Öppna data. erik. Bild 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna data. erik. Bild 1"

Transkript

1 Öppna data erik Bild 1

2 Transparens, insyn Råmaterial för innovation Demokrati Plattform för aktörer Vad är öppna data bra för? Bild 2

3 Värdet av data uppstår först vid användning ÖPPNA data, inte öppna DATA Ökar innovationskapaciteten Poängen med öppna data Bild 3

4 öppnadata.se - en portal för innovation under 2012 utveckla en teknisk plattform för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande samt under 2013 och 2014 vidareutveckla denna. [DNR ] Bild 4

5 Internetdagarna, 25 november International perspectives on Open Data EU:s ansvariga, VD på Open Data Institute, Danmarks och Finlands ansvariga, OKFN Tyskland, Holland Möjligheter och problem med att tillgängliggöra och använda öppna data Riksdagen.se och SVT Pejl, Ted Valentin Vad gör Sverige inom öppna data? PSI-utredningen, SMHI, öppnadata.se + Socialdepartementet + Näringsdepartementet Bild 5

6 2 st VINNOVA-utlysningar Mkr, projekt Bild 6

7 1. API för stationsinfo 2. GTFS-filer med planerad information för all Sveriges kollektivtrafik 3. Tillgänglig säker data från elnätsbolag 4. Skanegy Skolportal API 5. API för Nobelprisinformation 6. Hantera och publicera samlingar med öppen källkod 7. OpenDataUmea 11. Länkade öppna data i Sverige - Portal och nationell statistik 12. Konvertering av livscykeldata till internationell standard 13. Flygoperativt API för distribuerad tjänsteinnovation 14. Öppna upp företagsdata! 15. Sökdriven öppna data och samlingsportal för vidareutnyttjande - Örebro 16. Riksarkivet Open data (pilot) - ROND(p) 8. Stockholm EPR Open - Öppna 17. Offentliga Data stängda journaler genom aggregerad klinisk information, 18. Från byråkrati till innovation för bättre hälsa. 19. Aperire 9. Öppet bildarkiv 20. Taxi Stockholm 10. Länkade öppna data för 21. Standardiserade öppna Nobelpris datakällor för Svensk scenkonst Bild 7

8 Dopter AB, Katalogisering av svenska APIer och deras användning, Andreas Krohn Göteborgsregionens kommunalförbund, Öppen data i utbildningssektorn, Anette Larsson Helsingborgs Kommun, Kommunens finanser som öppen data, Jukka Heino IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, Öppen API-licens Företag, Daniel Rudmark IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Öppna datatjänster för miljödata, Marcus Liljeberg Kyab Sweden AB, Öppen realtids data, Kimmo Yliniemi Morus Konsult AB, Kompetensförstärkning kring kommunal öppna data, Jonas Öberg, Naturvårdsverket, Öppen miljödata - API, Gunilla Andersson Nemo-Q Int AB, Öppna datakällor Nemo- Q, Bertil Widmark Riksarkivet, DISKA - Digitala semantiska kulturarvsauktoriteter, Johanna Berg Socialstyrelsen, Öppna data - Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg, David Svärd Swedish Standards Institute, Öppen länkad data för skolan, Patrick Lindén Wikimedia Sverige, Wiki älskar offentlig konst, John Andersson Lunds universitet, Rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor, Stefan Larsson Metasolutions AB, Mjukvaruplattform och molntjänst för enkel publicering av länkade öppna data, Hannes Ebner, Worldfavor AB, Öppen Hållbarhetsdata, Frida Emilsson Öhrlings PWC AB, Verktyg och mallar för publicering av öppna kommunala data, Magnus Kolsjö Bild 8

9 Öppna datakällor #3 Bild 9

10 Öppna datakällor #3 deadline 4 november, 7 Mkr 1. Datakälla görs tillgänglig som öppna data 2. En ansvarig aktör öppnar datakälla som länkad öppna data Den länkade öppna datakällan ska ha karaktären av ett centralt register (basdata) och öppnas upp av ansvarig organisation. Det är nödvändigt att aktören med uppgiften att förvalta registret är en aktiv part i projektet. Exempel: lagtexter, upphandlingar, vägar, postnummer och organisationsnummer. 3. Utbildning och kommunikation B2B, strategiska insatser med långsiktig verkan, samverkan kring arkitektur, upphandling, organisatoriska och strukturella frågor. Bild 10