VERKSAMHETSBERÄTTELSE Fiber Optic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Fiber Optic"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Fiber Optic Valley

2 innehåll och ÅRET I KORTHET Å r e t i korthet VD-kommentar HighLights Mål och måluppfyllelse Marknadsanalys BREDBAND OCH FIBEROPTIK sensorer och Sensorsystem Digitala tjänster Genus Internationell audit Intervju med ordföranden Historik och organisation Ekonomi Partners i korthet FRAMGÅNGSRIKA MEDLEMMAR Många av medlemmarna innovationssystemet Fiber Optic Valley hade ett mycket framgångsrikt Några av dem möter du i denna verksamhetsberättelse: SenseAir, sidan 10, DellCron, sidan 8, Iftac, sidan 9 och Acreo, sidan 9. UTMÄRKELSER Skanova utsåg DellCron till årets fiberföretag och Fiber Optic Valley till årets fiberpionjär. Branschorganisationen Swedoptronics utsåg SenseAir i Delsbo till årets optronikföretag. NÄTVERK Tillsammans med Svenska Optiksällskapet, Swedoptronics, kth och Acreo bildade Fiber Optic Valley under året organisationen Photonic Sweden, en ny nationell plattform för optik och fotonik. GENUS Fiber Optic Valleys mångåriga satsningar på Gender Management som en viktig del av förnyelsearbete i olika typer av organisationer skördade nya framgångar. Bland annat gick Svenska Gender Managementmodellen vidare, i mycket hård konkurrens, i en utlysning från Vinnova. näringsliv Kontakter med storföretagen fördjupades och flera nya samarbetsavtal tecknades, bland annat med TeliaSonera och Ericsson Network Technologies ab. En kartläggning av regionens näringsliv (och FoU-resurser) genomfördes. EKONOMI Omsättningen i Fiber Optic Valley ab var ,3 miljoner (22,7 miljoner 2010). Verksamheten finansieras i huvudsak av Vinnova, eu:s strukturfonder och Region Gävleborg. Till detta kommer mycket omfattande insatser i form av arbetstid från många medlemmar och partners i innovationssystemet. UTVÄRDERING Fiber Optic Valley värderades under året i en internationell audit som redovisade starka sidor, men också viktiga områden för förbättringar. (Se sidan 15.) Resultatet är ett viktigt underlag för arbete med nya handlingsplaner. FÖRNYELSEARBETE Bland annat på grund av ej säkerställd finansiering, synpunkter från den internationella utvärderingen, diskussioner med Vinnova och interna diskussioner inledde styrelserna under 2011 ett omfattande förnyelsearbete. Detta arbete fortsätter våren 2012 med ett mycket starkt engagemang från medlemmar och andra intressenter. Arbetet har redan resulterat i att finansieringsläget klarnat. Nya handlingsplaner blir klara våren En hörnpelare är medlemmarnas behov och nytta samt att verksamheten i allt högre grad kommer att drivas av och hos medlemmarna. Håkan Bjur, ordförande i bolagsstyrelsen, berättar mer om detta arbete på sidan 16. Fiber Optic Valley Stationsgatan 7, Hudiksvall, Tel , Fax Kontakt Projektledning Skylark PR AB. Redaktör Jerker Sjödin. Grafisk form SE IDEA AB. FOTO omslag Lars Stenman, s 10 Lars THULIN och ur fiber optic valleys fotoarkiv och dokumentation. UPPLAGA 500. Tryckeri ACCIDENS, svanens miljömärkning, papper cocoon offset och gloss, 100 % återvinningspapper och svanens miljömärkning. trycksaken är klimatkompenserad. 2

3 vd-kommentar Till att börja med vill jag tacka alla ambitiösa företagare som deltagit i många aktiviter under året. I vår iver att skapa ett innovationssystem av världsklass får vi aldrig glömma att innovation och värdeskapande sker hos våra företag. De är de riktiga hjältarna! Året inleddes med många aktiviteter på den internationella arenan. Ett flertal av nätverkets företag nådde affärsmässiga framgångar på nya marknadsplatser som till exempel Fiber to the Home Council erbjöd i Milano. På hemmafronten tog ett antal innovativa företag initiativ till att skapa en tydligare marknadsdriven satsning inom området bredbandsteknik. Företagen inom Fiber Optic Valley växer och blir flera. Vid starten av innevarande period fanns 46 stycken registrerade partners och medfinansiärer. Per den sista periodens utgång fanns 66 stycken. Under den här aktuella perioden har det i samhandling i nätverket skapats fyra nya tillväxtbolag. Förekomsten av laboratorier och testbäddar stärker klustrets attraktionskraft och lockar till sig både små och stora företag, vilket i sin tur ökar nätverkets status och värde. Testbäddarna erbjuder en gemensam plattform där systemleverantörer, operatörer, tjänsteutvecklare, innovatörer och forskare kan samverka, vidareutveckla och testa sina produkter och tjänster i en verklighetsbaserad miljö. Internt inom Fiber Optic Valley processledningsfunktion har året präglats av att innevarande projektfinansiering avslutas vid årsskiftet. Det gäller såväl etapp två av Vinnväxt som de region- och strukturfondsprojekt som verksamheten byggts kring. Nya projekt har sökts för 2012 och framåt. Besluten om dessa ansökningar har legat en bit in på det nya året. Det har gjort att vi varit tvungna att strukturera om i processledningsfunktionen för att anpassa kostymen till beslutad finansiering. Vinnväxtprojektet går in i sin tredje och sista etapp. I samband med det har styrelsen på uppdrag av ägarna gjort en översyn av verksamheten med syfte att skapa ett långsiktigt stabilt och hållbart innovationssystem. En internationell panel genomförde en audit av verksamheten i augusti. Panelen var imponerad över många delar av verksamheten. Entusiasmen och drivkraften hos eldsjälar i kärnan. Den spetskompetens som byggs upp inom fou. De kontakter som skapats med viktiga marknadsplatser i världen. Det framkom även rekommendationer kring förbättringsområden att arbeta vidare med för att öka den industriella och regionala nyttan. Under hösten arbetade styrelser och nyckelaktörer med nya handlingsplaner. Som ett resultat av arbetet har nyckelaktörer och regionen gjort ett tydligt åtagande för att ta ett långsiktigt ansvar för basfinansiering. Varumärket Fiber Optic Valley har börjat få lyskraft även internationellt. Genom omvärldsbevakning, studieresor och aktivt deltagande på ett stort antal utvalda events har klustret tagit sig in på den globala spelplanen. Medlemskap och partneravtal har tecknats hos ledande internationella branschorganisationer som ftth Council och spie. Som en del av en mansdominerad industri i en region med stort behov av att attrahera och utveckla sin kompetensbas, har genus från första början varit ett strategiskt område hos Fiber Optic Valley. Ett mångårigt offensivt och ambitiöst jämställdhetsarbete har placerat Fiber Optic Valley i absolut framkant på området. Fiber Optic Valley utbildar och stöttar nu andra kluster och innovationssystem i förändringsprocesser mot ökad genusmedvetenhet. Kronan på verket var att vår ansökan Gender & Co blev en av vinnarna i Vinnovas utlysning utmaningsdriven innovation. Efter sju otroligt spännande och intressanta år med Fiber Optic Valley kommer jag själv att gå vidare till nya utmaningar. Det är därför glädjande att vi i skrivande stund fått klart med Anders Larsson som tillförordnad vd i Fiber Optic Valley. Magnus Burvall, vd magnus burvall Eldsjälarnas verk 3

4 high lights Photonics West i San Francisco. Fibertronix, MidDec, Raybium och Optoskand ställer ut. Silicon Valley-veteranen Mike Skelton deltar i fov-workshop om svenska företags möjligheter på usa-marknaden Musik mellan fjärdarna i Hudiksvall. Festivalen avslutas med en testkonsert med två violinister i olika rum. (Se mer på sid 12.) FTTH Council Europe i Milano Fiber Opric Valley ordnar workshop med rubriken»bredbandssamhälle ur oväntade perspektiv«. Tomas Olsson på Fiberdata och Hans Hultman på DellCron bland talarna Klusterkonferens i Karlstad. Acreo Fiber Optic Centre bland talarna. Om manliga och kvinnliga aspekter i framväxten av nya idéer. Fiber till flera i Stockholm. Skanovas stora konferens där fov utses till»årets fiberpionjär«och partnerföretaget Dellcron till»årets fiberföretag«. årsstämman OFC/NFOEC i Los Angeles. Årets viktigaste konferens för forskning inom fiberoptik, transmission och nätverk. Acreo spelade en framträdande roll med fem vetenskapliga bidrag. 9.4 Eldklotet i Gävle. Företagarmässa med Fiber Opric Valley på plats FTTx Summit i London. fov:s Jeanette Waax håller föredrag om livskvalitet och utveckling i glesbygd Årsstämma i Hudiksvall. Grön it är temat på Fiber Optic Valleys årsstämma. Miljökonsulten och författaren Håkan Nordin talar liksom Hans Hultman, teknikchef, på årets fiberföretag DellCron Movexum Boostchamber i Gävle. Gävleborgs svar på Draknästet! International Broadband Conference i Aten. Fiber Opric Valley deltar genom Ingmar Höglund. Acreo 10 år i Hudiksvall Innovationsseminarium i Almedalen.»Innovationer och tillväxt. Snacka går ju.«bland andra Ingenjörsvetenskapsakademien (iva) och Fiber Optic Valley på ett fullsatt hotell Solhem i Visby. Digitala verktyg i Härnösand. Workshop där teater spelas och återges samtidigt i Stockholm och Härnösand. (Se mera på sid 12.) Stort födelsedagskalas med 100-tal gäster på plats för att fira det framgångsrika forskningsinstitutet. Firandet började med demonstrationer av Acreos kunnande inom fiberoptik och bredbandsteknik. På kvällen fortsatte det med stort mingel och festmiddag på Stadshuset med bland annat kunder, partners och tidigare anställda på plats. Kommunalrådet Caroline Schmidt talade visionärt om teknikens fantastiska möjligheter. Ingmar Höglund som var en av grundarna till Fiber Optic Valley bjöd på en historisk exposé. DIGITALA TJÄNSTER årsstämman 4

5 high lights 2011 östanskär ICT engagemanget high Innovationsseminarium i Hudiksvall. Ett arrangemang av fov Genus där 60 personer från Ericsson och flera andra företag deltog. lights HAWc 15.9 SBA i Sundsvall. Företagsgalan Sundsvall Business Awards där Fiber Optic Valley deltar med inbjudna gäster. Optik- och fotonikdagarna i Hudiksvall Signering av regeringens digitala agenda i Stockholm. Fiber Optic Valley är med och undertecknar en sammanhållande strategi för it-politiken Bredbandsbåten i Sthlm. Fiber Optic Valley är med på ett av årets största och viktigaste events i it-sverige FIBERSON Årlig konferens som arrangeras av Svenska Optiksällskapet och nystartade Photonic Sweden denna gång i Hudiksvall. Konferensen innehåller 21 vetenskapliga presentationer inom laserapplikationer i bioteknk, industriella optiska mätmetoder och fiberoptiska applikationer. Ett 100-tal nyckelpersoner på plats liksom 14 utställarföretag. Branschorganisationen Swedoptronics passar på att utse SenseAir i Delsbo till»årets optronikföretag«. Konferensen utgör kulmen på ett arbete som pågått hela året med att skapa Photonic Sweden som är tänkt att bli den nya nationella plattformen för optik och fotonik. Fiber Optic Valley utgör en samlande kraft i detta strategiska arbete där även Svenska Optiksällskapet, Swedoptronics, kth, Acreo med flera har deltagit. OPTIK- OCH FOTONIKDAGARNA Optik- och Fotonikdagarna 5

6 mål och måluppfyllelse Mål 2011 Måluppfyllelse Nytt mål Internationell positionering Ranking mot andra kluster inom visionen Antal företag som ingår i fov-nätverket Antal innovativa idéer Antal kommersialiserade innovationer som kommer ut på marknaden Tillväxt i form av omsättning Antal»papers«som kommer ut i form av forskningsresultat och ny kunskap Vidareutvecklat marknadsplatserna vid FTTH Council och Photonic West. Flera företag deltagit än tidigare år. Adderat affärsutvecklande insatser, till exempel med affärscoach på plats i Silicon Valley för att bidra med kunskap om affärer i USA. Deltagit i europeisk benchmarking. Blivit ett European Bronze Label Cluster vilket gör det enklare att jämföra med andra. Deltagit i en internationell utvärdering av experter. 47 företag deltog i någon form av aktivitet under året. 37 projektidéer har inkommit. 4 nya tillväxtföretag har skapats i systemet. Metod skall implementeras. 23 vetenskapliga artiklar producerades inom projekten Etablera makrosamarbeten med andra liknande miljöer som Fiber Optic Valley. Fiber Optic Valley skall vara ett innovationssystem av världsklass. En strategiprocess för att stärka positionen pågår och skall vara klar till maj. 50 företag. Målet är ökad kvalitet på aktiviteter, ej ökad volym. 50 stycken idéer. Rimlig nivå. Den aktörsdrivna nya FOI-strategin förväntas öka denna volym. Indikatorer från verksamheten kopplat till avtal med ett urval projektfinansiärer Indikatorer Mål 2011 Målupp- Nytt mål fyllelse Indikatorer Mål 2011 Målupp- Nytt mål fyllelse Företag som medverkat i initiativet (50) 47 Medfinansieringstid timmar/år (10 000) (10 000) Antal nya och förbättrade produkter 6 4 Antal prototyper 3 7 Antal nya processer Medverkande forskare Nya partners och medlemmar Förstudier 7 7 Antal pressartiklar inkl webbartiklar Om Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik. Vi hjälper företag att växa genom att ge goda affärsidéer stöd i form av bland annat finansiering, omvärldsbevakning, affärsutveckling och att knyta värdefulla kontakter. Åtta år efter starten är Fiber Optic Valley en välkänd aktör både nationellt och internationellt. Vi har ett omfattande kontaktnät som våra samarbetspartners kan dra fördel av. Inom vårt nätverk finns även en omfattande testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier, en unik mötesplats för systemleverantörer, operatörer, tjänsteutvecklare, innovatörer, forskare, och sist men inte minst användare och tilltänkta kunder. Sedan starten av initiativet har samverkan inom Fiber Optic Valley lett till att cirka 300 nya direkta arbetstillfällen och 30 nya bolag tillkommit i regionen. Exempel på några av de större företagen är sverige bygger i Hudiksvall, s-group Holding i Gävle (som numera ingår i gis-klustret fpx), och forskningsinstitutet Acreo i Hudiksvall. Medlemsföretagen inom Fiber Optic Valley sysselsatte år 2009 över 1300 personer och omsatte totalt cirka 5,5 miljarder kronor. Tillväxten är påtaglig. Vid den tidigare mätningen fyra år tidigare (2005) fanns knappt 1200 anställda och omsättningen var cirka 3,5 miljarder kronor. Fiber Optic Valleys hemmaregion sträcker sig 20 mil längs Norrlandskusten, från Gävle i söder till Sundsvall i norr. Sätet finns i Hudiksvall. Vår vision är att skapa ett innovationssystem av världsklass 6

7 marknadsanalys Kompetensområden med stor potential Företagen inom Fiber Optic Valley utgör en heterogen grupp med närvaro på många olika marknader. Det är inte så märkligt. De områden som är kärnan i innovationssystemet, fiberoptik, sensorer och bredbandinfrastruktur, kan nämligen tillämpas inom många områden. Här följer en översikt som framför allt tittar på läget för fiberoptikens roll inom utvecklingen av den globala bredbandsinfrastrukturen. Gemensamt för Fiber Optic Valleys intresseområden är att potentialen är stor och marknaden i högsta grad internationell. mantel Kärna skyddande hölje Ett område inom sensorer som är särskilt intressant för Fiber Optic Valley, både sett till kompetensen inom klustret som till marknadspotential, är optisk mätteknik. Ett annat är det snabbt expanderande vetenskapsområdet fotonik som kombinerar modern elektronik och optik. Den årliga ökningen av fotonikmarknaden i Europa är för närvarande 20 procent. Mängden patent inom fotonik ökar också mycket snabbt, vilket talar för en fortsatt dynamisk utveckling. ljus som genom reflektion leds inuti kärnan av optisk fiber På bredbandsområdet pågår ett globalt teknikskifte, så till vida att gamla koppartrådar i telekomnäten byts ut mot fiberoptisk kabel. Detta sker i snabb takt över hela världen men mest kraftfullt i Asien där regeringar fattar beslut om utbyggnad av de fiberoptiska näten. I Europa och Amerika ligger utvecklingen mera i marknadens händer och där går det inte lika snabbt. Sverige har en tätposition i Europa, mycket tack vare politiska investeringsbeslut på lokal nivå om så kallade stadsnät. Utbyggnaden av fibernäten sker parallellt med en likaledes kraftfull expansion i trådlösa eller mobila nät men inte i någon direkt konkurrens. Bedömningen är att de två teknikerna kommer att samexistera och komplettera varandra i framtiden. Asien är marknadsledande och förväntas fortsatt vara så. Världsdelens 800 miljoner Internetanvändare väntas på tio år öka så att det år 2020 är miljoner användare, vilket då motsvarar mer än hälften av hela världens Internet-användare. I Europa hade över 20 miljoner hushåll i december 2010 tillgång till fiberoptiska bredband men bara 4 miljoner hade anslutit sig som abonnenter, vilket ger en marknadspenetration på 17,5 procent. Detta är en ökning från 16,1 procent året innan men väsentligt lägre än i exempelvis Japan (39 procent) och usa (34 procent), enligt statistik från branschorganisationen ftth Council. Problemet är att fördelarna med fiberoptiska bredband är otydliga för konsumenten. Utbudet av tjänster och applikationer som kräver fiberoptiska bredband är fortfarande ganska litet. Användarna upplever att gamla tekniker som adsl och vdsl fortfarande räcker till. ftth Council tror att marknadens intresse kommer att väckas med hjälp av effektiv marknadsföring. Organisationen uppskattar att tillväxten kommer att få en ny skjuts så att det år 2015 kommer att finnas drygt 30 miljoner hushåll i Europa som abonnerar på fiberoptiska bredband. Fiberoptik är en teknik där ljus leds genom långa kablar, optiska fibrer, vars kärnor är gjorda av mycket rent glas. Tjockleken på optiska fibrer kan variera från flera millimeter till tunnare än ett hårstrå. En optisk fiber består i regel av en tunn glaskärna omgiven av ett mantelhölje, även det gjort av glas, samt ett skyddande plasthölje. Tekniken bygger på att ljus som skickas av en sändare in i ena änden studsar inuti fibern till en mottagare i andra änden. Ljusimpulserna översätts av sändare och mottagare i vardera ände till elektriska impulser så att tekniken kan användas inom exempelvis teleoch datakommunikation. Inom Fiber Optic Valley finns forskning, laboratorier och företag med kompetens att göra innovativa produkter baserade på fiberoptik. Tillämpningar finns till exempel inom läkemedelsbranschen, flygindustrin, processindustrin, verkstadsindustrin och larm- och säkerhetssektorn. 7

8 Detta är vårt kanske allra viktigaste framtidsspår Hällregn i Hudiksvall och cocktailmingel i Milano Vardagen är skiftande för dem i it-världen som bygger de digitala motorvägarna, så att fiberoptiken kan komma till sin fulla rätt och transportera information till och från alla användare. Det är ett många gånger oglamouröst och smutsigt arbete, fjärran från den vardag bland datorer och laboratorier som många av kollegerna inom Fiber Optic Valley lever i. Men icke desto mindre av avgörande betydelse för att nyttan och glädjen med tekniken ska nå ut till människorna. Stockholmsbaserade företaget DellCron, partner inom Fiber Optic Valley, är ett av företagen som befinner sig ute i den tuffa miljön vid fiberoptikens frontlinje. Detta med sådan framgång att nätföretaget Skanova i februari 2011 utsåg DellCron till»årets fiberföretag«. Samtidigt utsågs Fiber Optic Valley till»årets fiberpionjär«. Detta blev upptakten till ett händelserikt år för DellCron. Skanovas utnämning kom samma dag som DellCron återvände hem från italienska Milano och en lyckad sejour i den svenska paviljongen på jättemässan Fiber to the home Council. Bland talarna fanns DellCrons tekniske direktör Hans Hultman. Tillsammans med två andra partnerföretag inom Fiber Optic valley, InCoax och Fiberdata, avslutades mässan med en svensk cocktailkväll som ett stort antal beslutsfattare besökte. Det Hans Hultman talade om under cocktailminglet i storstilade Milano Convention Centre var»micro trenching«. Detta är DellCrons paten terade metod för effektiv fiberinstallation i gator och vägar. I början på maj be viljade statliga Vinnova en miljon kronor till DellCron för att metoden skulle kunna förfinas ytterligare. I samband med detta beslutade DellCron att etablera sig även i Hudiksvall med en enhet för teknisk utveckling. Den 13 juni anordnade DellCron en öppen visning i Hudiksvall av»micro trenching«. Regnet vräkte ner men avskräckte inte det 20-tal intresserade som fick se en smal fåra sågas upp i asfalten där sedan fiberkablarna kunde packas ner. Metoden sparar både tid, pengar och miljö eftersom man inte längre behöver gräva upp stora hål och diken. Under sommaren var DellCron aktivt i planeringen med att skapa en unik, oberoende testanläggning för verklighetstrogna installationer. Hudiksvalls kommun tillhandahåller mark med en yta motsvarande åtta fotbollsplaner. Här ska tillverkare kunna få sina produkter utvärderade samt utbildning i anslutning till det. Investeringar och byggnationer ska göras av de företag som vill genomföra tester. Bredbandsinstallation är fortfarande en omogen bransch som behöver utveckla standarder och effektiva metoder.tillsammans med Fiber Optic Valley, fack- 8

9 bredbandsteknologi och fiberoptik Micro trenching förbundet Seko, Acreo och andra är DellCron med och driver på för att ta fram utbildningar och plattformar som kan stödja och säkra kompetens hos både nätbyggare och operatörer. Genom Centrum för utveckling och lärande (cul), en del av Hudiksvalls kommun, finns redan en utbildningsplattform på området som kallas Iftac. Verksamheten på Iftac har vuxit stadigt sedan starten 1997 och omsätter nu 14 miljoner kronor. Här finns norra Europas mest kompletta infrastruktur för bredbandsutbildning, man driver Yrkeshögskola och uppdragsutbildning. Sedan 2004 har Iftac utbildat branschpersonal från 300 företag i 50 länder. Filialer finns i Västervik och Västerås. För närvarande förbereds även en etablering på Malta.»cul och Iftac är en enastående resurs inom Fiber Optic Valley med sin unika kompetens och sina spetsutbildningar. I mina ögon är detta kanske vårt allra viktigaste framtidsspår«, säger Fiber Optic Valleys bolagsordförande Håkan Bjur.»Acreos fantastiska verksamhet är också en stor tillgång i sammanhanget. Medan lågprismarknaderna spottar fram enorma mängder standardfiber så tillverkar Acreo exklusiv specialfiber vilket bör vara vår nisch«, fortsätter Håkan Bjur. I november fick Acreo fem miljoner kronor från eu för att ta fram en metod som innebär att man med optisk fiber kan styra tidsintervallet mellan olika laserpulser vid mikroskopi. Metoden kan öppna nya dörrar inom cellforskningen. Och för årets fiberföretag DellCron slutade året lika ljust som det börjat. Vinnova beslutade att satsa ytterligare 1,5 miljon kronor i arbetet med att utveckla tekniken»micro trenching«. Under 2011 genomförde Skanova och DellCron ett pilotprojekt i Nässjö, ett så kallat»proof och concept«av MTT metoden. För ett genomföra projektet krävdes ett noggrant förarbete med beskrivning av gränssnitt, rutiner och processer för standardisering av ny anläggningsteknik. DellCron tog kontakt med Magnus Burvall och Jeannette Waax på Fiber Optic Valley för att få stöd i arbetet med att ta fram ett ramverk till de riktlinjer som användes vid pilotprojektet. Det noggranna förberedelse - arbetet gav resultat. Pilotprojektet i Nässjö kunde genomföras utan bekymmer och med mycket gott resultat. 9

10 Vi har medvetet riktat in oss på områden där vi kan rädda liv hur uppstår nya innovationer som kan skapa sysselsättning och tillväxt i vår glesbefolkade och avsides del av världen? Detta kan sägas vara den fråga som hela satsningen på Fiber Optic Valley vilar på. Något enkelt svar på frågan har ingen lyckats ge. Exemplet SenseAir i Delsbo lämnar inte heller några ledtrådar. Eller gör det kanske det ändå? företaget senseair har byggts upp av Hans Martin som inte betraktar sig som varken entreprenör eller innovatör. Han var mera av en grönavågare som flyttade från Stockholm 1980 och köpte en gård i Hälsingland. Men han var också en vetenskapsman som inte ville sluta sitt roliga arbete på universitetet så han blev veckopendlare.»jag hade inte en tanke på att bli entreprenör men till slut ledsnade min fru på att jag hela tiden åkte till Stockholm så av nöden blev jag tvungen att dra igång en egen verksamhet hemma i Delsbo«, berättar Hans Martin. Som molekylfysiker satt han inne med specialistkunskaper och efter en tids funderande och marknadsanalys kom han på att han skulle satsa på brandvarnare baserade på infrarött ljus (ir) fanns ett första patent men det hela kom av sig när Martin insåg att han råkat hamna i en business som styrdes av maffian i Chicago. Han valde att styra om sitt företagande mot ventilation istället. Utmaningen var fortfarande densamma, hur nyttja den överlägsna men dyra ir-tekniken i billiga lösningar som kunde spridas till stora kundgrupper?snart nog kom Hans Martin på att använda ett metallrör där ljuset kunde studsa sig fram till en detektor. Senare byttes metallen ut mot plast och företaget har tagit ett 20-tal patent till på kompletterande innovationer men detta var grundkonceptet som framgångssagan SenseAir byggts upp på under de senaste 20 åren. idag handlar senseair om mycket mer än ventilation. Företaget tillverkar sensorer för gasmätning och luftkvalitet i vid bemärkelse. Sensorerna från Delsbo bevakar till exempel att inte läsksystemet på världens alla McDonalds-butiker läcker koldioxid, vilket tyvärr orsakar dödsolyckor med jämna mellanrum när larmsystem inte är installerade. Det finns också sensorer som slår av fotogenvärmda element innan luften blir ohälsosamt dålig eller rent av livsfarlig. Rent livräddande produkter alltså och den nu mest aktuella satsningen utgör inget undantag. På uppdrag av bilsäkerhetsjätten Autoliv har SenseAir tagit fram en lösning som gör att bilar inte går att starta om förarens utandningsluft innehåller alkohol. Tekniken kan komma att bli standard i framtiden och en mångmiljardmarknad öppnar sig.»vi har medvetet riktat in oss på högriskområden där vi faktiskt kan rädda 10

11 sensorer och sensorsystem liv. Det är ingen tillfällighet att vi talar om sensors for life. Med tanke på att 40 procent av alla dödsolyckor i trafiken i usa är alkoholrelaterade så kan det bli en jättegrej.«senseair har lyckats med sin föresats att göra avancerad teknik till - gänglig för fler. Tillverknings kostnaderna för sensorerna är nu bara en bråkdel jämfört med för år sedan. Företaget har startats utan riskkapital och har varit lönsamt från start. Idag omsätter SenseAir cirka 120 miljoner kronor och senaste bokslutet (2010) gav en vinst på 11 miljoner. Företaget har filial i Tucson, usa och ett supportcenter i Kina. Om eller snarare när samarbetet med Autoliv kommer igång på allvar kommer en ny produktionsenhet att öppnas någonstans, troligen i Västsverige, och till huvudkontoret i Delsbo ska anställas 35 högutbildade specialister 15 inom olika områden.»att lyckas rekrytera kompetens till Delsbo är en av våra stora utmaningar, men jag tror och hoppas att det ska gå«, säger Hans Martin som ser fram emot fördjupad samverkan med Mittuniversitetet, Acreo och andra aktörer inom Fiber Optic Valley. fokusområdet sensorer har breddats på senare tid och innefattar nu inte bara fiberoptiska utan även elektroniska och optoelektroniska sensorer, vilket gör SenseAir till en naturlig del av nätverket och innovationssystemet. Fiber Optic Valley har ökat aktiviteten på området och med hjälp av en ny forskningsgrupp på universitetet undersöks nu hur sensorer skulle kunna öka konkurrenskraften hos regionens företag. recept för ett lyckat groddföretag. Här är Hans Martins recept för att lyckas med ett nystartat företag. 1. En envis, uthållig, tålmodig forskare eller uppfinnare 2. En serviceinriktad, praktisk och händig, jordnära ekonomikunnig 3. En pratsam, högtflygande, visionär globetrotter 4. En pigg, envis, uthållig, övertygande säljare, globetrotter eller företagsledare 5. En otroligt duktig, noggrann elektronikkonstruktör Se till att du har en kund som är villig att betala innan du gör något! 11

12 DIGITALA TJÄNSTER med strindberg och klassisk musik togs 2011 nya språng mot det framtida bredbandssamhället. Via ett par innovativa projekt fick intresserad publik på nära håll erfara hur kultur med fiberoptikens hjälp kan skapas, omskapas och upplevas på helt nya sätt. Och med nya lösningar öppnas också nya kommersiella möjligheter. Än så länge upplever både företag och enskilda att de klarar sig ganska bra med den gamla generationens uppkopplingar. Men undan för undan skapas nya informationstunga tjänster som kräver tillgång till de digitala motorvägarna, baserade på fiberoptik. hawc international är ett bra exempel. Från sina lokaler i den gamla skolan i Kilafors på Hälsinglands landsbygd klipper företaget filmer åt Hollywood-jättar som Universal, Paramount och Dreamworks. Verksamheten baseras på tillgång till fiberoptiska kablar med kapacitet på 100 mb/sekund. Under 2011 har Hawc International befäst sin världsledande position på området och tagit in ytterligare sex miljoner kronor i riskkapital via bland andra Innovationsbron. På temat klassisk musik inledde Fiber Optic Valley året med att bjuda på ett extranummer på den nystartade festivalen»musik mellan fjärdarna«i Hudiksvall. Den 6 februari avslutades festivalen med en testkonsert med två violinister, den ena på plats framför publiken i Hudiksvalls Teater, den andra 700 meter därifrån i Fiber Optic Valleys kontor vid järnvägsstationen. Normalt tar det drygt två sekunder för ljud att färdas 700 meter. Men med hjälp av fiberoptiska bredband kan ljudet färdas med ljusets hastighet och sålunda möjliggöra konserter med fysiskt frånvarande musiker. det som forskarna påstått fungera i teorin visade sig också fungera i praktiken. Violinduetten mellan en norsk och en svensk musikprofessor gick fram fint för publiken. Den fysiskt frånvarande professorn upplevdes som närvarande dels genom sin synkade musikaliska insats och dels genom att vara projicerad på en glasskärm. Festivalarrangören Kjell-Åke Hamrén, en nestor i svenskt musikliv, var en som gladdes åt resultatet. Hans förutsägelse är att denna form av distansarbetande musiker kan bli vanligt i framtiden för att spara både pengar och miljö. Det skulle också öppna nya möjligheter för människor i glesbygd att få ta del av ett utbud som kan mäta sig med storstäderna. Musikutbildning och repetitioner på distans är andra möjligheter. i september var det dags för nästa fiberoptiska kulturexperiment, denna gång med Riksteatern och Landstinget i huvudrollerna. På en teaterscen i Härnösand spelade Teater Soja pjäsen»fordringsägare«av August Strindberg inför publik. Samtidigt 40 mil söderut, på Folkets Hus i Hallunda utanför Stockholm, spelade två skådespelare med i pjäsen, inför publik där med. Effekten av den samtidiga kommunikationen med fiberoptisk överföring i kombination med ljussättningen, ledde tankarna till Science Fiction. 3d-effekten stärktes av att skådespelarna projicerades på glasrutor så att de kunde ta på varandra och till och med kyssas. Interaktiviteten stärktes av att skådespelarna på en plats reagerade på publikens rop och applåder på den andra platsen. Regissören Hedvig Claesson hade inte ens träffat skådespelarna i Stockholm under repetitionerna.»att kunna regissera och repetera på distans öppnar enorma möjligheter. Vi står nu i brytpunkten på något som kommer att explodera«, anser hon. Tekniken är förstås tillämplig på fler områden än teater och musik. Politiska möten med hög kvalitet och utan fördröjning kan underlätta diplomatiska överläggningar. En hjärtspecialist i New York kan ställa diagnos på och uppleva sin patient i Sundsvall på ett realistiskt och nära sätt. hudiksvalls kommun har beviljats medel för en förstudie kring»framtidens boende«. Det handlar mycket om att utveckla digitala tjänster för en åldrande befolkning. Den demografiska utvecklingen pekar mot en framtid med en ökande andel äldre i befolkningen vilket ställer nya och högre krav på vård, omsorg och samhällsservice. Med hjälp av fiberoptiska bredband kan man till exempel tänka sig en webblösning med videolänk där en person med bensår som bor i glesbygd och inte har hemtjänst kan kommunicera med vårdcentralen över nätet istället för att behöva åka långt eller få hembesök. mittuniversitetet är sedan länge ledande i landet på distansutbildningar och har nu avsatt medel för att flytta fram positionerna på området ytterligare, och särskilt då inom området e-lärande med arbetslivsanknytning. 12

13 Vi står nu i brytpunkten på något som kommer att explodera 13

14 genus Så blev genus en tjänsteinnovation Sakta men säkert har genus blivit en huvudsak för Fiber Optic Valley. ARBETET INOM AKTIONSORIENTERAD GENUSFORSKNING LIGGER I FRAMKANT BÅDE I SVERIGE OCH INTERNATIONELLT. UNDER 2011 TOGS AVSTAMP MOT FORTSATTA SATSNINGAR. MARITA SVENSSON Trenden är tydlig. Företag med ambitionen att vara moderna, attraktiva arbetsgivare med långsiktig lönsamhet inser potentialen i att arbeta genusmedvetet. I takt med att innovationer blivit ett centralt begrepp i Europa så har också intresset vuxit för kopplingen mellan innovation och genus. Fiber Optic Valley står väl rustat efter mer än sex år av obruten och målmedveten aktionsorienterad genusforskning. Forskning som ligger i framkant både i Sverige och internationellt. Detta konstaterades med eftertryck vid en träff i Hudiksvall den 22 november Ett 60-tal personer deltog, däribland Håkan Bäckström, platschef på Ericsson som vittnade om hur genusarbetet lett till påtagliga förändringar, till exempel att bryta enkönade arbetsgrupper och införa arbetsrotation vid»könsmärkta«maskiner. För sex år sedan hade Ericsson 100 könsmärkta maskiner och idag är det bara en maskin (kallad Hulken) som fortfarande är manligt märkt. Ericsson uppger att effektiviteten ökat med nio procent sedan jämställdhetsarbetet började. Ett annat exempel på framgångar är Hälsinglands Sparbank som nominerats till Finansförbundets jämställdhetspris under 2011 har Fiber Optic Valley startat utvecklingsprogrammet Gender and Innovation som syftar till att skapa genusmedvetenhet och öka innovationskraften inom kluster- och innovationssystem. En förstudie visade att klusterledare saknar kunskap och stöd i jämställdhetsarbetet och gensvaret blev också stort. Sexton vd:ar och projektledare från nio klusterorganisationer, varav ett norskt, fanns på plats den september när startskottet gick på Säby Säteri.»Samtliga vd:ar som tillfrågades tackade ja vilket vi ser som bekräftelse på att vi ligger i framkant på området«, kommenterar Marita Svensson, projektledare på Fiber Optic Valley. Fiber Optic Valley har även deltagit i Vinnovas utlysning Utmaningsdriven Innovation. Med motiveringen»en tjänsteinnovation som har god potential att bli internationellt efterfrågad«beviljades medel till projektet Gender & Company - ett av 94 projekt som i hård konkurrens bland 635 sökande fick möjligheten att genomföra en förstudie i a-fasen. Pengarna ska användas till att under 2012 bli en av vinnarna även i b-fasen och få möjligheten att tillsammans med näringslivet och Sveriges expertis inom genus, innovation och produktionsprocesser utveckla den Svenska Gender Managementmodellen. Praktiskt handlar det om att utbilda chefer och medarbetare i hur ökad kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet ger bättre resultat i alla förändringsprocesser i organisationen. FIBER OPTIC VALLEYS förändringsarbete inom genus sätter avtryck även internt. Undan för undan vinner genustänkandet terräng och påverkar sådant som val av styrelseledamöter, projektidéer och kommunikation. I en granskning av olika kluster konstaterar konsultfirman Ramböll att de nätverk med företagsledare som Fiber Optic Valley skapat har gett viktiga kunskaper om hur man kan arbeta med nätverk, processledning och företagsmedverkan ur ett genusperspektiv. fakta sex år av genusarbete med Fiber Optic Valley: Genusnätverket ( ) ett forsknings- och utvecklings - projekt med tolv deltagande medlemsorganisationer. Gen(us)vägar ( ) en fortsättning på Genusnätverket. Här deltog nio medlemsorganisationer varav tre arbetade i en fördjupad process med projektteamet.»från ickefråga till tillväxtfråga«(2010) en förstudie som ledde fram till Gender and Innovation. TeleQom Fiber Optic Valley har varit med och bildat detta genusnätverk inom telekombranschen. Learning Community ( ) ett innovativt nätverk med ett 30-tal operativa chefer från nio av Fiber Optic Valleys medlemsorganisationer. Efter avslutningen fortsätter mer än hälften av cheferna att driva nätverket vidare i egen regi. Gender and Innovation ( ) ett utvecklingsprogram för klusteroch innovationssystem där 16 vd:ar och chefer från nio kluster - organisationer deltar. Projektet Gender & Company (2011) tilldelades medel av vinnova för att utveckla konceptet för den Svenska Gender Managementmodellen med målet att bli en av vinnarna även i b-fasen. Ett bokförlag planerar att ge ut boken om Fiber Optic Valleys genusarbete under hösten

15 utvärdering Ett imponerande engagemang Under 2011 genomfördes en viktig internationell utvärdering av Fiber Optic Valley. De internationella experterna hade en hel del positivt att säga om verksamheten, men de lyfte också fram viktiga förbättringsområden som är ett viktigt underlag för pågående utvecklingsarbete. Allt sedan 2004 erhåller Fiber Optic Valley varje år sex miljoner kronor från statliga Vinnova. Givet att pengarna förvaltas väl, så att det skapas tillväxt och sysselsättning i regionen, ska stödet pågå till och med Vinnova anlitar en internationell expertpanel som vart tredje år kommer på besök för en kritisk granskning av hur Fiber Optic Valley och ett dussin andra så kallade»vinnväxt-vinnare«sköter sig. Precis som inför besöket 2008 hade Fiber Optic Valley producerat en fyllig rapport över den gångna treårsperioden. Denna rapport utgjorde nu grunden för panelens undersökning. Därutöver gjordes i vanlig ordning ett antal utfrågningar och granskning av andra dokument. Efter två intensiva dygn i Hudiksvall i början av september avkunnade de sex experterna, vid ett möte på Acreo Fiber Lab, sin»dom«. Den värsta nervositeten försvann tämligen omgående när panelens nestor Ifor Ffowcs-Williams från Nya Zeeland inledde med att säga:»wow! Det ni gjort sticker ut, med en stark ledning, ett entusiastiskt team och ett välkänt varumärke. Och med ett genusarbete i världsklass. Lysande!«berömde Williams. Hans kolleger var positiva även de. Aleksandra Boskovic tyckte att det hänt väldigt mycket på bara sex år, men hon trodde också att det skulle vara möjligt att öka hastigheten ytterligare. gruppen var klart imponerad av det stora engagemanget i Fiber Optic Valley hos regionens aktörer från näringsliv, akademier och offentlighet. Alexander Eickelpasch efterlyste ökat fokus på kommersialisering med en dedikerad inkubatorsmiljö och närhet till riskkapital som stöd för utveckling av befintliga företag, avknoppningar och nya företag.»innovationer idag drivs fram av marknadens behov och utmaningar«, var professor Eickelpasch:s tes. Kollegan Philip Cooke instämde och rekommenderade en»chockterapi«för att föra klustret närmare marknaden med fokus på marknadsföring och andra affärsaspekter. Ifor Ffowcs-Williams föll honom genast i talet:»man behöver inte analysera och planera allt. Ös på lite mera. Våga misslyckas och rätta till det som går snett. Bli lite mer amerikanska helt enkelt«, föreslog nyzeeländaren. På en fråga om regionen kunde göra mera för Fiber Optic Valley svarade Williams och Cooke unisont ja. Konkret kan regionen till exempel agera kund och köpa nya tekniska lösningar vid nybyggnationer. Ifor Ffowcs-Williams Vinnovas representant PÅ plats vid auditen, Sven Gunnar Edlund, förklarade sig mycket nöjd, både med expertgruppens utvärdering och med Fiber Optic Valleys insats. Expertjuryn avslutade med att projicera en bild med budskapet:»ni gör en skillnad för regionens ekonomi gratulerar!«15

16 ordförandeintervju Industrimannen Håkan Bjur utsågs till ny ordförande för Fiber Optic Valley i april I denna intervju beskriver han sina omtumlande första månader vid rodret och förutspår något av vad som kan förväntas hända den närmaste framtiden. Vilken är din egen bakgrund? Vad har du gjort innan du kom till Fiber Optic Valley?»Jag är entreprenör ut i fingerspetsarna, vill se tillväxt i allt jag gör. I Neova AB där jag nu senast verkat som vd var tillväxten 600 procent på de fem senaste åren.«när kom du för första gången i kontakt med Fiber Optic Valley?»Det måste ha varit redan 2004 när det skapades. Jag bor själv här i Hudiksvall och orten är inte större än att den som är lite nyfiken har koll på allt som händer.«hur skulle du vilja beskriva dina första månader som ordförande för Fiber Optic Valley?»Omtumlande är väl ett bra ord. På många sätt blev 2011 ett bra år, med såväl Håkan Bjur positiva som utmanande omdömen från den internationella expertgruppen som granskade vår verksamhet. Samtidigt drabbades vi hårt ekonomiskt och var nära en finansiell härdsmälta, vilket tyvärr tvingade oss att fullständigt tömma organisationen på personal.«vad visste du om problemen när du tillträdde som ordförande?»rent intuitivt hade jag mina aningar men i sak visste jag i stort sett ingenting. Det var först framåt sommaren som bilden klarnade.«vad var det som gick snett?»det var en sorts kedjereaktion som började med att det sinade i kassan hos eu:s strukturfonder. Därför minskade tilldelningen till Region Gävleborg, som historiskt varit en av våra viktigaste finansiärer. Och utan stöd från vår egen region så kan vi inte heller räkna med grundstödet på 6 miljoner kronor per år från statliga Vinnova. Med bara ett halvår kvar av 2011 såg det därmed ut som att vi skulle gå in i 2012 med en obefintlig budget och vi tvingades säga upp all personal.«hade ni inte kunnat förutse problemen tidigare?»den viktigaste lärdomen är att det ser ut att finnas ett systemfel i finansieringen av de nationella innovationssystemen. Detta är viktiga satsningar för Sverige som måste ges långsiktiga förutsättningar för etablering och utveckling och inte störas av ständig ekonomisk oro. Detta har vi nu påtalat i en skrivelse som tolv olika innovationssystem undertecknat. Sedan är det viktigt att vi också rannsakar oss själva. En fråga vi måste ställa oss är om vi varit tillräckligt framgångsrika i dialogen med regionen, att vi lyckats förmedla värdet av det vi faktiskt uträttar.«betyder detta att Fiber Optic Valley går in i 2012 utan både personal och pengar?»nej. Efter många och långa förhandlingar har både regionen och Vinnova lämnat klartecken för ytterligare finansiering för tre år framåt. Vi har nu en budget som omsluter elva miljoner kronor per år. Det är visserligen en halvering jämfört med tidigare år men vi är övertygade om att vi kommer att kunna uträtta stora saker även på denna nivå. Styrelsen har antagit en preliminär handlingsplan och kommer under våren att besluta om en ny strategi och organisation. Fram till dess har vi avtalat med en handfull tidigare medarbetare och några konsulter som håller verksamheten igång. Själv är jag arbetande ordförande på halvtid under en tidsbegränsad period.«vad ser du för framtid för bolaget Fiber Optic Valley? Tidigare har det varit fasta medarbetare. Hur många anställda behövs det för att kunna bedriva verksamheten effektivt?»svårt att säga och jag vill egentligen inte förekomma resultatet av det strategiarbete styrelsen nu är uppe i, men det finns goda exempel på andra kluster och innovations system som fungerar väl med 2 4 anställda.«huvuddelen av verksamheten kan och bör bedrivas av och hos medlemmarna.«16

17 ordförandeintervju utmaning fokusering möjlighet Kommer ni att ha råd med fortsatt internationell närvaro?»det måste vi. Staten satsar på oss för att vi har unika möjligheter att skapa värde för Sverige. Vi kommer snarare att behöva satsa mera fokuserat på den internationellta arenan för att stärka vår roll som specialister.«vad har den ekonomiska turbulensen gjort för skada?»framför allt har vi förlorat flera kompetenta medarbetare som alla hade värdefulla nätverk. Vi bör ha förlorat en del i tempo och energi men jag tror faktiskt inte att det varit så farligt. Personalen gjorde en berömvärd insats och arbetade engagerat på in i det sista. Det arbete som de uträttat genom åren, det förtroendekapital de byggt upp, har även fungerat som en sorts försäkring. Varumärket Fiber Optic Valley står fortsatt starkt i våra nätverk på nationell och internationell nivå. Det är nog bara lokalt som det kan ha uppstått en del oro och ovisshet men det ska vi se till att klara ut.«mitt i den ekonomiska turbulensen kom så den internationella auditgruppen på ett planerat återbesök till Fiber Optic Valley, tre år efter senaste besöket. Vilka var dina intryck från deras besök i september?»mycket positiva! De här personerna hör ju till världens främsta på området och reser runt hela jorden för att granska kluster och innovationssystem. De uttryckte stor förtjusning över hur Fiber Optic Valley utvecklats och gav oss väldigt fint betyg. Utan tvekan har vi ett kluster som kan mäta sig med de främsta i världen. De uppmuntrade oss att tänka mer kommersiellt och att bli lite mer amerikanska i stilen, inte utreda och analysera allt i minsta detalj utan mera våga ta för oss och tidigt tänka kommersiellt.«vad händer under 2012?»Det känns oerhört inspirerande med audit-gruppens erkännande i ryggen och det förnyade stödet från våra finansiärer. Under våren kommer styrelsen att ha fullt fokus på att återställa Fiber Optic Valley med hjälp av en ny strategi och en ny handlingsplan. Handlingsplanen ska vara klar senast i maj, det är ett villkor för finansieringen från Vinnova. Parallellt med detta kommer vi att driva flera intressanta aktiviteter, som går att följa via hemsidan och vårt nyhetsbrev.«vilken väg tycker du själv att Fiber Optic Valley bör slå in på? Vad bör förändras jämfört med hur det förut har varit?»vi måste sätta ner foten och bli tydligare med vad vi gör och inte gör. Framför allt måste vi lyfta det kommersiella perspektivet och prioritera initiativ och innovationer som det går att tjäna pengar på. Min uppfattning är att vi måste komma ännu närmare företag i regionen där vår kompetens inom fiber, sensorer och digitala tjänster kan skapa stor affärsnytta. Vi har till exempel starka kluster i regionen inom hydraulik och skog med behov av förnyelse. Jag tror också att fortsatta satsningar på utbildning blir viktigt med Iftac i Hudiksvall och stc på Mittuniversitetet i spetsen.«kommer du att sitta kvar som ordförande?»hela den nya styrelsen har stannat kvar och gjort en berömvärd insats under en ovanligt jobbig tid. Vi har kommit igenom detta tillsammans och jag upplever en stor tillförsikt och vilja att fortsätta framåt. Jag har viljan, sedan är det upp till stämman att välja för bolagets bästa.«17

18 historik Runt millennieskiftet upplevde Sverige en första fiberboom. Orsaken var genombrottet för Internet som dramatiskt ökade trycket i telekommunikationsnäten och banade väg för den nya, effektivare fiberoptiken, samt statliga bidrag till utbyggnad av fiberoptisk infrastruktur. I Stockholmsförorter som Kista och Hägersten skapades nya företag som utvecklade komponenter och system för de fiberoptiska nät som började byggas upp runtom i världen. Sverige stod väl rustat tack vare den kompetens som byggts upp på området under drygt ett par decenniers tid hos företagen Ericsson och Telia/Televerket samt på Kungliga Tekniska Högskolan (kth) och forskningsinstitutet Acreo (som bildades 1999 genom en sammanslagning av instituten iof och imc). Samtidigt 30 mil norr om Kista uppstod en annan svensk fiberoptisk knutpunkt i Hudiksvall. Den lilla norrl ändska kuststaden, sedan decennier präglad av skogsnäring och tillverkningsindustri, härbärgerade Ericssons kabelfabrik som redan 1984 inledde produktion av fiberoptiska kablar. Hudiksvalls kommun insåg möjligheterna och utvecklade under 1990-talet tillsammans med Ericsson ett lokalt nät (Hudiknet). Först omfattade nätet bara Fiber Optic Valleys kontor på Hudiksvalls järnvägsstation Därför blev det Hudiksvall kommunens verksamheter men snart utvidgades det till bostäder, vilket gjorde kommunen till svensk pionjär inom»fiber to the home«. Hudiksvalls kommun såg till att behålla sin tätposition på området startades en kvalificerad yrkesutbildning för fiberoperatörer och 1999 drogs projektet Infocom igång som syftade till att sätta Hudiksvall på kartan som ett itc -centrum. Infocom blev en succé på flera sätt men allra mest genom att man lyckades träffa en överenskommelse med Acreo om att etablera institutets nya fiberoptiska laboratorium i Hudiksvall. Ett par, tre år in på 2000-talet väcktes frågan om att sätta ett samlande namn på Hudiksvalls satsningar och ambitioner inom itc. Namnet blev Fiber Optic Valley och det kom omgående till användning i det tävlingsbidrag till Vinnova som 2004 slutade med att Fiber Optic Valley i hård konkurrens utsågs till vinnare inom»vinnväxt«med tio års nationell stödfinansiering på totalt cirka 60 miljoner kronor. Visionen var att etablera Hudiksvall som den ledande fiberoptiska staden i Sverige med en världsledande testbädd för bredbandstillämpningar där både små och stora företag och samhällsinstitutioner kunde mötas och testa tjänster och teknik. Fiber Optic Valley är alltså sprunget ur samverkan mellan ett innovativt storföretag (Ericsson), en framsynt kommun (Hudiksvall) och ett respekterat forskningsinstitut (Acreo). Genom åren har satsningens kärna expanderat geografiskt, till Sundsvall i norr och Gävle i söder, men behållit sitt triple helix-format med ett nära samspel mellan näringsliv, myndigheter och akademi. I en rapport från Tillväxtverket (2010) beskrivs Fiber Optic Valley som»en framgångssaga sedan början av 80-talet i utvecklingen av fiberoptik och bredband«. 18

19 ekonomi Kostnader 2011 sek Kostnader 2010 sek GENUS stödprocesser stödprocesser GENUS År 2004 utsåg Vinnova Fiber Optic Valley till vinnare av tävlingen Vinnväxt, vilket bland annat medförde ett villkorat årligt tillskott på sex miljoner kronor under tio års tid. Fiber Optic Valley har nu avslutat sitt sjunde år som Vinnväxtvinnare. Precis som tidigare år har grundplåten från Vinnova kompletterats med intäkter från annat håll. Omsättningen 2011 var något lägre än 2010 men i stort på samma nivå. På kostnadssidan kan konstateras att posten Processledning fick väsentligt mera och posten Kluster (fokusområden) väsentligt mindre jämfört med 2010, vilket beror på ändrade redovisningsprinciper. Forskning & Utveckling som ökade mellan 2009 och 2010 fick på nytt en höjning. Marknadsföring fick minskad andel och minskad mängd resurser jämfört med På intäktssidan har tillflödet från högskolesfären (Mittuniversitetet och kth) ökat medan det minskat något från övriga källor. Merparten av intäkten från Tillväxtverket (9,2 mkr) kommer från eu:s strukturfonder. Återstoden kommer från det så kallade Klusterprogrammet. Från starten 2004 har den totala finansieringen uppgått till 146 miljoner kronor varav Vinnova har bidragit med närmare 50 miljoner. Största bidragsgivare är Strukturfonderna med totalt 57,7 miljoner kronor. Tredje störst är Länsstyrelsen/Region Gävleborg med 25,2 miljoner kronor. Utöver ovan uppräknad finansiering har ett stort antal företag och organisationer medfinansierat initiativet i form av arbetad tid. Se lista. Osäkerheten kring framtida intäkter är stor. För de närmaste två åren planerar Fiber Optic Valley för en halverad omsättning, huvudsakligen beroende på att strukturfonderna inte kommer att fyllas på förrän Fiber Optic Valley har under 2011 tillsammans med flera andra kluster och innovationssystem uppvaktat Tillväxtverket och Vinnova och påtalat behovet av en säkrare långsiktig finansiering. FORSKNING OCH UTVECKLING Intäkter 2011 (PER FINANSIÄR) sek kth KLUSTER (FOKUS- OMRÅDEN) region gävleborg miun tillväxtverket Intäktsfördelning 2011 sek TID (omräknat i SEK) processledning marknadsföring VINNOVA PENGAR Medfinansiärer (satsad tid översatt till SEK) Mittuniversitetet Ericsson Centrum för utveckling och lärande (CUL) Hudiksvalls Näringslivsbolag Hudiksvallsbostäder Institutet för humanteknologi (IHT) FORSKNING OCH UTVECKLING Intäkter 2010 (PER FINANSIÄR) sek miun kth region gävleborg tillväxtverket Intäktsfördelning 2010 sek TID (omräknat i SEK) KLUSTER (FOKUS- OMRÅDEN) ÖVRIGA processledning VINNOVA PENGAR marknadsföring Fiberstaden Fiberson Högskolan i Gävle Hudiksvalls sparbank JBEX Networks Åkroken Science park TOTalt

20 Vår vision ett innovationssystem i världsklass F i b e r O p t i c Va lle y i d e e ll förening bildades som öve rgripande organisation f ö r i n n o v a t i o n ss y st e m e t F i b e r O p t i c Va l l e y. F ö r e n i n g e n s m e d l e m m a r, f ö r e tr ä d e s v i s företag och organisationer Styrelsen för Fiber Optic Valley AB Håkan Bjur (ordförande) Eva Ahlner, Naturvårdsverket Åsa Claesson, Acreo Bengt Friberg, Hudiksvalls kommun Hans-Erik Nilsson, Mittuniversitetet Calle Norberg, Fiberdata från hemmaregionen, har a l l a e n r ö st o a v s e tt st o r l e k. Fiber Optic Valley ab är föreningens helägda, icke-vinstgivande aktiebolag, även det bildat 2007 och med säte i Hudiksvall. Bolagets uppgift är att vara organ för föreningens operativa verksamhet. Målet är att skapa tillväxt i hemmaregionen som sträcker sig från Gävle i söder till Sundsvall i norr, och att stärka Sveriges roll som en ledare på den globala bredbands- och fiberoptikmarknaden. Visionen är att skapa ett innovationssystem i världsklass. Ut ö v e r m e d l e m m a r har Fiber Optic Valley formaliserade relationer med ett stort antal partners och medfinansiärer (se sid 19). I nätverket finns också nationella och internationella branschorganisationer, kluster etcetera. styrelser består av beslutsfattare från regionens akademi, offentlig sektor och privata näringsliv. F ö r e n i n g e n s o c h b o l a g e ts Styrelsen för Fiber Optic Valley ideell förening Bernt Ericson (ordf) Tomas Flodin, Ericsson Christer Fröjdh, Mittuniversitetet Hans Hentzell, Acreo Jonny Nilsson, ordf J&A Solutions Group Karin Nygård Skalman, Vinnova Caroline Schmidt, Hudiksvalls kommun Eva-Marie Tyberg, Sundsvalls kommun Medlemmar Acreo Ericsson Fiberson Fiberstaden Focotech Svenska Gävle kommun Hudiksvalls Näringslivsbolag Hudiksvalls Sparbanks Sysselsättningsstiftelse ICT NetWorks Institutet för Human Teknologi (IHT) IP One Långby MidDec Scandinavia Next Marketing Open Broadbandnet Sweden Open in Sweden Care Slice Mediaproduktion Stiftelsen Folkets Hubb Sundsvalls kommun Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) TeliaSonera Sverige Tykoflex World Internet Institute Zalacon Åkroken Science Park Ingmar Höglund (Hedersmedlem) Karin Nygård Skalman (Hedersmedlem) Partners och medfinansiärer Bromangymnasiet, Hudiksvall Centrum för utveckling och lärande (CUL) Cybercom DellCron Drivdon Fiber to the Home Council Europe Fiberdata Fibertronix Folkets Hubb GR Dibeco Gävle Energi HAWC International Hudiksvalls kommun Hudiksvallsbostäder Hälsinglands Sparbank Högskolan i Gävle InCoax Networks Europe Inmec Network Technologies Innotiimi Mediateknik Mittuniversitetet Movexum N62 Solutions NorthLab Photonics OpenNet Optoskand Opus3 Precisallt Media Raybium Redsense Medical ServaNet Smart Textiles Visualeyes Wavin WizzCom...samt hundratals andra vänner världen över! Vinnväxt-vinnare! Vinnväxt är en konkurrensutsatt tävling för regioner. Syftet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forskningsoch innovationsmiljöer. Vinnande regioner får 10 års finansiering upp till 10 Mkr per år. Programmet har pågått sedan 2001 och Fiber Optic Valley utsågs till vinnare LJÖMÄRKT MI TRYCKSAK

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Fiber Optic

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011. Fiber Optic VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Fiber Optic Valley INNEHÅLL OCH Å R E T I KO RTHET ÅRE T I K O RTHET VD- K OMMENT A R H IGHL IGHTS M Å L O C H M Å L - UPPFYLLELS E M A RKNADS ANALYS B R EDBAND OCH FIBER OPT

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster

Genusperspektiv. ett måste för innovativa kluster Bild 1 Genusperspektiv ett måste för innovativa kluster 11 september 2012 Marita Svensson Fiber Optic Valley Bild 4 För tre år sen förstod jag att jag inte förstod jag hade ju ändå varit pappaledig men

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här.

innovationsmyndigheten Vinnova. Jag förstår används. Läs mer om cookies här. (Di Digital/Silicon Valley) Hissen upp till 39:e våningen går snabbt och det slår lock för öronen. Här, i en av byggnaderna på San Franciscos huvudgata Market Street, håller den norska myndigheten Innovasjon

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten

NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten NORRBOTTENS DIGITALA AGENDA SVERIGES FÖRSTA! Tony Blomqvist, VD IT Norrbotten ÄGARE IT Norrbotten AB ägs av Norrbottens 14 kommuner Arvidsjaur, Arjeplog, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix,

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING (v 1.

Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING (v 1. Örat mot rälsen 23 maj 2016 Järnvägen - en lönsam affär!! Har du morgondagens resurs och kompetens? BAKGRUNDSBESKRIVNING 2016-04-25 (v 1.0) ÖRAT MOT RÄLSEN - Swedish Rail Skills Forum Bakgrund Årets Forum

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess

Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess Statliga forsknings- och innovationssatsningar - VINNOVAs strategiprocess MinBas-dagarna 24-25 Mars 2011 Göran Marklund, Stf GD VINNOVA Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer