Informationsblad 2014 om året som gick, Livgardets kamratförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsblad 2014 om året som gick, Livgardets kamratförening"

Transkript

1 Informationsblad 2014 om året som gick, Livgardets kamratförening

2 Styrelsen Innehåll Ordförandes ledare Hälsning från Chefen LG Mitt bokslut som C LG Året som gick Livbataljon Gardistutbyte från Danmark Slagfältet Verdun 3 verksamheter på Livgardet: IntUtbE, Hemvärnet Stockholm, Hundtjänstenheten. 7.Bataljonen-året som gått Gardistutbyte i Norge Julhälsningar Större krigsförbandsövningar... Vi gratulerar Sveagardesföreningens styrelse efter årsmötet 2014 Ordförande Kent Edberg Vice ordförande Leif Ölmeborg Sekreterare Lena Tydén Kassaförvaltare Olle Strid Klubbmästare Robert Edstein (vilande, pga utlandstjänst) 1.e vice klubbmästare Carl-Erik Lindh 2.e vice klubbmästare, gardistutbyte Anders Ahlner Materialförvaltare Anne-Charlotte Gavelfält Redaktör Anna Hanborg Info och Webbansvarig Lars Lindblad Vice info och webbansvarig Pontus Dahlström Ledamot Göran Forsell Fritz von Dardels bilder Sveagardesföreningens Årstidskrift. 1 nummer per år. Redaktör/tidningsproducent: Anna Hanborg Redaktionskommitté: Anders Ahlner, Pontus Dahlberg, Lena Tydén, Leif Ölmeborg Tryckeri: KAIGAN Planerade medlemsaktiviteter i Sveagardesföreningen 2015 Obs! Med reservation för ändringar! Inbjudningar skickas ut. 14 jan 14 januari är Livgardets 494 årsjubileum: C LG, besök i regementsmuséet, Ceremoni, samkväm på mässen Plats: Livgardet, Kungsängen 10 feb Vintermöte med föredrag och förtäring. Andreas Gustavsson Eldöverfallet i Afghanistan. Plats: Militärsällskapet 29 april Årsmöte med pubkväll Plats: Karlberg 22 maj Vårmöte med Besök i Riddarholmskyrkan, Samkväm i Riksdagshuset 29 maj Veterandagen. Gemensam samling inför ceremonin samt samkväm efteråt. Plats: Sjöhistoriska Muséet 6 juni Nationaldagsfirande (Marsch till Skansen) Samling Kungsträdgården 23 sept Besök vid SOS larmcentral under Johannes brandstation 15 okt Pubkväll med föredrag; Genmj Gunnar Karlsson, C MUST Plats: Milsällskapet 12 nov Höstmöte med förtäring Föredrag/Information ev. ÖB Sverker Göransson Plats: Karlberg December kring 2:a advent, Julvesper LOV/se särskild inbjudan Plats: Gustaf Adolfskyrkan 24 dec Julaftonsmottagning Plats: Riddarhuset Bilder framsida:n Livbataljon (dito foto), LG museum, Granhammar 14/1, Fort Douaumont. Foto:A. Hanborg

3 Ärade Sveagardister! Sveagardesföreningens styrelse hoppas att du i detta nummer av vår medlemstidning ska finna en intressant läsning om vad som hänt under året på såväl Livgardet som inom vår förening. Även detta år har några av våra aktiviteter mött större intresse än andra. Tyvärr har intresset ibland varit så litet att vi tvingats ställa in planerade verksamheter. Vi beklagar detta men vissa aktiviteter kräver så mycket planering och en del kostnader som det inte vore försvarbart att genomföra med för få deltagare. Styrelsen emotser tacksamt förslag på aktiviteter som medlemmarna önskar och är beredda att genomföra. Vår målsättning att öka medlemsantalet och samtidigt åstadkomma en föryngring har med Daniel Isbergs idoga arbete lett till att vi i år har fått 128 nya medlemmar. Vi välkomnar alla dessa nya medlemmar i vår förening och tackar Daniel för hans initiativ och engagemang. Av årets planerade verksamhet återstår nu bara vår traditionella julaftonsmottagning på Riddarhuset. Vi hoppas att du trots julstöket finner tid att komma och träffa gamla och nya vänner och att vi får möjlighet att tillönska varandra en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Vi hoppas också att så många som möjligt följer med och övervarar den efterföljande högvaktsavlösningen på Slottet där vår förening sedvanligt ombesörjer att gevärsposten får en traditionell minnesgåva. På det nya året träffas vi traditionsenligt den 14 januari, som är dagen då Livgardet högtidlighåller minnet av förbandets grundande. Detta år firar vi 494-årsjubileum och vi samlas kl 1200 för föredrag och besök på Regementsmuséet innan vi deltar i själva högtidsceremonin som börjar kl 1530 utanför Granhammars slott. Efter ceremonin finns möjlighet att inta en enklare måltid på mässen tillsammans med Livgardets traditionskårer och därefter stifta bekantskap med såväl det unga Gardet som övriga föreningsmedlemmar. Föreningens vintermöte genomförs den 10 februari på Militärsällskapet där Kn Andreas Gustavsson berättar om sina erfarenheter från Afghanistan 2010 där vi får möjlighet att ta del av något av dagens vardag för en Livgardist. I samband med detta får vi möjlighet att äta en bit mat tillsammans och tid för en stunds samkväm. Årsmötet genomförs den 29 april preliminärt på Karlberg och vi återkommer med en särskild kallelse till detta. Även under detta år har styrelsen samarbetat med Livgardets Dragoners Kamrat- och Veteranförening och LOV för att öka programutbudet för att skapa så stort intresse som möjligt. Vi har funnit samarbetet lyckat och avser att om möjligt utöka detta ytterligare under det kommande året. Vi hade planerat för en gemensam medlemstidning men inte lyckats med detta innevarande år. Vi avser att göra ett nytt försök nästa år för att om möjligt kunna täcka in mer av Livgardets verksamhet som kan vara av intresse för alla våra gemensamma medlemmar. Vi har en förhoppning om en större uppslutning vid nästkommande års Nationaldagsfirande på Skansen och avser att bjuda in Livgardets övriga kamratföreningar att deltaga tillsammans med oss. Med en tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År och en förhoppning om att få se många av er under det kommande årets verksamhet hälsar jag er med vårt motto POSSUNT NEC POSSE VIDENTUR Kent EdbergOrdförande

4 Foto: Paula Levänen En soldat har kommit hem Den 2 juni fick jag den stora förmånen och det stora förtroendet att bli chef för Livgardet. Som före detta KB-elev från juni 1979 så har det självklart satt sina spår. Det faktum att jag också fått vandra via plutonchef, kompanichef, bataljonchef samt även stf regementschef gör att jag är beredd att anta utmaningen. Jag är mer än medveten om det faktum att ingen klarar detta själv, att hantera verksamheten vid Livgardet är och kräver ett lagarbete. Att komma hem till det nuvarande Livgardet innebär också någonting helt annat än vad det var 1979 eller för bara fem år sedan. Inte minst gällande den mycket varierade och breda verksamhet som Livgardet i dag innehåller. Den fascinerande koppling som finns till både internationella men också nationella ansvarigheter ger olika perspektiv vilka alla är angelägna och viktiga. Kring alla våra egna ansvarsområden finns dessutom olika enheter som vi dels ska stödja och dels är beroende av för vår och Försvarsmaktens totala verksamhet. Vårt existensberättigande bygger på att Försvarsmakten ytterst ska kunna utöva väpnat våld för att skydda vår nation. Förmågan till väpnad strid är avgörande. I detta har alla våra enheter någon form av ansvar. Det kan till exempel ibland innebära att verksamheten måste omprioriteras, så att det går att genomföra skjutning på fältet före annan verksamhet vid olika delar. Jag anser mig väl känna till förutsättningarna för, samt viljan och önskemålen hos dem som verkar i våra förband. Vi gör alla vårt bästa för att leva upp till dessa önskemål och behov. Ni alla; chefer, befäl, soldater, civilanställda och inte minst alla verksamma frivilliga i hemvärnet, andra frivilligorganisationer eller kamratföreningar, har mitt fulla förtroende och ni förtjänar respekt. En avgörande period Livgardet står, likt Försvarsmakten i sin helhet, inför en turbulent och händelserik tid. Kom dock ihåg att vi i allt detta ska hålla fokus på vad vi har, gör och kan. Vi kan ännu inte beskriva exakt vilka konsekvenser som det nyligen genomförda riksdagsvalet, respektive eventuellt kommande organisationsarbete får för oss. Min bedömning vad avser våra förband är dock att dessa uppgifter kvarstår i minst nuvarande omfattning. Betydelsen av förband för försvaret av rikets huvudstad understryks särskilt, även i Försvarsberedningens rapport undertecknad 15 maj Jag har med stolthet kunnat följa flera verksamheter under hösten, under insats, träning samt inte minst garnisonstjänst. Jag kan konstatera att Livgardet både har, gör och kan. Hur kan detta vara möjligt? Jo, tack vare vår fantastiska personal men också alla er som verkar i och stödjer våra kamratföreningar. Frivilliga insatser är väsentliga för genomförande och bevarande av många av våra traditioner. Stort tack för dina insatser. Jag vill framföra min stora beundran för allas vår förmåga att hantera uppkomna problem och att se möjligheterna. Bra jobbat, fortsätt så! Jag önskar oss alla lycka till med våra uppgifter och förhoppningsvis ses vi ute i verksamheten! Possunt Nec Posse Videntur Överste Christer Tistam, Chef Livgardet

5 Lite kort om Christer Tistam, ny chef på Livgardet. I somras var det dags för chefsbyte på Livgardet och Överste Christer Tistam tillträdde på befattningen. Helt okänd är han inte på regementet då han varit både ställföreträdande, och under en period tjänsteförättande, regementschef på LG. Han kommer närmast från jobbet som Stabschef på Arméns Taktiska Stab, där han innan också varit chef för Operativa avd. Christer är 54 år, född i Stockholm, och sin militära karriär började han som löjtnant, examinerad från Karlberg Kapten redan 1983 och senast utnämnd överste Han har också haft flera omgångar i utlandstjänst; SFOR, KFOR samt FS18 (ISAF). Christer är bosatt i Älvsjö, gift och har 2 vuxna barn, son och dotter. Sin fritid tillbringar han tex i fritidshuset och gärna i båten i Furusundsleden, har han tid så tar han gärna en golfrunda. Sveagardesföreningen önskar Christer lycka till som chef för Livgardet! Text: Anna Hanborg Bilder från Föreningens verksamhet 2014 Julaftonsmottagningen skedde visserligen 24/ , men då det snart är dags igen vill vi gärna visa hur gemytligt det kan vara att delta i glöggminglet i Riddarhusets vackra lokalarer! Välkommen i år! Text & foto: Anna Hanborg Ovan Vänster: Glöggmingel! Ovan höger: Glöggdetaljen diskuterar. Till höger: Anne-Charlotte säljer föreningens profilprodukter; sistaminuten julklapp?

6 Mitt bokslut som Chef Livgardet Den 2 juni i år lämnade jag över befälet för Livgardet till överste Christer Tistam. Det var många tankar i mitt huvud när jag ensam marscherade ut från H-plattan till kanslihuset till tonerna samt uruppförandet av överste Hedlunds signal. Detta skedde nästan på dagen fem och ett halvt år sedan jag blev utnämnd till denna fantastiska befattning. Jag hade som ni säkert vet inte mycket erfarenhet av Livgardet innan, men jag bedömer att jag nu efter fem år på chefsplats känner vårt regemente desto bättre. För mig har det varit en fantastisk tid: med ett mångfacetterat arbete med så många duktiga och intressanta medarbetare, att därtill fått vara en liten del i vår gemensamma unika historia har varit en härlig känsla. Under min tid som regementschef har det hänt flera minnesrika men även tragiska händelser, vilka jag även tror kommer finnas kvar i våra minnen och återkomma i regementshistorian under längre eller kortare tid: Den 7 februari 2010 stupade kapten Johan Palmlöf och löjtnant Gunnar Andersson i Afghanistan under sin tjänstgöring vid FS18. Vi samlades nästa dag en måndagsmorgon för en tyst minut och ett minneskorum. Det är vår största förlust i modern tid och blev en svart tid för regementet. Låt våra tankar fortsatt gå till nära och kära samt ha våra stupade kamrater i minnet. Afghanistan har kastat sin skugga och varit en mycket levande dimension. Vi har haft ett stort ansvar och många Livgardister har tjänstgjort flera gånger i denna pågående insats. På kontoret. Foto: Anna Hanborg I juni 2010 såväl som 2013 bar vi det ceremoniella ansvaret för såväl Kronprinsessan Viktorias som prinsessan Madeleines bröllop. I strålande solsken blev det stora folkfester. Ett litet särskilt minne från förberedelserna är när jag och överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll genomförde genrep av bröllopskortegen dagen innan, och blev rodda i Vasaorden. Några av roddarna filosoferade, lite för högt, kring vem av oss som spelade vem! Därtill har flera glada men även sorgliga kungliga händelser inträffat där Livgardet deltagit: Prinsessan Lilians statsbegravning, HMK 40 år på tronen har firats, President Obamas besök, tre statsbesök (estniskt, finskt, turkiskt) nytt regementsstandar mottagits m.m. Den 1 juli 2010 beslutade även Riksdagen att värnplikten skulle bli vilande, vilket kom att påverka Livgardets struktur, arbetssätt, förhållningssätt m.m. och etc. i grunden. Det är den tredje stora förändringen av personalförsörjningen under vår 493 åriga historia, och således något som påverkar mycket och kommer ta tid innan detta system sätter sig. Inom ramen för denna process kom även beslutet om internationell tjänstgöringsplikt för oss alla, och en större bemanningsprocess i den nya Bilder vänster ovan: Farväl i Malmar., Afghanistan Nedre: Information/minnesstund 8/2 Foton Försvarsmakten

7 organisationen. Inom ramen för detta genomförde vi även en organisation med en större koppling till krigsförbanden. Som Chef Livgardet känner jag mig mycket trygg och stolt över hur alla Livgardister, och tidigare Sveagardister, hanterar och arbetar för att genomföra denna stora förändring. Vi drar nya lärdomar och försöker implementera dessa i vår strävan att vara det lärande Livgardet. Det upplever jag vara en grundförutsättning i en tid av stora förändringar, vilka inte till fullo kunnat utredas innan verkställandet. Under mina år som regementschef har stabschefen överstelöjtnant Lars Wikström samt ställföreträdaren överste Joakim Martell varit ett mycket viktiga stöd till mig, ett stort tack till dem! avvägningar mellan en mängd arbetsuppgifter och en känsla av att inte riktigt hinna med allt. I förarbetet för Militärregionerna så förordade jag att det skulle tillsättas en egen chef. Men som det nu blev så är jag samtidigt glad för att ha upplevt starten på någonting nytt och, som jag upplever det, bra. Det är bra både utifrån kontakter mot civila myndigheter, kanske främst de sju Länsstyrelserna, och att Hemvärnsbataljonerna har fått en tydligare högre chef med en stab som kunnat svara upp vid insatser samt inte minst vid KFÖ:er. Min första regionale stabschef, överstelöjtnant Leif Ölmeborg, och hans efterträdare överstelöjtnant Torbjörn Engelkes har varit mycket viktiga för detta arbete, all heder till dem! Jag kommer bära med mig en härlig känsla av min tid som regementschef, där kontakter med dig -såväl gammal Sveagardist som ung Livgardist- har varit positivt och givande! Tack för ditt fortsatta deltagande i och stöd till Livgardets verksamhet. Jag är övertygad om att vi träffas vidare och som avslutning vill jag önska dig, kamratföreningen, vår nya regementschef samt Livgardet all lycka och framgång! Text: Överste Håkan Hedlund Håkan överlämnar LG bröllopsgåva till kronprinsessparet Foto: Försvarsmakten Jag blev ganska tidigt övertygad om att Livgardesgruppen borde flytta från Kavallerikasernen på Lidingövägen till Kungsängen, framför allt för en större närhet till övningsterräng och möjligheten till mer samarbete samt integrering med verksamheten vid övriga krigsförband. Det var dock en målbild som i stort krävde nya lokaler samt till och med ett godkännande i Riksdagen. Därtill var det en utmaning i att övertyga hemvärnsrådet om det kloka i denna idé, men så skedde och vi kunde skapa ett nytt övningscentrum för våra fyra bataljoner i Stockholms län. Det är med glädje som jag nu kunnat se att det nu sker mer personalutbyten och samarbeten med Livgardets krigsförband. Militärregionerna etablerades den första januari 2013 och vid Livgardet upprättades en ny stab. Vid en liten ceremoni var de tolv hemvärnsbataljonerna representerade och vårt nya regionarbete startade. Som chef för Militärregion Mitt skulle jag nu, samtidigt som att vara chef Livgardet och kommendant i Stockholm, ta mig an markterritoriella uppgifter med de tolv hemvärnsbataljonerna i regionen; vilket naturligtvis ständigt medförde På språng utanför Livgardets stabsbyggnad. Foto: Anna Hanborg

8 Året som gick för Livbataljonen I skrivande stund är Livbataljon inne i en mycket hektisk period. Vi genomför två Bataljonsövningar på raken för att sedan direkt gå i en högvaktsperiod. Den första övningen genomförde vi enligt gammalt klassiskt koncept med bataljonsmarsch till fots för att sedan via UFA ta TILLFÄLLET och TRANBYGGE. Slutligen gemensamt genomföra bataljonsanfall i STORA SÄTRA, Livgardets anläggning för strid i bebyggelse. (Mera om detta på Livgardets Facebook). Nästa bataljonsövning kommer att kunna genomföras med anledning att Försvarmakten nu i slutet av året fått tilldelade medel för att kunna genomföra övningsverksamhet inom alla försvarsgrenar. För vår del innebär det att vi kommer att genomföra övning mitt i Stockholm och då kopplat mot vad vi skall vara bra på SIB (strid i bebyggelse) i nära anslutning till rikets statförsvarsledning. En av Livbataljons stora begivenheter inom statsceremonin är när någon verksamhet genomförs för Hans Majestät Konungen. I år fick vi den stora äran att under hösten bli inspekterade av HMK på inre borggården vilket alltid är speciellt. Livbataljon startade från Kungsträdgården med Armens Musikkår i täten och därefter 320 personer ur Livbataljon, alla i stor parad. Det var många Stockholmare som stannade upp för att ta del av detta. Efter genomförd inspektion genomförde Överkommendanten i Stockholm Generallöjtnant Salestrand medaljutlämning till personal vid Livbataljonen som genomfört mer än 75 högvaktsdygn väl genomförda, för att därefter dela ut medalj till personal som genomfört mer än 150 dygn vid våra slott. Det är många dygn för den som vet vad tjänsten innebär och vi är mycket stolta att vår personal förärats denna medalj för sina insattser. Under året genomför vi två stycken GMU (grundläggande militär utbildning) gemensamt med övriga enheter på Livgardet. Det är en tre månaders grundutbildning för de som frivilligt genomfört mönstring. Ur varje årskull räknar vi att kunna attrahera ett 40-tal rekryter för att sedan erbjuda dem en åttaårig anställning som inleds med sex månaders provanställning. Grundlönen för en soldat är kr i månaden. Vid Livbataljon började vi anställa soldater den 17 jan 2011 och i år har vi nu fått sex stycken nya 1.e Serganter som genomfört specialistofficersutbildning efter att tidigare varit anställda vid Livbataljon. Detta är mycket glädjande för Livbataljon att få detta tillskott av personal som vet vad tjänsten kräver. Inför nästa år ser vi fram mot HKH Prins Carl Philips bröllop med Fröken Sofia Hellqvist då vi med stor stolthet kommer att representera Livgardet. Inom Livbataljon har vi två traditoner att slå vakt kring och bevara, Svea Livgarde och Livgardets Dragoner vilket vi gör på ett föredömligt sätt genom att enas i vår målsättning att vara i världsklass inom den statsceremoniella verksamheten och vara ett krigsförband berett att kunna lösa tilldelade uppgifter. Text: Kapten Anders Ahlner Foto: Livbataljon

9 Gardistutbyte från Danmark i Stockholm 15/5-18/5 Den 14 maj samlades ett gäng förväntansfulla soldater och officerare ur Livbataljon och 7e. Bataljon inne på Kavallerikasernen i Stockholm inför mottagandet av de Danska gardisterna. Under dagen gick vi igenom de sista detaljerna i programmet för att vi skulle kunna ge våra Danska gäster en trevlig och minnesvärd vistelse i Sverige. Nästa dag lämnade vi kasernen tidigt och tog oss till Arlanda. Där tog vi emot våra gäster och åkte sedan ut till Granhammar. Väl på plats inkvarterade vi oss i kasern 211 och hade en samlad programgenomgång. Efter en god lunch så åkte vi ut på skjutfältet till Stora Sätra där de fick testa på att skjuta med några av våra vanligaste vapensystem, bl.a. AK5c, ksp90 och ksp58. Några fick även chansen att skjuta Granatgevär m/48. När den skjutningen var klar så transporterade vi oss ut mot Gällövsta där Sverige vs. Danmark fick tävla i något mer anrikt skytte. Nämligen musköt. En trevlig skjutning anordnad av musketerar kåren. Kvällen avslutades med en god middag och prisutdelning för bästa skytt (som givet vis vanns av hemmalaget) följt av samkväm på mässen. På fredag förmiddag besökte vi Regementsmuseet under ledning av Kapten Sten Aleman, för att sedan åka in till Drottningholmslott för en visning av parken och en kort tur inne i slottet. Insatschefen på Drottningholm Löjtnant Alexandersson överlämnade en gåva i form av en underofficers käpp till den danska underofficeren för att användas vid exercis utbildning m.m. Därefter fortsatte vi in till Kavallerikasernen och förlägga oss där. Under dagen besökte vi stadshuset och fick oss en rundvandring. Vi bjöds även på lunch av vice ordförande i Stockolms kommun. Senare på eftermiddagen delade vi upp oss på två täter: soldaterna drog ut på stan där de bowlade och åt på Marions. Officerarna och kamratföreningarnas representanter gick till Wallmans salonger för att avnjuta en god middag med trevlig underhållning. Lördagen inledes med en brunch på Kavallerikasern. Därefter ett besök på Armémuseum under ledning av en mycket kunnig och frispråkig guide, med många kopplingar till vår gemensamma brokiga historia. Sedan besökte vi Stockholmsslott där vi fick rundvandring i museet Tre Kronor, Ordenssalarna och Rikssalen. Efter det så tittade vi på vaktparaden med stor postavlösning. På eftermiddagen åkte manskapet till Gröna Lund där de tävlade i 5-kamp och roade sig. Officerarna åkte till Karlberg för att klä upp sig i högtidsdräkt, uppvärmning inför livgardetes vårbal skede med skumpa och mingel med respektive baldam. Därefter intogs en mycket välsmakande middag, med många trevliga tal, bl.a. tackade den danska kontingents chef, Kapten Jens Lund för ett mycket väl arrangerat mottagande. Det han kommer att ta med sig hem till Danmark är våra mycket väl utvecklade rutiner för fika som de fått ta del av. Efter maten bjöds det upp till dans i form av fransäs. Kvällen blev mycket lyckad. Tidigt på söndags morgonen åt vi frukost på Lidingövägen 28, följt av utdelning av gåvor från de båda Gardes föreningarna samt Regementena. Efter avtackningen åkte vi med ut till Arlanda för att ta farväl och vinka av de danska gardisterna, som trötta satte sig på planet hem till Köpenhamn. Vi tackar särskilt för det stöd som Sveagardesföreningen, Stiftelsen Drottningens hospitalkassa, Kommendantsstaben i Stockholm, musketerarkåren m.fl. har givit oss. Tillsammans har vi gjort 2014 års mottagning av danska gardister till en minnesvärd upplevelse. Text: Kapten Fredrik Majby Vi önskar övriga medlemmar God Jul & Gott Nytt År! LARS-ÅKE WESTERLING ULLA VON KUNHARDT LARS ZETTERBERG ERIK ZETTERSTRÖM LEIF ÖLMEBORG URBAN ÖSTENSSON

10 Slagfältet Verdun 2014 är det 100 år sedan första världskriget bröt ut. I tex den engelskspråkiga världen firas Remberance day poppy-day 11/11 som minnesdag över kriget offer. Poppy betyder vallmo, blomman som var talrik på de europeiska slagfälten, men dess röda färg symboliserar också blodet från alla de stupade. I själva staden Verdun i Frankrike var det aldrig några strider, men ljuden från slagfältet någon mil norröver måste ha varit väldigt påtagliga. Staden skadades dock av bombardemang. Det stora slaget om Verdun pågick från februari till december Häromåret besökte jag krigsmuseet och Zone Rouge, med Fort Douaumont, också museum, samt den stora krigskyrkogården. Redan när man kör in i området infinner sig en märklig känsla eftersom stora skyltar talar om att här får man inte campa, ha picnic osv. Här är så giftigt och farligt på grund av mängden blindgångare som är kvar. Marken är alldeles knölig, på ett onaturligt sätt, även i de områden där skogen växt upp igen. Anledningen är alla skyttegravar som en gång fanns här, men här vilar också kvarlevorna av de soldater som inte kunde bärgas. Hela området är helt enkelt avlyst som riskområde/gravfält/minnesplats. Det spelar ingen roll hur många bilder och filmer man sett från detta krig; att besöka dessa platser gör historien så påtaglig och hjärtat sjunker trots att det är en strålande högsommardag. Delvis utgrävda skyttegravar. Delvis utgrävd skyttegrav då insåg Frankrike sitt misstag. Under slaget använde tyskarna fortet som en ointaglig bas att utgå ifrån, det återtogs dock i oktober av franska soldater från kolonierna. Det är kilometer efter kilometer med gångar i fortet, Toppen/ taket på Fort Douaumont, med milsvida utsikt Fort Douaumont byggdes i slutet av 1800-talet, och förstärktes senare. Det har milsvida utsikt runt om så tanken var nog god. Men i början av kriget så tyckte man att det saknade funktion och en mindre underhållstyrka var det enda som fanns här. Därför kunde en liten grupp tyska soldater snabbt ta över fortet i februari 1916; först Gångarna inuti Fort Douaumont

11 I denna rasade gång vilar 679 tyska soldater Exempel på konsthantverk i skyttegravarna men endast en liten del är tillgänglig för besökare. Hela anläggningen är en akustisk mardröm eftersom alla ljud förstärks och ekar långt bort. Att vara instängd här under beskjutning måste därför ha varit fruktansvärt! I en avgångarna tar det stopp med ett altare på platsen: gången murades igen efter en explosion och bakom vilar över 600 tyska soldater. En son, en man, en pappa, en bror som aldrig fick lämna denna ångestfyllda plats. Bland besökarna i fortet ser jag en grupp unga allvarliga tyska ISAF-soldater ledda av en officer som lågmält berättar om fortet. Besöket kan inte vara så uppbyggligt! Krigskyrkogården ligger på en sluttning, och raderna av tusentals vita kors syns oändliga. Här finns också andra gravar för tex judisk och muslimsk tro. Minnesplatserna jag besöker är av betydelse inte bara för fransmän utan lika mycket för tyskar och engelsmän samt andra nationaliteter som deltog i striderna. Krigsmuseet är en gripande upplevelse eftersom det beskriver vardagslivet i skyttegravarna och dess människoöden. Det visar många minnessaker, som exempelvis konstföremål som soldaterna tillverkade av granathylsor och dylikt, men det som dröjer i minnet är breven från barnen till sina pappor i kriget. Hela slagfältet Verdun är som ett monument över mänsklig arrogans, enfald och krigets vanvett där gammaldags krigsföring kombinerat med modern eldkraft blev en katastrof. Aldrig mera krig, tänkte människorna vid freden. Ack så fel de hade! Därför är Verdun ett minnesmärke över hundratusentals döda och en påminnelse om krigets tragedi, otröstliga sorg och hur viktig respekten för varje människas liv är. Har du vägarna förbi så rekommenderar jag ett besök. Text: Anna Hanborg Foto: Roger Karlsson En liten del av krigskyrkogården. Mer än stupade vid Verdun. Första världskriget pågick mellan 28/ / och över 9 miljoner soldater dog

12 En inblick i tre av Livgardets 19 enheter Överstelöjtnant Lars Wikström, regementsstabschef: Jag har blivit ombedd av Sveagardesföreningen att beskriva några av Livgardets verksamheter. Vad ska man välja? När man står inför ett sådant val blir Livgardets otroliga komplexitet och bredd extra tydligt. I år föll mitt val på vår Internationella utbildningsenhet, som snabbt har fått ställa om verksamheten mot insatsen i Mali. Mitt andra val blev Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna, som under de senaste åren gått igenom en omfattande utveckling med fokus på föryngring. Slutligen valde jag Försvarsmaktens hundtjänstenhet, vars verksamhet också sträcker sig internationellt. Allt detta och då har vi ändå bara berättat om en bråkdel del av vår verksamhet. Det finns alltid något nytt att berätta om Livgardet! Överstelöjtnant Lars Wikström Foto: LG/Försvarsmakten Nya utmaningar för Internationella utbildningsenheten (IntUtbE) I takt med att de svenska bidragen till internationella insatser förändras, så förändras också utbildningarna vid IntUtbE. Från att de senaste åren ha haft de största uppgifter inom ramen för den Natoledda insatsen i Afghanistan, så kompletteras nu verksamheten med utbildning inför den FN-ledda insatsen i Mali. Afghanistan Sveriges engagemang i Afghanistan har under de senaste åren gått in i en ny fas. I årsskiftet 2014/2015 avslutar Isaf sitt uppdrag i Afghanistan och operationen Resolute Support Mission (RSM) tar, på inbjudan av den afghanska regeringen, över. Mali Träning inför insats i Mali Foto: LG/Försvarsmakten Mali, i västra Afrika, har under de senaste åren befunnit sig i ett permanent kristillstånd med inre splittring, svaga statliga institutioner och korruption. I januari 2013 förvärrades situationen än mer när olika väpnade fraktioner och terroristorganisationer, drabbade samman med den Maliska armén och intog staden Konna. Då risken att Mali totalt skulle falla samman, med oerhörda humanitära umbäranden som följd och dessutom kunna bli en fristad för terrorister, fattade FN:s säkerhetsråd ett beslut om att sätta upp en multidimensionell stabiliseringsinsats (MINUSMA). Till denna insats bidrar Sverige med en reducerad underrättelsebataljon om 250 soldater och officerare, där K3 ansvarar för förbandet och IntUtbE för utbildningen. En av utmaningarna för IntUtbE inför denna insats är att återuppväcka kunskapen om hur FN-ledda insatser styrs och hur de leds i insatsområdet. Insatsen som kallas för MALI 01 utbildas just nu och har de senaste veckorna samtränats, bland annat på Villingsbergs skjutfält och vid en ledningsträningsövning i Karlsborg. Det som återstår i stort är en avslutande stridsutbildning vid Livgardet och förberedelser för transporten till Mali i januari Andra utbildningar vid IntUtbE Just nu tjänstgör svensk personal förutom i Mali och Afghanistan även i Sydsudan, Mellanöstern, Indien/ Pakistan, DRC Kongo, Somalia, Korea och Bosnien. De flesta av dessa utbildas också de av IntUtbE, genom det som kallas enskild rotationsutbildning (ER) vilken genomförs nio gånger per år eller, för observatörer, utbildning för enskild insats (EI) som genomförs fyra gånger årligen. Vidare genomförs också två stycken femveckorsutbildningar (GSU INT) för civila, till exempel medicinsk personal, folkrättsrådgivare och annan personal som ska genomföra internationell insats och saknar tidigare militär utbildning. Text: Överstelöjtnant Mikael Björkman, Chef IntUtbE

13 Utveckling av Hemvärnet i Stockholm Hemvärnet, med de nationella skyddsstyrkorna har med åren utvecklats mycket såväl när det gäller personal som organisation, materiel och utbildningssystem. Rekryteringen till hemvärnet genomförs på bred front mot både tidigare värnpliktsutbildade soldater och mot ungdomar som får göra en grundläggande militär utbildning (GMU). Detta har medfört att medelåldern för Livgardesgruppens hemvärnsförband i dag ligger strax under 39 år. Räknar man bara de stridande kompanierna så ligger den siffran under 35 år. Föryngringen av personalen har varit nödvändig för att lösa de uppgifter som ställs på dagens hemvärnsförband. Inom Livgardesgruppen finns fyra hemvärnsbataljoner. Hemvärnet övar Foto: LG/Försvarsmakten Hemvärnets utbildningssystem bygger på att soldaterna har avtal om att fullgöra fyra eller åtta övningsdygn per år. Hemvärnsförbanden gör en krigsförbandsövning, KFÖ, om fyra dygn varje år. Övningen är inriktad mot att öva soldaterna i förbandet som enhet vartannat år och vartannat år mot att öva soldaten i sin befattning. För insatsförbanden genomförs dessutom en särskild övning förband om fyra dygn, SÖF, varje år. Chefer, från plutonchef och uppåt, gör också en särskild övning befäl, SÖB, om två dygn varje år. För bataljonsledning och bataljonsstab genomförs en ledningsträningsövning, LTÖ, vartannat år. Den personliga materielen är i stort sett samma för alla soldater, såväl i hemvärnet som heltids- och deltidssoldater. Förbandsmateriel är i stort densamma som brigadskyttebataljonerna hade. Några enheter kommer att tillföras mörkermateriel. För hemvärnet har grupp- och plutonssambandsmateriel anskaffats liksom gruppfordon som efterhand ersätter gammal sambands- och fordonsmateriel. Detta sammantaget med personalens engagemang och goda grundfärdighet ger förband som har mycket hög beredskap att lösa kvalificerade bevaknings-, skyddsoch försvarsuppgifter. Text: Överstelöjtnant Peter Bengtsson Chef Livgardesgruppen Framåt för Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) har uppgift att förse Försvarsmaktens (FM) krigsförband med tjänstehundar. Hundtjänst bedrivs inom Armé-, Marin- och Flygstridskrafterna, inkl. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Med omkring tusen hundekipage är det en av FM större tjänstegrenar. Hundtjänsten i FM omfattar bl.a. avel, testverksamhet, dressyr, utbildning, träning, djurhållning och djurtransporter samt insatser. FHTE har utvecklat ett samarbete med polisen som fungerar utmärkt. I samband med lämplighetstest av hundarna medverkar besiktningsmän från polisen och fodervärdskonsulenterna har sedan ett år tillbaka fått stöd av polisens hundförare. Vi ser redan positiva effekter av detta vid testerna. Vi har även märkt att fodervärdarnas ambitionsnivå har ökat. De första åren deltog bara en fjärdedel av dem på alla fodervärdsträffar, i dag är motsvarande andel närmare 75 procent. Också när det gäller andel hundar som blir godkända vid test ser vi en positiv trend: 60 procent av hundar födda 2012 blev godkända. Detta kan jämföras med cirka 35 procent de första åren. Mentalindex för hundarna har ökat med motsvarande 12 enheter sedan starten. Åtgärderna för att förbättra hanteringen av hundarna under fodervärdstiden är en av orsakerna till de förbättrade resultaten. En sådan åtgärd kan vara att uppmuntra hundförare till att bli fodervärdar. (forts. nästa sida) Hundträning. Foto: LG/Försvarsmakten

14 Kursverksamhet Vid utbildningsavdelningen är de blivande hundförarna i andra omgången av den centrala hundförarutbildningen. I år är det 17 patrullhundsekipage samt tre sökhundsekipage som utbildas i Sundby på Kungsängens övningsfält. Hundförarna kommer även i år att delta på FM UndSäkC övning Silverlood där kadetter övar i förband och hundekipagen får möjlighet att öva sig inom förbands ram. Varje år genomförs en samövning mellan de nordiska länderna inom ramen för Nordefco. Årets kurs genomfördes på norska hundskolan från den 1-13 juni. Kursdeltagare kom från Danmark, Norge, Sverige, Finland, USA, Belgien, Frankrike och Holland, samt att ett antal observatörer från USA och Holland. Anledningen till ökat deltagande från icke-nordiska länder är kursens goda rykte och goda resultat som redovisats inom Nato Expert Panel Military Working Dogs, där FHTE deltar som partnerskapsland. Lyckad insats med hundekipage I slutet av maj kom de två sista hundförarna hem från Afghanistan och både hundförare och hundar medaljerades tillsammans med övriga FS 26. Det avslutade fyra år av insats med den vägsökande ammunitions och vapensökhundar. Nu påbörjas ett mödosamt arbete med att omhänderta de erfarenheter som hundförare, gruppchefer, dressörer, instruktörer och chefer på olika nivåer dragit av insatsen. Text: Major Thomas Goder Chef FHTE 7. Lätta skyttebataljon 2014 går fortsatt framåt! 7. Lätta skyttebataljon är enligt tidigare alltjämt delad med K3, där vi på varje plattform utbildar och tränar en halv bataljon på respektive plats. Från att förut varit i en situation där vi p.g.a. utlandsinsatser ständigt varit i otakt vad gäller möjligheter att samöva har vi under senare delen av året tagit rejäla kliv framåt i att samträna bataljonen och framförallt bataljonsstaben. Livgardets delar har idag i det närmaste fyllt sin personalram av heltidsanställda, och på god väg även vad gäller deltidsanställda. Vi hoppas att höstens reklamkampanjer och vårt ständigt pågående rekryteringsarbete bär ytterligare frukt under nästa år. Imponerande uppvisning Tjf C Major Andreas Johansson Foto:FM Det pågår på Försvarsledningsnivå en process där man ser över förslag till ny organisation, där Armén föreslås få brigadstruktur igen. Här deltar bataljonen med beräkningar och konsekvensbeskrivningar för olika alternativ. Den riktning som aktuella förslag pekar mot är att bataljonen blir motoriserad med pansarterrängbil 360 som fordonsalternativ istället för en lätt bataljon med terrängbil 16 som nu. Den för personalen mest aktuella frågan är, hur stor andel som ska vara heltids- respektive deltidstjänstgörande. I dessa frågor väntar vi på att Försvarsmaktsledningen och den politiska ledning ska fatta beslut om vilken väg vi ska gå. Till dess så utvecklar och tränar vi 7. Lätta skyttebataljon mot den organisation och de målsättningar som vi har just nu. Våren som gått Under våren har även vår halva av bataljonen varit delad. Hälften har varit insatta i Afghanistan med FS26 och hälften har varit kvar hemma på LG. Bataljonchefen Micael Berner tjänstgjorde som kontingentschef för FS26 och undertecknad var chef för hemmavarande styrka. De hemmavarande har utgjorts av huvuddelen av skyttekompaniet samt delar av funktionskompaniet. Kompanierna har fått tagit stort eget ansvar för egen utbildning och har varit i lite olika utvecklingsfaser. Där skyttekompaniet har haft höga målsättningar, för att kunna vara i beredskap under nästa år, har funktionskompaniets hemmavarande delar varit under rekrytering eller relativt tidigt i utbildningen och spaningspluton har full- Kronprinsmingel på befälsmässen

15 gjort sitt andra utbildningsår. 73.komp bestående av tidvis tjänstgörande har genomfört befattningsutbildning av bl.a. förare. Det är en utmaning att få dessa soldater och officerare att utvecklas i takt med krigsförbandet med den relativt begränsade utbildningstiden som de kan få på ett år. En framgångsfaktor är att rekrytera f.d. heltidssoldater som känner att de vill fortsätta sin militära karriär som deltidstjänstgörande. Det är enklare att vidmakthålla förmågor än att utveckla nya. Vår bataljonstyp är väldigt fordonstät och förarutbildning är därför ett betydande inslag i vardagen. Därtill har allt från kompanistridsskjutningar, flera befattningsutbildningar och olika former av bevakningsinsatser genomförts. Hösten som gått Foto: Ronnie Hammar Efter FS26 hemkomst har en del personalförändringar skett, bl.a. har Överstelöjtnant Berner fått ny tjänst och rekrytering av ny chef har därför bedrivits under hösten. Bataljonen välkomnar Överstelöjtnant Daniel Rydberg som tar befälet i slutet av november. Kompanichefsbyten har också genomförts på 72.komp och 74.komp under sommaren. Med anledning av den delade tillvaron under drygt 1 år (missionsutbildning inräknat), såg vi till att efter FS26 hemkomst, påbörja arbetet med att få ihop bataljonshalvan till en gemensam enhet med gemensam värdegrund. Grupperna och plutonerna fick börja med självpresentationer och erfarenhetshantering, för att därefter diskutera värdegrund och attityder. Jag tror att arbetet bidrog till att välkomna FS26 och snabbt få ihop den något splittrade personalen till effektiva grupper, plutoner och kompanier igen. Fördröjningsstrid mot en mekaniserad motståndare är en tuff uppgift som kräver analys av terrängen och egna respektive motståndarens förmågor, ned på stridsparsnivå. Foto: Ronnie Hammar Hösten har varit väldigt hektisk men stimulerande eftersom det känns som bataljonen har utvecklats. Vi har genomfört ledningsträningsövningar och en gemensam bataljonsövning i Älvdalen, där ca 400 soldater och officerare från både Livgardet och K3 deltog. Platsen och upplägget på övningen medgav att vi kunde öva både längre marsch, anfalls- och fördröjningsstrid. Här hade vi även stöd av både Ledningsregementet, Teknisk bataljon och vår egen Livbataljon för att få övningen så bra som möjligt. Vi har även deltagit i Livgardets beredskapsövning i Stockholm under hösten, där bataljonen prövade sin förmåga att skydda samhällsviktiga funktioner. Under detta händelserika år, med ibland väldigt knappa resurser, har bataljonen fått göra skäl för regementets valspråk vid många tillfällen- POSSUNT NEC POSSE VIDENTUR. Text: Major Andreas Johansson Tjf C 7.Lätta skyttebataljons delar vid Livgardet Foto: Ronnie Hammar

16 Nordiskt gardistutbyte 2014 i Norge Det var en grupp glada och förväntansfulla Livgardister som under onsdags kvällen den 18 juni genomförde de sista förberedelserna för att åka på gardistutbytet till vårt grannland Norge. Förväntningarna var höga då vi visste att vi skulle få delta i Hans majestet kongens inspektion av hans Garde. Väl framme i Norge togs vi emot av den norska delegationen som bestod av Fänrik Fagerhol och Egil Nilsen ur Norska Gardesforeningen. Vi inledde med en rundvandring på regementet, där vi bland annat fick se Pusserum (vårdlokal) och värnpliktiga med flackande blick som synades av arga och nitiska fänrikar som inspekterade deras uniformer och sängsträckning. Vi fick provskjuta deras vapen HK 416 och vi fick även en gedigen genomgång av den norska armén av förbandschefen själv. redo. Som Livgardist så är det fantastiskt att se en full bataljon som exercerar. En syn som är mycket ovanlig i vårt yrkesförsvar. En del av bataljonen var drilltroppen som bjöd på exercis i absolut världsklass. Med bland annat kast av gevär med bajonett bakåt över kamraten bakom som sedan fångades av tredje ledet som stod i givakt. Under ceremonin så inspekterade kungen varje livgardist. Efter ceremonin så var det mingel för officerare tillsammans med Kung Harald samt kronprins Haakon. Under minglet så fick vi möjlighet att samtala med kungen själv. Han var genuint intresserad av hur det nya yrkesförsvaret fungerade och vi fick besvara många frågor. Senare på kvällen så var det officerarnas stora sommarfest dit via alla var bjudna. En fantastisk tillställning som pågick långt in på natten. Därefter var det dags för förövning av ceremonin vid kungens inspektion. Då alla kommandon var på norska så gällde att höra upp ordentligt. Men för oss är inget omöjligt och vi levererade. Efter att ha övat så att lederna värkte så var det dags för pizza och kall öl på mässen. Dagen avslutades med att vi tittade på filmen Max Manus som handlade om den Norska krigshjälten med samma namn från andra världskriget. Fredagen var dagen för den Kungliga inspektionen. Efter timmar av putsande, pressande och övande var vi Lördagen genomfördes i civila kläder och bjöd på besök på slottet där vi fick bevittna vaktavlösning samt guidad tur i Oslo som avslutades med middag på restaurang och Oslos nattliv. Eftersom vi var ute till sent på natten så inledde vi söndagen med en tidig gemensam fys som bestod i att vi tillsammans med norska soldater och vår värd sprang upp på Holmenkollen. En utmärkt idé som fick de flesta att piggna till och ruska oss till liv inför den sista begivenheten som var Gardens dag då regementet var öppet för allmänheten. En insikt ifrån besöket var hur man i Norge hade förändrat synen på sitt Garde efter den 22 Juli Där hade Gardet varit snabbt på plats efter bara ett par minu-

17 ter efter bombdådet mot regeringsbyggnaden. Efter den dagen har Gardet involverats mycket mer i stödet till samhället. Sammantaget så bjöds vi på en fantastisk helg som bjöd på allt man kan tänka sig. En förbrödring hade inte bara skett mellan länderna utan även mellan Livbataljon och 7.bataljon, något som vi alla kan dra nytta av i framtiden. Text och foto: Kapten Tobias Hessle Vi önskar övriga medlemmar God Jul & Gott Nytt År! PATRIK AHLGREN MAGNUS ALMQUIST CHRISTINA ANDERBERG PER ANDERSSON HÅKAN BERGLIND GERTH BLOMBERG MIKAEL BOOX JAN BURMAN BERNDT CANEMYR ÅKE DAHLBORG GÖRAN DAHLLÖF GÖSTA DAHLSTRÖM GÖRAN DE GEER ALF M Y DE JONG JOHN DRAKENBERG P G EKLÖF VIVIAN EKMAN STAFFAN ELMGREN HANS OTTO ERIKSSON RICHARD ERIKSSON NILS FRANSSON NILS-ÅKE GRANATH BJÖRN GÄRDE DAN-OLOF HAMMAR STIG-ÅKE HENEFALK ULF HÖGSTRÖM BENGT ISBLAD EINE IVESLÄTT TORE JOHANSSON BERTIL JOHANSSON BO JUTNER JOHAN KEMPFF STAFFAN LIND NILS-ÅKE LINDEROTH PAUL LISKA TOMAS LUNDQVIST STAFFAN MARELIUS JOHAN MEDIN ULF NORGREN OLOF NYSTRÖM ANDERS OLOFSSON STIG PALM LENNART PALMÉR DANIEL PERRY JOHAN PERSSON CARL-MAGNUS PONTÉN INGVAR RITTSÉL HARALD ROSENGREN MAGNUS RUBERTSSON EDVARD RÖSIÖ FRANK RÖSVÅL ROLF SCHENSTRÖM URBAN SCHWALBE BENGT SCHYLLBERG STAFFAN SJÖDÉN ROGER SKANSER HJALMAR STAAF OLLE STRID RICHARD STRÖMQUIST BJÖRN SVANSTRÖM PER OLOF THULIN GÖRAN TOLLIN CARL ERIK TOTTIE ANDREAS TYDÉN LENA TYDÉN Medlemmar på utflykt i Ulriksdal STIG WALLIN NICKE WELIN-BERGER GÖRAN WELLNER FINN WERNER

18 Större krigsförbandsövningar med Svea livgardes brigader Det var annorlunda förr. I dag genomför Försvarsmakten främst förbandsövningar i kompani och bataljon. Många av oss något äldre sveagardister har upplevt något helt annat. Här följer några axplock som en påminnelse om den tiden, och varför det var på det viset Sedan repetitionsutbildning i krigsförband införts i början av 1950-talet kom repövningarna att få en annan karaktär än tidigare. Det blev möjligt att genomföra stora övningar med krigs-förbanden. Under regementets pansarinfanteritid ( ) hade vårt regemente utbildnings-ansvar för två infanteribrigader samt tre pansarskyttebataljoner. På hösten 1953 övades huvuddelarna av Gardesbrigaden (PB 6) under Svea livgardes sekundchefs, Thord Bonde, befäl mot stora delar av Gula brigaden (IB 1) med sveagardisten Fritz Ivar Virgin som chef. Möjligen deltog också någon skyttebataljon ur Stockholmsbrigaden (IB 31). I slutet av 1950-talet genomfördes stora förändringar i krigsorganisationen. Den så kallade Mälarkarusellen genomfördes. Då blev Svea livgarde åter ett rent infanteriregemente med bemannings- och utbildningsansvar för infanteridelarna av två brigader; Gula brigaden och Roslagsbrigaden. Den senare övertog regementet från I 8, eftersom det regementet lades ner. Samtidigt utgick Stockholmsbrigaden ur krigsorganisationen. Under perioden 1958 till 1985 grundutbildade regementet infanteridelarna av IB 1, sekundchefens brigad och IB 38, överstelöjtnantens brigad. Regementet hade dessutom ansvar både för planering och genomförande av mobilisering och repetitionsutbildning av alla förband i brigaderna. Intill mitten av 1960-talet genomfördes repetitionsutbildning i krigsförband Övlt Perry vart sjätte år. Det var två veckors befälsutbildning och fyra veckors utbildning i hela krigsförband. Utbildningen i förband började med flera dygns mobiliseringsövning, sedan följde utbildning i kompani och bataljon samt en dryg veckas slutövning innan avrustning skedde på mobiliseringsplatserna eller i anslutning till kasern. För regementets del innebar utbildningssystemet, att det vart tredje år genomfördes repetitionsövning med brigadomgång : hela brigaden utom två skyttebataljoner, dvs mer än man. Brigaden förstärktes ofta under slutövningen med en till två bataljoner ur annat regemente. Fienden kunde vara var en inkallad cykelskyttebataljon och/eller värnpliktiga under grundutbildning (övningsbataljonen). Ibland deltog i övningarna, förutom A- och B-sidans förband, även särskilda C-styrkor. Övningsledningen satte in dessa för att i stort och smått kunna styra övningsförloppet. Då VU 60 infördes blev repetitionsutbildningen förändrad. Förbanden övades kortare tider men oftare, vart fjärde år, och då i form av två befälsveckor och knappt tre förbandsveckor. För regementets del infördes systemet i praktiken 1967/68 och innebar en hårdare belastning än tidigare: brigadomgång vart annat år. Slutövningarna genomfördes på samma sätt som tidigare, men sedan militärbefälhavarna 1966 blivit högre operativa chefer övades ofta inte bara arméförbanden tillsammans, utan förband ur marinen och flygvapnet deltog också. Brigadövningar på 1960-talet genomfördes höstarna 1962 i norra Uppland (IB 38), övning TRE UDD 1965 på Södertörn med återtagning av Ornö (IB 1) och övning NÄCKEN 1969 i norra Uppland och i Gästrikland (IB 38). Brigadchefer var övlt Göran Tydén, öv Fredrik Löwenhielm respektive övlt Stig Rundquist. Skyttebataljonschefer var kn Olof Bengtsson (II.bat), kn Ulf Göran Hjorth-Andersén (I.bat) respektive kn John Drakenberg (1.bat) och 1965 var även huvuddelen av brigadernas understöds-bataljoner inkallade (IV.ubat) under befäl av mj Curt Wormsdorff respektive mj Sven Tell. Under dessa tre övningar deltog minst en bataljon ur annat förband. En pansarbataljon var med i Upp-land 1962, I.bat/ IB 4 fanns med 1965 och en annan av IB 4 bataljoner deltog På fien-desidan fanns såväl inkallade krigsförband som övningsbataljonen ur berörda regementen efter övergången av Dalälven ställdes dessutom delar ur IB 14 mot IB försvarade övningsbataljonen, som B-sida, Snesslingepasset söder om Öregrund, när IB 38 anföll från söder på ömse sidor Olandsån. Övningsbataljonen fördes av den mycket långe Jan Fleetwood med den lille Axel Hård af Segerstad som ställföreträdare. Det såg litet lustigt ut när de två stod bredvid varandra (i den stora grusgropen öster om Nordansjö) och i skym-ningen gav order inför samlad bataljon för nästa dags uppgifter var bataljonsadjutanten stationsofficer och tog emot I.bat/IB 4 på avstigningsstation Tumba efter tilltransport på järnväg från Linköping. Gula brigadens stormkanonkompani från Enköping skulle avlasta på den lilla hållplatsen Tungelsta söder om Västerhanninge. Men det var inte sex lätta infanterikanonvagnar enligt arméhandbokens uppgifter som anlände, utan i stället var

19 Var det bättre förr? Monter på LG Regementsmuseum Foto: Anna Hanborg det elva stridsvagn 74 som var lastade på tåget. När en av stridsvagnarna körde av tåget höll inte den gamla lastkajen av sten. En av de stora stenarna i lastkajen skjuvades ut mot tå-get, vars vagn oroväckande svajade till. Kompaniet kom så småningom av tåget, men den skadade kajen gjorde att pålastningen några dygn senare blev mycket vansklig och besvärlig var det Gula brigadens uppgift att återta Ornö med understöd av attackflyg och delar av kustflottan. Bataljon Hjorth-Andersén skulle landstiga strax före gryningen med huvuddelarna av de tre skyttekompanierna från tio s.k. 200-båtar ur kustartilleriet. Mörkret och dimman gjorde dock att båtarna inte höll sina platser. Bataljonschefen landsteg därför bakom fel kom-pani och kompanierna i blandad oordning. Sedan bataljonen kommit i ordning under mor-gonen och tagit landstigningsområdet kunde återstoden av brigadens stridande förband samt brigadstaben och en underhållsomgång transporteras över på Vägverkets färjor. Brigadchefen landsteg på Ornö direkt från jagaren Halland. Dagen därpå sågs denne, som i grunden var kavallerist, framför fronten på brigadens grupperade pansarvärnskompani. Han satt till häst. Hösten 1969 var det kamp om Dalälven. Roslagsbrigaden vann och kunde gå över älven upp-ströms Älvkarleby, men inte utan problem. När del av spaningskompaniet, som hindrats av insatta C-styrkor, skulle gå över i kvällens mörker, var det en lång stillastående kö av bilar och traktorer på den smala och slingrade vägen mot Dalälven. Efter fotmarsch till älvstranden såg kompanichefen att det inte var lägligt att besvära den som var som var chef på hitre strand, en stackars inkallad värnpliktig sergeant ur brigadens ingenjörbataljon. I mörkret och diset mitt ute i älven hade en av färjorna gått på grund; en färja byggd av överskeppnings-båtar av plywood och lastad med en pansarbandvagn. Det blev därför inte färja över Dalälven för kompanichefen utan han tog sig över via Älvkarleby kraftverksdamm. De större övningarna, som regementets brigader deltog i under flera årtionden, hade en samlad nu-merär på mellan och man. Den sista stora övningen i Östra Mellansverige efter Berlinmurens fall - ORKAN samlade nästan man ur alla försvarsgrenar. Text: Hans Mattsson (Posteringschef 1962, bataljonsadjutant 1965 och kompanichef 1969)

20 SVEAGARDESFÖRENINGEN GRATULERAR SINA MEDLEMMAR, SOM UNDER 2015 FYLLER JÄMNA ÅR. 100 år 1 december 2015 BO W THOTT 95 år 6 april CARL-GUSTAF TISELIUS 29 april BERNDT CANEMYR 19 september ROLF SCHENSTRÖM 90 år 6 januari UNO ERICSSON 10 februari STIG-ÅKE HENEFALK 12 april THORE GÅRMARK 28 april PAUL REINICKE 31 augusti LENNART KVIST 9 september WIVI-ANN EKMAN 12 september KARL-HENRIK STIERNSPETZ 20 september ÅKE GUSTAFSSON 30 september TAGE LAGERFORS 85 år (F.1930) 13 april KLAES HOLMING 18 maj BENGT O A WÄGMARK 15 juni LARS-ERIK ÅKERLIND 2 september FINN WERNER 7 september JAN-ERIK ANDERSSON 13 september ANDERSSON BJÖRN 30 september ERIK SILFVERTELNING FRED 2 oktober ERIK CORNELL 80 år (F.1935) 1 januari TAUNO VENNERSTRÖM 2 februari EINE IVESLÄTT 4 mars TOMAS A G HALLIN 7 april HANS ALBREKTSON 22 april BENGT-ÅKE ÖBERG 25 juli BÖRJE ANDERSSON 13 juli SUNE ÖSTLUND 15 juli BERTIK SÖDERMARK 17 november BO IVGREN 75 år (F.1940) 20 mars STIG CEDERVALL 22 april PETER BJUR 24 april KARL-ERIK LINDH 5 maj CHRISTIAN BRATT 9 maj STAFFAN MARELIUS 75 år forts. 18 maj KJELL STÅHL 23 juni KARL-ERIK ELFGREN 23 juni RUNE WAHLSTRÖM 24 juli TORE JOHANSSON 20 september TOMMY ERICSSON 4 september CURT LINDMARK 7 oktober TOMMY DAHLFORS c/o WAHLGREN 8 december TOMAS LUNDQVIST 70 år (F.1945) 20 januari CHRISTINA ANDERBERG 6 februari BENGT SVANBOM 23 februari ULF JÄRSÖ 24 februari HANS WALLENSTEIN 11 mars CLAES-GUSTAF NORDQUIST 27 mars KIM ÅKERMAN 4 maj NILS BOVIN 21 juni JAN HULTQVIST 31 juli ERIK ÖMAN 6 augusti GUNNAR SVÄRD 28 september URBAN SCHWALBE 5 oktober SVANTE ALMÉR 19 oktober BO JUTNER 6 november LARS MALMSTRÖM 19 november OLOF LEIJONHUFVUD 65 år (F.1950) 7 februari CHRISTER SEGERSTÉEN 4 juni BERTIL JOHANSSON 6 augusti OLLE NILSSON 20 oktober PETER FLENSBURG 8 november TOMAS WIKSTRÖM 27 november BERNDT GUSTAFSSON 60 år (F. 1955) 10 mars TORGNY ALMQVIST 19 juli KJELL WEJDEMAR 25 juli MONA WESTERLUND LINDBERG 6 augusti LARS LINDBLAD 16 augusti MAGNUS ALVIK 12 oktober MICHAEL ARREBORN

21 60 år forts. 20 november FLEMING CHRISTENSEN 21 december THOMAS NORDFELDT 21 december THOMAS ÅKERBLAD 27 december PETER HÖÖG 55 år (f. 1960) 6 mars MARIANNE BOSTRÖM 26 maj CHRISTER TISTAM 18 juni HÅKAN BERGLIND 22 juli JAN BURMAN 1 augusti LARS GERHARDSSON 17 oktober STEFAN JÄGERHULT 50 år (F.1965) 11 januari MAGNUS ALMQUIST 15 maj STEN-ÅKE THUNDAL 5 juli HANS DAHNBERG 12 oktober PONTUS DAHLSTRÖM Bilder från Föreningens verksamhet 2014 Nationaldagen 6/6 firades med att en liten tapper föreningsskara ställde upp i nationaldagsparaden som går från Kungsträdgården till Skansen, där vi sedan kunde följa kungafamiljens ankomst på nära håll hoppas vi på en mangrann uppslutning! Text & foto: Anna Hanborg Ovan vänster: redaktören i folkdräkt med gula bandet på kragen Foto: V.Press Ovan höger: Prins Carl Philip, i sällskap med Drottningen, vinkar till redaktören (?) Till vänster: publiken på Solliden viftar glatt med sina flaggor.

22 Fritz von Dardels bilder Fritz von Dardel var under 25 år officer vid Kungliga Svea Livgarde. Han var även en framstående konstnär som humoristiskt beskrev Livgardet. De cirka 400 ömtåliga bilder som han skänkte till officerskåren nöttes under Ulriksdalstiden i subalternrummet på mässen. Senare generationer insåg konstverkens stora värde och flyttade albumen in i sekundchefens säkerhetsskåp. drivkraft. Fritz beskriver en fredstid fylld av dramatik. År 1848 kunde kravaller i Stockholm ha förändrat Sveriges statsskick. Samma år besatte Livgardet Fyn, ett svensknorskt stöd till Damark i krig mot Preussen. De 62 porträtten och biografier av officerskåren under Dardels tid Självporträtt konstnären Ett antal bilder är återgivna i regementets historieverk. Jag har länge intresserat mig för Fritz och hans konst och har lyckats komma över två livgardesmotiv på Bukowskis. På Kungliga biblioteket och Krigsarkivet utforskade jag bakgrunden till motiven. I nästa steg bad jag om tillstånd att få fotografera bilderna för att göra samlingen tillgänglig. Åke Öhrström, officerskårens redogörare, fotograferade. Henrik Klackenberg, reservofficer vid Livgardet, filosofie doktor med mera, kom Fänrik Gustafschiöld. är intressanta. De ger en inblick i den snäva, aristokratiska krets ur vilket rangregementets officerskår rekryterades. På grund av förläggaren levererades vår bok, kraftigt försenad, först när inbjudna gäster började samlas till presentation av boken. Solman besöker Hakberget. med idén att beskriva historien bakom de valda bilderna. Henrik har även skött ansökningar om bidrag från kulturstiftelser, organisationer och enskilda livgardister som har varit en förutsättning för projektet. Johan Engström, livgardist och filosofie doktor, tidigare styresman för Armémuseum har tillfört ytterligare militärhistorisk vetenskaplig kompetens. Essäer och biografier har framställts, helt ideellt, av ytterligare livgardister: Göran De Geer, Staffan Marelius, Carl Magnus Pontén, Thomas Roth, Urban Schwalbe och Henrik von Vegesack. Trivsamma arbetsformer och ökad kunskap om regementets historia var vår Förre styresmannen vid Armémuseum, fil lic Jan von Konow, har i Arte et Marte nummer 1/2014 (www.riddarhuset.se) recenserat boken. Han anser att boken är charmfull och en kulturskatt av oersättligt värde. Mats Hellspong, professor emeritus vid Stock- Överlämning av Livkompaniets fana..

23 holms Universitet, har i RIG kulturhistorisk tidskrift 1/2014 uttryckt: Det kulturhistoriska värdet är obestridligt. Mats känner Fritz von Dardel mycket väl. Han slutför nu framlida Angela Rundquists stora verk om konstnären. Officerskårens stiftelse har fått exemplar av boken, som fördelats på regementschefen, officerskåren och Sveagardesföreningen. Föreningen säljer boken till medlemmar i samband med föreningsmöten (tex julglöggen) för 150 kr. Vilken julklapp! Text: Sven Tiberg (f.d. major och chef för Fritz von Dardels (6.) kompani ) Foto: Åke Öhrström Bilder från Föreningens verksamhet 2014 Livgardets födelsedag infaller 14 januari: 493-års dagen firades med föredrag av bl.a. C LG Håkan Hedlund, besök på regementsmuseum, själva ceremonin framför Granhammars slott samt en mycket trevlig måltid efteråt. Välkommen att delta 14/1 2015! Text & foto: Anna Hanborg Nedan vänster: Regementsmuseum Dito höger: Överste Hedlund föreläser Bilder fr. vänster: gårdagens gardister, och dagens livgardister

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19

CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 CHEFEN HAR ORDET 2015-03-19 Regementskamrater, Tiden går fort när man trivs med jobbet och för mig rusar tiden iväg. Jag skulle givetvis väldigt gärna vilja vara ännu mer ute i verksamheten, särskilt nu

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014.

Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Medelpads hemvärnsbataljons (16. Hvbat) Bäste Soldat 2014. Söndagen den 20 september belönades 16.Hvbat Bäste Soldat fänrik Mats Karlsson. Ceremonin ägde rum på Västernorrlandsgruppen i Härnösand i samband

Läs mer

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige.

med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. med omedelbar verkan Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Vi skyddar Sverige. SVERIGES SNABBASTE FÖRBAND Det är lika bra att vara ärlig. Många förknippar Hemvärnet med gubbar som leker krig i skogen.

Läs mer

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013

Före: Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Före: Lektion 2 SCIC 20/09/2013 Varför kallas Barentsregionen för EU:s heta hörn, tror du? (jfr. kartan) A. Folk och försvar: Barentsregionen EU:s heta hörn Talare: Försvarsminister Karin Enström Del 1

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2

FM :13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare. Svar Bilaga 2 2014-05-28 FM2013-546:13 Sida 1 (6) Åldersstruktur för yrkesofficerare 1. INLEDNING... 2 2. SAMMANFATTNING... 2 3. REDOVISNING... 2 3.1. BAKGRUND... 2 3.2. PERSONALFÖRSÖRJNING AV YRKESOFFICERARE... 3 3.3.

Läs mer

FÖRE INSATS. Redo för insats?

FÖRE INSATS. Redo för insats? FÖRE INSATS Redo för insats? Innan du kan genomföra en insats måste du vara väl förberedd på alla plan, såväl fysiskt som psykiskt. Det är även en del praktiska saker som du måste ta tag i. Ibland kan

Läs mer

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta

FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta FÖRSVARSMAKTSHUND Du och din hund gör nytta Försvarsmaktshund Försvarsmaktshundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i ett bevakningsområde.

Läs mer

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT

VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT VI UTVECKLAR DIN PERSONAL KOSTNADSFRITT Nya tider nya tankesätt också inom försvaret Försvarsmakten är en organisation i förändring precis som många andra företag. Vår personalfilosofi bygger på att vi

Läs mer

Medlemsbrev RENEN Jul-RENEN 2015

Medlemsbrev RENEN Jul-RENEN 2015 Norrbottens Reg. Kamratförening Medlemsbrev RENEN 2015-12-24 Ordförande inleder Ett år har förflutit och jag kommer osökt att tänka på flyktingkatastrofen detta år. För 71 år sedan, 1944 hade vi en flyktingström

Läs mer

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08

Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Försvarets traditionsnämnd Sida 1 (5) Ny fana för Livgardet (LG) spikas på Armémuseum 2016-04-08 Livgardets nya fana 2016 Livkompaniets fana från 1868 Detalj från tillverkningen av Livgardets nya fana

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Regional utbildning Östergötland 2013

Regional utbildning Östergötland 2013 Regional utbildning Östergötland 2013 FÖRSVARSMAKTEN Helikopterflottiljen Livgrenadjärgruppen 581 98 Linköping Denna folder redovisar regional utbildning som Livgrenadjärgruppen arrangerar under 2013.

Läs mer

Checklista Befattning i Hemvärnet

Checklista Befattning i Hemvärnet Checklista Befattning i Hemvärnet Allmänt I detta underlag får du viktig information om vad du egentligen behöver ta ställning till inför ditt val av avtal, så att du innan du ska välja inriktning vet

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År God Jul och Gott Nytt År En jul- och nyårshälsning från regementsledningen 1 Regementskamrater! Efter nästan fem år som chef och ansvarig för cirka 8500 personer i våra krigsförband, drygt 10 000 mil på

Läs mer

Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde.

Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde. (SVF) Sid 1 (9) Kartläggning av bemötandet av utlandsveteraner efter hemkomst från missionsområde. Bakgrund Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har i samarbete med Eductor Human Resources initierat

Läs mer

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben

Patrullhund. Svenska Brukshundklubben Patrullhund Svenska Brukshundklubben Är du den vi söker? Vill du bli soldat i ett hemvärnsförband? Tycker du om att vara ute i skog och mark? Är du aktiv och gillar att röra på dig? Har du en arbetsvillig

Läs mer

På västfronten intet nytt

På västfronten intet nytt ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ERICH MARIA REMARQUE LÄSFÖRSTÅELSE KAPITEL 1 smed (sida 8, rad 3), en som jobbar med metall skyttegravar (sida 11, rad 4), diken där soldater kan skjuta på fienden men ändå vara

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne

UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL. Nr 5 2014 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne UNGDOMSLEDAR NYTT SOMMARSPECIAL Nr 5 204 Ungdomsledarnytt ges ut av Försvarsutbildarna Skåne FÖRBUNDS- UNGDOMSLEDAREN Viktig information och uppgifter till ungdomsledare. sid. 2 I VERKSAMHETEN Förändrade

Läs mer

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008

CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 CASA DEI BAMBINI ROM den 8 Maj 2008 Det var en torsdag klockan 13.30 som jag förväntansfull stod utanför dörren som leder in till Casa Dei Bambini. Jag har i många år längtat tills den dagen jag skulle

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen

Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen Återaktivering av mönstring och grundutbildning med värnplikt den svenska modellen Nordisk konferens i Helsingfors den 12-14 juni 2017 Försvarsdepartementet 1 Agenda Utmaningar En robust personalförsörjning

Läs mer

Informationsblad 2013 om året som gick, Livgardets kamratförening

Informationsblad 2013 om året som gick, Livgardets kamratförening Informationsblad 2013 om året som gick, Livgardets kamratförening Styrelsen Innehåll Ordförandes ledare Hälsning från Chefen LG Gardistutbytet i Stockholm Militärregion Mitt Norska gardistförbundets 50-

Läs mer

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga

FS22 HEMKOMST. Inbjudan till anhöriga FS22 HEMKOMST Inbjudan till anhöriga Karlsborg 2012 INBJUDAN TILL DIG SOM ANHÖRIG Livregementets Husarer, K 3, tillsammans med FS 22 inbjuder Dig som anhörig att delta vid FS 22 medaljparad i Karlsborg

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar.

FYRAHUNDRA TUSEN. De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. FYRAHUNDRA TUSEN De frivilliga försvarsorganisationerna, en viktig del av Sveriges försvar. VILL DU GÖRA EN FRIVILLIG INSATS FÖR FRIHETEN? Fred, frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är några

Läs mer

MEDLEMS- TIDNING. Nr 4 år 2006

MEDLEMS- TIDNING. Nr 4 år 2006 MEDLEMS- TIDNING Försvarsutbildarna Landskrona och 54:e HV komp. Nr 4 år 2006 Med programmet för november - december Medlemstidning: Medlemsblad för Försvarsutbildarna Landskrona. Utges med 4 nr / år.

Läs mer

4. C PROT lämnar av till ÖB i ordning: FN-veteraner, medaljörer, musikkår

4. C PROT lämnar av till ÖB i ordning: FN-veteraner, medaljörer, musikkår Fredssoldatmöte, medaljceremoni fredag 23 okt 2009 klockan 1700, Armémuseum Stockholm Medalj ceremonin 1. Uppställning på Artillerigården enligt skiss nedan. Klart kl 1712 2. Musikkåren spelar Under blå-gul

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2009:4 Utkom från trycket 2009-10-02 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd.

Denna motion är insänd av ett enhälligt Östgöta hemvärnsråd. Motion U 1 Motion 2005: U 1 Insänd av: Östgöta hemvärnsråd, genom vice ordförande övlt Claes-Henrik Löfgren (tfn 013-15 46 77 alt 16 18 65) och C 4. hvbat övlt Åke Litsén (013-16 22 19). Förändring av

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2013 kallar till ÅRSMÖTE DEN 6 APRIL 2013 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1200 Bokbord Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Veterandagen. Medaljörer

Veterandagen. Medaljörer Veterandagen Medaljörer 29 maj 2015 Ceremoni Program 14.20 Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna 14.30 Ceremonin inleds med parad för fanan Tal av försvarsminister Peter Hultqvist Musik,

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

förutsättningarna var de bästa.

förutsättningarna var de bästa. Ordförande har ordet - juni 2016 Vi har nyss genomfört vår kamratförenings 80-årsjubileum. Förväntningarna var högt ställda och förberedelserna började tidigt under hösten 2015. Tanken var att göra många

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013

UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 UTBILDNINGSKATALOG SKÅNE 2013 Försvarsutbildarna Skåne hälsar alla medlemmar välkomna till årets stora urval av kurser. Katalogen innehåller förbundets regionala utbildningar. Alla medlemmar är behöriga

Läs mer

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den

H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med. anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den H.M. Konungens tal vid Galamiddagen på Kungliga slottet med anledning av Finlands president Tarja Halonens officiella besök den 15 januari 2009 Republikens president, doktor Arajärvi, kära vänner från

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken.

VARBERG: Bockanal-fästivalen i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. GP 1982-08-11 Slaget för Varberg VARBERG: "Bockanal-fästivalen" i Varberg går nu in i sin andra vecka, vilken i det mesta går i försvarets tecken. Idag genomförs "Slaget för Varberg" där armén, flygvapnet

Läs mer

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR

KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2015 kallar till ÅRSMÖTE DEN 11 APRIL 2015 KL 1300 SOLDATHEMMET Program: 1230 Samling 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345 Förtäring 1430 Information, VETERANER

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i

Läs mer

Informationsblad 2012 om året som gick

Informationsblad 2012 om året som gick Informationsblad 2012 om året som gick Livbataljonen på väg över Norrbro; mot Kunglig inspektion Foto: Combat camera Verksamhetsåret Innehåll Ordförandes Ledare Hälsning från Chefen LG Gardistutbytet Oslo

Läs mer

Kransnedläggning skedde vid Cross of Sorrows utanför staden Pitkanranta och vid den okände soldatens grav.

Kransnedläggning skedde vid Cross of Sorrows utanför staden Pitkanranta och vid den okände soldatens grav. ROSIV i österled 18-19 augusti var ROSIV (Reservofficerssällskapet i Västerbotten) inbjudet av ryska kulturdepartementet via Karelens Ministerium för kultur att deltaga i en konferens med syfte att manifestera

Läs mer

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008:

Min tid i Bryssel. Onsdag 12 nov 2008: Min tid i Bryssel Onsdag 12 nov 2008: Klockan ringde 03:15 och jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv. Det var väldigt nära att jag direkt somnade om för just då kändes en hel natts sömn viktigare

Läs mer

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut

Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut 1 Anförande Folk och Försvars Rikskonferens 2015 Försvarsminister Peter Hultqvist - Prioriteringar inför nytt Försvarsbeslut Ers Kungliga Höghet, ärade konferensdeltagare, mina damer och herrar! Jag vill

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 NEUROFÖBUNDET KUNGSBACKA LOKALFÖRENING Styrelsen för Neuroförbundet Kungsbacka lokalförening får härmed avge följande årsberättelse för verksamhetsåret 2015. MEDLEMSANTALET Föreningens

Läs mer

UFC 120 London UFC 120

UFC 120 London UFC 120 London UFC 120 London Åk till London för UFC 120 med Ciceron och FIghtplay och upplev MMA-världens största organisation live i en av världens mest dynamiska storstäder! London är staden som har allt, mat,

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE

FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE FÖRSVARSMAKTENS VETERANARBETE VEM ÄR VETERAN? 2013 Försvarsmakten Foto: Niklas Ehlen/Combat Camera VEM ÄR VETERAN? Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

ROSÖ-INFO juni 2013 Reservofficerssällskapet i Östergötland

ROSÖ-INFO juni 2013 Reservofficerssällskapet i Östergötland Ordföranden har ordet Då är det snart dags för semester och en intressant ROSÖ-vår är till ända. Under våren har vi blandat mässkvällar med studiebesök och som vanligt erbjudit ett varierat program. Deltagarantalet

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp

Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp GP 1978-10-13 Krigsförband m/78: Kustartillerister med förmåga att snabbt spärra hamninlopp Kustartilleriförsvarets rörliga spärrförband som under de senaste åren utvecklats till en lika flexibel som exklusiv

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting!

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! 20/7 2014 Vi åkte från Kuben kl. 01:00 söndag morgon. Busschauffören stannade i Västerås för att ta en bensträckare men

Läs mer

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö

Folksam cup D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson. H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Folksam cup 2016 Smålandslaget 2016 D15 Moa Hansson D16 Hanna Abrahamsson Elisabet Mikkelsen Alma Haag Elsa Melin H15 Karl Stark H16 Filip Rosjö Ludwig Axelsson Fabian Flaa Melker Elofsson Loke Östangård

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

17 december 2008 BLG - info

17 december 2008 BLG - info 17 december 2008 1 ÖPPETHÅLLANDE 1.1 SERVICEFÖRRÅD OBS! Ring före besök dagtid! Övningsmateriel Karlskrona (0455-85 467): Måndag onsdag, fredag: 0700-0900, 0920-1120, 1205-1400, 1420-1520 Torsdag 0700-0900,

Läs mer

HIP2BERLINRESA 7 april 2011

HIP2BERLINRESA 7 april 2011 7 april 2011 Mellan den 29 mars och den 1 april reste HiP2 till Berlin. Medföljande lärare var Bengt Nilson och Håkan Danielsson. Henrik Rosengren, som är hipparnas lärare på universitetet, var också med

Läs mer

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns.

värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. värt att försvara Vad Försvarsmakten gör och varför vi finns. FRED OCH FRIHET. TVÅ BRA SKÄL ATT GÅ UPP PÅ MORGONEN Jorden är fantastisk, Sverige är fantastiskt. Så har det inte alltid varit. Vår historia

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Logg fra n A lva. Hej och hoj, hoppas ni har det skoj! Hälsar Anton och Simon från en Engelsk boj! Datum: Elevloggare: Anton & Simon

Logg fra n A lva. Hej och hoj, hoppas ni har det skoj! Hälsar Anton och Simon från en Engelsk boj! Datum: Elevloggare: Anton & Simon Logg fra n A lva Datum: 170517 Elevloggare: Anton & Simon Personalloggare: Kerstin M Position: Ramsgate Datum för att segla vidare: imorgon eller tidigt fredag morgon Datum för ankomst till nästa hamn:

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (10) Opinioner 2016 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 Ers Majestät! Ärade

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland

Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsberättelse för SMC Gotland Verksamhetsåret omfattar tiden 1 september 2012 t.o.m. 31 augusti 2013 Styrelse Styrelsen har under det gångna året bestått av följande personer: Ordförande Vice ordförande

Läs mer

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni DRÄNGSERED Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni Vi var 73 personer som träffades utanför LV6, tidigare I16. Gullbrandstorp Motionsgrupp var värdar och vi besökte Garnisons och Luftvärnsmuseet.

Läs mer

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten. Veterandagen

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten. Veterandagen Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten Veterandagen Varmt välkommen! Enligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 är den 29 maj instiftad som den dag då vi alla uppmärksammar våra veteraner och deras anhöriga.

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

kallar till JUBILEUMSÅRSMÖTE DEN 26 MARS 2011 KL 1300 SOLDATHEMMET * Aktuella handlingar bifogas. Ev. motioner styrelsen tillhanda senast 03-16.

kallar till JUBILEUMSÅRSMÖTE DEN 26 MARS 2011 KL 1300 SOLDATHEMMET * Aktuella handlingar bifogas. Ev. motioner styrelsen tillhanda senast 03-16. KAMRATFÖRENINGEN NORRA SKÅNINGAR Medlemsblad 1-2011 kallar till JUBILEUMSÅRSMÖTE DEN 26 MARS 2011 KL 1300 SOLDATHEMMET Ill. Alf Lannerbäck Program: 1230 Samling Kaffe Bar 1300 Årsmötesförhandlingar* 1345

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014

Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat-Träff i Marstrand 2014 Nordisk Nauticat Träff 2014-07-12 kommer vi att arrangera en träff för medlemmar i alla nordiska klubbar i Marstrand. Marstrand är omskrivet ända sedan 1200-talet

Läs mer

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden

Yngre officerarna hyser också oro för framtiden 1970-03-10 GP jobbsökande uoff Yngre officerarna hyser också oro för framtiden De 26 underofficerarnas annons i G-P har väckt stor uppmärksamhet och deras allvarligt menade försök att få bättre betalda

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb

PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb PROGRAM 2011 Jönköpings Fågelklubb Jönköpingsfågelklubbs program för 2011 Detta program gäller för Jönköpings fågelklubbs aktiviteter under året 2011. Om man vill delta i någon aktivitet är det viktigt

Läs mer

Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå

Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå Foto: Peter liander/försvarets bildbyrå Air Force E.xercise -99 var namnet på en av årets viktigaste övningar för flygvapnet. Den var också samtidigt ett genrep inför nästa års stora övning Baltic Link

Läs mer

Rapport från workshops Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält, expeditioner och förråd

Rapport från workshops Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält, expeditioner och förråd Rapport från workshops Västernorrlands Regemente 1983-2000, från fält, expeditioner och förråd Den 24 januari genomförde kamratföreningen tre workshops på Hotell Appelbergs i Sollefteå. Ämnet för sammankomsten

Läs mer

OFFICERSPROGRAMMET 180 HP en chefs- och ledarskapsutbildning

OFFICERSPROGRAMMET 180 HP en chefs- och ledarskapsutbildning OFFICERSPROGRAMMET 180 HP en chefs- och ledarskapsutbildning 2 VILL DU ARBETA SOM OFFICER I FÖRSVARSMAKTEN? Officersprogrammet vid Försvarshögskolan i Stockholm är en treårig högskoleutbildning som leder

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän;

FÖRFATTNINGSSAMLING. Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:16) om förmåner till frivilliga och hemvärnsmän; FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 FFS 2006:2 Utkom från trycket 2006-12-07 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter

Läs mer

Bouleturnering vid Westerqwarn

Bouleturnering vid Westerqwarn Bouleturnering vid Westerqwarn Westerqwarn i slutet av maj månad, bedövande vackert i försommarskrud och med Kolbäcksån porlande i bakgrunden. Och de historiska berömda vingslagen känns faktiskt påtagliga.

Läs mer