PROGNOS. Arbetsmarknad Västra Götaland. Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med 30 juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS. Arbetsmarknad Västra Götaland. Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med 30 juni 2008"

Transkript

1 PROGNOS Arbetsmarknad Västra Götaland Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med 30 juni 2008 Platschef Nanna Chaufför Christian Förskollärare Helen CNC-operatör Mensur Arbetsmarknadsutsikter och yrkesbarometer för Västra Götalands län till och med 30 juni

2

3 Innehåll Länsarbetsnämndens prognos Bakgrund med definitioner...4 Sammanfattning...5 Efterfrågan på arbetskraft, sysselsättningsutveckling Jordbruk, skogsbruk och fiskenäringen...8 Tillverkningsindustrin...8 Byggverksamheten...10 Handel, kommunikation och besöksnäringen...11 Finansiell verksamhet och företagstjänster...14 Offentliga tjänster...17 Vård och omsorg...18 Utbildning...21 Utbudet av arbetskraft...24 Arbetslösa och i program...27 Regional utveckling...28 Yrkesbarometer...31 ARBETSMARKNAD VÄSTRA GÖTALAND har utarbetats av Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län. Underlaget kommer från länets arbetsförmedlingar och deras företagskontakter, arbetsmarknadsstatistik från SCB och Västra Götalandsregionen. För telefonnummer och adressuppgifter, var god se sista sidan Författare: Bertil Lidfeldt, Christer Martinsson, Per-Erik Eriksson och Anna Andersson Foto: Angélique Rooth, Christer Falk Layout: Christer Falk Länsarbetsnämnden i Västra Götalands län Dnr /

4 Bakgrund med definitioner genomfördes vid personliga besök eller via enkäter där arbetsgivaren tillfrågades om förändring av rekryteringsbehoven, framtida investeringar och orderingång besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 77,2 procent. Svarsfrekvensen för näringslivet uppgick till 75,7 procent, i offentliga sektorn var svarsfrekvensen 86,9 procent. Intervjuer med företag med färre än 5 anställda är nytt vid detta prognostillfälle. Nytt är också att Länsarbetsnämnden sedan februari 2007 redovisar arbetslösa, personer i arbete med stöd samt personer med aktivitetsstöd. Tidigare prognoser summerade arbetslösa med personer i arbetsmarknadspolitiska program. Uppföljning av prognos våren 2006 Förändring jämförelse ett år tillbaka Sysselsatta Arbetslösa Arbetsmarknadsregioner i Västra Götalands län Göteborgsregionen Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lilla Edet, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, samt Kungsbacka i Hallands län. Sjuhärad Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Skaraborg Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro. Tidaholm, Töreboda och Vara. Fyrbodal Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål. Prognos Utfall våren Arbetsmarknadsverket tar fram statistik på: Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen Varsel Arbetslösa som är utan arbete och som kan ta ett arbete direkt och är inskrivna på Arbetsförmedlingen Antal personer i arbete med stöd Antal personer med aktivitetsstöd Viss statistik redovisas per kommunförbundsområde. Statistiska Centralbyrån (SCB) mäter: Sysselsättningen (AKU) - de personer som har utfört arbete minst en timme den senaste veckan, antingen som anställd eller företagare. Personer i arbete med stöd räknas som sysselsatta. Vi har också använt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) samt befolkningsstatistik. Strömstad Tanum Orust Bengtsfors Åmål Dals-Ed Färgelanda Lilla Stenungsund Edet Tjörn Kungälv Mellerud Munkedal Sotenäs Vänersborg Lidköping Lysekil Uddevalla Grästorp Göteborg Öckerö Trollhättan Ale Alingsås Vårgårda Göteborg Lerum Partille Bollebygd Borås Härryda Mölndal Mark Fyrbodal Vara Essunga Herrljunga Svenljunga Skaraborg Götene Skara Falköping Ulricehamn Tranemo Töreboda Mariestad Skövde Tidaholm Gullspång Tibro Hjo Sjuhärad SVENSKA GRAFIKBYRÅN Karlsborg Aktuella arbetsmarknadspolitiska program hittar du på 4

5 Sammanfattning VÅRPROGNOSEN Prognos Arbetskraften, sysselsatta och arbetslösa Period Arbetskraft Sysselsatta Arbetslösa Förändring Förändring Förändring jämförelse jämförelse jämföresle ett år tillbaka ett år tillbaka ett år tillbaka 2007 kvartal kvartal Fakta om tabellen Arbetskraftens förändring definieras som förändring av arbetslösa ur AMV s register plus förändring av sysselsatta baserad på arbetsförmedlingens intervjuundersökning och annan sysselsättningsstatistik. Länsarbetsnämden gör en egen bedömning av sysselsättningens förändring ett år framåt med intervjuresultatet och annan sysselsättningsstatistik som grund. 5

6 Antalet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd och i arbete med stöd beräknade som kvartalsgenomsnitt Period Arbetslösa Program Personer i arbete med aktivitetsstöd med stöd Antal Antal Antal 2005 kv kv kv kv kv kv kv kv kv Prognos 2007 kv kv kv kv kv Fortsatt ökning av lediga platser Antal lediga platser som anmälts till Arbetsförmedlingen i länet är t.o.m. maj Under samma period 2006 vidareanställningar vilket är 50 procent inom alla branscher men är särskilt tydlig inom yrken som kräver teoretisk specialistkompetens som t.ex. dataspecialister och specialister inom sjukvården. Lediga tjänster som hantverksarbetare fortsätter att öka medan platser inom gruv, bygg och anläggning varit något färre hittills i år än förra året. Antal varsel minskade kraftigt från 2005 till Utvecklingen i år följer näst varslade t.o.m. maj jämfört med vid samma tidpunkt förra året. Historiskt visar uppföljningar av varsel att två tredjedelar av varslen verkligen faller ut. Av dessa är det många som hittar nya arbeten och en femtedel blir anmälda arbetslösa Nyanmälda platser i Västra Götalands län ackumulerade värden Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Varsel i Västra Götalands län ackumulerade värden Jan Febr Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

7 Sammanfattning sysselsättningstrend Jord, skogsbruk och fiskenäringen Tillverkningsindustrin inkl verkstadsindustrin Byggverksamhet Handel Hotell och restaurang Transport Uppdragsverksamhet Utbildning Vård och omsorg Personliga tjänster Offentlig verksamhet Förvärvsarbetande +16 med bostad i regionen (nattbefolkningen enligt RAMS, SCB) i Västra Götaland, samt egna beräkningar. Prognos förändring Bransch enligt SNI-indelning antal förvärvsarb Prognos förändring i procent Prognos antal förvärvsarb Jord, skog och fiske 0 0,0% Tillverkning inkl. verkstad ,3% Byggverksamhet ,5% Handel % Hotell- och restaurangverksamhet 800 4,1& Transport 700 1,6% Uppdragsverksamhet ,5% Offentlig förvaltning ,8% Utbildning 200 0,3% Vård ,0% Personliga tjänster 400 1,5% Totalt ,9%

8 JORD-, SKOGSBRUK och FISKENÄRING Sysselsättningsutveckling Tendenser t o m juni 2008 Oförändrat Stabil utveckling och försiktig rekrytering Bristyrken Yrken med god tillgång på arbetskraft Endast säsongsmässiga brister Utvecklingen med rationaliseringar och sammanslagningar har gjort att sysselsättningen sakta har minskat, men med lägre minskningstakt än tidigare. Vårens prognossvar ger en mycket positiv bild. Bedömningen är att efterfrågan på jordbruksprodukter blir fortsatt hög. Även lönsamheten inom jord- och selsättningen inom branschen är stabil. Inga rekryteringssvårigheter har noterats. Företag med speciella inriktningar har märkt att rekryteringsprocessen tar längre tid numera. Som exempel har svårare för att hitta landskapsarkitekter och trädgårdsingenjörer. Maskinförare både till jord- och skogsbruk är ett annat exempel. Säsongsmässigt kan arbetskraftsbrist uppstå till exempel på plantskolearbetare. är en liten yrkesgrupp som bedöms ha en stabil arbetsmarknad. Fiskodlingarna ökar och produkterna har en stor efterfrågan bland konsumenterna. FAKTA Jord-, skogsbruk och fiskenäring Andel förvärvsarbetande Riket 1,9% Länet 1,5% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Grästorp 8,1% Färgelanda 7,0% Sysselsättningsutveckling t o m juni 2008 Svag ökning TILLVERKNINGSINDUSTRIN Tendenser Fortsatt god orderingång. Kraven på utbildning och erfarenhet ökar. Nära samverkan med bemanningsföretag. Bristyrken Svetsare Personbil- o lastbilsmekaniker Elmontörer o elreparatörer NC/CNC operatörer Yrken med god tillgång på arbetskraft Maskinoperatörer, plast- och pappersindustrin För industrisektorn totalt går det bra med hög orderingång och högt kapacitetsutnyttjande. På ett års sikt tror 49 procent av de tillfrågade företagen på en ökad efterfrågan och endast 4 procent tror på mins- industriföretag med huvudkontoret placerat utanför Västra Götalands län har varit svår att få. ra att rekrytera till. Förutom krav på yrkesutbildning och yrkeserfarenhet tillkommer krav såsom att ha en 8 vilja att lära nytt, vara engagerad i sin verksamhet, ha rätt attityd och känsla för kundrelationer. Inom Antalet lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen har ökat kraftigt senaste året. Bemanningsföretagen är en nära samverkanspartner till industriföretagen. En stor del av rekryteringarna sker via dessa företag. Tillfälliga uppgångar täcks oftast av inhyrd personal.

9 Situationen för utveckling för kommande år. Även lastbilstillverkningen har fortsatt att öka trots farhågor om motsatsen för en tid sedan. Svängningarna sker mycket snabbt inom branschen. Företagen är hårt konkurrensutsatta. Situationen är likartad för fordonsindu- både ny- och ersättningsrekryteringarna ökar. Ingenjörer med specialkunskaper om bränslen, bränslesystem och fyrhjulsdriftssystem efterfrågas, men även beräkningsingenjörer och elektronikingenjörer. Till den direkta produktionen efterfrågas montörer, karossarbetare och lackerare. länet och har god orderingång och efterfrågar personal. Antal varsel om uppsägning på grund av arbetsbrist har varit mycket få under senaste halvåret. Viss men har knappats påverkat sysselsättningen. Brist på såsom civilingenjörer maskin, maskiningenjörer, maskintekniker, industrisvetsare, robotsvetsare, NC/ CNC- operatörer och verktygsmaskinsoperatörer. frågan på hydralik- och elektronikmontörer. går bra och har hög beläggning. det byggs bostäder. På något håll har varnats för bristen på byggnadssmaterial, det gäller allt från sågade trävaror till isoleringsmaterial. Inredningssnickare är ett bristyrke och tekniskt utbildad produktionspersonal inom trä är svåra att rekrytera. företag är starkt specialiserade främst inom teknisk textil. Efterfrågan på produkter- med låg arbetslöshet. ser en oförändrad efterfrågan på sina produkter. På grund av rationaliseringar sker en försiktig personalminskning som löses med naturlig avgång. produktion har senaste året varit stabilt hög och en försiktigt ökad efterfrågan prognostiseras. Behov av formsprutstäl- sund, där syftet är att effektivisera produktionen och förädlingsprocessen av råvarorna. Tillverkare av 9 Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med 30 juni 2008 fritidsbåtar i plast har haft fortsatt god orderingång och kommer att anställa inredningssnickare och båtbyggare. har inte vuxit i den takt som förutspåddes för några år sedan. Uppköp och sammanslagningar av företag inom branschen pågår. Utvecklingen att verksamheten alltmer FAKTA Industrisektorn Andel förvärvsarbetande Riket 17,5% Länet 20,4% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Tranemo 52,8% Götene 49,3% Herrljunga 40.0% koncentreras till Stockholmsområdet har fortsatt. Inom det medicinskt tekniska området fortsätter de tats. Generellt förekommer inte någon arbetskrafts- ha svårt att hitta arbetskraft, men mindre konsult- situationer. fortsätter att öka produktionen. Både hemma- och exportmarknaden har en ökad efterfrågan. Investeringar pågår kontinuerligt i t.ex. robotar av olika slag. Större livsmedelsindu- bär ökade rationaliseringar och omstruktureringar. Leveranser av halvfabrikat direkt till livsmedelsaffärerna har ökat. Viss färdigtillverkning sker sedan i butikerna detta gäller t.ex. bröd och sallader. sysselsättningen förväntas minska något. Beman- arbetstoppar. Efterfrågade yrken är livsmedelstekniker och livsmedelsarbetare. ser en ökad efterfrågan på sina produkter från både nya och nätet. Många företag har en hög medelålder och inom några år kan det bli frågan om ersättningsrekryteringar. Fortfarande är det framförallt erfaren personal som företagen efterfrågar. Trots att man inom branschen talar om den höga medelåldern som ett problem, är det få företag som anser sig kunna ta in unga personer och lära upp. Företagen är positiva till deltagarna

10 Sysselsättningsutveckling t o m juni 2008 Svag öknng BYGGVERKSAMHET BYGGVERKSAMHET Tendenser Fortsatt hög efterfrågan Bristyrken Betongarbetare, armerare, byggnadsträarbetare, byggnadsplåtslagare, golvläggare, VVS-montörer, installationselektriker och målare Yrken med god tillgång på arbetskraft Byggbranschen går fortfarande på högvarv och 59 procent av de tillfrågade företagen bedömer att efterfrågan kommer att öka de närmaste sex månaderna. Av de tillfrågade företagen är småföretagen (1-4 anställda) något mer positiva än övriga. Bland fö- av företagen att efterfrågan skulle öka. Efterfrågan är fortfarande 1 på en hög nivå men ökningen väntas avta. Signalerna är dock tvetydiga och på många håll i länet tror företagen på en fortsatt ökning. Två viktiga faktorer till bedömning att konjunkturtoppen är nådd är oron för den stigande räntan och arbetskraftsbristen. Företagen ser förutom arbetskraftsbrist också att det är svårt att få tag i byggmaterial, leveranstiderna blir längre och priserna stiger. Antal beviljade bygglov i Sverige minskade för första gången på länge mellan tredje och fjärde kvartalet I Västra Götalands län var toppen på antal beviljade bygglov första kvartalet Byggföretagen har ett större anställningsbehov det kommande året än vad de haft under det gångna året. konjunktur. Arbetskraftsbristen inom branschen kan här ha haft en inverkan. Om önskad arbetskraft hade varit tillgänglig kanske man också anställt i större utsträckning. 48 procent av företagen inom branschen uppger sig haft brist på arbetskraft de senaste sex månaderna. Bland småföretagen är andelen betydligt lägre (27 procent), en förklaring kan vara att många småföretag är enmans- eller familjeföretag som inte önskar expandera och rekrytera, utan hellre tackar nej till ytterligare uppdrag. Bland alla tillfrågade småföretag i alla branscher är det 17 procent uppger att de avstått från att rekrytera då de är väl medvetna om svårigheterna att hitta rätt person. Totalt för alla branscher är samma siffra 14 procent. hantverkare till kalkylatorer, arbetsledare och ingenjörer. Bristerna är mer påtagliga idag än för sex månader sedan. Målare råder det brist på även under vinterhalvåret. Tidigare har lärlingar haft FAKTA Byggsektorn Andel förvärvsarbetande Riket 6,0% Länet 5,8% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Lilla Edet 10,8% Orust 10,5% svårt att få plats på ett företag för att kunna få sitt är nödvändigt för att kunna tillgodose arbetskraftsbehoven på längre sikt. Många byggföretag har få anställda och arbetar på ackord, vilket uppges försvåra att ta emot lärlingar. I Göteborgsregionen är det framförallt entreprenadverksamheten som signalerar en avmattning, medan konsultföretagen är fortsatt mer positiva. Flera infrastrukturprojekt pågår med både väg- och järnvägsinvesteringar, där det största projektet är i älvdalen mellan Trollhättan och Göteborg. Göteborgs stad 2008 jämfört med I Fyrbodal uppger man också hög efterfrågan och 10

11 rerar dessutom svenska arbetsgivare med norska byggföretag om samma arbetskraft. Efterfrågan uppges vara så hög i regionen att företag tvingas tacka med personal. Trots detta så ser man att ökningstakten har bromsats och man ser signaler på avmattning även i Fyrbodal. junkturen skulle plana ut. Företagen oroar sig för arbetskraftsbrist i framtiden på grund av den gene- lyckade exempel på närmare samarbete mellan utbildningsanordnare och näringslivet inom byggsektorn. Näringslivet önskar att mer vikt läggs vid praktik under utbildningstiden. Flera nya byggen av köpcentra är planerade. På bostadsmarknaden handlar det mest om villabyggande i attraktiva lägen. Hyreslägenheter byggs i mindre omfattning och bostadsbristen är inte heller något större problem på de mindre orterna. Både hyresrätter i stan och industrifastigheter byggs i Borås, dock uppger man att det inte råder någon byggboom. I övriga kommuner i Sjuhärad är det framförallt kommuner som ligger i närheten av Göteborg som har en stor efterfrågan på HANDEL, KOMMUNIKATION och BESÖKSNÄRING Sysselsättningsutveckling t o m juni 2008 Svag ökning Bristyrken Buss- och lastbilsförare Företagssäljare Maskinbefäl, fartyg Tendenser Fortsatt utbyggnad av affärscentra för detaljhandeln Volymökning för alla typer av transporter Yrken med god tillgång på arbetskraft Försäljare av dagligvaror Optimismen inom detaljhandeln är fortsatt hög. Försäljningsvolymerna ökar och bedöms fortsätta öka under kommande år. Andra positiva tendenser är att nya affärscentra öppnas och att investeringar och ombyggnader i nuvarande köpcentrum sker. Gränshandeln mot Norge ökar mycket, bland annat beroende på bättre vägar mot Oslo. Centrumhandeln lymer. Endast enstaka affärer lägger ned sin verksamhet. Sysselsättningsmässigt har branschen ökat något. 11 sökningar direkt till företagen, förekommer i stor utsträckning. En stor del av rekryteringen sker till deltidsanställning och för timbehov. I stort har branschen inga rekryteringssvårigheter. Kraven som ofta ställs på nyanställd personal är att man har säljkunskap och produktkännedom, att man kan rycka in moment och ha ett gott FAKTA Handel, kommunikation och besöksnäringen Andel förvärvsarbetande Riket 21,2% Länet 21,8% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Härryda 40,2% Strömstad 37,5% Borås 26,1%

12 kundbemötande. En stor del av handelns lediga jobb går till ungdomar. Försäljningen av sällanköpsvaror är på uppgång och en nisch som ökat mycket är försäljning av produkter till villaträdgården såsom växter, verktyg, maskiner och gödning. Även har en god utveckling. Näthandeln har närmast exploderat de Boråsområdet, har god försäljning men lagerhållning av varor har minskat och fått till följd att lager- och kundtjänstmedarbetare har fått sluta. I gengäld efterfrågas yrken såsom inköpare, designers, sortimentutvecklare och civilekonomer. Framtiden för ser mycket god ut. Investeringar sker i lokaler, maskiner och annan utrustning. Inom området mat och dryck är tongångarna försiktigt optimistiska, mindre grossister känner av ökad konkurrens. Handeln med byggmaterial har en topp och varubrist kan skönjas. Företag som handlar med elkomponenter och elek- kraft inom elteknik. Rekrytering pågår successivt underhåll av personbilar söks kunniga personbilreparatörer, bilelektriker, billackerare och bilplåtslagare. Försäljning av bildelar och biltillbehör ligger med oförändrade volymer och dessa företag ersättningsrekryterar. är nära kopplad till turism och får en ökad efterfrågan under sommarhalvåret. 56 procent av de tillfrågade företagen bedömer att efterfrågan kommer att öka de närmaste sex månaderna. 48 procent anger att det kommer att fortsätta öka de närmaste 12 månaderna. Antal gästnätter i Västra Götalands län har ökat med 22 procent från 2000 till Hotell står för den största delen av övernattningarna men vandrarhemmen är de som ökat mest. Av hotellgästerna så är det affärsresenärerna som står för över hälften av övernattningarna, men det är fritidsresandet som står för den byggen i staden beräknas ge ett tillskott med hotellrum fram till Branschen är beroende av att Göteborg fortsätter att locka till sig stora konferenser, evenemang och mässor. Omsättningen bland restaurangföretagen är stor vilket också delvis bidrar varor till detaljhandeln söks chaufförer. Inom bilhandel och bilverkstäder fortsätter försäljningen av nya fordon att öka. Nybilsförsäljningen tillsammans med att godstransporterna ökat, har lett till en tydlig efterfrågan av personal till verkstäder för service och underhåll av fordon. Mest tydlig är bristen på reparatörer av tunga fordon. Även för 12 till en hög personalomsättning. Restaurangerna är optimistiska inför framtiden och en trend inom branschen är att internationella restauranger och i synnerhet sushirestauranger är populära. Konkurrensen i restaurangbranschen är dock hård och god kvalité och ett gott rykte är nödvändigt för att överleva. Bohuskusten är ett populärt resmål för turister sommar- och restauranger även här. Nya hotell byggs bland

13 annat i de norra delarna som har många norska besö- som lockar till sig turister. Hotell och restauranger ser en oförändrat god efterfrågan i hela länet. Sysselsättningen inom branschen bedöms öka något samtidigt som tim- och deltidsanställning är mycket vanligt. Utbudet av arbetskraft inom branschens yrkesgrupper är god med undantag för kockar med erfarenhet och i vissa fall även för erfaren serveringspersonal. Vissa yrken innebär också mycket obekväma arbetstider vilket gör jobben mindre attraktiva för arbetssökande. En tredjedel av de tillfrågade företagen uppgav brist vid rekrytering av kockar eller i enstaka fall servitriser eller servitörer. En mindre andel av småföretagen uppger brist vilket kan bero på att de helt enkelt har ett mindre rekryteringsbehov. Resebranschen ser också en ökande efterfrågan där - mindre och billigare lokaler. Efterfrågan på paketresor, i synnerhet längre resor, är god. Ett tecken på den goda konjunkturen är att transportsektorn har stor efterfrågan på sina tjänster. Fraktvolymerna på landsväg, till sjöss och i luften har ökat och bedömningen av framtiden är mer positiv än vid tidigare prognostillfälle. För åkerinäringen är behovet av chaufförer stort. Godsmängderna ökar, men även nya arbetstidsregler gör att många chaufförer måste nyanställas. Orosmolnet bland åkeriägarna är att konkurrensen blir allt hårdare. Personal behöver anställas inom alla verksamhetsgrenar. Järnvägsföretagen har brist på lokförare. Inom persontransporter anställs taxi- och färdtjänstförare samt busschaufförer. Första arbetet som bussförare är ofta på deltid eller timmar vilket försvårar att chaufförer måste byta arbetsgivare ibland. att man har behörighet för släp. Personlig lämplighet för yrket är ett urvalskriterie. Maskinförare till entreprenad och skogsmaskiner har lätt för att få arbete. tag börjat utbilda sina nyanställda själva. Med ökande godsmängder har också logistikföretagen ökat sin verksamhet. Utvecklingen går emot att mindre enheter slås ihop till större centraler som Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med 30 juni 2008 placeras vid knutpunkter eller i närheten av hamnar. Lagerarbetare, med truckförarbevis och B-körkort, kommer att anställas framöver, både med tillsvidareanställning och tillfälligt vid arbetstoppar. har en viktig roll för Sveriges transport- ytterligare stärka sjöfartens roll i transportsystemet. sjön under Totalt transporteras årligen omkring 15 sjöfartsregioner där Göteborgs-, Stockholms- och Helsingborgsregionerna är störst. Sjöfartsmarknaderna har varit bra under de senaste åren och skapat en positiv tillväxt för sjöfarten sker i Asien och inte minst i Kina. Transportbehovet fortsätter att öka och skapar goda förutsättningar för en fortsatt gynnsam tillväxt. Svensk sjöfart har en mycket god möjlighet att fortsättningsvis delta i denna utveckling. svensk sjöfart och det gäller både sjöfarten i Sverige och svensk sjöfartsnäring. Godsvolymerna som transporteras med sjöfart ökar och svenska rederier fortsätter att beställa nya fartyg i en stor omfattning. Trenden att använda allt större fartyg ser ut att förstärkas än mer. Under perioden 1998 till 2006 har den genomsnittliga lastkapaciteten ökat med 25 procent. utrikeshandel ger sjöfarten en dominerande roll i de svenska utrikestransporterna. Sjöfarten bidrar i hög grad till ett tillgängligt transportsystem och cirka 90 procent av den svenska utrikeshandeln transporteras i någon del av transportkedjan till sjöss. Transportpolitiken både i Sverige och EU handlar om att bygga långsiktigt hållbara transportsystem. väg och sjöfart och att transportslagen kombineras. Sjöfarten och väl fungerande hamnar med god infrastruktur är viktiga beståndsdelar och betydelsen av terminaler och omlastningspunkter blir då ännu mer central för utvecklingen av hela transportsektorn. Sjöfarten är en mycket rörlig marknad där kapacite- - 13

14 hamnprojekt är under framväxt. utbildningsplatser i skolorna med nödvändig praktiktjänstgöring ombord. ka rederier in såväl svenska som utlandsägda fartyg Under februari 2007 låg det, för svensk räkning, order på 48 stycken nya fartyg. Huvuddelen av fartygen är tankfartyg (60 procent), men även en del - SEK. vilket nu är huvudtemat på många konferenser. Befälsbristen gör sig mer och mer gällande även i Sverige, speciellt vad gäller sjöingenjörer/tekniska chefer men även andra befäl med specialbehörigheter. Sjöfarten har idag också en åldersstruktur som innebär att efterfrågan på kompetenta unga människor kommer att öka. Våren 2007 kommer ca 95 sjökaptener med fartygsbefälsbehörighet klass V att utexamineras. Stora delar av dessa har redan i dagsläget klart med arbete. Även ca 70 sjöingenjörer med maskinbefälsbehörighet klass V utexamineras under samma period. Eftersom det är stor efterfrågan på dessa yrken är det svårt att bedöma examinationen framöver, men det är rimligt att anta att det kommer att vara balans på nautiker men stor brist på maskinbefäl. Under 2007 kommer ca 90 matroser och 60 motor- relativt omgående. Nytillskottet av matroser från sjömansskolorna bedöms vara tillräckligt med reservation att det kan vara besvärligt att rekrytera till män har ökat, men har också till viss del tillgodosetts med en 40-veckors arbetsmarknadsutbildning. Pågående motormansutbildning i Karlskrona avslutas i augusti På parternas önskan startas ytterligare en motormansutbildning som ska vara slutförd före sommarsäsongen

15 FINANSIELL VERKSAMHET, FÖRETAGSTJÄNSTER Sysselsättningsutveckling t o m juni 2008 Ökning Tendenser IT branschen inne i en högkonjunktur Elteknikföretagen går allt bättre Bemanningsföretagen ökar Bristyrken Systemerare Programmerare Yrken med god tillgång på arbetskraft kontoren i urvalet uppger en något ökad marknadsutveckling både på privat- och företagssidan. fortsatt starka utvecklingen på bostadsmarknaden. Bankerna uppger att det mest handlar om att jaga marknadsandelar då marginalerna är mycket låga på privatkunder. Branschen hyser goda förhoppningar om att den slopade förmögenhetsskatten ska få privatpersoner och företag att placera sitt kapital i Sverige. Bankerna tror att behovet av skatteplanering minskar medan behovet av rådgivning inför placeringar ökar. stora organisationsförändringar för att effektivisera verksamheten. Några få behåller en decentraliserad struktur med många mindre kontor, men de allra handlar framförallt om rådgivning. Trots en fortsatt stark marknadsutveckling uppvisar bankerna inget större behov av nyrekrytering. Vid nyrekryteringsbehov har bankerna direktkontakt med får extraarbete under studietiden för att senare bli erbjudna anställning när de avslutat sina studier. tror på en ökad efterfrågan. Flera områden bidrar till den förväntade ökningen. ning kommer att innebära förändrade premier och avgifter, vilket i sin tur medför utökad verksamhet för försäkringsbolagen. Branschen ser även en ökad efterfrågan på hälsoförsäkringar samt privata sjukförsäkringar och att företagen oftare erbjuder sina 15 anställda förmånliga sjukförsäkringar. Förutom de traditionella utbildningsbakgrunderna som juridik och ekonomi söker försäkringsbolagen nya kompetenser inom humanrelation med inriktning rehabilitering FAKTA Finansiell verksamhet och företagstjänster Andel förvärvsarbetande Riket 13,3% Länet 12,1% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Göteborg 16,9% Härryda 14,5%% samt sjuksköterskor. Behovet av skadereglerare med byggkompetens är också stort. Flera försäkringsbolag har omstrukturerat och dragit ner på personalen. Företagen kan öka sin omsättning ytterligare innan behov av nyrekrytering uppstår. har en god erna redovisar en förbättrad marknad och tror på en en viss osäkerhet om utvecklingen på 6-12 månaders sikt. Högkonjunkturen innebär inte bara ökad försälj- marknad med ökad komplexitet. och rekryterar ofta nyutexaminerade civilekonomer direkt därifrån. Intresset för att läsa redovisning och revision har ökat något. Enligt byråerna råder det ingen brist på lämpliga sökande vid rekryteringar. En del av företagen har utökat sin service till att gälla även entreprenad av ekonomiavdelningar som inkluderar redovisning och löner. Samtliga företag verksamma inom detta område konstaterar att det är svårt att rekrytera kunniga löneadministratörer. Nyutexaminerade civilekonomer med redovisningsinriktning har lättare att få arbete eftersom erfarna

16 redovisningsekonomer med eller utan högskoleut- är inne i en högkonjunktur och branschen bedömer att konjunkturen kommer att hålla ett tag till. I stort sett samtliga av de tillfrågade konsultbolagen uppger att de haft en ökad efterfrågan och tror på en fortsatt ökning minst 12 månader framöver. En del av bolagen uppger att ökningen av efterfrågan varit större än förväntat. I Göteborgsområdet ser företagen inte enbart att de tar marknadsandelar från andra utan även att marknaden växer och att det beroende av fordons- respektive telekombranschen och konjunkturläget för dessa branscher påverkar konsultbolagen direkt. Konsultbolagen har i dagsläget hög beläggningsgrad Flera av bolagen har redan idag vakanser och håller på att rekrytera, medan andra valt att ta in underkonsulter på grund av att de inte har tid att gå in i en detta trots en högre omkostnad. Flera av bolagen, främst de nischade, uppger att det soner med efterfrågad kompetens har redan arbete nätverk eller med hjälp av headhuntingföretag. Flera företag använder sig av tipsbonus till anställda vid rekrytering. Företagen försöker undvika att erbjuda högre lön för att locka intressanta kandidater, utan erbjuder hellre andra förmåner till exempel friskvård. Förändringar som märks tydligt sedan senaste prognosperioden är att arbetsgivarna är mer positiva till att anställa nyutexaminerade personer, då de ser att Även konsultbolag som inte ser någon tydlig tillväxt räknar med att behöva ersättningsrekrytera då rörligheten inom branschen är så pass hög som 10 procent. Yrkesgrupper som efterfrågas inom branschen är programmerare/systemutvecklare med Java och C++ och erfarenhet, IT-arkitekter, seniora projektledare och säljare. Efterfrågan på kunskaper inom business intelligence är stor. Här söker företagen efter systemutvecklare 16 och civilekonomer med utvecklings- respektive användarerfarenhet. ITIL är ytterligare en kompetens troligtvis kommer att bli allt viktigare inom samtliga kategorier av personal. ser att efterfrågan utveckling och ser att samma goda utveckling kommer att fortsätta. Företagen rekryterar kontinuerligt. för något enstaka företag. Man både ersättnings- och nyrekryterar men summan av de anställda är mer eller mindre konstant. med några års yrkeserfarenhet. Man tar då in nyut- är aktuella att rekrytera till är framförallt teletekniker, dataingenjörer, el-teleingenjörer och säljare. tror på en stark ökning av sina marknadsandelar under det kommande året ser mycket under hösten är lite för tidigt att spekulera i även på detta år. Företagen har mycket svårt att rekrytera nya med- både ny- och ersättningsrekryteringar. Alla intervjuade företag inom elteknik ser att ef- marknadsutveckling och ser att marknadsandelarna kommer att öka. Företagen har varit tvungna att tacka nej till order då de inte har hunnit växa i kapp med den ökade efterfrågan. Företagen uppger att de har behov av nyrekrytering- säkerhetsingenjörer, ingenjörer med inriktning mot automation och elektronikingenjörer. är en samlingsrubrik för ett retag som arbetar med teknisk tillverkning (motorer, maskiner och telefonsystem), tillverkning och partihandel med bränslen, tillverkning och försäljning av kemiska produkter och livsmedel samt annan teknisk konsultverksamhet. Konsultbolagen under denna rubrik har också varierande branschinriktning, allt från teknisk provning, system- och installationsteknik till energi och kraft. Konsultbolagen har kunder

17 inom industri, stat och kommun men verkar också som underleverantör till andra konsultbolag. Några av de stora koncernerna har en fortsatt generationsväxling bland sina specialister, vilket innebär att de tidigarelägger rekrytering för att kompetens- internt. har en fortsatt ökad orderingång. Framtidstron är god inom branschen. Företagen helhetsgrepp och säljer även tjänster inom PR och informationsstrategier. Flertalet av reklambyråerna tror att de kommer att behöva rekrytera. Yrken som då blir aktuella är produktionsledare, projektledare och copywriter. Man söker främst personer med erfarenhet och branschvana. desvis sjukvården, har ökat sin efterfrågan på bemanningsföretagens tjänster. Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med 30 juni 2008 Men framförallt är det tillverkningsindustrin som är den största kunden. Många företag inom industrin ingår i internationella koncerner med anställningsstopp och rationaliseringsprogram. Att hyra personal tillfälligt blir då lösningen på det lokala behovet av arbetskraft. Personalomsättningen i bemanningsföretagen är hög, då uthyrd personal går över till fasta anställningar hos kunden. densamma som efterfrågas på länets arbetsförmedlingar, det vill säga montörer till industrin, elektroin- och löneadministratörer samt sjuksköterskor och läkare. OFFENTLIGA TJÄNSTER Sysselsättningsutveckling Tendenser t o m juni 2008 Svag minskning Kommunernas förbättrade ekonomi Bristyrken Yrken med god tillgång på arbetskraft bl.a. beroende på att kommunerna under ett antal år haft anställningsrestriktioner och i olika omgångar tillförts extra anslag från staten. Kommunerna ser positivt på framtiden, men man räknar inte med att expandera de olika verksamheterna och därmed blir det en marginell ökning av nyrekryteringar. I många av kommunerna blir det ökade pensionsavgångar, till dessa kommer kommunerna att ersättningsrekrytera. Rekryteringsbehoven till den kommunala sektorn är liten med några få undantag. Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Framför allt märks denna minskning bland de långtidssjukskriv- 17 na. Att minska antalet sjukskrivningar är ett prioriterat mål hos kommunerna. Göteborgs stad fortsätter att redovisa ett stabilt ekonomiskt resultat. I slutet av 2006 var antalet årsarbe- arbetade tiden utförd av timanställd personal ökade jämfört med 2005 främst inom äldreomsorg och omsorg av funktionshindrade. Ingen övertalighet rapporteras för närvarande, men under året kan det bli brist på arbetsuppgifter för grundskollärarna beroende på vikande elevunderlag.

18 Personalavgångar på grund av pensionering ökar under Även personalomsättningen och andelen avgångar på egen begäran beräknas stiga, bland annat beroende på den goda arbetsmarknaden. Bedömningen är att den totala personalomsättningen kommer att öka från nuvarande 6,2 procent till 8-9 procent En nettoökning på personer är trolig under 2007, främst inom förskola, vård och omsorg och till viss del inom äldreomsorg. Efterfrågan ökar främst kommer att behöva rekrytera 700 chefer på olika nivåer de kommande fem åren. Borås kommun har en god ekonomi, men räknar med att antalet anställda kommer att vara i stort sett oförändrat under det kommande året. Ekonomin för kommunerna i STO-regionen ( Stenungsund, Tjörn, Orust) är i stort sett i balans. södra kommundelen som är attraktiva, med bekvämt pendlingsavstånd till Göteborg. Inom förskola och grundskola sker en utbyggnad. Befolkningsutvecklingen på Orust och Tjörn har inte varit lika positiv. En expansiv planeringsverksamhet pågår med målet att öka skatteunderlaget för bägge ökommunerna. Uddevalla kommun räknar med en ökning av personalstyrkan under kommande år. sysselsättningen att minska något. I Åmål ser man ett omfattande behov av att ersättningsrekrytera inom vård och storhushåll på grund av pensionsavgångar, skolan. Bengtsfors kommun ser på sikt ett minskat behov inom grundskolan men de anser sig för närvarande endast ha ett minimalt överskott av personal i de andra verksamheterna. Sysselsättningsutveckling t o m juni 2008 Svag ökning VÅRD och OMSORG Tendenser Kommunernas och regionens förbättrade ekonomi Bristyrken Läkare, Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård och inom röntgen Yrken med god tillgång på arbetskraft Vårdbiträden, barnskötare Västra Götalandsregionen har tagit över verksamhet från Carlanderska, Scandinavian Heart Center vilket påverkar vårdbehovet inom hjärta/kärl- och intensivvård. Viss verksamhet från Område Service och förvaltning, till exempel kost och städ kommer från och med januari 2008 att ingå i en ny regional förvaltning, som kommer att heta Region Service. Anställningsstoppet för administrativ personal har upphört. Vid all rekrytering gäller dock restriktivitet restriktiva hållning har gett effekt på antalet anställda. Norra Älvsborgs läns sjukhus (NÄL) har ett konstant behov av specialistläkare och specialistsjuksköterskor. När det gäller sjuksköterskor är bristen störst inom operation, barn och inom psykiatri. Idag använder NÄL sig av inhyrda läkare från bemanningsföretag under hela året och sjuksköterskor under det. Just nu rekryterar man från Tyskland. Yrkesgruppen läkarsekreterare bedöms på sikt komma att minska. Göteborgs kommun behöver rekrytera cirka personer med undersköterskekompetens, FAKTA Vård och omsorg Andel förvärvsarbetande Riket 16,4% Länet 16,3% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Uddevalla 25,1% Skövde 21,7% Vänersborg 19,1% en ökning med 700 personer sedan föregående år. 18

19 För att få en fast anställning måste man ha en omvårdnadsutbildning. Vårdbiträden får endast vika- närvarande tillsvidareanställda vårdbiträden i kommunen. Inom vården erbjuder kommunen deltidsanställda ning då det ger dem frihet att själv påverka sin arbetstid i större utsträckning. Många visstidsanställda tackar till och med nej till fasta tjänster. Kommunen har sökt EU-pengar för att bredda vårdpersonalens kunskaper och för att öka rörligheten. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största sjukhus med över vårdplatser och med anställda inom cirka 50 olika yrkesgrupper, Mölndal. Sahlgrenska består sedan oktober 2006 av nio områden. Område ortopedi slogs ihop med Område Mölndal, en sammanslagning som inte gått smärtfritt, bland annat på grund av förlust av läkare inom ortopedi och anestesi. Område Mölndal har minskat inom geriatrik och medicin. Uddevalla kommun har en liten övertalighet, men ringsbehov. Kommunen har behov av att anställa 240 habiliteringspersonal, personliga assistenter samt vårdpersonal, samtliga med genomfört omsorgs- sjuksköterskor. Skara och Götene kommuner har rekryteringsbehov, Skara ett 10-tal, Götene ca 40 personer, främst personliga assistenter, undersköterskor och vårdare. Även en viss rekrytering av sjuksköterskor och chefer. En ökning av rekryteringar märks också när det gäller förskollärare och lärare för barn i tidiga åldrar. I Karlsborg och Hjo har relativt stora investeringar inom omvårdnad och skola gjorts, nybyggnad av äldreboende och tillbyggnad av skola. I dagsläget ersättningsrekryteringar. Antalet anställda inom är idag cirka personer. Västra Götalandsregionen har tillfört extra pengar för att stärka närsjukvården. Under året beräknar man att göra 280 rekryteringar varav 100 är nyrekryteringar. Med anledning av den ökande psykiska ohälsan i samhället rekryterar man beteendevetare till kurators- och psykologtjänster. Sjukgymnaster och läkarsekreterare kommer att rekryteras. Bristen på distriktsläkare gör att dessa 19

20 vakanser är svåra att tillsätta. Även distriktssköterskor ska rekryteras, dessa tjänster kommer att bli svåra att tillsätta. Primärvårdens basverksamhet i Göteborg består av mödravård, vårdcentraler, barnavårdscentraler samt - Personalomsättningen är låg hos Primärvården. frånvaro. Man har lyckats vända denna trend och idag har antalet sjukdagar bland personalen minskat. Genom devisen rätt till heltid, möjlighet till deltid försöker primärvården erbjuda heltidstjänster till dem som önskar jobba heltid. Målet är att ingen ska vara ofrivilligt deltidsanställd. Vill en deltidsarbetande utöka arbetstiden till heltid, försöker arbetsgivaren i möjligaste mån att tillmötesgå detta. Primärvården är en populär arbetsgivare för bland andra sjuksköterskor, då arbetstiderna är under dag- ställdes under 1970-talet väntas inga stora pensionsavgångar förrän år Sedan årsskiftet är Folktandvården i Göteborg en egen förvaltning som leds av en tandvårdsdirektör. Verksamheten delas in i allmäntandvård och specia- kliniker i Göteborg där patienterna får hjälp med förebyggande vård, undersökningar och behandlingar. Specialisttandvården har 11 kliniker. Folktandvården har idag 981 personer anställda. Nästan uteslutande ersättningsrekryteringar kommer beror på den höga medelåldern i organisationen. Förutom några tandhygienister är det främst tandläkare och tandsköterskor som ska ersättningsrekryteras. Folktandvården har inga problem med att få tag på arbetskraft. Nytt för i år är en tandsköterskeutbild- - hösten är verksamma i Göteborg. Privattandvårdsklinikerna är ofta små mottagningar med en eller ett par tandläkare, tandsköterskor och tandhygienist. Efterfrågan på deras tjänster är hög. Eventuellt kan en viss ökning av efterfrågan på tjänsterna komma att ske, en uppgång som de klarar 20 ningsrekryteringar det handlar om. Företagshälsovårdens tjänster är efterfrågade och efterfrågan beräknas öka under Liksom tidigare är det svårt att rekrytera företagsläkare och företagssjuksköterskor. Kommunerna bedriver den största delen av äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade. Inom den privata äldreomsorgen är cirka 95 procent - sjuksköterskor under sommaren. daglig verksamhet, boende samt service till de funktionshindrade. blem. Till boenden för barn och ungdom där personalgrupperna består av barnskötare och personliga assisten- monopol upphör fr.o.m. den 1 januari Verksamheten har omorganiserats och delats upp i tre självständiga affärsområden; Affärsområde Privatkund, som är kärnverksamheten de lokala apoteken, med undantag för sjukhusapoteken. I affärsområde Avtalskund ingår landsting, kommuner och företag. Här ingår de 76 sjukhusapoteken som förser landets sjukhus med läkemedel. Förutom läkemedel tillhandahåller affärsområdet en rad tjänster som syftar till en bättre läkemedelsanvändning. Enheten för sortiment och varuförsäljning är det tredje affärsområdet. Här sköts varuförsörjning och logistik. Apoteket kan ännu inte säga hur de olika verksamheterna ska se ut, därför kan de inte säga något om kommande personalstruktur. Inför sommaren kan det bli vissa rekryteringssvårigheter framför allt med receptarier. Apoteket har en så kallad kandidatbank där arbetssökande kan anmäla sitt intresse för arbete hos Apoteket AB.

21 Sysselsättningsutveckling t o m juni 2008 Oförändrat Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med 30 juni 2008 UTBILDNING Tendenser Grundskolan minskar och gymnasieskolan ökar pga elevantalet förändras Bristyrken Yrken med god tillgång på arbetskraft Förskollärare Grundskolelärare 1-7 Barnskötare Att öka antalet platser till förskolan är ett av Göteborgs stads prioriterade mål. För att klara detta mål prognosperioden ökar åldersgruppen 1-5 år, ökningen ser olika ut mellan stadsdelarna i Göteborg. Stadskansliet bedömer att personalvolymen inom förskolan ökar med cirka 100 personer under det kommande året. Behovet av förskollärare uppgår till krav på ökad andel behöriga förskollärare. En utbildningssatsning av lärare kan bli aktuellt i grundskollärare som kan tänka sig att jobba i förskolan och som kan nå behörighet med en kortare komplettering. och arbetsmarknaden är begränsad. Göteborgs stad anger ett behov av ca 250 personer till ersättningsoch nyrekrytering. Till fritidshemmen kommer fritidspedagoger eller behöriga lärare med inriktning mot barns fritid att efterfrågas. Här är en brist att vänta och arbetsgivaren kommer förmodligen att tvingas sänka kompetenskraven. Färre elever inom grundskolan innebär att personalvolymen minskar från till personer inklusive köks- och städpersonal samt elevassistenter. När klasserna minskar ökar risken för en övertalighet lärare inom grundskolan kan bli övertaliga. Viss rekrytering är ändå nödvändig till grundskolan och ett behov på drygt 400 personer anges, alla lärarkategorier inklusive vikarier. En stor andel av dem som tar sin lärarexamen från Pedagogen har en inriktning mot grundskolans första årskurser. på dessa lärare om de inte söker sig till förskolan. Arbetsförmed- arbete med matchning av dessa lärare. FAKTA Utbildning Andel förvärvsarbetande Riket 10,5% Länet 9,9% Exempel på kommuner i länet med stor andel arbetande inom sektorn Lerum 21,1% Ale 18,5% sonalvolym med cirka 100 personer det senaste avgångarna varit något högre än tidigare. Pensions- 21

22 kommunala gymnasieskolorna kommer inte att ersätta dessa pensionsavgångar om andelen elever som nas första val pekar mot procents ökning kommer gymnasieskolorna att ha sina största elevvolymer. Lärarjobben kommer att öka hos de fristående skolorna. - blir fortsatt svårt att rekrytera behöriga lärare inom fordon, el, automation, transport och bygg. Skola, ska motverka bristen på lärare i yrkesämnen. Kraven kommer att vara allmän behörighet för högskolestudier samt 4 års yrkeserfarenhet. Utbildningsförvaltningen kommer i första hand att rekrytera från obehöriga vikarier till denna utbildning. i Göteborg bedrivs på entreprenad och utförs av ett tiotal anordnare. Vuxenutbildningsnämnden beställer utbildningar som upphandlas. Kvalitetsuppföljningar görs av Vuxenutbildningsförvaltningen som även har antagnings- anställda i dagsläget och minskar något till nästa år. nu upphört, kommunen själv avgör vilka resurser som skall satsas. Antalet anställda blir i stort oförändrat, men situationen varierar mellan de olika kommunerna. Behovet av lärare med kompetensen svenska 2 kan komma att öka i takt med en ökad tillströmning av Regeringen har tillsatt en utredning som våren 2008 skall beskriva konsekvenserna av en friskolereform företagen att fungera som friskolor och själva kunna sätta betyg. Om det beslutas om en sådan förändring kan de uppgifter som Vuxenutbildningsförvaltningen idag sköter till viss del övertas av Skolverket centralt. Chalmers Tekniska Högskolas huvudsakliga uppgift är att undervisa och forska inom teknik, naturvetenskap och arkitektur med en nationell och globalt hållbar utveckling som en övergripande tanke. Flera stora forskningsprojekt sker i samverkan med näringslivet och VINNOVA, bland annat inom fordons- Genom Chalmers Innovation skapas groddföretag för att få tillämpningar inom forskningen att bli företag. Sedan 1999 har 75 företag verkat inom ramen för Chalmers Innovation. Sammanlagt har företagen attraherat över 824 miljoner kronor i privat risk- procent till 216 miljoner kronor. rav är undervisande och forskande varav 620 är lärare inom de olika disciplinerna. Med lärare menas professor, biträdande professor, docent, universitetslektor, forskarassistent, adjunkt och tekniklektor. IT- och administrativ personal minskat de senaste Kultur och media gör en egen arbetsmarknadsprognos där utvecklingen inom rikets Kultur- och mediebransch beskrivs. - reportrar än redigerare att tillgå. Reportrar som lärt sig redigering har ökade möjligheter att få arbete. Mångfalden inom dagstidningarna med publiceringsformer såsom webbtidningar, digital-tv, mobil m.m. signalerar inte dagstidningarna några större behov av 20 22

23 Tendenser inom dagstidningsbranschen: ökad ägarkoncentration, där ett fåtal mediebolag kontrollerar dagspressen i landet fortsatt svag minskning av prenumerationer fortsatt ökad efterfrågan på lokaljournalistik utgör en stark konkurrensfaktor för andra dagstidningar som är beroende av prenumeranter och annonsörer gerare kommit i arbete bland annat på grund av ökad mångfald i publiceringsformer. Kommersiella radiobolag har haft och kommer att ha en ökad efterfrågan på produktioner och försäljning som är lokalt förankrade. tande omorganisation och kommer successivt att terna medverkan genom att anlita produktionsbolag. trender påverkar dessa sektorer mycket positivt. Företagen inom modeindustrin expanderar och har i vissa fall svårigheter att rekrytera personal med tillräcklig erfarenhet och kompetens till sina designavdelningar. Inredningsarkitektur är även det en växande sektor där efterfrågan på personal med hög kompetens och I båda dessa fall handlar det oftast om brist på specialkompetens, där företagen är medvetna om problemet och inställda på att själva lära upp rätt person. Fordonsindustrin är av stor betydelse för arbetsmarknaden i Västsverige. Vad gäller designavdelningarna inom denna sektor så påverkas dessa främst av de omstruktureringar som görs till följd av en ökad platser inom en koncern även utanför Sverige. Inom Västra Götalands konstområde syns inga positiva förändringar. Gallerister och konstförmedlare har ingen ökad efterfrågan hos privatkunder. Kundernas eventuellt ökade köputrymme satsas istället på design, mode, inredning och resor. Generellt sett är det projektrekryteringar som gäller inom teatrar, vilket innebär att skådespelare och andra yrkesgrupper anställs under korta perioder. tionsteatrarna där man har sina fasta ensembler. 23 Arbetsmarknadsutsikter, Västra Götalands län till och med 30 juni 2008 grund av nya a-kasseregler. Skådespelare och andra yrken inom scen och ton föredrar att erhålla längre anställningar inom andra yrkesområden för att kunna arbeta in en ny a-kasseperiod, snarare än att ta korta anställningar även om det rör sig om arbeten inom det egna yrkesområdet. kommer att behålla sina fasta ensembler och rekryteringar kommer att ske i form av vikarier för att ersätta sjukskrivningar eller föräldraledigheter. När det gäller rekryteringar uppgav en av de stora institutionerna i Göteborg att de under det kommande året ska rekrytera ca 15 personer inom de konstnär- ske internt och bland de konstnärer som de själva känner till. I övrigt har de stora institutionerna bra ekonomi, men inga nya rekryteringar är planerade, förutom de som skall ersätta de planerade avgångarna. Mindre företag (1-5 anställda) Årets prognosurval har innehållit ett större antal mindre företag som arbetsförmedlingen har intervjuat. Bakgrunden är att anställningarna hos de mindre företagen ökar och att arbetsförmedlingen ska få Obesvarade prognosintervjuer har varit större bland - tidsbrist, saknar administration, inte intresserad av att delta, inte haft något att tillföra. Framtidsbedömningarna är i regel försiktiga beroende på att en investering eller en anställning hos ett mindre företag är ett stort ekonomiskt beslut. Förändringarna blir därför mer långsiktiga och kräver mera eftertanke. Utvecklingstendenserna i stort då det gäller försäljning och orderingång följer närmare på grund av företagsstorlek. Ett litet företag har speciella svårigheter vid rekrytering. Man måste hitta en person som smälter in i ett litet arbetslag och som kan acceptera en större bredd av arbetsuppgifter. Förutom detta tillkommer krav på specialkunskaper.

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och

Jens Sandahl, vilket är 11,9. Arbetsförmedlingen. fjol då Av. de företag. utbildning och. platser. Götalands län. förändras också över tid och MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2013: 65 215 (8,1%) 35 370

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för som. än på. med (14,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 april 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2012 65 041 (8,2%) 35 897 män (8,8%)

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Arbetsmarknad Gotlands län

Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Gotlands län 1 Försiktiga framtisbedömningar Efterfrågan på arbetskraft har ökat

Läs mer

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012

Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Prognos våren 2011 Jobbmöjligheter i Stockholms län 2011-2012 Det här är en kort version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Stockholms län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av mars 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 april 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län mars 2013: 66 543 (8,3%) 37 566 män

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 oktober 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2015: 56 649 (7,1%) 25

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 december 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2012: 64 976 (8,2%) 35 712

Läs mer

Arbetsmarknad Stockholms län

Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Stockholms län PROGNOS FÖR LÄNET LÄNETS UTMANINGAR BRANSCHUTVECKLING YRKESKOMPASSEN Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Stockholms län 1 Antalet som arbetar i länet ökar med 10 000

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av april 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2012 62 614 (7,9%) 34 355 män (8,4%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 8 mars 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2013: 67 851 (8,4%) 38 354 män

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 augusti 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län juli 2012 62 247 (7,9%) 33 490 män

Läs mer

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län

PROGNOS Arbetsmarknad Kalmar län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Kalmar län 1 PROGNOSEN Konjunkturen i länet förbättras under 2014 och 2015 Den globala tillväxten 2014-2015 får kraft från USA, Japan och Storbritannien. USA leder återhämtningen.

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012

Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Prognos 2012 Östergötlands län: Inbromsning på arbetsmarknaden år 2012 Oron i omvärlden ger effekt i Östergötland. Fram till och med 2011 har utvecklingen varit bra i Östergötland men inför 2012 är oron

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 oktober 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2012: 63 606 (8,1%) 34 136

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra

Jens Sandahl, prognoser för minska i länet. än på. markant. Och. as utan krav på (13,0%) Arbetsförmedlingen Västra MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 9 maj 2014 Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i länet, Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013. Västra Götalands län. Prognos för arbetsmarknaden

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030

med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 13 600 med kompetens i välfärden saknas i region övriga Västsverige år 2030 I övriga Västsverige kommer det år 2030 att saknas runt 13 600 personer med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Prognos för arbetsmarknaden 2017 Västra Götalands län Trollhättan 2016-06-08 Sara Andersson Arbetsmarknadsutsikterna för Västra Götalands län 2017 Huvudbudskap: Högkonjunktur

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Gotlands län 1 PROGNOSEN Ökad framtidstro bland gotländska företagare Efterfrågan på arbetskraft har ökat under senare delen av 2013 och bedöms fortsätta öka under både

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT

ARBETSLÖSHETEN MINSKAR 2011 MEN ÖKAR NÅGOT Prognos 2012 Gävleborgs län: Länets arbetsmarknad försvagas Våren 2011 trodde företagen att deras varor och tjänster skulle efterfrågas väsentligt mer än tidigare. Hösten 2011 ser de att efterfrågan i

Läs mer

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012

för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 för PROGNOS våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län 2011-2012 Arbetsmarknadsutsikterna för Jönköpings län är en del av Arbetsförmedlingens prognosarbete. På vår webbplats

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Västra Götalands län. Peter Stenebjer

Västra Götalands län. Peter Stenebjer Västra Götalands län Peter Stenebjer Västra Götalands län Befolkningen har ökat med ca 10 % de senaste 20 åren. Enligt prognosen kommer befolkningen i länet att öka med ca 7 % de kommande 10 åren, men

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Dalarnas län 1 PROGNOSEN Många lediga jobb och lägre arbetslöshet Trots en mycket svag eller till och med negativ sysselsättningsutveckling de senaste åren har efterfrågan

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 februari 2017 Adnan Habibija Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2017: 56 240 (6,9%) 31 725

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 Konjunkturförbättringen starkare än väntat Resultatet av Arbetsförmedlingens samlade intervjuer med 12 500 arbetsgivare

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av januari 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 14 februari 2012 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2012 67 697 (8,6%) 37 114

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län

Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Företagsamheten 2014 Västra Götalands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västra Götalands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västra Götalands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer