Katalog över Gunnar Ekelöf-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek Upprättad av Reidar Ekner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över Gunnar Ekelöf-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek Upprättad av Reidar Ekner"

Transkript

1 Katalog över Gunnar Ekelöf-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek Upprättad av Reidar Ekner 1 Samlingen, som förvaras på bibliotekets handskriftsavdelning, omfattar dels manuskript, dels brev. Handskrifterna är placerade i kapslar indelade i två serier, en med manuskript och en med brev. Kapslar innehållande manuskript är betecknade med romerska siffror, i förek. fall följda av liten bokstav. Kapslar innehållande brev är betecknade med ett B (som i Brev), följt av arabisk siffra. Manuskript och brev som inte befann sig i arkivbildaren Gunnar Ekelöfs ägo vid dennes död, men som tillförts arkivet senare, bildar en egen avdelning, betecknad Gunnar Ekelöf. Tillfört. Denna är på likahanda vis fördelad på manuskript och brev. Katalogen omfattar med få undantag inte fotografier. Det fotografiska material, som medföljt den överlämnade kvarlåtenskapen, förvaras och finns redovisad på Kart- och bildavdelningen, UUB. Förklaringar. Råd. Anvisningar Katalogiseringen påbörjades i jan. 1984, sedan undertecknad inför en avhandlingsopposition 1983 efter flera års frånvaro på nytt hade uppsökt handskriftsavdelningen. Katalogiseringens angelägenhetsgrad förtydligades ett par år senare i samband med det utgivningsprojekt som resulterade i Bonnierutgåvan av Ekelöfs Skrifter åtta delar, med ett separat Register utgiven Vid katalogiseringen tillfogades dock enbart i den digitala katalogen uppgifter om var ett stort antal utkast och andra manuskript, som GE själv inte publicerat, hade tryckts obeskurna eller i utdrag. Det mesta av detta hade efter hans bortgång anförts eller återgivits i diverse utgåvor, men också i artiklar och avhandlingar. Om Skrifter, se nedan! Ifrågavarande tryckuppgifter har i denna webb-upplagas manuskriptbeskrivelser utelämnats. Däremot hänvisas systematiskt till Ekelöfs egna tryckta verk, oavsett omfång. Uppgifterna är kodade, dvs. de anges med E-nummer, där de två första siffrorna anger årtal enligt principen i undertecknads Ekelöfbibliografi tryckt Det sista år som är med är alltså I Bonnierupplagan av Skrifter ingår en stor mängd tidigare opublicerat material, betydligt mer än vad som tryckts på annat håll. (Däribland det som före 1991 tryckts t.ex. i de av Ingrid Ekelöf redigerade volymerna Gunnar Ekelöf. En självbiografi (1971) och Gunnar Ekelöf. En röst (1973). I Skrifters kommentarer uppges de tidigare otryckta verkens manuskriptbeteckningar (i GE-samlingen), medan deras titlar kan sökas i Skrifters separata register, utk (ISBN ). Registret kan beställas t.ex. från (Om du väljer alt. Avancerat sök, räcker det att ange ISBN för att finna uppgifter om bok och beställning.) I övrigt hänvisas till min artikel Ekelöfsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Historik och katalogisering. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg 77 (1990), ss / R. E-r

2 2 Manuskript, m.m. I a. SJÄLVBIOGRAFISKT MATERIAL huvudsakligen tidigt Mestparten av materialet i omslagen 1-6 har tidigare förvarats i en plastad A4-pärm med hålslagsfattning iordningställd från 1960 av GE. (Skilda format; maskin, bläck o. blyerts.) 1. Släktpapper Handlingar rörande släkten von Hedenberg (8 bl.) Brev 1 juni 1965 fr. Olle Holmberg (Kopia; orig. i brevsaml.; 1 bl.) Julklappsverser 1919 till Modern och Mormodern (Kopior; orig. i brevsaml.; 2 bl.) bl. (1-11) 2. Betyg, m.m. Betyg, m.m. (4 bl.) Skilsmässohandlingar (5 bl.) Inskrivningsbok för hären (häfte) jämte Tjänstebrevkort och Frisedel (2 lösa blad; 2 bl.) bl. (12-22) + 1 häfte 3. Arv. Spektrum Arvshandlingar och avtal , m.m. (Stort format, 11 bl.) Ekonomi: div. brev i original, avtal, kvitton, m.m , 1954 (Kopior av breven fr. Gunnar Hahr, Ester o. Micha Riwkin gjorda o. placerade i brevsamlingen; 21 bl.) bl. (23-54) [Här har legat 1 brev 14 jun fr. Sven Strindberg.] 4. Picassoaffären Picassoaffären (2 bl.) Kvittenser, Paris (3 bl.) Brev fr. Otto G. Carlsund (Kopia, orig. i brevsaml.; 1 bl.) Brev fr. Oscar Reuterswärd (Kopior, orig. i brevsaml.; 3 bl.) Uppslagsändar till Carlsunds biografi (2 bl.) bl. (55-65) 5. Högsåra Högsåra - Stockholm (Dagboksant. aug.-sept. 1935, bläck; tr. E7301, s ) bl. (66-79)

3 6. Självbiografiskt och varia 3 Minnesämnen (4 bl.) Dispositioner (4 bl., varav 3 monterade på kartong av I. Ekelöf; en tr. E7101, s. 110f., en annan, ibid., s. 149) I slutet av förra århundradet (3 bl.) 8.XI.1936 Jag vaknade tidigt (5 bl.) Ant. från Lappland (5 bl.; därav ett utkast till "En i anden fattig", E4102) Plan af Brännäset (Ant. om skärgårdsstuga. Kopia, orig. = I.3.47r.; 1 bl.) Ant. om målare (Blyerts på C5-kuvert; 1 bl.) En moder. (Sida ur publikation tr. 1919, av GE plac. främst i den i ingressen ovan nämnda samlingspärmen; 2 bl.) Ett fotografi (Ur BLM = E5617; 2 bl.) Anon. brevkort fr. svensk i Indien (Kopia. Orig. i brevsaml.; 1 bl.) bl. (80-86A, ) [Här har legat 2 brev fr. våren 1940 fr. Barbro Mörne samt kopior av dikt och brev till B.M.F.; jfr E3408. Nu i brevsamlingen.] 7. "Själv./ Matte" Svart vaxduksbok med inlaga av rutat papper, 204x167 mm., använd från ena hållet betecknad som Matte, från andra som Själv. Bläck o. blyerts. Matte Logaritmiska räkneövningar gymnasiet numr I nr 1335 en inskjuten 2 s. lång betraktelse över ljusets natur. (72 bl.) Själv. Anteckningar Anteckningar från Lidingötiden, 1930-talet. Inskjutet bl.a. Mitt liv (Jag minns, jag minns...; jfr E3834) bl. (1-91) 8. Biografika Varia (Ej folierad) bl. + 1 häfte i omsl. 2 samt hela omsl. 8 ===== I b. SJÄLVBIOGRAFISKT OCH VARIA Accessioner nov och aug Skolan Hjärnans delar (blyerts)

