Källor och litteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källor och litteratur"

Transkript

1 276 Källor och litteratur Otryckta källor Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm (ARAB) Sveriges Socialdemokratiska Studentförbunds arkiv (SSSF) Stockholms Socialdemokratiska Studentklubbs arkiv Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds arkiv (SSU) Protokoll från förbundets styrelse och verkställande utskott Hjalmar Brantings arkiv Handlingar rörande studietiden Hjalmar Mehrs arkiv Material rörande Stockholms Socialdemokratiska Studentklubb Oscar Olssons arkiv Handlingar från studieåren Brev från Hans Larsson Otto Friedländers arkiv Riksarkivet, Stockholm Sveriges Förenade Studentkårers Arkiv Folkrörelsearkivet, Uppsala Laboremus arkiv Nationella Studentklubbens i Uppsala arkiv Stadsarkivet, Lund Lundastudenternas Clartésektions arkiv Socialdemokratiska Studentklubbens i Lund arkiv Akademiska föreningens arkiv, Lund 276

2 277 D.Y.G.s arkiv Handlingar rörande Akademiska Vänsterföreningen i Lund Universitetsbiblioteket, Lund Ernst Wigforss arkiv Brev Ernst Wigforss - Erik Hedén Stadsarkivet, Göteborg Göteborgs Socialdemokratiska Studentklubbs arkiv Riksarkivet, Stockholm Sveriges Förenade Studentkårers Arkiv Handlingar rörande studentriksdagen 1938 Tryckta källor och litteratur Tidskrifter Arbetet 1889, 1898 Ateneum Tidning för Lunds studenter 1933 Ateneum Bokstugan Det Nya Sverige Ergo Figaro 1886 Frihet Gaudeamus Göteborske spionen 1936 Libertas Nationell Tidskrift Socialdemokraten , 1898 Social Tidskrift

3 278 Sozialistische Jugend-Internationale Stormklockan Upsala

4 279 Övriga tryckta arbeten Abrahamsson, Kenneth Gentleman, samhällsingenjör eller upplyst arbetare Forskning om utbildning, 1984:1 Abrahamsson, Kenneth Yrkeskunskap och bildning - en kulturfråga i Yrkeskunskap, bildning och kultur, Stockholm, 1985 Abrahamsson, Kenneth (red) Bildningssyn och utbildningsreformer, Stockholm,1984 Abrahamsson, Kenneth (red) Högskolans bildningsprogram - finns det? Stockholm, 1985 Ahlberg, Alf Visdomens och dårskapens stad i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Ahlberg, Alf Filosofiskt Lexikon, Stockholm, 1931 Ahlgren, Stig Hedén-legenden i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlgren, Stig Kriget och sybariterna i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlgren, Stig Professor Pelotard från Lund i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlström, Gunnar Georg Brandes Hovedstrømninger, Lund, 1937 Ahlund, Claes Den skandinaviska universitetsromanen , Uppsala, 1990 Albeck, Gustav Om folkuniversitetstankens opkomst i Sverige og Danmark i Kunskap och förnyelse, Stockholm, 1979 Allardt, Erik Svensk sociologi i ett nordiskt perspektiv i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Allardt, Erik & Tomasson, Richard F. Stability and strains in Scandinavian student politics Daedalus, Winter 1968 Alsterdal, Alvar & Sandell, Ove Det stod i Arbetet , Stockholm, 1972 Alsterdal, Alvar Tage Erlander, Malmö, 1968 Altbach, Edith H. Vanguard of revolt : students and politics in central Europe, i Lipset, S.M. & Altbach, P.G. (eds.) Students in revolt, Boston, 1969 Altbach, Philip G. Perspectives on student political activism i Altbach, P. G. (ed) Student political activism, New York, 1989 Altbach, Philip G. Student Politics in America: a historical analysis, New York, 1974 Ambjörnsson, Ronny Franska revolutionen i Uppsala i Forser T. et al Frihetens former, Lund, 1989 Ambjörnsson, Ronny Rationalism eller demokrati DN 27/4, 1984 Ambjörnsson, Ronny Den skötsamme arbetaren, Stockholm, 1988 Ambjörnsson, Ronny Det okända landet : tre studier om svenska utopister, Stockholm, 1981 Andersson, Hans Stövlarna står putsade i garderoben, Malmö,

5 280 Andrée, Torsten Tage Erlander i Lund i Idéerna som drivkraft : en vänbok till Tage Erlander, Stockholm, 1969 Andrén, Mats Den aristokratiske ämbetsmannen i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Andrén, Mats Mellan kontroll och autonomi - studentvänster och studenthöger Zenit, 1986:1 Anners, Erik Den socialdemokratiska maktapparaten, Stockholm, 1976 Annerstedt, Claes Upsala Universitets historia : del 3:2, Uppsala, 1914 Arvidson, Lars Folkbildning i rörelse, Stockholm, 1985 Arvidson, Lars Folkbildning och självuppfostran : en analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn, Stockholm, 1991 Arvidsson, Stellan Clarté och Lundagård Folket i Bild 1952:37 Arvidsson, Stellan Clarté tar upp kampen Folket i Bild 1952:33 Arvidsson, Stellan Clartés tjugotal i Under Lundagårds Kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Arvidsson, Stellan Minnen från fornstora dar Folket i Bild 1952:35 Arvidsson, Stellan Studenter och statarnöd Folket i Bild 1952:36 Arvidsson, Stellan Studentmöten och karnevaler Folket i Bild 1952:34 Arvidsson, Stellan Tage Erlander i rampljuset Folket i Bild 1952:32 Arvidsson, Stellan Yngre gubbar och koketta radikaler i Lund Folket i Bild 1952:31 Arvidsson, Stellan Thorild och den franska revolutionen, Stockholm, 1938 Aspelin, Gunnar Några synpunkter på filosofien i Lund i Insikt och handling, 1976:12 Aspelin, Gunnar Tidsidéer och tidsideal i De 50 åren : volym 3, Stockholm, 1950 Aspelin, Gunnar Tankelinjer och trosformer, Stockholm, 1955 Asplund, Johan Om undran inför samhället, Uppsala, 1970 Bauer, Otto Rationalisering - Felrationalisering, Stockholm, 1933 Baumer, Franklin Modern European thought : continuity and change in ideas , New York, 1977 Beckman, Natanael Studentdiskussioner och studentpolitik i Den eviga ungdomens stad, Uppsala, 1936 Beckman, Svante Prognos och kontroll i socialdemokratins framtidsbild Arbetarhistoria, nr 36, 1985 Bedoire, Fredric & Thullberg, Per Stockholms universitet , Stockholm, 1978 Bengtsson, Lars Svenska partiapparater, Stockholm, 1972 Bergen, Eskil Clarté - poeter och politiker, Stockholm,

6 281 Bergen, Eskil Studentsocialismen i Arbetets söner : band 2, Stockholm, 1946 Bergendal, Gunnar (ed), Knowledge policies and the traditions of higher education, Stockholm, 1984 Bergendal, Gunnar Bildningens villkor, Lund, 1985 Bergendal, Gunnar "Omdömets skolning" i Bergendal, G (red) Information, kunskap, ansvar, Stockholm,1987 Bergendal, Gunnar Bildningshögskolan i Nybom, T.(red.) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Berger, Peter L. & Luckman Thomas Kunskapssociologi, Stockholm, 1979 Berggren, Henrik i Proletärerna vid Mimers brunn, Historiska institutionen, Stockholm 1987, (Stencil) Berggren, Henrik Proletärerna vid Mimers brunn: bildning och politisk mobilitet inom arbetarrörelsen Historisk Tidskrift 1988:2. Berggren, Rut Kata Dalströms vision av det framtida socialistiska samhället i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Berglund, Helge Kämpa grabbar, Stockholm, 1973 Bergman, Gösta Ord med historia, Stockholm, 1977 Berkling, Anna-Lisa Grön ungdom under röda fanor, Stockholm, 1945 Berkling, Anna-Lisa Folkhemsvår och krisår, Stockholm, 1978 Bernal, J. D. The social function of science, London, 1939 Bertilsson, Margareta Från universitet till högskola i Nybom, T. (red) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Berättelse över verksamheten , Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Eskilstuna, 1925 Beyer, Nils Kulturdebatt inom arbetarrörelsen i Arbetets söner : band 4, Örebro, 1956 Beyer, Nils Bengt Lidforss : en levnadsteckning, Stockholm, 1968 Beyer, Nils Den unge Hjalmar Branting, Stockholm, 1985 Björk, Kaj Ett 30-tal, Stockholm, 1984 Björk, Kaj Kallt krig : människor och idéer, Stockholm, 1990 Björk, Ragnar Det vetenskapliga folkhemmet? : några uppslag till Gunnar Myrdals folkhems förhistoria Hjärnstorm, nr 39, 1990 Björklund, Ingeborg Månen över Lund : växt, Stockholm, 1944 Blanck, Anton Fyrtiotalets student Forum, 1915:3 Blankertz, Herwig Didaktikens teorier och modeller, Stockholm, 1987 Blidberg, Kersti Splittrad gemenskap, Stockholm,

7 282 Bolander, Jan Branting och de ryska revolutionärerna i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Bolsjevismen i Sverige : dokumentariska fakta om det kommunistiska mullvadsarbetet i vårt land, Stockholm, 1942 Boman, Stefan Arbetarkultur och kultiverade arbetare, Stockholm, 1985 Bosson, Olof En revolution i Lund på 90-talet i Hågkomster och livsintryck 13, Uppsala, 1932 Breitholtz, Lennart (red) Västerlandets litteraturhistoria : del 2, Stockholm, 1969 Brennan, James F. History and systems of psychology, Englewood Cliffs, 1982 Britain without capitalists: a study of what industry in a Soviet Britain could achive, London, 1936 Broady, Donald Rätten att tala : inledande anteckningar om en mycket gammal stav Skeptron, 1984:1 Bruford, Walter Horace The german tradition of selfcultivation, London, 1975 Brulin, Herman Från nittiotalets Skytteanum i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Bryder, Tom Harald Höffding och den moderna statskunskapens vetenskapssyn Statsvetenskaplig tidskrift, 1984:4 Bull, Tryggve Mot Dag og Erling Falk : bidrag til norsk historie i mellomkrigstiden, Oslo, 1955 Burns, James From 'polite learning' to 'useful knowledge' History Today, April, 1986 Byström, Jan Alla studiecirklar blir inte studiecirklar, Stockholm, 1976 Carlsson, Holger Nazismen i Sverige: ett varningsord, Stockholm, 1942 Carlsson, Sten & Rosén, Jerker Den svenska historien, Stockholm, 1968 Cederblad, Carl Liberalismen, Verdandi och folkbildningsarbetet i Spångberg, V. (red), Verdandi genom 50 år, Stockholm,1932 Clark, Burton R The Higher Education System, Berkely, 1983 Clark, Burton R (ed.) Perspektives on higher education: eight disciplinary and comparative views, Berkely, 1984 Comte, Auguste Om positivismen, Göteborg, 1979 Dahlgren, Thorild Anteckningar från studentår i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Danielsson, Axel Revolution och reform : ett urval av Alvar Alsterdal och Ove Sandell, Stockholm, 1971 De Geer, Hans Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden, Stockholm, 1978 Dixelius, Olof Den unge Järta : en studie över en litterär politiker, Uppsala, Egidius, Henry Pedagogiska utvecklingslinjer, 6. uppl., Stockholm,

8 283 Ekstrand, A. G. Om utsträckning och arten af menniskans kunskap om naturen i Ny Svensk Tidskrift, 1880 Elster, Jon Kulturradikalisme i Pax Lexikon, Oslo, 1978 Engels, Friedrich An den Internationalen Kongress sozialistischer Studenten 19/ Marx Engels Werke : del 22, Berlin DDR, 1970 Eppe, Heinrich & Uellenberg, Wolfgang 70 years Socialistic Youth International, Bonn, 1977 Eriksson, Gunnar Den svenska romantiken i 17 uppsatser i svensk idé- och lärdomshistoria, Uppsala,1980 Eriksson, Gunnar Om idealtypsbegreppet i idéhistoria i Platon & smitaren : vägar till idéhistorien, Stockholm, 1989 Eriksson, Gunnar Om trivialiseringsprocessen och vetenskapen i Platon & smitaren : vägar till idéhistorien, Stockholm, 1989 Erlander, Tage Akademikerna och samhället Tiden, 1946:9 Erlander, Tage , Stockholm, 1972 Erlander, Tage , Stockholm, 1973 Erlander, Tage , Stockholm, 1974 Erlander, Tage , Stockholm, 1976 Erlander, Tage 1960-talet : samtal med Arvid Lagercrantz, Stockholm, 1982 Erlander, Tage Sjuttiotal, Stockholm, 1979 Eyerman, Ron De intellektuella och staten : en analytisk modell med speciell hänvisning till USA och Sverige, VEST : tidskrift för vetenskapsstudier, 1991:1 Fehrman, Carl Lärdomens Lund, Stockholm, 1984 Fogelquist, Torsten Filosofie kandidaten i Bland professorer och studenter, Uppsala, 1938 Forsell, Olof Hansson (red) Skrifter, upläste i en samling af studerande vid Upsala academi, Uppsala, 1793 Forser, Tomas Bööks 30-tal : en studie i ideologi, Stockholm, 1976 Forsslund, Karl Erik, Skådespel och skaldeliv i 90-talets Uppsala i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Franzén, Nils Olof Branting och hans tid, Stockholm, 1985 Fredborg, Arvid Destination Berlin, Stockholm, 1985 Fredriksson, Gunnar & Andersson, Gunder Socialdemokratin och de intellektuella, Stockholm, 1976 Fria Moderata Studentförbundet i Svensk Linje nr Fridjónsdóttir, Katrin Den svenska sociologin och dess samhälle i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Fridjónsdóttir, Katrin Vetenskap och politik : en kunskapssociologisk studie, Lund,

9 284 Fries, Karl Studenter och mission på åttiotalet i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Frängsmyr, Tore Den unge Anton Nyström och positivismen Lychnos, 1963/64 Frängsmyr, Tore Framsteg eller förfall, Stockholm, 1980 Frängsmyr, Tore Svärmaren i vetenskapens hus, Lund, 1977 Förhandlingarna vid studenternas folkbildningsmöte i Upsala och Stockholm 9-12 Maj 1901, Stockholm, 1901 Gamby, Erik Hantverkskommunismen i Sverige i Vikström, L (red.) Marx i Sverige: 100 år med Marx i svensk historia, vetenskap och politik, Stockholm, 1983 Geijer, Erik Gustaf Om det offentliga läroverket i Geijers samlade skrifter : del 1, Stockholm, 1923 Geijerstam, Gustaf af, Erik Grane, Stockholm,1885 Gerger, Torvald Utbildning och samhälle, Stockholm, 1978 Gesser, Bengt Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning, Lund, 1985 Gierow, Krister Lunds universitets historia : del 3 : , Lund, 1971 Giles, Geoffrey Students and National Socialism in Germany, Princeton, 1985 Ginner, Thomas, Den bildade arbetaren : debatten om teknik, samhälle och bildning inom arbetarnas bildningsförbund , Linköping, 1987 Glete, Jan & Söderholm, Gunnar Boken om sta'n, Stockholm, 1981 Gould, Stephen Jay Den felmätta människan, Stockholm, 1983 Grape, Anders Tidsrörelser inom studentvärlden i Uppsala , Samlaren 1923 Gunnarsson, Gunnar Socialdemokratiskt idéarv, 3., bearb. uppl., Stockholm, 1980 Gustafsson, Agne Studentförbundet i 25 år: Tvistefrö och impulsgivare Libertas nr Gustafsson, Agne Mellan höger och vänster : Branting och Palmstierna i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Gustavsson, Bernt Socialism och bildning - Artur Engbergs ideologi i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Gustavsson, Bernt Bildningens väg : tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse , Stockholm, 1991 Gustavsson, Per, Rydquist, Lars, & Lundgren, Åke Mera ljus! : socialdemokratisk kultursyn fram till andra världskriget, Stockholm, 1979 Gustavsson, Sverker Debatten om forskningen och samhället, Stockholm, 1971 Gårdlund, Torsten Knut Wicksell rebell i det nya riket, Stockholm, 1956 Göransson, N. J. Några minnen av Sigurd Ribbing i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Hammarberg, Martin Några tankar om folkbildning Läsning för folket, 1898:2 284

10 285 Hansen, Lars, Grundin, Robert, & Schäder, Göran Studentspex eller Stockholms universitets spexhistoria under etthunda år, Stockholm, 1983 Hanson, H. A. For Nordens frihed, Danmarkssamfundet, 1919 Hansson, Sigfrid, & Landqvist, Olof Arbetarrörelsen i Sverige, Stockholm, 1947 Harrie, Ivar Tjugotalet in memoriam, Stockholm, 1936 Heckscher, Gunnar (red) Föreningen Heimdal , Uppsala, 1931 Hedén, Erik Laboremus Social Tidskrift, 1904 Hedén, Eva Den unge Erik Hedén, Stockholm, 1959 Hedström, Marie Skriftserier om arbetarrörelsen, Borås, 1976 Heffler, Hugo Arbetarnas bildningsförbund , Stockholm, 1962 Heidegren, Carl-Göran Filosofi och revoution : Hegels väg till visdom, Lund, 1984 Hellblom, Lena Från primitiv till organiserad demokrati, Lidingö, 1985 Helldén, Arne, Socialdemokrati och bildning i Grosin, L. (red) Kultur, skola, utveckling Stockholm, 1985 Hellqvist, Peter Att tänka fritt och att tänka rätt i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Herlitz, Nils Festskrift till firandet af tjugoårsminnet af Föreningen Heimdals stiftande den 23 april 1891, Uppsala, 1911 Hesslén, Gunnar Några minnen från den politiska vårterminen 1914 i Bland professorer och studenter : Hågkomster och livsintryck 19, Uppsala, 1938 Hirdman, Gunnar Arbetarbildning - linjer och mål ABFs Skriftserie, Stockholm, 1935 Hirdman, Gunnar ABF:s ställning i kulturförsvaret i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Akademisk bildning och folkbildning i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Knut Kjellberg i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Tankarna från 1912 i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Yvonne Att lägga livet till rätta : studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm, 1989 Hirdman, Yvonne Vi bygger landet, Stockholm, 1988 Holmgren, Ann Margret En axplockning ur mina Uppsalminnen i Thulin S. (red) Den eviga ungdomens stad, Uppsala, 1936 Horney, Nils, Stora män och tidningsmän, Stockholm, 1969 Hultén, Britt, Kulturtidskrifter på 30-talet : Nordeuropa, Ateneum, Fronten, Stockholm, 1977 Husén, Torsten En obotlig akademiker: en professors memoarer, Stockholm, 1981 Husén, Torsten Återblick på pedagogisk forskning Utbildningstidningen, 1985:6 285

11 286 Husén, Torsten Skolreformerna och forskningen, Stockholm, 1988 Hägerström, Axel Socialfilosofiska uppsatser, Stockholm, 1966 Høffding, Harald Etik, Köbenhavn, 1897 Höglund, Zeth Hjalmar Branting och hans liv och gärning, Stockholm, 1934 Höglund, Zeth Härliga tider, Stockholm, 1951 Hörle, Nils O. Folkundervisningens anpassning till den moderna kulturen, 2. uppl., Verdandis småskrifter nr 61, Stockholm, 1909 Isaksson, Anders Per Albin : 1 : vägen mot folkhemmet, Stockholm, 1985 Isberg, Hagbard Mina studentårs Lund i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Jacobsson, Malte Masskultur i Alsterdal, A. & Sandell, O. Det stod i Arbetet , Stockholm, 1972 Jacobsson, Malte Kriget som kulturbärare, D.Y.G.-Laboremus skriftserie nr 13, Malmö,1915 Jacobsson, Malte Minnesbilder, Stockholm, 1964 Jansson, Bertil Kultur, arbete och arbetsliv i Yrkeskunskap, bildning och kultur, Stockholm, 1985 Jansson, Torkel Adertonhundratalets associationer, Uppsala, 1985 Jarausch, Konrad H Students, Society, and politics in Imperial Germany: the rise of academic illiberalism, Princeton, 1982 Jensen, Johan Fjord Kultur-radikalismen antologi, Köpenhamn, i Jensen, E. V. (red) Ny-radikalismen : en Johannesson, Eric August Blanche, den ädle folkvännen i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1987 Johannesson, Gösta Lunds universitets historia : 2 : , Stockholm, 1982 Johannesson, Kurt Det fria ordets martyrer i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1987 Johannisson, Karin Levande lärdom : Uppsala universitet under fem sekler, Uppsala, 1989 Johansson, Alf Det goda arbetet, reflektioner kring några Marx-texter Arbetarhistoria nr 36, 1985 Johansson, Harry SFS under 1930-talet i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Jonson, Kjell En nybadad renrasig svensk på ett blankpolerat furugolv i ett hus utan löss i ett genomskinligt samhälle där vetenskapen ser till att fabrikerna tillverkar foträta skor och ingen är så dum att han på fotboll glor i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Jonsson, Kjell, Vid vetandets gräns : om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt , Lund, 1987 Jonsson, Leif Ljusets riddarvakt : 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst, Uppsala,

12 287 Jæderholm, Gustaf Axel, Nyare åsikter angående intelligensens natur samt sätten för att mäta densamma, Mariestad, 1916 Jæderholm, Gustaf Axel, Undersökningar över intelligensmätningarnas teori och praxis, Stockholm, 1914 Jändel, Ragnar JAG och VI - kommentarer och meditationer, Stockholm, 1928 Järte, Otto August Bebel som socialpolitiker, D.Y.G.-Laboremus skriftserie nr 10, Malmö, 1914 Jönsson, Nine Christine & Lindblom, Paul Politik och Kärlek : Gustav Möller och Else Kleen, Stockholm, 1987 Karlsson, Ingemar & Ruth, Arne Samhället som teater : estetik och politik i Tredje riket, Stockholm, 1984 Kautsky, Karl Etik och materialistisk historieuppfattning, Stockholm, 1923 Keniston, Kenneth Revolution or counterrevolution i Keniston, K. Youth and dissent, New York, 1971 Keniston, Kenneth The sources of student dissent i Keniston, K. Youth and dissent, New York, 1971 Kiker, B. F. The historical roots of the concept of human capital i Kiker, B. F. (ed) Investment in human capital, Columbia, S.C., 1971 Kjellberg, Knut Själskultur, Stockholm, 1922 Klinge, Matti Studenter och idéer : del 1-4 : , Tavastehus, 1979 Klockare, Sigurd Broder, räck mig din hand : fack och politik , Stockholm, 1986 Klockare, Sigurd Den unge Per Albin - marxisten, Stockholm, 1974 Klockare, Sigurd Mullrande åska : kampen för allmän och lika rösträtt, Stockholm, 1982 Kongl. Maj:ts Nådiga Statuter för Universiteten i Upsala och Lund, Lund, 1869 Krantz, Kjell Filosofen i exil : publicisten och folkbildaren Alf Ahlberg, Göteborg, 1989 Krause-Vilmar, Dietfrid Die zeitgenössische marxistische Diskussion der Überfüllung akademischer Berufe am Ende des 19.Jahrhunderts Zeitschrift für Pädagogik, 14 Beiheft, 1977 Kriegel, Annie Generational difference : the history of an idea Daedalus, Fall, 1978 Kristoffersson, Hans Till SFS förhistoria i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Kungliga Svenska Vetenskapsakademins Årsbok för år 1905, Stockholm, 1905 Källström, Harald Litteraturfejden, Uppsala, 1935 Källström, Staffan Den gode nihilisten : Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin, Stockholm, 1986 Källström, Staffan Värdenihilism och vetenskap, Göteborg, 1984 Landquist, John Mina Uppsalaår i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Landquist, John I ungdomen, Stockholm,

13 288 Landquist, John, Möten, Stockholm, 1966 Landquist, John Pedagogikens historia, Lund, 1941 Larsson, Hans Idéer och makter, Stockholm, 1922 Larsson, Hans Om bildning och självstudier, Stockholm, 1908 Larsson, Hans Studier och meditationer, Stockholm, 1920 Larsson, Hans Tidstecken : Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning , Stockholm, 1989 Leander, Sigfrid Folkbildning och folkföreläsningar, Karlskrona, 1978 Leffler, Marion Hälsning vid Mimers brunn: Goddag Yxskaft! Historisk Tidskrift 1989:4 Leffler, Marion Proletärerna vid Mimers brunn - ett särskilt skikt inom den svenska arbetarrörelsen? Historisk Tidskrift 1988:4 Lehtilä-Olsson, Mayre, KG Ossiannilsson och arbetarrörelsen, Göteborg, 1982 Lenin, V.I. Om kaderskolning : artiklar och tal, Moskva, 1975 Lenin, V.I. Samlade skrifter i urval : tredje bandet, Stockholm, 1943 Lennerhed, Lena Välfärdens rebeller : Sveriges Liberala Studentförbund och kulturradikalismen under 1960-talet, Stockholm, 1989 Levy, Carl Socialism and the educated middle classes in western Europe i Eyerman, R. et al Intellectuals, universities and the state in western modern societies, Berkeley, Calif.,1987 Lewitt, Cyril Federal Republic of Germany i Altbach, P. G. (ed) Student political activism, New York, 1989 Lidforss, Bengt Diskussionsföreningarna inom Akademiska Föreningen i Akademiska Föreningen , Lund 1911 Lidforss, Bengt Gammal radikalism och ny, Stockholm, 1909 Liedman, Sven-Eric Den folklige ämbetsmannen i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric De fria fakulteternas långsamma död Zenit, 1983:4, nytryckt i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric Humanistiska forskningstraditioner i Sverige i Forser, T. Humaniora på undantag, Stockholm, 1982 Liedman, Sven-Eric Kunskaper är viktigare än moral i Skolan som kunskapsförmedlare, Stockholm, 1979 Liedman, Sven-Eric Marxism och idéhistoria - en skiss i Norén, K. (red) Människans samhälleliga vara, Staffanstorp, 1973 Liedman, Sven-Eric & Olausson, Lennart Det utopiska universitetet år 2000 i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric & Olausson, Lennart Inledning till boken Ideologi och institution i Liedman, S.-E. & Olausson,L. (red) Ideologi och institution, Stockholm,

14 289 Liedman, Sven-Eric Att förändra världen - men med måtta, Stockholm, 1991 Liedman, Sven-Eric Forskaren och hans patroner : universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Lilliestam, Åke Gustav Steffen, samhällsteoretiker och idépolitiker, Göteborg, 1960 Lindblom, Paul Generationsmotsättningar och idépolitik Tiden, 1949:3 Lindblom, Paul & Landberg, Georg Humanistiska perspektiv, Stockholm, 1950 Lindblom, Tage Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, Stockholm, 1945 Lindborg, Rolf Filosofen Bengt Lidforss i Lindborg, R. Mänskligt och naturligt, Stockholm, 1978 Linde, Ebbe Att vara clartéist Vintergatan 1959 Linde, Ebbe Dagboksålder, Stockholm, 1969 Linde, Ebbe Inre Memoarer, Retrospektivt, Stockholm, 1976, Lindgren, John Per Albin Hansson i svensk demokrati : del 1 : , Stockholm, 1950 Lindhagen, Jan Ett mått av prövning : kring den socialdemokratiska särarten, Lund, 1980 Lindhagen, Jan Socialdemokratins program Del 2: Bolsjevikstriden, Stockholm, 1978 Lindholm, Elmo "Studentpolitik i 1920-talets Lund" i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Lindquist, Mats Klasskamrater : om industriellt arbete och kulturell formation , Stockholm, 1987 Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria : frihetstiden, Stockholm, 1989 Lindroth, Sten Uppsala universitet , Uppsala, 1976 Lindström, Lars "Arbetsliv och bildningsideal" Tvärsnitt, 1985:1 Lindström, Rickard Akademiker och socialism Socialdemokraten 8/ Lindström, Rickard Amiral Lindmans rekrytskola, Stockholm, 1932 Lindström, Rickard Unghögerns budskap : en granskning av Nationella Ungdomsförbundets program, Eskilstuna, 1930 Lindström, Ulf Fascism in Scandinavia , Stockholm, 1985 Lipset, Seymour Martin, Rebellion in the University: a History of Student Activism in America, London 1972 Lipset, Seymour Martin "Student politics in comperative perspective" Daedalus, Volume 97, 1968 Ljungberg, Carl Johan Krossa inte alla auktoriteter DN 21/ Ljungdal, Arnold Kulturen i fara, Stockholm, Ljungdal, Arnold Till den nya tiden, Stockholm, 1926 Ljunggren, K. G. "Akademiska Föreningen 125 år" i Akademiska Föreningen i Lunds årskrift 1956, Lund,

15 290 Longum, Leif Drömmen om det frie menneske, Oslo, 1988 Lundberg, Bengt Jämlikhet : socialdemokratin och jämlihetsbegreppet, Lund, 1979 Lundgren, Eva Mot Dag og arbeiderbevegelsen Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, 1984:1 Lundstedt, Vilhelm Hågkomster från förräderimålet i Mehr, H. (red.) Festskrift tillägnad Zeth Höglund, Stockholm, 1944 Madsen, Poul G. & Mortensen, Niels-Erik, "Frit Forum s historie : fornyelse og fremgang" i Studenter under rødt flag : den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, Köpenhamn, 1980 Magnusson, Gerhard Socialdemokratien i Sverige : första delen, Stockholm, 1920 Malmsten, Karl Zur Soziologie der Sozialen Fürsorge, Göteborg, 1931 Marc-Wogau, Konrad Studier till Axel Hägerströms filosofi, Stockholm, 1968 Marklund, Sixten Skolan förr och nu, Stockholm, 1984 Martinotti, Guido "The positive marginality : notes on italian students in period of political mobilization" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds.) Students in revolt, Boston, 1969 Marx, Karl & Engels, Friedrich Kommunistiska Manifestet, Sven Eric Liedmans översättning, Stockholm 1986 Mathiesen, Anders Utbildning och produktion, Stockholm, 1978 Meurling, Per Lund mellan världskrigen i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Meurling, Per Den goda tonens pingviner : artiklar , Stockholm, Meurling, Per "Det revolutionära 80-talet" i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Meurling, Per Kommunismen i Sverige, Stockholm, 1950 Meurling, Per Marxism och humanism Stockholm, 1936 Meurling, Per Tage Erlander, Stockholm, 1953 Mill, John Stuart On Liberty i Utilitarism, London, 1970 Money, LG Chiozza Arbetet i Framtidsstaten, D.Y.G.-Laboremus skriftserie, Malmö, 1914 Monie, Karin Den etablerade vetenskapsmannen, Stockholm, 1985 Mortensen, Niels-Erik Studenter og akademikere i arbejderbevægelsen indtil 1940 i Studenter under rødt flag : den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, Köpenhamn, 1980 Mumford, Lewis Kunskapens automatisering, Stockholm, 1978 Murray, Mac Utbildningsexpansion, jämlikhet och avlänkning : studier i utbildningspolitik och utbildningsplanering , Göteborg, 1988 Murray, Mac Utbildningsteknologi : en övning i efterklokhet, Linköping, 1983 Murray, Mac Utbildning och jämlikhet, Stockholm,

16 291 Münsterberg, Hugo Psykologi och näringsliv, Stockholm 1917 Myrdal, Gunnar Hur styres landet? Stockholm, 1982 Myrdal, Gunnar Universitetsreform, Stockholm, 1945 Myrdal, Gunnar Vetenskap och politik i nationalekonomien, Stockholm, 1930 Myrdal, Gunnar Vetenskap och politik i nationalekonomin, Stockholm, 1972 Müssener, Helmut Exil in Schweden, Politische und kulturelle Emigration nach 1933, München 1974 Möller, Yngve Rickard Sandler - Folkbildare - Utrikesminister, Stockholm, 1990 Möller, Yngve Östen Undén : en biografi, Stockholm, 1986 Neave, Guy & Jenkinson, Sally Research on higher education in Sweden, Stockholm, 1983 Nerman, Ture Akademikerna i arbetarrörelsen, Stockholm, 1967 Nerman, Ture Clarté : en studie i studentpolitik, Stockholm, 1962 Nerman, Ture Olympen : ett gammalt uppsalahus, Stockholm, 1930 Neurath, Otto Empiricism and sociology, Boston 1973 Nilsson, Anders Studiefinasiering och social rekrytering till högre utbildning, Lund, 1984 Nilsson, Göran B. "Musikprocessen 1800" i Nilsson, G. Musikprocessen och andra historiska processer, Stockholm, 1984 Nilsson, Ingemar Einar Tegen och tidig svensk sociologi i Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Nilsson, Ingemar Själen i laboratoriet : vetenskapsideal och människosyn i den experimentella psykologins framväxt, Lund, 1978 Nilsson, Karl Svärdet, altaret, tronen, Stockholm, 1930 Nilsson, Torsten Människor och händelser i Norden, Stockholm, 1977 Nordin, Svante Den boströmska skolan och den svenska idealismens fall, Lund, 1981 Nordström, Hilding G. Från den svenska socialdemokratins genombrottsår, Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 419, Stockholm, 1939 Norén, Kjerstin (red) Människans samhälleliga vara, Staffanstorp, 1973 Nothin, Torsten Från Branting till Erlander, Stockholm, 1955 Nybom, Johan Samlade dikter : IV, Upsala, 1848 Nybom, Thorsten Bernalism och forskningsorganisation, Daedalus, 1986 Nybom, Thorsten (red) Universitet och samhälle : om forskningspolitik och vetenskapens samhälleliga roll, Stockholm, 1989 Nybom, Thorsten "Till frågan om vetenskapen som ideologi" Scandia, 1982 Nygren, Sven SFS 70-tal : från upplösningshot till facklig enhet, Stockholm, 1981 Nygren, Sven Ur Uppsala studentkårs historia - från revolution till revolt, Uppsala,

17 292 Nyström, Per Marxsällskapet och Gustav Möller Meddelanden från arbetarrörelsens arkiv nr 3 Nyström, Per "Det sedlighetssårande" (urspr. i Nordeuropa 1938), omtr. i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Granit och människor" (urspr. i GöteborgsPosten 1927), omtr. i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per Historia och biografi, Lund, 1989 Nyström, Per Historieskrivningens dilemma och andra studier, Stockholm, 1974 Nyström, Per I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Karl Marx ungdom (urspr. i Atheneum 1935), omtr. i Nyström, P I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Reduktionen reviderad" i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Odén, Birgitta Lauritz Weibull och forskarsamhället, Lund, 1975 Olausson, Lennart Marxism och socialdemokrati i 17 uppsatser i svensk idé- och lärdomshistoria, Uppsala, 1980 Olausson, Lennart Demokrati och socialism : austromarxismen under mellankrigstiden, Lund, 1987 Ohlsson, Rolf Högre utbildning och demografisk förändring, Lund, 1986 Olsson, Oscar Den första studiecirkeln, ABFs skriftserie, Stockholm, 1942 Olsson, Oscar Folkbildning och självuppfostran, Stockholm 1921 Olsson, Oscar Socialismen. Vad den är och vad den vill, Stockholm 1919 Oppenheim, Janet "The odyssey of Annie Besant" History Today Sept Ossiannilsson, K. G. Under portar av sång : minnen från åren , Stockholm, 1946 Ottelin, Odal Det offentliga talandets konst : 1 och 2, Studentföreningen Verdandis Småskrifter nr196 och 197, Stockholm, 1913 Palm, August Ur en agitators lif, Stockholm, 1905 Palme, Sven Ulric Inför en ond värld i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30-talet, Stockholm, 1961 Palme, Sven Ulric Nationalism och förvirring i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30-talet, Stockholm, 1961 Persson, Lennart K Samvetsäktenskap eller civiläktenskap, Stockholm, 1971 Persson, N. A. "Studenterna och studiecirkeln : ett arbetsresultat och några funderingar" Bokstugan, 1921:1 Peterson, Birgit Den farliga underklassen, Stockholm, 1983 Peterson, Jan (red) Skolan som kunskapsförmedlare, Stockholm, 1979 Petersson, Sylvia "Kvinnor vid universitetet?" i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm,

18 293 Petrén, Gustav "Minnen och interiörer rörande professor Charliers installation i Lund år 1897" i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Petrén, Gustav "SFS under åren " i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Petrini, Gulli "Från de första kvinnliga studenternas tid" i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Petterson, Olof Metaforernas makt, Stockholm, 1987 Pfannenstil, Bertil Från praktisk filosofi till sociologi i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Pinner, Frank A "Western European student movements through changing times" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds.) Students in revolt, Boston, Pleijel, Hilding "Patriarkalismens samhällsideologi" Historisk tidskrift, 1987:2 Poulsen, Henning "Från krig till krig" Bra Böckers världshistoria : band 13, Höganäs, 1982 Premfors, Rune The politics of higher education in a comparative perspective, Stockholm, 1980 Premfors, Rune Sektorsforskningen och högskolan, Stockholm, 1983 Premfors, Rune Svensk Forskningspolitik, Lund, 1986 Quarsell, Roger Brott och sjukdom : psykiatrin och visionen om ett rationellt samhälle i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Qvarsell, Roger Kulturmiljö och idéspridning, Stockholm 1988 Ragnerstam, Bunny Arbetare i rörelse : andra bandet, Stockholm, 1987 Ragnerstam, Bunny Arbetare i rörelse : första bandet, Stockholm, 1986 Rehnberg, Mats Folk : kaledioskopiska anteckningar kring ett ord, dess innebörd och användning under skilda tider, Lund, 1977 Reuterskiöld, C. A. "Från 90-talets studieår : Harald Hjärne - Oscar Alin - Heimdal" i Den eviga ungdomens stad : Hågkomster och livsintryck 17, Uppsala, 1936 Richardson, Gunnar Drömmen om en ny skola, Stockholm, 1983 Richardson, Gunnar Kulturkamp och klasskamp, Göteborg, 1963 Richardson, Gunnar Svensk utbildningshistoria, Lund, 1977 Riedel, Manfred "Wilhelm von Humboldts Begrundung der Einheit von Forschung und Lehre als Leitidee der Universität" Zeitschrift fur Pädagogik, 14 Beiheft, 1977 Ritchey, Elisabet Pedagogisk teori och vetenskapspolitik : tre historiska strömningar, Lund, 1985 Rosenius, Paul "Min socialism" i Hågkomster och livsintryck 8, Uppsala, 1927 Rosenius, Paul Mitt gamla Lund, Lund, 1952 Rothstein, Bo Den socialdemokratiska staten, Lund, 1986 Ruin, Olof I välfärdsstatens tjänst: Tage Erlander , Stockholm,

19 294 Ruin, Olof Studentmakt och statsmakt, Stockholm, 1979 Runeby, Nils "Varken fågel eller fisk, om den farliga halvbildningen" i Eriksson, G., Frängsmyr, T. & Platen, M. von (red) Vetenskapens träd : idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth, Stockholm, 1974 Runeby, Nils Americanism, Taylorism and Social Integration i Scandinavian Journal of History 1978:3 Runeby, Nils "Klerkernas ansvar och frihetens organisation : kring de intellektuellas mobilisering i 1950-talets Sverige" i Butt, W. & Glienke, B. Der nahe Norden, Frankfurt am Main, 1984 Runeby, Nils Fullkomnat är vårt samhällsskick : om den organiserade välfärden Polhem, 1986:1 Runeby, Nils "Ett otidigt och okärt främmande : om den lärde, studenten, universitetet och vår utbildningstradition" Lychnos, 1988 Runeby, Nils "Student ideologies and cultural radicalism" i Cho, S. & Runeby, N. Traditional thought and ideological change, Stockholm, 1988 Runeby, Nils "Vagabonden, specialisten och folkens banerförare" i Nybom, T. (red) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Runeby, Nils & Skoglund, Crister "Student activism in Sweden : a perspective" i Altbach, P.G. Student political activism, New York, 1989 Runeby, Nils "Clartéisten Meurling i Verdandi" Arbetarhistoria nr 48 Runnquist, Åke Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell, Stockholm, 1952 Sandler, Rickard Brunnsvik 25 år i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard Industriarbetaren och bildningsarbetet i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard "Arbetarhögskolan och andra socialistiska kulturfrågor" (urspr. från 1908), omtr. i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard "Socialdemokrati och folkbildning" (urspr. från1907), omtr. i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandström, Carl Ivar Utbildningens idéhistoria Stockholm, 1978 Sandström, Ulf Arkitektur och social ingenjörskonst : studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning, Linköping, 1989 SAOB : band 15, 1939 Schelling, F W J Föreläsningar om metoden för akademiska studier, Göteborg, 1988 Schultz, Theodore W. "Investment in human capital" i Kiker, B. F. (ed) human capital, Columbia, S. C., 1971 Investment in Schück, Henrik Svensk enighet, Studentföreningen Verdandis Småskrifter nr 193, Stockholm, 1913 Schön, Donald A. "Generative metaphor : a perspective on problem-setting in social policy" i Orthony, A. (ed.) Metaphor and thought, Cambridge,

20 295 Segerstedt, Torgny Svensk sociologi förr och nu i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Segerstedt, Torgny Akademiker och folkbildning, Göteborg, 1983 Sjöberg, Sten Republikanen i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Sjöberg, Sten Fredrik Sterky, Stockholm, 1949 Sjöström, Hans O. Klassens ljus, eller hur man hamnar i arbetarregeringen, Stockholm, 1987 Sjövall, Einar Bengt Lidforss - en lundensisk märkesman Libertas 1945:2 Sjövall, Einar "Arbetarrörelsen sätter spår vid Lunds universitet" i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Sjövall, Einar "D.Y.G. och arbetarrörelsen" Libertas, 1945:4 Skard, Torild Ny radikalisme i Norge, Oslo, 1967 Skoglund, Crister "Drömmen om en Lennart Holm på varje skrivbord" Dialoger, nr 10 Skoglund, Crister "Ideologi och institution" Forskning om utbildning, 1988:3 Skoglund, Crister "Kreativitetens gåta i idéhistorisk belysning" KRUT : Kritisk utbildningstidskrift, nr 53 (1989:1) Skoglund, Crister "Libertas behövs!" Libertas, 1988:1/2 Skoglund, Crister "Några föreställningar om kreativitet och skapande genom tiderna" i Barns skapande lek, Stockholm, 1987 Skoglund, Crister "Upp till kamp mot massväldet!" i Källström, S. & Sellberg, E. (red) Motströms : kritiken av det moderna, Stockholm, 1991 Skoglund, Crister Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i sekelskiftets Sverige, Stockholm, 1987 Snellman, Johan Wilhelm Om det akademiska Studium Stockholm, 1840 Sommarin, Emil Studenter och arbetare, Lund, 1947 Spångberg, Valfrid Verdandi genom 50 år, Stockholm, 1932 Statistisk årsbok 1932 Statistisk årsbok för Stockholms stad 1931 Steinberg, Michael Stephen Sabres and brown shirts : the German students path to national socialism , Chicago, 1977 Stenkvist, Jan Arnold Ljungdal Clarté och tjugotalet, Stockholm, 1971 Stenkvist, Jan Den nya livskänslan : en studie i Erik Blombergs författarskap till och med 1924, Stockholm, 1968 Stenkvist, Jan "Sven Hedin och bondetåget" i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1989 Stevrin, Peter Den samhällsstyrda forskningen : en samhällsorganisatorisk studie av den sektoriella forskningspolitikens framväxt och tillämpning i Sverige, Stockholm,

21 296 Strindberg, August Från Fjärdingen och Svartbäcken, i Samlade Skrifter del 3, Stockholm, 1912 Ström, Fredrik Min ungdoms strider, Stockholm, 1940 Stybe, Svend Erik Dansk idéhistorie : andet bind, Köpenhamn, 1981 Sundin, Jan Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget: en studie i studentmigration, Uppsala 1973 Sundvik, Ivar Branting eller Palm? : ledarstriden , Stockholm, 1981 Svanberg, Victor "En spöktid" i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30- talet, Stockholm, 1961 Svenson, Sven G. Gunnar Wennerberg, Stockholm, 1987 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 1, Göteborg, 1978 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 2, Göteborg, 1978 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 3, Göteborg, 1980 Svensson, P. K. "Akademiska Föreningens historia" i Akademiska Föreningen , Lund, 1911 Sveriges Nationella Ungdomsförbund "Sveriges Nationella Ungdomsförbunds program" Nationell Tidskrift, 1929:5 Sylwan, Otto Fyrtiotalets student, Stockholm, 1914 Söderberg, Karl "Laboremus " i Kultur och politik : Laboremus jubileumsskrift, Stockholm, 1952 Söderlund, Gösta Redaktör (s), Stockholm, 1973 Sölvén, Arnold "Ett Hägerström-brev" Tiden, 1940:2 Sörbom, Per Läsning för folket : studier i tidig svensk folkbildningshistoria, Stockholm, 1971 Sörlin, Sverker "Sandler bortom snedsprången" DN 27/6, 1990 Tarschys, Bernhard Talis Qualis Studentpoeten, Stockholm 1949 Tergel, Alf Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen , Stockholm, 1969 Thermenius, Edvard Höger, unghöger, yngre höger Svensk Tidskrift, 1931 s. 153 Tingsten, Herbert Den svenska socialdemokratins idéutveckling : del 1 o 2, Stockholm, 1967 Tingsten, Herbert Mitt liv : ungdomsåren, Stockholm, 1961 Tomasson, Richard F. & Allardt, Erik "Scandinavian students and the politics of organized radicalism" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds) Students in revolt, Boston, 1969 Torstendahl, Rolf Mellan nykonservatism och liberalism : idébrytningar inom högern och bondepartierna , Uppsala, 1969 Torstendahl, Rolf "Universiteten som bildningsanstalter" Forskning om utbildning, 1982:3 Truedsson, Hans Arbetarrörelsen i Lund under epoken 1850 till 1950, Lund, 1958 Undén, Östen Minnesanteckningar, Stockholm,

22 297 Unger, Gunnar Profiler, Stockholm, 1966 Unger, Gunnar Silhuetter, Stockholm, 1969 Vegesack, Thomas von Tankens aristokrater eller pennans betjänter, Stockholm, 1986 Vogt, Johan Den nya tekniska revolutionen, Stockholm, 1934 Vogt, Johan Dogmenes sammenbrudd innenfor den socialøkonomiske videnskap, Oslo 1937 Wahlström, Lydia "Bland kvinnliga studenter i 1890-talets Uppsala" i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Weber, Max Vetenskap som yrke i Weber, M Vetenskap och politik, Göteborg, 1977 Wedin, Ingegerd Detta hade jag inte en aaaning om, Lund, 1984 Wennström, Elsy Drömmen om den nya familjen : Alva Myrdal och befolkningsfrågan i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Werin, A F T Borg Svenskt Biografiskt Lexikon, Stockholm 1925 Westerlund, Aron Till flydda tider... i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Wieselgren, Per "Lundaliv i början av tjugotalet" i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Wifstrand, Albert "Bildning - ett begrepps historia" Lychnos, 1946/1947 Wigforss, Ernst De intellektuella och socialismen, Malmö, 1938 Wigforss, Ernst Minnen : 1, Stockholm, 1950 Wigforss, Ernst Minnen : 2, Stockholm, 1951 Wigforss, Ernst Vision och verklighet, Stockholm, 1971 Wittrock, Björn "Det forskningsinriktade universitetet" Forskning om utbildning nr 12 (1985:4) Wizelius, Ingemar "Sven Lidman och unghögern" Tiden, 1940:4 Zaine, Tommie Radikal 30-tals humanism: En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren , Uppsala, 1983 Zennström, Per-Olov Klasskampen , Stockholm, 1977 Zweigbergk, Otto von Studentföreningen Verdandi , Uppsala, 1892 Åkerstedt, Jonas Den litterate arbetaren : bildningssyn och studieverksamhet i ABF , Uppsala, 1967 Öhlund, Ulf "Utbildning, stat och kapital - en introduktion" i Mathiesen, A. Utbildning och produktion, Stockholm, 1978 Öhrvall, Hjalmar De sju världsgåtorna Några ord om försöken att uppdraga oöfverstigliga gränser för naturforskningen, Uppsala, 1905 Örne, Anders "Uppsalafilosofin - reflexioner och frågor av en lekman" Tiden, 1940:3 297

23 298 Östergren, Bertil "Det fackliga genombrottet " i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm,

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma.

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma. 1 Från Anna Branting (odaterat) Från Anna Branting den 11 maj 1898 Från Hjalmar Branting den 11 februari 1900 Från Malmö Folkets Park i anledning av avtäckande av byst föreställande Axel Danielsson 1900

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p)

Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Enheten för Lärarutbildning Dnr 512-2003-4246 Religionsvetenskap, 20 poäng för undervisningsområdet inom grundskolans senare del och gymnasieskolan, (21-40p) (Studies in religion

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008)

STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) STUDIER 2008 (Uppdaterat 20 augusti 2008) Erfarenhet Gemenskap Glädje Lärande Mångfald Möten Samarbete Utveckling Ömsesidighet Socialdemokraterna i Gävle Studieprogram 2008 INNEHÅLL Arbetarekommunens studieverksamhet

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa

8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa 8p 2io 3 Li Bennich-Björkman &c Paula Blomqvist (red.) Mellan folkhem och Europa Innehåll 1. Inledning g Li Bennich-Björkman al Paula Blomqvist Globaliserad ekonomi och europeisk integration 9 Mellan folkhem

Läs mer

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG.

RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. RESULTAT FRÅN NORDISKA SJUKHUSSPELEN BADMINTON 2014 DEN 22-25 MAJ I GÖTEBORG. Singel 1. Fredrik Ingemnsson RMK, Jönköping 2. Jusman Komaleri OUS Oslo 3. Espen Ditmansen Drammen 4. Nils-Gunnar Juel OUS

Läs mer

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76

startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 startnr slutnr efternamn förnamn 1 18 Pettersson Bengt 19 36 Pettersson Ingrid 37 48 Roman Jan 49 60 Larsson Kai 61 68 Malmström Dennis 69 76 Dahlberg Evy 77 108 Hellström Anna-Lena 109 140 Hellström Bo

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson

Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007. 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson Lagtävling Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2007 1 Ranåsen &Dise kapital AB 222 Patrik Dise Owe Persson Patrik Fahlgren Sonny Karlsson 2 Gösta Anderssons Byggnadsfirma AB 228 228 Margareta Olofsson Bengt Axgren

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas.

Examinationen utgörs av hemtentamen där frågorna ska besvaras individuellt. Aktiv närvaro på föreläsningar och seminarier förväntas. Linköpings universitet Litteraturvetenskap på lärarprogrammet Svenska (61-90 hp) (93SV51; 93SV57) Litteraturvetenskap Delkurs 1: Teorier, metoder och tolkning, 7,5 hp Lärare: Ann-Sofie Persson, ann-sofie.persson@liu.se

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Ekonomi för en hållbar utveckling

Ekonomi för en hållbar utveckling Inlägg seminarium vid Ekocentrum, Göteborg, den 5 november 2014 Ekonomi för en hållbar utveckling Peter Söderbaum Professor emeritus, ekologisk ekonomi Mälardalens högskola, Västerås http://www.mdh.se/est

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik

Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik SEMINARIER Regionalpolitik Utbildningspolitik Kultur (-och teater)politik Nationella Dramaturgiatet i samarbete med Teater Halland arrangerar i Stockholm under våren 2012 tre seminarier/samtal med riktigt

Läs mer

Gotland Runt Line 5 (Parklass)

Gotland Runt Line 5 (Parklass) Datum -05-, Bana Visby GK hål R Fredman/L Warrer 35 Par X Lena Warrer Mölndals Golfklubb, Roger Fredman Lerjedalens Golfklubb, 55 2 G Carne/T Jern 3 Par X 2 Tommy Jern Nacka Golfklubb, 55 Gun Carne Nacka

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Klass GS-klassen Rond 1 Spelform Greensome, Datum 2010-09-04 Slaggolf Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Antal pristagare Resultat Särskiljning CUT 1 J Lundgren/L Westerholm 7,0 66.0 66.0 Johan Lundgren

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Gaston Friman Memorial Resultat:

Gaston Friman Memorial Resultat: Gaston Friman Memorial Resultat: D1 1 Mary Wiener Enskede PBK 956 13 31 2 Barbro Berggren GÄVLE 801 9 20 3 Asta Blom Enskede PBK 771 9 18 4 Maj Britt Fyhr Rättvik 709 7 13 D2 1 Gun Alström SOLNA PBK 1094

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor

Människan och samhället. Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor Människan och samhället Det resonemang som förs i denna bok går ut på att ett bra samhälle är ett samhälle där människor mår bra. I ett bra samhälle överensstämmer människan och samhället. Överensstämmelsen

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista

Emilsnurren // Gnagardalen Vimmerby Vimmerby MS // 2015/04/06 Officiell Resultatlista Ungdom 1 1 U Albin Nordh Fredric Nordh Astra G 1:59,4 1:55,6 1:54,6 5:49,6 Gr.E. A-B-C förare 1 4 B Mattias Lindqvist Linus Lindqvist Astra 1:58,4 1:55,6 1:54,9 5:48,9 2 2 A Mats Adolfsson Roger Andersson

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Kulturradikalismens epok

Kulturradikalismens epok 53 Kulturradikalismens epok Ett av de spår som studentskandinavismen lämnat efter sig i Lund var att studentkåren varje år ordnade en nordisk fest till Tegnérs ära. I samband med Tegnérfesten i Lund unionsupplösningens

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer