Källor och litteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källor och litteratur"

Transkript

1 276 Källor och litteratur Otryckta källor Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm (ARAB) Sveriges Socialdemokratiska Studentförbunds arkiv (SSSF) Stockholms Socialdemokratiska Studentklubbs arkiv Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds arkiv (SSU) Protokoll från förbundets styrelse och verkställande utskott Hjalmar Brantings arkiv Handlingar rörande studietiden Hjalmar Mehrs arkiv Material rörande Stockholms Socialdemokratiska Studentklubb Oscar Olssons arkiv Handlingar från studieåren Brev från Hans Larsson Otto Friedländers arkiv Riksarkivet, Stockholm Sveriges Förenade Studentkårers Arkiv Folkrörelsearkivet, Uppsala Laboremus arkiv Nationella Studentklubbens i Uppsala arkiv Stadsarkivet, Lund Lundastudenternas Clartésektions arkiv Socialdemokratiska Studentklubbens i Lund arkiv Akademiska föreningens arkiv, Lund 276

2 277 D.Y.G.s arkiv Handlingar rörande Akademiska Vänsterföreningen i Lund Universitetsbiblioteket, Lund Ernst Wigforss arkiv Brev Ernst Wigforss - Erik Hedén Stadsarkivet, Göteborg Göteborgs Socialdemokratiska Studentklubbs arkiv Riksarkivet, Stockholm Sveriges Förenade Studentkårers Arkiv Handlingar rörande studentriksdagen 1938 Tryckta källor och litteratur Tidskrifter Arbetet 1889, 1898 Ateneum Tidning för Lunds studenter 1933 Ateneum Bokstugan Det Nya Sverige Ergo Figaro 1886 Frihet Gaudeamus Göteborske spionen 1936 Libertas Nationell Tidskrift Socialdemokraten , 1898 Social Tidskrift

3 278 Sozialistische Jugend-Internationale Stormklockan Upsala

4 279 Övriga tryckta arbeten Abrahamsson, Kenneth Gentleman, samhällsingenjör eller upplyst arbetare Forskning om utbildning, 1984:1 Abrahamsson, Kenneth Yrkeskunskap och bildning - en kulturfråga i Yrkeskunskap, bildning och kultur, Stockholm, 1985 Abrahamsson, Kenneth (red) Bildningssyn och utbildningsreformer, Stockholm,1984 Abrahamsson, Kenneth (red) Högskolans bildningsprogram - finns det? Stockholm, 1985 Ahlberg, Alf Visdomens och dårskapens stad i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Ahlberg, Alf Filosofiskt Lexikon, Stockholm, 1931 Ahlgren, Stig Hedén-legenden i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlgren, Stig Kriget och sybariterna i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlgren, Stig Professor Pelotard från Lund i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlström, Gunnar Georg Brandes Hovedstrømninger, Lund, 1937 Ahlund, Claes Den skandinaviska universitetsromanen , Uppsala, 1990 Albeck, Gustav Om folkuniversitetstankens opkomst i Sverige og Danmark i Kunskap och förnyelse, Stockholm, 1979 Allardt, Erik Svensk sociologi i ett nordiskt perspektiv i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Allardt, Erik & Tomasson, Richard F. Stability and strains in Scandinavian student politics Daedalus, Winter 1968 Alsterdal, Alvar & Sandell, Ove Det stod i Arbetet , Stockholm, 1972 Alsterdal, Alvar Tage Erlander, Malmö, 1968 Altbach, Edith H. Vanguard of revolt : students and politics in central Europe, i Lipset, S.M. & Altbach, P.G. (eds.) Students in revolt, Boston, 1969 Altbach, Philip G. Perspectives on student political activism i Altbach, P. G. (ed) Student political activism, New York, 1989 Altbach, Philip G. Student Politics in America: a historical analysis, New York, 1974 Ambjörnsson, Ronny Franska revolutionen i Uppsala i Forser T. et al Frihetens former, Lund, 1989 Ambjörnsson, Ronny Rationalism eller demokrati DN 27/4, 1984 Ambjörnsson, Ronny Den skötsamme arbetaren, Stockholm, 1988 Ambjörnsson, Ronny Det okända landet : tre studier om svenska utopister, Stockholm, 1981 Andersson, Hans Stövlarna står putsade i garderoben, Malmö,

5 280 Andrée, Torsten Tage Erlander i Lund i Idéerna som drivkraft : en vänbok till Tage Erlander, Stockholm, 1969 Andrén, Mats Den aristokratiske ämbetsmannen i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Andrén, Mats Mellan kontroll och autonomi - studentvänster och studenthöger Zenit, 1986:1 Anners, Erik Den socialdemokratiska maktapparaten, Stockholm, 1976 Annerstedt, Claes Upsala Universitets historia : del 3:2, Uppsala, 1914 Arvidson, Lars Folkbildning i rörelse, Stockholm, 1985 Arvidson, Lars Folkbildning och självuppfostran : en analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn, Stockholm, 1991 Arvidsson, Stellan Clarté och Lundagård Folket i Bild 1952:37 Arvidsson, Stellan Clarté tar upp kampen Folket i Bild 1952:33 Arvidsson, Stellan Clartés tjugotal i Under Lundagårds Kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Arvidsson, Stellan Minnen från fornstora dar Folket i Bild 1952:35 Arvidsson, Stellan Studenter och statarnöd Folket i Bild 1952:36 Arvidsson, Stellan Studentmöten och karnevaler Folket i Bild 1952:34 Arvidsson, Stellan Tage Erlander i rampljuset Folket i Bild 1952:32 Arvidsson, Stellan Yngre gubbar och koketta radikaler i Lund Folket i Bild 1952:31 Arvidsson, Stellan Thorild och den franska revolutionen, Stockholm, 1938 Aspelin, Gunnar Några synpunkter på filosofien i Lund i Insikt och handling, 1976:12 Aspelin, Gunnar Tidsidéer och tidsideal i De 50 åren : volym 3, Stockholm, 1950 Aspelin, Gunnar Tankelinjer och trosformer, Stockholm, 1955 Asplund, Johan Om undran inför samhället, Uppsala, 1970 Bauer, Otto Rationalisering - Felrationalisering, Stockholm, 1933 Baumer, Franklin Modern European thought : continuity and change in ideas , New York, 1977 Beckman, Natanael Studentdiskussioner och studentpolitik i Den eviga ungdomens stad, Uppsala, 1936 Beckman, Svante Prognos och kontroll i socialdemokratins framtidsbild Arbetarhistoria, nr 36, 1985 Bedoire, Fredric & Thullberg, Per Stockholms universitet , Stockholm, 1978 Bengtsson, Lars Svenska partiapparater, Stockholm, 1972 Bergen, Eskil Clarté - poeter och politiker, Stockholm,

6 281 Bergen, Eskil Studentsocialismen i Arbetets söner : band 2, Stockholm, 1946 Bergendal, Gunnar (ed), Knowledge policies and the traditions of higher education, Stockholm, 1984 Bergendal, Gunnar Bildningens villkor, Lund, 1985 Bergendal, Gunnar "Omdömets skolning" i Bergendal, G (red) Information, kunskap, ansvar, Stockholm,1987 Bergendal, Gunnar Bildningshögskolan i Nybom, T.(red.) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Berger, Peter L. & Luckman Thomas Kunskapssociologi, Stockholm, 1979 Berggren, Henrik i Proletärerna vid Mimers brunn, Historiska institutionen, Stockholm 1987, (Stencil) Berggren, Henrik Proletärerna vid Mimers brunn: bildning och politisk mobilitet inom arbetarrörelsen Historisk Tidskrift 1988:2. Berggren, Rut Kata Dalströms vision av det framtida socialistiska samhället i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Berglund, Helge Kämpa grabbar, Stockholm, 1973 Bergman, Gösta Ord med historia, Stockholm, 1977 Berkling, Anna-Lisa Grön ungdom under röda fanor, Stockholm, 1945 Berkling, Anna-Lisa Folkhemsvår och krisår, Stockholm, 1978 Bernal, J. D. The social function of science, London, 1939 Bertilsson, Margareta Från universitet till högskola i Nybom, T. (red) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Berättelse över verksamheten , Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Eskilstuna, 1925 Beyer, Nils Kulturdebatt inom arbetarrörelsen i Arbetets söner : band 4, Örebro, 1956 Beyer, Nils Bengt Lidforss : en levnadsteckning, Stockholm, 1968 Beyer, Nils Den unge Hjalmar Branting, Stockholm, 1985 Björk, Kaj Ett 30-tal, Stockholm, 1984 Björk, Kaj Kallt krig : människor och idéer, Stockholm, 1990 Björk, Ragnar Det vetenskapliga folkhemmet? : några uppslag till Gunnar Myrdals folkhems förhistoria Hjärnstorm, nr 39, 1990 Björklund, Ingeborg Månen över Lund : växt, Stockholm, 1944 Blanck, Anton Fyrtiotalets student Forum, 1915:3 Blankertz, Herwig Didaktikens teorier och modeller, Stockholm, 1987 Blidberg, Kersti Splittrad gemenskap, Stockholm,

7 282 Bolander, Jan Branting och de ryska revolutionärerna i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Bolsjevismen i Sverige : dokumentariska fakta om det kommunistiska mullvadsarbetet i vårt land, Stockholm, 1942 Boman, Stefan Arbetarkultur och kultiverade arbetare, Stockholm, 1985 Bosson, Olof En revolution i Lund på 90-talet i Hågkomster och livsintryck 13, Uppsala, 1932 Breitholtz, Lennart (red) Västerlandets litteraturhistoria : del 2, Stockholm, 1969 Brennan, James F. History and systems of psychology, Englewood Cliffs, 1982 Britain without capitalists: a study of what industry in a Soviet Britain could achive, London, 1936 Broady, Donald Rätten att tala : inledande anteckningar om en mycket gammal stav Skeptron, 1984:1 Bruford, Walter Horace The german tradition of selfcultivation, London, 1975 Brulin, Herman Från nittiotalets Skytteanum i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Bryder, Tom Harald Höffding och den moderna statskunskapens vetenskapssyn Statsvetenskaplig tidskrift, 1984:4 Bull, Tryggve Mot Dag og Erling Falk : bidrag til norsk historie i mellomkrigstiden, Oslo, 1955 Burns, James From 'polite learning' to 'useful knowledge' History Today, April, 1986 Byström, Jan Alla studiecirklar blir inte studiecirklar, Stockholm, 1976 Carlsson, Holger Nazismen i Sverige: ett varningsord, Stockholm, 1942 Carlsson, Sten & Rosén, Jerker Den svenska historien, Stockholm, 1968 Cederblad, Carl Liberalismen, Verdandi och folkbildningsarbetet i Spångberg, V. (red), Verdandi genom 50 år, Stockholm,1932 Clark, Burton R The Higher Education System, Berkely, 1983 Clark, Burton R (ed.) Perspektives on higher education: eight disciplinary and comparative views, Berkely, 1984 Comte, Auguste Om positivismen, Göteborg, 1979 Dahlgren, Thorild Anteckningar från studentår i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Danielsson, Axel Revolution och reform : ett urval av Alvar Alsterdal och Ove Sandell, Stockholm, 1971 De Geer, Hans Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden, Stockholm, 1978 Dixelius, Olof Den unge Järta : en studie över en litterär politiker, Uppsala, Egidius, Henry Pedagogiska utvecklingslinjer, 6. uppl., Stockholm,

8 283 Ekstrand, A. G. Om utsträckning och arten af menniskans kunskap om naturen i Ny Svensk Tidskrift, 1880 Elster, Jon Kulturradikalisme i Pax Lexikon, Oslo, 1978 Engels, Friedrich An den Internationalen Kongress sozialistischer Studenten 19/ Marx Engels Werke : del 22, Berlin DDR, 1970 Eppe, Heinrich & Uellenberg, Wolfgang 70 years Socialistic Youth International, Bonn, 1977 Eriksson, Gunnar Den svenska romantiken i 17 uppsatser i svensk idé- och lärdomshistoria, Uppsala,1980 Eriksson, Gunnar Om idealtypsbegreppet i idéhistoria i Platon & smitaren : vägar till idéhistorien, Stockholm, 1989 Eriksson, Gunnar Om trivialiseringsprocessen och vetenskapen i Platon & smitaren : vägar till idéhistorien, Stockholm, 1989 Erlander, Tage Akademikerna och samhället Tiden, 1946:9 Erlander, Tage , Stockholm, 1972 Erlander, Tage , Stockholm, 1973 Erlander, Tage , Stockholm, 1974 Erlander, Tage , Stockholm, 1976 Erlander, Tage 1960-talet : samtal med Arvid Lagercrantz, Stockholm, 1982 Erlander, Tage Sjuttiotal, Stockholm, 1979 Eyerman, Ron De intellektuella och staten : en analytisk modell med speciell hänvisning till USA och Sverige, VEST : tidskrift för vetenskapsstudier, 1991:1 Fehrman, Carl Lärdomens Lund, Stockholm, 1984 Fogelquist, Torsten Filosofie kandidaten i Bland professorer och studenter, Uppsala, 1938 Forsell, Olof Hansson (red) Skrifter, upläste i en samling af studerande vid Upsala academi, Uppsala, 1793 Forser, Tomas Bööks 30-tal : en studie i ideologi, Stockholm, 1976 Forsslund, Karl Erik, Skådespel och skaldeliv i 90-talets Uppsala i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Franzén, Nils Olof Branting och hans tid, Stockholm, 1985 Fredborg, Arvid Destination Berlin, Stockholm, 1985 Fredriksson, Gunnar & Andersson, Gunder Socialdemokratin och de intellektuella, Stockholm, 1976 Fria Moderata Studentförbundet i Svensk Linje nr Fridjónsdóttir, Katrin Den svenska sociologin och dess samhälle i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Fridjónsdóttir, Katrin Vetenskap och politik : en kunskapssociologisk studie, Lund,

9 284 Fries, Karl Studenter och mission på åttiotalet i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Frängsmyr, Tore Den unge Anton Nyström och positivismen Lychnos, 1963/64 Frängsmyr, Tore Framsteg eller förfall, Stockholm, 1980 Frängsmyr, Tore Svärmaren i vetenskapens hus, Lund, 1977 Förhandlingarna vid studenternas folkbildningsmöte i Upsala och Stockholm 9-12 Maj 1901, Stockholm, 1901 Gamby, Erik Hantverkskommunismen i Sverige i Vikström, L (red.) Marx i Sverige: 100 år med Marx i svensk historia, vetenskap och politik, Stockholm, 1983 Geijer, Erik Gustaf Om det offentliga läroverket i Geijers samlade skrifter : del 1, Stockholm, 1923 Geijerstam, Gustaf af, Erik Grane, Stockholm,1885 Gerger, Torvald Utbildning och samhälle, Stockholm, 1978 Gesser, Bengt Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning, Lund, 1985 Gierow, Krister Lunds universitets historia : del 3 : , Lund, 1971 Giles, Geoffrey Students and National Socialism in Germany, Princeton, 1985 Ginner, Thomas, Den bildade arbetaren : debatten om teknik, samhälle och bildning inom arbetarnas bildningsförbund , Linköping, 1987 Glete, Jan & Söderholm, Gunnar Boken om sta'n, Stockholm, 1981 Gould, Stephen Jay Den felmätta människan, Stockholm, 1983 Grape, Anders Tidsrörelser inom studentvärlden i Uppsala , Samlaren 1923 Gunnarsson, Gunnar Socialdemokratiskt idéarv, 3., bearb. uppl., Stockholm, 1980 Gustafsson, Agne Studentförbundet i 25 år: Tvistefrö och impulsgivare Libertas nr Gustafsson, Agne Mellan höger och vänster : Branting och Palmstierna i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Gustavsson, Bernt Socialism och bildning - Artur Engbergs ideologi i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Gustavsson, Bernt Bildningens väg : tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse , Stockholm, 1991 Gustavsson, Per, Rydquist, Lars, & Lundgren, Åke Mera ljus! : socialdemokratisk kultursyn fram till andra världskriget, Stockholm, 1979 Gustavsson, Sverker Debatten om forskningen och samhället, Stockholm, 1971 Gårdlund, Torsten Knut Wicksell rebell i det nya riket, Stockholm, 1956 Göransson, N. J. Några minnen av Sigurd Ribbing i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Hammarberg, Martin Några tankar om folkbildning Läsning för folket, 1898:2 284

10 285 Hansen, Lars, Grundin, Robert, & Schäder, Göran Studentspex eller Stockholms universitets spexhistoria under etthunda år, Stockholm, 1983 Hanson, H. A. For Nordens frihed, Danmarkssamfundet, 1919 Hansson, Sigfrid, & Landqvist, Olof Arbetarrörelsen i Sverige, Stockholm, 1947 Harrie, Ivar Tjugotalet in memoriam, Stockholm, 1936 Heckscher, Gunnar (red) Föreningen Heimdal , Uppsala, 1931 Hedén, Erik Laboremus Social Tidskrift, 1904 Hedén, Eva Den unge Erik Hedén, Stockholm, 1959 Hedström, Marie Skriftserier om arbetarrörelsen, Borås, 1976 Heffler, Hugo Arbetarnas bildningsförbund , Stockholm, 1962 Heidegren, Carl-Göran Filosofi och revoution : Hegels väg till visdom, Lund, 1984 Hellblom, Lena Från primitiv till organiserad demokrati, Lidingö, 1985 Helldén, Arne, Socialdemokrati och bildning i Grosin, L. (red) Kultur, skola, utveckling Stockholm, 1985 Hellqvist, Peter Att tänka fritt och att tänka rätt i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Herlitz, Nils Festskrift till firandet af tjugoårsminnet af Föreningen Heimdals stiftande den 23 april 1891, Uppsala, 1911 Hesslén, Gunnar Några minnen från den politiska vårterminen 1914 i Bland professorer och studenter : Hågkomster och livsintryck 19, Uppsala, 1938 Hirdman, Gunnar Arbetarbildning - linjer och mål ABFs Skriftserie, Stockholm, 1935 Hirdman, Gunnar ABF:s ställning i kulturförsvaret i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Akademisk bildning och folkbildning i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Knut Kjellberg i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Tankarna från 1912 i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Yvonne Att lägga livet till rätta : studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm, 1989 Hirdman, Yvonne Vi bygger landet, Stockholm, 1988 Holmgren, Ann Margret En axplockning ur mina Uppsalminnen i Thulin S. (red) Den eviga ungdomens stad, Uppsala, 1936 Horney, Nils, Stora män och tidningsmän, Stockholm, 1969 Hultén, Britt, Kulturtidskrifter på 30-talet : Nordeuropa, Ateneum, Fronten, Stockholm, 1977 Husén, Torsten En obotlig akademiker: en professors memoarer, Stockholm, 1981 Husén, Torsten Återblick på pedagogisk forskning Utbildningstidningen, 1985:6 285

11 286 Husén, Torsten Skolreformerna och forskningen, Stockholm, 1988 Hägerström, Axel Socialfilosofiska uppsatser, Stockholm, 1966 Høffding, Harald Etik, Köbenhavn, 1897 Höglund, Zeth Hjalmar Branting och hans liv och gärning, Stockholm, 1934 Höglund, Zeth Härliga tider, Stockholm, 1951 Hörle, Nils O. Folkundervisningens anpassning till den moderna kulturen, 2. uppl., Verdandis småskrifter nr 61, Stockholm, 1909 Isaksson, Anders Per Albin : 1 : vägen mot folkhemmet, Stockholm, 1985 Isberg, Hagbard Mina studentårs Lund i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Jacobsson, Malte Masskultur i Alsterdal, A. & Sandell, O. Det stod i Arbetet , Stockholm, 1972 Jacobsson, Malte Kriget som kulturbärare, D.Y.G.-Laboremus skriftserie nr 13, Malmö,1915 Jacobsson, Malte Minnesbilder, Stockholm, 1964 Jansson, Bertil Kultur, arbete och arbetsliv i Yrkeskunskap, bildning och kultur, Stockholm, 1985 Jansson, Torkel Adertonhundratalets associationer, Uppsala, 1985 Jarausch, Konrad H Students, Society, and politics in Imperial Germany: the rise of academic illiberalism, Princeton, 1982 Jensen, Johan Fjord Kultur-radikalismen antologi, Köpenhamn, i Jensen, E. V. (red) Ny-radikalismen : en Johannesson, Eric August Blanche, den ädle folkvännen i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1987 Johannesson, Gösta Lunds universitets historia : 2 : , Stockholm, 1982 Johannesson, Kurt Det fria ordets martyrer i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1987 Johannisson, Karin Levande lärdom : Uppsala universitet under fem sekler, Uppsala, 1989 Johansson, Alf Det goda arbetet, reflektioner kring några Marx-texter Arbetarhistoria nr 36, 1985 Johansson, Harry SFS under 1930-talet i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Jonson, Kjell En nybadad renrasig svensk på ett blankpolerat furugolv i ett hus utan löss i ett genomskinligt samhälle där vetenskapen ser till att fabrikerna tillverkar foträta skor och ingen är så dum att han på fotboll glor i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Jonsson, Kjell, Vid vetandets gräns : om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt , Lund, 1987 Jonsson, Leif Ljusets riddarvakt : 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst, Uppsala,

12 287 Jæderholm, Gustaf Axel, Nyare åsikter angående intelligensens natur samt sätten för att mäta densamma, Mariestad, 1916 Jæderholm, Gustaf Axel, Undersökningar över intelligensmätningarnas teori och praxis, Stockholm, 1914 Jändel, Ragnar JAG och VI - kommentarer och meditationer, Stockholm, 1928 Järte, Otto August Bebel som socialpolitiker, D.Y.G.-Laboremus skriftserie nr 10, Malmö, 1914 Jönsson, Nine Christine & Lindblom, Paul Politik och Kärlek : Gustav Möller och Else Kleen, Stockholm, 1987 Karlsson, Ingemar & Ruth, Arne Samhället som teater : estetik och politik i Tredje riket, Stockholm, 1984 Kautsky, Karl Etik och materialistisk historieuppfattning, Stockholm, 1923 Keniston, Kenneth Revolution or counterrevolution i Keniston, K. Youth and dissent, New York, 1971 Keniston, Kenneth The sources of student dissent i Keniston, K. Youth and dissent, New York, 1971 Kiker, B. F. The historical roots of the concept of human capital i Kiker, B. F. (ed) Investment in human capital, Columbia, S.C., 1971 Kjellberg, Knut Själskultur, Stockholm, 1922 Klinge, Matti Studenter och idéer : del 1-4 : , Tavastehus, 1979 Klockare, Sigurd Broder, räck mig din hand : fack och politik , Stockholm, 1986 Klockare, Sigurd Den unge Per Albin - marxisten, Stockholm, 1974 Klockare, Sigurd Mullrande åska : kampen för allmän och lika rösträtt, Stockholm, 1982 Kongl. Maj:ts Nådiga Statuter för Universiteten i Upsala och Lund, Lund, 1869 Krantz, Kjell Filosofen i exil : publicisten och folkbildaren Alf Ahlberg, Göteborg, 1989 Krause-Vilmar, Dietfrid Die zeitgenössische marxistische Diskussion der Überfüllung akademischer Berufe am Ende des 19.Jahrhunderts Zeitschrift für Pädagogik, 14 Beiheft, 1977 Kriegel, Annie Generational difference : the history of an idea Daedalus, Fall, 1978 Kristoffersson, Hans Till SFS förhistoria i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Kungliga Svenska Vetenskapsakademins Årsbok för år 1905, Stockholm, 1905 Källström, Harald Litteraturfejden, Uppsala, 1935 Källström, Staffan Den gode nihilisten : Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin, Stockholm, 1986 Källström, Staffan Värdenihilism och vetenskap, Göteborg, 1984 Landquist, John Mina Uppsalaår i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Landquist, John I ungdomen, Stockholm,

13 288 Landquist, John, Möten, Stockholm, 1966 Landquist, John Pedagogikens historia, Lund, 1941 Larsson, Hans Idéer och makter, Stockholm, 1922 Larsson, Hans Om bildning och självstudier, Stockholm, 1908 Larsson, Hans Studier och meditationer, Stockholm, 1920 Larsson, Hans Tidstecken : Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning , Stockholm, 1989 Leander, Sigfrid Folkbildning och folkföreläsningar, Karlskrona, 1978 Leffler, Marion Hälsning vid Mimers brunn: Goddag Yxskaft! Historisk Tidskrift 1989:4 Leffler, Marion Proletärerna vid Mimers brunn - ett särskilt skikt inom den svenska arbetarrörelsen? Historisk Tidskrift 1988:4 Lehtilä-Olsson, Mayre, KG Ossiannilsson och arbetarrörelsen, Göteborg, 1982 Lenin, V.I. Om kaderskolning : artiklar och tal, Moskva, 1975 Lenin, V.I. Samlade skrifter i urval : tredje bandet, Stockholm, 1943 Lennerhed, Lena Välfärdens rebeller : Sveriges Liberala Studentförbund och kulturradikalismen under 1960-talet, Stockholm, 1989 Levy, Carl Socialism and the educated middle classes in western Europe i Eyerman, R. et al Intellectuals, universities and the state in western modern societies, Berkeley, Calif.,1987 Lewitt, Cyril Federal Republic of Germany i Altbach, P. G. (ed) Student political activism, New York, 1989 Lidforss, Bengt Diskussionsföreningarna inom Akademiska Föreningen i Akademiska Föreningen , Lund 1911 Lidforss, Bengt Gammal radikalism och ny, Stockholm, 1909 Liedman, Sven-Eric Den folklige ämbetsmannen i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric De fria fakulteternas långsamma död Zenit, 1983:4, nytryckt i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric Humanistiska forskningstraditioner i Sverige i Forser, T. Humaniora på undantag, Stockholm, 1982 Liedman, Sven-Eric Kunskaper är viktigare än moral i Skolan som kunskapsförmedlare, Stockholm, 1979 Liedman, Sven-Eric Marxism och idéhistoria - en skiss i Norén, K. (red) Människans samhälleliga vara, Staffanstorp, 1973 Liedman, Sven-Eric & Olausson, Lennart Det utopiska universitetet år 2000 i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric & Olausson, Lennart Inledning till boken Ideologi och institution i Liedman, S.-E. & Olausson,L. (red) Ideologi och institution, Stockholm,

14 289 Liedman, Sven-Eric Att förändra världen - men med måtta, Stockholm, 1991 Liedman, Sven-Eric Forskaren och hans patroner : universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Lilliestam, Åke Gustav Steffen, samhällsteoretiker och idépolitiker, Göteborg, 1960 Lindblom, Paul Generationsmotsättningar och idépolitik Tiden, 1949:3 Lindblom, Paul & Landberg, Georg Humanistiska perspektiv, Stockholm, 1950 Lindblom, Tage Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, Stockholm, 1945 Lindborg, Rolf Filosofen Bengt Lidforss i Lindborg, R. Mänskligt och naturligt, Stockholm, 1978 Linde, Ebbe Att vara clartéist Vintergatan 1959 Linde, Ebbe Dagboksålder, Stockholm, 1969 Linde, Ebbe Inre Memoarer, Retrospektivt, Stockholm, 1976, Lindgren, John Per Albin Hansson i svensk demokrati : del 1 : , Stockholm, 1950 Lindhagen, Jan Ett mått av prövning : kring den socialdemokratiska särarten, Lund, 1980 Lindhagen, Jan Socialdemokratins program Del 2: Bolsjevikstriden, Stockholm, 1978 Lindholm, Elmo "Studentpolitik i 1920-talets Lund" i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Lindquist, Mats Klasskamrater : om industriellt arbete och kulturell formation , Stockholm, 1987 Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria : frihetstiden, Stockholm, 1989 Lindroth, Sten Uppsala universitet , Uppsala, 1976 Lindström, Lars "Arbetsliv och bildningsideal" Tvärsnitt, 1985:1 Lindström, Rickard Akademiker och socialism Socialdemokraten 8/ Lindström, Rickard Amiral Lindmans rekrytskola, Stockholm, 1932 Lindström, Rickard Unghögerns budskap : en granskning av Nationella Ungdomsförbundets program, Eskilstuna, 1930 Lindström, Ulf Fascism in Scandinavia , Stockholm, 1985 Lipset, Seymour Martin, Rebellion in the University: a History of Student Activism in America, London 1972 Lipset, Seymour Martin "Student politics in comperative perspective" Daedalus, Volume 97, 1968 Ljungberg, Carl Johan Krossa inte alla auktoriteter DN 21/ Ljungdal, Arnold Kulturen i fara, Stockholm, Ljungdal, Arnold Till den nya tiden, Stockholm, 1926 Ljunggren, K. G. "Akademiska Föreningen 125 år" i Akademiska Föreningen i Lunds årskrift 1956, Lund,

15 290 Longum, Leif Drömmen om det frie menneske, Oslo, 1988 Lundberg, Bengt Jämlikhet : socialdemokratin och jämlihetsbegreppet, Lund, 1979 Lundgren, Eva Mot Dag og arbeiderbevegelsen Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, 1984:1 Lundstedt, Vilhelm Hågkomster från förräderimålet i Mehr, H. (red.) Festskrift tillägnad Zeth Höglund, Stockholm, 1944 Madsen, Poul G. & Mortensen, Niels-Erik, "Frit Forum s historie : fornyelse og fremgang" i Studenter under rødt flag : den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, Köpenhamn, 1980 Magnusson, Gerhard Socialdemokratien i Sverige : första delen, Stockholm, 1920 Malmsten, Karl Zur Soziologie der Sozialen Fürsorge, Göteborg, 1931 Marc-Wogau, Konrad Studier till Axel Hägerströms filosofi, Stockholm, 1968 Marklund, Sixten Skolan förr och nu, Stockholm, 1984 Martinotti, Guido "The positive marginality : notes on italian students in period of political mobilization" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds.) Students in revolt, Boston, 1969 Marx, Karl & Engels, Friedrich Kommunistiska Manifestet, Sven Eric Liedmans översättning, Stockholm 1986 Mathiesen, Anders Utbildning och produktion, Stockholm, 1978 Meurling, Per Lund mellan världskrigen i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Meurling, Per Den goda tonens pingviner : artiklar , Stockholm, Meurling, Per "Det revolutionära 80-talet" i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Meurling, Per Kommunismen i Sverige, Stockholm, 1950 Meurling, Per Marxism och humanism Stockholm, 1936 Meurling, Per Tage Erlander, Stockholm, 1953 Mill, John Stuart On Liberty i Utilitarism, London, 1970 Money, LG Chiozza Arbetet i Framtidsstaten, D.Y.G.-Laboremus skriftserie, Malmö, 1914 Monie, Karin Den etablerade vetenskapsmannen, Stockholm, 1985 Mortensen, Niels-Erik Studenter og akademikere i arbejderbevægelsen indtil 1940 i Studenter under rødt flag : den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, Köpenhamn, 1980 Mumford, Lewis Kunskapens automatisering, Stockholm, 1978 Murray, Mac Utbildningsexpansion, jämlikhet och avlänkning : studier i utbildningspolitik och utbildningsplanering , Göteborg, 1988 Murray, Mac Utbildningsteknologi : en övning i efterklokhet, Linköping, 1983 Murray, Mac Utbildning och jämlikhet, Stockholm,

16 291 Münsterberg, Hugo Psykologi och näringsliv, Stockholm 1917 Myrdal, Gunnar Hur styres landet? Stockholm, 1982 Myrdal, Gunnar Universitetsreform, Stockholm, 1945 Myrdal, Gunnar Vetenskap och politik i nationalekonomien, Stockholm, 1930 Myrdal, Gunnar Vetenskap och politik i nationalekonomin, Stockholm, 1972 Müssener, Helmut Exil in Schweden, Politische und kulturelle Emigration nach 1933, München 1974 Möller, Yngve Rickard Sandler - Folkbildare - Utrikesminister, Stockholm, 1990 Möller, Yngve Östen Undén : en biografi, Stockholm, 1986 Neave, Guy & Jenkinson, Sally Research on higher education in Sweden, Stockholm, 1983 Nerman, Ture Akademikerna i arbetarrörelsen, Stockholm, 1967 Nerman, Ture Clarté : en studie i studentpolitik, Stockholm, 1962 Nerman, Ture Olympen : ett gammalt uppsalahus, Stockholm, 1930 Neurath, Otto Empiricism and sociology, Boston 1973 Nilsson, Anders Studiefinasiering och social rekrytering till högre utbildning, Lund, 1984 Nilsson, Göran B. "Musikprocessen 1800" i Nilsson, G. Musikprocessen och andra historiska processer, Stockholm, 1984 Nilsson, Ingemar Einar Tegen och tidig svensk sociologi i Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Nilsson, Ingemar Själen i laboratoriet : vetenskapsideal och människosyn i den experimentella psykologins framväxt, Lund, 1978 Nilsson, Karl Svärdet, altaret, tronen, Stockholm, 1930 Nilsson, Torsten Människor och händelser i Norden, Stockholm, 1977 Nordin, Svante Den boströmska skolan och den svenska idealismens fall, Lund, 1981 Nordström, Hilding G. Från den svenska socialdemokratins genombrottsår, Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 419, Stockholm, 1939 Norén, Kjerstin (red) Människans samhälleliga vara, Staffanstorp, 1973 Nothin, Torsten Från Branting till Erlander, Stockholm, 1955 Nybom, Johan Samlade dikter : IV, Upsala, 1848 Nybom, Thorsten Bernalism och forskningsorganisation, Daedalus, 1986 Nybom, Thorsten (red) Universitet och samhälle : om forskningspolitik och vetenskapens samhälleliga roll, Stockholm, 1989 Nybom, Thorsten "Till frågan om vetenskapen som ideologi" Scandia, 1982 Nygren, Sven SFS 70-tal : från upplösningshot till facklig enhet, Stockholm, 1981 Nygren, Sven Ur Uppsala studentkårs historia - från revolution till revolt, Uppsala,

17 292 Nyström, Per Marxsällskapet och Gustav Möller Meddelanden från arbetarrörelsens arkiv nr 3 Nyström, Per "Det sedlighetssårande" (urspr. i Nordeuropa 1938), omtr. i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Granit och människor" (urspr. i GöteborgsPosten 1927), omtr. i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per Historia och biografi, Lund, 1989 Nyström, Per Historieskrivningens dilemma och andra studier, Stockholm, 1974 Nyström, Per I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Karl Marx ungdom (urspr. i Atheneum 1935), omtr. i Nyström, P I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Reduktionen reviderad" i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Odén, Birgitta Lauritz Weibull och forskarsamhället, Lund, 1975 Olausson, Lennart Marxism och socialdemokrati i 17 uppsatser i svensk idé- och lärdomshistoria, Uppsala, 1980 Olausson, Lennart Demokrati och socialism : austromarxismen under mellankrigstiden, Lund, 1987 Ohlsson, Rolf Högre utbildning och demografisk förändring, Lund, 1986 Olsson, Oscar Den första studiecirkeln, ABFs skriftserie, Stockholm, 1942 Olsson, Oscar Folkbildning och självuppfostran, Stockholm 1921 Olsson, Oscar Socialismen. Vad den är och vad den vill, Stockholm 1919 Oppenheim, Janet "The odyssey of Annie Besant" History Today Sept Ossiannilsson, K. G. Under portar av sång : minnen från åren , Stockholm, 1946 Ottelin, Odal Det offentliga talandets konst : 1 och 2, Studentföreningen Verdandis Småskrifter nr196 och 197, Stockholm, 1913 Palm, August Ur en agitators lif, Stockholm, 1905 Palme, Sven Ulric Inför en ond värld i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30-talet, Stockholm, 1961 Palme, Sven Ulric Nationalism och förvirring i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30-talet, Stockholm, 1961 Persson, Lennart K Samvetsäktenskap eller civiläktenskap, Stockholm, 1971 Persson, N. A. "Studenterna och studiecirkeln : ett arbetsresultat och några funderingar" Bokstugan, 1921:1 Peterson, Birgit Den farliga underklassen, Stockholm, 1983 Peterson, Jan (red) Skolan som kunskapsförmedlare, Stockholm, 1979 Petersson, Sylvia "Kvinnor vid universitetet?" i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm,

18 293 Petrén, Gustav "Minnen och interiörer rörande professor Charliers installation i Lund år 1897" i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Petrén, Gustav "SFS under åren " i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Petrini, Gulli "Från de första kvinnliga studenternas tid" i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Petterson, Olof Metaforernas makt, Stockholm, 1987 Pfannenstil, Bertil Från praktisk filosofi till sociologi i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Pinner, Frank A "Western European student movements through changing times" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds.) Students in revolt, Boston, Pleijel, Hilding "Patriarkalismens samhällsideologi" Historisk tidskrift, 1987:2 Poulsen, Henning "Från krig till krig" Bra Böckers världshistoria : band 13, Höganäs, 1982 Premfors, Rune The politics of higher education in a comparative perspective, Stockholm, 1980 Premfors, Rune Sektorsforskningen och högskolan, Stockholm, 1983 Premfors, Rune Svensk Forskningspolitik, Lund, 1986 Quarsell, Roger Brott och sjukdom : psykiatrin och visionen om ett rationellt samhälle i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Qvarsell, Roger Kulturmiljö och idéspridning, Stockholm 1988 Ragnerstam, Bunny Arbetare i rörelse : andra bandet, Stockholm, 1987 Ragnerstam, Bunny Arbetare i rörelse : första bandet, Stockholm, 1986 Rehnberg, Mats Folk : kaledioskopiska anteckningar kring ett ord, dess innebörd och användning under skilda tider, Lund, 1977 Reuterskiöld, C. A. "Från 90-talets studieår : Harald Hjärne - Oscar Alin - Heimdal" i Den eviga ungdomens stad : Hågkomster och livsintryck 17, Uppsala, 1936 Richardson, Gunnar Drömmen om en ny skola, Stockholm, 1983 Richardson, Gunnar Kulturkamp och klasskamp, Göteborg, 1963 Richardson, Gunnar Svensk utbildningshistoria, Lund, 1977 Riedel, Manfred "Wilhelm von Humboldts Begrundung der Einheit von Forschung und Lehre als Leitidee der Universität" Zeitschrift fur Pädagogik, 14 Beiheft, 1977 Ritchey, Elisabet Pedagogisk teori och vetenskapspolitik : tre historiska strömningar, Lund, 1985 Rosenius, Paul "Min socialism" i Hågkomster och livsintryck 8, Uppsala, 1927 Rosenius, Paul Mitt gamla Lund, Lund, 1952 Rothstein, Bo Den socialdemokratiska staten, Lund, 1986 Ruin, Olof I välfärdsstatens tjänst: Tage Erlander , Stockholm,

19 294 Ruin, Olof Studentmakt och statsmakt, Stockholm, 1979 Runeby, Nils "Varken fågel eller fisk, om den farliga halvbildningen" i Eriksson, G., Frängsmyr, T. & Platen, M. von (red) Vetenskapens träd : idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth, Stockholm, 1974 Runeby, Nils Americanism, Taylorism and Social Integration i Scandinavian Journal of History 1978:3 Runeby, Nils "Klerkernas ansvar och frihetens organisation : kring de intellektuellas mobilisering i 1950-talets Sverige" i Butt, W. & Glienke, B. Der nahe Norden, Frankfurt am Main, 1984 Runeby, Nils Fullkomnat är vårt samhällsskick : om den organiserade välfärden Polhem, 1986:1 Runeby, Nils "Ett otidigt och okärt främmande : om den lärde, studenten, universitetet och vår utbildningstradition" Lychnos, 1988 Runeby, Nils "Student ideologies and cultural radicalism" i Cho, S. & Runeby, N. Traditional thought and ideological change, Stockholm, 1988 Runeby, Nils "Vagabonden, specialisten och folkens banerförare" i Nybom, T. (red) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Runeby, Nils & Skoglund, Crister "Student activism in Sweden : a perspective" i Altbach, P.G. Student political activism, New York, 1989 Runeby, Nils "Clartéisten Meurling i Verdandi" Arbetarhistoria nr 48 Runnquist, Åke Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell, Stockholm, 1952 Sandler, Rickard Brunnsvik 25 år i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard Industriarbetaren och bildningsarbetet i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard "Arbetarhögskolan och andra socialistiska kulturfrågor" (urspr. från 1908), omtr. i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard "Socialdemokrati och folkbildning" (urspr. från1907), omtr. i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandström, Carl Ivar Utbildningens idéhistoria Stockholm, 1978 Sandström, Ulf Arkitektur och social ingenjörskonst : studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning, Linköping, 1989 SAOB : band 15, 1939 Schelling, F W J Föreläsningar om metoden för akademiska studier, Göteborg, 1988 Schultz, Theodore W. "Investment in human capital" i Kiker, B. F. (ed) human capital, Columbia, S. C., 1971 Investment in Schück, Henrik Svensk enighet, Studentföreningen Verdandis Småskrifter nr 193, Stockholm, 1913 Schön, Donald A. "Generative metaphor : a perspective on problem-setting in social policy" i Orthony, A. (ed.) Metaphor and thought, Cambridge,

20 295 Segerstedt, Torgny Svensk sociologi förr och nu i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Segerstedt, Torgny Akademiker och folkbildning, Göteborg, 1983 Sjöberg, Sten Republikanen i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Sjöberg, Sten Fredrik Sterky, Stockholm, 1949 Sjöström, Hans O. Klassens ljus, eller hur man hamnar i arbetarregeringen, Stockholm, 1987 Sjövall, Einar Bengt Lidforss - en lundensisk märkesman Libertas 1945:2 Sjövall, Einar "Arbetarrörelsen sätter spår vid Lunds universitet" i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Sjövall, Einar "D.Y.G. och arbetarrörelsen" Libertas, 1945:4 Skard, Torild Ny radikalisme i Norge, Oslo, 1967 Skoglund, Crister "Drömmen om en Lennart Holm på varje skrivbord" Dialoger, nr 10 Skoglund, Crister "Ideologi och institution" Forskning om utbildning, 1988:3 Skoglund, Crister "Kreativitetens gåta i idéhistorisk belysning" KRUT : Kritisk utbildningstidskrift, nr 53 (1989:1) Skoglund, Crister "Libertas behövs!" Libertas, 1988:1/2 Skoglund, Crister "Några föreställningar om kreativitet och skapande genom tiderna" i Barns skapande lek, Stockholm, 1987 Skoglund, Crister "Upp till kamp mot massväldet!" i Källström, S. & Sellberg, E. (red) Motströms : kritiken av det moderna, Stockholm, 1991 Skoglund, Crister Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i sekelskiftets Sverige, Stockholm, 1987 Snellman, Johan Wilhelm Om det akademiska Studium Stockholm, 1840 Sommarin, Emil Studenter och arbetare, Lund, 1947 Spångberg, Valfrid Verdandi genom 50 år, Stockholm, 1932 Statistisk årsbok 1932 Statistisk årsbok för Stockholms stad 1931 Steinberg, Michael Stephen Sabres and brown shirts : the German students path to national socialism , Chicago, 1977 Stenkvist, Jan Arnold Ljungdal Clarté och tjugotalet, Stockholm, 1971 Stenkvist, Jan Den nya livskänslan : en studie i Erik Blombergs författarskap till och med 1924, Stockholm, 1968 Stenkvist, Jan "Sven Hedin och bondetåget" i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1989 Stevrin, Peter Den samhällsstyrda forskningen : en samhällsorganisatorisk studie av den sektoriella forskningspolitikens framväxt och tillämpning i Sverige, Stockholm,

21 296 Strindberg, August Från Fjärdingen och Svartbäcken, i Samlade Skrifter del 3, Stockholm, 1912 Ström, Fredrik Min ungdoms strider, Stockholm, 1940 Stybe, Svend Erik Dansk idéhistorie : andet bind, Köpenhamn, 1981 Sundin, Jan Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget: en studie i studentmigration, Uppsala 1973 Sundvik, Ivar Branting eller Palm? : ledarstriden , Stockholm, 1981 Svanberg, Victor "En spöktid" i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30- talet, Stockholm, 1961 Svenson, Sven G. Gunnar Wennerberg, Stockholm, 1987 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 1, Göteborg, 1978 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 2, Göteborg, 1978 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 3, Göteborg, 1980 Svensson, P. K. "Akademiska Föreningens historia" i Akademiska Föreningen , Lund, 1911 Sveriges Nationella Ungdomsförbund "Sveriges Nationella Ungdomsförbunds program" Nationell Tidskrift, 1929:5 Sylwan, Otto Fyrtiotalets student, Stockholm, 1914 Söderberg, Karl "Laboremus " i Kultur och politik : Laboremus jubileumsskrift, Stockholm, 1952 Söderlund, Gösta Redaktör (s), Stockholm, 1973 Sölvén, Arnold "Ett Hägerström-brev" Tiden, 1940:2 Sörbom, Per Läsning för folket : studier i tidig svensk folkbildningshistoria, Stockholm, 1971 Sörlin, Sverker "Sandler bortom snedsprången" DN 27/6, 1990 Tarschys, Bernhard Talis Qualis Studentpoeten, Stockholm 1949 Tergel, Alf Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen , Stockholm, 1969 Thermenius, Edvard Höger, unghöger, yngre höger Svensk Tidskrift, 1931 s. 153 Tingsten, Herbert Den svenska socialdemokratins idéutveckling : del 1 o 2, Stockholm, 1967 Tingsten, Herbert Mitt liv : ungdomsåren, Stockholm, 1961 Tomasson, Richard F. & Allardt, Erik "Scandinavian students and the politics of organized radicalism" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds) Students in revolt, Boston, 1969 Torstendahl, Rolf Mellan nykonservatism och liberalism : idébrytningar inom högern och bondepartierna , Uppsala, 1969 Torstendahl, Rolf "Universiteten som bildningsanstalter" Forskning om utbildning, 1982:3 Truedsson, Hans Arbetarrörelsen i Lund under epoken 1850 till 1950, Lund, 1958 Undén, Östen Minnesanteckningar, Stockholm,

22 297 Unger, Gunnar Profiler, Stockholm, 1966 Unger, Gunnar Silhuetter, Stockholm, 1969 Vegesack, Thomas von Tankens aristokrater eller pennans betjänter, Stockholm, 1986 Vogt, Johan Den nya tekniska revolutionen, Stockholm, 1934 Vogt, Johan Dogmenes sammenbrudd innenfor den socialøkonomiske videnskap, Oslo 1937 Wahlström, Lydia "Bland kvinnliga studenter i 1890-talets Uppsala" i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Weber, Max Vetenskap som yrke i Weber, M Vetenskap och politik, Göteborg, 1977 Wedin, Ingegerd Detta hade jag inte en aaaning om, Lund, 1984 Wennström, Elsy Drömmen om den nya familjen : Alva Myrdal och befolkningsfrågan i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Werin, A F T Borg Svenskt Biografiskt Lexikon, Stockholm 1925 Westerlund, Aron Till flydda tider... i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Wieselgren, Per "Lundaliv i början av tjugotalet" i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Wifstrand, Albert "Bildning - ett begrepps historia" Lychnos, 1946/1947 Wigforss, Ernst De intellektuella och socialismen, Malmö, 1938 Wigforss, Ernst Minnen : 1, Stockholm, 1950 Wigforss, Ernst Minnen : 2, Stockholm, 1951 Wigforss, Ernst Vision och verklighet, Stockholm, 1971 Wittrock, Björn "Det forskningsinriktade universitetet" Forskning om utbildning nr 12 (1985:4) Wizelius, Ingemar "Sven Lidman och unghögern" Tiden, 1940:4 Zaine, Tommie Radikal 30-tals humanism: En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren , Uppsala, 1983 Zennström, Per-Olov Klasskampen , Stockholm, 1977 Zweigbergk, Otto von Studentföreningen Verdandi , Uppsala, 1892 Åkerstedt, Jonas Den litterate arbetaren : bildningssyn och studieverksamhet i ABF , Uppsala, 1967 Öhlund, Ulf "Utbildning, stat och kapital - en introduktion" i Mathiesen, A. Utbildning och produktion, Stockholm, 1978 Öhrvall, Hjalmar De sju världsgåtorna Några ord om försöken att uppdraga oöfverstigliga gränser för naturforskningen, Uppsala, 1905 Örne, Anders "Uppsalafilosofin - reflexioner och frågor av en lekman" Tiden, 1940:3 297

23 298 Östergren, Bertil "Det fackliga genombrottet " i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm,

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Idéhistoria A History of Science and Ideas

Idéhistoria A History of Science and Ideas Idéhistoria A History of Science and Ideas Högskolepoäng: 30 Kurskod: 1IH000 Ansvarig institution: Idé- och samhällsstudier Huvudområde: Idéhistoria Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande till examensfordringarna:

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1

Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Klassresultatlista Veteranresan 2016 Sida 1 Herrar Bana A 21 anmälda 1 Hans-Ove Eriksson Nyköpings OK 79:22 0:00 2 Leo Johansson Vandrarringen 85:47 6:25 3 Kenneth Johansson Eskilstuna OL 86:33 7:11 4

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista

DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista DM Pensionärer 2012 PITEÅ Arrangör: Club 65 Tack till alla deltagare som gjort tävlingen till en succé. Slutlig resultatlista Herrar -37 Klubb Damer -37 Klubb RES RES 1 Östen Andersson Piteå 1158 1 Laila

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om 65. Börge Skarstedl Sid. 1.,51 min; Sid.2., 57 min; Intervjuare: Karl Salomonsson; 1977-10-24; Nr. 50. 66. Karl Einar Levanden, S. Hunnetorpsv. 38 C, Helsingborg; Nr. 54; Sid' I Spanska inbördeskagget;

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2007

Welcome Hotel skyttestafett 2007 Welcome Hotel skyttestafett 2007 1 Mönsterås 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist 138 89 227 2 Ununge 1157 Therese

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 K O R V E N 1 Pristagare den 13/5 2014 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 1 Hemberg, Lars J 15 B 37 BE Chark - Medvurst 25 2 Ericsson, Lars-Olof 6 G 36 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Ny, Bo 9

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230

Brommastafetten 2008. 8 F 21 Luleå 1127 Urban Johansson 141 90 231 Henrik Hansson 140 90 230 Brommastafetten 2008 1 Karlstad Ulvsby 1159 Linda Strandh 143 95 238 Henric Nordlöf 142 94 236 Jonas Olsson 139 94 233 Krister Alesved 139 91 230 Roger Jansson 139 83 222 2 Moälven Modo 1153 Mikael Olofsson

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl.

Ruth Arvidsson Anläggningsförrättning berörande vägar för områdena Älskogsbräcka, Sevekulla, Köpstaden, Rörvik m fl. L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N H A L L A N D S L Ä N Synpunkter enligt Sevekulla Gilles förslag Ärendenum m er N03458 Förrättningslantm ätare Ruth Arvidsson Sida 1 (6) Ärende Anläggningsförrättning

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013

Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Totalsegrare per Klass - Alliansen 2013 Alliansen 1 Alliansen 2 Alliansen 3 Alliansen 4 Alliansen 5 Alliansen 6 C1 Michael Wehrend 1 1 2 2 3 3 6 Martin Ottosson 5 6 1 9 2 14 Elciel Leufvén 4 2 4 8 5 8

Läs mer

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets

RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets RESULTLISTA FRÅN ROSLAGSTRÄFFEN 2006-02-12 Plats: Söderbykarl Arrangör: Norrtälje skyttekrets GF Elit 1 Olle Gabrielsson Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6 42 26 2 Bo Wiqvist Rommehed Skf (W) 6 6 6 6 6 6 6

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar

Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar Sida 1 av 5 Resultat från Kretsfält 2 i Östhammar 07-04-22. Vapengrupp A 1 Bengt Svensson Sandvikens Psk 66666666 21 48/26 S 2 Lars Almgren Uppsala Hf 56666656 17 46/25 S 3 Nils Tirén Bålsta Sks 66566665

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006

Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Slutresultat Värmlandskretsens Hemmabaneskjutning 2006 Totalt antal starter: 102 A-vapen Antal starter: 22 Silver 277 279 Brons 267 267 Hans-Peter Sörensson Charlottenbergs PK 3A 281 S Bengt Olofsson Arvika

Läs mer

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag

Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Lag- och individuella resultat för samtliga deltagande KGK-lag Det individuella resultatets placeringssiffra anger placering i omgången (normalt 36 startande) Antal deltagare H80 sid 2 7 Div 2O H75 lag

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2008-09-14 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla deltagare och funktionärer för sina insatser. Foto: Hans Hedström Standardmedaljer: Vapengrupp Silver Brons

Läs mer

DEN FJÄRDE VÅGEN. 1 Per Nyström Clarté och socialismen - ett replikskifte Frihet nr 1, 1936. Nyströms inlägg

DEN FJÄRDE VÅGEN. 1 Per Nyström Clarté och socialismen - ett replikskifte Frihet nr 1, 1936. Nyströms inlägg 128 DEN FJÄRDE VÅGEN Till denna kulturkamp gå vi lika glada och dådlystna som en gång under 1800 talet borgerskapet. Vi tacka för den insats det gjorde och lova att föra facklan vidare. Skulle en och annan

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS

Årets BÄSTEKORVARE : CLUB BLAZER från CARLANDERS Pristagare den 17/5 Tee Antal startande: 111 Poängbogey Norra Banan 1 Nilsson, Mauritz 13 R 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Johansson, Christer 011 17 R 38 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Johansson, Sven-Arne

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Per Klingberg Eksjö skyttegille

Pl Namn Klubb Resultat Tot P Stm 1 Per Klingberg Eksjö skyttegille Tävling: Fläskaskjutningen 2016, 2016-11-26 1A 1 Anders Jakobsson Skövde Ssk 99610 810 10 9 71 74 B 2 Janne Räisänen Tidaholms PSK 98711 86 64 79 B 3 Björn Olsson 67611 8 7 67 4 Scott Dance Ulricehamns

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

2-241 00-190 99-413. Brandlarm Sprinkler Gassläck 02-242 01-1077 99-479 00-1346 06-411

2-241 00-190 99-413. Brandlarm Sprinkler Gassläck 02-242 01-1077 99-479 00-1346 06-411 FÖRTECKNING AV UTSEDDA BESIKTNINGSMÄN I ENLIGHET MED SBF 1003 Nedanstående personer är av respektive besiktningsfirma utsedda till besiktningsmän i enlighet med SBF 1003. Förklaring av område (SBF regelområde):

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E

Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Arvika Kedjan 2013 2013-07-13 Resultat Klass E Plac Namn Klubb L K S Omg 1 Omg 2 Totalt 1 Elin Åhlin Bälgvikens Skf (D) 50 49 47 146 94 240 2 Fredrik Thyberg Edsbjörke Skf (VÄ) 49 46 45 140 96 236 3 Linda

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5

Allsvenska Elitserien 50m 2010 omgång 5 Division Elitserien Eskilstuna 1 Eskilstuna 2 1688 1640 Kviberg Skillingmark 0 0 Sjuhäradsbygden Södertelge 1689 1604 Figeholm 1601 0 Omgång 5 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Eskilstuna 1 5 5 0 0

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson 8 Robert Karlsson 9 Kerstin Frändegård 10 Märit Sandqvist

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr

Roslagsträffen 2014 Högsta resultat  pipan  Göran Hägg Bälgviken 41tr Roslagsträffen 2014 Högsta resultat " pipan " Göran Hägg Bälgviken 41tr Resultat F 15 1 Ella Carlsson Ramsberg 2 2 5 5 6 6 4 30 11 Resultat F 17 1 Robert Häggdin Härnösand 3 6 6 1 5 6 6 33 12 2 Kalle Åberg

Läs mer

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16.

Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Resultat från kretsfältskjutning 6 Ena- Träffen i Enköping 2005-10-16. Dagens högsta sammanlagda resultat på tre starter oavsett klassindelning. Föreningens medaljer till Dagens skyttar: Guld Roger Björkman

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013

Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Resultat Västra Götalandsmästerskap (FG) och Mästerskap Region Väst (FG) i Stenungsund 7 april 2013 Mål och avstånd 1. 1/7 200 m 2. S25V 360 m 3. ¼ (knä) 330 m 4. 1/3 430 m 5. B65 560 m 6. L2 360 m 7.

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

2015-06-03. Genom tiderna

2015-06-03. Genom tiderna 1/9 Genom tiderna År Guld Silver Brons 1964 Arne Skoog Lars Rooth Hugo Gustafsson 1965 O. Lund-Johansen 1966 Ellen Campãna Hugo Gustavsson Claës-W. Englund Jan Erik Räf Bengt Dalhammar Kjell Ekholm Carl-Gunnar

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer