Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger"

Transkript

1 Högupplösande masspektrometri för screening av internetdroger Dr. Martin Josefsson Docent, Forskningskemist Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi Rättsmedicinalverket Linköping Avdelningen för fysik och mätteknik (IFM) Linköpings Universitet TF-MS karaktäristik hög MS-upplösning (resolving power) >0,000 up to 50,000 (00,000) hög massnoggrannhet (accuracy) < ppm (<0.5 ppm) ppm amu (0.3 mda) (tramadol) hög känslighet (ESI) lägre pg-området ner till fg (injicerat) stort dynamiskt mätområde 5 magnituder! (för nya instrument)) inom m/z ( 20 spektra/sekund) snabb datainsamling (acquisition) -4 GHz (ett krav för hög massnoggrannhet) genererar stora datamängder/analys, 00 Mb - Gb/analys hybridinstrument tandem-ms, Q-TF (möjligt att generera MS-spektra) Kan användas för såväl riktad screening targeted som förutsättningslös non-targeted analys av data

2 QTF-MS instrumentering hybridinstrument Time of Flight (TF) Ion Funnel (Agilent) StepWave (Waters) Quadrupole (Q) MS upplösning (resolution/resolving power) "Lågupplösande Quadrupol-MS FWHM = 0.7 (RP 500) MS-spektra för tramadol Högupplösande TF-MS RP (FWHM 0.05) m/z abund(%) hög upplösning möjliggör analys av isotoper! A, A+, A+2 osv 2

3 Massnoggrannhet vs. antal isobarer accuracy Quadrupol MS (Q) analyt formel nominell mass tramadol C6 H ,4 -desmethyl-venlafaxin C6 H ,4 -desmethyl-venlafaxin C6 H ,4 melperon C6 H22 F 263,4 nortriptylin C9 H2 263,4 Time of Flight MS (TF) analyt formel exakt massa tramadol C6 H desmethyl-venlafaxin C6 H desmethyl-venlafaxin C6 H melperon C6 H22 F nortriptylin C9 H träffar! Databehandling, TF-MS alla massor mäts och all data sparas retrospektiv analys möjligt! genererar hög bakgrundsingnal ger mycket brus! filtrering av data med hjälp av algoritmer Identifiera kromatografiska toppar identifiera alla joner som länkar inkludera addukter som; a + or K + inkludera isotoper ([M+H] +, [M+H+] +, inkludera olika laddningsfördelning identifiera eventuella dimerer generera ett analytspecifikt spektra Summerar alla signaler till ett värde (Feature) Helt automatiserad data processning 3

4 Databas / Bibliotek exakt massa / spektra PCDL = Personal Composed Database / Library Find By Formula (FBF) Formula matching parameters total score (pos i.d.) max = 00 retention time accurate mass isotopic pattern Compound information from formula or database Spectra extracted from integrated peak XIC drawn from information Spectral performance calculated 4

5 Auto MS/MS data-dependent acquisition Precursors (MS) max precursors per cycle, 2 co-eluted compounds can be identified active exclusion excluded after spectrum average of several spectra on each peak released after 0.05 min Spectra matching (MS/MS) reversed: library vs. sample forward: sample vs. library gives most often the highest scores often bad scores in urine analyses Library spectra at 0, 20 and 40 ev fixed collision energy (CE) CE based on MW from formula individual CE settings screening for analogues/homologes (T5) screening for more different chemical identities (T6/T8) when target lists are used (T7) Auto MS/MS MDPV (bath salt) x x ESI Product Ion (5.485, 5.526, min, 3 Scans) ( [z=] -> **) ADF30A.d CE from formula ESI Product Ion (5.485, 5.526, min, 3 Scans) ( [z=] -> **) ADF30A.d forward (sample vs library) reversed (library vs sample) 5.9 V x0 2 MDPV C6H23 + Product Ion Frag=25.0V T08_PCDL.cdb ref spectrum 20 V Counts vs. Mass-to-Charge (m/z) 5

6 Strategier analys Läkemedel (blod) obduktionsärenden LC-TF-MS (GC-PD) arkotika (hår) LC-TF-MS (LC-MS/MS) Särskild förfrågan (urin) steroider GC-MS (full scan, SIM) Screening/Sållning arkotika (urin/serum/blod) alla ärendetyper Immunoassay (EMIT, ADVIA) modersubstanser metaboliter Verifikation/Kvantifiering Alkoholer, flyktiga (blod) GC-HS (verifikation/kvantifiering) Läkemedel (vävnad) bduktionsärenden LC-QTF-MS (GC-PD) Särskild förfrågan (urin/blod) internetdroger LC-QTF-MS (GC-MS) X ej vidare för verifikation! Läkemedel (urin, blod, hår) multikomponentmetoder frekvent! en eller fåtalet analyt/er mindre frekvent! LC-MS/MS eller GC-PD arkotika (urin/blod/hår) dedicerade MS-metoder en eller fåtalet analyt/er frekvent! GC-MS eller LC-MS/MS deutererade interna standarder Instrumentering Agilent 6540/6550, Jet-Stream ESI generella parameter inställningar! kapillär 3500 V, fragmentor 25 V MS-mode med 20 ppm detektionsfönser, auto MS/MS-mode m/z ,.5 spektra/sekund profil och centroiddata vid 2 GHz (utökat dynamiskt område) Agilent 290 UHPLC lång kolonn för maximal upplösing! HSS T3, 50x2.,.8 µm (Waters) Linjär gradientkromatografi inom 2 min (A) 0.05% FA i 0 mm H 4 FA, (B) 0.05% FA i Acetonitril 0.5 ml/min vid 60 C, 2 µl injicerat MassHunter Acq, Qual and Quant egna databaser/bibliotek (PCDL = personal composed database/library) >600 föreningar med tillgång till certifierat eller väldokumenterat referensmaterial (t ex beslag) 6

7 Provberedning blod g protein fällning (PPT) med 500 µl % myrsyra i MeC:EtH 90/0 v/v centrifugera, överför 200 µl, injicera 2 µl. urin ml med eller utan hydrol med β-glucuronidase (E.coli) extraktion genom utsaltning (SALLE) med 500 µl MeC och 250 µl 0 M H 4 Ac centrifugera, överför 00 µl MeC, injicera 2 µl. interna standarder för standard metoder (amfetamin-d8, diazepam-d5, mianserin-d3) för syntetiska cannabinoider (tillgängliga deutererade analoger) UHPLC - gradientkromatografi HSS T3, 50x2.,.8 µm GHB THC (A) 0 mm H 4 FA % FA (B) actetonitril+0.05% FA Linjär gradient -95% B inom 0 minuter Kromatografin är en kompromiss! Blankt blodprov (överst). Autentiskt blodprov från obduktion (nederst). Interna standarder markerade med svarta pilar (amphetamine-d8, mianserine-d3, diazepam-d5). 7

8 Strategier för TF-/QTF-MS analys single state TF-MS (6540/6550) används för screening som följs av verifikationsanalys LC-MS/MS, GC-MS eller GC-PD för verifikation och kvantifiering högt genomflöde av prover! data-dependent MS/MS acquisition QTF-MS (6540) används för screening där ingen kvantifiering krävs screening och verifikation av internetdroger tillförlitliga identifieringar! QTF-MS med mer känsligt instrument (6550/iFunnel) -data-dependent MS/MS med inklusionslista (prefered list) -prekusorer + fragment; All Ions (Agilent), MSe (Waters), bbcid (Bruker) screening och verifikation av internetdroger i låga koncentration (syntetiska cannabinoider i blod) tillförlitliga identifieringar vid låga koncentrationer! Syntetiska cannabinoider JWH-08 JWH = John W. Huffman research chemical (RC) designade droger / internetdroger ( spice, K2) flera olika klasser naftoylindoler (JWH-08) tetrametylcyxlopropylindoler (XLR-) adamantoylindoler (AKB-48) många analoger genererar flera metaboliter hydroxylering, karboxylering monohydroxylering (Fas I) konjugering, glukuronider (Fas II) 8

