Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Simförbund. Årsberättelse"

Transkript

1 Stockholms Simförbund Årsberättelse

2 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 16 mars 2011 klockan Plats: Stockholmsidrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för årsmötet. 6. Val av sekreterare för årsmötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 8. Val av rösträknare (andra än justeringsmän). 9. Årsberättelse för senaste verksamhetsåret. 10. Förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. 11. Revisorernas berättelse. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Beslut om antal ledamöter i SDF styrelsen och valberedningen. 14. Kandidatnominering för val enligt punkterna Val av distriktsordförande tillika ordförande i SDF-styrelsen för ett år. 16. Val av nödvändigt antal ledamöter i SDF-styrelsen för två år. 17. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. 18. Val av ombud och suppleanter till Svenska Simförbundets årsmöte. 19. Val av ombud och suppleanter till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte. 20. Val av ordförande och två ledamöter till valberedning för ett år. 21. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iakttaga mot SDF. 22. Redovisning av framtida verksamhetsinriktning och ekonomisk planering. 23. Behandling av motioner och propositioner. a. Inga motioner har inkommit. b. Inga propositioner föreligger. 24. Avslutning. 2

3 Röstlängd vid Stockholms Simförbunds årsmöte 16 mars 2011 Förening Antal röster Förening Antal röster IF Aktiv ungdom Lidingö 0 SK Täby Synchro 1 Blå Bandets Simklubb i Spånga 1 Simklubben Neptun 3 Bojen Simklubb 0 Skuru Idrottsklubb 2 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 1 Solna Sundbyberg Simsällskap 04 2 Bromma Simsällskap 1 Spårvägen Simförening 3 Danderyds Sim, club for swimming 2 SS Hellas Masters 1 Djurö Vindö IF 0 Stockholm Dolphins Swim Club 1 Fredagsklubbens simförening 1 Simsällskapet Stockholm Konstsim 0 Föreningen idrott utan gränser 1 Stockholms Kappsimningsklubb 2 Gustavsbergs Simsällskap 1 Stockholmspolisens SIF 2 Hellas SK 2 Stockholms-Postens IK 1 Hemse BK 1 Stockholms Studenters IF 0 IFK Lidingös Simklubb 2 Sveriges Radio/TV IF 0 IFK Stockholm 1 Södertälje GoSF 1 Ingarö Friluftsförening (IFF) 1 Södertälje SS 2 Järfälla Simsällskap 3 Södertörns Simsällskap 3 Kanaans Simsällskap 2 Turebergs Simklubb 2 Life Sports & Healthclub 1 Tyresö Simsällskap 2 Lännersta Simsällskap 0 Täby Sim 2 Mälarhöjdens Simsällskap 1 Upplands-Bro Simsällskap 1 Märsta SS 1 Wisby SS 2 Mörbyfjärdens Idrottsförening 0 Väsby Babysimförening 1 Nacka Handikapp Idrottsförening 1 Väsby Simsällskap 3 Nacka-Wärmdö-Sundbyberg IF 0 Åkersberga Simsällskap 1 Norrtälje SK 2 Årsta Havsbad stugägarförening 0 Saltsjöbadens Idrottsförening 2 Älvsjö AIK Fritidsförening 1 Sigtuna SK 0 Ösmo Simsällskap 1 Totalt 54 föreningar varav 44 röstberättigade med 69 röster. 3

4 Innehållsförteckning Dagordning 2 Röstlängd 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 5 Framtida verksamhetsinriktning 7 Simkommittén 8 Polokommittén 11 Hoppkommittén 16 Konstsimkommittén 18 Utbildningskommittén 27 Tävlingskommittén 29 PR och Information 31 Ekonomi 33 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse 36 Budget Medaljörer vid SM-tävlingar Distriktsmästare 46 Poloresultat Poängfördelning vid DM och JDM Stockholmsklubbar vid SM/JSM Organisation 53 4

5 Styrelsens verksamhetsberättelse Inledning Simmaråret 2010 har återigen genomförts med stora framgångar i distriktet och när det görs en summering innehåller det många glädjeämnen och samtidigt nya stora utmaningar inför det kommande året. Stockholmsdistriktet fortsätter att visa att vi kan få fram framgångsrika simmare. I allt väsentligt beror detta på duktiga tränare och ledare i alla led i distriktets klubbar. Under 2010 har en fortsatt extra satsning på kommittéernas utveckling av de olika disciplinerna ägt rum. Dessa extra insatser har varit riktade mot ungdomsverksamheten och syftat till att få fler att börja med simidrott men också till att få fler att stanna kvar i vår idrott Årets framgångar ger oss i distriktet möjligheter att göra reklam för vår idrott och därmed få flera sponsorer, ännu bättre tränings- och tävlingsmöjligheter samt uppmärksamhet i media. Framgångarna har också uppmärksammats av våra politiker i kommunala förvaltningar. För att hantera mer komplexa frågor har lämpliga arbetsgrupper bildats som snabbt bereder och därefter framlägger ett förslag för styrelsebeslut. Ifrågasättandet av vad vi gör och vad klubbarna vill att vi ska arbeta med fortgår kontinuerligt och vi är hela tiden öppna för idéer och förslag. Styrelsen har ofta påtalat vikten av att genomföra tävlingsarrangemangen på ett positivt sätt så att alla parter blir nöjda. Samarbetet mellan klubbarna är viktigt inte minst på funktionärssidan. Samarbetet har fortsatt under året och styrelsen ser mycket positivt på denna utveckling. Kansliet i Stockholmsidrottens hus i Solna fortsätter att skapa bra kontaktvägar till bl.a. de nya klubbar som tillkommit samt Svenska Simförbundet. Under året som gått har det också visat sig att kansliet fungerat bra ut mot klubbar. Detta har varit mycket bra då snabb information kunnat ges från båda håll. För att möta framtida krav och för att hålla information tillgänglig på ett bra och enkelt sätt har vi under året moderniserat vår hemsida. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten, 4 arbetsmöten, 1 simallting. Simkommittén har under året genomfört sin planerade verksamhet. Kommittén har knutit till sig kunskaper och medlemmar från flera klubbar. Arbetet har varit uppdelat på olika ansvarsområden, vilket medfört kontroll på genomförda verksamheter. Tävlingskommittén har i vissa delar samarbetat med simkommittén. Hoppkommittén har i Eriksdalsbadet fantastiska möjligheter att bedriva träning och tävling. Förutsättningarna för att vi även i fortsättningen ska vara Sveriges bästa hoppdistrikt har aldrig varit bättre. Efterfrågan från barn och ungdom i distriktet på hoppträning ökar successivt. De få klubbar som idag kan ha disciplinen hopp har därför köer. Polokommittén har under året genomfört en intensiv verksamhet med satsning på framförallt ungdomssidan. Med Eriksdalsbadets möjligheter till träning och intressanta tävlingsarrangemang kan vi se fram emot ett nytt bra poloår. Framför allt på ungdomssidan. Såväl inom herr- som dampolon är distriktet mycket framgångsrika i landet mycket tack vare goda ledare och bra organisation. 5

6 Konstsimkommittén fortsätter sina ansträngningar att utveckla verksamheten och är utan tvekan den mest ambitiösa i hela landet, mycket tack vare eldsjälar med stor ambition. Kommittén har under året genomfört en del nysatsningar på bl.a. utbildningar av ledare och clinics. Masterskommittén mastersverksamheten ingår numera i respektive kommitté. Rekordtabellerna är i ständig förändring efter varje tävling. VR, EUR, NR och SR slås på löpande band. Utbildningskommittén Den löpande utbildningsverksamheten har främst berört simidrottsutbildningsstegen och utbildning av simfunktionärer. Administrationen har skötts via kansliet och bidragit med stort engagemang. Våra duktiga utbildare gör att det är mycket hög kvalitet på utbildningar. Utbildningen kommer även under 2011 att vara ett mycket högt prioriterat område. Tävlingskommittén har till uppgift att samordna och likställa alla distriktets mästerskap för ett antal av tävlingar inom distriktet. Under året har kommittén varit mycket aktiv i bl.a. våra distriktsarrangemang. Sammanfattning Vår ekonomi är fortsatt god. De bidragssystem som tillämpats i våra kommuner har i stort varit oförändrade under Det är viktigt att förbundet hela tiden bearbetar de olika politiska instanser som beslutar om våra villkor. Viktigt är också samarbetet mellan klubbarna och förbundet i frågor som berör vår gemensamma verksamhet. Vi har genomfört ett antal tävlingar i Eriksdalsbadet under året inom våra discipliner och badet och personal har fungerat mycket bra i tävlingssammanhang. Vid kontinuerliga kontakter med anläggningsledningen försöker vi rätta till de flesta av de synpunkter som vi och anläggningsansvariga haft på funktionaliteten. Ett viktigt arbete som ökat under året har varit ett antal möten med beslutsfattare på Idrottsförvaltning för att påverka och få ta del i de ombyggnationer som pågår. Det är med stor sorg som vi saknar vår tidigare revisor under många år Arne Eriksson som gått ur tiden. Arne var en av de stora ledarna och en stark förgrundsfigur inom svensk simning. Från Stockholms Simförbunds styrelse och dess kommittéer vill vi rikta ett stort tack till alla ledare, tränare och funktionärer för ett engagerat arbete. Vi passar även på att rikta ett stort tack till Svenska Simförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Stockholms Idrottsförvaltning, Eriksdalsbadets ledning, IC Control AB samt Stockholms Idrottsborgarråd och SISU för deras stöd. 6

7 Framtida verksamhetsinriktning För att distriktet ska fortsätta att nå idrottsliga framgångar är det viktigt att föreningar och förbund aktivt samarbetar om ledarförsörjning, utbildning och utveckling. För styrelsen blir det också viktigt att kunna behålla en god ekonomi, som i sin tur skapar förutsättningar för utveckling och handlingskraft. Idrottsliga framgångar är den självklara huvuduppgiften. För att behålla den idrottsliga ställningen i landet, som distriktet har i dag, krävs att det fortlöpande skapas positiva förutsättningar. Simidrottens verksamhetsidé "Simidrotten vill" ska ligga till grund för mycket av det utvecklingsarbete som genomförs i distriktet. Detta arbete ska vara en ständigt pågående process. En av förbundets viktigaste uppgifter är att tillhandahålla en bred och bra utbildning samt utvecklingsmöjligheter för föreningarna och deras aktiva, tränare och ledare. Förbundet ska genom en målmedveten satsning i alla discipliner, genom föreningarna och deras huvudtränare, verka för kompetensutveckling av samtliga tränare i distriktet för att därigenom uppnå resultatmässiga framgångar. Förbundet ska genom aktivt uppsökande arbete och kontinuerliga möten med anläggningsägare/-ansvariga verka för simsportens självklara rätt att disponera tillräckliga utrymmen i våra simhallar. Detta innefattar kontakter med såväl politiker som förvaltningsansvariga. Förbundet ska årligen arrangera en ordförandekonferens, Simallting och en tränarkonferens för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av distriktet och dess föreningar. Förbundet ska kontinuerligt ge information till berörda bl.a. genom förbundets hemsida. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige i framtiden, måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Stockholm i februari 2011 Börje Jacobsson Jan Karlsson Norman Thulin Bengt Lundell Marianne Hörding Tanja Ilic Titti Höjdén Ann-Kristin Östlund Farrants 7

8 Simkommittén Inledning Under 2011 skedde några förändringar i SK:s sammansättning. I början av året byttes ordförande från Petter Larsson, flyttade annorstädes, till Linn Bessner. Dessutom kom Andreas Jonerholm och Stefan Pettersson in i kommittén. Vidare är Daniela Vidakovic och Agneta Holmberg med sedan tidigare. Vi har fokuserat på att dela upp verksamheten i en tydlig arbetsfördelning. Detta har inneburit att vår verksamhet bedrivits på ett bra och tydligt sätt. 8

9 Verksamhet Linn Bessner ordförande och ansvarig för simundervisning samt ungdom år. Daniela Vidakovic, projekt Agneta Holmberg, år. Andreas Jonerholm, senior och junior. Stefan Pettersson, backar upp på alla arbetsområden. Under året har vi genomfört följande aktiviteter; 1. Tränarkonferensen på Clarion och Eriksdalsbadet den 27:de februari genomfördes på ett mycket bra sätt. 45 deltagare och dessa var nöjda. Föreläsare: Johan Björkegren, tränare för Ingvild Snildal VM brons 2009, berättade om likheter och skillnader mellan Norge och Sverige på klubb- samt landslagsnivå. Vad kan vi i Sverige lära av Norge? Johan Larsson från Rädda barnen talade om barnkonventionen, diskriminerings- och mobbningsfrågor inom idrotten. Regeldiskussioner tillsammans med Stockholm Simförbunds distriktsfunktionärer. Vi hade även en tränarkonferens på samma ställen som ovan den 5 december med 45 deltagare även här. Föreläsare: Tommy Karls, som talade om hur vi kan bemöta simmaren på ett bra sätt och vad en simmare behöver för att kunna prestera. Johanna Sjöberg, talade om hennes upplevelser om olika tränartyper och vad som fungerade bra för henne. 2. Möte med TK den 3 maj om seriesim samt andra gemensamma ämnen. 3. Stockholmsläger där det har varit kring 40 deltagare per läger. Det var dock något färre under det i september. Greg Salter, föreläsare vid ett av lägren, han meddelade oss i SK att han tycker att detta är en bra aktivitet som vi bör genomföra regelbundet. Datumen för lägren har varit 8-9 maj, september samt 8-9 oktober. 4. Simiadenläger med 40 deltagare samt 8 tränare den 8-9 maj i Gustavsberg. Helgen innefattade 3 simpass samt 1 landträningspass och Stina Gardell föreläste om hennes väg till framgång. 5. Tränarmöte den 19 juni, mellan passen på DM/JDM, totalt var det 16 deltagare inklusive deltagare från SK. På mötet behandlades simkampen, Stockholmslägren, seriesim, juniortävlingen samt ny grenordning för höstsimiaden. 6. Simkampen september, tävlingen varade under totalt 2 pass, lördag eftermiddag och söndag eftermiddag. Till detta år hade vi gjort ett paket till föräldrar där de enkelt kunde boka båtfärd samt kost och logi genom viking line. Det märktes då deltagarantalet på läktaren var större än föregående år, vi kommer dock fortsätta arbeta för större publik framöver. 7. Framtagande av tävlingskalendern för 2011 samt kalenderkonferens tillsammans med SK. Samarbetet mellan SK:s och TK:s ordförande fungerade mycket bra enligt SK. 8. WC-lunch på Globen hotell samt beskådning av WC-finalpasset den 7 november med 100 deltagare. 9. Genomförande av nya grenordningar för simiaden samt DM/JDM. Utöver aktiviteterna ovan har SK haft regelbundna träffar samt mailkorrespondens genom hela året. 9

10 Idrottsligt Internationellt EJM juli Tränare: Peter Aronsson Spårvägen Sim Simmare: Henriette Stenqvist Polisen, Robert Palosaari Väsby SS, David Ernstsson Polisen,Kristian Kron Södertörn. EM 9-15 augusti Tränare: Johan Wallberg Täby Sim, Carl Jenner Södertörn Simmare: Therese Alshammar Täby Sim, Rebecca Ejdervik Täby Sim, David Ernstsson Stockholmspolisens IF, Stina Gardell Spårvägens SF, Petra Granlund Väsby SS, Josefin Lillhage Väsby SS, Stefan Nystrand SK Neptun, Simon Sjödin SK Neptun, Sarah Sjöström Södertörns SS, Henriette Stenkvist Polisens IF, Petter Stymne SK Neptun, Sara Thydén Väsby SS VM december Tränare: Johan Wallberg Täby Sim, Carl Jenner Södertörn, Anne Forsell SK Neptun. Simmare: Therese Alshammar Täby Sim, Michelle Coleman Täby Sim, Gabriella Fagundez Väsby SS, Stina Gardell Spårvägens SF, Petra Granlund Väsby SS, Sarah Sjöström Södertörns SS, Sara Thydén Väsby SS, David Ernstsson Stockholmspolisens Sim, Stefan Nystrand SK Neptun, Simon Sjödin SK Neptun Sammanfattning SK har arbetat på bred front då vi har kunnat erbjuda aktivteter för samtliga simmare och tränare i Stockholmsdistriktet under Vi har fungerat bra som kommitté där alla har både samarbetat och arbetat självständigt för att få aktiviteterna genomarbetade med bra resultat. Målsättning 2011 Fortsätta att erbjuda samtliga simmare och tränare i distriktet intressanta och uppdaterade aktivteter genom: Simkampen Möten med tränare Stockholmsläger juniorer Föreläsningskväll för breddtränare Tränarkonferens Simiadenläger WC middag SUM SIM riks Tävlingsresa p 10

11 Polokommittén Järfällas Loise Hazell laddar för skott mot Ryskor i Europacupen. Damerna siktar mot JEM spel Inledning Stockholm distriktets klubbar har under året funnits med i samtliga finalspel. SM finalerna i Falun fick Hellas regerande mästare se sig besegrade av Järfälla som tog sitt första SM på herrsidan. Järfälla herrar vann i två raka matcher med 15-13, 10-9 med ett ungt och snabbspelande lag. Järfällas damer fullbordade dubbeln med seger över Linköping med 18-6 och 14-8 i två matcher. På ungdomssidan där Järfälla och SKK som dominerat senaste året även fått konkurrens av Polisen och Södertörn från junior till pojkåldersklasserna. JSM flickor vanns återigen av Järfälla tidigt under året. Klubbarna har i nya bad Husby och Bro bedrivit nyrekrytering. Södertörn som ny polo klubb har deltagit i årets ungdomsserie USMB under ledning av Göran Kron. Södertorn som är en stark och framgångsrik simförening har som ett kontinuerligt inslag i planeringen lagt in vattenpolomoment i sin träning. Flera simklubbar låter sina simmare pröva att spela polo på sina träningar med stor entusiasm. En poloplan har placerats i Källtorpssjön Hellasgården för att visa upp sporten och Masters spelarna från Polisen och Neptun dam träningsspelade i öppet vatten inför Masters VM (Borås) på hemmaplan i Sverige. Hellas har för andra året arbetat vidare med knatte och ungdomspolo och samarbetar med Neptuns flick och damlag som har nystartat under året. Kontakt har tagits med flera klubbar och simhallar för att etablera ett samarbete eller skapa nya lag. 11

12 Polopropaganda dagar har genomförts för att visat upp sporten under skollov med prova på aktiviteter. Gemensamma träningar har genomförts under hela året för våra pojkar och flickor som förberedelse för November cupen i Ängelholm, Seriespel, LTFM turneringen och Warszawa klubbturnering samt NM för ungdoms och pojklandslag. Sven Håkan Paulsson avled sent på året. Sven-Håkan simledare och ordförande i SK Neptun under talet. Sven-Håkan var också aktiv i Stockholms simförbund. Verksamhet Stockholm befäster sin ställning som starkaste distrikt och utgör stommen i våra landslag för damer/herrar, juniorer och ungdomar. Bredd och Ungdomsverksamhet har prioriterats under året med kontinuerliga utbildningar för ledare och spelare. Flera internationella turneringar har spelats i Eriksdal och Järfälla med många deltagande lag. LTF Memorial. NM för klubblag, 6 Nationers Herrar. Upptramp cup och Trettondags cupen. I samband med dessa turneringar har domare och funktionärer utbildats och praktiserat. Bra kontakter har etableras med ledare i Polen och England, där intresse att utveckla utbyte för träning och turneringsspel. Många ungdomar funktionerade under Masters VM i Borås med gott resultat. Idrottsligt Nationellt Årets SM finaler på damsidan blev åter en match mellan LASS och Järfälla där Järfällas flickor i Falun kunde vinna efter två matcher med 18-6och På herrsidan var årets serie en fråga om vilka Stockholmslag som skulle gå till final. Hellas och JS kvalificerat slutligen där Järfälla kunde stå som mästare efter två raka segrar och 10-9 över Hellas. Hellas saknade sin vägg Magnus Strangenberg i målet samtidigt som Järfälla har tagit ett stort kliv framåt i utvecklingen av sitt ungdomliga lag under ledning av Anton Hanserkers och coach. JSM flickor spelades för andra gången och Järfälla vann klart dominerande över LASS, Karlstad JSM pojkar och spelades i Borås där Järfälla segrade och försvarade sitt JSM. JSMA Po JS, LPF, RAN JSM fl JS-LPF 17-9 USM A fl LASS-JS 13-5, 13-6 USMB JS LPF, Ängelholm, Södertörn USMC LPF, Ängelholm, Järfälla JS, Polisen DM för herrar spelades i samband med NM för klubblag. Placering: Hellas, Järfälla, Polisen, SKK JDM92 Järfälla, SKK, Polisen, Södertörn Järfälla arrangerade sina årliga två turneringar Trettondags cupen samt Upptramp cup. Båda turneringar är mycket väl arrangerade och välbesöka av återkommande lag från Norden och Europa både på dam och herr samt ungdoms sidan. Upptramp cup har blivit förebild för efterföljande turneringar som vi nu märker blomma upp hos våra grannländer där fair play, deltagande med speltid för alla i laget flickor och pojkar är vägledande i ungdomsidrott. SKK arrangerade Lars och Thomas Memorial Turnering för klubblag med ungdomslag f92 som i år vanns av Warszawa. 12

13 Internationellt 6 Nationers i Stockholm 3 plts Danmark Portugal Sverige Tjeckien Schweiz Irland Spelare: Järfälla Linus Bergfors, Fredrik Sundgren, Ante Hanserkers, Andreas Sahlberg, Niklas Nord, Gustav Dahl. Polisen: Johan Lundén Hellas: Magnus Strangenberg, Hannes Reneby, Coach Claes Jutner SKK: Guram Nozadse, Daniel Cederqvist. Landskamp i Finland Åbo 2 Fin-Sve 10-11, Spelare: Järfälla Niklas Nord, Fredrik Sundgren, Anton Hanserkers, Andreas Sahlberg, Mattias Sahlberg, Joakim Olsson, Gustav Dahl. SKK: Daniel Cederqvist,Guram Nozadse, David Lönnberg. JNM93 och UNM95 för landslag i Litauern 93po Swe-Litauern 11-6 Swe-Dan 11-6 Swe-Norge - Swe-Fin 16-3 final Litauern-Sverige 3-4 Spelare från Stockholm: Niklas Nord, Mattias Sahlberg, Joakim Olsson. UNM 95 Sverige 3:a. SWE-Dan 7-8 Swe-Fin 12-1 Swe-Nor Spelare från Stockholm: Järfälla Erik Rozenbeek, Erik Josefsson. SKK Milos Luca. Sammandragning i Danmark med träningsspel 11-12/9 Deltagare seniorer Deltagare Ungdomar Sammandragningar under helger har genomförts med deltagare från Stockholms klubbarna i Västerås, Linköping och Stockholm. Under Masters VM i Borås tog Nepuns damer brons medalj. På domar sidan har Hans Lundén, Stefan Lundqvist, Patrik Morsten, Göran Kron, Fredrik Månsson, Ove Axelsson förutom serie spel också dömt internationellt under Masters VM Fredrik Månson är vår enda internationella FINA domare som varit anlitad under året. Läger Eger med träningspel Damer Järfälla: Louise Hazell, Sara Lidh, Inez Jeppson, Anna Laghem Damturnering Scottland Spelare: Järfälla Mathilda Axling, Louise Hazell, Erica Elving, Inez Jeppsson, Sara Lidh. Scottland-Sverige Sverige- Irland 12-8 Landslagssammandragningar i Ljungsbro och Stockholm för flick och damer. Europa cup spel Järfällas damer 13

14 Järfälla-Hannover 8-16 Uralochka Zlatoust-Järfälla 35-5 Järfälla-Vlacar 7-11 Stockholms Stadslag Warzsava 94 3 plts Warsawa-Stockholm Stockholm-Birmingham Boldemere Wien-Stockholm Lviv-Stockholm Spelare: Järfälla: Erik Rozenbeek, Marcus Rouf, Mattias Sahlberg, Erik Josefsson, Simon Rouf. Södertörn: Marcus Kron, Marcus Stolt. Polisen: Wincent Grahl, Teodor Englund, Philip Runebo-Läärä SKK: Uros Alexis, Vilhelm Simioni Utbildning Pololedarkonferens i Linköping med deltagare från Stockholmsklubbarna En utbildningshelg i Stockholm för domare och ledare. Gemensamma återkommande träningar för våra yngsta spelare och nybörjar ledare. En träningshelg i februari, mars och september med spelmetodik för våra yngsta spelare på programmet. Domar och funktionärs utbildning i samband med NM för klubblag under ledning av Lars Skåål. Utveckling Vi har sett att våra ungdomar fortsätter att utvecklats i rätt riktning vilket vi kan konstatera efter seger i NM93 över Danmark och Litauern där flera Stockholmsspelare deltog. Järfällas SM seger på herrsidan och damsidan. 6 nationers 3plts med ett ungdomligt seniorlag. Våra ungdomspelare börjar att taga platser i klubbarnas seniorlag. Ängelholms november cup kom vi med våra två lag på 2 och 2 plats f Stockholm kombination po f94 gästade Warszawa och kom på 3plts efter segrar över Wien och Birgmingham. Målsättning 2011 Gemensamt Tillsammans med SSF, SDF, och distriktets klubbar planera serier, läger och flera turneringar från pojkar/flickor till seniorer och se till att dessa blir organisatoriskt och sportsligt väl genomförda. Skapa gott samarbetsklimat och kamratskap med våra internationella deltagare och efter hand kunna göra återbesöka i form av läger och turneringar. Arbeta för förnyelse och utveckling av polosporten i distriktet med betoning på nya klubbar och nybörjarverksamhet och nya ledare. Genomföra DM för alla älders kategorier utanför gruppspelet till JSM,USMA,USMB,USMC och att flera klubbar och lag tävlar och därmed större deltagarantal Arrangera gemensamma turneringar nationellt och internationellt för ungdomar, juniorer och seniorer för att exponera idrotten inför publik och massmedier. Damjuniorerna förbereds att spela JEM under Idrottsliga mål Seniorer Vinna NM för ungdomar och juniorer samt att seniorerna förbättrar eller bibehåller sin placering i 6-nationers som 2011 spelas i Portugal. Utveckla och befästa distriktets position som landets bästa 14

15 Juniorer Ungdomar Att ge distriktets landslagsspelare förutsättningar för att kunna utveckla sin spelstyrka på till hög internationell nivå. Att ytterligare utveckla den nya generationen av juniorspelare för att kunna behålla JSM gulden flickor samt pojkar och förbereda spelarna för att kunna ta en plats i seniorlandslaget både på dam och på herr sidan. Att fortsätta den långsiktiga satsningen på och utvecklingen av ungdomslagen mot deltagande i seniorlag på klubb och landslagsnivå. Att utveckla poloskola verksamheten så att ungdomarna får rätt utbildning och tävlings tillfällen på rätt anpassad nivå. Att ha två lag bland de tre bästa i USMA,USMB och USMC. samt att flera klubbar deltar inom distriktet Utbildningsmål Att genomföra kurser för ledare, tränare och domare och därmed försöka rekrytera ytterligare personer bland spelar och föräldragrupper. Att genomföra öppna gemensamma träningar från nybörjar nivå upp till juniorer under hela året med några tillfällen varje månad och inbjuda deltagande från samtliga klubbar i distriktet. Att genomföra och utveckla sommarlägerskola på bred fromt för våra yngsta och även inbjuda rena nybörjare på flera platser i distriktet samtidigt med bra tränare och föreläsare. Att utbilda polosimskoleledare/lärare och därmed lära barn att simma med boll som pedagogiskt hjälpmedel i simkunnighetsarbetet. Hans Lundén 15

16 Hoppkommittén Foto: Jens Kassnert Inledning Hur gick vi in i 2010 En förhoppning att 2010 skulle bli lika bra som Det kom att bli ännu bättre på deltagarantalet i landslaget samt nya rekord i antal hoppare i regionen. Ytterligare en hoppklubb representerar Stockholm, Södertälje SS. Med det tillskottet är det tre aktiva klubbar i regionen. High-Lights Två av fyra deltagare som var kvalificerade till UngdomsVM-landslaget var från Stockholm. Samt att vi hade fyra hoppare med på EJM. Dessutom blev Polisens IF bästa simhoppsklubb, priset för bästa klubb har inte hamnat i Stockholm sedan Verksamhet Vilken verksamhet har bedrivits, vad ville vi göra, vad gjorde vi Vi har bedrivit den verksamhet vi önskat och kunnat få med fler hoppare på de olika tävlingarna som vi har åkt på. Både äldre och yngre ungdomar. Två tävlingar i Jönköping där den ena tävlingen inleddes med läger på samma ort. JDM och DM har genomförts och vi hade en stor trupp på Diving Lund. 16

17 Idrottsligt Nationellt Vi har haft deltagare på samtliga nationella tävlingar. Mästerskapstävlingarna, SM, JSM, USM och Regionsfinalen samt Aquarapid, Gamma cup, Diving Lund och Ö-stadsmatcher. Internationellt (landslagrepresentater) Jesper Tolvers: UVM, EJM, NM, NJM, 6-nationers, Brittish Junior Championship Johan Sandell: EJM, NJM, 6-nationers, British Junior Championship Josefine Jähle: UVM, EJM, NJM, British Junior Championship Ella Desurmont: NM, NJM Evelina Jähle: NM, NJM, 6-nationers Vinko Paradzic: EJM, NM, NJM, 6-nationers, British Junior Championship Oskar Wilhelmsson: NJM, 6-nationers, British Junior Championship Emelie Wall: NM, NJM Amanda Lygdman: NJM Alexander Andrésen: EM, GP Bolzano Utbildning I utbildningsväg har klubbarna utbildat hopptränare i olika steg, sedan har även HLR genomförts och domarkurs. Utveckling 2010 har varit ett bra år för stockholmshoppningen. Medlemsantalet fortsätter att växa och efter sommarens olika TV-inslag och att EM direktsändes verkar det som att det blev ytterligare ett litet lyft. Många hoppare i bredden och fler och fler flyttas upp i tävlingsgrupper vilket kommer bli bra på sikt. Dock finns ett behov att rekrytera fler tränare. Sammanfattning Vi är nöjda med det år som gått och hoppas verkligen vi kan hålla i det här lyftet av aktiva hoppare. Idrottslyftet är en guldgruva i rekryteringen, många hoppare kommer in i vår verksamhet genom det projektet. Målsättning 2011 Tävlingsmål Att ha så många hoppare som möjligt med på samtliga mästerskapstävlingar samt i landslagstruppen till EJM. Hur ser vi på framtiden? Vi ser att vi kommer bli mer och mer etablerade nationellt och internationellt. Det vore konstigt om inte vår stora bas skulle generera fler tävlingshoppare. Förhoppningsvis kommer vi kunna behålla titeln bästa simhoppsklubb i Stockholm. Jens Kassnert Ordförande Hoppkommittén Stockholms Simförbund 17

18 Konstsimskommittén utvecklingsgrupp. Inledning Foto: Sara Strandlund Elin Grahn, Lovisa Börthas, SK Neptun samt nationell Året 2010 började intensivt och har gett oss en rik skörd av goda prestationer och ett stort ökat antal aktiva. Från att inte ha haft några simmare i landslagssammanhang för tre år sedan har Sthlm 4 av landets 7 konstsimmare i den svenska, nationella utvecklingsgruppen/landslaget. Tre konstsimmare från SK Neptun och en konstsimmare från Järfälla S. Täbys konstsim har som organisation fått kämpa i extrem motvind detta år. SK Täby Synchro har skapats och verksamheten fungerar. Stöd har kommit från SDF, SSF. High-Lights Höjdpunkten bland våra prestationer var Chrismas Prize i Prag i december där resultaten gav biljetter till landslagsrepresentation på NJM, 2011 samt reella visioner om EJM. Höjdpunkten på bassängkanten har varit att vi har haft den ukrainska tränaren Yulia Iefminova under tre månader! Yulia har höjt kunskapsnivån och inspirerat aktiva och tränare. Höjdpunkten bland våra arrangemang var det Öppna ungdoms SM på Eriksdalsbadet. De utländska, entusiastiska klubbarna har med sitt konstim sporrat våra aktiva, tränare och vässat våra organisationer. 18

19 nationell utvecklingsgrupp. Statistik Foto: Sara Strandlund Elin Grahn, Lovisa Börthas, SK Neptun samt Antal deltagare på våra distriktstävlingar samt vår märkestagning (MWB-cup): Tävling: Antal deltagare: UDM försimmare UDM JDM JDM MWB MWB Tabellen nedan visar antal tävlande på Ungdoms SM under ett antal år, i de olika åldersklasserna A, B, C. 19

20 Vi fick ett minskat antal startande i åldersgrupp C på USM år 2010 med anledning av förändring beträffande kvalgräns. Två klubbars egen statistik ser ut enligt nedan. SK Neptun har/hade 2010: - 9 nybörjare inför/under VT och 31 nya nybörjare inför/under HT. -61 antal aktiva under VT 2010 och 83 aktiva under HT, i ålderklass A, B, C. -21 aktiva i vuxengrupper under VT och 18 aktiva under HT. -10 tränare under VT/HT och har nu 14 tränare inför VT Seniorer. SKN jobbar på att hitta sätt att få aktiva att fortsätta satsa efter studenten. Positivt är att vi har många aktiva i Masters. SK Täby Synchro har/hade 2010: - 5 nybörjare under HT och VT. -15 aktiva i ålderklass A; B; C under HT och VT. -10 aktiva i vuxengrupp under HT och VT. - 3 tränare och 2 assistenter under HT och VT. Statistik över Täbys konstsimmare tidigare år: 2006: 60 aktiva, varav 20 tävlande 2007: 60 aktiva, varav 30 tävlande 2008: ingen uppgift 2009: över 70 aktiva, enligt Bettys listor Järfälla Sim har: År Aktiva Nybörjare Tränare Av Järfällas 54 konstsimmare är 8 i åldersklass A dvs många konstsimmare som närmar sig senior. 20

21 Ett antal av Järfällas konstsimmare i åldersklass A, B Verksamhetslogg Jennifer Gray kom till oss i början på året och höll clinic om Finas nya konstsimsfigurer. Jennifers clinic är alltid uppskattade för innehåll och pedagogiskt upplägg. JDM hölls i februari. Resultat: Figurtävling placeringar: 1. Elin Grahn, SKN, 2. Jessica Ridell, SKTS, 3. Lovisa Börthas, SKN. Solo: 1 Jessica Ridell, SKTS 2. Angelica Jonasson JS, 3, Elin Linnevik JS. Par: Lovisa Börthas och Elin Grahn vann och Angelica Jonasson och Daniella Röhss kom tvåa. SKN vann lag och Järfälla S vann kombinationslaget. Öppna JSM, NJM hölls i Järfälla med internationell närvaro. Schweiz juniorlag gjorde starkt intryck. Det blev många medaljer som skulle delas ut. Resultat: Lovisa, Elin, SKN tog guld i par fritt på JSM, brons i NJM och plac 5 på öppna. Angelica Jonasson och Daniella Röhss, JS tog brons i par fritt på JSM. I lag vann SKN och JS tog silver på JSM. SKN tog silver i lag på NJM och brons i öppna. Ibis cup i Örebro. Järfälla S deltog. Vi höll vårt första USM kval den 17 april. Barcelona. SKN skickade två aktiva och en tränare på kunskapsutbyte hos klubben Kalipolis. Öppna SM. Arrangemanget hölls i Göteborg. Resultat: SKN tog guld i lag och JS tog silver i lag. Breddläger. Åter igen höll vi ett lyckat breddläger/ dagläger i Stockholm i mitten på juni. Master VM. Resultat: SK Täby Synchro tog brons. Under sommaren arbetade Catarina med planering och administration för aktivitet KK3, breddsatsning med den ukrainska tränaren Yulia Iefminova. Arbete med bl.a. logilösning och löneutbetalning samt föreberedelse för dokumentation. Arbetet har fortsatt hösten och vintern. Dokumentationen ska bla användas som diskussionsunderlag på tränardagen i senare delen av nov. Yulias insatser uppskattas i alla tre klubbarna. 21

22 UDM arrangeras den 26 sept i Järfälla. Resultat: Figurtävling placering: Åldersklass B:1. Elin Grahn SKN, 2. Angelica Jonasson JS, 3. Lovisa Börthas SKN. Åldersklass C: 1. Agnes Moisander SKN, 2. Sofia Enestrand JS, 3. Francisca Carbonel Siklander SKN. Under hösten medverkade KK på kalenderkonferens med Bokningen, Sthlm Simf och Eriksdalsbadet. Vi fick då OK på att få arrangera Öppet USM nov 2011, samt ha breddläger i juni SSF. SDF KK har medverkat på nationell utvecklingskonferens med SSF KU den 2-3 okt på Bosön. Planeringsmöten för Öppna USM i nov 2010 Eriksdal genomförs. Många utländska deltagare anmäler sig. SKN hade uppvisning på pop-festivalen Popaganda i augusti samt åkte på träningsläger i Aten på höstlovet. RM. Våra klubbar presterade bra på RM i Örebro den 16 okt. Elin Grahn, SKN tog silver i figursim. Vi höll vårt andra USM kval 23 okt i Täby. KK utför budgetarbetet för 2011 års aktiviteter samt planering av tävlingar 2011 som fastställs och bokas. Öppet USM på Eriksdalsbadet är därmed även bokat inför Öppet USM arrangerades på Eriksdalsbadet med stor medaljskörd. Anna-Carin Alvén var tävlingsledare. Hela 5 positiva utländska klubbar deltog. Resultat: Agnes Moisander vann figurdelen och Francisca Carbonel Siklander kom tvåa i ålderklass C, båda från SKN. Elin Grahn vann figurdelen och Lovisa Börthas kom tvåa och Ioanna Kalpakido kom trea i ålderklass B, samtliga från SKN. Angelica Jonasson, JS kom tvåa på figurdelen i ålderklass A. Angelica Jonasson JS tog silver i solo fritt i åldersklass A. Linnea Hagman tog brons i solo åldersklass C. Angelica Jonasson och Daniella Röhss tog guld i par fritt, ålderklass A. Lovisa Börthas och Elin Grahn, SKN tog guld i par fritt, ålderklass B och Clarice Granado Persson och Elsa Åkesson, SKN tog brons. Agnes Moisander och Francisca Carbonel Siklander, SKN tog guld i par fritt ålderklass C och Alicia Arriaza och Sofia Enestrand, JS tog silver. SKN tog guld i lag i åldersklass B och C och silver i kombinationslag. Järfälla S vann Set Hjärpes vandringspris Isbjörnen för andra året i rad, för bästa resultat i obligatoriska figurer. Tränare Yulia har varit 4 veckor i vardera stockholmsklubb. Yulias insatser uppskattas av aktiva, tränare och klubbarna generellt. Yulia menar att det viktiga är att de ordinarie tränarna går med på bassängkanten och memorerar Yulias övningar och de nya kunskaperna. Det är inte aktivas primära sak att memorera utan det är de ordinarie tränarnas ansvar. Så att de inte lär ut gammal kunskap, när Yulia inte är här. (De aktiva ska bli påminda igen och igen de nya kunskaperna, av de ordinarie tränarna.) Tränardagen genomförs söndagen den 21 november. Catarina förbereder och arrangerar och Yulia medverkar. Uppskattade diskussioner, bildspel och därmed välbehövlig repetition. Catarinas dokumentation i bild/ filmning från Yulias träningspass samt Yulias text på pass skickas sedan till våra tre klubbar. Christmas Prize i Prag. Två stockholmsklubbar, SKN och JS tar initiativ och startar gemensamt samarbete med att åka på Christmas Prize i Prag i början på december med mycket fina tävlingsresultat. Klubbarna har deltagit med ett solo och två par (duet). Ena neptunparet (Lovisa Börthas och Elin Grahn) som 2009 kom på 25:e plats, kom i år 10:a och redo för EJM enligt Jennifer Gray som var där som observatör. Det andra paret; Elsa Åkesson och Clarice Granado Persson samt Angelica Jonasson i solo placerade sig också bra. Detta gemensamma, klubbaserade samarbete blir ett gemensamt kombinationslag, Täby Synchro bjuds också in. Laget tränar ihop och kommer att tävla under

23 Delar av SK Neptuns konstsimmare, tränare och funktionärer. Öppna ungdoms SM på Eriksdalsbadet nov 2010 Lucia. Neptun Konstsim invigningssimmar på snabbsims SUM-SIM med luciatåg. Marie Willy Blomé Cup- märkestagningsarrangemanget, genomförs i början på december med rekordmånga deltagare. FINA domarkurs i Helsingfors. En stockholmsdomare samt 1 från Gbg har deltagit. Fler ville men fick ej. Uttagningsläger för nationell utvecklingsgrupp den dec med tester. Stockholm skickar många konstsimmare till Jönköping. Neptuns tränare Ida Björkestam medverkar med att genomföra testerna tillsammans med Madde Hulander från Jönköping SS. Resultat: Lovisa Börthas (SKN), Elin Grahn(SKN), Ioanna Kalpakido(SKN) och Angelica Jonasson (JS) klarar testerna och blir kallade till träningsläger i januari Klubbgemensamt kombinationslag. SKN och JS fortsätter påbörjat samarbete och diskuterar kriterier för medverkan i laget. Ett antal konstsimmare från samtliga tre klubbar kör nu ett pass ihop. Konstsimskommittén har ökat i antal till följande: Pia Hildor Börthas, Catarina Danielsson, Lotten Jonasson, Kina Ridell, Tobias Persson och Thomas Röhss. Våra möten är öppna för alla. 23

24 Angelica Jonasson, JS samt nat. utv. grupp. Madeleine Billing, SK Täby Synchro. Strandlund Lovisa Börthas, SKN samt nat. utv. grupp. Foto: Sara Idrottsligt generellt SK Neptun har gjort väldigt bra resultat år Så många som 3 av regionens 4 deltagare i den nationella utvecklingsgruppen är från SK Neptun. Järfälla SS har haft bäst resultat på obligatoriska figurer på USM 2009 och Täby har startat Täby Synchro och har bra organisation med ambitiösa och duktiga konstsimmare. 24

25 Foto: Ida Björkestam Ioanna Kalpakido, Elsa Åkesson i SKN Sammanfattning De aktiviteter som Stockholmskonstsims kommitté har erbjudit, så som Jennifer Gray Clinic, breddläger och breddsatsning med extern tränare ser vi som en bidragande anledning till att konstsimmet i regionen har utvecklats. Både resultatmässigt men även att sporten har fått ett uppsving, med fler aktiva som resultat. Ett uppsving som gör att antalet tränare och utbildade domare inte täcker detta, ökade antalet aktiva konstsimmare. Fler klubbar i landet startar konstsim i och med SSF KU/Konstsimsutskotts nationella breddsatsning. Skuru Sim, i vår region, börjar med konstsim Neptuns guldkombinationslag. SK Foto: Ida Björkestam 25

26 Målsättning 2011 Vårt mål i regionens konstsim, är att fortsätta jobba målmedvetet med att fylla på bredden med nybörjare och sköta om den bredd vi har samt följa upp så att våra konstsimmare bibehåller intresset för att energiskt fortsätta inom sporten. Vi ser framför oss att det vi började med för två år sedan, att ha konstsimmare med vid landslagsrepresentation som inte alltid är lag utan även par och solo, bara var en början på en expansion framgent med självklar plats i nationell utvecklingsgrupp och bra placeringar på den internationella junioroch seniorarenan. Nu har vi muskler för en kontinuerlig expansion. Ioanna Kalpakido, SKN samt nat. utv. grupp. Foto: Ida Björkestam Stockholm Pia Hildor Börthas, ordf 26

27 Utbildningskommittén Kommitténs uppgifter Utbildningskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen för en god utbildning i distriktet dels genom egna utbildningsaktiviteter och dels genom att på olika sätt stimulera till egna utbildningsaktiviteter i klubbarna. Däri ingår bl.a. att - arrangera kurser/temadagar/temakvällar - ansvara för att distriktets funktionärer är uppdaterade samt att av klubbarna anordnade funktionärskurser håller god kvalitet - arrangera utbildningsledarträff en gång per år för distriktets utbildningsansvariga - planera och genomföra distriktets del av SSF:s simidrottsutbildningsstege samt - rekrytera och kvalitetssäkra utbildare/föreläsare. Utbildning Simidrottsutbildningsstegen Följande utbildningar har genomförts: - 5 Hjärt- och lungräddning (HLR) - 1 Hjärt- och lungräddning (Barn-HLR) - 2 Teknikskoleinstruktör (TI) - 2 Simlärarkandidat (SLK) - 1 Behörig simlärare, (BS) - 2 Ungdomstränare 9-13 år (U9) - 1 Ungdomstränare år (U13) avslutad HLR-kurserna, som är en grund för såväl simtränare som simlärare, har vi haft svårt att få tillräcklig beläggning på under året. Sannolikt beror detta på att klubbarna i allt högre utsträckning genomför sådan utbildning i egen regi. Inte minst gäller detta den kompletteringsutbildning som krävs och som i dag kan genomföras med näst intill självinstruerande DVD-stöd. Behörig simlärare har vi ambitionen att genomföra såväl vår som höst. Det bör finnas två tillfällen under året att skaffa sig den utbildningen. Även i år tvingades vi dessvärre ställa in höstkursen på grund av för få anmälda. Kursen Ungdomstränare år (nivå Sumsim) är svår att få tillräcklig beläggning på. Det borde finnas ett tillräckligt stort intresse i klubbarna att utbilda tränare till den nivån för att kunna genomföra kursen en gång per år. För att stimulera klubbarna att höja utbildningsnivån på tränare så är denna kurs ordentligt subventionerad. Annars ska alla våra kurser vara självfinansierande. Simfunktionärer Under året har två distriktsfunktionärskurser med sammanlagt 26 deltagare anordnats, samt ett regionalt regelsymposium med 27 deltagare. Erforderlig uppdatering av funktionärer avseende förändrade simregler har genomförts i klubbarnas regi. Vid årsskiftet finns 776 utbildade simfunktionärer. Distriktet har f.n. 11 Stockholmsfunktionärer med uppgifter som tävlingsledare, bitr. tävlingsledare och starter på distriktets arrangemang DM, JDM, Seriesim, Simiaden samt även på Sumsim reg. Eftersom viss omsättning finns har rekrytering av nya Stockholmsfunktionärer påbörjats. Under 2011 kommer de nya att skolas in med hjälp av 5 stycken mentorer, vilka också är distriktets förbundsfunktionärer. En särskild planerings- och informationsträff för Stockholmsfunktionärerna har även genomförts. Simallting Årets Simallting i slutet av augusti blev som vanligt lyckat med många deltagare. Kalenderkonferensen hade i likhet med tidigare år förlagts till annat datum, vilket uppskattas. Från SSF medverkade på lördagen Bengt Jönsson samt på söndagen Marcus Ekman för att diskutera och informera om SSF strategiområden och Strategiska plan Särskilt glädjande var deltagandet från distriktets nyare medlemmar Märsta, Norrtälje, Södertälje och Wisby. 27

28 Övriga utbildningsinsatser En temakväll om ätmönster och signaler om ätstörningar har genomförts där 25 deltagare fick en lärorik kväll. Under 2010 fortsatte vi att organisera kurser i Babysim och Minisim dock med alldeles för få anmälda vilket nu gör att vi tar en paus under Vi måste få tydligare signaler från distriktets klubbar att det finns en önskan om sådana kurser. Den annonserade starterkursen ställdes även den in p.g.a. för få anmälda. Omfattning Under året har Stockholms Simförbund administrerat all utbildning i egen regi. Vårt tidigare samarbete i det avseendet med SISU avbröts vid årsskiftet 2009/2010. I första hand är det vårt kansli, som med hjälp av det utbildningsadministrativa bokningssystemet EduAdmin har skött utbildningsadministrationen med bokning av lokaler och lärare samt hantering av inbjudningar, anmälningar etc. Erfarenheterna av det gångna året är mycket goda. Antalet redovisade utbildningsdagar i distriktets utbildningar har ökat från (2009) till (2010). Målsättning 2011 Bibehålla hög kvalitet på all utbildning Erbjuda simidrottsutbildningsstegen Utveckla och bibehålla en stadig grupp av lärare/ledare med hög kompetens Erbjuda möjlighet till ledar/tränarutveckling i distriktet Bibehålla och utveckla kompetens hos simfunktionärerna bl.a. genom anordnande av regionalt regelsymposium och distriktsfunktionärskurser Genomföra starterkurs Vidareutveckla simlärarutbildning i distriktet Erbjuda en Grodan-kurs tillsammans med IC Control 28

29 Tävlingskommittén Inledning Kommitténs huvuduppgifter är att vara tekniskt ansvarig för att de tävlingar som distriktet genomför i egen regi sant tillsammans med klubbarna arbeta för att alla tävlingar arrangeras på ett så bra sätt som möjligt och att tillämpliga regelverk efterlevs. Kommittén ska också verka för att samtliga distriktets mästerskap genomförs på ett likartat sätt. Verksamhet Under 2010 har TK utökat med två ledamöter, vilket har lett till en bra förstärkning. TK har haft ett antal möten med SK avseende regelverket och genomförande av våra gemensamma simtävlingar. Under året har kommittén haft ansvar för distriktmästerskapen och Seriesim. TK har tillsammans med SK genomfört kalenderkonferensen där årets tävlingskalender fastställdes. Årets seriesimavslut genomfördes med ett annorlunda upplägg jämfört med föregående år vilket uppskattades av deltagande klubbar. Arbetet med att genomföra DM/JDM på ett bättre sätt än tidigare år med avseende bemanning har givit ett lyckat resultat, då det under 2010 har arrangerats av Förbundet samt innerstads/ytterstadsklubbar. Kommittén har även påbörjat arbetet med att höja statusen samt se över inramningen av distriktsmästerskapen. Regelverken för Seriesim har omarbetats inför TK tillsammans med funktionärsansvarig i Distriktet har genomfört en rekrytering av nya Stockholmsfunktionärer. Ett nytt arbetssätt för inslussning i rollen som Stockholmsfunktionär har tagits fram. Dessutom har ett antal funktionärer deltagit i Simkampens genomförande. Kommittén har arbetet för att få med övriga discipliners distriktsarrangemang, Konstsim har anslutit sig. 29

30 Målsättning 2011 att ytterligare förbättra sanktionssystemet att arbeta för att förbättra status av och kringarrangemang på Distrikstsmästerskapen fortsätta arbetet tillsammans med Simkommittén för att deltagande klubbar i seriesim blir fler arbeta med att ytterligare förstärka TK med externa krafter, gärna från alla discipliner att fortsätta verka för att distriktets i alla discipliner ska se tävlingskommittén som en resurs 30

31 PR och Information Medlemsförteckning Medlemsförteckningen innehåller postadresser, telefon- och e-postadresser samt övriga uppgifter om förbundets 44 klubbar/föreningar. Den innehåller även uppgifter om styrelsens sammansättning, revisorer, hedersmedlemmar, valberedning, kommittéansvariga m.fl. Förteckningen finns numera på förbundets hemsida och hålls aktuell under förutsättning att klubbarna rapporterar sina förändringar. Information och förbundets hemsida Hemsidan är vårt officiella organ och under året har information lagts ut där. Funktionärsförteckningar För att få ett större samarbete på funktionärssidan har förbundet sänt samtliga funktionärsförteckningar till alla tävlingsklubbar i distriktet. Klubbarna får därigenom tillgång till samtliga namn- och adressuppgifter. Det är viktigt att klubbar skickar in förändringar i sina funktionärsled. Det är viktigt att kansliet hela tiden får uppdateringar från klubbarna. Styrelsens arbetsrutiner Styrelsen arbetar för närvarande efter principen: Ett styrelsemöte per månad. Arbets-/beredningsgrupper tillsätts vid behov. Längre arbetsmöten inom styrelsen, två gånger per år (vår och höst). Arbetsmöte mellan styrelsen och kommittéer Styrelseprotokoll sänds endast till styrelsens ledamöter samt revisor. All viktig information meddelas på vår hemsida. Utskick till klubbarna sker endast via e-post. Inbjudningar till tävlingar och kurser, skrivelser m.m. sker via e-post och på förbundets hemsida.. Förbundets hemsida är vår viktigaste kontaktväg för aktuell information. Anläggnings- och föreningsfrågor Kontakterna med politiker och tjänstemän i dessa frågor kan indelas i två avdelningar. När det gäller kontakterna med Stockholms Stad och Idrottsförvaltningen följer dessa en under flera år framarbetad modell som innebär årligen återkommande arrangemangs-, tävlings- och anläggningsmöten. Nästan utan undantag sker dessa möten året före det aktuella verksamhetsåret. Uppföljningsmöten sker även under pågående verksamhetsår. Dessa möten har fungerat bra och kommer säkerligen att fortgå i samma form oavsett politisk majoritet. Direkta kontakter med ansvariga politikerna för att diskutera simsportens villkor har under verksamhetsåret 2010 ägt rum. Förutom dessa möten har det genomförts möten med ansvariga inom Idrottsförvaltningen för att klargöra synen på vad som händer med "Stockholmsbaden". Fortfarande finns önskemål från anläggningsansvariga att klubbledare och aktiva tar ett större ansvar för att hålla rent och snyggt efter sig i baden. Cheferna för badanläggningarna inom Stockholm anser att med delvis nolltaxa och de förmåner som finns borde klubbarna kunna bidra med viss städning och lämna anläggningen i det skick man önskar finna den. När det gäller kontakter med politiker och tjänstemän i Stockholms kranskommuner har dessa frågor i regel hanterats av klubbarnas egna styrelser. Det finns ofta en lokal förankring, ett kontaktnät och kännedom om 31

32 förhållandena, som gör att kontinuerliga kontakter mellan klubbledare och politiker/tjänstemän fungerar allra bäst. Givetvis är det vår skyldighet och ligger i vårt intresse att delta och stödja klubbarna i olika förhandlingssituationer. Utbildning/utveckling Styrelsen upplever att utbildning/utveckling i olika former fortsätter i distriktets klubbar på ett positivt sätt. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Utvecklingen innebär att vi tillsammans ska agera mot ansvariga politiker och idrottsförvaltning/motsv. i kommuner inom Stockholmsdistriktet. Tillsammans är vi starka. 32