4 Huvudpunkterna i buddhismen (blyerts) Grekisk läsebok, ss samt pärm m. annotationer och marginalteckningar (14 bl.) Förteckning 1961 på skolkamrater (dir.kopia) bl. (1-17) 4 2. Skolbetyg Skolbetyg bl. (18-41) 3. Identitetshandlingar, m.m. Visitkort (1 bl.) Debetsedel 1943 (1 bl.) Inbetalningskort för skatt 1943 (1 bl.) Nordiskt resekort utfärdat 12/ Pass utfärdat 9/ Pass utfärdat 18/ Pass utfärdat 6/ Körkort utfärdat 7/ Internationellt körkort (certifikat) med foto (efter 1965) (m. lös extra slutsida) Vaccinationscertifikat bl. (42-46) jämte 6 ej folierade handlingar 4 7. Räkningar och kvittenser (Ett urval gjort av R. E-r i april 1991 ur från Sigtuna inlånad pärm Kassa: Betalade fakturor.) 4. Räkningar A L Räkningar på böcker, möbelrenoveringar, kläder m.m bl. (47-61) 5. Räkningar från Lundequistska Bokhandeln AB Bokräkningar bl. (62-120) 6. Räkningar L W Räkningar på böcker, möbelrenoveringar, kläder m.m bl. ( ) 7. Räkningar, m.m. Hotellräkningar m.m. Sicilien febr

5 11 bl. ( ) 5 8. Checkräkningshäften, m.m. Arvodesavier (2 bl.) Checkräkningshäften bl. ( ) jämte 6 ej folierade häften 9. Sjukhusräkningar, m.m. Glasögonrecept (6 bl.) Räkningar från Akademiska sjukhuset, Uppsala, (6 bl.) Räkningar från Samariterhemmet, Uppsala, (11 bl.) Medicinsk information av överläkare Runar Brenning, Samariterhemmet Div. läkarräkningar (3 bl.) Sjukpenningkvitton (17 bl.) Postgirotalonger (29 bl.) bl. ( ) 10. Sjukhusvistelsepapper Obs! Intill 1/10 år 2021 tillgängliga endast efter särskilt tillstånd från familjen. Brev (i kopior) och intyg (7 bl.) Medicineringsanteckningar sista tiden (GE:s hand på bl. 250, i övrigt IE:s. A6; 17 bl.) bl. ( ) bl. jämte 12 ej folierade handlingar =========================== I c. SJÄLVBIOGRAFISKT Släkt (För handskrifter m.m. i omslag 2-7,1 och 8 prel. acc.nr = 7 nov. 1989, för 7,2-7,8 = 30 aug Bokstäverna A - G den 5 okt insatta som beteckningar på omslag i en motsv. kapsel SLÄKT med kopior gjord för Sigtuna hemarkiv.) 1. Fotografier Foton av porträttmålningar föreställande A. Hedenberg, A.L. Lewin, A.C. Lewin, M.M. Lewin (Direktkopior; originalfoton i kart- o. bildavdelningens GE-samling; 8 bl.) Foton av Hanna von Hedenberg samt av Valborg Ekelöf (omgift Hahr) med sonen Gunnar (Direktkopior; originalfoton i kart- o. bildavdelningens GE-samling; 2 bl.) bl. (1-10)

6 2. A. Släkterna Hedenberg och Lewin 6 Släkt. Anna Catharina f. 17/ (bläck av GE på bibliotekskort) Släktanteckningar av Valborg Hahr (10 bl.) Släktanteckningar av Gunnar Hahr (5 bl.) bl. (11-26) 3. B. Släkten Hedenberg Anders Hedenberg ( ), g.m. Anna Catharina Lewin ( ) J.L. Odhelius: Åminnelsetal, Sthlm 1799 (direktkopia av orig. i familjen Ekelöfs ägo; 11 bl.) Anders Hedenberg föddes (osign. manuskript, dock ej av GE, i genomslagskopia m. hskr. ändringar; 3 bl.) Carl August von Hedenberg ( ), son till föreg. Fotografi av gravmonument. Baksidestext av V. Hahr. (2 bl.) Ludvig August von Hedenberg ( ), son till föreg., g. 2 m. Maria Charlotta Åhman ( ) Korrespondens i släktfrågor: brev från, till, mellan F. Björling (Landsarkivet, Härnösand), Gunnar Hahr, Gösta Hahr, Elisabeth Åhman, Sven Åhman (kopior; orig i brevsamlingen; 15 bl.) Carl Ludvig Hedenberg ( , sonson till Anders Hedenberg, fosterson till Anna Elisabeth Charlotta Rehbinder. (Se handl. rör. släkten Lewin.) Hedenberg finsk adlig ätt (manuskript eller avskrift, uppställning i genomslagskopia; 3 bl.) bl. (27-60) 4. C. Släkten Lewin Adolf Ludwig Lewin ( ), g. m. Maria Becker ( ) En lyckans gunstling (osign. manuskript, eller avskrift, dock ej av GE; mskr. genomslagskopia) Brev till GE 14/ fr. Gunnar Hahr (direktkopior; 4 bl.) Anna Catharina Hedenberg, f. Lewin ( ), dotter till föreg. (Se släkten Hedenberg) Anna Elisabeth Charlotta Rehbinder, f. Hedenberg ( ), dotter till föreg. Ett brev om en vårkväll i Finland år 1844 (osign. mskr. manuskript, dock ej av GE, om ett brev från Anna Elisabeth Charlotta Rehbinder till dottern Louise) Brev fr. Olof Hedenberg till Valborg Hahr (direktkopia av avskrift, jämte direktkopia av fotografier; 3 bl.) bl. (61-69) 5. D. Gunnar Ekelöf: barndomen och ungdomen Ingrid Ekelöfs avskrifter ur korresp. inom familjen Hahr rörande GE samt hennes egen korrespondens efter makens död m. G. Hahr o. L. Hahr (18 bl.) har förts till Ingrid Ekelöfs samling (UUB), för vbf till IE:s hemarkiv, Sigtuna.

7 bl E. Valborg Hahr, skilsmässomål 1915 Skilsmässomål 1915 Valborg Ekelöf - Gerhard Ekelöf (mskr. avskrifter pag. 1-17; 18 bl.) bl. (70-87) 7, 1 8 F. Valborg Hahr, arvskifte 7, 1 Brev (Prel. acc. beteckning 7 nov. 1989) GE till Stockholms Stadsarkiv 4/ C.-F. Corin, Stadsarkivet, till GE 25/ GE: nedläggande av talan, till adv. Smedberg 28/ Ingrid Ekelöf till Gunnar Hahr 28/ Gunnar Hahr till Ingrid Ekelöf (svar på 28/3 1963) Ingrid Ekelöf till adv. Smedberg 3/ Ingrid Ekelöf: Kommentar till adv. Smedberg (2 versioner; 4 bl.) GE till H. Lindberg (anteckning eller brevkoncept) bl. (88-111) (Direktkopior, orig. i brevsamlingen ) 7, 2 Testamenten (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Testamente 1948 omf. 7 punkter (vidimerad fotostatkopia jämte 1 avskrift; 2 bl.) Testamente 1948 omf. 8 punkter jämte 1 avskrift (3 bl.) Testamente 1950 (rekonstruktion; 1 bl.) Testamente 1959 (avskrift; 1 bl.) bl. ( ) 7, 3 Bouppteckning, m.m. (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Valborg Hahrs inventariebok (20 bl. jämte omslag) Bouppteckning jämte bilagor (24 bl.) Anteckningar av L. Hahr (vidimerade fotostatkopior; 5 bl.) Kvittenser, m.m. (1 kuvert) (9 bl.) Kvitto bl. ( A) 7, 4 Kommentarer av Ingrid Ekelöf (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Kommentar till testamentena (3 bl.) Kommentar till tvångsskiftet (2x5 bl.= 10 bl.) Kommentarer till uppställning I och II (3 bl.)

8 Bifogade uppställningar I IV (5 bl.) bl. ( ) 8 7, 5 Anteckningar av Gunnar Ekelöf (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Anteckningar (4 bl.) Maskinskriven fört. med anteckningar (2 bl.) bl. ( ) 7, 6 Brev till arkivbildaren (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Hahr, Lennart 1961 (5) Kriminalpolisen, Stockholm 1963 (1) Kungsholms Express 1963 (1) Lindberg, Hugo 1962 (1) Salmonsson, Erik 1962 (1) Smedberg, Olof-Fredrik 1964 (2) bl. ( ) (Direktkopior, orig. i brevsamlingen ) 7, 7 Brev från arkivbildaren (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Freys Express 1963 (1) Hahr, Lennart 1961 (2) Kriminalpolisen, Stockholm 1963 (2, jämte bilagor) Kungsholms Express 1963 (1) Lindberg, Hugo 1962 (3, jämte bilagor Kompletterande uppgifter om förhistorien, koncept samt PS, manuskript ( Streck under ett öde, etc.), 9 bl.) bl. ( ) (Direktkopior, orig. i brevsamlingen ) 7, 8 Brev från andra till andra (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Ekelöf, Ingrid till Hahr, Gunnar 28/ " - till Hahr, Gunvor 21/ " - till Hahr, Lennart 29/3, 3/ " - till Salmonson, Erik 23/3 1962, 17/ (2) - " - till Smedberg, O.-F. 11/ , 25/ , 10/ " - till Öhman, Anders R. 11/ Hahr, Gunnar till Ekelöf, Ingrid 30/ Hahr, Gunvor till Ekelöf, Ingrid 25/ Hahr, Ingrid till Ekelöf, Ingrid 11/ Hahr, Lennart till Ekelöf, Ingrid 23/2, 14/ " - till Salmonson, Erik 10/ " - till Öhman, Anders R. 13/4, 8/ bl. Samtliga 18 brev överförda till brevsamlingen. (Direktkopior i Sigtuna hemarkiv)

9 8. G. Systrarna Tyra Svensson, f. von Hedenberg (1875 -?) och Hanna von Hedenberg ( ) Tyra Svensson (direktkopior av tidningsurklipp; 3 bl.) (Hanna von Hedenbergs papper ännu i hemarkivet, Sigtuna) bl. ( ) bl. ===== 9 I d. SJÄLVBIOGRAFISKT Fickkalendrar Dagböcker För korta notiser använde GE förtryckta kalendrar av det slag som KF och dess veckotidning Vi skänkte sina medarbetare. De innehåller i regel, efter sidorna för dag för dag-notiser, några ark med kalenderbitar -uppgifter. De blanka sidor som ibland förekommer har GE endast undantagsvis utnyttjat. Hans bruk av böckerna är föga systematiskt; i en del förekommer bara enstaka noteringar. Fickdagbok KF, 105x72 mm. (Boken är paginerad 1-194) Fickdagbok KF, 105x72 mm. (Boken paginerad 1-192) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Boken paginerad De avslutande tomma bladen saknar anteckningar.) Fickdagbok KF, 105x72 mm. (Boken paginerad De avslutande tomma bladen saknar anteckningar.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Boken paginerad De avslutande tomma bladen saknar anteckningar.) Fickdagbok A&W, 105x72 mm. (Boken är paginerad och avslutas med ett opag. adressregister, där GE utnyttjat endast bokstaven N) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Boken är paginerad Innehåller även en ATLAS.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad Innehåller även en ATLAS.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-80)

10 10 Fickdagbok A&W, 105x72 mm. (Boken är paginerad samt avslutas med ett opaginerat adressregister.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-82) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-90) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-90, de avslutande tomma bladen saknar anteckningar) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen pagionerad 1-88, de avslutande tomma bladen saknar anteckningar) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-88) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-80) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad men dagarna nummersatta, kalenderdelen är paginerad 1-32) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad men dagarna nummersatta, kalenderdelen paginerad De tomma sidorna saknar anteckningar.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad men dagarna nummersatta, kalenderdelen paginerad 1-96) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad men dagarna nummersatta, kalenderdelen paginerad 1-96) Fickdagbok A&W. 135x85 mm. (Endast en sida per vecka; opag., 66 ss. exkl, försättsblad.) Fickdagbok A&W. 100x70 mm. (Endast en sida per två veckor; opag., 32 ss.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen opaginerad, men dagarna nummersatta, kalenderdelen paginerad De avslutande tomma sidorna saknar anteckningar.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen opaginerad, men dagarna nummersatta, kalenderdelen

11 paginerad De avslutande tomma sidorna saknar anteckningar. 11 Adressböcker Adresser och telefonnummner och 50-talet. Svart anteckningsbok med register A-Ö. (96 ss.) Telefonbok i stort sett 50-tal + 60-tal. Svart anteckningsbok med register A-Ö. (144 ss.) Kapselns dag- och adressböcker omfattar cirka sidor (Atlas-sidor oräknade) sidor ======== I e. SKOLBÖCKER Marginalteckningar och kommentarer Sidor med marginalteckningar och kommentarer i skolböckerna, som bevarats av modern (död 1961). Här kopior efter originalexemplaren, som stannat i familjen Ekelöfs ägo. (Direktkopior, mestadels av hela uppslag, gjorda för UUB hösten 1990 av R. E-r.) Acc. 30/ Ahlberg, Calwagen Ahlberg, Ad.: Den kristna världs- och livsåskådningen, 1922 Calwagen Nordgren: Tysk språklära (28 bl.) bl. (1-29) 2. Cicero Österberg, J. (utg.): Cicero: Laelius de amicitia, bl. (30-42) 3. Forssell Skårman Forssell Skårman: Lärobok i botanik för gymnasiet bl. (43-53) 4. Gummerus Rosenqvist Gummerus, J. och Rosenqvist, V.T.: Lärobok i kyrkohistoria, bl. (54-106) 5. Maupassant

12 Maupassant, Guy de: Contes choisis bl. ( ) Moll Moll, T.: Lärobok i fysik, I, Mekanik Moll, T.: Lärobok i fysik, IV, Akustik och optik bl. ( A, ) 7. Odhner Odhner, C.T.: Lärobok i fäderneslandets historia, Nya tiden bl. ( ) 8. Steffen Steffen, R.: Svensk litteraturhistoria bl. ( ) 9. Söderblom Söderblom, N.: Översikt av allmänna religionshistorien bl. ( ) 10. Wigh Wigh, E.: Aus deutscher Kultur und Gescichte bl. ( ) bl. ===== II a. TIDIGA MANUSKRIPT 1. SKOLAN. Papper från gymnasietiden, Div. utkast, anteckningar, skojtexter o. teckningar på lappar i olika format. Huvudsakligen blyerts bl. (1-52) 2. SKOLAN. Kamratpapper från gymnasietiden Teckningar o. ant. av Claes Ek m.fl. (13 bl.)

13 13 Fyra anteckningshäften av Carl Nordenfalk (32 bl.) Skämttexter av Jan-Erik Andrén (25 bl.) Skämttexter av Yngve Kämpe (41 bl.) bl. (1-70, jämte kompletterande A-serie 4A-5A, 7A, 9A-27A, 34A-38A, 41A, 43A, 46A- 54A, 62A-63A, 65A-67A) 3. Skärvor av en diktsamling, a. B.G. Ekeloef. Le monde [Skärvor av en diktsamling 1-27] Anteckningsbok med rostbrun pärm och ryggspiral, 134x92 mm. (Har tillhört Mareile Ekner.) (17 bl.) (1-17) Renskrifter (mskr., 6 bl.) (1-6) Skärvor av en diktsamling (Ur Ord och Bild = E4620; 2 bl.) (1-2) 3 b. B.G. Ekeloef, paris, le monde Skärvor av sönderslagna dikter 1-27, + utk. t. Vad finns... (E6201), m.m. Antecknings- bok med grågrön pärm och ryggspiral, 134x92 mm. (Har tillhört Mareile Ekner) (12bl.) (1-12) bl. 4. Cahier I Tankesamling för en överlägsenhetens moralfilosofi 4A. Cahier I Tankesamling för en överlägsenhetens moralfilosofi Anteckningsbok av ringblockstyp, 229x180 mm., fullskriven med tät blyerts från båda hållen. I texten ingår förlaga till E5014. Anteckningsboken tillgänglig endast för kontroll. För renskrift, se 4B! För direktkopia av handskriften, se Gunnar Ekelöf. Tillfört bl. (1-72) 4B. Cahier I Tankesamling för en överlägsenhetens moralfilosofi Renskrift på maskin av 4A, utf. av Ingrid Ekelöf (A4) bl. (1-114) bl. ===== II b. TIDIGA MANUSKRIPT (forts.) 5. Diktutkast, ca 1934, 1939 Förlåt mig (Förlåt mig... - Triviala fakta... - Mitt hem var... - Timmarna går... - Stilla stöter morgonljuset... - Jag är sjuk och världen...) (6 bl.) (jfr E5134) Elegi V (Min själ är sjuk...) Ur cacbunten (Jag vaknar på morgnarna...) Carolina Rediviva (Gå genom världens dörr... - Lugnet är inte för dem... - Jag trär de tunga... (jfr E5134) Orfeus (Jag har spelat...)

14 Svår stund (Någon ser oss...) När ödet väcker... (jfr E3415) 1939 (Se de svarta...) (- Teckningar (grotesker) bl. (1-13) Utkast, dikt och prosa, , ca 1934 Bilan, Paris (ur ringblock, rutat papper, 170x110 mm.; bläck, 10 bl.) Jag talar till dig... Jag följer dig... Jag saknar bärighet... Skriva "Uppenbarelserna" Den indiska religiositeten - Runt omkring oss - Solnedgångar (En bleknad gryning...) Vattenfrukt (teckning) Man skall inte Encheiridion (10 bl.) 1922, 16.I. Es war [Kafka] - Det otvetydigaste uttryck bl. (14-42) 7. Blandad prosa, tidig Komp[endium] Kjellberg. Grekisk och Romersk konst (7 bl.) De fiktiva värdeomdömena Vad är verkligt? Ett obegripligt påstående Om självmord - Vad är verkligt? Femtiårsbrev till Bull Samarbete (6 bl.) Diktarens egentliga uppgift Ord! Ord! Grälsjuka Le romantisme suédois (om Stagnelius och Almqvist, 2 bl.) Rom[anen] börjar med - Berättelsen om det som aldrig hände (med kommentar av Ingrid Ekelöf, 2 bl.) Radiospel Jaså, du tänker rymma (3 bl.) bl. (43-70) 8. Novellprosa, tidig Berlin 1933 Jag står i förbindelse; En natt (8 bl.) Labyrinten (9 bl.) Brev till en vän (8 bl.) Minnet; Det osynliga (1 bl.) Romanen Äventyrsroman Romanämnen En kväll som andra Projekt Bok av grotesker (3 bl.) bl. (71-104)

15 9. Cahier 5, omkr Trådhäftad skrivbok med mjuk gultonad pärm o. inlaga av olinjerade blad. 160x200 mm. Bläck o. blyerts. Blandat innehåll, bl.a. översättningsutkast. Framifrån Estetiska ant. - Surrealism (utk. t. 3211) - Teckning (återg. E8201, s. 14) - Automaten (I. Jag är död...) (tr. E7101, s ) - Lektionen (Om Mr. Palmer) - Artikel (Om universalkonsten) (utdr. tr. E8502, ss. 80/215) - Emedan jag tänker på annat (Regnet smattrar..., E5412) - Gravarnas revben... (dikt, möjl. 1962) - Teckning - P[aul] V[erlaine], arbetsant. t. E Bildernas liv (estetiska ant.) - Teckningar - Herdetimmen (Röd vilar månen ) detta språk (om bl.a. Rimbaud) - Teckning (dockfigurer); m.m. Bakifrån Hur vacker en sommarmorgon... - Blommorna dolde... - Scen - Abstract music (A glove is empty fingers...) - Utk. t. E Det kommer en tid... (variant av Silversång, E3401) Länge skola vi minnas... (utk. t. Petronius, X, E6001) - Ingen vet vilkens kropp... - Smekning (teckning) - Här är källans öga... (utk. t. Petronius, III, E6001) - Diktens medel och mål (E3312) - Från städernas utkanter (kåseriuppslag) - Je m en allait.../ Där gick jag och värmde... (Rimbaud o. Rimbaudtolkn., jfr E3321) bl. (1-92) 10. Hänvisningar Hänvisningar av Ingrid Ekelöf (4:o, kartong) bl. (1) ====== 197 bl. ===== III a. REGISTER OCH TIDIGA ANTECKNINGSBÖCKER REGISTER 1. Register Register N:r GE:s egen kortfattade innehållsöversikt över 16 anteckningsböcker. Bläck o. blyerts. (2 bl. i slutet kuvert) Register N:r Direktkopia av föreg. (1 bl.) Register N.r Renskrift på maskin försedd med nya alfabetiska signa samt kommentarer av Ingrid Ekelöf (A4, 5 bl. i häfte) bl. (1, 1A, 2, 2A, 3-7) TIDIGA ANTECKNINGSBÖCKER 2. Anteckningsbok le spiralbloc (N:r 5). 1929

16 Franskt croquis-block i liggande format 179 x 261 mm., m. hårda pärmar, spiral i vänster kant. Blyerts. Boken använd såväl liggande som stående. Huvudsakligt innehåll: teckningar och bilddikter. (Materialet utnyttjat i E8201, se nedan.) Segelyacht (blyertsteckning) - Konstruktionsritningar av d:o - Viggliknande blyertsteckning i cirkel (återg. E8201, s. 36) - Konkretistisk teckning i dubbelcirkel - Bibiskrptsyz... (E6201, s. 103; - ZYX (lettristisk dikt) - Carte de visite rrr... - Aouiiih II (lettristisk bilddikt) - Segelbåt (teckning) - Mefiez-vous... - Allô... - Légende du vieux Soupcacqa (Je suis venu...; E6201, ss ) - Pan!... (diktteckningar i cirkel) - Europe (lista över världsstäder) - Stående dubbelfigur med sol (teckning) bl. (1-21) 3A. Anteckningsbok Cahier N:r 6 (N:r 6) Franskt ritblock 210x135, spiral i övre kant. Blyerts o. bläck. (Huvudsakligt innehåll: reflexionsprosa) Varför är vi födda - [på baksida av samma blad:] Omfamning (teckning, tr. E6201, s. 120) - Livet har slagit - Att hjärnan är - Skynda er - Det är fullkomligt vansinnigt - Om vi gjort en handling - Den verkligt stora konsten - Barn böra uppfostras - Döden är - Om man bara har ett rent hjärta - Teater - Mitt hem är något oordentligt... - Tralalalalalalala (teckning) bl. (1-13) 3B. Anteckningsbok Cahier N:r 6" (N:r 6) Avskrift Avskrift av föreg., utf. av Ingrid Ekelöf. Mskr., A4. Med förklarande försättsblad av I.E bl. (1-10) 4. Anteckningsbok "Cahier N:r 7 Franskt ritblock 210x135 mm., spiral i övre kant. Gud (Solen som sjunker...) - Liksom i en orkester (tr. E6201, s. 95) bl. (1-3) [10 tomma blad avlägsnade vid katalogiseringen] Löst anvisningsblad av Ingrid Ekelöf (1 bl.) bl bl. ==== 16 III b. ANTECKNINGSBÖCKER A-F Anteckningsbok A (N:r 9)

17 17 Svart vaxdukshäfte med inlaga av linjerade blad. 205x170 mm. Fransk glosbok med teckningar och diktutkast på franska. (Huvudparten av konstruktionsteckningar och franska diktskisser återgivna fotografiskt, något omkastade, i E8201, ss ) Framifrån Glosbok - Geometriska konstruktionsteckningar - Une deux... - Poête (Tes yeaux rondes...) - Rose (Allô Saturne...) - Teckningar - Ville (nuages...) - Krach! (Les arbres...) - Cataractes (Echiquier...) - Poème (mon sang...) - Fleurs, Fleurs... - Le regard fixe... - Une étoile filante... - Uranus!... Annoter... - Tornell...; m.m. Bakifrån Glosbok - Point d exclamation... - Forme des lêvres... - Cristal doux... - Övervintring (Den som tröttnat...) - Saga (Jag går...) - Bihang I (Ett samtal med döden... - Jag satt vid skrivbordet...) (jfr E6201) - O monde... - ô ô ô... - Chanson... - Soir... - Dreaming of you... - O rêves / Blanc et bleu... - I ll write... - A toi... - Le tram... - Suivez-moi... - mon âme... / Jag kvittrar... - Souvenir de Londres (Après avoir...) - Fin de poème bl. (1-113) Anteckningsbok B. Trol Trådbundet häfte i tunt grönt läder med guldrand, inlaga av linjerade blad med guldsnitt 159x101 mm. Bläck. (2 bl. vattrat pärmpapper jämte 11 linjerade blad.) 1. Det förefaller mig som om - 2. Reseintryck: Mitropa-Schlafwagen (slutet av texten saknas) bl. (1-11) Anteckningsbok C. (N:r 11) Rest av grönt spiralblock, frampärm o. 4 linjerade bl. 171x110 mm. Blyerts. Notutkast - Le voilier... (jfr E4814) - Bosättningslista Paris bl. (1-4) Anteckningsbok D , Svart vaxdukshäfte med inlaga av linjerade blad. 185x120 mm. Bläck o. blyerts. Blandat innehåll. Framifrån Ett stjärnfall gnistrar... (jfr E3601, E6201) - Försvar för det rena förnuftet - Vad skall jag ge dig... - Jag skriver till Er - Mitt livs outsägliga fattigdom - En hög visa (Jag minns mitt...) - 13 IX 36 (Jag hatar människor...) - Hur mycket ädlare... - Tankar i drömmen om R[imbaud] - Morgon (Sakta, sakta...) (jfr E3601) - betr. Prosadikten; m.m. Bakifrån Utk. t. Korollarium, E Utk. t. Osynlig närvaro, E Den välkomna solen... (variant av Mitt hem är något oordentligt ) - Jag genomläste i tankarna - Hur ödsligt röd - Utk. t. Säg, vart går hon - Att skriva är en genväg - Jag går ut... - Tillägnan: Till den som söker Gud - Kära Magda - Utk. t. Korollarium, E Pjässcenario - Ur Majs brev till Vildmarkskåseriet; m.m

18 82 bl. (1-82) 18 Anteckningsbok E (N:r 10). Ca Engelsk Ring-Leaf Book, 3-hålslagspärm i rött klot med svart innerpärm och inlaga av rutade blad 176x115 mm. (Ytterpärmen avlägsnad vid katalogiseringen.) - GE:s karakterisering av innehållet: div. filosofemer samtida m. att Karavan utkom. Innehåll Från dadaism till surrealism (utk. t. E3404; bläck o. blyerts, 7 bl.) (1-7) (E-forts.) I innerkapsel även linjerade 3-hålslagsblad av annan typ med röd dubbellinje upptill i två format: 152x95 mm.: Den gud som människorna... - För mig är dikten tro... - Kärlek torde helst - Sinnenas översinnlighet - Konst är människors försök - Apropå Swedenborg - Begreppet de fem sinnena - Allt är rel. - Jag ser mig om... (utk. t. E3903) - Skoglar - Utställningar Wretman (utk. t. Från Lersjö till Paradiset) - Hatet (bl. 27); m.m. (23 bl.) (1-22, 27) 151x101 mm., med guldsnitt: Hundstjärnan (jfr. E3426) (4 bl.) (23-26) bl. (1-34) Anteckningsbok F Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x120 mm. Påbörjad som dagbok Båstad 28 juli 1931, kommenterad på bl. 1 av GE Framifrån Dagbok - Som stora lungor..., E Atomen är - I halmhatt på stranden... - Jag är trött och svalorna... - Sjömannens dröm - Skriv vansinnet..., (dikt, avskriven efter G. Björling) - Hahaha! - Lovtal: Inför människorna - Jag medger att - Förstenad... - Pour un future poème - Solens grenar... - Säg, vart går hon... Utk. t. E Utk. t. E Utk. t. art. om Eric Grate - Utk. t. E Teckningar - Utk. t. Att se sig själv..., jfr E Mesterton; m.m. Bakifrån Måndag - Sedan 5 årtionden bl. (1-64) [Här har legat dikten Tång (Dyningen...); nu i XXIVb:18.] bl. ===== III c. ANTECKNINGSBÖCKER G-N Anteckningsbok G Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x117 mm. Blandat innehåll. Framifrån

19 19 Retorik 1931 (utk. t. Tal) - Utk. t. En kväll, en dörr, E Poem (Väggarna trycker...,) - Utk. t. E Utk. t. Ugglan fladdrade... och t. Hälsans och skönhetens... (båda tr. E3603) - Utk. t. Nordiska stämningar o. andra dikter i E3601, bl.a. Nattvandring - I det fjärran landet = utk. t. Solnedgången, E Drömmar vid havet - Utk. t. E Ant. om Fridegårds "Jag, Lars Hård"; m.m. Bakifrån Innehållskarakteristik av GE 1962: "Värdefullt från slutet av 32" - Utk. t. E5907 o. E6212 (forts. på bl. 1 framifrån) - Utk. t. E Så underligt att komma hem - Sjongar Lars långvisa (Det bor i mina tankar...) [uppteckning] - Förskingrat är arvet bl. (1-134) Anteckningsbok H tal Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 205x129 mm. Blandat innehåll. Framifrån Dagboksant. om Maj [Strindberg] - Nära den största tröttheten... - Div. diktutkast - Början av brev t. Ingrid [Mesterton]; m.m. Bakifrån Prel. innehållsfört. t. E Diktutkast - En vacker dag - Havsväxt (Vad bryr mig... - Maximer - Martinson (utk. t. övers. t. franska av Martinsons dikt Namnlöst (Nomad) jämte förslag till fransk volym av nordiska dikter) - Det finns poesi och poesi; m.m bl. (1-42) Anteckningsbok I (?) Rom. Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x120 mm. Blandat innehåll. Framifrån Rom. Strötankar - Ant. till självbiografisk roman - Novellämnen Bakifrån Diktlista - Om Bodil Bech - E Romanfunderingar - På något vis har bilden - Diktskisser - Professor Gustawi (jfr E3809 o. E3801) bl. (1-26) Anteckningsbok J Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x120 mm. Blandat innehåll. Framifrån Ordlista t. Bodil Bech - Vad hjälper mig fjällenas blå... (övers. efter B. Bech) - Utk. t. E Utk. t. E Stjärnorna falla... - Ant. om det vilda - E E Utk. t. E Teckning av motorbåt Bakifrån Lista över lokala uttryck - Bok. o. prosalistor - Ant. om Edvard Munch - Utk. t. E3706; m.m

20 34 bl. (1-34) 20 Anteckningsbok K (?) Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 155x122 mm. Blandat innehåll. Framifrån Teckning [På pärmens insida] - Utk. t. E Prosaant. - Diktskisser bl. a. på "Jag hatartemat" - Utk. t. E Utk. t. E3917 (Eufori) - På bron, Munch (Se flickorna...) - För du skall göra en resa... - Utk. t. E Utk. t. E6214 [löst blad] - Utk. t. E Zakmi Dil (E5022); m.m. Bakifrån Ant. t. självbiogr. roman - Skulptur - Sörj ej... - Plan över lägenhet - Det är strängt taget [= Allt är strängt taget] - Diktämne. Allt i början eld ; m.m bl. (1-46) Anteckningsbok L Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 203x122 mm. Blandat innehåll. Framifrån Utk. t. E3706 Bakifrån Utk. t. E Jag hatar dem... - Utk. t. E Motorbåtsteckningar; m.m bl. (1-23) Anteckningsbok M. (N:r 7) Promenader Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 155x92 mm. Mycket blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Utk. t. Demon och ängel, E Planer t. E Den religiösa känslan - Vilka gödselhögar - System är av ondo - Ängeln är en avatar - Makt är surrogat - Mänsklighet (Hur många...) - Rest av [det hemliga] alfabetet - Refl. - Utk. t. E Se unga människor dansa... - O natt då människor förtvivla... - Till Glumdalclitch (jfr E6210) - Värtan Sceneri - Och blomman som trampades... - Rymdens ögonglob...; m.m bl. (1-36) [Här har legat blad Projekt Bok av grotesker, nu i IIb: 8] Anteckningsbok N Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 155x92 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Vrakgods / Drömmen; scener o. refl. kring pjäs, förstadium t. E Midvinterdröm (Av sjöar...) - Om Vespasianus andra fälttåg mot parterna Bakifrån Ant. t. E Boklistor o. tavelfört. - Att överföra i agenda: Dikt och verklighet - Planer t.

21 21 urvalsvolym m. anm. t. E Et sans m inquiter... - A l Italie [Apollinaire] - Jag anlägger tre huvudsynpunkter bl. (1-58) [Här har legat 2 lösa blad planer för prosa: En eremits memoarer, Konsten att bo på landet ensam ] bl. ===== IV a. ANTECKNINGSBÖCKER O-W Anteckningsbok O. Ca 1938 Svart vaxduksbok med linjerade blad. 165x102 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Ant. om Bull - Art. om kritik - Akt I (skiss t. pjäs, Vrakgods) - Utk. t. E Själen är ett öga... - Snälla Erik [Mesterton]... - Det av mig som skall bestå... - Scen - Ant. om konst- o. litteraturhistoria; m.m. Bakifrån Reflexioner - Diktutkast t. bl.a. E Antologi (ant. t. E4001) - Mötas och skiljas (utk. t. Jag mötte dig sent..., E5101) - I-XII (översikt på löst blad) - Lägenhetsanteckningar; m.m bl. (1-44) Anteckningsbok P. Ca 1940 Svart vaxduksbok med linjerade blad. 165x113 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Slussar öppnas (utk. t. E3925) - Teckn. av motorseglare/husbåt - Här står jag... - Utk. t. Le Nôtre, E Vid åttatiden åldras boulevarden - Ant. på franska om Edith Södergran, Jan Fridegård, Harry Martinson - Hålla i ant.-bok; m.m. Bakifrån Totentanz (Du sitter där...) - Arbetsant. t. E Utk. t. Le Nôtre, E4701; m.m bl. (1-26) Anteckningsbok P-1. Ca 1938 Kartongomslag med linjerade blad 152x95 mm. av 3-hålslagstyp med röd dubbellinje upptill. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Nu är jag död IX.1938 (ant. fr. båtresa) - Utk. t. Rondel (Gå kära kropp..., E5101) - Rabbe Enckell - Liten ordspråksbok - Repliker (scen, Vrakgods) - Utk. t. I den unga sjudande..., E Tjärven (utk. t. E3812) - I sista stund..., utk. t. E Utk. t. E Utk. t. När livet upphört..., E4101; m.m

22 22 bl. (1-22) 22 Anteckningsbok Q (N:r 2) Svart vaxduksbok med linjerade blad. 165x112 mm. Framifrån Ant. om tavlor m.m. - Drömmarna som... (utk. t. Varken..., E6016); m.m. Bakifrån Rimmade utk. t. E4133 och E4302 (ett utk. i faksimil o. renskrifter E8102, ss ; varianter E8609, ss. 277f.) - Apropå - Nuet är likamed Rummet - Viltsås; m.m bl. (1-18) Anteckningsbok R (N:r 1). Ca 1941 Svart vaxduksbok med linjerade blad. 165x112 mm.... innehåller bl.a. en del anteckningar om krigsstämningar (GE). Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Notbok I. Dorotea, april (reflexioner om religion, m.m.) - Dalarötankar (om tyskar, m.m. - The Righteous Man (dikt på eng., av Butler) - Utk. t. Jag hörde vildgäss..., E Utk. t. Kosmiskt, E Utk. t. E Utk. t. E Utk. t. Till de folkhemske, E4324, E Ode över en stadsplan..., utk. t. E4324; m.m. Bakifrån Då vaknar du... (utk. t. parti av E6002) - Utk. t. E Utk. t. E4135: For Annie (THANK Heaven...) [dikt av E. A. Poe, jfr E4135 o. E. 4203] - Utk. t. Gymnosofisten, E Meningen med H. (prosasynopsis) - Boye II - Utk. t. E B[ertil] L[ybeck] (ant.) - Utk. t. E Songes (ant. om E4602) - Eric Grate (ant.) - Excerpt för anv. tll De litterära torpens tid - Ur författarens företal - Nöjsamt... - När som vemodsdragen... Rövaren och jungfrun (Hagar Olsson); m.m bl. (1-74) [De tre bladen VIII: har tillhört ant. bok R] Anteckningsbok S (N:r 4) Block med spiral i höger kant och svarta pärmar. Inlaga av linjerade blad. 141x88 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån 18.VI.1942, från Dorotea (utk. t. Gallret, E4701) - Utk. t. E Rimmade utk. t. E Organisationen Död... - Båtteckningar - Två kvinnor skrev...; m.m. Bakifrån Utk. t. E Sjostakovitj (Var finns ett folk...) - Här ligger jag i Marstrand...; m.m bl. (1-31) Anteckningsbok T Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 186x119 mm. Anteckningar till En Mölna-

23 Elegi och 13 preludier. Mollösund 1 sept (GE). Korta utdrag tr. E7101, s Daphnis & Chloe (ant.) - Utk. t. Månen går upp, E Utk. t. E Middag 14 sept (utk. t. Den gamle superkargören, E 4501) - Tavelförteckning - Rimmade utk. t. E Jag satt i mitt arbetsrum (dröm) - Sj.biografi (ant.) - Det outsägliga; m.m bl. (1-23) Anteckningsbok U Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 136x82 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Utk. t. E Carmen - Kris (En mulen åsnedag...) - Teckning av hus - Bokplaner - Utk. t. enkätsvar om rekommendabla böcker; m.m. Bakifrån Utk. t. Krigsnätter, E Åskan mullrar på avstånd... - Jag är en tänkande svamp... - Jag drömde i natt: / Gå inte dit...; m.m bl. (1-41) Anteckningsbok V Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 137x79 mm. Framifrån Syreners vita eld... - Det var fruktan som... - Större blir den som...; m.m. Bakifrån Sv. lok.patr. (om lokalpatriotism) - Utk. t. E Husritningar; m.m bl. (1-22) Anteckningsbok W (N:r 12) Olinjerat spiralblock 210x164 mm., spiral i överkanten. Blandat innehåll, däribland div. husplaner o. husritningar. Bläck o. blyerts. Från bakpärmen Ode till katterna i Rom (Jag har sett dem..., jfr E5313) - Vinden är vresig..., E Om hösten, om det höstliga..., E Föraktet... - Evert dävert... (utk. t. grotesk) - Jag reser kring mitt rum... (utk. t. grotesk) - Vad gör mig... (utk. t. E6210) - Jag drömde i natt / vi var på ett hotell... - Den som i porten vid Johannes... - Jag tror inte..., E4808; m.m bl. (1-35) bl. ===== IV b.

24 ANTECKNINGSBÖCKER X-Ö, AA-AD 24 Anteckningsbok X (N:r 13). Hölö ca Spiralblock med stålspiral i överkanten. Inlaga av tvärlinjerade blad. 210x170 mm. Mjuk frampärm, hård bakpärm. Innehåller bl.a. Mölna-texter (E6002) o. utk. t. Vestlundsdikter. Framifrån Dröm natten t. 31 jan På gammalt tema... - Jag vaknar dyster... - Om världen vore sommar... - Som gammal obefintlig..., E5607) - Sänk dina pretentioner... - Och minns du... (Mölna) - Spenabarn... (Mölna) - Det dånar inte mer... - Drömmen H:fors - Je suis le Roquefort... (Mölna) - Vanföra emanationer (Mölna) - Hur är det med min ungdoms Bertil Malmberg... - Om mina förnöjligheter... (Mölna) - Eldsång (Mölna) - Vad helvetet... - Du har nog rätt att döden... - En medelpunkt söker... - Djibouti-märket (E6111) - Madeia, perimadeia (utk. t. E4945) - Jag sitter på en bänk... (Mölna) - I St t av 30 dec (insändare om en författares skatteproblem) - Varning för idealister... (grotesk) - f.d. Sverige (Jag ser i tidningen...); m.m. Bakifrån När dessa fula villor... (utk. t. E5505) - I drömmen hör jag städer... - Teckning (utförd av I. Ekelöf) - Utk. t. E Allt vad jag har skrivit... - När jag var liten... (grotesk) - Annorstädes... - Kosmisk brevbärare... (utk. t. grotesk) - Spiritual (De vilda palmerna...) - Från förtids sällan... (Mölna) - Det dånar inte mer... - Så har jag stannat... (Mölna) - Jag sitter fastlåst... (Mölna) - Utk. t. E Kampsång (Hör granne...) - Ångest, ångest... - Ant. om tyskar - Så är du då professor bl. (1-53) Anteckningsbok Y Bok med röd klotpärm och inlaga av linjerade blad 130x80 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Ant. t. utgivningsplaner m.m. - Ant. om det banala - Poesin är den rätta kyrkan... - Vilhelm Ekelund (Åter...) - Lägenhetsskisser - Önskemål (beskr. av motorbåt); m.m. Bakifrån Italienska gloslistor - Jag ringde Olof (brevkoncept 1957, trol. t. Johannes Edfelt) - P.S. (koncept på eng. t. brev, antagl. t. en översättare) - Kära Bertil (koncept t. brev t. Bertil Sundborg) - Enkla ord (Ingen dikt...); m.m bl. (1-49) Anteckningsbok Z Spiralblock med pärmar av rödflammig papp och stålspiral i vänster kant. Inlaga av rutat papper 170x111 mm. Blandat innehåll. Bläck, blyerts o. rödpenna. L.C. [Uhlfeldt] (ant.) - Nu längtar jag... (Utk. t. Epilog, E5501) - I den Kristlösa katedralen (diktscenario?); m.m bl. (1-13)

25 25 Anteckningsbok Å Block med dubbel stålspiral i vänster kant. (Har legat i rött plastfodral.) Frampärm av vit papp, inlaga av linjerade blad, 104x67 mm. Innehåller div. outnyttjade diktskisser, utk. t. Galjonsbilder, m.m. Bläck o. blyerts. Framifrån Sydeuropeisk adresslista - Puckeln axlar... - Utk. t. E Trosa A.B.F. - Den som gav / som gåve... - Abskret-Konstrakt... (grotesk?) - Jag ser, min vän... - Utk. t. E Havet, frihet..., - Utk. t. E Utk. t. E Nej, jag säger nej... - Bättre änka (skämtannonser) - Utk. t. E5912; m.m. Bakifrån Dricka kaffe bl. (1-30) Anteckningsbok Ä Svart vaxdukshäfte med blad linjerade i blått och rött. 134x77 mm. Innehåller en svit grotesker (onöjaktigt återgivna i E8101, s ). Blyerts. Två skumma killar... - Nakna Fantomen (Endast iklädd...) - Musical Mickey (Tvålflickans leende...) - Agust med katten (När jag kommer hem...) - Ola (Ola går...) - Lasa och Sliggo (Du skall få...) - Lektor Lindström (Att gåßarna...); m.m bl. (1-19) Anteckningsbok Ö (N:r 16) Olinjerat spiralblock 190x170 mm., spiral i överkanten. Blyerts, bläck o. rödpenna. Framifrån Utk. t. E Ensamt handarbete (utk. t. E5205) - Altarskåp (utk. t. E5206) - Utk. t. E4207, E Inledningsdikt (Jag målar osynlig...) - Utk. t. roman av Kolbenhoff - Källa (Det ringer klockor...) - Proverbe (Det var en gång...) - Klockan ringer igen [vers till Nils Ferlin] - Jag går in i mitt underbara landskap... (E5219) - I Helskogen... (E5219); m.m. Bakifrån I skogen (Det var en vanlig...) bl. (1-16) Anteckningsbok AA Vaxduksbok med röda pärmar och linjerade blad. 186x116 mm. Blyerts med inklistrade hänvisningslappar, bläck. Framifrån Varför... (vitsar, m.m.) - Sedan 20 år (om emblematik, Dürer, m.m.) - Materialsamling t. E Bort vid en grind... (utk. t. E5729) - Bacharach ach... (utk. t. E6108); m.m.

26 26 Bakifrån Vårdagjämningsdagen 56 (sporadiska dagboksant. ang. bostadsfrågor m.m., Sigtuna 56-57; utdr. tr. E7101, s. 178f.) - Planskisser; m.m bl. (1-27) [Här har legat dikten Vandringsman / Här / Ser du... Nu i XX:18] Anteckningsbok AB Spiralblock med svarta pärmar och linjerade blad, 105x161 mm, spiral i vänster kant. Blandat innehåll. Blyerts, ngt bläck. Framifrån Att ligga på natten... (E5614) - Ingenstädes... (E5614) - Utk. t. E Motiv f. Stig T. (ant. t. planerad fotobok "Ting och saker" tills. m. Stig T. Karlsson) - Tron på ett organiskt försteg... (E5807) - Utk. t. Fagerölunken, E5901; m.m. Bakifrån Kom låt oss resa... - I skogar glömda bl. (1-32) Anteckningsbok AC (N:r 15) Block med dubbel spiral i överkanten. Olinjerade blad, 210x148 mm. Dagboksanteckningar samt diktutk. t. E6101, m.m. Bläck o. blyerts. Monolog (dagboksprosa 20.II VI. 1959, 15.III.-16.III I de sydliga länderna... (utk. t. Vi mena, vi sucka..., E610 - Denna kväll i Fáliron... (E6101) - Jag vill ha en portvakt... (E6101) - Blandade intryck... - Utk. t. Tomba dei Tori, E Sympatetisk magi (Spotta på masken...) - Vita sida, svarta sida... - Betraktelse över myt; m.m bl. (1-54) Anteckningsbok AD Block med spiral i överkanten. Linjerade blad, 160x105 mm. Blyerts o. bläck. Framifrån Vad som hänt (utk. t. Ett ekonomiskt förslag, XXIVa: 7) Bakifrån Eva var den skönaste bl. (1-13) bl. ===== V a. ANTECKNINGSBÖCKER AE-AO

27 Anteckningsbok AE Anteckningsbok av ringpärmtyp med olinjerade blad. 116x76 mm. (Ytterpärm i brun krokodilskinnsimiterad plast och metallinfattning har avlägsnats.) Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Oljelampa (teckning) - Orig.-anteckn fr. Otocac - Dagboksant. okt.-nov (om bl.a. Stendhal) - Herr skjorta (uppslag t. grotesk) - Edit (ant. om planerad Södergranskrift); boklistor, adresser, ämnen, m.m bl. (1-29) Anteckningsbok AF. Ca Polydroson Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 195x118 mm. Innehåller div. grotesker, m.m. Bläck o. blyerts. Framifrån Röda lyktor... (utk. t. sjukhusdikt, Polydroson, Grekland- Sätta in kylskåp (ant. om inredn. av husvagn) - Gör mitt hat (utk. t. E6308 och E6315) - Parthéneia (Jag fäster mitt öga...) - 5 gånger 4 är trettio... (utk. t. grotesk) - Gröt med en lavoar... - Nu börjar livet att ta slut... (grotesk) - Upprepningar (Gravallvarliga / sa hon...; utk. t. strofer av Gröt...; 28 = Grodans fabel) - 5 mufflor i en stiärt-ask... (grotesk) - Ett grötbelägg... (grotesk) - Herre Gud... (utk. t. Gröt, strof 29) - Råttor så feta... (d:o, 30) - Den gångna veckans dag... (utk. t. skämtdikt) - La brutta cosa (om förf.s ekon. situation) - Du säger att... - Jag vill veta... - Är du en rapphöna...) - Den där munken (Det fanns fem vise...) - Utk. t. E Solen går ned över havet... - Uthus (blyertsteckning) Bakifrån Beräkningar för ombyggnad, 1962, Sigtuna bl. (1-45) Anteckningsbok AG Svart vaxduksbok med linjerade blad. 190x118 mm. Ant. om arvskifte-bodelning efter modern, 3 s. Boken i övrigt oanvänd. Bläck bl. (1-2) Anteckningsbok AH ? Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 148x112 mm. Blandat innehåll. Påklistrad lapp på pärmen med text: "Anatol N:r 3 Resenär". Bläck o. blyerts. Framifrån Arkepilagen (De dolda gudarna...) - Kom ihåg forsen - Det blommande hjärtat (Du är som maneten...) - De dolda gudarna... (forts.) - Titel på diktsamling (teckning, m.m.) - Flugorna kring lampan... - En vass, och ekan... (utk. t. E6404) - Jag vill till andra länder... (utk. t. E6404) - Jag ser min fot... (utk. t. E6404) - Martyrens lust... (jfr E6601, nazm 16) - Vad skall den göra...; m.m. Bakifrån

28 28 Ett halvt liv... - Jag vill visa dig... - Jag tar - Husplan (teckning) - Brev t. J.-C. Lambert (concept) - Brev t. svensk konsul (koncept); m.m bl. (1-40) [I anslutn. t. Kom ihåg forsen har legat löst blad: Obs! Yorricks skalle. Nu i Kaps. X.] Anteckningsbok AI Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x118 mm. Ant. m. anl. av moderns frånfälle, 6 s. Boken i övrigt oanvänd. Bläck. Bättre illa fäkta bl. (1-5) Anteckningsbok AJ löpande Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x118 mm. Framifrån, bläck Om jag inte hade (minnesbilder av modern samt från barndomen, med lägenhetsskisser; huvuddelen tr. E7101, s ) Bakifrån, blyerts Samhället är byggt med både hjärta och tanke [Ingrid Ekelöfs handskrift] bl. (1-15) Anteckningsbok AK Block med linjerade blad. 127x80 mm., dubbel spiral i vänsterkanten. Frampärm saknas. Bläck. Framifrån Fjäll från ens ögon (ant. om modern) Bakifrån Beräkningar för ombyggnad, Sigtuna, m.m bl. (1-21) Anteckningsbok AL. Tidigt 1960-tal Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 195x119 mm. Bläck o. blyerts. Framifrån Utk. t. E Utk. t. E Tre poetiska kraftfält - Utk. t. E Utk. t. E Byzantium (utk. t. bl.a. E6311) - Det var en gång en kanon... - Solen går upp över Aigeon...; m.m. Bakifrån Italiensk gloslista bl. (1-20)