Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013"

Transkript

1 Ystad Möjligheternas AURORA Information från Socialdemokraterna i Ystads kommun Augusti 2013 Ordförande har ordet Vi socialdemokrater i Ystad går till val för att få mandat att föra en politik som är till för hela den nya församlingen Sövestad- Ystad, Ystads pastorat. Det är två fina församlingar som nu slås ihop. Stad och landsbygd i en skön förening där vi socialdemokrater vill satsa på att utveckla helheten. Här finns bland annat ett fint kulturarv, arbete med unga, småbarnsföräldrar, körverksamhet och arbete för människor i utsatt position som är väl värt att inte bara bevara och ta hand om utan också få att växa ytterligare. Vår politik för den nya församlingen handlar om att få fler att ta del av kyrkans verksamhet, både i staden och på landsbygden. Vi vill utveckla arbetsmiljön och förbättra för de anställda. För oss är det viktigt att församlingens alla ungdomar ska få ett feriearbete. Vi socialdemokrater har tagit ansvar för Ystads församling. Vi önskar nu få ditt stöd att leda den nya gemensamma församlingen. I detta nummer få du ta del av det vi vill göra om vi får ditt förtroende. Rösta med socialdemokraterna söndagen den 15 september. S i Ystad går till val. Kandidaterna till kyrkofullmäktige Främre raden: Monica Nilsson, Ulla-Britt Persson, Anna-Karin Larsson, Anita Lundberg, Elisabeth Jönsson, Margareta Elmtoft, Gertrud Nilsson Bakre raden: Leif Haglund, Dan Olsson, Leif Larsson, Berth Andersson, Marie Tapper, Dan-Peter Nilsson, Siw Olsson och Magnus Holst Ej med på bilden: Christina Lönnborn, Jan-Erik Jönsson och Hans Sjöström Moderaterna vill sälja ut kronjuvelerna Av Kent Mårtensson Intet nytt under solen. Moderaterna gör som TV-kanalerna på sommaren, kör bara med gamla repriser. Det handlar om åretruntboende i Sandskogen och försäljning av Saltsjöbaden. Viktiga frågor som bostadsbrist och ungdomsarbetslöshet har ramlat bort från deras agenda. De nygamla moderaterna med kommunalrådet Kristina Bendz i spetsen har i en debattartikel radat upp argument för att sälja Saltsjöbaden. Inte på grund av att fastigheten går med förlust, tvärtom, den går med vinst. Det handlar om ideologiska skäl. Utgångspunkten är att det är bättre om någon annan äger fastigheten. Man vecklar in sig i märkliga ekonomiska resonemang och utnämner sig själv som en oseriös fastighetsägare. Faktum är att Ystad kommun ägt fastigheten i över 100 år. Ett långsiktigt ägande som gjort att man kunnat ta långsiktiga investeringsbeslut. Detta ger också en trygghet för kommande investeringar, som naturligtvis måste göras i den takt som bolaget klarar av. För ungefär 10 år sedan drev också moderaterna på för en försäljning. Då som nu var det samma skäl, ideologiska. Moderaterna ansåg vid det tillfället att man kunde få ut ett fördelaktigt pris för fastigheten. Några år senare, tog en socialdemokratisk majoritet beslut om att bygga ett spa. Ett beslut som visat sig vara mycket lycko samt och som bidragit till att fastigheten idag är värd mångdubbelt mer än för 10 år sedan. Detta har i motsvarande grad ökat ystadsbornas förmögenhet. Denna är naturligtvis ge- Fortsättning sidan 2. Roger Jönsson Ordförande, socialdemokraterna i Ystad Skånsk sjukvård sidan 2. Glöm inte att rösta i kyrkovalet den 15 september

2 Fortsatt kris i skånsk sjukvård Av Stefan Malmberg Det verkar som om problemen och oron inom skånsk sjukvård aldrig tar slut. Nedskärningarna och besparingarna inom sjukvården har pågått flera år med minskad personalstyrka och färre vårdplatser. Under sommaren har situationen stundtals varit kaotisk och blivit så allvarlig att sjukhusledningar beordrat in personal från semester. Så här illa har det aldrig varit. Det finns inte längre några marginaler kvar för att hantera den påfrestning som semestertider innebär. Media har bl.a. rapporterat från förlossningsavdelningen i Ystad där rekordmånga gravida har hänvisats till andra sjukhus. I Malmö och Lund har förtvivlad personal på förlossningsavdelningen berättat om att det inte går att upprätthålla patientsäkerheten. Eftersom andra lasarett har varit överbelastade har det varit betydande svårigheter att få plats på annat lasarett, någon har t.o.m. tvingats föda hemma. Politiskt ansvar har utkrävts, men från den moderatledda majoriteten har det varit tyst. Ystads Allehanda har beskrivit problemen med den psykiatriska öppenvården i sydöstra Skåne som bedrivs av vårdföretaget Capio. Flera läkare har lämnat vilket skapat stora problem för patienterna. Före Capio hade Carema ansvaret för psykiatrin. Även då framfördes omfattande kritik från bl.a. patienternas personliga ombud och Socialstyrelsen. Vi socialdemokrater menar att vården måste vara tillgänglig, tillförlitlig och trygg. Det är naturligtvis särskilt viktigt när det rör sig om patienter med psykiatriska problem, som ofta tillhör de mest utsatta i samhället. Det är därför oacceptabelt att dessa patienter under lång tid har fått utstå osäkra förhållanden. Under våren har desperata försök gjorts av majoriteten för att klara problemen inom sjukvården. Ett beslut togs om att genomgripande omflyttningar av den opererande verksamheten skulle ske mellan lasaretten i Skåne. Vidare så togs ett beslut om en omfattande förändring av den skånska sjukvårdens organisation. Det första beslutet togs av två majoritetspolitiker, det andra av regiondirektören. Besluten togs utan vare sig bred politisk förankring eller någon förankring bland personal och fackliga organisationer. Båda besluten överklagades till Förvaltningsrätten, med hänvisning till att beslut av principiell karaktär ska tas av Regionfullmäktige, dvs. den folkvalda församlingen. Båda besluten upphävdes av Förvaltningsrätten. Denna cirkus har naturligtvis skapat stor oro och en förtroendekris bland personalen men även bland patienter. Vad som nu händer är ett oskrivet blad. Men det finns ett alternativ till den pågående krisen inom skånsk sjukvård. Vi socialdemokrater har i de budgetförslag vi lagt de senaste åren satsat 1 miljard mer på sjukvården i Skåne, jämfört med den borgerliga majoriteten. Vinner vi valet 2014 kommer vi att förstärka den skånska sjukvården så att nedskärningarna kan stoppas, mer personal kan anställas och fler vårdplatser inrättas på de skånska sjukhusen. Och se till så att personalen får arbetsro! Fortsättning - Moderaterna vill sälja ut kronjuvelerna nerande för moderaterna som inte ens ville delta i beslutet om byggande av ett spa. Därmed blir det intressant att fundera över hur Saltsjöbaden sett ut idag om moderaterna fått bestämma. En sak är rätt säker ystadsbornas förmögenhet hade inte varit på dagens nivå. Moderaterna ger i artikeln också sken av att man vill satsa på kärnområdena. Verkligheten ser helt annorlunda ut. På samtliga kärnområden har man nämligen lagt ut kraftiga besparingsförslag. Så var det med den satsningen! Att sedan som moderaterna gör, ställa en försäljning av Saltsjöbaden, mot att investera i en ny skola, är ett klumpigt försök att lura väljarna. Den kommunala ekonomin fungerar inte på det sättet. Med det resonemanget skulle det varit helt omöjligt att fatta beslut om att bygga nytt badhus och sporthallar. Det kardinalfel som moderaterna gjort är att man inte drivit på bostadsbyggandet. Det är nödvändigt med nya bostäder för att locka nya invånare. Under flera år har inte en enda lägenhet byggts. Här har man tappat många miljoner som kunnat användas till nya skolor och till att förbättra vården. Men för att uppnå detta krävs nog en annan ideologi! Så minns vi Bengt Frostmo Vi kommer alltid att minnas vår käre partikamrat Bengt Frostmo med värme. Han var full av energi, idéer och brann för kulturen samt att världen skulle vara rättvis, solidarisk och jämlik. Orättvisor var något han arbetade aktivt mot. Bengt Frostmo var mycket aktiv inom politiken. Inom kommunpolitiken i Ystads kommun var han ledamot i styrelsen för Teatern och nämndsledamot i BUN (Barn och utbildningsnämnden). Två viktiga uppdrag som passade honom perfekt. Han hade ett djupt intresse för kulturen och ville se den utvecklas. Arbetet med att få teatern på fötterna igen bar hans signum. Barns rätt till en bra utbildning var något han arbetade hårt för. Ända in i det sista var han med, försökte påverka och kom med nya idéer. Inom kyrkopolitiken på lokalplanet satt Bengt Frostmo som ordförande för kyrkorådet i Ystads församling. Det fanns ett driv och visionärt tänkande i hans arbete som ledde till att församlingen fördes framåt. Bland annat var det under hans ledning som personalen som arbetar på kyrkogårdarna fick tillsvidareanställningar, innan var de säsongsanställda, och att kyrkan skulle vara ännu mer öppen för allmänheten. Ystads församling blev en modern församling i tid med sin samtid. På stiftsnivå var Bengt Frostmo också aktiv. Han satt med i stiftsfullmäktige och som ersättare i stiftstyrelsen. Ett annat uppdrag han hade var att vara ordförande för Stiftsgården Åkersberg i Höör. I det lokala arbetet inom partiet var Bengt Frostmo en framtidsinriktad kraft. Han var ersättare i AK-styrelsen där han kom med många nya idéer. Han var också med i styrelsen för det av AK (arbetarekommunen) helägda tryckeri AB Aurora. I det utåtriktade arbetet gentemot kommuninvånarna är Bengt Frostmo känd som en mysfarbror som det var enkelt att prata politik med men också en person som med sitt varma leende delade ut godis och information till alla som ville ha. I våra Första Majtåg kom han alltid med egna lokala plakat som fick uppmärksamhet i media. Oavsett vad Bengt Frostmo gjorde var han en kraft som skapade nya möjligheter för människor samt såg till att utmana tänkandet hos alla han träffade. Han kommer att vara djupt saknad av oss alla socialdemokrater i Ystad. Våra tankar går till hans familj. Roger Jönsson 2

3 Kyrkoval 2013 (S) vill ha en öppen kyrka med framtidstro Socialdemokraternas vision är ett Sverige där vi alla kan leva ett bättre liv och känna frihet. Det präglar också vår politik inför kyrkovalet Socialdemokraterna arbetar för en öppen folkkyrka med framtidstro. Svenska kyrkan ska inte bara finnas till för en begränsad elit, utan ska vara en tillgänglig, samhällstillvänd kyrka med låga trösklar, som är öppen och tillgänglig för alla. Vi vill att Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i cent rum, stå upp för allas lika rätt och värde, bekämpa de växande klassklyftorna samt bidra till gemenskap och utveckling. Som en del av den världsvida kyrkan bidrar Svenska kyrkan till internationell solidaritet med demokrati, mänskliga rättigheter och fred som självklara mål. Med din röst kan våra förtroendevalda i församlingar, stift och kyrkomöte fortsätta sitt arbete för en öppen folkkyrka. Faktaruta Svenska kyrkan Svenska kyrkan är ett evangeliskt-lutherskt trossamfund. Svenska kyrkan är den största lutherska kyrkan i världen. Statistik från personer var tillhöriga (67,5% av Sveriges befolkning) personer döptes (72,1 % av alla barn som föddes där minst en förälder var tillhörig) av landets 15 åringar konfi rmerades (46,1% av alla tillhöriga 15 åringar) par vigdes (34,9% av alla vigslar) personer begravdes (78,8% av alla begravningar) (Siffrorna är 2012-års siffror) Unga tankar om kyrkovalet I kyrkovalet den 15 september får alla medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år och äldre rösta. Här resonerar Terese Grahn och Adrian Magnusson i SSU Ystad kring unga och kyrkovalet. Varför ska man som ung gå och rösta i kyrkovalet? Genom att rösta kan man förhindra att t.ex. extremism och konservativa åsikter tar över i kyrkan. Man kan se till så att kyrkan fortsätter att utvecklas på rätt håll och håller sig öppen och liberal. Rösten man lägger visar också hur man vill att kyrkan ska engagera sig i och med det samhället som man bor i. Therese Grahn och Adrian Magnusson. Lars-Håkan lyssnar nyfiket. Vilka frågor tycker ni är viktiga för socialdemokraterna att lyfta fram i kyrkovalet? Sommarjobb för unga är en fråga som engagerar och berör många i vår åldersgrupp. Svårigheterna att få jobb skapar otrygghet och en ovisshet inför framtiden. Även en demokratisk och jämställd kyrka är något som önskas av de yngre årsgrupperna. Att visa att man vill hålla kyrkan öppen i orterna är också viktigt. Musiken i kyrkan är något som varit väldigt uppskattat, inte bara konserter utan också kyrkokören, att kunna engagera sig i musik och utvecklas estetiskt. Konfirmationen var en positiv upplevelse för då fick man träffa nya vänner. Har ni några idéer om hur svenska kyrkan ska bli en mer relevant del av unga människors liv? Eftersom kyrkan är ett bra rum för kultur så kan det anordnas konserter och liknande som vänder sig specifikt till oss unga, på så sätt skulle kyrkan kunna bli en naturlig del av vårt kulturliv. En kyrka som kan fungera som ett öppet forum för diskussion om religion och samhället skulle uppfylla en viktig funktion. Många vill ventilera sina åsikter och få nya intryck. 3

4 Kyrkofullmäktigekandidater med visioner för kyrkan Dan Olsson, Christina Lönnborn, Marie Tapper och Leif Haglund är några av dem som kandiderar till kyrkofullmäktige i Ystads pastorat. Här är deras tankar om vad som är viktigt under den kommande mandatperioden i pastoraten. Satsa på skolavslutningar i kyrkan, fler mötesplatser och på konfirmandarbetet! Marie Tapper, som är frivillig medarbetare i Ystads pastorat, lyfter fram behovet av gemensamma mötesplatser. Jag vill arbeta aktivt för en verksamhet som leder till gemenskap och som engagerar människor från alla åldersgrupper. Jag blev därför glad när jag fick veta att kyrkofullmäktige tagit beslutet att köpa gamla Latinskolan som ligger mitt emot Mariakyrkan. Vi behöver fler fysiska mötesplatser där människor kan mötas och kyrkan inbjuder till gemenskap och samtal. Kanske hade devisen Har ni frågorna så har vi fikat varit en möjlig samlingspunkt för samtal kring tro och andlighet. Christina Lönnborn håller med och inflikar: Det är viktigt i dagens stressiga och upptagna samhälle att ha en plats med ro och eftertanke. Hon fortsätter: Dessutom vill jag att kyrka och kommun arbetar tillsammans för att möjliggöra för ungdomar att få sommarjobb. Dan Olsson lyfter fram konfirmanderna som en viktig grupp: Konfirmation ger minnen för livet. Om man inte konfirmeras går man miste om en viktig gemenskap och om mycket roliga händelser. Dan månar också om formen för konfirmandundervisningen: Satsningen att låta alla konfirmander i Ystad pastorat få åka till Berlin, prata människosynsfrågor och besöka koncentrationsläger för att förstå det hemska som hände och som kan hända igen om vi inte är uppmärksamma på det, tycker jag är jätteviktigt. Jag vill se till att det finns pengar så att detta arbete kan fortsätta. Leif Haglund värnar om skolavslutningar i kyrkan: Kyrkobyggnaden är unik i sin karaktär. Givetvis ska kyrkan vara öppen för vad lagen säger, men är vi bara det så tycker jag vi ska fortsätta erbjuda skolorna att få vara i kyrkorna på skolavslutningarna. Dopet ger del av en större gemenskap Dan Olsson lyfter även fram dopet som en viktig fråga. Vi ska göra det enkelt för män niskor att få del av dopet. Många tror att det måste kosta massa, men att Leif är kyrkorådsordförande, Dan jobbar som präst och Marie är frivilligt engagerad i Ystads församling och alla tre kandiderar till kyrkofullmäktige i Ystads församling. Christina Lönnborn, tillhör Sövestad och jobbar som säljare. Hon kandiderar till kyrkofullmäktige i Ystads församling. döpas är gratis och kanske skulle vi erbjuda drop-in-dop där de som vill, kan komma och döpa sina barn under enklare former. Efteråt kan pastoratet bjuda på doptårta, fortsätter han. Marie Tapper menar att vi genom dopet blir del av en större gemenskap som verkar aktivt, som få andra, för ett inkluderande samhälle. I kyrkan blir människor sedda, respekterade och tagna i anspråk oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsförmåga, sexuell läggning och socioekonomisk situation, och där vi alla kan mötas i tro. Leif Haglund tillägger: Dessutom tycker jag att musiken vid dop, men också vid vigslar och begravningar, ska vara kostnadsfri. I dag får man t.ex. betala för solosång som pastoratets musiker har. Det vill jag ändra på! Ett samgående med möjligheter En annan fråga som engagerar är samgåendet mellan Sövestadbygdens och Ystads pastorat vid årskiftet. Leif Haglund tror att samgåendet kan bli något riktigt bra. Jag vill att alla sex kyrkor i pastoratet ska ha en rik församlingsverksamhet med både gudstjänster och annan verksamhet. Dessutom är det viktigt att kyrkan arbetar för att bli mer relevant i människors vardag. Marie Tapper inflikar: Vad som är viktigt inför och efter samgåendet är att säkerställa Fortsättning sidan 6. Val till kyrkofullmäktige i Ystad Arbetarepartiet - socialdemokraterna 1 Dan Olsson Präst, fi l. dr 2 Gertrud Nilsson, Lokalvårdare 3 Leif Haglund, Kyrkvärd 4 Monica Nilsson, Affärsbiträde 5 Magnus Holst, Stiftsadjunkt 6 Christina Lönnborn, Försäljare 7 Berth Andersson 8 Marie Tapper, Gymnasielärare 9 Ulla-Britt Persson, Kyrkogårdsarb. 10 Dan-Peter Nilsson, Personlig ass. 11 Margareta Elmtoft 12 Jan-Erik Jönsson 13 Siw Olsson 14 Leif Larsson, Fastighetsskötare 15 Anita Lundberg 16 Hans Sjöström 17 Lena-Karin Larsson 18 Elisabeth Jönsson, Undersköterska 4

5 Kyrkopolitiskt handlingsprogram för socialdemokraterna i Ystads kommuns pastorat för mandatperioden Socialdemokraterna i Ystad kommuns pastorat ska aktivt verka för att öka satsningar på barn- och ungdomsverksamheten samt konfirmander och deras föräldrar Barn- och ungdomsverksamheten ska vara kostnadsfri. Konfi rmationsgrupperna ska vara lagom stora, dvs. inte fl er än ca.15 konfi rmander per grupp. Resurser ska fi nnas i Ystads pastorat för konfi r- mandläger till Berlin med besök på koncentrationsläger. skolavslutningar ska välkomnas i kyrkan inom ramen för det statliga regelverket och kyrkans värderingar. Kyrkan ska slå vakt om samarbetet med skolorna och att skolavslutningarna ska kunna vara kvar i kyrkan; Personal med tydlig inriktning mot skolan (t.ex. skolpräst) ska fi nnas kyrkan i samarbete med kommunen ordnar sommarjobb åt ungdomar; Samarbete med kommunen ska utvecklas för att hjälpa ungdomar med sommarjobb. Diskussion med arbetsmarknadsenheten i kommunen ska föras för att skapa mötesplatser för ungdomar som är utan arbete. stödja svaga och utsatta människor i samhället genom aktiva insatser i kyrkans regi (diakoni) och deltagande i samhällsdebatten och i den internationella debatten; Utsatta och ensamma människor ska få hjälp och stöd, t.ex. genom soppluncher, mötesplatser av olika slag och gratis samtal. I Latinskolan, som ligger mitt i Ystad, ska inrättas ett café i pastoratets regi för att tillskapa en viktig mötesplats för människor. värna traditionerna i en nytänkande och modern kyrka Traditioner ska bevaras där de fyller en viktig funktion samtidigt som en öppenhet ska fi nnas mot samhällets förändringar och människors enskilda önskemål. Tillgänglighet och närhet ska vara ledord i verksamheterna. Detta t.ex. genom att erbjuda dropin-dop och dropin-vigslar. Pastoratet ska tydligt vara öppet och lyhört för människors tankar och andliga längtan. Samtidigt ska kyrkan kunna vara en fast punkt i en tillvaro där mycket fl yter. kyrkobyggnaderna och kyrkogårdar hålls öppna och välvårdade; Kyrktaxi ska vara en möjlighet för människor att ta sig till våra kyrkor och kyrkogårdar där inte annan förbindelse fi nns. Kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarna ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt samt vara väl underhållna. kyrkan i hela kommunen ska leva och vara en synlig kraft i lokalsamhället; Barn- och ungdomsverksamhet ska erbjudas i hela kommunen, både i stad och land, och inte centreras till en plats. Gudstjänster m.m. ska erbjudas både i stad och på landsbygden och inte centraliseras till en plats. Ett aktivt samarbete med föreningar, kommun och organisationer ska fi nnas. värna musiken och körverksamheten. Kyrkans musik ska kostnadsfritt ingå vid dop, begravningar och vigslar; religionsdialog (samtal med andra religioner) och dialog med andra kristna samfund (ekumenik) utvecklas i församlingarna; motverka all form av kvinnoprästmotstånd, extremism. rasism, främlingsfientlighet och homofobi; i samarbete med kommunen upprätta ett seniorernas hus. Läs hela vårt kyrkopolitiska program på Skolavslutning i Hedeskoga kyrka. 5

6 Fortsättning från sid 4. att den större enheten klarar av att hålla en övergripande blick och se behoven i hela pastoratet. Samgåendet får inte användas som en förevändning till nedskärningar eller försämringar inom varken nuvarande Sövestadbygdens eller Ystads pastorats verksamheter. Christina Lönnborn, som själv bor i Sövestadbygdens pastorat understryker att det är viktigt att visa att det finns moderna präster som har hela pastoratet som arbetsplats oavsett om man bor i staden eller på landet och att det får finnas ett varierande utbud av aktiviteter i hela pastoratet. Dan Olsson tillägger: Både Sövestad och Ystad har mycket fina verksamheter och samgåendet kan stimulera till nya idéer och verksamhetsinriktningar. FAKTARUTA - kyrkofullmäktige I Ystad kommun fi nns i nuläget fem pastorat: Ystad, Sövestadbygden, Löderup, Stora Köpinge och Ljunits. Ett pastorat är det område en kyrkoherde är chef över, man skulle kunna kalla det en kyrklig kommun. Vid årsskiftet 2014 blir Sövestadbygdens- och Ystads pastorat en enhet. I varje pastorat fi nns ett kyrkofullmäktige, motsvarande ett kommunfullmäktige Val till stiftsfullmäktige FAKTARUTA-Kyrkovalet Val till Stiftsfullmäktige Arbetarepartiet socialdemokraterna När är kyrkovalet? Söndag den 15 september 2013 är det kyrkoval. Gertrud Nilsson är en av dem som kandiderar till stiftsfullmäktige. 1 Ann-Marie Hansson, Trelleborg 2 Eric Ericson, Simrishamn 3 Anne-Maj Råberg, Tomelilla X 4 Leif Haglund, Ystad 5 Gertrud Ekman, Skurup 6 Anders Larsson, Simrishamn 7 Pia Ingvarsson, Simrishamn X 8 Dan Olsson, Ystad 9 Jenny Weibull, Skurup 10 Göran Thorén, Simrishamn X 11 Gertrud Nilsson, Ystad 12 Egil Ahl, Trelleborg 13 Gerd Lundin, Simrishamn 14 Göran Ottervald, Tomelilla Socialdemokraterna i Lunds stiftsfullmäktige vill bland annat: Att dop, konfi rmation, vigsel och begravningar ska hålla högsta kvalitet. Motarbeta religiös extremism, främlingsfi entlighet och rasism. Ge långsiktigt stöd för bevarandet av kyrkans kulturbyggnader. Bedriva diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap. Slå larm när kommuner och regioner inte tar sitt ansvar för välfärden. Vad väljer jag till? I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroendet att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån. Får jag rösta? För att du ska få rösta ska du senast på valdagen fylla 16 år, du ska vara medlem i Svenska kyrkan och vara folkbokförd i Sverige den 1 augusti 2013 (då röstlängden fastställs). När kommer röstkorten? De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 28 augusti På röstkortet fi nns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. Hur gör jag för att rösta? Röstning på valdagen: Titta på ditt röstkort vilket pastorat och valdistrikt du tillhör. Där står också vilken vallokal du ska gå till! Glöm inte att ta med dig ditt röstkort till vallokalen. Förtidsröstning äger rum mellan den 2-11 september. I den information du får från ditt pastorat/församling fi nns information om när förhandsröstning är möjlig. Mer information hittar du på Läs hela det socialdemokratiska programmet för Lunds stift på: FAKTARUTA-stiftsfullmäktige Det fi nns 13 stift i Svenska kyrkan och ett stift är den regionala nivån, motsvarande region eller landsting. Lunds stift består av Skåne och Blekinge. I Lunds stiftsfullmäktige är socialdemokraterna den största nomineringsgruppen. Varje stift leds dels av en biskop, som i Lunds stift är biskop Antje Jackelén, dels av en stiftsstyrelse som utses av stiftsfullmäktige. I stiftsstyrelsen är biskopen ordförande. 6

7 Val till kyrkomötet Magnus Holst kandiderar till kyrkomötet och står på 17 plats på kyrkomöteslistan. Till vardags jobbar han som stiftsadjunkt i Lunds stift med inriktning på rekrytering och utbildning av blivande präster. Varför kandiderar du till kyrkomötet? - I kyrkomötet fattas en hel del av de strategiska och visionära besluten för Svenska kyrkan. Svenska kyrkan står inför stora utmaningar i framtiden och därför är det ett spännande uppdrag. FAKTARUTA-kyrkomötet Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutade organ, Svenska kyrkans riksdag. Att vara kyrkomötesledamot är dock ingen heltidssysselsättning som att vara riksdagsledamot, utan kyrkomötet sammanträder ca två gånger om året för att behandla aktuella frågor och motioner. Kyrkomötet väljer också en kyrkostyrelse där ärkebiskopen är förande. ord- Vilka frågor ser du som viktiga under nästa mandatperiod? - Jag tycker att arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter, rättvisa och miljö är väldigt viktiga. Annars är det viktigt att kyrkan verkar för fortsatta bidrag från staten som möjliggör att vi kan hålla våra kyrkor i gott skick. Val till kyrkomötet Arbetarepartiet - Socialdemokraterna Socialdemokraterna i valet till kyrkomötet vill bland annat att: Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling Läs hela det socialdemokratiska programmet till kyrkomötet på 1 Claes Block, Malmö 2 Marie Nielsén, Landskrona 3 Birger Wernersson, Jämjö, Karlskrona 4 Sofi ja Pedersen Videke, Rydebäck, Helsingborg 5 Johan Åkesson, Simrishamn 6 Camilla Persson, Karlskrona 7 Ronny Hansson, Lund 8 Gunilla Bengtsson, Kirseberg, Malmö 9 Roine Olsson, Sölvesborg 10 Gunilla Jannerstig, Tormestorp, Hässleholm 11 Per-Arne Håkansson, Åstorp 12 Kerstin Engle, Ängelholm 13 Martin Moberg, Ronneby 14 Jenny Weibull, Skurup 15 Karl-Erik Kruse, Svalöv 16 Anette Palm, Eslöv X 17 Magnus Holst, Ystad 18 Ingrid Karlsson, Jämshög Olofström 19 Magnus Andrell, Torekov, Båstad 20 Kjerstin Sörngård Thulin, Tirup, Svalöv 21 Lennart Hallengren, Malmö 22 Inger Lundahl Kristianstad 23 Kenneth Bolinder Gunnarstorp Bjuv Val till kyrkomötet Arbetarepartiet - Socialdemokraterna 24 Anna-Greta Reinholdz, Höör 25 Marcus Gadd, Jämjö, Karlskrona 26 Lena Hansson, Södra Sandby, Lund 27 Lennart Eriksson, Asarum 28 Anneli Eriksson, Höganäs 29 Lars Stellan Jönsson, Östra Göinge 30 Åsa Westerberg, Malmö 31 Göran Blomberg, Ramdala, Karlskrona 32 Ann-Margret Olofsson, Ronneby X 33 Dan Olsson, Ystad 34 Gunilla Gulam, Eslöv 35 Anders Westerlund, Perstorp 36 Agnes Petersson, Lund 37 Billy Peltonen, Karlskrona 38 Kerstin Persson, Höganäs 39 Patric Carlsson, Örkelljunga 40 Gertrud Ekman, Skurup 41 Rune Granqvist, Lund 42 Lisbeth Bengtsson, Rödeby, Karlskrona 43 Ulf Östman,Flyinge, Eslöv 44 Siv Majing, Rödeby, Karlskrona 45 Arne Jönsson, Kristianstad S-kandidaterna i Stora Köpinge och Löderup I Löderup finns en gemensam lista, Löderups församlings sam lingslista. Du som vill rösta socialdemokratiskt i kyrkofullmäktigevalet ska kryssa Jasenka på plats 8 och Ros-Marie på plats 19. I Stora Köpinge finns två listor. För att rösta socialdemokratiskt ska du välja Samlingslistan i Stora Köpinge församling och där kan du kryssa för Aina Nilsson på plats 15, Åke Liljedal på plats 18 eller Ulf Cronvall på plats 20. Oavsett vilken församling så går socialdemokraterna till val på samma kyrkopolitiska manifest i hela Ystad kommun. Jasenka Mauzer Åkerblom och Ros-Marie Johansson kandiderar till kyrkofullmäktige i Löderups församling och Åke Liljedal kandiderar till kyrkofullmäktige i Stora Köpinge församling. 7

8 Bo Widegren blogg.s-info.se/bowidegren Leif Haglund blogg.s-info.se/haglund Vill du vara med och bygga ett bättre samhälle? Bli medlem i Socialdemokraterna! Kontakta Thomas Micha Tel https://www.socialdemokraterna.se/bli-medlem/ går också att sms:a till S-politiker på nätet Roger Jönsson (S)-medlemmar Uppdatera Era E-postadresser Kalendarium Torsdag 22 augusti Valarrangemang om kyrkovalet i Sövestad och Ystad, båda på eftermiddagen. Förre partisekreteraren Lars Stjernqvist (S) medverkar. Lördag 24 augusti AK:s familjedag i Ystads Folkets Park kl Tisdag 27 augusti Valupptakt för kyrkopolitiskt aktiva socialdemokrater. Backagården Höör, kl Lördag 31 augusti Röd Lördag på Gågatan vid Apoteket kl Lördag 7 september Röd Lördag på Gågatan vid Apoteket kl Lördag 14 september Röd Lördag på Gågatan vid Apoteket kl Söndag 15 september Kyrkoval Torsdag 31 oktober AK-möte om AK:s budget och verksamhet 2014 Lördag 30 november AK:s julmarknadsarrangemang. Gågatan vid Apoteket kl Torsdag 12 december AK:s julmöte. Cabinen kl Kontakta Ulf Lindgren Tel För senaste nytt Besök oss på nätet Information från socialdemokraterna i Ystads kommun. Ansvarig utgivare: Roger Jönsson Annonser: Ulf Lindgren Foto/bild: Medlemmar Ystads Arbetarekommun: Surbrunnsvägen 24, tel: e-post: Tryck: AB Ystads Centraltryckeri Kom ihåg att rösta i kyrkovalet den 15 september Kryssa våra Ess