9 Klassning LVFS 20:0 syntetiska cannabinoider Klassade (April 203). arkotika (n=20) 2. Hälsofarlig vara (n=0) arkotika (Aug 203) EAM-220 Hälsofarligvara (Dec 203) 5F-PB-22 STS-35 JWH-08 -(5-klorpentyl)analog AM-694 klorderivat AB-00 (JWH-08 adamantoylderivat) JWH-08 adamantylkarboxamide (SDB-00, 2E, APICA) 5F-AKB-48 (5F-APIACA) AKB-48 (APIACA) 5F-UR H-pentyl Kromatografi optimerad för metaboliter syntetiska cannabinoider bifunktionell stationärfas ACE Excel 2 C8-AR (00*2mm) C8 kedjor med integrerade fenylgrupper 44 metaboliter till 3 modersubstanser (A) 0.05% FA in 0 mm H 4 FA, (B) 0.05% FA in metanol HSS T3 (C8),.7 µm 50 x 2.mm i.d. 0.5 ml/min 60 C flack gradient 50-70% B inom 3 min 9

10 Arbetsflöde syntetiska cannabinoider i urin Provberedning 600 µl urin Hydrolys (β-glukuronidas), 20 min rumstemp SALLE (MeC, 0 M H 4 Ac) UHPLC-QTF-MS (AT290, 6540) 5 µl (2µl) injicerat, 7 minuters analys Auto MS/MS (data-dependent acquisition) MassHunter Qual Identifiering av prekursorer (MS) Matchning av spektra (Auto-MS/MS, fast CE 20 ev) MussHunter Quan Konfirmering av fynd i jämförelse mot standarder vid tröskelvärdet 2 ng/ml (5ng/ml) få positiva resultat är att förvänta! Function Criteria Mass accuracy ± 5 ppm Retention time ± 0. Score (MS) >80 Cut-off (Calibrator) 5 ng (2 ng) Score Lib (MS/MS) >80 (CE 20 V) Blankkontroll Hydrolyskontroll (JWH-8 5-H-pentyl glucuronid) Fyra standardera-d vid tröskelvärdet Standard Calibration (A) ame Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) otes RCS-4 A, 9,08 94,87 95,54 90,8 84,43 5-H-pentyl JWH H-pentyl A, 82,5 89,3 89,7 88,65 84,38 JWH H-butyl A, 88,4 96,73 85,7 90,6 96,88 JWH-08 5-H-pentyl A, 84, 96,96 96,95 95,25 87,5 UR-44 4-H-pentyl A, 70,7 87,84 72,32 72,89 76,58 MAM H-pentyl A, 89,59 94,0 93,72 87,84 89,89 JWH-09 5-H-hexyl A, 90,34 92,89 94,8 92,89 92,79 JWH-22 5-H-pentyl A, 8,95 89,9 95,88 90,36 88,2 AKB48 pentansyra A, 9,66 93,04 9,6 90,35 93,8 JWH-20 4-H-pentyl A, 87,79 89,4 88,2 92,97 89,89 JWH H-pentyl A, 76,54 78,29 9,8 86,2 85,64 d5-jwh H-pentyl IS d5-jwh H-butyl IS d5-jwh-08 pentansyra IS d7-jwh H-indol IS d9-jwh-08 6-H-indol IS d9-jwh-08 7-H-indol IS Autentiskt fall, urinanalys d5-jwh H-pentyl d5 JWH-8 d5-jwh-073 pentansyra 3-0H-butyl JWH-8 4-0H-pentyl d7-jwh H-indol d9-jwh-8 6-0H-indol d9-jwh-8 7-0H-indol JWH-073 butansyra JWH-8 pentansyra JWH-8 5-0H-pentyl Substans Funnet (ng/ml) JWH-08 4-H-pentyl 27 JWH-08 5-H-pentyl 6 JWH-08 pentansyra JWH-073 butansyra 6 0

11 Immunologisk screening abs 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,0 0, ng/ml Analyserat med Advia % +50% % 9.0% 5.8% 6.4% 5.0% 2.9% MAM-220 pentansyra 52% korsreaktivitet MAM H pentyl 36% korsreaktivitet JWH-22 4-H & 5-H pentyl 40 resp. 39% korsreaktivitet Ingen korsreaktivitet för UR-44 pentansyra UR-44 4-H & 5-H pentyl forts Tröskelvärde; HEIA 5 ng/ml, LC-QTF 2 ng/ml utvalda prover (3 månader, n=87) HEIA - LC-Q-TF F än god överensstämmelse mellan metoderna men UR-44 detekterades ej med HEIA 80 positiva fynd i 38 fall med LC-QTF JWH-22 5-H-pentyl, JWH-08 5-H-pentyl + 9 FP 33 Strategies for the analysis of synthetic cannabinoids in urine. A comparison between an immuno assay and an LC-QTF method Kronstrand R, Birath-Karlsson C, Brinkhagen L, Roman M, Josefsson M. Anal. Bioanal. Chem. 204 epub-

12 Rutinscreening för syntetiska cannabinoider i urin stor efterfrågan > 250 prover per vecka - problem med kontamination av instrumentet ny screeningmetod (T9) jan-4 problem okt-3 start (T5) sept B B A B A , Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib)Score (Lib)Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) Score (Lib) 90,6 89,84 90,6 9,4 83,0 87, ,2 89,2 95,26 90,38 76,07 56,08 6,80 0,00 8,36 83,0 89,88 83,65 0,00 83,0 89,00 9,03 82,07 8,62 83,0 94,69 9, 9,50 9,78 92,37 92,0 92,93 90,92 75,5 60,98 77,24 82,8 76,48 8,4 82,99 85,02 88,2 78,49 0,00 54,63 75,4 68,32 78,60 72,00 66,26 78,38 77,3 65,95 69,35 74,6 82,49 7,75 7,09 80,68 75,58 89,24 68,2 83,52 79,69 83,90 83,66 8,65 83,82 80,50 75,98 83,39 84,39 89,92 88,87 87,95 85,5 84,46 94,97 89,8 90,5 93,25 6,24 69,53 73,90 68,30 86,33 62,34 70,82 80,05 8,3 52,78 7,26 75,69 87,46 8,82 87,78 93,4 92,23 9,85 86,46 94,48 85,90 76,23 94,92 93,69 89,79 88,80 93,48 92,52 76,09 86,8 82,93 75,37 83,84 94,3 86,64 95,5 92,7 90,5 73,48 70,89 64,06 83,00 76,53 73,48 73,48 9,93 67,63 73,48 73,48 78,80 92,88 77,86 83,78 83,98 93,32 9,95 94,2 86,3 88,46 94,3 92,9 9,5 94,02 9,45 93,60 94,90 75,86 62,6 70,03 76,26 69,4 73,99 69,08 72,69 8,83 76,09 0,00 55,62 0,00 5,00 5,2 50,83 0,00 50,83 59,22 72,50 68,58 75,03 7,7 72,00 85,09 65,53 66,0 6,00 78,69 79,23 64,3 77,34 74,88 7,54 73,58 86,4 90,55 80,35 85,34 92,72 9,54 93,6 89,08 85, ,59 57,72 63,84 56,57 75,86 0,00 58,23 5,90 76,20 55,35 0,00 77,9 93,36 83,00 94,78 89,40 74,65 90,42 83,58 8,35 83,48 94,3 9,20 85,09 92,08 90,79 92,43 9,39 90,2 86, 85,9 88,86 8,44 93,22 96,42 94,6 89,9 96,09 72, 76,7 86,93 76,7 86,7 50,6 75,42 76,7 76,7 76,7 69,97 87,0 86,95 87,3 89,05 9,54 86,92 90,72 87,07 79,57 9,78 87,07 90,3 88,6 9,69 90,58 9,62 9,69 78,49 94,2 88,69 85,34 92,63 85,35 93,07 89,8 84,73 94,9 7,56 59,76 59,2 0,00 70,50 7,54 73,92 6,76 77,26 66,5 74,57 77,60 87,89 56,82 89,9 7,7 92,94 82,62 76,59 80,88 80,6 78,87 93,87 93,49 9,75 85,79 85,80 9,47 93,92 73,36 79,7 9,52 9,66 90,89 90,83 92,44 9,64 87,33 83,32 69,26 87,45 83,28 9, 78,8 8,87 88,7 90,05 0,00 68,55 79,54 72,26 58,48 0,00 62,33 76,06 72,39 0,00 7,93 6,60 88,76 87,74 87,83 87,28 62,47 86,4 76,27 84,20 90,35 89,22 8,46 89,65 9,7 88,74 87,77 9,67 8,02 78,82 82,5 82,23 75,77 80,3 86,39 84,79 87,49 90,73 68,77 73,55 52,68 6,89 64,56 0,00 73,92 67,30 50,34 73,64 80,49 80,49 74,8 84,27 78,7 75,88 7,82 79,98 77,46 88,06 84,32 80,5 76,05 83,8 87,0 83, Steg Mindre injektionsvolym, 2µl (vs 5) och höjda tröskelvärden, 5ng (vs 2) Steg 2 Utveckla ny snabbare screening metod (T9). ett mer känslig instrument (6550), 0.5 µl injicerat (jfr 5 µl ursprunligen) snabbare kromatografi, from 7 to 6 minuter TF-MS-analyser Bara de positiva fynden analyseras och verifieras med hjälp av den ursprungliga metoden (T5) Resultat syntetiska cannabinoider i urin Riktad QTF screening av 3 substanser genom analys av 44 metaboliter Tidsperiod T5 T9 Positiva fynd (5 mån) % ( mån) % start JWH-8 + JWH-73 + AM-220 UR-44 JWH-22 JWH-20 AKB addition of AKBs new pre-screening u har vi tillgång till ytterliggare 6 metaboliter till 7 nya modersubstanser BB-22 3-CH-indol AB-PIACA 5-H-pentyl 5F-PB-22 3-CH-indol AB-PIACA pentansyra PB-22 3-CH-indol 5F-AB-PIACA 4-H-pentyl PB-22 4-H-pentyl PB-22 5-H-pentyl ADBICA 4-H-pentyl PB-22 pentansyra ADBICA pentansyra PB-22 4-H-pentyl-3-CH-indol PB-22 5-H-pentyl-3-CH-indol ADB-PIACA 4-H-pentyl PB-22 pentansyra-3-ch-indol ADB-PIACA pentansyra det finns ett behov av att ständigt uppdatera screeningmetoderna! 2

13 Statistik - Beslag F F ADIS 203 Fynd Substanser 80 ADB-FUBIACA 6 ABIACA 59 5F-AB-PIACA 30 AB-FUBIACA H H 3 C H 3 C CH 3 ADB-FUBIACA H 2 H H 3C H 2 H H 3 C CH3 AB-FUBIACA CH 3 H 2 H H 2 F H 3 C CH 3 H 3 C CH 3 ADBICA 5F-AB-PIACA SKL 204 (jan-febr) Substanser 5F-AKB48 (5F-APIACA) AB-FUBIACA 5F-PB22 BB-22 H 5F-AKB-48 (5F-APIACA) F F 5F-PB-22 BB-22 Övriga internetdroger katinoner, fenetylaminer, tryptaminer, bensodiazepiner, andra standard gradientkromatografi (UHPLC) GHB THC enkel provberedning (SALLE för urin, PPT för blod) auto MS/MS (AT 6540) endast kvalitativ analys eget bibliotek, PCDL (för närvarande ca 20 substanser) tröskelvärde: urin ng/ml, blod ng/g (analytberoende) 3

14 Separation of isomerer (isobarer) x0 4 +ESI EIC(54.027) Scan Frag=25.0V FA_REF.d Smooth Fluoramphetamine (FA) F H * * 2.45 * Kinetex PFP Pentafluorphenyl x FA 3-FA 4-FA Counts vs. Acquisition Time (min) +ESI EIC(78.226) Scan Frag=25.0V MMC_REF_2.d Smooth Methylmethcathinone (MMC) * MMC H * Counts vs. Acquisition Time (min) * MMC 4-MMC mephedrone Cosmosil piap aphtylethyl π-πinteraktion alternativ isokratisk kromatografi Resultat internetdroger I urin och blod Riktad screening för >00 substanser Topp fem urin T6 Topp fem blod T8 Maj-Dec 203 n=3344 Maj-Dec 203 n=20 400/mån 50/mån Metylfenidat 26 MDPV 74 MDPV 96 PVP 78 3-MMC (3-metylmetkatinon) 66 3-MMC (3-metylmetkatinon) 57 PVP 63 Metylfenidat* 2* MDPPP (+ MDPV el. PVP) 37 Flubromazepam 20 övrigt 8 övrigt 63 totalt antal positiva % 34% *flera fynd, vid riktad frågeställning analyserat med 3Q LC-MS/MS 25C-BMe 2-amiodarone 2-FA 4-EMC 4-FA 4-MEC 5-MAPB 6-APB AH-792 beta-ethylmethcathinone butylone cathinone ephedrine MDPV badsalt ethylphenidate etizolam mcpp MDAI mephedrone mescaline methylone metiopropamine metoxiethamine methylone MPPP MXE norephedrine 4

