ROP 03: Yrkeskurs... och examen! Hemma igen med 3 månaders upplevelser i bagaget Framtiden är vår - SFRO framtidsseminarium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROP 03: Yrkeskurs... och examen! Hemma igen med 3 månaders upplevelser i bagaget Framtiden är vår - SFRO framtidsseminarium"

Transkript

1 SFRO NYTT Anställning! SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND Juli 2003 ROP 03: Yrkeskurs... och examen! Hemma igen med 3 månaders upplevelser i bagaget Framtiden är vår - SFRO framtidsseminarium 1 SFRO-NYTT juli sidor 1

2 notiser Organ för Svenska Flottans Reservofficersförbund. Tidningen distribueras till samtliga medlemmar i SFRO. Manus mottages tacksamt. Redaktionen förbehåller sig dock rätten att redigera och förkorta inkommet material. Återgivande av publiceras material medges med angivande av källan. Ansvarig utgivare: Girion Blomdahl tel Utgivning: 4 nr per år Redaktör: Anne Larsson SFRO kansli: Anne Larsson, kanslichef tel: fax: E-post: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Artillerigården, Riddargatan. 13, ingång A. Besök enl. ö.k. Hemsida: Glöm ej att adressändra till kansliet. Tryck: Edhagens grafiska, Gårdsvägen, Solna ISSN X SFRO-NYTT Omslag: Örlkn Hans Tornerhjelm och lt Fredrik Skog från 4. minkriflj delar ut anställningsbevis till förbandets nybakade fänrikar. Foto: Girion Blomdahl SFRO hälsar nya och nygamla medlemmar välkomna: Carl-Peter Anderberg, född 1956 Anders Ellström, född 1982 Johan Fischerström, född 1944 Petter Johansson, född 1981 Per Larsson, född 1960 Jonas Lindgren, född 1979 Carl-Hampus Rosén, född 1981 Mattias Schönning, född 1980 Thomas Åkerlind, född 1980 Nya ständiga medlemmar Mikael Brännvall Peter Thurell Christian Hultner Leif Gabrielsson Klevbo Jörgen Latte Jan Jansson Rolf Sandels Anders Dyhre Ulric von der Esch Lennars Bergenholm Lars-Åke Kristoffersson Olof Brandoné Jörgen Lindström Nya örlogskaptener Carl Alströmer Per-Anders Emilson Mattias Forsberg Pelle Hildingsson Peter Hultman Johan von Otter SFRO gratulerar! Kom ihåg vid lämning av material till SFRO-nytt: Text: * I Word eller monterad i * Texten skall vara färdig för tryck * Ca tecken i 12 pkt (ca 1 1 / 2 A4) motsvarar ungefär 1 helsida exkl bilder * Glöm ej att uppge artikelförfattare Bilder: * Originalbilder * Pappersbilder alternativt digitala bilder med högsta upplösning i jpeg, tif eller gif * Klistra aldrig in bilder i texten * Glöm ej att uppge fotograf och vid tveksamheter, vem/vad bilden föreställer och i vilket sammanhang den är tagen * Ange om Du vill ha text/bilder i retur * Försök leverera bilder och text samtidigt Respektera manusstopp! SjöBorg firar 20-årsjubileum Navalakademiska föreningen SjöBorg firar 20 år med jubileumsbal. Lördagen den 20 september 2003 i Göteborg. Manusstopp 15 augusti! Titta gärna in på Surfa in på för mer information och uppdatera RullO på mer era adressuppgifter för att säkert erhålla en personlig inbjudan. SFRO-NYTT juli sidor 2

3 ledare Påfyllning i officersleden Den 18 juni fick Försvarsmakten 39 nya reservofficerare; 21 i linje flottan och 18 i linje amfibie. En efterlängtad resurs i försvaret eftersom tillgången på yngre reservofficerare har tunnats ur. Tyvärr så saknade vi våra marina yrkeskollegor eftersom de tog examen några dagar tidigare vid militärhögskolorna, istället för att examineras i Karlskrona. I framtiden får vi från dagens cirka till ungefär under den kommande perioden. Detta innebär att ni som reservofficerare aktivt måste ta kontakt med ert förband för att klargöra era framtida tjänstgöringsförhållanden. Det är alltså till stor del upp till den enskilde reservofficeren, att ge Försvarsmakten information om man har för avsikt att vara aktiv i framtiden eller ej. Reduktionen skall sedan ske efter individuella samtal och avtackning kommer att ske på det sätt som Försvarsmakten bestämmer. Fk Carl-Hampus Rosén blev inte bara kursetta i ROP Fl utan utsågs också av sina kurskamrater till Bäste kamrat och fick mottaga SFRO:s bokpremium. FOTO: FREDRIK SKOG hoppas att den ursprungliga ordningen är återställd, så att vi återigen kan se de marina kollegorna ta examen samtidigt i Amiralitetskyrkan. Efterlängtat personaltillskott Detta är den första kullen reservofficerare i marinen som utexamineras enligt det nya reservofficerssystemet. Skillnaden är dock inte stor för flottans reservofficerare, eftersom det är flottans modell som är en av grundstenarna i det nya systemet. Dessa nya reservofficerare blir nu ett värdefullt tillskott till bemanningen av våra förband, när nu nästa fas inträder för de nyexaminerade och de skall tjänstgöra i befattning på våra fartyg. Av tradition tjänstgör reservofficeren i flottan som tjänstegrenschef eller delsystemledare. Det råder en enad uppfattning om att vi skall ha reservofficerare tjänstgörande i motsvarande befattningar även inom de nya projekten, såsom Visbyprojektet, och det är nu av största vikt att detta verkställs. Eget initiativ krävs Jag har tidigare nämnt att antalet reservofficerare kommer att reduceras Förestående remissarbete Personalförsörjningen, eller kompetensförsörjningen, inom Försvarsmakten har under de senaste åren utretts vid flera tillfällen. Inför försvarsbeslutet 2004 så är det nu skolreformutredningens betänkande som är aktuellt. Vi har varit aktiva i utredningsarbetet och fört fram våra synpunkter och tiden är nu inne för ett remissarbete. Sammanfattningsvis så blir remissvaret att vi bör låta det nya reservofficerssystemet, som just nu har producerat den första reservofficerskullen, få fortsätta så att vi kan utvärdera fördelarna med detta system. Det vore ytterst olyckligt om man nu börjar förändra detta reservofficerssystem som har en bred och välförankrad bakgrund. Med dessa ord så vill jag önska er en trevlig sommar och ser fram mot att träffa er som deltager i årets sommarskola! PER-ANDERS EMILSON FOTO: KRISTIAN PETERSON Förbundsstyrelsen och kanslichefen önskar alla läsare en trevlig sommar! 3 SFRO-NYTT juli sidor 3

4 kretsarna Stockholm Ny ordförande vald i Stockholmskretsen Tisdagen 18 mars höll Stockholmskretsen årsmöte på Lilla mässen, M med inriktning på Af- civilingenjör från KTH- Sjöofficerssällskapet. Årsmötet avlöpte planenligt. Avgående ordföranden Medieteknik. Har sedan färs- utveckling och Mikael Holm tackade för sig och lämnade över klubban till kretsens nye ord- ställföreträdande kursav- hösten 02 tjänstgjort som förande, Karl Wesslau. Sedan följde delningschef för ROP 03 middag med S.O.S där det med sedvanlig sångarglädje framfördes många även att påbörja sin civi- och kommer troligtvis trevliga snapsvisor. Till huvudrätt avnjöts biff och ett trevligt rödvin. I sann anknuten verksamhet. la karriär inom försvars- och härlig RO-anda avslutades denna synnerligen trevliga afton över en kopp kaffe och avec. Kortfattad presentation av kretsens nye ordföranden Karl Wesslau: Tillhör 4. minkrigsflottiljen med bakgrund som NO ombord minröjningsfartyg typ Landsort. Tog våren 2002 examen som Mikael Holm lämnar över ordförandeklubban till Karl Wesslau. Förutom ordföranden består styrelsen detta verksamhetsår av: Gustaf Rasin (vice ordf), Patrik Hök Sjöberg (skattmästare), Per Axelson, Gustaf Salford, Fredrik Hoël, Mikael Holm, Sten Schwalbe och Laban Sörén samt suppleanterna Markus Anderson, Magnus Krave, Kristian Peterson och Peter Thomsson. KARL WESSLAU FOTO: FREDRIK DANELL GÖTEBORG Så har då äntligen vinterns grepp släppt och det med besked! Lördagen den 29 mars begåvades SFRO-G:s medlemmar med ett fantastiskt vårväder med en varm strålande sol och nästan helt vindstilla, således idealiska förutsättningar för att deltagarna i Pistolskyttetävlingen GS03 skulle kunna åstadkomma små stordåd! Det var därför mycket glädjande att kunna konstatera att de ansträngningar som gjorts för att få upp skjutskickligheten hos medlemmarna den senaste tiden börjar att ge resultat. Eller vad sägs om bilden härintill; 57 poäng av 60 möjliga med en Pistol M88/B och fasta riktmedel! Klart godkänt! Det som ytterligare är glädjande i sammanhanget är att fler och fler medlemmar börjar upptäcka tillfredsställelsen med att kunna vidmakthålla eller utveckla sina skjutkunskaper. Något som märks genom att nya eller nygamla ansikten dyker upp på träffarna. Ett speciellt tack skall i sammanhanget riktas till de representanter på gamla Framsteg i pistolskjutning MKV/KA4 numera AMF4/ MDS som på ett eller annat sätt deltager i samarbetet för att möjliggöra denna typen av aktiviteter. Stort Tack för detta! Snyff träffbild. Samarrangemang I övrigt så fortgår alltjämt aktiviteterna inom SFRO:G med bl a navigation i AMF4:s utmärkta simulator och olika föredrag i samarrangemang med t ex Föreningen Göteborgs försvar. Nämnas här skall föredraget om ubåten Kursks förlisning. Ett synnerligen välbesökt och intressant föredrag som gav upphov till många och intressanta samtal efteråt. Utöver detta har också årsmötesförhandlingar genomförts där några styrelsemedlemmar slutat och nya tillkommit. Per Hedström har beslutat, efter drygt 15 års tid i SFRO-G:s styrelse som vice ordförande, att avböja omval. Styrelsen vill härmed rikta ett stort tack till Per för hans medverkan i Göteborgskretsens arbete! Kretsens styrelse: Johan von Otter (ordf), Jonas Nyman, Jacob Forssblad, Robert Casselbrandt, Frederic Grahn, Jan Frumerie, Fredrik Fränding, Ulf Larson, Stellan Bernsro, Marcus Jennerholm För övrigt: Till de medlemmar som ännu inte bokat in någon aktivitet kan vi bara säga: Det blir roligare om vi är flera! FREDERIC GRAHN SFRO-NYTT juli sidor 4

5 förbundsnytt SFRO styrelse 2003 Överst fr v: Andreas Ringquist, Niklas Holberg, Girion Blomdahl, Fredrik Skog (sekr), Fredrik Wedén (skattm), Sulev Pull, Adam Lindberg. Främre raden fr v: Niklas Fogdestam (utbsekr), Johan Engdahl, Björn Grünewald (vice ordf), Per-Anders Emilson (ordf), Jan Frumerie, Karl Wesslau, Peter Hultman. Saknas gör: Johan von Otter, Mikael Holm, Iohn Ryott, Jakob Hägglund, Martin Andersson, Gustaf Salford och Lars Fränngård. FOTO: ANNE LARSSON Uppmärksammade slitvargar När fem välmeriterade och förtjänstfulla personer dekorerades vid förbundets årsmöte, är det ett glädjande tecken på att entusiasmen och engagemanget ännu lever inom förbundet. SFRO Hederstecken örlkn Fredrik Peedu Det finns inte många områden inom SFRO i vilka Fredrik Peedu inte varit engagerad. Han invaldes i SFRO:s förbundsstyrelse 1992 och har under åren bestridit ett antal poster; till att börja med som sekreterare och sedan under en kort period som informationssekreterare. Sin kanske största gärning har emellertid Fredrik gjort som skattmästare. Han har genom en fast hand och vidsynt blick lotsat förbundets ekonomi förbi alla blindskär till att bli mycket stabil och god. Förutom att vara en engagerad och aktiv medlem i ett antal svåra frågor är han också en av upphovsmännen bakom förbundets sommarskola och han tjänstgjorde som skolchef under de två första åren. Han har även varit en av förgrundsgestalterna i förbundets Estlandsverksamhet. Sedan årsmötet är Fredrik ledamot i förbundets valberedning. Inte att förglömma har Fredrik också gjort mycket för att främja reservofficerarnas situation under sin tid som reservofficershandläggare på 4. minkrigsflottiljen. CFB förtjänstmedalj i silver Fr v: Per Hedström, Jan Frumerie, Fredrik Peedu och Magnus Bengtsson (CFB ftjf 02) borgskretsen och sitter fortfarande i dess styrelse, liksom i förbundsstyrelsen som suppleant. Det som i över 30 år legat Jan mycket varmt om hjärtat är Marina tävlingar, i vilka han deltagit i sedan 1965 och på senare år varit med och arrangerat. CFB förtjänsttecken kn Jan Frumerie Jan Frumerie har varit aktiv i förbundet sedan mitten av 60-talet och har en diger meritlista. I början av 80-talet invaldes han i både SFRO och SROF:s förbundsstyrelser. Ungefär samtidigt blev han även ordförande i SROF:s rekryteringskommitté och arbetade under många år med rekrytering och information för förbunden. Under hela 90-talet var han ordförande för Göteörlkn Per Hedström Per Hedström har framförallt verkat på det lokala planet i Göteborgskretsen, där han under drygt 10 år varit vice ordförande i kretsstyrelsen. Han har bl a varit engagerad i kretsens navigationsutbildningar och har de senaste åren ansvarat för kretsens navigationsutbildning i simulator. örlkn Carl Alströmer Carl Alströmer var styrelsemedlem i SFRO förbundsstyrelse under andra halvan av 90-talet, varav 3 år som vice skattmästare. I tre år var han redaktör för SFRO-nytt och tillika informationsansvarig. Sedan 2001 är han revisorssuppleant i förbundet. Carl har även varit engagerad i såväl förbundets utbildningar som i sakfrågor. 5 5 SFRO-NYTT juli sidor 5

6 förbundsnytt SFRO Framtidsseminarium - Djärva idéer och definitivt en framtid! Nästa år är det dags för ett nytt försvarsbeslut. Från ett invasionsförsvar förändras Försvarsmakten till att bli ett insatsförsvar med ett nytt och bredare uppgiftsspektrum. Reservofficerarna kommer att ha en viktig roll i den mer slimmade organisationen. När nya vindar blåser kan man inte envist klamra sig fast vid det gamla utan måste följa med sin tid. Därför kände SFRO:s styrelse att det nu återigen var dags att samla medlemmarna för att inhämta åsikter ur de djupa leden om hur förbundet skall se ut och vilken verksamhet som skall bedrivas i framtiden. Lägesuppdatering För att uppdatera deltagarna inleddes dagen med att ordförande Per-Anders Emilson informerade om nyheter inom Försvarsmakten, bland annat om den nya kommandostrukturen samt hur det ser ut i det nyligen omorganiserade högkvarteret. Han gick igenom läget för reservofficerarna och beskrev den nya reservofficersutbildningen. Dessutom informerade han om vad som pågår i de pågående utredningarna om skolreformering respektive kompetens- och personalförsörjning. Fredrik Skog tog vid och gav en inblick i nyheter inom Flottan samt 4. minkrigflottiljens personalarbete med korgsystemet, och därpå följde Johan Engdahl med personalarbete på 2. ytstridsflottiljen. Båda två gick också igenom var reservofficerare i framtiden kommer att ha befattningar inom respektive flottilj. Intensiva diskussioner Efter en stärkande lunch var det dags för seminariedeltagarna att dra sig tillbaka i grupper för att arbeta kring ett antal frågeställningar inom tre områden: målgrupper, mål och organisation. Arbetsgrupperna grep sig an uppgift- en och diskussionerna blev livliga men fruktsamma. Snabbt kunde konstateras att tiden var alldeles för kort för att vid detta tillfälle kunde dra upp några djupare strategier utan man fick inrikta sig på att börja skissera tankarna. Tydlig policy Då tiden var knapp skedde redovisningen ganska kortfattat. Men detta seminarium var det första av två, så var tanken mest att få igång tankesmedjan, vilken också så skedde. Tankarna kring målgrupper och kommunikation med dessa var samstämmiga och att marknadsföring och en tydlig policy är viktig för förbundet rådde inte heller några delade meningar om. Nya vägar Desto mer intressanta tankar dök upp kring frågan om hur förbundet ser ut om 10 år. Två av grupperna angav, om än med viss tvekan, att förbundet fortfarande är en frivillig försvarsorganisation och som sådan fortsatt bedriver utbildning, medan den tredje såg framför sig att Försvarsmakten tagit över uppgiften med kompletteringsutbildning för reservofficerarna. I detta scenario skulle SFRO istället inrikta sig på att dels fortsätta att som idag arbeta med sakfrågor men sedan inrikta sig på att vidmakthålla och utveckla sociala band bland RO, bedriva tävlingsverksamhet samt att underhålla internationella kontakter. Flottans förbund Alla grupperna var eniga om att SFRO även i framtiden skall vara ett självständigt förbund, några dristade sig till och med till att uttrycka att om förbundet skulle öppnas för fler kategorier var det inte för reservofficerare i andra vapenslag, utan för yrkeskollegorna i flottan! Viktiga frågor att arbeta med är först och främst att bevaka att reservofficerarna även i framtiden har befattningar ombord på fartyg och som tjänstegrenschefer. En fråga att driva är också att reservofficerare skall kunna bestrida högre poster. Förbundet skall fortsatt arbeta för att tydliggöra reservofficerskonceptet än mer. RO = YO på deltid Ett långsiktigt mål att arbeta för är att Försvarsmakten i framtiden skall behandla och ta ansvar för reservofficerare och deras utbildning på samma sätt som för yrkesofficerare. Förbundet bör arbeta med är att implementera tankesättet att en reservofficer faktiskt är yr Fortsättning på sidan 11 SFRO-NYTT juli sidor 6

7 fhs hrok Försvarshögskolans Högre ReservOfficersKurs Utbildning mot högre höjder Med start vartannat år genomför Försvarshögskolan, FHS, en utbildning för reservofficerare syftande till att kompetenshöja eleverna för utnämning till örlogskapten/major. Det övergripande målet med FHS Planning GOP. Denna gång var endast elever från Marinen inkallade och het till övningen i samband med Ar- Armén hade genomfört sin motsvarig- Högre Reservofficerskurs, HROK, är att officeren skall tillgodogöra sig kompetens som tillgodoser Försvarsmaktens behov av reservofficerare med tillräcklig förmåga att kunna krigsplaceras i befattningar på nivå 4 i insatsorganisationen. Den senaste utbildningsomgången, FHS HROK 02-03, innehöll totalt 38 elever varv 12 från Marinen. Ur den marina gruppen var sex från amfibiekåren (som det många känner vid namnet Kustartilleriet) och sex från Flottan. Utbildningen startades med tre veckors föreläsningar, seminarier och grupparbeten i maj Kunskapsnivån på föreläsarna otroligt hög och upplägget av föreläsningspaketet mycket bra och allmänorienterande, innefattande allt från utrikes- och säkerhetspolitiska bedömanden och skiftningar till organisation av politiskaoch försvarsgemensamma pakter samt taktiska applex. tempot och utbildningseffekten var avsevärt mycket högre Den intensiva utbildningen var mycket bra och uppskattad av alla. Syftet var att lägga en teoretisk grund för kommande stabsövning i FHS regi. méns stabsövning och detta var de blå vapenslagens möjlighet att visa sina kunskaper. Övningens syfte är att träna eleverna i stabstjänst på tre nivåer (JTF-, CC- samt TG-nivå som det idag kallas) och öva processer och Tempo Lite av det som är vanligt i Försvarsmaktens utbildningar återfanns även inom ramen för Försvarshögskolan. Tempot var inte överdrivet högt, utbildningen kändes upplagd efter en yrkesofficers behov och krav på normalarbetsdygn med tider att passa till dagis och sällskapsliv, och inte efter intensivt kunskapstörstande och i många fall fokuserade, studievana reservofficerare. Detta visade sig bland annat i frånvaro av någon teoretisk eller praktisk examination, G/IG-betyg som sattes genom närvaro vid föreläsningar och engagemang i seminarierna - vilket inte kontrollerades! Valda delar av framförd kritik verkade skolledningen ha tagits till sig, då vi under vecka 11 i mars i år genomförde en övning i planering och bedömanden i enlighet med NATO:s standard Generell Operations and FHS HROK Marinen, fr v: Pelle Hildingsson, Johan von Otter, Stefan Kindblad, Peder Ewers Toresäter, Per-Anders Emilson, Carl Douglas, Morgan Larsson, Patrik Moberg, Peter Hultman, Mattias Forsberg och Carl Alströmer. Sittande i mitten: kurschef kk Thomas Sävström MFSÖ - Marinens och Flygvapnets Stabsövning Det övergripande målet med kursen har brutits ner till ett antal delmål där två framförallt präglar de sista veckorna av utbildningen. Dessa är att ha grundlagd förmåga att i kris och krig kunna verka såsom stabsmedlem i taktiska staber samt kunna tjänstgöra vid staber och förband i militär internationell verksamhet. Sista utbildningspasset i FHS HROK bestod således i deltagande i skolans årligen återkommande stabsövning för Flygvapnet och Marinen. Eleverna från handläggning av det spel som övningen kretsade runt. Inalles var 320 personer engagerade i övningen, med deltagare från, förutom HROK, såväl chefsprogrammets bägge år, stabsprogrammet, medieprogrammet, lärare, svenska och utländska rådgivare och lottor från Lottakåren. Avslutning och erfarenhet Efter MFSÖ:n och då totalt 6 veckors utbildning och träning kunde samtliga Marinens kaptener ur kursen HROK mottaga ett bevis om godkänd Fortsättning på sidan 14 7 SFRO-NYTT juli sidor 7

8 reservofficersprogrammet 03 Bättre att verka dum och korkad i en minut än att vara det hela livet! ROP 03 Yrkeskurs Kadetterna har under yrkeskursen på Örlogsskolorna läst delvis uppdelat i grupper med inriktningarna Artilleri, Ledsyst (Minkrig och SLO ptrb) eller Min. Min Yk bestod av fyra dellinjer, varav en i sin tur var uppdelad i två dellinjer. Inalles alltså fem dellinjer. Dellinje Ledsyst Minkrig bestod av tre kadetter som efter utbildningen skall kunna bestrida befattning som SigO ombord HMS Carlskrona och Stab-lag fartyg inom 4.Mkriflj. De två kadetter som utbildar sig till SLO Ptrb har också följt denna linje och har nu alltså möjlighet att kunna tjänstgöra inom minkrigsflottiljen likaväl som inom ytstridsflottiljen. Endast en kadett läste dellinjen Minering. Under utbildningens senare del samlästes mineringstaktiken med TAP Min taktikdel. Ett stort ansvar åvilar naturligtvis denne kadett som efter examen skall vara kompetens- och funktionsbevarare för mineringskonsten inom Krigsvetenskaperna. Utbildningen kröns med tjänstgöring som MinO ombord HMS Carlskrona under nästa utbildningsexpedition. Dellinje Mröj innehöll inriktningarna Styrsö och Landsort och de två respektive fyra kadetterna som läste dessa linjer kommer under tjänstgöringsåret ut som ManO på sina respektive fartygstyper. Slutligen har två Röjdykare utbildats inom egen dellinje och under det kommande året kommer de att utbilda sig till dykbefäl på förbandet. Undervattensstridsenheten på Örlogsskolorna använder moderna pedagogiska verktyg och metoder för undervisning och lärande, allt i enlighet med den högskoleanda som numera skall genomsyra de nivåhöjande utbildningarna inom Försvarsmakten. Målet med kadetternas yrkeskurs är att tillhandahålla eleverna en miljö och en omgivning som gagnar förkovran och som ger dem ett gott förhållningssätt till studier, utbildning och kunskapsinhämtning. Den kan betraktas som en slags time-out, eller avbrott i tjänstgöringen, för nödvändig påfyllning av kunskapsbatterierna inför de prövningarna som det första tjänstgöringsåret innebär. Ung officer som kunnig förebild När den nybakade fänriken kommer ombord i befattning finns inte utrymme att göra fel. Under tjänstgöringsåret skall befattningshavaren blomma ut i full duglighet och med sina yrkeskunskaper skapa entusiasm hos, och vara ett föredöme för, andra i sin omgivning. Tid för att pröva nya kunskaper Yrkeskursen är framför allt till för att skapa frågor och kunskapsbehov hos individen, och därefter tillhandhålla eleven med svar samt möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter genom att praktiskt få pröva på sina teoretiskt inhämtade kunskaper. Under yrkeskursen finns ingen fråga för dum att ställa eller någon prestige att tappa. "Bättre verka vara dum och korkad i en minut, än att vara det hela livet", var en devis som vidhölls av alla elever på ROP Min 03 och levdes upp till av samtliga. Mottot framstod såsom ett adelsmärke hos kursen och dess deltagare. Under kursen har det varit högt i tak för dialog och lärande. Eleverna har bidragit och delat med sig av sina specifika kunskaper på ett prestigelöst sätt. Lärare och externa föreläsare har förundrats över elevernas intresse och vetgirighet som i stor utsträckning har bidragit till utbildningens goda resultat. Bra årgång Sjöveckan ombord har också gått helt i linje med devisen och utan sjöveckan hade eleverna inte kommit lika långt i färdighetssträvandet. ROP Min 2003 är en fin årgång kadetter som utvecklats väl under kursens gång. Det är med stor glädje och tillförsikt jag kommer att följa deras fortsatta utveckling i rollerna som officerare, yrkesmän och kollegor både inom Försvarsmakten och i den akademiska världen. KN FREDRIK ROSENGREN Kurschef ROP Min Yk 2003 ROP Min Yk 2003 kurslinjal SFRO-NYTT juli sidor 8

9 reservofficersprogrammet 03 Hemtagning av svep på halvdäck. FOTO: JIMMIE ABRAHAMSSON / FÖRSVARETS BILDBYRÅ Övning ger viss(t) färdighet Under sjöveckan v 312 på HMS Koster (413. Mröjrote) i Karlskrona deltog endast dellinjerna Mröj och Röjdyk med totalt åtta kadetter. Sjöveckan genomfördes under senare delen av yrkeskursen för att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper och omvandla dessa i färdigheter. Vi kastar loss från Flottans Skeppsbro i Örlogshamnen för en heldag utanför angöringen. Övningsområdet STURKÖ SYD är bokat för svepövning enkom för oss. Dagersignaler för minsvepning förbereds för sättning i rårna. Spänningen och förväntningarna hos de övade dallrar i luften. Det ser ut att bli en fantastisk vårdag med sol, lite vind och ingen sjö. Perfekta förutsättningar att lägga sitt första svep. Förberedelserna för sveputläggningen har genomförts redan kvällen och dagen innan, med genomgång av materiel och personlig utrustning. Endast detaljer och små åtgärder återstår att vidtaga. Vår första dag har också ägnats åt skyddstjänst, tilldelning av flytvästar och livflottar. Dessutom har MtjC utförligt redogjort för det fartygsspecifika minskyddet ombord. Vi har under kvällen också hunnit med ett löparpass på området i skenet av solnedgången över God Natt. Lyckade övningssvep Det har beslutats att kd Stefan Gattberg vid läggningen skall vara övad SvepL under överinseende av fartygschefen örlkn Stefan Puke. Vi skall lägga och ta hem Mekaniskt svep 48 litet alternativ två gånger och gruppen delas in efter det. Lugna och säkra förberedelser och tydlig ledning under läggning och hemtagning, medför att vi snabbt genomför dagens löpor och stråk inklusive lunchrast väl i tid och utan personella skador eller större missöden. Även kd Fredric Blommé får chansen att vara övad SvepL. Det har gått så bra att vi är rejält tidiga i schemat när vi girar och stävar den onämnbara kursen åter mot Karlskrona. Larmet går Kajstuds och upphämtning av personal och utrustning för aptering av oidentifierad oexploderat föremål. Vi går loss nästan omedelbart, larmet har gått, en bevakningsbåt har upptäckt ett minlikt drivande föremål i vattnet mellan Ronneby och Karlskrona. Vi lägger ut positionen i kortet och känner igen området inte alls långt från där vi varit under förmiddagen och tidiga eftermiddagen. Kan vi ha råkat svepa någon riktig mina? Spekulationerna sätter sig i rörelse bland kursens deltagare och i besättningen. Våra sprängripare var av övningstyp, det kan inte vara dessa som sprängt av ankarwirén, det måste varit skärvajern som skurit av den i så fall. Minsprängning Väl på plats vid det drivande föremålet avlöste vi dess bevakning som legat och avvaktat vår ankomst ända sedan larmet gick från personalen från F17. Som alltså var först att upptäckta föremålet då de övervakade helikopterprovturer i området. Fortsättning sid SFRO-NYTT juli sidor 9

10 reservofficersprogrammet 03 Mycket snabbt kunde dock hotet helt avfärdas. Den flytande hornförsedda tingesten kunde snabbt konstateras vara en mina av F18Ö-typ och hade sannolikt med tanke på beväxning legat i en Minan bogseras. eller två vintrar på sin höjd. Den hade förmodligen varit en del i ett tidigare övningsområde för minsökning och slitit sig i höststormarna. Kursens deltagare erbjöd sig genast att frivilligt åta sig kostnaderna i samband med hemtransporten till huvudstaden mot att minan kunde utgöra trofé på hedersplats vid grinden framför skolan eller på egna tomten. Den rätten förbehålles dock fartygschefen, som mycket hedersamt avstod till förmån för återanvändning. Trofé eller utfordran - det är frågan Minan bogserades av Yxlön och bärgades ombord utan missöden. Kursen lurades tyvärr på ett utbildningstillfälle att se och uppleva en minsprängning på nära, men betryggande avstånd. Men vi återgick ändå till örlogshamnen, glada åt att ha genomfört två sjöturer på en och samma dag. I brist på kockar anmälde sig genast ett par kadetter som frivilliga att ta törn i byssan för att utforska förråden ombord och tillrätta kulinariska läckerheter, en kurs som inte ingick i yrkeskursen utan inhämtats på annat håll. Noggrann tvagning föregick klädsel för ställning för utfordring med uppgift att mätta soldränkta sjöbussars hungriga bukar. Uppdraget togs på stort allvar och vidtogs omedelbart med liv och lust. Moderna minjaktmetoder Eftersom vi varit till sjöss hade vi lopp. Försvarsmakten policy medgav dock inga extravaganser då vi skulle till sjöss igen dagen efter. Moderna minjaktmetoder skulle inläras, sonartjänst med Hfn 122 vidtog där ett välkänt botteneko fick utgöra mål och hot. Praktiska övningar i manöver och hovring med inriktningar från SLC genomfördes vidare under förmiddagen. Efter lunchuppehåll på Trashalla var det dags för interaktion mellan sonar och Uven med avsökning av botten som uppgift. Fällning av övningsminföl genomfördes mycket pedagogiskt i dykburen alldeles vid vattenytan. Kursmiddag och besök och i PTK Visby simulatorhall Även denna dag var vi till sjöss och kunde således ha lopp, och det hade vi. Fast bättre, vi passade på att runda av kursen, en vecka i förtid, med en mycket uppskattad och efterlängtad middag på Avlastning av spel. Sjöofficerssällskapet Karlskrona. Äldrekursare deltog och kurskamrater från Amfibie anslöt småningom. En fin avslutning på kursen fortsatte dagen efter med kunskaper om HTM Ldo och andra högaktuella nyheter från Utvecklingsavdelningen samt besök i PTK Visby simulatorhall. Studiebesöken följdes naturligtvis av det obligatoriska besöket på Marinmuseum innan återresan till Stockholm. Hela sjöveckan var högst minnesvärd och ett oerhört viktigt led i att förädla kunskaper till färdighet. Färdighet som sedan skall jäsa till duglighet under prövning och påfrestning ombord i befattning. Order och kontraorder Sjöveckan planerades ursprungligen att genomföras på ostkusten med fartyg ur 42.mröjdiv men på grund av isläget i Stockholm blev det inställt. Möjligheten att förlägga övningen eller sjöveckan i Karlskrona på 413.mröjroten och HMS Koster dök upp som ett naturligt alternativ. Både TAP och YOP var planerade att genomföra sina sjöveckor på 413. Besättningens gästfrihet och tillmötesgående var alltsedan beslutet togs, tills vi lämnade, storartat och exemplariskt. Vi kände oss som, och var, en del av besättningen, vilken visade en enastående beredvillighet att bistå och finnas till hands. Fartyget stod näst intill helt till vårt förfogande för genomförandet av utbildning för kadetterna. Suveränt och naturligtvis ovärderligt vilket också ledde till mycket goda utbildningsresultat. Med stor tacksamhet och erkänsla sänder ROP MIN Yk 2003 sina utmärkta högaktningar till fartygschefen och besättningen på HMS Koster och hoppas att yngrekursarna får samma möjligheter nästa år. KN FREDRIK ROSENGREN Kurschef ROP Min Yk 2003 SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

11 tjänstgöring förbundsnytt Dags för uppdatering Några gånger per år inkallas 4. minkrigsflottiljens reservofficerare för information samt befattningsutbildning. Uppslutningen vid dessa tillfällen brukar vara god. Så även under de fyra dagarna i slutet av mars, när det var dags för insatsorganisationens reservofficerare att uppdatera sina kunskaper. Totalt var cirka 120 RO tillhörande korgarna inkallade och de flesta slöt upp. Bättre kontakt Korgsystemet är nu delvis omstrukturerat med bland annat nya korgchefer och korgadjutanter. Strävan är att förbandets kontakt med reservofficerarna skall bli ännu bättre och det är främst korgadjutanternas uppgift att sköta kommunikationen mellan korgchefen och hans reservofficerare. Korgchefernas framförhållning skall också förbättras och ambitionen är att ha tätare utbildningar, övningar och tjänstgöringar. Reservofficeren förväntas dock fortfarande själv vara aktiv och ta initiativ till egen övning genom att även tjänstgöra vid andra tillfällen än när det är korgaktiviteter. Många möjligheter Grundtanken med korgsystemet är det skall vara flexibelt; både för Försvarsmakten och för den enskilde reservofficeren. Beroende på omständigheterna skall officeren kunna byta mellan olika typer av placeringar i insatsorganisationen, Nationella skyddsstyrkorna, tjänstgöring i GRO eller inom internationella insatsorganisationen. Cheferna sluter upp Att 4. minkriflj anser att befälsorienteringarna är prioriterad verksamhet märks inte minst på att många av förbandets chefer tar tillfället i akt att träffa reservofficerarna och informera om verksamheten. Så även i mars. Flottiljchefen, kmd Claes-Göran Hagström informerade om förändringsarbetet inom Försvarsmakten och arbetet inför Försvarsbeslutet, gav förbandsinformation med nyheter och utveckling inom minvapnet samt informerade om arbetet med ett nytt bemanningssystem och ny verksamhetsledning. Ställföreträdande chefen för personalsektionen, örlkn Hans Tornerhjelm rapporterade om senaste nytt beträffande löner och RALS-avtal, bemanningsfrågor samt utbildning; både nivåhöjande och övriga kurser och uppmanade reservofficerarna att söka dem. Sedan tog personalhandläggaren lt Fredrik Skog över och gick bland mycket annat igenom FM nya kommandostruktur. Tillfälle till möten Vid dessa befälsorienteringarna får reservofficerarna inte bara tillfälle att bli uppdaterade på vad som händer inom Försvarsmakten och få kompletteringsutbildning i sin befattning, de får också en möjlighet att träffa inte bara sina reservofficerskollegor, sin korgchef och korgadjutant, utan också förbandets chefer. Befälsorienteringarna blir därför också ett mycket bra komplement till personalhandläggarnas kontakter med de enskilda reservofficerarna. ANNE LARSSON Fortsättning från sidan 6 kesofficer på deltid. Att arbeta aktivt med rekrytering är en viktig punkt på dagordningen, förbundet har potential att minst dubblera sitt medlemsantal och det är de förtidsavgångna YO som måste attraheras. Ju fler desto bättre SFRO skall inte heller i fortsättningen vara en egen facklig organisation utan en del i SROF eller liknande organisation. Det är dock en viktig uppgift för förbundet att deltaga i arbetet med de fackliga frågorna. Förbundet måste arbeta aktivt på att uppmuntra fler medlemmar att engagera sig i förbundsarbetet. Även om det redan idag finns många som är aktiva, finns det alltid plats för fler. Ett sätt att locka intresserade kan vara att sprida uppgifter och begränsa dem i tid och omfattning. Projektgrupper kan vara ett sätt och att skapa fler kontor under styrelsen ett annat. Något att arbeta på är också att bredda kontakter med Navalakademierna. Nästa steg i höst När dagen var till ände stod det klart att det sannerligen inte saknas idéer, visioner eller engagemang i förbundet. Nya intressanta tankar har väckts och funderingar har satt igång, och säkert dyker det upp fler till nästa seminarium i höst, då förhoppningsvis än fler medlemmar kan deltaga! ANNE LARSSON 11 SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

12 utbildningsexpeditionen 2003 HMS Carlskrona vid en glaciär i Magellans sund FOTO: VPL BOBBY HERRSTRÖM OCH VPL OSKAR MALMQVIST. En RO-fylld expedition Efter tre månaders bortavaro och tillryggalagda distansminuter förtöjde HMS Carlskrona i Karlskrona på Sveriges nationaldag. Nedan följer en beskrivning av resan, dess besökta platser, om utbildningen och livet ombord. Innan expeditionen genomgick HMS Carlskrona en halvtidsmodifiering som dock inte blev helt klar och tillsammans med ett stort maskinhaveri under hösten, gjorde detta att expeditionen fick flytta fram losskastningsdag och tyvärr även minska antalet dagar. Men hela besättningen om ungefär 150 man och 5 kvinnor höll hoppet uppe och slet för att HMS Carlskrona skulle kunna kasta loss så snart som möjligt. Dags för avfärd! Så - den 10 mars 2003 kl kastade HMS Carlskrona äntligen loss från mob-kajen i Karlskorna. Under första delen av expeditionen fokuserade man på skyddstjänst, eftersom både de cirka 40 eleverna samt stambesättningen, på grund av varvsvistelsen, inte var samövade i detta mycket viktiga moment. Så småningom fick dock alla bra grepp om hur slangar skulle kopplas, var brandposterna fanns och hur man kopplade upp skum. Via Kielkanalen, Engelska kanalen, Biscaya, Madeira och Kanarieöarna tog sig HMS Carlskrona först till Kap Verde, ögruppen i Atlanten utanför Senegals kust. En ögrupp där det råder brist på vatten; öarna ser bitvis ut som månlandskap. Värmen var tryckande för besättningen som kom direkt från vinter i Sverige, men det var sannerligen skönt att komma iland efter en vecka på Atlanten. En trevlig ögrupp som var kul och intressant att ha besökt men ett besök räcker. Kristusstatyn i Rio de Janeiro Rio!!! Andra stoppet på expeditionen ville dock många i besättningen gärna åka tillbaka till: Rio de Janeiro och Isla Grande i Brasilien. Det sägs att Rio de Janeiro är en av världens ståtligaste städer att anlända till sjövägen. Och det måste vara sant! Att se stränderna Ipnema och Copacabana, Sockertoppen och Kristusstatyn vid angöring, vilken upplevelse! Fartyget stannade fem dagar i Rio och färdades endast en dag för att komma till paradisön Isla Grande som ligger väst-sydväst från Rio de Janeiro. En ö med vita stränder, höga gröna berg och papegojor. Hit vill man definitivt åka fler gånger! Under detta stopp fick eleverna genomgå utbildning i de skeppsbåtar som finns ombord. Vilken miljö att framföra dessa på, bättre lektionslokal är svårt att hitta. Storm och solnedgångar HMS Carlskrona följde sedan Sydamerikas ostkust ner mot Eldslandet i södra Chile. Norr om Falklandsöarna stiftade besättning och fartyg för första gången bekantskap med ett riktigt oväder. Vågorna var 8-9 meter höga och en del av utbildningen fick ställas in. Många i besättningen fick en ofrivillig bantningskur och plötsligt var det väldigt populärt att befinna sig i gymmet vid motionscyklarna som är långt ner i fartygets akterparti... Stopp nummer fyra var i Punta Arenas, Chiles (och världens) sydligaste stad. Inga pingviner siktades, men sol- SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

13 utbildningsexpeditionen 2003 Saint Berthelémys huvudstad Gustavia Några av RO-bröderna äter frukost på helikopterdäck Med den chilenska fregatten Lynch Elever lär sig navigera med hjälp av sextant. Den glömda Inkastaden Maccu Picchu nedgångarna över Eldslandet var underbara. Besättningsbyte och samövning Expeditionen fortsatte genom det fantastiska Magellans sund och upp till Valparaiso på Sydamerikas västkust. Här byttes eleverna ut och vistelsen varade i fem dagar. Utbyte med chilenska flottan skedde samt utflykter för besättningen. En samövning genofördes med den chilenska fregatten Lynch. Det övades bland annat optisk signalering, formell taktik, bunkring till sjöss och minlotsning. Ett uppskattat moment ombord. Utflykt till Maccu Picchu För första gången i HMS Carlskronas historia besöktes sedan Peru och Limas hamnstad Callau. En stor hamn där närområdet var ganska stökigt och besättningen fick rekommendationer att ta taxi till och från hamnområdet. Delar av besättningen tog tillfället i akt att bege sig på en två dagar lång resa in i landet med flyg och bland annat besöka den glömda Inkastaden Maccu Picchu. En av expeditionens absoluta höjdpunkter! Välbehövd vila på "svenskön" Panamakanalen passerades ut i Karibiska havet och fartyget stannade till ett dygn på den amerikanska basen Roosevelt Roads på Puerto Rico för bunkring och sedan till den före detta svenskön Saint Barthelémy. En minst lika underbar ö som Isla Grande. Besättningen togs emot på ett mycket bra sätt och fick möjlighet att under några dagar vila ut med bad, sol och uteliv. Fint besök ombord i Cartgena Sedan väntade nio dygn på Atlanten och efter passage av Gibraltar besöktes Cartagena i Spanien. Under de olika hamnbesöken skedde utställningar med bland annat försvarsindustrin och seminarier ombord. Cartagena var inget undantag och fartyget besöktes av både den svenska och spanske försvarsministern samt Marininspektören. Efter detta var det bara passage av Gibraltar, Biscaya och Engelska kanalen innan HMS Carlskrona via Nordsjön förtöjde i Lysekil för en tullinspektion. Sista kvällen innan hemkomst till Karlskrona låg fartyget till ankars utanför Karlshamn för i ordningsställande inför hemkomst samt skeppsafton. Hemma igen På en stålande solig nationaldag förtöjde så HMS Carlskronas traditionsenligt vid mob-kajen kl Cirka personer inklusive Marininspektören och Marinens Musikkår stod på kajen och strax efter förtöjning fick äntligen besättningen träffa sina nära och kära. Nu skall HMS Carlskrona avrustas igen för att fortsätta sin halvtidsmodifiering vid Karlskronavarvet och skall vara helt klar i december i år för att sedan i början av nästa år ge sig ut på Utbildningsexpedition Reservofficerare i besättningen Av den 45 man stora officersbesättningen var inte mindre än nio RO-bröder. Sammanhållningen var som vanligt mycket god. Tjänsterna som stridsledningsofficer, minofficer, signalofficer, stridsledningsbefäl, 1 maskinist, eldledare akter, sjukvårdsbefäl, navigeringsstyrman och andre signalofficer bestreds alla av reservofficerare. Mångfacetterad utbildning Utbildningen ombord var varierad och genomfördes för både officerare, elever och värnpliktiga. På schemat fanns bland annat båttjänst, skjutning, skyddstjänst, navigering, sjukvård, moral, etik och vakttjänst. HMS Carlskrona är en annorlunda och bra plattsform för utbildning under sina resor som man ombord måste se till att ta tillvara. Dessutom ges besättning underbara tillfällen att lära känna främmande kulturer och se saker som man annars aldrig skulle ha möjlighet att besöka. Ett minne för livet Minnena och upplevelserna är många för den återvändande besättningen och en resa som man definitivt inte vill ha ogjord. KN MIKAEL HOLM Stridsledningsofficer HMS Carlskrona 13 SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

14 Examen med skönsång Onsdagen den 18 juni 2003 genomfördes examensceremoni i Amiralitetskyrkan i Karlskrona och 21 nya fänrikar tillfördes flottans reserv. Efter ett års utbildning väntar nu ett års tjänstgöring, "fänriksåret", ombord vid flottans fartyg och förband. Iett strålande sommarväder genom fördes examensceremoni för 39 kadetter tillhörande reservofficersprogrammet 03 från Marinen, varav 21 från flottan. Ceremonin leddes av Chefen för marintaktiska kommandot, tillika ställföreträdande marininspektören, brigadgeneral Bengt Andersson. Svenska Flottans reservofficersförbund var representerat av förbundsordförande Per-Anders Emilsson som utdelade bokpremium till Bäste kamrat, kadett Carl-Hampus Rosén. Efter examensceremonin i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia serverades traditionsenligt buffé för de nyutnämnda fänrikarna och anhöriga på Marinmuséum. Ett år med intensiv utbildning Reservofficersprogrammet 2003 påbörjades i Karlskrona i september Utbildningsrytmen är från och med denna kurs ändrad så att programmet börjar i september och examen rop 03 fhs hrok Årets reservofficersprogram har en egen kör vilken framförde "Sveriges flagga" vid examensceremonien i Amiralitetskyrkan. äger rum i juni månad, året efter. Året har varit intensivt för kadetterna och utbildningen har hållit ett högt tempo. Teoretisk utbildning vid Örlogsskolorna, navigationsutbildning vid Skoldivisionen och skonertsegling har varit några av hörnpelarna under utbildningsåret. De nyutexaminerade fänrikarna är de första i det nya utbildningssystemet som i stort påminner om hur flottans reservofficersutbildning har genomförts under hela efterkrigstiden. Principen rekryteringutbildning-befattning- tjänstgöring har från och med årets kurs implementerats i hela Försvarsmakten, och samtliga nyutexaminerade fänrikar genomför från och med nu ett obligatoriskt tjänstgöringsår i grundorganisationen eller utlandsstyrkan i direkt anslutning till utbildningen. Avdelningschef för årets kurs har varit örlogskapten Henrik Ramner från 3. ytstridsflottiljen, som kommer att kvarstanna även för nästa kurs, ROP 04. Ställföreträdande avdelningschefer har varit kapten Girion Blomdahl och kapten Karl Wesslau från 4. minkrigsflottiljen. FREDRIK SKOG Fortsättning från sidan 7 utbildning ur rektorns för FHS, Henrik Landerholm, hand och samma dag utnämndes 6 nya örlogskaptener i Flottans reserv av respektive förbandschef. Utbildningen vid FHS är ett naturligt steg i utvecklingen för en reservofficer med intresse för Försvarsmakten, visat genom tjänstgöring och deltagande i övningar. Utbildningen ger färdighet att kunna tjänstgöra på högre nivå i staber och möjlighet att utvecklas i rollen som officer. Nedgång i elevantal Av någon anledning är antalet elever till FHS HROK reducerat till 8 för hela Marinen. Detta verkar vara på tok för lite om en jämförelse med behovet av officerare på nivå 4 görs och detta mappas med åldersstrukturen på de reservofficerare i Flottan som idag är örlogskaptener. Detta är något för personalcheferna i Flottan att fundera över inför nästa runda av det strategiska personalarbetet. Jag kan dock bara rekommendera alla som någon gång ägnat en tanke åt att studera vidare i Försvarsmaktens regi, att söka FHS HROK! CARL ALSTRÖMER Har du glömt att meddela kansliet din e-postadress? Du vill väl inte missa information om evenemang, föredrag och kurser? SFRO på kartan På många allmänna platser samt såklart i Sverigehuset kan man nu hitta Infokarta 2003 STOCKHOLM, Djurgården-Östermalm-Gärdet. I denna hittar man, förutom en deltaljerad karta med värdefull information över rubricerade områden, även en översiktskarta över Stockholm City med gaturegister och spårvägskarta samt detaljerade lokal information med telefonnummer mm. När SFRO fick erbjudandet om att ha med våra adress- och telefonuppgifter tog vi chansen. Vi har fått ett antal exemplar och vill du ha en karta, kontakta kansliet. SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

15 kalendarium 2003 SFRO augusti SFRO Sommarskola, Höllviken 15 augusti Manusstopp SFRO-nytt september Nordiska Marina Tävlingar, Finland Oktober Höstmanöver - håll utkik på hemsidan! 15 november Manusstopp SFRO-nytt 24 november Framtidsseminarium del 2, kl december Kurs "Internationella insatser" Försvarsmakten Augusti v SAMMARIN 03, Västkusten September v Open Spirit Ubåtsvapnet 100 år Malmö maj-juli 17 maj - 20 juli Utställning på Malmö musser Göteborg augusti - oktober 1 augusti - 26 oktober Utställning på Göteborgs maritima centrum augusti 2003 Evenemang i Göteborg Museer Sjöhistoriska museet "Mellan Hägg och Sillén" Utställning om marinmåleri mm augusti Sprakande sjöslag i kanalen! 200-årsjubileum med anledning av John Ericssons födelse. 16 aug kl 1400 återskapas slaget om Hampton Roads 1862 mellan Merrimac och Monitor på Djurgårdsbrunnsviken. Filmvisning för barn: Se hemsidan. Museer Vasamuseet Trädgårdsvisningar. För tider se hemsidan Marinmuseum "Gå till botten" En utställning under vattenytan om marinarkeologins spännande värld. 14 juni - 31 augusti "Den seglande örlogsflottan" Guidade visningar. För tider och språk se hemsidan. 14 juni - 17 augusti Visning av minsveparen Bremön och fullriggaren Jarramas. Kl augusti "Örlogsstaden Karlskrona, ett världsarv" Visning mån, ons, fre kl juni - 10 augusti Världsarvsvandring på varvet. Dagligen kl , 17 och 31 juli "I Ehrenswärds och Törnströms fotspår." En världsarvsvandring i två delar genom konst och arkitektur. Föranmälan obligatorisk. Vaxholms fästningsmuseum Öppet dagligen 23 juni - 31 augusti mellan kl I nästa nummer... * Sommarskolan 2003 * Malmökretsen på seglats * Nordiska Marina Tävlingars 50-årsjubileum i Finland...och mer SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

16 Posttidning B Returadress: SFRO Box 5417, Stockholm Internationell tjänstgöring - officeren härtill nödd och tvungen? Internationella uppdrag är en av försvarsmaktens huvuduppgifter och per den 1 juni i år har riksdagen beslutat om obligatorium för yrkesofficerare att deltaga i internationella uppdrag. Från den 1 januari 2001 har marinen haft en snabbinsatsstyrka i beredskap för uppdrag internationellt. Uppgiften att beredskapssätta fartyg och personal gick då till Chefen för 4. minkrigsflottiljen, som under hösten 2000 klargjorde IM 01. Uppgiften innebar rekrytering av ca 150 personer, varav hälften civila före detta värnpliktiga, samt iordningställande av 2 minjakter, ett lagfartyg samt en röjdykargrupp. I händelse av insats, vilket är ett regeringsbeslut, har beredskapssatt personal 7 dagars inställelsetid, 30 dagar utbildning och förberedelser i Sverige och därefter 6 månader i mission. IM 01 följdes av IM 02 och för närvarande är IM 03 i beredskap fram till hösten Nytt för i år är att såväl 2. ytstridsflottiljen som 1. ubåtsflottiljen ställt styrkor i beredskap med respektive två korvetter, ett lagfartyg, samt en ubåt med besättning, ledningsgrupp och lag. Totalt har Marinen idag knappt 450 personer i beredskap, såväl yrkesofficerare, reservofficerare, civila i officersbefattningar samt civila matroser och missionsområdet är definierat till Europa med närområden, vilket ofta likställs med områden inom 400 mil från Bryssel. Att stå i beredskap till insatsstyrkorna har samtliga hittillsvarande rekryteringstillfällen varit frivilligt för såväl officerare som civila. Denna frivillighet för officerare har varit en källa till diskussion då man bl.a. vid nominering till skolor och löneförhandlingar har tagit hänsyn till officerarnas vilja till att stå i beredskap. Vidare så innebär den personalram Flottan har, att varje officer måste stå i beredskap var tredje till vart fjärde år, vilket gör att dagens problem med rekrytering till styrkorna ter sig än värre. Vid tjänstgöring i insatsstyrkorna lyder samtliga anställda under lagen om Utlandsstyrkan, vilket fram till nyligen innebar att såväl civila som officerare erhåller en tidsbegränsad anställning vid Försvarsmakten. Två praktiska följder av detta är att matroser ej är att se som värnpliktiga då de erhåller samma anställning som officerare och att officerare med sin normalanställning vid Försvarsmakten måste vara tjänstlediga från sin normalarbetsgivare, Försvarsmakten, för att åter anställas vid, just det Försvarsmakten. Riksdagen beslöt under våren om ändringar i lagen om Utlandsstyrkan och att det för försvarsmaktsanställd ej längre är nödvändigt med tjänstledighet för tjänstgöring i Utlandsstyrkan. En konsekvens av detta blir då att yrkesofficerare kan kommenderas till tjänstgöring, såväl nationellt som internationellt man har skapat ett obligatorium för yrkesofficerare. Kvar finns nu parternas förhandlingar om ersättningsnivåer, hemresor, försäkringsskydd, mm att lösa, men konstateras kan att försvaret tagit ytterligare ett steg på den internationella arenan. Reservofficerare kan inte på samma sätt kommenderas och faller således inte under obligatoriet, men sannolikt finns digra arbetsuppgifter att ta tag i här hemma den dag en styrka ger sig av således en möjlighet för tjänstgöring i grundorganisationen för intresserade reservofficerare. Riksdagens beslut ligger helt i linje med försvarsberedningens senaste utspel att Försvarsmakten efter nästa försvarsbeslut endast skall ha en huvuduppgift väpnad strid nationellt såväl som internationellt. Frågan är dock om inte Försvarsmakten som organisation också är oerhört intresserad av att spela vidare på den internationella scenen. I en tid med obefintlig hotbild mot landets territorium, åtminstone i form av reguljära styrkor, måste nationens försvar hitta nya uppgiftsområden för att motivera årliga anslag omkring 40 miljardersstrecket. Sett ur ett existensberättigande tvingas försvarsmaktens företrädare se till att dess personal accepterar de förändringar, vilka inte sällan ses som försämringar, som internationaliseringen innebär. Detta innebär färre dagar med normalarbetstid (dvs. 8 timmar) och fler längre perioder med bortavaro från hemmet i likhet med många andra länders sjöstridskrafter. Ett inte alltför enkel pedagogisk nöt att knäcka men absolut nödvändig! CARL ALSTRÖMER Rekryterings- och bemanningsansvarig för IM 03 SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

VECKOBREV LÖRDAGEN DEN 23 MAJ 2009

VECKOBREV LÖRDAGEN DEN 23 MAJ 2009 VECKOBREV LÖRDAGEN DEN 23 MAJ 2009 Hej alla veckobrevsläsare! Kanske några av er igår undrade vart veckobrevet tagit vägen och kanske också trodde att det skulle utebli utan förvarning. Ingalunda, arbetsveckan

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

C4 VECKOBREV

C4 VECKOBREV C4 VECKOBREV Det var ett tag sedan veckobrevet distribuerades ut, men det är för att många av oss hade en välförtjänt ledighet innan förberedelserna och genomförandet av övningen SWENEX. Igår avslutades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb

Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb ISSN 1654-157X L I N S L U S E N Medlemstidning för Karlskrona Fotoklubb Nr 3 Årgång 21 Hösten 2010 Karlskrona Augusti 2010 Foto: Anna Blomdahl Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Månadsmöten

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

C4 VECKOBREV

C4 VECKOBREV C4 VECKOBREV Det andas ledighet vart man än går. Luften börjar gå ur oss, även om det är en och annan som fortfarande har ångan uppe. Denna vecka har varit väldigt mötesintensiv och har innehållit möten

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Efter beskedet kom mailtrafiken igång mellan oss. Så här skrev några:

Efter beskedet kom mailtrafiken igång mellan oss. Så här skrev några: Bästa kursare, Jag får meddela att Karl-Axel Andreasson har slutat sina dagar. Efter några få dagar på Skövde lasarett avled han förra fredagen (15/3). I juni detta år är det 55 år sedan de flesta av oss

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Väl hemma från England deltog jag tillsammans med övriga förbandschefer i Marinens Ledningsgrupp, som är Marinchefens rådgivande organ. Om jag skall s

Väl hemma från England deltog jag tillsammans med övriga förbandschefer i Marinens Ledningsgrupp, som är Marinchefens rådgivande organ. Om jag skall s Det har varit en minst sagt intressant vecka med ett stort medialt fokus på vårt förband. Det kan inte ha varit många som har missat sjöminan som i söndags lokaliserades utanför Långgarn i skärgården.

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken.

VARBERG: Bockanal-fästivalen i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. GP 1982-08-11 Slaget för Varberg VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. Idag genomförs "Slaget för Varberg" där armén, flygvapnet

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten

2 Sjöfartsverkets ansvar för isbrytnings- och sjömätningsverksamheten Försvarsmakten Sjöfartsverket 1999-12-16 020801-9912071 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag till Sjöfartsverket och Försvarsmakten att utreda frågan om övergångsbestämmelser rörande

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU)

Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) 1 (5) Utbildningsplan för Stabsutbildningen (SU) Programmets/Utbildningens benämning: Stabsutbildning (SU) Benämning på engelska: Staff Course Högskolepoäng: SU termin 1 27,0 hp och SU termin 2 33,0 hp.

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens

Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Rättspsykiatrisk omvårdnadskonferens Stockholm 15 16 november 2007 Utvärdering Motsvarade konferensen 1-10 dina förväntningar? 0 ---------------------------------------------/-------- ------------10 Sammanfattning

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

MARINen. För säkerhet och fred.

MARINen. För säkerhet och fred. MARINen För säkerhet och fred. havet Havet länkar samman människor och förser oss med mat och försörjning. För Sverige är import- och exporthandeln som går via sjöfart väldigt viktig. 90 procent av Sveriges

Läs mer

Scandinavian training camp 21-28/4 2007.

Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Scandinavian training camp 21-28/4 2007. Inspirerade av Christians historier var vi några som på bussen till Lidingöloppet bestämde oss för att också prova på att åka på träningsläger till Portugal. Här

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll Vilken officersutbildning ska en fram tidsinriktad försvarsmakt ha? Referat från miniseminariet den 1 september 2009 HANDLINGAR Av Ove Pappila Kungl Krigsvetenskapsakademien höll den 1 september ett miniseminarium

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte.

Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad utbildning som väl fyller sitt syfte. Maria Wilhelms Kommunikation och facklig utveckling 070 573 66 66 maria.wilhelms@vision.se Sida 1 Till Visions förbundsstyrelse Sammanfattning Sammanfattning Ideologi och ledarskap är en mycket uppskattad

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande.

Kursledare: Jenny Mårtensson, erfaren kommunikatör och skribent, diplomerad i intuitivt/kreativt skrivande. EVENEMANG VÅREN 2013 På Albert har vi ständigt lite smakfulla och välarrangerade kvällar på gång. Nedan finner ni ett antal av dessa som är planerade för våren 2013. Håll utkik för den kan komma att fyllas

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet

ETTAN nr 2/16. Malmöavdelningen. Ordförande har ordet Malmöavdelningen ETTAN nr 2/16 Ordförande har ordet Visions Malmö avdelning var i Stockholm den 4-5/4 tillsammans med Vision avdelningarna från Stockholm och Göteborg för att träffa ordförande Veronica

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN

INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN INFORMATIONSBLAD FÖR BRF L21 EKHOLMEN NR. 1 årgång 2015 L 21 Planerade tidpunkter för infobladet, 2015: Nr 1 Jan/Feb/Mar Nr 2 Apr/Maj/Jun Nr 3 Jul/Aug/Sep Nr 4 Okt/Nov/Dec utgivning feb/mars utgivning

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

FÖRE INSATS. Redo för insats?

FÖRE INSATS. Redo för insats? FÖRE INSATS Redo för insats? Innan du kan genomföra en insats måste du vara väl förberedd på alla plan, såväl fysiskt som psykiskt. Det är även en del praktiska saker som du måste ta tag i. Ibland kan

Läs mer

Marina spaningar efter DC-3:an och Catalinan juni 1952

Marina spaningar efter DC-3:an och Catalinan juni 1952 Ledamoten CHRISTER FREDHOLM Kommendörkapten Christer Fredholm, som lämnade den aktiva tjänsten i Försvarsmakten 1987, driver och förvaltar numera familjegården Marielund utanför Karlskrona Marina spaningar

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat.

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat. 2012-03-29 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Tid: 2012-03-29 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Danielson, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Sören Strand, Klas Berg, Lennart Söderberg, Robert Värild.

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16

C4 VECKOBREV. God Fortsättning! Det finns 2015-01-16 C4 VECKOBREV God Fortsättning! Det finns endast ett spakläge på flottiljen och det är full fart. Här var det ingen mjukstart inte. Att veckan är slut tycker jag är märkligt, då den just har börjat. Nytt

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET

11 FASTSTÄLLA DE AV ÅRSAVGIFT FÖR DET ÄSTKOMMA DE ÅRET DAGORD I G ÅRSMÖTE. 1 ÅRSMÖTETS ÖPP A DE 2 VAL AV MÖTESORDFÖRA DE 3 VAL AV MÖTESSEKRETERARE 4 VAL AV JUSTERI GSMA 5 ÅRSMÖTETS UTLYS I G 6 FASTSTÄLLA DE AV DAGORD I G 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 REVISIO SBERÄTTELSE

Läs mer

PROTOKOLL Nr: 2013-004

PROTOKOLL Nr: 2013-004 Protokoll fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen för Sveriges Filatelist-Förbund (SFF) enligt följande: Tid: 2013-05-25--26 Plats: Quality Hotell Prisma, Skövde Närvarande: Rangfors Vivi-Ann, ordf.

Läs mer

Logg fra n A lva. Elevlogg: Hej hopp i lingonskogen!

Logg fra n A lva. Elevlogg: Hej hopp i lingonskogen! Logg fra n A lva Datum: 8/6 Elevloggare: Anne Östholm Personalloggare: Magister Mikael Position: Idskär Segelsättning: Obefintlig Fart: Nada Kurs: Oändligeten och vidare Beräknad ankomst till nästa hamn:

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15

Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Madeira Graciosa Lanzarote 2009 09 30 2009 10 15 Vi släpper förtöjningarna i Calheta, Madeira den 27 september och sätter sikte mot Graciosa, en lite sandig ö som ligger strax norr om Lanzarote. En segling

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

EOD - koncept för framtiden Årsmöte och jubileumsmiddag Förändringar inom SROF

EOD - koncept för framtiden Årsmöte och jubileumsmiddag Förändringar inom SROF SFRO NYTT SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND Juni 2005 EOD - koncept för framtiden Årsmöte och jubileumsmiddag Förändringar inom SROF SFRO-NYTT juni 2005 1 SFRO-NYTT Organ för Svenska Flottans Reservofficersförbund.

Läs mer

Väv i Väst. Informationsblad nr 1, febr 2014

Väv i Väst. Informationsblad nr 1, febr 2014 Väv i Väst Informationsblad nr 1, febr 2014 Ordföranden har ordet Den här gången tänker jag ta upp lite om vad som hänt och är på gång i föreningen utöver de aktiviteter som vi normalt arrangerar. Vi kan

Läs mer

Kryssning till Lizard Island

Kryssning till Lizard Island Kryssning till Lizard Island På denna kryssning får ni chans att uppleva världens största rev, Stora Barriärrevet, som ligger längs med s norra östkust. Kryssningen är med lyxiga Coral Expeditions. Under

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Barnfilmskolan presenterar

Barnfilmskolan presenterar Barnfilmskolan presenterar ABCEN SERIE ÖVNINGAR KAMERANS 1 A FÖRSTA ÖVNINGEN: KOM IGÅNG 2 Kom igång! Första övningen handlar om vad som krävs för att komma igång med att arbeta pedagogiskt med kameran.

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer