Auto MS/MS MDPV (bath salt) x x ESI Product Ion (5.485, 5.526, min, 3 Scans) ( [z=] -> **) ADF30A.d CE from formula ESI Product Ion (5.485, 5.526, min, 3 Scans) ( [z=] -> **) ADF30A.d forward (sample vs library) reversed (library vs sample) 5.9 V x0 2 MDPV C6H23 + Product Ion Frag=25.0V T08_PCDL.cdb ref spectrum 20 V Counts vs. Mass-to-Charge (m/z) 5

6 Strategier analys Läkemedel (blod) obduktionsärenden LC-TF-MS (GC-PD) arkotika (hår) LC-TF-MS (LC-MS/MS) Särskild förfrågan (urin) steroider GC-MS (full scan, SIM) Screening/Sållning arkotika (urin/serum/blod) alla ärendetyper Immunoassay (EMIT, ADVIA) modersubstanser metaboliter Verifikation/Kvantifiering Alkoholer, flyktiga (blod) GC-HS (verifikation/kvantifiering) Läkemedel (vävnad) bduktionsärenden LC-QTF-MS (GC-PD) Särskild förfrågan (urin/blod) internetdroger LC-QTF-MS (GC-MS) X ej vidare för verifikation! Läkemedel (urin, blod, hår) multikomponentmetoder frekvent! en eller fåtalet analyt/er mindre frekvent! LC-MS/MS eller GC-PD arkotika (urin/blod/hår) dedicerade MS-metoder en eller fåtalet analyt/er frekvent! GC-MS eller LC-MS/MS deutererade interna standarder Instrumentering Agilent 6540/6550, Jet-Stream ESI generella parameter inställningar! kapillär 3500 V, fragmentor 25 V MS-mode med 20 ppm detektionsfönser, auto MS/MS-mode m/z ,.5 spektra/sekund profil och centroiddata vid 2 GHz (utökat dynamiskt område) Agilent 290 UHPLC lång kolonn för maximal upplösing! HSS T3, 50x2.,.8 µm (Waters) Linjär gradientkromatografi inom 2 min (A) 0.05% FA i 0 mm H 4 FA, (B) 0.05% FA i Acetonitril 0.5 ml/min vid 60 C, 2 µl injicerat MassHunter Acq, Qual and Quant egna databaser/bibliotek (PCDL = personal composed database/library) >600 föreningar med tillgång till certifierat eller väldokumenterat referensmaterial (t ex beslag) 6

7 Provberedning blod g protein fällning (PPT) med 500 µl % myrsyra i MeC:EtH 90/0 v/v centrifugera, överför 200 µl, injicera 2 µl. urin ml med eller utan hydrol med β-glucuronidase (E.coli) extraktion genom utsaltning (SALLE) med 500 µl MeC och 250 µl 0 M H 4 Ac centrifugera, överför 00 µl MeC, injicera 2 µl. interna standarder för standard metoder (amfetamin-d8, diazepam-d5, mianserin-d3) för syntetiska cannabinoider (tillgängliga deutererade analoger) UHPLC - gradientkromatografi HSS T3, 50x2.,.8 µm GHB THC (A) 0 mm H 4 FA % FA (B) actetonitril+0.05% FA Linjär gradient -95% B inom 0 minuter Kromatografin är en kompromiss! Blankt blodprov (överst). Autentiskt blodprov från obduktion (nederst). Interna standarder markerade med svarta pilar (amphetamine-d8, mianserine-d3, diazepam-d5). 7

8 Strategier för TF-/QTF-MS analys single state TF-MS (6540/6550) används för screening som följs av verifikationsanalys LC-MS/MS, GC-MS eller GC-PD för verifikation och kvantifiering högt genomflöde av prover! data-dependent MS/MS acquisition QTF-MS (6540) används för screening där ingen kvantifiering krävs screening och verifikation av internetdroger tillförlitliga identifieringar! QTF-MS med mer känsligt instrument (6550/iFunnel) -data-dependent MS/MS med inklusionslista (prefered list) -prekusorer + fragment; All Ions (Agilent), MSe (Waters), bbcid (Bruker) screening och verifikation av internetdroger i låga koncentration (syntetiska cannabinoider i blod) tillförlitliga identifieringar vid låga koncentrationer! Syntetiska cannabinoider JWH-08 JWH = John W. Huffman research chemical (RC) designade droger / internetdroger ( spice, K2) flera olika klasser naftoylindoler (JWH-08) tetrametylcyxlopropylindoler (XLR-) adamantoylindoler (AKB-48) många analoger genererar flera metaboliter hydroxylering, karboxylering monohydroxylering (Fas I) konjugering, glukuronider (Fas II) 8

