Katalog över Gunnar Ekelöf-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek Upprättad av Reidar Ekner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katalog över Gunnar Ekelöf-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek Upprättad av Reidar Ekner"

Transkript

1 Katalog över Gunnar Ekelöf-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek Upprättad av Reidar Ekner 1 Samlingen, som förvaras på bibliotekets handskriftsavdelning, omfattar dels manuskript, dels brev. Handskrifterna är placerade i kapslar indelade i två serier, en med manuskript och en med brev. Kapslar innehållande manuskript är betecknade med romerska siffror, i förek. fall följda av liten bokstav. Kapslar innehållande brev är betecknade med ett B (som i Brev), följt av arabisk siffra. Manuskript och brev som inte befann sig i arkivbildaren Gunnar Ekelöfs ägo vid dennes död, men som tillförts arkivet senare, bildar en egen avdelning, betecknad Gunnar Ekelöf. Tillfört. Denna är på likahanda vis fördelad på manuskript och brev. Katalogen omfattar med få undantag inte fotografier. Det fotografiska material, som medföljt den överlämnade kvarlåtenskapen, förvaras och finns redovisad på Kart- och bildavdelningen, UUB. Förklaringar. Råd. Anvisningar Katalogiseringen påbörjades i jan. 1984, sedan undertecknad inför en avhandlingsopposition 1983 efter flera års frånvaro på nytt hade uppsökt handskriftsavdelningen. Katalogiseringens angelägenhetsgrad förtydligades ett par år senare i samband med det utgivningsprojekt som resulterade i Bonnierutgåvan av Ekelöfs Skrifter åtta delar, med ett separat Register utgiven Vid katalogiseringen tillfogades dock enbart i den digitala katalogen uppgifter om var ett stort antal utkast och andra manuskript, som GE själv inte publicerat, hade tryckts obeskurna eller i utdrag. Det mesta av detta hade efter hans bortgång anförts eller återgivits i diverse utgåvor, men också i artiklar och avhandlingar. Om Skrifter, se nedan! Ifrågavarande tryckuppgifter har i denna webb-upplagas manuskriptbeskrivelser utelämnats. Däremot hänvisas systematiskt till Ekelöfs egna tryckta verk, oavsett omfång. Uppgifterna är kodade, dvs. de anges med E-nummer, där de två första siffrorna anger årtal enligt principen i undertecknads Ekelöfbibliografi tryckt Det sista år som är med är alltså I Bonnierupplagan av Skrifter ingår en stor mängd tidigare opublicerat material, betydligt mer än vad som tryckts på annat håll. (Däribland det som före 1991 tryckts t.ex. i de av Ingrid Ekelöf redigerade volymerna Gunnar Ekelöf. En självbiografi (1971) och Gunnar Ekelöf. En röst (1973). I Skrifters kommentarer uppges de tidigare otryckta verkens manuskriptbeteckningar (i GE-samlingen), medan deras titlar kan sökas i Skrifters separata register, utk (ISBN ). Registret kan beställas t.ex. från (Om du väljer alt. Avancerat sök, räcker det att ange ISBN för att finna uppgifter om bok och beställning.) I övrigt hänvisas till min artikel Ekelöfsamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Historik och katalogisering. Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg 77 (1990), ss / R. E-r

2 2 Manuskript, m.m. I a. SJÄLVBIOGRAFISKT MATERIAL huvudsakligen tidigt Mestparten av materialet i omslagen 1-6 har tidigare förvarats i en plastad A4-pärm med hålslagsfattning iordningställd från 1960 av GE. (Skilda format; maskin, bläck o. blyerts.) 1. Släktpapper Handlingar rörande släkten von Hedenberg (8 bl.) Brev 1 juni 1965 fr. Olle Holmberg (Kopia; orig. i brevsaml.; 1 bl.) Julklappsverser 1919 till Modern och Mormodern (Kopior; orig. i brevsaml.; 2 bl.) bl. (1-11) 2. Betyg, m.m. Betyg, m.m. (4 bl.) Skilsmässohandlingar (5 bl.) Inskrivningsbok för hären (häfte) jämte Tjänstebrevkort och Frisedel (2 lösa blad; 2 bl.) bl. (12-22) + 1 häfte 3. Arv. Spektrum Arvshandlingar och avtal , m.m. (Stort format, 11 bl.) Ekonomi: div. brev i original, avtal, kvitton, m.m , 1954 (Kopior av breven fr. Gunnar Hahr, Ester o. Micha Riwkin gjorda o. placerade i brevsamlingen; 21 bl.) bl. (23-54) [Här har legat 1 brev 14 jun fr. Sven Strindberg.] 4. Picassoaffären Picassoaffären (2 bl.) Kvittenser, Paris (3 bl.) Brev fr. Otto G. Carlsund (Kopia, orig. i brevsaml.; 1 bl.) Brev fr. Oscar Reuterswärd (Kopior, orig. i brevsaml.; 3 bl.) Uppslagsändar till Carlsunds biografi (2 bl.) bl. (55-65) 5. Högsåra Högsåra - Stockholm (Dagboksant. aug.-sept. 1935, bläck; tr. E7301, s ) bl. (66-79)

3 6. Självbiografiskt och varia 3 Minnesämnen (4 bl.) Dispositioner (4 bl., varav 3 monterade på kartong av I. Ekelöf; en tr. E7101, s. 110f., en annan, ibid., s. 149) I slutet av förra århundradet (3 bl.) 8.XI.1936 Jag vaknade tidigt (5 bl.) Ant. från Lappland (5 bl.; därav ett utkast till "En i anden fattig", E4102) Plan af Brännäset (Ant. om skärgårdsstuga. Kopia, orig. = I.3.47r.; 1 bl.) Ant. om målare (Blyerts på C5-kuvert; 1 bl.) En moder. (Sida ur publikation tr. 1919, av GE plac. främst i den i ingressen ovan nämnda samlingspärmen; 2 bl.) Ett fotografi (Ur BLM = E5617; 2 bl.) Anon. brevkort fr. svensk i Indien (Kopia. Orig. i brevsaml.; 1 bl.) bl. (80-86A, ) [Här har legat 2 brev fr. våren 1940 fr. Barbro Mörne samt kopior av dikt och brev till B.M.F.; jfr E3408. Nu i brevsamlingen.] 7. "Själv./ Matte" Svart vaxduksbok med inlaga av rutat papper, 204x167 mm., använd från ena hållet betecknad som Matte, från andra som Själv. Bläck o. blyerts. Matte Logaritmiska räkneövningar gymnasiet numr I nr 1335 en inskjuten 2 s. lång betraktelse över ljusets natur. (72 bl.) Själv. Anteckningar Anteckningar från Lidingötiden, 1930-talet. Inskjutet bl.a. Mitt liv (Jag minns, jag minns...; jfr E3834) bl. (1-91) 8. Biografika Varia (Ej folierad) bl. + 1 häfte i omsl. 2 samt hela omsl. 8 ===== I b. SJÄLVBIOGRAFISKT OCH VARIA Accessioner nov och aug Skolan Hjärnans delar (blyerts)

4 Huvudpunkterna i buddhismen (blyerts) Grekisk läsebok, ss samt pärm m. annotationer och marginalteckningar (14 bl.) Förteckning 1961 på skolkamrater (dir.kopia) bl. (1-17) 4 2. Skolbetyg Skolbetyg bl. (18-41) 3. Identitetshandlingar, m.m. Visitkort (1 bl.) Debetsedel 1943 (1 bl.) Inbetalningskort för skatt 1943 (1 bl.) Nordiskt resekort utfärdat 12/ Pass utfärdat 9/ Pass utfärdat 18/ Pass utfärdat 6/ Körkort utfärdat 7/ Internationellt körkort (certifikat) med foto (efter 1965) (m. lös extra slutsida) Vaccinationscertifikat bl. (42-46) jämte 6 ej folierade handlingar 4 7. Räkningar och kvittenser (Ett urval gjort av R. E-r i april 1991 ur från Sigtuna inlånad pärm Kassa: Betalade fakturor.) 4. Räkningar A L Räkningar på böcker, möbelrenoveringar, kläder m.m bl. (47-61) 5. Räkningar från Lundequistska Bokhandeln AB Bokräkningar bl. (62-120) 6. Räkningar L W Räkningar på böcker, möbelrenoveringar, kläder m.m bl. ( ) 7. Räkningar, m.m. Hotellräkningar m.m. Sicilien febr

5 11 bl. ( ) 5 8. Checkräkningshäften, m.m. Arvodesavier (2 bl.) Checkräkningshäften bl. ( ) jämte 6 ej folierade häften 9. Sjukhusräkningar, m.m. Glasögonrecept (6 bl.) Räkningar från Akademiska sjukhuset, Uppsala, (6 bl.) Räkningar från Samariterhemmet, Uppsala, (11 bl.) Medicinsk information av överläkare Runar Brenning, Samariterhemmet Div. läkarräkningar (3 bl.) Sjukpenningkvitton (17 bl.) Postgirotalonger (29 bl.) bl. ( ) 10. Sjukhusvistelsepapper Obs! Intill 1/10 år 2021 tillgängliga endast efter särskilt tillstånd från familjen. Brev (i kopior) och intyg (7 bl.) Medicineringsanteckningar sista tiden (GE:s hand på bl. 250, i övrigt IE:s. A6; 17 bl.) bl. ( ) bl. jämte 12 ej folierade handlingar =========================== I c. SJÄLVBIOGRAFISKT Släkt (För handskrifter m.m. i omslag 2-7,1 och 8 prel. acc.nr = 7 nov. 1989, för 7,2-7,8 = 30 aug Bokstäverna A - G den 5 okt insatta som beteckningar på omslag i en motsv. kapsel SLÄKT med kopior gjord för Sigtuna hemarkiv.) 1. Fotografier Foton av porträttmålningar föreställande A. Hedenberg, A.L. Lewin, A.C. Lewin, M.M. Lewin (Direktkopior; originalfoton i kart- o. bildavdelningens GE-samling; 8 bl.) Foton av Hanna von Hedenberg samt av Valborg Ekelöf (omgift Hahr) med sonen Gunnar (Direktkopior; originalfoton i kart- o. bildavdelningens GE-samling; 2 bl.) bl. (1-10)

6 2. A. Släkterna Hedenberg och Lewin 6 Släkt. Anna Catharina f. 17/ (bläck av GE på bibliotekskort) Släktanteckningar av Valborg Hahr (10 bl.) Släktanteckningar av Gunnar Hahr (5 bl.) bl. (11-26) 3. B. Släkten Hedenberg Anders Hedenberg ( ), g.m. Anna Catharina Lewin ( ) J.L. Odhelius: Åminnelsetal, Sthlm 1799 (direktkopia av orig. i familjen Ekelöfs ägo; 11 bl.) Anders Hedenberg föddes (osign. manuskript, dock ej av GE, i genomslagskopia m. hskr. ändringar; 3 bl.) Carl August von Hedenberg ( ), son till föreg. Fotografi av gravmonument. Baksidestext av V. Hahr. (2 bl.) Ludvig August von Hedenberg ( ), son till föreg., g. 2 m. Maria Charlotta Åhman ( ) Korrespondens i släktfrågor: brev från, till, mellan F. Björling (Landsarkivet, Härnösand), Gunnar Hahr, Gösta Hahr, Elisabeth Åhman, Sven Åhman (kopior; orig i brevsamlingen; 15 bl.) Carl Ludvig Hedenberg ( , sonson till Anders Hedenberg, fosterson till Anna Elisabeth Charlotta Rehbinder. (Se handl. rör. släkten Lewin.) Hedenberg finsk adlig ätt (manuskript eller avskrift, uppställning i genomslagskopia; 3 bl.) bl. (27-60) 4. C. Släkten Lewin Adolf Ludwig Lewin ( ), g. m. Maria Becker ( ) En lyckans gunstling (osign. manuskript, eller avskrift, dock ej av GE; mskr. genomslagskopia) Brev till GE 14/ fr. Gunnar Hahr (direktkopior; 4 bl.) Anna Catharina Hedenberg, f. Lewin ( ), dotter till föreg. (Se släkten Hedenberg) Anna Elisabeth Charlotta Rehbinder, f. Hedenberg ( ), dotter till föreg. Ett brev om en vårkväll i Finland år 1844 (osign. mskr. manuskript, dock ej av GE, om ett brev från Anna Elisabeth Charlotta Rehbinder till dottern Louise) Brev fr. Olof Hedenberg till Valborg Hahr (direktkopia av avskrift, jämte direktkopia av fotografier; 3 bl.) bl. (61-69) 5. D. Gunnar Ekelöf: barndomen och ungdomen Ingrid Ekelöfs avskrifter ur korresp. inom familjen Hahr rörande GE samt hennes egen korrespondens efter makens död m. G. Hahr o. L. Hahr (18 bl.) har förts till Ingrid Ekelöfs samling (UUB), för vbf till IE:s hemarkiv, Sigtuna.

7 bl E. Valborg Hahr, skilsmässomål 1915 Skilsmässomål 1915 Valborg Ekelöf - Gerhard Ekelöf (mskr. avskrifter pag. 1-17; 18 bl.) bl. (70-87) 7, 1 8 F. Valborg Hahr, arvskifte 7, 1 Brev (Prel. acc. beteckning 7 nov. 1989) GE till Stockholms Stadsarkiv 4/ C.-F. Corin, Stadsarkivet, till GE 25/ GE: nedläggande av talan, till adv. Smedberg 28/ Ingrid Ekelöf till Gunnar Hahr 28/ Gunnar Hahr till Ingrid Ekelöf (svar på 28/3 1963) Ingrid Ekelöf till adv. Smedberg 3/ Ingrid Ekelöf: Kommentar till adv. Smedberg (2 versioner; 4 bl.) GE till H. Lindberg (anteckning eller brevkoncept) bl. (88-111) (Direktkopior, orig. i brevsamlingen ) 7, 2 Testamenten (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Testamente 1948 omf. 7 punkter (vidimerad fotostatkopia jämte 1 avskrift; 2 bl.) Testamente 1948 omf. 8 punkter jämte 1 avskrift (3 bl.) Testamente 1950 (rekonstruktion; 1 bl.) Testamente 1959 (avskrift; 1 bl.) bl. ( ) 7, 3 Bouppteckning, m.m. (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Valborg Hahrs inventariebok (20 bl. jämte omslag) Bouppteckning jämte bilagor (24 bl.) Anteckningar av L. Hahr (vidimerade fotostatkopior; 5 bl.) Kvittenser, m.m. (1 kuvert) (9 bl.) Kvitto bl. ( A) 7, 4 Kommentarer av Ingrid Ekelöf (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Kommentar till testamentena (3 bl.) Kommentar till tvångsskiftet (2x5 bl.= 10 bl.) Kommentarer till uppställning I och II (3 bl.)

8 Bifogade uppställningar I IV (5 bl.) bl. ( ) 8 7, 5 Anteckningar av Gunnar Ekelöf (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Anteckningar (4 bl.) Maskinskriven fört. med anteckningar (2 bl.) bl. ( ) 7, 6 Brev till arkivbildaren (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Hahr, Lennart 1961 (5) Kriminalpolisen, Stockholm 1963 (1) Kungsholms Express 1963 (1) Lindberg, Hugo 1962 (1) Salmonsson, Erik 1962 (1) Smedberg, Olof-Fredrik 1964 (2) bl. ( ) (Direktkopior, orig. i brevsamlingen ) 7, 7 Brev från arkivbildaren (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Freys Express 1963 (1) Hahr, Lennart 1961 (2) Kriminalpolisen, Stockholm 1963 (2, jämte bilagor) Kungsholms Express 1963 (1) Lindberg, Hugo 1962 (3, jämte bilagor Kompletterande uppgifter om förhistorien, koncept samt PS, manuskript ( Streck under ett öde, etc.), 9 bl.) bl. ( ) (Direktkopior, orig. i brevsamlingen ) 7, 8 Brev från andra till andra (Prel. acc. beteckning 30 aug. 1990) Ekelöf, Ingrid till Hahr, Gunnar 28/ " - till Hahr, Gunvor 21/ " - till Hahr, Lennart 29/3, 3/ " - till Salmonson, Erik 23/3 1962, 17/ (2) - " - till Smedberg, O.-F. 11/ , 25/ , 10/ " - till Öhman, Anders R. 11/ Hahr, Gunnar till Ekelöf, Ingrid 30/ Hahr, Gunvor till Ekelöf, Ingrid 25/ Hahr, Ingrid till Ekelöf, Ingrid 11/ Hahr, Lennart till Ekelöf, Ingrid 23/2, 14/ " - till Salmonson, Erik 10/ " - till Öhman, Anders R. 13/4, 8/ bl. Samtliga 18 brev överförda till brevsamlingen. (Direktkopior i Sigtuna hemarkiv)

9 8. G. Systrarna Tyra Svensson, f. von Hedenberg (1875 -?) och Hanna von Hedenberg ( ) Tyra Svensson (direktkopior av tidningsurklipp; 3 bl.) (Hanna von Hedenbergs papper ännu i hemarkivet, Sigtuna) bl. ( ) bl. ===== 9 I d. SJÄLVBIOGRAFISKT Fickkalendrar Dagböcker För korta notiser använde GE förtryckta kalendrar av det slag som KF och dess veckotidning Vi skänkte sina medarbetare. De innehåller i regel, efter sidorna för dag för dag-notiser, några ark med kalenderbitar -uppgifter. De blanka sidor som ibland förekommer har GE endast undantagsvis utnyttjat. Hans bruk av böckerna är föga systematiskt; i en del förekommer bara enstaka noteringar. Fickdagbok KF, 105x72 mm. (Boken är paginerad 1-194) Fickdagbok KF, 105x72 mm. (Boken paginerad 1-192) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Boken paginerad De avslutande tomma bladen saknar anteckningar.) Fickdagbok KF, 105x72 mm. (Boken paginerad De avslutande tomma bladen saknar anteckningar.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Boken paginerad De avslutande tomma bladen saknar anteckningar.) Fickdagbok A&W, 105x72 mm. (Boken är paginerad och avslutas med ett opag. adressregister, där GE utnyttjat endast bokstaven N) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Boken är paginerad Innehåller även en ATLAS.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad Innehåller även en ATLAS.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-80)

10 10 Fickdagbok A&W, 105x72 mm. (Boken är paginerad samt avslutas med ett opaginerat adressregister.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-82) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-90) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-90, de avslutande tomma bladen saknar anteckningar) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen pagionerad 1-88, de avslutande tomma bladen saknar anteckningar) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-88) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad, kalenderdelen paginerad 1-80) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad men dagarna nummersatta, kalenderdelen är paginerad 1-32) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad men dagarna nummersatta, kalenderdelen paginerad De tomma sidorna saknar anteckningar.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad men dagarna nummersatta, kalenderdelen paginerad 1-96) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen är opaginerad men dagarna nummersatta, kalenderdelen paginerad 1-96) Fickdagbok A&W. 135x85 mm. (Endast en sida per vecka; opag., 66 ss. exkl, försättsblad.) Fickdagbok A&W. 100x70 mm. (Endast en sida per två veckor; opag., 32 ss.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen opaginerad, men dagarna nummersatta, kalenderdelen paginerad De avslutande tomma sidorna saknar anteckningar.) Fickdagbok Vi, 105x72 mm. (Dagboksdelen opaginerad, men dagarna nummersatta, kalenderdelen

11 paginerad De avslutande tomma sidorna saknar anteckningar. 11 Adressböcker Adresser och telefonnummner och 50-talet. Svart anteckningsbok med register A-Ö. (96 ss.) Telefonbok i stort sett 50-tal + 60-tal. Svart anteckningsbok med register A-Ö. (144 ss.) Kapselns dag- och adressböcker omfattar cirka sidor (Atlas-sidor oräknade) sidor ======== I e. SKOLBÖCKER Marginalteckningar och kommentarer Sidor med marginalteckningar och kommentarer i skolböckerna, som bevarats av modern (död 1961). Här kopior efter originalexemplaren, som stannat i familjen Ekelöfs ägo. (Direktkopior, mestadels av hela uppslag, gjorda för UUB hösten 1990 av R. E-r.) Acc. 30/ Ahlberg, Calwagen Ahlberg, Ad.: Den kristna världs- och livsåskådningen, 1922 Calwagen Nordgren: Tysk språklära (28 bl.) bl. (1-29) 2. Cicero Österberg, J. (utg.): Cicero: Laelius de amicitia, bl. (30-42) 3. Forssell Skårman Forssell Skårman: Lärobok i botanik för gymnasiet bl. (43-53) 4. Gummerus Rosenqvist Gummerus, J. och Rosenqvist, V.T.: Lärobok i kyrkohistoria, bl. (54-106) 5. Maupassant

12 Maupassant, Guy de: Contes choisis bl. ( ) Moll Moll, T.: Lärobok i fysik, I, Mekanik Moll, T.: Lärobok i fysik, IV, Akustik och optik bl. ( A, ) 7. Odhner Odhner, C.T.: Lärobok i fäderneslandets historia, Nya tiden bl. ( ) 8. Steffen Steffen, R.: Svensk litteraturhistoria bl. ( ) 9. Söderblom Söderblom, N.: Översikt av allmänna religionshistorien bl. ( ) 10. Wigh Wigh, E.: Aus deutscher Kultur und Gescichte bl. ( ) bl. ===== II a. TIDIGA MANUSKRIPT 1. SKOLAN. Papper från gymnasietiden, Div. utkast, anteckningar, skojtexter o. teckningar på lappar i olika format. Huvudsakligen blyerts bl. (1-52) 2. SKOLAN. Kamratpapper från gymnasietiden Teckningar o. ant. av Claes Ek m.fl. (13 bl.)

13 13 Fyra anteckningshäften av Carl Nordenfalk (32 bl.) Skämttexter av Jan-Erik Andrén (25 bl.) Skämttexter av Yngve Kämpe (41 bl.) bl. (1-70, jämte kompletterande A-serie 4A-5A, 7A, 9A-27A, 34A-38A, 41A, 43A, 46A- 54A, 62A-63A, 65A-67A) 3. Skärvor av en diktsamling, a. B.G. Ekeloef. Le monde [Skärvor av en diktsamling 1-27] Anteckningsbok med rostbrun pärm och ryggspiral, 134x92 mm. (Har tillhört Mareile Ekner.) (17 bl.) (1-17) Renskrifter (mskr., 6 bl.) (1-6) Skärvor av en diktsamling (Ur Ord och Bild = E4620; 2 bl.) (1-2) 3 b. B.G. Ekeloef, paris, le monde Skärvor av sönderslagna dikter 1-27, + utk. t. Vad finns... (E6201), m.m. Antecknings- bok med grågrön pärm och ryggspiral, 134x92 mm. (Har tillhört Mareile Ekner) (12bl.) (1-12) bl. 4. Cahier I Tankesamling för en överlägsenhetens moralfilosofi 4A. Cahier I Tankesamling för en överlägsenhetens moralfilosofi Anteckningsbok av ringblockstyp, 229x180 mm., fullskriven med tät blyerts från båda hållen. I texten ingår förlaga till E5014. Anteckningsboken tillgänglig endast för kontroll. För renskrift, se 4B! För direktkopia av handskriften, se Gunnar Ekelöf. Tillfört bl. (1-72) 4B. Cahier I Tankesamling för en överlägsenhetens moralfilosofi Renskrift på maskin av 4A, utf. av Ingrid Ekelöf (A4) bl. (1-114) bl. ===== II b. TIDIGA MANUSKRIPT (forts.) 5. Diktutkast, ca 1934, 1939 Förlåt mig (Förlåt mig... - Triviala fakta... - Mitt hem var... - Timmarna går... - Stilla stöter morgonljuset... - Jag är sjuk och världen...) (6 bl.) (jfr E5134) Elegi V (Min själ är sjuk...) Ur cacbunten (Jag vaknar på morgnarna...) Carolina Rediviva (Gå genom världens dörr... - Lugnet är inte för dem... - Jag trär de tunga... (jfr E5134) Orfeus (Jag har spelat...)

14 Svår stund (Någon ser oss...) När ödet väcker... (jfr E3415) 1939 (Se de svarta...) (- Teckningar (grotesker) bl. (1-13) Utkast, dikt och prosa, , ca 1934 Bilan, Paris (ur ringblock, rutat papper, 170x110 mm.; bläck, 10 bl.) Jag talar till dig... Jag följer dig... Jag saknar bärighet... Skriva "Uppenbarelserna" Den indiska religiositeten - Runt omkring oss - Solnedgångar (En bleknad gryning...) Vattenfrukt (teckning) Man skall inte Encheiridion (10 bl.) 1922, 16.I. Es war [Kafka] - Det otvetydigaste uttryck bl. (14-42) 7. Blandad prosa, tidig Komp[endium] Kjellberg. Grekisk och Romersk konst (7 bl.) De fiktiva värdeomdömena Vad är verkligt? Ett obegripligt påstående Om självmord - Vad är verkligt? Femtiårsbrev till Bull Samarbete (6 bl.) Diktarens egentliga uppgift Ord! Ord! Grälsjuka Le romantisme suédois (om Stagnelius och Almqvist, 2 bl.) Rom[anen] börjar med - Berättelsen om det som aldrig hände (med kommentar av Ingrid Ekelöf, 2 bl.) Radiospel Jaså, du tänker rymma (3 bl.) bl. (43-70) 8. Novellprosa, tidig Berlin 1933 Jag står i förbindelse; En natt (8 bl.) Labyrinten (9 bl.) Brev till en vän (8 bl.) Minnet; Det osynliga (1 bl.) Romanen Äventyrsroman Romanämnen En kväll som andra Projekt Bok av grotesker (3 bl.) bl. (71-104)

15 9. Cahier 5, omkr Trådhäftad skrivbok med mjuk gultonad pärm o. inlaga av olinjerade blad. 160x200 mm. Bläck o. blyerts. Blandat innehåll, bl.a. översättningsutkast. Framifrån Estetiska ant. - Surrealism (utk. t. 3211) - Teckning (återg. E8201, s. 14) - Automaten (I. Jag är död...) (tr. E7101, s ) - Lektionen (Om Mr. Palmer) - Artikel (Om universalkonsten) (utdr. tr. E8502, ss. 80/215) - Emedan jag tänker på annat (Regnet smattrar..., E5412) - Gravarnas revben... (dikt, möjl. 1962) - Teckning - P[aul] V[erlaine], arbetsant. t. E Bildernas liv (estetiska ant.) - Teckningar - Herdetimmen (Röd vilar månen ) detta språk (om bl.a. Rimbaud) - Teckning (dockfigurer); m.m. Bakifrån Hur vacker en sommarmorgon... - Blommorna dolde... - Scen - Abstract music (A glove is empty fingers...) - Utk. t. E Det kommer en tid... (variant av Silversång, E3401) Länge skola vi minnas... (utk. t. Petronius, X, E6001) - Ingen vet vilkens kropp... - Smekning (teckning) - Här är källans öga... (utk. t. Petronius, III, E6001) - Diktens medel och mål (E3312) - Från städernas utkanter (kåseriuppslag) - Je m en allait.../ Där gick jag och värmde... (Rimbaud o. Rimbaudtolkn., jfr E3321) bl. (1-92) 10. Hänvisningar Hänvisningar av Ingrid Ekelöf (4:o, kartong) bl. (1) ====== 197 bl. ===== III a. REGISTER OCH TIDIGA ANTECKNINGSBÖCKER REGISTER 1. Register Register N:r GE:s egen kortfattade innehållsöversikt över 16 anteckningsböcker. Bläck o. blyerts. (2 bl. i slutet kuvert) Register N:r Direktkopia av föreg. (1 bl.) Register N.r Renskrift på maskin försedd med nya alfabetiska signa samt kommentarer av Ingrid Ekelöf (A4, 5 bl. i häfte) bl. (1, 1A, 2, 2A, 3-7) TIDIGA ANTECKNINGSBÖCKER 2. Anteckningsbok le spiralbloc (N:r 5). 1929

16 Franskt croquis-block i liggande format 179 x 261 mm., m. hårda pärmar, spiral i vänster kant. Blyerts. Boken använd såväl liggande som stående. Huvudsakligt innehåll: teckningar och bilddikter. (Materialet utnyttjat i E8201, se nedan.) Segelyacht (blyertsteckning) - Konstruktionsritningar av d:o - Viggliknande blyertsteckning i cirkel (återg. E8201, s. 36) - Konkretistisk teckning i dubbelcirkel - Bibiskrptsyz... (E6201, s. 103; - ZYX (lettristisk dikt) - Carte de visite rrr... - Aouiiih II (lettristisk bilddikt) - Segelbåt (teckning) - Mefiez-vous... - Allô... - Légende du vieux Soupcacqa (Je suis venu...; E6201, ss ) - Pan!... (diktteckningar i cirkel) - Europe (lista över världsstäder) - Stående dubbelfigur med sol (teckning) bl. (1-21) 3A. Anteckningsbok Cahier N:r 6 (N:r 6) Franskt ritblock 210x135, spiral i övre kant. Blyerts o. bläck. (Huvudsakligt innehåll: reflexionsprosa) Varför är vi födda - [på baksida av samma blad:] Omfamning (teckning, tr. E6201, s. 120) - Livet har slagit - Att hjärnan är - Skynda er - Det är fullkomligt vansinnigt - Om vi gjort en handling - Den verkligt stora konsten - Barn böra uppfostras - Döden är - Om man bara har ett rent hjärta - Teater - Mitt hem är något oordentligt... - Tralalalalalalala (teckning) bl. (1-13) 3B. Anteckningsbok Cahier N:r 6" (N:r 6) Avskrift Avskrift av föreg., utf. av Ingrid Ekelöf. Mskr., A4. Med förklarande försättsblad av I.E bl. (1-10) 4. Anteckningsbok "Cahier N:r 7 Franskt ritblock 210x135 mm., spiral i övre kant. Gud (Solen som sjunker...) - Liksom i en orkester (tr. E6201, s. 95) bl. (1-3) [10 tomma blad avlägsnade vid katalogiseringen] Löst anvisningsblad av Ingrid Ekelöf (1 bl.) bl bl. ==== 16 III b. ANTECKNINGSBÖCKER A-F Anteckningsbok A (N:r 9)

17 17 Svart vaxdukshäfte med inlaga av linjerade blad. 205x170 mm. Fransk glosbok med teckningar och diktutkast på franska. (Huvudparten av konstruktionsteckningar och franska diktskisser återgivna fotografiskt, något omkastade, i E8201, ss ) Framifrån Glosbok - Geometriska konstruktionsteckningar - Une deux... - Poête (Tes yeaux rondes...) - Rose (Allô Saturne...) - Teckningar - Ville (nuages...) - Krach! (Les arbres...) - Cataractes (Echiquier...) - Poème (mon sang...) - Fleurs, Fleurs... - Le regard fixe... - Une étoile filante... - Uranus!... Annoter... - Tornell...; m.m. Bakifrån Glosbok - Point d exclamation... - Forme des lêvres... - Cristal doux... - Övervintring (Den som tröttnat...) - Saga (Jag går...) - Bihang I (Ett samtal med döden... - Jag satt vid skrivbordet...) (jfr E6201) - O monde... - ô ô ô... - Chanson... - Soir... - Dreaming of you... - O rêves / Blanc et bleu... - I ll write... - A toi... - Le tram... - Suivez-moi... - mon âme... / Jag kvittrar... - Souvenir de Londres (Après avoir...) - Fin de poème bl. (1-113) Anteckningsbok B. Trol Trådbundet häfte i tunt grönt läder med guldrand, inlaga av linjerade blad med guldsnitt 159x101 mm. Bläck. (2 bl. vattrat pärmpapper jämte 11 linjerade blad.) 1. Det förefaller mig som om - 2. Reseintryck: Mitropa-Schlafwagen (slutet av texten saknas) bl. (1-11) Anteckningsbok C. (N:r 11) Rest av grönt spiralblock, frampärm o. 4 linjerade bl. 171x110 mm. Blyerts. Notutkast - Le voilier... (jfr E4814) - Bosättningslista Paris bl. (1-4) Anteckningsbok D , Svart vaxdukshäfte med inlaga av linjerade blad. 185x120 mm. Bläck o. blyerts. Blandat innehåll. Framifrån Ett stjärnfall gnistrar... (jfr E3601, E6201) - Försvar för det rena förnuftet - Vad skall jag ge dig... - Jag skriver till Er - Mitt livs outsägliga fattigdom - En hög visa (Jag minns mitt...) - 13 IX 36 (Jag hatar människor...) - Hur mycket ädlare... - Tankar i drömmen om R[imbaud] - Morgon (Sakta, sakta...) (jfr E3601) - betr. Prosadikten; m.m. Bakifrån Utk. t. Korollarium, E Utk. t. Osynlig närvaro, E Den välkomna solen... (variant av Mitt hem är något oordentligt ) - Jag genomläste i tankarna - Hur ödsligt röd - Utk. t. Säg, vart går hon - Att skriva är en genväg - Jag går ut... - Tillägnan: Till den som söker Gud - Kära Magda - Utk. t. Korollarium, E Pjässcenario - Ur Majs brev till Vildmarkskåseriet; m.m

18 82 bl. (1-82) 18 Anteckningsbok E (N:r 10). Ca Engelsk Ring-Leaf Book, 3-hålslagspärm i rött klot med svart innerpärm och inlaga av rutade blad 176x115 mm. (Ytterpärmen avlägsnad vid katalogiseringen.) - GE:s karakterisering av innehållet: div. filosofemer samtida m. att Karavan utkom. Innehåll Från dadaism till surrealism (utk. t. E3404; bläck o. blyerts, 7 bl.) (1-7) (E-forts.) I innerkapsel även linjerade 3-hålslagsblad av annan typ med röd dubbellinje upptill i två format: 152x95 mm.: Den gud som människorna... - För mig är dikten tro... - Kärlek torde helst - Sinnenas översinnlighet - Konst är människors försök - Apropå Swedenborg - Begreppet de fem sinnena - Allt är rel. - Jag ser mig om... (utk. t. E3903) - Skoglar - Utställningar Wretman (utk. t. Från Lersjö till Paradiset) - Hatet (bl. 27); m.m. (23 bl.) (1-22, 27) 151x101 mm., med guldsnitt: Hundstjärnan (jfr. E3426) (4 bl.) (23-26) bl. (1-34) Anteckningsbok F Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x120 mm. Påbörjad som dagbok Båstad 28 juli 1931, kommenterad på bl. 1 av GE Framifrån Dagbok - Som stora lungor..., E Atomen är - I halmhatt på stranden... - Jag är trött och svalorna... - Sjömannens dröm - Skriv vansinnet..., (dikt, avskriven efter G. Björling) - Hahaha! - Lovtal: Inför människorna - Jag medger att - Förstenad... - Pour un future poème - Solens grenar... - Säg, vart går hon... Utk. t. E Utk. t. E Utk. t. art. om Eric Grate - Utk. t. E Teckningar - Utk. t. Att se sig själv..., jfr E Mesterton; m.m. Bakifrån Måndag - Sedan 5 årtionden bl. (1-64) [Här har legat dikten Tång (Dyningen...); nu i XXIVb:18.] bl. ===== III c. ANTECKNINGSBÖCKER G-N Anteckningsbok G Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x117 mm. Blandat innehåll. Framifrån

19 19 Retorik 1931 (utk. t. Tal) - Utk. t. En kväll, en dörr, E Poem (Väggarna trycker...,) - Utk. t. E Utk. t. Ugglan fladdrade... och t. Hälsans och skönhetens... (båda tr. E3603) - Utk. t. Nordiska stämningar o. andra dikter i E3601, bl.a. Nattvandring - I det fjärran landet = utk. t. Solnedgången, E Drömmar vid havet - Utk. t. E Ant. om Fridegårds "Jag, Lars Hård"; m.m. Bakifrån Innehållskarakteristik av GE 1962: "Värdefullt från slutet av 32" - Utk. t. E5907 o. E6212 (forts. på bl. 1 framifrån) - Utk. t. E Så underligt att komma hem - Sjongar Lars långvisa (Det bor i mina tankar...) [uppteckning] - Förskingrat är arvet bl. (1-134) Anteckningsbok H tal Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 205x129 mm. Blandat innehåll. Framifrån Dagboksant. om Maj [Strindberg] - Nära den största tröttheten... - Div. diktutkast - Början av brev t. Ingrid [Mesterton]; m.m. Bakifrån Prel. innehållsfört. t. E Diktutkast - En vacker dag - Havsväxt (Vad bryr mig... - Maximer - Martinson (utk. t. övers. t. franska av Martinsons dikt Namnlöst (Nomad) jämte förslag till fransk volym av nordiska dikter) - Det finns poesi och poesi; m.m bl. (1-42) Anteckningsbok I (?) Rom. Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x120 mm. Blandat innehåll. Framifrån Rom. Strötankar - Ant. till självbiografisk roman - Novellämnen Bakifrån Diktlista - Om Bodil Bech - E Romanfunderingar - På något vis har bilden - Diktskisser - Professor Gustawi (jfr E3809 o. E3801) bl. (1-26) Anteckningsbok J Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x120 mm. Blandat innehåll. Framifrån Ordlista t. Bodil Bech - Vad hjälper mig fjällenas blå... (övers. efter B. Bech) - Utk. t. E Utk. t. E Stjärnorna falla... - Ant. om det vilda - E E Utk. t. E Teckning av motorbåt Bakifrån Lista över lokala uttryck - Bok. o. prosalistor - Ant. om Edvard Munch - Utk. t. E3706; m.m

20 34 bl. (1-34) 20 Anteckningsbok K (?) Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 155x122 mm. Blandat innehåll. Framifrån Teckning [På pärmens insida] - Utk. t. E Prosaant. - Diktskisser bl. a. på "Jag hatartemat" - Utk. t. E Utk. t. E3917 (Eufori) - På bron, Munch (Se flickorna...) - För du skall göra en resa... - Utk. t. E Utk. t. E6214 [löst blad] - Utk. t. E Zakmi Dil (E5022); m.m. Bakifrån Ant. t. självbiogr. roman - Skulptur - Sörj ej... - Plan över lägenhet - Det är strängt taget [= Allt är strängt taget] - Diktämne. Allt i början eld ; m.m bl. (1-46) Anteckningsbok L Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 203x122 mm. Blandat innehåll. Framifrån Utk. t. E3706 Bakifrån Utk. t. E Jag hatar dem... - Utk. t. E Motorbåtsteckningar; m.m bl. (1-23) Anteckningsbok M. (N:r 7) Promenader Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 155x92 mm. Mycket blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Utk. t. Demon och ängel, E Planer t. E Den religiösa känslan - Vilka gödselhögar - System är av ondo - Ängeln är en avatar - Makt är surrogat - Mänsklighet (Hur många...) - Rest av [det hemliga] alfabetet - Refl. - Utk. t. E Se unga människor dansa... - O natt då människor förtvivla... - Till Glumdalclitch (jfr E6210) - Värtan Sceneri - Och blomman som trampades... - Rymdens ögonglob...; m.m bl. (1-36) [Här har legat blad Projekt Bok av grotesker, nu i IIb: 8] Anteckningsbok N Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 155x92 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Vrakgods / Drömmen; scener o. refl. kring pjäs, förstadium t. E Midvinterdröm (Av sjöar...) - Om Vespasianus andra fälttåg mot parterna Bakifrån Ant. t. E Boklistor o. tavelfört. - Att överföra i agenda: Dikt och verklighet - Planer t.

21 21 urvalsvolym m. anm. t. E Et sans m inquiter... - A l Italie [Apollinaire] - Jag anlägger tre huvudsynpunkter bl. (1-58) [Här har legat 2 lösa blad planer för prosa: En eremits memoarer, Konsten att bo på landet ensam ] bl. ===== IV a. ANTECKNINGSBÖCKER O-W Anteckningsbok O. Ca 1938 Svart vaxduksbok med linjerade blad. 165x102 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Ant. om Bull - Art. om kritik - Akt I (skiss t. pjäs, Vrakgods) - Utk. t. E Själen är ett öga... - Snälla Erik [Mesterton]... - Det av mig som skall bestå... - Scen - Ant. om konst- o. litteraturhistoria; m.m. Bakifrån Reflexioner - Diktutkast t. bl.a. E Antologi (ant. t. E4001) - Mötas och skiljas (utk. t. Jag mötte dig sent..., E5101) - I-XII (översikt på löst blad) - Lägenhetsanteckningar; m.m bl. (1-44) Anteckningsbok P. Ca 1940 Svart vaxduksbok med linjerade blad. 165x113 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Slussar öppnas (utk. t. E3925) - Teckn. av motorseglare/husbåt - Här står jag... - Utk. t. Le Nôtre, E Vid åttatiden åldras boulevarden - Ant. på franska om Edith Södergran, Jan Fridegård, Harry Martinson - Hålla i ant.-bok; m.m. Bakifrån Totentanz (Du sitter där...) - Arbetsant. t. E Utk. t. Le Nôtre, E4701; m.m bl. (1-26) Anteckningsbok P-1. Ca 1938 Kartongomslag med linjerade blad 152x95 mm. av 3-hålslagstyp med röd dubbellinje upptill. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Nu är jag död IX.1938 (ant. fr. båtresa) - Utk. t. Rondel (Gå kära kropp..., E5101) - Rabbe Enckell - Liten ordspråksbok - Repliker (scen, Vrakgods) - Utk. t. I den unga sjudande..., E Tjärven (utk. t. E3812) - I sista stund..., utk. t. E Utk. t. E Utk. t. När livet upphört..., E4101; m.m

22 22 bl. (1-22) 22 Anteckningsbok Q (N:r 2) Svart vaxduksbok med linjerade blad. 165x112 mm. Framifrån Ant. om tavlor m.m. - Drömmarna som... (utk. t. Varken..., E6016); m.m. Bakifrån Rimmade utk. t. E4133 och E4302 (ett utk. i faksimil o. renskrifter E8102, ss ; varianter E8609, ss. 277f.) - Apropå - Nuet är likamed Rummet - Viltsås; m.m bl. (1-18) Anteckningsbok R (N:r 1). Ca 1941 Svart vaxduksbok med linjerade blad. 165x112 mm.... innehåller bl.a. en del anteckningar om krigsstämningar (GE). Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Notbok I. Dorotea, april (reflexioner om religion, m.m.) - Dalarötankar (om tyskar, m.m. - The Righteous Man (dikt på eng., av Butler) - Utk. t. Jag hörde vildgäss..., E Utk. t. Kosmiskt, E Utk. t. E Utk. t. E Utk. t. Till de folkhemske, E4324, E Ode över en stadsplan..., utk. t. E4324; m.m. Bakifrån Då vaknar du... (utk. t. parti av E6002) - Utk. t. E Utk. t. E4135: For Annie (THANK Heaven...) [dikt av E. A. Poe, jfr E4135 o. E. 4203] - Utk. t. Gymnosofisten, E Meningen med H. (prosasynopsis) - Boye II - Utk. t. E B[ertil] L[ybeck] (ant.) - Utk. t. E Songes (ant. om E4602) - Eric Grate (ant.) - Excerpt för anv. tll De litterära torpens tid - Ur författarens företal - Nöjsamt... - När som vemodsdragen... Rövaren och jungfrun (Hagar Olsson); m.m bl. (1-74) [De tre bladen VIII: har tillhört ant. bok R] Anteckningsbok S (N:r 4) Block med spiral i höger kant och svarta pärmar. Inlaga av linjerade blad. 141x88 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån 18.VI.1942, från Dorotea (utk. t. Gallret, E4701) - Utk. t. E Rimmade utk. t. E Organisationen Död... - Båtteckningar - Två kvinnor skrev...; m.m. Bakifrån Utk. t. E Sjostakovitj (Var finns ett folk...) - Här ligger jag i Marstrand...; m.m bl. (1-31) Anteckningsbok T Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 186x119 mm. Anteckningar till En Mölna-

23 Elegi och 13 preludier. Mollösund 1 sept (GE). Korta utdrag tr. E7101, s Daphnis & Chloe (ant.) - Utk. t. Månen går upp, E Utk. t. E Middag 14 sept (utk. t. Den gamle superkargören, E 4501) - Tavelförteckning - Rimmade utk. t. E Jag satt i mitt arbetsrum (dröm) - Sj.biografi (ant.) - Det outsägliga; m.m bl. (1-23) Anteckningsbok U Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 136x82 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Utk. t. E Carmen - Kris (En mulen åsnedag...) - Teckning av hus - Bokplaner - Utk. t. enkätsvar om rekommendabla böcker; m.m. Bakifrån Utk. t. Krigsnätter, E Åskan mullrar på avstånd... - Jag är en tänkande svamp... - Jag drömde i natt: / Gå inte dit...; m.m bl. (1-41) Anteckningsbok V Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 137x79 mm. Framifrån Syreners vita eld... - Det var fruktan som... - Större blir den som...; m.m. Bakifrån Sv. lok.patr. (om lokalpatriotism) - Utk. t. E Husritningar; m.m bl. (1-22) Anteckningsbok W (N:r 12) Olinjerat spiralblock 210x164 mm., spiral i överkanten. Blandat innehåll, däribland div. husplaner o. husritningar. Bläck o. blyerts. Från bakpärmen Ode till katterna i Rom (Jag har sett dem..., jfr E5313) - Vinden är vresig..., E Om hösten, om det höstliga..., E Föraktet... - Evert dävert... (utk. t. grotesk) - Jag reser kring mitt rum... (utk. t. grotesk) - Vad gör mig... (utk. t. E6210) - Jag drömde i natt / vi var på ett hotell... - Den som i porten vid Johannes... - Jag tror inte..., E4808; m.m bl. (1-35) bl. ===== IV b.

24 ANTECKNINGSBÖCKER X-Ö, AA-AD 24 Anteckningsbok X (N:r 13). Hölö ca Spiralblock med stålspiral i överkanten. Inlaga av tvärlinjerade blad. 210x170 mm. Mjuk frampärm, hård bakpärm. Innehåller bl.a. Mölna-texter (E6002) o. utk. t. Vestlundsdikter. Framifrån Dröm natten t. 31 jan På gammalt tema... - Jag vaknar dyster... - Om världen vore sommar... - Som gammal obefintlig..., E5607) - Sänk dina pretentioner... - Och minns du... (Mölna) - Spenabarn... (Mölna) - Det dånar inte mer... - Drömmen H:fors - Je suis le Roquefort... (Mölna) - Vanföra emanationer (Mölna) - Hur är det med min ungdoms Bertil Malmberg... - Om mina förnöjligheter... (Mölna) - Eldsång (Mölna) - Vad helvetet... - Du har nog rätt att döden... - En medelpunkt söker... - Djibouti-märket (E6111) - Madeia, perimadeia (utk. t. E4945) - Jag sitter på en bänk... (Mölna) - I St t av 30 dec (insändare om en författares skatteproblem) - Varning för idealister... (grotesk) - f.d. Sverige (Jag ser i tidningen...); m.m. Bakifrån När dessa fula villor... (utk. t. E5505) - I drömmen hör jag städer... - Teckning (utförd av I. Ekelöf) - Utk. t. E Allt vad jag har skrivit... - När jag var liten... (grotesk) - Annorstädes... - Kosmisk brevbärare... (utk. t. grotesk) - Spiritual (De vilda palmerna...) - Från förtids sällan... (Mölna) - Det dånar inte mer... - Så har jag stannat... (Mölna) - Jag sitter fastlåst... (Mölna) - Utk. t. E Kampsång (Hör granne...) - Ångest, ångest... - Ant. om tyskar - Så är du då professor bl. (1-53) Anteckningsbok Y Bok med röd klotpärm och inlaga av linjerade blad 130x80 mm. Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Framifrån Ant. t. utgivningsplaner m.m. - Ant. om det banala - Poesin är den rätta kyrkan... - Vilhelm Ekelund (Åter...) - Lägenhetsskisser - Önskemål (beskr. av motorbåt); m.m. Bakifrån Italienska gloslistor - Jag ringde Olof (brevkoncept 1957, trol. t. Johannes Edfelt) - P.S. (koncept på eng. t. brev, antagl. t. en översättare) - Kära Bertil (koncept t. brev t. Bertil Sundborg) - Enkla ord (Ingen dikt...); m.m bl. (1-49) Anteckningsbok Z Spiralblock med pärmar av rödflammig papp och stålspiral i vänster kant. Inlaga av rutat papper 170x111 mm. Blandat innehåll. Bläck, blyerts o. rödpenna. L.C. [Uhlfeldt] (ant.) - Nu längtar jag... (Utk. t. Epilog, E5501) - I den Kristlösa katedralen (diktscenario?); m.m bl. (1-13)

25 25 Anteckningsbok Å Block med dubbel stålspiral i vänster kant. (Har legat i rött plastfodral.) Frampärm av vit papp, inlaga av linjerade blad, 104x67 mm. Innehåller div. outnyttjade diktskisser, utk. t. Galjonsbilder, m.m. Bläck o. blyerts. Framifrån Sydeuropeisk adresslista - Puckeln axlar... - Utk. t. E Trosa A.B.F. - Den som gav / som gåve... - Abskret-Konstrakt... (grotesk?) - Jag ser, min vän... - Utk. t. E Havet, frihet..., - Utk. t. E Utk. t. E Nej, jag säger nej... - Bättre änka (skämtannonser) - Utk. t. E5912; m.m. Bakifrån Dricka kaffe bl. (1-30) Anteckningsbok Ä Svart vaxdukshäfte med blad linjerade i blått och rött. 134x77 mm. Innehåller en svit grotesker (onöjaktigt återgivna i E8101, s ). Blyerts. Två skumma killar... - Nakna Fantomen (Endast iklädd...) - Musical Mickey (Tvålflickans leende...) - Agust med katten (När jag kommer hem...) - Ola (Ola går...) - Lasa och Sliggo (Du skall få...) - Lektor Lindström (Att gåßarna...); m.m bl. (1-19) Anteckningsbok Ö (N:r 16) Olinjerat spiralblock 190x170 mm., spiral i överkanten. Blyerts, bläck o. rödpenna. Framifrån Utk. t. E Ensamt handarbete (utk. t. E5205) - Altarskåp (utk. t. E5206) - Utk. t. E4207, E Inledningsdikt (Jag målar osynlig...) - Utk. t. roman av Kolbenhoff - Källa (Det ringer klockor...) - Proverbe (Det var en gång...) - Klockan ringer igen [vers till Nils Ferlin] - Jag går in i mitt underbara landskap... (E5219) - I Helskogen... (E5219); m.m. Bakifrån I skogen (Det var en vanlig...) bl. (1-16) Anteckningsbok AA Vaxduksbok med röda pärmar och linjerade blad. 186x116 mm. Blyerts med inklistrade hänvisningslappar, bläck. Framifrån Varför... (vitsar, m.m.) - Sedan 20 år (om emblematik, Dürer, m.m.) - Materialsamling t. E Bort vid en grind... (utk. t. E5729) - Bacharach ach... (utk. t. E6108); m.m.

26 26 Bakifrån Vårdagjämningsdagen 56 (sporadiska dagboksant. ang. bostadsfrågor m.m., Sigtuna 56-57; utdr. tr. E7101, s. 178f.) - Planskisser; m.m bl. (1-27) [Här har legat dikten Vandringsman / Här / Ser du... Nu i XX:18] Anteckningsbok AB Spiralblock med svarta pärmar och linjerade blad, 105x161 mm, spiral i vänster kant. Blandat innehåll. Blyerts, ngt bläck. Framifrån Att ligga på natten... (E5614) - Ingenstädes... (E5614) - Utk. t. E Motiv f. Stig T. (ant. t. planerad fotobok "Ting och saker" tills. m. Stig T. Karlsson) - Tron på ett organiskt försteg... (E5807) - Utk. t. Fagerölunken, E5901; m.m. Bakifrån Kom låt oss resa... - I skogar glömda bl. (1-32) Anteckningsbok AC (N:r 15) Block med dubbel spiral i överkanten. Olinjerade blad, 210x148 mm. Dagboksanteckningar samt diktutk. t. E6101, m.m. Bläck o. blyerts. Monolog (dagboksprosa 20.II VI. 1959, 15.III.-16.III I de sydliga länderna... (utk. t. Vi mena, vi sucka..., E610 - Denna kväll i Fáliron... (E6101) - Jag vill ha en portvakt... (E6101) - Blandade intryck... - Utk. t. Tomba dei Tori, E Sympatetisk magi (Spotta på masken...) - Vita sida, svarta sida... - Betraktelse över myt; m.m bl. (1-54) Anteckningsbok AD Block med spiral i överkanten. Linjerade blad, 160x105 mm. Blyerts o. bläck. Framifrån Vad som hänt (utk. t. Ett ekonomiskt förslag, XXIVa: 7) Bakifrån Eva var den skönaste bl. (1-13) bl. ===== V a. ANTECKNINGSBÖCKER AE-AO

27 Anteckningsbok AE Anteckningsbok av ringpärmtyp med olinjerade blad. 116x76 mm. (Ytterpärm i brun krokodilskinnsimiterad plast och metallinfattning har avlägsnats.) Blandat innehåll. Bläck o. blyerts. Oljelampa (teckning) - Orig.-anteckn fr. Otocac - Dagboksant. okt.-nov (om bl.a. Stendhal) - Herr skjorta (uppslag t. grotesk) - Edit (ant. om planerad Södergranskrift); boklistor, adresser, ämnen, m.m bl. (1-29) Anteckningsbok AF. Ca Polydroson Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 195x118 mm. Innehåller div. grotesker, m.m. Bläck o. blyerts. Framifrån Röda lyktor... (utk. t. sjukhusdikt, Polydroson, Grekland- Sätta in kylskåp (ant. om inredn. av husvagn) - Gör mitt hat (utk. t. E6308 och E6315) - Parthéneia (Jag fäster mitt öga...) - 5 gånger 4 är trettio... (utk. t. grotesk) - Gröt med en lavoar... - Nu börjar livet att ta slut... (grotesk) - Upprepningar (Gravallvarliga / sa hon...; utk. t. strofer av Gröt...; 28 = Grodans fabel) - 5 mufflor i en stiärt-ask... (grotesk) - Ett grötbelägg... (grotesk) - Herre Gud... (utk. t. Gröt, strof 29) - Råttor så feta... (d:o, 30) - Den gångna veckans dag... (utk. t. skämtdikt) - La brutta cosa (om förf.s ekon. situation) - Du säger att... - Jag vill veta... - Är du en rapphöna...) - Den där munken (Det fanns fem vise...) - Utk. t. E Solen går ned över havet... - Uthus (blyertsteckning) Bakifrån Beräkningar för ombyggnad, 1962, Sigtuna bl. (1-45) Anteckningsbok AG Svart vaxduksbok med linjerade blad. 190x118 mm. Ant. om arvskifte-bodelning efter modern, 3 s. Boken i övrigt oanvänd. Bläck bl. (1-2) Anteckningsbok AH ? Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 148x112 mm. Blandat innehåll. Påklistrad lapp på pärmen med text: "Anatol N:r 3 Resenär". Bläck o. blyerts. Framifrån Arkepilagen (De dolda gudarna...) - Kom ihåg forsen - Det blommande hjärtat (Du är som maneten...) - De dolda gudarna... (forts.) - Titel på diktsamling (teckning, m.m.) - Flugorna kring lampan... - En vass, och ekan... (utk. t. E6404) - Jag vill till andra länder... (utk. t. E6404) - Jag ser min fot... (utk. t. E6404) - Martyrens lust... (jfr E6601, nazm 16) - Vad skall den göra...; m.m. Bakifrån

28 28 Ett halvt liv... - Jag vill visa dig... - Jag tar - Husplan (teckning) - Brev t. J.-C. Lambert (concept) - Brev t. svensk konsul (koncept); m.m bl. (1-40) [I anslutn. t. Kom ihåg forsen har legat löst blad: Obs! Yorricks skalle. Nu i Kaps. X.] Anteckningsbok AI Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x118 mm. Ant. m. anl. av moderns frånfälle, 6 s. Boken i övrigt oanvänd. Bläck. Bättre illa fäkta bl. (1-5) Anteckningsbok AJ löpande Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 190x118 mm. Framifrån, bläck Om jag inte hade (minnesbilder av modern samt från barndomen, med lägenhetsskisser; huvuddelen tr. E7101, s ) Bakifrån, blyerts Samhället är byggt med både hjärta och tanke [Ingrid Ekelöfs handskrift] bl. (1-15) Anteckningsbok AK Block med linjerade blad. 127x80 mm., dubbel spiral i vänsterkanten. Frampärm saknas. Bläck. Framifrån Fjäll från ens ögon (ant. om modern) Bakifrån Beräkningar för ombyggnad, Sigtuna, m.m bl. (1-21) Anteckningsbok AL. Tidigt 1960-tal Svart vaxduksbok med inlaga av linjerade blad. 195x119 mm. Bläck o. blyerts. Framifrån Utk. t. E Utk. t. E Tre poetiska kraftfält - Utk. t. E Utk. t. E Byzantium (utk. t. bl.a. E6311) - Det var en gång en kanon... - Solen går upp över Aigeon...; m.m. Bakifrån Italiensk gloslista bl. (1-20)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Arkiv: UUA antikens kultur och samhällsliv. F 6 aa. Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges. Husbyborg

Arkiv: UUA antikens kultur och samhällsliv. F 6 aa. Serien i arkivbox. Handlingar odaterade om inte annat anges. Husbyborg Serie: Analyser, förarbeten, underlag F 6 aa 1 Marianne Frisell Hell. reliefskålar. Förarbeten, Listor: Vävtyngder, Hell. Asine, Verktyg, EH MH, Myk., Barbouna. Arne Furumark Asine, Katalog över mindre

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sidan: 1. Förord. J A Göths arkiv. Serie B kopieböcker: Brevkopior. Serie C dagböcker Dagböcker INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Sidan: Serie B kopieböcker: B I Brevkopior 3 4 Serie C dagböcker C I Dagböcker 5 6 Serie E brev och korrespondens E I Brev och korrespondens E II Telegram 7 8 9 Serie F ämnesordnade

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Smyga till Hallon av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Hans E Skölds släktarkiv.

Hans E Skölds släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Hans E Skölds släktarkiv. 2014-10-07 Historik Historik för Hans E Skölds släktforskningshandlingar. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning F F1a F1b F2 F3 F5 Ämnesordnade handlingar

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Gunnar Ekelöf. Samlade dikter

Gunnar Ekelöf. Samlade dikter Gunnar Ekelöf Samlade dikter Under redaktion av Anders Mortensen och Anders Olsson, med kommentarer av Anders Mortensen samt med inledning av Anders Olsson II SVENSKA KLASSIKER UTGIVNA AV SVENSKA AKADEMIEN

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Michael Dahl Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik, som ständigt drömmer mardrömmar om att han är en drake. En dag när han vaknar ur sin mardröm, hör han en röst som han inte

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( )

Handskrift 40J. Albert Linders arkiv ( ) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40J. Albert Linders arkiv (1849 1877) Albert Linder var son till Johan Albert Linder. Han blev sjöman och avled 28 år

Läs mer

Minnen av Kärlek. Paul Salo. Dagboksanteckningar under ett sorgeår. Boken är redigerad av Vivian och Boris Salo ViBoSa

Minnen av Kärlek. Paul Salo. Dagboksanteckningar under ett sorgeår. Boken är redigerad av Vivian och Boris Salo ViBoSa Minnen av Kärlek Dagboksanteckningar under ett sorgeår Paul Salo Boken är redigerad av Vivian och Boris Salo ViBoSa ViBoSa och Paul Salo www.vibosa.fi Pärm: Håkan Salo/word&vision/www.wordvision.fi Pärmfoton:

Läs mer

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Stina Inga. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Stina Inga Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 72 Jag skriver mest på omöjliga ställen, i bilen eller

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson

PeC SV 9K 2013. svenska författare. August Strindberg. Selma Lagerlöf. Gustaf Fröding. Vilhelm Moberg. Moa Martinsson svenska författare August Strindberg Selma Lagerlöf Gustaf Fröding Vilhelm Moberg Moa Martinsson Material: - Detta häfte med instuderingsfrågor och övrig information. - Boken Magasinet svenska författare.

Läs mer

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08

LVGBLS/LVBGBF2/LVGAF1 ht 08 Karlstads universitet LVGBLS/LVGBF2/LVGAF1 SVENSKA B/LITTERATURVETENSKAP A Delkurs 4. (7,5 poäng) Litteraturlista: : Ahlin, Lars, Kommer hem och är snäll ur Inga ögon väntar mig, Stockholm 1948 (kopia)

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen

Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen Den fantastiska resan genom litteraturhistorien (i Europa) Del 3 Romantiken Realismen Modernismen romantiken Ca 1770 till 1840 Psykologi och känslor Känslor i fokus!!! Kulturen dyrkas diktare hyllas! Mitt

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips

Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips en lektion från Lärarrummet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Hamlet funderingsfrågor, diskussion och högläsningstips Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux Lektionstyp: reflektion och diskussion

Läs mer

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen

Mamma Mia! Är jag där igen? Nej, nej, kan jag inte vända? Mamma Mia! Du är här igen Som du lurade mig och du vet när det var Så jag sa till mig själv; du är inget att ha Lära sig gå Det var svårt för jag snubblade på Alla tankar som nuddar dig Dom som tänder en eld i mig När jag ser dig

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

Planera tiden. Planera tiden. Planeraförlaget. Box 203 271 25 Ystad. Hemsida: www.planeraforlaget.se E-post: info@planeraforlaget.

Planera tiden. Planera tiden. Planeraförlaget. Box 203 271 25 Ystad. Hemsida: www.planeraforlaget.se E-post: info@planeraforlaget. Planera tiden Planera tiden Dags att beställa! presenterar här årets sortiment av specialanpassade kalendrar för skolor, förskolor och fritidshem. Loggboken ersätter veckobrev och elevdagböcker samtidigt

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på.

Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på. Profilkollektion Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på. Skräddarsy er produkt Vi har ett stort sortiment av

Läs mer

beställning av almanackor 2011

beställning av almanackor 2011 beställning av almanackor 2011 Företag:... Kundnr:...Organisationsnr:... (Fylls i om du ännu inte är kund hos oss. Kundnummer läggs upp efter sedvanlig kreditkontroll) Beställare:...Märkes:... Avdelning:...

Läs mer

beställning av almanackor 2011

beställning av almanackor 2011 beställning av almanackor 2011 Företag:... Kundnr:...Organisationsnr:... (Fylls i om du ännu inte är kund hos oss. Kundnummer läggs upp efter sedvanlig kreditkontroll) Beställare:...Märkes:... Avdelning:...

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper

Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper 1 Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Saml. Wilstadius, Paul Tandläkare Paul Wilstadius efterlämnade papper Paul Wilstadius (1905-1978) Tandläkare i Lund. Fil. hedersdr vid Lunds universitet.

Läs mer

Ljunggrens släktarkiv.

Ljunggrens släktarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ljunggrens släktarkiv. 2014-10-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1856-1999. Ljunggrens släktarkiv innehåller handlingar från fem personer som på olika sätt är släkt

Läs mer

A. När någon har avlidit

A. När någon har avlidit A. När någon har avlidit När någon har avlidit kan andakt hållas på begäran av de anhöriga. Den kan hållas vid den avlidnes bädd, i sjukhusets kapell, i hemmet vid kyrkan. På ett bord som är täckt med

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA

AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA AFTONBÖN INGEN STUND ÄR SÅSOM DENNA TEXT: Karin Boye (1900-1941). Svensk författare och lärare. Fadern var civilingenjör med tyska anor. Modern var religiöst inriktad och särskilt intresserad av indisk

Läs mer

Prislista - Almanackskatalogen 2014

Prislista - Almanackskatalogen 2014 KALENDRAR TEMAKALENDRAR, SPIRALBUNDNA 497604 6334446 Historiska kalender 2014 inb linnetextil 148x210mm A5 ST 96,60 kr 497641 5685008 Hantverkar n kalender 2014 spiralb plast 89x162mm A6 ST 90,20 kr 497602

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv

Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Lunds universitetsbibliotek Bengt Werner, 1997 Bokinsamlingskommittén vid Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångars arkiv Placering: B 618 Svenska Röda korsets hjälpkommitté för krigsfångar bildades

Läs mer

Senast justerad 091020 Almanackor

Senast justerad 091020 Almanackor ... Produktkatalog Utgåva 2009 Senast justerad 091020 Almanackor - för 2010 Denna katalogdel finns endast endast i pdf-format. Du väljer själv om du vill läsa, spara ner och/eller skriva ut den. (Väljer

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg

Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36. Jesus på härlighetens berg Andra söndagen i fastan (år C) (24 februari 2013) Jesus på härlighetens berg Tidsram: 20-25 minuter. Luk 9: 28-36 Jesus på härlighetens berg Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-)

Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Handskrift 151. Professor Sverker R Eks arkiv (1930-) Sverker R Ek föddes i Göteborg 1930, son till litteraturprofessor Sverker Ek och fil.mag. Ingrid Häggström. Sverker Jr kom att gå i samma fotspår som

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

BESTÄLLNING AV ALMANACKOR 2012

BESTÄLLNING AV ALMANACKOR 2012 BESTÄLLNING AV ALMANACKOR 2012 Företag:... Kundnr:...Organisationsnr:... (Fylls i om du ännu inte är kund hos oss. Kundnummer läggs upp efter sedvanlig kreditkontroll) Beställare:...Märkes:... Avdelning:...

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Mona Mörtlund Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 40 När jag var mindre och det kom någon på besök i hemmet,

Läs mer

ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE

ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE ATT SKAPA NÅGOT MAGISKT.. ER BERÄTTELSE Portätt- & REPOTAGEfotografering EN DAG Jag vill berätta vem ni är som familj, jag vill skapa bilder som ger er ett fönster till en tid som är värd minnas. Som visar

Läs mer

A. När en närstående har dött

A. När en närstående har dött A. När en närstående har dött Andakt när en närstående har dött hålls på begäran av den avlidnas anhöriga. Den kan hållas i sjukhusets kapell, i patientrummet i hemmet. På ett bord, som täckts av en vit

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Handskrift 111. Författaren Folke Isakssons arkiv ( ) Acc. 2010:21, 2013:7

Handskrift 111. Författaren Folke Isakssons arkiv ( ) Acc. 2010:21, 2013:7 Handskrift 111. Författaren Folke Isakssons arkiv (1927-2013) Acc. 2010:21, 2013:7 Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek Folke Isaksson föddes i Kalix 1927 och flyttade med föräldrarna till Gammelstad

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på.

Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på. Profilkollektion Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på. Skräddarsy er produkt Vi har ett stort sortiment av

Läs mer

Planera tiden Planeraförlaget. Box 203 271 25 Ystad. Hemsida: www.planeraforlaget.se E-post: info@planeraforlaget.se

Planera tiden Planeraförlaget. Box 203 271 25 Ystad. Hemsida: www.planeraforlaget.se E-post: info@planeraforlaget.se Planera tiden Dags att beställa! presenterar här årets sortiment av specialanpassade kalendrar för skolor, förskolor och fritidshem. Loggboken ersätter veckobrev och elevdagböcker samtidigt som den förstärker

Läs mer

Nya vänner ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIA BURMAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Nya vänner ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR MARIA BURMAN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA BURMAN ORDFÖRSTÅELSE halt (s 3, rad 1), isigt, lätt att glida och ramla mellanmål (s 5, rad 7), något lätt att äta, frukt till exempel stukat (s 7, rad 9), gått snett med,

Läs mer

Folkvisetonskonsert i å minnelse åv fårmor och fårfår, Almå & Sven E Svensson, Arves, Munkåskog, Två å ker

Folkvisetonskonsert i å minnelse åv fårmor och fårfår, Almå & Sven E Svensson, Arves, Munkåskog, Två å ker Folkvisetonskonsert i å minnelse åv fårmor och fårfår, Almå & Sven E Svensson, Arves, Munkåskog, Två å ker Min farmor Alma och farfar Sven gifte sig i Tvååkers kyrka 1907. De var födda som grannar till

Läs mer

Anmärkningar. 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2.

Anmärkningar. 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2. Anteckningar A 1 1 Serien i arkivkartong. Diverse odaterade anteckningar. I volymen ingår även: B:1, E:1, F:1, F:2, F:3, G:1, K:1, L:1 & L:2. Hyreskontrakt B 1 1946 1947 Serien i arkivkartong. Ingår i

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Estetiska läroprocesser

Estetiska läroprocesser Estetiska läroprocesser Erfarenheter från olika uppdragsutbildningar i Estetiskt lärande som kunskapsväg inför RUCs kompetensutveckling/nätverk i estetiska lärprocesser 2011-2012 På väg Varför tematisk

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN

Camilla Läckberg. Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Camilla Läckberg Återberättad av Åsa Sandzén ÄNGLAMAKERSKAN Personer i berättelsen Helga Änglamakerskan Dagmar Helgas dotter Laura Dagmars dotter Hermann Göring Tysk pilot och senare nazistledare Carin

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Min dagbok. Av: Iris Frick

Min dagbok. Av: Iris Frick Min dagbok Av: Iris Frick September Lördagen den 8 -Mamma! Sluta vara så tråkig, jag vill inte städa. Mamma och pappa är som två poliser som säger att jag ska göra en sak ena sekunden och något annat

Läs mer

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass.

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass. 1 Att vara jag Text och bild Anna Höglund I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, genom någon annans ögon. Hon vill se själv och söker förklaringar. Hur ser det ut egentligen?

Läs mer

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker

Böcker för barn 1 år. Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Böcker för barn 1 år Låna böcker gratis på biblioteket. Köp dem i bokhandeln. På nätet. I mataffären. Barn älskar böcker Knacka på! Av Anna-Clara Tidholm Alfabeta Lalo trummar Av Eva Susso och Benjamin

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I

NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I August Strindbergs Samlade Verk 35 SUB Hamburg A/636619 NATURVETENSKAPLIGA SKRIFTER I ANTIBARBARU S SYLVA SYLVARUM JARDIN DES PLANTES Texten redigerad och kommenterad av Per Stam (De franska texterna redigerad'e

Läs mer

Godmorgon. Det sorgliga, tråkiga som gjorde ont Jag minns inte ens vad det var Kärlek och frid fyller hela mitt rum Och nu är det enda jag har

Godmorgon. Det sorgliga, tråkiga som gjorde ont Jag minns inte ens vad det var Kärlek och frid fyller hela mitt rum Och nu är det enda jag har 1 Text: Karin Klingenstierna Musik: Lars Moberg/Karin Klingenstierna Dagen öppnar sig för världen God morgon Nyfödd och löftesrik är den Igår blev inte som jag drömt Men allt det där är redan glömt - godmorgon-

Läs mer

Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på.

Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på. Varför Burde? Vi kan kalendrar Som marknadsledande i Sverige och med kalendertillverkning sedan 1978 är vi en leverantör att lita på. Skräddarsy din produkt Vi har ett stort sortiment med standardprodukter,

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Sara Lidman. Författare. Katalog över hennes manuskriptsamling i Uppsala universitetsbibliotek ( )

Sara Lidman. Författare. Katalog över hennes manuskriptsamling i Uppsala universitetsbibliotek ( ) Sara Lidman (1923-2004) Författare Katalog över hennes manuskriptsamling i Uppsala universitetsbibliotek Uppsala 2000 Förord Sara Lidman har donerat sitt mycket omfattande arkiv, däribland hela brevsamlingen,

Läs mer

Gud är en eld inuti huvudet.

Gud är en eld inuti huvudet. Gud är en eld inuti huvudet. Siri Frances Stockholm 2013 Gerlesborgsskolan Du skulle gått till skolan och på ett möte och på lokal med en vän idag. Det skulle varit en dag av saker att uträtta, en dag

Läs mer