15 Sammanfattning LC-TF-MS kan på ett snabbt och rationellt sätt användas för screening av ett stort antal prover på en relativt kort tid, men en uppföljande verifikationsanalys av positiva fynd är nödvändig. Martin Josefsson, Agilent Forensic Solution Summit, Mannheim Germany LC-QTF-MS kan användas för screening och verifikation vid ett och samma analystillfälle men är ofta mer tidskrävande både gällande analys och utvärdering av data. Med TF-MS metoder kan man uppnå den flexibilitet som krävs vid analys av internetdroger där omsättningen är stor för de substanser som metoderna bör täcka. De är möjligt att retrospektivt analysera data från tidigare analyserade prover och att utföra förutsättningslös (ej riktad) analys av data. Ansvariga medarbetare RMV Markus Roman (QTF specialist, blodmetoderna) Linda Brinkhagen (syntetiska cannabinoider i urin) Carina Munter (övriga internetdroger i urin) Carolina (Carro) Birath-Karlsson (immunologisk screening) Dr. Robert Kronstrand (toxikologisk specialist, design/planering) Tack för uppmärksamheten! 5

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare VTI notat 11-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare År 2005 2013 VTI notat 11-2015 Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Läs mer

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen

Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen rapport 5794 februari 2008 Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen Redovisning

Läs mer

Analys av rattfylleriolyckor

Analys av rattfylleriolyckor VTI notat 14-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Analys av rattfylleriolyckor Var och när sker olyckorna? Susanne Gustafsson Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljögifter i fiskk. åtgärder. ifråga. studeras är. Undersökningstyp. beskriva. ng för miljöövervakningg

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljögifter i fiskk. åtgärder. ifråga. studeras är. Undersökningstyp. beskriva. ng för miljöövervakningg f 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i fiskk Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer

Tre metoder Ett arbete

Tre metoder Ett arbete Tre metoder Ett arbete En undersökning av användarvänligheten, effektiviteten och känsligheten hos flödescytometri, Multiplate och ljustransmissionsaggregometri för att mäta hämning av blodplättarnas A

Läs mer

Effektivisering av inköpsprocesser

Effektivisering av inköpsprocesser ISRN LUTMDN/TMTP--5615--SE Effektivisering av inköpsprocesser En studie på Rottneros AB Examensarbete: 5615/2007 Författare: Linda Andersson Alexander Widell Handledare: Robert Lindroth, LTH Roger Persson,

Läs mer

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka

Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient. Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka Ny teknik fördelar och nackdelar för sjukvård och patient Peter Adolfsson Hallands sjukhus Kungsbacka För- eller nackdel med ny teknologi Mycket handlar om utbildning till sjukvård och patient samt att

Läs mer

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009 Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2013:3 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning

Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning Rapport SGC 218 Återvinning av näringsämnen från rötrest genom struvitfällning Svenskt Gastekniskt Center Maj 2010 Liisa Fransson Sofia Löwgren Gunnar Thelin Ekobalans Fenix AB Rapport SGC 218 1102-7371

Läs mer

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar. Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen

Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar. Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar Analyser av översvämningsrisk och bedömning av erosionskänslighet i strandzonen Ny Nationell Höjdmodell vid havsnivåhöjningar Analyser av översvämningsrisk

Läs mer

VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu

VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu VA-Forsk rapport Nr 2006-04 10års-regnets återkomst, förr och nu regndata för dimensionering/kontrollberäkning av VA-system i tätorter Claes Hernebring VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program

Läs mer

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp

Kust och hav. Samordning. Strategi. miljö, när musslorna utnyttjas. sillgrissla. Det kan. västkust. beskriva. Handlednin Undersökningstyp 1 Programområde: Kust och hav : Metaller och organiska miljögifter i blåmussla Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen Syftet är att följa

Läs mer

Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort

Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort Photovoltaic systems and its impact on low-voltage grid in urban areas Johan Norling EL 1408 Examensarbete på Umeå universitet för högskoleingenjörer

Läs mer

Förslagsverksamhet och dess utformning

Förslagsverksamhet och dess utformning 2004:151 CIV EXAMENSARBETE Förslagsverksamhet och dess utformning SARA LIDSTRÖM CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Industriell organisation

Läs mer

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher KANDIDATUPPSATS Hösten 2013 Statistiska institutionen Uppsala Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher Handledare: Rolf Larsson Författare: Erik

Läs mer

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Rapport Nr 2/06. Kemiska ämnen i båtbottenfärger. en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004 Rapport Nr 2/06 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Kemiska ämnen i båtbottenfärger en undersökning av koppar, zink och Irgarol 1051 runt Bullandö marina 2004

Läs mer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer

Attraktiv kollektivtrafik i små städer Bulletin 240 B Attraktiv kollektivtrafik i små städer Förutsättningar och möjligheter för ett ökat resande Andreas Persson 2008 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och

Läs mer

RAPPORT. Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet. Analys & Strategi 2009-01-15 WA

RAPPORT. Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet. Analys & Strategi 2009-01-15 WA RAPPORT Tillkommande utrednings- och specifikationsarbete gällande Restidsosäkerhet 10118133 2009-01-15 WA Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Uppföljning av gång- och cykeltrafik

Uppföljning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 743 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Uppföljning av gång- och cykeltrafik Utveckling av en harmoniserad metod för kommunal uppföljning av gång- respektive cykeltrafik med hjälp av

Läs mer

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?!

Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Ett företag- 2 årtal-2 diisocyanater Gör det någon skillnad?! Författare: Ulrik Edvinsson Handledare: Margareta Littorin Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll ER 2008:14

Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll ER 2008:14 Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll ER 28:14 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 16-544 22 59 e-post:

Läs mer

Effekter av dammbindning av belagda vägar

Effekter av dammbindning av belagda vägar VTI rapport 666 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Effekter av dammbindning av belagda vägar Mats Gustafsson Göran Blomqvist Per Jonsson Martin Ferm Utgivare: Publikation: VTI rapport 666 Utgivningsår:

Läs mer

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner

Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092. Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Rapport U2014:06 ISSN 1103-4092 Kunskapssammanställning beständigheten hos geosynteter i deponikonstruktioner Förord Den information som finns om långtidsegenskaperna hos geosynteter är inte alltid lätt

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå

kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå 1 Programområde: Kust och hav : Hälsotillstånd hos kustfisk biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå Författare: Se avsnittet Författare och övriga kontaktpersoner. Bakgrund och syfte med undersökningstypen

Läs mer

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik

Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik VTI rapport 686 Utgivningsår 2010 www.vti.se/publikationer Metoder för skattning av gång- och cykeltrafik Kartläggning och kvalitetsbedömning Anna Niska Annika Nilsson Mats Wiklund Petra Ahlström Urban

Läs mer

Evidens och kunskapsluckor i tandvården

Evidens och kunskapsluckor i tandvården Evidens och kunskapsluckor i tandvården INGEGERD MEJÀRE, SOFIA TRANÆUS & THOMAS DAVIDSON Summary Evidence and knowledge gaps in dentistry The practice of evidence-based dentistry means integrating individual

Läs mer

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 657. Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 657 Betydelsen av lokalt förankrad kunskap i två Uppsalabaserade bioteknikföretag Finn Landegren Uppsala, april 2008 ISSN 0283-622X Förord Denna uppsats

Läs mer

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär

Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär Denna studie är ett projekt inom programmet för forskning om företagshälsovårdens metoder vid (www.ki.se/imm/iir ) och har finasierats av Forskningsrådet för

Läs mer