Chefredaktör och ansvarig utgivare: Mats O. Svensson. Redaktion: Philip Stålhandske Ellinor Åslund Amanda Gawelin Viola Bao Emelie Annefalk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefredaktör och ansvarig utgivare: Mats O. Svensson. Redaktion: Philip Stålhandske Ellinor Åslund Amanda Gawelin Viola Bao Emelie Annefalk"

Transkript

1 Nr. 4: Fragment

2 Chefredaktör och ansvarig utgivare: Mats O. Svensson Redaktion: Philip Stålhandske Ellinor Åslund Amanda Gawelin Viola Bao Emelie Annefalk Omslag Klara Lindroos Tydningen är en tidskrift knuten till föreningen Litteraterna, ett studentförbund vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet Kontakt: Skriver du? Vi mottar gärna texter såväl lyrik, prosa som essäer, krönikor, recenssioner, författarintervjuer osv, skicka din text till

3 "Ein Fragment mufi gleich einem kleinen Kunstwerke von der umgebenden Welt ganz abgesondert und in sich selbst vollendet sein wie ein Igel" Schlegel

4 Redaktören för ordet Det första man frågar sig när man ställs inför temat är vad det är som utgör ett fragment; en del av en helhet där helheten har gått förlorad och allt som finns kvar är ett brottstycke, en spillra av sitt forna fullständiga varande. De litterära fragmentet har inom sig ett löfte om att det finns något mer att tillgå; det ger läsare en förväntan ett hopp om att spillran kan bli hel. Ur detta perspektiv ter sig fragmentet nästan löjeväckande patetiskt som form. De liknar drivveden som samlas på stenstranden: Linor, plankor, frigolit och deformerad plast. Vandraren ser på dessa ting som tecken och som frågor; vad har de varit del av, varför ligger de här och vad betyder de? Ekelöf sa att antiken når oss genom skärvor och viskningar, han åsyftade de stycken, de delar av den attiska poesin som finns kvar; ett ord av Sapfo, en strof av Alkaios. Antikens skärvor konnoterar sönderslagna krukor och mänskliga kvarlevor. Kvarlevorna som en gång tillhört en levande människa av kött och blod, erfarenheter och minnen, krukskärvorna som en gång bar vinet, kryddorna och mjölet. Helheten fungerar, den har en funktion, fragmentet kan endast ge oss en förnimmelse av en funktion. Att någonting har en funktion leder även tanken till att den har en mening. En benbit fyllde en mening så länge som den var en del av en människa men med det konstnärliga uttrycket, poesin, orden och konsten kan väl aldrig funktionen gå förlorad eftersom den fortfarande kan fylla en mening? Att Sapfos poesi är fragmenterad betyder inte nödvändigtvis att den förlorat mening. Poesin sitter ju som Gene Genette sa inte i bläcket, inte i pappret det nedskrevs på utan i en väv av tecken, en text. Låt oss återvända till Ekelöfcitatet, det är inte bara ett vackert uttryck utan även sant. Det som finns kvar av antiken är endast ett fragment av en helhet, men citatet ställer också frågor om vilken tidsålder som når oss i annat än viskningar och skärvor. Svaret är självklart inga; viskningarna är mer eller mindre tydliga, närmre eller längre bort men en holistisk helhet kan vi aldrig få. Når världen till oss annat än i uppstyckad form, jag ser en människa gå på gatan i grå rock, i nästan stund hör jag en hund skälla, och så det kalla regnet mot min kind, jag tänker att jag måste gå till konsum och köpa kaffe, men innan tanken är färdig minns jag att jag börjar jobba om tio minuter. Jag ser en digital skylt, bokstäverna glider långsamt fram de gula lamporna hinner inte berätta mer än dagens tempera... innan jag skyndat förbi och fäster blicken vid en halvt nedriven affisch. Den gråklädda människan är borta, hunden är tyst och jag kommer inte köpa kaffe. Den mängd intryck som dagligen når oss är fragmenterade, vi processar dem till en helhet. Det onödiga sållar vi bort och kvar finns en futtig men hanterlig rest. Man brukar tala om att det moderna människan är fragmenterad, jaget är ständigt skiftande mellan arbete och fritid, mellan olika städer och sociala kontexter. Jag är en undflyende konstruktion vars medvetande fortfarande försöker organisera och strukturera upp en omvärld som inte tillåter sig att struktureras upp och ordnas. När blir litteraturen ett fragment och när blir den en fullständig helhet? Kan ett ord vara ett fragment av en mening eller ett fonem ett fragment av ett ord? Blir den drunknades rop på hjälp fragmentariskt för att hon endast hinner till tredje konsonanten? Är inte ordet fullständigt som det är, en mening kan inte vara ett fragment eftersom det äger en mening, storleken på fragmentet som ett par ord attisk poesi eller Illiaden är bara en fråga om mängden ord eller skärvans storlek; viskningens längd. Försök har gjorts att fånga intrycken fullständigt: I Prousts På spaning efter en tid som flytt är intensiteten i beskrivningarna av omgivningarna, lukterna, sinnesintrycken så fullständiga att att tilltron till språkets förmåga att fånga en helhet synes vara en realitet. Kanske Joyce var närmast med att lyckas. Man vad annat är egentligen de båda föregående exemplen än mindre uppbrutna brottstycken, en utförligare men fortfarande fadd bild av en verklighet som vi omöjligen kan fånga? Språket är kanske i sig endast ett fragmentariskt teckensystem. Chefredaktör Mats O. Svensson

5 Tre Fragment 1. i grannträdgården: ett lik som krattar löv under den linden - tandaradej! - bildar de en ruttnande hög 2. Ur djurets avdjup räddade klenoder ärvda ur jättedjuret återstoder i anfrätt marmor bleknande kobror jag menar kopior av kobror eller andra ormar utställda i trädgården medan sommar efter sommar ruttnar 3. Var ligger Edens portar? I Makpela, den dammiga grottan, igenmurad och bortglömd? Ja, kanske. Kanske ligger där ett torrt & sprucket kranium i vilket drömmar än om Eden ekar eller så stämmer klyschan -det gör de alltiiidatt Eden är ens underbara barndom... Klas Bergkvist

6 Skärva Det finns en väletablerad bild av det ofullständiga, oavslutade. Bilden av ett verk som inte lyckats nå upp till den potential som avsetts för det. Därför uppkommer en kritisk jämförelse med vad det kunnat bli, och därför framstår kritiken som berättigad. Man tycker sig, genom en rad invanda strategier, kunna identifiera det ofullständiga från det fullständiga, fragment från ett avslutat helt. Det framstår tydligt exempelvis i en meningsuppbyggnad, ett abrupt avbrott mitt i meningen identifierar omedelbart meningen som ofullständig i läsarens ögon. Direkta paralleller kan dras till exempelvis en målning med det högra, nedre hörnet lämnat tomt eller en bruten hexametervers. Historiskt har det fullbordade verket uppvärderats av flera anledningar. Det avslutade verket ger inte bara den lutheranska arbetsmoralens tillfredsställelse av ett ordentligt hantverk, det har i sin funktion som färdigt objekt som ett slutet system som genererar mening när man analyserar det i dess helhet, de enskilda delarna förväntas komplettera varandra, intellektuellt och estetiskt, verket är i sin historiska kontext utförandet av en vision som i sin färdiga form kan granskas, recenseras och inspirera. Detta har lämnat oss med en nedärvd bild på fragmentet som en besvikelse, en pusselbit i ett tusenbitarspussel vi aldrig kommer få tillfredsställelsen att lägga klart snarare förstått i sin egen rätt, som ett analytiskt objekt som utpekar nya vägar för hur vi ska förstå, och i förlängningen skriva, vår egen historia. sitt eget öde. sedan, någonstans längs vägen, lämnas alla åt men när vi drömmer uppstår glapp då vi upphör som visionärer, vi bara sover sove r och just när sömnen tycks vara en metafor för döden, och mer precist döden som utslocknande, då förflyttar man sig plötsligt till Florens, till Ponte Vecchio. I ett soldis speglar man sig i Arno, talar med en skallig äldre man, det kan vara på svenska trots att samtalet logiskt sett borde föras på italienska, det hörs musik någonstans ifrån, och lika plötsligt är man förflyttad därifrån. Här är det uppenbart att den ursprungliga metaforiken inte

7

8 den bländade, av allt att döma påtagligt frustrerade förälskad bortanför Det jag önskar säga visar sig under dessa förutsättningar formuleras som en fråga. Det betyder inte att dess giltighet bör ifrågasättas, att denna tvekan att fastslå mina ord som ett faktum ska göra idéinnehållet i dem mindre relevant. Tvärtom kan en fråga, som är retorisk utan att vara ledande accentuera de väsentliga inslagen, de drivande teserna i min redogörelse som förvandlats till frågeställning. vilket inte någon teori om Universums fullständiga utbredning eller uppkomst förmår göra, men ett regn över ett fält men ett diskursivt fält framträder som på flera sätt benämnts som en form av teleologins antites, även om det inte artikulerats i tillräcklig mån för att uppmärksammas som en lingvister och lönnmördare återstår för oss inget mer än att stappla framåt i dimman och rasera sandslott på vägen luftburen Jenny säga. ett fragment av ett fragment, så att ter sig pretentiöst, och sådana anklagelser är naturligtvis omöjliga att helt bortse ifrån i rtse ifrån bo Det blir i princip säga att de tvingas vara otrogna medan vi ser på, nyfiket, inte utan att det kittlar oss besvärlig hon/han/den/det är besvärlig

9 Avsaknaden av kontext i ett fragmentariskt textavsnitt kan naturligtvis väcka interpretens egen kreativitet, men problematiserar i grunden varje studie som syftar till att attribuera mening till ett konstnärligt innehåll. Resultatet kan alltför lätt bli en spekulativ längtan efter att få fylla i luckorna. Vid en läsning av Martin Gores text Enjoy the silence, från Depeche Mode-albumet Violator, är den naturliga startpunkten för texttolkning den återkommande refrängen. All I ever wanted / All I ever needed / Is here, in my arms / Words are very unnecessary / They can only do harm Man kan välja att läsa detta som ett fragment och begränsa det från sina kontextuella förbindelser. Tvetydigheten öppnar inte för ett val, den tvingar fram ett val och det är vetskapen om att man aldrig kommer att få veta om man valt rätt eller inte, en vetskap som rationellt sett borde verka befriande, som likväl framkallar det paranoida flackandet med blicken Bränd brinner hur tårarna förångas ställt på sin spets blir det en fråga, inte under vilka förhållanden vi ska bedriva vetenskap, utan varför vi överhuvudtaget ska bedriva vetenskap. Detta är naturligtvis ingen heltäckande bild av fragmentet. Alldeles bortsett från det paradoxala i en sådan ansats är området så brett, och rymmer så komplexa frågeställningar att det skulle krävas en lång rad utredningar, bara för att klargöra vilka implikationer fragment som estetiskt begrepp medför som utgångspunkt för debatter inom framtidens humaniora. Som en ingång till fragmentets roll som analytiskt objekt väcker den här betraktelsen fler frågor än svar. Men vikten av att läsa det som faktiskt skrivits i ett fragment för att därigenom om möjligt kunna läsa mellan raderna, måste betonas i morgondagens forskning. Gårdagens forskning har i alltför hög grad handlat om att läsa mellan raderna, för att genom denna tomma vita projektionsyta försöka tyda det skrivna. Manne Hedén

10 NIETZSCHE DEN GLADA VETENSKAPEN Den Glada Vetenskapen är Nietzsches vackraste bok. Vad är det för värde med en bok som inte ens kan lyfta oss högt över alla böcker?, den retoriska frågan blir som mest pregnant i kontrast mot dess bakgrund bok nummer tre i Den Glada Vetenskapen. tets egna reflektioner ska uppmuntras, och få utrymme att utvecklas. Denna uppmuntran gör Nietzsche genom att använda sig av det outsagda, det fragmentariska. Finstämd och harmonisk som en appolinsk lyra, men fördenskull inte utan det dionysiska patos som karakteriserar hans säregna uttrycksförmåga; är verket sammansatt av fyra böcker, med numrerade avsnitt, där längden skiftar från långa till korta prosastycken, från välkonstruerade utläggningar till välformulerade aforismer. Denna Nietzsches stil (eller persona); en självsäker, närmast grandios självhävdelserätt, där han alltid verkar låta pennan och tanken bli ett, utan att använda ett filter i form av underlättande formuleringskonst, eller genom att skapa ett system i form av återkommande tankefigurer för att hjälpa läsaren ( jag avskyr de som systematiserar, och undviker dem Avgudaskymning) är som klarast i Den Glada Vetenskapen. För att jämföra den finstämda och harmoniska stilen i verket ifråga med den mest berömda, och missbrukade: Så Talade Zarathustra. Den präglas av det gälla, det skrikiga och de (till synes) okontrollerbara eruptionerna den är demonstrativt dionysisk. Men om Så Talade Zarathustra är elden som släpps lös, det JA till livet som kastar omkull allting i dess väg, så är Den Glada Vetenskapen det som långsamt granskar och river ned. Men det är inte nog att riva ned. Det egna intellektet måste vara tändstickan och det egna intellektet i kombination med Nietzsche ( Jag är dynamit ) ska då ge upphov till den dionysiska urladdningen, och leda till en omvärdering av alla värden. Vikter som måste omvärderas, måttstockar som måste överges, detta är mittpunkten i den dionysiska urladdningen, men för att nå fram dit krävs ett självständigt, intellektuellt samvete som måste få komma till sitt fulla uttryck. Om Så Talade Zarathustra är en förkunnelse om hur man blir vad man är, med Nietzsches egna ord, så är Den Glada Vetenskapen det verk där den tändande gnistan, det vill säga intellektet, ska slipas, där intellek- Allt som skrivs verkar vara likt toppen på ett isberg. Det är läsarens uppgift att fylla i konturerna av det Nietzsche har skissat upp, att lägga ihop olika bitar och att komma fram till en självständig slutsats. Således är Nietzsches stil i Så Talade Zarathustra, dionysisk men sammansatt i harmoni med dess innehåll, och tankarna om det intellektuella samvetet i Den Glada Vetenskapen harmoniserar med stilen i verket finstämd men fragmentarisk. Särskilt i den tredje boken i Den Glada Vetenskapen, med dess många aforismer, dess geniala metaforer och dess början med att uppmuntra till fortsatt strid eftersom Guds skugga ännu kommer att leva kvar åtskilliga många år efter hans död, och slutet där inseglet på den uppnådda friheten, är att inte längre skämmas för sig själv. Det vill säga att ha möjlighet att vara helt ärlig i umgänget med sig själv, och som en konsekvens, helt ärlig i umgänget med sina dygder, för att göra dem så mycket ära som det är möjligt: ty också mot en dygd kan man uppträda ovärdigt och insmickrande.

11 Det ligger nära till hands, att tro att Nietzsche, och världen i sin helhet, måhända är som mest fragmentarisk när de dionysiska värdena får råda. Men Nietzsche är som allra mest fragmentarisk när han är appolinsk. När han låter sin milda, och nyktra sida, genom aforismer och korta prosastycken, tillmäta varje ord och mening betydelse. Detta framstår som främmande för den som upplever klarheten som förmågan att kunna se helheten, och utan helhet, då heller ingen klarhet. För att med Nietzsches egna medel, bildspråket, använda Justitia som metafor för hur Den Glada Vetenskapens är ett mer fragmentariskt verk än Zarathustra. Det appolinska är balansens och ordningens princip, i sällskap med denna blir varje människa en Justitia, som i sin våg balanserar två stycken motpoler mot varandra. Justitia har förbundna ögon. Detta har hon för att inte vara partisk, för att den som ser har en förmåga att låta sina egna känslor påverka vågskålarna. Det är just denna ögonbindel som Nietzsche talar om när han i första boken av Den Glada Vetenskapen hävdar att människor inte har något intellektuellt samvete, det vill säga: de saknar denna ögonbindel. Justitias ögonbindel blir en symbol för att endast den som inte lyder under det inövade, det nedärvda, massans grupptryck, kan ge en rättvis bedömning, genom att använda sitt intellektuella samvete. I avsnitt 213 i tredje boken beskrivs en kort konversation mellan en narr och en vis man. Ämnet som diskuteras är sambandet mellan beundran och förakt. Diskussionen slutar öppet, och hela stycket är som ett fragment ur en lång argumentation eller utläggning. Vi lämnas med den öppna, smått retoriskt lagda frågan, om huruvida det verkligen befinner sig på det viset som narren påstår. Inget system, ingen rättfram argumentation, in-

12 gen uppenbar koppling till något annat avsnitt. Nietzsche bara avslutar, läsaren lämnas vid en kant, och det är vår uppgift att hoppa. Det fragmentariska kan endast användas av ett balanserat sinne. Vi är ställda inför en motsägelse; det dionysiskas, kaosets, beroende av det sammanhängande, och det appolinskas, klarhetens, beroende av det fragmentariska. Den ordnande principen assimilerar stoffet, och skapar sig en egen helhet. Kaoset är en okontrollerbar ström av stoff. Endast den med ett starkt intellektuellt samvete kan urskilja vattendropparna i den starka strömmen. I ett obalanserat sinne, förblir fragment endast fragment. Det är därför den dionysiska kraften är så viktig, för att den bryter ned det inövades sammansatthet till fragment, det banar vägen för analys, dekonstruktion och kritik, vilket är de första stegen till upprättandet av ett självständigt samvete. Hos Nietzsche blir det fragmentariska, brottstyckena, pusselbitarna av en större helhet, ett medel för det intellektuella samvetet att begagna sig av för att öva sig i eftertänksamhet. Känslan är det som behövs för att avgöra när balansen har uppkommit, och den patosfyllda Så Talade Zarathustra är en bok om skapandet av en identitet. Eftertänksamheten är till för att avgöra vad den dionysiska kraften, den okontrollerade känslan, ska bränna upp i Eden och i Helvetet som är bundet till den judisk kristna traditionen, och i vilken utsträckning den ska göra det. En människa som inte längre har huvudet bland molnen eller har rädslorna förpassade till underjorden är idealet hos Nietzsche. En sådan människa skäms inte längre för sig själv, och är fri att skapa och definiera sin egen identitet övermänniskan, med Nietzsches egen terminologi. Kanske kan man här komma fram till något allmängiltigt att all god filosofi borde vara som toppen av ett isberg, där reflektionen endast är fragmentarisk för det gynnar det intellektuella samvetet att avsluta tankegången själv. På så vis, oavsett vilka värdegrunder man skapar, borde det vara fastställt att Den Glada Vetenskapen är en bok som lyfter oss högt över alla böcker, just genom att uppmuntra oss till att inte endast höja oss över alla böcker, utan att höja oss över vår egen tid och våra egna begränsningar till förmån för intellektuell hederlighet, istället för dogm, tradition och tidsbundenhet. Inskränkthetens grogrund. Åtminstone för en tid. Vad tror du på? Detta: att alla ting måste få sin vikt fastställd på nytt. Sedan kan dilemmat börja om igen hos nästa generation. Denna evig återkomst. Frida Jonsson Att simulera ett fragment Antika texter består ibland av fragment som samlats och satts samman från olika källor. Det är ofta osäkert vad som är vad. Vi ville försöka simulera processen i vilken mening och sammanhang erhålls från fragmentariska dokument. För att härma denna process skapade vi en imaginär legend, en någorlunda arketypisk historia om mänsklig nyfikenhet. Vi skrev varsin version av denna. I fantasin uppstod alltså tre separata skildringar av samma traditionella myt, från tre olika tider och platser. Vi tän- kte oss sedan att dessa tre gått delvis förlorade, och hittats långt senare av moderna forskare. Utan vetskap om att det rörde sig om tre enskilda historier sammanlänkade man fragmenten till ett enda litet verk. Denna sammanlänkning simulerades genom en enkel metod, baserad på slumpen. Man tog de tre texterna. Man slog en sexsidig tärning. Utslaget bestämde antalet meningar. Sedan slog man återigen tärningen, och detta determinerade huruvida meningsklus-

13 tret skulle förstöras eller sparas (1-3 innebar att klustret sparades, 4-6 att man förstörde klustret). Detta upprepades tills alla tre texter hade styckats upp till kluster. Varje kluster kallades ett fragment, i fantasins värld kanske funna på till hälften förstörda väggmålningar eller lindade runt balsamerade kroppar i nyöppnade kungagravar. Sedan gav vi denna hög av fragment till en person helt ovetande om legenden eller metoden vi använt, och bad honom få fram en innebörd ur oredan. Det blev ett enda virrvarr, men ett någorlunda hållbart narrativ arbetades till slut fram. Resultaten ser ni nedan men kanske också i bokhyllorna där hemma, eller i gårdagens föreläsningsanteckningar. J.H Alexandria Då något dör, föds något annat. Detta är berättelsen om mannen som hade ihjäl det ingen någonsin kommer att få veta vad det var. Innanför bibliotekets portar står en man, blek som den första snön, ögonen grå och insjunka. Han bär sin bildning som ett ok.trots det färglösa anletet och de svaga benen åtnjuter han stor popularitet och prisas av såväl mäktiga män som gudar. Kärleken till kunskapen och värvets ära driver honom. Trots sitt rykte och sin plikttrogenhet är det något som tär honom, ty långt in i bibliotekets hjärta, där Aristoteles och Homeros trängs med Erosthenes och Harkhebi, vilar en kunskapens skatt som aldrig nötts av mänskliga händer. Den dolda lärdom som dväljs i papyrusrullens mörka bläck är okänd för alla och envar. Bland skrifterna helgade med kunskap skänkt av Pallas Athena vandrar den kunskapstörstande i lärdom av gudarnas gunstling. Imponerande var hans vishet, bland sina likar den störste. I bibliotekets salar söker han den kunskap han prisar så högt. Minnet leder vägen, ner i källaren. Han gör halt vid samma valv som alltid. Han betraktar rullen han inte får se. Stum är papyrusen, utan språk är dess yta. Högt över honom står karvat i gyllene tecken: Platsen för själarnas bot. Lysten på gudalik kunskap är han och girigt följer lemmarna hans sinne, fingrar fuktar torr papyrus, ljuslågan fladdrar i mörkret. Sedan rullar han - långsamt upp det benvita arket längs marmorbänken. I häpnad blickar han, olycksalige, ned på den öppna rullen. I förvirring vänder han den bakåt och framåt, öppnar rullen tills spolarna släpper, synar varje del av mjukt papyrus. Ingenstans finner han spår av heliga skrifter, verk utav gudar. Lyktan för han närmare, i hopp om att finna vaga tecken, blott för det vaksamma ögat. Förtvivlad jagar han fram och tillbaka längs papyrusen, utsträckt på stengolvet. Redan rodnat Eos sedan stjärnor jagats på flykten då han, den vise, med fuktiga ögon överger sin jakt. Han river ut ett flertal rullar från sina platser. Blanka. När den kunskapstörstande slutligen lugnat det brinnande vansinne som i hans själ nästlat sig in, synar han den ruin av papyrus som fallit runt honom. Intet ett ord synes där. De tysta hallarna fylls plötsligt av ett vansinnesskri, kommet ur en hals som inte längre törstar efter något annat än gudarnas förlåtelse. I entrésalen jäktar bibliotekarien. Ursäkta, börjar Pefonitus, den här rullen är tom. Vad ska det betyda? Bibliotekarien rättar till duken i sin hållare och granskar den. Omöjligt, säger han. Med båda händer rycker han ut duken, som är helt vit. Skamset och vädjande blickar han mot dörren. Sedan placeras pergamentet i en behållare. Pefonitus griper tag i bibliotekariens axlar. Ett moln passerar, och sedan ett till. På trappan till en jättelik byggnad står tre lärda män. Inne står bibliotekarien lutad mot en pelare i marmor. Också han ser på moln, vilka han liknar vid människans minnesbilder. Ständigt återkommande och påtagliga men så förgängliga att de inte kan överleva en bris. Han försöker erinra sig ett citat ur en skrift, vilken som helst, men är oförmögen. Han pekar upp mot skyn. Moln grå och vita blåser förbi. Alla liknar de varandra. Douglas Gunnarsson, Jakob Holmberg, Philip Stålhandske, Ville Stjernström

14 Midnatten rycker fram med dragen kniv och där står jag med ett järnrör redo att ta emot den Men kom då din jävla fitta! Som en ros slår dikten ut En ros vars kronblad i ögonblicket de slår ut slits av slungas exploderar kastas sprids över pappret ligger strödda över det Jävla fittros Krossa ett par fönsterrutor slå av ett par brevlådor i grön plast från sina fästen (en liten bit blir kvar) i ett villaområde Banka skiten ur asfalten Skrik! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAETC!INGET jävla pappersark kan höra dig Skrikna skriva ord kan alltid viskas fram Kan aldrig förvandla sig som jag till enbart läppar Jaha, hej är det du Kom in Ja allt är bra med mig lite trött hur är det själv kul ja jo jag hörde det och har du någon gång gått på gator utan mål bara för att leta gräl med en vag känsla av att det enda som hjälper är att slåss Har du krossat saker för att

15 möblera utsidan som insidan ser ut Inte jag heller Vill slå sön der or den lå ta dem spridas skingras slungas träffa mig i ansiktet Som en mullrande åska går jag genom världen inte ett moln utan en kuk i byxor Vaknar utan blödande knogar och finner hemmet intakt och slår inte sönder det Inte ett moln utan en kuk i byxor Viktor Atlas Benbiten Jag satt på en fest när någon frågade mig hur jag skulle definiera vår generation. Det får tiden visa sa jag, så någon började prata om robotar. Min oförmåga att svara gjorde mig så frustrerad att jag kände mig tvungen att forma en tanke, om så bara för mig själv. Vi som strödde flingsalt över raggmunkarna. Vi var de som lyssnade från vinyl i ett rum. Ur Iphone i ett annat. Det kunde vara Janis Joplin och Talking Heads, eller Dungen och Robyn. Vi var de som drack rött, och vitt, vin. I vår bokhylla var Kafka granne med Knausgård. Det var även Stridsberg med Strindberg. Vi rökte cigaretter och diskuterade kön i ett rum. I ett annat spelade vi medeltidsdatorspel och rökte. Vi som levde då titeln Back to the future inte kändes paradoxal, förstod nog aldrig begreppen tid och rum. I de tidigare nämnda rummen står dörrarna öppna. Men vi, du och jag, står i en korridor. Här hör vi in i alla rum, samtidigt. Vi äger tillträde till vartenda ett. Vi som förstod dåtid och framtid bättre än samtid. Där satt vi i en lädersoffa och diskuterade genmanipulation i flanellskjortor över ett glas rött. Och vi hoppades att det vi sa skulle leva kvar i framtiden, för att hamna i historien. Ville Stjernström

16 Flanerande i den fragmentariska modernismen Sökandet efter det fragmenmtariska ter sig för dagens postmoderna hjärna med nödvändighet just fragmentarisk. Ju fler pusselbitar som trillar in i ens medvetande ju mer komplex tycks bilden bli, och man greppar efter knutarna i denna spindelväv för att skönja mönstret. Det fragmentariska minnet, språket, människan, världen. För min del började detta sökande hos Gertrude Stein och jag var länge säker på att det moderna fragmenterandet, som en variabel inom riktningarna under det breda begreppet modernismen, skulle mynna ur de ljusgrå gator där för övrigt jag själv flanerade kring under mitt tjugonde år, nästan ett århundrade för sent. Steins Paris Frankrike är en märklig skildring av hur Paris, Frankrike är logik och mode, mode och logik, och hur det var därför som modernismen fann sin kärna just där. Efter att ha läst första frasen i Hemingways Parisskildring A Moveable Feast blev jag nästan säker på att det måste vara just Paris som kan betecknas den fragmenterade modernismens centrum: Och så var det det dåliga vädret. Vi bereds ingen introduktion, vi kastas rakt in i ett uppräknande av mer eller mindre sammanhängande fragment kring ett bestämt tema. Temat är alltså återigen Paris och modernisterna, ett vid närmare betraktelse inte helt ovanligt tema för just Parismodernisterna. Hemingway behandlar alltså minnets fragmentariska väsen, minnet som ett kollage; i övrigt kan väl inte Hemingways språk i större grad klassas åt det fragmentariska hållet. Där tycks Stein leva mer i (post?)modernismens medvetenhet och söndersprängande i sin lek med upprepat kategoriserande och stream of consciousness. Stein som gick promenader i Luxenbourgträdgården med sina pudlar och Picasso, Stein på vars gravstensbaksida livskamraten Alice B Toklas namn inristats, namnet som kryptiskt också ersatt Steins som titel till självbiografin. Vågar man sig på tanken att Stein rentav såg sig själv som en rad fragment parallella i den större helhet som utgjordes av också Alice B Toklas? Söndersprängandet. Istället för att måla upp världen från det klassiska perspektivet börjar man pusslar ihop fragmenten i nya mönster, vilka inte ger en enkelt tolkad bild men förhoppningsvis, vilket väl var målet, en sannare bild av verkligheten, den i grunden fragmentariska verkligheten. En verklighet som genom främmandegörandet från det klassiska perspektivet dessutom måste förnimmas på Södergrans Virgine Moderne s vis, som den estetiska oskulden. Liksom flugor till sockret verkar de ha dragits från Europas alla hörn till caféerna i Paris, fragmentaristerna. Nåväl, modernisterna då, om ni så vill. Enligt utsagon ska Joyce och Proust förövrigt ha träffats en gång, en enda, det var på en bjudning, och det enda som sades ska ha rört de serverade chokladtryfflarnas kvalitet. Lite i stil med Alice B Toklas som idag är ihågkommen delvis för att ha publicerat recept på nu berömda hashbrownies. Men låt oss flanera vidare. Naturligtvis var, som alltid, denna fokusering på la capital d Europe fåfäng. Istället visade det sig att detta fragmentarismens metasökande skulle leda till de ännu ljusare grå gator där för övrigt jag själv flanerade under mitt nittonde år. De gator där Thomas Bernard liksom Wittgensteins brorson (egentligen kusin) sprang omkring som barn långt innan de började promenera mellan varandras sjuksängar på å ena sidan sanatoriets lungsjukavdelning å andra dess hospital. Den stad där den oundvikliga Ringstrasse, taxibilarnas och turistbussarnas löpbana, den av klassicismens ståthus kantade, fungerar som en ständigt närvarande påminnelse om allt som måste

17 luckras upp, krossas, fragmenteras. Den stad där Stephansdoms torn blänker i ett lika brett spektrum av färgnyanser som kyrkorna i Combray. Men nog med spaning efter den tid som flytt, jag ska tala om poeten Wittgenstein. Hos Wittgenstein finns på sätt och vis fragmentarismen såväl i form som i innehåll. Idéen i poesin, poesin i idéen, motståndets språk och motståndet mot språket, vilket är vad Marjane Perloff utreder i Wittgensteins Ladder. Läser man Wittgenstein som skönlitteratur visar det sig att nya vägar öppnas härifrån och in i moderniteten, mot författare som Bernard, Beckett, och Stein. Den till synes strikt logiska följden i Wittgensteins uppställda fragment framstår plötsligt som öppnare, rent av modernistisk. Detta ska också vara något som fördjupas hos den senare Wittgenstein, där också själva språkfilosofin blir alltmer uppluckrad, och texten liksom dramatiserar ett tänkande kring vardagsspråkets hemligheter, som det heter i J Olssons artikel Wittgensteins betydelse för den moderna poesin. Kanske vågar man påstå att Wittgenstein genomgår en utveckling mot ett mer modernistiskt tänkande, mot en större medvetenhet kring den sublima komplexiteten i perception. Den senare Wittgenstein förkastar sin tidigare tilltro till språket som innefattande samma logik som fallet; verkligheten. Istället utvecklar han en slags vardags-språkfilosofi, där meningen inte är beroende av verkligheten, där språket är en kontextbunden representation. Snarare än att världen begränsar våra uttryck skulle det vara våra uttryck som begränsar världen. Är det alltså först när våra uttryck är fragmentariska vilket är ordens, det vill säga symbolgörandets grund, som världen blir fragmentarisk? Snarare kunde man kanske säga att våra uttryck begränsas av våra förnimmelsefunktioner, och att det fragmentariska språket, minnet, världen alltså faktiskt bottnar i själva vårt fragmentariska tänkande. Med detta som slutsats kan det tyckas väl till pass att åter krypa tillbaks till Paris där ju märkligt nog även Oscar Wilde lyckades avtala möte med döden. Låt oss avsluta med att meditera en stund över ett fragment av denne flanerande filosof. Paradox though it may seem - and paradoxes are always dangerous things - it is nevertheless true that Life imitates Art far more than Art imitates Life. Så växte vi också alla upp i modernismens tecken och blev en spindelväv av uppluckring, en tavla av Picasso, kort sagt fragmentarister; paradox though it may seem. Ellinor Åslund

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG

oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN EN NY EN NY FÄRG FÄRG oskar skog oskar skog POJKEN POJKEN SOM FANN SOM FANN FÄRG EN NY FÄRG EN NY Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Oskar Skog 2013 Omslag Wickholm Formavd. Tryckt hos ScandBook

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet.

Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet. Monstret Kapitel 1 Det hade ringt in för flera minuter sen, ändå så kom nästan ingen till klassrummet. Jag bara satt och väntade, jag var så jävla irriterad av att ingen Kunnde komma in så de kan börja

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo

Dunk dunk hjärtat. (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 1 Dunk dunk hjärtat (Det blev så tomt) en kortpjäs av Hannele Mikaela Taivassalo 2 Dunk dunk hjärtat Personer: (kring 70) (under 70) (dock över 30) (dock över 30) PROLOG Det blev så tomt, plötsligt. Så

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Eleverna tränar på att: Författare: Beth Bracken & Kay Fraser sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken handlar om Lucy och Soli som är bästa vänner. De har känt varandra sedan de var små, och de gör allt tillsammans. Där de bor finns

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern.

LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI. Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. LÄRARHANDLEDNING EN NATT I FEBRUARI Mittiprickteatern Box 6071, 102 31 Stockholm 08-15 33 12 info@mittiprickteatern.se www.mittiprickteatern. En natt i februari av Staffan Göthe Lärarhandledning Syftet

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra

Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra Denna tunga klump i mitt hjärta blir bara större och större för varje dag som går och jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag ska göra längre. Inte längre. Den kärlek jag har för dig slutar

Läs mer

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs.

Gud är en Ande som är fullkomlig och perfekt. Till skillnad från många andra religioner som menar att Gud är dualistisk, dvs. DET FINNS MER... + + VEM ÄR GUD? Mycket i den här världen är oerhört vackert och storslaget. Se bara på en soluppgång eller solnedgång, en klar stjärnhimmel, ett mäktigt vattenfall eller en liten blomma

Läs mer

Livsfilosofins ursprung

Livsfilosofins ursprung Livsfilosofins ursprung Idag vet vi med ganska stor säkerhet att det för cirka 50 000 år sedan uppstod en stor förändring av människosläktets gener. En helt ny ras av människor fanns plötsligt på vår planet.

Läs mer

Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden

Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden Joh.16:16-22, 4:e sönd. i påsktiden 090503 Det är en ganska märklig text vi snart ska läsa. Den är lite märklig och svår både i sitt innehåll, men också kanske för att den återger ett så speciellt tillfälle.

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv

Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv 1 www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) Fördelarna med Meditation och hur du använder den i ditt liv Av Ben-Arion Jag får många frågor

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Den sökande kan även den bli den sökta Flickan med håret vars hår sägs ha färgats av vinets gud dionysos då han höll en storslagen fest i Zeus ära.

Den sökande kan även den bli den sökta Flickan med håret vars hår sägs ha färgats av vinets gud dionysos då han höll en storslagen fest i Zeus ära. Frida Snabb Den sökande kan även den bli den sökta Flickan med håret vars hår sägs ha färgats av vinets gud dionysos då han höll en storslagen fest i Zeus ära. Denna vackra flicka föddes igår och hon har

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet

Tunadalskyrkan e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet 1 Tunadalskyrkan 150920 16 e tref. Joh 11:28-44 Döden och Livet Döden och Livet är temat för dagens texter i kyrkoåret. Ett tema som genom allt som händer i världen just nu blivit mer aktuellt än någonsin.

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

De vinnande bidragen i Visa oss din poesi 2009

De vinnande bidragen i Visa oss din poesi 2009 De vinnande bidragen i Visa oss din poesi 2009 ritade en karta. vann människorna på min sida. pekade ut mål. tuggade efterbörden. spottade ut den. jag; en börda. hopplösa är fingrarna. vill rinna över

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Helena Casas Wenden SÅ SOM EN VÅG. Dikter AKFEO FÖRLAG

Helena Casas Wenden SÅ SOM EN VÅG. Dikter AKFEO FÖRLAG Så som en våg 2 Helena Casas Wenden SÅ SOM EN VÅG Dikter AKFEO FÖRLAG 3 4 ISBN 978-91-980588-6-4 Helena Casas Wenden 2015 Akfeo Förlag, Linköping Strandfoton på omslaget: Eva Wenden Tryckt i Szczecin,

Läs mer

Kung Midas (kort version)

Kung Midas (kort version) Kung (kort version) Monica Vikström-Jokela Författarens kommentar Den gamla grekiska sagan om Kung finns i olika versioner, men själva berättelsen är ändå den samma: (i vissa versioner ) ger lov att önska

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA

Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Göran Rosenberg PLIKTEN, PROFITEN OCH KONSTEN ATT VARA MÄNNISKA Kapitel 1. Lotten Min lott var väl synlig. I varje fall stack den ut. I varje fall tyckte jag det. Ingen annan hade golfbyxor i skolan (inte

Läs mer

Jordens hjärta Tänk om Liv

Jordens hjärta Tänk om Liv Jordens hjärta Tänk om Allt du ser, allt du ger Tänk om, tänk om, tänk om Allt du rör, allt du gör Tänk om, tänk om, tänk om Tänk om just nu är underverkens tid Den natt då tårar blir till skratt När morgonen

Läs mer

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426.

Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Joh. 10:1-10 3:e sönd. efter påsk. 090426. Ovanför våran säng där hemma så hänger det en gammal tavla. Den föreställer den gode herden som i en kuslig och farlig terräng sträcker sig efter det förlorade

Läs mer

Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström

Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström Musik: Maria Hulthén - Text: Kristina S Furberg Koreograf: Hans Kvarnström Din ljusa skugga en mässa i Heliga danser-tradition har tillkommit i nära samverkan mellan textförfattare, tonsättare/arrangör

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Ljudet Johan satt i kemisalen. Peter kastade pennor på honom som vanligt. Johan

Ljudet Johan satt i kemisalen. Peter kastade pennor på honom som vanligt. Johan Ljudet Johan satt i kemisalen. Peter kastade pennor på honom som vanligt. Johan vände sig om. - Kan du sluta kasta pennor på mig?! fräste Johan. - Håll käften! svarade Peter. - Nej!!! - Sluta kasta pennor

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL

Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Jag njuter så länge jag varar ERIK STÅHL Copyright 2012, Erik Ståhl Ansvarig utgivare: Erik Ståhl Redaktör: Sofia Ejheden Omslagsfoto: Per Jahnke ISBN: 978-91-637-0892-3 Inledning Ettusenett, ettusentvå,

Läs mer

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö

Jonna Lindberg 2011. Min egen ö Min egen ö Tror du på gud? Han svarade inte genast. Fortsatte bara framåt i den djupa snön. Den var tung och blöt, som om den legat där i flera år och bara blivit tjockare. Säkert skulle det ta lång tid

Läs mer

SOFIA BERGTING peter bergting

SOFIA BERGTING peter bergting SOFIA BERGTING peter bergting Personer och varelser Lin Lin är inne på sitt fjortonde år och människornas värld känns mer och mer främmande för henne. Ju mer hon vistas i naturen, desto starkare blir skogsråets

Läs mer

Moralisk oenighet bara på ytan?

Moralisk oenighet bara på ytan? Ragnar Francén, doktorand i praktisk filosofi Vissa anser att det är rätt av föräldrar att omskära sina döttrar, kanske till och med att detta är något de har en plikt att göra. Andra skulle säga att detta

Läs mer

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund

Se mig Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11. Eleverna tränar på följande förmågor. Författare: Bente Bratlund sidan 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Jonna och Sanna var bästa kompisar och gjorde allt tillsammans. De pratade om killar, viskade och skrattade tillsammans, och hade ett hemligt språk

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi

Mona Mörtlund. Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5. Intervju: Andreas B Nuottaniemi Mona Mörtlund Ur antologin nio, utgiven av Black Island Books och Norrbottens länsbibliotek, 2002 ISBN 91 972792 8 5 Intervju: Andreas B Nuottaniemi 40 När jag var mindre och det kom någon på besök i hemmet,

Läs mer

En introduktion i koranstudier

En introduktion i koranstudier 2002-03-07 WWW.ISLAMISKA.ORG _ En introduktion i koranstudier Den islamiska trons första och viktigaste kunskapskälla är Koranen. Varje muslim som har underkastat sig Allah är förpliktigad att ta till

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Den magiska dörren. By Alfred Persson

Den magiska dörren. By Alfred Persson Den magiska dörren By Alfred Persson 1 Hej Ffcbtgbgfjbfgjb Hej jag heter Benjamin. Jag är 10 år och går på Heliås. Mina ögon är bruna och håret är svart och jag har 5 finnar. Jag gillar att ha matte då

Läs mer

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12

Tunadalskyrkan Den levande strömmen. Hes 47: 1-12 1 Tunadalskyrkan 130922 Den levande strömmen Hes 47: 1-12 Det hebreiska folket var i fångenskap i Babylon. Templet i Jerusalem, symbolen för Guds närvaro bland sitt folk hade förstörts till deras stora

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG

OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG OM PLATSEN DÄR JAG BOR ÄR VÄRLDEN VEM ÄR DÅ JAG Jag behöver vara ensam med mina tankar lämna mig inte ensam Det talas om språket där jag vandrar jag vet inte vad jag ska säga Om jag behärskar språket vad

Läs mer

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna

(Johanna och Erik pratar mycket bred skånska.) Johanna. Erik. Men måste vi verkligen? Johanna. Erik. Klart jag gör. Johanna ( och pratar mycket bred skånska.) Jag är en främling i detta land, men detta land är ingen främling i mig! Men måste vi verkligen? Vet du vem som sa så? Klart jag gör. Vet du vem som kände sig som en

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ APRIL. Skellefteå skriver. 3 Det vardagliga vansinnet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 3 Det vardagliga vansinnet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Martin Heidegger. 2. Jaget kan inte existera isolerat från sin omvärld. Jag kan endast existera genom att "vara-riktad-mot" föremål i min omvärld.

Martin Heidegger. 2. Jaget kan inte existera isolerat från sin omvärld. Jag kan endast existera genom att vara-riktad-mot föremål i min omvärld. Martin Heidegger Martin Heidegger (1889-1976) var elev till Husserl och har tagit starka intryck av dennes fenomenologiska filosofi. På viktiga punkter avvek dock Heidegger från sin lärare. För Husserl

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

ENSAM. Av Matilda Jerkvall

ENSAM. Av Matilda Jerkvall 1 ENSAM Av Matilda Jerkvall Hennes steg ekar där hon går genom den tysta staden. Hon är alldeles ensam där hon skyndar förbi de stängda butikerna. Hur kan hon vara alldeles ensam där det annars brukar

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör.

Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan Psalm: 298, 67, Kyrkokör. Predikan 5 sön i Påsktiden, 3 årg. Joh 17:9-17, Att växa i tro. Centrumkyrkan 2017. Psalm: 298, 67, 259 + Kyrkokör. Inledningsord till Evangeliet: Vi rör oss alltmer ifrån Påsken mot Kr him och Pingst.

Läs mer

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN

BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN BÖN- OCH LOVSÅNGSGUDSTJÄNST INTERNATIONELLA BÖNEDAGEN FÖR VÄRLDENS BARN Samtliga sångförslag är hämtade från lovsångsboken LOVSJUNG TILLSAMMANS 150 sånger för alla generationer. http://www.davidmedia.se/produkter/davnot17-lovsjung-tillsammans_19095

Läs mer

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska

Death is not an event in life. Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Magdalena Dziurlikowska Death is not an event in life Döden är ingen livshändelse menade Ludvig Wittgenstein och Shakespeare lät Hamlet säga: Döden, det oupptäckta landet

Läs mer

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss.

och upptäcka att vi alla har svaren på de stora frågorna inom oss. FredsProjektet är en ideell organisation vars mål är att belysa den kunskap som både göms och glömts av konventionella medier samt att inspirera varje unik människa att se till sitt eget unika vetande

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Kapitel 1. Jag gillar inte honom sa jag, inte jag heller svarade Emil. När vi hade rast gick vi till dörren

Kapitel 1. Jag gillar inte honom sa jag, inte jag heller svarade Emil. När vi hade rast gick vi till dörren Kapitel 1 Hej jag heter Matteo Lindgren. Jag går på elevskolan. Jag är 10 år. Min bästa kompis heter Emil Hanson. Vaktmästaren är läskig. Han är alltid arg skriker så högt så att man blir rädd. Första

Läs mer

Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom

Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom Jag har läst er bok. Ni står mig nära liksom alla skrivande kvinnor. Ta inte illa upp över detta»alla«alla skriver ju inte: de enda skriver bland alla de andra. Alltså, Ni står mig nära liksom varje unik

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Tunadalskyrkan Kom till mig. Matt 11:28-30

Tunadalskyrkan Kom till mig. Matt 11:28-30 1 Tunadalskyrkan 13 09 08 Kom till mig Matt 11:28-30 1990 hittade jag en andakt i en kristen tidning, som jag sedan sparat eftersom den berörde mig så mycket. Den är skriven av Lena Bergström i Skellefteå,

Läs mer

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10

Tunadalskyrkan TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 1 Tunadalskyrkan 160918 TEMA Att vara lärjunge del 2. Bön Luk 11:9-10 Mobiltelefoner är en bra uppfinning. Man har den alltid med sig, har man en nyare telefon kan man också ansluta till internet och hitta

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Ingen gråter (Katarina och Alf) Kapitel 1

Ingen gråter (Katarina och Alf) Kapitel 1 Ingen gråter (Katarina och Alf) Inledning Bastian kan inte sova. Han ligger i sängen och tittar rakt upp i taket, vänder och vrider på täcket och puffar till kudden. Det är tyst, det enda Bastian hör är

Läs mer

Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i

Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i Grankulla svenska pensionärer Villa Junghans Leagränden 4 Grankulla 03.05.2016 MÄNNISKAN ÄR EN BERÄTTELSE och livet ett äventyr Jag läste i Hufvudstadsbladet den 17 april om Anna från Österbotten som vågade

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer