Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013"

Transkript

1 Ystad Möjligheternas AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013 Ordförande har ordet Vi socialdemokrater i Ystad går till val för att få mandat att föra en politik som är till för hela den nya församlingen Sövestad- Ystad, Ystads pastorat. Det är två fina församlingar som nu slås ihop. Stad och landsbygd i en skön förening där vi socialdemokrater vill satsa på att utveckla helheten. Här finns bland annat ett fint kulturarv, arbete med unga, småbarnsföräldrar, körverksamhet och arbete för människor i utsatt position som är väl värt att inte bara bevara och ta hand om utan också få att växa ytterligare. Vår politik för den nya församlingen handlar om att få fler att ta del av kyrkans verksamhet, både i staden och på landsbygden. Vi vill utveckla arbetsmiljön och förbättra för de anställda. För oss är det viktigt att församlingens alla ungdomar ska få ett feriearbete. Vi socialdemokrater har tagit ansvar för Ystads församling. Vi önskar nu få ditt stöd att leda den nya gemensamma församlingen. I detta nummer få du ta del av det vi vill göra om vi får ditt förtroende. Rösta med socialdemokraterna söndagen den 15 september. S i Ystad går till val. Kandidaterna till kyrkofullmäktige Främre raden: Monica Nilsson, Ulla-Britt Persson, Anna-Karin Larsson, Anita Lundberg, Elisabeth Jönsson, Margareta Elmtoft, Gertrud Nilsson Bakre raden: Leif Haglund, Dan Olsson, Leif Larsson, Berth Andersson, Marie Tapper, Dan-Peter Nilsson, Siw Olsson och Magnus Holst Ej med på bilden: Christina Lönnborn, Jan-Erik Jönsson och Hans Sjöström Moderaterna vill sälja ut kronjuvelerna Av Kent Mårtensson Intet nytt under solen. Moderaterna gör som TV-kanalerna på sommaren, kör bara med gamla repriser. Det handlar om åretruntboende i Sandskogen och försäljning av Saltsjöbaden. Viktiga frågor som bostadsbrist och ungdomsarbetslöshet har ramlat bort från deras agenda. De nygamla moderaterna med kommunalrådet Kristina Bendz i spetsen har i en debattartikel radat upp argument för att sälja Saltsjöbaden. Inte på grund av att fastigheten går med förlust, tvärtom, den går med vinst. Det handlar om ideologiska skäl. Utgångspunkten är att det är bättre om någon annan äger fastigheten. Man vecklar in sig i märkliga ekonomiska resonemang och utnämner sig själv som en oseriös fastighetsägare. Faktum är att Ystad kommun ägt fastigheten i över 100 år. Ett långsiktigt ägande som gjort att man kunnat ta långsiktiga investeringsbeslut. Detta ger också en trygghet för kommande investeringar, som naturligtvis måste göras i den takt som bolaget klarar av. För ungefär 10 år sedan drev också moderaterna på för en försäljning. Då som nu var det samma skäl, ideologiska. Moderaterna ansåg vid det tillfället att man kunde få ut ett fördelaktigt pris för fastigheten. Några år senare, tog en socialdemokratisk majoritet beslut om att bygga ett spa. Ett beslut som visat sig vara mycket lycko samt och som bidragit till att fastigheten idag är värd mångdubbelt mer än för 10 år sedan. Detta har i motsvarande grad ökat ystadsbornas förmögenhet. Denna är naturligtvis ge- Fortsättning sidan 2. Roger Jönsson Ordförande, socialdemokraterna i Ystad Skånsk sjukvård sidan 2. Glöm inte att rösta i kyrkovalet den 15 september

2 Fortsatt kris i skånsk sjukvård Av Stefan Malmberg Det verkar som om problemen och oron inom skånsk sjukvård aldrig tar slut. Nedskärningarna och besparingarna inom sjukvården har pågått flera år med minskad personalstyrka och färre vårdplatser. Under sommaren har situationen stundtals varit kaotisk och blivit så allvarlig att sjukhusledningar beordrat in personal från semester. Så här illa har det aldrig varit. Det finns inte längre några marginaler kvar för att hantera den påfrestning som semestertider innebär. Media har bl.a. rapporterat från förlossningsavdelningen i Ystad där rekordmånga gravida har hänvisats till andra sjukhus. I Malmö och Lund har förtvivlad personal på förlossningsavdelningen berättat om att det inte går att upprätthålla patientsäkerheten. Eftersom andra lasarett har varit överbelastade har det varit betydande svårigheter att få plats på annat lasarett, någon har t.o.m. tvingats föda hemma. Politiskt ansvar har utkrävts, men från den moderatledda majoriteten har det varit tyst. Ystads Allehanda har beskrivit problemen med den psykiatriska öppenvården i sydöstra Skåne som bedrivs av vårdföretaget Capio. Flera läkare har lämnat vilket skapat stora problem för patienterna. Före Capio hade Carema ansvaret för psykiatrin. Även då framfördes omfattande kritik från bl.a. patienternas personliga ombud och Socialstyrelsen. Vi socialdemokrater menar att vården måste vara tillgänglig, tillförlitlig och trygg. Det är naturligtvis särskilt viktigt när det rör sig om patienter med psykiatriska problem, som ofta tillhör de mest utsatta i samhället. Det är därför oacceptabelt att dessa patienter under lång tid har fått utstå osäkra förhållanden. Under våren har desperata försök gjorts av majoriteten för att klara problemen inom sjukvården. Ett beslut togs om att genomgripande omflyttningar av den opererande verksamheten skulle ske mellan lasaretten i Skåne. Vidare så togs ett beslut om en omfattande förändring av den skånska sjukvårdens organisation. Det första beslutet togs av två majoritetspolitiker, det andra av regiondirektören. Besluten togs utan vare sig bred politisk förankring eller någon förankring bland personal och fackliga organisationer. Båda besluten överklagades till Förvaltningsrätten, med hänvisning till att beslut av principiell karaktär ska tas av Regionfullmäktige, dvs. den folkvalda församlingen. Båda besluten upphävdes av Förvaltningsrätten. Denna cirkus har naturligtvis skapat stor oro och en förtroendekris bland personalen men även bland patienter. Vad som nu händer är ett oskrivet blad. Men det finns ett alternativ till den pågående krisen inom skånsk sjukvård. Vi socialdemokrater har i de budgetförslag vi lagt de senaste åren satsat 1 miljard mer på sjukvården i Skåne, jämfört med den borgerliga majoriteten. Vinner vi valet 2014 kommer vi att förstärka den skånska sjukvården så att nedskärningarna kan stoppas, mer personal kan anställas och fler vårdplatser inrättas på de skånska sjukhusen. Och se till så att personalen får arbetsro! Fortsättning - Moderaterna vill sälja ut kronjuvelerna nerande för moderaterna som inte ens ville delta i beslutet om byggande av ett spa. Därmed blir det intressant att fundera över hur Saltsjöbaden sett ut idag om moderaterna fått bestämma. En sak är rätt säker ystadsbornas förmögenhet hade inte varit på dagens nivå. Moderaterna ger i artikeln också sken av att man vill satsa på kärnområdena. Verkligheten ser helt annorlunda ut. På samtliga kärnområden har man nämligen lagt ut kraftiga besparingsförslag. Så var det med den satsningen! Att sedan som moderaterna gör, ställa en försäljning av Saltsjöbaden, mot att investera i en ny skola, är ett klumpigt försök att lura väljarna. Den kommunala ekonomin fungerar inte på det sättet. Med det resonemanget skulle det varit helt omöjligt att fatta beslut om att bygga nytt badhus och sporthallar. Det kardinalfel som moderaterna gjort är att man inte drivit på bostadsbyggandet. Det är nödvändigt med nya bostäder för att locka nya invånare. Under flera år har inte en enda lägenhet byggts. Här har man tappat många miljoner som kunnat användas till nya skolor och till att förbättra vården. Men för att uppnå detta krävs nog en annan ideologi! Så minns vi Bengt Frostmo Vi kommer alltid att minnas vår käre partikamrat Bengt Frostmo med värme. Han var full av energi, idéer och brann för kulturen samt att världen skulle vara rättvis, solidarisk och jämlik. Orättvisor var något han arbetade aktivt mot. Bengt Frostmo var mycket aktiv inom politiken. Inom kommunpolitiken i Ystads kommun var han ledamot i styrelsen för Teatern och nämndsledamot i BUN (Barn och utbildningsnämnden). Två viktiga uppdrag som passade honom perfekt. Han hade ett djupt intresse för kulturen och ville se den utvecklas. Arbetet med att få teatern på fötterna igen bar hans signum. Barns rätt till en bra utbildning var något han arbetade hårt för. Ända in i det sista var han med, försökte påverka och kom med nya idéer. Inom kyrkopolitiken på lokalplanet satt Bengt Frostmo som ordförande för kyrkorådet i Ystads församling. Det fanns ett driv och visionärt tänkande i hans arbete som ledde till att församlingen fördes framåt. Bland annat var det under hans ledning som personalen som arbetar på kyrkogårdarna fick tillsvidareanställningar, innan var de säsongsanställda, och att kyrkan skulle vara ännu mer öppen för allmänheten. Ystads församling blev en modern församling i tid med sin samtid. På stiftsnivå var Bengt Frostmo också aktiv. Han satt med i stiftsfullmäktige och som ersättare i stiftstyrelsen. Ett annat uppdrag han hade var att vara ordförande för Stiftsgården Åkersberg i Höör. I det lokala arbetet inom partiet var Bengt Frostmo en framtidsinriktad kraft. Han var ersättare i AK-styrelsen där han kom med många nya idéer. Han var också med i styrelsen för det av AK (arbetarekommunen) helägda tryckeri AB Aurora. I det utåtriktade arbetet gentemot kommuninvånarna är Bengt Frostmo känd som en mysfarbror som det var enkelt att prata politik med men också en person som med sitt varma leende delade ut godis och information till alla som ville ha. I våra Första Majtåg kom han alltid med egna lokala plakat som fick uppmärksamhet i media. Oavsett vad Bengt Frostmo gjorde var han en kraft som skapade nya möjligheter för människor samt såg till att utmana tänkandet hos alla han träffade. Han kommer att vara djupt saknad av oss alla socialdemokrater i Ystad. Våra tankar går till hans familj. Roger Jönsson 2

3 Kyrkoval 2013 (S) vill ha en öppen kyrka med framtidstro Socialdemokraternas vision är ett Sverige där vi alla kan leva ett bättre liv och känna frihet. Det präglar också vår politik inför kyrkovalet Socialdemokraterna arbetar för en öppen folkkyrka med framtidstro. Svenska kyrkan ska inte bara finnas till för en begränsad elit, utan ska vara en tillgänglig, samhällstillvänd kyrka med låga trösklar, som är öppen och tillgänglig för alla. Vi vill att Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i cent rum, stå upp för allas lika rätt och värde, bekämpa de växande klassklyftorna samt bidra till gemenskap och utveckling. Som en del av den världsvida kyrkan bidrar Svenska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål. Med din röst kan våra förtroendevalda i församlingar, stift och kyrkomöte fortsätta sitt arbete för en öppen folkkyrka. Faktaruta Svenska kyrkan Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund. Svenska kyrkan är den största lutherska kyrkan i världen. Statistik från personer var tillhöriga (67,5% av Sveriges befolkning) personer döptes (72,1 % av alla barn som föddes där minst en förälder var tillhörig) av landets 15 åringar konfi rmerades (46,1% av alla tillhöriga 15 åringar) par vigdes (34,9% av alla vigslar) personer begravdes (78,8% av alla begravningar) (Siffrorna är 2012-års siffror) Unga tankar om kyrkovalet I kyrkovalet den 15 september får alla medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år och äldre rösta. Här resonerar Terese Grahn och Adrian Magnusson i SSU Ystad kring unga och kyrkovalet. Varför ska man som ung gå och rösta i kyrkovalet? Genom att rösta kan man förhindra att t.ex. extremism och konservativa åsikter tar över i kyrkan. Man kan se till så att kyrkan fortsätter att utvecklas på rätt håll och håller sig öppen och liberal. Rösten man lägger visar också hur man vill att kyrkan ska engagera sig i och med det samhället som man bor i. Therese Grahn och Adrian Magnusson. Lars-Håkan lyssnar nyfiket. Vilka frågor tycker ni är viktiga för socialdemokraterna att lyfta fram i kyrkovalet? Sommarjobb för unga är en fråga som engagerar och berör många i vår åldersgrupp. Svårigheterna att få jobb skapar otrygghet och en ovisshet inför framtiden. Även en demokratisk och jämställd kyrka är något som önskas av de yngre årsgrupperna. Att visa att man vill hålla kyrkan öppen i orterna är också viktigt. Musiken i kyrkan är något som varit väldigt uppskattat, inte bara konserter utan också kyrkokören, att kunna engagera sig i musik och utvecklas estetiskt. Konfirmationen var en positiv upplevelse för då fick man träffa nya vänner. Har ni några idéer om hur svenska kyrkan ska bli en mer relevant del av unga människors liv? Eftersom kyrkan är ett bra rum för kultur så kan det anordnas konserter och liknande som vänder sig specifikt till oss unga, på så sätt skulle kyrkan kunna bli en naturlig del av vårt kulturliv. En kyrka som kan fungera som ett öppet forum för diskussion om religion och samhället skulle uppfylla en viktig funktion. Många vill ventilera sina åsikter och få nya intryck. 3

4 Kyrkofullmäktigekandidater med visioner för kyrkan Dan Olsson, Christina Lönnborn, Marie Tapper och Leif Haglund är några av dem som kandiderar till kyrkofullmäktige i Ystads pastorat. Här är deras tankar om vad som är viktigt under den kommande mandatperioden i pastoraten. Satsa på skolavslutningar i kyrkan, fler mötesplatser och på konfirmandarbetet! Marie Tapper, som är frivillig medarbetare i Ystads pastorat, lyfter fram behovet av gemensamma mötesplatser. Jag vill arbeta aktivt för en verksamhet som leder till gemenskap och som engagerar människor från alla åldersgrupper. Jag blev därför glad när jag fick veta att kyrkofullmäktige tagit beslutet att köpa gamla Latinskolan som ligger mitt emot Mariakyrkan. Vi behöver fler fysiska mötesplatser där människor kan mötas och kyrkan inbjuder till gemenskap och samtal. Kanske hade devisen Har ni frågorna så har vi fikat varit en möjlig samlingspunkt för samtal kring tro och andlighet. Christina Lönnborn håller med och inflikar: Det är viktigt i dagens stressiga och upptagna samhälle att ha en plats med ro och eftertanke. Hon fortsätter: Dessutom vill jag att kyrka och kommun arbetar tillsammans för att möjliggöra för ungdomar att få sommarjobb. Dan Olsson lyfter fram konfirmanderna som en viktig grupp: Konfirmation ger minnen för livet. Om man inte konfirmeras går man miste om en viktig gemenskap och om mycket roliga händelser. Dan månar också om formen för konfirmandundervisningen: Satsningen att låta alla konfirmander i Ystad pastorat få åka till Berlin, prata människosynsfrågor och besöka koncentrationsläger för att förstå det hemska som hände och som kan hända igen om vi inte är uppmärksamma på det, tycker jag är jätteviktigt. Jag vill se till att det finns pengar så att detta arbete kan fortsätta. Leif Haglund värnar om skolavslutningar i kyrkan: Kyrkobyggnaden är unik i sin karaktär. Givetvis ska kyrkan vara öppen för vad lagen säger, men är vi bara det så tycker jag vi ska fortsätta erbjuda skolorna att få vara i kyrkorna på skolavslutningarna. Dopet ger del av en större gemenskap Dan Olsson lyfter även fram dopet som en viktig fråga. Vi ska göra det enkelt för män niskor att få del av dopet. Många tror att det måste kosta massa, men att Leif är kyrkorådsordförande, Dan jobbar som präst och Marie är frivilligt engagerad i Ystads församling och alla tre kandiderar till kyrkofullmäktige i Ystads församling. Christina Lönnborn, tillhör Sövestad och jobbar som säljare. Hon kandiderar till kyrkofullmäktige i Ystads församling. döpas är gratis och kanske skulle vi erbjuda drop-in-dop där de som vill, kan komma och döpa sina barn under enklare former. Efteråt kan pastoratet bjuda på doptårta, fortsätter han. Marie Tapper menar att vi genom dopet blir del av en större gemenskap som verkar aktivt, som få andra, för ett inkluderande samhälle. I kyrkan blir människor sedda, respekterade och tagna i anspråk oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga, sexuell läggning och socioekonomisk situation, och där vi alla kan mötas i tro. Leif Haglund tillägger: Dessutom tycker jag att musiken vid dop, men också vid vigslar och begravningar, ska vara kostnadsfri. I dag får man t.ex. betala för solosång som pastoratets musiker har. Det vill jag ändra på! Ett samgående med möjligheter En annan fråga som engagerar är samgåendet mellan Sövestadbygdens och Ystads pastorat vid årskiftet. Leif Haglund tror att samgåendet kan bli något riktigt bra. Jag vill att alla sex kyrkor i pastoratet ska ha en rik församlingsverksamhet med både gudstjänster och annan verksamhet. Dessutom är det viktigt att kyrkan arbetar för att bli mer relevant i människors vardag. Marie Tapper inflikar: Vad som är viktigt inför och efter samgåendet är att säkerställa Fortsättning sidan 6. Val till kyrkofullmäktige i Ystad Arbetarepartiet - socialdemokraterna 1 Dan Olsson Präst, fi l. dr 2 Gertrud Nilsson, Lokalvårdare 3 Leif Haglund, Kyrkvärd 4 Monica Nilsson, Affärsbiträde 5 Magnus Holst, Stiftsadjunkt 6 Christina Lönnborn, Försäljare 7 Berth Andersson 8 Marie Tapper, Gymnasielärare 9 Ulla-Britt Persson, Kyrkogårdsarb. 10 Dan-Peter Nilsson, Personlig ass. 11 Margareta Elmtoft 12 Jan-Erik Jönsson 13 Siw Olsson 14 Leif Larsson, Fastighetsskötare 15 Anita Lundberg 16 Hans Sjöström 17 Lena-Karin Larsson 18 Elisabeth Jönsson, Undersköterska 4

5 Kyrkopolitiskt handlingsprogram för socialdemokraterna i Ystads kommuns pastorat för mandatperioden Socialdemokraterna i Ystad kommuns pastorat ska aktivt verka för att öka satsningar på barn- och ungdomsverksamheten samt konfirmander och deras föräldrar Barn- och ungdomsverksamheten ska vara kostnadsfri. Konfi rmationsgrupperna ska vara lagom stora, dvs. inte fl er än ca.15 konfi rmander per grupp. Resurser ska fi nnas i Ystads pastorat för konfi r- mandläger till Berlin med besök på koncentrationsläger. skolavslutningar ska välkomnas i kyrkan inom ramen för det statliga regelverket och kyrkans värderingar. Kyrkan ska slå vakt om samarbetet med skolorna och att skolavslutningarna ska kunna vara kvar i kyrkan; Personal med tydlig inriktning mot skolan (t.ex. skolpräst) ska fi nnas kyrkan i samarbete med kommunen ordnar sommarjobb åt ungdomar; Samarbete med kommunen ska utvecklas för att hjälpa ungdomar med sommarjobb. Diskussion med arbetsmarknadsenheten i kommunen ska föras för att skapa mötesplatser för ungdomar som är utan arbete. stödja svaga och utsatta människor i samhället genom aktiva insatser i kyrkans regi (diakoni) och deltagande i samhällsdebatten och i den internationella debatten; Utsatta och ensamma människor ska få hjälp och stöd, t.ex. genom soppluncher, mötesplatser av olika slag och gratis samtal. I Latinskolan, som ligger mitt i Ystad, ska inrättas ett café i pastoratets regi för att tillskapa en viktig mötesplats för människor. värna traditionerna i en nytänkande och modern kyrka Traditioner ska bevaras där de fyller en viktig funktion samtidigt som en öppenhet ska fi nnas mot samhällets förändringar och människors enskilda önskemål. Tillgänglighet och närhet ska vara ledord i verksamheterna. Detta t.ex. genom att erbjuda dropin-dop och dropin-vigslar. Pastoratet ska tydligt vara öppet och lyhört för människors tankar och andliga längtan. Samtidigt ska kyrkan kunna vara en fast punkt i en tillvaro där mycket fl yter. kyrkobyggnaderna och kyrkogårdar hålls öppna och välvårdade; Kyrktaxi ska vara en möjlighet för människor att ta sig till våra kyrkor och kyrkogårdar där inte annan förbindelse fi nns. Kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt samt vara väl underhållna. kyrkan i hela kommunen ska leva och vara en synlig kraft i lokalsamhället; Barn- och ungdomsverksamhet ska erbjudas i hela kommunen, både i stad och land, och inte centreras till en plats. Gudstjänster m.m. ska erbjudas både i stad och på landsbygden och inte centraliseras till en plats. Ett aktivt samarbete med föreningar, kommun och organisationer ska fi nnas. värna musiken och körverksamheten. Kyrkans musik ska kostnadsfritt ingå vid dop, begravningar och vigslar; religionsdialog (samtal med andra religioner) och dialog med andra kristna samfund (ekumenik) utvecklas i församlingarna; motverka all form av kvinnoprästmotstånd, extremism. rasism, främlingsfientlighet och homofobi; i samarbete med kommunen upprätta ett seniorernas hus. Läs hela vårt kyrkopolitiska program på Skolavslutning i Hedeskoga kyrka. 5

6 Fortsättning från sid 4. att den större enheten klarar av att hålla en övergripande blick och se behoven i hela pastoratet. Samgåendet får inte användas som en förevändning till nedskärningar eller försämringar inom varken nuvarande Sövestadbygdens eller Ystads pastorats verksamheter. Christina Lönnborn, som själv bor i Sövestadbygdens pastorat understryker att det är viktigt att visa att det finns moderna präster som har hela pastoratet som arbetsplats oavsett om man bor i staden eller på landet och att det får finnas ett varierande utbud av aktiviteter i hela pastoratet. Dan Olsson tillägger: Både Sövestad och Ystad har mycket fina verksamheter och samgåendet kan stimulera till nya idéer och verksamhetsinriktningar. FAKTARUTA - kyrkofullmäktige I Ystad kommun fi nns i nuläget fem pastorat: Ystad, Sövestadbygden, Löderup, Stora Köpinge och Ljunits. Ett pastorat är det område en kyrkoherde är chef över, man skulle kunna kalla det en kyrklig kommun. Vid årsskiftet 2014 blir Sövestadbygdens- och Ystads pastorat en enhet. I varje pastorat fi nns ett kyrkofullmäktige, motsvarande ett kommunfullmäktige Val till stiftsfullmäktige FAKTARUTA-Kyrkovalet Val till Stiftsfullmäktige Arbetarepartiet socialdemokraterna När är kyrkovalet? Söndag den 15 september 2013 är det kyrkoval. Gertrud Nilsson är en av dem som kandiderar till stiftsfullmäktige. 1 Ann-Marie Hansson, Trelleborg 2 Eric Ericson, Simrishamn 3 Anne-Maj Råberg, Tomelilla X 4 Leif Haglund, Ystad 5 Gertrud Ekman, Skurup 6 Anders Larsson, Simrishamn 7 Pia Ingvarsson, Simrishamn X 8 Dan Olsson, Ystad 9 Jenny Weibull, Skurup 10 Göran Thorén, Simrishamn X 11 Gertrud Nilsson, Ystad 12 Egil Ahl, Trelleborg 13 Gerd Lundin, Simrishamn 14 Göran Ottervald, Tomelilla Socialdemokraterna i Lunds stiftsfullmäktige vill bland annat: Att dop, konfi rmation, vigsel och begravningar ska hålla högsta kvalitet. Motarbeta religiös extremism, främlingsfi entlighet och rasism. Ge långsiktigt stöd för bevarandet av kyrkans kulturbyggnader. Bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap. Slå larm när kommuner och regioner inte tar sitt ansvar för välfärden. Vad väljer jag till? I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån. Får jag rösta? För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013 (då röstlängden fastställs). När kommer röstkorten? De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 28 augusti På röstkortet fi nns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. Hur gör jag för att rösta? Röstning på valdagen: Titta på ditt röstkort vilket pastorat och valdistrikt du tillhör. Där står också vilken vallokal du ska gå till! Glöm inte att ta med dig ditt röstkort till vallokalen. Förtidsröstning äger rum mellan den 2-11 september. I den information du får från ditt pastorat/församling fi nns information om när förhandsröstning är möjlig. Mer information hittar du på Läs hela det socialdemokratiska programmet för Lunds stift på: FAKTARUTA-stiftsfullmäktige Det fi nns 13 stift i Svenska kyrkan och ett stift är den regionala nivån, motsvarande region eller landsting. Lunds stift består av Skåne och Blekinge. I Lunds stiftsfullmäktige är socialdemokraterna den största nomineringsgruppen. Varje stift leds dels av en biskop, som i Lunds stift är biskop Antje Jackelén, dels av en stiftsstyrelse som utses av stiftsfullmäktige. I stiftsstyrelsen är biskopen ordförande. 6

7 Val till kyrkomötet Magnus Holst kandiderar till kyrkomötet och står på 17 plats på kyrkomöteslistan. Till vardags jobbar han som stiftsadjunkt i Lunds stift med inriktning på rekrytering och utbildning av blivande präster. Varför kandiderar du till kyrkomötet? - I kyrkomötet fattas en hel del av de strategiska och visionära besluten för Svenska kyrkan. Svenska kyrkan står inför stora utmaningar i framtiden och därför är det ett spännande uppdrag. FAKTARUTA-kyrkomötet Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutade organ, Svenska kyrkans riksdag. Att vara kyrkomötesledamot är dock ingen heltidssysselsättning som att vara riksdagsledamot, utan kyrkomötet sammanträder ca två gånger om året för att behandla aktuella frågor och motioner. Kyrkomötet väljer också en kyrkostyrelse där ärkebiskopen är förande. ord- Vilka frågor ser du som viktiga under nästa mandatperiod? - Jag tycker att arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter, rättvisa och miljö är väldigt viktiga. Annars är det viktigt att kyrkan verkar för fortsatta bidrag från staten som möjliggör att vi kan hålla våra kyrkor i gott skick. Val till kyrkomötet Arbetarepartiet - Socialdemokraterna Socialdemokraterna i valet till kyrkomötet vill bland annat att: Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling Läs hela det socialdemokratiska programmet till kyrkomötet på 1 Claes Block, Malmö 2 Marie Nielsén, Landskrona 3 Birger Wernersson, Jämjö, Karlskrona 4 Sofi ja Pedersen Videke, Rydebäck, Helsingborg 5 Johan Åkesson, Simrishamn 6 Camilla Persson, Karlskrona 7 Ronny Hansson, Lund 8 Gunilla Bengtsson, Kirseberg, Malmö 9 Roine Olsson, Sölvesborg 10 Gunilla Jannerstig, Tormestorp, Hässleholm 11 Per-Arne Håkansson, Åstorp 12 Kerstin Engle, Ängelholm 13 Martin Moberg, Ronneby 14 Jenny Weibull, Skurup 15 Karl-Erik Kruse, Svalöv 16 Anette Palm, Eslöv X 17 Magnus Holst, Ystad 18 Ingrid Karlsson, Jämshög Olofström 19 Magnus Andrell, Torekov, Båstad 20 Kjerstin Sörngård Thulin, Tirup, Svalöv 21 Lennart Hallengren, Malmö 22 Inger Lundahl Kristianstad 23 Kenneth Bolinder Gunnarstorp Bjuv Val till kyrkomötet Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 24 Anna-Greta Reinholdz, Höör 25 Marcus Gadd, Jämjö, Karlskrona 26 Lena Hansson, Södra Sandby, Lund 27 Lennart Eriksson, Asarum 28 Anneli Eriksson, Höganäs 29 Lars Stellan Jönsson, Östra Göinge 30 Åsa Westerberg, Malmö 31 Göran Blomberg, Ramdala, Karlskrona 32 Ann-Margret Olofsson, Ronneby X 33 Dan Olsson, Ystad 34 Gunilla Gulam, Eslöv 35 Anders Westerlund, Perstorp 36 Agnes Petersson, Lund 37 Billy Peltonen, Karlskrona 38 Kerstin Persson, Höganäs 39 Patric Carlsson, Örkelljunga 40 Gertrud Ekman, Skurup 41 Rune Granqvist, Lund 42 Lisbeth Bengtsson, Rödeby, Karlskrona 43 Ulf Östman,Flyinge, Eslöv 44 Siv Majing, Rödeby, Karlskrona 45 Arne Jönsson, Kristianstad S-kandidaterna i Stora Köpinge och Löderup I Löderup finns en gemensam lista, Löderups församlings sam lingslista. Du som vill rösta socialdemokratiskt i kyrkofullmäktigevalet ska kryssa Jasenka på plats 8 och Ros-Marie på plats 19. I Stora Köpinge finns två listor. För att rösta socialdemokratiskt ska du välja Samlingslistan i Stora Köpinge församling och där kan du kryssa för Aina Nilsson på plats 15, Åke Liljedal på plats 18 eller Ulf Cronvall på plats 20. Oavsett vilken församling så går socialdemokraterna till val på samma kyrkopolitiska manifest i hela Ystad kommun. Jasenka Mauzer Åkerblom och Ros-Marie Johansson kandiderar till kyrkofullmäktige i Löderups församling och Åke Liljedal kandiderar till kyrkofullmäktige i Stora Köpinge församling. 7

8 Bo Widegren blogg.s-info.se/bowidegren Leif Haglund blogg.s-info.se/haglund Vill du vara med och bygga ett bättre samhälle? Bli medlem i Socialdemokraterna! Kontakta Thomas Micha Tel https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/ går också att sms:a till S-politiker på nätet Roger Jönsson (S)-medlemmar Uppdatera Era E-postadresser Kalendarium Torsdag 22 augusti Valarrangemang om kyrkovalet i Sövestad och Ystad, båda på eftermiddagen. Förre partisekreteraren Lars Stjernqvist (S) medverkar. Lördag 24 augusti AK:s familjedag i Ystads Folkets Park kl Tisdag 27 augusti Valupptakt för kyrkopolitiskt aktiva socialdemokrater. Backagården Höör, kl Lördag 31 augusti Röd Lördag på Gågatan vid Apoteket kl Lördag 7 september Röd Lördag på Gågatan vid Apoteket kl Lördag 14 september Röd Lördag på Gågatan vid Apoteket kl Söndag 15 september Kyrkoval Torsdag 31 oktober AK-möte om AK:s budget och verksamhet 2014 Lördag 30 november AK:s julmarknadsarrangemang. Gågatan vid Apoteket kl Torsdag 12 december AK:s julmöte. Cabinen kl Kontakta Ulf Lindgren Tel För senaste nytt Besök oss på nätet Information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ansvarig utgivare: Roger Jönsson Annonser: Ulf Lindgren Foto/bild: Medlemmar Ystads Arbetarekommun: Surbrunnsvägen 24, tel: e-post: Tryck: AB Ystads Centraltryckeri Kom ihåg att rösta i kyrkovalet den 15 september Kryssa våra Ess

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING

SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING SOCIALDEMOKRATERNAS KYRKOPOLITISKA VALPROGRAM I LANDSKRONA FÖRSAMLING Inför kyrkovalet den 15 september 2013 vill vi informera om våra värderingar i några aktuella och viktiga frågor för det politiska

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping

KYRKOVALSPAKETET. Socialdemokraterna i Jönköping KYRKOVALSPAKETET Socialdemokraterna i Jönköping LITE FAKTA OM KYRKOVALET När är kyrkovalet? Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval. I Svenska kyrkan är det val vart fjärde år och alltid den tredje

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr

Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr Köpings Socialdemokratiska Tidning Årgång 15 Nr 3-4 2009 Kyrkovalet 2009 MÖT UPP VID VALURNORNA Rösta på SOCIALDEMOKRATERNA Kyrkoval söndagen den 20 september Vi Socialdemokrater vill verka för den ÖPPNA

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING Alla människors lika värde de orden blir ett allt viktigare ställningstagande i Sverige. I kampen för människovärdet fyller kyrkan en viktig roll,

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater

Din röst spelar roll! Använd ditt röstkort. Vem kan du rösta på? Personrösta på tre kandidater Din röst spelar roll! Söndagen den 20 september 2009 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut i kyrkan de kommande fyra åren? Det handlar både om

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Bra att veta inför KYRKOVALET

Bra att veta inför KYRKOVALET Bra att veta inför KYRKOVALET Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd folkkyrka där alla är välkomna att vara med, ta initiativ och dela ansvar. I kyrkovalet har Svenska kyrkans medlemmar möjlighet

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

V a l e t ä r d i t t!

V a l e t ä r d i t t! Kyrkovalet 15 september I slutet av augusti fick du som är röstberättigad i Svenska kyrkan ett röstkort inför kyrkovalet den 15 september. På röstkortet står vilka val du har rätt att rösta i, din vallokals

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

Vid kyrkovalet den 15 september 2013 sker val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte.

Vid kyrkovalet den 15 september 2013 sker val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Vid kyrkovalet den 15 september 2013 sker val till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Sedan relationerna mellan Svenska kyrkan och staten ändrades styrs kyrkan av förtroendevalda som representerar

Läs mer

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson

Nr 3: 2013 Y R K N Y T T. Foto: Yngve Ivarsson K Nr 3: 2013 Y R K N Y T T Foto: Yngve Ivarsson Kan Gud älska en medioker medelmåtta? Vissa människor och möten sätter spår i oss och avtryck i våra hjärtan. Det hade varit en intensiv period med massor

Läs mer

Kyrkofullmäktige för mandatperioden

Kyrkofullmäktige för mandatperioden 1 (11) Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2010-2013 Plats och tid Perstorp församlingshem, tisdagen den 3 december 2013, kl. 19.15-19.30 samt 20.00-20.45. Beslutande Bengt Jarring, ålderspresident 16-17

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer.

Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Kyrkoval 18 september. Det är du som väljer. Var ska Svenska kyrkan lägga kraften? Stötta före detta missbrukare? Bibelstudier? Finnas på fängelser? Stöd vid kriser? Stödja anhöriga till dementa? Ungdomsgrupper och läger? Musik- och temagudstjänster?

Läs mer

valextra Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar

valextra Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar Kyrkbacken 2013 Om kyrkovalet i Ulricehamns, Åsundens, Timmele och Hössna församlingar information om kyrkovalet 1+3 församlingar = Ulricehamns pastorat: Vid nyår blir vi ETT Kyrkbacken delas ut till alla

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson

Plats och tid: Vara församlingshem kl Justeringens plats och tid: Vara kansliet kl Anita Skall-Hardyson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kyrkofullmäktige i Vara pastorat Sammanträdesdatum: 2017-04-27 Plats och tid: Vara församlingshem kl. 18.30 20.35 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 9 19 Utses

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning

Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun. Fastställd på medlemsmöte Inledning Verksamhetsplan 2017 Kristianstad Arbetarekommun Fastställd på medlemsmöte 2016-12-19 Inledning I vår kommun är alla välkomna och här sätter vi människan främst. Vi lever i en föränderlig värld där tidigare

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Din röst gör skillnad!

Din röst gör skillnad! Din röst gör skillnad! Den 15 september är det kyrkoval. Då får du och alla andra 5,5 miljoner som är medlemmar och över 16 år bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå. Socialdemokraterna ställer upp

Läs mer

Kyrknytt. Kontaktpersoner. Kyrkovalet stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Larvs församlingslista i Vara pastorat, Alf Bonander,

Kyrknytt. Kontaktpersoner. Kyrkovalet stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Larvs församlingslista i Vara pastorat, Alf Bonander, Kyrknytt Kyrknytt Redaktion - ansvarig utgivare: Leif Nordlander, redigering & grafi sk form: Solveig Sundström, solveig.sundstrom@svenskakyrkan.se tryck: Svärd & Söner, Falköping. Kontaktpersoner Larvs

Läs mer

Aro(s)bladet. Älska din nästa

Aro(s)bladet. Älska din nästa Aro(s)bladet Medlemstidning för socialdemokraterna i Västerås Nr 2 augusti 2005 Älska din nästa Älska din nästa heter de riktlinjer för partiets arbete i Svenska Kyrkan som socialdemokraterna i Västerås

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2

Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 Center-kontakt Medlemsblad för centerpartiets kommunkrets 2013 ULRICEHAMN Nr: 2 INNEHÅLL: 1. Skara Domkyrka 2. Kretsordförande Bengt Leander 3. Kyrkovalet 4. Kyrkovalet 5. Kyrkovalet 5. Medlemsvärvning

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information

Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Nu vinner vi kyrkovalet 2013! Viktig information Lansering av nationell kampanjsajt och valfilm 25 augusti Kampanj under förtidsröstningen 2-11 september Slutspurten inför valdagen 15 september Innehåll

Läs mer

Att ställa upp i kyrkovalet

Att ställa upp i kyrkovalet Att ställa upp i kyrkovalet Innehåll BYGGA KYRKA TILLSAMMANS..................... 3 Flera sätt att delta i bygget............................ 3 Kyrkoval 18 september 2005......................... 3 Nu

Läs mer

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30

Valstrategi. Tillsammans skapar vi möjligheternas. Västra Götaland. Biskopsgården. för Socialdemokraterna i Biskopsgården 2011-03-30 Biskopsgården 2011-03-30 Valstrategi för Socialdemokraterna i Biskopsgården Tillsammans skapar vi möjligheternas Västra Götaland Socialdemokraterna i Biskopsgården www.socialdemokraterna.se/biskopsgarden

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp.

Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Fråga 1 Nämn tre frågor som Svenska kyrkan bör prioritera. Rangordna svaren utifrån vad som är viktigast för er nomineringsgrupp. Satsa på barnen, ungdomarna och deras föräldrar de är kyrkans nutid och

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september

Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Rösta på ditt borgerliga alternativ i Svenska kyrkan 17 september Välkommen att lägga din röst på Borgerligt alternativ Den 17 september är det kyrkoval det andra för Borgerligt alternativ som nomineringsgrupp.

Läs mer

Frihet för Svenska kyrkan möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften

Frihet för Svenska kyrkan möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3124 av Beatrice Ask m.fl. (M) Frihet för Svenska kyrkan möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften Förslag till riksdagsbeslut

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla Hösten 2013 Förtroendeval 2 Alphakurs 2 Gemenskapshelg 3 Församlingskväll 3 Kyrkoval 4-5 På gång 6 Döpta & Kontakt 7 Gudstjänster 8 Förtroendeval Församlingen

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal

PSYKOTERAPEUTER. Verksamma enligt vårdavtal PSYKOTERAPEUTER Verksamma enligt vårdavtal April 2009 Kontaktpersoner: Owe Johansohn, 040-33 30 86 Stefan Karlegärd, 044-309 28 72 Framtagen av Hälso- och sjukvårdsenheten, Avdelningen för privata vårdgivare

Läs mer

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum 2. David Sandén, Hallsås 3. Anna Karin Jönbrink, Lilla Bråta 4. Sven Larsson, Hallsås 5. Lena Backlund,

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson

Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Margareta Rodin, Annika Nilsson, Karin Brunsberg, Ann-Margret Holmberg, Karin Karlsson Kyrkorådet 2014-10-28 1 (5) Plats och tid Mariagården, kl 18.30-19.30 Beslutande Evy Pettersson, ordförande Madeleine Zetterqvist, Birgitta Gamelius, Jan-Ingemar Berthilsson, Håkan Claesson, Ulla Olsson,

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla

En trovärdig folkkyrka, öppen för alla En trovärdig folkkyrka, öppen för alla Centerpartiets valprogram 2017 Fastställt av Partistyrelsen 2017-02-05 2 Närodlad politik Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi tror att beslut blir bättre

Läs mer

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Framåt Örebro Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011 Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

(S) skapar möjligheternas Ystad. Vi vill skapa möjligheternas Ystad för alla! Kulturen. Fler jobb. Fler bostäder. Barn, ungdomar och skola

(S) skapar möjligheternas Ystad. Vi vill skapa möjligheternas Ystad för alla! Kulturen. Fler jobb. Fler bostäder. Barn, ungdomar och skola Möjligheternas Ystad Vi vill skapa möjligheternas Ystad för alla! Socialdemokratisk politik baseras på solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Detta utgör grundpelarna när vi formulerar vår politik. Vi vill

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Handlingsprogram. beslutat 2 februari 2013

Handlingsprogram. beslutat 2 februari 2013 Handlingsprogram beslutat 2 februari 2013 1 2 Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi möjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk

Läs mer

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan

Medlemsblad nr 3-2015. i Svenska kyrkan Medlemsblad nr 3-2015 i Svenska kyrkan FEM uppgifter för oss i KR Växjö Diakonicentrum Ordförandekonferens 30/1 2016 Ordföranden har ordet FEM uppgifter för oss i KR Satsning inför nästa valrörelse! Två

Läs mer

KYRKOFULLMÄKTIGE KF Simrishamn Närvaro enligt protokollsbilaga KF 2016:6 Kl 18-20

KYRKOFULLMÄKTIGE KF Simrishamn Närvaro enligt protokollsbilaga KF 2016:6 Kl 18-20 11 Sammanträdets Ordförande Peter Burman hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. öppnande 12 Upprop Upprop förrättas och det konstateras att 16 tjänstgörande ledamöter är Röstlängd närvarande.

Läs mer

Lättläst version av Överenskommelsen

Lättläst version av Överenskommelsen Lättläst version av Överenskommelsen Överenskommelsen Överenskommelsen handlar om hur regeringen, de idéburna organisationerna inom det sociala området och Sveriges kommuner och landsting ska förhålla

Läs mer

ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET

ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET ATT STÄLLA UPP I KYRKOVALET Svenska kyrkans organisation Förtroendevalda väljs i direkta val till tre olika nivåer. Lokal nivå: Församlingar och pastorat Svenska kyrkan är genom sina församlingar rikstäckande.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

För socialdemokraterna i Svenska kyrkan innebär det att vi arbetar för:

För socialdemokraterna i Svenska kyrkan innebär det att vi arbetar för: 2016-06-30 Stora delar av samhället framför allt den kommunala sektorn har sina rötter i den kyrkliga verksamheten. Att tillhöra Svenska kyrkan har under långa tider ansetts vara detsamma som att vara

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Carola Norén (s) ordförande Isa Aybar (Ba) vice ordförande Ewonne Ekmyr Göransson (kr) Ann-Mari Lindmark (s)

Carola Norén (s) ordförande Isa Aybar (Ba) vice ordförande Ewonne Ekmyr Göransson (kr) Ann-Mari Lindmark (s) Sida 1 av 8 Plats och tid Församlingsexpeditionen, Grödingevägen 4 Torsdagen 2 februari kl. 17.00 Beslutande Carola Norén (s) ordförande Isa Aybar (Ba) vice ordförande Ewonne Ekmyr Göransson (kr) Ann-Mari

Läs mer

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag

Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1. Ändringar i kyrkoordningen. 2 kap. Församlingens uppdrag Särskilt yrkande av Mats Hagelin med anledning av betänkande Eu 2011:1 Ändringar i kyrkoordningen Kyrkomötet beslutar i fråga om kyrkoordningen (SvKB 1999:1) dels att 2 kap. 16 och 17, 7 kap. 7, 8 kap.

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka!

Näsums Kyrkoblad. Fira Påsk i din kyrka! Näsums Kyrkoblad Nr 1/2010 Mars- Juni 2010 Fira Påsk i din kyrka! Barnen i grupperna välkomnar alla redan på Palmsöndagens familjegudstjänst då vi har stor fest och final på årets Fastekampanj och upptakt

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Inledning Genom historien har Centerkvinnornas arbete byggt på starka, drivna kvinnors engagemang för att förändra och förbättra vårt samhälle. Kvinnor som

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Anli Magnusson, Ingrid Högsberg, Ulla Skoglöf. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 7-12 Sara Granberg

Leif Palevik, Bo Hallström, Anli Magnusson, Ingrid Högsberg, Ulla Skoglöf. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 7-12 Sara Granberg Kyrkofullmäktige 2017-06-13 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.15 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

För en öppen folkkyrka med framtidstro

För en öppen folkkyrka med framtidstro För en öppen folkkyrka med framtidstro Som programförklaring inför kyrkovalet 2013 har Socialdemokraternas partistyrelse antagit ett valmanifest i 12-punkter. Dessa består av uppmaningar till oss själva

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Kyrkan en del i ditt liv

Kyrkan en del i ditt liv Var ska vi l ägga kraft en? Gör din rö st hörd. Kyrkoval 15 septembe r 3 1 0 2 t e l a v o Kyrk Ny väg Ny väg för Västerlövsta pastorat Barn- och ungdomsarbetet i kyrkan är viktigt och något som jag brinner

Läs mer

Undervisning för barn upp till arton år. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Bakgrund

Undervisning för barn upp till arton år. Sammanfattning. Utskottets förslag till kyrkomötesbeslut. Motionens förslag. Bakgrund Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2011:6 Undervisning för barn upp till arton år Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2011:92 om undervisning för barn upp till arton år.

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

De Ungas KyrKomöte motionssvar

De Ungas KyrKomöte motionssvar De Ungas Kyrkomöte MOTIONSSVAR De ungas kyrkomöte Den 5 augusti anordnade Svenska Kyrkans Unga för fjärde året i rad De Ungas Kyrkomöte. En arbetsgrupp från förbundet hade på förhand valt ut ett trettiotal

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen

Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen KAPITEL 9 Lokaler för röstning vallokaler, expeditioner och särskilda röstmottagningsställen Bestämmelser om vallokaler finns i 38 kap. 45, 48 51 kyrkoordningen samt i 11 och 12 samt 18 22 Kyrkostyrelsens

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer