Protokoll nr I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm November 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll nr 09-12. I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm 14-15 November 2012"

Transkript

1 Protokoll nr I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm November 2012 Föreningsstyrelsen 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson öppnar mötet. Närvaro: AH Anna Holgersson 1208 Hansacompaniet Malmö MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm KL Karin Larsson 0606 Huskvarna RA Robert Adrell 1518 Alingsås MLB Mari-Louis Bengtsson 1305 Laholm AL Andreas Ljungholm 0144 Jarlaplan Stockholm ALPC Ann-Louise Persson Carter 1002 Karlskrona DP David Pettersson 2203 Sundsvall NUB Nils Undall-Behrend 1250 Löddeköpinge AA Angelika Andersson 1424 Sisjön Göteborg 2 Fastställande av dagordning Dagordningen kompletterades och godkändes. 3 Föregående protokoll Nr gicks igenom korrigerades och godkändes. 4 Ekonomi a) Ekonomisk redovisning SPF. KL redogör för den ekonomiska redovisningen. Augusti månads intäkter: 13912:- Kostnader: 194:- Resultat: :- September månads intäkter: 13556:- Kostnader: 4000:- Resultat: +9556:- Oktober månads intäkter: 13521:- Kostnader: 5342,83:- Resultat: +8178,17 KL har även fört över de :- som vi beslutade att vi skulle placera på ett räntekonto, med en mer fördelaktig avkastning. Vi diskuterar hur vi skall hantera utbetalningen av klubb bidrag, då det saknas inkomna handlingar. Vi är överens om att bidrag inte kan betalas ut om handlingarna inte är kompletta. Beslut b) Redovisning kst KL presenterar redovisningen för kst.3250, och konstaterar att det ser ut som väntat. Vi har dock fortfarande problem med att det saknas aktivitetsnummer, främst på rese och hotellkostnader. c) Budgetuppföljning SPF. KL presenterar budgetuppföljningen. d) Budget SPF KL visar det förslag som AH och KL har arbetat fram, och förklarar att vi behöver ta ett

2 beslut kring en del poster, bla. giveaways och visitkort samt utbildning. AH visar och förklarar de olika kostnader som ligger till grund för budgeten samt hur de har tänkt. Budgeten redovisas på decembermötet. Eventuella synpunkter kan mailas till KL. e) Tidsredovisning. September: KL visar vår tidsredovisning, och förklarar att uppgifterna för verkligt utfall är försenade vilket kanske beror på den omorganisation som har skett på HR. Vi kan konstatera att vi har redovisat vår tid som planerat. AH Bra jobbat!- f) Kostnadsredovisning SPF. Styrelsen godkänner en utgift på 120:-. (Havrebollar till Tobias Frohm) g) h) Kostnadsredovisning klubb. Inget. Inkomna äskanden. Inget. 5 Kontakter med företagsrepresentanter AH har träffat Magdalena Gerger, AH tog upp en fråga om dialogmötena. Är det verkligen ett öppet forum?- Vi har fått indikationer på att områdescheferna styr och förmanar vad som skall frågas och diskuteras. Magdalena tyckte inte att så var fallet, och menade att det märks om mötena är regisserade. AH förklarade också problemet med det stigande antalet dispenser, och berättade att samtliga avdelningar har förstått allvaret, men problemet tycks fastna hos försäljningsavdelningen, där åtgärden skall ske, och kommuniceras ut. Magdalena antecknade, och tog med sig synpunkterna. 6 Samverkansråd Samverkansrådet hade möte den 8 november. Frågor som lyftes var. 1. Arbetsmiljön på HK. 2. Bevaka Hälsostrategin Mikael Wallteg tog upp den nya förbättrade ålderskontrollen. Detta skulle inledningsvis ske som ett försök där personer som gör dessa testköp ska se mycket unga ut. När de blir tillfrågade om legitimation, så ska de säga att de har glömt den, och uppge sin riktiga ålder på ett trovärdigt sätt. SPF var mycket kritiska kring hur företaget anser att detta skall genomföras, samt att det redan har kommunicerats ut, utan att det har samverkats. De kom överens om att företaget skulle dra tillbaka förslaget tillsvidare, samt att Mickael Wallteg skulle diskutera frågan med MN. Det som bestämdes vid denna diskussion var att försöket skjuts upp till nästa år, samt att resultatet av utfallet inte skall vara på individnivå, utan ett snitt på samtliga butiker i riket. 7 Samrådsmöte Samrådsmöten kommer att hållas den 22 samt den 26 november. På SPF-konferensen fick deltagarna i hemuppgift att ta reda på om medlemmarna är intresserade av att vi driver frågan om att sänka heltidsmåttet med bibehållen lön? Detta stämmer vi av på samrådsmötena. Övriga punkter som kommer att tas upp är: Hur fungerar samverkan? Sidan 2 av 7

3 Aktuellt kontaktombud, mandatperiod? Årsarbetstid, hur fungerar det på butikerna? Information om nya avtalet. Schemaläggning på röda dagar i december. Lastas pallarna högre än 150 cm? Röd tape på Lagenas pallar. Är klistret utåt?- Vi skickar en sammanställning på de två sista punkerna till KL. 8 Klubbar a) Klubbesök AA har varit på besök hos hos Trestads FK och diskuterat bla. ålderskontroll, samt hur det används vid löneförhandling. AA har även planerat en turné med en ombudsman för att få fler kontaktombud signade. KL och MN har varit Skarpö och träffat depåklubben. De diskuterade arbetstidsavtal, arbetsmiljö samt bemanningsföretag. AL har besökt Bergslagens CK b) SPF s kontaktombudsdagar MLB och NUB har medverkat på Helsingborgs och Hallands ombudsdag den 6 november. De diskuterade bla. löneförhandling samt hade grupparbete. KL och ALPC har medverkat på Sydost och Jönköpings ombudsdag. De hade bla. grupparbete om motioner, samt informerade om våra blanketter. MN har medverkat på Stockholms ombudsdag den 22 oktober. De pratade bla. stress och hade bjudit in Göran Hellström som föreläste i ämnet. De hade även bjudit in områdescheferna och två av dem deltog. RA har medverkat på Malmö Lunds ombudsdag den 11 oktober. De diskuterade löneförhandlingarna samt hade grupparbeten. RA och AH har medverkat på Göteborgs ombudsdag den 30 oktober. Där diskuterades bla. årsarbetstid och löneförhandling. DP har medverkat på Mellannorrlands ombudsdag den 12 november, där körde vi en presentation om motionens väg, samt pratade stress. c) Handlingsplan för klubbar Vi tittade på handlingsplanen för SPFs klubbar och kompletterade med vad som hänt sedan senaste uppdateringen. d) Inkomna protokoll MN redovisar inkomna protokoll. Östgöta FK 22/10 Trestad FK 6/11 Halland FK/Helsingborg FK ombudsdag 6/11 Halland FK 8/10, 27/8 Jönköping FK o Sydost FK ombudsdag 8/10 Malmö Lund FK 8/10, medlemsmöte 8/10 9 Kommittéer a) Personal- och samrådskontakt/posk. AA POSK träff är inplanerad den 21 eller den 22 januari. Datum spikas när samtliga har svarat. b) Arbetsmiljökommittén. Nästa möte är den 22 november. c) Bolagsstyrelsen. Styrelsen har haft telefonmöte, där Q3 rapporten godkändes Nästa möte är den 27 november. Sidan 3 av 7

4 d) Pensionsstiftelsen. Nästa möte är den 3 december. 10 Egna frågor a) Arbetstidsgrupp Företaget och SPF har diskuterat att tillsätta en arbetsgrupp som skall diskutera skiftarbete och nattarbete. AH stämmer av intresset av att ingå i denna grupp, och AA och AL kommer som förslag. AH erbjuder sig att vara med. Vi diskuterar även att ta in någon utanför föreningsstyrelsen. Då det inte är bestämt hur upplägget skall se ut och vad företaget vill, så föreslår AH att hon stämmer av det innan vi fastställer gruppen. Vi lyfter frågan igen på decembermötet. b) Rutiner vid erinran AH förklarar att efter medarbetarmötet i Sundvall så har 10 personer fått en erinran för att de under natten varit högljudda på ett hotellrum. Denna erinran är formulerad som att denna händelse kan få konsekvenser för deras anställning. AH är kritisk till detta, då händelsen inträffat på fritid, visserligen i anslutning till ett arrangemang som anordnats av systembolaget, med dock utanför arbetstid. AH kontaktade Johanna Sedig på Unionen för att få deras syn på vad som gäller vid en erinran. Johanna svarade att: När det gäller skriftlig erinran så är Unionens inställning generellt att man inte "ska" använda sig av skriftliga erinran. Är det något som man har synpunkter på gällande en medarbetares uppträdande/utförande av arbetsuppgifter så ska man kalla denne till samtal. Vid dessa samtal har medarbetaren rätt att ha med sig en facklig representant. AH anser att vi skall ta upp detta med företaget, dels generellt hur vi hanterar erinran i företaget, och dels dessa 10 specifika fall. DP tar på sig att prata med dessa medarbetare för att se om dem vill driva det vidare. c) POSK ombud för FS norra Birgitta Jonsson har fått en BC tjänst, vilket innebär att vi behöver utse en ny tf. POSK för försäljare i norra. Ett antal namnförslag diskuteras, och vi kommer överens om att AH kontaktar dem. d) Inköp arbetsrättsböcker Vi beslutar att köpa in 35st arbetsrättsböcker till våra förtroendevalda i organisationen. Beslut e) E-postadresser till klubbordföranden AH har frågat Tobias Frohm om vi skulle kunna få e-postadresser till våra klubbordföranden, då dessa nu hanterar mycket information om tex. löneförhandlingar på sina privata e-postadresser. Tobias svarade att det bara var att beställa, så godkände han det. Vi passar även på att beställa en e-postgrupp för deras adresser. f) Utvärdering av lokala löneförhandlingar 2012 Vi redogör var och en, för hur vi anser att förhandlingarna har gått. AH summerar: Pottillhörigheten måste förtydligas. Rutinerna behöver klargöras, för hur en medlem skall hanteras, då denne väljer att inte företrädas av SPF ombudet. Rutinerna för hur protokollet skall se ut, och vilka papper som skall finnas med i handlingarna måste skärpas. Sidan 4 av 7

5 g) Unionens medlemsregister MN kontaktade Unionens medlemsregister för att flytta en medlem ifrån Allmänna klubben till Stockholms FK. På medlemsregistret förklarade man att MN var tvungen att kontakta regionchefen på Unionen i Stockholm, för att kunna göra denna ändring. Flera av oss har gjort liknande ändringar utan problem, så MN provar på nytt. h) Utökad ålderskontroll Avhandlades under 6. i) SL-remsa MN - SL-remsan skall bort och kommer att ersättas med ett kort som kan laddas. Den nya rutinen blir att vi får skaffa ett eget kort för kst. 3250, där kvittona ifrån laddningarna fästs på reseräkningen. j) Tf.BC MN förklarar att antalet Tf.BC har ökat i antal, samt att det används av våra OC för att testa om personen klarar jobbet som BC. AH Vi har inte sanktionerat detta tillvägagångssätt, utan förespråkar provanställning. RA och NUB får till uppgift att ta reda på omfattning av antalet Tf.BC. Minneslistan k) Samverkan vid stängning av butik AH har fått en förfrågan av Helena Michels, om vad vi anser att vi bör ha för typ av samverkan när det beslutats att en butik skall stängas. Vi enas om att vi vill att klubbordförande skall bli underrättad så fort en tidsplan för nedläggningen finns. l) m) n) Kläder MN I samband med att vi lanserar våra nya kläder och vårt kundlöfte så kommer bilder på personalen att sättas upp på butikerna. Det var dock frivilligt att vara med. En försäljare har hört av sig till MN, och varit upprörd för att hennes BC har sagt att skjortan måste vara instoppad i byxorna när vi övergår till den nya uniformen. KL reder ut frågorna med Mia Kleregård. Farmaciförbundet MN - Farmaciförbundet och Unionen är på väg mot en sammanslagning. Unionen hade rekommenderat Farmaciförbundet att ta kontakt med MN, då de tyckte att vi var ett gott exempel och att SPF liknade dem rent organisatorisk. Giveaways MLB har begärt in offert på pennor och pinns, och vi beslutar efter omröstning att köpa in båda. 500st av varje till ett totalt pris på 8662,50:- KL och AH tar höjd för kostnaden i budgeten för Beslut n Konferens a) SPF-konferensen MN har sammanställt svaren av utvärderingen ifrån SPF-konferensen. Överlag var alla mycket positiva, flera idéer och förslag kom fram, och NUB fick mycket beröm för det arbete han gjort. 12 Värva och vårda medlemmar MN har uppdaterat värvningsbrevet. Vi hjälps åt med distributionen. Trenden pekar uppåt för antalet medlemmar, i augusti så hade vi 2425st och i september så ökade vi till 2458st. Vi startade i årsskiftet med 2337st medlemmar. Sidan 5 av 7

6 13 Avtalsfrågor och avtalsrörelse AH berättar att de i delegationen redan har börjat titta på avtalskraven inför nästa avtal, samt att Industrin redan har presenterat krav på 2,8% i lön samt en ytterligare månads föräldraledighet. 14 Lönegruppen Nästa möte blir i januari Årsarbetstid AH redogör för utvecklingen av inkomna dispenser och konstaterar att de fortfarande ökar. RA Hur stor del står mertiden för, vikariattiden låg ju på 40%. AH tar frågan med Anders Johansson. NUB lyfter frågan om tillfälliga uppskrivningar. Detta används på sina ställen för att rädda skenande saldon. AL och ALPC påpekar att vissa OC manar sina BC att hålla nere kontrakten. 16 Handlingsprogrammet Vi går igenom statusen. Avsätt tid för era åtgärder, påminner AH. 17 a) b) c) Information SPF-nytt AH tycker att vi bör skriva något om avtalet samt schemaläggning i december på röda dagar. Klubbinformation Information till klubbordförande om att medlemmar på nya butiker hamnar i allmänna klubben och behöver åtgärdas i medlemsregistret. Information kring vilka årsmöteshandlingar som skall skickas in. Hemsidan Hemsidan kommer inte upphöra. MN väntar på svar ifrån Kjell Hannevik. 18 Minneslistan Aktualiserades. KL- De som kommer åt bokhyllan uppdaterar själva minneslistan, och rödmarkerar det som är nytt, övriga mailar KL- 19 Övriga frågor KL kommer att vara borta från och med 30 november. AH På nästa möte blir det paket lek. Köp ett paket för ca. 100:- samt slå in en sak som du inte vill ha kvar hemma, och ta med. 20 Kalender: 14-15/11 Föreningsstyrelsen sammanträder 22/11 Arbetsmiljökommittén sammanträder 27/11 Bolagsstyrelsen sammanträder V Samrådsgruppsmöten 3/12 Pensionsstiftelsen sammanträder 11-12/12 Föreningsstyrelsen sammanträder 13/12 Samverkansråd 2013 Sidan 6 av 7

7 14-15/1 Föreningsstyrelsen sammanträder 11-12/2 Föreningsstyrelsen sammanträder 18-20/3 Föreningsstyrelsens motionsberedning Skarpö 16-17/4 Föreningsstyrelsen sammanträder 3-6/5 FS sammanträder + RS Skarpö 27-29/5 Föreningsstyrelsens Planeringskonferens 11-13/11 SPF-konferens Skarpö 21 Mötets avslutande Anna tackade och förklarade mötet avslutat. Mötessekreterare: Ordförande: David Petersson Anna Holgersson Sidan 7 av 7