verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "verksamhetsberättelse"

Transkript

1 verksamhetsberättelse MED ÅRSREDOVISNING 2008

2 Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte den 25 april 2009 i Stockholm Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötets behöriga utlysande 3. Val av ordförande för mötet 4. Val av sekreterare för mötet 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare 6. Verksamhets- och förvaltningsberättelsen för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret 7. Revisorernas berättelse 8. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 9. Behandling av styrelsens förslag 10. Behandling av inkomna motioner 11. Fastställande av plan för Förbundets verksamhet på längre sikt 12. Fastställande av budget för 2009 och riktlinjer för 2010-års budget 13. Fastställande av eventuell avgift från föreningarna till Förbundet och SDF för nästkommande verksamhetsår (2010) 14. Antagande av Förbundets officiella kungörelseorgan 15. Val på ett år av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen 16. Val på två år av halva antalet styrelseledamöter. I tur att avgå: Carina Larsson Magnus Norman Kenneth Bergbom 17. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant 18. Val av ombud till Riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter 19. Val av ordförande och tre övriga ledamöter till valberedningen 20. Utmärkelser Röstlängd Antal Antal Antal Antal föreningar medl. procent ombud Svensk Tennis SYD ,5% 10 Svensk Tennis ÖST ,5% 6 Svensk Tennis VÄST ,5% 6 Svensk Tennis GÖTEBORG ,5% 6 Svensk Tennis STOCKHOLM ,0% 10 Svensk Tennis MITT ,0% 6 Svensk Tennis NORR ,0% ,0% 50 Omslagsbilder: Johan Anderssons OS-silver. Foto: Bildbyrån. Simon och Thomas vann OS-semin. Foto: Bildbyrån. Guld till Sverige i WTC. OS-silver till dubbelparet Simon och Thomas. Guld till Sverige i Invacare WTC. OS-silver till Peter och Stefan.

3 3 Styrelse Råd/Kommittéer Tiden från ordinarie förbundsmöte den 26 april 2008 Hedersordförande: Peter Wallenberg Hedersledamöter: Hans Berg Margareta Bönström Jan Carlzon Jan Francke Eve Malmquist Björn Waxegård Bo Victor Lars Ölander STYRELSEN Ordinarie ledamöter: Ordförande Stefan Dahlbo, Djursholm Vice ordf. Anders Rydberg, V Frölunda Kenneth Bergbom, Kista Carina Larsson, Ystad Magnus Norman, Stockholm Pär Nyberg, Falun Jonna Opitz, Malmö Revisorer: Tommy Mårtensson, Deloitte Lars-Gunnar Nilsson, suppleant Valberedning: Ordförande, Lars Myhrman, Lidingö Monika Alriksson, Karlskrona Petra Tedroff, Göteborg Lars Wilander, Skanör ELIT/SPORT Styrelsekoordinatorer: Carina Larsson/Magnus Norman Medicinska rådet: Per Renström, Ordförande Tönu Saartok Lars Martinsson Anna Frohm Richard Frobell Fredrik Johansson Måns Nilsson Marika Lagerström Rullstolstenniskommittén: Stig Ericson, Ordförande Sten Ljungar Jan Hartman Peter Fahlström Toni Gustavsson Veterankommittén: Åke Hult, Ordförande Hans Eberstein Per Johansson Ann-Christine Medhammar Gunnar Morell Kursinstruktörer Högre tränarutbildningen Klas Ivarsson Taktik & strategi Lars Elfgaard Taktik & strategi Ernst Larsson Tennisteknik Henrik Ekersund Tennisteknik Ronny Kvist Idrottsfysiologi Richard Frobell Fysiologi Peter Rejmer Träningsplanering Carl-Axel Hageskog Coaching TÄVLING Styrelsekoordinator: Kenneth Bergbom Tävlingsrådet: Åke Magnusson, Ordförande Ulf Pettersson Martin Stigh Anders Wennberg Hans Persson, adj. Bernd Priemer, adj. Serieutskottet: Hans Persson, Ordförande Bert Chyssler Hans Eriksson Domar- och tävlingsledarutskottet: Bernd Priemer, Ordförande Johan Carlsson Catarina Lewin Niklas Trosell Disciplinärenden: Göran Sandström Ingvar Carlsson Kurt Magnusson Lena Sandin Tryggve Svensson SUPPORT Medaljkommittén: Morgan Andersson, Ordförande Gunilla Falck KANSLI 2008 Generalsekreterare Henrik Källén Administration GS Assistent: Lena Dahlkild Berggren Ekonomiassistent: Birgitta Karlsson t.o.m. 15/7 Ekonomiansvarig: Michael Rudin fr.o.m. 1/8 Elit / Sport Sportchef: Mikael Stripple Utbildning: Christer Sjöö Davis Cup kapten: Mats Wilander Fed Cup kapten: Maria Strandlund Tomsvik Pojklandslaget: Julius Demburg Flicklandslaget: Johan Hedsberg och Peter Hjort t.o.m. 31/7 U14: Jonas Svensson t.o.m. 31/8 Klubb Ansvarig: Michael Brobeck t.o.m. 31/5 Tävling Ansvarig: Henrik Odervall Assistent: Tove Kjeller Marknad Ansvarig: Martin Nilsson Information/Media Peter Bengtsson Officiellt Organ:

4 4 Utmärkelser SvTF Silverplakett Ericson Stig, Hällefors Wilander Lars, Skanör SvTF Förtjänstmärke med Bronskrans Aspelin Olof, Borlänge TK Pettersson Charlie, Nora LTK Öberg Frederic, USIF SvTF Förtjänstmärke Allgurin Göran, Huskvarna-Jönköpings TK Axelsson Arne, Tranås LTK Ehrlin Jan, Tranås LTK Ehrnvall Andreas, USIF Johansson Jan, SvTF styrelse Kiukas Pekka, Arboga TK Larsson Sven, Arboga TK Pihlgren Björn, USIF Svensson Ulf, Arboga TK Tideman Magnus, USIF Widin Peter, Arboga TK Öijerstedt Jan, Annebergs GIF, ts Medaljkommitténs ledamöter har under året representerat förbundet vid vissa distrikts och klubbars jubileumshögtider och uppvaktat med gåvor. Under året har utmärkelser delats ut enligt ovanstående förteckning. Vi vill sända en uppmaning till klubbar och distrikt att uppmärksamma sina trotjänare med en utmärkelse. Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke tilldelas person som varit verksam inom svensk tennisorganisation under minst 10 år och gjort betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling och som tidigare erhållit SDF s eller DF motsvarande utmärkelse. Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans tilldelas person som tidigare erhållit Förtjänstmärket och som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling. För båda utmärkelserna gäller att personen fortfarande ska vara aktiv inom tennissporten. Bestämmelser och ansökningshandlingar finns att hämta på hemsidan Svenska Tennisförbundets Silverplakett tilldelas person som under en lång följd av år medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse. Beslut om tilldelning fattas av Årsmötet på förslag från Styrelsen. Bästa klubb i SM 2008 Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM tilldelas Ullevi TK. Slutställning för de bästa klubbarna: 1. Ullevi TK 15 p 2. Fair Play TK 7 p 3. Helsingborgs TK 6 p 4. Sandareds TK 5 p 5. Växjö TS 3 p 5. Lidköpings TK 3 p Mackes Trofé Mackes Trofé utdelas till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete. KLTK tilldelas trofén för år Årets Tennispriser Pristagarna utses av en jury efter förslag med motivering från klubbar och regioner. Juryn består av Ordf. Peter Lundholm, Eva-Lena Olson Daun, Johan Porsborn, Mikael Tillström och Sune Sylvén. Årets Tennissvensk Robin Söderling Årets Tennisklubb Kristinehamns TK Årets Ledare Åsa Gunnarsson, Slöinge TK Årets Tränare Toni Gustavsson, Falu TK

5 5 Styrelsens berättelse Svenska Tennisförbundet (Förbundet) har under år 2008 haft två överordnade mål, nämligen att få ekonomin att gå ihop samt att genomföra beslutet om att övergå från 23 distrikt till sju regioner, regionaliseringen. Ekonomi Förbundet visar för år 2008 en vinst på 1.6 Mkr (f g år 3,2 Mkr). I förra årets verksamhetsberättelse redogjordes för Förbundets, under en följd år, ansträngda ekonomi. Utgångspunkten vid starten av 2008 var föregående års förlust på 3,2 Mkr och det egna kapitalet var förbrukat och stod på 1,1 Mkr. Följaktligen har Förbundet under året tvingats göra väsentliga neddragningar, både av personal och vissa aktiviteter. Men tidigare gjorda prioriteringar och arbetssätt har även ifrågasatts. Ett omfattande besparingsprogram har genomförts, bl a har personalen minskat från ca 16 heltid till ca 10 heltid. Det har varit ett ansträngande år för alla inblandade inklusive personal och styrelse. Vi är därför mycket glada att vi kunnat få stabilitet i ekonomin under året. Trots ovan nedskärningar har många positiva saker kunnat genomföras, inte minst regionaliseringen och starten på den största ungdomssatsningen någonsin i svensk tennis, SEB Next Generation. Satsningen, med läger över hela landet, är riktad mot flickor och pojkar i åldern år. Även inom satsningarna Team Twilfit och Team Catella och Team Catella Academy har aktiviteten varit hög och de sportsliga framgångarna stora. Under året har en arbetsgrupp tittat över hur Förbundets långsiktiga finansiering ska se ut. Förutom ett kortsiktigt förslag till förändringar av avgiften till Förbundet, så har i Styrelsen förts en diskussion om vilka Bas-uppgifter Förbundet bör arbeta med samt hur dessa ska finansieras på längre sikt. Även de nya regionernas finansiering har diskuterats. Regionalisering Den nya regionala organisationen inom svensk tennis håller på att växa fram. Per den 1 januari 2009 ska alla regioner finnas på plats med en vald styrelse, blockansvariga utsedda och i fyra regioner även med heltidsanställd personal. Med formalia på plats, återstår ändå mycket arbete för att samarbetet med den nya regionala organisationen ska kunna fungera effektivt. Det viktiga dagliga arbetet i landets drygt 500 klubbar kommer att kunna stödjas på ett bättre sätt och kommunikationen Klubb Region Förbund får betydligt bättre förutsättningar att fungera. Övergången till en ny mellannivå inom Förbundet har tagit mycket tid och resurser i anspråk under året. Att övergå från 23 distrikt till sju regioner är ett svårt, ibland komplicerat, tidskrävande och personrelaterat arbete. Inte minst det sistnämnda kan flera andra Idrottsförbund vittna om många andra Förbund står inför liknande utmaningar och har behov av att slå samman distriktsorganisationen till större enheter. Flera har försökt men inte lyckats något som bl a diskuterades under ett seminarium på Riksidrottsforum i Umeå i november Under år 2008 har 2 Mkr distribuerats ut till regionerna. Pengarna har främst gått till de regioner som är under uppbyggnad, dvs fem regioner förutom Svensk Tennis Stockholm och Svensk Tennis Göteborg. Ett motsvarande belopp föreslås att distribueras även under år Därefter bör regionerna hitta sina egna former och anpassa verksamheten efter möjliga intäkter. Det betyder att regioner delvis kommer att skilja sig åt vad gäller verksamhetens omfattning och inriktning. Idrottslyftet Även under år 2008 har SvTF betalat ut Idrottslyftspengar till klubbarna. Den totala summan ökade från 5.3 till 5.5 Mkr för den brutna perioden 2008 / Ett hundratal ansökningar inkom och med några få undantag har ansökningarna beviljats, helt eller delvis. Vi tror att många bra tennisprojekt blir av med hjälp av dessa pengar från RF. Klubbträffar Under året har ordföranden och generalsekreteraren tillsammans genomfört åtta klubbträffar runt om i landet. Totalt har ett hundratal klubbar varit representerade vid dessa träffar. Den personliga dialogen är viktig och detta har varit ett sätt att nå ut direkt. Likaledes har det varit mycket informativt att lyssna på vad klubbarna anser viktigt. Dialogen måste även fortsatt gå åt båda hållen. Därutöver har förbundet skickat ut fem Nyhetsbrev till klubbar och medlemmar. Sportsligt 2008 var ett framgångsrikt år och allra bäst gick det för våra rullstolstennisspelare. Det var också ett år där lagspelet åter igen stod i fokus i Svensk Tennis. Även om många framgångar syns på de stora arenorna och i landslagsdressen, vill styrelsen påpeka att grunden alltid läggs på hemmaplan, i hemmaklubben. Ett stort tack riktas till alla tränare och ledare som bidragit. Rent resultatmässigt överträffar inget Rullstolstennislandslagets prestationer var ett märkesår för våra rullstolstennisspelare och fjolårets VM på hemmaplan var sannolikt ett viktigt avstamp för framgångarna. Sverige vann sin första titel någonsin i Invacare World Team Cup i Cremona, Italien. Segern signerades Peter Wikström och Stefan Olsson. Paret tog senare på hös-

6 6 ten silver i dubbel i Paralympics i Peking och vann dubbelmasters. Stefan Olsson vann dessutom singelmasters av bara farten. Quad-spelaren Johan Andersson hade ett lika imponerande år med seger i dubbelmasters, finalplats i singelspelet och ett silver i Paralympics bland mycket annat. Johan Andersson, Paralympics. OS Den enskilt största händelsen under tennisåret var sannolikt semifinalen i OS-dubbeln mellan Thomas Johansson/Simon Aspelin och Arnaud Clement/ Michael Llodra. Den svenska segern med i avgörande set gav inte bara OS-silver utan fick Sverige att stå stilla i god 70-tals anda. Efter punktmarkering i SvT och i Radiosporten talade folk på gatan tennis igen. I finalen vann Roger Federer/Stanislas Wawrinka. Davis Cup by BNP Paribas Efter två härliga hemmamatcher 2007 var det 2008 dags för bortamatch. Första stoppet var Tel Aviv där Israel gjorde ett tuffare motstånd än vad många anat. En entusiastisk hemmapublik bar bland annat fram de nykorade Australian Open-mästarna Jonathan Erlich/Andy Ram till dubbelseger. En matchrostig Jonas Björkman kom tillbaka efter pappaledigt och blev denna gång en viktig singelaktör genom att vinna den femte avgörande matchen mot Harel Levy. Men glöm inte att en förutsättning för 3-2 vinsten var Thomas Johanssons två singelvinster. I kvartsfinalen väntade en av de svåraste uppgifterna i världstennisen. Att besegra Argentina på grus i Buenos Aires. Något som inget lag klarat av sedan Det svenska laget tog sig an uppgiften med frenesi och gott mod. Man samlades i Miami efter USA-turneringarna för att förbereda sig på underlaget och med Robin Söderling tillbaka i laget var den svenske kaptenen Mats Wilander försiktigt optimistisk. Hemmalaget som räknade med storseger blev stressat när Robin första dagen krossade deras överraskningsval på andrasingeln, José Acasuso. Den viktiga dubbeln vanns av hemmalaget och söndagens singel mellan lagets ettor David Nalbandian och Robin Söderling blev en nagelbitare som slutade 9-7 i argentinsk favör i femte set och som kunde följas här hemma via TV8. Publikstödet var massivt, ibland på gränsen till ojuste, men Söderling visade att han pallar och att han i sina bästa stunder är en topp 10-spelare. Hela DC-helgen visade också att Sverige inte är slut som framstående grusnation och efter Davis Cup-året rankades Sverige sexa på ITF: s nationsranking i världens största årligen återkommande nationstävling för lag. World Team Cup Kanske lades grunden till framgången i Lag-VM på grus i just Buenos Aires? I maj månad tog Sverige sin fjärde slutseger i turneringens historia. Världens åtta bästa lag deltog i Düsseldorf. Med Peter Carlsson som coach vann Robin Söderling inte bara alla sina singelmatcher mot kvalificerat motstånd, tillsammans med Robert Lindstedt var han även obesegrad i dubbel. Thomas Johansson tog hand om andrasingeln. Fed Cup Bättre och bättre år för år skulle kunna vara en lämplig beskrivning för våra damers framfart på lagsidan. Europa-Afrika Zonen flyttades i tid till februari och spelades inomhus i Budapest, vilket passade kaptenen Maria Strandlund Tomsviks lag bra. I gruppspelet besegrades Slovenien (3-0), Georgien (3-0) och Vitryssland (2-1). Sofia Arvidsson och Johanna Larsson, som flyttat fram sina positioner under året, tog hand om allt spel och gick in i Play Off-spelet med stor optimism. Schweiz stod nu emellan Sverige och en kvalmatch för avancemang till en högre division i lagtävlingen. Efter att lagen vunnit var sin singelmatch, som båda gick till tre set, avgjordes dubbeln i ett tiebreak. Schweiz drog längsta strået trots svenska matchbollar. Team Catella Två nya viktiga bitar lades till Catellasatsningen under året. Catella on Tour innebar att fler och yngre spelare gemensamt fick resa på tävlingar i Sverige med bl.a. Lars-Anders Wahlgren, Thomas Enqvist och Magnus Norman som coacher. Härdning i de svenska Sommartourtävlingarna och gemensam träning inför och under veckan gav positiva resultat. Catella Academy kan ses som början på ett nationellt tenniscenter. Ett avtal med KLTK gör att vi under Catellaparaplyet disponerar tre banor dagligen på Kungl Tennishallen för landslagsträning. Team Twilfit Twilfits avslutningsår som damsponsor blev ett resultatmässigt lyckat år. Sandra Roma kom in i teamet under året och gjorde comeback efter en efterhängsen ryggskada. SALK-tjejen höll på att missa hela sitt avslutningsår som junior men fick med Twilfits hjälp nu kröna den delen i karriären med en Grand Slam-titel när hon vann flickdubbeln i US Open i september månad. Johanna Larsson hade ett positivt år på ITF-touren. Hon vann ett par internationella titlar, bland annat på hemmaplan i Rexona SALK Ladies och tog ett rejält kliv uppåt på rankingen. Sverigetvåan avslutade 2008 som 169:a på WTA-rankingen. Under året närmade hon sig också WTA-spel och kvalade också i Grand Slam-sammanhang. Internationellt på hemmaplan Vi fick ett nytillskott på den internationella tävlingssidan när premiärupplagan av Rolls Royce Womens Cup

7 7 avgjordes i Kristinehamn i juni månad. Kristinehamns TK visade vad en liten ort och en liten klubb kan åstadkomma. ITF-damturneringen med $ i prispott gick plus och lovordades av alla. På damsidan var dessutom utbudet intakt från föregående år. Utomhus arrangerades $ ITFtävlingen i Falkenberg med svensk seger i både singel och dubbel (Kristina Andlovic resp. Diana Eriksson) och SwedBank Ladies i Båstad med $ i prispott. Inomhustävlingarna i Stockholm var fortsatt viktiga evenemang för våra unga talanger. ITF-tävlingarna ger tjejerna chansen att plocka viktiga världsrankingpoäng på hemmaplan. Johanna Larsson vann som nämnts SALK: s 25:a (både singel och dubbel) och i Näsbyparks $ ITF, Stockholm Ladies, var Anna Brazhnikova den stora vinnaren trots två finalförluster. WTA-turneringen Nordic Light Open spelades för sista gången på Stockholms Stadion. Efter turneringen gjordes klart att turneringen säljs och nästa år spelas i Båstad veckan före ATP-turneringen Catella Swedish Open. I år togs för övrigt ett positivt initiativ inför ATPturneringen då svenska juniorer och inte direktkvalificerade svenskar gjorde upp om ett Wild Card till ATPtennisen genom en Play Off-turnering. Ervin Eleskovic vann Catella Wild Card Challenge och tackade sedan för förtroendet genom att vinna sin första ATP-match i karriären. Det internationella herrprogrammet på lägre nivåer krympte i besparingstider och två $ Futures avgjordes på svensk mark, i Göteborg och i Falun. Flera svenskar plockade ATP-poäng och vi fick svensk dubbelseger i Göteborg (Robert Gustafsson/Rickard Holmström) och svensk singelseger i Falun (Michael Ryderstedt). På juniorsidan arrangerades fem lika viktiga ITF-tävlingar. Tre av dem i Kramfors och noterbart, en på grus inomhus! Ett utropstecken i de svenska tävlingarna blev blott 14-åriga Ellen Allgurin som vann två av 18-årstävlingarna. Sponsorer Under året som gick skrevs ett nytt och helt omarbetat fyraårsavtal med SEB. Banken har varit en trogen och viktig sponsor till Svensk Tennis, men det nya avtal som skrevs under 2008 är kanske än mer betydelsefullt. Med detta lyckade Förbundet, trots orosmoln på himlen, sätta i verket den största ungdomssatsningen någonsin, SEB Next Generation. Genom det nya avtalet blir SEB även huvudsponsor till Svenska Tennisförbundet samt huvudsponsor till anrika Kalle Anka Cup. Med hjälp av Magnus Norman drogs under 2008 Team Catella Academy och Team Catella on Tour igång. Det tidigare Team Catella blev mer synligt och inte minst Catellabussen fick ökad uppmärksamhet. Aktiviteter med andra sponsorer som Investor, Hwila vatten och Volkswagen fortsatte under året. Investor Cup är nu riktigt etablerat, det erbjuds Hwila vatten vid de flesta av Förbundets tävlingar idag och man ser fler och fler profilerade Volkswagen ute i landet. Förbundet välkomnar Lotto som nygammal klädsponsor till landslag och coacher. Samarbetet med Tretorn och Wilson fortsätter beträffande officiell boll vid våra tävlingar. Internationellt arbete Förbundet fortsätter att bevaka sina intressen inom den internationella tennisen. Jan Carlzon är ledamot i styrelsen för Internationella Tennisförbundet varvid han aktivt kan medverka i arbetet att utveckla den internationella tennisen. Han är dessutom ledamot av ITF Finance Committee och ordförande i ITF s Wheelchair Tennis Committee. Stig Ericson är vice president i International Wheelchair Tennis Association (IWTA) samt ledamot av ITF:s Wheelchair Tennis Committee. Övre raden fr v: Johan Hedsberg, Maria Strandlund Tomsvik, Nadja Roma. Undre raden fr v: Michaela Johansson, Johanna Larsson, Sofia Arvidsson. Foto: Peter Bengtsson

8 8 Inom Tennis Europe är Mikael Stripple ledamot av Junior Committee och inom samma organisation är Anders Wennberg adjungerad ledamot i Professional Tennis Committee och arbetar som Tennis Europes Tournament Executive. Styrelsen var representerad vid ITF:s årsmöte i Moskva, Ryssland samt vid Tennis Europes årsmöte i Köpenhamn, Danmark. Styrelsen Styrelsen har under året haft nio st protokollförda sammanträden. Vid sidan av dessa har styrelsen haft ett antal kontakter av informell karaktär. Delar av styrelsen och generalsekreteraren har arbetat med de kommersiella frågorna och därtill kopplade sponsorintäkter. Styrelsens ledamöter har även medverkat vid RF s och SOK s årsmöten samt representerat vid olika internationella och nationella tävlingar. Tack Det hade inte varit möjligt att genomföra Förbundets omfattande verksamhet utan ett väl fungerande förbundskansli. De anställda har visat ett stort engagemang och en stor arbetsvilja. Styrelsen vill därför rikta ett särskilt tack till personalen för deras insatser under det gångna året. Det är också angeläget att tacka alla ideella ledare i klubbar och distrikt. Otaliga är de timmar som på ideell basis läggs ned i distriktsförbund, klubbar och centralt, i syfte att utveckla vår sport och främst de ungdomar som väljer att utöva den. Team Catella on Tour

9 9 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Tennisförbundet får härmed avlämna följande årsredovisning och koncernredovisning för Svenska Tennisförbundet avseende räkenskapsåret Information om verksamheten Svenska Tennisförbundet skall verka för att svensk tennis på alla nivåer bedriver verksamhet så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Svensk tennis är framgångsrik, i en spännande och krävande tävlingsidrott. En idrott för hela livet, hela familjen, hela året och byggd på en stark och kompetent ideell organisation kompletterad med professionellt kunnande. Det är svensk tennis uppgift att ständigt leva upp till och ständigt hålla levande denna bild av vår sport. Med svensk tennis menar vi Svenska Tennisförbundet, Svensk Tennis AB, Specialdistriktsförbunden (SDF) och medlemsföreningar. Koncernen I Koncernen ingår det helägda dotterbolaget Svensk Tennis AB. Dotterbolaget driver Förbundets kommersiella verksamhet. År 2008 är dotterbolagets sjunde verksamhetsår. Verksamheten under räkenskapsåret Svenska Tennisförbundet har under år 2008 haft två överordnade mål, dels att få ekonomin i balans samt att genomföra regionaliseringen, dvs förändringen från 23 st distrikt till sju st regioner. Omsättningen i Förbundet har under året uppgått till tkr ( tkr). Omsättningsminskningen kan huvudsakligen hänföras till Davis Cup (inga hemmamatcher) samt minskade tävlings- och sponsorintäkter. Efter det negativa resultatet 2007 med en förlust på tkr har Förbundet vidtagit drastiska åtgärder för att sänka kostnaderna. Framför allt har antalet anställda minskat från 17 till 10. Andra besparingsåtgärder för att minska kostnadsmassan har varit att ett antal ITFtävlingar ställts in samt att tennistidningen inte längre distribueras till medlemmarna. De största kostnaderna har under året, som tidigare, vilat på elit- och tävlingssidan. Totalt har kostnaderna uppgått till tkr ( tkr). En betydande kostnadsminskning jämfört med föregående år, har således skett inom samtliga områden. Det har varit ett ansträngande år för alla inblandade. Vi är därför mycket glada över att kunna redovisa ett positivt resultat för år Förbundet redovisar en vinst på tkr för året jämfört med föregående års förlust på tkr. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Trots ovan genomförda nedskärningar, har vi kunnat genomföra många positiva aktiviteter under året. Bl. a. har vi startat upp en av de största ungdomssatsningarna någonsin inom svensk tennis, SEB-Next Generation. Det är en ungdomssatsning för både pojkar och flickor i åldern år, med läger över hela landet. Aktiviteten har även varit hög inom satsningarna Team Twilfit och Team Catella. Framtida utveckling 2009 Utveckla samarbetet med den nya regionala organisationen. Fastställa en tydlig struktur och rollfördelning mellan förbund och region. Sportslig målsättning på ungdomssidan, blir att etablera Sverige bland de åtta bästa nationerna i Europa. En annan viktig uppgift blir att påbörja arbetet med licensiering av svenska tennistränare. Svenska Tennisförbundets ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning Offentligrättsliga bidrag Årets resultat Eget kapital Antal anställda Förslag till Vinstdisposition Till årsmötets förfogande står följande medel (tkr) Balanserat kapital Årets resultat Summa 431 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 431 tkr. Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor där inget annat anges.

10 10 Årsredovisning 2008 Koncernen RESULTATRÄKNING (tkr) Not Helåret Helåret VERKSAMHETENS INTÄKTER Tävlingsintäkter Bidrag Sponsorintäkter Medlemsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Verksamhetskostnader Personalkostnader Tävlingskostnader Prispengar, priser, gåvor Lämnade bidrag Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7, Summa kostnader VERKSAMHETENS RESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter Räntekostnader Summa Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immatriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Donationsfondernas nettotillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not Eget Kapital och Skulder Eget kapital 12 Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Donationsfondernas kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder - 9 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 11 Årsredovisning 2008 Förbundet RESULTATRÄKNING (tkr) Not Helåret Helåret VERKSAMHETENS INTÄKTER Tävlingsintäkter Bidrag Sponsorintäkter Medlemsavgifter Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Verksamhetskostnader Personalkostnader Tävlingskostnader Prispengar, priser, gåvor Lämnade bidrag Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 7, Summa kostnader VERKSAMHETENS RESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Nedskrivning av aktier i dotterbolag Ränteintäkter Räntekostnader Summa Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT BALANSRÄKNING (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immatriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Övriga långfristiga fordringar Donationsfondernas nettotillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Not Eget Kapital och Skulder Eget kapital 12 Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Donationsfondernas kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

12 12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR MED NOTER (tkr) Not. 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om ingen annan värdering anges. Donationsfondernas tillgångar nettoredovisas, dvs. dess totala tillgångar med avdrag för de interimsskulder som finns. Detta är också gjort med jämförelseåret Koncernredovisning Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 1:00 om koncernredovisning. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsföres när evenemanget äger rum. Sponsring intäktsföres över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning erhållits eller vid fakturering om avtal finns. Försäljning av varor intäktsföres normalt vid leverans. Medlemsavgifter inkommer i början av året och periodiseras under året. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsföres som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsföres dessa efter individuell prövning. Immateriella och materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Inventarier 5 år Datorer 3 år Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in förstut principen, till det lägsta av anskaffnings- värdet och verkliga värdet på balansdagen. Individuell inkuransbedömning tillämpas. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Inkomstskatter, Förbundet Förbundet bedriver ej skattepliktig verksamhet. Skatteskulder/-fordringar avseende dotterbolaget värderas till vad som bedöms skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Not. 2 Bidrag Koncernen Förbundet RF-bidrag Båstad Kommun, Region Skåne Stiftelsen Båstadtennis Övriga verksamhetsbidrag Not. 3 Verksamhetskostnader Koncernen Förbundet Sponsorkostnader Resekostnader Mat, logi, konferenser Tränararvoden Licenshantering Telefon, porto, försäkringar Hyreskostnader Årsavgift Internationella organisationer Revisionsarvoden Övriga verksamhetskostnader Not. 4 Personalkostnader Koncernen Förbundet Löner och ersättningar har uppgått till: Generalsekreterare och styrelseledamöter * Löner fast anställda Löner / arvoden extraanställda Summa * 72 tkr avser arvode för tränarhjälp Team Catella år 2008.

13 13 Sociala avgifter enligt lag och avtal: Generalsekreterare och styrelseledamöter Pensionskostnader Generalsekreterare Pensionskostnader/övriga anställda Traktamenten, bilersättning etc Arbetsgivaravgifter, övriga lönekostnader Summa Totala löner, ersättningar, sociala avgifter enligt lag och avtal Personal Medelantal Varav Medelantal Varav anställda män anställda män Förbundet 10 63% 17 76% Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 0,10% 0,60% Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 7 71% 7 71% Generalsekreterare 1 100% 1 100% Not. 5 Tävlingskostnader Koncernen Förbundet Prispengar, priser & pokaler Tränare, massör Utrustning, kläder Anmälningsavgifter Funktionärskostnader Entrébiljetter Övriga tävlingskostnader Not. 6 Lämnade bidrag Koncernen Förbundet Övriga arrangörsbidrag Tennis Hall of Fame Regionsbidrag har lämnats under 2008, för uppbyggnadsarbete. Not. 7 Utvecklingsarbeten Koncernen Förbundet Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Utvecklingsarbeten avser utgifter för Förbundets hemsida med start Utgifterna är helt nedskrivna 2008 pga ny hemsida Not. 8 Inventarier Koncernen Förbundet Ingående anskaffningsvärde Utrangering Inköp Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Utrangering Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Utgående restvärde enligt plan

14 14 Not. 9 Skatt på årets resultat Koncernen Förbundet Uppskjuten skatt Aktuell skatt Not. 10 Övriga långfristiga fordringar Koncernen Förbundet Ingående anskaffningsvärde Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ack. anskaffningsvärde Avser fordran på Stiftelsen Båstadtennis Not. 11 Förutbetalda kostnader och Koncernen Förbundet upplupna intäkter Sponsorintäkter Hyra, försäkring, licenser Övriga poster Summa Not. 12 Förändring av eget kapital Koncernen Balanserat Årets Totalt kapital resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föreg. års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Förbundet Balanserat Årets Totalt kapital resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föreg. års resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not. 13 Donationsfondernas kapital Mackes Pirres Marcus Axel H M Gustav Danewid Summa Minnesfond Dubbelfond Wallenbergs Wallenbergs V:s fond Stipendium fond fond för ungdom Totalt kapital Avkastning Förvaltningskostnader Stip. & bev. medel Fritt kapital Bundet kapital Totalt kapital Marknadsvärde / fond Fritt kapital innebär att fonderna har medel att dela ut. Donationsfondernas nettotillgångar Mackes Pirres Marcus Axel H M Gustav Danewid Summa Minnesfond Dubbelfond Wallenbergs Wallenbergs V:s fond Stipendium fond fond för ungdom Värdepapper Likvida medel Upplupna skulder Summa

15 15 Not. 14 Upplupna kostnader och Koncernen Förbundet förutbetalda intäkter Löner Semesterlöner Sociala avgifter Löneskatt Övriga poster Summa Stockholm den 31 mars 2009 Stefan Dahlbo Ordförande Kenneth Bergbom Carina Larsson Magnus Norman Pär Nyberg Jonna Opitz Anders Rydberg Vice Ordförande Henrik Källén Generalsekreterare Revisionsberättelse Till förbundsmötet i Svenska Tennisförbundet Organisationsnummer Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svenska Tennisförbundet för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med årsredovisningslagen eller förbundets stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av förbundets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 31 mars 2009 Tommy Mårtensson Auktoriserad revisor

16 16 Sport Mörka ekonomiska moln låg tungt över verksamheten Personella neddragningar på coachsidan samt en bantad verksamhetsbudget medförde ett mindre omfattande Landslagsprogram. När vi summerar året på Sportsidan kan vi konstatera att det fanns många glädjande prestationer. Mest uppmärksamhet under året fick Thomas Johansson och Simon Aspelins silvermedalj i OS. Semifinalmatchen mot Llodra/Clement var en gastkramning som innnehöll det mesta och kommer definitivt gå till tennishistorien. Prestationen i Peking väckte sådant eko i idrottssverige att grabbarna röstades fram till Årets lag på Idrottsgalan. Prestationsmässigt är det svårt att upprepa Rullstolsspelarnas år. Rent teoretiskt kommer detta inte ske före 2012 då Paralympics avgörs i London. Johan Andersson tog sig till final i singel vilket även Peter Wikström och Stefan Olsson gjorde i dubbel. Medaljerna i Paralympics var inte de enda för rullstolsgrabbarna. Tidigare under året tog Sverige guld i World Team Cup för första gången. Framgångarna under året resulterade i nomineringar för Johan och även Peter och Stefan till årets idrottare med funktionshinder. En seger i World Team Cup i Düsseldorf samt en kvartsfinal i Davis Cup visar på vår styrka i lagsammanhang. Att vi på ungdomssidan flyttat fram våra positioner är det ingen tvekan om. Bevis på detta fick vi under året med Sandra Romas US Open vinst i dubbel samt 5:e platsen på Lag VM för pojkar 16. Daniel Bertas semifinal vid individuella EM sticker också ut var året då Jonas Björkman bestämde sig för att lägga racketen på hyllan. Jonas har haft en fantastisk karriär och varit en förebild i svensk tennis. Under 2009 kommer Jonas fungera som ambassadör för SEB Next Generation. Stort Tack Jonas för dina insatser på och utanför tennisbanan! Davis Cup by BNP Paribas I första omgången lottades vi mot Israel borta i Tel Aviv. Uppladdningen inför matchen gjordes i Monte Carlo med ett par träningsdagar. Träningen var inte minst viktig för veteranen Jonas Björkman som inte spelade i Australien med anledning av födseln av hans och Petras andra barn. Robin var inte disponibel mot Israel p.g.a. skada vilket gav Mats och Jocke en del att fundera på inför valet av singelspelare. Vid lottningen på torsdagen presenterade Mats ett minst sagt rutinerat lag där Jonas och Thomas tog singlarna och Simon och Robert dubbeln. Vid första dagens singlar visade Thomas bra form och vann sin singel enkelt mot Harel Levy. En matchrostig Jonas kunde inte rubba Dudi Sela m.a.o. 1-1 efter första dagen. Simon och Robban hade på lördagen en tuff uppgift då de ställdes mot Australian Opensegrarna Jonathan Erlich/Andy Ram. Det visade sig att de formstarka Israelerna blev en alltför svår uppgift och efter dubbeln hade vi ett tufft utgångsläge där vi behövde vinna de resterande singlarna. Söndagen inleddes mycket övertygande av Thomas som aldrig gav Dudi Sela någon chans. Den avgörande matchen låg i händerna på Jonas. Trots en knackig start och underläge lyckades Jonas vända matchen till vinst. Jonas fick kämpa med sig själv eftersom han inte fick igång sitt spel. Rutin och taktik vände den här matchen. Starkt jobbat! Andra omgången spelades i Buenos Aires mot Argentina. På kort tid blev detta det tredje mötet mellan länderna. Att vi var underdogs i mötet var det ingen tvekan om. Dock kände vi att med Robin tillbaka i laget fanns det möjligheter att skaka om Argentinarna i singlarna. Fredagens första match spelades mellan David Nalbandian och Thomas Johansson. Tompa gjorde här en mycket stark insats och skakade om Nalbandian ordentligt. Till slut stod dock argentinaren som segrare i 4:e set efter en tuff kamp. Robin fick möta José Acasuso i fredagens andra singel. Argentinarna var Jonas Björkmans Brysselsteg. Foto Bildbyrån

17 17 smått i chocktillstånd när Robin klädde av argentinaren efter noter med 3-0 i set. Skön vinst och argentinarna var i gungning. I lördagens dubbel ställde vi upp med Jonas och Robban. På andra sidan nätet ställde Argentina upp med David Nalbandian och Guillermo Canas. Jonas och Robban kom snett in i matchen och kunde inte rå på det argentinska dubbelparet för dagen. Söndagens inledande singel blev en högklassig match mellan Robin och Nalbandian. Det blev ett drama i fem set som bjöd på klassisk Davis Cup kamp. David Nalbandian lyckades till slut få hem matchen med 9-7 i femte. Slutresultatet skrevs till 1-4 efter att Juan Monaco besegrat Thomas Johansson i den femte och betydelselösa matchen. Davis Cup året summeras till en kvartsfinalplats vilket återigen visar att vi är starka i lagsammanhang. Fed Cup Våra svenska tjejer fightas på i Europa /Afrika Zonen. Att kliva upp till World Group är en minst sagt tuff uppgift. De senaste åren har tjejerna trots mycket starka insatser inte lyckats ta sig till play off från gruppspelet års gruppspel inleddes på ett strålande sätt. Vinster mot Slovenien 3-0, Georgien 3-0 och Vitryssland 2-1 bäddade för en play off match mot Schweiz. So far so good. Trots en mycket strong insats föll våra tjejer med minsta möjliga marginal i den avgörande play off matchen. Sverige satte sig själva i vinnarhålet och hade fyra matchbollar i den avgörande dubbeln men kunde inte knyta ihop säcken. Både Sofia och Johanna tog riktigt bra skalper under veckan men dessa hamnar i skymundan när vi inte når hela vägen fram. Kapten Maria Strandlund-Tomsvik konstaterade att det kändes tungt att behöva vänta 1 år på nästa chans att spela upp Sverige till en högre division. I laget spelade: Sofia Arvidsson, Johanna Larsson, Nadja Roma, Michaela Johansson. fick hela Sverige att prata tennis i flera dagar. OS-Silvret och bragdinsatsen mot Clement/Llodra i semifinalen kommer gå till tennishistorien. I OS-finalen blev Federer/Wavrinka en för tuff uppgift trots att killarna blev påhejade av Kung Carl Gustav och Drottning Silvia. Thomas och Simons insats låg till grunden för utmärkelsen Årets lag som utdelades på Idrottsgalan. SEB Next Generation SvTF s årsmöte 2008 blev startskottet för den nya ungdomssatsningen SEB Next Generation. Projektet är en fyra- årig satsning med SEB som huvudsponsor. Next Generation är en av de största ungdomssatsningarna i Sverige någonsin och riktar sig till flickor och pojkar i åldrarna år. Satsningen syftar till att fylla glappet mellan klubbarna och förbundet centralt. På regional nivå över hela landet ska pengarna användas till att via träningsläger inventera, uppmärksamma, och stödja unga tennistalanger med mer och bättre träning utöver den klubbträning som juniorerna redan har. En grundmall för utseende och innehåll för lägren har tagits fram som vägledning dock har Regionerna olika förutsättningar vilket gör att genomförandet kan se olika ut beroende på var i landet spelarna befinner sig. Projektet har mottagits mycket positivt ute i landet. Jonas Bjökman är ambassadör för SEB Next Generation och kommer under 2009 att bli aktiv ute i regionerna via nedslag på läger och som skribent på Hemsidan. WTA Vår främsta spelare på damsidan Sofia Arvidsson gjorde 2008 ett flertal imponerande resultat. Under de inledande månaderna av året besegrade hon Dementieva, Bartoli och Chakvetadze alla tre topp 10 spelare. En match att minnas var mötet i Key Biscayne mot toppspelaren Jankovic där Sofia föll med minsta möjliga OS Peking Tennisprestationen vid OS fick stor uppmärksamhet både resultat och mediamässigt. Följande spelare togs ut till den svenska OS truppen: Robin Söderling Singel/Dubbel Thomas Johansson Singel/Dubbel Jonas Björkman Singel/Dubbel Simon Aspelin Dubbel Sofia Arvidsson Singel För Robins del blev turneringen ingen lyckosam historia. Förlust mot Gilles Simon i singel (1:a omg) samt tillsammans med Jonas förlust mot Nadal/Verdasco i dubbel (1:a omg). Jonas föll mot Lleyton Hewitt i singel (1:a omg) och tillsammans med Robin i dubbeln. Sofia Arvidsson hade en kamp mot klockan inför OS. Sofia ådrog sig en ledbandsskada i Wimbledon och jobbade därefter stenhårt för att bli färdig till OS. Sofia hann ikapp fysiskt och väl på plats i Peking gjorde hon bra ifrån sig. Vinst i första mot Tanasugarna och därefter förlust mot Dementieva i andra. Simon och Thomas var grabbarna som gjorde en bragdinsats i dubbeln och Sofia Arvidsson Foto. Bildbyrån

18 18 marginal efter att ha pressat henne i tre set. En titel fick Sofia med sig under året nämligen tävlingen i Zagreb. Målet att spela OS i Peking såg inte ut att bli av då Sofia halkade på gräset i Wimbledon och ådrog sig en ledbandsskada. Sofia fick gå en match mot klockan då hon på ett mycket disciplinerat sätt skötte sin rehab och till slut blev spelklar. Väl i Peking gjorde Sofia en stark prestation i sina bägge matcher. Sofia hade på det hela taget ett bra år och kapaciteten finns för att ta ytterligare steg upp från den 56:e platsen hon slutade året på. Johanna Larssons prestationer beskrivs under Twilfit. ATP World Team Cup i Düsseldorf blev en riktig höjdare för svenskt vidkommande. Sveriges lag bestod av Robin Söderling, Thomas Johansson och Robert Lindstedt, coachade av Peter Carlsson. I det inledande gruppspelet besegrades Argentina med 2-1, därefter Tjeckien med 3-0 och slutligen USA med 3-0. Robin gick obesegrad genom gruppspelet och likaså Robin och Robert i dubblarna. Ryssland stod som finalmotståndare genom vinst i den andra gruppen. Robin besegrade Mikhail Youzhny på första singeln i två raka set. Thomas Johansson föll mot Igor Andreev på andra singeln i tre set. Den avgörande dubbeln blev mycket dramatisk men Robin och Robban lyckades till slut knyta åt säcken och vann med 11-9 i avgörande set. Fantastisk grusprestation av killarna. En ATP titel i singel blev 2008 års skörd. Robin Söderling vann titeln i Lyon. Robin inledde året mycket starkt efter sin skada och gick till final i både Memphis och Rotterdam. Att lyckas med bedriften att ta hem titlar på hemmaplan är mycket åtråvärt bland våra spelare. Robin var mycket nära då han tog sig till final i if Stockholm Open men blev besegrad i tre set av en välspelande David Nalbandian. Sverige tog fyra dubbeltitlar under året. Av dessa stod Jonas Björkman för tre där Mastersvinsten i Paris var den tyngsta. I Stockholm blev det nästan en helsvensk uppgörelse om dubbeltiteln. Jonas Björkmans dubbelpartner Kevin Ullyett var den ende icke svensken. Finalmotståndare var Michael Ryderstedt och Johan Brunström. Titeln i Catella Swedish Open tog Jonas tillsammans med Robin Söderling som för ovanlighetens skull teamade ihop som ett led i uppladdningen inför OS. Även i Båstad fanns Johan Brunström på andra sidan nätet. Den fjärde svenska dubbeltiteln svarade Robert Lindstedt för då han vann ATP turneringen i Washington tillsammans med partnern Marc Gicquel. En framskjuten placering som bör nämnas i sammanhanget var Jonas final i Wimbledon blev året då Jonas Björkman tackade för sig och satte punkt på en smått fantastisk tenniskarriär. Jonas final curtain call gjordes i dubbelmasters i Shanghai. Jonas insatser för svensk tennis både på och utanför banan har haft stor betydelse för sporten. Vi kommer självklart sakna honom och då inte minst i Davis Cup-sammanhang där han haft stor betydelse för framgångarna. Vi kan glädjande konstatera att vi även fortsättningsvis har med Jonas i svensk tennis under 2009, dock i en annan roll. Jonas ikläder sig rollen som ambassadör för projektet SEB Next Generation. Team Twilfit Systrarna Roma och Johanna Larsson var teamets medlemmar Maria Strandlund Tomsvik stod för ledarskapet. Med tanke på att spelarna i teamet gick in med olika nivåer stöttades spelarna med ett individuellt ekonomiskt stöd som i första hand riktades mot tränarhjälp på tävlingar. Sandra som spelade sitt sista juniorår hade en hel del skadeproblem vilket medförde ett begränsat antal tävlingar. Ett av Sandras mål under året var att prestera vid US Open. Efter en sommar med bra förberedelser nådde Sandra sitt mål genom att vinna sin första Grand Slam titel i dubbel. Sandra har en hög kapacitet vilket hon visade upp när hon fick möjligheten att genom ett Wild Card spela Nordea Nordic Light Open. Johanna Larsson nådde sin högsta ranking i karriären och slutade som 169. I början av året hade Johanna en stark period då hon gjorde bra ifrån sig i England. Final i Sunderland och vinst i Sutton för att sedan vinna SALK Ladies på hemmaplan. Johanna befinner sig nu på nivån där hon går in i Grand Slam-kvalen. Bästa resultatet i Grand Slam sammanhang blev kvalfinalen i US Open. På hemmaplan visade Johanna sin kapacitet då hon i Nordea Nordic Light Open besegrade 90 rankade Julia Georges i första omgången. En del skadebekymmer gjorde att Johanna inte fick önsvärd kontinuitet i sitt tävlande under året. Vi ser fram mot kommande år då vi hoppas att Johanna tar ytterligare ett steg mot det hägrande topp 100 strecket. Nadja Roma, den tredje medlemmen i Team Twilfit, fick sitt år spolierat av skador och tog i slutet av året beslutet att avsluta sin elitsatsning var tredje och sista året för Twilfits sponsorstöd. Vi är mycket tacksamma för de tre åren som Twilfit gjort det möjligt för lovande tjejer att kunna satsa fullt ut. Stort tack! Team Catella Team Catella gjorde fr.o.m. januari 2008 justeringar i sin satsning på svensk ungdomstennis. Bakom förändringen låg en analys av den svenska juniortennisen. Grundtanken i det nya Team Catella-konceptet är följande: 1. Lyfta upp den dagliga träningen på hemmaplan till en högre nivå 2. Varva Internationellt spel med mycket matcher på hemmaplan 3. Våra svenska spelare ska vara väl förberedda tennismässigt, fysiskt och mentalt för att ta klivet över till seniortennis. Med detta som underlag utökade Catella sin satsning med beståndsdelarna Team Catella Tennis Academy och Team Catella On Tour. Team Catella Academy har under året bedrivits på KLTK. Verksamheten har framför allt bestått av läger och förberedelser inför tävlingar. Verksamheten har inte enbart vänt sig mot spelare i Team Catella utan även

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 26 april 2008 på Elite Palace Hotel i Stockholm Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 26 april 2008 på Elite Palace Hotel i Stockholm Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets Årsmöte 26 april 2008 på Elite Palace Hotel i Stockholm Röstlängd Antal Ombud Distrikt/Klubb Röster Namn Blekinge TF 1 Sven Karlsson Bohuslän-Dals TF 2 - Dalarnas

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer

Svenska Roddförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer Årsbokslut för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Svenska Roddförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer

Svenska Flygsportförbundet Organisationsnummer Organisationsnummer 802014-7164 Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Styrelsen för Svenska Flygsportförbundet avger härmed följande årsbokslut. Innehåll Sida Resultaträkning 2 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 17 april 2010 på Clarion Hotel i Stockholm

Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 17 april 2010 på Clarion Hotel i Stockholm Protokoll fört vid Svenska Tennisförbundets ordinarie Förbundsmöte 17 april 2010 på Clarion Hotel i Stockholm Röstlängd Distrikt Antal mandat Ombud Svensk Tennis Norr 4 Annette Hedberg Eric Svalander,

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2010 HSB brf Lilla Le i Göteborg Sid 4 INTÄKTER 2010 Årsavgifter 4 278 749 Hyror 264 631 Övriga intäkter 7 200 Sid 12 ÅRSAVGIFTSUTVECKLING 2007 2008 2009 2010 2011 Årsavgiftsutveckling

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012/2013

ÅRSREDOVISNING 2012/2013 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 Styrelsen för Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-07-01--2013-06-30. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer