FOKUS:FLEMINGSBERG. DE Slåss mot. UTBILDNINGAR FLYTTAR TILL FLEMINGSBERG Nu samlas fler ingenjörsutbildningar på Campus Flemingsberg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUS:FLEMINGSBERG. DE Slåss mot. UTBILDNINGAR FLYTTAR TILL FLEMINGSBERG Nu samlas fler ingenjörsutbildningar på Campus Flemingsberg."

Transkript

1 FOKU:FLEMINGBERG DECEMBER 2012 Foto: AB L DE låss mot sjukhussjukan En idé från vårdpersonal vid Karolinska Universitetssjukhuset kan drastiskt minska antalet vårdrelaterade infektioner i framtiden. Klartecken för pårväg yd pårvägen knyter samman södra tockholm. Tema: Innovationer UTBILDNINGAR FLYTTAR TILL FLEMINGBERG Nu samlas fler ingenjörsutbildningar på Campus Flemingsberg.

2 INLEDARE Vården som innovationsmotor i Flemingsberg Hela vård och omsorgssektorn är en outtömlig källa vad gäller kommersialiserbara produkt- och tjänsteinnovationer som kan göra skillnad i den dagliga verksamheten. Just nu fokuserar vi inom projektet Kraftcentrum Flemingsberg kring 40 potentiella affärscase med fokus på Medicinsk teknik. Alla inom de styrkeområden, regenerativ medicin, bild i vården, telemedicin och patientsäkerhet, där Flemingsbergs kliniska och akademiska verksamheter visar på toppklass och där det finns förutsättningar för kommersialisering. I projektet har vi knutit erfarna affärsarkitekter till oss vilka samtliga är aktivt verksamma i näringslivet och med väletablerade nätverk. Dessa personer har en mycket proaktiv roll ute på sjukhuset där de pratat med kliniker inom de valda styrkeområdena. Affärsarkitekterna är ansvariga för att stödja behovs- och idébärarna i nästa steg och bära processen framåt genom att koppla samman alla olika delar i innovationsstrukturen som krävs för att driva varje unikt potentiellt affärscase fram till en Nedslag: TIFTELEN FLEMINGBERG CIENCE affär. Affärsarkitekturen bygger på en integrerad innovationsutveckling där klinik, akademi, industri, entreprenörskap och finansiering arbetar tillsammans på daglig basis. På så sätt möjliggörs industriella samarbeten och nyföretagande. Projektet kombineras med etablering av traditionell inkubation och utbyggnad av cience-park verksamheten, och utvecklar Flemingsberg till en innovationsmotor för södra torstockholm med en etablerad modell för behovsdriven innovation. Att tillsammans med våra affärsarkitekter få vara med och arbeta med en integrerad innovations- och företagsutveckling är otroligt spännande och lärorikt. Vi hoppas att detta kommer generera många nya vårdutvecklande produkter och tjänster som kommer göra skillnad i den dagliga verksamheten och skapa tillväxt i hela tockholmsregionen. Följ med oss på resan som behovs-, idébärare eller intressent! Lena trömberg, Project Manager, Flemingsberg cience FOTO: PERNILLE TOFTE INNOVATIONER UR VÅRDEN VARDAG ILLUTRATION: LAE KARBOVIK tiftelsen Flemingsberg cience verkar för att stärka det innovativa företagandet i Flemingsberg genom integrerad innova tions - och företagsutveckling. Arbetsmodellen bygger på att företrädare för klinik, akademi, industri, entreprenörskap och finansiering tillsammans identifierar och utvecklar affärsidéer som bygger på kliniska behov, akademisk kunskapstillförsel och industriell relevans. Entreprenörer och fi nansiärer bjuds in för att skapa företag med starkt affärsfokus, erfarna grundarteam och god finansiering. tiftelsen kompletterar och utvecklar det befintliga innovationssystemet i Flemingsberg med affärserfarenhet. tiftelsen Flemingsberg cience grundare är tockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och ödertörns högskola. Läs mer på flemingsberg.se/science Kunskapsstaden Flemingsberg Flemingsberg cience tiftelsen Flemingsberg cience ska främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg. Bakom stiftelsen finns tockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och ödertörns högskola. Karolinska Institutet Karolinska Institutet är veriges enda universitet med renodlat medicinsk inriktning och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Här finns veriges bredaste utbud av utbildningar inom det medicinska området. Många av dem är förlagda till Flemingsberg. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största sjukhus som tillsammans med Karolinska Institutet leder den medicinska utvecklingen i verige. Karolinska Universitets sjukhuset Huddinge har cirka anställda och är Huddinge kommuns största arbetsgivare. ödertörns Högskola ödertörns högskola har utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan har även lärarutbildning med interkulturell profil. Här finns över registrerade studenter och 750 anställda, varav två tredjedelar är lärare/forskare. Majoriteten av lärarna har doktorsexamen. Karolinska Institutet cience Park Karolinska Institutet cience Park skapar en möjlighet för mogna eller nystartade företag att finna en etablering fysiskt nära den akademiska forskningen och utbildningen. I Flemingsberg driver Karolinska Institutet cience Park en starthus- och inkubatorverksamhet som är öppen för forskare och studenter. KUNgLIGA TEKNIKA HÖGKOLAN KTH svarar för en tredjedel av veriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. KTH kolan för teknik, medicin och hälsa finns representerade i Flemingsberg med såväl utbildning som forskning inom det tvärvetenskapliga området mellan teknik och medicin i en vid bemärkelse. Centrum för teknik I medicin och hälsa Centrum för teknik i medicin och hälsa (CTMH) är ett samarbete mellan KTH, Karolinska Institutet samt tockholms läns landsting. Målet är att bidra till utvecklingen av tockholmsregionen till ett världsledande kluster inom medicinsk teknik. Möt dessa och många fler på Vi utvecklar Flemingsberg tillsammans! Det sker en kraftsamling för Flemingsbergs utveckling. En ny stad för forskning, utbildning och företagande planeras och byggs. Ett arbete som går i linje med det utvecklingsprogram som tockholms läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun gemensamt tagit fram för Flemingsberg. Visionen sträcker sig fram till år 2030 och Fokus Flemingsberg speglar två gånger per år utvecklings programmets fem huvuduppgifter. 2 Fokus: Flemingsberg

3 du att s första sömnlaboratorium... u att ns högskole...kasper elin-priset sökande till ödertörns högskola Trenden håller i sig med rekordmånga sökande. Inför vårterminen 2013 har närmare personer sökt till ödertörns högskola.resultatet innebär en ökning av antalet sökande med nio procent jämfört med motsvarande period förra året. ödertörns högskolas erfarenhetsbaserade förskollärarutbildning är det program som fått flest förstahandssökande till våren. De program som lockar flest sökande totalt är två populära journalistikprogram, Journalistik med samhällsstudier och Journalistik och multimedia. På ödertörns högskola studerar idag över studenter på cirka 60 program och 250 fristående kurser. Mer info: sh.se Visste du att det nya studenthuset i Flemingsberg... Visste du att unik koncentration av högt utbildade och... NOTERAT IT-ministern föreläste om öppet internet IT- och energiminister Anna-Karin Hatt föreläste på ödertörns högskola i november. Temat var Ett öppet internet utvecklar människor och föreläsningen var öppen för alla. IT-ministern var inbjuden av ämnet medieteknik på ödertörns högskola för att ge sitt perspektiv på skolvärlden, utvecklingspolitik och nätneutralitet. Anna-Karin Hatt har tidigare såväl pluggat på ödertörns högskola som bott ett stenkast från Flemingsberg. Det känns nästan som att komma hem, inledde IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. e hela föreläsningen på medietekniks blogg: mt.sh.se VITE DU ATT Flemingsberg rymmer idag en mångfald högt utbildade och kreativa människor. Här finns studenter vid KTH, ödertörns högskola och Karolinska Institutet. Foto: Andia Ghafouri/Regeringskansliet Visste du att Flemingsbergs färgstarka bostadsområde Visste du att varje år analyseras tusentals dopingprove Möt företagen Under våren kan du möta företagen som ryms inom Karolinska Institutet cience Park i Flemingsberg. Bolagen presenterar sig själva och varje möte avslutas med mingel. Målet är att stärka befintliga samarbeten och även öppna för nya konstellationer. Det här är ett sätt att förstärka gemenskapen och öka kunskapen om de olika teamens erfarenheter. amt visa vilka faciliteter vi kan erbjuda, säger Caroline Ekstrand, projektledare vid Karolinska Institutet cience Park. Presentationsserien har pågått under hösten i olna och fortsätter i Flemingsberg under våren. Håll koll på webbplatsen för exakta tider: sciencepark.ki.se Fastighetsbranschen drogs till Flemingsberg Resultatet efter veriges ledande mötesplats för fastighetsbranschen, Business Arena, var bättre än väntat, menar Edward Howard, vd för Arena Huddinge. Under de båda mässdagarna möttes besökarna av en monter som visade upp dagens kunskapsstad Flemingsberg. Här deltog investerare, entreprenörer, forskare, politiker och tjänstemän, samt flera ur fastighetsbranschen. Vi mötte ett starkt intresse för Flemingsberg under de två dagarna och många mötte upp vid de seminarier vi höll. Ett mycket lyckat resultat, säger Edward Howard. Dag två avslutades med ett studiebesök i Flemingsberg där deltagarna fick veta mer om den fysiska utvecklingspotentialen och de pågående och planerade byggprojekten. Fokus: Flemingsberg 3

4 » TEMA: INNOVATIONER Idag framgår det sällan vilken sorts kateter som används, trots att detta är ett krav. En viktig del av att minska antalet vårdrelaterade infektioner är nämligen teknikutvecklingen av nya ytskikt och material. 4 Fokus: Flemingsberg

5 TEMA: INNOVATIONER «törre spårbarhet kan minska sjukhussjuka Bättre dokumentation av hur katetrar används i vården kan drastiskt minska dagens vårdrelaterade infektioner. En idé från vårdpersonal vid urologiska kliniken vidareutvecklas nu tillsammans med Flemingsberg cience. Text: Magnus Pahlén Trogen Foto: Håkan Lindgren Vårdrelaterade infektioner, eller populärt uttryckt sjukhussjuka, är ett stort problem inom vården. En stor del av dessa är infektioner som orsakas av katetrar då användningen är dåligt dokumenterad och det långsiktiga ansvaret faller mellan stolarna. Det är otydligt vem som har ansvaret i de olika skedena och hur dokumentationen ska gå till. Vi har liknat detta vid ett pussel där alla har varsin bit men ingen tar ansvar för att sätta samman hela pusslet, säger Helena Thulin, sjuksköterska vid urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Tillsammans med Märta Lauritzen, chef för uroterapienheten vid urologiska kliniken, har hon utvecklat en idé för hur katetrarna bättre kan spåras och behandlingen övervakas. Ursprunget kommer ur en kartläggning de gjort av vården med urinkateter vid Karolinska Universitetssjukhuset, i samarbete med Innovationsplatsen. Idag är detta en löst sammansatt vårdkedja där dokumentationen sker i olika system. Den som börjar behandlingen har inte insikt i hur den slutar och den som avslutar vet inte alltid varför den började, säger Märta Lauritzen. Dagens dokumentation sker oftast genom kortfattade anteckningar i löptext, vilket gör den svår att överblicka. Inte minst med tanke på att flera olika yrkesgrupper i vården ska dela informationen. Idén rymmer därför en dokumentationsmodul som kan fungera tillsammans med en streckkodsläsare för att registrera vil- ken sorts kateter som används. Modulen kopplas till journalsystemet för kunna följa med patienterna. Om patienten sedan får antibiotika utskrivet kan en påminnelse komma automatiskt att katetern bör bytas ut, säger Helena Thulin. Idag framgår det sällan vilken sorts kateter som används, trots att detta är ett krav. En viktig del av att minska antalet vårdrelaterade infektioner är nämligen teknikutvecklingen av nya ytskikt och material. Men idag kan vi inte gå tillbaka för att utvärdera vad som är bäst eftersom det inte dokumenteras. Dessutom har vi skyldighet att anteckna från vilket kartong respektive kateter kommer, allt för att de ska vara spårbara, men inte heller det sker idag, säger Helena Thulin. pårbarheten för varje enskild kateter skulle betyda mycket även för framtida forskning, menar Märta Lauritzen. Detta är ett internationellt problem som det är svårt att forska kring då det finns så många faktorer i kateteranvändning, både vad gäller material och metoder, säger hon. Miljardkostnad för vården Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de viktigaste hoten mot patientsäkerheten. Cirka tio procent av alla inlagda på sjukhus drabbas. Den totala vårdkostnaden för alla sjukhusinfektioner överstiger idag 3,7 miljarder kronor, enligt ocialstyrelsen. I en förlängning skulle samma system kunna användas för alla medicintekniska produkter som patienten kommer i kontakt med. Allt för att underlätta för vårdpersonalen och öka patientsäkerheten. Idén har stor potential eftersom den bygger på ett verkligt behov i vården och kan bli ett effektivt verktyg för att bekämpa vårdrelaterade infektioner, säger Catharina Borgenstierna, affärsarkitekt vid Flemingsberg cience. Nu söker de samarbetspartners för att ta idén till en produkt, samt finansiering av vidareutvecklingen. Tänkbara samarbetspartners för projektet är företag som arbetar med informations- och stödsystem för vården alternativt producenter av olika sorters katetrar. Är man som företag intresserad av att medverka är det bara att höra av sig till oss. Teamets expertis kan verkligen vara värdefull för företag som vill utveckla tjänster eller produkter som adresserar vårdrelaterade infektioner, säger Catharina Borgenstierna. Märta Lauritzen och Helena Thulin, båda vid urologiska kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, vill förbättra hanteringen av katetrar i vården. Fokus: Flemingsberg 5

6 » TEMA: INNOVATIONER innovationer inom vården Invigningen av Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset gjordes av Birgir Jakobsson och Mikael Forss samt Innovationsplatsens Johan Permert. tartskott för starkare samverkan När Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset invigdes i november var det också startskottet för en starkare samverkan mellan fyra viktiga innovationsaktörer. Innovationsplatsen, LL Innovation, Flemingsberg cience och CTMH har nu ett aktivt utbyte av kunskap och erfarenheter av innovationsutveckling. Vi är alla delar av en viktig och affärsdrivande utveckling av innovationer ur vården. Här bidrar vi alla med vår enskilt unika kunskap och nätverk. Flemingsberg cience roll är att förädla idéerna till affärer med hjälp av våra affärsarkitekter, säger Björn Varnestig, VD Flemingsberg cience. Under invigningen av Innovationsplatsen visades en rad projekt upp som redan dragit nytta av innovationsstödet (se till höger). Invigde gjorde Karolinska Universitetssjukhusets ledning Birgir Jakobsson och Mikael Forss samt Innovationsplatsens Johan Permert. Nu efterlyser de fyra parterna fler idéer från vårdens vardag. Allt från förslag till konkreta förbättringar av tekniker eller arbetssätt, till smarta innovationer som kan förbättra framtidens vård. I utvecklingsarbetet finns också plats för fler entreprenörer och företag som kan bidra med affärs- och teknikutveckling. I vårt arbete med att söka igenom vården efter idéer och behov har vi tagit fram en lista på drygt 30 konkreta affärsprojekt. Dessa förädlar vi nu vidare till verkliga affärer i samarbete med våra partners, säger Björn Varnestig. Läs mer om Innovationsplatsen, LL Innovation, Flemingsberg cience och CTMH på flemingsberg.se. Pågående projekt Här är ett urval av de innovationsprojekt som pågår med hjälp av CTMH, L Innovation, Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Flemingsberg cience. 1 Kläder som minskar smärta En tröja och en byxa med insydda elektroder minskar smärtan och ger bättre koordination till personer med CP-skada, stroke, M eller andra neurologiska funktionshinder. Kroppsdräkten kallas Elektrodress och har utvecklats av företaget Inerventions. CTMH är delaktiga i utvecklingen genom forskning, koordinering av forskningsinsatser och rådgivning. Innovatören Fredrik Lundberg fick idén till produkten efter mångårig arbete med rehabilitering av funktionshindrade. Efter utveckling i samarbete med bland andra KI, KTH och Textilhögskolan i Borås har den testats av patienter och lansering planeras ske inom kort. 2 topp för stick i fingret När undersköterskan onja Gustavsson stack sig i fingret vid en provtagning föddes idén till tick stop. Hon sökte sig till LL Innovation för att utveckla idén som idag är på gång att nå en internationell marknad. onja Gustavssons nål slant och stack henne i fingret, när ett navelsträngsprov skulle tas efter en förlossning. Provet tas på alla nyfödda sedan cirka tio år tillbaka och situationen är därför mycket vanlig. En prototyp togs fram, och en patentansökan gjordes, tillsammans med LL Innovation. Idag är idén såld till ett medicintekniskt företag för internationell lansering. 1 6 Fokus: Flemingsberg

7 TEMA: INNOVATIONER «3 Cyklar tandem Innovationen Actileg gör det möjligt för personer med förlamningar och rörelsehinder att träna sina ben. Träningen sker tillsammans med någon annan vilken gör den roligare och enklare. Idén till Actileg fick ten Brodin när han hälsade på sin far på ett äldreboende. Nu finns en kliniskt testad prototyp framtagen tillsammans med LL Innovation. Den består av två par trampor som är sammankopplade som på en tandemcykel. När den ene trampar följer den andras ben med. Tack vare att cyklandet sker tillsammans med någon annan blir också träningen ett socialt inslag. Nu pågår arbetet med att marknadsföra och sälja produkten till allt från vårdmiljöer till äldreboenden. 4 Ökar patientsäkerheten vid röntgen Projektet XQuality drivs vid Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset och fick nyligen utvecklingspengar från Vinnova. Projektet är ett kvalitetsarbete för att stärka patient- och personalsäkerheten vid röntgen. Målet är bland annat att effektivisera arbetsflödet och ge en högre lagefterlevnad inom strålsäkerhet. Idén och behovet har formulerats av sjukhusfysiker Charlotta Palmgren tillsammans med Flemingsberg cience och Innovationsplatsen. tödet från Vinnova kommer att användas till en förstudie inför en innovationupphandling och studien avslutas under BEHOV I VÅRDEN VARDAG Flemingsberg cience affärsarkitekter har finkammat vårdens vardag i Flemingsberg och hittat drygt 200 affärsidéer eller behov. Dessa har analyserats och värderats, kvar finns ett drygt trettiotal starka affärer som nu utvecklas vidare tillsammans med sjukvården, akademin och näringslivet. Här följer ett starkt urval, hela listan och mer information hittar du på flemingsberg.se/science: 5 Framtidens behandlingsmetoder underlättas Cellterapi beskrivs som en allt viktigare behandlingsform, idag och i framtiden. Ett stort projekt som drivs vid Innovationsplatsen syftar till att underlätta för spridningen av effektiva cellbaserade behandlingar i vården. Projektet är delfinansierat av Vinnova och syftar bland annat till att hitta en kliniskt implementeringsmodell för cellterapi i offentlig sjukvård, förbereda och ta fram handlingsplaner och regelverk samt utveckla effektiva redskap och processer. Allt i form av ett särskilt utvecklingslabb vid Karolinska Universitets sjukhuset. Allt från förslag till konkreta förbättringar av tekniker eller arbet ätt, till smarta innovationer som kan förbättra framtidens vård i urval Minskning av tungt arbete relaterat till förflyttning av sängar och patienter Behov: Förflyttningar av patienter i sängar och mellan sängar innebär risk för patienter och arbetsskador för personal. F insats: Behovsanalys, marknadsanalys, affärsplanering/coaching, affärsmodell, kontaktskapande med mottagarföretag, hitta eventuell entreprenör. Mål: Få till ett samarbete med ett befintligt företag som kan föra ut produkten på marknaden Dentalimplantat Behov: Öka hållbarheten på dentala implantat. F insats: Marknadsanalys, affärsmodell och paketering. Mål: amarbete med befintligt företag som kan föra ut produkter på marknaden. Läkemedelstitrering för parkinsonsjuka Behov: Titrering av läkemedel för patienter med Parkinson sker idag på sjukhus trots att de är bättre att göra detta i en hemmiljö. F insats: Kartläggning av ekosystemet som behövs för att detta skall bli möjligt. Mål: Organisation för att möjliggöra en kommersiell framgång. 4 5 Bättre visuell guidning vid minimalinvasiv kirurgi Behov: Dagens genomlysning i 2D är många gånger begränsande vid minimalinvasiva urologiska och gastrokirurgiska ingrepp, detta leder till längre operationstider, större patientrisk och ibland även avbrutna operationer. F insats: Behovsanalys, marknadsanalys, affärsplanering/coaching, affärsmodell, kontaktskapande med mottagarföretag, hitta eventuell entreprenör. Mål: Få till ett samarbete med ett befintligt företag som kan föra ut produkten på marknaden. Hudanalys på distans Behov: Effektivare och snabbare bedömning av hudförändringar. F insats: Coaching, definition av affärsmodell, marknadsstrategi, rekrytera entreprenör. Mål: Kommersiell framgång för bolaget, troligtvis genom att etablera försäljning i verige. Läs hela listan på flemingsberg.se/science och där får du också kontakt med respektive projektägare. Fokus: Flemingsberg 7

8 » TEMA: INNOVATIONER Bättre kontroll på läkemedel till barn läkemedelsdoser ges varje år till barn på sjukhus i tockholm. I hälften av fallen saknas dokumentation om biverkningar eller doseringar. Databasen eped används för att råda bot på informationsbristen. Text: Magnus Pahlén Trogen Foto: Håkan Lindgren ynnöve Lindemalm står bakom eped som kan användas för att se till att barn får rätt läkemedel på rätt sätt. När läkemedel skrivs ut till vuxna patienter används produktkatalogen Fass för att välja sort och dos. Men då få läkemedel testas på barn saknas ofta den informationen för patienter som är barn. Vi kan ju inte undanhålla mediciner från barnen utan vi ger dem läkemedel på grundval av den erfarenhet som finns i sjukvården. Men den är sällan dokumenterad i Fass, säger ynnöve Lindemalm, barnläkare och klinisk farmakolog. Informationsbristen fick henne att tillsammans med sina kollegor att börja samla in och samordna rätt information. Resultatet är databasen eped som idag rymmer strukturerad information om cirka 300 läkemedelssubstanser (som till exempel paracetamol) i olika former. All informationer som lagts i eped har granskats och bedömts vara tillförlitlig, och sedan anpassats till svenska förhållanden, säger hon. När patientjournalerna för barn digitaliserades 2008 inom tockholms läns landsting passade man på att samordna dessa med eped. Idag kan barnläkare därför slå upp vissa läkemedel direkt i journalen och även få hjälp att räkna ut en dosering. Det är väldigt lätt att förlora rimlighetskänslan när du har barn som patienter. I ena stunden har du ett barn som väger 5 kilo och i nästa 50 kilo, det är en enorm skillnad när det gäller rätt dosering. Informationsbristen blev också tydligare när journalsystemen digitaliserades, menar hon. Plötsligt blev det vanligare med stora doseringsfel där dosen kunde bli tio gånger för hög. Vi gick då vidare med integreringen av eped för att sätta gränser för doseringen direkt i journalsystemet. Överskrids den rekommenderade dosen så larmar journalen direkt, säger hon. Idag används Eped på barnsjukhusen i tockholmsregionen och nu inleds arbetet med att sprida den vidare i hela landet. Vi har önskemål från flera barnsjukhus i landet som vill få tillgång till informationen. Knäckfrågan för oss är dock hur den ska förvaltas och hållas uppdaterad i framtiden, säger ynnöve Lindemalm. Dessutom behöver det finnas en funktion för att återkoppla från vårdens praktiska verklighet, påpekar hon. Vi ser eped som en nyckel till att läsa information från olika källor och knyta den till patienter med olika diagnoser eller olika populationer. Den kan även bli källa till framtida forskning som kan förbättra läkemedel och doseringer i framtiden. Innovationsplatsen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen har bidragit bland annat i steget till en ny och säkrare plattform. Flemingsberg cience bidrar med affärskunskap. Vi har fått en fantastisk hjälp av Flemingsberg cience inom de frågor vi inte behärskar som att bygga en affärsmodell och hitta medel för att utvecklas. Vi hade inte kommit så långt utan den hjälpen. Det finns även tankar kring en internationell spridning och redan idag finns ett samarbete med norsk barnsjukvård. Vi har sökt, bland annat i England och UA som ligger långt framme, men inte funnit någon lösning som ger en så komplett helhetsbild som eped, säger ynnöve Lindemalm. 8 Fokus: Flemingsberg

9 trafik «T MITA PARK MAMO GYLLENE RATTEN T KÄRHOLMEN IKEA KUNGEN KURVA YD T FRUÄNGEN LÅNGBRO PARK ÄLVJÖKOGEN ÄLVJÖ TN J PÅRVÄGHÅLLPLAT J JÄRNVÄG T TUNNELBANA GUTAV ADOLFVÄGEN KATRINEBERGVÄGEN HUDDINGE JUKHU J Flemingsberg Äntligen! Klartecken för pårväg syd Nu har pårväg syd fått klartecken av trafiknämnden i tockholms läns landsting. Den nya spårvägen ska knyta samman Flemingsberg, Kungens kurva, kärholmen, Fruängen och Älvsjö. Text: Magnus Pahlén Trogen. FOTO: AB L Det är ett glädjande besked för Huddingeborna att den fortsatta planeringen inriktas på att förverkliga pårväg yd. pårvägen skapar möjligheter för tusentals nya bostäder och arbetsplatser på södra sidan av länet, säger Daniel Dronjak Nordqvist (m) kommunstyrelsens ordförande i Huddinge. Beslutet i landstingets trafiknämnd betyder att L går vidare med en fördjupad utredning av dragningen. amt att kommunerna tillsammans med L ska formulera en avsiktsförklaring av en hållbar finansiering av projektet. Den första etappen av spårvägen föreslås bli dragningen mellan Flemingsberg och Kungens kurva/kärholmen. Totalt planeras 17 kilometer ny spårväg som når cirka boende och arbetsplatser till år pårväg syd knyter ihop de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens Kurva/ kärholmen och skapar en spårförbindelse på tvären på ödertörn som ger människor och företag möjligheten att röra sig snabbt och miljösmart, säger Tomas Hansson (kd) samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Huddinge kommun. Utbyggnaden av pårväg syd ingår i den regionala utvecklingsplanen RUF som ett steg i att förverkliga utvecklingen av flera stadskärnor i tockholmsregionen. Åk direkt till Arlanda och Uppsala Nu går det att ta tåget från Flemingsberg till Arlanda och till Uppsala. En ny pendeltågslinje startade i december. Tågen går i 30-minuterstrafik från tidig morgon fram till cirka klockan I högtrafik fortsätter tågen till Tumba. På helgmorgnar och sena kvällar är det en avgång i timmen. En särskild biljett krävs för att resa över länsgränsen. Mer på sl.se Förbättra lägesförutsättningarna Flemingsberg behöver få ett mer centralt läge i tockholm-mälarregionen. Det handlar om fysiska förbättringar av vägnät och spårvägar men även utbyggnaden av kollektivtrafiken i regionen. Läs mer om detta på sidan 22 i Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg, se Fokus: Flemingsberg 9

10 Kan upptäcka cance» forskning Universitetslektor Massimiliano Colarieti Tosti med forskaren Iván Valasyán tar fram det nya bildsystemet. Med hjälp av donationspengar håller forskare vid KTH i Flemingsberg på att ta fram ett bildgivande system som gör det möjligt att både kunna upptäcka exempelvis cancer och se var i kroppen förändringen är belägen. Text: abina Fabrizi Bild: taffan Larsson Detektortekniken som kommer att användas är en av de hetaste inom medicinskteknisk avbildning just nu. Det innebär nya möjligheter att designa system för att undersöka enskilda organ, säger Massimiliano Colarieti Tosti, universitetslektor och ansvarig för projektet vid TH. Den nya minipet/ct-kameran som håller på att byggas består av detektormoduler som går att flytta. Därför kan den anpassas till storlek och form beroende på vilken undersökning som ska göras. Flexibiliteten gör det möjligt att med en och samma apparat genomföra exempelvis mammografi, whole body-undersökning eller undersökning av hjärnan. Det öppnar för ytterligare forskningsmöjligheter. Att kunna optimera kamerans geometri efter undersökningen gör att man kan få avsevärt bättre upplösning, säger Massimiliano Colarieti Tosti. 10 Fokus: Flemingsberg

11 Forskning «äkrare diagnostik Det nya systemet ska användas för försök på smådjur och ska göra det möjligt att vid samma undersökningstillfälle avbilda både djurens fysiologi med positronemissionstomografi, PET, och deras anatomi med hjälp av datortomografi, CT. PET kan bland annat användas för att identifiera tumöraktivitet och CT visar mer precist var en tumör befinner sig. Att fusionera bilderna till en gemensam ger därmed en säkrare diagnostik. Läs mer på kth.se Projektet är ett resultat av flera decenniers samarbete mellan The Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of cience, ATOMKI, i Debrecen, Ungern och KTH i Flemingsberg. Det nya systemet kommer att bestå av tredje versionens minipet, som håller på att byggas vid ATOMKI. Massimiliano Colarieti Tosti och hans forskarkollegor vid KTH kola för teknik och hälsa ansvarar tillsammans med kollegor från ATOMKI för design och bygge av systemets CT-del samt dess mjukvara för datainsamling, rekonstruktion och presentation. Till det har TH-forskarna fått fem miljoner kronor ur Rune och Kerstin Jonassons donation till KTH. Det nya med den tredje versionen av minipet är att den också går att använda tillsammans med magnetkamera, MR. Detektorsystemet använder halvledare, ipm, istället för den traditionella fotomultiplikatorn, som inte går att använda tillsammans med MR eftersom den är känslig för magnetfält. r snabbare Miljondonation till KTH i Flemingsberg År 2011 fick KTH motta en donation om 70 miljoner kronor av Rune och Kerstin Jonasson. Donationen var en av de större av privat slag i KTH:s historia. Donationspengarna ska huvudsakligen användas för forskningsändamål inom området medicinsk teknik genom anskaffning av kvalificerad utrustning för medicinsk avbildning. yftet är att skapa en högteknologisk infrastruktur som utgör en plattform för forskningssamverkan mellan KTH, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset inom området medicinsk teknik. Delar av donationen kan också användas för att rekrytera spetskompetens på området. Fyra miljoner kronor är vikta åt forskningssamarbete med ydkorea. ka främja samarbete Hittills har pengarna från donationen använts till inköp av fyra slags bildgivande utrustning vid KTH i Flemingsberg. amt skapandet av ett medicinskt bildcentrum i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset. Donationen på 70 miljoner kronor är en av de största i KTH:s historia och gavs som ett tack till KTH och KI. För mig personligen är denna donation även ett tack till KTH, där jag fick min utbildning i teknisk fysik i slutet av talet. Det är indirekt också ett tack till KI där jag senare fick min läkarutbildning, och till K där en stor del av min yrkesverksamhet var förlagd till avdelningen för klinisk fysiologi vid Thoraxkliniken. Ett ytterligare ändamål för donationen skall vara att främja ett forskningssamarbete inom området med ydkorea, detta som ett tack för den generositet landet visat oss allt sedan Kerstin under Koreakriget deltog som sjuksköterska vid det svenska fältsjukhuset i Pusan, säger Rune Jonasson. Foto: Håkan Lindgren Fördelen är att man kan ta PET- och MR-bilder i stället för PET- och CT-bilder vilket minskar strålningsdosen för patienten. Det ökar också den rumsliga upplösningen när det gäller den anatomiska delen. Dessutom gör MR-avbildningen det möjligt att särskilja olika mjukvävnader bättre än med CT. Det starka magnetfältet kan även medföra en ökad rumslig upplösning för PETbilderna, säger Massimiliano Colarieti Tosti. Utrustningen beräknas vara färdigbyggd tidigast vid slutet av nästa år. Dra fördel av den högre utbildningen och forskningens unika förutsättningar Flemingsbergs unika koncentration av högre utbildning och forskning ger mycket goda förutsättningar för nya utbildningsvägar och forskningssatsningar. Utveck lings programmet för Flemingsberg visar att en högre grad av samverkan mellan lärosätena kan ge helt nya möjligheter. Läs mer på sidan 14 i Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg, se Fokus: Flemingsberg 11

12 » UTBILDNING KTH kola för teknik och hälsa samordnar sin forskning och utbildning till Flemingsberg. KTH, Kungliga Tekniska högskolan, vill samla sin forskning och utbildning inom det medicinsk-tekniska området på en ort. Går planerna i lås flyttar därför flera utbildningar med anknytning till medicinteknik till Flemingsberg om tre år. Text: Ursula tigzelius FOTO: Håkan Lindgren Fler ingenjörsutbildningar till Flemingsberg Hans Hebert tillträder som skolchef för KTH-skolan Teknik och Hälsa första januari För närvarande är han ansvarig för avdelningen för strukturell biovetenskap, en forskargrupp som redan nu är lokaliserad till Flemingsberg. Flemingsberg, med närheten till sjukhuset och Karolinska Institutet, är strategiskt rätt för vår profil, förklarar han. I Flemingsberg finns i dagsläget två utbildningar i medicinsk teknik, en för blivande civilingenjörer och en för högskoleingenjörer. Merparten av KTH kola för teknik och hälsas utbildningar är än så länge förlagda till KTH:s Campus Haninge. Men i slutet av oktober beslöt KTH:s ledning att skolans verksamhet så långt möjligt ska koncentreras till Flemingsberg. Det innebär att de utbildningar vi idag bedriver i Haninge kommer att flytta hit så snart det är praktiskt möjligt, förklarar Hans Hebert. Det finns flera goda skäl att samla den medicinsk-tekniska verksamheten på en ort konstaterar Hans Hebert. Ett är rent praktiskt, att ha två arbetsplatser som ska bemannas av samma personal innebär bland annat att mycket tid går åt till resor. En del administrativ personal arbetar några dagar i veckan i Flemingsberg och några i Haninge och lärare/forskare kan behöva åka emellan samma dag. Men det viktigaste argumentet är ändå det strategiska: att skapa bästa tänkbara förutsättningar för fortsatt utveckling. amarbetet med Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge är mycket viktiga och gynnas av den geografiska närheten, menar Hans Hebert. Idag finns det också en obalans inom skolan med huvudsakligen undervisning i Haninge och huvudsakligen forskning i Flemingsberg. De två programmen i Flemingsberg samlar ungefär 450 studenter medan sammanlagt cirka 600 studenter utbildas i Haninge på något av tre högskoleingenjörsprogram, två master och magisterprogram eller tekniskt basår. Vi vill integrera forskning och utbildning bättre. Nu hinner de som undervisar i Haninge inte med så mycket forskning. Det kan ju vara svårt även i normalfallet, men med den här geografiska spridningen blir det ännu svårare, säger Hans Hebert. Den stora frågan är nu när flytten från Haninge kan bli av. De lokaler som KTH hyr av KI är för små för att rymma ytter- 12 Fokus: Flemingsberg

13 UTBILDNING «KTH i Flemingsberg KTH:s verksamhet i Flemingsberg startade under 2002 och sedan 2003 finns en högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik vilket är ett samarbete med Karolinska Institutet (KI). Hösten 2008 startade även en civilingenjörsutbildning inom medicinsk teknik. Utöver grundutbildning finns här ett forskningscentrum: Centrum för Teknik, Medicin och Hälsa (CTMH), med samverkan med KI och tockholms läns landsting i syfte att medverka till utveckling och tillväxt av forskning inom teknik, medicin och hälsa. Mer info: kth.se Flemingsberg, med närheten till sjukhuset och Karolinska Institutet, är strategiskt rätt för vår profil. ligare verksamhet. Hoppet står istället till att en nybyggnation ska kunna ge plats för merparten av verksamheten. Både de utbildningar och forskning som redan finns i Flemingsberg och de verksamheter som flyttas från Haninge. Förhandlingar pågår med en tilltänkt fastighetsägare och går planerna i lås ska KTH kola för teknik och hälsa kunna flytta in i de nya lokalerna kring årsskiftet 2015/2016. Anders Hamsten ny rektor för KI Vid årsskiftet får Karolinska Institutet en ny rektor i Anders Hamsten, idag professor och överläkare vid Hjärtkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag ser fram emot att få sätta mig in i KI:s stora frågor, dels att försöka identifiera det långsiktiga arbete som pågår och dels att formulera min egen prioriteringslista och min strategi. Jag känner mig stolt och förväntansfull, säger Anders Hamsten i en kommentar. Uppdraget som rektor tillträds den första januari och Anders Hamsten efterträder då Harriet Wallberg-Henriksson. Fler förskollärare från H Nu växer förskollärarutbildningarna vid ödertörns högskola. Det är bristen på utbildade förskollärare som gör att antalet platser utökas. 80 ytterligare studenter får plats till hösten Det är mycket välkommet att fler kan utbilda sig till förskollärare. Helt rätt satsning eftersom det finns ett enormt behov av förskollärare i regionen, säger Lisa Öberg, akademisk chef på lärarutbildningen. ödertörns högskola erbjuder två förskollärarutbildningar, där studenterna på den ena jobbar kvar i arbetslivet under utbildningens gång. Mer på: sh.se. Karolinska Institutet rankas högt Den årliga rankingen från Times Higher Education sätter Karolinska Institutet främst bland världens icke-anglosaxiska medicinska universitet. I topp av den totala listan finns Oxford, Harvard och University of Cambridge. Den ämnesspecifika rankingen rör universitet inom ämnena Clinical, Pre-Clinical & Health. Även KTH klättrar kraftigt i årets Times Higher Education, hela 47 platser från föregående år. åväl KI som KTH är tillsammans med ödertörns högskola en del av Campus Flemingsberg. Genusutbildning med guldstjärna I Högskoleverkets pågående granskning av kvaliteten på landets högskoleutbildningar får ödertörns högskolas masterutbildning i genusvetenskap betyget mycket hög kvalitet. Jag är stolt över att man får till en så bra utbildning på alla nivåer inom genusvetenskap på ödertörns högskola. Det är ett viktigt arbete som görs, säger rektor Moira von Wright. Även kandidatutbildningen ges det goda betyget hög kvalitet. Genusvetenskapen har byggts upp på ödertörns högskola under tio års tid och har mycket gott renommé. Nästa steg för högskolan är nu en egen forskarutbildning i ämnet och de två första doktoranderna i ämnet har redan antagits. ödertörns högskolas master utbildning i genusvetenskap får betyget mycket hög kvalitet. tudenter prisade i arbetsmiljö De två ingenjörsstudenterna Ann-Britt Gunnarsson och Minke Wersäll, KTH, prisas för sin uppsats i arbetsmiljö. Prevents och AFA Försäkrings pris Utmärkt arbetsmiljöuppsats tilldelas de två som vid sidan av sina arbeten vid Arbetsmiljöverket studerat Ergonomi och MTO (Människa, Teknik och Organisation) vid KTH kola för teknik och hälsa. Av juryns motivering framgår att att resultaten av deras studie i hög grad kommer att vara praktiskt användbara för arbetsmiljöinspektörer och ergonomer inom företagshälsovården. Mer på kth.se Fokus: Flemingsberg 13

14 » kunskapsstaden växer Foto: HÅKAN LINDGREN Här pluggar drygt studenter 700 nya studentbostäder på Campus Flemingsberg Bild: ARO Arkitekter Nu växer Campus Flemingsberg med fler och efterlängtade studentbostäder. åväl Akademiska hus som kanska har långt framskridna planer och resultatet kan bli minst 700 ytterligare bostäder i anslutning till campus. Text: Magnus Pahlén Trogen Flemingsberg är redan idag ett starkt campus med de tre lärosätena Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och ödertörns högskola. Här pluggar drygt studenter, och i anslutning till campus bor även cirka 700 studenter i det kommunala Huge fastigheters olika studentboenden. tiftelsen tockholms tudentbostäder hyr även de ut cirka 300 bostäder i området. Nu kan siffran öka dramatiskt då både kanska och Akademiska hus vill medverka till ytterligare studentlägenheter. Vi vill medverka till ett attraktivt campus i Flemingsberg, därför har vi nu avsatt delar av vår mark i området för nya studentbostäder. Det ingår inte i vårt uppdrag att bygga eller förvalta studentbostäder därför söker vi nu efter en intresserad partner, säger ten Wetterblad, regiondirektör Akademiska hus. Förfrågan har skickats ut till ett antal intressenter och så snart detaljplanen finns redo kan bygget komma igång, menar han. Vi ser det som en viktigt del av vårt arbete att skapa en god miljö runt våra fastigheter som är universitets- eller högskoleområden runt om i verige, säger han. Även kanska äger mark i Flemingsberg och har färdiga planer på att uppföra en hel stadsdel kring pendeltågsstationen. Projektet kallas Flemingsbergsdalen och kan innebära såväl nya bostäder som kontor, idrottshall och ett kommersiellt centrum. Vi planerar för cirka 263 nya studentlägenheter inom ramen för vårt projekt i etapp 1. Förhoppningsvis kommer bygget igång under våren, säger Patrik Lindqvist, affärsutvecklare på kanska. tärk stadsdelen Flemingsberg Flemingsbergs utveckling mot en mer stadslik miljö har stor potential. En växande arbetsmarknaden behöver inte bara tillgång till fler kontorslokaler utan även till ett större och mer varierat utbud av bostäder. Läs mer om detta på sidan 27 i Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg, se Regiondirektör ten Wetterblad ser hur Akademiska hus kan bidra till en starkare campusmiljö i Flemingsberg. 14 Fokus: Flemingsberg

15 Foto: HÅKAN LINDGREN ex miljoner till forskning om hjälpinsatser Visste du att beslutade tockholms läns... Ett nytt forskningsprojektet för att studera utvecklingen av frivillig humanitär hjälpverksamhet vid ödertörns högskola har beviljats 5,9 miljoner i projektbidrag av Vetenskapsrådet. Projektledare är Norbert Götz, professor vid amtidshistoriska Institutet vid ödertörns högskola. Projektet ska bland annat undersöka vilken roll som frivilligorganisationer och stater spelat i historien. Mer på sh.se. Visste du att Karolinska Universitetssjukhuset...solceller på taket 5frågor Donnie Lygonis, affärsutvecklingscoach, KTH. Visste du att Flemingsberg har Huddinge...största arbetsgivare... NOTERAT ätt dig in din kunds situation och flytta fokus bort från dig själv Visste du att i Flemingsberg tränar läkare oc Visste du att tockholms första sömnlaboratorium... Nu är den nya anläggningen för rättspsykiatri i Flemingsberg invigd. Här finns 92 platser i en av de mest moderna och säkra anläggningarna i landet. Anläggningen vid namn Helix rymmer också öppenvårdsplatser. Rättspsykiatriska öppenvårdsmottagningar är något ganska nytt i verige. Hit ska patienter kunna vända sig om en del i rehabiliteringen, säger Magnus Kristiansson på Rättspsykiatriska vårdsektionen. Visste du att Projektet är det...ödertörns största högskole...kasper sedan Locum elin-priset... bildades och investeringen ligger på närmare 800 miljoner kronor. Mer på locum.se. Foto: Ingela Wåhlstrand, Karolinska Universitetssjukhuset Helix säkrast i landet Text: ara Wilk Visste du att det nya studenthuset i Flemingsberg... VITE DU ATT Flemingsbergs eget studenthus rymmer Visste du 169 att... studentlägenheter unik koncentration av högt utbildade och... Huge Fastigheter står för satsningen på det tretton våningar höga huset. Framtidens vårdavdelning finns i Flemingsberg Framtidens vårdavdelningar växer nu fram inom Karolinska Univeristetssjukhuset i Huddinge. Hittills har två plan, motsvarande kvadratmeter, byggts om för att skapa 48 nya vårdplatser. Avdelningarna ska kunna fungera för alla former av vård förutom intensivvård. Målet är bland annat att sätta patientens integritet i centrum då enkelrum är standard på de nya avdelningarna. Rummen har egen dusch, toalett och desinfektionsutrustning som minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Här finns också sällskapsrum, ett internetcafé och reception. atsningen sker i samklang med bygget av Nya Karolinska olna. Hur kan vi öka strömmen av innovationer ur vården? Ett bra sätt är att lyfta ut såväl idéer som problem från vården och visa dem för personer med helt andra kompetenser. Jag tror på att föra samman en mångfald av kunskaper, erfarenheter och tankesätt för att nå bättre resultat. Visste Dessutom du att behöver de personer i vården Visste du att Flemingsbergs som har egna färgstarka idéer bostadsområde... uppmuntras att förverkliga...varje dag stiger drygt dem. De har unika kunskaper som kan komma många till nytta. Du är en del av KTH Innovation och hjälper forskare och studenter att kommersialisera sina patent och idéer. Varför är det viktigt? Forskning, utbildning och näringsliv är alla delar av samhället som driver utvecklingen framåt. Ett sätt att se till att forskningen når ut är att kommersialisera den för att den ska bidra till samhällsutvecklingen på bäst sätt. Du har även en plats i juryn för Uppfinnarna på TV4 som dubbats veriges största uppfinnartävling.hur skiljer det sig från ditt dagliga Visste du att Visste du att... 00X jobb?...varje år analyseras tusentals dopingprover xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Egentligen skiljer det sig inte alls utan målet är detsamma: att hitta och utveckla nya innovationer. Men i Uppfinnarna har vi dock mindre tid och tvingas säga ja eller nej till idéer, vilket vi inte gör på KTH Innovation. Där ser vi istället vår verksamhet som lärande med målet att utveckla personerna med idéerna såväl som själva affären. Vad behövs mer för att vi verkligen ska lyfta alla goda idéer till affärsdrivande resultat? Vi har en enorm innovationspotential i verige men vi saknar en verklig innovationsvision för landet. I dag rankas vi högt internationellt sett till vår kreativitet och innovationskraft. Men vi lyckas inte alltid göra affärer av våra idéer. Därför behövs en nationell vision för vad vi vill att verige ska vara i framtiden. Bjud på tre tips till någon som vill förverkliga en idé som de bär på! 1. Hitta din kontext. Ta reda på om din idé redan förverkligats, vilken tjänst eller produkt din idé ska ersätta och hur situationen ser ut idag. Gör din hemläxa. 2. Hitta din kund. Vem ska använda din innovation och i vilket syfte? ätt dig in din kunds situation och flytta fokus bort från dig själv. 3. Hitta din affär. Varför ska din kund betala för din idé, formulera din affärside! Fokus: Flemingsberg 15

16 Nystart som entreprenör Nu fylls Karolinska Institutet cience tjänsteinkubator av nya entrenprenörer. Urban Fagerholm är en av dem som tagit chansen till en nystart efter en forskartjänst på AstraZeneca. Nedläggningen av AstraZenecas forskningsanläggning i ödertälje har gjort det möjligt för en ny och högkvalificerad grupp hoppfulla entreprenörer att söka sig till tjänsteinkubatorn inom Karolinska cience Park. En av dessa är Urban Fagerholm med lång erfarenhet av läkemedelsforskning. Framtiden känns spännande. Jag ser uppsägningen som en spark i baken, säger Urban Fagerholm. Tjänsteinkubatorn drivs gemensamt av KI cience Park och ödertörns högskola i Flemingsberg och erbjuder ett organiserat program för att ge stöd till nya entreprenörer. Programmet är kostnadsfritt och sträcker sig över sex månader, och för att bli antagen krävs en klar bild av affärsidé och potentiell marknad. Idéerna började bubbla direkt efter nedläggningsbeskedet. Jag hade redan långt gångna funderingar kring ny metodik och det kändes naturligt att gå vidare med affärsutveckling, säger han. Att det blev KI cience Park var en lyckosam tillfällighet. Märit Johansson kom till AstraZeneca och berättade om möjligheter i forskningsparken. Jag visste ingenting om KI cience Park tidigare men kände att det var helt rätt arena för att pröva min affärsidé. Urban Fagerholm är docent inom farmakokinetik, ett kunskapsområde som handlar om läkemedels upptag och omsättning i kroppen. Han har under lång tid sysslat med utveckling av prediktionsmetoder. Utvecklingsprojektet i inkubatorn handlar om fortsatt metodutveckling och om att bland annat ta fram visualiseringssystem. Verksamheten bygger på utveckling av datorbaserade metoder som är bättre än traditionell metodik. Preliminära resultat för kritiska mätvariabler visar att vår metodik klarar målen, säger han. Det betyder att det finns möjlighet att snabbt producera kostnadseffektiva resultat som är minst lika bra, och bättre, än de man får fram med laboratoriemetoder och djurförsök. Urban Fagerholm menar att det här är ett rörigt fält där det finns mycket att göra, framförallt när det gäller kvalitetssäkring, samsyn, övergripbarhet och ersättning av metodik som inte håller måttet. Det vetenskapliga förhållningssättet är att man ska utmana metoder och tankegångar, inte minst de egna, och ha mod att välja nya vägar. Parallellt med utvecklingsprojektet i inkubatorn kommer Urban Fagerholm att läsa hälsopedagogik på halvfart på ödertörns högskola. Det är ett intresse som funnits länge och som han nu får chansen att utveckla när yrkeslivet tog en oväntad vändning. Jag vill skapa ett nytt sammanhang. Ibland är det enklare att vara själv och ibland är det viktigt att samverka med andra. Nu får jag båda delarna och dessutom en affärscoach att bolla idéer med. Min nya närhet till Karolinska Institutet ger massor av möjligheter till utveckling och intressanta samarbeten. timulera innovationer och entreprenörskap I utvecklingsprogrammet för den regionala kärnan Flemingsberg är en av de fem huvuduppgifterna att vidare stimulera innovationer och entreprenörskap. Här identifieras utmaningar och möjligheter samt ges förslag till vidare färdplan. Läs mer på sidan 19 i Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg, se Tjänsteinkubatorn drivs gemensamt av Karolinska Institutet cience Park och ödertörns högskola. Målgruppen är innovativa studenter, forskare och alumner som behöver hjälp med sina affärsplaner. För att antas till programmet krävs att den som är intresserad ska ha en klar bild av sin affärsidé och potentiella marknad. Programmet sträcker sig över sex månader och är kostnadsfritt. Tjänsteinkubator B Foto: PRIVAT Text och layout: Provins AB, Omslagsfoto: Håkan Lindgren Tryck: TMG THLM Välkommen att växa med oss! Utgivare: tockholms läns landsting, Huddinge och Botkyrka kommun i samarbete med Flemingsbergs aktörer. Vill du ha ett eget nummer av magasinet, eller avbeställa nästa, kontakta projektledare Jan Åkesson, 16 Fokus: Flemingsberg Ansvarig utgivare: Roger Höglund, Huddinge kommun.

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology

Vi växer i Flemingsberg One giant leap for. health technology Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka 7 miljarder kronor i Flemingsberg.

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Möjligheternas hus Bild- och interventionscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vem är framtidens patient? Vad kommer sjukvården att kunna göra för honom eller henne? Vilken teknik och vilka lokaler

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017

Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017 Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 2017 Varmt välkommen till årets innovationskurs! Kursen ges av Medtech4Health och syftar till att öka kunskapen om innovations- och entreprenörskapsprocessen

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer och infrastruktur RTN 2006-0047 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 2008-11-27 Dnr V-2008-0522 Doss 22 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Remissvar avseende kommunikationer

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem.

2013-02-20. Pressträff 2013-02-20. En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. 2013-02-20 Pressträff 2013-02-20 En kreativ arena för mötet mellan människor som har idéer och en vilja att genomföra dem. creactive Mjärdevi Mjärdevi Science Park är en plats där idéer föds och utvecklas

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik

2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik 2015 Saco studentråd Så kan studenter bidra till regional kompetens- försörjningunderrubrik Saco studentråds tiopunktsprogram Så kan studenter bidra till regional kompetensförsörjning Saco studentråds

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm

Kontor, kunskap och kommunikationer. Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Kontor, kunskap och kommunikationer Välkommen till Silverdal, en vetenskapspark med centralt läge i Stockholm Framtidens arbetspla Stockholms bästa läge Till Stockholm city är det 12 km, till Arlanda kommer

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).

Förslag till budget 2013 för forskning, utveckling och utbildning (FoUU). Stockholms läns landsting 1 (8) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Handläggare: Magnus Hammarberg FoUU-budget 2013 Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård

Lärandemodell. för verksamhetsintegrerat lärande SAMVERKAN. Universitet och högskola i. med hälso- och sjukvård samt tandvård TRE PEDAGOGISKA PERSPEKTIV Lärandemodell för verksamhetsintegrerat lärande Universitet och högskola i SAMVERKAN med hälso- och sjukvård samt tandvård Starkare akademisk lärandemiljö Verksamhetsintegrerat

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Bilaga 10 - Innovationssamverkan

Bilaga 10 - Innovationssamverkan Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen INNOVATIONSSAMVERKAN 2014-11-24 1 (8) Bilaga 10 - Innovationssamverkan Stockholms läns landsting Box 22550 104 22 Stockholm

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system

Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Innovationer i Motala kommun Förhållningssätt och system Motala en del av östgötaregionen 42 000 invånare Medarbetare Drygt 3600 medarbetare Bred kompetens inom exempelvis: skola omsorg kultur bibliotek

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer