Källor och litteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källor och litteratur"

Transkript

1 276 Källor och litteratur Otryckta källor Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm (ARAB) Sveriges Socialdemokratiska Studentförbunds arkiv (SSSF) Stockholms Socialdemokratiska Studentklubbs arkiv Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbunds arkiv (SSU) Protokoll från förbundets styrelse och verkställande utskott Hjalmar Brantings arkiv Handlingar rörande studietiden Hjalmar Mehrs arkiv Material rörande Stockholms Socialdemokratiska Studentklubb Oscar Olssons arkiv Handlingar från studieåren Brev från Hans Larsson Otto Friedländers arkiv Riksarkivet, Stockholm Sveriges Förenade Studentkårers Arkiv Folkrörelsearkivet, Uppsala Laboremus arkiv Nationella Studentklubbens i Uppsala arkiv Stadsarkivet, Lund Lundastudenternas Clartésektions arkiv Socialdemokratiska Studentklubbens i Lund arkiv Akademiska föreningens arkiv, Lund 276

2 277 D.Y.G.s arkiv Handlingar rörande Akademiska Vänsterföreningen i Lund Universitetsbiblioteket, Lund Ernst Wigforss arkiv Brev Ernst Wigforss - Erik Hedén Stadsarkivet, Göteborg Göteborgs Socialdemokratiska Studentklubbs arkiv Riksarkivet, Stockholm Sveriges Förenade Studentkårers Arkiv Handlingar rörande studentriksdagen 1938 Tryckta källor och litteratur Tidskrifter Arbetet 1889, 1898 Ateneum Tidning för Lunds studenter 1933 Ateneum Bokstugan Det Nya Sverige Ergo Figaro 1886 Frihet Gaudeamus Göteborske spionen 1936 Libertas Nationell Tidskrift Socialdemokraten , 1898 Social Tidskrift

3 278 Sozialistische Jugend-Internationale Stormklockan Upsala

4 279 Övriga tryckta arbeten Abrahamsson, Kenneth Gentleman, samhällsingenjör eller upplyst arbetare Forskning om utbildning, 1984:1 Abrahamsson, Kenneth Yrkeskunskap och bildning - en kulturfråga i Yrkeskunskap, bildning och kultur, Stockholm, 1985 Abrahamsson, Kenneth (red) Bildningssyn och utbildningsreformer, Stockholm,1984 Abrahamsson, Kenneth (red) Högskolans bildningsprogram - finns det? Stockholm, 1985 Ahlberg, Alf Visdomens och dårskapens stad i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Ahlberg, Alf Filosofiskt Lexikon, Stockholm, 1931 Ahlgren, Stig Hedén-legenden i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlgren, Stig Kriget och sybariterna i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlgren, Stig Professor Pelotard från Lund i Ahlgren, S. Veckopressen och folket, Stockholm, 1940 Ahlström, Gunnar Georg Brandes Hovedstrømninger, Lund, 1937 Ahlund, Claes Den skandinaviska universitetsromanen , Uppsala, 1990 Albeck, Gustav Om folkuniversitetstankens opkomst i Sverige og Danmark i Kunskap och förnyelse, Stockholm, 1979 Allardt, Erik Svensk sociologi i ett nordiskt perspektiv i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Allardt, Erik & Tomasson, Richard F. Stability and strains in Scandinavian student politics Daedalus, Winter 1968 Alsterdal, Alvar & Sandell, Ove Det stod i Arbetet , Stockholm, 1972 Alsterdal, Alvar Tage Erlander, Malmö, 1968 Altbach, Edith H. Vanguard of revolt : students and politics in central Europe, i Lipset, S.M. & Altbach, P.G. (eds.) Students in revolt, Boston, 1969 Altbach, Philip G. Perspectives on student political activism i Altbach, P. G. (ed) Student political activism, New York, 1989 Altbach, Philip G. Student Politics in America: a historical analysis, New York, 1974 Ambjörnsson, Ronny Franska revolutionen i Uppsala i Forser T. et al Frihetens former, Lund, 1989 Ambjörnsson, Ronny Rationalism eller demokrati DN 27/4, 1984 Ambjörnsson, Ronny Den skötsamme arbetaren, Stockholm, 1988 Ambjörnsson, Ronny Det okända landet : tre studier om svenska utopister, Stockholm, 1981 Andersson, Hans Stövlarna står putsade i garderoben, Malmö,

5 280 Andrée, Torsten Tage Erlander i Lund i Idéerna som drivkraft : en vänbok till Tage Erlander, Stockholm, 1969 Andrén, Mats Den aristokratiske ämbetsmannen i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Andrén, Mats Mellan kontroll och autonomi - studentvänster och studenthöger Zenit, 1986:1 Anners, Erik Den socialdemokratiska maktapparaten, Stockholm, 1976 Annerstedt, Claes Upsala Universitets historia : del 3:2, Uppsala, 1914 Arvidson, Lars Folkbildning i rörelse, Stockholm, 1985 Arvidson, Lars Folkbildning och självuppfostran : en analys av Oscar Olssons idéer och bildningssyn, Stockholm, 1991 Arvidsson, Stellan Clarté och Lundagård Folket i Bild 1952:37 Arvidsson, Stellan Clarté tar upp kampen Folket i Bild 1952:33 Arvidsson, Stellan Clartés tjugotal i Under Lundagårds Kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Arvidsson, Stellan Minnen från fornstora dar Folket i Bild 1952:35 Arvidsson, Stellan Studenter och statarnöd Folket i Bild 1952:36 Arvidsson, Stellan Studentmöten och karnevaler Folket i Bild 1952:34 Arvidsson, Stellan Tage Erlander i rampljuset Folket i Bild 1952:32 Arvidsson, Stellan Yngre gubbar och koketta radikaler i Lund Folket i Bild 1952:31 Arvidsson, Stellan Thorild och den franska revolutionen, Stockholm, 1938 Aspelin, Gunnar Några synpunkter på filosofien i Lund i Insikt och handling, 1976:12 Aspelin, Gunnar Tidsidéer och tidsideal i De 50 åren : volym 3, Stockholm, 1950 Aspelin, Gunnar Tankelinjer och trosformer, Stockholm, 1955 Asplund, Johan Om undran inför samhället, Uppsala, 1970 Bauer, Otto Rationalisering - Felrationalisering, Stockholm, 1933 Baumer, Franklin Modern European thought : continuity and change in ideas , New York, 1977 Beckman, Natanael Studentdiskussioner och studentpolitik i Den eviga ungdomens stad, Uppsala, 1936 Beckman, Svante Prognos och kontroll i socialdemokratins framtidsbild Arbetarhistoria, nr 36, 1985 Bedoire, Fredric & Thullberg, Per Stockholms universitet , Stockholm, 1978 Bengtsson, Lars Svenska partiapparater, Stockholm, 1972 Bergen, Eskil Clarté - poeter och politiker, Stockholm,

6 281 Bergen, Eskil Studentsocialismen i Arbetets söner : band 2, Stockholm, 1946 Bergendal, Gunnar (ed), Knowledge policies and the traditions of higher education, Stockholm, 1984 Bergendal, Gunnar Bildningens villkor, Lund, 1985 Bergendal, Gunnar "Omdömets skolning" i Bergendal, G (red) Information, kunskap, ansvar, Stockholm,1987 Bergendal, Gunnar Bildningshögskolan i Nybom, T.(red.) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Berger, Peter L. & Luckman Thomas Kunskapssociologi, Stockholm, 1979 Berggren, Henrik i Proletärerna vid Mimers brunn, Historiska institutionen, Stockholm 1987, (Stencil) Berggren, Henrik Proletärerna vid Mimers brunn: bildning och politisk mobilitet inom arbetarrörelsen Historisk Tidskrift 1988:2. Berggren, Rut Kata Dalströms vision av det framtida socialistiska samhället i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Berglund, Helge Kämpa grabbar, Stockholm, 1973 Bergman, Gösta Ord med historia, Stockholm, 1977 Berkling, Anna-Lisa Grön ungdom under röda fanor, Stockholm, 1945 Berkling, Anna-Lisa Folkhemsvår och krisår, Stockholm, 1978 Bernal, J. D. The social function of science, London, 1939 Bertilsson, Margareta Från universitet till högskola i Nybom, T. (red) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Berättelse över verksamheten , Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, Eskilstuna, 1925 Beyer, Nils Kulturdebatt inom arbetarrörelsen i Arbetets söner : band 4, Örebro, 1956 Beyer, Nils Bengt Lidforss : en levnadsteckning, Stockholm, 1968 Beyer, Nils Den unge Hjalmar Branting, Stockholm, 1985 Björk, Kaj Ett 30-tal, Stockholm, 1984 Björk, Kaj Kallt krig : människor och idéer, Stockholm, 1990 Björk, Ragnar Det vetenskapliga folkhemmet? : några uppslag till Gunnar Myrdals folkhems förhistoria Hjärnstorm, nr 39, 1990 Björklund, Ingeborg Månen över Lund : växt, Stockholm, 1944 Blanck, Anton Fyrtiotalets student Forum, 1915:3 Blankertz, Herwig Didaktikens teorier och modeller, Stockholm, 1987 Blidberg, Kersti Splittrad gemenskap, Stockholm,

7 282 Bolander, Jan Branting och de ryska revolutionärerna i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Bolsjevismen i Sverige : dokumentariska fakta om det kommunistiska mullvadsarbetet i vårt land, Stockholm, 1942 Boman, Stefan Arbetarkultur och kultiverade arbetare, Stockholm, 1985 Bosson, Olof En revolution i Lund på 90-talet i Hågkomster och livsintryck 13, Uppsala, 1932 Breitholtz, Lennart (red) Västerlandets litteraturhistoria : del 2, Stockholm, 1969 Brennan, James F. History and systems of psychology, Englewood Cliffs, 1982 Britain without capitalists: a study of what industry in a Soviet Britain could achive, London, 1936 Broady, Donald Rätten att tala : inledande anteckningar om en mycket gammal stav Skeptron, 1984:1 Bruford, Walter Horace The german tradition of selfcultivation, London, 1975 Brulin, Herman Från nittiotalets Skytteanum i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Bryder, Tom Harald Höffding och den moderna statskunskapens vetenskapssyn Statsvetenskaplig tidskrift, 1984:4 Bull, Tryggve Mot Dag og Erling Falk : bidrag til norsk historie i mellomkrigstiden, Oslo, 1955 Burns, James From 'polite learning' to 'useful knowledge' History Today, April, 1986 Byström, Jan Alla studiecirklar blir inte studiecirklar, Stockholm, 1976 Carlsson, Holger Nazismen i Sverige: ett varningsord, Stockholm, 1942 Carlsson, Sten & Rosén, Jerker Den svenska historien, Stockholm, 1968 Cederblad, Carl Liberalismen, Verdandi och folkbildningsarbetet i Spångberg, V. (red), Verdandi genom 50 år, Stockholm,1932 Clark, Burton R The Higher Education System, Berkely, 1983 Clark, Burton R (ed.) Perspektives on higher education: eight disciplinary and comparative views, Berkely, 1984 Comte, Auguste Om positivismen, Göteborg, 1979 Dahlgren, Thorild Anteckningar från studentår i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Danielsson, Axel Revolution och reform : ett urval av Alvar Alsterdal och Ove Sandell, Stockholm, 1971 De Geer, Hans Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsidéer och socialt ansvar under mellankrigstiden, Stockholm, 1978 Dixelius, Olof Den unge Järta : en studie över en litterär politiker, Uppsala, Egidius, Henry Pedagogiska utvecklingslinjer, 6. uppl., Stockholm,

8 283 Ekstrand, A. G. Om utsträckning och arten af menniskans kunskap om naturen i Ny Svensk Tidskrift, 1880 Elster, Jon Kulturradikalisme i Pax Lexikon, Oslo, 1978 Engels, Friedrich An den Internationalen Kongress sozialistischer Studenten 19/ Marx Engels Werke : del 22, Berlin DDR, 1970 Eppe, Heinrich & Uellenberg, Wolfgang 70 years Socialistic Youth International, Bonn, 1977 Eriksson, Gunnar Den svenska romantiken i 17 uppsatser i svensk idé- och lärdomshistoria, Uppsala,1980 Eriksson, Gunnar Om idealtypsbegreppet i idéhistoria i Platon & smitaren : vägar till idéhistorien, Stockholm, 1989 Eriksson, Gunnar Om trivialiseringsprocessen och vetenskapen i Platon & smitaren : vägar till idéhistorien, Stockholm, 1989 Erlander, Tage Akademikerna och samhället Tiden, 1946:9 Erlander, Tage , Stockholm, 1972 Erlander, Tage , Stockholm, 1973 Erlander, Tage , Stockholm, 1974 Erlander, Tage , Stockholm, 1976 Erlander, Tage 1960-talet : samtal med Arvid Lagercrantz, Stockholm, 1982 Erlander, Tage Sjuttiotal, Stockholm, 1979 Eyerman, Ron De intellektuella och staten : en analytisk modell med speciell hänvisning till USA och Sverige, VEST : tidskrift för vetenskapsstudier, 1991:1 Fehrman, Carl Lärdomens Lund, Stockholm, 1984 Fogelquist, Torsten Filosofie kandidaten i Bland professorer och studenter, Uppsala, 1938 Forsell, Olof Hansson (red) Skrifter, upläste i en samling af studerande vid Upsala academi, Uppsala, 1793 Forser, Tomas Bööks 30-tal : en studie i ideologi, Stockholm, 1976 Forsslund, Karl Erik, Skådespel och skaldeliv i 90-talets Uppsala i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Franzén, Nils Olof Branting och hans tid, Stockholm, 1985 Fredborg, Arvid Destination Berlin, Stockholm, 1985 Fredriksson, Gunnar & Andersson, Gunder Socialdemokratin och de intellektuella, Stockholm, 1976 Fria Moderata Studentförbundet i Svensk Linje nr Fridjónsdóttir, Katrin Den svenska sociologin och dess samhälle i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Fridjónsdóttir, Katrin Vetenskap och politik : en kunskapssociologisk studie, Lund,

9 284 Fries, Karl Studenter och mission på åttiotalet i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Frängsmyr, Tore Den unge Anton Nyström och positivismen Lychnos, 1963/64 Frängsmyr, Tore Framsteg eller förfall, Stockholm, 1980 Frängsmyr, Tore Svärmaren i vetenskapens hus, Lund, 1977 Förhandlingarna vid studenternas folkbildningsmöte i Upsala och Stockholm 9-12 Maj 1901, Stockholm, 1901 Gamby, Erik Hantverkskommunismen i Sverige i Vikström, L (red.) Marx i Sverige: 100 år med Marx i svensk historia, vetenskap och politik, Stockholm, 1983 Geijer, Erik Gustaf Om det offentliga läroverket i Geijers samlade skrifter : del 1, Stockholm, 1923 Geijerstam, Gustaf af, Erik Grane, Stockholm,1885 Gerger, Torvald Utbildning och samhälle, Stockholm, 1978 Gesser, Bengt Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning, Lund, 1985 Gierow, Krister Lunds universitets historia : del 3 : , Lund, 1971 Giles, Geoffrey Students and National Socialism in Germany, Princeton, 1985 Ginner, Thomas, Den bildade arbetaren : debatten om teknik, samhälle och bildning inom arbetarnas bildningsförbund , Linköping, 1987 Glete, Jan & Söderholm, Gunnar Boken om sta'n, Stockholm, 1981 Gould, Stephen Jay Den felmätta människan, Stockholm, 1983 Grape, Anders Tidsrörelser inom studentvärlden i Uppsala , Samlaren 1923 Gunnarsson, Gunnar Socialdemokratiskt idéarv, 3., bearb. uppl., Stockholm, 1980 Gustafsson, Agne Studentförbundet i 25 år: Tvistefrö och impulsgivare Libertas nr Gustafsson, Agne Mellan höger och vänster : Branting och Palmstierna i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Gustavsson, Bernt Socialism och bildning - Artur Engbergs ideologi i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Gustavsson, Bernt Bildningens väg : tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse , Stockholm, 1991 Gustavsson, Per, Rydquist, Lars, & Lundgren, Åke Mera ljus! : socialdemokratisk kultursyn fram till andra världskriget, Stockholm, 1979 Gustavsson, Sverker Debatten om forskningen och samhället, Stockholm, 1971 Gårdlund, Torsten Knut Wicksell rebell i det nya riket, Stockholm, 1956 Göransson, N. J. Några minnen av Sigurd Ribbing i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Hammarberg, Martin Några tankar om folkbildning Läsning för folket, 1898:2 284

10 285 Hansen, Lars, Grundin, Robert, & Schäder, Göran Studentspex eller Stockholms universitets spexhistoria under etthunda år, Stockholm, 1983 Hanson, H. A. For Nordens frihed, Danmarkssamfundet, 1919 Hansson, Sigfrid, & Landqvist, Olof Arbetarrörelsen i Sverige, Stockholm, 1947 Harrie, Ivar Tjugotalet in memoriam, Stockholm, 1936 Heckscher, Gunnar (red) Föreningen Heimdal , Uppsala, 1931 Hedén, Erik Laboremus Social Tidskrift, 1904 Hedén, Eva Den unge Erik Hedén, Stockholm, 1959 Hedström, Marie Skriftserier om arbetarrörelsen, Borås, 1976 Heffler, Hugo Arbetarnas bildningsförbund , Stockholm, 1962 Heidegren, Carl-Göran Filosofi och revoution : Hegels väg till visdom, Lund, 1984 Hellblom, Lena Från primitiv till organiserad demokrati, Lidingö, 1985 Helldén, Arne, Socialdemokrati och bildning i Grosin, L. (red) Kultur, skola, utveckling Stockholm, 1985 Hellqvist, Peter Att tänka fritt och att tänka rätt i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Herlitz, Nils Festskrift till firandet af tjugoårsminnet af Föreningen Heimdals stiftande den 23 april 1891, Uppsala, 1911 Hesslén, Gunnar Några minnen från den politiska vårterminen 1914 i Bland professorer och studenter : Hågkomster och livsintryck 19, Uppsala, 1938 Hirdman, Gunnar Arbetarbildning - linjer och mål ABFs Skriftserie, Stockholm, 1935 Hirdman, Gunnar ABF:s ställning i kulturförsvaret i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Akademisk bildning och folkbildning i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Knut Kjellberg i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Gunnar Tankarna från 1912 i Hirdman, G. Synpunkter och meningar, Stockholm, 1948 Hirdman, Yvonne Att lägga livet till rätta : studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm, 1989 Hirdman, Yvonne Vi bygger landet, Stockholm, 1988 Holmgren, Ann Margret En axplockning ur mina Uppsalminnen i Thulin S. (red) Den eviga ungdomens stad, Uppsala, 1936 Horney, Nils, Stora män och tidningsmän, Stockholm, 1969 Hultén, Britt, Kulturtidskrifter på 30-talet : Nordeuropa, Ateneum, Fronten, Stockholm, 1977 Husén, Torsten En obotlig akademiker: en professors memoarer, Stockholm, 1981 Husén, Torsten Återblick på pedagogisk forskning Utbildningstidningen, 1985:6 285

11 286 Husén, Torsten Skolreformerna och forskningen, Stockholm, 1988 Hägerström, Axel Socialfilosofiska uppsatser, Stockholm, 1966 Høffding, Harald Etik, Köbenhavn, 1897 Höglund, Zeth Hjalmar Branting och hans liv och gärning, Stockholm, 1934 Höglund, Zeth Härliga tider, Stockholm, 1951 Hörle, Nils O. Folkundervisningens anpassning till den moderna kulturen, 2. uppl., Verdandis småskrifter nr 61, Stockholm, 1909 Isaksson, Anders Per Albin : 1 : vägen mot folkhemmet, Stockholm, 1985 Isberg, Hagbard Mina studentårs Lund i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Jacobsson, Malte Masskultur i Alsterdal, A. & Sandell, O. Det stod i Arbetet , Stockholm, 1972 Jacobsson, Malte Kriget som kulturbärare, D.Y.G.-Laboremus skriftserie nr 13, Malmö,1915 Jacobsson, Malte Minnesbilder, Stockholm, 1964 Jansson, Bertil Kultur, arbete och arbetsliv i Yrkeskunskap, bildning och kultur, Stockholm, 1985 Jansson, Torkel Adertonhundratalets associationer, Uppsala, 1985 Jarausch, Konrad H Students, Society, and politics in Imperial Germany: the rise of academic illiberalism, Princeton, 1982 Jensen, Johan Fjord Kultur-radikalismen antologi, Köpenhamn, i Jensen, E. V. (red) Ny-radikalismen : en Johannesson, Eric August Blanche, den ädle folkvännen i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1987 Johannesson, Gösta Lunds universitets historia : 2 : , Stockholm, 1982 Johannesson, Kurt Det fria ordets martyrer i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1987 Johannisson, Karin Levande lärdom : Uppsala universitet under fem sekler, Uppsala, 1989 Johansson, Alf Det goda arbetet, reflektioner kring några Marx-texter Arbetarhistoria nr 36, 1985 Johansson, Harry SFS under 1930-talet i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Jonson, Kjell En nybadad renrasig svensk på ett blankpolerat furugolv i ett hus utan löss i ett genomskinligt samhälle där vetenskapen ser till att fabrikerna tillverkar foträta skor och ingen är så dum att han på fotboll glor i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Jonsson, Kjell, Vid vetandets gräns : om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk kulturdebatt , Lund, 1987 Jonsson, Leif Ljusets riddarvakt : 1800-talets studentsång utövad som offentlig samhällskonst, Uppsala,

12 287 Jæderholm, Gustaf Axel, Nyare åsikter angående intelligensens natur samt sätten för att mäta densamma, Mariestad, 1916 Jæderholm, Gustaf Axel, Undersökningar över intelligensmätningarnas teori och praxis, Stockholm, 1914 Jändel, Ragnar JAG och VI - kommentarer och meditationer, Stockholm, 1928 Järte, Otto August Bebel som socialpolitiker, D.Y.G.-Laboremus skriftserie nr 10, Malmö, 1914 Jönsson, Nine Christine & Lindblom, Paul Politik och Kärlek : Gustav Möller och Else Kleen, Stockholm, 1987 Karlsson, Ingemar & Ruth, Arne Samhället som teater : estetik och politik i Tredje riket, Stockholm, 1984 Kautsky, Karl Etik och materialistisk historieuppfattning, Stockholm, 1923 Keniston, Kenneth Revolution or counterrevolution i Keniston, K. Youth and dissent, New York, 1971 Keniston, Kenneth The sources of student dissent i Keniston, K. Youth and dissent, New York, 1971 Kiker, B. F. The historical roots of the concept of human capital i Kiker, B. F. (ed) Investment in human capital, Columbia, S.C., 1971 Kjellberg, Knut Själskultur, Stockholm, 1922 Klinge, Matti Studenter och idéer : del 1-4 : , Tavastehus, 1979 Klockare, Sigurd Broder, räck mig din hand : fack och politik , Stockholm, 1986 Klockare, Sigurd Den unge Per Albin - marxisten, Stockholm, 1974 Klockare, Sigurd Mullrande åska : kampen för allmän och lika rösträtt, Stockholm, 1982 Kongl. Maj:ts Nådiga Statuter för Universiteten i Upsala och Lund, Lund, 1869 Krantz, Kjell Filosofen i exil : publicisten och folkbildaren Alf Ahlberg, Göteborg, 1989 Krause-Vilmar, Dietfrid Die zeitgenössische marxistische Diskussion der Überfüllung akademischer Berufe am Ende des 19.Jahrhunderts Zeitschrift für Pädagogik, 14 Beiheft, 1977 Kriegel, Annie Generational difference : the history of an idea Daedalus, Fall, 1978 Kristoffersson, Hans Till SFS förhistoria i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Kungliga Svenska Vetenskapsakademins Årsbok för år 1905, Stockholm, 1905 Källström, Harald Litteraturfejden, Uppsala, 1935 Källström, Staffan Den gode nihilisten : Axel Hägerström och striderna kring uppsalafilosofin, Stockholm, 1986 Källström, Staffan Värdenihilism och vetenskap, Göteborg, 1984 Landquist, John Mina Uppsalaår i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Landquist, John I ungdomen, Stockholm,

13 288 Landquist, John, Möten, Stockholm, 1966 Landquist, John Pedagogikens historia, Lund, 1941 Larsson, Hans Idéer och makter, Stockholm, 1922 Larsson, Hans Om bildning och självstudier, Stockholm, 1908 Larsson, Hans Studier och meditationer, Stockholm, 1920 Larsson, Hans Tidstecken : Stockholms arbetarbibliotek och samhällskroppens utformning , Stockholm, 1989 Leander, Sigfrid Folkbildning och folkföreläsningar, Karlskrona, 1978 Leffler, Marion Hälsning vid Mimers brunn: Goddag Yxskaft! Historisk Tidskrift 1989:4 Leffler, Marion Proletärerna vid Mimers brunn - ett särskilt skikt inom den svenska arbetarrörelsen? Historisk Tidskrift 1988:4 Lehtilä-Olsson, Mayre, KG Ossiannilsson och arbetarrörelsen, Göteborg, 1982 Lenin, V.I. Om kaderskolning : artiklar och tal, Moskva, 1975 Lenin, V.I. Samlade skrifter i urval : tredje bandet, Stockholm, 1943 Lennerhed, Lena Välfärdens rebeller : Sveriges Liberala Studentförbund och kulturradikalismen under 1960-talet, Stockholm, 1989 Levy, Carl Socialism and the educated middle classes in western Europe i Eyerman, R. et al Intellectuals, universities and the state in western modern societies, Berkeley, Calif.,1987 Lewitt, Cyril Federal Republic of Germany i Altbach, P. G. (ed) Student political activism, New York, 1989 Lidforss, Bengt Diskussionsföreningarna inom Akademiska Föreningen i Akademiska Föreningen , Lund 1911 Lidforss, Bengt Gammal radikalism och ny, Stockholm, 1909 Liedman, Sven-Eric Den folklige ämbetsmannen i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric De fria fakulteternas långsamma död Zenit, 1983:4, nytryckt i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric Humanistiska forskningstraditioner i Sverige i Forser, T. Humaniora på undantag, Stockholm, 1982 Liedman, Sven-Eric Kunskaper är viktigare än moral i Skolan som kunskapsförmedlare, Stockholm, 1979 Liedman, Sven-Eric Marxism och idéhistoria - en skiss i Norén, K. (red) Människans samhälleliga vara, Staffanstorp, 1973 Liedman, Sven-Eric & Olausson, Lennart Det utopiska universitetet år 2000 i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm, 1988 Liedman, Sven-Eric & Olausson, Lennart Inledning till boken Ideologi och institution i Liedman, S.-E. & Olausson,L. (red) Ideologi och institution, Stockholm,

14 289 Liedman, Sven-Eric Att förändra världen - men med måtta, Stockholm, 1991 Liedman, Sven-Eric Forskaren och hans patroner : universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Lilliestam, Åke Gustav Steffen, samhällsteoretiker och idépolitiker, Göteborg, 1960 Lindblom, Paul Generationsmotsättningar och idépolitik Tiden, 1949:3 Lindblom, Paul & Landberg, Georg Humanistiska perspektiv, Stockholm, 1950 Lindblom, Tage Den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, Stockholm, 1945 Lindborg, Rolf Filosofen Bengt Lidforss i Lindborg, R. Mänskligt och naturligt, Stockholm, 1978 Linde, Ebbe Att vara clartéist Vintergatan 1959 Linde, Ebbe Dagboksålder, Stockholm, 1969 Linde, Ebbe Inre Memoarer, Retrospektivt, Stockholm, 1976, Lindgren, John Per Albin Hansson i svensk demokrati : del 1 : , Stockholm, 1950 Lindhagen, Jan Ett mått av prövning : kring den socialdemokratiska särarten, Lund, 1980 Lindhagen, Jan Socialdemokratins program Del 2: Bolsjevikstriden, Stockholm, 1978 Lindholm, Elmo "Studentpolitik i 1920-talets Lund" i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Lindquist, Mats Klasskamrater : om industriellt arbete och kulturell formation , Stockholm, 1987 Lindroth, Sten Svensk lärdomshistoria : frihetstiden, Stockholm, 1989 Lindroth, Sten Uppsala universitet , Uppsala, 1976 Lindström, Lars "Arbetsliv och bildningsideal" Tvärsnitt, 1985:1 Lindström, Rickard Akademiker och socialism Socialdemokraten 8/ Lindström, Rickard Amiral Lindmans rekrytskola, Stockholm, 1932 Lindström, Rickard Unghögerns budskap : en granskning av Nationella Ungdomsförbundets program, Eskilstuna, 1930 Lindström, Ulf Fascism in Scandinavia , Stockholm, 1985 Lipset, Seymour Martin, Rebellion in the University: a History of Student Activism in America, London 1972 Lipset, Seymour Martin "Student politics in comperative perspective" Daedalus, Volume 97, 1968 Ljungberg, Carl Johan Krossa inte alla auktoriteter DN 21/ Ljungdal, Arnold Kulturen i fara, Stockholm, Ljungdal, Arnold Till den nya tiden, Stockholm, 1926 Ljunggren, K. G. "Akademiska Föreningen 125 år" i Akademiska Föreningen i Lunds årskrift 1956, Lund,

15 290 Longum, Leif Drömmen om det frie menneske, Oslo, 1988 Lundberg, Bengt Jämlikhet : socialdemokratin och jämlihetsbegreppet, Lund, 1979 Lundgren, Eva Mot Dag og arbeiderbevegelsen Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie, 1984:1 Lundstedt, Vilhelm Hågkomster från förräderimålet i Mehr, H. (red.) Festskrift tillägnad Zeth Höglund, Stockholm, 1944 Madsen, Poul G. & Mortensen, Niels-Erik, "Frit Forum s historie : fornyelse og fremgang" i Studenter under rødt flag : den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, Köpenhamn, 1980 Magnusson, Gerhard Socialdemokratien i Sverige : första delen, Stockholm, 1920 Malmsten, Karl Zur Soziologie der Sozialen Fürsorge, Göteborg, 1931 Marc-Wogau, Konrad Studier till Axel Hägerströms filosofi, Stockholm, 1968 Marklund, Sixten Skolan förr och nu, Stockholm, 1984 Martinotti, Guido "The positive marginality : notes on italian students in period of political mobilization" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds.) Students in revolt, Boston, 1969 Marx, Karl & Engels, Friedrich Kommunistiska Manifestet, Sven Eric Liedmans översättning, Stockholm 1986 Mathiesen, Anders Utbildning och produktion, Stockholm, 1978 Meurling, Per Lund mellan världskrigen i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Meurling, Per Den goda tonens pingviner : artiklar , Stockholm, Meurling, Per "Det revolutionära 80-talet" i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Meurling, Per Kommunismen i Sverige, Stockholm, 1950 Meurling, Per Marxism och humanism Stockholm, 1936 Meurling, Per Tage Erlander, Stockholm, 1953 Mill, John Stuart On Liberty i Utilitarism, London, 1970 Money, LG Chiozza Arbetet i Framtidsstaten, D.Y.G.-Laboremus skriftserie, Malmö, 1914 Monie, Karin Den etablerade vetenskapsmannen, Stockholm, 1985 Mortensen, Niels-Erik Studenter og akademikere i arbejderbevægelsen indtil 1940 i Studenter under rødt flag : den socialdemokratiske studenterbevægelses historie, Köpenhamn, 1980 Mumford, Lewis Kunskapens automatisering, Stockholm, 1978 Murray, Mac Utbildningsexpansion, jämlikhet och avlänkning : studier i utbildningspolitik och utbildningsplanering , Göteborg, 1988 Murray, Mac Utbildningsteknologi : en övning i efterklokhet, Linköping, 1983 Murray, Mac Utbildning och jämlikhet, Stockholm,

16 291 Münsterberg, Hugo Psykologi och näringsliv, Stockholm 1917 Myrdal, Gunnar Hur styres landet? Stockholm, 1982 Myrdal, Gunnar Universitetsreform, Stockholm, 1945 Myrdal, Gunnar Vetenskap och politik i nationalekonomien, Stockholm, 1930 Myrdal, Gunnar Vetenskap och politik i nationalekonomin, Stockholm, 1972 Müssener, Helmut Exil in Schweden, Politische und kulturelle Emigration nach 1933, München 1974 Möller, Yngve Rickard Sandler - Folkbildare - Utrikesminister, Stockholm, 1990 Möller, Yngve Östen Undén : en biografi, Stockholm, 1986 Neave, Guy & Jenkinson, Sally Research on higher education in Sweden, Stockholm, 1983 Nerman, Ture Akademikerna i arbetarrörelsen, Stockholm, 1967 Nerman, Ture Clarté : en studie i studentpolitik, Stockholm, 1962 Nerman, Ture Olympen : ett gammalt uppsalahus, Stockholm, 1930 Neurath, Otto Empiricism and sociology, Boston 1973 Nilsson, Anders Studiefinasiering och social rekrytering till högre utbildning, Lund, 1984 Nilsson, Göran B. "Musikprocessen 1800" i Nilsson, G. Musikprocessen och andra historiska processer, Stockholm, 1984 Nilsson, Ingemar Einar Tegen och tidig svensk sociologi i Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Nilsson, Ingemar Själen i laboratoriet : vetenskapsideal och människosyn i den experimentella psykologins framväxt, Lund, 1978 Nilsson, Karl Svärdet, altaret, tronen, Stockholm, 1930 Nilsson, Torsten Människor och händelser i Norden, Stockholm, 1977 Nordin, Svante Den boströmska skolan och den svenska idealismens fall, Lund, 1981 Nordström, Hilding G. Från den svenska socialdemokratins genombrottsår, Studentföreningen Verdandis småskrifter nr 419, Stockholm, 1939 Norén, Kjerstin (red) Människans samhälleliga vara, Staffanstorp, 1973 Nothin, Torsten Från Branting till Erlander, Stockholm, 1955 Nybom, Johan Samlade dikter : IV, Upsala, 1848 Nybom, Thorsten Bernalism och forskningsorganisation, Daedalus, 1986 Nybom, Thorsten (red) Universitet och samhälle : om forskningspolitik och vetenskapens samhälleliga roll, Stockholm, 1989 Nybom, Thorsten "Till frågan om vetenskapen som ideologi" Scandia, 1982 Nygren, Sven SFS 70-tal : från upplösningshot till facklig enhet, Stockholm, 1981 Nygren, Sven Ur Uppsala studentkårs historia - från revolution till revolt, Uppsala,

17 292 Nyström, Per Marxsällskapet och Gustav Möller Meddelanden från arbetarrörelsens arkiv nr 3 Nyström, Per "Det sedlighetssårande" (urspr. i Nordeuropa 1938), omtr. i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Granit och människor" (urspr. i GöteborgsPosten 1927), omtr. i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per Historia och biografi, Lund, 1989 Nyström, Per Historieskrivningens dilemma och andra studier, Stockholm, 1974 Nyström, Per I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Karl Marx ungdom (urspr. i Atheneum 1935), omtr. i Nyström, P I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Nyström, Per "Reduktionen reviderad" i Nyström, P. I folkets tjänst, Stockholm, 1983 Odén, Birgitta Lauritz Weibull och forskarsamhället, Lund, 1975 Olausson, Lennart Marxism och socialdemokrati i 17 uppsatser i svensk idé- och lärdomshistoria, Uppsala, 1980 Olausson, Lennart Demokrati och socialism : austromarxismen under mellankrigstiden, Lund, 1987 Ohlsson, Rolf Högre utbildning och demografisk förändring, Lund, 1986 Olsson, Oscar Den första studiecirkeln, ABFs skriftserie, Stockholm, 1942 Olsson, Oscar Folkbildning och självuppfostran, Stockholm 1921 Olsson, Oscar Socialismen. Vad den är och vad den vill, Stockholm 1919 Oppenheim, Janet "The odyssey of Annie Besant" History Today Sept Ossiannilsson, K. G. Under portar av sång : minnen från åren , Stockholm, 1946 Ottelin, Odal Det offentliga talandets konst : 1 och 2, Studentföreningen Verdandis Småskrifter nr196 och 197, Stockholm, 1913 Palm, August Ur en agitators lif, Stockholm, 1905 Palme, Sven Ulric Inför en ond värld i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30-talet, Stockholm, 1961 Palme, Sven Ulric Nationalism och förvirring i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30-talet, Stockholm, 1961 Persson, Lennart K Samvetsäktenskap eller civiläktenskap, Stockholm, 1971 Persson, N. A. "Studenterna och studiecirkeln : ett arbetsresultat och några funderingar" Bokstugan, 1921:1 Peterson, Birgit Den farliga underklassen, Stockholm, 1983 Peterson, Jan (red) Skolan som kunskapsförmedlare, Stockholm, 1979 Petersson, Sylvia "Kvinnor vid universitetet?" i Liedman, S.-E. & Olausson, L. (red) Ideologi och institution, Stockholm,

18 293 Petrén, Gustav "Minnen och interiörer rörande professor Charliers installation i Lund år 1897" i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Petrén, Gustav "SFS under åren " i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm, 1961 Petrini, Gulli "Från de första kvinnliga studenternas tid" i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Petterson, Olof Metaforernas makt, Stockholm, 1987 Pfannenstil, Bertil Från praktisk filosofi till sociologi i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Pinner, Frank A "Western European student movements through changing times" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds.) Students in revolt, Boston, Pleijel, Hilding "Patriarkalismens samhällsideologi" Historisk tidskrift, 1987:2 Poulsen, Henning "Från krig till krig" Bra Böckers världshistoria : band 13, Höganäs, 1982 Premfors, Rune The politics of higher education in a comparative perspective, Stockholm, 1980 Premfors, Rune Sektorsforskningen och högskolan, Stockholm, 1983 Premfors, Rune Svensk Forskningspolitik, Lund, 1986 Quarsell, Roger Brott och sjukdom : psykiatrin och visionen om ett rationellt samhälle i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Qvarsell, Roger Kulturmiljö och idéspridning, Stockholm 1988 Ragnerstam, Bunny Arbetare i rörelse : andra bandet, Stockholm, 1987 Ragnerstam, Bunny Arbetare i rörelse : första bandet, Stockholm, 1986 Rehnberg, Mats Folk : kaledioskopiska anteckningar kring ett ord, dess innebörd och användning under skilda tider, Lund, 1977 Reuterskiöld, C. A. "Från 90-talets studieår : Harald Hjärne - Oscar Alin - Heimdal" i Den eviga ungdomens stad : Hågkomster och livsintryck 17, Uppsala, 1936 Richardson, Gunnar Drömmen om en ny skola, Stockholm, 1983 Richardson, Gunnar Kulturkamp och klasskamp, Göteborg, 1963 Richardson, Gunnar Svensk utbildningshistoria, Lund, 1977 Riedel, Manfred "Wilhelm von Humboldts Begrundung der Einheit von Forschung und Lehre als Leitidee der Universität" Zeitschrift fur Pädagogik, 14 Beiheft, 1977 Ritchey, Elisabet Pedagogisk teori och vetenskapspolitik : tre historiska strömningar, Lund, 1985 Rosenius, Paul "Min socialism" i Hågkomster och livsintryck 8, Uppsala, 1927 Rosenius, Paul Mitt gamla Lund, Lund, 1952 Rothstein, Bo Den socialdemokratiska staten, Lund, 1986 Ruin, Olof I välfärdsstatens tjänst: Tage Erlander , Stockholm,

19 294 Ruin, Olof Studentmakt och statsmakt, Stockholm, 1979 Runeby, Nils "Varken fågel eller fisk, om den farliga halvbildningen" i Eriksson, G., Frängsmyr, T. & Platen, M. von (red) Vetenskapens träd : idéhistoriska studier tillägnade Sten Lindroth, Stockholm, 1974 Runeby, Nils Americanism, Taylorism and Social Integration i Scandinavian Journal of History 1978:3 Runeby, Nils "Klerkernas ansvar och frihetens organisation : kring de intellektuellas mobilisering i 1950-talets Sverige" i Butt, W. & Glienke, B. Der nahe Norden, Frankfurt am Main, 1984 Runeby, Nils Fullkomnat är vårt samhällsskick : om den organiserade välfärden Polhem, 1986:1 Runeby, Nils "Ett otidigt och okärt främmande : om den lärde, studenten, universitetet och vår utbildningstradition" Lychnos, 1988 Runeby, Nils "Student ideologies and cultural radicalism" i Cho, S. & Runeby, N. Traditional thought and ideological change, Stockholm, 1988 Runeby, Nils "Vagabonden, specialisten och folkens banerförare" i Nybom, T. (red) Universitet och samhälle, Stockholm, 1989 Runeby, Nils & Skoglund, Crister "Student activism in Sweden : a perspective" i Altbach, P.G. Student political activism, New York, 1989 Runeby, Nils "Clartéisten Meurling i Verdandi" Arbetarhistoria nr 48 Runnquist, Åke Arbetarskildrare från Hedenvind till Fridell, Stockholm, 1952 Sandler, Rickard Brunnsvik 25 år i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard Industriarbetaren och bildningsarbetet i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard "Arbetarhögskolan och andra socialistiska kulturfrågor" (urspr. från 1908), omtr. i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandler, Rickard "Socialdemokrati och folkbildning" (urspr. från1907), omtr. i Sandler, R. Mångfald eller enfald, Stockholm, 1937 Sandström, Carl Ivar Utbildningens idéhistoria Stockholm, 1978 Sandström, Ulf Arkitektur och social ingenjörskonst : studier i svensk arkitektur- och bostadsforskning, Linköping, 1989 SAOB : band 15, 1939 Schelling, F W J Föreläsningar om metoden för akademiska studier, Göteborg, 1988 Schultz, Theodore W. "Investment in human capital" i Kiker, B. F. (ed) human capital, Columbia, S. C., 1971 Investment in Schück, Henrik Svensk enighet, Studentföreningen Verdandis Småskrifter nr 193, Stockholm, 1913 Schön, Donald A. "Generative metaphor : a perspective on problem-setting in social policy" i Orthony, A. (ed.) Metaphor and thought, Cambridge,

20 295 Segerstedt, Torgny Svensk sociologi förr och nu i Fridjónsdóttir, K. (red) Om svensk sociologi : historia, problem och perspektiv, Stockholm, 1987 Segerstedt, Torgny Akademiker och folkbildning, Göteborg, 1983 Sjöberg, Sten Republikanen i Lindhagen, J. (red) Bilden av Branting, Stockholm, 1975 Sjöberg, Sten Fredrik Sterky, Stockholm, 1949 Sjöström, Hans O. Klassens ljus, eller hur man hamnar i arbetarregeringen, Stockholm, 1987 Sjövall, Einar Bengt Lidforss - en lundensisk märkesman Libertas 1945:2 Sjövall, Einar "Arbetarrörelsen sätter spår vid Lunds universitet" i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Sjövall, Einar "D.Y.G. och arbetarrörelsen" Libertas, 1945:4 Skard, Torild Ny radikalisme i Norge, Oslo, 1967 Skoglund, Crister "Drömmen om en Lennart Holm på varje skrivbord" Dialoger, nr 10 Skoglund, Crister "Ideologi och institution" Forskning om utbildning, 1988:3 Skoglund, Crister "Kreativitetens gåta i idéhistorisk belysning" KRUT : Kritisk utbildningstidskrift, nr 53 (1989:1) Skoglund, Crister "Libertas behövs!" Libertas, 1988:1/2 Skoglund, Crister "Några föreställningar om kreativitet och skapande genom tiderna" i Barns skapande lek, Stockholm, 1987 Skoglund, Crister "Upp till kamp mot massväldet!" i Källström, S. & Sellberg, E. (red) Motströms : kritiken av det moderna, Stockholm, 1991 Skoglund, Crister Vänsterstudenter, kulturradikalism och bildningsideal i sekelskiftets Sverige, Stockholm, 1987 Snellman, Johan Wilhelm Om det akademiska Studium Stockholm, 1840 Sommarin, Emil Studenter och arbetare, Lund, 1947 Spångberg, Valfrid Verdandi genom 50 år, Stockholm, 1932 Statistisk årsbok 1932 Statistisk årsbok för Stockholms stad 1931 Steinberg, Michael Stephen Sabres and brown shirts : the German students path to national socialism , Chicago, 1977 Stenkvist, Jan Arnold Ljungdal Clarté och tjugotalet, Stockholm, 1971 Stenkvist, Jan Den nya livskänslan : en studie i Erik Blombergs författarskap till och med 1924, Stockholm, 1968 Stenkvist, Jan "Sven Hedin och bondetåget" i Johannesson, K. et al Heroer på offentlighetens scen, Stockholm, 1989 Stevrin, Peter Den samhällsstyrda forskningen : en samhällsorganisatorisk studie av den sektoriella forskningspolitikens framväxt och tillämpning i Sverige, Stockholm,

21 296 Strindberg, August Från Fjärdingen och Svartbäcken, i Samlade Skrifter del 3, Stockholm, 1912 Ström, Fredrik Min ungdoms strider, Stockholm, 1940 Stybe, Svend Erik Dansk idéhistorie : andet bind, Köpenhamn, 1981 Sundin, Jan Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världskriget: en studie i studentmigration, Uppsala 1973 Sundvik, Ivar Branting eller Palm? : ledarstriden , Stockholm, 1981 Svanberg, Victor "En spöktid" i Christofferson, B. & Vegesack, T. von (red) Perspektiv på 30- talet, Stockholm, 1961 Svenson, Sven G. Gunnar Wennerberg, Stockholm, 1987 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 1, Göteborg, 1978 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 2, Göteborg, 1978 Svensson, Lennart Från bildning till utbildning : del 3, Göteborg, 1980 Svensson, P. K. "Akademiska Föreningens historia" i Akademiska Föreningen , Lund, 1911 Sveriges Nationella Ungdomsförbund "Sveriges Nationella Ungdomsförbunds program" Nationell Tidskrift, 1929:5 Sylwan, Otto Fyrtiotalets student, Stockholm, 1914 Söderberg, Karl "Laboremus " i Kultur och politik : Laboremus jubileumsskrift, Stockholm, 1952 Söderlund, Gösta Redaktör (s), Stockholm, 1973 Sölvén, Arnold "Ett Hägerström-brev" Tiden, 1940:2 Sörbom, Per Läsning för folket : studier i tidig svensk folkbildningshistoria, Stockholm, 1971 Sörlin, Sverker "Sandler bortom snedsprången" DN 27/6, 1990 Tarschys, Bernhard Talis Qualis Studentpoeten, Stockholm 1949 Tergel, Alf Ungkyrkomännen, arbetarfrågan och nationalismen , Stockholm, 1969 Thermenius, Edvard Höger, unghöger, yngre höger Svensk Tidskrift, 1931 s. 153 Tingsten, Herbert Den svenska socialdemokratins idéutveckling : del 1 o 2, Stockholm, 1967 Tingsten, Herbert Mitt liv : ungdomsåren, Stockholm, 1961 Tomasson, Richard F. & Allardt, Erik "Scandinavian students and the politics of organized radicalism" i Lipset, S. M. & Altbach, P. G. (eds) Students in revolt, Boston, 1969 Torstendahl, Rolf Mellan nykonservatism och liberalism : idébrytningar inom högern och bondepartierna , Uppsala, 1969 Torstendahl, Rolf "Universiteten som bildningsanstalter" Forskning om utbildning, 1982:3 Truedsson, Hans Arbetarrörelsen i Lund under epoken 1850 till 1950, Lund, 1958 Undén, Östen Minnesanteckningar, Stockholm,

22 297 Unger, Gunnar Profiler, Stockholm, 1966 Unger, Gunnar Silhuetter, Stockholm, 1969 Vegesack, Thomas von Tankens aristokrater eller pennans betjänter, Stockholm, 1986 Vogt, Johan Den nya tekniska revolutionen, Stockholm, 1934 Vogt, Johan Dogmenes sammenbrudd innenfor den socialøkonomiske videnskap, Oslo 1937 Wahlström, Lydia "Bland kvinnliga studenter i 1890-talets Uppsala" i Thulin, S. (red) Uppsalaminnen, Uppsala, 1937 Weber, Max Vetenskap som yrke i Weber, M Vetenskap och politik, Göteborg, 1977 Wedin, Ingegerd Detta hade jag inte en aaaning om, Lund, 1984 Wennström, Elsy Drömmen om den nya familjen : Alva Myrdal och befolkningsfrågan i I framtidens tjänst : ur folkhemmets idéhistoria, Stockholm, 1986 Werin, A F T Borg Svenskt Biografiskt Lexikon, Stockholm 1925 Westerlund, Aron Till flydda tider... i Under Lundagårds kronor : tredje samlingen, Lund, 1955 Wieselgren, Per "Lundaliv i början av tjugotalet" i Under Lundagårds kronor : fjärde samlingen, Lund, 1957 Wifstrand, Albert "Bildning - ett begrepps historia" Lychnos, 1946/1947 Wigforss, Ernst De intellektuella och socialismen, Malmö, 1938 Wigforss, Ernst Minnen : 1, Stockholm, 1950 Wigforss, Ernst Minnen : 2, Stockholm, 1951 Wigforss, Ernst Vision och verklighet, Stockholm, 1971 Wittrock, Björn "Det forskningsinriktade universitetet" Forskning om utbildning nr 12 (1985:4) Wizelius, Ingemar "Sven Lidman och unghögern" Tiden, 1940:4 Zaine, Tommie Radikal 30-tals humanism: En studie över Per Meurlings tidiga kultur- och litteraturkritik med tonvikt på åren , Uppsala, 1983 Zennström, Per-Olov Klasskampen , Stockholm, 1977 Zweigbergk, Otto von Studentföreningen Verdandi , Uppsala, 1892 Åkerstedt, Jonas Den litterate arbetaren : bildningssyn och studieverksamhet i ABF , Uppsala, 1967 Öhlund, Ulf "Utbildning, stat och kapital - en introduktion" i Mathiesen, A. Utbildning och produktion, Stockholm, 1978 Öhrvall, Hjalmar De sju världsgåtorna Några ord om försöken att uppdraga oöfverstigliga gränser för naturforskningen, Uppsala, 1905 Örne, Anders "Uppsalafilosofin - reflexioner och frågor av en lekman" Tiden, 1940:3 297

23 298 Östergren, Bertil "Det fackliga genombrottet " i Sveriges förenade Studentkårer genom 40 år, Stockholm,