9 Klassning LVFS 20:0 syntetiska cannabinoider Klassade (April 203). arkotika (n=20) 2. Hälsofarlig vara (n=0) arkotika (Aug 203) EAM-220 Hälsofarligvara (Dec 203) 5F-PB-22 STS-35 JWH-08 -(5-klorpentyl)analog AM-694 klorderivat AB-00 (JWH-08 adamantoylderivat) JWH-08 adamantylkarboxamide (SDB-00, 2E, APICA) 5F-AKB-48 (5F-APIACA) AKB-48 (APIACA) 5F-UR H-pentyl Kromatografi optimerad för metaboliter syntetiska cannabinoider bifunktionell stationärfas ACE Excel 2 C8-AR (00*2mm) C8 kedjor med integrerade fenylgrupper 44 metaboliter till 3 modersubstanser (A) 0.05% FA in 0 mm H 4 FA, (B) 0.05% FA in metanol HSS T3 (C8),.7 µm 50 x 2.mm i.d. 0.5 ml/min 60 C flack gradient 50-70% B inom 3 min 9

10 Arbetsflöde syntetiska cannabinoider i urin Provberedning 600 µl urin Hydrolys (β-glukuronidas), 20 min rumstemp SALLE (MeC, 0 M H 4 Ac) UHPLC-QTF-MS (AT290, 6540) 5 µl (2µl) injicerat, 7 minuters analys Auto MS/MS (data-dependent acquisition) MassHunter Qual Identifiering av prekursorer (MS) Matchning av spektra (Auto-MS/MS, fast CE 20 ev) MussHunter Quan Konfirmering av fynd i jämförelse mot standarder vid tröskelvärdet 2 ng/ml (5ng/ml) få positiva resultat är att förvänta! Function Criteria Mass accuracy ± 5 ppm Retention time ± 0. Score (MS) >80 Cut-off (Calibrator) 5 ng (2 ng) Score Lib (MS/MS) >80 (CE 20 V) Blankkontroll Hydrolyskontroll (JWH-8 5-H-pentyl glucuronid) Fyra standardera-d vid tröskelvärdet Standard Calibration (A) ame Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) otes RCS-4 A, 9,08 94,87 95,54 90,8 84,43 5-H-pentyl JWH H-pentyl A, 82,5 89,3 89,7 88,65 84,38 JWH H-butyl A, 88,4 96,73 85,7 90,6 96,88 JWH-08 5-H-pentyl A, 84, 96,96 96,95 95,25 87,5 UR-44 4-H-pentyl A, 70,7 87,84 72,32 72,89 76,58 MAM H-pentyl A, 89,59 94,0 93,72 87,84 89,89 JWH-09 5-H-hexyl A, 90,34 92,89 94,8 92,89 92,79 JWH-22 5-H-pentyl A, 8,95 89,9 95,88 90,36 88,2 AKB48 pentansyra A, 9,66 93,04 9,6 90,35 93,8 JWH-20 4-H-pentyl A, 87,79 89,4 88,2 92,97 89,89 JWH H-pentyl A, 76,54 78,29 9,8 86,2 85,64 d5-jwh H-pentyl IS d5-jwh H-butyl IS d5-jwh-08 pentansyra IS d7-jwh H-indol IS d9-jwh-08 6-H-indol IS d9-jwh-08 7-H-indol IS Autentiskt fall, urinanalys d5-jwh H-pentyl d5 JWH-8 d5-jwh-073 pentansyra 3-0H-butyl JWH-8 4-0H-pentyl d7-jwh H-indol d9-jwh-8 6-0H-indol d9-jwh-8 7-0H-indol JWH-073 butansyra JWH-8 pentansyra JWH-8 5-0H-pentyl Substans Funnet (ng/ml) JWH-08 4-H-pentyl 27 JWH-08 5-H-pentyl 6 JWH-08 pentansyra JWH-073 butansyra 6 0

11 Immunologisk screening abs 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,0 0, ng/ml Analyserat med Advia % +50% % 9.0% 5.8% 6.4% 5.0% 2.9% MAM-220 pentansyra 52% korsreaktivitet MAM H pentyl 36% korsreaktivitet JWH-22 4-H & 5-H pentyl 40 resp. 39% korsreaktivitet Ingen korsreaktivitet för UR-44 pentansyra UR-44 4-H & 5-H pentyl forts Tröskelvärde; HEIA 5 ng/ml, LC-QTF 2 ng/ml utvalda prover (3 månader, n=87) HEIA - LC-Q-TF F än god överensstämmelse mellan metoderna men UR-44 detekterades ej med HEIA 80 positiva fynd i 38 fall med LC-QTF JWH-22 5-H-pentyl, JWH-08 5-H-pentyl + 9 FP 33 Strategies for the analysis of synthetic cannabinoids in urine. A comparison between an immuno assay and an LC-QTF method Kronstrand R, Birath-Karlsson C, Brinkhagen L, Roman M, Josefsson M. Anal. Bioanal. Chem. 204 epub-

12 Rutinscreening för syntetiska cannabinoider i urin stor efterfrågan > 250 prover per vecka - problem med kontamination av instrumentet ny screeningmetod (T9) jan-4 problem okt-3 start (T5) sept B B A B A , Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) 90,6 89,84 90,6 9,4 83,0 87, ,2 89,2 95,26 90,38 76,07 56,08 6,80 0,00 8,36 83,0 89,88 83,65 0,00 83,0 89,00 9,03 82,07 8,62 83,0 94,69 9, 9,50 9,78 92,37 92,0 92,93 90,92 75,5 60,98 77,24 82,8 76,48 8,4 82,99 85,02 88,2 78,49 0,00 54,63 75,4 68,32 78,60 72,00 66,26 78,38 77,3 65,95 69,35 74,6 82,49 7,75 7,09 80,68 75,58 89,24 68,2 83,52 79,69 83,90 83,66 8,65 83,82 80,50 75,98 83,39 84,39 89,92 88,87 87,95 85,5 84,46 94,97 89,8 90,5 93,25 6,24 69,53 73,90 68,30 86,33 62,34 70,82 80,05 8,3 52,78 7,26 75,69 87,46 8,82 87,78 93,4 92,23 9,85 86,46 94,48 85,90 76,23 94,92 93,69 89,79 88,80 93,48 92,52 76,09 86,8 82,93 75,37 83,84 94,3 86,64 95,5 92,7 90,5 73,48 70,89 64,06 83,00 76,53 73,48 73,48 9,93 67,63 73,48 73,48 78,80 92,88 77,86 83,78 83,98 93,32 9,95 94,2 86,3 88,46 94,3 92,9 9,5 94,02 9,45 93,60 94,90 75,86 62,6 70,03 76,26 69,4 73,99 69,08 72,69 8,83 76,09 0,00 55,62 0,00 5,00 5,2 50,83 0,00 50,83 59,22 72,50 68,58 75,03 7,7 72,00 85,09 65,53 66,0 6,00 78,69 79,23 64,3 77,34 74,88 7,54 73,58 86,4 90,55 80,35 85,34 92,72 9,54 93,6 89,08 85, ,59 57,72 63,84 56,57 75,86 0,00 58,23 5,90 76,20 55,35 0,00 77,9 93,36 83,00 94,78 89,40 74,65 90,42 83,58 8,35 83,48 94,3 9,20 85,09 92,08 90,79 92,43 9,39 90,2 86, 85,9 88,86 8,44 93,22 96,42 94,6 89,9 96,09 72, 76,7 86,93 76,7 86,7 50,6 75,42 76,7 76,7 76,7 69,97 87,0 86,95 87,3 89,05 9,54 86,92 90,72 87,07 79,57 9,78 87,07 90,3 88,6 9,69 90,58 9,62 9,69 78,49 94,2 88,69 85,34 92,63 85,35 93,07 89,8 84,73 94,9 7,56 59,76 59,2 0,00 70,50 7,54 73,92 6,76 77,26 66,5 74,57 77,60 87,89 56,82 89,9 7,7 92,94 82,62 76,59 80,88 80,6 78,87 93,87 93,49 9,75 85,79 85,80 9,47 93,92 73,36 79,7 9,52 9,66 90,89 90,83 92,44 9,64 87,33 83,32 69,26 87,45 83,28 9, 78,8 8,87 88,7 90,05 0,00 68,55 79,54 72,26 58,48 0,00 62,33 76,06 72,39 0,00 7,93 6,60 88,76 87,74 87,83 87,28 62,47 86,4 76,27 84,20 90,35 89,22 8,46 89,65 9,7 88,74 87,77 9,67 8,02 78,82 82,5 82,23 75,77 80,3 86,39 84,79 87,49 90,73 68,77 73,55 52,68 6,89 64,56 0,00 73,92 67,30 50,34 73,64 80,49 80,49 74,8 84,27 78,7 75,88 7,82 79,98 77,46 88,06 84,32 80,5 76,05 83,8 87,0 83, Steg Mindre injektionsvolym, 2µl (vs 5) och höjda tröskelvärden, 5ng (vs 2) Steg 2 Utveckla ny snabbare screening metod (T9). ett mer känslig instrument (6550), 0.5 µl injicerat (jfr 5 µl ursprunligen) snabbare kromatografi, from 7 to 6 minuter TF-MS-analyser Bara de positiva fynden analyseras och verifieras med hjälp av den ursprungliga metoden (T5) Resultat syntetiska cannabinoider i urin Riktad QTF screening av 3 substanser genom analys av 44 metaboliter Tidsperiod T5 T9 Positiva fynd (5 mån) % ( mån) % start JWH-8 + JWH-73 + AM-220 UR-44 JWH-22 JWH-20 AKB addition of AKBs new pre-screening u har vi tillgång till ytterliggare 6 metaboliter till 7 nya modersubstanser BB-22 3-CH-indol AB-PIACA 5-H-pentyl 5F-PB-22 3-CH-indol AB-PIACA pentansyra PB-22 3-CH-indol 5F-AB-PIACA 4-H-pentyl PB-22 4-H-pentyl PB-22 5-H-pentyl ADBICA 4-H-pentyl PB-22 pentansyra ADBICA pentansyra PB-22 4-H-pentyl-3-CH-indol PB-22 5-H-pentyl-3-CH-indol ADB-PIACA 4-H-pentyl PB-22 pentansyra-3-ch-indol ADB-PIACA pentansyra det finns ett behov av att ständigt uppdatera screeningmetoderna! 2

13 Statistik - Beslag F F ADIS 203 Fynd Substanser 80 ADB-FUBIACA 6 ABIACA 59 5F-AB-PIACA 30 AB-FUBIACA H H 3 C H 3 C CH 3 ADB-FUBIACA H 2 H H 3C H 2 H H 3 C CH3 AB-FUBIACA CH 3 H 2 H H 2 F H 3 C CH 3 H 3 C CH 3 ADBICA 5F-AB-PIACA SKL 204 (jan-febr) Substanser 5F-AKB48 (5F-APIACA) AB-FUBIACA 5F-PB22 BB-22 H 5F-AKB-48 (5F-APIACA) F F 5F-PB-22 BB-22 Övriga internetdroger katinoner, fenetylaminer, tryptaminer, bensodiazepiner, andra standard gradientkromatografi (UHPLC) GHB THC enkel provberedning (SALLE för urin, PPT för blod) auto MS/MS (AT 6540) endast kvalitativ analys eget bibliotek, PCDL (för närvarande ca 20 substanser) tröskelvärde: urin ng/ml, blod ng/g (analytberoende) 3

14 Separation of isomerer (isobarer) x0 4 +ESI EIC(54.027) Scan Frag=25.0V FA_REF.d Smooth Fluoramphetamine (FA) F H * * 2.45 * Kinetex PFP Pentafluorphenyl x FA 3-FA 4-FA Counts vs. Acquisition Time (min) +ESI EIC(78.226) Scan Frag=25.0V MMC_REF_2.d Smooth Methylmethcathinone (MMC) * MMC H * Counts vs. Acquisition Time (min) * MMC 4-MMC mephedrone Cosmosil piap aphtylethyl π-πinteraktion alternativ isokratisk kromatografi Resultat internetdroger I urin och blod Riktad screening för >00 substanser Topp fem urin T6 Topp fem blod T8 Maj-Dec 203 n=3344 Maj-Dec 203 n=20 400/mån 50/mån Metylfenidat 26 MDPV 74 MDPV 96 PVP 78 3-MMC (3-metylmetkatinon) 66 3-MMC (3-metylmetkatinon) 57 PVP 63 Metylfenidat* 2* MDPPP (+ MDPV el. PVP) 37 Flubromazepam 20 övrigt 8 övrigt 63 totalt antal positiva % 34% *flera fynd, vid riktad frågeställning analyserat med 3Q LC-MS/MS 25C-BMe 2-amiodarone 2-FA 4-EMC 4-FA 4-MEC 5-MAPB 6-APB AH-792 beta-ethylmethcathinone butylone cathinone ephedrine MDPV badsalt ethylphenidate etizolam mcpp MDAI mephedrone mescaline methylone metiopropamine metoxiethamine methylone MPPP MXE norephedrine 4

15 Sammanfattning LC-TF-MS kan på ett snabbt och rationellt sätt användas för screening av ett stort antal prover på en relativt kort tid, men en uppföljande verifikationsanalys av positiva fynd är nödvändig. Martin Josefsson, Agilent Forensic Solution Summit, Mannheim Germany LC-QTF-MS kan användas för screening och verifikation vid ett och samma analystillfälle men är ofta mer tidskrävande både gällande analys och utvärdering av data. Med TF-MS metoder kan man uppnå den flexibilitet som krävs vid analys av internetdroger där omsättningen är stor för de substanser som metoderna bör täcka. De är möjligt att retrospektivt analysera data från tidigare analyserade prover och att utföra förutsättningslös (ej riktad) analys av data. Ansvariga medarbetare RMV Markus Roman (QTF specialist, blodmetoderna) Linda Brinkhagen (syntetiska cannabinoider i urin) Carina Munter (övriga internetdroger i urin) Carolina (Carro) Birath-Karlsson (immunologisk screening) Dr. Robert Kronstrand (toxikologisk specialist, design/planering) Tack för uppmärksamheten! 5

(C) 2011 Jonas Hartelius Vers allm

(C) 2011 Jonas Hartelius Vers allm Skapa tydlig bild av utvecklingen för narkotika m.m. i SE och världen Bygga robusta system för bevakning/inhämtning Kvalitetsmärka källor och info Ge bättre info om missbruksrisker, akuta situationer m.m.

Läs mer

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35

Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 RAPPORT 1(5) Lorena Olivares, Patrick Lindén, lorena.oilivares@sis.se, patrick.linden@sis.se Instruktion för analys av fraktionen Aromater >C16-C35 T:\TK 535\02 SIS TK N-dokument\SIS TK 535 N 012 SIS-instruktion

Läs mer

Harmonisering av Missbruksanalyser i urin

Harmonisering av Missbruksanalyser i urin Harmonisering av Missbruksanalyser i urin Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 21-22 Mars 2013 Stockholm Harmoniseringar 1) Harmonisering av U-Kreatinins nedre

Läs mer

Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin

Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin Nationell Harmonisering av Missbruksanalyser i Urin Expertgruppen Läkemedel/Toxikologi Therese Hansson & Robert Kronstrand EQUALIS användarmöte för Läkemedel/Toxikologi 24-25 Mars 2014 Knivsta Harmoniseringar

Läs mer

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö

Vitamin D Lc-Ms/Ms. Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö Vitamin D Lc-Ms/Ms Benny Larsson Laboratorie Medicin Skåne Klinisk Kemi Malmö 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3 + D2 1,25-di-hydroxy-Vitamin D3+D2 25-OH-Vitamin D3 + D2 3-epi-25-OH-Vitamin D3

Läs mer

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping

Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping SAD:s forskarmöte i Uppsala 21-22 november 2013 Klinisk forskning på Beroendekliniken i Linköping Kerstin Käll MD, överläkare Beroendekliniken Universitetssjukhuset Linköping Hårprov i körkortsärenden

Läs mer

Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering

Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering Internetdroger ( Nätdroger ) är syntetiska eller växtbaserade substanser som i många fall inte omfattas av någon juridisk klassificering Försäljningen sker öppet och lagligt genom Internethandel, och målgruppen

Läs mer

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Bruksanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard för masskalibrering som visar en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- och proteinprofil plus ytterligare proteiner. Avsedd för användning i matrisstödd

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Dopinglaboratoriet ABP Erytrocyter partikelkoncentration (B-EPK) Erytrocyter medelvolym (Erc(B)-MCV) Erytrocyter, volymfraktion (B-EVF) Hemoglobin (B-Hb) Hemoglobin massa (Erc(B)-MCH) Hemoglobinmassakoncentration

Läs mer

INTERNETDROGER. Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping. 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se

INTERNETDROGER. Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping. 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se INTERNETDROGER Ewa Kindstrand Informationssekreterare Beroendekliniken Linköping 013-20 68 99 ewa.kindstrand@lio.se LÄGESBESKRIVNING Beroendekliniken, US Självrapporterat eller bekräftat med u-prov Hösten

Läs mer

Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger. Eskilstuna den 24 september 2014

Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger. Eskilstuna den 24 september 2014 Drogsituationen i Sverige och Internationellt gällande Internetdroger Eskilstuna den 24 september 2014 Lars Hansson Nationell tullspecialist sedan år 2004 narkotika, hormonpreparat, läkemedel samt vissa

Läs mer

NYA INTERNETDROGER. Har det hänt något sedan sist?

NYA INTERNETDROGER. Har det hänt något sedan sist? NYA INTERNETDROGER Har det hänt något sedan sist? Spice är ungefär som cannabis, lite mildare.. Man pissar positivt av cannabis, vilket man däremot inte gör av spice. Anser själv att det inte finns några

Läs mer

Kemisk analys av toxiner

Kemisk analys av toxiner Kemisk analys av toxiner MSB ANSLAG 2:4 KRISBEREDSKAP POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Titel: Kemisk analys av toxiner Utgiven av: C-nätverket Upplaga: 400 exemplar Textredigering och grafisk form: My

Läs mer

Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth)

Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth) Fosfatidyletanol i helblod (B-PEth) Labmedicin Skåne, Klinisk kemi Lund therese.hansson@skane.se EQUALIS Användarmöte Läkemedel/Toxikologi, 4 november 2010 PEth grupp - Lund Anders Isaksson Lisa Walther

Läs mer

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt

Spice. Knark från cyberrymden 2015-01- 30. Flashback kommentarer. Rubrik Arial 40 pt. Startsida med endast Logo och ev en rubrik. Brödtext Arial 24 pt Startsida med endast Logo och ev en rubrik Knark från cyberrymden ENDAST BILD Spice 3 4 Flashback kommentarer 6 1 Fler Spice-rökare söker akutvård Häromnatten fördes tre ungdomar från Tidaholm till sjukhus

Läs mer

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser.

Immunteknologi, en introduktion. Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Immunteknologi, en introduktion Hur man använder antikroppar för att mäta eller detektera biologiska händelser. Antikroppar genereras av b-lymphocyter, som är en del av de vita blodkropparna Varje ursprunglig

Läs mer

Screening och utredning av drogproblem

Screening och utredning av drogproblem Beroende enligt DSM-IV Screening och utredning av drogproblem Anders Håkansson Leg läkare, Beroendecentrum, Psykiatri Skåne Med dr, Klinisk alkoholforskning, Lunds universitet Minst tre av följande under

Läs mer

Symtom vid akut förgiftning

Symtom vid akut förgiftning Symtom vid akut förgiftning Giftinformationscentralens erfarenheter av fenomenet SPICE. Hur vi sett en ökning av antalet frågor från sjukvård och allmänhet och fall med mer allvarliga symtom. Jenny Westerbergh

Läs mer

Nätdroger / Nya droger

Nätdroger / Nya droger Syntetisk cannabis narkotikaklassas - DN EN UTSKRIFT FRÅN DAGENS NYHETERS NÄTUPPLAGA, DN.SE, 2010-10-17 12:27 Artikelns ursprungsadress: http://www.dn.se/nyheter/sverige/syntetisk-cannabis-narkotikaklassas-1.1186739

Läs mer

Narkotikakartläggning för 2009

Narkotikakartläggning för 2009 KARTLÄGGNING 1(9) 21-4-11 Handläggare, titel, telefon Britt Birknert, programansvarig 11-15 22 68 Narkotikakartläggning för 29 Bakgrund I elva år har det genomförts en kartläggning av personer med identifierat

Läs mer

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening

Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Realtidsmätning av vattenkvalitet och automatisk provtagning vid befarad mikrobiell förorening Kenneth M Persson, Sydvatten & LTH Anders Rönnmark, Motala kommun Jing Li, Lunds universitet Sudhir Chowdhury,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014

Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014 Drogsituationen i Sverige, ur ett tullperspektiv. Drogfocus 22 oktober 2014 Lars Hansson Nationell tullspecialist sedan år 2004 narkotika, hormonpreparat, läkemedel samt vissa hälsofarliga varor (rådgivare

Läs mer

Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik?

Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik? Droger och mediciner är det ett problem i svensk trafik? Susanne Gustafsson 1 Åsa Forsman 2 Magnus Hjälmdahl 3 1 Utredare, Statens väg- och transportforskningsinstitut. E-post: susanne.gustafsson@vti.

Läs mer

Missbruksanalyser. Missbruksanalyser. Inledning

Missbruksanalyser. Missbruksanalyser. Inledning LABORATORIEMEDICIN Missbruksanalyser Missbruksanalyser Inledning Vi vill med denna översikt redovisa vilka missbruksmedel som analyseras vid Laboratoriemedicin, NUS och ge en bild av de vanligaste problemen

Läs mer

Rening, inmärkning och användning av ett målprotein

Rening, inmärkning och användning av ett målprotein Rening, inmärkning och användning av ett målprotein Protein A / Fc co-crystal complex Protein A domain Antibody Protein A binding Protein A domain CH 3 CH 2 Deisenhofer 1981 Upplägg av labben Framtagning

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Bestämning av kotinin/nikotin i biologiska prover (urin och serum/plasma) med HILIC- MS/MS LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

Bestämning av kotinin/nikotin i biologiska prover (urin och serum/plasma) med HILIC- MS/MS LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Bestämning av kotinin/nikotin i biologiska prover (urin och serum/plasma) med HILIC- MS/MS LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Examensarbete: See Mei Ngo Copyright See Mei Ngo LTH Ingenjörshögskolan

Läs mer

DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller?

DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller? DICOM MPPS/dos- SR Vad gäller? Jonathan Kruger Röntgenveckan, Umeå 2011-09-15 Jämförelse MPPS RDSR Olika funktionalitet med viss överlapp gällande patientstråldoser MPPS i korthet modality performed procedure

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Arbeta med stor frihet

Arbeta med stor frihet ID GelStation Plus ID GelStation Plus är 3:e generationens helautomatiska system för ID Gelkort Lättplacerat system med hög kapacitet och driftsäkerhet Integrerad PC, tangentbord och pekskärm Kort uppstartstid

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Användbarhetstestning

Användbarhetstestning Användbarhetstestning Samla in, analysera och presentera användbarhetsmått Användbarhetstestning Användare utför realistiska uppgifter i prototypen/systemet Observationer, tänka högt kompletteras med intervjuer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

NUMMER 10 2015. Nya droger. tema

NUMMER 10 2015. Nya droger. tema tema Nya droger NUMMER 10 2015 Nya droger. Nya substanser flödar in via internet och döden kan finnas paketerad i ett harmlöst kuvert. Till sjukhusens akutmottagningar kommer patienter förgiftade av droger

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova

Cannabis. Import? Import! Vad är CAN? utvecklingen i Sverige och Europa. Huvudkällor. Upplägg. Tillgänglighet. Cannabis saova Minnesbilder från konferens om Cannabis, risker och åtgärder den 17 februari, 21. Vad är CAN? Cannabis utvecklingen i Sverige och Europa Ulf Gu:ormsson, CAN Konferens om cannabis - risker och åtgärder

Läs mer

Tema missbruk- och beroendefrågor Utbildning för sociala utskotten

Tema missbruk- och beroendefrågor Utbildning för sociala utskotten Tema missbruk- och beroendefrågor Utbildning för sociala utskotten Mattias Gullberg Auktoriserad socionom Mini Maria Hisingen En späckad timme! Inledning Cannabis Nätdroger eller experimentella droger

Läs mer

Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län

Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län Eva-Sara Beckman ANDT-samordnare Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsens organisation Miljöprövningsdelegationen Landshövding Länsråd Stab Rådet Viltförvaltningsdelegationen Samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

FÅR PUBLICERAS TIDIGAST KL.

FÅR PUBLICERAS TIDIGAST KL. ÅRSRAPPORT 2012: VIKTIGA HÄNDELSER 1 EU:s narkotikacentrum är oroat över den mångfacetterade stimulantiamarknaden och överflödet av pulver och tabletter (Lissabon 15.11.2012, FÅR PUBLICERAS TIDIGAST KL.

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Att bli kär, när man själv vill..!!? Att kyssa en groda, och få se en Prins!!? Drogreceptorer. Hitta en nål i en höstack. Agenda

Att bli kär, när man själv vill..!!? Att kyssa en groda, och få se en Prins!!? Drogreceptorer. Hitta en nål i en höstack. Agenda Hitta en nål i en höstack Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NU-sjukhuset Att bli kär, när man själv vill..!!? Att kyssa en groda, och få se en Prins!!? Lars Abrahamsson Laboratoriemedicin NU-sjukvården

Läs mer

Bestämning av syntetiska cannabinoider med gaskromatografi-masspektrometri

Bestämning av syntetiska cannabinoider med gaskromatografi-masspektrometri Institutionen för fysik, kemi och biologi Examenarbete Bestämning av syntetiska cannabinoider med gaskromatografi-masspektrometri Sandra Pettersson 2011-06-07 LITH-IFM-G-EX--11/2475--SE Linköpings universitet

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige

Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige VTI notat 23-2011 Utgivningsår 2011 www.vti.se/publikationer Förekomst av droger och läkemedel i trafik i Sverige Resultat från EU-projektet DRUID Åsa Forsman Susanne Gustafsson Magnus Hjälmdahl Gunnel

Läs mer

Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender

Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender PrevU (Preventions- och utvecklingsenheten) Kunskapskällar n Ove Lundgren Tel. 031-367 93 27 Göteborgs stads informationscentrum

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22

Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Unga och droger ett sammandrag 2011-02-22 Det hölls en temadag i stadsdelen Majorna i Göteborg, på Dalheimers Hus, den 22 februari på temat Unga och droger och med underrubriken Om konsekvenser när droger

Läs mer

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet

Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet Praktiska tips Vägledning vid ansökan om receptfrihet 2015-06-02 Åsa Dismats och Ann-Louise Leo, Läkemedelsverket 1 Innehåll Receptfrihet; Over The Counter Ansökan På Läkemedelsverket Försäljning utanför

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare Hur kan vi idag förbättra diagnostiken av demenssjukdomar med hjälp av hjärnavbildningstekniker så som MR och PET? Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning,

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Lab 4: Digital transmission Redigerad av Niclas Wadströmer. Mål. Uppstart. Genomförande. TSEI67 Telekommunikation

Lab 4: Digital transmission Redigerad av Niclas Wadströmer. Mål. Uppstart. Genomförande. TSEI67 Telekommunikation TSEI67 Telekommunikation Lab 4: Digital transmission Redigerad av Niclas Wadströmer Mål Målet med laborationen är att bekanta sig med transmission av binära signaler. Det innebär att du efter laborationen

Läs mer

MER FÖRÄNDRING NÄSTA 20 ÅR ÄN GENOM HELA VÅR HISTORIA

MER FÖRÄNDRING NÄSTA 20 ÅR ÄN GENOM HELA VÅR HISTORIA TRENDER 2015 OFFLINE IS OVER. ÅR 2030 kör vi autonoma bilar äger vi alla mer än en robot har vi på oss 3D-printade kläder och bor i 3D-printade hus får vi alla varor (som vi inte 3D-printar) levererade

Läs mer

Venturekapital för hälsa och tillväxt

Venturekapital för hälsa och tillväxt Venturekapital för hälsa och tillväxt Björn Odlander Almedalen juli 2014 1 Vad är venturekapital? Venturekapital.... investeras i unga bolag med tillväxtambitioner och ett stort behov av nytt kapital..

Läs mer

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study)

AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) AMOS (Adolescents Morbid Obesity Surgery study) Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Stockholm 18 mars 213 Vad var AMOS? Kirugisk interventionsstudie med svår fetma Syfte Finns det några

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Alkohol Cannabis Nätdroger - Skadeeffekter

Alkohol Cannabis Nätdroger - Skadeeffekter Ungas missbruk & Aktuella aspekter på behandlingsstrategier Uppsala 27 mars 2014 Alkohol Cannabis Nätdroger - Skadeeffekter Maria Ellgren Med. Dr. Universitetsadjunkt/forskare Inst. för farmaceu

Läs mer

Det hänger på håret. Exempel på förgiftningsfall. Drog. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan

Det hänger på håret. Exempel på förgiftningsfall. Drog. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Robert Kronstrand Rättsmedicinalverkets rättskemiska avdelning Linköping Det hänger på håret Ja, ibland kan faktiskt en brottsutredning hänga på håret, och inte bara med utgångspunkt från DA och jakten

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer

Laboration 1. i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Laboration 1 i 5B1512, Grundkurs i matematisk statistik för ekonomer Namn:........................................................ Elevnummer:.............. Laborationen syftar till ett ge information

Läs mer

Stiftelsen Svenskt Kretslopp CF:s Miljöfond

Stiftelsen Svenskt Kretslopp CF:s Miljöfond Stiftelsen Svenskt Kretslopp CF:s Miljöfond Kvalitetssäkring av återvunnen plast emissioner från materialen Slutrapport Emma Strömberg Sigbritt Karlsson, Professor Fiber- och Polymerteknologi KTH Stockholm,

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R2

LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5. Beställning E-post: support_se@egretail.se. FACKTA Point of Sale V6R2 LETTER OF NET CHANGES 150601 RELEASE 6.5 Beställning E-post: support_se@egretail.se FACKTA Point of Sale V6R2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Bakgrund/Generell Information... 3 2 Nya och

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar

Filtrering av matningsspänningar för. känsliga analoga tillämpningar 1-1 Filtrering av matningsspänningar för -5-6 -7-8 känsliga analoga tillämpningar SP Devices -9 215-2-25-1 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 Problemet Ibland behöver man en matningsspänning som har extra lite störningar

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON

AP200 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Larmdon brandlarm b FX AP00 SERIE INTELLIGENTA LARMDON Intelligenta larmdon för FX brandlarmssystem Larmdonsserien används ihop med FX NET brandlarmssystem. De är designade att reducera den totala kostnaden

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV

Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Droplet Digital PCR Ny metod för identifiering och kvantifiering av HTLV Sara Thulin Hedberg, Molekylärbiolog, PhD Lorraine Eriksson, Kerstin Malm, Maria A Demontis*, Paula Mölling, Martin Sundqvist, Graham

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare

Viktiga anslutningar som är idealiska för arbetsstationer med flera användare HDMI-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0 StarTech ID: USB3VDOCKH Denna HDMI -dockningsstation för bärbara datorer är ett kostnadseffektivt sätt att skapa en arbetsstation i full storlek som

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / )

SWE Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. 1 STRÖM/TILLBAKA ( / ) 2 LÄGE/UPP (p) 3 ANGE/REGISTRERA ( / ) 40 Snabbstartguidee Rider 40 Rider 40 har fyra knappar som kan användas för flera ändamål. Knappfunktioner 2 1 Warm UP Target min Duration bpm max min 2 3 4 Tillbehör Rider 40 levereras med följande tillbehör:

Läs mer

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen

1. Vad är en förgiftning? Rättstoxikologi. Hur många dör? Cyanid. 2. Naturen Rättstoxikologi 1. Inledning 2. Naturen 3. Alkohol 4. Narkotika 5. Partydroger 6. Läkemedel 1. Vad är en förgiftning? Olika mekanismer: - hjärnstammen (andning o cirkulation) - hjärtat (rytmrubbning) -

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning

PKS5000PC hjälpmedel uppföljning 1 PKS5000PC Allmänt PKS5000PC är ett hjälpmedel och ett administrativt verktyg för PKS5000 systemet. Det hjälper och underlättar plockhanteringen, gör att ansvariga kan göra produktionsuppföljningar och

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar

Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Rättvis kostnadsfördelning av IT-infrastrukturinvesteringar Michael Andersson Svalövs Kommun Anders Nilsson PMCG Helsingborg...bättre kommunikation

Läs mer

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik

IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Med sikte på framtiden testo 845 IR-temperaturmätare med SWITCH-optik Precisionsmätning på både kort och långt avstånd NY! C %RH Ctd Liten mätfläck på korta och långa avstånd med hjälp av SWITCH-optiken

Läs mer

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2004 All rights reserved. Based on the Composite International

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

3-månadersuppföljning

3-månadersuppföljning Ärendeansvarig* Patientens personnr* Patientens namn* Informationsdatum* (ÅÅÅÅ-MM-DD) Vid det datum som anges ska övriga uppgifter som registreras varit gällande (aktuella) * = Obligatorisk fråga SOCIODEMOGRAFISKA

Läs mer

Läkemedel beroende rehabilitering

Läkemedel beroende rehabilitering Läkemedel beroende rehabilitering Narkotikaförteckningar Alla narkotikaklassade ämnen i Sverige indelas i fem olika förteckningar, vilka regleras genom Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om

Läs mer