ROP 03: Yrkeskurs... och examen! Hemma igen med 3 månaders upplevelser i bagaget Framtiden är vår - SFRO framtidsseminarium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ROP 03: Yrkeskurs... och examen! Hemma igen med 3 månaders upplevelser i bagaget Framtiden är vår - SFRO framtidsseminarium"

Transkript

1 SFRO NYTT Anställning! SVENSKA FLOTTANS RESERVOFFICERSFÖRBUND Juli 2003 ROP 03: Yrkeskurs... och examen! Hemma igen med 3 månaders upplevelser i bagaget Framtiden är vår - SFRO framtidsseminarium 1 SFRO-NYTT juli sidor 1

2 notiser Organ för Svenska Flottans Reservofficersförbund. Tidningen distribueras till samtliga medlemmar i SFRO. Manus mottages tacksamt. Redaktionen förbehåller sig dock rätten att redigera och förkorta inkommet material. Återgivande av publiceras material medges med angivande av källan. Ansvarig utgivare: Girion Blomdahl tel Utgivning: 4 nr per år Redaktör: Anne Larsson SFRO kansli: Anne Larsson, kanslichef tel: fax: E-post: Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Artillerigården, Riddargatan. 13, ingång A. Besök enl. ö.k. Hemsida: Glöm ej att adressändra till kansliet. Tryck: Edhagens grafiska, Gårdsvägen, Solna ISSN X SFRO-NYTT Omslag: Örlkn Hans Tornerhjelm och lt Fredrik Skog från 4. minkriflj delar ut anställningsbevis till förbandets nybakade fänrikar. Foto: Girion Blomdahl SFRO hälsar nya och nygamla medlemmar välkomna: Carl-Peter Anderberg, född 1956 Anders Ellström, född 1982 Johan Fischerström, född 1944 Petter Johansson, född 1981 Per Larsson, född 1960 Jonas Lindgren, född 1979 Carl-Hampus Rosén, född 1981 Mattias Schönning, född 1980 Thomas Åkerlind, född 1980 Nya ständiga medlemmar Mikael Brännvall Peter Thurell Christian Hultner Leif Gabrielsson Klevbo Jörgen Latte Jan Jansson Rolf Sandels Anders Dyhre Ulric von der Esch Lennars Bergenholm Lars-Åke Kristoffersson Olof Brandoné Jörgen Lindström Nya örlogskaptener Carl Alströmer Per-Anders Emilson Mattias Forsberg Pelle Hildingsson Peter Hultman Johan von Otter SFRO gratulerar! Kom ihåg vid lämning av material till SFRO-nytt: Text: * I Word eller monterad i * Texten skall vara färdig för tryck * Ca tecken i 12 pkt (ca 1 1 / 2 A4) motsvarar ungefär 1 helsida exkl bilder * Glöm ej att uppge artikelförfattare Bilder: * Originalbilder * Pappersbilder alternativt digitala bilder med högsta upplösning i jpeg, tif eller gif * Klistra aldrig in bilder i texten * Glöm ej att uppge fotograf och vid tveksamheter, vem/vad bilden föreställer och i vilket sammanhang den är tagen * Ange om Du vill ha text/bilder i retur * Försök leverera bilder och text samtidigt Respektera manusstopp! SjöBorg firar 20-årsjubileum Navalakademiska föreningen SjöBorg firar 20 år med jubileumsbal. Lördagen den 20 september 2003 i Göteborg. Manusstopp 15 augusti! Titta gärna in på Surfa in på för mer information och uppdatera RullO på mer era adressuppgifter för att säkert erhålla en personlig inbjudan. SFRO-NYTT juli sidor 2

3 ledare Påfyllning i officersleden Den 18 juni fick Försvarsmakten 39 nya reservofficerare; 21 i linje flottan och 18 i linje amfibie. En efterlängtad resurs i försvaret eftersom tillgången på yngre reservofficerare har tunnats ur. Tyvärr så saknade vi våra marina yrkeskollegor eftersom de tog examen några dagar tidigare vid militärhögskolorna, istället för att examineras i Karlskrona. I framtiden får vi från dagens cirka till ungefär under den kommande perioden. Detta innebär att ni som reservofficerare aktivt måste ta kontakt med ert förband för att klargöra era framtida tjänstgöringsförhållanden. Det är alltså till stor del upp till den enskilde reservofficeren, att ge Försvarsmakten information om man har för avsikt att vara aktiv i framtiden eller ej. Reduktionen skall sedan ske efter individuella samtal och avtackning kommer att ske på det sätt som Försvarsmakten bestämmer. Fk Carl-Hampus Rosén blev inte bara kursetta i ROP Fl utan utsågs också av sina kurskamrater till Bäste kamrat och fick mottaga SFRO:s bokpremium. FOTO: FREDRIK SKOG hoppas att den ursprungliga ordningen är återställd, så att vi återigen kan se de marina kollegorna ta examen samtidigt i Amiralitetskyrkan. Efterlängtat personaltillskott Detta är den första kullen reservofficerare i marinen som utexamineras enligt det nya reservofficerssystemet. Skillnaden är dock inte stor för flottans reservofficerare, eftersom det är flottans modell som är en av grundstenarna i det nya systemet. Dessa nya reservofficerare blir nu ett värdefullt tillskott till bemanningen av våra förband, när nu nästa fas inträder för de nyexaminerade och de skall tjänstgöra i befattning på våra fartyg. Av tradition tjänstgör reservofficeren i flottan som tjänstegrenschef eller delsystemledare. Det råder en enad uppfattning om att vi skall ha reservofficerare tjänstgörande i motsvarande befattningar även inom de nya projekten, såsom Visbyprojektet, och det är nu av största vikt att detta verkställs. Eget initiativ krävs Jag har tidigare nämnt att antalet reservofficerare kommer att reduceras Förestående remissarbete Personalförsörjningen, eller kompetensförsörjningen, inom Försvarsmakten har under de senaste åren utretts vid flera tillfällen. Inför försvarsbeslutet 2004 så är det nu skolreformutredningens betänkande som är aktuellt. Vi har varit aktiva i utredningsarbetet och fört fram våra synpunkter och tiden är nu inne för ett remissarbete. Sammanfattningsvis så blir remissvaret att vi bör låta det nya reservofficerssystemet, som just nu har producerat den första reservofficerskullen, få fortsätta så att vi kan utvärdera fördelarna med detta system. Det vore ytterst olyckligt om man nu börjar förändra detta reservofficerssystem som har en bred och välförankrad bakgrund. Med dessa ord så vill jag önska er en trevlig sommar och ser fram mot att träffa er som deltager i årets sommarskola! PER-ANDERS EMILSON FOTO: KRISTIAN PETERSON Förbundsstyrelsen och kanslichefen önskar alla läsare en trevlig sommar! 3 SFRO-NYTT juli sidor 3

4 kretsarna Stockholm Ny ordförande vald i Stockholmskretsen Tisdagen 18 mars höll Stockholmskretsen årsmöte på Lilla mässen, M med inriktning på Af- civilingenjör från KTH- Sjöofficerssällskapet. Årsmötet avlöpte planenligt. Avgående ordföranden Medieteknik. Har sedan färs- utveckling och Mikael Holm tackade för sig och lämnade över klubban till kretsens nye ord- ställföreträdande kursav- hösten 02 tjänstgjort som förande, Karl Wesslau. Sedan följde delningschef för ROP 03 middag med S.O.S där det med sedvanlig sångarglädje framfördes många även att påbörja sin civi- och kommer troligtvis trevliga snapsvisor. Till huvudrätt avnjöts biff och ett trevligt rödvin. I sann anknuten verksamhet. la karriär inom försvars- och härlig RO-anda avslutades denna synnerligen trevliga afton över en kopp kaffe och avec. Kortfattad presentation av kretsens nye ordföranden Karl Wesslau: Tillhör 4. minkrigsflottiljen med bakgrund som NO ombord minröjningsfartyg typ Landsort. Tog våren 2002 examen som Mikael Holm lämnar över ordförandeklubban till Karl Wesslau. Förutom ordföranden består styrelsen detta verksamhetsår av: Gustaf Rasin (vice ordf), Patrik Hök Sjöberg (skattmästare), Per Axelson, Gustaf Salford, Fredrik Hoël, Mikael Holm, Sten Schwalbe och Laban Sörén samt suppleanterna Markus Anderson, Magnus Krave, Kristian Peterson och Peter Thomsson. KARL WESSLAU FOTO: FREDRIK DANELL GÖTEBORG Så har då äntligen vinterns grepp släppt och det med besked! Lördagen den 29 mars begåvades SFRO-G:s medlemmar med ett fantastiskt vårväder med en varm strålande sol och nästan helt vindstilla, således idealiska förutsättningar för att deltagarna i Pistolskyttetävlingen GS03 skulle kunna åstadkomma små stordåd! Det var därför mycket glädjande att kunna konstatera att de ansträngningar som gjorts för att få upp skjutskickligheten hos medlemmarna den senaste tiden börjar att ge resultat. Eller vad sägs om bilden härintill; 57 poäng av 60 möjliga med en Pistol M88/B och fasta riktmedel! Klart godkänt! Det som ytterligare är glädjande i sammanhanget är att fler och fler medlemmar börjar upptäcka tillfredsställelsen med att kunna vidmakthålla eller utveckla sina skjutkunskaper. Något som märks genom att nya eller nygamla ansikten dyker upp på träffarna. Ett speciellt tack skall i sammanhanget riktas till de representanter på gamla Framsteg i pistolskjutning MKV/KA4 numera AMF4/ MDS som på ett eller annat sätt deltager i samarbetet för att möjliggöra denna typen av aktiviteter. Stort Tack för detta! Snyff träffbild. Samarrangemang I övrigt så fortgår alltjämt aktiviteterna inom SFRO:G med bl a navigation i AMF4:s utmärkta simulator och olika föredrag i samarrangemang med t ex Föreningen Göteborgs försvar. Nämnas här skall föredraget om ubåten Kursks förlisning. Ett synnerligen välbesökt och intressant föredrag som gav upphov till många och intressanta samtal efteråt. Utöver detta har också årsmötesförhandlingar genomförts där några styrelsemedlemmar slutat och nya tillkommit. Per Hedström har beslutat, efter drygt 15 års tid i SFRO-G:s styrelse som vice ordförande, att avböja omval. Styrelsen vill härmed rikta ett stort tack till Per för hans medverkan i Göteborgskretsens arbete! Kretsens styrelse: Johan von Otter (ordf), Jonas Nyman, Jacob Forssblad, Robert Casselbrandt, Frederic Grahn, Jan Frumerie, Fredrik Fränding, Ulf Larson, Stellan Bernsro, Marcus Jennerholm För övrigt: Till de medlemmar som ännu inte bokat in någon aktivitet kan vi bara säga: Det blir roligare om vi är flera! FREDERIC GRAHN SFRO-NYTT juli sidor 4

5 förbundsnytt SFRO styrelse 2003 Överst fr v: Andreas Ringquist, Niklas Holberg, Girion Blomdahl, Fredrik Skog (sekr), Fredrik Wedén (skattm), Sulev Pull, Adam Lindberg. Främre raden fr v: Niklas Fogdestam (utbsekr), Johan Engdahl, Björn Grünewald (vice ordf), Per-Anders Emilson (ordf), Jan Frumerie, Karl Wesslau, Peter Hultman. Saknas gör: Johan von Otter, Mikael Holm, Iohn Ryott, Jakob Hägglund, Martin Andersson, Gustaf Salford och Lars Fränngård. FOTO: ANNE LARSSON Uppmärksammade slitvargar När fem välmeriterade och förtjänstfulla personer dekorerades vid förbundets årsmöte, är det ett glädjande tecken på att entusiasmen och engagemanget ännu lever inom förbundet. SFRO Hederstecken örlkn Fredrik Peedu Det finns inte många områden inom SFRO i vilka Fredrik Peedu inte varit engagerad. Han invaldes i SFRO:s förbundsstyrelse 1992 och har under åren bestridit ett antal poster; till att börja med som sekreterare och sedan under en kort period som informationssekreterare. Sin kanske största gärning har emellertid Fredrik gjort som skattmästare. Han har genom en fast hand och vidsynt blick lotsat förbundets ekonomi förbi alla blindskär till att bli mycket stabil och god. Förutom att vara en engagerad och aktiv medlem i ett antal svåra frågor är han också en av upphovsmännen bakom förbundets sommarskola och han tjänstgjorde som skolchef under de två första åren. Han har även varit en av förgrundsgestalterna i förbundets Estlandsverksamhet. Sedan årsmötet är Fredrik ledamot i förbundets valberedning. Inte att förglömma har Fredrik också gjort mycket för att främja reservofficerarnas situation under sin tid som reservofficershandläggare på 4. minkrigsflottiljen. CFB förtjänstmedalj i silver Fr v: Per Hedström, Jan Frumerie, Fredrik Peedu och Magnus Bengtsson (CFB ftjf 02) borgskretsen och sitter fortfarande i dess styrelse, liksom i förbundsstyrelsen som suppleant. Det som i över 30 år legat Jan mycket varmt om hjärtat är Marina tävlingar, i vilka han deltagit i sedan 1965 och på senare år varit med och arrangerat. CFB förtjänsttecken kn Jan Frumerie Jan Frumerie har varit aktiv i förbundet sedan mitten av 60-talet och har en diger meritlista. I början av 80-talet invaldes han i både SFRO och SROF:s förbundsstyrelser. Ungefär samtidigt blev han även ordförande i SROF:s rekryteringskommitté och arbetade under många år med rekrytering och information för förbunden. Under hela 90-talet var han ordförande för Göteörlkn Per Hedström Per Hedström har framförallt verkat på det lokala planet i Göteborgskretsen, där han under drygt 10 år varit vice ordförande i kretsstyrelsen. Han har bl a varit engagerad i kretsens navigationsutbildningar och har de senaste åren ansvarat för kretsens navigationsutbildning i simulator. örlkn Carl Alströmer Carl Alströmer var styrelsemedlem i SFRO förbundsstyrelse under andra halvan av 90-talet, varav 3 år som vice skattmästare. I tre år var han redaktör för SFRO-nytt och tillika informationsansvarig. Sedan 2001 är han revisorssuppleant i förbundet. Carl har även varit engagerad i såväl förbundets utbildningar som i sakfrågor. 5 5 SFRO-NYTT juli sidor 5

6 förbundsnytt SFRO Framtidsseminarium - Djärva idéer och definitivt en framtid! Nästa år är det dags för ett nytt försvarsbeslut. Från ett invasionsförsvar förändras Försvarsmakten till att bli ett insatsförsvar med ett nytt och bredare uppgiftsspektrum. Reservofficerarna kommer att ha en viktig roll i den mer slimmade organisationen. När nya vindar blåser kan man inte envist klamra sig fast vid det gamla utan måste följa med sin tid. Därför kände SFRO:s styrelse att det nu återigen var dags att samla medlemmarna för att inhämta åsikter ur de djupa leden om hur förbundet skall se ut och vilken verksamhet som skall bedrivas i framtiden. Lägesuppdatering För att uppdatera deltagarna inleddes dagen med att ordförande Per-Anders Emilson informerade om nyheter inom Försvarsmakten, bland annat om den nya kommandostrukturen samt hur det ser ut i det nyligen omorganiserade högkvarteret. Han gick igenom läget för reservofficerarna och beskrev den nya reservofficersutbildningen. Dessutom informerade han om vad som pågår i de pågående utredningarna om skolreformering respektive kompetens- och personalförsörjning. Fredrik Skog tog vid och gav en inblick i nyheter inom Flottan samt 4. minkrigflottiljens personalarbete med korgsystemet, och därpå följde Johan Engdahl med personalarbete på 2. ytstridsflottiljen. Båda två gick också igenom var reservofficerare i framtiden kommer att ha befattningar inom respektive flottilj. Intensiva diskussioner Efter en stärkande lunch var det dags för seminariedeltagarna att dra sig tillbaka i grupper för att arbeta kring ett antal frågeställningar inom tre områden: målgrupper, mål och organisation. Arbetsgrupperna grep sig an uppgift- en och diskussionerna blev livliga men fruktsamma. Snabbt kunde konstateras att tiden var alldeles för kort för att vid detta tillfälle kunde dra upp några djupare strategier utan man fick inrikta sig på att börja skissera tankarna. Tydlig policy Då tiden var knapp skedde redovisningen ganska kortfattat. Men detta seminarium var det första av två, så var tanken mest att få igång tankesmedjan, vilken också så skedde. Tankarna kring målgrupper och kommunikation med dessa var samstämmiga och att marknadsföring och en tydlig policy är viktig för förbundet rådde inte heller några delade meningar om. Nya vägar Desto mer intressanta tankar dök upp kring frågan om hur förbundet ser ut om 10 år. Två av grupperna angav, om än med viss tvekan, att förbundet fortfarande är en frivillig försvarsorganisation och som sådan fortsatt bedriver utbildning, medan den tredje såg framför sig att Försvarsmakten tagit över uppgiften med kompletteringsutbildning för reservofficerarna. I detta scenario skulle SFRO istället inrikta sig på att dels fortsätta att som idag arbeta med sakfrågor men sedan inrikta sig på att vidmakthålla och utveckla sociala band bland RO, bedriva tävlingsverksamhet samt att underhålla internationella kontakter. Flottans förbund Alla grupperna var eniga om att SFRO även i framtiden skall vara ett självständigt förbund, några dristade sig till och med till att uttrycka att om förbundet skulle öppnas för fler kategorier var det inte för reservofficerare i andra vapenslag, utan för yrkeskollegorna i flottan! Viktiga frågor att arbeta med är först och främst att bevaka att reservofficerarna även i framtiden har befattningar ombord på fartyg och som tjänstegrenschefer. En fråga att driva är också att reservofficerare skall kunna bestrida högre poster. Förbundet skall fortsatt arbeta för att tydliggöra reservofficerskonceptet än mer. RO = YO på deltid Ett långsiktigt mål att arbeta för är att Försvarsmakten i framtiden skall behandla och ta ansvar för reservofficerare och deras utbildning på samma sätt som för yrkesofficerare. Förbundet bör arbeta med är att implementera tankesättet att en reservofficer faktiskt är yr Fortsättning på sidan 11 SFRO-NYTT juli sidor 6

7 fhs hrok Försvarshögskolans Högre ReservOfficersKurs Utbildning mot högre höjder Med start vartannat år genomför Försvarshögskolan, FHS, en utbildning för reservofficerare syftande till att kompetenshöja eleverna för utnämning till örlogskapten/major. Det övergripande målet med FHS Planning GOP. Denna gång var endast elever från Marinen inkallade och het till övningen i samband med Ar- Armén hade genomfört sin motsvarig- Högre Reservofficerskurs, HROK, är att officeren skall tillgodogöra sig kompetens som tillgodoser Försvarsmaktens behov av reservofficerare med tillräcklig förmåga att kunna krigsplaceras i befattningar på nivå 4 i insatsorganisationen. Den senaste utbildningsomgången, FHS HROK 02-03, innehöll totalt 38 elever varv 12 från Marinen. Ur den marina gruppen var sex från amfibiekåren (som det många känner vid namnet Kustartilleriet) och sex från Flottan. Utbildningen startades med tre veckors föreläsningar, seminarier och grupparbeten i maj Kunskapsnivån på föreläsarna otroligt hög och upplägget av föreläsningspaketet mycket bra och allmänorienterande, innefattande allt från utrikes- och säkerhetspolitiska bedömanden och skiftningar till organisation av politiskaoch försvarsgemensamma pakter samt taktiska applex. tempot och utbildningseffekten var avsevärt mycket högre Den intensiva utbildningen var mycket bra och uppskattad av alla. Syftet var att lägga en teoretisk grund för kommande stabsövning i FHS regi. méns stabsövning och detta var de blå vapenslagens möjlighet att visa sina kunskaper. Övningens syfte är att träna eleverna i stabstjänst på tre nivåer (JTF-, CC- samt TG-nivå som det idag kallas) och öva processer och Tempo Lite av det som är vanligt i Försvarsmaktens utbildningar återfanns även inom ramen för Försvarshögskolan. Tempot var inte överdrivet högt, utbildningen kändes upplagd efter en yrkesofficers behov och krav på normalarbetsdygn med tider att passa till dagis och sällskapsliv, och inte efter intensivt kunskapstörstande och i många fall fokuserade, studievana reservofficerare. Detta visade sig bland annat i frånvaro av någon teoretisk eller praktisk examination, G/IG-betyg som sattes genom närvaro vid föreläsningar och engagemang i seminarierna - vilket inte kontrollerades! Valda delar av framförd kritik verkade skolledningen ha tagits till sig, då vi under vecka 11 i mars i år genomförde en övning i planering och bedömanden i enlighet med NATO:s standard Generell Operations and FHS HROK Marinen, fr v: Pelle Hildingsson, Johan von Otter, Stefan Kindblad, Peder Ewers Toresäter, Per-Anders Emilson, Carl Douglas, Morgan Larsson, Patrik Moberg, Peter Hultman, Mattias Forsberg och Carl Alströmer. Sittande i mitten: kurschef kk Thomas Sävström MFSÖ - Marinens och Flygvapnets Stabsövning Det övergripande målet med kursen har brutits ner till ett antal delmål där två framförallt präglar de sista veckorna av utbildningen. Dessa är att ha grundlagd förmåga att i kris och krig kunna verka såsom stabsmedlem i taktiska staber samt kunna tjänstgöra vid staber och förband i militär internationell verksamhet. Sista utbildningspasset i FHS HROK bestod således i deltagande i skolans årligen återkommande stabsövning för Flygvapnet och Marinen. Eleverna från handläggning av det spel som övningen kretsade runt. Inalles var 320 personer engagerade i övningen, med deltagare från, förutom HROK, såväl chefsprogrammets bägge år, stabsprogrammet, medieprogrammet, lärare, svenska och utländska rådgivare och lottor från Lottakåren. Avslutning och erfarenhet Efter MFSÖ:n och då totalt 6 veckors utbildning och träning kunde samtliga Marinens kaptener ur kursen HROK mottaga ett bevis om godkänd Fortsättning på sidan 14 7 SFRO-NYTT juli sidor 7

8 reservofficersprogrammet 03 Bättre att verka dum och korkad i en minut än att vara det hela livet! ROP 03 Yrkeskurs Kadetterna har under yrkeskursen på Örlogsskolorna läst delvis uppdelat i grupper med inriktningarna Artilleri, Ledsyst (Minkrig och SLO ptrb) eller Min. Min Yk bestod av fyra dellinjer, varav en i sin tur var uppdelad i två dellinjer. Inalles alltså fem dellinjer. Dellinje Ledsyst Minkrig bestod av tre kadetter som efter utbildningen skall kunna bestrida befattning som SigO ombord HMS Carlskrona och Stab-lag fartyg inom 4.Mkriflj. De två kadetter som utbildar sig till SLO Ptrb har också följt denna linje och har nu alltså möjlighet att kunna tjänstgöra inom minkrigsflottiljen likaväl som inom ytstridsflottiljen. Endast en kadett läste dellinjen Minering. Under utbildningens senare del samlästes mineringstaktiken med TAP Min taktikdel. Ett stort ansvar åvilar naturligtvis denne kadett som efter examen skall vara kompetens- och funktionsbevarare för mineringskonsten inom Krigsvetenskaperna. Utbildningen kröns med tjänstgöring som MinO ombord HMS Carlskrona under nästa utbildningsexpedition. Dellinje Mröj innehöll inriktningarna Styrsö och Landsort och de två respektive fyra kadetterna som läste dessa linjer kommer under tjänstgöringsåret ut som ManO på sina respektive fartygstyper. Slutligen har två Röjdykare utbildats inom egen dellinje och under det kommande året kommer de att utbilda sig till dykbefäl på förbandet. Undervattensstridsenheten på Örlogsskolorna använder moderna pedagogiska verktyg och metoder för undervisning och lärande, allt i enlighet med den högskoleanda som numera skall genomsyra de nivåhöjande utbildningarna inom Försvarsmakten. Målet med kadetternas yrkeskurs är att tillhandahålla eleverna en miljö och en omgivning som gagnar förkovran och som ger dem ett gott förhållningssätt till studier, utbildning och kunskapsinhämtning. Den kan betraktas som en slags time-out, eller avbrott i tjänstgöringen, för nödvändig påfyllning av kunskapsbatterierna inför de prövningarna som det första tjänstgöringsåret innebär. Ung officer som kunnig förebild När den nybakade fänriken kommer ombord i befattning finns inte utrymme att göra fel. Under tjänstgöringsåret skall befattningshavaren blomma ut i full duglighet och med sina yrkeskunskaper skapa entusiasm hos, och vara ett föredöme för, andra i sin omgivning. Tid för att pröva nya kunskaper Yrkeskursen är framför allt till för att skapa frågor och kunskapsbehov hos individen, och därefter tillhandhålla eleven med svar samt möjligheter att utveckla kunskaper och färdigheter genom att praktiskt få pröva på sina teoretiskt inhämtade kunskaper. Under yrkeskursen finns ingen fråga för dum att ställa eller någon prestige att tappa. "Bättre verka vara dum och korkad i en minut, än att vara det hela livet", var en devis som vidhölls av alla elever på ROP Min 03 och levdes upp till av samtliga. Mottot framstod såsom ett adelsmärke hos kursen och dess deltagare. Under kursen har det varit högt i tak för dialog och lärande. Eleverna har bidragit och delat med sig av sina specifika kunskaper på ett prestigelöst sätt. Lärare och externa föreläsare har förundrats över elevernas intresse och vetgirighet som i stor utsträckning har bidragit till utbildningens goda resultat. Bra årgång Sjöveckan ombord har också gått helt i linje med devisen och utan sjöveckan hade eleverna inte kommit lika långt i färdighetssträvandet. ROP Min 2003 är en fin årgång kadetter som utvecklats väl under kursens gång. Det är med stor glädje och tillförsikt jag kommer att följa deras fortsatta utveckling i rollerna som officerare, yrkesmän och kollegor både inom Försvarsmakten och i den akademiska världen. KN FREDRIK ROSENGREN Kurschef ROP Min Yk 2003 ROP Min Yk 2003 kurslinjal SFRO-NYTT juli sidor 8

9 reservofficersprogrammet 03 Hemtagning av svep på halvdäck. FOTO: JIMMIE ABRAHAMSSON / FÖRSVARETS BILDBYRÅ Övning ger viss(t) färdighet Under sjöveckan v 312 på HMS Koster (413. Mröjrote) i Karlskrona deltog endast dellinjerna Mröj och Röjdyk med totalt åtta kadetter. Sjöveckan genomfördes under senare delen av yrkeskursen för att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper och omvandla dessa i färdigheter. Vi kastar loss från Flottans Skeppsbro i Örlogshamnen för en heldag utanför angöringen. Övningsområdet STURKÖ SYD är bokat för svepövning enkom för oss. Dagersignaler för minsvepning förbereds för sättning i rårna. Spänningen och förväntningarna hos de övade dallrar i luften. Det ser ut att bli en fantastisk vårdag med sol, lite vind och ingen sjö. Perfekta förutsättningar att lägga sitt första svep. Förberedelserna för sveputläggningen har genomförts redan kvällen och dagen innan, med genomgång av materiel och personlig utrustning. Endast detaljer och små åtgärder återstår att vidtaga. Vår första dag har också ägnats åt skyddstjänst, tilldelning av flytvästar och livflottar. Dessutom har MtjC utförligt redogjort för det fartygsspecifika minskyddet ombord. Vi har under kvällen också hunnit med ett löparpass på området i skenet av solnedgången över God Natt. Lyckade övningssvep Det har beslutats att kd Stefan Gattberg vid läggningen skall vara övad SvepL under överinseende av fartygschefen örlkn Stefan Puke. Vi skall lägga och ta hem Mekaniskt svep 48 litet alternativ två gånger och gruppen delas in efter det. Lugna och säkra förberedelser och tydlig ledning under läggning och hemtagning, medför att vi snabbt genomför dagens löpor och stråk inklusive lunchrast väl i tid och utan personella skador eller större missöden. Även kd Fredric Blommé får chansen att vara övad SvepL. Det har gått så bra att vi är rejält tidiga i schemat när vi girar och stävar den onämnbara kursen åter mot Karlskrona. Larmet går Kajstuds och upphämtning av personal och utrustning för aptering av oidentifierad oexploderat föremål. Vi går loss nästan omedelbart, larmet har gått, en bevakningsbåt har upptäckt ett minlikt drivande föremål i vattnet mellan Ronneby och Karlskrona. Vi lägger ut positionen i kortet och känner igen området inte alls långt från där vi varit under förmiddagen och tidiga eftermiddagen. Kan vi ha råkat svepa någon riktig mina? Spekulationerna sätter sig i rörelse bland kursens deltagare och i besättningen. Våra sprängripare var av övningstyp, det kan inte vara dessa som sprängt av ankarwirén, det måste varit skärvajern som skurit av den i så fall. Minsprängning Väl på plats vid det drivande föremålet avlöste vi dess bevakning som legat och avvaktat vår ankomst ända sedan larmet gick från personalen från F17. Som alltså var först att upptäckta föremålet då de övervakade helikopterprovturer i området. Fortsättning sid SFRO-NYTT juli sidor 9

10 reservofficersprogrammet 03 Mycket snabbt kunde dock hotet helt avfärdas. Den flytande hornförsedda tingesten kunde snabbt konstateras vara en mina av F18Ö-typ och hade sannolikt med tanke på beväxning legat i en Minan bogseras. eller två vintrar på sin höjd. Den hade förmodligen varit en del i ett tidigare övningsområde för minsökning och slitit sig i höststormarna. Kursens deltagare erbjöd sig genast att frivilligt åta sig kostnaderna i samband med hemtransporten till huvudstaden mot att minan kunde utgöra trofé på hedersplats vid grinden framför skolan eller på egna tomten. Den rätten förbehålles dock fartygschefen, som mycket hedersamt avstod till förmån för återanvändning. Trofé eller utfordran - det är frågan Minan bogserades av Yxlön och bärgades ombord utan missöden. Kursen lurades tyvärr på ett utbildningstillfälle att se och uppleva en minsprängning på nära, men betryggande avstånd. Men vi återgick ändå till örlogshamnen, glada åt att ha genomfört två sjöturer på en och samma dag. I brist på kockar anmälde sig genast ett par kadetter som frivilliga att ta törn i byssan för att utforska förråden ombord och tillrätta kulinariska läckerheter, en kurs som inte ingick i yrkeskursen utan inhämtats på annat håll. Noggrann tvagning föregick klädsel för ställning för utfordring med uppgift att mätta soldränkta sjöbussars hungriga bukar. Uppdraget togs på stort allvar och vidtogs omedelbart med liv och lust. Moderna minjaktmetoder Eftersom vi varit till sjöss hade vi lopp. Försvarsmakten policy medgav dock inga extravaganser då vi skulle till sjöss igen dagen efter. Moderna minjaktmetoder skulle inläras, sonartjänst med Hfn 122 vidtog där ett välkänt botteneko fick utgöra mål och hot. Praktiska övningar i manöver och hovring med inriktningar från SLC genomfördes vidare under förmiddagen. Efter lunchuppehåll på Trashalla var det dags för interaktion mellan sonar och Uven med avsökning av botten som uppgift. Fällning av övningsminföl genomfördes mycket pedagogiskt i dykburen alldeles vid vattenytan. Kursmiddag och besök och i PTK Visby simulatorhall Även denna dag var vi till sjöss och kunde således ha lopp, och det hade vi. Fast bättre, vi passade på att runda av kursen, en vecka i förtid, med en mycket uppskattad och efterlängtad middag på Avlastning av spel. Sjöofficerssällskapet Karlskrona. Äldrekursare deltog och kurskamrater från Amfibie anslöt småningom. En fin avslutning på kursen fortsatte dagen efter med kunskaper om HTM Ldo och andra högaktuella nyheter från Utvecklingsavdelningen samt besök i PTK Visby simulatorhall. Studiebesöken följdes naturligtvis av det obligatoriska besöket på Marinmuseum innan återresan till Stockholm. Hela sjöveckan var högst minnesvärd och ett oerhört viktigt led i att förädla kunskaper till färdighet. Färdighet som sedan skall jäsa till duglighet under prövning och påfrestning ombord i befattning. Order och kontraorder Sjöveckan planerades ursprungligen att genomföras på ostkusten med fartyg ur 42.mröjdiv men på grund av isläget i Stockholm blev det inställt. Möjligheten att förlägga övningen eller sjöveckan i Karlskrona på 413.mröjroten och HMS Koster dök upp som ett naturligt alternativ. Både TAP och YOP var planerade att genomföra sina sjöveckor på 413. Besättningens gästfrihet och tillmötesgående var alltsedan beslutet togs, tills vi lämnade, storartat och exemplariskt. Vi kände oss som, och var, en del av besättningen, vilken visade en enastående beredvillighet att bistå och finnas till hands. Fartyget stod näst intill helt till vårt förfogande för genomförandet av utbildning för kadetterna. Suveränt och naturligtvis ovärderligt vilket också ledde till mycket goda utbildningsresultat. Med stor tacksamhet och erkänsla sänder ROP MIN Yk 2003 sina utmärkta högaktningar till fartygschefen och besättningen på HMS Koster och hoppas att yngrekursarna får samma möjligheter nästa år. KN FREDRIK ROSENGREN Kurschef ROP Min Yk 2003 SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

11 tjänstgöring förbundsnytt Dags för uppdatering Några gånger per år inkallas 4. minkrigsflottiljens reservofficerare för information samt befattningsutbildning. Uppslutningen vid dessa tillfällen brukar vara god. Så även under de fyra dagarna i slutet av mars, när det var dags för insatsorganisationens reservofficerare att uppdatera sina kunskaper. Totalt var cirka 120 RO tillhörande korgarna inkallade och de flesta slöt upp. Bättre kontakt Korgsystemet är nu delvis omstrukturerat med bland annat nya korgchefer och korgadjutanter. Strävan är att förbandets kontakt med reservofficerarna skall bli ännu bättre och det är främst korgadjutanternas uppgift att sköta kommunikationen mellan korgchefen och hans reservofficerare. Korgchefernas framförhållning skall också förbättras och ambitionen är att ha tätare utbildningar, övningar och tjänstgöringar. Reservofficeren förväntas dock fortfarande själv vara aktiv och ta initiativ till egen övning genom att även tjänstgöra vid andra tillfällen än när det är korgaktiviteter. Många möjligheter Grundtanken med korgsystemet är det skall vara flexibelt; både för Försvarsmakten och för den enskilde reservofficeren. Beroende på omständigheterna skall officeren kunna byta mellan olika typer av placeringar i insatsorganisationen, Nationella skyddsstyrkorna, tjänstgöring i GRO eller inom internationella insatsorganisationen. Cheferna sluter upp Att 4. minkriflj anser att befälsorienteringarna är prioriterad verksamhet märks inte minst på att många av förbandets chefer tar tillfället i akt att träffa reservofficerarna och informera om verksamheten. Så även i mars. Flottiljchefen, kmd Claes-Göran Hagström informerade om förändringsarbetet inom Försvarsmakten och arbetet inför Försvarsbeslutet, gav förbandsinformation med nyheter och utveckling inom minvapnet samt informerade om arbetet med ett nytt bemanningssystem och ny verksamhetsledning. Ställföreträdande chefen för personalsektionen, örlkn Hans Tornerhjelm rapporterade om senaste nytt beträffande löner och RALS-avtal, bemanningsfrågor samt utbildning; både nivåhöjande och övriga kurser och uppmanade reservofficerarna att söka dem. Sedan tog personalhandläggaren lt Fredrik Skog över och gick bland mycket annat igenom FM nya kommandostruktur. Tillfälle till möten Vid dessa befälsorienteringarna får reservofficerarna inte bara tillfälle att bli uppdaterade på vad som händer inom Försvarsmakten och få kompletteringsutbildning i sin befattning, de får också en möjlighet att träffa inte bara sina reservofficerskollegor, sin korgchef och korgadjutant, utan också förbandets chefer. Befälsorienteringarna blir därför också ett mycket bra komplement till personalhandläggarnas kontakter med de enskilda reservofficerarna. ANNE LARSSON Fortsättning från sidan 6 kesofficer på deltid. Att arbeta aktivt med rekrytering är en viktig punkt på dagordningen, förbundet har potential att minst dubblera sitt medlemsantal och det är de förtidsavgångna YO som måste attraheras. Ju fler desto bättre SFRO skall inte heller i fortsättningen vara en egen facklig organisation utan en del i SROF eller liknande organisation. Det är dock en viktig uppgift för förbundet att deltaga i arbetet med de fackliga frågorna. Förbundet måste arbeta aktivt på att uppmuntra fler medlemmar att engagera sig i förbundsarbetet. Även om det redan idag finns många som är aktiva, finns det alltid plats för fler. Ett sätt att locka intresserade kan vara att sprida uppgifter och begränsa dem i tid och omfattning. Projektgrupper kan vara ett sätt och att skapa fler kontor under styrelsen ett annat. Något att arbeta på är också att bredda kontakter med Navalakademierna. Nästa steg i höst När dagen var till ände stod det klart att det sannerligen inte saknas idéer, visioner eller engagemang i förbundet. Nya intressanta tankar har väckts och funderingar har satt igång, och säkert dyker det upp fler till nästa seminarium i höst, då förhoppningsvis än fler medlemmar kan deltaga! ANNE LARSSON 11 SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

12 utbildningsexpeditionen 2003 HMS Carlskrona vid en glaciär i Magellans sund FOTO: VPL BOBBY HERRSTRÖM OCH VPL OSKAR MALMQVIST. En RO-fylld expedition Efter tre månaders bortavaro och tillryggalagda distansminuter förtöjde HMS Carlskrona i Karlskrona på Sveriges nationaldag. Nedan följer en beskrivning av resan, dess besökta platser, om utbildningen och livet ombord. Innan expeditionen genomgick HMS Carlskrona en halvtidsmodifiering som dock inte blev helt klar och tillsammans med ett stort maskinhaveri under hösten, gjorde detta att expeditionen fick flytta fram losskastningsdag och tyvärr även minska antalet dagar. Men hela besättningen om ungefär 150 man och 5 kvinnor höll hoppet uppe och slet för att HMS Carlskrona skulle kunna kasta loss så snart som möjligt. Dags för avfärd! Så - den 10 mars 2003 kl kastade HMS Carlskrona äntligen loss från mob-kajen i Karlskorna. Under första delen av expeditionen fokuserade man på skyddstjänst, eftersom både de cirka 40 eleverna samt stambesättningen, på grund av varvsvistelsen, inte var samövade i detta mycket viktiga moment. Så småningom fick dock alla bra grepp om hur slangar skulle kopplas, var brandposterna fanns och hur man kopplade upp skum. Via Kielkanalen, Engelska kanalen, Biscaya, Madeira och Kanarieöarna tog sig HMS Carlskrona först till Kap Verde, ögruppen i Atlanten utanför Senegals kust. En ögrupp där det råder brist på vatten; öarna ser bitvis ut som månlandskap. Värmen var tryckande för besättningen som kom direkt från vinter i Sverige, men det var sannerligen skönt att komma iland efter en vecka på Atlanten. En trevlig ögrupp som var kul och intressant att ha besökt men ett besök räcker. Kristusstatyn i Rio de Janeiro Rio!!! Andra stoppet på expeditionen ville dock många i besättningen gärna åka tillbaka till: Rio de Janeiro och Isla Grande i Brasilien. Det sägs att Rio de Janeiro är en av världens ståtligaste städer att anlända till sjövägen. Och det måste vara sant! Att se stränderna Ipnema och Copacabana, Sockertoppen och Kristusstatyn vid angöring, vilken upplevelse! Fartyget stannade fem dagar i Rio och färdades endast en dag för att komma till paradisön Isla Grande som ligger väst-sydväst från Rio de Janeiro. En ö med vita stränder, höga gröna berg och papegojor. Hit vill man definitivt åka fler gånger! Under detta stopp fick eleverna genomgå utbildning i de skeppsbåtar som finns ombord. Vilken miljö att framföra dessa på, bättre lektionslokal är svårt att hitta. Storm och solnedgångar HMS Carlskrona följde sedan Sydamerikas ostkust ner mot Eldslandet i södra Chile. Norr om Falklandsöarna stiftade besättning och fartyg för första gången bekantskap med ett riktigt oväder. Vågorna var 8-9 meter höga och en del av utbildningen fick ställas in. Många i besättningen fick en ofrivillig bantningskur och plötsligt var det väldigt populärt att befinna sig i gymmet vid motionscyklarna som är långt ner i fartygets akterparti... Stopp nummer fyra var i Punta Arenas, Chiles (och världens) sydligaste stad. Inga pingviner siktades, men sol- SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

13 utbildningsexpeditionen 2003 Saint Berthelémys huvudstad Gustavia Några av RO-bröderna äter frukost på helikopterdäck Med den chilenska fregatten Lynch Elever lär sig navigera med hjälp av sextant. Den glömda Inkastaden Maccu Picchu nedgångarna över Eldslandet var underbara. Besättningsbyte och samövning Expeditionen fortsatte genom det fantastiska Magellans sund och upp till Valparaiso på Sydamerikas västkust. Här byttes eleverna ut och vistelsen varade i fem dagar. Utbyte med chilenska flottan skedde samt utflykter för besättningen. En samövning genofördes med den chilenska fregatten Lynch. Det övades bland annat optisk signalering, formell taktik, bunkring till sjöss och minlotsning. Ett uppskattat moment ombord. Utflykt till Maccu Picchu För första gången i HMS Carlskronas historia besöktes sedan Peru och Limas hamnstad Callau. En stor hamn där närområdet var ganska stökigt och besättningen fick rekommendationer att ta taxi till och från hamnområdet. Delar av besättningen tog tillfället i akt att bege sig på en två dagar lång resa in i landet med flyg och bland annat besöka den glömda Inkastaden Maccu Picchu. En av expeditionens absoluta höjdpunkter! Välbehövd vila på "svenskön" Panamakanalen passerades ut i Karibiska havet och fartyget stannade till ett dygn på den amerikanska basen Roosevelt Roads på Puerto Rico för bunkring och sedan till den före detta svenskön Saint Barthelémy. En minst lika underbar ö som Isla Grande. Besättningen togs emot på ett mycket bra sätt och fick möjlighet att under några dagar vila ut med bad, sol och uteliv. Fint besök ombord i Cartgena Sedan väntade nio dygn på Atlanten och efter passage av Gibraltar besöktes Cartagena i Spanien. Under de olika hamnbesöken skedde utställningar med bland annat försvarsindustrin och seminarier ombord. Cartagena var inget undantag och fartyget besöktes av både den svenska och spanske försvarsministern samt Marininspektören. Efter detta var det bara passage av Gibraltar, Biscaya och Engelska kanalen innan HMS Carlskrona via Nordsjön förtöjde i Lysekil för en tullinspektion. Sista kvällen innan hemkomst till Karlskrona låg fartyget till ankars utanför Karlshamn för i ordningsställande inför hemkomst samt skeppsafton. Hemma igen På en stålande solig nationaldag förtöjde så HMS Carlskronas traditionsenligt vid mob-kajen kl Cirka personer inklusive Marininspektören och Marinens Musikkår stod på kajen och strax efter förtöjning fick äntligen besättningen träffa sina nära och kära. Nu skall HMS Carlskrona avrustas igen för att fortsätta sin halvtidsmodifiering vid Karlskronavarvet och skall vara helt klar i december i år för att sedan i början av nästa år ge sig ut på Utbildningsexpedition Reservofficerare i besättningen Av den 45 man stora officersbesättningen var inte mindre än nio RO-bröder. Sammanhållningen var som vanligt mycket god. Tjänsterna som stridsledningsofficer, minofficer, signalofficer, stridsledningsbefäl, 1 maskinist, eldledare akter, sjukvårdsbefäl, navigeringsstyrman och andre signalofficer bestreds alla av reservofficerare. Mångfacetterad utbildning Utbildningen ombord var varierad och genomfördes för både officerare, elever och värnpliktiga. På schemat fanns bland annat båttjänst, skjutning, skyddstjänst, navigering, sjukvård, moral, etik och vakttjänst. HMS Carlskrona är en annorlunda och bra plattsform för utbildning under sina resor som man ombord måste se till att ta tillvara. Dessutom ges besättning underbara tillfällen att lära känna främmande kulturer och se saker som man annars aldrig skulle ha möjlighet att besöka. Ett minne för livet Minnena och upplevelserna är många för den återvändande besättningen och en resa som man definitivt inte vill ha ogjord. KN MIKAEL HOLM Stridsledningsofficer HMS Carlskrona 13 SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

14 Examen med skönsång Onsdagen den 18 juni 2003 genomfördes examensceremoni i Amiralitetskyrkan i Karlskrona och 21 nya fänrikar tillfördes flottans reserv. Efter ett års utbildning väntar nu ett års tjänstgöring, "fänriksåret", ombord vid flottans fartyg och förband. Iett strålande sommarväder genom fördes examensceremoni för 39 kadetter tillhörande reservofficersprogrammet 03 från Marinen, varav 21 från flottan. Ceremonin leddes av Chefen för marintaktiska kommandot, tillika ställföreträdande marininspektören, brigadgeneral Bengt Andersson. Svenska Flottans reservofficersförbund var representerat av förbundsordförande Per-Anders Emilsson som utdelade bokpremium till Bäste kamrat, kadett Carl-Hampus Rosén. Efter examensceremonin i Amiralitetskyrkan Ulrica Pia serverades traditionsenligt buffé för de nyutnämnda fänrikarna och anhöriga på Marinmuséum. Ett år med intensiv utbildning Reservofficersprogrammet 2003 påbörjades i Karlskrona i september Utbildningsrytmen är från och med denna kurs ändrad så att programmet börjar i september och examen rop 03 fhs hrok Årets reservofficersprogram har en egen kör vilken framförde "Sveriges flagga" vid examensceremonien i Amiralitetskyrkan. äger rum i juni månad, året efter. Året har varit intensivt för kadetterna och utbildningen har hållit ett högt tempo. Teoretisk utbildning vid Örlogsskolorna, navigationsutbildning vid Skoldivisionen och skonertsegling har varit några av hörnpelarna under utbildningsåret. De nyutexaminerade fänrikarna är de första i det nya utbildningssystemet som i stort påminner om hur flottans reservofficersutbildning har genomförts under hela efterkrigstiden. Principen rekryteringutbildning-befattning- tjänstgöring har från och med årets kurs implementerats i hela Försvarsmakten, och samtliga nyutexaminerade fänrikar genomför från och med nu ett obligatoriskt tjänstgöringsår i grundorganisationen eller utlandsstyrkan i direkt anslutning till utbildningen. Avdelningschef för årets kurs har varit örlogskapten Henrik Ramner från 3. ytstridsflottiljen, som kommer att kvarstanna även för nästa kurs, ROP 04. Ställföreträdande avdelningschefer har varit kapten Girion Blomdahl och kapten Karl Wesslau från 4. minkrigsflottiljen. FREDRIK SKOG Fortsättning från sidan 7 utbildning ur rektorns för FHS, Henrik Landerholm, hand och samma dag utnämndes 6 nya örlogskaptener i Flottans reserv av respektive förbandschef. Utbildningen vid FHS är ett naturligt steg i utvecklingen för en reservofficer med intresse för Försvarsmakten, visat genom tjänstgöring och deltagande i övningar. Utbildningen ger färdighet att kunna tjänstgöra på högre nivå i staber och möjlighet att utvecklas i rollen som officer. Nedgång i elevantal Av någon anledning är antalet elever till FHS HROK reducerat till 8 för hela Marinen. Detta verkar vara på tok för lite om en jämförelse med behovet av officerare på nivå 4 görs och detta mappas med åldersstrukturen på de reservofficerare i Flottan som idag är örlogskaptener. Detta är något för personalcheferna i Flottan att fundera över inför nästa runda av det strategiska personalarbetet. Jag kan dock bara rekommendera alla som någon gång ägnat en tanke åt att studera vidare i Försvarsmaktens regi, att söka FHS HROK! CARL ALSTRÖMER Har du glömt att meddela kansliet din e-postadress? Du vill väl inte missa information om evenemang, föredrag och kurser? SFRO på kartan På många allmänna platser samt såklart i Sverigehuset kan man nu hitta Infokarta 2003 STOCKHOLM, Djurgården-Östermalm-Gärdet. I denna hittar man, förutom en deltaljerad karta med värdefull information över rubricerade områden, även en översiktskarta över Stockholm City med gaturegister och spårvägskarta samt detaljerade lokal information med telefonnummer mm. När SFRO fick erbjudandet om att ha med våra adress- och telefonuppgifter tog vi chansen. Vi har fått ett antal exemplar och vill du ha en karta, kontakta kansliet. SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

15 kalendarium 2003 SFRO augusti SFRO Sommarskola, Höllviken 15 augusti Manusstopp SFRO-nytt september Nordiska Marina Tävlingar, Finland Oktober Höstmanöver - håll utkik på hemsidan! 15 november Manusstopp SFRO-nytt 24 november Framtidsseminarium del 2, kl december Kurs "Internationella insatser" Försvarsmakten Augusti v SAMMARIN 03, Västkusten September v Open Spirit Ubåtsvapnet 100 år Malmö maj-juli 17 maj - 20 juli Utställning på Malmö musser Göteborg augusti - oktober 1 augusti - 26 oktober Utställning på Göteborgs maritima centrum augusti 2003 Evenemang i Göteborg Museer Sjöhistoriska museet "Mellan Hägg och Sillén" Utställning om marinmåleri mm augusti Sprakande sjöslag i kanalen! 200-årsjubileum med anledning av John Ericssons födelse. 16 aug kl 1400 återskapas slaget om Hampton Roads 1862 mellan Merrimac och Monitor på Djurgårdsbrunnsviken. Filmvisning för barn: Se hemsidan. Museer Vasamuseet Trädgårdsvisningar. För tider se hemsidan Marinmuseum "Gå till botten" En utställning under vattenytan om marinarkeologins spännande värld. 14 juni - 31 augusti "Den seglande örlogsflottan" Guidade visningar. För tider och språk se hemsidan. 14 juni - 17 augusti Visning av minsveparen Bremön och fullriggaren Jarramas. Kl augusti "Örlogsstaden Karlskrona, ett världsarv" Visning mån, ons, fre kl juni - 10 augusti Världsarvsvandring på varvet. Dagligen kl , 17 och 31 juli "I Ehrenswärds och Törnströms fotspår." En världsarvsvandring i två delar genom konst och arkitektur. Föranmälan obligatorisk. Vaxholms fästningsmuseum Öppet dagligen 23 juni - 31 augusti mellan kl I nästa nummer... * Sommarskolan 2003 * Malmökretsen på seglats * Nordiska Marina Tävlingars 50-årsjubileum i Finland...och mer SFRO-NYTT juli sidor , 16.06

16 Posttidning B Returadress: SFRO Box 5417, Stockholm Internationell tjänstgöring - officeren härtill nödd och tvungen? Internationella uppdrag är en av försvarsmaktens huvuduppgifter och per den 1 juni i år har riksdagen beslutat om obligatorium för yrkesofficerare att deltaga i internationella uppdrag. Från den 1 januari 2001 har marinen haft en snabbinsatsstyrka i beredskap för uppdrag internationellt. Uppgiften att beredskapssätta fartyg och personal gick då till Chefen för 4. minkrigsflottiljen, som under hösten 2000 klargjorde IM 01. Uppgiften innebar rekrytering av ca 150 personer, varav hälften civila före detta värnpliktiga, samt iordningställande av 2 minjakter, ett lagfartyg samt en röjdykargrupp. I händelse av insats, vilket är ett regeringsbeslut, har beredskapssatt personal 7 dagars inställelsetid, 30 dagar utbildning och förberedelser i Sverige och därefter 6 månader i mission. IM 01 följdes av IM 02 och för närvarande är IM 03 i beredskap fram till hösten Nytt för i år är att såväl 2. ytstridsflottiljen som 1. ubåtsflottiljen ställt styrkor i beredskap med respektive två korvetter, ett lagfartyg, samt en ubåt med besättning, ledningsgrupp och lag. Totalt har Marinen idag knappt 450 personer i beredskap, såväl yrkesofficerare, reservofficerare, civila i officersbefattningar samt civila matroser och missionsområdet är definierat till Europa med närområden, vilket ofta likställs med områden inom 400 mil från Bryssel. Att stå i beredskap till insatsstyrkorna har samtliga hittillsvarande rekryteringstillfällen varit frivilligt för såväl officerare som civila. Denna frivillighet för officerare har varit en källa till diskussion då man bl.a. vid nominering till skolor och löneförhandlingar har tagit hänsyn till officerarnas vilja till att stå i beredskap. Vidare så innebär den personalram Flottan har, att varje officer måste stå i beredskap var tredje till vart fjärde år, vilket gör att dagens problem med rekrytering till styrkorna ter sig än värre. Vid tjänstgöring i insatsstyrkorna lyder samtliga anställda under lagen om Utlandsstyrkan, vilket fram till nyligen innebar att såväl civila som officerare erhåller en tidsbegränsad anställning vid Försvarsmakten. Två praktiska följder av detta är att matroser ej är att se som värnpliktiga då de erhåller samma anställning som officerare och att officerare med sin normalanställning vid Försvarsmakten måste vara tjänstlediga från sin normalarbetsgivare, Försvarsmakten, för att åter anställas vid, just det Försvarsmakten. Riksdagen beslöt under våren om ändringar i lagen om Utlandsstyrkan och att det för försvarsmaktsanställd ej längre är nödvändigt med tjänstledighet för tjänstgöring i Utlandsstyrkan. En konsekvens av detta blir då att yrkesofficerare kan kommenderas till tjänstgöring, såväl nationellt som internationellt man har skapat ett obligatorium för yrkesofficerare. Kvar finns nu parternas förhandlingar om ersättningsnivåer, hemresor, försäkringsskydd, mm att lösa, men konstateras kan att försvaret tagit ytterligare ett steg på den internationella arenan. Reservofficerare kan inte på samma sätt kommenderas och faller således inte under obligatoriet, men sannolikt finns digra arbetsuppgifter att ta tag i här hemma den dag en styrka ger sig av således en möjlighet för tjänstgöring i grundorganisationen för intresserade reservofficerare. Riksdagens beslut ligger helt i linje med försvarsberedningens senaste utspel att Försvarsmakten efter nästa försvarsbeslut endast skall ha en huvuduppgift väpnad strid nationellt såväl som internationellt. Frågan är dock om inte Försvarsmakten som organisation också är oerhört intresserad av att spela vidare på den internationella scenen. I en tid med obefintlig hotbild mot landets territorium, åtminstone i form av reguljära styrkor, måste nationens försvar hitta nya uppgiftsområden för att motivera årliga anslag omkring 40 miljardersstrecket. Sett ur ett existensberättigande tvingas försvarsmaktens företrädare se till att dess personal accepterar de förändringar, vilka inte sällan ses som försämringar, som internationaliseringen innebär. Detta innebär färre dagar med normalarbetstid (dvs. 8 timmar) och fler längre perioder med bortavaro från hemmet i likhet med många andra länders sjöstridskrafter. Ett inte alltför enkel pedagogisk nöt att knäcka men absolut nödvändig! CARL ALSTRÖMER Rekryterings- och bemanningsansvarig för IM 03 SFRO-NYTT juli sidor , 16.06