Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Simförbund. Årsberättelse"

Transkript

1 Stockholms Simförbund Årsberättelse

2 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 16 mars 2011 klockan Plats: Stockholmsidrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Fråga om mötets behöriga utlysande. 5. Val av ordförande för årsmötet. 6. Val av sekreterare för årsmötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. 8. Val av rösträknare (andra än justeringsmän). 9. Årsberättelse för senaste verksamhetsåret. 10. Förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. 11. Revisorernas berättelse. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Beslut om antal ledamöter i SDF styrelsen och valberedningen. 14. Kandidatnominering för val enligt punkterna Val av distriktsordförande tillika ordförande i SDF-styrelsen för ett år. 16. Val av nödvändigt antal ledamöter i SDF-styrelsen för två år. 17. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år. 18. Val av ombud och suppleanter till Svenska Simförbundets årsmöte. 19. Val av ombud och suppleanter till Stockholms Idrottsförbunds årsmöte. 20. Val av ordförande och två ledamöter till valberedning för ett år. 21. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iakttaga mot SDF. 22. Redovisning av framtida verksamhetsinriktning och ekonomisk planering. 23. Behandling av motioner och propositioner. a. Inga motioner har inkommit. b. Inga propositioner föreligger. 24. Avslutning. 2

3 Röstlängd vid Stockholms Simförbunds årsmöte 16 mars 2011 Förening Antal röster Förening Antal röster IF Aktiv ungdom Lidingö 0 SK Täby Synchro 1 Blå Bandets Simklubb i Spånga 1 Simklubben Neptun 3 Bojen Simklubb 0 Skuru Idrottsklubb 2 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 1 Solna Sundbyberg Simsällskap 04 2 Bromma Simsällskap 1 Spårvägen Simförening 3 Danderyds Sim, club for swimming 2 SS Hellas Masters 1 Djurö Vindö IF 0 Stockholm Dolphins Swim Club 1 Fredagsklubbens simförening 1 Simsällskapet Stockholm Konstsim 0 Föreningen idrott utan gränser 1 Stockholms Kappsimningsklubb 2 Gustavsbergs Simsällskap 1 Stockholmspolisens SIF 2 Hellas SK 2 Stockholms-Postens IK 1 Hemse BK 1 Stockholms Studenters IF 0 IFK Lidingös Simklubb 2 Sveriges Radio/TV IF 0 IFK Stockholm 1 Södertälje GoSF 1 Ingarö Friluftsförening (IFF) 1 Södertälje SS 2 Järfälla Simsällskap 3 Södertörns Simsällskap 3 Kanaans Simsällskap 2 Turebergs Simklubb 2 Life Sports & Healthclub 1 Tyresö Simsällskap 2 Lännersta Simsällskap 0 Täby Sim 2 Mälarhöjdens Simsällskap 1 Upplands-Bro Simsällskap 1 Märsta SS 1 Wisby SS 2 Mörbyfjärdens Idrottsförening 0 Väsby Babysimförening 1 Nacka Handikapp Idrottsförening 1 Väsby Simsällskap 3 Nacka-Wärmdö-Sundbyberg IF 0 Åkersberga Simsällskap 1 Norrtälje SK 2 Årsta Havsbad stugägarförening 0 Saltsjöbadens Idrottsförening 2 Älvsjö AIK Fritidsförening 1 Sigtuna SK 0 Ösmo Simsällskap 1 Totalt 54 föreningar varav 44 röstberättigade med 69 röster. 3

4 Innehållsförteckning Dagordning 2 Röstlängd 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 5 Framtida verksamhetsinriktning 7 Simkommittén 8 Polokommittén 11 Hoppkommittén 16 Konstsimkommittén 18 Utbildningskommittén 27 Tävlingskommittén 29 PR och Information 31 Ekonomi 33 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse 36 Budget Medaljörer vid SM-tävlingar Distriktsmästare 46 Poloresultat Poängfördelning vid DM och JDM Stockholmsklubbar vid SM/JSM Organisation 53 4

5 Styrelsens verksamhetsberättelse Inledning Simmaråret 2010 har återigen genomförts med stora framgångar i distriktet och när det görs en summering innehåller det många glädjeämnen och samtidigt nya stora utmaningar inför det kommande året. Stockholmsdistriktet fortsätter att visa att vi kan få fram framgångsrika simmare. I allt väsentligt beror detta på duktiga tränare och ledare i alla led i distriktets klubbar. Under 2010 har en fortsatt extra satsning på kommittéernas utveckling av de olika disciplinerna ägt rum. Dessa extra insatser har varit riktade mot ungdomsverksamheten och syftat till att få fler att börja med simidrott men också till att få fler att stanna kvar i vår idrott Årets framgångar ger oss i distriktet möjligheter att göra reklam för vår idrott och därmed få flera sponsorer, ännu bättre tränings- och tävlingsmöjligheter samt uppmärksamhet i media. Framgångarna har också uppmärksammats av våra politiker i kommunala förvaltningar. För att hantera mer komplexa frågor har lämpliga arbetsgrupper bildats som snabbt bereder och därefter framlägger ett förslag för styrelsebeslut. Ifrågasättandet av vad vi gör och vad klubbarna vill att vi ska arbeta med fortgår kontinuerligt och vi är hela tiden öppna för idéer och förslag. Styrelsen har ofta påtalat vikten av att genomföra tävlingsarrangemangen på ett positivt sätt så att alla parter blir nöjda. Samarbetet mellan klubbarna är viktigt inte minst på funktionärssidan. Samarbetet har fortsatt under året och styrelsen ser mycket positivt på denna utveckling. Kansliet i Stockholmsidrottens hus i Solna fortsätter att skapa bra kontaktvägar till bl.a. de nya klubbar som tillkommit samt Svenska Simförbundet. Under året som gått har det också visat sig att kansliet fungerat bra ut mot klubbar. Detta har varit mycket bra då snabb information kunnat ges från båda håll. För att möta framtida krav och för att hålla information tillgänglig på ett bra och enkelt sätt har vi under året moderniserat vår hemsida. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten, 4 arbetsmöten, 1 simallting. Simkommittén har under året genomfört sin planerade verksamhet. Kommittén har knutit till sig kunskaper och medlemmar från flera klubbar. Arbetet har varit uppdelat på olika ansvarsområden, vilket medfört kontroll på genomförda verksamheter. Tävlingskommittén har i vissa delar samarbetat med simkommittén. Hoppkommittén har i Eriksdalsbadet fantastiska möjligheter att bedriva träning och tävling. Förutsättningarna för att vi även i fortsättningen ska vara Sveriges bästa hoppdistrikt har aldrig varit bättre. Efterfrågan från barn och ungdom i distriktet på hoppträning ökar successivt. De få klubbar som idag kan ha disciplinen hopp har därför köer. Polokommittén har under året genomfört en intensiv verksamhet med satsning på framförallt ungdomssidan. Med Eriksdalsbadets möjligheter till träning och intressanta tävlingsarrangemang kan vi se fram emot ett nytt bra poloår. Framför allt på ungdomssidan. Såväl inom herr- som dampolon är distriktet mycket framgångsrika i landet mycket tack vare goda ledare och bra organisation. 5

6 Konstsimkommittén fortsätter sina ansträngningar att utveckla verksamheten och är utan tvekan den mest ambitiösa i hela landet, mycket tack vare eldsjälar med stor ambition. Kommittén har under året genomfört en del nysatsningar på bl.a. utbildningar av ledare och clinics. Masterskommittén mastersverksamheten ingår numera i respektive kommitté. Rekordtabellerna är i ständig förändring efter varje tävling. VR, EUR, NR och SR slås på löpande band. Utbildningskommittén Den löpande utbildningsverksamheten har främst berört simidrottsutbildningsstegen och utbildning av simfunktionärer. Administrationen har skötts via kansliet och bidragit med stort engagemang. Våra duktiga utbildare gör att det är mycket hög kvalitet på utbildningar. Utbildningen kommer även under 2011 att vara ett mycket högt prioriterat område. Tävlingskommittén har till uppgift att samordna och likställa alla distriktets mästerskap för ett antal av tävlingar inom distriktet. Under året har kommittén varit mycket aktiv i bl.a. våra distriktsarrangemang. Sammanfattning Vår ekonomi är fortsatt god. De bidragssystem som tillämpats i våra kommuner har i stort varit oförändrade under Det är viktigt att förbundet hela tiden bearbetar de olika politiska instanser som beslutar om våra villkor. Viktigt är också samarbetet mellan klubbarna och förbundet i frågor som berör vår gemensamma verksamhet. Vi har genomfört ett antal tävlingar i Eriksdalsbadet under året inom våra discipliner och badet och personal har fungerat mycket bra i tävlingssammanhang. Vid kontinuerliga kontakter med anläggningsledningen försöker vi rätta till de flesta av de synpunkter som vi och anläggningsansvariga haft på funktionaliteten. Ett viktigt arbete som ökat under året har varit ett antal möten med beslutsfattare på Idrottsförvaltning för att påverka och få ta del i de ombyggnationer som pågår. Det är med stor sorg som vi saknar vår tidigare revisor under många år Arne Eriksson som gått ur tiden. Arne var en av de stora ledarna och en stark förgrundsfigur inom svensk simning. Från Stockholms Simförbunds styrelse och dess kommittéer vill vi rikta ett stort tack till alla ledare, tränare och funktionärer för ett engagerat arbete. Vi passar även på att rikta ett stort tack till Svenska Simförbundet, Stockholms Idrottsförbund, Stockholms Idrottsförvaltning, Eriksdalsbadets ledning, IC Control AB samt Stockholms Idrottsborgarråd och SISU för deras stöd. 6

7 Framtida verksamhetsinriktning För att distriktet ska fortsätta att nå idrottsliga framgångar är det viktigt att föreningar och förbund aktivt samarbetar om ledarförsörjning, utbildning och utveckling. För styrelsen blir det också viktigt att kunna behålla en god ekonomi, som i sin tur skapar förutsättningar för utveckling och handlingskraft. Idrottsliga framgångar är den självklara huvuduppgiften. För att behålla den idrottsliga ställningen i landet, som distriktet har i dag, krävs att det fortlöpande skapas positiva förutsättningar. Simidrottens verksamhetsidé "Simidrotten vill" ska ligga till grund för mycket av det utvecklingsarbete som genomförs i distriktet. Detta arbete ska vara en ständigt pågående process. En av förbundets viktigaste uppgifter är att tillhandahålla en bred och bra utbildning samt utvecklingsmöjligheter för föreningarna och deras aktiva, tränare och ledare. Förbundet ska genom en målmedveten satsning i alla discipliner, genom föreningarna och deras huvudtränare, verka för kompetensutveckling av samtliga tränare i distriktet för att därigenom uppnå resultatmässiga framgångar. Förbundet ska genom aktivt uppsökande arbete och kontinuerliga möten med anläggningsägare/-ansvariga verka för simsportens självklara rätt att disponera tillräckliga utrymmen i våra simhallar. Detta innefattar kontakter med såväl politiker som förvaltningsansvariga. Förbundet ska årligen arrangera en ordförandekonferens, Simallting och en tränarkonferens för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av distriktet och dess föreningar. Förbundet ska kontinuerligt ge information till berörda bl.a. genom förbundets hemsida. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige i framtiden, måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Stockholm i februari 2011 Börje Jacobsson Jan Karlsson Norman Thulin Bengt Lundell Marianne Hörding Tanja Ilic Titti Höjdén Ann-Kristin Östlund Farrants 7

8 Simkommittén Inledning Under 2011 skedde några förändringar i SK:s sammansättning. I början av året byttes ordförande från Petter Larsson, flyttade annorstädes, till Linn Bessner. Dessutom kom Andreas Jonerholm och Stefan Pettersson in i kommittén. Vidare är Daniela Vidakovic och Agneta Holmberg med sedan tidigare. Vi har fokuserat på att dela upp verksamheten i en tydlig arbetsfördelning. Detta har inneburit att vår verksamhet bedrivits på ett bra och tydligt sätt. 8

9 Verksamhet Linn Bessner ordförande och ansvarig för simundervisning samt ungdom år. Daniela Vidakovic, projekt Agneta Holmberg, år. Andreas Jonerholm, senior och junior. Stefan Pettersson, backar upp på alla arbetsområden. Under året har vi genomfört följande aktiviteter; 1. Tränarkonferensen på Clarion och Eriksdalsbadet den 27:de februari genomfördes på ett mycket bra sätt. 45 deltagare och dessa var nöjda. Föreläsare: Johan Björkegren, tränare för Ingvild Snildal VM brons 2009, berättade om likheter och skillnader mellan Norge och Sverige på klubb- samt landslagsnivå. Vad kan vi i Sverige lära av Norge? Johan Larsson från Rädda barnen talade om barnkonventionen, diskriminerings- och mobbningsfrågor inom idrotten. Regeldiskussioner tillsammans med Stockholm Simförbunds distriktsfunktionärer. Vi hade även en tränarkonferens på samma ställen som ovan den 5 december med 45 deltagare även här. Föreläsare: Tommy Karls, som talade om hur vi kan bemöta simmaren på ett bra sätt och vad en simmare behöver för att kunna prestera. Johanna Sjöberg, talade om hennes upplevelser om olika tränartyper och vad som fungerade bra för henne. 2. Möte med TK den 3 maj om seriesim samt andra gemensamma ämnen. 3. Stockholmsläger där det har varit kring 40 deltagare per läger. Det var dock något färre under det i september. Greg Salter, föreläsare vid ett av lägren, han meddelade oss i SK att han tycker att detta är en bra aktivitet som vi bör genomföra regelbundet. Datumen för lägren har varit 8-9 maj, september samt 8-9 oktober. 4. Simiadenläger med 40 deltagare samt 8 tränare den 8-9 maj i Gustavsberg. Helgen innefattade 3 simpass samt 1 landträningspass och Stina Gardell föreläste om hennes väg till framgång. 5. Tränarmöte den 19 juni, mellan passen på DM/JDM, totalt var det 16 deltagare inklusive deltagare från SK. På mötet behandlades simkampen, Stockholmslägren, seriesim, juniortävlingen samt ny grenordning för höstsimiaden. 6. Simkampen september, tävlingen varade under totalt 2 pass, lördag eftermiddag och söndag eftermiddag. Till detta år hade vi gjort ett paket till föräldrar där de enkelt kunde boka båtfärd samt kost och logi genom viking line. Det märktes då deltagarantalet på läktaren var större än föregående år, vi kommer dock fortsätta arbeta för större publik framöver. 7. Framtagande av tävlingskalendern för 2011 samt kalenderkonferens tillsammans med SK. Samarbetet mellan SK:s och TK:s ordförande fungerade mycket bra enligt SK. 8. WC-lunch på Globen hotell samt beskådning av WC-finalpasset den 7 november med 100 deltagare. 9. Genomförande av nya grenordningar för simiaden samt DM/JDM. Utöver aktiviteterna ovan har SK haft regelbundna träffar samt mailkorrespondens genom hela året. 9

10 Idrottsligt Internationellt EJM juli Tränare: Peter Aronsson Spårvägen Sim Simmare: Henriette Stenqvist Polisen, Robert Palosaari Väsby SS, David Ernstsson Polisen,Kristian Kron Södertörn. EM 9-15 augusti Tränare: Johan Wallberg Täby Sim, Carl Jenner Södertörn Simmare: Therese Alshammar Täby Sim, Rebecca Ejdervik Täby Sim, David Ernstsson Stockholmspolisens IF, Stina Gardell Spårvägens SF, Petra Granlund Väsby SS, Josefin Lillhage Väsby SS, Stefan Nystrand SK Neptun, Simon Sjödin SK Neptun, Sarah Sjöström Södertörns SS, Henriette Stenkvist Polisens IF, Petter Stymne SK Neptun, Sara Thydén Väsby SS VM december Tränare: Johan Wallberg Täby Sim, Carl Jenner Södertörn, Anne Forsell SK Neptun. Simmare: Therese Alshammar Täby Sim, Michelle Coleman Täby Sim, Gabriella Fagundez Väsby SS, Stina Gardell Spårvägens SF, Petra Granlund Väsby SS, Sarah Sjöström Södertörns SS, Sara Thydén Väsby SS, David Ernstsson Stockholmspolisens Sim, Stefan Nystrand SK Neptun, Simon Sjödin SK Neptun Sammanfattning SK har arbetat på bred front då vi har kunnat erbjuda aktivteter för samtliga simmare och tränare i Stockholmsdistriktet under Vi har fungerat bra som kommitté där alla har både samarbetat och arbetat självständigt för att få aktiviteterna genomarbetade med bra resultat. Målsättning 2011 Fortsätta att erbjuda samtliga simmare och tränare i distriktet intressanta och uppdaterade aktivteter genom: Simkampen Möten med tränare Stockholmsläger juniorer Föreläsningskväll för breddtränare Tränarkonferens Simiadenläger WC middag SUM SIM riks Tävlingsresa p 10

11 Polokommittén Järfällas Loise Hazell laddar för skott mot Ryskor i Europacupen. Damerna siktar mot JEM spel Inledning Stockholm distriktets klubbar har under året funnits med i samtliga finalspel. SM finalerna i Falun fick Hellas regerande mästare se sig besegrade av Järfälla som tog sitt första SM på herrsidan. Järfälla herrar vann i två raka matcher med 15-13, 10-9 med ett ungt och snabbspelande lag. Järfällas damer fullbordade dubbeln med seger över Linköping med 18-6 och 14-8 i två matcher. På ungdomssidan där Järfälla och SKK som dominerat senaste året även fått konkurrens av Polisen och Södertörn från junior till pojkåldersklasserna. JSM flickor vanns återigen av Järfälla tidigt under året. Klubbarna har i nya bad Husby och Bro bedrivit nyrekrytering. Södertörn som ny polo klubb har deltagit i årets ungdomsserie USMB under ledning av Göran Kron. Södertorn som är en stark och framgångsrik simförening har som ett kontinuerligt inslag i planeringen lagt in vattenpolomoment i sin träning. Flera simklubbar låter sina simmare pröva att spela polo på sina träningar med stor entusiasm. En poloplan har placerats i Källtorpssjön Hellasgården för att visa upp sporten och Masters spelarna från Polisen och Neptun dam träningsspelade i öppet vatten inför Masters VM (Borås) på hemmaplan i Sverige. Hellas har för andra året arbetat vidare med knatte och ungdomspolo och samarbetar med Neptuns flick och damlag som har nystartat under året. Kontakt har tagits med flera klubbar och simhallar för att etablera ett samarbete eller skapa nya lag. 11

12 Polopropaganda dagar har genomförts för att visat upp sporten under skollov med prova på aktiviteter. Gemensamma träningar har genomförts under hela året för våra pojkar och flickor som förberedelse för November cupen i Ängelholm, Seriespel, LTFM turneringen och Warszawa klubbturnering samt NM för ungdoms och pojklandslag. Sven Håkan Paulsson avled sent på året. Sven-Håkan simledare och ordförande i SK Neptun under talet. Sven-Håkan var också aktiv i Stockholms simförbund. Verksamhet Stockholm befäster sin ställning som starkaste distrikt och utgör stommen i våra landslag för damer/herrar, juniorer och ungdomar. Bredd och Ungdomsverksamhet har prioriterats under året med kontinuerliga utbildningar för ledare och spelare. Flera internationella turneringar har spelats i Eriksdal och Järfälla med många deltagande lag. LTF Memorial. NM för klubblag, 6 Nationers Herrar. Upptramp cup och Trettondags cupen. I samband med dessa turneringar har domare och funktionärer utbildats och praktiserat. Bra kontakter har etableras med ledare i Polen och England, där intresse att utveckla utbyte för träning och turneringsspel. Många ungdomar funktionerade under Masters VM i Borås med gott resultat. Idrottsligt Nationellt Årets SM finaler på damsidan blev åter en match mellan LASS och Järfälla där Järfällas flickor i Falun kunde vinna efter två matcher med 18-6och På herrsidan var årets serie en fråga om vilka Stockholmslag som skulle gå till final. Hellas och JS kvalificerat slutligen där Järfälla kunde stå som mästare efter två raka segrar och 10-9 över Hellas. Hellas saknade sin vägg Magnus Strangenberg i målet samtidigt som Järfälla har tagit ett stort kliv framåt i utvecklingen av sitt ungdomliga lag under ledning av Anton Hanserkers och coach. JSM flickor spelades för andra gången och Järfälla vann klart dominerande över LASS, Karlstad JSM pojkar och spelades i Borås där Järfälla segrade och försvarade sitt JSM. JSMA Po JS, LPF, RAN JSM fl JS-LPF 17-9 USM A fl LASS-JS 13-5, 13-6 USMB JS LPF, Ängelholm, Södertörn USMC LPF, Ängelholm, Järfälla JS, Polisen DM för herrar spelades i samband med NM för klubblag. Placering: Hellas, Järfälla, Polisen, SKK JDM92 Järfälla, SKK, Polisen, Södertörn Järfälla arrangerade sina årliga två turneringar Trettondags cupen samt Upptramp cup. Båda turneringar är mycket väl arrangerade och välbesöka av återkommande lag från Norden och Europa både på dam och herr samt ungdoms sidan. Upptramp cup har blivit förebild för efterföljande turneringar som vi nu märker blomma upp hos våra grannländer där fair play, deltagande med speltid för alla i laget flickor och pojkar är vägledande i ungdomsidrott. SKK arrangerade Lars och Thomas Memorial Turnering för klubblag med ungdomslag f92 som i år vanns av Warszawa. 12

13 Internationellt 6 Nationers i Stockholm 3 plts Danmark Portugal Sverige Tjeckien Schweiz Irland Spelare: Järfälla Linus Bergfors, Fredrik Sundgren, Ante Hanserkers, Andreas Sahlberg, Niklas Nord, Gustav Dahl. Polisen: Johan Lundén Hellas: Magnus Strangenberg, Hannes Reneby, Coach Claes Jutner SKK: Guram Nozadse, Daniel Cederqvist. Landskamp i Finland Åbo 2 Fin-Sve 10-11, Spelare: Järfälla Niklas Nord, Fredrik Sundgren, Anton Hanserkers, Andreas Sahlberg, Mattias Sahlberg, Joakim Olsson, Gustav Dahl. SKK: Daniel Cederqvist,Guram Nozadse, David Lönnberg. JNM93 och UNM95 för landslag i Litauern 93po Swe-Litauern 11-6 Swe-Dan 11-6 Swe-Norge - Swe-Fin 16-3 final Litauern-Sverige 3-4 Spelare från Stockholm: Niklas Nord, Mattias Sahlberg, Joakim Olsson. UNM 95 Sverige 3:a. SWE-Dan 7-8 Swe-Fin 12-1 Swe-Nor Spelare från Stockholm: Järfälla Erik Rozenbeek, Erik Josefsson. SKK Milos Luca. Sammandragning i Danmark med träningsspel 11-12/9 Deltagare seniorer Deltagare Ungdomar Sammandragningar under helger har genomförts med deltagare från Stockholms klubbarna i Västerås, Linköping och Stockholm. Under Masters VM i Borås tog Nepuns damer brons medalj. På domar sidan har Hans Lundén, Stefan Lundqvist, Patrik Morsten, Göran Kron, Fredrik Månsson, Ove Axelsson förutom serie spel också dömt internationellt under Masters VM Fredrik Månson är vår enda internationella FINA domare som varit anlitad under året. Läger Eger med träningspel Damer Järfälla: Louise Hazell, Sara Lidh, Inez Jeppson, Anna Laghem Damturnering Scottland Spelare: Järfälla Mathilda Axling, Louise Hazell, Erica Elving, Inez Jeppsson, Sara Lidh. Scottland-Sverige Sverige- Irland 12-8 Landslagssammandragningar i Ljungsbro och Stockholm för flick och damer. Europa cup spel Järfällas damer 13

14 Järfälla-Hannover 8-16 Uralochka Zlatoust-Järfälla 35-5 Järfälla-Vlacar 7-11 Stockholms Stadslag Warzsava 94 3 plts Warsawa-Stockholm Stockholm-Birmingham Boldemere Wien-Stockholm Lviv-Stockholm Spelare: Järfälla: Erik Rozenbeek, Marcus Rouf, Mattias Sahlberg, Erik Josefsson, Simon Rouf. Södertörn: Marcus Kron, Marcus Stolt. Polisen: Wincent Grahl, Teodor Englund, Philip Runebo-Läärä SKK: Uros Alexis, Vilhelm Simioni Utbildning Pololedarkonferens i Linköping med deltagare från Stockholmsklubbarna En utbildningshelg i Stockholm för domare och ledare. Gemensamma återkommande träningar för våra yngsta spelare och nybörjar ledare. En träningshelg i februari, mars och september med spelmetodik för våra yngsta spelare på programmet. Domar och funktionärs utbildning i samband med NM för klubblag under ledning av Lars Skåål. Utveckling Vi har sett att våra ungdomar fortsätter att utvecklats i rätt riktning vilket vi kan konstatera efter seger i NM93 över Danmark och Litauern där flera Stockholmsspelare deltog. Järfällas SM seger på herrsidan och damsidan. 6 nationers 3plts med ett ungdomligt seniorlag. Våra ungdomspelare börjar att taga platser i klubbarnas seniorlag. Ängelholms november cup kom vi med våra två lag på 2 och 2 plats f Stockholm kombination po f94 gästade Warszawa och kom på 3plts efter segrar över Wien och Birgmingham. Målsättning 2011 Gemensamt Tillsammans med SSF, SDF, och distriktets klubbar planera serier, läger och flera turneringar från pojkar/flickor till seniorer och se till att dessa blir organisatoriskt och sportsligt väl genomförda. Skapa gott samarbetsklimat och kamratskap med våra internationella deltagare och efter hand kunna göra återbesöka i form av läger och turneringar. Arbeta för förnyelse och utveckling av polosporten i distriktet med betoning på nya klubbar och nybörjarverksamhet och nya ledare. Genomföra DM för alla älders kategorier utanför gruppspelet till JSM,USMA,USMB,USMC och att flera klubbar och lag tävlar och därmed större deltagarantal Arrangera gemensamma turneringar nationellt och internationellt för ungdomar, juniorer och seniorer för att exponera idrotten inför publik och massmedier. Damjuniorerna förbereds att spela JEM under Idrottsliga mål Seniorer Vinna NM för ungdomar och juniorer samt att seniorerna förbättrar eller bibehåller sin placering i 6-nationers som 2011 spelas i Portugal. Utveckla och befästa distriktets position som landets bästa 14

15 Juniorer Ungdomar Att ge distriktets landslagsspelare förutsättningar för att kunna utveckla sin spelstyrka på till hög internationell nivå. Att ytterligare utveckla den nya generationen av juniorspelare för att kunna behålla JSM gulden flickor samt pojkar och förbereda spelarna för att kunna ta en plats i seniorlandslaget både på dam och på herr sidan. Att fortsätta den långsiktiga satsningen på och utvecklingen av ungdomslagen mot deltagande i seniorlag på klubb och landslagsnivå. Att utveckla poloskola verksamheten så att ungdomarna får rätt utbildning och tävlings tillfällen på rätt anpassad nivå. Att ha två lag bland de tre bästa i USMA,USMB och USMC. samt att flera klubbar deltar inom distriktet Utbildningsmål Att genomföra kurser för ledare, tränare och domare och därmed försöka rekrytera ytterligare personer bland spelar och föräldragrupper. Att genomföra öppna gemensamma träningar från nybörjar nivå upp till juniorer under hela året med några tillfällen varje månad och inbjuda deltagande från samtliga klubbar i distriktet. Att genomföra och utveckla sommarlägerskola på bred fromt för våra yngsta och även inbjuda rena nybörjare på flera platser i distriktet samtidigt med bra tränare och föreläsare. Att utbilda polosimskoleledare/lärare och därmed lära barn att simma med boll som pedagogiskt hjälpmedel i simkunnighetsarbetet. Hans Lundén 15

16 Hoppkommittén Foto: Jens Kassnert Inledning Hur gick vi in i 2010 En förhoppning att 2010 skulle bli lika bra som Det kom att bli ännu bättre på deltagarantalet i landslaget samt nya rekord i antal hoppare i regionen. Ytterligare en hoppklubb representerar Stockholm, Södertälje SS. Med det tillskottet är det tre aktiva klubbar i regionen. High-Lights Två av fyra deltagare som var kvalificerade till UngdomsVM-landslaget var från Stockholm. Samt att vi hade fyra hoppare med på EJM. Dessutom blev Polisens IF bästa simhoppsklubb, priset för bästa klubb har inte hamnat i Stockholm sedan Verksamhet Vilken verksamhet har bedrivits, vad ville vi göra, vad gjorde vi Vi har bedrivit den verksamhet vi önskat och kunnat få med fler hoppare på de olika tävlingarna som vi har åkt på. Både äldre och yngre ungdomar. Två tävlingar i Jönköping där den ena tävlingen inleddes med läger på samma ort. JDM och DM har genomförts och vi hade en stor trupp på Diving Lund. 16

17 Idrottsligt Nationellt Vi har haft deltagare på samtliga nationella tävlingar. Mästerskapstävlingarna, SM, JSM, USM och Regionsfinalen samt Aquarapid, Gamma cup, Diving Lund och Ö-stadsmatcher. Internationellt (landslagrepresentater) Jesper Tolvers: UVM, EJM, NM, NJM, 6-nationers, Brittish Junior Championship Johan Sandell: EJM, NJM, 6-nationers, British Junior Championship Josefine Jähle: UVM, EJM, NJM, British Junior Championship Ella Desurmont: NM, NJM Evelina Jähle: NM, NJM, 6-nationers Vinko Paradzic: EJM, NM, NJM, 6-nationers, British Junior Championship Oskar Wilhelmsson: NJM, 6-nationers, British Junior Championship Emelie Wall: NM, NJM Amanda Lygdman: NJM Alexander Andrésen: EM, GP Bolzano Utbildning I utbildningsväg har klubbarna utbildat hopptränare i olika steg, sedan har även HLR genomförts och domarkurs. Utveckling 2010 har varit ett bra år för stockholmshoppningen. Medlemsantalet fortsätter att växa och efter sommarens olika TV-inslag och att EM direktsändes verkar det som att det blev ytterligare ett litet lyft. Många hoppare i bredden och fler och fler flyttas upp i tävlingsgrupper vilket kommer bli bra på sikt. Dock finns ett behov att rekrytera fler tränare. Sammanfattning Vi är nöjda med det år som gått och hoppas verkligen vi kan hålla i det här lyftet av aktiva hoppare. Idrottslyftet är en guldgruva i rekryteringen, många hoppare kommer in i vår verksamhet genom det projektet. Målsättning 2011 Tävlingsmål Att ha så många hoppare som möjligt med på samtliga mästerskapstävlingar samt i landslagstruppen till EJM. Hur ser vi på framtiden? Vi ser att vi kommer bli mer och mer etablerade nationellt och internationellt. Det vore konstigt om inte vår stora bas skulle generera fler tävlingshoppare. Förhoppningsvis kommer vi kunna behålla titeln bästa simhoppsklubb i Stockholm. Jens Kassnert Ordförande Hoppkommittén Stockholms Simförbund 17

18 Konstsimskommittén utvecklingsgrupp. Inledning Foto: Sara Strandlund Elin Grahn, Lovisa Börthas, SK Neptun samt nationell Året 2010 började intensivt och har gett oss en rik skörd av goda prestationer och ett stort ökat antal aktiva. Från att inte ha haft några simmare i landslagssammanhang för tre år sedan har Sthlm 4 av landets 7 konstsimmare i den svenska, nationella utvecklingsgruppen/landslaget. Tre konstsimmare från SK Neptun och en konstsimmare från Järfälla S. Täbys konstsim har som organisation fått kämpa i extrem motvind detta år. SK Täby Synchro har skapats och verksamheten fungerar. Stöd har kommit från SDF, SSF. High-Lights Höjdpunkten bland våra prestationer var Chrismas Prize i Prag i december där resultaten gav biljetter till landslagsrepresentation på NJM, 2011 samt reella visioner om EJM. Höjdpunkten på bassängkanten har varit att vi har haft den ukrainska tränaren Yulia Iefminova under tre månader! Yulia har höjt kunskapsnivån och inspirerat aktiva och tränare. Höjdpunkten bland våra arrangemang var det Öppna ungdoms SM på Eriksdalsbadet. De utländska, entusiastiska klubbarna har med sitt konstim sporrat våra aktiva, tränare och vässat våra organisationer. 18

19 nationell utvecklingsgrupp. Statistik Foto: Sara Strandlund Elin Grahn, Lovisa Börthas, SK Neptun samt Antal deltagare på våra distriktstävlingar samt vår märkestagning (MWB-cup): Tävling: Antal deltagare: UDM försimmare UDM JDM JDM MWB MWB Tabellen nedan visar antal tävlande på Ungdoms SM under ett antal år, i de olika åldersklasserna A, B, C. 19

20 Vi fick ett minskat antal startande i åldersgrupp C på USM år 2010 med anledning av förändring beträffande kvalgräns. Två klubbars egen statistik ser ut enligt nedan. SK Neptun har/hade 2010: - 9 nybörjare inför/under VT och 31 nya nybörjare inför/under HT. -61 antal aktiva under VT 2010 och 83 aktiva under HT, i ålderklass A, B, C. -21 aktiva i vuxengrupper under VT och 18 aktiva under HT. -10 tränare under VT/HT och har nu 14 tränare inför VT Seniorer. SKN jobbar på att hitta sätt att få aktiva att fortsätta satsa efter studenten. Positivt är att vi har många aktiva i Masters. SK Täby Synchro har/hade 2010: - 5 nybörjare under HT och VT. -15 aktiva i ålderklass A; B; C under HT och VT. -10 aktiva i vuxengrupp under HT och VT. - 3 tränare och 2 assistenter under HT och VT. Statistik över Täbys konstsimmare tidigare år: 2006: 60 aktiva, varav 20 tävlande 2007: 60 aktiva, varav 30 tävlande 2008: ingen uppgift 2009: över 70 aktiva, enligt Bettys listor Järfälla Sim har: År Aktiva Nybörjare Tränare Av Järfällas 54 konstsimmare är 8 i åldersklass A dvs många konstsimmare som närmar sig senior. 20

21 Ett antal av Järfällas konstsimmare i åldersklass A, B Verksamhetslogg Jennifer Gray kom till oss i början på året och höll clinic om Finas nya konstsimsfigurer. Jennifers clinic är alltid uppskattade för innehåll och pedagogiskt upplägg. JDM hölls i februari. Resultat: Figurtävling placeringar: 1. Elin Grahn, SKN, 2. Jessica Ridell, SKTS, 3. Lovisa Börthas, SKN. Solo: 1 Jessica Ridell, SKTS 2. Angelica Jonasson JS, 3, Elin Linnevik JS. Par: Lovisa Börthas och Elin Grahn vann och Angelica Jonasson och Daniella Röhss kom tvåa. SKN vann lag och Järfälla S vann kombinationslaget. Öppna JSM, NJM hölls i Järfälla med internationell närvaro. Schweiz juniorlag gjorde starkt intryck. Det blev många medaljer som skulle delas ut. Resultat: Lovisa, Elin, SKN tog guld i par fritt på JSM, brons i NJM och plac 5 på öppna. Angelica Jonasson och Daniella Röhss, JS tog brons i par fritt på JSM. I lag vann SKN och JS tog silver på JSM. SKN tog silver i lag på NJM och brons i öppna. Ibis cup i Örebro. Järfälla S deltog. Vi höll vårt första USM kval den 17 april. Barcelona. SKN skickade två aktiva och en tränare på kunskapsutbyte hos klubben Kalipolis. Öppna SM. Arrangemanget hölls i Göteborg. Resultat: SKN tog guld i lag och JS tog silver i lag. Breddläger. Åter igen höll vi ett lyckat breddläger/ dagläger i Stockholm i mitten på juni. Master VM. Resultat: SK Täby Synchro tog brons. Under sommaren arbetade Catarina med planering och administration för aktivitet KK3, breddsatsning med den ukrainska tränaren Yulia Iefminova. Arbete med bl.a. logilösning och löneutbetalning samt föreberedelse för dokumentation. Arbetet har fortsatt hösten och vintern. Dokumentationen ska bla användas som diskussionsunderlag på tränardagen i senare delen av nov. Yulias insatser uppskattas i alla tre klubbarna. 21

22 UDM arrangeras den 26 sept i Järfälla. Resultat: Figurtävling placering: Åldersklass B:1. Elin Grahn SKN, 2. Angelica Jonasson JS, 3. Lovisa Börthas SKN. Åldersklass C: 1. Agnes Moisander SKN, 2. Sofia Enestrand JS, 3. Francisca Carbonel Siklander SKN. Under hösten medverkade KK på kalenderkonferens med Bokningen, Sthlm Simf och Eriksdalsbadet. Vi fick då OK på att få arrangera Öppet USM nov 2011, samt ha breddläger i juni SSF. SDF KK har medverkat på nationell utvecklingskonferens med SSF KU den 2-3 okt på Bosön. Planeringsmöten för Öppna USM i nov 2010 Eriksdal genomförs. Många utländska deltagare anmäler sig. SKN hade uppvisning på pop-festivalen Popaganda i augusti samt åkte på träningsläger i Aten på höstlovet. RM. Våra klubbar presterade bra på RM i Örebro den 16 okt. Elin Grahn, SKN tog silver i figursim. Vi höll vårt andra USM kval 23 okt i Täby. KK utför budgetarbetet för 2011 års aktiviteter samt planering av tävlingar 2011 som fastställs och bokas. Öppet USM på Eriksdalsbadet är därmed även bokat inför Öppet USM arrangerades på Eriksdalsbadet med stor medaljskörd. Anna-Carin Alvén var tävlingsledare. Hela 5 positiva utländska klubbar deltog. Resultat: Agnes Moisander vann figurdelen och Francisca Carbonel Siklander kom tvåa i ålderklass C, båda från SKN. Elin Grahn vann figurdelen och Lovisa Börthas kom tvåa och Ioanna Kalpakido kom trea i ålderklass B, samtliga från SKN. Angelica Jonasson, JS kom tvåa på figurdelen i ålderklass A. Angelica Jonasson JS tog silver i solo fritt i åldersklass A. Linnea Hagman tog brons i solo åldersklass C. Angelica Jonasson och Daniella Röhss tog guld i par fritt, ålderklass A. Lovisa Börthas och Elin Grahn, SKN tog guld i par fritt, ålderklass B och Clarice Granado Persson och Elsa Åkesson, SKN tog brons. Agnes Moisander och Francisca Carbonel Siklander, SKN tog guld i par fritt ålderklass C och Alicia Arriaza och Sofia Enestrand, JS tog silver. SKN tog guld i lag i åldersklass B och C och silver i kombinationslag. Järfälla S vann Set Hjärpes vandringspris Isbjörnen för andra året i rad, för bästa resultat i obligatoriska figurer. Tränare Yulia har varit 4 veckor i vardera stockholmsklubb. Yulias insatser uppskattas av aktiva, tränare och klubbarna generellt. Yulia menar att det viktiga är att de ordinarie tränarna går med på bassängkanten och memorerar Yulias övningar och de nya kunskaperna. Det är inte aktivas primära sak att memorera utan det är de ordinarie tränarnas ansvar. Så att de inte lär ut gammal kunskap, när Yulia inte är här. (De aktiva ska bli påminda igen och igen de nya kunskaperna, av de ordinarie tränarna.) Tränardagen genomförs söndagen den 21 november. Catarina förbereder och arrangerar och Yulia medverkar. Uppskattade diskussioner, bildspel och därmed välbehövlig repetition. Catarinas dokumentation i bild/ filmning från Yulias träningspass samt Yulias text på pass skickas sedan till våra tre klubbar. Christmas Prize i Prag. Två stockholmsklubbar, SKN och JS tar initiativ och startar gemensamt samarbete med att åka på Christmas Prize i Prag i början på december med mycket fina tävlingsresultat. Klubbarna har deltagit med ett solo och två par (duet). Ena neptunparet (Lovisa Börthas och Elin Grahn) som 2009 kom på 25:e plats, kom i år 10:a och redo för EJM enligt Jennifer Gray som var där som observatör. Det andra paret; Elsa Åkesson och Clarice Granado Persson samt Angelica Jonasson i solo placerade sig också bra. Detta gemensamma, klubbaserade samarbete blir ett gemensamt kombinationslag, Täby Synchro bjuds också in. Laget tränar ihop och kommer att tävla under

23 Delar av SK Neptuns konstsimmare, tränare och funktionärer. Öppna ungdoms SM på Eriksdalsbadet nov 2010 Lucia. Neptun Konstsim invigningssimmar på snabbsims SUM-SIM med luciatåg. Marie Willy Blomé Cup- märkestagningsarrangemanget, genomförs i början på december med rekordmånga deltagare. FINA domarkurs i Helsingfors. En stockholmsdomare samt 1 från Gbg har deltagit. Fler ville men fick ej. Uttagningsläger för nationell utvecklingsgrupp den dec med tester. Stockholm skickar många konstsimmare till Jönköping. Neptuns tränare Ida Björkestam medverkar med att genomföra testerna tillsammans med Madde Hulander från Jönköping SS. Resultat: Lovisa Börthas (SKN), Elin Grahn(SKN), Ioanna Kalpakido(SKN) och Angelica Jonasson (JS) klarar testerna och blir kallade till träningsläger i januari Klubbgemensamt kombinationslag. SKN och JS fortsätter påbörjat samarbete och diskuterar kriterier för medverkan i laget. Ett antal konstsimmare från samtliga tre klubbar kör nu ett pass ihop. Konstsimskommittén har ökat i antal till följande: Pia Hildor Börthas, Catarina Danielsson, Lotten Jonasson, Kina Ridell, Tobias Persson och Thomas Röhss. Våra möten är öppna för alla. 23

24 Angelica Jonasson, JS samt nat. utv. grupp. Madeleine Billing, SK Täby Synchro. Strandlund Lovisa Börthas, SKN samt nat. utv. grupp. Foto: Sara Idrottsligt generellt SK Neptun har gjort väldigt bra resultat år Så många som 3 av regionens 4 deltagare i den nationella utvecklingsgruppen är från SK Neptun. Järfälla SS har haft bäst resultat på obligatoriska figurer på USM 2009 och Täby har startat Täby Synchro och har bra organisation med ambitiösa och duktiga konstsimmare. 24

25 Foto: Ida Björkestam Ioanna Kalpakido, Elsa Åkesson i SKN Sammanfattning De aktiviteter som Stockholmskonstsims kommitté har erbjudit, så som Jennifer Gray Clinic, breddläger och breddsatsning med extern tränare ser vi som en bidragande anledning till att konstsimmet i regionen har utvecklats. Både resultatmässigt men även att sporten har fått ett uppsving, med fler aktiva som resultat. Ett uppsving som gör att antalet tränare och utbildade domare inte täcker detta, ökade antalet aktiva konstsimmare. Fler klubbar i landet startar konstsim i och med SSF KU/Konstsimsutskotts nationella breddsatsning. Skuru Sim, i vår region, börjar med konstsim Neptuns guldkombinationslag. SK Foto: Ida Björkestam 25

26 Målsättning 2011 Vårt mål i regionens konstsim, är att fortsätta jobba målmedvetet med att fylla på bredden med nybörjare och sköta om den bredd vi har samt följa upp så att våra konstsimmare bibehåller intresset för att energiskt fortsätta inom sporten. Vi ser framför oss att det vi började med för två år sedan, att ha konstsimmare med vid landslagsrepresentation som inte alltid är lag utan även par och solo, bara var en början på en expansion framgent med självklar plats i nationell utvecklingsgrupp och bra placeringar på den internationella junioroch seniorarenan. Nu har vi muskler för en kontinuerlig expansion. Ioanna Kalpakido, SKN samt nat. utv. grupp. Foto: Ida Björkestam Stockholm Pia Hildor Börthas, ordf 26

27 Utbildningskommittén Kommitténs uppgifter Utbildningskommittén arbetar på uppdrag av styrelsen för en god utbildning i distriktet dels genom egna utbildningsaktiviteter och dels genom att på olika sätt stimulera till egna utbildningsaktiviteter i klubbarna. Däri ingår bl.a. att - arrangera kurser/temadagar/temakvällar - ansvara för att distriktets funktionärer är uppdaterade samt att av klubbarna anordnade funktionärskurser håller god kvalitet - arrangera utbildningsledarträff en gång per år för distriktets utbildningsansvariga - planera och genomföra distriktets del av SSF:s simidrottsutbildningsstege samt - rekrytera och kvalitetssäkra utbildare/föreläsare. Utbildning Simidrottsutbildningsstegen Följande utbildningar har genomförts: - 5 Hjärt- och lungräddning (HLR) - 1 Hjärt- och lungräddning (Barn-HLR) - 2 Teknikskoleinstruktör (TI) - 2 Simlärarkandidat (SLK) - 1 Behörig simlärare, (BS) - 2 Ungdomstränare 9-13 år (U9) - 1 Ungdomstränare år (U13) avslutad HLR-kurserna, som är en grund för såväl simtränare som simlärare, har vi haft svårt att få tillräcklig beläggning på under året. Sannolikt beror detta på att klubbarna i allt högre utsträckning genomför sådan utbildning i egen regi. Inte minst gäller detta den kompletteringsutbildning som krävs och som i dag kan genomföras med näst intill självinstruerande DVD-stöd. Behörig simlärare har vi ambitionen att genomföra såväl vår som höst. Det bör finnas två tillfällen under året att skaffa sig den utbildningen. Även i år tvingades vi dessvärre ställa in höstkursen på grund av för få anmälda. Kursen Ungdomstränare år (nivå Sumsim) är svår att få tillräcklig beläggning på. Det borde finnas ett tillräckligt stort intresse i klubbarna att utbilda tränare till den nivån för att kunna genomföra kursen en gång per år. För att stimulera klubbarna att höja utbildningsnivån på tränare så är denna kurs ordentligt subventionerad. Annars ska alla våra kurser vara självfinansierande. Simfunktionärer Under året har två distriktsfunktionärskurser med sammanlagt 26 deltagare anordnats, samt ett regionalt regelsymposium med 27 deltagare. Erforderlig uppdatering av funktionärer avseende förändrade simregler har genomförts i klubbarnas regi. Vid årsskiftet finns 776 utbildade simfunktionärer. Distriktet har f.n. 11 Stockholmsfunktionärer med uppgifter som tävlingsledare, bitr. tävlingsledare och starter på distriktets arrangemang DM, JDM, Seriesim, Simiaden samt även på Sumsim reg. Eftersom viss omsättning finns har rekrytering av nya Stockholmsfunktionärer påbörjats. Under 2011 kommer de nya att skolas in med hjälp av 5 stycken mentorer, vilka också är distriktets förbundsfunktionärer. En särskild planerings- och informationsträff för Stockholmsfunktionärerna har även genomförts. Simallting Årets Simallting i slutet av augusti blev som vanligt lyckat med många deltagare. Kalenderkonferensen hade i likhet med tidigare år förlagts till annat datum, vilket uppskattas. Från SSF medverkade på lördagen Bengt Jönsson samt på söndagen Marcus Ekman för att diskutera och informera om SSF strategiområden och Strategiska plan Särskilt glädjande var deltagandet från distriktets nyare medlemmar Märsta, Norrtälje, Södertälje och Wisby. 27

28 Övriga utbildningsinsatser En temakväll om ätmönster och signaler om ätstörningar har genomförts där 25 deltagare fick en lärorik kväll. Under 2010 fortsatte vi att organisera kurser i Babysim och Minisim dock med alldeles för få anmälda vilket nu gör att vi tar en paus under Vi måste få tydligare signaler från distriktets klubbar att det finns en önskan om sådana kurser. Den annonserade starterkursen ställdes även den in p.g.a. för få anmälda. Omfattning Under året har Stockholms Simförbund administrerat all utbildning i egen regi. Vårt tidigare samarbete i det avseendet med SISU avbröts vid årsskiftet 2009/2010. I första hand är det vårt kansli, som med hjälp av det utbildningsadministrativa bokningssystemet EduAdmin har skött utbildningsadministrationen med bokning av lokaler och lärare samt hantering av inbjudningar, anmälningar etc. Erfarenheterna av det gångna året är mycket goda. Antalet redovisade utbildningsdagar i distriktets utbildningar har ökat från (2009) till (2010). Målsättning 2011 Bibehålla hög kvalitet på all utbildning Erbjuda simidrottsutbildningsstegen Utveckla och bibehålla en stadig grupp av lärare/ledare med hög kompetens Erbjuda möjlighet till ledar/tränarutveckling i distriktet Bibehålla och utveckla kompetens hos simfunktionärerna bl.a. genom anordnande av regionalt regelsymposium och distriktsfunktionärskurser Genomföra starterkurs Vidareutveckla simlärarutbildning i distriktet Erbjuda en Grodan-kurs tillsammans med IC Control 28

29 Tävlingskommittén Inledning Kommitténs huvuduppgifter är att vara tekniskt ansvarig för att de tävlingar som distriktet genomför i egen regi sant tillsammans med klubbarna arbeta för att alla tävlingar arrangeras på ett så bra sätt som möjligt och att tillämpliga regelverk efterlevs. Kommittén ska också verka för att samtliga distriktets mästerskap genomförs på ett likartat sätt. Verksamhet Under 2010 har TK utökat med två ledamöter, vilket har lett till en bra förstärkning. TK har haft ett antal möten med SK avseende regelverket och genomförande av våra gemensamma simtävlingar. Under året har kommittén haft ansvar för distriktmästerskapen och Seriesim. TK har tillsammans med SK genomfört kalenderkonferensen där årets tävlingskalender fastställdes. Årets seriesimavslut genomfördes med ett annorlunda upplägg jämfört med föregående år vilket uppskattades av deltagande klubbar. Arbetet med att genomföra DM/JDM på ett bättre sätt än tidigare år med avseende bemanning har givit ett lyckat resultat, då det under 2010 har arrangerats av Förbundet samt innerstads/ytterstadsklubbar. Kommittén har även påbörjat arbetet med att höja statusen samt se över inramningen av distriktsmästerskapen. Regelverken för Seriesim har omarbetats inför TK tillsammans med funktionärsansvarig i Distriktet har genomfört en rekrytering av nya Stockholmsfunktionärer. Ett nytt arbetssätt för inslussning i rollen som Stockholmsfunktionär har tagits fram. Dessutom har ett antal funktionärer deltagit i Simkampens genomförande. Kommittén har arbetet för att få med övriga discipliners distriktsarrangemang, Konstsim har anslutit sig. 29

30 Målsättning 2011 att ytterligare förbättra sanktionssystemet att arbeta för att förbättra status av och kringarrangemang på Distrikstsmästerskapen fortsätta arbetet tillsammans med Simkommittén för att deltagande klubbar i seriesim blir fler arbeta med att ytterligare förstärka TK med externa krafter, gärna från alla discipliner att fortsätta verka för att distriktets i alla discipliner ska se tävlingskommittén som en resurs 30

31 PR och Information Medlemsförteckning Medlemsförteckningen innehåller postadresser, telefon- och e-postadresser samt övriga uppgifter om förbundets 44 klubbar/föreningar. Den innehåller även uppgifter om styrelsens sammansättning, revisorer, hedersmedlemmar, valberedning, kommittéansvariga m.fl. Förteckningen finns numera på förbundets hemsida och hålls aktuell under förutsättning att klubbarna rapporterar sina förändringar. Information och förbundets hemsida Hemsidan är vårt officiella organ och under året har information lagts ut där. Funktionärsförteckningar För att få ett större samarbete på funktionärssidan har förbundet sänt samtliga funktionärsförteckningar till alla tävlingsklubbar i distriktet. Klubbarna får därigenom tillgång till samtliga namn- och adressuppgifter. Det är viktigt att klubbar skickar in förändringar i sina funktionärsled. Det är viktigt att kansliet hela tiden får uppdateringar från klubbarna. Styrelsens arbetsrutiner Styrelsen arbetar för närvarande efter principen: Ett styrelsemöte per månad. Arbets-/beredningsgrupper tillsätts vid behov. Längre arbetsmöten inom styrelsen, två gånger per år (vår och höst). Arbetsmöte mellan styrelsen och kommittéer Styrelseprotokoll sänds endast till styrelsens ledamöter samt revisor. All viktig information meddelas på vår hemsida. Utskick till klubbarna sker endast via e-post. Inbjudningar till tävlingar och kurser, skrivelser m.m. sker via e-post och på förbundets hemsida.. Förbundets hemsida är vår viktigaste kontaktväg för aktuell information. Anläggnings- och föreningsfrågor Kontakterna med politiker och tjänstemän i dessa frågor kan indelas i två avdelningar. När det gäller kontakterna med Stockholms Stad och Idrottsförvaltningen följer dessa en under flera år framarbetad modell som innebär årligen återkommande arrangemangs-, tävlings- och anläggningsmöten. Nästan utan undantag sker dessa möten året före det aktuella verksamhetsåret. Uppföljningsmöten sker även under pågående verksamhetsår. Dessa möten har fungerat bra och kommer säkerligen att fortgå i samma form oavsett politisk majoritet. Direkta kontakter med ansvariga politikerna för att diskutera simsportens villkor har under verksamhetsåret 2010 ägt rum. Förutom dessa möten har det genomförts möten med ansvariga inom Idrottsförvaltningen för att klargöra synen på vad som händer med "Stockholmsbaden". Fortfarande finns önskemål från anläggningsansvariga att klubbledare och aktiva tar ett större ansvar för att hålla rent och snyggt efter sig i baden. Cheferna för badanläggningarna inom Stockholm anser att med delvis nolltaxa och de förmåner som finns borde klubbarna kunna bidra med viss städning och lämna anläggningen i det skick man önskar finna den. När det gäller kontakter med politiker och tjänstemän i Stockholms kranskommuner har dessa frågor i regel hanterats av klubbarnas egna styrelser. Det finns ofta en lokal förankring, ett kontaktnät och kännedom om 31

32 förhållandena, som gör att kontinuerliga kontakter mellan klubbledare och politiker/tjänstemän fungerar allra bäst. Givetvis är det vår skyldighet och ligger i vårt intresse att delta och stödja klubbarna i olika förhandlingssituationer. Utbildning/utveckling Styrelsen upplever att utbildning/utveckling i olika former fortsätter i distriktets klubbar på ett positivt sätt. För att upprätthålla vår höga status inom simmarsverige måste vi och alla klubbar inom distriktet fortsätta utvecklingen av samarbetet. Utvecklingen innebär att vi tillsammans ska agera mot ansvariga politiker och idrottsförvaltning/motsv. i kommuner inom Stockholmsdistriktet. Tillsammans är vi starka. 32

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 2009 Stockholm 009-07-07 KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE 009 Stockholms Simförbund kallar härmed sina medlemmar till extra årsmöte fredagen den augusti 009, klockan 9.00. Plats: Scandic Star Hotel, Sollentuna.

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2008-03-05 Plats: Stockholmsidrottens hus, Smidesvägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna

Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna Protokoll fört vid Stockholms Simförbunds årsmöte 2006-03-09 Plats: Stockholmsidrottens hus, Englundavägen 5, Solna 1 Årsmötets öppnande Förbundets ordförande, Börje Jacobsson, hälsade alla välkomna och

Läs mer

Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Stockholms Simförbund. Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 24 februari 200 klockan 8.30 Plats: Idrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning.

Läs mer

Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK

Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK Mötesanteckningar Datum: 2013-10-06 Närvarande: Pia Hildor Börthas, ordförande SK Neptun Catarina Danielsson, sekreterare Arielle Bohm SK Neptun

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Simklubben Täby Synchro har nu funnit sedan maj 2010. Vid årsmötet 2012 valdes Susann Hedlund till ordförande för det kommande verksamhetsåret och hon ersatte Anna-Lena Billing

Läs mer

Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK

Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK Stockholmsdistriktets simförbunds konstsimskommitté - SDF KK Mötesanteckningar Datum: 2013-11-27 Närvarande: Pia Hildor Börthas, ordförande SK Neptun Catarina Danielsson Monica Hagman, mötessekreterare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/BUDGET FÖR ÖREBRO SIMALLIANS

VERKSAMHETSPLAN/BUDGET FÖR ÖREBRO SIMALLIANS PROPOSITION NR 1 VERKSAMHETSPLAN/BUDGET FÖR ÖREBRO SIMALLIANS 2017 Förslag på utvecklingsprojekt 2017. Arbeta för ett eget simidrottens hus Arbeta för att bli en av Sveriges 10 bästa föreningar till 2020

Läs mer

Stockholms Simförbund. Årsberättelse

Stockholms Simförbund. Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 2 mars 204 klockan 8.30 Plats: Eriksdalsbadet, Stora konferensrummet, Hammarby

Läs mer

INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND

INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND Simidrottsvänner! Nyhetsbrev 2, 2015 INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND Ett år går fort och snart skriver vi 2016. Från ett simidrottsperspektiv har det varit ett otroligt spännande år som borgar för

Läs mer

Stockholms Simförbund Årsberättelse

Stockholms Simförbund Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte tisdagen den 6 mars 2007 klockan 8.30 Plats: Smidesvägen 5, Solna Dagordning. Årsmötets öppnande.

Läs mer

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg

Svensk simning i utveckling. SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Svensk simning i utveckling SkåneSims Simallting 2011-08-27 Helsingborg Sundsvalls SS SK Ena Skuru IF Norrköpings SS Mölndals ASS SK Elfsborg Jönköpings SS Ängelholms SS Helsingborgs S Sjöbo SS Klubbar

Läs mer

Stockholms Simförbund Årsberättelse

Stockholms Simförbund Årsberättelse Stockholms Simförbund Årsberättelse Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 5 mars 2008 klockan 8.30 Plats: Idrottens Hus, Smidesvägen 5, Solna Dagordning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2014 2 Medlemmar Föreningen har idag 28 medlemsföreningar. I sammanställningen framgår medlemmarna under de senaste

Läs mer

Strategisk verksamhetsplan

Strategisk verksamhetsplan Strategisk verksamhetsplan 2017-2020 Jönköpings Län Kalmar Län Kronobergs Län Östergötlands Län Östsvenska Simförbundet Innehåll ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDETS ÅLIGGANDEN 3 ÖSTSVENSKA SIMFÖRBUNDETS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2014 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Jan Sigurdh Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Madeleine Segerbrand Kassör Claes Gordon Ledamot till november 2014 Monica Höglind

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse Stockholms Simförbunds Årsberättelse 2005 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 8 mars 2006 klockan 8.30 Plats: Englundavägen 5 Dagordning. Årsmötets öppnande.

Läs mer

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017

Östergötlands Län. Kronobergs Län. Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Östergötlands Län Kronobergs Län Jönköpings Län Kalmar Län Östsvenska Simförbund Verksamhetsplan år 2015-2017 Styrelsen och Kommitteérnas förslag inför höstmötet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida A. Östsvenska

Läs mer

AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 INBJUDAN

AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 INBJUDAN AQUARAPID INTERNATIONAL 29-31 oktober 2010 Välkommen till Polisens IF Simidrott INJUDAN Förra året satte vi nytt deltagarrekord med 3260 starter i simning och simhopp. Simmare från 36 simklubbar och hoppare

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen JANUARI Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2002 Preliminär landslagsuttagning 26/1 gjordes den sista av de tre preliminära landslagsuttagningarna. Denna gång var det Uppsala

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Hej Konstsimsvänner! Informationsbrev från Konstsimutskottet Örebro,

Hej Konstsimsvänner! Informationsbrev från Konstsimutskottet Örebro, Informationsbrev från Konstsimutskottet Örebro, 2016-05-04 Hej Konstsimsvänner! Det har nu gått ca ett halvt år sedan vi hade planeringskonferens i Stockholm där vi presenterade och diskuterade planeringen

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014

Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Årsberättelse Västmanlands Skidförbund 2013/2014 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: Martin Landås Katarina Finn Stig Nilsson Karin Spets Seppo Reijonen Lars Säfström Anders Smevold Conny Venngren

Läs mer

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017

TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 TÄBY SIM VILL OCH GÖR 2017 inkl. BUDGET 2017 Täby Sim Vill och Gör 2017 1 Introduktion Detta dokument syftar till att ge en samlad bild av vad Täby Sim vill och gör. Beskrivningen tar sin utgångpunkt i

Läs mer

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 1 800 m frisim Ann Linder GKKN 8.47,64 19820529 Volgograd SJR 50m Äldsta juniorrekordet 2 1500 m frisim Ann Linder GKKN 16.24,22 19831202 Malmö SJR 25m 3 1500

Läs mer

Swedish Swimming Federation

Swedish Swimming Federation Swedish Swimming Federation Uttagningskriterier, seniorer: 2015 Föra Träningsdagbok och utvärdera denna kontinuerligt. Använda någon form av Tävlingsplanering (skriftlig) inför och under alla tävlingar.

Läs mer

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla

Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Växjö SS Ledande inom simidrotten i Småland, en förening för alla Verksamhetsplan 2017 Här vill vi vara 2020, det påståendet svarade vi i styrelsen på under en strategidag 2015. Nedan kommer vi att lista

Läs mer

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse

Stockholms Simförbunds. Årsberättelse Stockholms Simförbunds Årsberättelse 2004 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 8 mars 2005 klockan 8.30 Plats: Scandic Hotel Järva Krog Dagordning. Årsmötets

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor

Tid Lördagen den 29 mars kl Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor Årsmötet 2008 Protokoll Tid Lördagen den 29 mars kl. 13.00 16.00 Plats Kvibergs idrottscenter, Göteborg Närvarande Röstberättigade 12 ombud Omfattning 1 20 Bilagor 1 Mötets öppnande Förbundsordförande

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg

ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/ Klockargården Tällberg ÅRSMÖTESPROTOKOLL För verksamhetsåret 2015, fört den 21/2 2016. Klockargården Tällberg STYRELSE Mötesordförande: Eva Eriksson (till 7) Pierre Ellison (fr. 7) Mötessekreterare: Brittmarie Jonsson 1. Årsmötets

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad.

Årsmötet 2009 beslutar att fastställa röstlängden till 19 röstberättigade ombud. att anse röstlängden justerad. Svenska Frisbeesportförbundet Årsmötesprotokoll 2009 Tid Lördagen den 28 mars 2009 kl. 13.00 17.00 Plats Scandic Continental, Stockholm Närvarande 35 personer Röstberättigade 19 ombud Omfning 1 15 Bilagor

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110

Verksamhetsberättelse. Org 802421-8110 Verksamhetsberättelse 2010 Org 802421-8110 Styrelsens sammansättning Petter Holmberg Ordförande Jörgen Tisell Vice Ordförande Jan Sigurdh Staffan Tell Ulrika Bergström Niklas Thurfjell Malin Thor Madeleine

Läs mer

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML.

Till sekreterare valdes LS och till justeringsman valdes ML. 2006-12-27 PROTOKOLL TRIAL 7-06 SAMMANTRÄDESDATA Tid: Söndagen den 17 december kl.10.00 16.00 Plats: Hotell Park Inn, Märsta NÄRVARANDE Magnus Liljeblad Ordförande ML Jan-Erik Mellberg JEM Lars Svedje

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplan 2009 Verksamhetsplan 2009 Skelleftesim S34 Skelleftesim bedriver tränings och tävlingsverksamhet samt simskola. Föreningen har omkring 980 medlemmar varav ca 100 aktiva i olika träningsgrupper samt övriga i

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Årsmöte. Dagordning. Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 3 mars 2004, klockan 18.00.

Årsmöte. Dagordning. Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 3 mars 2004, klockan 18.00. Stockholms Simförbunds årsberättelse 003 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 3 mars 004, klockan 8.00. Plats: Stockholmsidrottens Hus, Smidesvägen 5,

Läs mer

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö

IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö Foto: Nina Thomson IFK LIDINGÖ SIMKLUBB Överblick & arbete för en ny simhall på Lidingö 13 MARS 2013, BOSÖN PRESENTATION TILL LIDINGÖ KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN MARK H. SHAY, STYRELSEORDFÖRANDE,

Läs mer

Vägen till Landslaget

Vägen till Landslaget Svenska Judoförbundet Landslaget Vägen till Landslaget Uttagning riktlinjer för svenska Judoförbundets utvecklingstrupper Utvecklingstrupp Utvecklingstruppen är en del i Svenska judoförbundets landslagsprogram

Läs mer

INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND. Det är snart dags för sommarledighet igen och det ger oss möjlighet att summera första halvåret 2016.

INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND. Det är snart dags för sommarledighet igen och det ger oss möjlighet att summera första halvåret 2016. Nyhetsbrev 1, 2016 INFORMATION FRÅN STOCKHOLMS SIMFÖRBUND Simidrottsvänner! Det är snart dags för sommarledighet igen och det ger oss möjlighet att summera första halvåret 2016. Mycket av våra diskussioner

Läs mer

Styrelsens sammansättning 2004

Styrelsens sammansättning 2004 Årsberättelse 2004 Styrelsens sammansättning 2004 Tomas Åhlström, ordförande Stefan Svensson, v ordförande Börje Hansson, sekreterare Roger Sundquist, kassör Anna-Karin Wimark Ewa Svensk Peter Thor Fredrik

Läs mer

Norrbottens Fotbollförbund

Norrbottens Fotbollförbund Norrbottens Fotbollförbund PROTOKOLL fört vid Norrbottens Fotbollförbunds 95 årsmöte Dag: Lördag 9 mars 2013 Plats: Scandic Hotell, Luleå Ordförande Robert Lindström hälsade samtliga välkomna och parentation

Läs mer

Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb.

Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb. Om Göteborg Sim Göteborg Sim bildades 1991 genom en sammanslagning av de båda klubbarna Göteborgs Kappsimningsklubb Najaden och Askim-Frölunda Simklubb. Vår grundläggande filosofi är att genom en målinriktad

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna.

1 Öppnande Årsmötet öppnades av ordföranden Göran Svahn som hälsade föreningarnas representanter välkomna. 1 BORÅS O-RING Protokoll fört vid årsmöte med Borås O-ring onsdagen den 27 januari 2016. Plats: SOK 68:s klubbstuga, Nordtorp Närvarande: föreningarnas ombud enligt bilaga. 1 Öppnande Årsmötet öppnades

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS.

Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Andreas Ekeberg, KFUK-KFUM Ängsholmen och Thomas Gross, KSSS. PROTOKOLL fört vid Stockholms Seglarförbunds årsmöte 2003-11-27 i Idrottens hus, Farsta. Mötets öppnande. StSF:s ordförande, Johan Haasum, hälsade alla de närvarande ombuden välkomna och öppnade mötet.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet

Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet Strategisk plan 2014-2016 för Mellansvenska Simförbundet MSSF är en del av Svenska Simförbundet SSF och vår inriktning framgår av Svenska Simförbundets stadgar. Vi ansluter oss till verksamhetsidén Simidrotten

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012

Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012 Verksamhetsberättelse Sida 1(9) Datum 2012-08-17 Handläggare FS Svenska Cheerleadingförbundets Verksamhetsberättelse 2011-2012 Sida 2(9) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista Verksamhetsberättelse 2008 Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars 2009 Föredragningslista 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2010

Verksamhetsberättelse år 2010 Verksamhetsberättelse år 2010 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Sveriges Landslag samt officiella representanter under EM 2010. Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2010 hade följande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd

PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) 2003-12-29. Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd PROTOKOLL STY 11/2003 1(5) PROTOKOLL STY 11/2003 Sammanträdesdata Tid Lördagen den 6 december kl 10.00-16.30 Plats Stockholms Golfklubb lokaler, Danderyd Närvarande Jacob Douglas ordf Stig Klemetz vice

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Närkes Friidrottsförbund verksamhetsåret 2010 Hedersordförande Olle Ollward Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Lars-Gunnar Dackeryd V. ordförande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STIPENDIEUTDELNINGEN 2017

VÄLKOMMEN TILL STIPENDIEUTDELNINGEN 2017 VÄLKOMMEN TILL STIPENDIEUTDELNINGEN 2017 Olivia Wänglund Bergsåker Badmintonklubb/Selånger FK U17 SM Göteborg 2017 vann damdubbel tillsammans med Tilda Sjöö (Uppsala) och blev tvåa i Mixeddubbel tillsammans

Läs mer

Årsmöte. Dagordning. Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 5 mars 2003, klockan 18.00.

Årsmöte. Dagordning. Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 5 mars 2003, klockan 18.00. Stockholms Simförbunds årsberättelse 2002 Årsmöte Stockholms Simförbund kallar sina medlemmar till ordinarie årsmöte onsdagen den 5 mars 2003, klockan 8.00. Plats: Eriksdalsbadet, Stockholm, konferenslokalen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13. Valla Folkhögskola i Linköping ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND PROTOKOLL fört vid ÖFF:s årsmöte 2010-02-13 Tid 13.00 13.30 Plats Valla Folkhögskola i Linköping DISTRIKTSORDFÖRANDENS VÄLKOMSTHÄLSNING Styrelsens ordförande Gillis Persson

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06

Mandatperioden 2011-03-23 till 2012-03-06 Sida 1 av 8 Mandatperioden 2011-03-23 till Sida 2 av 8 1. Inledning och bakgrund... 3 2. LASS tävlingsverksamhet Simning och Hopp... 3 3. Tränarskifte i LASS... 3 4. LASS barn och ungdomsverksamhet...

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Norra Dalsland Värmland Örebro län INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. Föredragningslista 3 Ordförande 4-5 Styrelsen i MsvBDF: et 6 Röstberättigade föreningar 7 Distriktslagsverksamhet

Läs mer

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Protokoll fört vid Västsvenska bangolförbundets årsmöte den 12 mars 2016 Kl 11,00 Plats: Askimhallen, Klangfärgsgatan 3 Frölunda. 1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande

Läs mer

Simförbundsmötet april 2016 Scandic Star Sollentuna. Motioner

Simförbundsmötet april 2016 Scandic Star Sollentuna. Motioner Simförbundsmötet 16-17 april 2016 Scandic Star Sollentuna Motioner Motion till Svenska Simförbundets årsmöte 2016 SK Ägir vill lämna in följande motion till Svenska Simförbundets årsmöte 2016: Att beräkningen

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

Mölndals Allmänna Simsällskap

Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap Från babysim till simlandslaget MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP Page Sida 1 1 Mölndals Allmänna Simsällskap Mölndals Allmänna Simsällskap (MASS) är en ideell simklubb, som bildades

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer